(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 31  تير 1389- شماره 19662

شمارش معكوس براي لغو محاصره غزه
مصاحبه خالد مشعل با روزنامه اردني «السبيل»شمارش معكوس براي لغو محاصره غزه
مصاحبه خالد مشعل با روزنامه اردني «السبيل»

خالدمشعل رئيس دفتر سياسي حماس تاكيد كرد كه محاصره نوار غزه به دقيقه90 خود نزديك شده است.
وي اظهارداشت: اراده پولادين ملت فلسطين و اراده فعالان صلح براي شكستن محاصره غزه درسطح منطقه اي و بين المللي باعث خواهدشد تا محاصره ظالمانه غزه پايان يابد و رژيم صهيونيستي و حاميان غربي اش به اهداف خود نرسند.
مشعل تصريح كرد: دركنار ما جامعه جهاني، كشورهاي عرب و مسلمان به تلاش هاي خود براي ازبين بردن محاصره غزه ادامه خواهند داد و كاروان هاي دريايي و غيردريايي بيشتري به اين منطقه محروم خواهند فرستاد.
رئيس دفترسياسي حماس مهمترين مواضع اين جنبش را در گفت وگو با روزنامه اردني «السبيل» عنوان كرده كه پيش روي شماست:
به نظر شما آيا محاصره نوار غزه آخرين روزهاي خود را طي مي كند؟
با وجود آنكه برخي براي تداوم روند محاصره نوار غزه مي كوشند و راهكارهايي همچون كاستن از شدت محاصره را مطرح كرده اند ولي معتقدم كه محاصره نوار غزه به دقيقه 90 خود نزديك شده است.
محاصره در نوع خود يك جنايت و اقدام غيراخلاقي به شمار مي رود كه بايد مانع از استمرار آن شد. از سوي ديگر، هيچ كدام از اهداف سياسي كه دشمنان با محاصره نوارغزه به دنبال آن بودند، محقق نشده است.
محاصره در واقع حكم يك اهرم فشار و ابزار باج خواهي را داشت، كه دشمنان از آن براي به زانو درآوردن حماس و ملت فلسطين درنوار غزه استفاده مي كردند البته براي تمامي كساني كه دراين محاصره نقش داشتند و براي اجراي آن همكاري مي كردند، مشخص شد كه اين محاصره شكست خورده است و حماس نيز چنان استوار ايستاده است و هرگز حاضر به پذيرش ذلت نيست.
با وجود آنكه محاصره نوارغزه رنج و محنت فراوان را براي مردم ما در نوار غزه و نيز جنبش حماس به دنبال داشت اين موضوع براي مجريان طرح محاصره نيز مشكل ساز شد. شايد بتوان گفت كه ماجراي كاروان آزادي نقش تعيين كننده در شكسته شدن سدمحاصره داشت.
ما كاروان هاي دريايي و غيردريايي لغو محاصره را ادامه خواهيم داد و دركنار ما جامعه جهاني، كشورهاي عرب ومسلمان و نيز فلسطيني ها به تلاش هاي خود براي از بين بردن سد محاصره ادامه خواهند داد.
¤ آيا مواضع فلسطيني ها و عرب ها در مورد شكستن سدمحاصره غزه رضايت بخش است؟
متاسفانه بايد عرض كنم كه تشكيلات خودگردان در مورد رفع محاصره جدي نيست و طرح درخواست لغو محاصره ازسوي نهاد مذكور تنها با هدف خاموش كردن آتش خشم و غضبي بود كه بعد از جنايت صهيونيست ها درحمله به كاروان آزادي و كشتار اعضاي آن، شعله ور شده بود.
برخي طرف هاي عربي و فلسطيني هستند كه خواست آنها تداوم روند محاصره است زيرا به باور آنان، محاصره اهرم فشاري است كه مي توانند از آن عليه ما استفاده كنند و به همين خاطر، پايان يافتن محاصره را مشروط به آشتي ملي كردند. اين همه تاكيد بر ضرورت برقراري آشتي- آن هم در اين برهه- تنها با هدف منحرف كردن اذهان از توجه به ضرورت شكسته شدن سد محاصره و اولويت اين موضوع است.
مشروط ساختن رفع محاصره به تحقق آشتي يك بازي غيرقابل قبول است زيرا پايان يافتن محاصره و آشتي هركدام دو هدف جداگانه هستند كه بايد براي عملي كردن آنها كوشيد و نبايست اجراي يكي را مشروط به تحقق ديگري كرد.
¤ اتحاديه عرب با وجود مصوبات رسمي كه درباره رفع محاصره غزه داشت ولي تا مدت ها سياست سكوت را در قبال موضع محاصره پيش گرفت تا اينكه درنهايت عمروموسي دبيركل اين اتحاديه سفري را به نوار غزه انجام داد. به عقيده شما موضع اتحاديه عرب مثبت بوده يا خير؟
اقدام دبيركل اتحاديه عرب درسفر به نوار غزه بسيار دير انجام گرفت و ما از ايشان به خاطر اين سفر قدرداني مي كنيم اما مشكل غزه با اين سفرها حل و فصل نمي شود.
مشكل اينجاست كه برخي طرف هاي بين المللي با صهيونيست ها درباره استفاده از گزينه محاصره براي مجازات جنبش حماس و به زانو درآوردن آن توافق كرده اند.
برخي طرف هاي فلسطيني و عربي نيز هستند كه نمي خواهند حماس سربلند و بدون پرداخت هيچ گونه بهاي سياسي براي شكستن محاصره از اين محاصره خارج شود.
اين همكاري مشترك براي ادامه محاصره كه با حضور طرف هاي مختلف انجام مي گيرد باعث شده است تا محاصره نوارغزه تا به اين لحظه ادامه داشته باشد ولي اين توطئه ها و همكاري هاي شوم هرچقدر هم كه شديد باشد، در مقابل اراده پولادين ملت فلسطين از بين خواهد رفت. امروز شاهد تلاش هاي انسان دوستانه اي هستيم كه از سوي كشورهاي شرقي و غربي و همچنين تمامي ملت ها براي شكستن سد محاصره صورت مي گيرد كه بارزترين نمونه آن كاروان آزادي بود. به هرحال، كاروان هاي دريايي و زميني و نيز تكاپوهاي مستمر كشورها- همه و همه- اين پيام را با خود دارند كه بايد محاصره پايان پذيرد.
نزديك شدن زمان لغو محاصره ربطي به مواضع طرف هاي مختلف ندارد بلكه نتيجه اراده پولاديني است كه خواست خود را به همگان قبولانده است و اراده ملت ما براي پايداري و اراده فعالان صلح براي شكستن محاصره- در سطح منطقه اي و بين المللي- باعث خواهد شد تا همگان گزينه محاصره نوار غزه را كنار بگذارند.
¤ به غير از تركيه دولت هاي ديگري نيز به صورت علني يا غيرعلني براي رفع محاصره غزه اقدام ورزيده اند اين نوع اقدامات درحدي هست كه بتوان در رفع محاصره برروي آنها حساب بازكرد؟
بي ترديد، برادران ترك ما نقش برجسته اي را در جهت لغو محاصره ايفا كردند. از يك طرف، به خاطر شكستن سد محاصره شهيد دادند و ملت اين كشور نيز هدف رفتارهاي ناشايست صهيونيست ها قرار گرفت. از طرف ديگر، مقامات ترك در اظهارات خويش به صراحت مخالفت خود را با تداوم روند محاصره اعلام كردند كه از آن جمله مي توان به اظهارات اردوغان اشاره كرد، كه گفت: «اگر تمام جهان به غزه پشت كنند، بنده هرگز به آن پشت نخواهم كرد.»
امروز رفع محاصره يكي از شروط تركيه براي حل بحران ناشي از حمله صهيونيست ها به كاروان آزادي است. اين موضع رهبران و ملت تركيه واقعاً شايان تقدير است. ملت ما هرگز اين موضع تاريخي آنكارا را فراموش نخواهد كرد البته امت اسلامي- عربي نيز اين موضع را براي هميشه به خاطر خواهد داشت. برخورد تركيه با مسئله محاصره نوار غزه يكي از موفقيت هاي اين كشور در ايفاي نقش منطقه اي، عربي و اسلامي اش است.
در كنار تركيه، شاهد تلاش هايي از سوي طرف هاي ديگر نيز بوديم. جنبش در طول چند هفته گذشته با شماري از كشورهاي اسلامي و عربي و نيز اروپايي در همين رابطه در تماس بوده است. تلاش ما در راستاي عملي كردن درخواست هاي روزافزون كشورها براي شكستن سد محاصره است. يكي از آن كارهايي كه بايد در اين راستا انجام بگيرد و امروز بيش از هر زمان ديگري به آن احساس نياز مي شود، ايجاد يك خط دريايي براي نوارغزه است. ايجاد يك خط دريايي ميان نوار غزه با جهان خارج مي تواند گام مهمي در جهت شكستن سد محاصره باشد زيرا به تبع آن، ديگر انواع محاصره توجيه و اهميت خود را از دست مي دهند. تأكيد ما بر اين است كه بايد روند اعمال فشارها به رژيم صهيونيستي بيشتر شود تا اين رژيم دست از محاصره نوار غزه بردارد و گذرگاه هاي اين منطقه را باز كند. از برادران مصري نيز تقاضا داريم كه گذشته را فراموش كنند و تنها به گشودن موقت گذرگاه بسنده نكنند يعني آن كاري را كه در برهه پيشين انجام مي دادند و به صورت موقت گذرگاه رفح را مي گشودند. ما بر اين موضوع اصرار داريم كه ايجاد يك خط دريايي ميان غزه و جهان خارج حق ملت فلسطين است و تلاش هاي تركيه و همچنين تكاپوهاي جهان عرب و اسلام و كشورهاي اروپايي در جهت عملي كردن اين طرح به نتيجه خواهد رسيد.
¤ چرا اشغالگران با وجود اينكه محاصره غزه هيچ نتيجه مستقيمي برايشان دربر ندارد به اين كار ادامه مي دهند؟
اين اقدام صهيونيست ها سه بعد دارد: بعد اول آن است كه محاصره بخشي از رفتار خصمانه اي است كه اشغالگران در برابر ملت ما دارند. صهيونيست ها همان طو ركه اشغالگري مي كنند، به احداث شهرك هاي يهودي نشين دست مي زنند، به يهودي سازي مبادرت مي ورزند و محله ها و منازل فلسطينيان ساكن قدس را تخريب مي كنند، به محاصره نيز دست مي زنند. درواقع اين موضوع بخشي جدايي ناپذير از رفتارهاي صهيونيست ها را تشكيل مي دهند.
بعد دوم موضوع، مشروط ساختن رفع محاصره به مسئله آزادي گلعاد شاليت، اسير نظامي صهيونيست است. بنا به ادعاي اشغالگران محاصره جزئي از مجازاتي است كه تل آويو براي نوار غزه، مقاومت و جنبش حماس به خاطر به اسارت گرفتن شاليت درنظر گرفته است.
بعد سوم اين موضوع كه البته رژيم صهيونيستي را براي ادامه روند محاصره ترغيب مي كند، همسويي تمايل اين رژيم براي ادامه وضعيت موجود با خواست برخي طرف هاي منطقه اي در اين مورد است.
درست است كه اشغالگران قدس هيچ توجهي به خواست ديگران ندارند و اصلاً احترام به خواست ديگران در رفتارهاي شان جايي ندارد ولي اگر خواست ديگران را با تمايلات خود يكي ببيند، آن را عملي مي كند. متأسفانه بعد سوم يعني همسويي تمايل اشغالگران براي ادامه محاصره با خواست برخي طرف هاي فلسطيني، عربي و بين المللي همسو است. البته قدرت طرف هاي محاصره كننده به هر ميزان كه باشد، بازهم قدرمسلم اينكه محاصره به زودي پايان مي يابد.
¤ نخست وزير رژيم صهيونيستي از جامعه بين الملل خواسته تا براي آزادي اسير نظامي خود به كمك اين رژيم بشتابند آيا به نظر شما اين كمك خواهي و مساعدت جويي از ضعف و ناتواني رهبران اين رژيم كه هيچ گاه به جامعه جهاني تكيه نداشته اند حكايت ندارد؟
نتانياهو با بيان چنين اظهاراتي مي خواهد دولت خود را از زير فشاري كه از طرف جامعه صهيونيستي وارد مي آيد رها كند و اتهام كوتاهي و نيز ناتواني را در اين ماجرا به جامعه جهاني نسبت دهد و از دولتش دور سازد ازسوي ديگر هدف ديگر نتانياهو انحراف افكار عمومي از توجه به جنايتي است كه رژيم صهيونيستي عليه كاروان آزادي مرتكب شده است. چهره اين رژيم بعد از ماجراي مذكور به شدت در جهان تيره شده است. اگرچه جنگ غزه باعث تخريب چهره صهيونيست ها در افكار عمومي جهان شد ولي ضربه اي كه به وجهه آنها به خاطر اقدامشان عليه كاروان آزادي وارد آمد چندين برابر جنگ غزه بود. هراس اشغالگران قدس آن است كه جامعه جهاني مشروعيت بين المللي رژيم غاصب آنها را سلب كند و به همين خاطر تمام توان خود را براي بهبود وجهه خويش صرف مي كنند.
صهيونيست ها مي خواهند جامعه بين الملل را به عنوان مسئول شكست درماجراي مبادله اسرا معرفي كنند تا اين كه بتوانند نقاب قرباني را بر صورت بزنند به ويژه بعد از آن كه - بروزحادثه كشتي آزادي- باعث شد تا به عنوان جلاد و قاتل درجهان شناخته شوند.
هدف ديگر نتانياهو ازاين اظهارات كمك جويانه ايجاد يك جبهه فشار بين المللي عليه حماس است تا اين جنبش سقف مطالبات و شروط خود را براي مبادله پايين بياورد و پيشنهاد صهيونيست ها را كه پيش از اين رد كرده بود، بپذيرد ولي بي شك، درتمامي اهدافي كه اشغالگران قدس با كمك جويي دنبال مي كنند، آشكارا مي توان رد پاي ناتواني شان را ديد.
رژيم غاصب قدس امروز به شدت احساس ناتواني مي كند كه اين موضوع به ايجاد حالتي از ياس درجامعه صهيونيستي انجاميده و به همين خاطر دولت خود را تحت فشار قرارداده است تا اگر توان آزاد كردن گلعاد شاليت را «با استفاده از قدرت نظامي» ندارد، پس بهاي رهايي اش را به فلسطينيان بپردازد. تل آويو امروز از نظر امنيتي و نظامي شكست خورده محسوب مي شود و نتوانسته است تا اسير نظامي خود را از مقاومت بازپس بگيرد. اشغالگران حتي در ديپلماسي خود نيز شكست خورده اند.
¤ آيا خبر جديدي درمورد مبادله اسيران داريد؟
¤ موضوع مبادله اسرا پيشرفت مهمي نداشته و تنها تلاش هاي از سوي آلماني ها براي ازسرگيري تلاش هايي ميانجي گرانه شان دراين زمينه صورت گرفته است. طرف آلماني مي خواهد جنبش را به سمت پيشنهادهاي گذشته سوق دهد ولي ما هرگز چنين چيزي را قبول نمي كنيم چرا كه براساس توافق صورت گرفته ميان ما و ميانجي گران آلماني، درهنگام از سرگيري مذاكرات غيرمستقيم در مورد مبادله اسرا بايد كار را از آخرين طرح و پيشنهاد شروع كنيم و به بحث درمورد آن بپردازيم. ضمنا ما هرگز پيشنهاد اخير كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي كه درآن نتانياهو حرف ها و توافقات گذشته خود درخصوص مبادله اسرا را فراموش كرده است. نمي پذيريم.
¤ حرف و حديث هايي است مبني بر اينكه برخي طرف هاي عربي نيز درموضوع مبادله اسيران دخالت مي كنند و از نتانياهو مي خواهند تا در انجام اين موضوع شتاب به خرج ندهد تا مبادا اسرا به عنوان يك دستاورد و يك پيروزي دركارنامه حماس ثبت شود. نظر شما دراين رابطه چيست؟
دولت آمريكا و شايد هم برخي ديگر از طرف ها چنين سفارشي را به نتانياهو كرده اند. دليل اين موضوع را بايد درهراسي جستجو كرد كه جماعت مذكور از تاثير مثبت اين مسئله بر جايگاه حماس و تاثير منفي آن بر موقعيت محمود عباس دارند. آمريكا و طرف هاي ياد شده مي خواهند فضايي را فراهم آورند كه اولويت به از سرگيري مذاكرات داده شود و هرگز نمي خواهد شرايطي پيش آيد كه مذاكرات بي فايده جلوه كند.
ما براي از سرگيري مذاكرات غير مستقيم جهت مبادله اسرا آماده هستيم و ضمن مخالفت با پيشنهاد اخير صهيونيست ها، اعلام مي كنيم كه از خواست و شروط خود چشم نمي پوشيم.
¤ اخيراً در سخنان خود اعلام كرده بوديد كه اگر رژيم صهيونيستي با خواسته هاي شما در مورد تبادل اسيران موافقت نكند اسيران بيشتري را به اسارت خواهيد گرفت، آيا واقعاً چنين اقدامي انجام خواهد شد؟
هدف ما كاملاً روشن و مشخص است و از خواسته هاو مطالبات خود كوتاه نمي آييم. ما به دنبال آزادي زنان و مردان اسير فلسطيني هستيم. اگر به اسارت گرفتن يك سرباز صهيونيست براي آزادي اسراي ماكافي نباشد طبيعي است كه مقاومت براي اسير كردن تعداد بيشتري از سربازان رژيم اشغالگر قدس دست به كار خواهد شد، تا اين رژيم بداند كه چاره اي جز آزادي اسيران ما ندارد.
اسيران و شهدا در نظر ملت ما از جايگاهي والا برخوردار هستند زيرا وظيفه خود در مورد دفاع از مردم را به بهترين نحو ممكن به انجام رسانده اند.
نجات اسيران وظيفه ديني و ملي ما است و ما هرگز آنان را فراموش نخواهيم كرد.
¤ آخرين تحولات مربوط به پرونده آشتي ملي چيست؟
متأسفانه بايد عرض كنم كه آشتي ملي هيچ پيشرفتي نداشته است و طرف هاي مختلفي هستند كه هرگونه آشتي را وتو مي كنند. بسياري از طرف ها از ضرورت آشتي ملي سخن مي گويند ولي تعداد اندكي از آن ها صادقانه براي آن مي كوشند.
وقتي از مفاد طرح پـيشنهادي مصر براي آشتي ملي با خبر شديم اصرار كرديم كه بايد اصلاحات لازم در آن صورت گيرد تا با مواردي كه حماس و فتح در مذاكرات هشت ماه گذشته خويش در مورد آن توافق كرده اند همخواني داشته باشد. اين درخواست ما با مخالفت طرف مصري رو به رو شد و موضوع كاملاً جنبه شخصي به خود گرفت، يعني ديگر اين طرف مصري بود كه خود را در اين زمينه تصميم گيرنده مي دانست. موضع ما هم كاملاً روشن بود. ما به همه احترام مي گذاريم و هرگز نمي خواهيم هيچ طرفي در تنگنا قرار گيرد، ولي در عين حال توجه زيادي به مسئله آشتي ملي داريم و معتقديم كه اين يك آشتي فلسطيني - فلسطيني است و اين حق طرف هاي آشتي است تا نسبت به اين كه طرح پيشنهادي مصر تضمين بخش يك آشتي واقعي است اطمينان حاصل كنند، ما به دنبال يك آشتي ملي بوديم كه به تقويت رشته وحدت و همبستگي داخلي بيانجامد و اصل مشاركت وهمكاري را در تمامي مسائل به دنبال داشته باشد و باعث ايجاد يك رابطه درست و سالم در ميان گروه هاي مختلف باشد. ما آن آشتي را كه باعث تسلط يك گروه خاص بر ديگر گروه ها شود و باعث به حاشيه راندن يكي از طرف هاي آشتي شود، نمي خواهيم.
وقتي خواست ما در مورد اصلاح برخي از بندهاي طرح مصر براي آشتي ملي رد شد، اندكي پيش از برگزاري اجلاس سران عرب در ليبي پيشنهادي جديد مطرح شد مبني بر اين كه حماس و ديگر گروه ها ملاحظات خود در خصوص طرح مصر را ارائه دهند تا به عنوان پيوست طرح مذكور و جزئي جدايي ناپذير از آن به شمار آيد و بر همين اساس، آشتي ملي صورت گيرد كه اين پيشنهاد- با وجود آن كه از سوي شمار زيادي كه از كشورهاي عربي مطرح شده بود - مورد مخالفت قاطع قرار گرفت و دوباره موضوع آشتي ملي به بن بست رسيد.
پس از اين ماجرا و اندكي پيش از سفر دبيركل اتحاديه عرب فريادها از گوشه و كنار برخاست مبني بر اين كه گروه هاي فلسطيني بايد از طريق مذاكره به تفاهم و توافق برسند و سند تفاهم و توافق را با يكديگر امضا كنند، سندي كه اساس آشتي ملي باشد و مشكلات مربوط به طرح پيشنهادي مصر را حل كند.
ما از اين پيشنهاد كه همزمان با سفر عمر موسي انجام مي گرفت و با حمايت وي همراه بود، استقبال كرديم. با برادرعزيزمان اسماعيل هنيه نيز درباره گفت وگو جهت امضاي سند تفاهم صحبت كرديم كه ايشان نيز از اين موضوع حمايت كردند و تماس هايي را نيز با «رئيس تشكيلات خودگردان» داشتند كه موضوع مذكور با استقبال ابومازن همراه شد تا جايي كه تاكيد كرد گروهي از رهبران بلندپايه جنبش فتح را براي مذاكره به نوار غزه مي فرستد. در اين برهه، ابومازن هيئتي را با حضور شخصيت ها و چهره هاي مستقل به رياست منيب المصري تشكيل داد كه در ميان آنها افراد وابسته به گروه هاي مختلف فلسطيني نيز ديده مي شود. وي همچنين موافقت خود را با ايجاد سند توافق اعلام كرد ولي متاسفانه چند روز پيش از موعدي كه براي سفر هيئت مذكور به نوار غزه تعيين شده بود، از تصميم خود صرف نظر كرد و دوباره به خانه اول بازگشت و گفت: «شما اول طرح پيشنهادي مصر را امضا كنيد و سپس ما در هنگام اجراي اين طرح ملاحظات شما را مدنظر قرار مي دهيم.»
ابومازن در يكي از جلسات خود كه در پشت درهاي بسته انجام گرفت، خاطرنشان ساخت كه نمي خواهد با اين كار خشم مصر را برانگيزد. درخواست بنده از عمر موسي كه از موضع مثبت حماس اطلاع پيدا كرده، اين است كه به همه، آن طرفي را كه تلاش هاي مختلف براي تحقق آشتي ملي را بي نتيجه مي گذارد، معرفي كند.
حرف من اين است كه آشتي ملي به خاطر دو عامل اصلي به نتيجه نمي رسد و تكميل نمي شود. اول اين كه برخي طرف هاي بين المللي و در راس آنها ايالات متحده و رژيم صهيونيستي اجازه نمي دهند تا زماني كه حماس برنامه هاي سياسي خود را تغيير نداده است، آشتي ملي محقق گردد يعني اين كه از نظر واشنگتن و تل آويو وقتي تحقق اين آشتي بلامانع است كه حماس به شروط تعيين شده بازي تن در دهد. آمريكايي ها و صهيونيست ها مي خواهند همان كاري را كه در گذشته و در مورد ديگران انجام دادند، در مورد حماس نيز به انجام برسانند. وقتي حماس در انتخابات پيروز شد، طرف هاي مذكور بسيار خشمگين شدند و به همين خاطر نمي خواهند اجازه دهند تا اين جنبش تصميمات و برنامه هاي خود را به انجام برساند مگر آن كه اصول و آرمان هاي خود را فراموش كند و به شروط سياستمداران تن در دهد.
عامل دوم نيز وجود برخي طرف هاي فلسطيني و عربي مي باشد كه هرگز حاضر به پذيرش تغييري كه در نقشه سياسي داخلي به وجود آمده است، نيستند و معتقدند تا زماني كه حمايت هاي منطقه اي و بين المللي از بازيگران سابق عرصه سياست در فلسطين باشد، اين جماعت مي توانند در ميدان قدرت حضور داشته باشند و در مورد فلسطين تصميم گيري كنند حتي اگر اين موضوع خلاف خواست مردم اين سرزمين باشد. طرف هاي مذكور از اين شرايط (استفاده از حمايت قدرت هاي خارجي) لذت مي برند زيرابرخلاف اراده ملت فلسطين قدرت را در اختيار مي گيرند. آن ها هرگز به دنبال عملي كردن خواست ملت فلسطين نيستند بلكه به دنبال شرايطي هستند كه اجازه شان دهد تا به تنهايي و در سايه حمايت هاي منطقه اي و بين المللي براي فلسطين تصميم گيري كند و اين علت حقيقي مخالفت شان با موضوع آشتي است.
پيام ما به طرف هاي مختلف فلسطيني كه در زمينه تحقق آشتي ملي جدي هستند، اين است كه بياييد به جهانيان بگوييم ما فلسطيني ها به دنبال آن هستيم كه با دستان خود مشكلات مان را حل كرده و به كسي نيز اجازه دخالت نمي دهيم. بياييد خودمان براي آشتي تصميم بگيريم و از ديگران نيز بخواهيم كه از تصميم ما حمايت كنند نه اين كه آن را وتو نمايند و نظرشان را به ما تحميل كنند.
¤ آيا اين امكان وجود دارد كه تركيه در موضوع آشتي ملي ميانجي گري كند؟
تركيه از همان آغاز بحران و شكاف داخلي تلاش هاي بسياري را در اين زمينه انجام داده است ولي تاكنون به ترك ها اجازه ورود به اين عرصه و نقش آفريني داده نشده و نخواهد شد.
¤ برخي طرف هاي فلسطيني و عربي تلاش كردند تا رفع محاصره نوارغزه را مشروط به تحقق آشتي ملي كند، آيا اين مسئله براي شما ملموس بود؟
همين طور است. بعد از ماجراي حمله به كاروان آزادي، طرف هاي مختلف بين المللي و منطقه اي تمام توجه شان معطوف به شكستن سد محاصره شد. برخي از طرف ها كه گمان مي كردند محاصره اهرم فشاري است كه مي توانند از آن برعليه ما استفاده كنند، نمي خواستند تا اين اهرم از دست برود و به همين خاطر، پايان يافتن محاصره را مشروط به آشتي ملي كردند. اين همه تاكيد بر ضرورت برقراري آشتي- آن هم در اين برهه- تنها با هدف منحرف كردن اذهان از توجه به ضرورت شكسته شدن سد محاصره مي باشد.
موضع ما در اين رابطه كاملا مشخص است. ما مي گوييم پايان يافتن محاصره و آتشي هر كدام دو هدف جداگانه هستند كه هيچ تعارضي با يكديگر ندارند و بايد براي عملي كردن آنها كوشيد و نبايست اجراي يكي را مشروط به تحقق ديگري كرد. حماس هم به دنبال شكسته شدن سد محاصره و هم به دنبال تحقق آشتي ملي است و ثابت قدم در اين دو مسير گام برمي دارد.
¤ آيا فكر نمي كنيد كه در برهه اخير اقدامات عليه جنبش حماس و به طور كلي مقاومت در كرانه باختري كاهش يافته است؟
- سياست امنيتي در كرانه باختري هيچ تغييري نكرده و همان اصول گذشته خود را دارد. شايد تغييراتي در شكل اجراي اين سياست ها به وجود بيايد ولي بنيان آن كه بر چندين اصل گذارده شده است، تغييري نمي كند. اين اصول عبارتند از اين كه بايد مقاومت را به صورت همه جانبه تحت فشار قرار داد. مقاومت جرم به شمار مي رود. سلاح مقاومت نيز غيرقانوني است. ضمنا در حال حاضر دستگاه هاي امنيتي تشكيلات خودگردان و نظاميان رژيم صهيونيستي در زمينه تبادل اطلاعات با يكديگر همكاري كامل دارند كه البته اين همكاري ها به بازداشت و بازجويي مبارزان فلسطيني نيز سرايت كرده است.
بخشي از سياست هاي امنيتي با هدف اعمال فشار به تمامي ملت صورت مي گيرد. سياست هاي كلي تشكيلات خودگردان در جهت اعمال فشار به ملت در تمامي سطوح سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد تا جايي كه دامنه اين فشارها به آزادانديشان دانشگاهي و اصحاب رسانه نيز كشيده شده است. درواقع، اعمال فشار يك سياست كلي است.
بخشي از اين سياست هاي امنيتي تنها عليه حماس است. اين جنبش تنها به خاطر انجام فعاليت هاي مبارزاتي يا عملكردش در عرصه سياسي و ملي مجازات و مورد فشار قرار نمي گيرد. درواقع، تشكيلات خودگردان سياست امنيتي خود را در چارچوب طرحي انجام مي دهد كه هدف از آن تضعيف حماس در تمامي زمينه ها است و گمان مي كند كه با اين كار مي تواند جنبش را از نظر سياسي به زانو درآورد و جايگاه آن را در ميان مردم تضعيف و نقش اين جنبش را در فلسطين كمرنگ كند.
بخشي از سياست هاي امنيتي تشكيلات خودگردان در راستاي انتقام جويي است. برخي طرف هاي فلسطيني معتقدند كه از اين طريق (تضعيف حماس) مي توان جلوي تكرار ماجرايي را گرفت كه در انتخابات سال 2006 رخ داد و باعث غافل گيري همگان شد. آنها با طرح تضعيف حماس مي خواهند ديگر شريك يا رقيبي نداشته باشند. درواقع، عادت كرده اند كه خيمه سياست در فلسطين را تنها با يك پايه و ستون فتح ببينند و هرگز تاب ديدن اين كه خيمه مذكور با دو ستون اصلي و نيز ستون هاي فرعي (گروه هاي مختلف فلسطيني) برپا شده باشد، ندارند. آنها مي خواهند نقش حماس را كمرنگ كنند تا به تنهايي در مورد فلسطين تصميم گيري كنند و اين حكايت از خودسري و لج بازي سياسي و حزبي جماعت مذكور دارد.
اقدامات تشكيلات خودگردان نتانياهو را تشويق كرده كه هيچ چيزي به طرف مذاكره كه فلسطيني كه فاقد برگه هاي برنده است اعطا نكند تشكيلات خودگردان با همكاري دستگاه هاي امنيتي خود را حتي براي خوش خدمتي به صهيونيست ها به آنان امتياز هم مي دهد.
انتظاري كه امروز وجود دارد، آن است كه به اصلاح وضعيت موجود بپردازيم كه اين كار نيز در سايه تاكيد بر گزينه مقاومت و نيز مخالفت با هرگونه اقدامي امكان پذير است كه از سوي تشكيلات خودگردان و دولت منتصب آن براي فريب ملت فلسطين صورت مي گيرد. آنها مي خواهند با پول و بهبود وضعيت اقتصادي افراد، آنها را وادار به تسليم در برابر خواست خويش كنند. رفتار تشكيلات خودگردان و دولت فياض به گونه اي است كه گويي اولويت اول ملتي كه در زير سايه شوم حضور اشغالگران به سر مي برد، معيشتي و اقتصادي مي باشد و حال آنكه اولويت اصلي چنين ملتي آزادي ميهن و تاكيد بر حق تعيين سرنوشت است. انتظاري كه امروز از جهان عرب وجود دارد، آن است كه مسئله قدس را پيگيري نمايند و در مقابل طرح دشمن صهيونيستي براي تكميل زنجيره يهودي سازي قدس كه با تغيير در بافت جمعيتي و جغرافيايي اين شهر صورت مي گيرد، بايستند.
¤ برخي معتقدند كه سلام فياض مي خواهد با تغيير در وضعيت فلسطين و كنار گذاشتن فتح و حماس خود را به يكه سوار ميدان سياست مبدل سازد چرا حماس و ديگر گروه هاي فلسطيني موضع محكم تري در مقابل اين اقدامات از خود نشان نمي دهند؟
اين وضعيت مشهود و البته تعجب برانگيز است ولي هرگز نمي توان آن رانشانه خمودگي و نيز بي توجهي مردم به حوادث موجود دانست. ملت ما يك ملت بزرگ است كه هميشه در صحنه حاضر بوده و خود تاريخ ساز بوده است ولي متاسفانه امروز مي بينيم كه با زور آهن و آتش، با ابزار ارتكاب اقدامات وحشيانه همچون شكنجه و كشتار و نيز همكاري امنيتي، ملت ما را مهار كرده اند و هرگونه حركت اعتراض آميزي را در نطفه خاموش مي كنند. البته برخلاف اعتقاد برخي ها، وضعيت موجود- حتي اگر با پيشرفتي در زمينه امور اقتصادي همراه شود، هرگز يك موفقيت براي تشكيلات خودگردان يا دولت سلام فياض به شمار نمي رود زيرا اولويت اصلي ملت هاي تحت اشغال رهايي ميهن از چنگال غاصبان است نه اقتصاد.
از سوي ديگر، موفقيت ديكتاتورها در كشورهاي مختلف در استفاده از ابزار زور براي مهار ملت ها هرگز به عنوان يك موفقيت به شمار نمي رود. در كرانه باختري نيز اصل بر همين است و اگر هم تشكيلات خودگردان در اين منطقه پيروزي ظاهري داشته، اين پيروزي در سايه زيرپا گذاشتن ارزش هاي ملي، سلب آزادي و نيز عزت انساني شهروندان حاصل شده است.
وضعيت حاكم بر كرانه باختري يك وضعيت استثنايي و موقت است و هرگز بيانگر حقيقت نيست. اين مرحله نيز پايان خواهد يافت و ما به زودي اين وضعيت را پشت سر خواهيم گذاشت و كرانه باختري برنامه هاي مقاومت خويش را از سر خواهد گرفت. تاريخ فلسطين هميشه آكنده از حوادث غيرمنتظره بوده است. چه بسا دوره هايي از آرامش كه با خود طوفاني را به دنبال داشته است، طوفاني كه هيچ كس آن را پيش بيني نمي كرد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14