(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 فروردین 1390- شماره 19894

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جهاد كار و قناعت فرصت ها زودگذرند (يادداشت روز)
بيانيه مهم جامعه مدرسين حوزه علميه قم
سكوت علماي جهان اسلام در برابر جنايات آمريكاخيانت به قرآن و رسول الله(ص) است
عمرو عاص (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
هشدار شديداللحن آيت الله وحيد به جريان انحرافي
رسانه هاي غربي: ايران برنده اصلي تغييرات در خاورميانه است
بروجردي : بيانيه شوراي همكاري خليج فارس غير قابل قبول است
خاك بر سرتون! لياقت يه مورچه از شما بيشتره (خبر ويژه)
رجوي هم با همين توجيهات مزدوري آمريكا را آغاز كرد (خبر ويژه)
آقاي مرگ موش سخنگوي «سازمان» شد (خبر ويژه)
جناب سرلشكر! اگر قوت داشتي كه مبارك به زير كشيده نمي شد (خبر ويژه)
چقدر هم كرشمه به شما مياد! (خبر ويژه)
تحريم ايران... شايد 3 سال ديگر! (خبر ويژه)جهاد كار و قناعت فرصت ها زودگذرند (يادداشت روز)

پيام اعلام «سال جهاد اقتصادي» چيست؟ در اين سال قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ مخاطب اصلي جهاد اقتصادي مردمند يا دولت؟ اين شعار چه ارتباطي با رخدادهاي تقويم شده داخلي كشور و منطقه اي دارد؟ «جهاد اقتصادي» بشارت است يا تخذير؟ چرا اقتصاد بر پيشاني سال 90 نشسته است؟ اقتصاد جهادي چه سنخ اقتصادي است؟ چرا اين شعار در دوره دولت پر كاركنوني مطرح شده است؟ شايد اين ها مهمترين سوالاتي است كه بايد به آن ها پاسخ داده شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي براي چندمين بار طي دهه اخير موضوعي اقتصادي را بعنوان شعار سال تعيين فرموده اند كما اينكه شعار سال گذشته نيز (همت مضاعف و كار مضاعف) شعاري اقتصادي بود. «جهاد اقتصادي» دو واژه - و يا يك مفهوم- ارزشي است كه در قرآن كريم و ساير متون ديني- بصورت دو واژه جدا- مورد استفاده قرار گرفته اند از سوي ديگر جهاد اقتصادي يكي از زيرمجموعه هاي جهاد به حساب مي آيد و از اين رو اين مفهوم از يك سو كاملا تخصصي است و از سوي ديگر در محافل علمي- و حتي عمومي- كاملا شناخته شده مي باشد در عين حال براي آنكه جاي هيچ سوء تعبيري باقي نماند، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي - دامت بركاته- در حرم شريف رضوي-ع- فرمودند: «اگر بخواهيم در ادبيات امروز براي جهاد معادلي پيدا كنيم، مي شود «مبارزه»- از اين رو- جهاد اقتصادي يعني مبارزه اقتصادي».
همانگونه كه اقتصاد ناظر بر «كار بيشتر» و «مصرف كمتر» است جهاد اقتصادي هم حتماً دو بعد «قناعت» و «كار» را در برمي گيرد در اين بين قناعت مسئله اي عمومي است و بخش هاي مولد و غيرمولد- فعال و غيرفعال- را شامل مي شود و «كار بيشتر» به كساني مربوط است كه اشتغال دارند و يا به دستگاههايي مربوط است كه برنامه ريزي و مديريت كار كشور را در دست دارند. سر جمع مصرف در كشور ما بالاست در عين اينكه چند ميليون شهروند و روستاوند كشور در احتياجات اوليه مشكل جدي دارند كه با جهاد اقتصادي بايد اين احتياجات و فاصله ها از ميان بروند. بالا بودن مصرف در كشور ما ضمن آنكه اتلاف موقعيت ها و فرصت ها به حساب مي آيد يك تهديد مهم هم محسوب مي شود چرا كه تداوم ميزان مصرف كنوني در كشور مي تواند بروز مشكلات عديده را در پي داشته باشد. بنابراين درست است كه در وضع فعلي، بحراني به چشم نمي خورد اما اگر علاج نشود چشم انداز آن وجود دارد و بايد براي آن فكري كرد. كار بيشتر و مصرف كمتر- و به عبارتي كار و قناعت- در فرهنگ عمومي و تاريخ ما كاملا وجود دارد اين فرهنگ تا اواخر دهه 1340 در همه شهرها و روستاهاي ايران جاري بوده است در گذشته زنان، مردان و حتي كودكان ايران به كار خلاقه اشتغال داشتند در حاليكه اثر و نشاني از تجمل و يا مصرف گرايي در آن ها ديده نمي شد اين فرهنگ كه يك ملت را در برابر هجوم و توطئه دشمن آسيب ناپذير مي كند از اوايل دهه 1350 مورد تهاجم جدي قرار گرفت و به زودي كار به جايي رسيد كه تخم مرغ و ماست و دوغ روستايي از شهر تهيه شود و اين در حالي است كه جمعيت مولد در شهر هم از مرز 20 درصد فراتر نمي رود. ساعات بيكاري در كشور از ساعات كار فزونتر بوده و اساسا اين دو قابل مقايسه نيستند و اين در حالي است كه كساني كه در عدد و آمار «شاغل» خوانده مي شوند اكثرا مولد نيستند. از اين همه دريا در كشور استفاده چنداني نمي شود (سهم فرآورده هاي غذايي دريايي در سفره ايرانيان كمتر از 5 درصد است) و از بيابانها كه هزاران فرصت شغلي در متن آن ها نهفته است، به نام اينكه بيابانند، استفاده اي نمي شود.
تعطيلات در كشور بيداد مي كند امروز تعطيلات رسمي - اعم از جمعه و ... - از مرز ثلث ايام سال فراتر رفته و اين در حالي است كه از اين طرف و آن طرف زمزمه تعطيلي پنجشنبه ها به گوش مي رسد. طي 2-3 سال گذشته بطور متوسط روزانه 2 ساعت از ساعات كاري شاغلين بخش دولتي كاسته شده و اين ها به هيچ وجه علامت هاي خوبي براي كشور كه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله بايد در 1404 رتبه اول خاورميانه را داشته باشد، نيست. بر اين اساس تعيين نام «جهاد اقتصادي» از سوي رهبري كه سكان هدايت كشور را در دست دارد، كاملا معنادار است. البته اين سال بايد آغاز راهي براي بهينه سازي شرايط كار و فرم بندي وضعيت مصرف در كشور تلقي شود و بايد گفت بدون «همراهي جدي و واقعي» مسئولين آثار لازم را ندارد.
همزمان با اعلام سال جهاد اقتصادي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، سفري به عسلويه - تاسيسات پارس جنوبي - داشتند و در آنجا ابعاد نامگذاري اين سال را توضيح دادند. در اين ميان نكته اول اين است كه پارس جنوبي در طول دو دهه گذشته، برجسته ترين ميدان جهاد اقتصادي ملت ايران با غرب و كمپاني هاي وابسته به آن بوده است. اين حضور به اندازه علامتي كه «چفيه» آقا طي سالهاي اخير از جدي بودن معارضه به ما مي دهد، معنادار مي باشد. نكته دوم اين است كه براي گرم كردن ميدان جهاد اقتصادي بايد كارهاي بزرگي به بزرگي كار در پارس جنوبي كرد، ثالثا مخاطب اصلي جهاد اقتصادي نيروهاي مولد وسط ميدان هستند در واقع اگرچه دولت شايسته «خسته نباشيد» و «دست مريزاد» است اما پيش از اين بايد گفت ما در حالي كه در آغاز راه هستيم، زمان زيادي نداريم.
نكته ديگر اين است كه سال 90 به «انتخابات مجلس» ختم مي شود. انتخابات يك فرصت طلايي براي كشور است به شرط آنكه در آن رقابتي جدي براي خدمت بيشتر شكل بگيرد نه اينكه نيروهاي در حال كار دست از كار بكشند و به مناقشه بپردازند. پيروزي در انتخابات مجلس حق كساني است كه در طول اين سالها و از جمله در سال 90 اثبات كرده باشند كه مرد خدمتند و به تعبير رهبر معظم انقلاب- در حرم رضوي- كساني كه كشور را به مسائل حاشيه اي مبتلا نمي كنند. در واقع «جهاد اقتصادي» هم كشور را حفظ مي كند و هم فرصت هاي سال .1390 دقيقا از اين منظر بايد به نيروهاي مذهبي- حزب اللهي كه سرمايه اقتصادي آنچناني ندارند و دستشان هم به مناصب نمي رسد ولي در عين حال بخاطر تعهد و عشقي كه به «آقا» دارند مي پرسند «از ما چه كار برمي آيد» گفت شما با تاكيد بر روي كار و خدمت رساني و بي اعتنايي به مدعياني كه با اصلي كردن مسايل فرعي و فرعي كردن مسايل اصلي فرصت سوزي مي كنند، مي توانيد نقش مهمي در سال جهاد اقتصادي داشته باشيد. حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در سفر عسلويه فرمودند: «همه مسئولند... شما حتي سر يك كلاس، يك معلم هم كه باشيد مي توانيد در اين جهاد اقتصادي سهيم باشيد. اين فرهنگ را به اين جوان، به اين نيروي انساني فردا تعليم مي دهيد اين مي شود جهاد اقتصادي».
سال جهاد اقتصادي الزاماتي هم دارد كه به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
1- جهاد اقتصادي بايد «ملي» تلقي شود و هر بخش خصوصي، دولتي و تعاوني و در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... خود را مسئول بشناسد و اين را همه بايد بدانند كه هيچ كشوري جز با «جهاد اقتصادي»- كار و قناعت- به جايي نرسيده است؛
2- جهاد اقتصادي، جهاد في سبيل الله است و لذا «عزم»، «اخلاص»، «ثبات قدم» و «قصد تقرب به خدا» در آن شرط است اين آموزه بايد بعنوان «ارزشي تخلف ناپذير» مورد توجه جدي قرار گيرد؛
3- جهاد اقتصادي به «معاضدت ملي» و به تعبير آقا «اتحاد و انسجام ملي» نياز جدي دارد و بدون آن تحقق نمي يابد. هماهنگي و همدلي قوا و طرد اختلاف افكنان از هر قوه بسيار اهميت دارد، تريبوني كردن اختلافات قوا بايد «خيانت ملي» تلقي شود و البته فراتر از آن كمك هر بخش از جامعه به بخش ديگر از اهميت فراواني برخوردار گردد.
4- «قاعده محوري» و اجتناب از شلوغ بازي يك مسئله كليدي به حساب مي آيد. هر دستگاه يا مجموعه كشور بايد برنامه و چارچوبي براي ورود به عرصه جهاد اقتصادي ترسيم كند و زيرمجموعه خود را با آن هماهنگ نمايد. اگر اين اتفاق بيفتد آن عزم و حضور عمومي شكل گرفته است.
5- «سند محوري» و اجتناب از برخوردهاي سليقه اي هم يك اصل كليدي است. جهاد اقتصادي بايد با نگاه به سند چشم انداز ملي كشور توام باشد و قبل از هر چيز بايد جبران مافات گردد. سند چشم انداز مي تواند هماهنگ كننده بخش هاي مختلف كشور باشد و دست ها را به ياري هم بسيج گرداند.
6- كارآمدسازي سيستم ها يكي از شرايط موفقيت جهاد اقتصادي است. در اكثر مواقع سيستم هاي موجود در دستگاههاي مختلف كشور، كارايي لازم براي «حركت جهشي و مجاهدانه» ندارند. آيا بدون تحول جدي در ستاد كشاورزي- كه طي دهها سال بسيار ناكارا و تنبل شده است- مي توان به جهادي در كشاورزي نايل شد و در بخش صنعت و در بخش خدمات و در بخش آموزش و...؟ دولت در ايران در اكثر بخش ها بزرگ است اما كارايي آن اندك است اين هرم بايد وارونه شود.
7- جهاد اقتصادي بايد به قصد نشان دادن الگوي مديريت اقتصادي به جهان دنبال گردد يعني همانگونه كه جهاد نظامي و سياسي بايد هدف بهينه سازي شرايط بين المللي را دنبال كند- به تعبير قرآن براي لاتكون فتنه- جهاد اقتصادي هم بايد بتواند چهره اقتصادي نظام ما را به جهان نشان دهد و برتري اسلام را به ثبت جهاني برساند.
سعدالله زارعي

 بيانيه مهم جامعه مدرسين حوزه علميه قم
سكوت علماي جهان اسلام در برابر جنايات آمريكاخيانت به قرآن و رسول الله(ص) است

جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي اطلاعيه اي تاكيد كرد كه امروز سكوت هر مسلمان در برابر جنايات بحرين خيانتي آشكار به قرآن كريم و سيره پيامبرمكرم اسلام(ص) است.
متن كامل بيانيه جامعه مدرسين به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «من سمع مسلما ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»
هان اي علما و انديشمندان بزرگ جهان اسلام! هان اي بزرگان علم و دين و اي فرزانگان دنياي پهناور اسلام!
هان اي اسوه ها و تاثيرگذاران و چهره هاي وجيه در ميان مسلمانان! هان اي مفتيان و فقيهان در حوزه هاي علميه جهان اسلام! هان اي بزرگان الازهر و دانشگاههاي مكه، مدينه، هندوستان، پاكستان، افغانستان، امارات و كشورهاي آفريقايي! آيا صداي مسلمانان مظلوم بحرين را نمي شنويد؟! آيا از كشتار بي رحمانه مسلمانان و از فجايع اسفبار اين كشور آگاهيد؟! آيا از هجوم ارتش كشورهاي بيگانه براي قتل عام مسلمانان به اين كشور اطلاع داريد؟! اگر پاسخ مثبت است، سكوت و خاموشي براي چيست؟!
آيا جز اين است كه رسول مكرم اسلام- صلي الله عليه و آله- حرمت خون، مال و عرض مسلمان را در حد حرمت كعبه مي دانست؟! آيا جز اين است كه در «صحاح» در روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لااله الاالله، فاذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم و اموالهم؛ فرمان داده شدم كه با افراد بجنگم تا وقتي كه لااله الاالله را بگويند، و پس از آن خون و اموال آنها بر من حرام است»؟!
امروز سكوت هر مسلمان در برابر جنايات بحرين، خيانتي آشكار به قرآن كريم و سيره پيامبر مكرم اسلام صلي الله عليه و آله وسلم است. از اين رو شايسته همه عالمان، انديشمندان و نخبگان جوامع اسلامي است كه با هوشياري تمام نقشه هاي دشمنان قسم خورده اسلام را برملا سازند و به وظيفه قرآني خود عمل نمايند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ضمن محكوم كردن حوادث خونبار بحرين، از عالمان و مفتيان و تاثيرگذاران در عالم اسلام مي خواهد كه ضمن شكستن سكوت خود، مانع كشتارهاي وحشيانه در كشور بحرين شوند و نقشه هاي شيطاني دشمنان اسلام را نقش بر آب سازند.

 عمرو عاص (گفت و شنود)

گفت: چند تن از مدعيان اصلاحات كه به آمريكا و اروپا پناهنده شده اند، از كمك هاي مالي آمريكا و شيوخ عرب منطقه به سران و عوامل فتنه حمايت كرده و آن را باعث افتخار هم دانسته اند!
گفتم: يعني به مزدوري براي بيگانگان افتخار مي كنند؟!
گفت: اين عده نظير مجيد محمدي، تريتا پارسي، كاظم علمداري، محمد تهوري و ... بعد از افشاي كمك هاي مالي كلان كشورهاي بيگانه به سران فتنه، با صراحت اعلام كرده اند كه براي مقابله با جمهوري اسلامي دريافت اين كمك ها مجاز است!
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: داريوش سجادي يكي ديگر از پناهندگان به آنها اعتراض كرده و پرسيده است، پس آن همه شعار كه درباره ايران دوستي و استقلال و آزادي سر مي داديد كجا رفته است؟! چرا از تاريخ پند نمي گيريد؟!
گفتم: به يك شخص بي حيثيت كه بر هر رذالتي تن مي داد توصيه كردند سريال امام علي(ع) را ببيند تا شايد درسي آموخته و آدم شود و بعد از مدتي پرسيدند؛ از ديدن اين سريال چه درسي آموختي؟ جواب داد؛ آموختم كه هر وقت تحت تعقيب قرار گرفتم و نزديك بود كه دستگيرم كنند، سر تا پا لخت شوم!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ در دوران دفاع مقدس فرماندهاني همچون شهيد باكري، همت ، خرازي و ... در خط مقدم بودند. چه خوب است در سال جهاد اقتصادي مسئولين و مديران نيز با تأسي از شهداء در خط مقدم ساده زيستي و دور از اسراف و تجمل گرايي باشند.
3105---0914
¤ اقتصاد پويا و شكوفا با وجود مفاسد اقتصادي مانند رانت خواري و... امكان پذير نمي باشد. براي تحقق جهاد اقتصادي در همان گام اول بايد با مفاسد اقتصادي مبارزه بشود.
1255---0912
¤ از نسل علي، امام و هادي داريم
هر سال نشانه و نمادي داريم
فرموده ولي امرمان خامنه اي
امسال جهاد اقتصادي داريم
7261---0919
¤ علي عليه السلام مي فرمايد: كسي كه منكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده اي است ميان زندگان (تهذيب الاحكام ج6 ص 181)
2878---0919
¤ در سالهاي 69 و 68 آقاي هاشمي رفسنجاني دائم در خطبه هاي خود از عملكرد هشت ساله دولت موسوي انتقاد مي كردند و با توجه به اينكه وي از 68 به بعد مسئوليت كليدي نداشته چطور پس از فتنه گري در سال 88 «خادم» ملت از سوي آقاي هاشمي لقب گرفته است. از آقاي هاشمي درخواست مي شود كه خادم بودن وي را (كه به نظر ما خائن است) براي ملت تشريح نمايند.
4454---0937
¤ بي حيايي آمريكايي ها و وهابي هاي عربستان به جايي رسيده كه كار خودشان يعني پياده كردن نيرو در بحرين و سركوب مردم اين كشور را دخالت نمي دانند ولي ايران را به سبب انعكاس فرياد ملت بحرين متهم به دخالت در امور اين كشور مي كنند. امروز يك بچه 12 ساله هم مسائل جهاني را به خوبي تجزيه و تحليل مي كند ولي دشمنان شرم و حيا نمي كنند. البته آنچه كه امروز دامنگيرشان شده به خاطر همين سياسي كاري هاي خودشان است و اوضاع براي آنها به مراتب بدتر خواهد شد.
عليمرداني
¤ مقاله عسلويه «شيرين تر از عسل» كه در صفحه 14 كيهان دوشنبه 15/1/90 چاپ شده بود واقعاً به كام بنده شيرين آمد و يقين دارم به دل خيلي ها نشسته است چرا كه نويسنده مقاله در واقع حرف دل مردم ايران را زده است. بنده تعجب مي كنم چرا با كساني كه سد راه پيشرفت ملت و كشور شده اند برخورد نمي كنند.
خلج و چند تماس مشابه از استان البرز
¤ موضع گيري اخير قاضي بين المللي گلدستون ، نفوذ استكبار جهاني در مجامع بين الملل و زير پا گذاشتن تمامي قوانين انساني و بين المللي توسط صهيونيستها و نومحافظه كاران آمريكايي و اروپايي و استفاده ابزاري از آزادي بيان و حقوق بشر را به همگان معلوم ساخت. اكنون خود ملت ها بايد به دنبال احقاق حقوق خود از دست مستكبرين باشند و در خانه نشستن و چشم به سازمان ملل داشتن را به كنار بگذارند.
قاجار
¤ گويا برخي از همسايگان زبان خوش سرشان نمي شود ، لذا مي طلبد ديپلماسي كشور بيش از گذشته فعال شود.
3419---0935
¤ زمان افول ديكتاتورهاي منطقه فرا رسيده است و مردم پيام هاي انقلاب اسلامي ايران را دريافت نموده اند و ديگراين حاكمان ظالم چندين دهه اي را برنمي تابند.
3419---0935
¤ طبق اعلام برخي مسئولين قرار است امسال سه صفر از پول ملي كشور حذف شود با اين حساب يك دستمال كاغذي كه هزار تومان مي ارزد را بايد ده ريال بخريم و منزل صدميليون توماني را يك ميليون ريال؟ مسئولين تشريح نمايند.
حجت زحمتكش از نكا- روستاي دوراب
¤از جبهه متحد اصولگرا مي خواهم در انتخابات آينده به هيچ وجه افراد قدرت طلب، محافظه كار، ترسو، سودجو، بي بصيرت، و را در ليست خود قرار ندهند كه در غير اين صورت ولايتمداري، تدبر، صداقت، شجاعت و آنها زير سوال رفته و اعتماد مردم اصولگرا و ولايتمدار از آنها سلب مي گردد.
4266---1091
¤از دولت خدمتگزار درخواست مي شود نسبت به پرداخت سهام عدالت به كارگران بخش خصوصي نيز اقدام نمايند.
2991---9091
¤از مسئولين دولتي درخواست مي شود در سال جديد تكليف نيروهاي شركتي را پس از 8 سال بلاتكليفي روشن نمايند.
6030---4091
¤در جاده ها هر ده كيلومتر يك پليس گذاشته شده كه راننده اي بي احتياط جان چند نفر انسان بي گناه را به خطر نيندازد ولي در رابطه با خانم ها و آقاياني كه به صورت مانكن درآمده و سلامت اخلاق جامعه را به خطر مي اندازند هيچ كس هيچ كاري نمي كند. چرا؟
2959---9093
¤مطالبي در مورد ضرورت كاهش ساعات كار زنان بنويسيد و اين كه چرا به رغم بخشنامه دولت مبني بر دوركاري كارمندان اين كار عملي نمي شود.
9392---6091
¤تعداد قابل توجهي از خانوارهاي ايراني با اينكه در سال 78 براي گرفتن يارانه ها ثبت نام كرده اند ولي اداره آمار اسامي آنان را رد نكرده در نتيجه در هر دو مرحله پرداخت يارانه محروم شده اند. آيا سزاوار است كه بدون هيچ تقصيري اين گونه نقره داغ شوند.
پاك نيت
¤در ايام نوروز فيلم هاي سينمايي كه از سيما پخش شد يا در تطهير جادوگري بود و يا با هنرهاي رزمي كاذب را تبليغ مي كرد. چرا در صدا و سيما با پول بيت المال اينگونه برخورد مي شود.
3501---4091
¤سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي تكليف مستمري بگيران خود را مشخص كند كه دقيقا چه روزي از هر ماه حقوق آنان را پرداخت مي كند. با بي برنامگي كه در پرداخت حقوق مستمري بگيران بوجود آمده نمي توانيم براي زندگي خود برنامه ريزي داشته باشيم.
يعقوبي
پاسخ روابط عمومي شركت قطارهاي مسافربري رجاء
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 80/21/9138، صفحه 9، زير عنوان «قطار پرديس مسير تهران-مشهد هم تاخير داشت، سيستم گرمايش هم مشكل داشت» به آگاهي مي رساند علي رغم عدم ارائه اطلاعات دقيق قطار مزبور، شامل: ساعت حركت قطار و شماره سالن و تمامي گزارش هاي سير قطارهاي پرديس تهران-مشهد در تاريخ مورد اشاره بررسي و موردي مبني بر تاخير فني و خرابي و نامطلوب بودن سيستم تهويه يافت نشد. علي ايحال در صورت ارسال اطلاعات و مشخصات كامل قطار و ارائه مستندات از سوي تماس گيرنده محترم، موضوع بنحو مقتضي قابل پي گيري و نتيجه آن اطلاع رساني خواهد شد.
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 2 تهران
در پاسخ به پيام شهروند محترم در تاريخ 11/12/89 با عنوان «احتمال ريزش كانال كوي نصر» به آگاهي مي رساند: كانال مذكور در سالهاي قبل توسط معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه 2 با احداث ديوارهاي برشي سنگي و بتني ايمن سازي و در قسمتهايي به جهت جلوگيري از سقوط سرپوشيده گرديده است و تاكنون گزارشي مبني بر ريزش ديواره هاي مذكور دريافت نشده است.
 هشدار شديداللحن آيت الله وحيد به جريان انحرافي

عضو مجلس خبرگان با اشاره به ديدار چندي پيش جمعي از اعضاي جامعه مدرسين با آيت الله وحيد خراساني اعلام كرد كه وي در اين ديدار انتقادات شديدي را نسبت به جريان انحرافي در كشور مطرح كرد.
آيت الله كعبي عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با جهان، با اعلام اين مطلب افزود: ديدار خصوصي برخي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم با استاد عظيم الشان و مرجع بزرگوار تقليد حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني دامت بركاته در فضايي صميمي و همراه با تجليل و تكريم مقام منيع مرجعيت و نيز بهره مندي از رهنمودهاي معظم له همراه بوده است.
وي با بيان اينكه اخبار منتشر شده ازاين جلسه در برخي رسانه ها خلاف واقعيت بوده است اظهار داشت: بي ترديد ملاقات با مراجع بزرگوار تقليد و طرح بعضي مطالب و مسائل ضروري و كسب رهنمودهاي لازم، سنتي حوزوي و امري متعارف و متداول و مرسوم بوده و هست. نقل اين ملاقاتها و ديدارها براساس شنيده ها و شايعه ها توسط افراد غيرمسئول و غيرمربوط و انتشار رسانه اي بر پايه اظهارات غيرمستند و شايعه ها از جهت شرعي و اخلاقي مذموم است و پذيرفته نيست.
وي با اشاره به جلسه مذكور اعضاي جامعه مدرسين با آيت الله وحيد تصريح كرد: درباره ديدار مذكور مطالبي ناروا در برخي رسانه ها منتشر شده است و در اين زمينه اظهاراتي غيرواقعي به اينجانب نسبت داده شده است. به صراحت اعلام مي نمايم كه هيچگونه مطلبي را در خصوص اين ديدار اظهار نكرده ام و عليرغم كنجكاوي و اصرار برخي رسانه ها و خبرگزاريها حاضر به هيچگونه مصاحبه اي نشده ام.
آيت الله كعبي به رابطه حسنه آيت الله وحيد با رهبر انقلاب اشاره كردند و گفتند: رابطه متقابل حضرت آيت العظمي وحيد خراساني دامت بركاته با نظام اسلامي و رهبري عظيم الشان حسنه و در مسير حفظ دين اسلام و مذهب اهل بيت عليهم السلام و استقلال كشور و تحكيم نظام اسلامي است.
وي به هشدار شديداللحن آيت الله وحيد به سياست هاي فرهنگي در جلسه با جامعه مدرسين اشاره و تصريح كرد: هشدار شديداللحن ايشان به برخي دستگاههاي فرهنگي در عمل به وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با بدعتها و فرقه هاي انحرافي و در چارچوب دفاع از اسلام و مكتب اهل بيت عليهم السلام و حفظ نظام اسلامي است.

 رسانه هاي غربي: ايران برنده اصلي تغييرات در خاورميانه است

رسانه هاي غربي در گزارش هاي متعددي ضمن اشاره به علل و پيامد قيام ملت هاي منطقه اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران برنده اصلي تغييرات در اين منطقه است.
روزنامه «اينديپندنت» در اين باره نوشت: گسترش اعتراضات مردمي در كشورهاي عربي و سقوط رژيم هايي مثل حسني مبارك به يك اعتبار باعث تقويت اعتماد به نفس حكومت ايران شده است. حكومت هاي عربي مثل عربستان يا مصر در سال هاي اخير موضع خصمانه اي عليه حكومت ايران داشتند. پيام هاي ديپلماتيك دولت آمريكا كه توسط وب سايت ويكي ليكس برملا شد، نشان داد شدت اين خصومت تا حدي بود كه آنها سعي داشتند آمريكا را براي حمله نظامي به ايران قانع كنند.
گزارشگر روزنامه «اينديپندنت» در پايان مي نويسد هرچند مقامات آمريكا مي كوشند با تأكيد بر نتيجه موفقيت آميز جنبش هاي اصلاح طلبانه و سكولار در جهان عرب نشان دهند كه مدل انقلاب و حكومت اسلامي ايران منسوخ شده است، نبايد فراموش كرد كه در شرايط فعلي حكومت ايران يكي از برندگان اصلي تغييرات فاحشي است كه در صحنه سياست و در نتيجه تعادل قواي خاورميانه در حال روي دادن است.
هفته نامه آمريكايي «نيوزويك» نيز در اين باره نوشت: از وقتي كه انگليس و فرانسه حدود يك قرن پيش تلاش براي تجزيه امپراطوري عثماني را آغاز كرده اند، غرب در تلاشي غيرمنسجم، اتفاقي و ضمني و تا حدودي بي رحمانه وارد شده است تا به نوعي اراده و خواسته هاي خود را بر خاورميانه تحميل كند و در اين ميان از روش هاي گوناگوني استفاده كرده و برخي اوقات به طور آشكار از زور استفاده كرده و گاهي ديگر نيز از ابزار پنهاني براي پيشبرد اهداف خود در خاورميانه استفاده كرده است و از طريق دست نشانده هاي خود اهدافشان را در خاورميانه پيش برده اند.
اين هفته نامه سپس اين گونه ادامه داد كه هم اكنون ناآرامي ها در كشورهاي عربي نشان داده است كه مردم خاورميانه قابليت موثري را در مهندسي تغييرات در كشورهاي خود دارند.
نيوزويك در پايان اينگونه نتيجه گيري كرد كه ديگر غرب در منطقه خاورميانه نفوذي ندارد و ناآرامي هاي اخير در كشورهاي عربي نشان داد كه مردم منطقه به تنهايي قادرند كه حوادث كشور خود را مديريت كنند و هيچ نيازي به نظارت، راهنمايي و حمايت هاي غرب ندارند و غرب به انتهاي مسير دخالت در خاورميانه نزديك مي شود.

 بروجردي : بيانيه شوراي همكاري خليج فارس غير قابل قبول است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به بيانيه شوراي همكاري خليج فارس كه در آن ايران را به دخالت در امور داخلي كشورهاي عضو اين شورا متهم كرده، گفت: اين بيانيه غير قابل قبول است و سياست ما در قبال كشورهاي عربي عضو خليج فارس، سياستي شفاف و روشن است.
علاءالدين بروجردي تاكيد كرد: ما همواره از تماميت ارضي اين كشورها و امنيت آنها دفاع كرده ايم.
وي افزود: در دوره اي كه نيروهاي صدام خاك كشور ما را اشغال كرده بودند، اين كشورها تيلياردها دلار به صدام كمك كردند؛ در حالي كه ما بعد از پايان جنگ، مقابله به مثل نكرديم و علاوه بر آن هنگامي كه صدام كشور عربي كويت را اشغال كرد ما به حمايت از كويت برخاستيم و اولين كشوري بوديم كه اين اشغال را محكوم كرديم. از كويت حمايت كرديم و اين شجاعت را به خرج داديم، در حالي كه كشورهاي منطقه بسيار نگران وضعيت خود بودند.
بروجردي اضافه كرد: در مقطع فعلي هم يكي از كشورهاي منطقه كه عضو سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسلامي است دچار بحران شده است و نيروهايي از كشورهاي ديگر براي سركوب مردمشان وارد اين كشور شده اند. طبيعتا در اين شرايط جمهوري اسلامي ايران عكس العمل نشان مي دهد؛ همان گونه كه در مورد اشغال خاك كويت عكس العمل نشان داد.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: به نظر من اين حق جمهوري اسلامي ايران است كه در اين مورد اظهارنظر كند؛ زيرا ما نيز در اين منطقه زندگي مي كنيم و امنيت منطقه مرتبط با ايران نيز مي شود. ما نيز حق داريم در اين رابطه موضع داشته باشيم و موضع مان را اعلام كنيم. ما از اين منطقه منفك نيستيم و معتقديم امنيت منطقه را خود كشورهاي منطقه بايد تامين كنند.
وي تاكيد كرد: اظهارنظرهاي ايران، دخالت در امور داخلي محسوب نمي شود و موضع شوراي همكاري خليج فارس كاملا مردود و غير قابل قبول است.
بروجردي تاكيد كرد: اين كه اعلام شده است ايران سياست هاي خصمانه اي در قبال اين كشورها دارد، درست نيست. سياست ما در قبال آنها دوستانه است و پيوسته در اين مسير حركت كرده ايم و نمونه هاي آن در طول تاريخ قابل اشاره است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس توصيه كرد كه فريب آمريكايي ها را نخورند چراكه آمريكا به دنبال منافع خود است و هيچ گونه دلسوزي براي ملت هاي منطقه ندارد و صرفا به دنبال منافع خود و بهره گيري از منابع نفتي اين منطقه است.

 خاك بر سرتون! لياقت يه مورچه از شما بيشتره (خبر ويژه)

به سربالايي افتادن گروهك هاي اپوزيسيون پس از تحرك ناكام در بهمن و اسفند 89 باعث زد و خوردهاي لفظي تازه در اين مجموعه خارج نشين شده است.
شبكه بالاترين كه پس از چاخان هاي چند هفته اي، روزگار بدي را مي گذراند ضمن سلب مسئوليت از خود و حمله به گروه موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز نوشت: «جنبش كاملا در حال فرسايش است. وقتي موسوي و كروبي گرفتار شدند، نمايندگاني با برچسب شوراي هماهنگي و با تاخير و اختلال در تصميم گيري، سريال سه شنبه هاي اعتراض را بنيان گذاري كردند اما حالا سرعت سازماندهي آنچنان كم شده كه گويا آقايان مشاور فراموش كرده اند چرا در اروپا و آمريكا تشريف دارند. نه صدايي از آنان شنيده مي شود نه تكاني مشاهده مي گردد به نحوي كه جنبش را به اضمحلال برده است.»
نويسنده بالاترين با بيان اينكه «خودمان را گول مي زنيم و مي گوييم رژيم رفتني است. با كدام مبارزه؟ تمام مبارزه و انقلاب ما منحصر به فضاي مجازي شد» ادامه مي دهد: حقيقت تلخي است ولي ما آماده نيستيم و به خودمان اطمينان نداريم. ما سرخورده و افسرده و عصباني هستيم چون آرزوهايمان با آنچه قادريم يا حاضريم انجام دهيم، هيچ تطابقي ندارد.
بالاترين در مطلب ديگري نوشت: اين بود آن همه ادعا و ابتكار؟ اين بود جنبش اعتراضي شما؟ به كجا رسيديد؟ خوابيد يا بيداريد؟ نكنه حكومت رو تغيير داديد ما خبر نداريم؟ خاك بر سرتون... حيف خون ندا... غيرت و لياقت يه مورچه از شما بيشتره.
«ن-ك» كاريكاتوريست خارج نشين نشريات زنجيره اي نيز كه متهم به همكاري با سازمان هاي امنيتي نظام شده، در پاسخ در «خودنويس» نوشت: تعطيلات نوروزي را دو هفته رفتم اروپا و آلمان و ايتاليا. برخي دوستان ساكن اروپا را ديدم. دوستاني هم معتقد بودند كه برخي مطالب انتقادي رسيده به خودنويس را مغزهاي متفكر امنيتي مي نويسند. راستش تا آنجا كه مي دانم اين دوستان امنيتي تر از گمنام هاي «شوراي هماهنگي» نيستند! در گپي با يكي از دوستان سبز آلمان، بيشتر به اين نتيجه رسيدم كه روش امنيتي شورا نشان سابقه امنيتي مي تواند داشته باشد، وگرنه دليلي براي «گمنام» ماندن كساني كه مدعي رهبري اند وجود ندارد.


 رجوي هم با همين توجيهات مزدوري آمريكا را آغاز كرد (خبر ويژه)

دفاع علني چند مواجب بگير سرويس هاي جاسوسي غرب از همكاري با بيگانه، موجب اعتراضاتي در ميان طيفي از مخالفان شده است.
داريوش سجادي كه خود در خارج كشور اقامت دارد با اشاره به مقاله هاي مشابه مجيد محمدي، تريتا پارسي، كاظم علمداري و محمدتهوري در بلااشكال توصيف كردن همكاري با بيگانگان و دشمنان ملت ايران نوشت: جنبش سبز! را يا لااقل بخش موثري از جنبش سبز را در كنار تمام فراز و فرودهايش مي توان جنبشي بدعت گذار تلقي كرد. يكي از مهم ترين بدعت هائي كه محصول مستقيم عمل اين دسته از سبزها بود. منزه شدن همكاري با اجنبي و موجه شدن استفاده از حمايت دول بيگانه جهت مبارزه در تامين اهداف است. بدعتي كه تئوريسين هاو فعالان خودخوانده منسوب به جنبش كوشيدند از تمامي احتجاجات و استدلال هاي موجود و ممكن براي مشروع جلوه دادن «هم خوابگي سياسي با اجنبي» بهره بگيرند. از جمله كاظم علمداري كه اخيراً فرموده اند همانطور كه من و امثال من با رد شدن از مذموم بودن اخذ تابعيت آمريكائي توانستيم ضمن آمريكائي شدن بدون هيچ كراهتي از امتيازات آمريكا بهره ببريم جنبش سبز هم بايد بدون خجالت متقاضي كمك خارجي شود تريتا پارسي هم فرموده اند «براي تسليم ايران در پرونده اتمي بايد ايران را مجبور كرد ليست كامل دانشمندان خود را با ذكر محل سكونت و اشتغال و محل هاي رفت و آمد در اختيار شوراي امنيت قرار دهد». مجيد محمدي و محمد تهوري نيز مشتركاً فرموده اند «اخذ كمك خارجي در مبارزه با جمهوري اسلامي بلااشكال است و براي سرنگوني حكومت بايد و مي توان بدون هيچ خجالتي از دولت هاي خارجي كمك گرفت.»
سجادي در وبلاگ سخن مي نويسد اين اسباب تحير است كه وارثان خلف مسعود رجوي كه در دهه 50 در خلسه ترور مستشاران آمريكائي در خيابان هاي تهران مستانه سرود «سركوچه كمينه- مجاهد پركينه»، «آمريكائي بيرون شد-خونش روي زمينه» را هماوائي مي كردند اينك با تاسي بر همان رويكرد مسبوق به سابقه مبني بر «هدف وسيله را توجيه مي كند» و با تعريف خود ذيل عمله و اكله «واشنگتن» و «تل آويو» در كوچه پس كوچه هاي تهران در كمين شكار دانشمندان ايراني «خون خون» مي كنند و دنباله هايشان در آمريكا همچون «تريتا پارسي» گرادهنده به تل آويو و واشنگتن براي يافتن اتم شناسان ايراني شده اند! در پاسخ به كساني چون تهوري و محمدي نيز بر اين نكته مي توان تصريح داشت؛ عطف به فتاوي ايشان مبني بر بلااشكال بودن استفاده از كمك خارجي جهت سرنگوني حكومت داخلي خوب است مشاراليها و همفكران مشاراليها يك بار و براي هميشه تكليف خود را با كودتاي 28 مرداد سال 32 روشن كنند. بالاخره با چنان فتوايي فضل الله زاهدي و تيم كودتاچيان 28 مرداد را مي توان در مقام قهرمانان ملي نشاند كه 50 سال جلوتر، تاسي به هماني كردند كه مفتيان جديد از آن تحت عنوان «حليت كمك خارجي براي سرنگوني حكومت داخلي» ياد مي كنند. بر اين اساس آيا شايسته نيست به صلاحديد اين مفتيان نورسيده، مجسمه تمام قد و تمام طلاي «فضل الله زاهدي» در ميادين شهر نصب گردد!؟
وي مي افزايد: در پاسخ به چنين «شرمندگان بي شرمي» چاره اي نيست تا نه با زبان منطق كه ظاهراً ايشان استعدادي در فهم چنان زباني ندارند بلكه با چنان «هم خوابگاني با اجنبي» بايد به زبان «اربابان صهيونيست اشكناز ي شان» صحبت كرد و آن اينكه مثل شما به مثابه خوتسپا(Chutzpah) نوجوان شرور ادبيات فولكلور يهوديان است كه از فرط شرارت، پدر و مادر خود را كشت و در دادگاه در كمال پرروئي خواستار آن شد تا قاضي به ايشان به ديده ترحم و عفو بنگرد چرا كه وي نوجواني قابل ترحم و «يتيم» است!
سجادي خاطر نشان كرده است: آن دسته از منسوبان جنبش سبز كه بعد از دو سال خوش خرامي و خوش اقبالي از دخالت اجنبي اكنون بمنظور توجيه خود و فرار بابت شرمندگي بابت چنان مباشرت نامباركي متوسل به فتواي حليت همكاري با اجنبي مي شوند بمثابه «خوتسپائي» مي مانند كه حال مي كوشند بمنظور تبرئه خود با «تحميق افكار عمومي» روسياهي خود را قابل اغماض و ترحم جلوه دهند.

 آقاي مرگ موش سخنگوي «سازمان» شد (خبر ويژه)

يك عضو متواري حزب مشاركت، به عنوان سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب معرفي شد!
رسانه هاي زنجيره اي وابسته به حزب مشاركت و مجاهدين كه هم اكنون از آمريكا و اروپا اداره مي شوند، اعلام كردند سازمان مجاهدين (شاخه خارج كشور) با اكثريت آرا رجب مزروعي را به عنوان سخنگوي اين سازمان معرفي كرده است. اين در حالي است كه اعضاي شاخه مذكور هرگز معرفي نشده اند و درباره شاخه داخلي سازمان نيز پيش از اين حجاريان تصريح كرده كه اعضاي آن در يك فولكس واگن جا مي شوند. پيش از اين محمد علي توفيقي تنها عضو نشاندار سازمان ضمن خروج از كشور، از سازمان اعلام استعفا كرده بود.
رجب مزروعي و پسر وي (حنيف) چند ماه پس از فتنه سال 88 به طور مخفيانه از كشور گريختند و به اروپا رفتند. آنها به همراه برخي عناصر مسئله دار كه با سرويس هاي اطلاعاتي غربي وصل هستند، كوشيدند خلأ بازداشت اعضاي شوراي مركزي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را با صدور بيانيه هاي جعلي به نام اين دو حزب منحله پركنند و از خارج كشور چنين القا كنند كه مشاركت و مجاهدين در داخل كشور فعال هستند. بنابر پاره اي اخبار، مزروعي جزو تيم گرداننده تلويزيون نيمه تعطيل «رسا» مي باشد.
همزمان با معرفي شدن مزروعي به عنوان سخنگوي سازمان مجاهدين، نامبرده مصاحبه اي را نيز با سايت وابسته به كديور و حلقه لندن انجام داد تا اين گمانه را كه وي نيز جزو شوراي هماهنگي راه سبز در خارج كشور است تقويت كند. كديور، امير ارجمند و واحدي به همراه چند روزنامه نگار زنجيره اي از ديگر اعضاي اين حلقه نقابدار هستند.
خاطرنشان مي شود 3 روز پيش نيز پيام تسليتي خطاب به موسوي (به خاطر درگذشت پدر وي) تحت عنوان «جمعي از نمايندگان او در خارج از كشور» منتشر شد كه امضاي علي اكبر موسوي خوئيني، رجب علي مزروعي، فاطمه حقيقت جو، نورالدين پيرمؤذن و حسن يوسفي اشكوري پاي آن به چشم مي خورد.
كلمات قصار رجب مزروعي عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم معروف است از جمله اين عبارت كه گفته بود نمايندگان مجلس حوصله و وقت و تخصص لازم را ندارند كه علاوه بر وظيفه نمايندگي بر قراردادهاي نفتي هم نظارت كنند! او هم چنين با اهانت به مردم گفته بود اگر مرگ موش هم مجاني توزيع شود، مردم براي آن صف مي كشند!
اكنون بايد ديد با حل شدن مشكل سخنگويي سازمان مجاهدين، چه فيلي از فولكس واگن اين سازمان هوا مي شود.

 جناب سرلشكر! اگر قوت داشتي كه مبارك به زير كشيده نمي شد (خبر ويژه)

يك سرلشكر وابسته به رژيم مبارك مدعي شد شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر اجازه نخواهد داد خميني ديگري در مصر روي كار بيايد.
محمد مختارالمله معاون وزير دفاع مصر در ديدار با سردبيران برخي روزنامه هاي مصري ضمن اشاره به برخي نگراني ها درباره روي كار آمدن اسلامگرايان كه وي از آنها به عنوان جريان هاي تندرو ياد كرده، اظهار داشت: ما اجازه نمي دهيم نيروهاي تندرو مصر را به ايران يا غزه ديگري تبديل كنند.
وي در عين حال مدعي شد ارتش قصد بازگرداندن اوضاع به دوران پيش از مبارك را ندارد.
پيش از اين رژيم صهيونيستي و آمريكا نسبت به تشكيل حكومت اسلامي و روي كارآمدن اسلامگرايان قدرتمند نظير اخوان المسلمين در مصر ابراز نگراني كرده اند.
سخنان اين ژنرال وابسته به رژيم حسني مبارك در حالي است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح صرفاً مسئوليت اداره دولت انتقالي را برعهده دارد و اين مردم انقلابي مصر هستند كه به رغم همه تلاش هاي امنيتي-نظامي و تحركات آمريكا و غرب، حسني مبارك را به زير كشيدند و به اصطلاح معروف، موز اگر قوت داشت كمر خود را راست مي كرد. از سوي ديگر در همين دوره بود كه شوراي ياد شده مجبور شد اجازه عبور ناوهاي نظامي ايران از كانال سوئز به سمت سوريه را صادر كند.
پيش از اين نبيل العربي وزير خارجه موقت مصر از گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران استقبال كرده است.

 چقدر هم كرشمه به شما مياد! (خبر ويژه)

عضو ارشد يكي از گروه هاي اصلاح طلب فعال در فتنه 88، موضعي دو پهلو نسبت به فتنه سبز اتخاذ كرده است.
«م- م- خ» با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي اصلاح طلبان براي نهمين دوره انتخابات مجلس، از شناسايي و مذاكره با برخي چهره ها براي قرار گرفتن آنان در ليست هاي انتخاباتي سخن به ميان آورده و تاكيد كرده است كه اين افراد داراي سابقه مثبتي بوده و احتمالا توان عبور از فيلتر شوراي نگهبان را دارا مي باشند.
به گزارش بولتن نيوز وي همچنين با بيان اين كه اصلاح طلبان بايد با «ناز و كرشمه» وارد عرصه انتخابات شوند گفته است، بايد كاري كرد كه نظام مثل عروس ها ناز ما را بكشد!
وي همچنين با ابراز اميدواري نسبت به اختلاف بين دو گروه كه آنها را اصولگرايان منتقد و دولتي ها توصيف كرده، از برخي تحركات جريان فتنه انتقاد كرده و گفته است: اصلاح طلبان بزرگترين ضربه را دو سال اخير از ناحيه برخي از همين عملكردها خوردند.
خوئيني ها در عين حال بر مديريت رفتاري مجموعه فتنه گران توسط اصلاح طلبان تاكيد كرده و گفته است ما نبايد اينها را حذف كنيم بلكه بايد به عنوان يك چماق همواره بالاي سر نظام آن را نگاه داريم!
تبادل اين قبيل تحليل ها در نشست هاي محفلي در حالي است كه جريان فتنه سبز و اصلاح طلبان نقش آفرين از نگاه نظام و مردم اساسا سالبه به انتفاي موضوع هستند و محال است كه از دلبستگان به نظام و انقلاب كمترين اعتنايي به جريان فتنه كه سيماي آبله گون و زشت آن كاملا پديدار شده بكند چه رسد به اين كه ناز آن را بكشد!

 تحريم ايران... شايد 3 سال ديگر! (خبر ويژه)

سلسله گزارش هاي منتشره در رسانه هاي آمريكايي و اروپايي حاكي از گسترش معاملات شركت هاي آلماني با ايران به رغم وعده كاهش همكاري و اعمال تحريم است.
در آخرين نمونه از اين گزارش ها، وال استريت ژورنال خبر داده كه تجارت شركت زيمنس با ايران افزايش يافته است. پيش از اين، روزنامه نيويورك تايمز و مجله اشپيگل ضمن گزارش هايي از همكاري 30 شركت آلماني با ايران و نيز نقش پررنگ يك بانك آلماني در معاملات نفتي ايران و هند خبر داده بودند.
روزنامه وال استريت ژورنال به تازگي در گزارشي نوشت: با گذشت حدود يك سال از وعده شركت زيمنس براي توقف همكاري هايش با ايران، تجارت و معاملات اين شركت با ايران روند صعودي به خود گرفته است. آنها مي گويند پروژه تازه اي در ايران آغاز نكرده اند ولي پروژه هاي قبلي را كه بسيار هم سوددهي بالايي دارد، ادامه مي دهند. گفته مي شود زيمنس به خاطر قوانين تجاري خود نمي تواند زير تعهداتش بزند. پيتر لوشر رئيس شركت زيمنس مي گويد ما در صورت نقض قرارداد بايد خسارت بپردازيم.
روزنامه آمريكايي با اشاره به اين كه نتوانسته واكنشي از وزارت خارجه آمريكا يا اروپا در قبال ادامه اين قبيل همكاري ها بگيرد، مي نويسد: شركت هاي متعدد ديگري نيز كه تعهد طولاني مدت در حوزه نفت و گاز دارند نمي توانند به سادگي قرارداد خود را نقض كنند. ديگر شركت هاي اروپايي از جمله شركت سوئيسي «اي بي بي» و يا شركت نفتي ايتاليايي «اني» و يا شركت حوزه هاي نفتي «شلومبرگر» مشغول اجراي قراردادهاي قبلي خود هستند و هنوز در ايران حضور دارند. اين شركت ها مي گويند عملا تا 3 سال ديگر امكان خروج از ايران را نخواهند داشت.
خاطرنشان مي شود پيش از اين در برخي نشريات اروپايي و آمريكايي فاش شد كه برخي بانك هاي آلماني در تسهيل معاملات نفتي ايران و هند همكاري مي كنند. نيويورك تايمز صراحتا نوشت: به رغم فشارهاي آمريكا، مقامات آلمان مانع وساطت بانك هاي آلماني ميان هند و ايران براي پرداخت پول معاملات نفتي نشدند. آنها مي گويند هيچ مبناي حقوقي براي اين ممانعت وجود ندارد. تنها در يك قلم از اين معاملات، 2 ميليارد دلار به بانك مركزي ايران پرداخت شده است.
همچنين برخي روزنامه هاي آلماني نظير روزنامه WAZ معتقدند بيش از 30 شركت بزرگ آلماني با ايران و از جمله صنايع موشكي و اتمي آن همكاري مي كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14