(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 14 مرداد 1389- شماره 19709

پاسخ آقاي سجادپور و توضيح كيهان
رسانه ملي، شبكه هاي بيگانه تلويزيون خصوصي و چند قصه ديگر
فعاليت جديد سازنده فيلم موهن «زمهرير»
خبرهايي از يازدهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس گرماي گردهمايي سينماي مقاومت
الاقصي و توليد فيلم درباره شهيد صلاح شحاده
در انتظار جشنواره كودك و نوجوان متفاوت
انتشار مستندي درباره شهيد همت
بازداشت بازيگر هاليوود به دليل ضرب و شتم همسرش
فيلم هاي سياه نما در خارج
سينماي سوپر ماركتي يا انبار فيلم هاي درجه سه؟پاسخ آقاي سجادپور و توضيح كيهان

در پي درج خبري با عنوان «موج جديد فيلم هاي رفع توقيفي» سيدعليرضا سجادپور، مديركل محترم اداره ارزشيابي و نظارت سينمايي كشور، جوابيه اي را مكتوب و ارسال نموده كه به همراه توضيح كيهان از نظر مي گذرد:
سردبير محترم روزنامه كيهان
ضمن تكذيب خبر مندرج در روزنامه روز يكشنبه 3 مرداد 89 كه با تيتر «موج جديد فيلم هاي رفع توقيفي» آمده است، ضمن ابراز شگفتي از تيتر موج جديد(!)... كه بيشتر به نوعي خبرسازي مي ماند نه اطلاع رساني، به اطلاع مي رساند كه رفع توقيف از آثار نامبرده، خبر جديد و تازه اي نيست.
اين آثار به تدريج در فاصله ماه هاي آذر تا دي 88 پس از برخي اصلاحات لازم، اعلام رفع توقيف شدند و بارها و بارها نيز در اين فاصله در رسانه هاي مختلف توضيح داده شده است كه اكران اين آثار به صورت محدود و مشروط صرفاً با هماهنگي و مجوز اداره كل ارزشيابي و نظارت قابل انجام است. ضمن اينكه فيلم «سنتوري» كه ظاهراً موجب آشفتگي نويسنده محترم اين خبر شده، اساساً هرگز توقيف نشده بود و همه مجوزهاي نمايش را از سال 86 داشت، اگرچه اين فيلم نيز به دليل گذشت زمان و حضور انبوه فيلم هاي تازه تر در صف اكران، از اين صف خارج شد و مجوز اكران آن تمديد نگرديد.
به نظر مي رسد اين گونه اخبار، موج جديدي از فيلم هاي رفع توقيفي نيست بلكه موج جديدي از هجمه است به تيم جديد مديريت سينمايي كشور، كه دقيقاً به اندازه هجمه ها و حملات و اتهامات و دروغ پردازي هاي جريان فتنه و عوامل آن، از سوي برخي دوستان (!) نيز نوازش(!) مي شوند.
كيهان: پيرامون مسائل عنوان شده در اين جوابيه، توضيحاتي قابل ذكر است.
1- مبناي خبر «موج جديد فيلم هاي رفع توقيفي» راه يابي فيلم سنتوري به شبكه نمايش خانگي و مصاحبه جناب آقاي سجادپور بود كه در تاريخ 30 تيرماه سال جاري در سايت رجانيوز به نمايش درآمد. مديركل محترم اداره ارزشيابي و نظارت سينماي كشور، در اين مصاحبه به تشريح روند بررسي چند فيلم رفع توقيفي پرداخته كه از محتواي اين مصاحبه و وضعيت جديد فيلم سنتوري اين گونه برداشت مي شود كه پس از موج اول رفع توقيف شدن برخي فيلم ها در اواخر سال گذشته و اوائل امسال، مي توان انتظار موج جديدي را داشت.
2- فيلم سنتوري در مردادماه سال 1386 به طور مستقيم از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت توقيف شد. آقاي صفارهرندي، طي مصاحبه اي در آن سال درباره علت اين اتفاق توضيح داده بود: «فيلمنامه سنتوري سال 81 با نامي ديگر به معاونت سينمايي ارائه شد، اما به دليل مشكلاتي كه داشت نتوانست مجوز ساخت دريافت كند. اما حالا كه فيلم ساخته شده، قابليت نمايش عمومي ندارد. زيرا برخي معتقدند فيلم با فيلمنامه اي كه مجوز گرفته متفاوت است.»
3- رويكرد كيهان در حوزه سينما انتقاد از طرح ها و اقداماتي است كه موجب وهن ارزشها و گسترش ابتذال مي شود. بنابراين، تلاش هاي مديريت جديد در راستاي احياي جشنواره فيلم دفاع مقدس، طرح ساماندهي جدول اكران سينماها (كه لغو شد)، فعال ساختن هنرمندان متعهد و... همواره مورد تحسين و حمايت اين روزنامه است و رفع توقيف از برخي آثار مورد انتقاد شديد كيهان است. بسياري از فيلم هاي رفع توقيف شده چه از نظر ساختاري و چه محتوايي، موهن و سخيف هستند چرا كه اين فيلم ها به اعتبار سينماي كشورمان لطمه وارد مي كنند.

 رسانه ملي، شبكه هاي بيگانه تلويزيون خصوصي و چند قصه ديگر

آرش فهيم
1- طي يكي دو سال اخير، با افزايش هجوم فركانس هاي بيگانه به حريم زندگي ايراني، برجستگي نقش رسانه ملي افزايش يافته است. شكي نيست؛ خط مقدم نبرد رسانه اي در جبهه ايران، صدا و سيماست. گرچه نمي توان جايگاه ساير رسانه ها را ناديده گرفت، اما مي توان گفت كه برآيند و نتيجه غالب فعاليت هاي فرهنگي و رسانه اي كشور، از دريچه صدا و سيما تكثير و اشاعه مي يابد. به همين دليل اين رسانه ملي بيشترين قابليت را براي تحكيم اتحاد ملي و تسخير سنگرهاي رسانه اي مهاجم دارد.
2- اين وضعيت خطير، آزمون و فرصتي پيش روي صدا و سيما است. چالش جديد اين دستگاه رسانه اي، بستري است براي بيدار كردن بسياري از استعدادهاي خفته، جاري ساختن نيروهاي تازه و فتح كردن عرصه هاي جديد. وضع موجود رسانه ملي، تنها بخش كوچكي از داشته ها و توانمندي هاي آن است و معتقديم اگر صدا و سيما ويژگي هاي بالقوه خود - كه تنها در انحصار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است- را بيش از پيش بالفعل نمايد، كاري مي كند كارستان!
مصداق هاي فراواني را مي توان يادآوري كرد، از جمله سال گذشته و در جريان كوران فتنه، عملكرد و تأثيرگذاري
صدا و سيما قابل تأمل است. به طوري كه در ماه هاي آذر و دي88 كه رسانه ملي از جايگاه منفعل به جايگاهي فعال تغيير جهت داد، جنبش مردمي مدافع انقلاب نيز گرم تر شد و به حماسه هاي عظيم 9دي و 22بهمن منجر گرديد. در روزهاي اخير نيز با فعاليت بيشتر در حوزه مجموعه هاي نمايشي، امواج نانجيب بيگانه عقب نشيني محسوسي كردند.
اين مصاديق تنها گوشه اي از قابليت صدا و سيماست و حال حساب كنيد كه اگر همه قدرت و ظرفيت صدا و سيما تجلي پيدا كند، چه خواهد شد.
عملكرد صدا و سيما در ماه هاي گذشته در جهت بروز و ظهور بيشتر اين قابليت بوده است، اما هنوز راه فراواني تا هدف نهايي مانده است.
3- رسالت و جايگاه شبكه هاي بيگانه را مي توان بخشي از مهندسي معكوس غرب عليه ايران دانست. فرانسيس فوكوياما، نظريه پرداز مشهور غربي در مقاله معروف «بازشناسي هويت شيعه» شيعيان را شكست ناپذير معرفي كرده و تنها راه مغلوب ساختن آن ها (ما) را اجراي طرحي به نام مهندسي معكوس دانسته. به اين ترتيب كه با آسيب رساندن به سه عنصر اساسي مكتب شيعه يعني ولايت پذيري، شهادت طلبي و عدالتخواهي (مهدويت) بايد شيعه را به شكست وادار كرد. براساس نظريه مهندسي معكوس فوكوياما، اول بايد عنصر ولايت پذيري تخريب شود. سپس رفاه طلبي جايگزين شهادت طلبي شود كه با انجام اين دو كار، به طور خود به خود عنصر مهدويت و عدالتخواهي نيز از ميان شيعيان (ما) رخت خواهد بست.
با بررسي آنچه از شبكه هاي مهاجم به ايران پخش مي شود، مي توان فرآيند مهندسي معكوس را توسط آن ها به عينه ديد.
4- در صدر و رأس فرآيند رسانه اي مهندسي معكوس، دو شبكه «بي بي سي فارسي» و «فارسي وان» قرار دارند. اين دو شبكه با اتخاذ تاكتيك ها و تكنيك هاي به ظاهر ايجابي، در حال عملياتي ساختن استراتژي سلبي خود هستند. شبكه انگليسي مذكور در پي سلب وحدت ملي ايرانيان- و سرانجام جنگ داخلي - است و شبكه صهيونيستي نام برده هم سلب انسجام خانوادگي را هدف قرار داده است. اين دو البته ضعف دشمنان ايران را هم نشان مي دهند. نشان مي دهند تا زماني كه مردم ايران همدل و همراه هم هستند و تا آن وقت كه اخلاق و ارزش هاي اسلامي و انساني را پاس مي دارند، كاري از دست بدخواهان برنمي آيد. بنابراين تنهاراه صدا و سيما نيز تضاد با همان مهندسي معكوس است. يعني تقويت ولايت پذيري، شهادت طلبي و عدالتخواهي.
5- فضاي رسانه اي ايران، به خصوص صف آرايي شبكه هاي تصويري غريبه در برابر رسانه ملي، فرصتي هم براي فرصت طلبان شده است. اين گروه از يك طرف سعي دارند صدا و سيما را به سمت اهداف و اميال مورد نظر خودشان- كه مطابق نظريه مهندسي معكوس غرب است- سوق دهند و از طرف ديگر آرزوي ديرينه خود يعني راه اندازي تلويزيون خصوصي را تحقق بخشند. اين طيف از منتقدان صدا و سيما، كاسب كاران فرهنگي و رسانه اي اند و خطر آن ها از شبكه هاي بيگانه كمتر نيست، چون هدف نهايي اين
منتقدان بدخواه رسانه ملي، گسترش پايگاه هاي فرهنگي براي اجراي طرح هايي در راستاي مهندسي معكوس غربي هاست.
6- نبايد و نمي توان صدا و سيما را با رسانه هاي لجن پراكن متخاصم مقايسه كرد. نقد رسانه ملي با اين قياس يك اشتباه استراتژيك است. معلوم است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با شبكه هاي فارسي زبان وابسته به نظام سرمايه داري جهاني، قابل مقايسه نيست. سريال ها و برنامه هاي صدا و سيما با تمام ضعف هايش بر برنامه هاي ماهواره ها ارجحيت دارد. مقصود از انتقاد از صدا و سيما بايد مقايسه آن با «دانشگاه بزرگ» بودن است. انتقاد وقتي سازنده است كه از اين زاويه صورت گيرد.
7- مشغول كردن صدا و سيما به رقابت با شبكه هاي متجاوز غربي، اسير روز مرگي و انفعال شدن است. رسانه ملي با پررنگ تر كردن تشخص، هويت و تمايز خودش با ساير شبكه هاي جهان، پوياتر شدن بيش از پيش در زمينه باز توليد فرهنگ ايراني- اسلامي و بومي ساختن ذائقه مخاطبانش در گستره اي جهاني، مي تواند از موضع مدافع به مقام مهاجم ارتقا يابد.

 فعاليت جديد سازنده فيلم موهن «زمهرير»

سعيد متين
درحالي كه هنوز پرونده فيلم موهن، ضد ارزشي «زمهرير» نزد دلسوزان و معتقدان به انقلاب و نظام اسلامي باز است، خبر از توليد پروژه مشترك دوم سازندگان آن اثر به گوش مي رسد! اين درحالي است كه هنوز پاسخ قانع كننده اي در مورد علل ساخت و حمايت هاي كلان مالي و معنوي برخي نهادها و سازمان هاي انقلابي و دولتي از چنين فيلمي دريافت نشده كه چرا از چنين فيلمي هتاك و گستاخانه كه مهمترين ارزش هاي دفاع مقدس و محوري ترين اساس مذهب شيعه (بنا به اظهارنظر خود سازندگان فيلم در كنفرانس مطبوعاتي جشنواره فجر) زير علامت سؤال برده بود، حمايت گرديد؟
در همين حال است كه يكي از خبرگزاري هاي اصول گرا (كه متأسفانه بدون توجه به ماهيت، محتوا و بازتاب هاي ضدارزشي و ضداسلامي فيلم «زمهرير»، به طور مداوم به پوشش اخبار مراحل مختلف مونتاژ مجدد و آماده سازي فيلم مذكور و همچنين مصاحبه هاي متعدد كارگردان و تهيه كننده «زمهرير» در مورد پروژه جديدشان اقدام مي نمايد!!) خبرگزاري مذكور در خبري كه روز چهارشنبه 30 تيرماه در وب سايت خود منتشر كرد، ضمن اشاره به پروژه دوم سازندگان فيلم موهن «زمهرير»، به نقل از كارگردان آن نوشت كه اين پروژه نيز مانند پروژه قبلي پرهزينه است!!
كارگردان فيلم ضدارزشي «زمهرير» كه در اين مصاحبه نيز مانند مصاحبه هاي قبلي اش با خبرگزاري مذكور، با گردني افراشته و از موضع حق به جانب سخن گفته بود (بدون آنكه ذره اي نسبت به توهين ها و هتك حرمت هايي كه در فيلم «زمهرير» نسبت به ارزش هاي ديني و انقلابي ملت ايران
روا داشته بود، متأسف و پشيمان باشد و قصد عذرخواهي نشان دهد) اين بار طلبكارانه خط و نشان كشيده بود كه: «... اول بايد تكليف فيلم قبلي مان (زمهرير) مشخص شود تا پروانه فيلم جديدمان را بگيريم...»!!
اميدواريم شرايطي به وجود نيايد كه امسال هم در جشنواره فيلم فجر، شاهد نمايش «زمهرير2» باشيم. اين درحالي است كه خوشبختانه معاونت محترم سينمايي وزارت ارشاد سال گذشته و پس از پايان جشنواره فيلم فجر، صريحاً از فيلم فوق اظهار برائت نمود و گفت كه هرگز فيلم «زمهرير» به نمايش عمومي درنخواهد آمد.
اما سؤالي كه اينجا همچنان از مقامات فرهنگي و قضايي باقي مي ماند اين است كه مگر توهين آشكار به اسلام و ارزشهاي ديني و انقلابي مردم براساس قانون اساسي و ديگر قوانين جزايي و كيفري جمهوري اسلامي جرم نيست؟ مگر اين قوانين مثلا در مورد مطبوعات، نويسندگان و روزنامه نگاراني كه به هتك حرمت و وهن باورها و اعتقادات مردم مسلمان اقدام كردند، اعمال نشد؟ حال چه فرقي مابين آن روزنامه نگار هتاك با فيلمسازي وجود دارد كه هنوز بر گناه خويش اصرار مي ورزد و بدون كوچكترين ندامت از عمل قبيح خود حتي به آن افتخار مي نمايد؟!

 خبرهايي از يازدهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس گرماي گردهمايي سينماي مقاومت

با اين كه بيش از يك ماه و نيم به آغاز برگزاري يازدهمين جشنواره فيلم مقاومت ، انقلاب و دفاع مقدس مانده است ، اما از هم اكنون گرماي آن محسوس است. به طوري كه هر روز با استقبال بيشتري از سوي طيف هاي مختلف سينمايي مواجه مي شود. تازه ترين اتفاقات در آستانه اين رويداد را در ادامه مي خوانيد.
تكليف مكان جشنواره
بالاخره تكليف مكان برگزاري اين جشنواره معين شد. در حالي كه محل مركزي برگزاري يازدهمين دوره جشنواره فيلم دفاع مقدس كرمان اعلام شده بود ، محل اين رويداد تغيير كرد.
خزاعي دبير جشنواره از ميزباني تهران به همراه پنج كشور جهان و هشت استان در جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس خبر داد.
محمد خزاعي با اعلام اين خبر افزود: ستاد برگزاري جشنواره با اعزام تيم هاي كارشناسي به چند استان پس از ارزيابي شرايط و امكانات موجود در استان هاي مختلف سرانجام در جمع بندي نهايي به اين نتيجه رسيد يازدهمين دوره جشنواره دفاع مقدس را كه مقارن است با سي امين سال هفته گراميداشت دفاع مقدس در تهران برگزار كند.
حضور پررنگ جوانان
87 عنوان فيلم كوتاه، مستند، پويانمايي، داستاني و تجربي از توليدات انجمن سينماي جوانان ايران در يازدهمين جشنواره فيلم مقاومت و دفاع مقدس شركت مي كند.
اين تعداد فيلم از توليدات ستاد مركزي و دفاتر انجمن سينماي جوانان ايران با موضوع مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس است كه در يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت و انقلاب و دفاع مقدس شركت مي كنند.
گفتني است يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس 29 شهريور ماه همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار مي شود.
جايزه به فيلم هاي
ضد استعماري
بخش بين الملل جشنواره فيلم دفاع مقدس كه براي نخستين بار در ساختار جشنواره پيش بيني شده، شامل مسابقه فيلم هاي سينمايي، كوتاه و مستندي مي شود كه از اول ژانويه 2005 كشورهاي مختلف به موضوع انقلاب ها و جنبش هاي مقاومت مردمي عليه استعمار و استكبار پرداخته باشند.
يكي از اين جوايز «غزه» است .به منظور توجه ويژه و اهتمام به مقاومت و پايداري ملت مظلوم فلسطين موضوع «غزه» عنوان جايزه ويژه بخش بين الملل يازدهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس به خود اختصاص مي دهد.
اين جايزه بستر مناسبي است تا بهترين فيلم هايي كه با موضوع و محوريت غزه و پيرامون آلام و رنج هاي ملت مظلوم و مقاوم اين سرزمين ساخته شده مورد توجه قرار گيرند.
ستاد برگزاري جشنواره در اين بخش به بهترين فيلم با موضوع مقاومت مردم مظلوم غزه تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا مي كند.
در كنار اين جايزه جوايز متعددي نيز به بهترين فيلم هاي سينمايي، فيلم هاي كوتاه داستاني و بهترين فيلم هاي مستند اهدا خواهد شد.
رقابت ايرانمنش
در بخش كوتاه
رضا ايرانمنش در آستانه برگزاري يازدهمين جشنواره
بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در نظر دارد فيلم كوتاهي را با موضوع دفاع مقدس جلوي دوربين ببرد.
ايرانمنش اين فيلم كوتاه را كه با عنوان «اتل متل توتوله» آماده نمايش مي كند، به بخش نگاه نو جشنواره ارائه مي دهد. خلاصه داستان: كودكي با پاهاي مصنوعي پدرش اتل متل توتوله بازي مي كند.
اين فيلم از محصولات جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس است.
عوامل اين فيلم كوتاه به اين شرح است: بازيگران: رضا ايرانمنش، مهرسا آزادي،
مدير توليد: محمد آزادي، صدا: مجيد هاشم پور، نور و تصوير: حسين موسوي، دستيار اول و برنامه ريز: افشين عليزاده.
بخش نگاه نو جشنواره فيلم دفاع مقدس در راستاي تعامل و تبادل افكار و انديشه هاي فيلمسازان و همچنين كشف استعدادهاي جوان به عنوان يكي از بخش هاي اصلي در ساختار جشنواره پيش بيني شده است.

 الاقصي و توليد فيلم درباره شهيد صلاح شحاده

شبكه تلويزيوني الاقصي متعلق به جنبش حماس فيلمي از شهيد «صلاح شحاده» مي سازد.
به گزارش فارس، شبكه تلويزيوني الاقصي متعلق به جنبش حماس فيلمبرداري فيلمي درباره شهيد صلاح شحاده فرمانده كل گردان هاي عزالدين قسام، شاخه نظامي جنبش حماس را در غزه آغاز كرد.
سامح مدهون كارگردان اين فيلم در اين باره به پايگاه خبري درام عربي گفت: اين كار به مناسبت هشتمين سالگرد شهادت صلاح شحاده براي ارائه تصوير واقعي از زندگي اين قهرمان فلسطيني و از سمبل هاي مقاومت ملت فلسطين است و ما به دنبال اداي دين به اين شهيد بزرگوار هستيم. وي افزود: اين كار كه براي فيلمنامه اش از داستان ها و خاطرات هم رزمان او استفاده شده داراي ابعاد مستند و درام خواهد بود كه در آن شحاده را از تولد تا شهادتش به تصوير خواهد كشيد.
مدهون همچنين از استفاده از تكنولوژي نوين در عالم سينما براي اين فيلم خبر داد و گفت: لوكيشن هاي اين فيلم خيابان ها و اردوگاه هاي غزه خواهد بود و اين فيلم براي اولين بار بعضي از حقايق درباره اين شهيد را به تصوير خواهد كشيد.
وي تاكيد كرد: اين فيلم توسط بسياري از شبكه هاي تلويزيوني عربي پخش خواهد شد. سامح مدهون پيش از اين فيلمي از حيات شهيد نزار ريان كه در جريان جنگ 22 روزه ساخته بود كه مورد تحسين بسياري از منتقدان قرار گرفت.
صلاح شحاده در سال 1952 در اردوگاه الشاطي به دنيا آمد، خانواده وي كه از اهالي شهر يافا بود پس از اشغال اين شهر در سال 1948 آواره شدند.
صلاح شحاده در سال 1976 ازدواج كرد و صاحب 6 فرزند شد و 22 جولاي سال 2002 در جريان حمله هوايي رژيم صهيونيستي به خانه اش در منطقه پرجمعيت در غزه به شهادت رسيد.

 در انتظار جشنواره كودك و نوجوان متفاوت

امسال جشنواره فيلم كودك و نوجوان متفاوت برگزار مي شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان گفت: امسال جشنواره فيلم كودك و نوجوان متفاوت برگزار مي شود و علاوه بر برگزاري جشنواره، برنامه هاي جانبي نيز مدنظر قرار دارد تا آورده هاي مناسبي نيز براي استان داشته باشد. حجت الاسلام سعيد كرمي با بيان اينكه اميدواريم بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم كودكان و نوجوانان آورده هاي زيادي براي استان داشته باشد، افزود: امسال نيز همچون سه سال گذشته جشنواره در همدان برگزار مي شود كه علاوه بر مطرح شدن نام همدان، گسترش زيرساخت هاي فراوان براي ايجاد توليد فيلم كودك و نوجوان را در بردارد كه با پيگيري استاندار در همدان ماندگار شد.

 انتشار مستندي درباره شهيد همت

مستند « عمار سخن مي گويد» كه شامل سخنراني تحليلي شهيد حاج محمد ابراهيم همت فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله، پيرامون آغاز و انجام انقلاب اسلامي است، به بازار عرضه شد.
به گزارش خبرگزاري سينماي ايران، اين مستند شامل سخنراني تحليلي شهيد محمد ابراهيم همت در خصوص
شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي، دسيسه هاي دشمن پيش از وقوع جنگ تحميلي و دفاع مقدس كه با استفاده از تصاوير آرشيوي تكميل شده است.

 بازداشت بازيگر هاليوود به دليل ضرب و شتم همسرش

چارلي شين، بازيگر هاليوودي به اتهام ضرب و شتم همسرش به 30 روز زندان محكوم شد.
شين كه كريسمس گذشته همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، به 30 روز زندان محكوم شد، البته اجراي اين حكم به بعد از پاك شدن او از اعتياد به الكل و مواد مخدر، موكول شده است.
به گزارش رويتر، شين سه ماه به دور از هرگونه مواد مخدر تحت درمان قرار خواهد گرفت و همچنين قرار است تا 36 ساعت نيز در كلاس هاي مديريت خشم شركت كند.
بروك موئلر كه سومين همسر چارلي شين 44 ساله است، به پليس گفته كه «چارلي» در روز كريسمس در پي يك بگو مگوي ساده چاقو را به سمت من گرفت و مرا تهديد به قتل كرد!

 فيلم هاي سياه نما در خارج

در حالي كه مديران سينمايي اعلام كرده اند كه از نمايش فيلم هاي سياه نما در جشنواره ها و كشورهاي غربي جلو گيري مي شود ، رسانه ها از نمايش دو فيلم سياه نما در خارج خبر دادند.
بر اساس گزارش منابع خبري فيلم «طهران ، تهران» به به كارگرداني مشترك داريوش مهرجويي و مهدي كرم پور به عنوان تنها نماينده سينماي ايران براي حضور در سي و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم مونترال پذيرفته شد. اين در حالي است كه اپيزود دوم اين فيلم به شدت سياه نما و مخالف منافع و ارزش هاي ملي است.
همچنين در خبرها آمده كه فيلم «هفت دقيقه تا پاييز» هم قرار است در آمريكا و كانادا به نمايش عمومي درآيد.نكته قابل تامل اين است كه اين فيلم به كارگرداني عليرضا اميني مردم ايران را بي پناه و مستاصل نشان داده و خيانت به همسر را يكي از اجزاي ثابت زندگي هموطنانمان معرفي مي كند!

 سينماي سوپر ماركتي يا انبار فيلم هاي درجه سه؟

اين روزها كافي است سري به سوپرماركت ها بزنيد تا انبوهي از فيلم هاي ويديويي با نام هاي جذاب! همچون باباي اجباري،
ليمو ترش، دستمو ولكن و آثاري از اين دست را مشاهده كنيد. جالب آنكه چند بازيگر مشترك در همه اين فيلم ها ديده مي شوند و اغلب اين آثار از سوي يك موسسه ساخته شده است.
به گزارش رجا نيوز، غالب اين فيلم ها نيز طنز است و خبري از يك موضوع جدي در آنها نيست. همچنين تبليغات خوبي نيز به اين فيلم ها در صدا و سيما اختصاص داده مي شود و در انتها نيز اين فيلم هاي ويديويي سر از تلويزيون در آورده و در يكي از مناسبت ها روي آنتن مي روند.
نكته اساسي درباره ساخت اين نوع فيلم ها، نحوه تاييد فيلمنامه اين آثار براي ساخت است و مشخص نيست چه دليلي سبب شده تا چنين فيلمنامه هايي براي ساخت به تاييد برسند.
منوچهر اكبرلو منتقد پيشكسوت سينماي ايران و سخنگوي شوراي پروانه ساخت و نمايش فيلم نمايش خانگي درباره نحوه تاييد فيلمنامه چنين آثاري گفت: مجموعه توليدات عرضه شده براي شبكه خانگي در يك تقسيم بندي كلي به 3 دسته الف- با كيفيت، ب- متوسط و ج- ضعيف تقسيم بندي مي شود.
وي افزود: از آنجايي كه قوانين نظارتي هميشه حداقل ها را در نظر مي گيرد بايد توجه داشت كه بسياري از اين توليدات با درجه كيفي (ج) يعني ضعيف وارد بازار مي شود و نهادهاي مربوطه مانند اداره كل سمعي- بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي نظارت و درجه بندي اين فيلم هاست.
اين منتقد سينما خاطرنشان كرد: بنا بر آزادي هايي كه در قانون وجود دارد نمي تواند نوع فيلم هاي عرضه شده را انتخاب و سپس وارد شبكه نمايش خانگي كند بلكه محدوده اختيارات آنها در همان حدي است كه قانون تعيين كرده است بنابراين اينگونه نهادها نه كوشش مي كنند و نه وظيفه دارند كه سليقه مخاطب را تعيين كنند بلكه آنها موظف اند براي اين آثار مجوز صادر كنند آثاري كه به ادعاي تهيه كننده و كارگردان آن مشكلات قانوني و مغايرت با ارزش هاي پذيرفته شده ندارد و حتي اگر ضعيف هم باشد به دليل رعايت نكات قانوني قابل توقيف نيست.
اكبرلو ادامه داد: در ميان آثار عرضه شده در شبكه نمايش خانگي كه در سينما اكران نمي شود، همواره توليدات با كيفيت، متوسط و ضعيف وجود دارد. توجه به اين نكته ضروري است كه اين گونه شوراهاي نظارتي هيچگاه خودشان اثري را توليد نمي كنند بلكه فقط به نظارت آثار مي پردازند كه از سوي موسسات خصوصي، نيمه دولتي توليد شده و درخواست مجوز كرده اند. بنابراين اگر در يك نگاه كلان مجموعه توليدات تنوع لازم را ندارد يا خواسته تماشاگر را برآورده نمي كند بايد به نقد عملكرد نهادهايي پرداخت كه وظيفه توليد يا حمايت از توليد را برعهده دارد.
اين منتقد سينما تصريح كرد: عواملي پيش از صدور مجوز باعث مي شوند كه متاسفانه تعداد قابل توجهي از آثار ضعيف باشد. بديهي است كه وضعيت موجود مورد تاييد هيچ مخاطب و كارشناسان و مديران فعلي نيست نكته اين است كه ابزارهاي قانوني كافي براي حمايت از آثار با كيفيت و بازداشتن از توليد آثار ضعيف وجود ندارد. يعني به استناد قوانين موجود هيچ مسئولي اجازه ندارد به فيلم ساز بگويد كه اين نوع فيلم به دليل كيفيت پايين محتوايي ساخته نشود.
وي در پايان تصريح كرد: به نظر مي رسد افزايش قوانين و شفاف تر شدن آن، اختيار لازم را به دست اندركاران امر مي دهد كه آثار سخيف را مشخص كند و بتواند گامي براي مبارزه با آن بردارد؛ گرچه به نظر مي رسد فضاي كاسب كارانه فعلي سينما و نبودن هماهنگي بين نهادهاي مربوطه به صورت غيرمستقيم سازندگان اين گونه فيلم ها را به ادامه ساخت تشويق مي كند.
در اين ميان چندي پيش جواد شمقدري معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در مراسم توديع معارفه مديران انجمن سينماي جوان و موسسه رسانه هاي تصويري با اشاره به انتقاداتي كه از فيلم هاي شبكه نمايش خانگي شده، از تغيير اعضاي شوراي تاييد پروانه ساخت و نمايش آثار شبكه خانگي خبر داد و گفت حدود 90 درصد از اين اعضا تغيير كرده اند و اميدوارم كه با اين روند شاهد بهبود كيفيت آثاري باشيم كه از سوي موسسات ويديو رسانه ساخته مي شوند.
به نظر اين تصميم بر كيفيت آثاري كه ساخته مي شوند تاثير گذار است و چنانچه اعضا نظارت بيشتري بر كارهاي ارائه شده داشته باشند به حتم اين فيلم ها از كيفيت بيشتري برخوردار خواهد بود.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14