(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 29  آذر 1389- شماره 19818

تسهيلات وزارت مسكن به كارمندان منتقل شده از تهران
اعلام فهرست كالاهاي مشمول اصلاح قيمت
واكنش رسانه هاي بيگانه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
قيمت نان در استان تهران تا اطلاع ثانوي افزايش نمي يابد
بسيج شبكه بانكي براي پرداخت يارانه ها
آغاز به كار سامانه بورس همراه
آمادگي جايگاه ها براي عرضه بنزين و گازوئيل
قيمت هاي جديد برق، آب، گاز، گندم و آرد
كالابرگ شكر 5 استان اعلام شد
عرضه كالاهاي اساسي به اتحاديه هاي كارگري و كارمندي
تيم ويژه پيگير حادثه معدن در استان كرمان شدتسهيلات وزارت مسكن به كارمندان منتقل شده از تهران

معاون منابع انساني وزير مسكن اعلام كرد به كارمنداني كه از تهران منتقل مي شوند، زمين به ارزش 15ميليون تومان يا يك واحد مسكن مهر و يا وام 20ميليون توماني واگذار مي شود.
رضا انجم شعاع در حاشيه كارگروه انتقالي از تهران در محل معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: طبق مصوبه دولت كه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده قرار است، در مورد دوركاري تا 50 درصد از كاركنان دستگاه هاي اجرايي در قالب دوركاري انجام وظيفه كنند.
وي افزود: دوركاري قطعاً در كاهش رفت و آمد غيرضرور در شهرهاي بزرگ بويژه تهران و كاهش آلودگي هوا و نيز كاستن از مشكلاتي كه چند روز پيش در تهران رخ داد، موثر خواهد بود. از طرفي دوركاري براي افزايش بهره وري نيروي كار و استفاده موثر از فرصت هاي زندگي براي كارمندان موثر خواهد بود.
انجم شعاع در مورد كارمندان منتقل شده از تهران و تسهيلات مسكن گفت: يكي از مصوبات دولت راجع به انتقال كارمندان از تهران بود كه وزارت مسكن دو وظيفه يكي در مورد انتقال كارمندان خود وزارتخانه و ديگري كارمندان ساير دستگاه ها براي پرداخت تسهيلات مسكن و يا اعطاي مسكن بر عهده دارد.
معاون منابع انساني وزير مسكن تأكيد كرد: وظيفه اين وزارتخانه تامين تسهيلات براي افرادي است كه كلاً از تهران به استانهاي ديگر منتقل مي شوند كه در قالب يك تفاهمنامه بين وزير مسكن و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار شد، سه نوع تسهيلات به كارمندان منتقل شده ارائه شود.
انجم شعاع ادامه داد: يكي از تسهيلات مسكن مهر است كه چون در همه شهرها مشخص شده آنهايي كه زير 25 هزار نفر جمعيت هستند به مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرهاي بالاي 25 هزار نفر به مسئوليت سازمان ملي زمين و مسكن و شركت شهرهاي جديد كار مسكن مهر را دنبال مي كنند و قرار شد يك واحد مسكن مهر با طول انتظار حداكثر يك سال براي كارمندان منتقل شده اختصاص يابد.
وي افزود: اگر مسكن مهر آماده باشد بلافاصله پس از انتقال تحويل كارمند مي شود و در غير اين صورت به محض آماده شدن واحد مسكوني حداكثر تا يك سال واحد مسكن مهر واگذار مي شود.
انجم شعاع ادامه داد: تسهيلات نوع دوم ارائه زمين در جاهايي است كه مسكن مهر وجود ندارد و قرار شد، يك قطعه زمين به ارزش حداكثر 15ميليون تومان در قالب تسهيلات به كارمند منتقل شده واگذار شود.
معاون منابع انساني وزير مسكن تصريح كرد: تسهيلات نوع سوم براي كارمندان منتقل شده معرفي براي دريافت وام از بانك مسكن است كه در قالب مسكن مهر تا سقف 20ميليون تومان و اگر زن و شوهر به عنوان كارمند با هم منتقل شوند 50 درصد به سقف وام اضافه شده و تا 30ميليون تومان تسهيلات مسكن مهر دريافت مي كنند.
وي افزود: دريافت كنندگان وام از بانك مسكن مي توانند در قالب مسكن مهر و يا ساخت در زمين مربوط به خود كارمندان به ساختمان سازي بپردازند.
انجم شعاع تأكيد كرد: افرادي كه به سازمان زمين و مسكن معرفي مي شوند، بلافاصله زمين دريافت كرده و يا در حال دريافت زمين شهري هستند.

 با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها انجام شد
اعلام فهرست كالاهاي مشمول اصلاح قيمت

رئيس جمهور شنبه شب در يك گفت وگوي زنده تلويزيوني جزئيات اجراي هدفمندي يارانه ها را اعلام كرد و اجراي اين طرح رسماً از روز يكشنبه 28 آذرماه آغاز شد.
ستاد هدفمند كردن يارانه ها در اطلاعيه شماره يك خود فهرست كالاهاي مشمول اصلاح قيمت را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن اطلاعيه شماره يك ستاد هدفمند كردن يارانه ها به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه
ملت شريف تمدن ساز ايران به اطلاع مي رساند كه پس از دريافت فرم اطلاعات اقتصادي خانوار و دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار و واريز مبالغ يارانه در سال جاري، مرحله نهايي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مبني بر اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي آرد و نان و آب شرب روستا و شهر و پرداخت يارانه هاي نقدي خانوارها از ساعت 42 شنبه 72/9/1389 در سراسر كشور آغاز مي شود. حامل هاي انرژي هاي مشمول اصلاح قيمت عبارتند از:
1- بنزين موتور
2- نفت گاز (گازوئيل)
3- نفت كوره
4- گاز مايع
5- گاز خودرو
6- نفت سفيد
7- گاز طبيعي
8- برق
جدول قيمت كليه حامل هاي انرژي فوق الذكر متعاقباً در اطلاعيه شماره 2 ستاد هدفمند كردن يارانه ها به استحضار ملت شريف ايران خواهد رسيد.
تمامي خانوارهايي كه مبالغ يارانه به حساب آنها واريز شده مي توانند با شروع كار اداري بانك ها در روز يكشنبه در سراسر كشور به تدريج جهت دريافت يارانه 2 ماهه واريز شده اقدام نمايند.
در پايان به استحضار مي رساند كه دولت با برنامه ر يزي دقيق و كارشناسي شده و بكارگيري تمامي ظرفيت خويش از آمادگي كامل براي اجراي قانون برخوردار است.
ميزان سهميه
و قيمت هاي جديد
براساس اطلاعيه شماره (2) ستاد هدفمندي يارانه ها، ميزان سهميه و قيمت هاي جديد بنزين و گازوئيل و گاز خودرو (CNG) اعلام شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن اطلاعيه شماره 2 ستاد هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير است:
ميزان سهميه و قيمت هاي جديد بنزين و گازوئيل و گاز خودرو (CNG) در حوزه حمل و نقل كه براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها تعيين شده براي وسايط نقليه بنزين سوز، گاز سوز و گازوئيل به شرح ذيل اعلام مي شود:
1- سهميه بنزين خودروها اعم از شخصي و عمومي و موتورسيكلت بدون تغيير و معادل سهميه آبان 1389 تعيين مي شود.
2- بنزين معمولي سهميه اي، به قيمت هر ليتر 4000 ريال و بنزين معمولي غير سهميه اي به قيمت هر ليتر 7000 ريال و گاز خودرو (CNG) هر متر مكعب به قيمت 3000 ريال تعيين مي شود.
3- بنزين سهميه اي ماه هاي گذشته خودروهاي شخصي كه در كارت سوخت افراد باقيمانده است بصورت ذخيره براي آنان حفظ و با قيمت هر ليتر بنزين معمولي 1000 ريال و بنزين سوپر 1500 ريال قابل استفاده است.
4- سوخت كليه خودروهاي گازوئيل سوز با توجه به نوع و كاربري سهميه بندي شده و گازوئيل سهميه اي خودروهاي گازوئيل سوز به قيمت هر ليتر 1500 ريال و گازوئيل غير سهميه اي به قيمت هر ليتر 3500 ريال تعيين و از طريق كارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.
5- به منظور حمايت از بخش كشاورزي، ضمن تعيين سهميه سوخت مراكز و ماشين آلات اين بخش قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه اي 1500 ريال و قيمت غير سهميه اي 3500 ريال تعيين مي گردد.
6- جهت رفاه و نيز امكان مديريت فعال بخش حمل و نقل كه از گازوئيل استفاده مي كنند سهميه اين بخش بصورت دو ماهه با قيمت 1500 ريال تعيين و از طريق كارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.
ضمناً علاوه بر سهميه عادي مندرج در بند 1، سهميه علي الحساب و حمايتي خودروهاي عمومي و شخصي بنزين سوز به قيمت هر ليتر 1000 ريال تعيين مي شود كه از دي ماه 1389 از طريق كارت سوخت خودرو قابل استفاده خواهد بود.
همچنين وسايط نقليه ديزلي (گازوئيل سوز) نيز از سهميه حمايتي علي الحساب حداكثر ميزان مصرف ده روز براي يك مرحله با قيمت 165 ريال بهره مند مي گردند.در پايان اعلام مي دارد دولت خدمتگزار ضمن تأكيد بر اجراي كامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسايل نقليه و فعالان حوزه حمل و نقل با تشريك مساعي منافع ملي و رعايت حقوق مصرف كنندگان همچون گذشته ملت بزرگ و خادمين خود در دولت را ياري نمايند.

 واكنش رسانه هاي بيگانه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه در ساليان گذشته آرزويي بيش نبود، بالاخره كليد خورد و رسانه هاي خارجي برغم ادامه جوسازي عليه دولت و ملت ايران آن را تحولي دانستند كه دولت هاي قبلي با از دست دادن فرصت ها نسبت به آن غبطه مي خورند.
به گزارش ايرنا، اعلام اجرايي شدن اين تحول بزرگ اقتصادي در ايران توسط آقاي احمدي نژاد با بازتاب گسترده در محافل رسانه هاي اقتصادي جهان همراه است.
كارشناسان و ناظران مسايل اقتصادي كه برخي از آنها مخالف نظام اسلامي ايران هستند در گفت وگو با رسانه هاي غربي به صراحت اعلام كردند كه دولت ايران كاملا سنجيده و با برنامه وارد مرحله اجراي اصلاحات اقتصادي شده است.
يك كارشناس مسايل اقتصادي منتقد دولت ايران در گفت وگو با شبكه بي بي سي فارسي ضمن تاكيد بر اينكه دولت احمدي نژاد حساب شده وارد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها شده است، اجراي اين قانون را آرزوي قلبي دولت هاي قبلي در ايران دانست كه هرگز شهامت اجراي آن را نداشتند.
وي به بي بي سي گفت: همه دولت ها در ايران عاشق انجام چنين كاري بودند اما توان آن را نداشتند.
وي افزود: خاتمي چندي پيش اعلام كرد كه اي كاش من مي توانستم در زمان خودم چنين كاري را انجام دهم.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه با بيان اينكه دولت خود را از هر جهت براي اجراي اصلاحات اقتصادي آماده كرده است، گفت: شمار زيادي از اقتصاد دانان طي 20 سال اخير فرياد كشيدند قيمت ها بايد واقعي شود و دولت احمدي نژاد امروز اين خواسته اقتصاددانان را برآورده كرده است.
وي اظهار داشت: اقدام دولت احمدي نژاد مبني بر هدفمندسازي يارانه ها، در واقع اپوزيسيوني را كه خود طرفدار سياست هاي نوليبرالي بوده، شوكه كرده است و آنها نمي دانند در مقابل اين كار بزرگ چه واكنشي نشان دهند.
كمال آقايي ديگر كارشناس مسايل اقتصادي به بي بي سي فارسي گفت: كاري كه در ايران در قالب هدفمندسازي يارانه ها در حال شكل گيري است، با اين گستردگي در جهان بي نظير است.
آقايي با بيان اينكه تدابير دقيقي براي اجراي اين حركت بزرگ اتخاذ شده است، گفت: دولت ناظران و بازرساني را تعيين كرده است تا بر قيمت ها نظارت كنند و همچنين مبالغي را بطور نقدي به حساب مردم واريز كرده است تا مردم نگران افزايش قيمت برخي از كالاها نباشند.
وي افزود: دولت همچنين اعلام كرده است براي اينكه واحدهاي توليدي و صنعتي به بهانه افزايش قيمت سوخت و انرژي، قيمت محصولات خود را افزايش ندهند، بسته هاي حمايتي ويژه براي آنها در نظر گرفته است.
واحدهاي صنعتي و توليدي همچنين مي توانند وام هايي با سود پايين دريافت كنند.
فريدون خاوند ديگر كارشناس مسايل اقتصادي مقيم پاريس نيز به يكي ديگر از رسانه هاي فارسي زبان وابسته به دولت آمريكا گفت: هيچ كارشناس اقتصادي با واقعي كردن و اصلاح قيمت ها مخالفتي ندارد.
خاوند گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح قيمت ها، واقعي كردن قيمت ها و موضوعي نيست كه هيچ اقتصادداني در ايران و جهان با اجراي آن مخالفت داشته باشد و سال هاي سال است كه بر اجراي اين كار تاكيد بسيار شده است.
با اين حال برخي از رسانه هاي بيگانه در لابلاي بحث هاي كارشناسي همچنان به جوسازي عليه دولت و ملت ايران ادامه مي دهند.
برخي از محافل وابسته به آمريكا و صهيونيست در گزارش هاي خود به عادي بودن اوضاع در شهرهاي ايران پس از اجراي اين قانون اشاره كردند.
اين شبكه هاي سخن پراكني نيز در گزارش هاي خود به همكاري مردم به خصوص در پايتخت با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اعتراف كردند و نوشتند اوضاع در شهرهاي ايران آرام است.
بي بي سي در گزارشي مدعي شد: كاهش يارانه ها از آنجا ناشي مي شود كه ايران از سوي آمريكا و متحدانش به خاطر برنامه هسته اي مورد اختلاف تهران در بن بست مانده است.
اين شبكه انگليسي افزود: ايران پيش از اجراي آخرين دور تحريم ها براي كاهش يارانه ها برنامه ريزي كرده بود و احمدي نژاد و متحدانش اصرار دارند كه اقتصاد متكي به نفت كشور نمي تواند بيش از اين به سخاوت ادامه دهد.
بي بي سي گفت: تهران مي گويد كه سالانه ميلياردها دلار بابت يارانه ها پرداخت مي كند.

 قيمت نان در استان تهران تا اطلاع ثانوي افزايش نمي يابد

معاون برنامه ريزي استانداري تهران گفت: پرداخت يارانه 4 هزار توماني نان به معناي افزايش قيمت آن نيست.
نعمت الله تركي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در خصوص تعيين قيمت نان در استان تهران اظهار داشت: قيمت نان در استان تهران هيچ تغييري نخواهد داشت و تا اطلاع ثانوي به شكل فعلي بايد عرضه شود.
وي در خصوص زمان دقيق تغيير قيمت نان گفت: از هفته آينده به ازاي هر نفر 4 هزار تومان واريز به حساب مردم خواهد شد و تنها با دستور رئيس جمهور قيمت نان واقعي مي شود.
معاون برنامه ريزي استانداري تهران گفت: پرداخت يارانه 4 هزار توماني نان به معناي افزايش قيمت آن نيست.
وي در مورد زمان دقيق واقعي شدن قيمت نان گفت: هنوز محاسبات دقيق آن صورت نگرفته است به همين دليل نمي توانيم قيمت ها را اعلام كنيم اما تا اطلاع ثانوي هيچ گونه افزايش قيمتي در نان نخواهيم داشت.

 بسيج شبكه بانكي براي پرداخت يارانه ها

معاون اقتصادي بانك مركزي از آمادگي كامل بانكها براي خدمات دهي به مردم براي برداشت يارانه ها بدون هيچ مشكلي خبر داد و گفت: هم اكنون حدود 80 هزار ميليارد ريال اسكناس و مسكوك در شبكه بانكي غير از بانك مركزي وجود دارد؛ با اين امر تمهيدات لازم در شعب تمامي بانكها براي تامين اسكناس صورت گرفته است.
حسين قضاوي در گفت وگو با فارس تصريح كرد: بانك مركزي آمادگي لازم را دارد كه در جهت خدمت رساني و ارائه تسهيلات بانكي و تسهيل مبادلات اقتصادي خدمات خود را ارائه دهد.
وي در ادامه در مورد شرايط درنظر گرفته شده در بانك مركزي و ترغيب مردم به سپرده گذاري يارانه هاي خود در بانكها، تصريح كرد: قاعدتا به مجرد اينكه هدفمندي يارانه ها اجرا شود وجوهي كه به حساب مردم ريخته مي شود بسته به ماهيتي كه يارانه ها به آن واريز مي شود مشمول مقررات سپرده گذاري و سودگيري خواهد شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: اگر يارانه ها به حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت واريز شده باشد قاعدتا سود سپرده هاي كوتاه مدت از زماني كه هدفمندي يارانه ها اجرا شود به حساب مذكور اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: يارانه ها تابع حسابهايي خواهند بود كه وجوه به آنها واريز شده است؛ اگر حساب ها قرض الحسنه و يا جاري اعلام شده باشد به طور حتم سودي به آنها تعلق نمي گيرد.
وي گفت: سيستم بانكي وجوهي را كه از محل يارانه ها در آن قرار مي گيرد مطابق حساب ها مشمول سود قرار خواهد داد.
وي تاكيد كرد: الان با ريختن سرانه 81 هزار تومان پول به حساب سرپرستان خانوار نمي توان اين تصور را داشت كه ميل به نقدينه خواهي مردم افزايش پيدا كند و گرايش به نگهداري اسكناس بيشتري نزد خود داشته باشند.
قضاوي در ادامه با بيان اينكه سرجمع مبالغ واريزي به حساب سرپرستان خانوار تحت عنوان «يارانه»، كمتر از موجودي نقدي است كه در سيستم بانكي وجود دارد، اظهار كرد: هم اكنون حدود 80 هزار ميليارد ريال اسكناس و مسكوك در شبكه بانكي غير از بانك مركزي وجود دارد؛ با اين امر تمهيدات لازم در شعب تمامي بانكها براي تامين اسكناس صورت گرفته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: دستگاههاي خودپرداز در ايامي كه قانون هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا درمي آيد كاملا پاسخگوي نيازهاي مردم در مورد تامين اسكناس هستند، همچنين خزانه هاي تمام بانكها به اندازه كافي اسكناس ذخيره كرده اند.
وي گفت: شعب بانكها در ايام آتي تا ساعت 18 باز خواهند بود و از اين ساعت به بعد نيز هر يك از بانكها كه تمايل دارند مي توانند شعب خود را تا ساعت ديرتري نيز باز نگه دارند.
بسيج شبكه بانكي
رامين پاشايي فام مديرعامل بانك سپه در گفت وگوبا خبرگزاري فارس اظهار داشت: شبكه بانكي و از جمله بانك سپه تمام امكانات خود را بسيج كرده، تا به بهترين نحو امكان دسترسي مردم به وجوه نقدي يارانه ها را فراهم كند.
وي افزود: با توجه به اهميت موضوع، از مدتها قبل ستاد ويژه اي در بانك سپه تشكيل شده، تا شرايط موجود و نحوه انجام كار را بررسي و بهترين راه حل براي ارائه هرچه بهتر خدمت به مردم در جريان پرداخت نقدي يارانه ها ارائه دهد.
مديرعامل بانك سپه با بيان اين كه تمام وجوه مربوط به يارانه ها تامين شده و هيچ مشكلي از اين جهت وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به تدابير انديشيده شده، بانك سپه و كل شبكه بانكي آمادگي دارد، تا تمام وجوه نقدي يارانه ها را در كوتاه ترين زمان ممكن به مردم پرداخت كند.
وي افزود: براساس برنامه ريزي صورت گرفته، دستگاههاي خودپرداز بانك سپه كاملا تجهيز شده و آماده پرداخت وجوه و پول گذاري تمام ساعات شبانه روز است.
پاشايي فام گفت: با توجه به تدابير درنظر گرفته شده تمام دستگاههاي خودپرداخت بانك سپه بدون توقف آماده ارائه خدمات است.
بانك صنعت و معدن نيز براي ارايه خدمات به مشتريان همزمان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در كشور اعلام آمادگي كرد.
نادر ابوالقاسمي، مدير امور توسعه سيستم هاي اين بانك با بيان اين مطلب، اعلام كرد: تمام حساب هاي اعلام شده توسط وزارت رفاه مورد بررسي قرار گرفته تا واريز يارانه ها با مشكل مواجه نشود.وي اظهار داشت: با توجه به آغاز طرح هدفمندي يارانه ها تمام دستگاه هاي خودپرداز بانك صنعت و معدن بطور شبانه روزي و مكانيزه كنترل مي شوند تا مشتريان بتوانند به راحتي حساب خود را مشاهده و از آن برداشت نمايند.
يادآور مي شود: بانك صنعت و معدن ضمن تشكيل ستاد پايش و واحد پشتيباني شعب، سقف نقدينگي تمام شعب به منظور آمادگي در پرداخت يارانه ها را به ميزان دوبرابر شرايط معمول افزايش داده است.

 آغاز به كار سامانه بورس همراه

سامانه بورس همراه، همزمان با برگزاري همايش «نقش بازار سرمايه در تامين مالي» امروز با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در تالار بزرگ وزارت كشور افتتاح مي شود.
سامانه بورس همراه با درخواست سازمان بورس اوراق بهادار و با هدف ارايه اطلاعات و خدمات در خصوص بازار بورس و سرمايه به كاربران موبايل در دستور كار مگفا قرار گرفته است.
اين سامانه بر مبناي سيستم پيام كوتاه (SMS) طراحي شده است، اما قابليت كار بر روي سيستم GPRS و اينترنت را نيز دارد و كاربران مي توانند به طور لحظه اي به كليه اطلاعات بازار و اطلاعات سبدهاي سهام اختصاصي خود دسترسي داشته و پيغام هاي موردنظر را در خصوص نوسانات بازار دريافت كنند.
فعالان بازار سرمايه مي توانند بصورت رايگان در تالارها از طريق بلوتوث و يا سايت mobilebourseir نرم افزار بورس همراه را دريافت كرده و براساس ميزان تبادل پيامك از طريق سامانه، هزينه پيامك را روي قبض تلفن همراه خود پرداخت كنند؛ اعلام نوسانات پرتفوي و به روز رساني قيمت سهام از مهم ترين ويژگي هاي اين بخش است.
كاربران اين نرم افزار را علاوه بر فعالان بازار، سرمايه گذاران نوپا تشكيل مي دهند، چرا كه اين دسته از افراد مي توانند از طريق سامانه بورس همراه، براي ارزيابي ميزان توانمندي خود در سرمايه گذاري و كسب مهارت لازم، سبد سهام مجازي تشكيل داده و سبد خود را مديريت كنند.
حوزه اطلاع رساني بورس همراه شامل دو بخش اطلاعات ثابت شامل مجموعه قوانين و مقررات، اطلاعات تماس سازمان ها و شركت هاي فعال در بازار سرمايه، شركت هاي بورسي، كارگزاران، صندوق هاي سرمايه گذاري و غيره و اطلاعات متغير شامل اطلاعات لحظه اي شركت هاي بورسي، وضعيت شاخص، برترين هاي بازار، 5 شركت داراي بيشترين افزايش و كاهش قيمت 5 شركت داراي صف خريد و فروش و غيره است.
امكان مشاهده لحظه اي اطلاعاتي همچون پيغام هاي ناظر بازار از ويژگي هاي برجسته اين نرم افزار است و سامانه بورس همراه به گونه اي طراحي شده است كه حتي در صورت غيرفعال بودن نرم افزار نيز كاربران مي توانند پيغام هاي ناظر بازار و ساير پيغام هاي تعريف شده توسط كاربر را به محض انتشار، در گوشي تلفن همراه خود مشاهده كنند.
بورس همراه قابليت تعيين دامنه نوسان روي آيتم هاي مختلف بورسي و ارسال خودكار هشدار براي كاربران در صورت خروج مقدار آيتم ها از دامنه تعيين شده را داراست. اين سامانه همچنين امكان مديريت كاربران، تهيه گزارش هاي متنوع، دسته بندي كاربران و ارسال اطلاعيه ها و اخبار عمومي را نيز دارد و كاربران مي توانند براي يك سهم خاص، بازده قيمت تعيين كرده تا به صورت لحظه اي از تغيير قيمت سهم خود آگاه شوند.
سامانه بورس همراه كليه مسائل امنيتي بورس را مورد توجه قرار داده و كليه اطلاعات علاوه بر فشرده سازي، رمزنگاري مي شود؛ به طوريكه مديريت سامانه نيز هيچگونه دسترسي به اطلاعات كاربران ندارد.

 آمادگي جايگاه ها براي عرضه بنزين و گازوئيل

معاون وزير نفت از شارژ سهميه گازوئيل حمايتي خودروهاي ديزلي با نرخ 165 ريال از ساعت 24 ديشب، 28 آذرماه به كارت هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي خبر داد.
عليرضا ضيغمي در گفت وگو با مهر با بيان اين كه از ساعت 24 ديشب، 28 آذرماه گازوئيل يارانه اي با نرخ 165 ريال به كارت هوشمند خودروهاي ديزلي شارژ شده گفت: براساس نوع كاربري خودروهاي ديزلي (تناژ بار و مسافر) حدود 300 تا يك هزار و 500 ليتر گازوئيل با نرخ 165 ريال در كارت سوخت خودروهاي ديزلي شارژ شد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اين كه سهميه گازوئيل حمايتي خودروهاي ديزلي به صورت علي الحساب حداكثر براي مصرف 10 روز در يك مرحله به كارت هوشمند خودروها واريز شده تصريح كرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده در سطح تمامي جايگاه هاي سوخت، زمينه براي شارژ گازوئيل 165 ريالي 24 ساعت زودتر از برنامه زمان بندي فراهم شده است.
اين عضو ستاد تدابير ويژه اقتصادي وزارت نفت در ادامه با اعلام اين كه هم اكنون تمامي 2 هزار و 800 جايگاه سوخت در سراسر كشور براي عرضه بنزين سه نرخي و گازوئيل دونرخي در آمادگي كامل به سر مي برند، يادآور شد: همچنين براي عرضه بنزين آزاد 700 توماني مردم مي توانند از كارت سوخت جايگاه داران و يا كارت هوشمند شخصي استفاده كنند.

 قيمت هاي جديد برق، آب، گاز، گندم و آرد

متوسط قيمت هاي برق خانگي، آب، گاز خانگي، گندم، آرد، برق صنايع، برق كشاورزي و سوخت هواپيما اعلام شد.
محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس از آغاز خوب هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: براساس گزارش هاي ارسال شده در پمپ بنزين ها ازدحامي نداريم و ازدحامي در عابربانك ها نيز براي دريافت يارانه نقدي گزارش نشده است.
وي در خصوص جزئيات قيمت برق، گاز، آب و نان گفت: قيمت برق، گاز و آب براساس مناطق گرم، سرد و معتدل كشور و «گروه هاي مصرفي» متفاوت پيش بيني شده است.
وي در حين حال افزود: متوسط قيمت برق 45 تومان، متوسط آب مصرفي هر متر مكعب 283 تومان و متوسط قيمت گاز خانگي هر متر مكعب 70 تومان تعيين شده است.
فرزين اضافه كرد: قيمت گندم در سراسر كشور تك نرخي و با قيمت 250 تومان عرضه مي شود.
به گفته وي، آرد نيز تك نرخي شد و با هزينه آسياب حدودا 290 تومان عرضه خواهد شد بر اين اساس قيمت آرد آزادپزها كاهش يافت.
به گفته فرزين در خصوص قيمت اصلاح شده نان و محصولاتي كه آرد استفاده مي كنند با صنوف و تشكلهاي مربوطه توافق شده است و وزارت بازرگاني بايد قيمتهاي جديد را اعلام كند.
فرزين با اشاره به تفاوت قيمت اين حامل ها براي مناطق مختلف خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در مناطق گرم متوسط قيمت برق 14 تومان است.
وي گفت: قيمت برق صنعتي 40 تومان و براي كشاورزي 14 تومان پيش بيني شده است.
فرزين گفت: قيمت آب براي كشاورزي اصلا تغييري نكرده و تنها قيمت آب شرب شهري و روستايي مشمول افزايش قيمت مي شود.
وي ادامه داد: قيمت آب براساس ميزان مصرف متفاوت است. براي استان ها ضرايب تبعيضي در نظر گرفته ايم و براساس ميزان هزينه ضرايب تبعيضي هم كاملا مشخص شده است.
فرزين تصريح كرد: قيمت خدمات فاضلاب هيچ تغييري نكرده است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: قيمت بنزين هواپيما براي ايرلاين هاي ايراني 400 تومان و براي ايرلاين هاي خارجي به نرخ بين المللي خواهد بود.
فرزين در خصوص قيمت گازوئيل تصريح كرد: براي بخش كشاورزي روزانه 10 ميليون ليتر، بخش صنعت 3 ميليون ليتر و حمل ونقل 39 ميليون ليتر سهميه در نظر گرفته شده كه قيمت هر ليتر گازوئيل در محدوده سهميه بندي 150 تومان است.
وي ادامه داد: در عين حال نرخ دوم قيمت گازوئيل 350 تومان است كه براي مصرف خارج از سهميه در نظر گرفته شده است.
جزئيات كامل افزايش قيمت برق خانگي
محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز با تشريح جزييات نحوه افزايش قميت برق خانگي گفت: قيمت برق مصرفي به صورت پلكاني لحاظ خواهد شد كه بر اين اساس 7 پله مصرف وجود دارد.
وي افزود: بر اين اساس، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخش برق، وزارت نيرو همانند وعده قبلي خود به مردم، تعرفه ها را به نحوي اصلاح كرده است كه آن دسته از مشتركاني كه مطابق با الگو مصرف مي كنند، كمترين افزايش قيمت را داشته باشند.
وي با بيان اينكه هم اكنون الگوي مصرف برق براي هر مشترك شبكه برق خانگي، 200 كيلووات ساعت به ازاي هر ماه است، تصريح كرد: بر اين اساس، آن دسته از مشتركاني كه متوسط انرژي مصرفي آنها بين 0 تا 100 كيلووات ساعت در ماه است، به ازاي هر كيلووات ساعت 270 ريال خواهند پرداخت؛ ضمن اينكه اگر مصرف مشتركان به گونه اي باشد كه مازاد بر 100 كيلو وات ساعت در ماه استفاده كنند، بايد به ازاي 100 كيلو وات ساعت اول 270 ريال و به ازاي مازاد آن تا 200 كيلو وات ساعت، 320 ريال را بپردازند.
به گفته بهزاد، قيمت برق مصرفي به صورت پلكاني لحاظ خواهد شد كه بر اين اساس، 7 پله مصرف وجود خواهد داشت.
وي توضيح داد: پله اول از 0 تا 100 كيلووات ساعت با قيمت 270 ريال، پله دوم از 100 تا 200 كيلووات ساعت با قيمت 320 ريال، پله سوم از 200 تا 300 كيلووات ساعت با قيمت 720 ريال، پله چهارم از 300 تا 400 كيلووات ساعت با قيمت 1300 ريال، پله پنجم از 400 تا 500 كيلووات ساعت با قيمت 1500 ريال، پله ششم از 500 تا 600 كيلووات ساعت با قيمت 1900 ريال و پله هفتم كه مازاد بر 600 كيلووات ساعت است، با قيمت 2100 ريال محاسبه مي شود.
معاون وزير نيرو به مردم اطمينان داد كه اگر معادل الگوي تعيين شده، مصرف داشته باشند قطعا مي توانند سهم بيشتري از يارانه ها را پس انداز كنند. وي تاكيد كرد: همانند وعده قبلي، قيمت برق مشتركاني كه در حد الگو مصرف دارند بيش از 4000 تومان افزايش نخواهد يافت.

 كالابرگ شكر 5 استان اعلام شد

ستاد بسيج اقتصادي كالابرگ شكر براي 5 استان اعلام كرد.
ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد: كالابرگ شماره 530 شهري مرحله سيزدهم براي دريافت سهميه شكر به ازاي هر نفر 1200 گرم به قيمت 4800 ريال صرفا براي شهروندان ساكن استان هاي: آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري، سمنان، گلستان و هرمزگان تعيين گرديده است.
كالابرگ ياد شده براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 30/11/89 داراي اعتبار خواهد بود.
عاملان فروش مي توانند كالابرگ هاي دريافتي خود را به دفاتر پستي تحويل داده و رسيد دريافت نمايند. ضمنا شماره كالابرگ هاي اختصاص يافته براي ساير استان ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
اين گزارش حاكي است: ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد كالابرگ شماره 510 شهري مرحله سيزدهم، سهميه روغن نباتي در استان هاي: 1- آذربايجان شرقي 2- آذربايجان غربي 3- اردبيل 4- ايلام 5- چهارمحال و بختياري 6- خراسان جنوبي 7- خوزستان 8- زنجان 9- سيستان و بلوچستان 10- كردستان 11- كرمان 12- كرمانشاه 13- كهكيلويه و بويراحمد 14- لرستان 15- هرمزگان براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 30/10/89 تمديد اعتبار مي گردد. همچنين ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد: كالابرگ شماره 531 شهري مرحله سيزدهم، سهميه روغن نباتي در استان هاي: 1- اصفهان 2- بوشهر 3- خراسان رضوي 4- خراسان شمالي 5- سمنان 6- فارس 7- قزوين 8- قم 9- گلستان 10- گيلان 11- مازندران 12- مركزي 13- همدان 14- يزد براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 30/10/89 تمديد اعتبار مي گردد. بنابراين گزارش: كالابرگ هاي شماره 451 روستايي و 351 عشايري مرحله سيزدهم سهميه روغن نباتي در استان هاي: 1- اردبيل 2- ايلام 3- بوشهر 4- خوزستان 5- خراسان شمالي 6- سمنان 7- سيستان و بلوچستان 8- فارس 9- قزوين 10- قم 11- كرمانشاه 12- گلستان 13- لرستان 14- مازندران 15- همدان 16- يزد براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 30/10/89 تمديد اعتبار مي گردد.

 عرضه كالاهاي اساسي به اتحاديه هاي كارگري و كارمندي

مديركل تامين و توزيع وزارت بازرگاني با بيان اينكه با واردات محصولات كشاورزي و ذخيره سازي آنها روند صعودي قيمت ها را متوقف كرديم اظهار داشت: به اتحاديه هاي كارگري و كارمندي اعلام كرده ايم آمادگي توزيع كالاهاي اساسي به قيمت تمام شده توسط مباشرين وزارت بازرگاني را داريم.
يدالله صادقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درخصوص كم و كيف سبد كالايي براي جامعه كارگري و كارمندي اظهار داشت: به اتحاديه هاي كارمندي و كارگري اعلام كرده ايم در صورت تمايل كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم را به قيمت تمام شده و بدون يارانه از طريق مباشرين خود در قالب سبدهاي كالايي كارگري و كارمندي تامين كنيم.
وي با بيان اينكه اتحاديه هاي كارگري و كارمندي هنوز اعلام آمادگي نكرده اند اظهار داشت: اين طرح در مرحله كارشناسي است و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است.
مديركل تامين و توزيع وزارت بازرگاني درخصوص ذخيره سازي كالاهاي اساسي گفت: ذخيره سازي كالاهاي اساسي به اندازه كافي و بيش از تكاليف تعيين شده در برخي موارد تامين شده است و در حال حاضر هيچ كمبودي در بازار داخلي وجود ندارد.وي در واكنش به اين سوال كه در برخي اقلام كالاهاي كشاورزي نظير حبوبات شاهد كمبود در ذخيره سازي بوده ايم و آيا اين مشكل حل شده يا خير گفت: هيچ كمبودي در بازار داخلي وجود ندارد، تنها قيمت برخي از اقلام كشاورزي توليد داخل بالاست لذا براي اينكه قيمت ها تشديد نشود با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مباشرين وزارت كشاورزي بدون اينكه تسهيلاتي دريافت كنند اقدام به واردات اين اقلام كرده اند و اين واردات همچنان ادامه دارد.
صادقي گفت: با واردات كالاهاي اساسي روند صعودي قيمت ها متوقف شده است.

 تيم ويژه پيگير حادثه معدن در استان كرمان شد

رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران دستور ويژه اي براي پيگيري سريع حادثه در يك معدن زغالسنگ استان كرمان صادر كرد كه همزمان با آن كميته اي مشغول خارج كردن پيكر جان باختگان از معدن شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، به دنبال وقوع حادثه در يكي از معادن زغالسنگ استان كرمان (منطقه هجدك) و جان باختن 4 تن از معدنكاران، معاون وزير صنايع و معادن ضمن ابراز تسليت به خانواده هاي بازماندگان، از اقدامات سريعي خبر داد كه هدف اوليه آن خروج اجساد معدنكاران است.
حسن پلارك كه عازم منطقه شده است، با تأكيد بر اينكه وزير صنايع و معادن نيز به طور مستمر پيگير موضوع است، تصريح كرد: در حال حاضر با همكاري نهادهاي امدادي استان كرمان، كميته ويژه اي به سرپرستي اينجانب، معاون معدني وزير صنايع و معادن و كارشناسان خبره معدن تشكيل شده كه به دنبال وقوع حادثه با كليه امكانات فني و تخصصي مشغول انجام عمليات هستند.
همچنين گروهي متشكل از مدير عامل، رئيس حراست و مدير ايمني شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، بلافاصله پس از حادثه فوق، عازم منطقه شده اند و در حال حاضر نيز تيم امداد در پي ايجاد مسيري جديد و ميانبر به منظور آواربرداري و خروج اجساد است.
اواخر هفته گذشته، سقف يكي از بخش هاي معدن هجدك در شهرستان راور استان كرمان ريزش كرد كه اين امر منجر به جان باختن 4 تن از معدنكاران شد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14