(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 12 بهمن 1389- شماره 19854

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
در اين قلمرو كسوف نخواهد شد (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گنبد سبز و آسمان آبي (به جاي گفت و شنود)
وزير اطلاعات: شبكه صهيونيستي «رون آراد» در ايران منهدم شد
دوخبر و يك نتيجه (نكته)
خشم اسرائيل از «رشد برنامه ريزي شده» تجارت ايران و آلمان
فرزند علامه العمري: حضور نمايندگان رهبري تأثير بسياري در تخفيف آلام شيعيان مدينه داشت
دستگيري 14 عضو يك باند جعل مدرك تحصيلي آموزش و پرورش
ما نخ نما شده ايم، او بي خاصيت (خبر ويژه)
به توصيه اعلي حضرت قرار بود دموكراسي راه بيندازيم! (خبر ويژه)
آتشفشان مصر سيا و موساد را يكجا غافلگير كرد (خبر ويژه)
ايران به هزينه واشنگتن امتيازات مهمي را در خاورميانه مي گيرد (خبر ويژه)
نواده يزيد از براندازي جمهوري اسلامي قطع اميد كرد (خبر ويژه)در اين قلمرو كسوف نخواهد شد (يادداشت روز)

هزار و چند صد سال و اندي از رحلت پيامبرعظيم الشأن اسلام در نيمروز دوشنبه اي-28صفر 11هجري- مي گذرد و در پهنه تمامي اين سال ها و سده ها متكاثران و زراندوزان و چپاولگران با لطايف الحيل و به انحاء مختلف نقشه ها كشيدند، فتنه ها تدارك ديدند، ترفندها و دسيسه هايي پي در پي به صحنه آوردند تا در برابر خورشيد پرفروغ «اسلام» كسوفي برمدار كارشكني ها و دشمني ها دراندازند، اما به شهادت تاريخ طي همه اين اعصار و دوره ها شعاع نوراني و تابنده اسلام عالمگير شده است.
اسلام نه در شبه جزيره عربستان يا جهان عرب و يا ايران بلكه در اقصي نقاط دنيا تا اروپا و آمريكا و آفريقا مرزها را يكي پس از ديگري درنورديده است.
آنچنانكه «نيويورك تايمز» طي گزارشي پيرامون گسترش و نفوذ روزافزون دين اسلام در بين لايه هاي مختلف جامعه آمريكا و اقشار مختلف مردماني كه حاكمانشان ادعا دارند بهترين و ايده آل ترين شرايط زندگي و معيشت را تامين نموده اند مي نويسد: «ساليانه بيش از 200 هزارنفر از آمريكايي ها به دين اسلام مي گروند.»
اين وضعيت به اعتراف مقامات و سياستمداران اروپايي در آنجا هم حاكم است و نگراني از حاكميت «ايدئولوژي اسلامي» پيوست دغدغه ها و مشغوليت هاي حاكمان اروپايي است. به عنوان نمونه و از آنجا كه مشت نمونه خروار است مي توان به اظهارات «گيرت ويلدرز» نماينده-وقت- پارلمان هلند و از فعالان سياسي مشهور اين كشور اشاره كرد كه عجز آلود با ابراز نگراني از گسترش روزافزون اسلام در غرب تصريح ميدارد؛ «اگر جلوي سونامي اسلامي را در هلند نگيريم مسلمانان به اكثريت تبديل خواهند شد.»
بسيار خوب، همين يكي، دو نمونه- كه اندكي از بسيارها است- به وضوح و آشكارا نشان مي دهد اولا؛ جريان سلطه و نظام استكباري در برابر امواج «اسلام» در ميان افكارعمومي و ملت ها و همه آزاديخواهان و عدالت طلبان به ستوه آمده است و قافيه را بدجوري باخته است ثانياً؛ چاره كار را در آن ببينند كه در نبرد و كارزار تمام عيار با اسلام و مسلمانان به هر طريق و شيوه اي متمسك شوند تا جلوي حركت دومينووار «ايدئولوژي اسلامي» را بگيرند.
اما همچنانكه دشمنان اسلام در زمان پيامبراعظم(ص) دچار خطاي تحليل شدند و نمي پنداشتند كه نبي مكرم اسلام با دستان خالي و بدون برخورداري از امكانات مادي و مالي و تبليغاتي تمدن بزرگ اسلامي را در مدينه الرسول(ص) بنيان گذارد؛ در روزگار معاصر نيز دشمنان حاكميت اسلام در صحنه اجتماع و سياست گمان نمي كردند مردي از تبار اسلام نبوي، ترجماني ناب از اسلام اصيل را در «انقلاب اسلامي» متبلور نمايد. آن هم در شرايطي كه مناسبات و فضاي حاكم بر محيط بين الملل به قطب غرب و مكتب ليبراليسم يا به قطب شرق و نظام هاي سوسياليستي و كمونيستي ميل كرده بودند. امروز پس از 32 سال درك اين گفته در گرو بازبيني صحنه است. دنيا دو جنگ اول و دوم جهاني را پشت سر گذاشته و ايالات متحده به سركردگي غرب و اتحاد جماهير شوروي به نمايندگي شرق، در جنگ سرد- جنگ جهاني سوم- زورآزمايي مي نمايند و هركدام براي اردوگاه خود يار و قشون شكار مي كند كه انقلاب اسلامي شعار و دكترين «نه شرقي، نه غربي»، را در عرصه مناسبات بين المللي وارد مي كند و «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را فرياد مي كشد.
بنابراين مقارن با فضايي كه «اسلام» پس از قرن ها كارشكني ها و عداوت ها و كينه توزي ها يكبار ديگر در قالب «انقلاب اسلامي» به صحنه اجتماع و سياست بازمي گردد طبيعي است كه دشمنان و قدرت هاي زياده طلب و چپاولگري كه «ايدئولوژي اسلامي» را سد محكمي براي جاه طلبي ها و افزون خواهي هاي خود مي دانند با دست يازيدن به حربه ها و ترفندهاي نويني تقلا نمايند تا عنصر «اسلاميت» را در اذهان و باورها ترور كنند. تاكتيك حربه جديد تكويني و پله كاني است. بدين صورت كه؛ 1- اسلام تنها به آموزه هاي عبادي و فردي منتهي شود و از مسائل سياسي و اجتماعي دور بماند. 2- هرچند آموزه هاي اجتماعي و سياسي اسلام بايد عينيت نيابد و جامه عمل برتن نكند همان آموزه هاي فردي و عقيدتي نيز بايد رنگ و بوي خرافه و شايعه بگيرد و با پاره اي اوهام و استنباط هاي مغلوط غيرعقلاني از آن ترويج شود. 3- معرفي اين آيين ساختگي و غيرعقلاني به نام اسلام، اتهاماتي نظير خشونت، تروريسم، نقض حقوق بشر را در پي داشته باشد و شرايط را براي پروژه «اسلام هراسي» مهيا و آماده كند و 4- اينكه «اسلام هراسي» به «اسلام ستيزي» تبديل شود و به حاشيه رفتن و انزواي اسلام را در پي داشته باشد.
از همين رهگذر است كه «ويليام كوهن» وزير جنگ پيشين ايالات متحده از «جنگ چهارم جهاني» ميان آمريكا و اذنابش با «اسلام» سخن مي گويد.
نكته اي كه نبايد مغفول بماند اين است كه هنگامي تاكتيك هاي دشمنان اسلام به ثمر مي نشيند و آنها موفق مي شوند از «اسلام ستيزي» طرفي بربندند كه سيمايي تحريف شده و هويتي تخريب گشته از اسلام اصيل و ناب به افكار عمومي پمپاژ كنند تا در ادامه آنچه را كه به زعم خودشان طرح ريزي نموده اند، عملياتي و اجرايي نمايند. بديهي است به جنگ آمدن با اسلام ناب و اسلامي كه- به تعبير رهبر معظم انقلاب-؛ «پاسدار حرمت و حقوق انسان ها است، تضمين كننده اخلاق و فضيلت است، منادي آرامش و امنيت است» سخت مي نمايد و پيشاپيش شكست سهمگيني را براي حريف در پي خواهد داشت.
از همين روي؛ اگر امروز قدرت هاي غربي، جمهوري اسلامي را به عنوان طليعه دار و پرچمدار نهضت بيداري اسلامي به نقض حقوق بشر، تلاش براي تسليحات اتمي و كمك به تروريست ها متهم مي كنند و همواره ناكام مانده اند معطوف به اين علت است كه نتوانسته اند حقيقت جمهوري اسلامي را دستخوش تحريف و تخريب كنند.
اين سؤال كليدي و بنيادي در طول تاريخ از صدر اسلام و پس از آن هنگامي كه انقلاب اسلامي به منصه ظهور پيوست ذهن دشمنان و معاندان را مشغول كرده است كه چرا هرچه در ترور و حذف «اسلام» كوشيده اند نه تنها ميسر نشده است بلكه دنياي كنوني گواهي مي دهد كه نتيجه معكوس داده و گرايش وسيع و پرشتاب به شريعت اسلام اوج گرفته است.
اين ر وزها با انتفاضه مردمي تونس كه برخاسته از انقلاب اسلامي است و گريختن ديكتاتور آمريكايي آن كشور را در پي داشته است، اين سونامي به مصر، يمن، اردن و عربستان نيز رسيده است و آشكارا بر اين نكته دلالت دارد كه آحاد مردم منطقه و مسلمانان به «حاكميت قانون اسلام» باور و اعتقاد راسخ دارند.
جالب است كه فرانسيس فوكوياما استراتژيست برجسته آمريكايي كه زماني نظريه «پايان تاريخ» را ارايه كرده بود و البته با شروع دومينوي ويرانگر اقتصادي در اروپا و آمريكا در مصاحبه با نيوزويك نظريه اش را پس گرفت؛ اواسط سال پيش در مطلبي كه وال استريت ژورنال منتشر كرد با اشاره به نظريه «نوا فلدمن» استاد حقوق و تاريخ به اين حقيقت اعتراف مي كند كه؛ «امروزه گرايش وسيع به احكام شريعت در بسياري از كشورهاي خاورميانه بيانگر تمايل مردم به نوعي قانونمداري در مقابل استبداد مطلقه اي است كه در قالب پادشاهي و يا رياست جمهوري هاي مادام العمر در كشورهاي عربي حاكم است»
بنابراين امروز علي رغم تمامي تلاش ها براي تحريف چهره واقعي اسلام و بهره گيري از پروپاگانداي رسانه اي اردوگاه الحاد و كفر در ضربه زدن به جمهوري اسلامي، افكار عمومي و ملت ها و انسان هاي آزاديخواه از عمق جان پي برده اند كه: «اسلام دين زندگي است اما زندگي تهي از شرف و آزادگي و عزت را مرگ مي شمارد، دين عقلانيت است اما با نفسانيتي كه خود را عقلانيت مي نماياند و دستمايه همان كساني است كه پيامبران خدا را مجنون مي خواندند، مبارزه مي كند. دين اتحاد و برادري و صلح جهاني است اما اتحاد ظالم با مظلوم و فشردن دست جلاد بر سر جنازه شهيدان عدالت را خيانت مي داند. دين واقع بيني و حسابگري است اما توجيه ستم هاي جهاني به نام واقع بيني را گناه مي داند. دين احكام جاودانه است اما جمود و قشري گري را نمي پذيرد. دين اجتهاد و نوانديشي است اما بدعتگذاري و التقاط را رد مي كند. دين گذشت و اغماض است اما ظلم پذيري و ذلت را مجاز نمي داند. دين تمدن و علم و آباداني است اما علمي را كه وسيله بردگي و كشتار ملت ها و تمدني را كه دستاويز تحقير انسان ها باشد جهل و وحشيگري مي داند. دين جهاد است اما جنگ بي منطق و قدرت طلبانه را جهاد نمي نامد. دين عزت و قدرت و حاكميت است اما اين را دستمايه توجيه وسايل ناشرافتمندانه نمي سازد.» (پيام رهبر بصير انقلاب به كنگره حج-1/2/81)
اينچنين است كه اين اسلام قدرت نرم و خارق العاده اي دارد كه دشمنان در مهار آن دچار استيصال و سردرگمي شده اند و آنچه اين استيصال را مضاعف كرده است بروز و ظهور جمهوري اسلامي در روزگار كنوني و نقش غيرقابل انكار آن در معادلات و تصميم گيري هاي منطقه اي و فرامنطقه اي است. اينجاست كه در قضايا و تحولات اخير نگراني غرب از تبديل انقلاب تونس و مصر به انقلاب اسلامي ديگري موج مي زند.
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ بالاخره بعد از 30 سال مقاومت ملت ايران به رهبري امام خميني(ره) امواج انقلاب اسلامي ايران به كشورهاي عربي و اسلامي رسيد و ملت ها بيدار شده اند و حكومت هاي دست نشانده را يكي پس از ديگري از بين مي برند. وعده الهي نزديك است آمريكا و اسرائيل و اذنابشان در حال نابودي اند. درود بر امام خميني(ره)، درود بر حضرت آيت الله خامنه اي و درود بر ملت بزرگ و دولت خدمتگزار ايران اسلامي كه با مقاومت خود سرنوشت جهان را تغيير دادند.
جانباز يوسف خاني
¤ تحولات اخير در منطقه و كشورهاي مصر و تونس، اردن و يمن و شروع نهضت هاي آزادي خواهي و استقلال طلبي در ذيل پرچم پرافتخار اسلام كه هر روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد هشدار و زنگ خطري است براي حكام خودكامه ساير كشورها و زورمداران و زورگوياني كه با ايجاد رعب و وحشت و خشونت بر مردم مظلوم و ستم ديده خود ظلم و ستم روا مي دارند و متاسفانه غرب و شرق هم از آنها حمايت مي كنند.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ دولتهاي دست نشانده اي كه به هر شكل براي حفظ منافع استكبار خواسته هاي مردم خود را ناديده مي گرفتند مورد تنفر قرار گرفته و سران آنها يكي پس از ديگري از كشورشان مي گريزند و بي آنكه مورد حمايت اربابان خود قرار گيرند سرگردان در گوشه و كنار و در خفت و خاري به سر مي برند ولي بايد هوشيار بود كه مبادا استكبار جهاني قصد داشته باشد با مهندسي جديد در خاورميانه پتانسيل مردمي را تخليه و مهره هاي سوخته خود را جابجا كند و از هرگونه اسلام خواهي تحت رهبري خاص و منسجم جلوگيري شود تجربه انقلاب اسلامي در ايران سيلي محكمي بر گوش آمريكا نواخته و بر اين اساس آنها سعي مي كنند مشابه آن معجزه تاريخي اتفاق نيفتد.
محمودي
¤ از طريق اين ستون از تمام هموطنان در سراسر كشور درخواست مي كنم براي پيروزي كامل انقلاب ملت هاي منطقه بويژه سرنگوني هرچه زودتر فرعون مصر اين روزها آيت الكرسي و همچنين دعاي فرج امام زمان(عج) را بيشتر بخوانند.
گل محمدنورايي از مهدي شهر سمنان
¤ پيام يكي از فتنه گران در رابطه با قيام و انقلاب مردم مصر خوراك تبليغاتي بنگاه سخن پراكني بي بي سي شده است. بنابراين به اعتقاد بنده اين پيام حكم آواز خواندن چند قورباغه در كنار جوي آب را دارد.
تمدن
¤ در تقابل با خط امام و مردم حركت كردن و در شيپور دشمن دميدن و همسو با دشمن شدن عاقبتش سقوط به زباله دان تاريخ است.
5010---0913
¤ از شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي درخواست مي شود سامانه اي راه اندازي نمايد تا شعارهاي جديد راهپيمايي 22 بهمن را مردم به آن سامانه ارسال تا در راهپيمايي مورد بهره برداري قرار گيرد تا همانند اوايل انقلاب شعارها از متن مردم باشد.
ميرنبي زاده
¤ از حضرت آيت الله نوري همداني مرجع هوشيار و بصير كشورمان كه از ميان مراجع سفرهاي استاني را پايه گذاري كردند تقدير و تشكر كرده و اين حركت را به فال نيك مي گيريم.
8858---0919
¤ فردي كه به اظهارات خود در آخرين نمازجمعه اصرار مي ورزد بداند كه اگر با ديده تعقل و تامل به آن خطبه ها نگريسته شود اقرار خواهد كرد كه مقامات و رسانه هاي آمريكا و اسرائيل چيزي جز آنها را مطرح نمي كردند و به همين دليل از آن استقبال كردند.
5485---0912
¤ ارتحال عالم ملكوتي حضرت آيه ا... العمري را به پيشگاه مقدس امام زمان(عج) و رهبرمعظم انقلاب و خانواده مرحوم بويژه به نمازگزاران مسجد شيعيان مدينه النبي(ص) تسليت گفته از خداوند رحمت واسعه براي آن مرحوم و نابودي دشمنان اسلام را خواهانم.
طاهري
¤ از وزير رفاه درخواست مي شود نسبت به واريز سود سهام عدالت اقدام كنند. يك سال است كه برگه سهام را گرفته ام ولي از سود آن خبري نيست.
4566---0939
¤ خدمات دولت احمدي نژاد ارزنده و بي نظير و ستودني است و خاريست بر چشم حسودان خارجي و داخلي.
5010---0913
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود وضعيت معلمان جانبازي را كه بيش از 3-2 سال است خدمت 03 سال آنها به اتمام رسيده و فقط به خاطر جانبازي و رزمنده بودن در بلاتكليفي به سر مي برند را روشن نمايد.
عباس وحيدي
¤ چرا كارت هاي اعطايي بازنشستگان فقط به برخي از آنها ارايه مي شود؟ اكثر بازنشستگان از اين مزايا محروم اند آيا اين عدالت است؟ لطفا وزير محترم رفاه پاسخ دهند.
8214---0919
¤ با آغاز نيم سال دوم دانشگاه پيام نور نگران افزايش بي رويه شهريه اين دانشگاه هستم. چرا شهريه اين دانشگاه امسال اين قدر افزايش پيدا كرد؟ وضع مالي برخي از دانشجويان مناسب نيست شما را به خدا رسيدگي كنيد.
8892---0938
¤ سهميه بنزين سواري هاي عمومي دوگانه سوز 052 ليتر كمتر از تك سوزهاست از طرف ديگر گاز سي ان جي نيز چندين برابر گران شده با اين حساب تكليف ما دارندگان خودروهاي دوگانه سوز عمومي چه مي شود؟ و چگونه گذران زندگي بكنيم؟
0657---0911
¤ در كوچه ها و خيابان هاي منطقه مولوي و شوش تهران در روز روشن افراد معتاد مشغول تزريق و كشيدن موادمخدر هستند. مشاهده اين وضع اسف بار بسيار ناراحت كننده است. معلوم نيست چرا مامورين كلانتري 611 اين منطقه نسبت به اين معضل بي تفاوت شده اند و اقدام بازدارنده اي نمي كنند.
كلاهدوز
¤ سريال «قفسي براي پرواز» به غرور ايرانيان توهين مي كند و حماسه بزرگ اين ملت يعني دوران دفاع مقدس را زير سوال مي برد واقعا تعجب مي كنم كه به اين سريال چگونه اجازه توليد و پخش داده اند.
7729---0919
¤ به گوش آقاي رئيس جمهور برسانيد كه ساخت مسكن مهر در چهارمحال وبختياري 04 ميليون تومان به بالا تمام مي شود. بلكه دستور بدهند موضوع پيگيري و اصلاح بشود.
7640---0913
پاسخ روابط عمومي وزارت بازرگاني
در پاسخ به مطلب مندرج با مضمون «مشكل كيفيت نان در اهواز» در شماره 19834 روزنامه به آگاهي مي رساند: براساس اعلام سازمان بازرگاني استان خوزستان در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و مسئوليتي كه در قالب بسته حمايتي وزارت بازرگاني به شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 سپرده شده است، و با ايجاد تعاملي مناسب كه با انجمن صنفي آرد استان صورت گرفته، كيفيت آرد توليدي افزايش يافته است. همچنين با اقداماتي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف نان انجام گرفت، سرانه مصرف نان از 461 كيلوگرم به 751 كيلوگرم كاهش يافت كه افزايش كيفيت آرد و نان از دلايل كاهش دور ريختگي و مصرف نان بوده است. حذف جوش شيرين و نهادينه كردن مصرف خمير مايه در نان توليدي، غني سازي آرد به آهن و اسيد فوليك كه تامين كننده نياز اطفال، زنان باردار و روستايي است از جمله اقدامات افزايش كيفيت آرد و نان بوده است. از ديگر اقدامات انجام شده جهت ارتقاي كيفيت آرد، آرد با درجه چهار و پنج از گروه مصرف حذف و آرد با درجه يك، دو و سه توليد و عرضه مي شود. شايان ذكر است بهسازي نانوايي ها با توجه به اهميت كيفيت نان بعد از هدفمند كردن يارانه ها آغاز و اين روند در حال توسعه خواهد بود. برهمين اساس تفاهمنامه اي بين شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 و اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان به منظور آموزش كارگران و متصديان نانوايي ها به امضا رسيد و در حال انجام است. در پايان با اقداماتي كه در حوزه ارتقاي كيفيت نان، از جمله تشديد بازرسي و نظارت از نانوايي ها و به خصوص پيگيري ايجاد واحدهاي توليد نان صنعتي در خوزستان كه در حال انجام است، اميدواريم در آينده نزديك شاهد رضايت عموم هم استاني هاي عزيز در زمينه كيفيت نان باشيم.
پاسخ روابط عمومي وزارت بازرگاني
در پاسخ به مطلب مندرج با مضمون «نرخ كارمزد در اتحاديه اتومبيل كرايه كاهش يابد» در شماره 19818 روزنامه به آگاهي مي رساند: براساس اعلام مركز اصناف و بازرگانان نرخ كارمزد كميسيون دفاتر آژانس هاي اتومبيل كرايه تهران حسب اعتراضات قبلي رانندگان شاغل در دفاتر آژانس ها جهت تقليل درصد كارمزد از 02 به 51 درصد به كميسيون نظارت شهرستان تهران ابلاغ گرديد كه آن كميسيون نيز اقدام به كاهش درصد مورد نظر نموده است.

 گنبد سبز و آسمان آبي (به جاي گفت و شنود)

در آستانه رحلت رسول خدا(ص)، امام حسن مجتبي(ع) و امام رضا(ع) اين ستون را به گونه اي ديگر مي نگاريم.
اي به جمع انبيا بالانشين حلقه اهل نبوت را نگين
خاتم تأييد اديان خدا فتح باب عشق ختم المرسلين
از همه معشوقه ها معشوق تر در ميان عاشقان عاشق ترين
دلنوازي دلنوازي دلنواز نازنيني نازنيني نازنين
برلبان تو تبسم دلربا از زبان تو تكلم دل نشين
در سكوتت صد سخن حرف عميق در نگاهت نطقهاي آتشين
مي گذارد سر به خاك راه تو تا رود معراج جبريل امين
هر كه با پاي دل آمد سوي تو شك ندارم مي شود اهل يقين
تا ببيني خويش در آينه اي مي شوي محو اميرالمؤمنين
سنگفرش مرقد سرسبز تو آسمان آبي عرش برين
حرف من اين مصرع پاياني است با نگاهت كن مسلمانم، همين وزير اطلاعات: شبكه صهيونيستي «رون آراد» در ايران منهدم شد

وزير اطلاعات از شناسايي و دستگيري افراد مرتبط با بنياد جاسوسي صهيونيستي «رون آراد» خبر داد.
حجت الاسلام مصلحي در حاشيه جلسه دولت درباره فعاليت هاي سايت رژيم صهيونيستي بنياد «رون آراد» و اقدامات جاسوسي در اين زمينه گفت: اين وزارتخانه نه تنها اشراف اطلاعاتي درباره اقدامات مختلف سرويس اطلاعاتي موساد در داخل كشور دارد بلكه در كشورهاي همسايه و اسلامي نيز حركات اين سرويس جاسوسي را دنبال مي كند.
وي افزود: رژيم صهيونيستي در جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اطراف و حتي اسلامي در قالب NGO اين بنياد را از 20 سال پيش راه اندازي كرده كه ظاهري فريبنده و بشردوستانه هم به آن داده شده است و به دنبال اين هستند كه افرادي را از كشورهاي مختلف جذب و به مجموعه خود دعوت كنند تا از اين طريق بتوانند كار اطلاعاتي يا اقدامات مختلفي كه در كشورهاي اسلامي انجام مي شود را رصد كنند.
وزير اطلاعات تصريح كرد: خوشبختانه از طريق اشراف اطلاعاتي توانستيم، بخش قابل توجهي از افرادي كه به اين سايت مرتبط شده و فريب اين سايت را خورده بودند، شناسايي كنيم.
وي افزود: گردانندگان اين سايت سعي مي كنند، افراد را با پول بفريبند. خوشبختانه تقريباً تمام كساني كه از كشور خودمان با اين سايت ارتباط برقرار كرده اند و بعضاً فريب اين سايت را خورده اند، شناسايي كرده ايم.
مصلحي خطاب به جوانان گفت: خدمت جوانان و افرادي كه تحت تأثير القائات فريب كارانه اين سايت قرار گرفته اند، اعلام مي كنم توجه داشته باشند؛ فريب نخورند و اگر اقداماتي انجام داده اند، با شماره 113 وزارت اطلاعات ارتباط برقرار كنند ما در خدمت آنها هستيم تا بتوانيم آنها را راهنمايي كنيم.
وزير اطلاعات تصريح كرد: افرادي كه فريب اين سايت را خورده اند اگر تا قبل از 22 بهمن ماه خود را معرفي كنند و با سيستم اطلاعاتي همكاري داشته باشند به طور يقين تخفيفاتي درباره آنها صورت خواهد گرفت.
مصلحي خاطرنشان كرد: اين چيزي است كه موساد در كشور ما اجرا مي كند و ما خوشبختانه اشراف خوبي نسبت به اقدامات جاسوسي آنها پيدا كرده ايم. وزارت اطلاعات با اقدامات خود صيانت خوبي از مردم كشور در جلوگيري از فريب اقدامات سرويس هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي انجام مي دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير اطلاعات به جزئيات دستگيري عوامل فريب خورده در ارتباط با اين سايت اشاره كرد و گفت: بخشي از اين افراد دستگير و بخشي هم براي نفوذ در سيستم اطلاعاتي موساد مورد بهره برداري قرار گرفته اند و بقيه هم شناسايي شده اند. منتها كار اطلاعاتي كه انجام مي دهيم اين است كه چقدر اينها تحت تاثير قرار گرفته اند و متناسب با وضعيت خود و ميزان اطلاعاتي كه در اختيار سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي قرار گرفته است با آنها برخورد مي شود.
مصلحي تأكيد كرد: اما دستگاه قضايي براي افرادي كه خود را معرفي نكنند، مجازات هاي سنگيني تعيين خواهد كرد.
 دوخبر و يك نتيجه (نكته)

اين روزها، اگرچه حجم انبوه و متراكمي از خبر و گزارش درباره نهضت هاي اسلامي مصر، تونس، اردن، الجزاير، يمن و اخيرا عربستان و... به سراسر جهان مخابره مي شود و طلوع دوباره امام و انقلاب اسلامي در چند كشور ديگر خاورميانه به «خبر اول دنيا» تبديل شده است ولي از آن ميان، اشاره به دو خبر كوتاه، بيش از همه «گويا» است.
خبر اول؛ آقاي «راشد الغنوشي» انقلابي مسلمان و تبعيدي تونس كه بعد از 20 سال به زادگاه خود بازمي گردد، قبل از حركت به سوي تونس، در مصاحبه اي گفته است؛ «من، نه امام خميني(ره) هستم و نه شيعه» و سؤال اين است كه مگر كسي آقاي راشد الغنوشي را «امام خميني(ره)» و يا «شيعه» مي دانست كه ايشان از ميان صدها نكته گفتني ديگر كه مي توانست درباره نهضت اسلامي تونس و مردم مسلمان اين كشور بگويد نكته فوق را گفتني تر يافته و تاكيد بر آن را ضروري تر تشخيص داده است؟ تاكيد آقاي راشد الغنوشي كه ايشان نه امام خميني(ره) است و نه شيعه، در حالي است كه مردم تونس ماهيت انقلاب خود را «اسلامي» مي دانند و همه جا از امام خميني(ره) به عنوان «الگوي» حركت خويش ياد مي كنند و اين نكته بديهي تر از آن است كه راشد الغنوشي از آن بي خبر باشد. بنابراين بعيد است روي سخن آقاي غنوشي با مردم مسلمان تونس باشد چرا كه، اين سخن از محبوبيت مردمي ايشان به شدت مي كاهد. اما از سوي ديگر، مقامات آمريكايي، اروپايي و صهيونيستي به صراحت اعلام كرده و مي كنند كه نگران شكل گيري انقلاب ديگري نظير انقلاب اسلامي ايران در تونس، مصر، اردن، الجزاير، يمن و... هستند.
با اين محاسبه كه به هيچ وجه پيچيده نيست مي توان نتيجه گرفت كه آمريكا و متحدانش، مخاطب اصلي اظهارات راشد الغنوشي هستند و ايشان از اين طريق - به تقيه يا به واقع- قصد دارد به آمريكا و متحدانش اطمينان بدهد كه نبايد از قدرت گرفتن احتمالي وي در تونس نگران باشند! تا مبادا از رهگذر اين نگراني در پي مقابله و تضعيف او برآيند. چرا؟! پاسخ بسيار روشن است و آن، اين كه تنها خطر و يا بيشترين خطري كه آمريكا، اروپا، اسرائيل و حاكميت هاي دست نشانده منطقه را تهديد مي كند، برانگيختگي مردم در بستر بينش و نقش امام خميني(ره) و الگوي انقلاب اسلامي برخاسته از ايران است. آيا غير از اين است؟!
خبر دوم؛ ديروز خبرگزاري آژانس يهود به نقل از «مالكولم هونن لين» معاون اجرايي «كنفرانس روساي سازمان هاي بزرگ يهودي» گزارش داد كه «البرادعي عامل دست نشانده ايران است»! به گزارش خبرگزاري مهر، هونن لين، كه از افراد نزديك به رؤساي جمهور آمريكا و عضو لابي صهيونيست ها - آيپك- است، طي مصاحبه اي گفته است«من اين واژه را به راحتي به كار نمي برم، اما البرادعي دست نشانده ايران است»!
برخلاف آنچه ظاهراً از اظهارات «هونن لين» برداشت مي شود، اين مهره شناخته شده لابي صهيونيست ها در پي مخالفت با «البرادعي» نيست، بلكه با انتساب وي به ايران، قصد دارد توجه مثبت مردم مسلمان مصر را به البرادعي جلب كرده و براي پذيرش اين مهره آمريكايي از سوي مردم مسلمان و انقلابي مصر، زمينه سازي كند! چگونه؟! البرادعي در ميان مردم مسلمان مصر كمترين جايگاه در خور توجهي ندارد و به عنوان يك مهره آمريكايي شناخته مي شود كه مخصوصا، همراهي و همكاري آشكار وي با آمريكا و لابي صهيونيست ها در كارشكني و مخالفت با برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، از وي در ميان ملت هاي مسلمان، چهره اي وابسته و گوش به فرمان قدرت هاي استكباري غرب را به نمايش گذاشته است. و طي دو هفته اخير، آمريكا و متحدانش اصرار زيادي داشته اند كه جابه جايي غيرقابل اجتناب قدرت در مصر را با حضور البرادعي به نفع خود سامان دهند- اميد آنكه اين فريب ناكام بماند-. اظهارات مضحك «هونن لين» كه بلافاصله از سوي رسانه هاي غربي بازتاب گسترده اي يافت با اين هدف مشخص صورت گرفته است كه از «البرادعي» چهره اي طرفدار ايران اسلامي ارائه شود تا مورد پذيرش و استقبال مردم مصر قرار گيرد. جل الخالق! يعني آمريكا و اسرائيل به صراحت اعتراف مي كنند كه انقلاب مردم مصر نيز مانند تونس، اردن، الجزاير، يمن و ساير كشورهاي خاورميانه در بستر انقلاب اسلامي ايران شكل گرفته و الگوي امام خميني(ره) و ايران اسلامي را دنبال مي كنند. نكته درخور توجه ديگر آن كه آمريكا و اسرائيل نيز به وضوح دريافته و اعتراف مي كنند كه ارتباط با ايران اسلامي، اصلي ترين شاخصه براي پذيرش و مقبوليت مردمي در جهان اسلام است.
اين روزها، اگرچه در سالروز رحلت رسول خدا(ص) و شهادت دو امام بزرگوارمان امام حسن مجتبي(ع) و امام رضا(ع) چشمهامان اشكبار و دلهامان داغدار است، و بر اين سوگ عظيم حق داريم، اما، چه كسي مي تواند بعثت دوباره را انكار كند؟ بعثتي كه از فجر 57 آغاز شده و هر روز سقف ظلماني جديدي را مي شكافد و طرح ظلمت سوز ديگري درمي اندازد. طرحي بر همان پايه كه رسول خدا(ص) بنا نهاده، خميني احيا كرده و خامنه اي پرچمدار آن است.
حسين شريعتمداري

 خشم اسرائيل از «رشد برنامه ريزي شده» تجارت ايران و آلمان

اسرائيل از اينكه روابط تجاري ايران و آلمان علي رغم تحريم ها به طور برنامه ريزي شده در حال رشد است، ابراز خشم و نگراني كرد.
به گزارش irannucir بنيامين وينتهال روز يكشنبه 10 بهمن 1389 در جروزالم پست نوشت: «امانوئيل ناشون معاون هيئت نمايندگي اسرائيل در سفارت اسرائيل در برلين مي گويد اگر انرژي كه در پيدا كردن راههايي براي دور زدن تحريم ها بر ضد ايران صرف مي شود در اعمال تحريم ها صرف مي شد كمك بزرگي به تلاش هاي بين المللي بر ضد بمب اتمي ايران بود.»
به نوشته اين روزنامه صهيونيستي، وي ادامه داده است: «تقويت برنامه ريزي شده تجارت بين آلمان و ايران در كنفرانس روز دوشنبه فرانكفورت در خصوص صادرات به ايران، مورد انتقاد اسرائيل است.»
جروزالم پست ادامه داد: «دلسردي از قصور برلين در محدود كردن تجارت در حال رونق با جمهوري اسلامي موجب شده است ناشون و يورام بن زئيو سفير اسرائيل در برلين به شدت از تجارت تقريباً 4 ميليارد يورويي با ايران طي ده ماهه منتهي به اكتبر 2010 انتقاد كنند».
ناشون در اواسط ژانويه با انتقاد از برگزاري دو سمينار كه با همكاري مشترك وزارت اقتصاد آلمان و اتاق بازرگاني شهر بايرويت به منظور تقويت تجارت برگزار شده بود به جروزالم پست گفت كه با اين سمينارها ايران احساس مي كند از سياست هاي آن از جمله سركوب شديد حقوق بشر حمايت مي شود.
وينتهال در ادامه مقاله خود نوشت: «وزارت خزانه داري آمريكا سال گذشته بانك EHA را يك نهاد تروريستي جهاني ناميد و گفت بانك EHA به عنوان يكي از معدود نقاط باقي مانده براي دسترسي ايران به نظام مالي اروپا حجم عظيمي از معاملات بانك هاي ايران را كه قبلاً در فهرست سياه قرار گرفته اند تسهيل كرده است. دولت مركل از تعطيلي EHA خودداري مي كند».
بنابراين گزارش گونته شيلر سازمان دهنده ميزگرد تحريم ايران و يكي از مديران داخلي مؤسسه فاز به جروزالم پست گفته است: «متأسفم كه فرستاده اسرائيل بدون آنكه از محتواي برنامه ما اطلاعي داشته باشد از آن انتقاد كرد. اين برنامه ها صرفاً در پي آموزش جزئيات مقررات تحريم ها به تجار آلماني است».
در همين حال سايت رسمي وزارت خارجه اسرائيل خبر داده است كه آنگلا مركل صدراعظم آلمان به همراه 11 نفر (نيمي از وزيران كابينه خود) دوشنبه 11 بهمن ماه- 31 ژانويه 2011 به قدس اشغالي خواهد رفت.
سايت «همدمي» در بخشي از گزارش خود با تأييد مطلب جروزالم پست نوشته است: «آگاهان سياسي مي گويند در دستگاه دولتي آلمان، و حتي در كابينه آنگلا مركل افرادي وجود دارند كه با محدود ساختن هرچه بيشتر دادوستد بازرگاني با ايران مخالفت مي ورزند. يكي از نهادهاي دولتي آلمان اخيراً سميناري براي بازرگانان ترتيب داد كه موضوع آن، گسترش داد و ستد با ايران، علي رغم ادامه تحريم ها (ولي بدون نقض آن ها) بود».

 فرزند علامه العمري: حضور نمايندگان رهبري تأثير بسياري در تخفيف آلام شيعيان مدينه داشت

آيت الله شيخ كاظم العمري فرزند مرحوم علامه العمري (ره) درگفت وگو با فارس، درباره ديدار با آيت الله احمد جنتي و حجت الاسلام والمسلمين احمد مروي كه به نمايندگي از مقام معظم رهبري براي شركت در مراسم ارتحال علامه العمري (ره) به مدينه سفر كرده بودند، گفت:آيت الله جنتي و حجت الاسلام مروي وگروه همراه آنها به ديدار ما آمدند و اين گروه كه نمايندگي ولي امرمسلمين حضرت آيت الله خامنه اي دامت بركاته و تأييداته را داشتند؛ تأثير بسياري در تخفيف آلام خانواده و فرزندان آن مرحوم و همه شيعيان مدينه منوره داشت.
فرزند مرحوم علامه العمري (ره) درباره ديدار آيت الله جنتي با خانواده علامه العمري و دختران و نوادگان آن مرحوم گفت: آيت الله جنتي به آنان تعزيت گفت و شخصيت و سيرت علامه را متذكر شد و به آنان توصيه كرد كه از آثار و كارهاي آن علامه پاسداري كنند و به زيارت قبر ايشان بروند و ادعيه و قرآن بخوانند.

 دستگيري 14 عضو يك باند جعل مدرك تحصيلي آموزش و پرورش

با اقدامات اطلاعاتي عملياتي سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و همكاري مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعضاي يك باند جعل مدرك تحصيلي شناسايي و تعداد 14 نفر دستگير و روانه زندان شدند.
روابط عمومي وزارت اطلاعات خبر داد متهمين كه از ميان برخي كاركنان مدارس، موسسات آموزش از راه دور، مدارس غيرانتفاعي و تعدادي دلال و واسطه هستند با به كارگيري شگردهايي خاص مبادرت به سندسازي و جعل مدارك تحصيلي نموده و از هر متقاضي بين 17 الي 30 ميليون ريال پول دريافت داشتند.
براساس اين گزارش متهمين ضمن اخذ كد دانش آموزي و سابقه سازي در مدرسه و ادارات آموزش و پرورش و درج ريز نمرات بدون حضور متقاضي در مدرسه و امتحانات اقدام به صدور مدارك تحصيلي ساختگي مي نمودند تا در صورت استعلام اين مدارك از وجاهت قانوني نيز برخوردار باشد.

 ما نخ نما شده ايم، او بي خاصيت (خبر ويژه)

«تا زماني كه قربان صدقه امثال موسوي برويم، هيچ اميدي به تغيير وضعيت نداشته باشيد».
پايگاه ضدانقلابي خودنويس ضمن درج اين مطلب، بيانيه ها و سخنراني هاي بي خاصيت دست اندركاران فتنه را مورد حمله قرار داد و نوشت: جامعه مجازي اپوزيسيون هنوز در موسوي گير كرده است و واپس گرايي او را ناديده مي گيرد. ما ديگر نيازي به رهبراني چون او نداريم. اينكه او هر چي گفت، خيلي عالي است و فله اي به لينك بيانيه او در فضاي مجازي راي بدهيم، ديگر نخ نما شده است.
سايت مذكور افزوده است: شايد زمان آن رسيده باشد كه جامعه مجازي ما از موسوي عبور كند. او هرچه بود، تمام شد و رفت. به جز صدور بيانيه هم كاري از دستش ساخته نيست.

 به توصيه اعلي حضرت قرار بود دموكراسي راه بيندازيم! (خبر ويژه)

صداي آمريكا از قول وزير اطلاعات و جهانگردي دولت بختيار گفت: با مرگ داريوش همايون، يك مهره اساسي در جبهه راست از بين رفته است.
در پي ضربه مغزي منجر به مرگ داريوش همايون (از سران سلطنت طلبان) در سوئيس، سيروس آموزگار به صداي آمريكا گفت: ما در جبهه راست، ديگر آدمي در حد او نداريم و من متأسفم اين حرف را مي زنم ولي الان با مرگ همايون، يك مهره اساسي در جبهه راست ما از بين رفته كه لااقل براي مدتي غيرقابل جانشين است.
وي همچنين روزنامه صهيونيستي آيندگان را كه با كمك مالي صهيونيست ها و توسط همايون راه اندازي شد، مورد ستايش قرار داد و گفت: همايون در اين روزنامه صاحب مكتب بود(!) وزير كابينه بختيار درباره فراز و نشيب هاي زندگي همايون گفت كه وي در جواني شبانه به اردوگاه آمريكايي ها وارد شده و در اثر انفجار مين هر دو پنجه پاي خود را از دست داده بود. آموزگار اما توضيح نداد كه همايون چگونه از شبكه مزدوران مطبوعاتي موسوم به «بدامن» و چماقداران كودتاي 28 مرداد سردرآورد و داماد سرلشكر زاهدي عامل نظامي كودتا شد. آموزگار به دروغ ادعا كرده كه همايون پس از ماجراي 28 مرداد بيكار شده بود! وزير اطلاعات و جهانگردي آخرين دولت در رژيم پهلوي درباره ارتقاي همايون به قائم مقامي حزب شاه ساخته رستاخيز هم اين گونه توجيه كرد: «علت اساسي تمايل او به قائم مقامي حزب رستاخيز اين بود كه در مجلسي كه اعلي حضرت، تك حزبي را در ايران پيشنهاد كرده بود، داريوش همايون چندين اظهار نظر پخته ارائه داده بود و به توصيه اعلي حضرت، ايشان به عضويت «كميته ايدئولوژي» حزب رستاخيز درآمد. داريوش همايون و كساني نظير خود من، باورمان شد كه با حزب رستاخيز شايد بشود، يك نوع «دموكراسي» را درايران، مد و مرسوم كرد]!![. و ظهور دو حزب كه عليه يكديگر بزنند، شايد براي مملكت جواني مثل ايران، زود باشد]![ البته من خيلي زود، و پس از دو ماه، از حزب بيرون آمدم. ولي داريوش همايون در مقام قائم مقام، به كارش ادامه داد و البته طبق معمول كه عادت داشت در كنارش باشم؛ از من خواست به عنوان معاون مالي و اداري حزب در كنارش باشم، ولي من قبول نكردم.»
سيروس آموزگار درباره علت دستگير شدن داريوش همايون در ماه هاي آخر حكومت پهلوي و به دستور شاه اظهار داشت: آنچه مي توانم بگويم همايون از لحاظ دستگير شدنش هيچ كينه اي نداشت. خودش به من گفت از همان زمان براي شاه پيغام فرستاده بود كه من مي فهمم دليل اين ماجراها را.
اين سلطنت طلب فراري همچنين به صداي آمريكا گفت: همايون در جشن تولد هشتاد سالگي اش، ميز بزرگي را اختصاص به دوستان «چپ» داده بود از خانبابا تهراني تا بابك امير خسروي و روابطش با اينها بسيار خوب بود.
خاطرنشان مي شود همايون مانند بسياري ديگر از سلطنت طلبان بعدي، در جواني سوسياليست بود و در آخر پيري مدعي طرفداري مشروطه و دموكراسي شده بود.
مسعود بهنود سردبير همايون در روزنامه آيندگان نيز در مصاحبه با راديو فرانسه به ستايش از وي پرداخته و برخلاف خيانت ها و فساد شديد همايون مدعي شد: او نگاه سالم به دنيا داشت، به ماديات اعتنا نداشت و به سرنوشت كشور علاقمند بود(!)

 آتشفشان مصر سيا و موساد را يكجا غافلگير كرد (خبر ويژه)

ارزيابي دو هفته پيش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) حاكي از ثبات كامل دولت مصر بود. اين ارزيابي اطلاعاتي براساس گزارش ماموران سازمان از دستگاه هاي مختلف دولت مصر ارائه شده بود.
به گزارش هفته نامه فرانسوي كوريه انترناسيونال «حدود 2 هفته پيش، سازمان سيا از نمايندگان خود در سازمانهاي دولتي مصر، درارتش اين كشور و همچنين از نمايندگان خود در ميان احزاب مخالف دولت مصر خواسته بود تا در مورد عمر احتمالي دولت كنوني مصر ارزيابي هاي خود را اعلام نمايند. نتايج ارزيابي ها نشان مي داد كه دولت كنوني مصر از ثبات لازم برخوردار است. هيچ تهديدي نه در كوتاه مدت و نه در درازمدت دولت كنوني را تهديد نمي كند. نتيجه بررسيهاي سازمان سيا نشان مي داد كه حتي اگر شدت تظاهرات و راهپيمائيها در مصر بالا بگيرد و با ورود ارتش به سمت خشونت كشيده شود، اين اعتراضات در هيچ شرايطي، تهديدي براي ثبات رژيم كنوني مصر محسوب نمي شوند».
پيامد اين ارزيابي اطلاعاتي كاملاً غلط و معكوس از شرايط مصر باعث شد تا وزارت خارجه آمريكا در حركتي كم سابقه و اضطراري، تمام سفرا و روساي نمايندگي هاي خود در 180 كشور جهان را به واشنگتن فرا بخواند.
به گزارش آسوشيتدپرس نمايندگان بلندپايه آمريكا از 260 سفارت خانه، كنسول گري و ديگر نمايندگي هاي آمريكا در 180 كشور جهان براي جلسه اي اضطراري به وزارت امور خارجه اين كشور در واشنگتن دعوت شده اند. احتمالا حوادث مصر و تونس يكي از دستور كارهاي اصلي نشست مذكور خواهد بود.
موضوع ديگري كه وزارت خارجه آمريكا و سفارتخانه هاي اين كشور در سراسر جهان با آن درگيرند، افشاي شبكه كانال هاي ديپلماتيك و اسنادي است كه توسط وب سايت ويكي ليكس منتشر شده و روابط پشت پرده و بسياري از اقدامات غيرقانوني و غيراخلاقي نمايندگي هاي آمريكا در كشورهاي جهان را افشا كرده است. با اين حال بهانه نشست واشنگتن بحث در زمينه اولويت هاي سياست خارجه آمريكا در سال 2011 اعلام شده است.
تحركات اطلاعاتي و ديپلماتيك در آمريكا در حالي است كه گزارش ها از تلاطم شديد مشابه در تل آويو حكايت مي كند. نتانياهو به همين دليل جلسه كابينه را به بررسي بحران مصر اختصاص داد و ضمن آن از وضعيت پيش آمده و احتمال به هم خوردن مناسبات دوستانه تل آويو و قاهره ابراز نگراني كرد. همزمان، آمنون ليپكين شاهاك از مقامات پيشين ارتش رژيم صهيونيستي به يديعوت آحارونوت گفت: نيروهاي اطلاعاتي اسرائيل نتوانستند تحولات قاهره را پيش بيني كنند و تل آويو در اين ماجرا غافلگير شد.
ياكوف آميدور رئيس سابق ركن اطلاعات ارتش اسرائيل هم در گفت وگو با جروزالم پست گفته است: راهي وجود نداشت كه سرويس امنيتي ما بتواند اتفاقات جديد را پيش بيني كند، حتي خود مبارك هم غافلگير شده است.
او تاكيد مي كند: ما بايد بفهميم كه روي يك آتشفشان نشسته ايم. اسرائيل بايد از خود بپرسد بدترين سناريوي ممكن در مصر چه خواهد بود. مصر در حكومت 30 ساله مبارك همواره يك شريك راهبردي و اولين كشوري بود كه اسرائيل را به رسميت شناخت.

 ايران به هزينه واشنگتن امتيازات مهمي را در خاورميانه مي گيرد (خبر ويژه)

خبرگزاري هاي آمريكايي و انگليسي معتقدند به موازات افزايش نفوذ و قدرت ايران در منطقه، نشانه هاي كاهش نفوذ آمريكا گسترش مي يابد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي نوشت: نفوذ خطرناك ايران در منطقه افزايش مي يابد. نشانه هاي اين نفوذ را مي توان از اراضي سنگلاخي افغانستان گرفته تا مديترانه به سهولت يافت؛ از دوستي با سران افغان تا ميانجيگري قدرت در عراق و هم پيماني هاي عميق با سوريه و برادري با حزب الله و حماس. به عنوان مثال در پي حركت حساب شده حزب الله لبنان در اسقاط دولت طرفدار غرب و قرار گرفتن در جايگاه انتخاب جايگزين، نفوذ تهران باز هم افزايش پيدا كرد.
آسوشيتدپرس اضافه كرد: از نگاه ناظران، ايران به هزينه واشنگتن و هم پيمانانش در حال كسب امتيازات مهمي در سراسر خاورميانه است. به گفته سلمان شيخ مدير موسسه بروكينگز در دوحه قطر، به طور حتم نفوذ ايران در سراسر منطقه مشهودتر شده است.
اين خبرگزاري آمريكايي مي نويسد: حزب الله به عنوان متحد ايران، به خاطر جنگ با اسرائيل در سال 2006 به قهرمان جهان اسلام بدل شد. ايران در كوتاه مدت نقش خود را در منطقه به ويژه لبنان خوب بازي كرده است.
در همين زمينه خبرگزاري انگليسي رويتر وجه ديگري از واقعيت معادله قدرت در خاورميانه را بازگفت. رويتر تاكيد كرده است: ناآرامي هاي خاورميانه از تونس و مصر تا لبنان كه دولت آمريكا را غافلگير كرد، نشانگر محدوديت قدرت و نفوذ اندك واشنگتن براي تاثيرگذاري بر حوادث خاورميانه است. مجموعه حوادث در اين كشورها نشان مي دهد دولت آمريكا به رغم ارائه كمك ها و پيگيري سياست هاي خاص خود در منطقه نتوانسته هيچ تاثير واقعي بر تحولات منطقه و از جمله مصر داشته باشد. ديويد ماكوفسكي تحليلگر موسسه تحقيقات خاورنزديك واشنگتن معتقد است آمريكا در حال حاضر شرايط دشواري در خاورميانه پيدا كرده است. نفوذ كاخ سفيد بر مردم كوچه و بازار مصر و ساير كشورهاي عربي همچنان كمرنگ و احساسات ضد آمريكايي هنوز پررنگ است.

 نواده يزيد از براندازي جمهوري اسلامي قطع اميد كرد (خبر ويژه)

«تا مردم ايران به خاطر حسين]ع[ بر سر و سينه شان مي زنند، نمي شود جمهوري اسلامي را سرنگون كرد.»
سايت صهيونيستي بالاترين كه يكي از تودهني خورده هاي حماسه 9 دي 88 است، با درج مطلب فوق نوشت: «دوستان بياييد كمي منطقي فكر كنيم. رژيم اسلامي كه با آن سروكار داريم، حكومتي نيست كه با بيانيه و شعار و فرياد و اين گونه تحركات سقوط كند. در كشوري كه مردمانش هنوز براي كشته شدن كسي كه دو هزار سال پيش ]؟![ بر سر دعواي خلافت با پسرعمويش]؟![ كشته شد، بر سر و سينه مي زنند، آيا مي شود انقلاب راه انداخت و حكومت را سرنگون كرد؟ قطعا خير! مردمان ايران قطعا انسان هاي خرافه پرست و اسلامگرايي هستند و متاسفانه تعصب بيش از حدي به دين و مسايل مذهبي دارند. نه همه اما اكثر مردم ايران اين گونه هستند. حضور خياباني در اين شرايط در ايران، اصلا به صلاح نيست»!
لحن اين نوشته كاملا نشان مي دهد كه نويسنده ميراث خوار يزيد است چرا كه يزيد هم پس از آن كه جنايت عاشورا رقم خورد، با انكار علني وحي شعري ارتدادآميز خوانده و مدعي شد بني هاشم با حكومت بازي كرده اند و هيچ وحي و خبري در كار نبوده است! البته امويان و يزيديان و عباسيان هم در هنگام تنگنا با اهل بيت پسرعمو مي شدند و همزمان به هر جنايتي كه مي توانستند دست مي يازيدند.
يادآور مي شود «بالاترين» هفته گذشته هم نسبت به ارادت عميق ملت ايران نسبت به امام حسين عليه السلام ابراز ناراحتي كرده و نوشته بود «بسياري از عزيزان ما از دنيا مي روند و معمولا بعد از يك سال برايمان قضيه قابل قبول مي شود ولي 1400 سال است كه ايراني ها براي حسين]عليه السلام[ عزاداري مي كنند و تازه هر سال اربعين هم مي گيرند و بر سر و صورت مي كوبند؟ فكر نمي كنيد 1400 سال عزاداري براي حسين بس باشد؟ مشكل اين است كه در خارج كشور هم عاشورا و اربعين يادشان هست و مثلا اينجا در لس آنجلس كسي از ايراني ها نمي تواند بگويد من مي خواهم موسيقي شاد بزنم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14