(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 9 بهمن 1389- شماره 19851

حقيقت نور پيامبر «ص»
تاج زاده : احمدي نژاد دور اول رئيس جمهور است

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
حقيقت نور پيامبر «ص»

بر اساس روايات، پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله)
و اهل بيت(عليهم السلام) وجودي نوراني دارند و قبل از اين كه در اين عالم به صورت وجود جسماني ظاهر شوند، خداوند متعال نور آنها را خلق كرده است.1 البته ما حقيقت اين تعابير را درك نمي كنيم و نمي دانيم كه آيا نور ايشان از جنس نوري است كه ما به چشم مي بينيم يا نوري ديگر است؟ البته بعيد است از جنس اين نور باشد. همين قدر
مي دانيم كه اين بزرگواران حقيقتي بسيار متعالي، شريف و مقدس هستند و ما عنواني پاك تر و ارزنده تر از «نور» نداريم كه در مورد آنها به كار بريم؛ همان طور كه درباره خداوند مي گوييم: «اللّه نور السّماوات و الأرض »2، و لفظ مناسب ديگري نداريم كه بتوانيم با آن، رابطه خدا با عالم هستي را توضيح دهيم. خداوند مي فرمايد: «خدا نور آسمان ها و زمين است» و در روايات آمده است كه خداوند از نور خود نور واحدي را آفريد كه بعد از خلقت حضرت آدم(عليه السلام) در صلب او قرار داده شد.3 در اين جا نيز ما نمي توانيم مفهوم قرار گرفتن نور در صلب حضرت آدم(عليه السلام) را درك كنيم؛ اما روايات زيادي وجود دارد كه بسياري از آنها را اهل تسنن نيز نقل كرده اند و در آنها چنين تعبيراتي نقل شده است. بر حسب روايات، اين نور از صلبي به صلب ديگر منتقل مي شد تا زماني كه به صلب عبدالمطلب رسيد. در اين مرحله نيمي از اين نور در صلب عبدالله قرار گرفت كه از آن پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) آفريده شد و نيم ديگر آن در صلب ابوطالب قرار داده شد و از آن اميرالمؤمنين(عليه السلام) آفريده شد؛ يعني تا آن زمان اين دو نور اتحاد داشتند و نور واحد بودند.4
البته ما و حتي افرادي بزرگ تر از ما از درك حقيقت اين نور عاجزيم و نمي توانيم توصيف كامل و بيان روشني از آن ارائه دهيم. اين نور اختصاص به بزرگاني هم چون پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) و پس از آنها نيز ساير ائمه اطهار(عليهم السلام) و فاطمه زهرا(عليها السلام) دارد. اين حقيقت نوراني به گونه اي است كه حتي زماني كه اين بزرگواران در شكم مادر بودند، بيش از من و شما كمال عقل و قدرت درك و فهم داشتند. ممكن است عده اي از امكان اين امر تعجب كنند؛ اما اين مسأله هيچ تعجبي ندارد. شبيه اين مسأله در مورد غير اين بزرگواران نيز نمونه دارد؛ مثلا، در شرايط عادي چندين سال وقت لازم است تا شخصي تندرست و سالم، تحت تربيت مربي و استادي قوي بتواند رياضيات عالي را فرا بگيرد؛ حال اگر به شما بگويند، طفلي سه ساله در فلان كشور رياضيات عالي را مي داند، عكس العمل شما در برابر اين خبر چگونه خواهد بود؟ تحقق چنين امري محال نيست، گرچه بسيار كم و به ندرت اتفاق مي افتد. اگر در مورد طفل سه ساله چنين چيزي ممكن است، آيا در مورد كودك دو ساله ممكن نيست؟ اگر در شرايطي، سن يادگيري چنين مطالبي از بيست سالگي به سه سالگي تنزل پيدا كند، تنزل آن به دو سال نيز ممكن است. اگر وجود چنين تواني براي طفل دو ساله امكان داشته باشد، آيا براي كودك يك ساله چطور؟ و بالأخره چه مانعي وجود دارد كه طفلي هنگام تولد چنين استعداد سرشاري داشته باشد؟
پس اين مسأله محال نيست، لكن چون ما نظاير آن را نديده ايم و به ندرت چنين مواردي يافت مي شود، باور كردن آن تا حدودي مشكل است. اما هنگامي كه نمونه هاي كوچك تري از آن را در سطحي پايين تر و به صورتي محدودتر ببينيم، متوجه مي شويم كه موارد برتر آن نيز ممكن است.5 پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) ، ائمه اطهار(عليهم السلام) و فاطمه زهرا(عليها السلام) به گونه اي بودند كه قبل از تولد و در شكم مادر بيش از فيلسوفان ما قادر به درك مطالب بودند. اين بزرگواران حتي قبل از تولد تسبيح خدا مي گفتند و هنگامي كه متولد مي شدند و به اين عالم قدم مي گذاشتند، به سجده مي افتادند. طبعاً درك حقيقت اين عوالم و مقام ها، براي انسان هاي عادي نظير ما ميسّر نيست.
فضايل پيامبر(صلي الله عليه وآله)
و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه قاصعه
به هر حال، در مورد حضرت علي(عليه السلام) ممكن است بعضي تصور كنند كه ايشان هم طفلي مثل اطفال ديگر و انساني مثل انسان هاي ديگر بوده اند.
براي تحقيق اين مسأله بهتر است به كلام خود اميرالمؤمنين(عليه السلام) مراجعه كنيم و ببينيم خود آن حضرت درباره خودش چه مي گويد؛ چرا كه ما معتقديم اين بزرگواران سخني به گزاف نمي گويند.
در يكي از خطبه هاي معروف نهج البلاغه به نام «خطبه قاصعه» اميرالمؤمنين(عليه السلام) ابتدا به شخصيت پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) اشاره مي كند. يكي از سؤالاتي كه درباره پيامبر(صلي الله عليه وآله) مطرح شده، اين است كه آن حضرت قبل از چهل سالگي و مبعوث شدن به رسالت، چه ديني داشته اند؟ اين سؤال در كتاب هاي گوناگون مطرح شده و فصول و ابوابي را به خود اختصاص داده است. در پاسخ آن نيز نظرهاي مختلفي وجود دارد. بعضي گفته اند كه پيامبر در اين مدت به دين حضرت مسيح بوده است. چون در آن زمان دين حق، دين حضرت مسيح بوده است، پس ايشان نيز بايد پيرو دين حضرت مسيح باشد. برخي نيز گفته اند آن حضرت به دين حضرت ابراهيم بوده است. نظرهاي مختلف ديگري نيز نقل شده است. اما اميرالمؤمنين(عليه السلام) پرده از اين راز برداشته و مي فرمايد:
و لقد قرن اللّه ب ه ـ(صلي الله عليه وآله) ـ م ن لدن ان كان فطيماً أعظم ملك م ن ملائ كت ه يسلك ب ه طريق المكار م؛6 هنوز پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) شيرخوار بود كه خدا بزرگ ترين فرشته اش را قرين او قرار داد،تا او را به بهترين كارها راهنمايي كند.
يعني از آن زماني كه پيغمبراكرم(صلي الله عليه وآله) به حسب ظاهر و در شرايط عادي قدرت درك مسايل را پيدا مي كند، حرف و سخني بر زبان مي آورد و رفتاري را انجام مي دهد، با راهنمايي بزرگ ترين فرشته خدا است. معناي اين سخن آن نيست كه ايشان لزوماً از همان ابتدا پيامبر بوده اند؛ از اين رو با احاديثي كه مي فرمايد پيامبر در سن چهل سالگي مبعوث به رسالت شدند، منافات ندارد. چنين كرامت هايي را خداوند نسبت به ديگران نيز دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. براي نمونه، ر.ك: بحارالانوار، ج 24، باب 33، روايت 3؛ ج 26، باب 8، روايت 18 و ج 35، باب 1، روايت 25.
2. نور (24)، 35.
3. ر.ك: بحارالانوار، ج 35، باب 3، روايت 33.
4. ر.ك: همان، ج 24، باب 67، روايت 59.
5. در زمان خود ما استعداد خارق العاده و شگفت آور دكتر محمد حسين طباطبايي، حافظ كل قرآن و نهج البلاغه، زبانزد خاص و عام است.
6. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 234 (مشهور به قاصعه).
پاورقي

 تاج زاده : احمدي نژاد دور اول رئيس جمهور است

حميدرضا اسماعيلي
شعار انفعالي «ادب مرد به ز دولت اوست» نيز در چنين شرايطي معنا و كاربرد مي يافت. آنان كه از قبل تلاش داشتند با استفاده ابزاري از اخلاق، كانديداي خود را اخلاقي جلوه دهند و رقيب را با رذايل اخلاقي به تصوير بكشند، به دليل آن كه توان پاسخ به مسئله ها و پرسش هاي مطرح شده در مناظره را نداشتند اصولاً در پي آن برآمدند تا صورت مسئله را پاك كنند. آنها به جاي پاسخ به «ما قال» تخريب «من قال» را برگزيدند تا از اين طريق نيازي به پاسخگويي نباشد. وقتي تبليغ شود احمدي نژاد دروغگو است، تشنه قدرت است و از هيچ كاري براي ماندن درقدرت ابا ندارد، ديگر نيازي نيست تا به پرسش هايي كه او مطرح كرد و بنيان گفتمان موسوي را به چالش كشيد، پاسخ داد. لذا رسانه هاي دوم خرداد پس از پايان تعطيلات نيمه خرداد و در روز شنبه 16 خرداد، مطالب و عناوين زير رابرگزيدند. روزنامه ياس نو عنوان زير را برگزيد: «موسوي: مردم فضاي دروغ و فريب را عوض مي كنند»؛ در روزنامه سرمايه، عناوين زير به چشم مي خورد: «ميرحسين: آمده ام جريان پرونده سازي عليه مردم را تغيير دهم»؛ «سيدحسن خميني: اخلاق يعني دروغ نگوييم و تهمت نزنيم». روزنامه تحليل روز عنوان «ادب مرد به ز دولت اوست» را انتخاب كرد. روزنامه كلمه سبز با برگزيدن تصويري ناشايست و دست كاري شده از احمدي نژاد، عناوين زير را درج كرد: «واكنش ها به تاريخي ترين مناظره»؛ «وكيل زهرا رهنورد: احمدي نژاد عذرخواهي نكند شكايت مي كنيم»؛ «موسوي: ايران را از دست دروغگويان و پرونده سازان نجات مي دهيم».
در سرمقاله اين روز كلمه سبز با عنوان «قامت بلند اخلاق» و به قلم عليرضا حسيني بهشتي چنين آمده است: «آن چه من ديدم را ميليون ها نفر ديگر هم ديدند و نيازي به تكرار آن نيست: در يك سو، رئيس جمهوري كه با همه توان در تخريب مخالفان و منتقدان و تحريف واقعيت ها مي كوشيد تا به هر قيمتي كه شده 4 سال ديگر در مسند قدرت
باقي بماند، و در طرف ديگر مردي از سالهاي درخشان صدر انقلاب اسلامي و همنشيني رهبر فرزانه اي كه بدون هيچ هواي نفسي، روندهاي جاري در كشور را به ضرر آيندگان مي داند و ميراث پاك اين انقلاب را در معرض كج انديشي، قدرت طلبي، مردم فريبي و از همه مهم تر، فرار از عقلانيت جمعي مي بيند.»224
گزيده آن كه، رويكرد انفعالي رسانه هاي اصلاح طلب خبر از شكست موسوي در مناظره داشت كه به طور مستقيم در نتيجه انتخابات تأثيرگذار بود. در واقع سعيد حجاريان با وجود شناختي كه از موسوي و احمدي نژاد داشت پيشاپيش اين شكست را به او هشدار داده بود و عملاً از او خواسته بود كه در مناظره با احمدي نژاد شركت نكند. به اعتقاد او گرچه عدم شركت موسوي نتيجه را سه بر صفر به سود احمدي نژاد مي كرد، اما حضور موسوي در مناظره به نتيجه شش بر صفر منتهي مي شد.
به عبارت ديگر، با تغيير اوضاع تبليغي پس از مناظره و نيز نظرسنجي هايي كه پيش از انتخابات انجام مي شد، بسياري از مديران و مسئولان كشور كه بسياري از آنان با ستاد موسوي رابطه داشتند، از چگونگي توزيع آرا باخبر بودند و از احتمال بالاي شكست موسوي آگاهي داشتند. عليرضا پويا، رئيس مركز تحقيقات صدا و سيما، كه مركز زيرنظر وي نتيجه انتخابات را در طي يك نظرسنجي پيش بيني كرده بود در اين باره مي گويد: «در روزهاي انتخابات چون شائبه اين هست كه اعلام نتايج در جهت گيري و گرايش مردم به سمت يك كانديداي خاص اثر داشته باشد، لذا ما از انجام اين كار امتناع كرديم، ولي بسياري از مديران و مسئولان از نتايج نظرسنجي هاي ما مطلع بودند.»225
البته اين نتيجه تنها به مراكز نظرسنجي داخلي محدود نمي شد، بلكه برخي مراكز نظرسنجي غربي نيز چنين اتفاقي را پيش بيني مي كردند. به طور نمونه سازمان غيردولتي «ترور فري تومارو» كه سازماني تخصصي و غيردولتي در آمريكاست و در زمينه مطالعات افكار عمومي فعاليت دارد در آستانه انتخابات ايران يك نظرسنجي تلفني در 30 استان انجام داد كه بر پايه نظرسنجي آن، احمدي نژاد دو برابر بيشتر از مخالفانش رأي به دست آورد. نتيجه اين نظرسنجي در روزهاي مانده به انتخابات در خبرگزاري فرانسه و رويترز منتشر شد.226
همچنين روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشي درباره پيش بيني نتيجه انتخابات در ايران مي نويسد: نمونه گيري علمي دقيق ما از سراسر تمامي 30 استان ايران نشان داد كه احمدي نژاد كاملاً پيشاپيش ديگر رقباست. به عنوان مثال، طي مبارزات انتخاباتي موسوي بر هويت آذري خود تأكيد كرد تا نظر رأي دهندگان آذري را جلب كند، با وجود اين، نظرسنجي اين روزنامه نشان داد كه با اختلاف دو برابر آرا نسبت به موسوي، آذري ها از احمدي نژاد طرفداري مي كنند. اين روزنامه در گزارش خود مي افزايد كه بيشتر گزارش ها، جوانان ايراني و اينترنت را به عنوان منادي تغيير در اين انتخابات ترسيم كرده اند، اما نظرسنجي اين روزنامه نشان مي دهد كه تنها يك سوم ايرانيان با اينترنت سر و كار دارند. اين در حالي است كه جوانان 18 تا 24 سال، قدرتمندترين گروه انتخاباتي را براي احمدي نژاد در ميان تمامي گروه هاي سني تشكيل دادند. بر اساس اين گزارش تنها گروه جمعيتي كه بر اساس اين نظرسنجي در ميان آنها موسوي نسبت به احمدي نژاد از برتري برخوردار بود يا با وي قابل رقابت بود، دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه و ايرانيان با بالاترين ميزان درآمد بودند.227
اما گذشته از تمام اين نشانه ها و قرائني كه نشان مي دهد در ستاد موسوي پيش از انتخابات نتيجه شكست براي آنان معلوم بوده است، خوداقراري ها و اظهاراتي است كه برخي از اين افراد درباره شكست پيش از روز انتخابات داشته اند. پس از اعلام نظرسنجي هاي روز 17 خردادماه خبرنامه دانشجويان ايران نوشت: مجموعه خبرهاي بد براي ستاد آقاي موسوي موجب شده است فضاي نااميدي در بين اعضاي ستاد حاكم شود و كار به برخوردهاي تند داخلي برسد. در همين باره مصطفي تاج زاده از اعضاي ستاد موسوي به بعضي اعضا گفته بود «كار تمام است و احمدي نژاد در دور اول پيروز انتخابات است.« اين گزارش همچنين ادامه مي دهد، برخلاف تصور قبلي اعضاي ستاد مبني بر فراگيري موج سبز در كشور، هم اكنون موج سياه نااميدي به رغم تصور سران ستاد موسوي به بدنه اين ستاد انتقال يافته و باعث ركود در فعاليت هاي ايجابي ستاد و اوج گيري انگيزه ايجاد آشو ب هاي خياباني شده است.228
2. تحليل بيانيه ها و نامه هاي صادر شده از سوي جبهه مخالفان احمدي نژاد
در روزهاي پسين منتهي به انتخابات، نوشته هاي بسياري در قالب بيانيه و نامه سرگشاده از سوي جبهه مخالفان احمدي نژاد انتشار يافت كه تحليل محتوايي آنان بيانگر اين است كه نخبگان اين جبهه به نتيجه دلخواه خويش در انتخابات خوشبين نيستند و به طور ضمني احمدي نژاد را پيروز انتخابات پيش رو مي دانند. در ميان اين مكتوبات، هيچ كدام به اندازه نامه سرگشاده آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم انقلاب مورد توجه محافل عمومي و خصوصي قرار نگرفت، كه نظر به اهميت اين موضوع در بخش حاضر به تحليل محتوايي اين متن مي پردازيم. گذشته از محتواي نامه، كه به تحليل آن ياري مي رساند، پرسش مهم درباره انگيزه هاي نگارش آن بود. با پذيرش اين انگاره كه رفتار سياسي سياستمداران برجسته اي چون هاشمي از عقلانيت عملي برخوردار است و هدف خاصي را در نظر دارد، انتشار اين نامه سرگشاده بسيار محل توجه بود.
پرسش اساسي اين بود كه هدف از نگارش نامه يادشده چيست؟ در نامه دو پيام اصلي وجود داشت: 1. اعتراض به مطالب مطرح شده از سوي احمدي نژاد در سخنراني هاي انتخاباتي و به ويژه مناظره سيزده خرداد؛ 2. هشدار نسبت به وقايعي كه در روزهاي آينده در حال وقوع است.
با وجود مباحثي كه در اين باره صورت گرفت، چند نكته بسيار روشن بود: نخست اين كه مخاطب اين نامه، دست كم تنها رهبر انقلاب نيست. زيرا نامه به صورت سرگشاده منتشر مي شد و اصولاً معناي «نامه سرگشاده» نيز همين است. اگر نويسنده محترم نامه بر آن بود كه شايد رهبر انقلاب در جريان مطالب مطرح شده در اين نامه قرار ندارد، نياز نبود آن را به صورت سرگشاده مطرح كند. راه هاي ديگري نظير ديدار خصوصي يا نامه محرمانه نيز براي او وجود داشت. نكته ديگر اين است كه هدف نويسنده صرفاً دفاع از خانواده خود يا شخصيت هايي كه نام آنها در مناظره ياد شده برده شده بود نيز نبوده است. زيرا براي دفاع از مطالب مطرح شده در مناظره هيچ ضرورتي نداشت كه تنها چند روز پيش از انتخابات به نامه نگاري پرداخت. براي دستيابي به چنين مقصودي زمان تنگ نبود و امكان پيگيري آن در هفته هاي آتي و حتي از روش هايي مطلوب تر مانند شكايت در دستگاه قضايي نيز متصور بود. روشن است كه با همين استدلال، هدف از نامه نگاري روشنگري تاريخي در آن فضاي ملتهب سياسي كه قوه استدلال جامعه چندان فعال نيست نيز نبوده است. بر اين اساس، عقلانيت عملي حكم مي كند كه بايد مقصودي فراتر از آنچه بيان شد در صدور نامه ياد شده لحاظ شده باشد، مقصودي كه بي ارتباط با مهم ترين حادثه آن روز يعني انتخابات نبوده است. بنابراين تحليل واقع بينانه مبتني بر آن است كه نامه ياد شده كاملاً معطوف به انتخابات و نتيجه آن بوده است.
نتيجه ديگري كه از اين مباحث به دست مي آيد آن است كه نويسنده نامه نياز به نگارش چنين مطالبي را در آن مقطع زماني احساس كرده است. به عبارت ديگر، تلقي بر اين بوده است كه نتيجه انتخابات بر اساس روند كنوني، مطلوب نخواهد بود و بايد براي تغيير اين وضعيت چاره اي انديشيد. اگر نويسنده نامه از فرايند انتخابات و نتيجه آن، افق روشني را در ذهن داشت تن به اين خطر نمي داد كه نامه اي با آن شاخص هايي كه ذكر خواهد شد بنويسد، زيرا ممكن بود وضعيت مطلوب فعلي را به خطر اندازد. لذا همان طور كه نظرسنجي هاي معتبر در سراسر كشور نشان مي داد، پس از مناظره سيزده خرداد، آراي احمدي نژاد بيش از ده درصد افزايش يافته بود و ايشان نيز با علم به نتايج نظرسنجي هاي به دست آمده در پي آن بود كه با انگيزه انتقاد از مناظره ياد شده تا حد توان براي تغيير وضعيت پيش آمده، اقدامي كند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
224 . حسيني بهشتي، عليرضا؛ «قامت بلند اخلاق»؛ روزنامه كلمه سبز؛ شنبه 16 خرداد 1388، ش 15، ص 1.
225 . «رئيس مركز تحقيقات صدا و سيما: پيروزي احمدي نژاد در نظرسنجي هاي علمي از قبل مسجل بود»؛ خبرگزاري فارس؛ 26/3/1388، كد مطلب: 8803260713.
226 . «اعتراف يك سازمان غيردولتي افكارسنجي در آمريكا: آراي احمدي نژاد 2 برابر رقبا بوده است»؛ روزنامه كيهان؛ چهارشنبه 27 خرداد 1388، ص 2.
227 . «بر اساس نظرسنجي اين روزنامه؛ واشنگتن پست دو هفته قبل از انتخابات از پيروزي احمدي نژاد خبر داده بود»؛ خبرگزاري فارس؛ 26/3/1388؛ كد مطلب: 8803260727.
228 . «تاج زاده: كار تمام است و احمدي نژاد در دور اول پيروز مي شود»؛ خبرگزاري فارس؛ 19/3/88؛ كد مطلب: 8803191048.
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14