(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه اول اردیبهشت 1390- شماره 19907

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
از معلوم به مجهول يك سناريو (يادداشت روز)
حكم رهبر انقلاب به وزير اطلاعات به ماموريت هاي مهم خود ادامه دهيد
بوسه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
هشدار چهره هاي سياسي كشور به رئيس جمهوراحمدي نژاد مراقب اقدامات جريان نفوذي دردولت باشد
يك عضو فراكسيون اصولگرايان:
گروه 3نفره اصولگرايان فهرست 13 نفره شوراي مشورتي را به رئيس جمهور ارائه كرد
رئيس مركز نظام ايمني هسته اي كشور: هيچ خطري نيروگاه بوشهر را تهديد نمي كند
رگ غيرت گماشته ها سرانجام جنبيد (خبر ويژه)
نزديكي مصر به جبهه ايران شوكي بزرگ اما ناگزير است (خبر ويژه)
آمريكا: ائتلاف ضد ايراني كاملا از هم پاشيده است (خبر ويژه)
فيگارو: از نگاه اسرائيل دموكراسي در خاورميانه يعني پيروزي ايران (خبر ويژه)
اين سه حلقه به هم پيوسته بخيه به آبدوغ مي زنند! (خبر ويژه)از معلوم به مجهول يك سناريو (يادداشت روز)

انتشار خبر استعفاي! وزير اطلاعات در ساعات پاياني يكشنبه شب- ساعتي كه روزنامه ها زير چاپ رفته اند و توزيع آنها آغاز مي شود- قدري عجيب بود، درست مانند زمان انتشار خبر تغيير وزير امور خارجه در شب تاسوعا كه چند روز تعطيلي پشت سر هم افتاده بود و در حالي كه او در سفر سنگال به سر مي برد. اصلا انتشار خبر چرا تحت عنوان «استعفا»؟ چرا در خبر منتشره متن استعفايي وجود نداشت؟ بركناري يك مقام مهم بدون هيچ توجيه روشن و واگذاري تحليل آن به رسانه هاي خارجي؟!... ناگهان روز سه شنبه آقاي اسفنديار رحيم مشايي آفتابي مي شود و با الفاظي دوپهلو مي گويد «ابعاد تحولات و قيام هاي مردم منطقه را بايد با علم به قصد و طرح قدرت هاي بزرگ براي تسلط به منطقه تحليل كرد و در لايه هاي پايين تحولات متوقف نشويم. دستگاه هاي مسئول بايد در اسرع وقت ضعف هاي اطلاعاتي و ارتباطي خود را در خصوص تحولات منطقه جبران كنند».
او همچنين مي گويد «نمي توانيم با قاطعيت نتيجه بگيريم كه خواسته و افق آرمان مردم اين كشورها دقيقاً همان مطالبات و خواسته هاي ملت ايران است... نداشتن اخبار و تحليل صحيح و دقيق درباره هر يك از اين كشورها و ارتباط همه اين رويدادها با طرح كلان سلطه گران [ارتباط همه اين رويدادها با طرح كلان سلطه گران!!؟] ما را در موضع گيري ها و تصميم گيري ها به اشتباه خواهد انداخت». آيا عزيمت مشايي به دربار شاه اردن و همزمان، گسيل دستيار ارشد او- بقايي- به كاخ علي عبدالله صالح در يمن در راستاي آگاهي از «طرح كلان سلطه گران در ارتباط با همين انقلاب هاي منطقه» بوده است؟! مي توان با چينش چند معلوم در كنار هم، پرده از روي برخي مجهولات برداشت. اظهارات اخير آقاي مشايي را كه همزمان در قواره وزير خارجه و اطلاعات ظاهر شده- مانند مواقعي كه از موضع وزير فرهنگ و ارشاد يا وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سخن مي گويد!- مي توان در كنار اظهارات چندي پيش وي نهاد كه از اسلام ايراني دم زد و سندي به دست جريان هاي ضدايراني منطقه ساخت تا بگويند غصه ايراني ها، اسلام نيست، كشورگشايي است! يا در كنار اظهارات ملك عبدالله اردن كه گفت ايران در حال تشكيل هلال شيعي و تسخير منطقه است. به راستي سؤال مهمي است كه «اردن» كجاي نقشه سياسي خاورميانه جديد و در حال تحول قرار دارد، همچنان كه يمن.
ماجراي بركناري وزير اطلاعات يا تغيير وزير خارجه را از دو منظر مي توان ارزيابي كرد. يكي از زاويه تلقي رئيس جمهور محترم، و ديگري از منظر پازل بزرگي به نام تحولات خاورميانه و نگراني جبهه دشمن از نقش ويژه ايران در اين تحولات و آرايش جبهه دشمن.
چه نامي بر تحولات خاورميانه مي توان نهاد؟ 10 سال پيش، استراتژيست هاي تيم بوش از «جنگ جهاني چهارم» و خاورميانه جديد و قرن جديد آمريكايي سخن گفتند؟ كارشان كه به بن بست خورد، پاي عنوان جنگ نرم به ميان كشيده شد. امروز سخن از «انقلاب»هاست. اين منطقه همچنان كه 4 جنگ را در كمتر از 8 سال در افغانستان و عراق و لبنان و غزه تجربه كرد، چشم به بيداري «اسلامي» در حدفاصل تركيه و عراق و لبنان و فلسطين و مصر و عربستان و ليبي و تونس و بحرين و يمن و... گشود. در واقع جنگي همه جانبه با مختصات به هم آميخته گرم و سرد، و سخت و نرم در جريان است. يك جنگ بزرگ با جبهه هاي متعدد. بعد از ماتم بزرگ آمريكا در لبنان و غزه و عراق، مصر يكي از 3 ركن مهم سياست خارجي كاخ سفيد در منطقه بود كه فرو ريخت. اضطرابي كه از ناحيه سرنگوني حسني مبارك به جان سران دو ركن ديگر (اسرائيل و رژيم سعودي) افتاده قابل محاسبه نيست. اين دو ستون ديگر در چه وضعيتي به سر مي برند؟ اگر از اين حقيقت عبور كنيم كه سران دو رژيم هر لحظه منتظرند انتفاضه اسلامي از درون مرزهاي فلسطين و عربستان بجوشد، يك نگراني واقعي در تحليل هاي زمامداران هر دو رژيم موج مي زند و آن اينكه مي گويند اسرائيل يا عربستان توسط جبهه مقاومت و كشورهاي دستخوش انقلاب اسلامي «محاصره» شده اند. اسرائيل خود را در محاصره رو به تقويت از جانب لبنان، سوريه، غزه و اينك مصر جديد مي بيند همچنان كه عربستان مي داند رژيم پوسيده و وابسته و مرتجعي است كه در محاصره عراق، سوريه و به تدريج مصر و بحرين و يمن انقلابي قرار گرفته است. در اين ميان هر دو كشور نگراني ويژه اي نسبت به انتفاضه مشابه در «اردن» دارند، كشوري همجوار اسرائيل و عربستان.
آنها با نگراني، دوام يا اسقاط ملك عبدالله اردني را رصد مي كنند و يقين دارند اگر اين ديوار تيغه اي فرو بريزد چهارراه بزرگي در قلب خاورميانه گشوده مي شود، چندان كه يكي از مقامات ارشد صهيونيستي چند ماه پيش گفته بود فرو ريختن اردن در همسايگي عراق جديد يعني پيش آمدن و رسيدن ايران از شرق به مرزهاي اسرائيل. براساس اين واقعيات، جاي سؤال دارد كه دور زدن وزارت خارجه- دستگاه زير نظر رئيس جمهور محترم- و ارتباط ويژه با پادشاه اسلام ستيز و مطلقاً آمريكايي اردن واجد چه معنايي مي تواند باشد؟ جز بازي در زمين و نقشه دشمن؟ خوش بينانه اگر بنگريم آقاي مشايي به اعتبار خامي و ناپختگي، وارد اين بازي شده كه بايد گفت اگر خامي بوده چرا وارد اين گود شده و به رغم مخالفت وزارت خارجه و ساير نهادهاي ذي ربط، اصرار بر تداوم بازي در زمين دشمن وجود داشته است و چرا بايد آقاي مشايي و تيم وي به جاي توبيخ شدن، وزارت خارجه يا اطلاعات را سرزنش كنند؟ اما اگر از اين خوش گماني عبور كنيم- كه اصرار بر تداوم راه غلط، اين خوش گماني را نقض مي كند- تحليل ديگر اين خواهد بود كه صرف نظر از تصور و تلقي رئيس جمهور محترم، دور زدن وزارت خارجه و بسترسازي براي فشلي و كم كاري آن در طول يك سال اخير، براساس سناريويي شك برانگيز و هماهنگ صورت گرفته است، سناريويي كه فاز ديگر آن از مدت ها قبل متوجه وزارت اطلاعات به عنوان چشم رصدگر و مشت اقتدار نظام در برابر فتنه گران داخلي و خارجي بوده است. اين سناريو يك بار 13 سال پيش- به بهانه قتل هاي زنجيره اي- در دولت اصلاحات به شكل علني و «شمشير از رو» عليه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به اجرا درآمد تا اگر توانست به طور كامل اين نهاد را «قفل» كند اما اگر هم اين هدف حداكثري اجرايي نشد، بتوان وزارت را به انفعال و فشلي كشاند. سناريوي مذكور همواره در دستوركار سرويس هاي سه گانه سيا، موساد و اينتليجنس سرويس قرار داشته است. وزارت اطلاعات به ويژه طي 2 سؤال اخير به خاطر نقش آفريني هاي درخشان و كم سابقه(از جمله در برابر فتنه 88 و شبكه موساد و گروهك ريگي و...) مورد حقد و كينه دشمنان تابلودار نظام و سرويس هاي بيگانه اي قرار داشته كه انهدام سناريوي 20 ساله خود را در فتنه سبز به چشم مي ديدند.
خيال و نقشه دشمنان، به تضعيف دستگاه هايي چون وزارت خارجه و اطلاعات محدود نمي شود. آنها در شطرنج بزرگ خاورميانه و درحالي كه در معرض هزيمت كامل قرار گرفته اند، به كليت دولت اصولگرا و رئيس جمهور آن به چشم يك خاكريز بزرگ مي نگرند. اين تحليل راز مگويي نيست و بارها در كلام سياستمداران و تحليل گران آمريكايي و اسرائيلي و انگليسي منتشر شده كه غرب چه در چالش هسته اي و چه درباره تغيير نقشه وجغرافياي سياسي خاورميانه، پروژه را با اصلاح طلبان بسته و تمام كرده بود اما روي كارآمدن اصولگرايان به ويژه احمدي نژاد و اطاعت و هماهنگي آنها با رهبري كه تدبير و شجاعت را به هم آميخته، هر دو پروژه را به ضدخود تبديل كرد. آنها مي دانند كه ضربه بزرگ را از اضمحلال سناريوي حاكميت دوگانه و انسجام حاكميت زيرلواي ولايت فقيه خورده اند و بنابراين ضربه را بايد به خاكريز اول نظام- يعني دولت و رئيس جمهور- بزنند اما نه از روبرو، بلكه از عمق دولت! و نه با گارد تقابل بلكه با نفوذ به روش اسب تروا. در شطرنج نيز وقتي مهره هاي دو حريف به مقابل هم مي رسند و يكديگر را سد مي كنند، تنها مهره اي كه امكان دور زدن و پريدن از روي مهره هاي حريف را دارد، مهره اسب است. اصطلاح نظامي آن- اگرچه نارسا- پياده كردن چترباز در عمق جبهه حريف و اصطلاح اطلاعاتي آن نفوذ و همرنگي و زدن شبيخون به هنگام غفلت از عمق جبهه مقابل است.
فتنه سال 88 از چنين تحليلي برآمد چرا كه طيفي در غرب مانند شيمون پرز به اين پروژه رسيده بودند كه «جنگ با جمهوري اسلامي از داخل مرزهاي ايران آغاز مي شود و اپوزيسيون سبز به نيابت از ما با رژيم مي جنگند». قرائن و شواهد بسيار نشان مي دهد دشمن پس از هزيمت در آن فتنه، درصدد است به خاكريز اول نظام- دولت مكتبي و اصولگرا - از درون آن و به واسطه ايجاد تقابل و بن بست با نظام آسيب بزند، از جمله به علت كينه اي كه نسبت به خط شكني احمدي نژاد و كليت دولت اصولگرا در برابر جبهه استكبار دارد و فارغ از اين كه رئيس جمهور در ذهن خويش چه تصور و قضاوتي مي كند. در اين فاز، آشكار است كه فرقه انحرافي چند نفره- و البته وصل شده با عقبه و بقاياي فتنه سبز- تقلا مي كند سناريوي مرده حاكميت دوگانه را به هر قيمت ولو رفتارهاي انتحاري زنده كند. براي آمريكايي كه در وضعيت مرگ و زندگي مجبور شد پشت نوكران 30 ساله را به اعتبار وخامت اوضاع در خاورميانه خالي كند، فرمان انتحار مهره هاي كم بهاتر در ايران به طريق اولي واجب است، اتفاقي كه درباره برخي سران خاكستري فتنه سبز هم رخ داد.
احمدي نژاد در جبهه ولايت بارها به صف دشمن زده و در كنار پرچمداري، خط شكني كرده است. درست به دليل همين خدمتگزاري و عدالت خواهي و دشمن ستيزي هم بود كه مورد تأييد و حمايت و پشتيباني جبهه بزرگ اصولگرايان و مقتداي فرزانه انقلاب قرار گرفت. اما تحركات روشني در جريان است تا در اين اتفاق و انسجام و اتحاد رخنه اندازد و وقتي ميان دولت و نظام فاصله انداخت، ابتدا با دولت و سپس با اصل نظام جمهوري اسلامي به عنوان خارچشم جبهه استكبار تسويه حساب كند. هدف اين پروژه زدن رگ و ريشه هاي حيات دولت به دست برخي عناصر نفوذي است. كدام درخت با قطع ريشه ها مي تواند ادامه حيات دهد؟ اصولگرايي سرمايه بزرگ نظام ماست و نظام و جبهه اصولگرايان نمي گذارند غباري بر اين سرمايه بنشيند تا چه رسد به آسيب يا غارت اعتبار آن. با اين حال بايد كلام حضرت امام خميني(ره) را متذكر شد كه مي فرمودند اگر غفلت كنيم، توهم پيروزي براي ما سستي مي آورد و ريشه هاي گنديده براي توطئه به هم مي رسند.
ملت و مسئولان ما رمز پيروزي را مي دانند. مكتب ما شاقول روشني دركف مؤمنان قرار داده است. «به پروردگارت سوگند ايمان نمي آورند مگر آن كه در مشاجرات، حكميت نزد تو آورند، سپس در نفس خويش هيچ حرجي نسبت به حكمي كه دادي پيدا نكنند و تسليم كامل باشند (سوره نساء- آيه 65). انقلاب اسلامي ما را همين فرمول معجزه آسا در طوفان هاي بزرگ پيش برد و نگين يكدانه حلقه انقلاب ها و رويدادهاي بزرگ خاورميانه كرد. در مقابل، زحمت هايي كه در اين سه دهه پديد آمد ناشي از برخي غفلت ها بود كه اصحاب جبهه حق كردند تا زبان بريده دشمنان دراز شد. بارها فتنه از سيماي زشت خود نقاب گشود و شاهد بازاري! شد چون ناشنيده مانده بود هشدار اميرمؤمنان(ع) درباره آغاز تكوين آن؛ «... و اگر حق خالص مي ماند و با باطل نمي آميخت، زبان معاندان از ملامت حق كوتاه و قطع مي شد» (خطبه 50 نهج البلاغه).
احمدي نژاد كه اراده كرد پا جاي پاي شهيد رجايي- مرد مكتبي مقلد امام- بگذارد، بارها دشمن را به عزا نشاند و دوستان انقلاب در جاي جاي خاورميانه را شادمان كرد. اين روزها كه مسلمانان بي پناه در بحرين و يمن و ليبي و عربستان و فلسطين و... به خاك و خون كشيده مي شوند و زير شكنجه دژخيمان مظلومانه و بي سروصدا جان مي سپارند، تنها اميدشان به جمهوري اسلامي است. اكنون اولين و مهم ترين مسئوليت، رسيدن به فرياد آنهاست و هركاري جز اين، خيانت به امت اسلامي و شراكت در ريختن خون آنان است. هيچ روزي - به ويژه امروز- روز شاد كردن دشمن نيست. امروز روز نااميد كردن دشمنان و شتافتن به ياري مظلومان منطقه است. امروز روز لبيك است نه روز اما و اگر و ليك. خدا نياورد روزي را كه شرمنده رسول خدا، اميرمؤمنان و فاطمه زهرا(عليهم السلام) شويم به خاطر خالي كردن پشت مستضعفان انقلابي جهان و غفلت از مرز جبهه دوست و دشمن. امروز روز شوكت جبهه اميرمؤمنان(ع) به بركت دلاوري مالك اشترها و عمارهاست، اگر از اشعث ها غفلت نشود. انتظار آن است كه احمدي نژاد، مالك اشتر باشد حتي اگر اين بار در تشخيص اين كه تير پرتاب شده از جانب دشمن - با امضاي «م ن عبدالله الناصح»!- از سر خيانت و فريب است، به خطا رفته باشد. بنده خيرخواه خدا و مشق آموزه هاي دشمن؟!
محمد ايماني

 طي نامه اي ابلاغ شد
حكم رهبر انقلاب به وزير اطلاعات به ماموريت هاي مهم خود ادامه دهيد

سرويس سياسي-
رهبر معظم انقلاب اسلامي با صدور حكمي خطاب به حجت الاسلام حيدر مصلحي از وي خواستند قدرتمندتر از گذشته به ماموريت هاي مهم خود در اين وزارتخانه ادامه دهد.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين نامه كه مستقيما خطاب به وزير اطلاعات نوشته شده از وزير و ديگر پرسنل خدوم اين وزارتخانه خواسته اند در همكاري با دولت و ديگر نهادهاي اطلاعاتي به ماموريت هاي مهم خود ادامه بدهند.
متن كامل حكم رهبري خطاب به وزير اطلاعات كه نخستين بار ساعت 14روز گذشته روي سايت رهبر انقلاب منتشر و سپس از بخش هاي خبري سيما قرائت شد، چنين است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حجت الاسلام جناب آقاي مصلحي دام توفيقه
وزير محترم اطلاعات
استحكام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتي كشور يكي از پايه هاي مهم اقتدار نظام اسلامي است، لذا از شما مي خواهم بيش از پيش در انجام ماموريتهاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمايه عظيمي كه آن وزارتخانه از نيروي انساني توانمند و انقلابي و متدين و فن آوريهاي روز برخوردار است و با حمايت دولت خدمتگزار و همكاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد كوچكترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد. براي شما و معاونان و مديران محترم و همه فرزندان عزيز انقلابي ام در وزارت اطلاعات دعا مي كنم. موفق و مويد باشيد.
سيدعلي خامنه اي
30 فروردين 1390
اين نامه در حالي منتشر شد كه رئيس جمهور يكشنبه شب با صدور حكمي ضمن بركناري مصلحي از وزارت اطلاعات وي را به عنوان مشاور امور اطلاعاتي خود منصوب كرده بود.
پس از صدور آن حكم اخبار موثقي منتشر شد كه رهبري با ارسال مرقومه اي توسط يكي از اعضاي بلندپايه دفترشان خطاب به آقاي احمدي نژاد از وي خواستند حكم خود را لغو كرده و مصلحي را در سمت خود ابقا نمايد. خبرگزاري ايرنا- ارگان رسمي دولت- ظهر دوشنبه با انتشار خبري كه البته به سرعت از روي سايت آن حذف شد نوشت كه صدور چنين فرماني خطاب به رئيس جمهور «محرز» است.
انتشار عمومي حكم رهبر انقلاب خطاب به مصلحي در حالي صورت گرفت كه بيش از دو روز از فرمان خصوصي رهبري خطاب به رئيس دولت مي گذشت اما خبري از اجراي آن نشده بود. در تمام اين مدت همچنان سايت هاي رسمي دولت بويژه پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري (Presidentir) و پايگاه اطلاع رساني دولت (Dolatir) خبر عزل مصلحي از وزارت اطلاعات و انتساب وي به عنوان مشاور امور اطلاعاتي رئيس جمهور را در صفحه اول خود حفظ كردند كه معناي آن اين بود كه نظر دولت تا زمان انتشار حكم رهبري همان بود كه يكشنبه شب اعلام شد ، يعني عزل مصلحي از وزارت اطلاعات و انتصاب او به يك مقام مشاورتي در نهاد رياست جمهوري.
نكته جالب تر اين است در حالي كه همگان منتظر بودند تا دولت هرچه زودتر تبعيت خود را از فرمان صريح رهبري اعلام كند پايگاه اينترنتي «دولت يار» كه توسط نزديكان اسفنديار مشايي اداره مي شود نيمه شب سه شنبه خبري از قول يك منبع آگاه منتشر كرد كه مي گفت رئيس جمهور ديگر مصلحي را وزير نمي داند و خود سرپرست وزارت اطلاعات است. اگرچه اين خبر متعلق به يك منبع رسمي نبود ولي از آنجا كه انتساب اين سايت كه توسط فردي به نام «س» اداره مي شود به مشايي محرز است، ضرورت داشت مقام هاي دولتي واكنشي به اين خبر نشان دهند و درباره صحت و سقم انتسابي كه به رئيس جمهور داده بود اظهارنظر نمايند اما در اين باره هم كاري جز سكوت انجام نشد.
تا لحظه تنظيم اين گزارش واكنشي از جانب دولت به حكم رهبري صورت نگرفته است.

 بوسه (گفت و شنود)

گفت: روزنامه ها و سايت هاي حامي فتنه 88 كه با حمايت از موسوي و كروبي و خاتمي، به طور آشكار نقش ستاد رسانه اي آمريكا و اسرائيل و انگليس را برعهده گرفته بودند، حالا زبان به ملامت اصولگرايان گشوده اند كه «حالا ديديد مشايي چه كاره است»؟!
گفتم: اصولگرايان كه از اول مي دانستند او چه كاره است و شديداً به وي اعتراض داشتند ولي همين رسانه ها در حالي كه از اقدامات ضد آمريكايي دولت به شدت عصباني بودند، از مشايي و باندش با همه توان حمايت مي كردند.
گفت: خودشان را به فراموشي زده اند، يكي از حاميان فتنه در مقاله اي به آقاي مصباح حمله كرده كه چرا از دولت حمايت كرده اي؟
گفتم: آقاي مصباح از كارهاي خوب دولت حمايت كرده و به اشكالات آن، از جمله حضور باند مشايي نيز هميشه اعتراض داشته است ولي همين روزنامه ها و رسانه ها همصدا با نتانياهو و شيمون پرز و اوباما و ملك عبدالله و بهايي ها و منافقين و... از سران فتنه حمايت مي كردند و در مقابل جنايات آنها هم لام تا كام حرف نمي زدند!
گفت: يكي ديگر از حاميان فتنه، از اصولگراياني كه به باند مشايي اعتراض دارند با عنوان «توابين» ياد كرده است!
گفتم: «توابين» به حمايت از امام حسين(ع) با شمر و عمرسعد و ابن زياد جنگيدند نه اينكه مانند حاميان فتنه به اردوگاه يزيد بپيوندند.
گفت: چه عرض كنم؟! حاميان سينه چاك فتنه وقتي هم كه مي خواهند از آموزه هاي اسلامي مثال بياورند، بد جوري به جدول مي زنند!
گفتم: يارو از حج آمده بود پرسيدند از رمي جمره چه خبر؟! گفت خيلي سنگ به سر و كله ام خورد اما بالاخره بوسيدمش!!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤قرآن كريم در آمريكا توسط يك كشيش تندرو و در بحرين توسط نيروهاي به ظاهر مسلمان آل سعود و آل خليفه به آتش كشيده مي شود اين است اسلام آمريكايي كه حضرت امام(ره) بارها به آن اشاره مي فرمودند.
فاراب
¤با توجه به اينكه دو سوم جمعيت خاورميانه در كشورهاي ايران، تركيه و مصر قرار دارد شايسته است اين سه كشور اتحاديه اي را به نام «اتم» (پايان) شكل دهند يا نام ديگري كه بهتر به نظر مي رسد. در صورت تحقق اين امر بسياري از مشكلات منطقه حل خواهد شد.
خادمي
¤ مسئولين و مديران وزارت اطلاعات كشور با اقتدار كامل و اقتدا به رهبري و قانون اجازه ندهند افرادي نفوذي در تشكيلات دولت به صورت هدفمند با اعصاب و روان مردم بازي كنند و مسائل فرعي را به مسئله اصلي نظام تبديل نمايند.
5366---0935
¤از رئيس جمهور محترم به خاطر زحمات و تلاشهاي طاقت فرساي دولت تقدير و تشكر مي شود. اميدوارم همچون گذشته سرباز و خادم لايقي براي ملت و رهبري باشند تقاضا مي شود با برخي امور نسنجيده اطرافيان اميد ملت را به ياس تبديل نكنند و دشمن را شاد نفرماييد. به نظر مي رسد با عزل يكي دو نفر از اطرافيان روند گذشته عزل وزرا به پايان برسد.
احمدي از شهرري، محمودي و چند تماس مشابه
¤تعجب بنده از اين است كه آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري چگونه تحركات هدفمند و خطرناك مشايي را مي بيند و كاري نمي كند اگر هم متوجه خطر او نمي شود حداقل به خيرخواهي بزرگان از جمله آيت ا مصباح گوش كند.
4029---0919
¤فتنه سبز براي خارج شدن از چاهي كه افتاده به يك ريسمان احتياج دارد چه كسي بهتر از مشايي كه با برنامه هاي خود توجه مردم را از فتنه گران منحرف ساخته و مشغول خود كرده است. ريسمان آقاي مشايي به هر جايي كه گره خورده باشد بطور قطع به ستون ولايت گره نخورده است.
3658---0918
¤بنده و تمام هم وطناني كه در سراسر كشور با عشق و علاقه وصف نشدني و همراه با نذر و نياز به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري راي داده ايم به خاطر اين بود كه رفتار و عمل ايشان را در خط ولايت ديده ايم و مي بينيم ولي اكنون بعضي از اطرافيان او با فاصله گرفتن از اصول چهره واقعي خود را آشكار كرده و هرازچندگاهي كاري مي كنند كه موجب رنجش رهبري و ملت مي شوند.
گل محمد نورايي از مهدي شهر سمنان
¤در آزمون دكتري كه هفته گذشته برگزار شد در درس مربوط به استعداد تحصيلي از يك متن مديريتي سوال هايي پرسيده شده بود در قسمتي از اين متن عبارت مكتب ايراني آمده بود. تصور بفرماييد جريان انحرافي آقاي مشايي تا كجا نفوذ كرده است.
يك داوطلب دوره دكتري
¤در هر دو دوره رياست جمهوري اخير با عشق تمام به آقاي احمدي نژاد راي داده ام و پشيمان هم نيستم ولي دلم از اين مي سوزد كه چرا ايشان همه عشقي را كه مردم به ايشان دارند قرباني آقاي مشايي مي كند و به خيرخواهي ملت و بزرگان توجه نمي كند.
خلج از كرج
¤ دولت مي تواند در طرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت ها را به صورت ماهانه اصلاح كند.
ايراني
¤جاي بسي تاسف كه ورزش فوتبال كشورمان خصوصا در سطح تيمهاي مطرح علاوه بر حيف و ميل پولهاي بي زبان ملت با آبروي كشور نيز بازي مي كنند.
4761---0912
¤از مسئولين امر درخواست مي شود علت عدم پرداخت سود سهام عدالت مشمولين مرحله 1 و 2 را اعلام كنند.
9395---0913
¤در حالي كه سازمان محيط زيست از ممنوعيت واردات ماده مرگبار آزبست (پنبه كوهي) به كشور از سال 88 خبر مي دهد چطور فعاليت صنايع لوله سازي آزبست در دورود لرستان و انتشار غبار سرطاني كه تا كيلومترها جان هزاران نفر را تهديد مي كند به كار خود ادامه مي دهد؟! آيا محيط زيست خبر ندارد؟
امير صالحي
¤در تاريخ 9/1/90 ساعت 11 شب به بعد سهل انگاري بيمارستان () در يكي از شهرستان هاي استان همدان، تويسركان و نيامدن پزشك كشيك بر سر بيمار و تشخيص نادرست و عدم اعزام سريع به همدان دختر 52 ساله اينجانب فوت كرد.از مراجع ذي صلاح خواستار رسيدگي به اين موضوع هستم چرا من بايد دخترم را از دست بدهم.
نبي الله توكل دبير بازنشسته آموزش و پرورش تويسركان
¤از صدا و سيما به خاطر اكران فيلم «مرد تاريكي» كه از شبكه يك پخش شد و ماهيت جنايتكار و توطئه گر دولتهاي آمريكا و انگليس بر عليه ايران را فاش كرد متشكرم.
3501---4091
¤اينجانب حق بيمه سربازي ام را به صورت اقساطي كاملا پرداخت كرده ام ولي مدت مذكور در سابقه ام منظور نشده پس از پي گيري بيمه اعلام نمود به علت پرداخت جابجايي فيش دوم و سوم بايد طي درخواست جديد مجددا با نرخ جديد محاسبه و مابه التفاوت را پرداخت نمايي تا برايت منظور شود؟! آيا سزاوار است به خاطر مشكل سيستم و يك جابجايي در تاريخ پرداخت (فيش سوم و دوم) بيمه تامين اجتماعي كارگران را وادار به جريمه و پرداخت مجدد نمايند؟!
يك كارگر بيمه شده
¤ در آزمون ارشد حوزه علميه خواهران سال 98 فرزندم با سوابق تحصيلي و معدل 91 و قبولي در امتحان عمومي و تخصصي و امتياز 816 برخلاف ضوابط مردود اعلام شد در حالي كه برخي نمره قبولي كسب نكرده ولي جزو قبول شدگان هستند. به 4 نامه اي كه به مركز مديريت فرستاده ايم متأسفانه تا به حال پاسخ نداده اند. با چه كساني مكاتبه كنيم تا پاسخ دريافت كنيم؟
5359---0912
¤ پرونده خيانت در امانت كلاسه 189093 در شعبه چهارم بازپرسي منطقه 7 كه بيش از يكسال معطل مانده بود بالاخره با پيگيري هاي متعهدانه كيهان و مسئولان دلسوز و پيگير قضائي به شعبه 1104 شهيد قدوسي ارجاع كه كمتر از بيست روز حكم قطعي صادر شد كه جاي تشكر دارد و معلوم شد كه پرونده حقوقي بوده نه جزائي! تأخير و بي توجهي بازپرس شعبه چهار در اين مدت بيش از يكسال با توجه به اينكه گفته بودم كه هم بدهكارم و هم مستأجر و چند سر عائله مندم باعث شد براي رسيدن به حقم دچار بدهي هاي فراوان شوم و در عسر و حرج زندگي كرده و پيگيري پرونده جديد نيزباشم. حال از مدير دلسوز و مسئولين متعهد و خداترس قضائي استمداد مي طلبم تا نسبت به آن بازپرس و عسر و حرج هزينه هاي بعدي من، مرا ياري و راهنمايي فرمايند.
سيداحمد پورمستوفي
¤ تعدادي از رانندگان وسايل نقليه عمومي اعتياد به مواد مخدر دارند. تعجب مي كنيم چگونه اين افراد از كنترل و نظارت راهنمايي و رانندگي به راحتي عبور مي كنند و مشكلي پيدا نمي كنند.
8313---0919
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي مازندران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه 02/1/09 در مورد رفع مشكل آب شرب روستاي مسده به آگاهي مي رساند: «روستاي مسده از توابع بخش مركزي شهرستان چالوس داراي 728 مشترك بوده و از سنوات گذشته تحت عنوان پروژه غرب چالوس اجرا گرديده است و از چشمه چاخاني تامين آب مي شود و در حال حاضر حتي در ايام تعطيلات نوروز 09 نيز هيچگونه مشكلي نداشته و چشمه مورد استحصال داراي دبي آب بالايي مي باشد كه جوابگوي كل روستاهاي منطقه بوده است و عليهذا مشكل اعلام شده در روزنامه كيهان توسط محمد الياسي پناه قابل پيگيري و در صورت وجود اشكال مطرح شده مرتفع خواهد شد.»
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 12/1/09 صفحه 2 ستون كيهان و خوانندگان با مضمون «ورود آقايان به واگن بانوان» به اطلاع مي رساند مراقبت و كنترل هاي مستمر از سوي ماموران امور ايستگاه ها، حراست و پليس مترو در تمام ايستگاه هاي مترو به خصوص ايستگاه هاي شلوغ و ابتداي مسير براي جلوگيري از ورود آقايان به داخل واگن مخصوص بانوان انجام مي گيرد. ضمن اينكه مجدداً به پرسنل امور ايستگاه ها، حراست و پليس مترو تذكر داده شد كه كنترل هاي لازم را براي جلوگيري از ورود آقايان به داخل واگن بانوان در خط پنج متروي تهران به دقت كنترل نموده و در صورت مشاهده برابر مقررات با آنان برخورد نمايند.»
 هشدار چهره هاي سياسي كشور به رئيس جمهور احمدي نژاد مراقب اقدامات جريان نفوذي در دولت باشد

در پي ماجراهاي اخير در خصوص وزير اطلاعات، جمعي از چهره هاي سياسي كشور نسبت به اقدامات جريان نفوذي در دولت به رئيس جمهور هشدار داده و بر لزوم تبعيت كامل از ولايت فقيه تاكيد كردند.
آيت الله ابوالقاسم خزعلي نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به مخالفت رهبر انقلاب با بركناري وزير اطلاعات اظهار داشت: همه مسئولان موظفند از فرمايشات مقام معظم رهبري تبعيت كنند.
وي بر همين اساس به حضور جريان انحرافي و نفوذي در دولت اشاره و تصريح كرد: آقاي احمدي نژاد نبايد اجازه دهد كه نفوذي ها بر وي تاثير گذاشته و فرصت چنين برنامه ها و اقداماتي را داشته باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه وقتي رهبر معظم انقلاب دستور داده اند كه آقاي مصلحي در سمت خود باقي بماند، هيچ كس حق تخلف از نظر ايشان را ندارد، خاطر نشان كرد: ما به طور قاطع از نظر رهبر انقلاب حمايت مي كنيم.
همچنين آيت الله واعظ طبسي در ديدار با پرسنل و فرماندهان ارتش خراسان رضوي در مشهد اظهار داشت: هيچ قدرتي نمي تواند در برابر امام جامعه كه مقام معظم رهبري است تصميم گيرنده باشد و مشروعيت همه عزل و نصب ها با رهبري نظام است. توليت آستان قدس رضوي افزود: علت اصلي در راس حكومت قرار گرفتن ولايت فقيه، آسيب نديدن عزت و ارزش هاي ديني است و تا زماني كه ارزش هاي ديني در جامعه در صدر باشد، مشكلي نمي تواند مانع پيشرفت و توسعه كشور شود.
احمد توكلي- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي- نيز درباره نقش تيم نفوذي و منحرف در دولت درخصوص اتفاقات اخير در وزارت اطلاعات اظهار داشت: نمي دانم كه چقدر كلمه نفوذي درخصوص آنها معنا دارد اما اين تيم منحرف بوده و متهم به فساد است. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس همچنين در پايان تاكيد كرد: طبيعي است كه اين طور كج رفتاري ها نيز تحت تاثير اين تيم است. همچنين حجت الاسلام سيدعباس نبوي با اشاره به القاي اختلاف ميان رئيس جمهور و مقام معظم رهبري توسط سايت هاي يك جريان منحرف اظهار داشت: نقد دولت نهم و دهم در موارد متعددي به حالت تخريب و افراط كشيده شده و در عين حال انتقادات دلسوزانه علما و شخصيت هاي سياسي در هياهوهاي مختلف گم شده است از اين رو عدم توجه به اين نوع نصيحت ها توسط رئيس جمهور زمينه مناسبي را براي نقدهاي مخرب عليه حيثيت وي و دولت ايجاد كرده است. وي بر همين اساس ادامه داد: بنده معتقدم در موضوع عزل مصلحي بايد چشم خود را روي اظهارنظرهاي تخريب كننده عليه دولت دهم و شخص احمدي نژاد بست و آنها را چندان جدي نگرفت چرا كه موضوع اصلي اقدام و رفتار احمدي نژاد در اين قضيه است.
اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه به نظر مي رسد احمدي نژاد به صورت عامدانه بين خود و رهبري فاصله موثري را ايجاد مي كند، تصريح كرد: اينكه چه كساني در اين قضيه موثر بوده و نقش مشايي در اين مسئله چيست، جاي تأمل دارد.
وي افزود: اقداماتي كه منجر به اين نوع تصميمات در زمينه وزارت اطلاعات شده خلاف قواعد اوليه مديريت و به خصوص مديريت اسلامي است؛ اگر قرار است كه سلسله تصميماتي در يك چارچوب منطقي و عقلايي اتخاذ شود بايد همان طور كه رئيس جمهور در مورد نقاط ضعف وزراي خود حق تصميم گيري دارد، اين حق به يك وزير نيز داده شود تا در مورد زير مجموعه خود تصميم گيري كند.

 يك عضو فراكسيون اصولگرايان:
گروه 3نفره اصولگرايان فهرست 13 نفره شوراي مشورتي را به رئيس جمهور ارائه كرد

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارائه ليست 13نفره توسط كميته سه نفره وحدت اصولگرايان به رئيس جمهور گفت: آقايان صدر، توكلي و فدايي جزو اين ليست 13نفره هستند.
علي كريمي فيروزجايي در گفت وگو با ايسنا اعلام داشت: رئيس جمهور بايد از بين 13نفر، 9 نفر را انتخاب كند.
به گفته وي، اين ليست از حدود 10 روز پيش از سوي كميته سه نفره وحدت اصولگرايان (حداد عادل، عسگراولادي و ولايتي) به رئيس جمهور ارائه شده است.
همچنين نوروزي عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز با اشاره به اين ليست 13نفره گفت: اكثريت اين ليست از طيف اصولگرايان سنتي هستند.
حجت الاسلام حسن نوروزي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه اين كميته از چندين ماه قبل جهت وحدت بيشتر اصولگرايان تشكيل شده، اظهار كرد: حجت الاسلام آقا تهراني يكي از افراد معرفي شده در اين ليست است.
در همين حال خبرگزاري فارس اسامي قطعي 6 عضو ليست 13نفره را منتشر كرد.
اين خبرگزاري در گزارشي نوشت: كميته سه نفره متشكل از غلامعلي حداد عادل، حبيب الله عسگراولادي و علي اكبر ولايتي كه از سوي رئيس جمهور موظف به ايجاد وحدت در ميان اصولگرايان هستند، يك ليست 13نفره را براي وحدت بيشتر جريان در جبهه اصولگرا به رئيس جمهور ارائه كرد.
اين افراد از سوي كميته سه نفره به محمود احمدي نژاد پيشنهاد شده اند تا گفت وگوها آغاز شود.
آخرين اخبار خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس حاكي است كه احمد توكلي، محمدرضا باهنر، شهاب الدين صدر، حسين فدايي، عليرضا زاكاني و اسدالله بادامچيان جزو اين ليست 13نفره هستند.
حجت الاسلام والمسلمين مرتضي آقاتهراني كه برخي رسانه ها از حضور نام وي در اين ليست خبر داده بودند، به گفته برخي منابع آگاه در ليست حضور ندارد.
همچنين شنيده مي شود كه محمدنبي حبيبي و منوچهر متكي نيز در اين ليست حضور دارند.

 رئيس مركز نظام ايمني هسته اي كشور: هيچ خطري نيروگاه بوشهر را تهديد نمي كند

رئيس مركز نظام ايمني هسته اي كشور در پاسخ به برخي جوسازي ها تاكيد كرد: اين اطمينان وجود دارد كه آنچه براي فوكوشيما اتفاق افتاده براي نيروگاه بوشهر رخ نخواهد داد.
«ناصر راستخواه» در گفت وگو با فارس به مقايسه ايمني نيروگاه هاي هسته اي فوكوشيما و بوشهر پرداخت و گفت كه نيروگاه اتمي فوكوشيما به صورت آب جوشان است به اين مفهوم كه در داخل محفظه فشار كه قلب راكتور هم محسوب مي شود، حرارت سوخت ها به آب منتقل شده و بخار ايجاد مي شود و اين بخار به سمت توربين ها رانده شده و توربين ها مي چرخد و برق توليد مي شود و بخار در چگالنده (كندانسور) با مدار ديگري خنك مي شود كه اين مدار به آب هاي اقيانوس آرام در فوكوشيما منتقل ميشود لذا اين نيروگاه داراي دو مدار است.
وي با يادآوري اينكه در نيروگاه اتمي بوشهر از آب تحت فشار استفاده مي شود، افزود: در اين نيروگاه سه مدار داريم، مدار اول كه با سوخت ها در تماس است آب تحت فشار بوده و اين آب حرارت را از سوخت ها مي گيرد و در مدار دوم به بخار تبديل مي كند و اين سوخت ها با بخار در تماس نيستند، لذا فقط مدار سومي كه بخار رفته شده به سمت توربين را خنك مي كند، با محيط و دريا در تماس است.
راستخواه گفت: با اين تفاوت طراحي مشخص است كه در نيروگاه هايي مانند فوكوشيما مسير بخار و توربين هم جزو ساختمان هسته اي شان است در صورتي كه در راكتورهايي مانند بوشهر قسمت توربين خارج از ساختمان هسته اي است يعني بخار ديگر با مواد راديواكتيو آلوده نخواهد شد. در فوكوشيما مواد راديو اكتيو ناشي از بخار به دليل اين بود كه بخار از محفظه قلب راكتور بيرون مي آمد و در آنجا اين بخار، آلودگي هم داشت يعني آلودگي هاي اوليه اي كه حادث شد به اين دليل بود كه نشت هاي معمول در ميله هاي سوخت، با بخار مخلوط مي گرديد.
وي درخصوص تفاوت نيروگاههاي بوشهر و چرنوبيل نيز با بيان اينكه نيروگاه چرنوبيل كاملا متفاوت بود، گفت: راكتور بوشهر با استفاده از آب سبك يا آب معمولي كار مي كند اما در چرنوبيل از گرافيت براي كند كردن نوترون استفاده مي شد. علاوه بر اين در كنترل راكتور بين راكتورهايي كه با آب كار مي كنند و راكتورهايي كه با ذغال يا گرافيت كار مي كنند، تفاوت وجود دارد.
وي درخصوص اينكه راكتور بوشهر طراحي سي سال قبل را دارد و در حال حاضر چگونه مي توان اين ضعف را جبران كرد؟ اظهار داشت: وقتي روس ها آمدند تا اين نيروگاه را بهينه كنند، استانداردهاي روز را به كار گرفتند.
بوشهر حتي از نيروگاههاي هم سن خود كه در آلمان كار مي كنند هم پيشرفته تر است يعني روس ها موارد ايمني آژانس را در آن به كار گرفتند و جالب است بدانيد در طراحي هاي جديد روس ها تكنولوژي كه در بوشهر به كار گرفته شده ملاك عمل قرار گرفته است. وي در پايان تاكيد كرد: در مورد راكتور بوشهر تمام اتفاقات ثبت شده در تاريخ و پيش بيني زلزله براساس گسل هاي موجود مد نظر قرار گرفته و شرايط طراحي تعيين شده است، همانطور كه براي انتخاب يك سايت براي تاسيسات هسته اي چنين كاري را انجام مي دهند. براساس دانش روز ما اين اطمينان وجود دارد كه آنچه براي فوكوشيما اتفاق افتاده براي نيروگاه بوشهر رخ نخواهد داد اما اينكه از اين حادثه ما خيالمان راحت باشد، اينطور نيست.

 رگ غيرت گماشته ها سرانجام جنبيد (خبر ويژه)

گماشتگان دژخيم آمريكا و عربستان در بحرين مي گويند: تا تهديد ايران باقي است، نيروهاي خارجي در بحرين مي مانند.
شيخ خالد بن حمد آل خليفه وزير خارجه بحرين، درباره حضور نيروهاي خارجي در اين كشور گفت: نيروهاي شوراي همكاري زماني از بحرين خواهند رفت كه ديگر تهديد خارجي وجود نداشته باشد. من كسي را متهم نمي كنم اما ايران يك تهديد است.
همزمان با اين اظهارات، شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست وزير بحرين براي تشكر ويژه از نقش عربستان در سركوب خونبار ملت مسلمان بحرين به رياض رفت و گفت: عربستان عقبه استراتژيك ماست. ما از نقش مهم عربستان در حمايت از توسعه بحرين در تمام زمينه ها و كمك موثر در حوادث تاسف بار اخير قدرداني مي كنيم.
هشدار مقامات بحريني نسبت به تهديد موهوم خارجي ايران، در حالي است كه اولا بحران اخير اين كشور ناشي از به ميدان آمدن مردم مسلمان اين كشور اعم از شيعه و سني و اصرار بر نقش آفريني در حاكميت است ثانياً بزرگ ترين تهديد خارجي، از سوي آمريكا و رژيم سعودي متوجه بحرين است كه عملا اين كشور را به اشغال درآورده و به صورت مستعمره اداره مي كنند به نحوي كه پنتاگون، بحرين را تبديل به پنجمين پايگاه دريايي خود كرده و عربستان و امارات و... نيز هرگاه اراده مي كنند با قشون نظامي وارد منامه مي شوند ثالثاً خاندان حاكم آل خليفه نيز اصالتاً غير بحريني و از طايفه آل سعود هستند كه به اين كشور كوچيده اند و سرانجام، براساس اسناد منتشره از مذاكرات محرمانه شاه بحرين با مقامات آمريكايي، وي از مقامات زيردست خود خواسته كه الفاظ مصطلح «دشمن» و «رژيم صهيونيستي» را در ادبيات خود نسبت به رژيم اشغالگرقدس حذف كنند و به توسعه روابط با تل آويو بينديشند.
وحشي گري بي سابقه خاندان آل خليفه در كشتار ملت مسلمان بحرين به حدي انزجار آور بود كه روز گذشته روزنامه آمريكايي واشنگتن پست هشدار داد: كاخ سفيد اصولا از ديكتاتورها حمايت مي كند و همين كار را نيز نسبت به شاه بحرين انجام داد اما بايد توجه داشت كه سكوت اوباما در قبال سركوب مردم بحرين، آمريكا را در انظار جهاني زير سوال خواهد برد كه از كدام دموكراسي و آزاديخواهي سخن مي گويد؟ اما پاسخ روشن است به تعبير دنيس مك دوناگ معاون مشاور امنيت ملي آمريكا، ما سياست يكپارچه اي درباره همه كشورها نداريم. ما بر اساس منافع خود از حكومت بحرين دفاع مي كنيم چرا كه پايگاه پنجم نيروي دريايي ما در بحرين مستقر شده است.


 نزديكي مصر به جبهه ايران شوكي بزرگ اما ناگزير است (خبر ويژه)

محافل رسانه اي غربي و عربي از بهبود روابط ايران و مصر پس از سرنگوني حسني مبارك به عنوان شوك بزرگ اما ناگزير ياد مي كنند.
روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال در تحليلي نوشت: ذوب شدن يخ روابط ميان ايران و مصر باعث نگراني آمريكا، اسرائيل و عربستان شده است. اين دولت ها نگرانند كه دوستي ايران و مصر، موازنه شكننده قدرت در خاورميانه را به هم بزند.
وال استريت ژورنال افزود: همچنين اين نگراني وجود دارد كه چنين چرخشي باعث قدرت گرفتن ايران و نيروهاي نيابتي منطقه اي اش نظير حماس و حزب الله گردد در حاليكه هر دو از سوي آمريكا به عنوان سازمانهاي تروريستي شناخته مي شوند. مصر در رويكرد جديد سياست خارجي اش همچنين دسترسي به سوريه (يك متحد نزديك ايران) را هم مدنظر دارد. مراد موافي رئيس جديد دستگاه اطلاعاتي مصر در ماه مارس، سوريه را اولين مقصد سفرهاي خارجي اش برگزيد. مصر دهه ها بازيگر حياتي در موازنه قدرت در خاورميانه به شمار مي رفت و وزنه تعادل در مقابل دشمنان اسرائيل و در راس آنان ايران و سوريه بود.
از سوي ديگر روزنامه سعودي الشرق الاوسط به قلم عبدالرحمن الراشد كه متهم به همكاري گسترده با رژيم صهيونيستي است، نوشت: برقراري روابط مصر با ايران يك شوك بزرگ و بر هم زننده موازنه قدرت در منطقه است اما در عين حال اين حق طبيعي ملت مصر است و هيچ كسي نمي تواند مانع آن شود.
عبدالرحمن الراشد نوشت: بارها درخصوص ضرورت پايان دادن مصر به دشمني با نظام ايران شنيده ايم كه نداي آن بيشتر از سوي مخالفان نظام سابق مبارك سر داده مي شود از جمله نيروهاي ملي ناصري و اخوان المسلمين كه داراي روابط ويژه اي با ايران از زمان پيروزي انقلاب اين كشور بوده اند و هم اكنون نقش موثري در جهت دهي سياست مصر دارند.
وي افزود: ما در مقابل يك نظام جديد در مصر قرار داريم كه مي توان آن را همچون انقلاب ايران يك نظام انقلابي به تمام معنا دانست كه قصد دارد همه دنيا را به چالش بكشد و شايد گزينه مقابله با اسرائيل را همچون سالهاي ماقبل 1969 (1348) برگزيدند يا به مقابله با غرب و اختلاف با نيروهاي منطقه اي برخيزد؟ درست برعكس آنچه در نظام حسني مبارك ديده بوديم.
نويسنده الشرق الاوسط تاكيد مي كند: اگر نظام جديد مصر تصميم بگيرد كه با ايران رابطه برقرار كند هر چند اين اقدام شوك بزرگي خواهد بود و موجب اختلال در توازن قدرتهاي منطقه اي مي شود اما در هر حال اين تصميم ملت مصر و حق طبيعي آن است و هيچ كسي نمي تواند مانع آن شود.

 آمريكا: ائتلاف ضد ايراني كاملا از هم پاشيده است (خبر ويژه)

شوراي روابط خارجي آمريكا اعلام كرد ائتلاف ضد ايراني آمريكا در جهان فروپاشيده است.
پايگاه اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا ضمن اذعان به از هم پاشيدگي ائتلاف ضدايراني آمريكا پس از وقوع تحولات اخير منطقه، نوشت: تلاش آمريكا براي تشكيل يك ائتلاف از رژيم هاي عربي عليه ايران به طور كامل با شكست روبرو شده زيرا مردم كشورهاي عربي با رهبران كشورهاي خود موافق نيستند.
اين پايگاه مي افزايد: صدور مجوز توسط دولت انتقالي مصر به كشتي هاي ايراني براي عبور از كانال سوئز حاكي از آن است كه روابط جديد ايران با دولت جديد مصر مي تواند با روابط ايران با دولت پيشين حسني مبارك متفاوت باشد و آنچه كه ما در تونس، ليبي، مصر و يمن شاهد آن هستيم نيز در واقع تلاش براي عادي سازي روابط با ايران است.

 فيگارو: از نگاه اسرائيل دموكراسي در خاورميانه يعني پيروزي ايران (خبر ويژه)

بيش از دو سوم صهيونيست هاي ساكن فلسطين اشغالي معتقدند تحولات فعلي در كشورهاي مسلمان و عرب به ضرر اسرائيل تمام خواهد شد.
روزنامه فرانسوي فيگارو با انتشار اين خبر تصريح كرد: بهار انقلاب در كشورهاي عربي اسرائيل را نگران ساخته است به ويژه اينكه، اين تحولات قاعده بازي را به نفع ايران تغيير مي دهد.
اين روزنامه افزود: از نگاه سران اسرائيل، تمايلات دموكراسي خواهانه و بي ثباتي رژيم هاي حاكم عرب در منطقه مي تواند به نفع ايران بعنوان دشمن اصلي اسرائيل و نيز اسلامگرايان بخصوص در مصر تمام شود. مقامات اسرائيلي معتقدند كه ايران راهبرد كمك به متحدان خود شامل حزب الله لبنان و گروه فلسطيني حماس در باريكه غزه را تقويت كرده است.
گزارش فيگارو در حالي انتشار يافته كه دو روز قبل روزنامه صهيونيستي هاآرتص تاكيد كرده بود: حسني مبارك به تمام معنا سرسپرده اسرائيل و گوش به فرمان آمريكا بود.
هاآرتص مي نويسد: ما به وضوح ديديم كه چگونه مصري هاي تحصن كننده در ميدان التحرير به تازگي پرچم اسرائيل را آتش زدند، در برابر سفارت اسرائيل تجمع كردند، نامزدهاي رياست جمهوري در مصر براي كسب آرا، سياست دشمني با اسرائيل و نزديكي با ايران را در سرلوحه فعاليت هاي تبليغاتي خود قرار دادند زيرا از نفرت شديد عمومي در مصر از اسرائيل آگاهند.

 اين سه حلقه به هم پيوسته بخيه به آبدوغ مي زنند! (خبر ويژه)

خطاي دور از انتظار رئيس جمهور در ماجراي اخير وزارت اطلاعات، محافل رسانه اي ضدانقلاب و فعال در فتنه سبز را سر ذوق آورد.
اين رسانه ها كه طيفي چند لايه (از رسانه هاي دولتي آمريكا و انگليس تا سايت هاي وابسته به گروهك هاي ضدانقلاب و پايگاه هاي خبري نقش آفرين در فتنه سبز) را شامل مي شود، ماجراي اخير را بهانه اي براي به فراموشي سپردن شكست هاي راهبردي و سرخوردگي گسترده خويش طي يكي دو سال اخير قرار دهند و به عناصر ضد انقلاب اميدواري بدهند. محافل مذكور تلاش كرده اند ماجراي پيش آمده را با تعابيري نظير بن بست، بحران، جنگ داخلي خونين! و... بزرگ نمايي كنند در حالي كه ماجراي اخير با همه تلخي آن در مقابل بحران ها و چالش هايي كه نظام از سرگذرانده، مطلقاً اهميتي ندارد و گذر زمان نشان خواهد داد كه عناصر ضدانقلاب بخيه به آبدوغ مي زنند.
طيف دوم از محافل رسانه اي نقش آفرين، رسانه هاي شبه اصولگرايي هستند كه برخي عناصر زنجيره اي را به همكاري دعوت كرده اند يا هنوز در حال و هواي انتخاباتي و رقابت هاي مربوطه به سر مي برند. اين محافل نيز دانسته يا ندانسته به كمرنگ كردن حقايق فتنه سازماندهي دشمن در سال 88 پرداخته و بعضاً لحني سرزنش آميز در پيش گرفته اند كه چرا مردم و نظام پاي شعارهاي انقلابي و مكتبي احمدي نژاد ايستادند!! اين طيف نيز البته سابقه روشني دارند و در فتنه دشمنان امتحان بدي پس دادند اما با اين وجود مورد اغماض قرار گرفتند.
اما طيف سوم كه ظاهراً در تقابل با دو گروه ديگر اما دقيقا در سناريوي دو طيف قبلي- به ويژه طيف شبكه عنكبوت- نقش آفريني كردند، چند رسانه منتسب به دولت بودند كه با ژست حمايت از دولت و رئيس جمهور، عملاً لحن و ادبيات دشمنان و منافقين را در پيش گرفتند و با نقاب دفاع از رئيس جمهور، كوشيدند به چالش و تنش دامن بزنند. عناصر كم مقدار و نفوذي و بعضاً آلوده به زد و بندهاي شديد اقتصادي و سياسي در اين چند رسانه با كري خواني و تهديد و لات بازي! سعي كردند به فضاي التهاب دامن بزنند و حتي با ادبيات فتنه سبز تهديد به تقابل خياباني كردند كه فارغ از ماهيت گنده گويانه اين تحرك تبليغاتي روشن مي كند باند اسفنديار رحيم مشايي ارتباط كاملا روشن و تعريف شده اي با فتنه سبز دارند و براساس نقش هاي تعريف شده عمل مي كنند. اين رويكرد يادآور همان داستان «اوس شعبان» و اوس قربان» است كه قرار شد به جاي شيرهاي نفله شده و واقعي، لباس شير به تن كنند و با هم گلاويز شوند. البته اوس شعبان و مش قربان اين بار كاملا هماهنگ و آگاه از نقش يكديگر هستند.
طرفه اينكه از يك سو عناصري نظير محمدعلي ابطحي آفتابي شده و از اصولگرايان خواسته كه غيرت به خرج دهند و به ميدان بيايند و از آن طرف سايت دولت يار هم متقابلا از حاميان رئيس جمهور مي خواهد كه به خيابان بيايند، حال آن كه حاميان و منتقدان حقيقي و دلسوز احمدي نژاد يك طيف و يك جبهه بيشتر نيستند. رجب مزروعي عضو فراري جبهه مشاركت روز گذشته به ارگان سازمان سيا گفت: اگر حمايت رهبر نباشد همين مجلس، رئيس جمهور را ساقط مي كند(!)

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14