(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 31  تير 1389- شماره 19662

تداوم انتقاد سينماگران از تعويق جدل اكران دست سودجويان را از سينماي ايران كوتاه كنيد
سرنوشت دراماتيك حرامخواران نگاهي به مجموعه تلويزيوني تاوان
نسخه اوليه فيلمنامه «زيباتر از زندگي» آماده شد
نسخه اوليه فيلمنامه «زيباتر از زندگي» آماده شد
نويسنده كيهان برگزيده بخش رسانه اي جشنواره فيلم فجر
آخرين خبرها از جشنواره فيلم دفاع مقدس
راه اندازي وب سايت براي «ملك سليمان»
تحقير پيشكسوتان در هاليوودتداوم انتقاد سينماگران از تعويق جدل اكران دست سودجويان را از سينماي ايران كوتاه كنيد

اميد صدرايي
احياي ذائقه ها
جواد اردكاني گفت : طرح جدول اكران ذايقه هاي از دست رفته را احيا مي كند .
اين كارگردان به خبرگزاري سينماي ايران بيان كرد: گرچه طرح ابلاغي وزارت ارشاد در مسئله اكران از سوي برخي گروه هاي سينمايي با استقبال سردي مواجه شده و دليل اين مساله در مشابهت هايي است كه از سوي اين افراد ميان طرح جديد و جدول اكران دهه60 دانسته شده اما بايد توجه داشت كه حتي همان طرح اوايل انقلاب نيز در نوع خود با توفيق هايي روبرو شد و نمي توان با رويكردهاي سياسي فضاي تقابلي در عرصه فرهنگ ايجاد كرد.
وي افزود: مشكل اكران از زماني ايجاد شد كه سينماداران در امر اكران فيلم ها آزادانه و بدون هيچ قيد و بندي عمل كردند و به عبارتي از وقتي كه ارشاد خود را از مقوله اكران كنار كشيد روندي از جريان توليد فيلم بر ساختار سينما حاكم شد كه در هدف گيري خود با تاكيد بر مطلوبيت گيشه و همسو با سليقه قشري از جامعه به سطحي نگري و سرگرم سازي كاذب روي آورد.
اين كارگردان سينماي دفاع مقدس ادامه داد: طرح زمان بندي اكران تلاش دارد تا با بازگرداندن ذايقه هاي از دست رفته با رويكرد به حفظ مطلوبيت موجود فضاي متنوعي را در حوزه اكران به وجود آورد و البته براي اين منظور طرح اكراني و غير اكراني به تنهايي مي توانست فضاي مطلوبي را به وجود آورد .
اردكاني تاكيد كرد: از نظر رفتار حاكميتي بايد معاونت سينمايي حرف آخر را بزند اما رفتار آقاي شمقدري در قبال طرح ساماندهي اكران نقض اين مساله و به نوعي سازش با مخالفان طرح بود كه اميد است با درايت معاونت سينمايي و همراهي منطقي خانواده سينما اين طرح پس از تجميع آرا و رسيدن به يك نظر واحد قاطع به سرانجام برسد.
مقابله با صاحبان ثروت و قدرت
حميد بهمني نيز گفت : سينماگراني كه ثروت و قدرت سينما را در اختيار داشتند مانع
اجرايي شدن جدول اكران شدند .
كارگردان فيلم « آن مرد آمد » از معاونت سينمايي خواست با قدرت مقابل دستاني كه همواره در پي فشردن حلقوم سينماي فاخر و ارزشمند هستند بايستد.
بهمني در گفت و گو با هنرنيوز افزود : جدول بندي اكران كه از سوي معاونت سينمايي طراحي شد در راستاي عدالتي بود كه سالهاست سينماي ايران به آن نياز داشت چرا كه ما فيلم هاي توليد شده زيادي داريم كه علي رغم سپري شدن سال هاي طولاني به دليل همين دست هايي كه آقاي شمقدري در نامه خود به جناب سجادپور نوشته اند اجازه اكران پيدا نكرده اند.
وي ادامه داد : متأسفانه گروهي از سينماگران كه بخش اعظم ثروت و قدرت سينما را در اختيار دارند با جريان سازي غلط و با هماهنگي برخي از رسانه ها در جهت عدم اجرايي شدن جدول اكران وارد ميدان شدند و اجازه ندادند اين غده سرطاني درمان شود .
كارگردان فيلم « نبرد ديگر» از معاونت سينمايي خواست با قدرت ؛ مقابل دستاني كه همواره در پي فشردن حلقوم سينماي فاخر و ارزشمند هستند بايستد.
بهمني اضافه كرد : من نمي دانم چرا آقاي شمقدري موضوع جدول اكران را موقتاً به تعويق انداختند ، اما بنده معتقدم اگر الان در مقابل اين افراد سودجو و منفعت طلب كوتاه بيائيم بايد در ساير موارد نيز همين رويه را انجام دهيم در حالي كه سينما ما نيازمند افرادي همچون آقاي شمقدري است تا در مقابل آنها ايستادگي كند.
الزام حمايت و هدايت دولت
اكبر خواجويي ، ديگر فيلمسازي است كه معتقد است : سينماي ايران اسير معادلات اقتصادي گروهي قدرتمند متشكل از برخي سينماداران، هنرمندان و شركت هاي پخش فيلم شده است و در اين آشفته بازار ورود ارشاد به مسئله اكران از منظر حمايتي ، هدايتي و نظارتي الزامي است.
وي تنها راه حل خروج سينما از كماي
نشئت گرفته از اكران بي رويه فيلم هاي نازل را
سامان دهي اكران و تدوين نظامنامه جامع اكران دانست.
او معتقد است : در اين آشفته بازار، ورود وزارت ارشاد به مسئله اكران الزامي است .
كارگردان فيلم «محيا» بيان كرد:سپردن مديريت طرح ساماندهي اكران به هنرمندان و بانيان اصلي توليد فيلم راهكار مناسبي جهت ايجاد وحدت ميان خانواده سينما و وزارت ارشاد به شمار مي رود و بايد تجميعي ميان نظرات هنرمندان و مديران ايجاد شود و از برآيند آن به يك طرح جامع براي اجرا برسند.
وي افزود: اجراي طرح سامان دهي اكران بايد با رويكردي عدالت محور صورت پذيرد و از هر گونه رفيق نوازي و فراهم سازي امكان اكران براي دوستان خارج از ضوابط فرهنگي و هنري پرهيز شود و با جلسات مشورتي طرحي ايده آل براي تعالي سينما ارايه گردد.
وعده شمقدري
با انتقاد سينماگران از تعويق طرح ساماندهي اكران سينماها ، معاونت سينمايي وزير ارشاد اعلام كرد : طرح ساماندهي اكران فيلم ها بعداز جشنواره فيلم فجر از سرگرفته مي شود.
جواد شمقدري از برنامه ريزي براي اجراي مجدد طرح ساماندهي اكران فيلم هاي سينمايي بعد از جشنواره فيلم فجر در صورت فراهم شدن شرايط مناسب از سوي سينماگران خبر داد .
وي در گفت وگو با سوره سينما ، افزود : طرح خوبي براي ساماندهي وضعيت اكران فيلم هاي سينمايي تهيه شده بود كه با مخالفت برخي سينماگران دستور تعويق آن صادر شد ، اما اين تعويق دائمي نخواهد بود .
وي ادامه داد : اين طرح همچنان در دستور كار اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد قرار دارد و در صورت فراهم شدن شرايط مناسب اين طرح اجرا مي شود .
شمقدري تاكيد كرد : زمان مشخصي را نمي توان براي اجراي اين طرح پيش بيني كرد ، اما اميدواريم با همراهي سينماگران بعد از جشنواره بيست و نهم اين امر محقق شود .
وي تصريح كرد : زمان اجراي طرح تا حد زيادي به شرايط سينما و استقبال سينماگران براي حل اين مشكل بستگي دارد.با گذشت چند هفته از لغو اجراي جدول اكران سينماها ، كارگردان هاي سينماي كشورمان همچنان نسبت به عدم اجراي اين طرح سامان دهنده منتقدند . اين گروه از فيلمسازان معتقدند كه در شرايط فعلي اكران فيلم ها در سينما ها به برخي جريان هاي خاص محدود شده و لازم است اقدام به رفع بي عدالتي در زمينه نمايش فيلم شود . برخي از اين نظرات را مي خوانيد:

 سرنوشت دراماتيك حرامخواران نگاهي به مجموعه تلويزيوني تاوان

آرش فهيم
يكي ازكمبودهاي آثار نمايشي تلويزيون و به خصوص سينما در ايران، عدم توجه
آسيب شناسانه به مناسبات شغلي و روابط اقتصادي طبقه سرمايه دار است. البته فضاي غالب آثار تصويري دركشورما، زندگي تجملاتي و اشرافي است، اما اين رويكرد، بيشتر با هدف بهره بردن از زرق و برق هاي زندگي رفاه زده براي جبران ضعف هاي فيلم بوده و نگاه انتقادي هم به اين قشر، به طور عمده در سطح و كليشه باقي مانده است.
مجموعه تلويزيوني «تاوان» نيز در ترسيم زندگي مرفهان قله نشين از همين كليشه ها استفاده كرده است. حتي بازيگران آفريننده نقش كلاهبرداران دراين سريال، بارها همين كاراكتر را اجرا كرده اند. مثل رضا رويگري كه در 5 ماه اخير، اين سومين بار است كه در نقش كاراكتر ثروتمند خبيث حضور يافته است. اما اين كليشه هاي تصويري - فضاهاي
پرزرق و برق، كالبدهاي اشرافي، خودروهاي مدل بالا، تيپ هاي شبيه به هم و... -در تاوان به طور درست تري به كار رفته اند و نتيجه كار نسبت به بسياري از آثار ترسيم كننده طبقه رفاه زده
آسيب شناسانه تر درآمده است.
به طوري كه اين بار شاهد عمق فاجعه و تباهي قشر سرمايه داري جديد هستيم. دراين درام، پيوندي همگام و متوازن ميان موقعيت اقتصادي، وضعيت خانوادگي و درون اين آدم ها برقرارشده است. مهندس پويان ( پژمان بازغي) همزمان با دستيابي به ميراث ثروت همسرش، به انحطاط اخلاقي و رواني مي رسد وخانواده اش نيز از هم مي پاشد. كاراكتر نقش رضا رويگري هم از سال ها قبل زن و فرزندش را از دست داده بود و آن ديگري هم دخترش را تبديل به طعمه اي براي استثمار افراد كرده است.
از بين رفتن روستايي به دست پويان نيز، روايتي از تخريب طبقات ضعيف اجتماعي به دست سرمايه داري است.
نكته جالب توجه همزماني قسمت هاي اخير سريال «تاوان» با اتفاقات اخير بازار است. در روزهاي اخير شاهد قائله آفريني بخشي از صاحبان سرمايه براي فرار از پرداخت ماليات (حق مردم) بوديم. آيا اين افراد نيز به سرنوشت دراماتيك حرامخواران سريال «تاوان» مبتلا خواهند شد؟
تاوان يك ملودرام جنايي است و بر نمايش و برجسته سازي تباهي تكيه دارد. از هم پاشيدن خانواده ها، تضاد نسل ها، قتل، دزدي، استثمار و كلاهبرداري، حجم اعظم اين اثر نمايشي را تشكيل داده است. اتفاقاً اين تصويرسازي در پاره اي موارد مثل رابطه رويگري و فرزندش بسيار اغراق آميز است. از اين منظر، اين سريال در نمايش واقعيت هاي اجتماعي دچار عدم تعادل شده است.
خلق شخصيت كارآگاه، به عنوان تجلي اراده براي تقابل با ظلم اندكي به تلطيف فضاي خشن و سياه اين مجموعه انجاميد. اما با توجه به رسالت صدا و سيما درالگوسازي اخلاق و خانواده ايراني، جاي قرينه مثبت در آن خالي است. راهكار رفع اين خلأ تمركز و گسترش بيشتر شخصيت و زندگي پليس بود. مي شد زندگي شخصي و خانوادگي اين پليس را به عنوان يك خانواده سالم، در مقابل خانواده هاي مضمحل شده اين روايت به تصوير كشيد.مجموعه تلويزيوني «تاوان» نيز مثل عموم سريال هاي اخير ايراني ، براي فضاسازي، ازآثار خارجي تقليد كرده است. به همين دليل اگر فضاها و آدم هاي به تصوير درآمده در اين سريال غير ايراني هستند. اين هم مسئله مهمي است؛ براي ارتقاي مضمون در آثار نمايشي، نيازمند زبان و قالبي همسان با محتواي متعالي هستيم. نمي توان براي باز توليد و فرهنگ و اخلاق بومي كشورمان از ساختارهايي الگوبرداري كنيم كه در اصل زبان انتشار فرهنگ و ايدئولوژي غربي هستند.
«تاوان» همچنين مبتلا به برخي ضعف ها در زمينه فيلمنامه و قاب بندي است. به طور مثال، چرا پليس ها پويان را به طور محسوس تعقيب مي كنند؟ اما به هرحال اين اثر يك گام رو به جلو براي كارگردان آن و دستگاه توليد آثار نمايشي دركشورمان محسوب مي شود.
بعد از تحرير:
«شهرام شاه حسيني» كارگردان «تاوان» را بيشتر از يك سريال ساز، به عنوان يك كارگردان سينما مي شناسيم. اما اثر او براي سيما، يك سروگردن از تمام آثار او براي سينما بالاتر است و اين اتفاقي است قابل تأمل؛ چرا يك فيلمساز در عرصه سينما و در همكاري با بخش خصوصي رو به سقوط حركت مي كند، اما در صدا و سيما كاري متفاوت و روبه جلو را انجام مي دهد؟

 نسخه اوليه فيلمنامه «زيباتر از زندگي» آماده شد

رضا فرخي
هنگامي كه اولين ماشين هاي سكه اي براي بازي توليد شدند كسي به اين موضوع فكر نمي كرد كه اين ماشينها كه بعدها به آن «جاك باكس» گفته مي شد با پيشرفت و تبديل شدن به بازي هاي رايانه اي تبديل به ابزاري براي تبليغ ايدئولوژي غربي شود.
اين ابزارها در ابتدا به عنوان وسيله اي براي سرگرمي به كار گرفته مي شدند تا اينكه به دست شركت هايي مانند «ميشل كوگان» نسل جديدي از بازي ها وارد بازار شد. اين شركت يك شركت يهودي بود و تجارت دستگاه هاي سرگرمي سكه اي را در جهان گسترش داد. شركتهايي مثل سگا اينترپرايس نيز كار خود را با ساخت دستگاه هاي سكه اي شروع كردند. اين رويه ادامه داشت تا اينكه بين سالهاي 1937 تا 1945 كشورهاي آمريكا، آلمان و انگليس اولين كامپيوترهاي الكترونيكي را طراحي كردند كه اين موضوع آغازگر بازي هايي كامپيوتري بود كه با سطح گرافيك بهتر و جذابتري به بازار ارائه مي شد. با اين حال، اولين بازي واقعي كامپيوتري در سال 1958 و در تكنولوژي Oscilloscope تهيه شده است.
اما اين موضوع تنها در ابتداي كار بود چراكه بعدها غربي ها و در رأس آن ها آمريكا از اين موضوع به عنوان ابزاري قدرتمند براي جنگ نرم استفاده كردند. به خصوص پس از جنگ جهاني دوم كه بهترين موقعيت براي توليدات بازي هاي كامپيوتر درخصوص جنگ جهاني دوم بود و علاوه بر اينكه براي آنها سود كلاني را به همراه داشت بهترين ابزار براي القاي اهداف خود درباره جنگ به نسل پس از جنگ در تمام دنيا بود به گونه اي كه ژانر جنگ آغازگر توليد بازي هايي بود كه سعي شده بود با مضامين خاصي توليد شوند.
اين موضوع از سوي غرب و صهيونيسم به شدت پي گيري شد تا اينكه در دهه 90 بازي بسيار مشهور «بازگشت به قلعه و لفلشتاين» توسط شركت آي دي سافت وار به بازارها عرضه شد. پس از عرضه اين بازي و استقبال فراواني كه از آن شد و فروش بسيار بالاي آن اين كمپاني هاي غربي به همراه ديگر شركتها تصميم گرفته اند اين سبك را ادامه دهند. داستان اين بازي ها، از جمله بازگشت به قلعه ولفلشتاين داستان يك سرباز آمريكايي بود كه يك نفره به قلب نازي ها مي زد و براي نجات بشريت آنها را از بين مي برد و جالب اينجا بود كه اولين مرحله بازي، وضعيتي است كه يك افسر آلماني درحال شكنجه وحشيانه يك يهودي است و بازيگر در اولين مأموريت خود بايد افسر آلماني را بكشد و يهودي را نجات دهد. تمام مراحل بازي مطابق با خواست آمريكايي ها و با هدف توجيه جنايات آنها بود به گونه اي كه سري هاي بعدي بازي قلعه ولفلشتاين به ترتيب دشمنان آمريكا در مقابل شما قرار مي گرفتند و بازيكن مأموريت داشت كه آنها را نابود كند.اما پس از بازي همين رويه ادامه پيدا كرد و در بازي هايي مانند «جوخه مرگ» و سري «دلتا فورس» تمام اين مسائل تكرار شد با اين تفاوت كه در آن بازي ها شما در كنار يك گروه متفقين در جنگ جهاني با دشمنان آمريكا مي جنگيد. اما در سال هاي منتهي به 2000 بازي STREET FIGHTER توليد شد كه به صورت آشكار تبليغ كننده ايدئولوژي آمريكايي است. چراكه در تمام مراحل آن نمادهاي آمريكا به صورت كاملاً مثبت به نمايش گذاشته مي شود. به گونه اي كه در هر مرحله از بازي، بازي كننده بايد پس از سركوب شورش هاي خياباني پرچم آمريكا را به اهتزاز درآورد!
اما روند توليد بازي ها از اين پس شدت بيشتري پيدا كرد. به نوعي كه در ادامه بازي «مدال افتخار» توانست به فروش قابل توجهي دست پيدا كند. اين بازي كه در اوايل سال 2002 به بازار ارائه شد روايت كننده جنگ جهاني دوم و شجاعت هاي سربازان متفقين است. بازيگر اين بازي، در نقش يكي از نيروهاي گردان اول تفنگداران ويژه ارتش متفقين است و عمليات او در الجزاير شروع مي شود و سپس مأموريت هاي خود را در نروژ، ساحل نرماندي، منطقه بريتان، فرانسه و جنگل هاي زيگفريد آلمان ادامه مي دهد و يا نمونه ديگر اين بازي هاي رايانه اي mohaa: spearhead است كه بازهم تمام اين مسائل در آن تكرار شده است. تمام بازي ها ژانر جنگي كه در غرب توليد مي شود تنها محدود به جنگ جهاني دوم نيستند، بلكه به تمام جنگ ها حتي ويتنام و يا كره شمالي هم مي پردازند. يعني به نوعي تمام دشمنان غرب به ويژه آمريكا در اين بازي ها به شدت مورد تخريب واقع مي شوند. به عنوان مثال در بازي رايانه اي «انتخاب ريكون»، يك ژنرال كره شمالي محموله هاي بشردوستانه سازمان ملل را كه شامل آب و غذا است به نفع نظاميان خود ضبط مي كند و بازيگر به عنوان كماندوهاي ويژه آمريكايي به مقابله با آن مي پردازد. يعني در اين بازي نيز آمريكا مانند فيلم هاي هاليوودي ناجي بشر است و جالب اينجاست در اين بازي درصورتي كه افراد غيرنظامي را بكشيد در آن مرحله ناموفق خواهيد بود. يعني طراح بازي به اين نكته اشاره كرده است كه يك سرباز آمريكايي حتي در يك بازي رايانه اي هم بيگناهان را نمي كشد و هميشه ناجي بشر است، چيزي كه در هاليوود بارها تكرار شده است! همين وضعيت در بازي «عمليات ويتنام» درباره جنگ ويتنام و Conflict Global storm در باره جنگ با تروريست ها تكرار مي شود.
اما در موج جديدتر اين بازي ها به خصوص پس از يازده سپتامبر نشانه هاي تروريست در اين بازي ها بيشتر به چشم مي خورد كه نمونه اين موضوع را مي توان در سري بازيهايIGI مشاهده كرد كه در بسياري از صحنه هاي مراحل اين بازي، عربها و ايرانيان را متهم به تروريست بودن مي شوند. در يكي از مراحل اين بازي، مخاطب وارد ليبي مي شود و عناصري چون صداي قرآن و صلوات پخش شده و تصاويري از نام خداوند و نام پيامبر اعظم(ص) به نمايش درمي آيد. و در يك مرحله ديگري از اين بازي نيز تروريست ها از زبان فارسي استفاده مي كنند.
در اين بين شركت هايي فرصت طلب بازي سازي همچون شركت كوماوار كه مستقيم با لابي هاي سياسي آمريكا در ارتباطند از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و بازي هايي مي سازد كه در آن ها تمام دشمنان آمريكا در مقابل او شكست مي خورند. نكته جالب توجه طراحي اسلحه هاي آمريكا در تمام بازي هاي اين شركت است. به گونه اي كه هيچ كدام از آنها تا به حال حتي در فيلم هاي هاليوودي هم ديده نشده است. بازي هاي جديد اين شركت درباره عراق، افغانستان، ويتنام، ايران و... است.كيت هالپر، مدير شركت كوما ريالتي گيمز در گفت گويي با بخش فارسي بي.بي.سي تأكيد كرد: «ما تلاش مي كنيم كه در نقش يك رسانه تصويري همزمان با اخبار پيش برويم. وقتي مخاطب هر روزه اخباري را در تلويزيون يا روزنامه ها مي بيند اين يك فرصت استثنايي براي ما است كه ما هم تعامل او را با يك بازي درباره همان موضوع جلب كنيم.» در اين مصاحبه بسيار جالب هماهنگي رسانه ها با اين شركتها براي القاي پيام ضدفرهنگي خود است و اين موضوع روز به روز افزايش پيدا مي كند.
اما پس از مدتي نوع ديگري از بازي ها هم كم كم با عنوان بازيهاي استراتژيك به بازار آمد، بازيهايي مانند «اكت آف وار» از اين دست بازي ها هستند كه در اصطلاح به آنها بازي هاي استراتژيك مي گويند. در تمام آنها سعي شده است كه استراتژي هاي غربي به خصوص آمريكا را بسيار قويتر از ديگران نشان دهد و از اين طريق به موتور جنگي آمريكا خدمت بزرگي انجام مي دهد. به گونه اي كه بازي «ژنرال» كه يكي از مطرح ترين بازي هاي جنگي استراتژيك است يكي از پرفروشترين بازي ها شد. در جريان بازي سه كشور آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگلستان قدرتمندتر جلوه مي يابند. جالب اينجاست كه در اين بازي كشورهايي كه از نظر غربي ها تروريست هستند با رنگ ديگري مشخص مي شوند و به بازيكنان اين گونه القا مي شود كه مي توان به آنها حمله كرد و براي نجات بشر در بازي بايد آنها نابود شوند.
نمونه ديگر اين بازيها را مي توان در بازيهايي كه پس از جنگ عراق توليد شدند مشاهده كرد: «بازگشت به بغداد»، «عمليات طوفان صحرا» و «عمليات طوفان بزرگ» همه بازيهايي هستند كه درباره جنگ عراق طراحي شده اند. در تمام اين بازيها سربازان آمريكايي تروريست هاي عراقي را نابود مي كنند. صحنه ها و مأموريت هاي بازي كاملا در راستاي سياست هاي توجيه گرايانه جنايات آمريكاست كه به گونه اي سعي دارند كشتار مردم عراق را ناديده بگيرند و اين موضوع را كه آمريكا پيام آور دموكراسي است به مخاطبان القاكنند. اما در جديدترين و به نوعي پرطرفدارترين بازي ژانر جنگي يعني بازي كاملا تبليغاتي «نداي وظيفه» صحنه جديدي از جنگ هاي آمريكا به نمايش گذاشته مي شود كه در آن سربازان آمريكايي در مقابل دشمنان بسيار خشن خود در تمام جهان با دلاوري مبارزه مي كنند و در نهايت هم پيروز مي شوند.
متأسفانه مي بينيم كه اين بازي و بازي هاي ديگر امروزه به صورتي فراگير در تمامي كشور و گيم نيت ها در اختيار قشر جوان و نوجوان ما قرار مي گيرد و اينجاست كه بايد نگران نفوذ ايدئولوژي آمريكايي باشيم. چرا كه همزاد پنداري با سربازان آمريكايي در اثر استفاده از اين بازي ها راه را براي نفوذ آنها آسان مي كند. نكته بسيار مهم، تمام اين مسائل جداي از خشونت بسيار بالايي است كه در تمام اين بازي ها به مخاطب القا مي شود. هنگامي كه جوانان و نوجوانان ما در حال بازي كردن و استفاده كردن از گيمهايي هستند كه در آنها سران سياسي و نظامي غربي در حد يك اسطوره نشان داده مي شود چگونه انتظار داريم كه آنها قهرمانان جامعه خود را بشناسند؟! بايد به اين نكته توجه كنيم كه تهاجم و استحاله فرهنگي نشانه هاي عجيب غريبي ندارد، بلكه تمام اين مسائل نشانه هايي از آن است بايد به فكر مقابله با آن بود.
در اين بين در چند سال اخير در كشور براي مقابله با اين بازي ها، بازي هايي همچون جنگ ايران و عراق توليد شده است. اما آيا آن ها توان رقابت با آثار غربي را دارند؟ اين نكته بسيار مهم است چرا كه اگر ما قصد توليد بازي و رقابت با آنها را داريم بايد هم از نظر گرافيك و هم مراحل و هم داستان بازي ها به گونه اي توليد كنيم كه بتوان مخاطب داخلي را به آنها جذب كرد. اين بهترين راه مبارزه است، به طوري كه بتوان با يك محصول ضدفرهنگي با توليد محصول فرهنگي داخلي مقابله انجام داد و به اين صورت مخاطب را جذب محصولات داخلي كرد و به نوعي بازار رقابت را در اختيار گرفت.

 نسخه اوليه فيلمنامه «زيباتر از زندگي» آماده شد

نسخه اوليه فيلمنامه «زيباتر از زندگي» به كارگرداني انسيه شاه حسيني كه براساس وقايع عمليات نصر نوشته شده، آماده شد تا اين فيلم نيمه دوم سال كليد مي خورد.
«سيد سعيد سيدزاده» تهيه كننده اين فيلم در گفت وگو با فارس در اين باره گفت: هنوز به طور كامل متن تمام نشده ولي تا آنجايي كه خبر دارم، خانم «انسيه شاه حسيني» نسخه اوليه فيلمنامه را آماده كرده اند. البته فيلمنامه ايشان هنوز به دستم نرسيده و چند روزي براي تكميل آن فرصت خواسته اند.
تهيه كننده «زيباتر از زندگي» كه درباره عمليات نصر است، گفت: قصه فيلم كاملا در خوزستان و در منطقه هويزه مي گذرد ولي بستگي به شرايط توليد دارد كه لوكيشن هاي فيلم تغيير كرد. اما «انسيه شاه حسيني» هميشه به فضايي منطقه و حسي كه به فيلم مي دهد، تاكيد دارند.
سيدزاده با اشاره به شروع پيش توليد اين فيلم، گفت: مقدمات كار فراهم شده ولي شروع كار بستگي به آماده شدن فيلمنامه دارد. برنامه ريزي ما اين است كه با توجه به گرماي هوا و ديگر عوامل موثر، نيمه دوم سال فيلمبرداري را شروع كنيم.
براساس اين گزارش، فيلم سينمايي «زيباتر از زندگي» داستان رزمندگاني است كه در عمليات نصر حضور داشتند. اين عمليات توسط ارتش در اوايل جنگ در منطقه جنوب اهواز در دشت آزادگان انجام شد.انسيه شاه حسيني ماه هاي متمادي صرف تحقيقات اين فيلم كرد و براي گفت وگو با سرداران در عمليات نصر در جنوب كشور به اين منطقه سفر كرد.
اين كارگردان فيلم هاي «غروب شد بيا»، «شب به خير فرمانده» و «پنالتي» را در كارنامه خود دارد.

 نويسنده كيهان برگزيده بخش رسانه اي جشنواره فيلم فجر

از منتقد و نويسنده روزنامه كيهان به عنوان يكي از برگزيدگان رسانه اي بيست و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر تقدير شد.
در مراسم تقدير از برگزيدگان رسانه اي جشنواره فيلم فجر، آرش فهيم، نويسنده و منتقد سينمايي روزنامه كيهان نيز در بخش گزارش به خاطر نگارش گزارش «رقابت سينماي متعهد با فيلم هاي تجاري و جشنواره اي» (با نام مستعار علي برزگر پيشوا) مورد تقدير قرار گرفت. مراسم معرفي برترين فعالان رسانه اي بيست و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر يكشنبه (27 تيرماه) با حضور جواد شمقدري (معاون سينمايي وزير ارشاد) و مسعود شاهي
(دبير بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر) در فرهنگسراي نياوران برگزار شد.
گفتني است، روزنامه كيهان هر سال با انتشار صفحه اي ويژه به بررسي و انعكاس وقايع جشنواره فيلم فجر مي پردازد.

 آخرين خبرها از جشنواره فيلم دفاع مقدس

خبر ديگر اين كه تاكنون 121 عنوان اثر در مرحله توليد فيلم هاي 313 ثانيه اي جشنواره دفاع مقدس قرار دارد.
اين آثار پس از تصويب طرح، توسط شوراي تصويب بخش
نگاه نو جشنواره، در قالب مشاركت و حمايت ستاد برگزاري جشنواره وارد مرحله توليد شده است.عكاسان، طراحان پوستر و سازندگان آنونس هاي سينمايي از بخش مسابقه مواد تبليغي فيلم دفاع مقدس استقبال كردند.
به گزارش روابط عمومي يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس بيش از 70 نفر از عكاسان، طراحان و سازندگان آنونس كشور براي بخش اقلام تبليغي جشنواره اثر فرستادند.بر پايه اين خبر در مجموع 72 نفر (شامل: 25 عكاس، 13 طراح و 8 سازنده آنونس) در اين بخش مسابقه جشنواره شركت كردند.روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس اعلام كرد: پيش بيني مسابقه اقلام تبليغي در جشنواره براي نخستين بار پس از ده دوره برگزاري جشنواره طراحي شده است كه خوشبختانه با استقبال علاقه مندان و فعالين اين حوزه روبرو گرديد.يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 25 شهريور تا 2 مهر همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس در ايران وچند كشور جهان برگزار مي شود.

 راه اندازي وب سايت براي «ملك سليمان»

تهيه كننده «ملك سليمان» به كارگرداني شهريار بحراني از راه اندازي وب سايت رسمي اين فيلم و آغاز تبليغات آن همزمان با برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن خبر داد.
«مجتبي فرآورده» تهيه كننده فيلم سينمايي «ملك سليمان» در اين باره گفت: تبليغات فيلم را همزمان با برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن شروع مي كنيم و «ملك سليمان» در اين نمايشگاه غرفه اي اختصاصي خواهد داشت.
وي افزود: ما در نمايشگاه قرآن مباني تحقيقي، قرآني، روايي و تاريخي را كه «ملك سليمان» برگرفته از آن است، به صورت جزوه و برگزاري چند سمينار با حضور مشاورين و اساتيد قرآني، روايي و تاريخي ارائه خواهيم كرد.
فرآورده همچنين خبر از راه اندازي وب سايت رسمي اين فيلم داد و گفت: حدود 10 روز است كه اين سايت به نشاني kingdomofsolomoncom راه اندازي شده و به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي است كه ظرف چند روز آينده بخش عربي و فارسي نيز فعال مي شود.
وي افزود: اين سايت شامل تحقيقات، گالري، اخبار، جزئيات فيلم، سخنان بزرگان در مورد فيلم و ارتباط با مخاطبان است.
اين تهيه كننده سينما، گفت: تيزر و آنونس «ملك سليمان» توسط محمدرضا موئيني آماده شده و احتمالا تا 10 روز ديگر روي وب سايت رسمي فيلم قرار مي گيرد و با چاپ كپي؛ پخش آن در سينماها آغاز مي شود.
به گزارش فارس، اين فيلم در گروه سينمايي استقلال از عيد فطر به اكران عمومي درخواهد آمد.
در خلاصه داستان اين فيلم آمده است: حضرت سليمان(ع) از خداوند درخواست ملك مي كند. براي اين منظور او بايد از فتنه هايي عبور كند.


 تحقير پيشكسوتان در هاليوود

هاليوود صرفاً به مانند ماشيني است كه به دست اندركاران خود به چشم ماده خام نگريسته و تا مي تواند از قابليت هاي اين مواد خام استفاده مي كند. اما كافي است اين دست اندركاران به كهولت سن دچار شده يا موضع گيري هاي سياسي- اجتماعي خاصي در برابر سينماي هاليوود از خود بروز دهند تا به سرعت از صحنه اول سينمايي اين كشور محو شده و به زحمت بتوانند كاري سينمايي براي خود دست و پا كنند.
اينكه بسياري از منتقدان مطرح جهان، سينماي هاليوود را در اغلب موارد يك سينماي مصرف گرا خطاب كرده اند، سخني بيهوده نيست. فقط كافي است مروري داشته باشيم بر وضعيت كنوني زندگي بسياري از بازيگران مطرح دهه هاي شصت تا هفتاد اين سينما تا بفهميم هاليوود صرفاً به مانند ماشيني است كه به دست اندركاران خود به چشم ماده خام نگريسته و تا مي تواند از قابليت هاي اين مواد خام استفاده مي كند اما كافي است اين دست اندركاران به كهولت سن دچار شده يا موضع گيري هاي سياسي- اجتماعي خاصي در برابر سينماي هاليوود از خود بروز دهند تا به سرعت از صحنه اول سينمايي اين كشور محو شده و به زحمت بتوانند كاري سينمايي براي خود دست و پا كنند.
از جمله اين كه «في داناوي» بازيگر زني است كه زماني براي خود برو بيايي داشت؛ اما در سالهاي اخير به علت پا گذاشتن در كهنسالي چنان كه بايد در سينما حضور ندارد و يا حضورش محدود مي شود در يك سري آثار نه چندان مشهور تلويزيوني! همين مسئله باعث شده اين بازيگر 69 ساله نسبت به نقش هايي كه به وي پيشنهاد مي شود هم سخت گيري لازم را نداشته و هر نقشي حتي با كمترين كيفيتي را بپذيرد. يكي از همين نقش ها در درامي جنگي با عنوان «21 و بيداري» رقم خورد؛ فيلمي كه سال گذشته ميلادي به اكران درآمد اما آن قدر كم رمق بود كه نتوانست توجه مخاطب را جلب كند.
به گزارش شبكه ايران، في داناوي به تازگي نيز بازي در يك فيلم كوتاه با عنوان «حلقه زمين» را پشت سر گذاشته است. اين اثر كه درونمايه اي علمي- تخيلي دارد، داستان كامپيوترهايي را بيان مي كند كه طي يك پروسه به روزرساني اينترنتي به ناگاه نوعي از خودآگاهي خاص را تجربه كرده و به بازسازي دروني خويش مبادرت مي كنند. كارگرداني اين فيلم برعهده يك سينماگر ناشناس به نام «اسكات بيلاپز» بوده است و آن طور كه برمي آيد اين فيلم هم اثري نيست كه بتواند توانايي هاي بازيگري داناوي را به نمايش بگذارد. چيزي كه معلوم است اينكه اين وضعيت در سالهاي آتي هم ادامه خواهد داشت و في داناوي همچنان به ايفاي نقش در آثار كم اثر و ناشناخته ادامه خواهد تا بلكه روزي مرگش فرا رسيده و به اين بهانه هم كه شده مراسم بزرگداشتي برايش برگزار شده و از زحمات فراوانش تقدير شود وگرنه روال حاكم بر سينماي هاليوود همچنان بر اين مبنا شكل گرفته كه ارزشمندي از آن ستارگان جواني است كه مي توان به واسطه چهره هاي آنها پول درآورد نه پيشكسوتاني كه تجربه هايشان ميليونها دلار مي ارزد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14