(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 28  آذر 1389- شماره 19817

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مهندسي معكوس ضد امام(ره) -يادداشت روز
كيهان و خوانندگان
هزارپا (گفت و شنود)
آغاز تحول بزرگ اقتصادي اجراي هدفمندي يارانه ها از امروز
رئيس جمهوري سه شنبه هفته جاري به استان البرز سفر مي كند
روسيه: 1+5 در مذاكرات استانبول آرام و منطقي خواهد بود
منابع ديپلماتيك: هيچ مذاكره پنهاني درباره غني سازي اورانيوم وجود ندارد
كلك مرغابي در اعتصاب غذاي قلابي (خبر ويژه)
اردوغان لج ماركسيست هاي آمريكايي را درآورد (خبر ويژه)
سفارت انگليس از 31 سال پيش مثل گاو تحليل مي كند (خبر ويژه)
از شير كردن گنجي براي خودكشي تا سرگشاد شيپور حقوق بشر (خبر ويژه)
9 سال جنگ با اعمال شاقه پيروزي، شايد وقتي ديگر! (خبر ويژه)
جرزني دوباره غرب پس از شكست سنگين در مذاكرات ژنو (خبر ويژه)مهندسي معكوس ضد امام(ره) -يادداشت روز

هر ذكر نامي، نشانه تكريم و تجليل يا مانايي صاحب نام نيست، مثل نام آوردن از فتنه گران و تباهي آنها در رسانه ها و منابر و تريبون ها. نام ابوسفيان و عبدالله بن ابي و معاويه و يزيد و عمر سعد و شمر هم در تاريخ ثبت و مدام از آنها ياد مي شود. همين چند روز گذشته ده ها بلكه صدها ميليون بار نام اين جماعت در محافل و منابر و زيارت عاشوراها برده شده اما به لعنت. آيا اين نشانه تكريم يا ماندگاري است؟! اصلا خداوند متعال سوره اي به نام «منافقين» نازل كرد كه تا ابد در ميان مسلمين تلاوت شود. حالا عبدالله بن ابي مي تواند مفتخر باشد به اين ذكر؟! بله نام پسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط و فرعون و نمرود و اصحاب اخدود و قوم ثمود و قارون و سامري و ابولهب و نظاير آنها هم در كلام الهي آمده است. آيا «تبت يدا ابي لهب و تبّ... و امراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد»، يعني اينكه ابولهب و همسر هيزم شكن و آتش افروز او هم شخصيت هاي شريف و مكرمي بوده اند؟! يعني هر شهرتي، شرف و كرامت مي آورد و نشانه حيات است يا برخي ذكرها، صرفاً از باب نمايش عمق فضاحت و رذالت است تا آينه عبرتي براي همه ناظران باشد؟
براي منافقان اوصاف عجيبي در سوره منافقين آمده است از جمله اينكه «به رسالت پيامبر(ص) شهادت مي دهند در حالي كه خدا شاهد است كه دروغ مي گويند» و «سوگندهاي خود را سپري ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند». «اين بدان خاطر است كه آنها ايمان آوردند سپس كافر شدند، از اين رو مهر بر دل هاي آنان خورد و به همين دليل حقيقت را درك نمي كنند». خداوند پس از اين آيات، ظاهر و باطن منافقان را به تصوير مي كشد «اي پيامبر زماني كه آنها را ببيني، جسم و قيافه آنها تو را در شگفتي فرو ببرد و اگر سخن بگويند، به سخنانشان گوش فرا دهي اما گويي چوب هاي خشكي (خشب مسنده ) هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند. هر فريادي را كه بلند شود بر ضد خود مي پندارند. آنها دشمنان واقعي هستند، پس از آنان بر حذر باش! خدا آنها را بكشد، چگونه از حق منحرف مي شوند». ظاهرشان پر طمطراق و باطنشان پوسيده است. به كنده هاي پرطمطراقي مي مانند كه موريانه بي تقوايي به جانشان افتاده و از درون پوك ساخته است.
هفته گذشته طي 2 روز، كلماتي بر زبان و قلم يكي از محورهاي فتنه 88 جاري شد كه نهايت «غدر» را در اين رجل سياسي تهي از مايه فرياد مي كرد. وي اواسط اسفند 87 در حالي به صحنه سياست بازگشت و نامزد انتخابات شد كه ادعا مي كرد نگران از دست رفتن ارزش هاي انقلاب و دوران طلايي حضرت امام خميني(ره) است. او نسخه ظاهراً به روز شده خاتمي 76-75 بود، با ابعادي غلط اندازتر و گمراه كننده تر. مرد «خيال» قرار بود توهم انگيز باشد و نزد هر گروهي- از متدين حزب اللهي تا لائيك ضد انقلاب- خيالي را به شكل رنگين كماني برانگيزد اگرچه ذاتاً زرد بود و سبز مي نمود. اما اكنون كه حدود 4-23 ماه از آفتابي شدن اين رجل خاكستري و سايه نشين مي گذرد، كاملا آشكار شده كه كدام وجه نمايش وي واقعي و كدام خيالي بوده است.
كسي كه حرمت شكنان عاشوراي 88 را مردمان خداجو مي خواند، اين بار وجوه ديگري از انحطاط اخلاقي و سياسي خويش را بيرون ريخت و طي 2 روز، هم به حضرت امام(ره) تهمت دروغ بست و تاريخ را تحريف كرد و هم با ترجمه كلمات باراك اوباما و هيلاري كلينتون و رابرت گيتس- و به استناد جعبه جادوي ويكي ليكس- مدعي شد ايران در دنيا و منطقه به خاطر ماجراجويي منزوي شده و وضعيت شكننده اي دارد! او اگر علناً مثل منافقين قديمي به حضرت امام خميني به خاطر تداوم دفاع مقدس حمله مي كرد آن قدر خيانت نكرده بود كه خود را طرفدار حضرت امام نشان داد و با تحريف تاريخ و ايراد اتهام، ادعا كرد امام به خطاي خود در ادامه جنگ اعتراف كرده و عذر خواست! او مي توانست مانند گروهك نهضت آزادي و جبهه ملي و ساير گروهك هاي قديمي نفاق موضع استقامت و مجاهدت را تخطئه كند اما حق نداشت تاريخ را تحريف كند و به امام تهمت ببندد. اما چنين كرد. چرا؟ رازگشايي از همين يك پرسش آشكار مي كند كه وي و جرياني كه او را عروسك خيمه شب بازي كردند، در همان «جنگ نيابتي» مورد نظر شيمون پرز، نقش «پياده نظام با لباس مبدل» را ايفا مي كردند و قرار بود گره از كار فرو بسته آمريكا و اسرائيل و انگليس در منطقه باز بكنند. بماند كه خود قوز بالاي قوز شدند و به مثابه يك ميكروب ضعيف شده، ضمن واكسيناسيون ملت و نخبگان ايران، اسباب رزمايش جدي را در مصاف «جنگ نرم» فراهم آوردند و خود تبديل به برگ برنده جمهوري اسلامي در جنگ اطلاعاتي با ناتوي فرهنگي و شبكه سازي مشترك سيا، ام آي6 و موساد شدند.
بگذاريد پاسخ پرسش خود را در نامه تاريخي حضرت امام خميني به روحانيت جست وجو كنيم. امام 7 ماه پس از پذيرش قطعنامه 598 (سوم اسفند 1367) در حالي كه اسلاف مرد خاكستري حكايت ما، زبان به تخطئه دفاع مقدس گشوده بودند و جماعتي هم راه دودستگي را هموار مي كردند، «منشور برادري» را خطاب به يكي از اعضاي بعدي مجمع روحانيون به نگارش درآورد. ايشان در اين نامه گويا همين سال هاي عزت امروز ايران اسلامي و نق زدن هاي مرجفون و منافقين را مي ديد كه نوشت «هر روز، ما در جنگ بركتي داشته ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم. ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم. ما در جنگ پرده از تزوير جهانخواران كنار زديم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم. ما در جنگ به اين نتيجه رسيديم كه بايد روي پاي خود بايستيم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پر بار اسلامي مان را محكم كرديم... جنگ ما جنگ حق بر باطل بود و تمام شدني نيست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي ادامه دارد. چه كوته نظرند آنها كه خيال مي كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسيده ايم پس شهادت و رشادت و ايثار و ازخودگذشتگي و صلابت بي فايده است در حالي كه صداي اسلام خواهي آفريقا از جنگ 8 ساله ماست... من در اينجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحليل هاي غلط اين روزها رسماً معذرت مي خواهم و از خداوند مي خواهم مرا در كنار شهداي جنگ تحميلي بپذيرد. ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم... نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه اي غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوري اسلامي ايران چيزي به دست نياورده و يا ناموفق بوده است... من امروز بعد از 10 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچون گذشته اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول انقلاب در سپردن مسئوليت ها و امور مهمه كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسلام ناب محمدي نداشته اند اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نمي رود گرچه در آن موقع هم من شخصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم... امروز هيچ تأسفي نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند چرا كه از اول هم نبوده اند. انقلاب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد... آغوش كشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از همه اصول كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد، چرا جنگ كرديد، چرا نسبت بر منافقين و ضدانقلابيون حكم خدا را جاري مي كنيد، چرا شعار نه شرقي نه غربي داده ايد، چرا لانه جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر... صريحاً اعلام مي كنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين، اسلام اين مردم بي پناه را از بين ببرند... آنان كه هنوز بر اين باورند و تحليل مي كنند كه بايد در سياست و اصول ديپلماسي خود تجديدنظر كنيم و ما خامي كرده ايم و معتقدند كه شعارهاي تند يا جنگ سبب بدبيني غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواي كشور شده است و اگر ما واقع گرايانه عمل كنيم آنان با ما برخورد متقابل انساني مي كنند و احترام متقابل بر ملت ما و اسلام و مسلمين مي گذارند، اين يك نمونه است كه خدا مي خواست پس از انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطاني در اين زمان اتفاق بيفتد و دنياي تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعي خود را در دشمني ديرينه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده انديشي به درآييم و همه چيز را به حساب اشتباه و سوء مديريت و بي تجربگي نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم كه مسئله، اشتباه ما نيست بلكه تعمد جهانخواران به نابودي اسلام و مسلمين است...».
اكنون بايد پرسيد اگر نخست وزير روزگار دفاع مقدس به جاي امروز، آن روز باطن خود را برملا مي كرد، حضرت امام ملايم تر از لحن منشور برادري بر دهان او مي كوبيد؟ و آيا طيفي از مخاطبان نامه آن روز حضرت امام كه در مجمع روحانيون دور هم جمع شدند- كساني چون موسوي خوئيني ها و كروبي و محتشمي و انصاري و خاتمي- جز به شيوه مهندسي معكوس (180 درجه خلاف منطق حضرت امام) عمل كردند و با وجود رسوخ منطق ضدانقلاب در اين گروه و احزاب سياسي مشابه، همچنان بر تعصب باطل خود لجوجانه اصرار ورزيدند تا آنجا كه مجيد انصاري هرگونه اختلاف در مجمع را تكذيب مي كند و اين ادعا را مزخرف مي خواند؟! با كي نيست، قطار شوند پشت همه گروهك هاي ورشكسته به تقصير و عليه اسلام و انقلاب و ولايت و قانون اساسي و جمهوري اسلامي و دفاع مقدس بد بگويند. اما حق ندارند تابلوي خط امام را بلند كنند و به نيابت از مستكبران به ملت و كشور خنجر خيانت بزنند. ملت و انقلاب هيچ بدهكاري به آنها ندارند. حتي اگر در خط امام و انقلاب هم بودند نمي توانستند طلبكار باشند چه رسد به اينكه صورت حساب هنگفت خيانت و جنايت را به اختيار خويش فهرست كرده اند و عملا زبان طعن آلود دشمن شده اند. اين خيانت آنگاه پررنگ تر به چشم مي آيد كه دشمن ترين دشمنان ملت ايران مكرراً به پيروزي هاي معجزه آسا و رو به فزوني ملت ايران در عرصه هاي گوناگون اعتراف مي كنند و بر صحت پيش بيني حضرت امام در منشور برادري شهادت مي دهند. رويكرد اخير كسي كه نقطه پيوند محورهاي فتنه سبز بود بار ديگر آشكار مي كند انتخابات و ادعاي بعدي تقلب بهانه اي بيش نبوده و محل نزاع بزرگ تري در ميان است، جنگ مداومي كه يك سوي آن جبهه استكبار و يك طرف ديگر آن جبهه انقلاب اسلامي است. انتخابات كجا و ايفاي نقش در نقشه مهندسي شده دشمن كجا؟ چه نسبتي مي توان ميان انتخابات سال گذشته و سناريوي درهم شكستن مقاومت و پايداري ملت ايران برقرار كرد؟
آخرين جمله را بايد با همه آنهايي گفت كه خود را انقلابي و مؤمن و همراه نظام مي دانند. فرعون يكبار بيشتر به دنيا نيامد و يكبار بيشتر هلاك نشد اما «تفرعن» امكان باز توليد دارد. ابوجهل مرد اما لجاجت ابوجهلي مي تواند مدام در خلق ديگران بازسازي شود. هر لحظه مي توان به راه عبدالله بن ابي يا به راه صحابه خوشنامي چون طلحه و زبير و شريح و سعد ابي وقاص رفت. هيجان نفسانيت مي تواند هر لحظه چهره پرسابقه اي را در كام آتش خويش بكشاند و خاكستري از خاطرات بر جاي گذارد. اين كلام الهي رسول خدا(ص) است كه هر كس تعصب (باطل) بورزد يا اجازه دهد كه به او تعصب بورزند، گردن بند ايمان را از گردن خويش گشوده است. فراوان تعصبات باطلي كه بزرگان و خوشناماني را به نفاق و كفر و هلاك انداخت. و چه عداوت و لجاجت هايي كه رجالي را در همان مسير انتحار پيش راند. همين فتنه بزرگ 88 و نقش آفريني شماري از خواص در آن، براي شهادت دادن به حقانيت كلام پيامبر(ص) كافي است. چه زيرك مآباني كه به خاطر «تعصب باطل» يا «عداوت و لجاجت باطل» ملعبه شياطين روزگار شدند و چه انتقامي كه شياطين قسم خورده از انقلاب كشيدند. آيا باز هم كساني به خاطر شدت تعصب و لجاجت و تكبر و تفرعن، چنان رام مي شوند كه دشمنان از آنان سواري بگيرند و بدوشندشان؟! نام ها مي مانند، خوب يابد. اما مهم چگونه ماندن است. عمر سعد و شريح قاضي هم نامشان آوازه تاريخ شد چندان كه حبيب بن مظاهر و حرّ. اما اينها كجا و آنها كجا؟
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤خدا را شكر و سپاس مي گويم كه مردم دنيا بخصوص مردم ايران روز به روز بهتر با واقعيت هاي دروني دولت خبيث انگليس مواجه و آشناتر مي شوند و مي بينند كه تمام اين نسخه هاي باطل دمكراسي حقوق بشري كه براي مردم دنيا بخصوص براي مردم ايران مي پيچند دروغ و فريب كاري بيش نيست و با اين برخوردي كه با دانشجويان خودشان مي كنند مردم روز به روز با ماهيت دروني آن ها بهتر آشنا مي شوند.
غياثي-تهران
¤مي خواستم بگويم كه ديگر كاسه صبر ما به سر آمده و از قوه قضائيه مي خواهيم كه دادگاه سران فتنه را برگزار كند.
محمدي-تهران
¤در حالي كه همه جهان در حال تنفر از صهيونيست ها هستند و حتي كشور تركيه كه روزگاري از متحدان آمريكا و رژيم صهيونيستي بود، امروز متوجه ماهيت آن ها شده و با آن ها دشمن است، دولت آذربايجان همچنان از مشاوران صهيونيست استفاده مي كند. اين دولت بايد بداند كه آن ها نيز دير يا زود به اشتباه خود پي خواهند برد و مي فهمند كه صهيونيست ها جز ضرر و آسيب براي آن ها ندارند.
كاشاني
¤در وانفساي آلودگي هوا، اقدامات فراواني صورت گرفت، اما آنچه فراموش شده برگزاري نماز باران بود. از مسئولان تقاضا مي شود در اين گونه موارد نماز را فراموش نكنند.
يك هموطن
¤از مدير مسئول كيهان به خاطر ستون گفت وشنود آن روزنامه كه با خلاقيت تمام به نگارش درمي آيد كمال تشكر را دارم.
حقيقي-تهران
¤چرا وزير آموزش و پرورش به رغم اهميت فراواني كه براي پايه ابتدايي قائل است، براي تدريس در اين پايه پست كارداني قرار داده است. براي افزايش كيفيت آموزش در مقطع ابتدايي بايد حداقل پست كارشناسي باشد.
محمد بيگي از تويسركان
¤يكي از انتقالي هاي دولت از كلانشهر به شهرستان هستم. اما برخلاف گفته مسئولين به حقوق بنده نه تنها اضافه نشده كه كاهش هم يافته است. بيش از يك سال است كه اين مسئله را پي گير هستم، اما مسئولين فقط وعده مي دهند.
يك فرهنگي
¤براي دريافت يارانه ها يك حساب به بانك اعلام شد و پرينت تاييد آن نيز موجود است. اما هنوز هيچ مبلغي به آن واريز نشده است. لطفا رسيدگي شود.
حسيني
¤چرا ميزان هديه قهرمانان علمي كشورمان از ميزان هديه قهرمانان ورزشي كمتراست؟ اين غيرعادلانه است و از دولت انتظار مي رود كه آن را برطرف نمايد.
ناصري
¤از اسفند سال گذشته تاكنون، سهميه سوخت جانبازان اعلام نشده است. لطفا رسيدگي شود.
امير هوشنگ مددي-جانباز 70درصد
¤به رغم اعلام مسئولين مبني بر امكان ثبت نام افراد ثبت نام نكرده در طرح هدفمندسازي يارانه ها در آذرماه، سايت مربوطه همچنان بسته است. از رياست محترم جمهوري خواهشمند است تكليف اين دسته از مردم نيز روشن شود.
قهرماني از اقليد
¤با توجه به اهميت مشورت و استفاده از نظر جمعي در اسلام، به دولت پيشنهاد مي شود براي رفع مشكل آلودگي هوا، فراخواني اعلام شود تا همه مردم نظرات خود را براي حل اين مسئله ارائه دهند. بدون شك با اين روش پيشنهادات متفاوت و كارآمدي بروز خواهد كرد.
واقفي
¤از مددجويان كميته امداد هستم و حدود دو ماه است كه مستمري بنده پرداخت نشده است. لطفا رسيدگي شود.
داريوش آگهي
¤شوخي هاي بيش از حد مجريان آقا و خانم در برنامه هاي راديو هيچ گونه وجه شرعي ندارد. از مسئولين صدا خواهشمند است در اين موضوع تجديدنظر شود.
ايراني
¤بنده در بهمن 88 آزمون ارشد داده ام با توجه به اينكه تا 2 ماه ديگر كنكور جديد آزمون ارشد خواهد بود از سازمان سنجش در خواست مي كنم كه نتايج آزمون 88 را زودتر اعلام كند.
عرفان جوادي
¤مي خواستم به اطلاع برسانم كه قيمت پست سفارشي پيشتاز نسبت به چند ماه پيش تقريبا 3 برابر شده است. لطفا پي گيري كنيد.
مرتضايي
¤در خيابان 64 غربي يوسف آباد پله هايي وجود دارند كه به خيابان 66 متصل شده اند. روزانه هزاران نفر از اين پله ها عبور مي كنند اما فاقد روشنايي است و شب ها تبديل به پاتوق قاچاقچيان و كيف قاپان شده است. از شهرداري تهران و نيروي انتظامي تقاضاي رفع اين مشكل مي شود.
ابراهيمي
¤يكي از مشكلات مردم ساكن در شهرستان رباط كريم، آسفالت بسيار خراب خيابان هاي اين شهرستان است. به طوري كه در رفت و آمد خودروها اختلال ايجاد مي كند. متاسفانه به رغم انتقاد فراوان مردم، شهرداري رباط كريم هيچ اقدامي نمي كند.
مصطفي امان الله از رباط كريم
¤در شهرك شهيد باقري واقع در انتهاي بزرگراه شهيد همت، هر شب تعدادي از ماشين هاي سنگين پارك مي كنند و موجب راه بندان و تصادف مي شوند. لطفا رسيدگي شود.
يك شهروند
¤چرا با وجود ازدحام جمعيت در جنوب غرب تهران، هيچ اقدامي براي ايجاد خط مترو در آن نمي شود؟ اتوبوس هاي خط بي آر تي نيز در آن ناحيه بسيار اندك است و پاسخگوي جمعيت مسافران نيست.
يك شهروند
¤اتوبوس هاي مسير شمشيري-ولي عصر(عج) بسيار نامرتب و دير به دير مي آيد. لطفا رسيدگي كنيد.
كشاورز

 هزارپا (گفت و شنود)

گفت: تعداد زيادي از دانشجويان ايتاليايي در اعتراض به سياست هاي نخست وزير كشورشان كه دنباله روي از آمريكاست، دست به اعتصاب غذا زده اند.
گفتم: اما، در ايران خودمان تعدادي از فتنه گران زنداني در اعتراض به سياست هاي ضد آمريكايي و ضد اسرائيلي و ضد انگليسي جمهوري اسلامي دست به اعتصاب غذا زده اند.
گفت: رسانه هاي آمريكايي و انگليسي و اسرائيلي از يك طرف اعتصاب غذاي دانشجويان ايتاليايي را به شدت محكوم كرده و آنها را مستحق سركوب دانسته اند و از طرف ديگر در حمايت از اعتصاب غذاي فتنه گران زنداني در ايران سنگ تمام گذاشته اند.
گفتم: يك تفاوت ديگر هم اين است كه دانشجويان ايتاليايي واقعا اعتصاب غذا كرده و مردم شاهد آن هستند ولي اينجا در معاينات پزشكي از فتنه گران معلوم شده كه يواشكي غذا مي خورده اند.
گفت: يكي از فتنه گران مدعي اعتصاب غذا اعتراف كرده است كه قرار بود موسوي پيام بدهد و ما به اعتصاب غذا پايان بدهيم ولي پيام او به ما نرسيد و قرار گذاشتيم يواشكي غذا بخوريم.
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو در تصادف با ماشين يك پايش قطع شده بود و راننده حاضر نبود ديه آن را بپردازد و مي گفت مگر من ميلياردر هستم كه چند ميليون ديه بدهم و شخصي كه پايش قطع شده بود در پاسخ گفت؛ مگر من هزارپا هستم كه قطع شدن يكي از پاهايم اهميتي نداشته باشد؟!

 پس از 20 سال عملياتي شد
 آغاز تحول بزرگ اقتصادي اجراي هدفمندي يارانه ها از امروز

سرويس اقتصادي -
سرانجام پس از مدتها انتظار، زمان اجراي عملي قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان محوري ترين بخش از طرح تحول اقتصادي فرا رسيد و فرمان اجراي فاز جديد اين قانون از سوي رئيس جمهور صادر شد.
اين قانون به عنوان يكي از هفت محور طرح بزرگ تحول اقتصادي، يكي از مهم ترين و در عين حال جنجالي ترين طرح هاي اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود كه از آن به عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» ياد مي شود.
اگرچه سالهاي سال در كشور براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها لحظه شماري مي شد؛ اما هيچ گاه فرصت اجراي آن در كشور فراهم نشده بود. پس از ثبت نام و جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها طي دو سال گذشته و باواريز يارانه نقدي در حساب سرپرستان بيش از 20 ميليون خانوار ايراني، فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پايان يافت و امروز نوبت به فاز سوم اجراي قانون، يعني آزادسازي و اصلاح قيمت ها رسيد.
ورود به دهه اي كه به فرموده مقام معظم رهبري دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بيش از هر چيز ديگري ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي را نشان مي دهد.
هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهم ترين بخش طرح تحول اقتصادي، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسيدن به اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» به شمار مي رود كه برآمده از تدابير و تعمق اقتصاددانان و نهادهاي تصميم گيري اقتصادي كشور است.
در حاليكه عملا اجراي قانون با تكميل فرم هاي اقتصادي خانوارها آغاز شده بود، اما با ورود به اين مرحله و اصلاح قيمت ها، مي توان گفت كه مرحله اصلي قانون يارانه ها از امروز و با اعلام برداشت يارانه نقدي از حساب ها آغاز شد.
در اين مرحله از اجراي قانون، قرار است با صدور دستور برداشت يارانه نقدي از حساب هاي سرپرستان خانوارها، قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي و برق به طور همزمان تغيير كند. در همين حال، احتمال تغيير قيمت آب همزمان با اجراي اين قانون نيز وجود دارد.
پيشتر احتمال مي رفت زنگ هدفمندي يارانه ها در كنفرانس مطبوعاتي هشتم آذرماه رئيس جمهور به صدا در آيد؛ به ويژه آن كه احمدي نژاد، دوم آذرماه در سفر استاني به زنجان بيان داشت كه جزييات كامل هدفمندي يارانه ها را بزودي اعلام مي كند. رئيس جمهور آن زمان گفت كه همه برنامه ريزي ها براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تنظيم شده و اجرايي شدن اين طرح در مراحل آخر قرار دارد.
نگاهي به برنامه ديدارها و ملاقات هاي اعلام شده رئيس جمهور نشان مي دهد كه طي يك ماه گذشته، طيف گسترده اي از مسئولان در اجراي هدفمند كردن يارانه ها با وي ديدار داشته اند و دولت با ظرافت خاصي بستر لازم براي اجراي مقدمات قانون را فراهم آورده است.
اين طرح در حالي وارد مرحله عملياتي خود مي شود كه براساس اخبار دريافتي، تمامي وزارتخانه ها بخش هاي مرتبط با اجراي قانون در آمادگي كامل به سر مي برند و در آخرين گزارش خرده فروشي كالاهاي اساسي در تهران كه بانك مركزي منتشر كرد هيچ افزايش قيمت جدي در كالاها ديده نمي شود.
بنابراين گزارش، وزير بازرگاني از آمادگي حوزه هاي ستادي، استاني، شهرستاني، اتحاديه ها و اصناف براي ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داده بود و گفته بود: وزارت بازرگاني با رويكردهايي همچون مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداكثري و بهره گيري كامل از توان تشكل ها و نهادهاي مدني و جلوگيري از شكل گيري انحصارات در بازار، اقدامات پشتيباني خود را در اجراي موفق هدفمندي يارانه ها انجام مي دهد.
وي همچنين ذخيره سازي اقلام اساسي به ميزان بيش از نياز، امضاي تفاهم نامه با اتحاديه هاي صنفي، فروشگاه هاي زنجيره اي، تدوين بسته هاي حمايتي شامل بسته هاي مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي و همچنين راه اندازي ستاد بازرگاني هدفمندي يارانه ها را از جمله تدابير وزارت بازرگاني براي ورود به مرحله جديد قانون هدفمندي يارانه ها برشمرد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده كه تا پايان سال قيمت ها را ثابت نگه دارد، گفت: در اين توافق مقرر شد كه اتحاديه هاي صنفي و كليه فروشگاههاي زنجيره اي با ثابت نگه داشتن قيمت ها در صورت مشاهده كمبودهاي احتمالي آن را بلافاصله به وزارت بازرگاني اطلاع دهند تا از محل ذخيره كالاهاي اساسي تامين شود.
در همين حال، يك منبع آگاه در وزارت بازرگاني از آماده باش كامل اين وزارتخانه براي اجراي هدفمندي يارانه ها بدون كمترين اخلال در قيمت ها و مقابله با هرگونه افزايش غيرقانوني قيمتها خبر داد.
اين منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاري فارس، از آماده باش كامل وزارت بازرگاني براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و گفت: در تعطيلات هفته گذشته و از صبح ديروز، وزارتخانه در آماده باش كامل قرار دارد. وي افزود: معاونين و مديران ستادي وزارت بازرگاني در روزهاي اخير در جلسات هماهنگي براي اجراي هرچه بهتر اين طرح حضور دارند.
از سوي ديگر معاون اقتصادي بانك مركزي نيز ديروز با تشريح جزئيات جلسه ويژه امروز مسئولان بانكها در بانك مركزي از افزايش ساعات فعاليت بانكها پس از هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: بانك مركزي آمادگي لازم را دارد كه در جهت خدمت رساني و ارائه تسهيلات بانكي و تسهيل مبادلات اقتصادي خدمات خود را ارائه دهد.
قضاوي در ادامه با بيان اينكه سرجمع مبالغ واريزي به حساب سرپرستان خانوار تحت عنوان يارانه ، كمتر از موجودي نقدي است كه در سيستم بانكي وجود دارد، اظهار كرد: هم اكنون حدود 80 هزار ميليارد ريال اسكناس و مسكوك در شبكه بانكي به غير از بانك مركزي وجود دارد؛ با اين امر تمهيدات لازم در شعب تمامي بانكها براي تامين اسكناس صورت گرفته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: دستگاههاي خودپرداز بايد در ايامي كه قانون هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا درمي آيد كاملا پاسخگوي نيازهاي مردم در مورد تامين اسكناس باشند. همچنين خزانه هاي تمام بانكها به اندازه كافي اسكناس ذخيره كرده اند.
وي گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در روزهاي پاياني ماه نمي تواند مشكلي را در مورد كمبود اسكناس براي مردم به همراه داشته باشد.
اين در حالي است كه معاون اول رئيس جمهور نيز هفته قبل در دو بخشنامه جداگانه با اعلام نزديكي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دستورات جديدي را در مورد كنترل قيمتها صادر كرده بود.
بنابراين به نظر مي رسد بسترهاي لازم براي اجراي رسمي قانون هدفمندسازي يارانه ها آماده باشد. قانوني كه پس از چند سال كار كارشناسي در دولت و بازنگري در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، در 46 بسته اجرايي تهيه شده است تا با اجراي آن، بيت المال به طور عادلانه تقسيم و در اختيار همگان قرار گيرد. بيت المالي كه هم اكنون بخش عمده اي از آن به صورت يارانه، در مسير ناسالم ويژه خواران و رانت جويان تلف شده و بسياري از حملات بي پايه و اساس اين روزها به دولت، از اين آبشخور سيراب مي شود.
 رئيس جمهوري سه شنبه هفته جاري به استان البرز سفر مي كند

كرج- خبرنگار كيهان:
مردم استان البرز سه شنبه هفته جاري ميزبان رئيس جمهور و هيات دولت خواهند بود.
استاندار البرز در نشست هماهنگي سفر رئيس جمهوري به اين استان با بيان اين مطلب افزود: مردم استان البرز آماده استقبال از رئيس جمهور و هيات همراه هستند. عيسي فرهادي افزود: سفر دوم رئيس جمهوري به كرج منشا بركات زيادي براي اين خطه و تاسيس استان البرز شد. وي گفت: اجرايي شدن مصوبه استان البرز به اندازه اي براي مردم اين منطقه منشا خير و بركات است كه با هيچ مصوبه عمراني و فرهنگي ديگر در ساير استان ها قابل مقايسه نيست. فرهادي در پايان تاكيد كرد: تمام دستگاهها بايد مقدمات لازم براي حضور مردم در مراسم استقبال از رئيس جمهور و هيات دولت را فراهم كنند.

 روسيه: 1+5 در مذاكرات استانبول آرام و منطقي خواهد بود

يك مقام روس تاكيد كرد كه راهبرد 1+5 تداوم با ثبات مذاكرات با ايران است و مذاكرات آتي در استانبول آرام و منطقي دنبال خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ايران هسته اي، الكسي سازونوف معاون رئيس دفتر رسانه اي و اطلاع رساني وزارت امور خارجه روسيه، جمعه گذشته گفت: «نشست گروه 1+5 با ايران در استانبول نيازمند رويكردي آرام و منطقي است. مسكو به ايجاد اين رويكرد آرام و منطقي كمك مي كند.» اين مقام روسي تاكيد كرد: «در مقطع فعلي تلاش هاي اصلي گروه 1+5 بر ايجاد راهبرد مذاكراتي با ثبات و بلند مدت با ايران متمركز است كه راه را براي حل جامع سياسي و اقتصادي وضع مربوط به برنامه هسته اي ايران باز كند. سازونوف گفت: «اكنون حفظ ديدگاه سازنده براي ادامه يافتن گفت وگو و خودداري دوطرف از اقداماتي كه احتمال دارد در اين باره اخلال بوجود آورد اهميت زيادي دارد چرا كه در پيش گرفتن رويكردي آرام و منطقي در نشست استانبول ضروري است. وي افزود: ما فعالانه به پيشبرد رويكرد آرام و منطقي در نشست استانبول كمك مي كنيم.» لازم به يادآوري است سرگئي ريابكوف معاون وزير خارجه و نماينده روسيه در مذاكرات ژنو در ديدار دو جانبه خود با دكتر سعيد جليلي به صراحت گفته بود كه نياز 1+5 به تداوم مذاكرات بيش از ايران است و روسيه سعي خواهد كرد موانع موجود در اين راه را بردارد.

 منابع ديپلماتيك: هيچ مذاكره پنهاني درباره غني سازي اورانيوم وجود ندارد

يك پايگاه اينترنتي نوشت: غرب تلاش براي احياي مكانيسم مبادله را آغاز كرده است.
پايگاه اينترنتي «ايران هسته اي» ديروز نوشت: برخي منابع ديپلماتيك به ايران هسته اي گفتند، در حالي كه هيچ مذاكره اي ميان ايران و غرب درباره موضوع مبادله وجود ندارد، انتشار گزارش هايي در منابع غربي در اين باره كه ايران مشغول مذاكره مخفيانه با تركيه در اين زمينه است، نشان مي دهد غرب به شدت علاقمند به احياي اين موضوع است چرا كه احساس ميكند هيچ معامله ممكن ديگري با ايران وجود ندارد.
روزنامه انگليسي ديلي تلگراف ديروز در گزارشي ادعا كرد ايران براي سبك تر شدن تحريم ها، مشغول مذاكره سري با تركيه درباره موضوع مبادله اورانيوم است. آنتي وار هم در گزارشي ادعا كرد ايران و تركيه در آستانه امضاي يك قرار داد در اين باره هستند.
«ايران هسته اي» ادامه داد: ديپلمات ها در تهران مي گويند، هيچ مذاكره اي ميان ايران و غرب درباره موضوع مبادله در حال انجام نيست اما درون 1+5 مذاكرات جدي در اين باره جريان دارد كه البته هنوز هم به نتيجه نرسيده است.
يك ديپلمات در اين مورد به ايران هسته اي گفت: «نه قبل، نه حين و نه بعد از مذاكرات ژنو، هيچ بحثي درباره مبادله مطرح نشده است. امريكايي ها به طور رسانه اي گفته اند كه مايلند اين موضوع را در استانبول مطرح كنند اما هنوز قادر به جمع بندي آن در ميان خود نبوده اند. ضمنا هيچ بحث رسمي در اين مورد وجود ندارد چرا كه ايران اين موضوع را خارج از دستور مذاكرات ميان خود و 1+5 مي داند.
به نوشته ايران هسته اي، اختلاف اصلي ظاهرا از اينجا سرچشمه مي گيرد كه اولا امريكا مايل است هنگام بحث درباره مبادله، موضوع غني سازي در ايران را مسكوت بگذارد و كشورهايي مانند فرانسه با اين موضوع مخالفند. ثانيا ايران و تركيه هر دو بيانيه تهران را مبناي هرگونه مذاكرات آتي در مورد مبادله سوخت مي دانند و اگر امريكا بخواهد طرح جديدي بر خلاف آنچه در بيانيه تهران آمده مطرح كند، احتمالا روابطش با تركيه بحراني خواهد شد.
برخي منابع غربي در ماه گذشته گفته اند رابرت آينهورن مشاور وزير خارجه امريكا درامور خلع سلاح، طرح جديدي تدوين كرده كه خروج چيزي حدود 3000 كيلو اورانيوم كم غني شده از ايران را در ازاي بحث درباره تامين سوخت بوشهر علاوه بر راكتور تهران، درخواست مي كند.

 كلك مرغابي در اعتصاب غذاي قلابي (خبر ويژه)

يكي از چند فتنه گر زنداني كه مدعي بود اعتصاب غذا كرده است بعد از انتقال به بيمارستان و پس از آن كه معاينات پزشكي نشان داد به تازگي غذا خورده است، اعتراف كرد كه قرار بود با تظاهر به اعتصاب غذا و انتشار خبر آن دست به جريان سازي بزنيم و به ما گفته بودند اگر چند روز غذاي كمتري بخوريد و به تدريج شرايط جسمي خود را وخيم و خطرناك نشان بدهيد، آقاي ميرحسين موسوي بيانيه اي صادر مي كند و از شما درخواست خواهد كرد كه اعتصاب غذاي خود را بشكنيد و بدين ترتيب ضمن آن كه عليه نظام جريان سازي كرده و نظر رسانه هاي خارجي را به خود جلب كرده ايد، هيچ آسيب جسمي هم متوجه شما نخواهد شد. اين فتنه گر مدعي اعتصاب غذا در اعترافات خود افزوده است خيلي دلم مي خواست به خانواده ام كه نگران سلامتي ام بود بفهمانم ماجرا چيست ولي احساس كردم مسئولين زندان به مكالماتم گوش مي دهند و قضيه لو مي رود!
نكته درخور توجه گاف سايت جرس- حلقه ماسوني لندن- است كه در اقدامي ناشيانه، قبل از اعلام اعتصاب غذاي چند تن از فتنه گران زنداني، خبر آن را روي خروجي خود قرار داده بود كه بعد از چند دقيقه با عجله اين خبر را حذف كرد.
گفتني است بعد از صدور بيانيه موسوي خطاب به اعتصاب كنندگان و درخواست از آنها براي پايان دادن به اعتصاب غذاي خود، برخي از سايت هاي ضدانقلاب، از جمله سايت بالاترين كه ظاهرا به اصل ماجرا پي برده بودند در تفسيري كنايه آميز سعي كردند به وي بفهمانند كه متوجه قضيه شده اند. كاربر سايت بالاترين خطاب به موسوي نوشت: «آقاي موسوي! من به نوبه خود احساس مي كنم كه شما دورو هستيد» و در ادامه به وي هشدار داد كه «شما فقط مي تواني با اعتصاب غذا به آنها كمك كني.»
اين پيام سايت بالاترين براي كساني كه از گاف جرس باخبر بودند به مفهوم آن بود كه متوجه كلك مرغابي موسوي شده اند و با دعوت وي به اعتصاب غذا به جاي صدور بيانيه در پي افشاي چهره دورو و منافقانه وي هستند.

 اردوغان لج ماركسيست هاي آمريكايي را درآورد (خبر ويژه)

ارگان گروهك هاي ماركسيستي منحله كه دم از ليبرال- دموكراسي مي زنند، از تعميق روابط ايران و تركيه انتقاد كردند.
سايت اخبار روز نوشت: انگار روابط ايران و تركيه چند بعدي است يعني فقط اقتصادي يا سياسي يا امنيتي نيست. تأكيد دو طرف بر داشتن روابطي همه جانبه در نگاهي كلي، بي ربط به نظر نمي رسد؛ در مناقشه هسته اي، تركيه بيشتر جانب ايران را مي گيرد، در مناقشات خاورميانه، مواضع تركيه و ايران روز به روز نزديكتر مي شود، گويا تعريف آن ها از امنيت و تروريزم هم، كاملاً هم خواني دارد. از همه مهم تر، ماه عسل روابط اقتصادي شان با اعمال تحريم ها و شدت گرفتن تأثيرات آن بر ايران، بسيار طولاني شده است. نگاه آن ها به تحولات داخلي همديگر هم جالب است. جمهوري اسلامي نمي تواند ذوق زدگي خود را از آن چه گردش به اسلام تركيه مي خواند پنهان كند. در داخل تركيه هم براي تبريك انتخاب مجدد احمدي نژاد تنها رئيس جمهور كافي نبود، نخست وزير هم به غلظت آن افزود.
اين ارگان گروهكي كه اكنون با ارتزاق از بودجه سرويس هاي جاسوسي غرب مديريت مي شود، در عين حال با عصبانيت نوشت: در پي حوادث تير 78 بولنت اجويت نخست وزير تركيه در اظهارنظري عجولانه حكومت ايران را يك ديكتاتوري با سرنگوني محتوم ناميده بود. نه آن هول شدن اجويت و نه اين دل بستن اردوغان! تركيه در پارادوكس جهان اسلام و اروپا بهتر است بر تلاش هاي اروپايي شدنش بيفزايد تا شايد از همه نظر اروپايي شود.
شايان ذكر است اردوغان به تازگي در عزاداري پرشور و شكوه مردم مؤمن تركيه در سوگ حضرت سيدالشهدا(ع) شركت كرد و به تكريم شخصيت امام حسين(ع) پرداخت.

 سفارت انگليس از 31 سال پيش مثل گاو تحليل مي كند (خبر ويژه)

سفارت انگليس در تهران 31 سال پيش هم مانند امروز دچار بدفهمي نسبت به هويت جامعه ايراني بود.
گزارش منتشره از سوي روزنامه فايننشال تايمز حاكي از آن است كه سفارت انگليس در تهران تمام توان خود را براي حمايت از رژيم كودتايي پهلوي گذاشته بود و اساساً ملت مسلمان ايران را به حساب نمي آورد.
فايننشال تايمز چاپ لندن اخيراً گزارشي را درباره پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و ناتواني كشورهاي غربي و از جمله انگليس در پيش بيني اين رويداد بزرگ منتشر كرده است. اين روزنامه گزارش خود را براساس يافته هاي تحقيق يك كميته دولتي كه حدود 30 سال پيش انجام شده و نتايج آن محرمانه مانده تهيه كرده است.
فايننشال تايمز نوشت: بهار سال 1979، ديويد اوئن (وزير خارجه وقت انگليس) در ايام پيروزي انقلاب ايران بود، اتفاقي كه جهان را تكان داد. شاه كه از متحدان آمريكا و انگليس به شمار مي رفت فرار كرد و آيت الله خميني 77 ساله در حال قدرت گرفتن به واسطه هدايت يك انقلاب مردمي بود.
اين روزنامه افزود: اين انقلاب بزرگترين حركت مردمي بود كه جهان، پس از انقلاب روسيه كه 60 سال پيش از آن اتفاق افتاده بود به خود مي ديد. غرب در عين حال نتوانسته بود چنين حركت بزرگي را پيش بيني كرده و از آن جلوگيري كند. هنوز هم دكتر اوئن و ديگر سياستمداران بزرگ غرب از عمق واقعه بي خبر بودند و نمي توانستند اثرات اين انقلاب بر حوادث آينده را درك كنند. اين اتفاق باعث قدرت گرفتن مسلمانان تندرو در خاورميانه شد.
به نوشته فايننشال تايمز، دكتر اوئن دستور داد كميته اي براي بررسي اين كه چرا انگليس حوادث ايران را چنان غلط پيش بيني كرده بود تشكيل شود. حدود يك سال طول كشيد تا مستندات كاملي توسط اين كميته كه به رياست نيكولاس براون تشكيل شده بود، تهيه شود. روزنامه انگليسي افزود: اين مدارك و مستندات 90 صفحه اي تاكنون بسيار محرمانه نگاه داشته شده بود و اكنون توسط فايننشال تايمز رويت شده است. در اين مدارك براون صفحه به صفحه از اشتباهات انگليس و به خصوص آنتوني پارسونز سفير وقت در تهران نوشته است. وي اشاره كرده است كه سفارت انگليس با وابستگي به شاه فعاليت طرفداران آيت الله خميني را ناديده گرفته و هيچ لزومي براي گزارش تغييرات نديده است. اين روزنامه نوشت: دكتر اوئن كه اكنون لقب لرد گرفته است مي گويد مطالبي كه وي از ماجراهاي انقلاب ايران جمع آوري كرده مورد استفاده تمامي سفارت خانه هاي انگليس در سراسر جهان قرار گرفته تا از آن درس گرفته و با پيش بيني هاي لازم از وقوع چنان انقلابي در ديگر نقاط جهان جلوگيري كنند(!)
برخلاف ادعاي اوئن سفارت انگليس در تهران همواره طي 31 سال گذشته، فريب جريان ورشكسته اپوزيسيون را خورده و همواره خطاهاي 3 دهه گذشته را تكرار كرده است. اين خطاها از جمله منجر به افتضاح بزرگ سفارت در پيش بيني نتايج انتخابات رياست جمهوري سال 84 و هو شدن سفارت از سوي رسانه هاي انگليس شد. در حوادث سال گذشته هم سفارت ياد شده روي بزرگ نمايي و هياهوي جريان فتنه سرمايه گذاري كرده بود و بي آبرويي بزرگي را نصيب وزارت خارجه و سرويس جاسوسي انگليس كرد.
انتشار سربسته و چند سطر از گزارش محرمانه ديويد اوئن در حالي است كه آقاي هاشمي رفسنجاني سالها پيش درباره برخي قضاوت هاي احمقانه برخي دولت هاي غربي گفته بود آنها مسائل ايران را مثل گاو تحليل مي كنند.

 از شير كردن گنجي براي خودكشي تا سرگشاد شيپور حقوق بشر (خبر ويژه)

رشماري از عناصر فراري مقيم خارج كشور به دنبال نااميدي از ايجاد تشنج در 13آبان، 16آذر و روز عاشورا، به نمايش روزه سياسي و تحصن روي آوردند. مشابه نمايش شيرين عبادي و دوستانش را سال گذشته طيفي از ضدانقلاب (از گنجي تا گوگوش و ديگران) در نيويورك برپا كردند.
عبادي و 6 نفر ديگر از هم طيفان وي كه به ارتزاق مالي از سوي سازمانهاي ضد ايراني در آمريكا و اروپا شهره اند، مدعي شده اند به خاطر اعتصاب غذاي نسرين ستوده- از عناصر بازداشتي مرتبط با منافقين- در ژنو تحصن مي كنند. اتفاق جالب در اين ميان مصاحبه عبادي با يورونيوز است كه در آن مصاحبه ضمن تاكيد بر لزوم فشار غرب عليه ايران به بهانه حقوق بشر مدعي شد «مسئله حقوق بشر مسئله اي سياسي نيست بلكه يك استاندارد بين المللي است.» اما با اين حال وي حاضر نشد حتي يك جمله در محكوميت سركوب گسترده اعتراضات چند ميليوني در لندن و پاريس و برلين سخن بگويد همچنان كه به روال هميشگي، جنايات مداوم رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي و اشغالگران آمريكايي و اروپايي در افغانستان و پاكستان را مسكوت گذاشت. وي حتي حاضر نشده ترور دو دانشمند هسته اي ايران و نيز حمله تروريستي سبعانه در چابهار را كه به شهادت 37 نفر از هموطنان شيعه و سني و زن و كودك منجر شد، محكوم كند.
اما در بيانيه صادره از سوي عبادي و دوستانش يك جمله خودنمايي مي كند «حال كه زورآزمايي با مرگ را بر ما تحميل كرده است، آزادي بايد پيروز شود». اين عبارت كه تحريك عنصر ساده دل بازداشتي به ايذاء خود است يادآور ماجراي چند سال پيش اكبر گنجي است و تحركاتي كه بعدها كاشف به عمل آمد جرياني مرتبط با خارج انجام داده بودند تا با تحميق گنجي از مرده او استفاده كنند چرا كه تاريخ مصرف وي را تمام شده مي دانستند.
ابراهيم نبوي يك ماه پيش طي مقاله اي در «جرس» ضمن توصيف گنجي به عنوان كسي كه سم بر زمين مي كوبد و مطالب را دير مي فهمد نوشته بود: «اگر مي خواستم اكبر گنجي را ترور شخصيت كنم، كه در همان روزهايي كه حتي همسر گنجي هم توافق كرده بود كه او اعتصاب غذا را تا مرگ ادامه دهد، نامه نمي نوشتم كه باباجان بي خودي اين آدم را شير نكنيد، يك دفعه ديديد جدي گرفت و مرد»! در آن ماجرا هم شيرين عبادي از صحنه گردانان بود.
در همين حال اخيرا ميرحسين موسوي از چند نفر از فتنه گران بازداشتي كه مدعي اند اعتصاب غذا كرده اند، خواسته بود به اين اقدام خود پايان دهند چون جنبش به آنان نياز دارد. در واكنش به اين موضع از سر ناچاري، محافل ضدانقلاب به موسوي اعتراض كردند. از جمله بالاترين در مطلبي نوشت: آقاي موسوي گفتند كه پيام ايستادگي شما را نسيم سبز رساند، اعتصاب تان را بشكنيد! آقاي موسوي چه طور به خود اجازه مي دهيد دستور صادر كنيد و از اين طريق از ديگران استفاده سياسي كنيد! آيا تكليف مبارزي كه شايد مي خواهد تا شهادت]؟![ پيش برود را شما تعيين مي كنيد؟ آيا فكر مي كنيد آنها شوخي مي كنند؟ اگر راست مي گوييد شما هم اعتصاب غذا كنيد(؟!)
اين پايگاه اينترنتي ضدانقلاب در مطلب ديگري خطاب به موسوي نوشته است: به جاي اين پيام هاي پوچ اقدام اساسي كن. شما فقط مي تواني با اعتصاب غذا به آنها كمك كني. من به نوبه خود احساس مي كنم شما دورو هستيد و تكيه تان اين است كه چرا رئيس جمهور نشدم. در ثاني چرا حكومت شما را مثل آن بازداشتي ها بازداشت نمي كند. مگر شما با آنها چه فرقي داريد؟ اين پيام هاي شما يك بازي سياسي است كه از طرف حكومت راه اندازي شده ]؟![ چون اپوزيسيون يك حكومت لائيك مي خواهند و شما بعيد است از عهده آن برآييد. شما اگر راست مي گفتيد بايد مثل بقيه و هم بند آنها مي شديد.

 9 سال جنگ با اعمال شاقه پيروزي، شايد وقتي ديگر! (خبر ويژه)

گزارش جديد باراك اوباما، ترديدها در غرب بر سر احتمال پيروزي در جنگ افغانستان را جدي تر كرد.
اوباما در گزارش خود هرچند ادعا كرد «در جنگ با طالبان پيشرفت هايي حاصل شده» اما اذعان كرد: جنگ در افغانستان به غايت دشوار است و نظاميان ما با اوضاع سختي روبرو هستند.
وي گفت: ما در مسير درستي قرار داريم اما شكست دادن طالبان مدت زيادي طول مي كشد. پيشرفت هاي حاصله در افغانستان، شكننده و برگشت پذير است.
اظهارات اوباما اندكي پس از انتشار گزارش بررسي سالانه استراتژي آمريكا در افغانستان عنوان مي شود. اين گزارش اگرچه تلاش كرده طالبان را در ضعيف ترين وضعيت از سال 2001 نشان دهد اما در عبارتي قابل تامل مي نويسد «ضرب آهنگ موفقيت هاي طالبان متوقف شده است». به عبارت ديگر طالبان طي سال هاي گذشته روند موفقيت هاي رو به رشدي را داشته است.
برخلاف اين گزارش، تلفات نيروهاي اشغالگر طي سال جاري بزرگترين ركورد را از زمان اشغال افغانستان در سال 2001 نشان مي دهد و بيشترين سهم تلفات مربوط به نظاميان آمريكايي است.
گزارش اخير و اظهارات اوباما در حالي منتشر شد كه براساس نظرسنجي اي بي سي نيوز، ميزان مخالفت مردم آمريكا با جنگ افغانستان به نسبت 4 ماه پيش 7 درصد افزايش يافته و اكنون 60 درصد مردم آمريكا مي گويند جنگ افغانستان بي فايده و بي ارزش است. شايد به همين دليل هم بود كه هيلاري كلينتون روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت: من نگراني مردم آمريكا از جنگ در افغانستان را درك مي كنم اما اين جنگ براي امنيت ما حياتي است. وي درباره نظرسنجي جديد كه نشان مي دهد حمايت از جنگ باز هم كاهش يافته است ابراز داشت: من به احساسات مردم آمريكا احترام مي گذارم اما پرزيدنت اوباما و بقيه اعضاي دولت بر اساس نظرسنجي ها درباره امنيت آينده كشور تصميم نخواهند گرفت.
آمريكا مي گويد سال 2014- 4 سال ديگر- به اشغال افغانستان پايان مي دهد.

 جرزني دوباره غرب پس از شكست سنگين در مذاكرات ژنو (خبر ويژه)

گزارش يك روزنامه آمريكايي از سردرگمي دوباره كاخ سفيد و متحدان اروپايي آن پس از شكست سنگين در مذاكرات ژنو حكايت مي كند.
وال استريت ژورنال در گزارشي از قول منابع آگاه نوشت: نمايندگان آمريكا و اتحاديه اروپا در فكر اين هستند كه گفت وگوهاي هسته اي با ايران را متوقف كنند.
اين موضع در حالي است كه طرف غربي هر چند وقت يك بار مذاكرات را به تعطيلي و بن بست مي كشاند و پس از آن با عنايت به آن كه زمان را از دست مي دهد مجددا بر طبل مذاكره مي كوبد و ادعا مي كند كه ايران آماده مذاكره نيست. براساس توافق طرفين قرار است در مذاكرات دو هفته پيش ژنو، دور بعدي مذاكرات ماه آينده در استانبول برگزار شود.
گزارش وال استريت ژورنال همچنين حاكي است كه آمريكا و متحدان اروپايي اش با نااميدي از سازمان ملل، درصدد دور زدن شوراي امنيت و اعلام تحريم هاي مضاعف عليه ايران هستند. اين روزنامه نوشت: مقام هاي آمريكايي، انگليسي و فرانسوي كه هفته گذشته در پاريس با هم ديدار كردند قصد دارند تحريم هاي مشترك عليه ايران را تا پايان سال ميلادي جاري نهايي كنند و پيش از مذاكرات بعدي(!؟) به كميته تحريم هاي اتحاديه اروپا ارائه دهند.
به گزارش «وال استريت ژورنال» جزئياتي از چگونگي اين تحريم ها هنوز مشخص نيست ولي سه كشور موافقند كه ايالات متحده و اتحاديه اروپا بايد به جاي پيگيري روند وقت گير از تصويب گذراندن پيشنهادهاي تحريم مضاعف عليه ايران در سازمان ملل، خود اقدام كنند.
يادآور مي شود مذاكرات ژنو نشان داد كه طرف غربي كاملا منفعل و با دست خالي پاي ميز نشسته و به همين دليل هم برخي تحركات تبليغاتي و رسانه اي اخير تلاشي براي پر نشان دادن! دست آنها در مذاكرات آتي ارزيابي مي شود.
تحليل وال استريت ژورنال در حالي منتشر مي شود كه ديلي تلگراف چاپ لندن روز گذشته مدعي شد غرب آماده توافق بر سر مبادله هزار كيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد غني شده و 30 كيلوگرم اورانيوم 20 درصد غني شده با سوخت رآكتور تهران و ايزوتوپ دارويي است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14