(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 14 مرداد 1389- شماره 19709

روان شناسي رنگ ها و خواص درماني آن ها
اديسون خواب ها را آشفته كرد
ماسك هاي ميوه اي از چين و چروك مي كاهد
تلويزيون جاي مادر را نمي گيرد
برو روي تختت بخواب!
شستن مرغ خام، خطر مسموميت غذايي را تشديد مي كند
چشم ها دروغ نمي گويند
ورزش، چاي، ويتامين Dروان شناسي رنگ ها و خواص درماني آن ها

احمد علامه فلسفي
امروزه يكي از راه ها و معيارهاي سنجش و شناخت افراد، علم روان شناسي رنگ ها مي باشد. زيرا نقش رنگ ها و تأثير پرتو آن بر تار و پود، ذهن و جسم انسان غيرقابل انكار است. و انسان ها از روزگاران بسيار كهن تاكنون تحت تأثيرات و نفوذ رنگ هاي پيرامون خود بوده اند.
در طول تاريخ، فلسفه رنگ براي متفكرين قابل توجه و تأمل بوده است؛ رنگ براي «سنت اگوستين» انعكاس افلاطوني خدا بود، براي «ولفگانگ فون گوته» يك ادراك ذهني، و براي «ايزاك نيوتن» انرژي نوري، براي «جان لاك» كيفيتي از اشياء قابل روئيت، براي «الكساندر اسكريابين» رنگ تمثيل بصري موسيقي، براي «لودويك ويتگن اشتاين» يك مسئله معنايي، و براي «واسيلي كاندينسكي» يك شيوه بيان روح بود. لذا رنگ ضمن اين كه شامل همه معناي مذكور مي تواند باشد در اين حال يكي از شيوه هاي معتبري است براي شخصيت شناسي. مضاف بر اين يكي ديگر از اركان مهم مبحث علم روان شناسي رنگ ها، موضوع خواص درماني آن است. انسان طي قرن ها از تأثيرات شگفت انگيز پرتو رنگي بر سلامت خودآگاه بوده است و امروزه كاربرد رنگ درماني به عنوان طب مكمل (درمان نامتعارف) قابل توجه دانشمندان قرار گرفته است.
طي تحقيقاتي كه در زمينه نقش و اثر رنگ ها در كليه شئون زندگي انسان به عمل آمده است مبين اين واقعيت مي تواند باشد كه آثار و نفوذ رنگ ها بر تار و پود ذهن، روح و جسم آدمي غيرقابل انكار است بطوري كه آثار رنگ ها عموماً در دو نقش مثبت و منفي ظاهر مي شود. به عبارت ديگر دوگانه عمل مي كند. شفا مي دهد و بيمار مي كند. آباد و يا تخريب مي كند. شادمان و يا افسرده مي نمايد. آرامش و يا اضطراب مي دهد. لذا بهره گيري آگاهانه از علم روانشناسي رنگ ها مي تواند فوايد بسيار مطلوبي را در جهت ايجاد و حفظ سلامتي و آرامش روحي، فكري و جسمي بويژه در درمان كودكان مضطرب و ناآرام درپي داشته باشد.
طي مطالعاتي كه در مركز روانشناسي آلسن آلمان به عمل آمده است نشان مي دهد كه شاخص ترين رنگ هاي مورد علاقه كودكان چهار رنگ: قرمز، نارنجي، زرد و آبي است به همين دليل كارخانه جات اسباب بازي براساس سفارش روانشناسان وسايل بازي كودكان را اغلب در چهار رنگ مذكور تهيه و توليد مي كنند. از طرفي رنگ هاي خاكستري، سياه، قهوه اي و سفيد مورد علاقه كودكان نمي باشد و اغلب آن ها را مي رنجاند. لذا مسئولان و مربيان مهدكودك ها و كودكستان ها بايد به مباني اوليه علم روانشناسي رنگ ها آشنا شوند تا در تزئين محيط آموزش و نيز در پوشش لباس هاي خود و كودكان، آگاهانه دقت بيشتري بكار برند. براي مثال: معلمان مي دانند كه اگر با پوشش سياه رنگ در كلاس درس حاضر شوند، كودكان آن ها را دوست نخواهند داشت ضمنا در روند تحصيلي شان افت درسي خواهند داشت.
لذا با توجه به اين كه رنگ ها اثرات عميقي بر سلسله اعصاب و روان كودكان بجا مي گذارد نبايد از رنگ هايي مانند سياه، قهوه اي و يا سفيد يك دست در لباس استفاده كرد؛ زيرا موجبات نوعي اختلالات عصبي، خستگي روحي و بيقراري در كودكان ايجاد مي كند و به بي علاقگي و گاهي احساس نفرت نسبت به مربيان و معلماني كه از اين رنگ ها به صورت يك دست استفاده مي كنند، مي انجامد.
همچنين رنگ آميزي در تزئينات داخلي منزل بويژه اطاق خواب كودكان، بايد توجه بيشتري داشته باشيم. براي اتاق خواب كودكان، بخصوص دانش آموزاني كه حساس و عصباني هستند، توصيه مي شود كه چراغ اطاق خواب آن ها با رنگ ليمويي روشن كنيد و نيز پرده ليمويي رنگ آويزان نماييد تا موجبات تسلي خاطر و تسكين اعصاب شود. و در ضمن پرتو اين رنگ براي كودكان كم اشتها بسيار خوب است. علاوه بر اين كه اشتها را تحريك مي كند، هضم غذا را آسان مي سازد. براي كودكان و نيز اشخاص عصبي مزاج نبايد از پرتو نور قرمز رنگ در اطاق خواب استفاده كرد. بديهي است كه رنگ ها به طرق مختلف در زندگي ما تأثيرگذار است. امروزه مردم در جهان به نوع رنگ هاي خاص در خصوص لباس، كفش و كلاه، لوازم خانگي و وسايل و تزئينات محيط خانه و محل كار توجه ويژه مي كنند، قابل انكار نيست كه آثار اقتصادي اعم از فروش توليدات و خدمات، آثار اجتماعي و سياسي اعم از كسب اعتماد و رضايت براي ارتباط مؤثر در جلب آراي مردم، آثار رواني اعم از ايجاد حالت نشاط و يا افسردگي، آثار تعليم و تربيت اعم از ايجاد انگيزه پيشرفت و يا برعكس ايجاد ياس و انفعال بويژه در كودكان را در برخواهد داشت. در همين راستا توصيه مي شود كه خانم هاي پزشك در بيمارستان ها از پوشش مقنعه سياه به سه دليل استفاده نكنند: اولا رنگ سياه وضعيت حال نزار بيمار مراجعه كننده را از نظر روحي و رواني وخيم تر، افسرده تر و عصبي تر مي كند. ثانيا اگر مقنعه و يا لباس سياه ملوث به آلودگي شود. از نظر پنهان مي ماند و اين خلاف اصول بهداشتي است. ثالثا استفاده رنگ سياه در اسلام كراهت دارد و تاكيد به استفاده نكردن آن شده است. لذا به منظور ايجاد آرامش و سكون و نيز بخاطر كاهش اضطراب، بيقراري و افسردگي، در روحيه بيماران و كاركنان محيط بيمارستان ها توصيه مي شود كه خانم هاي پزشك بجاي مقنعه سياه رنگ، از رنگ هاي سبز تيره (زنگاري) و آبي سرمه اي استفاده كنند.
از طرفي همين توصيه را براي كليه خانم هاي شاغل در كشور، تاكيد مي شود كه در محيط كار حتي المقدور از پوشش سياه رنگ يك دست احتراز كنند و پوشش لباس كار خود را به رنگ سبز تيره، آبي تيره (سرمه اي) تغيير دهند تا با كاهش اضطراب و آشفتگي، موجبات آرامش نسبي براي مراجعان فراهم گردد.
چند سال پيش تحقيقاتي را درباره آثار رنگ بر بدن انسان در بيمارستان «نيوانگلند استيت هاسپيتال» در ايالت متحده آمريكا روي 25 نفر از كاركنان بيمارستان كه فشار خون عادي داشتند انجام دادند. در چند جلسه
سي دقيقه اي، نور آبي رنگ را بر پوست افراد مي تاباندند و آنگاه فشار خون آنان را اندازه مي گرفتند. در پايان هر جلسه مقدار فشارخون همه افراد تحت آزمايش، كاهش فشار نشان مي داد. سپس در يك دوره از جلسات ديگر همان 25 نفر را تحت تابش نور قرمزرنگ قرار دادند و مشاهده كردند كه فشار خون همه آنان افزايش قابل توجه اي يافته است هنگامي كه آزمايشات قطع شد، فشار خون افراد به حال عادي برگشت. آنگاه در آزمايش ديگري از افراد خواستند كه آرام بنشينند و فكر و ذهن خود را به رنگ آبي متمركز كنند، پس از چند دقيقه مشاهده شد كه ميزان فشارخون آنان كاهش يافته است. سپس به رنگ قرمز با تمركز فكر كردند، دقايقي بعد، آنان شاهد افزايش فشار خونشان شدند. حاصل اين آزمايشات بيانگر اين واقعيت است كه نقش تاثيرگذار رنگ ها در شئون زندگي مان غيرقابل انكار است. در همين راستا، توليدات برنامه هاي تلويزيوني كه با پرتو رنگ مرتبط مي باشد از نظر تاثيرگذاري در تار و پود روح و روان مخاطبان حائز اهميت است.
براي مثال اگر پشت صحنه مجري برنامه و يا سخنران در تلويزيون پرتو قرمز رنگ باشد بينندگان ناخودآگاه عصبي و بيقرار مي شوند و اگر پرتو رنگ پشت صحنه آبي باشد، موجبات آرامش و سكون بينندگان فراهم مي گردد و مضاف بر اين كه محتواي كلام بر ذهن بينندگان بهتر، نافذتر و مقبول تر قرار مي گيرد. در مثال ديگر به تأثير رنگ ها بر محيط، اشاره مي شود: شهردارها، در زيباسازي شهرها، پارك ها و نورچراغ هاي كوچه و خيابان، بايد دو رنگ شاخص يعني آبي روشن و سبز ملايم را در ميان ساير رنگ ها حاكميت بخشند. چرا كه از نظر كمي و چگونگي تبهكاري در هر خيابان شهر، بستگي به رنگ نور چراغ هاي آن خيابان دارد.
خواص رنگ آبي: پرتو رنگ آبي خواص درماني متعددي دارد از جمله: كاهش اضطراب، التهاب و طپش قلب، كمك در رفع مشكل بي خوابي (ملحفه هاي بالش و بستر و نيز لباس خواب را مي توان از آبي رنگ روشن استفاده كرد و در صورت ضرورت لامپ آبي رنگ كم وات در تمام شب روشن كرد. همچنين رنگ آبي را با رنگ مكمل آن يعني رنگ نارنجي تواما مي توان براي كاهش گلو درد، حنجره، گواتر، التهاب لوزه ها، آسيب ديدگي ها، صرع، آسم، خستگي چشم ها، نفس تنگي، يبوست، انواع تب، آبله مرغان، آبله، زردي (يرقان) روماتيسم، فلج كودكان، اسهال، درد سياتيك، ناراحتي معدوي، انواع التهاب، گرفتگي عضلات گردن، مهره هاي ستون فقرات، و بزرگي پروستات مورد استفاده قرار داد.
پرتو رنگ آبي طبيعا براي ايجاد آرامش روحي و عاطفي و نيز در كمك به تقويت تمركز فكر بسيار مفيد است. در اين حال رنگ آبي تأثير آرامش بخشي و استراحت دهندگي دارد. اين رنگ تعديل كننده انرژي هاي موجود در بدن است بيماران بويژه افرادي كه به ناراحتي هاي روحي و عصبي دچارند، شب ها ساعتي به آسمان صاف پر از ستارگان درخشان، خيره و متمركز شوند.
ويژگي هاي رنگ آبي: رنگ آبي سمبل و نشانه؛ الهام، گذشت و ايثار، خشنودي، صلح و آرامش، سكوت و سكون، تعمق و تفكر، كاميابي، مراقبه، نيايش، شفابخشي و مظهر جاودانگي است.
- اگر اتاقي را به رنگ آبي آسماني درآوريم، فضاي اتاق بزرگتر از آنچه كه هست به نظر مي آيد.
- سخنرانان مي توانند براي نفوذ بيشتر كلامشان بر مخاطبان بيننده خود، در پشت صحنه محل جايگاه و تريبون، پرده مخملي آبي تيره رنگ، نصب كنند.
رنگ آبي خاصيت ضدعفوني و ضدميكروبي نيز دارد.

 اديسون خواب ها را آشفته كرد

به موقع خوابيدن و سروقت بيدار شدن مشكل هميشگي زندگي ماست.
بيش از نيمي از مردم شهرهاي بزرگ گهگاه دچار مشكلاتي از قبيل بي خوابي، كم خوابي يا بدخوابي مي شوند. به گفته پزشكان كمبود خواب كه به بيماري «بي خوابي» مشهور است، مي تواند در درازمدت اثرات مخربي داشته باشد.
دكتر هواردويس روانشناس مركز مشكلات مربوط به خواب در آلباني است. وي در اين رابطه مي گويد؛ «مي دانيم كمبود خواب مشكلاتي از قبيل كاهش تمركز در طول روز را ايجاد مي كند كه اين امر با مسائلي از قبيل كاهش نرخ بازدهي در كار، اشتباهات شغلي و افزايش تصادفات رانندگي ارتباط مستقيمي دارد.»
پيش از آنكه توماس اديسون لامپ هاي رشته اي را اختراع كند مردم به طور متوسط 10 ساعت در شب مي خوابيدند اما طبق آمار ما امروزه مردم قاره اروپا و آمريكا در طول هفته به طور متوسط شبي 9/6 ساعت و آخر هفته ها شبي 5/7 ساعت مي خوابند.
به گفته پزشكان بزرگسالان به خوابي 7 تا 9 ساعته احتياج دارند و طبيعي است كه براي افراد مختلف با فيزيك متفاوت اين تعداد ساعت شناور است. ميليون ها نفر در جهان از مشكلات مربوط به خواب رنج مي برند. بسياري از آنان از بي نظمي و اختلال مزمن در خوابيدن شكايت دارند و ميليون ها نفر هم از ناراحتي هاي متناوب در خوابشان در عذاب هستند، هرچند به گفته متخصصان اكثر اختلالات مربوط به خواب قابل تشخيص و قابل درمان نيستند.
بعضي افراد به اندازه كافي نمي خوابند چون قادر نيستند در ساعتي به رختخواب بروند كه زمان مناسبي براي خوابشان است.
برخي ديگر هر چند خودشان وقت كافي مي دهند اما نمي توانند بخوابند. تأثير برخي داروها نيز مي تواند در اختلالات خواب انسان تأثيرگذار باشد. حتي ناراحتي هاي تنفسي از قبيل آسم يا سرفه و
تنگي نفس در اين ميان نقش مهمي دارند.
دبي مندل نويسنده كتاب «معتادان به استرس» معتقد است انسان هاي ماشيني امروزي زماني كه نمي توانند مطابق ليست نوشته شده شان تمامي كارها را انجام دهند، احساس مي كنند افرادي بي هنر هستند و همين حس خواب را به تأخير مي اندازد؛ «اگر شما احساس خوبي نسبت به خود نداشته باشيد، چطور مي توانيد خوب بخوابيد؟ با نگراني بيدار مي شويد، پس بايد آگاه باشيد كه با همين حس بي هنر بودن و بي مصرف بودن به خواب رفته ايد.»
او براي خوب خوابيدن در شب پيشنهاد مي كند از ورزش ماهيچه هاي بزرگ بدنتان غافل نشويد، به خصوص در ساعات اوليه صبح؛ «اين كار واقعا به كاهش استرس شما كمك مي كند و در حقيقت به خوابيدن تان كمك بيشتري مي كند.» اما به خاطر داشته باشيد هرگز پيش از خواب ورزش نكنيد؛ زيرا بدن براي آزاد و شل نشدن عضلات به زمان نياز دارد و همين امر باعث مي شود ديرتر به خواب برويد.
جالب اينجاست كه حتي در زمينه آشفتگي خواب هم خانم ها گوي سبقت را از آقايان ربوده اند. در تحقيقي متشكل از 170 داوطلب حدود 30درصد از خانم ها عنوان كردند به تازگي كابوس ديده اند، درحالي كه تنها 19درصد از آقايان اخيرا خواب بد ديده اند.
بررسي ديگري نشان مي دهد خانم ها به نسبت آقايان خواب آشفته تري دارند و بيشتر از بي خوابي شكايت مي كنند. دكتر پاركر كه روانشناسي متبحر است، مي گويد: «در اين تحقيق مشخص شد زن ها خواب هاي ناخوشايندتري نسبت به مردان مي بينند. در اصطلاح اطلاعات عاطفي، خانم ها در طول خوابشان نگراني هاي حل نشده زندگي را بيشتر دخالت مي دهند. به عنوان مثال عشق هاي از دست رفته بخش مهمي از كابوس هاي شبانه خانم ها هستند.» البته از نظر دكتر پاركر روياهاي ناخوشايند شبانه امري متداول و معمول است اما بسياري از افراد صبح روز بعد آن را فراموش مي كنند، به همين دليل هنوز اطلاعات چندان دقيقي نمي توان در اين رابطه منتشر كرد.
اگر شما جزء آن عده اي هستيد كه به سختي مي خوابيد نكات زير مي توانند حتما موثر باشد:
- روي تشك هاي باكيفيت استراحت كنيد. تخت شما بايد به اندازه كافي بزرگ و پهن باشد و طوري قرار بگيرد كه از وارد آمدن فشار به مفاصل، كمر، شانه و سينه جلوگيري كند. يك بالشت خوب و كم حجم كه گردن شما را به خوبي نگهداري كند نقش مؤثري در كيفيت خواب تان دارد.
- براي به رختخواب رفتن و بيدار شدن تان ساعت مشخصي داشته باشيد و سعي كنيد هميشه مطابق برنامه رفتار كنيد تا بدن به اين شرايط عادت كند. حتي اگر بد خوابيده ايد خيلي مهم است كه سر ساعت هميشگي بيدار شويد. در غير اين صورت روال عادي را برهم مي زنيد و همين باعث مي شود ريسك بد خوابيدن در شب بعد هم افزايش يابد.
- از نوشيدني هاي حاوي كافئين خودداري كنيد. قهوه، چاي و نوشابه مغز را تحريك مي كنند، پس در ساعات نزديك به خواب تان جدا از نوشيدن اين مايعات پرهيز كنيد و اگر مشكل بي خوابي داريد در طول روز هم به سراغ شان نرويد، چون كافئين خيلي دير در متابوليسم بدن دگرگون مي شود و ريسك بيداري هاي شبانه را بالا مي برد.
- گرسنه به رختخواب نرويد. اما از خوردن شام ديروقت يا غذاهاي سنگين هم خودداري كنيد. يك ليوان شير داغ يا ساندويچ كوچكي از گوشت مرغ گزينه مناسبي است.
- روش هاي تمدد اعصاب را امتحان كنيد. حمام آب داغ، تنفس عميق، كشش عضلات و برخي حالات يوگا مفيد هستند.
- تختخواب فقط براي خوابيدن است. از تخت براي تماشاي تلويزيون، كارهاي شركت و چيزهاي ديگر استفاده نكنيد و سعي كنيد نور اتاق خواب تان را طوري تنظيم كنيد كه جو متعادلي داشته باشد.
- اگر نمي توانيد بخوايد، بلند شويد و كاري كه باعث آرامش تان مي شود، انجام دهيد و وقتي خسته شديد مجددا به رختخواب برويد.
- از خوردن قرص هاي خواب خودداري كنيد. اين قرص ها اعتيادآور هستند و نبايد به مدت طولاني مصرف شوند.
كريمي

 ماسك هاي ميوه اي از چين و چروك مي كاهد

دكتر غفار پور متخصص پوست مي گويد. ماسك ها با جدا كردن قسمت هاي خارجي سطح پوست، سبب پاك سازي و لايه برداري سطحي وتحريك پوست شده و طراوت و شادابي به آن مي دهند. ماسك هاي ميوه و آثار مثبت شان بر روي پوست محرز شده است.
همچنين ماسك هاي ميوه از تركيبات غيرسمي متشكل از ميوه ها هستند كه اين مواد با ايجاد پيوند اين سلول هاي پوست درخارجي ترين بخش پوست، موجب ريزش سطحي ترين قسمت آن شده و سبب طراوت و مرطوب تر شدن پوست مي شود.
ماسك هاي ميوه اي با تحريك سلول هاي بافت همبند موجب افزايش توليد كلاژن و الاستيك بخش مياني پوست شده كه در نتيجه باعث افزايش استحكام آن شده و چين و چروك پوست را كمتر مي كند. همچنين توليد رنگدانه هاي پوست را كمتر كرده و پوست را روشن تر مي كند.
ماسك هاي ميوه به صورت طبيعي در نيشكر به صورت اسيد كيلوكليك و در شيرترش به شكل اسيدلاكتيك ، در سيب درختي به نام اسيد ماليك در ميوه جات ترش مانند پرتقال، ليموترش و نارنج به صورت اسيدسيتريك و در شيره تخمير شده انگور به شكل اسيد تارتاريك وجود دارند و در غلظت هاي پنج تا ده درصد خاصيت جوانسازي براي پوست را دارند.
استفاده از ماسك هاي ميوه اي به تنهايي و هفته اي يك تا دوبار براي پوست كافي است افراد مي توانند مخلوطي از سيب رنده شده، آب پرتقال يا نارنج و يا ليموترش را با آب ماست ترش مخلوط كرده و به مدت نيم ساعت روي پوست صورتشان قرار و سپس با آب ولرم شستشو دهند. بدين گونه پوستي روشن تر، شفاف تر و با طراوت تر خواهند داشت.
براي تهيه ماسك هاي شيميايي توصيه مي شود، افراد در هنگام خريد ماسك هاي شيميايي از داروخانه ها به برچسب مجوز وزارت بهداشت و طريقه مصرف بر روي آنها توجه كنند.

 تلويزيون جاي مادر را نمي گيرد

تلويزيون يكي از وسايلي است كه امروزه در همه منازل وجود دارد و در واقع دريچه اي به دنيا محسوب مي شود. از آنجا كه اين جعبه جادويي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، بعضي از والدين فرزندانشان را از سنين پايين جلوي آن قرار مي دهند تا كودك از اين طريق، مسائل گوناگون را ياد بگيرد.
گروهي از خانواده ها به برنامه هاي تلويزيون نيز بسنده نكرده و گاه فيلم هاي آموزشي نيز براي كودك در نظر مي گيرند. اگر مي خواهيد بدانيد تا اين تكنيك مدرن تا چه حد در رشد هوشي بچه ها تاثيرگذار است، تا پايان با ما همراه باشيد:
شيرخواران از سنين بسيار پايين مجذوب برنامه هاي تلويزيوني مي شوند كه همين موضوع مي تواند والدين را تشويق به استفاده از اين وسيله براي تقويت ضريب هوشي فرزندان كند.
در اين باره محققان بر آن شدند تا به كمك تكنيك هاي تصاوير مدرن، اين موضوع را بررسي كنند. به همين منظور فعاليت مغزي كوچولوهاي 18 تا 30 ماهه در دو موقعيت مختلف ارزيابي شد:
- نخست زماني كه فردي بزرگسال كتاب داستان مصوري را براي او مي خواند.
- زماني كه بچه تنها و بدون واكنش، فيلم يا برنامه اي را تماشا مي كند.
خواندن كتاب با فعاليت و عكس العمل شديدتر قسمت هاي پيشاني مغز را در پي داشت.
اين نتيجه، نقش اطرافيان و كنش متقابل والدين يا ديگر بزرگسالان را در رشد شناختي بچه ها نشان مي دهد.
فيلم يا ارتباط با والدين؟
محققان بار ديگر DVD آموزشي را براي بچه هاي يك سال به بالا در نظر گرفتند كه قابليت آموزش زبان را از سنين خيلي پايين داشت. روش كار ساده طراحي شده بود:
3 كلمه به زبان انگليسي تلفظ و همزمان تصوير آنها نيز نشان داده مي شد. 50 تا از بچه هاي 12 تا 25 ماهه اين DVD را در هر دو هفته، پنج بار نگاه كردند. يك ماه و نيم بعد، نمايش فيلم هيچ پيشرفتي را نسبت به گروه مورد آزمايش در پي نداشت. اين بچه ها نسبت به بقيه 3 تا 4 كلمه جديد بيشتر نمي شناختند. تنها نكته مهم اين است كه هرچه سن بچه بيشتر مي شود، كلمات بيشتري را مي آموزد. در واقع يادگيري كلمات به بهره هوشي مرتبط با سن برمي گردد.
در نتيجه بايد گفت كه تحريك ذهني كودك توسط تصاوير و صداها در حالي كه او هنوز به رشد كافي نرسيده است، كار بي فايده اي است؛ در حالي كه ارتباط و عكس العمل با بزرگترها مي تواند مفيد باشد.
در اين آزمايش 60 نوزاد همراه با والدينشان اين فيلم را نگاه كردند كه در نيتجه آنها مي توانستند 22 كلمه جديد را تلفظ كنند. علاقه به تصاوير و صداهاي فيلم در اين بچه ها به عكس العمل آنها با پدر و مادر بستگي دارد.
در پايان بار ديگر خاطرنشان مي كنيم كه براي تحريك ذهني كودك با او حرف بزنيد و ارتباط برقرار كنيد. اين نحوه ارتباط تنها راه موثر است. استفاده از DVD را محدود و ترجيحا آموزش با حضور فردي بزرگسال باشد.

 برو روي تختت بخواب!

بچه ها هميشه دوست دارند تا هنگام خواب در آغوش گرم پدر و مادر و كنار آنها باشند.
در واقع اين آرزوي هر كودكي است؛ اما مي تواند تبديل به كابوسي براي والدين شود. با اين حال، بيشتر پدر و مادرها مانع كودك از خوابيدن در رختخواب خودشان نمي شوند؛ چرا كه معمولا حوصله كشمكش و متقاعد كردن كودك را ندارند.
مامان؛ نگران نباش. من مي فهمم!
شب زماني خاص براي همه اعضاي خانواده است. در واقع، برخلاف روز كه همه كنار هم هستند، شب بايد هر كس در اتاق و رختخواب خودش بخوابد. اين تغيير بين شب و روز به كودك نشان مي دهد كه اعمال و روابط اعضاي خانواده را درك كند. از سن مشخصي، كوچولوي نازنين مي فهمد كه ديگر براي ورود به رختخواب والدين، كسي به او خوش آمد نمي گويد. او مي فهمد فقط بعضي مواقع مثل صبح هاي روز تعطيل يا زماني كه مريض است، مي تواند پيش آنها بخوابد و در بقيه وقت ها ورود ممنوع است!
فقط همين امشب!
بعضي افراد معتقدند وقتي كه پدر نباشد، كودك مي تواند كنار مادر بخوابد. اما اين اجازه دادن، نبايد براي او عادت شود... اگر كودك با گريه و داد و فرياد حرفش را به كرسي بنشاند، از اين بعد هر روز همين برنامه را خواهيد داشت و جهنم به پا مي شود.
در اينجا تصميم گيري ها با شماست كه چطور صميميت با همسرتان را حفظ و شرايط را مديريت كنيد. اما اگر نظرتان را تغيير دهيد، كودك موضوع را درك نخواهد كرد و هر شب به مشكل برمي خوريد. همچنين اگر دو يا چند فرزند داريد، مراقب باشيد گيج و سردرگم نشويد. بايد هر بار به يكي از آنها اجازه دهيد تا پيشتان بخوابد، وگرنه مجبوريد شب را بين چند سر، به صبح برسانيد.
مي خواهم مستقل باشم!
طبيعي به نظر مي رسد كه كودك براي رشد به حضور مادر نياز دارد. با اين كه استقلال، تحول طبيعي رشد هر كودكي است، اما به نظر مي رسد كه عبور از اين مرحله درخواست عاطفي شديد مي تواند تحول خوبي براي رسيدن به استقلال آينده باشد.
از طرفي، تمايل كودك به خوابيدن در كنار پدر و مادر مي تواند اولين مراحل كسب نكردن استقلال باشد. اين مرحله تقريبا از حدود 10 تا 16 ماهگي، تقريبا زماني كه فرزند مي تواند كم كم به راحتي هرجا مي خواهد برود، بروز مي كند.
مريم سادات كاظمي

 شستن مرغ خام، خطر مسموميت غذايي را تشديد مي كند

يك مقام رسمي ناظر غذايي در انگليس هشدار داد: كساني كه قبل از طبخ، تمام قسمت هاي بدن مرغ را كامل مي شويند بيشتر خود و اعضاي خانواده را در معرض مسموميت غذايي قرار مي دهند.
تحقيقات نشان مي دهد كه تقريبا سه چهارم از مصرف كنندگاني كه مرغ كامل خريداري مي كنند تمام قسمتهاي آن را آب كشي مي كنند و با اين كار باعث پخش شدن باكتري هاي مختلف در سطوح آشپزخانه مي شوند.
براساس آخرين آمار آژانس استانداردهاي غذايي در انگليس، 65درصد از مرغ هاي خامي كه در فروشگاه هاي مواد غذايي اين كشور عرضه مي شوند آلوده به ميكروب «كامپيلوباكتر» هستند كه شايعترين عامل شناخته شده مسموميت غذايي در انگليس بوده و شايعترين علائم آن شامل اسهال و انقباضات معده اي هستند.
به گزارش روزنامه تلگراف چاپ انگليس، اين آژانس در حال حاضر به دنبال راهي براي كاهش ميزان اين آلودگي در تمام فروشگاه هاي زنجيره اي غذايي است.
سخنگوي اين ناظر تغذيه اي تصريح كرد: شستشوي مرغ هاي خام يك اشتباه معمول آشپزي است و ضرورتي به انجام آن نيست. آب شير ميكروبهايي كه سبب مسموميت غذايي مي شوند را از بين نمي برد اما اين ميكروب ها در فرآيند پختن كشته مي شوند. بنابراين بهترين روش، جدا كردن قسمت هاي سالم و قابل مصرف گوشت مرغ و پختن آنها است.

 چشم ها دروغ نمي گويند

از مدت ها پيش تصور مي شد كه حركات چشم ما حقيقت يا دروغ را فاش مي كند.
هم اكنون گروهي از محققان دانشگاه يوتا با استفاده از فناوري رديابي چشم جايگزين نويدبخشي را براي دستگاه دروغ سنج ابداع كرده اند.
محققان گفتند: روش رديابي چشم براي تشخيص دروغ كاربرد بسياري دارد. و اين مساله كه سازمان هاي دولتي بهترين و پيشرفته ترين روش ها را براي تشخيص حقيقت از دروغ داشته باشند حائز اهميت است. امكان رديابي حركت چشم براي تشخيص دروغ سال هاي اخير به دليل پيشرفت هاي اساسي در فناوري ميسر شده است.
محققان دانشگاه يوتا ادعا مي كنند كه آنها اولين پژوهشگراني هستند كه اين نرم افزار و روش هايي را براي كاربرد موثر اين آزمايش ها ابداع و ارزيابي كرده اند. استفاده از حركت چشم براي تشخيص دروغ با آزمايش دروغ سنج تضاد دارد.
به جاي اندازه گيري واكنش احساسي فرد به دروغ. فناوري رديابي چشم، واكنش شناختي فرد را اندازه مي گيرد. براي انجام چنين كاري، محققان درحالي كه فردي سرگرم پاسخ دادن به يك سلسله سوال هاي راست و دروغ در رايانه بود، شماري از اندازه گيري ها را ثبت كردند. اين اندازه گيري ها شامل گشاد شدن مردمك چشم زمان پاسخ، زمان خواندن و خواندن مجدد و اشتباهات بود.
دانشمندان متوجه شدند كه دروغ گفتن در مقايسه به گفتن حقيقت به تلاش بيشتري نياز دارد بنابر اين به دنبال علائم مي گشتند كه نشان مي دهد فرد در حال تلاش سخت است. براي مثال فردي كه درحال فريبكاري است احتمالا مردمك هاي چشمش گشاد مي شود و زمان بيشتري را براي خواندن و پاسخ دادن به سوال ها صرف مي كنند. اين واكنش ها اغلب چند دقيقه طول مي كشد و براي تعيين اهميت آنها به اندازه گيري پيچيده و مدل سازي آماري نياز است.
روش هاي رديابي چشم براي تشخيص دروغ علاوه بر اندازه گيري يك نوع متفاوت پاسخ چند مزيت ديگر نسبت به دروغ سنج دارند. رديابي چشم به طور قابل توجهي هزينه كمتري دارد، يك پنجم وقتي كه درحال حاضر براي آزمايش ها لازم است به خود اختصاص مي دهد.
به فردي موضوعي كه مورد آزمايش قرار مي گيرد وابسته نيست. با هر زباني قابل استفاده است و براي كاربرد آن به جاي استفاده از متخصصان
دروغ سنجي توسط تكنسين ها استفاده مي شود. تحقيقات در خصوص اين روش پنج سال پيش آغاز شد.
شمار زيادي از سازمان هاي دولتي مانند وزارت دفاع آمريكا، وزارت امنيت كشور، گمرك و حفاظت از مرز و وزارت انرژي آمريكا معمولا براي غربالگري كارمندان و متقاضيان موقعيت هاي حساس از
دروغ سنج استفاده مي كنند و اين سازمان ها همواره به دنبال روش هاي كارآمدتر براي تشخيص دروغ هستند.

 ورزش، چاي، ويتامين D

تحقيقات جديد نشان داده است كه چاي، ورزش و ويتامينD مجموعه اي است كه خطر ابتلا به زوال عقل را كاهش مي دهد.
محققان مي گويند؛ نوشيدن روزانه چاي به همراه تحرك بدني و نيزمصرف ويتامينD تا 42 درصد در پيشگيري از زوال عقل تأثير به سزايي دارد.
عناب
مصرف عناب برطرف كننده خستگي و بي خوابي است و براي سلامتي كليه ها مفيد است.
عناب از نظر طب قديم طبع سرد دارد و از ساپونين ها، فلاوونوئيدها، موسيلاژ (لعاب)، موادقندي، ويتامين هايA B2 و C ، املاح مانند كلسيم، فسفر و آهن تشكيل شده است.
عناب برطرف كننده خستگي و گرفتگي صدا است. عناب خشك آرام بخش، ضد بيماري هاي تنفسي و مقوي بدن است. تصفيه كننده خون است و به هضم غذا كمك مي كند.
عناب تب بر است و موجب تقويت سيستم گوارشي مي شود و براي سلامتي كليه ها مفيد است.
مصرف ريشه عناب براي رفع سوءهاضمه مفيد است، ضدآلرژي است، به دليل داشتن لعاب زياد نرم كننده سينه است، ملين و ادرارآور و براي سرفه هاي شديد مي تواند مفيد باشد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14