(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 20 اردیبهشت 1390- شماره 19922

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
روي اين ديوار يادگاري ننويسيد ! (يادداشت روز)
رهبر انقلاب : وضع كشورآينده بهتر و روشن تر را نويد مي دهد
خرس (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
احمدي نژاد در تركيه: استعمارگران حق ملت هاي خسارت ديده را بپردازند
معاون پارلماني رئيس جمهور: تبعيت محض از ولايت فقيه افتخار دولت است
روي سبز ما سياه كه مردم كوفه را روسفيد كرديم! (خبر ويژه)
اظهار عجز رئيس سابق موساد اسرائيل را به هم ريخت (خبر ويژه)
بودجه 40 ميليون دلاري انگليس و آمريكا براي 2 تلويزيون ماهواره اي زرد (خبر ويژه)
صداي آمريكا: در انقلاب 57 گروه ها از توده مردم كف خيابان جا ماندند (خبر ويژه)
لس آنجلس تايمز: مصر پس از انقلاب ماجراجو شده است (خبر ويژه)
شيرين عبادي يك قسط ديگر بدهي خود به تروريست ها را پرداخت كرد (خبر ويژه)روي اين ديوار يادگاري ننويسيد ! (يادداشت روز)

توافقنامه آشتي ملي فتح و حماس كه روز پنج شنبه 15 ارديبهشت ماه - 5 مي 2011- در قاهره به امضاي محمود عباس و خالد مشعل رسيد، اگرچه استقبال گرم و پرشور مردم فلسطين به ويژه ساكنان دو منطقه كرانه باختري و نوار غزه را در پي داشت و در جهان اسلام با عنوان «اولين دستاورد انقلاب هاي اسلامي منطقه» براي فلسطين از آن ياد شد و حتي وزارت امور خارجه كشورمان، اين توافقنامه را «گام مثبت و مباركي در جهت تحقق اهداف تاريخي مردم مظلوم فلسطين» دانسته و از آن استقبال كرد، اما در اين ميان «حلقه مفقوده» و «نكته ناگفته»اي وجود دارد كه با توجه به آن، مي توان و بايد گفت اين توافقنامه چيدمان بازسازي شده اي از معاهده ننگين «كمپ ديويد» و ترجمان بزك شده اي از پيمان «اسلو» است. چرا...؟!
1- توافق بين دو گروه اصلي فلسطين با دو ديدگاه و استراتژي متضاد نسبت به آينده فلسطين امضاء شده است و هر دو گروه فتح و حماس در سند توافقنامه بر استراتژي اعلام شده خود تاكيد ورزيده اند. اين در حالي است كه فتح و حماس از 4 سال قبل به علت- و فقط به علت- تفاوت نزديك به تضاد ديدگاه ها و استراتژي هاي خود در مبارزه با اسرائيل از يكديگر جدا شده بودند و اين جدايي علاوه بر چالش هاي گسترده سياسي، با درگيري هاي نظامي فراواني نيز همراه بوده است.
گروه فتح به رهبري تحميلي و غيرقانوني محمود عباس- ابو مازن- نه فقط بر جعلي بودن رژيم اشغالگر قدس و ضرورت حذف آن از جغرافياي سياسي منطقه اصراري نداشت بلكه تشكيل يك دولت فلسطيني در بخشي از سرزمين هاي اشغالي بعد از جنگ 6 روزه ژوئن 1967 را، صرفا از طريق مذاكره دنبال مي كرد و هرگونه برخورد نظامي با رژيم صهيونيستي را از استراتژي مبارزاتي خود كنار گذاشته بود.
گفتني است كه ابومازن- محمود عباس- يك بهايي ايراني تبار و از نوادگان عباس افندي است كه خانواده وي چند دهه قبل- در دوران ناصرالدين شاه قاجار- و در پي شكست فتنه بابي ها به «حيفا» در فلسطين كوچ كرده بودند. مقامات اسرائيلي محمود عباس را به چشم يك دوست نگريسته و مي نگرند. دوستي كه به گفته زئيف شف- ژنرال بازنشسته ارتش صهيونيستي و يكي از استراتژيست هاي اسرائيلي- سرلشگر وفاداري است و تنها عيب او، آن است كه «لشگر» ندارد.
و اما جنبش حماس- حركت مقاومت اسلامي فلسطين- يك جنبش سياسي- نظامي است كه در سال 1987 از سوي شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز رنتيسي و محمد طاها و در جريان انتفاضه اول فلسطين تشكيل شده كه «نابودي اسرائيل» و «محو كامل رژيم صهيونيستي» را به عنوان يك خط استراتژيك غيرقابل تغيير در اساسنامه خود دارد و تاكنون بر همين اساس حركت كرده است.
در ماده نهم از فصل دوم اساسنامه حماس آمده است؛ «پايين كشيدن پرچم باطل، سيطره بر آن و بيرون راندنش، جهت برقراري حاكميت حق و بازستاندن سرزمين هاي غصب و اشغال شده و پخش اذان از سر گلدسته هاي مساجد به منظور اعلام تأسيس دولت اسلامي به منظور بازگشت مردم (آواره) به ديار و كاشانه خود و بازگرداندن همه چيز به جاي صحيح خود، هدف ماست و خداوند متعال تنها يار و ياور حقيقي است.»
و در ماده يازدهم تأكيد شده است؛ «جنبش مقاومت اسلامي عقيده دارد كه سرزمين فلسطين تا روز قيامت موقوفه اسلامي است و به همه نسل هاي مسلمانان تعلق دارد و چشم پوشي از آن يا بخشي از آن به هيچ وجه مجاز نيست.»
در ماده سيزدهم همين ميثاق نامه- اساسنامه- درباره طرح ها و راه حل هاي احتمالي آمده است؛ «طرح ها و آنچه راه حل هاي مسالمت آميز و سمينارهاي بين المللي براي حل و فصل قضيه فلسطين ناميده مي شود، با عقيده جنبش مقاومت اسلامي در تضاد است، زيرا چشم پوشي از جزئي از فلسطين به معناي چشم پوشي از بخشي از دين است.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود ماهيت دو گروه فتح و حماس نه فقط با يكديگر متفاوت است، بلكه اين تفاوت در حد «تضاد» است، از اين روي، امضاي توافقنامه آشتي ميان دو گروه ياد شده، چنانچه هر يك از آنها بر حفظ ديدگاه و استراتژي خاص خود اصرار و تأكيد داشته باشند، به يك شوخي شبيه بوده و ناممكن است.
2- محمود عباس، بعد از امضاي توافقنامه آشتي و در يك كنفرانس خبري مشترك با خالد مشعل، ضمن ابراز خشنودي از اين توافقنامه مي گويد؛ «تاكنون به هر مسئول اسرائيلي كه مي گفتيم چرا مذاكرات صلح- بخوانيد سازش ذلت بار- را ادامه نمي دهيد؟ مي گفتند با چه كسي مذاكره كنيم؟ فلسطيني ها جداي از يكديگر هستند و در ميان آنها شكاف عميقي وجود دارد.»
آنچه محمود عباس از قول مقامات صهيونيستي نقل مي كند، صحت دارد ولي نه آنكه اسرائيلي ها نگران اختلاف فلسطيني ها باشند! بلكه از آن روي كه مذاكره با ابومازن را «مذاكره با خود»! مي دانستند و به گفته اسحاق رابين، نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي، «اسرائيل با محمود عباس اختلاف جدي و غير قابل عبوري ندارد كه از طريق مذاكره با او در پي حل آن باشد! مشكل اسرائيل، حماس است كه محو كامل اسرائيل را دنبال مي كند».
دقيقا به همين علت بود كه اسرائيلي ها، از يكسو بر ضرورت مذاكره تاكيد مي ورزيدند و از سوي ديگر، هرگاه مذاكرات با ابومازن به نقطه پاياني- با حفظ منافع اسرائيل- نزديك مي شد، بهانه اي تراشيده و مذاكره را متوقف مي كردند، چرا كه مي دانستند توافق با ابومازن به معناي «توافق اسرائيل با خود» است و محمود عباس از سوي انتفاضه كه مشكل اصلي رژيم صهيونيستي است، نمايندگي و اختياري ندارد كه پاي ميز مذاكره خرج كند.
اكنون به بخش ديگري از اظهارات محمود عباس بعد از امضاي سند توافقنامه آشتي با حماس توجه كنيد. او مي گويد «اما امروز- يعني بعد از امضاي توافقنامه- مقامات اسرائيلي با زبان ديگري حرف مي زنند و مي گويند؛ ابومازن بايد ميان ما و حماس يكي را انتخاب كند و ما تاكيد مي كنيم كه با حماس برادر هستيم. بنابراين حماس بخشي از ملت فلسطين است و شما اسرائيلي ها طرف مذاكره كننده ما هستيد» توجه مي كنيد كه ابومازن از مشاركت با حماس در مذاكرات به قول خودش صلح- سازش- با اسرائيل سخن مي گويد، يعني مي كوشد آرزوي ديرينه و بر زمين مانده اسرائيل را برآورده كند و حماس را به شكارگاه رژيم صهيونيستي بكشاند! و در ادامه مي گويد «نتانياهو بايد ميان شهرك سازي و صلح يكي را انتخاب كند»!
در اين فراز از اظهارات ابومازن كه طي چند روز اخير بارها تكرار شده است دقت كنيد! «شرط سازش با اسرائيل توقف شهرك سازي است»! و اين فراز را با چه پز انقلابي! و فيگور وطن دوستانه نيز بر زبان مي آورد؟! استراتژي اعلام شده حماس نابودي رژيم صهيونيستي و محو كامل آن از نقشه جغرافياي سياسي منطقه بوده و هست ولي متحد جديد حماس سعي دارد اين آرمان بلند را با توقف شهرك سازي مبادله كند!! يعني «ياقوت» فراتر از قيمت را با «خرمهره» بي قيمت. اين معامله - بخوانيد نامعادله- كه ديگر نيازي به مذاكره ندارد! دارد؟!
تا اينجا روند توافقنامه آشتي نه فقط به نفع اسرائيل است بلكه هديه بزرگي براي رژيم صهيونيستي است كه از طريق معاهده كمپ ديويد و پيمان «اسلو» نيز خواب آن را هم نمي ديد.
3- اما، از سوي ديگر خالد مشعل، رئيس دفتر سياسي حماس نيز در همان كنفرانس خبري اگرچه از پايداري و اعتقاد تشكيلات متبوع خود بر اصول از قبل اعلام شده تاكيد مي ورزد ولي به عنوان نماينده حماس در امضاي توافقنامه آشتي، سخناني بر زبان مي آورد كه نگران كننده است و از افتادن حماس در ميدان بازي مشترك آمريكا، اسرائيل و سران خودفروخته عرب با نمايندگي ابومازن حكايت مي كند. مشعل ضمن ابراز خرسندي از آشتي و اتحاد با فتح و پر شدن شكاف فيمابين دو گروه اصلي فلسطيني، مي گويد؛ «ما از مادريد تاكنون، 20 سال است كه براي دستيابي به صلح هزينه مي دهيم، اما به خاطر اينكه اسرائيل همه طرح ها را رد مي كند و ادعا مي كند كه خواهان صلح است، به نتيجه نمي رسيم، و همه اينها ايجاب مي كند كه مصر و اتحاديه عرب و همه سازمان ها يك استراتژي جديد را براي مجبور كردن اسرائيل جهت اعتراف به حقوق ما در پيش گيرند»!
اظهارات خالد مشعل به وضوح از تغيير استراتژي حماس در برخورد با رژيم اشغالگر قدس و عبور از اساسنامه اين جنبش اسلامي- انقلابي حكايت مي كند. زيرا مطابق اساسنامه حماس كه همواره نيز به آن پايبند بوده است، «سرزمين فلسطين تا روز قيامت موقوفه اسلامي است و... چشم پوشي از آن يا بخشي از آن به هيچ وجه مجاز نيست.»
خالد مشعل كه تا قبل از توافقنامه آشتي با فتح، خواستار تشكيل دولت اسلامي حاكم بر تمامي سرزمين فلسطين بود در پاسخ به خبرنگار روزنامه عرب زبان و سعودي شرق الاوسط كه با تعجب از آمادگي حماس براي صلح با اسرائيل پرسيده بود، مي گويد؛ «ما دنبال به دست آوردن حقوق ملت فلسطين هستيم و هنگامي كه توانستيم كشور مستقل فلسطين را تشكيل بدهيم، درباره صلح با اسرائيل سخن خواهم گفت»! تشكيل دولت مستقل فلسطين! يعني به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و تن دادن به ذلت سازش با قاتلان زن و مرد و كودك مظلوم فلسطيني.
در اوايل دهه 70 ميلادي، ياسر عرفات براي سخنراني به مجمع عمومي سازمان ملل متحد رفته بود. ابوعمار هنگام سخنراني شاخه اي زيتون در يك دست و تفنگي در دست ديگر داشت و اعلام كرد شاخه زيتون به نشانه صلح و تفنگ سمبل مقاومت ماست. روز بعد، يكي از سناتورهاي آمريكايي گفته بود؛ هنگامي كه شاخه زيتون را در دست ابوعمار ديدم، فهميدم كه تفنگ او نيز فشنگ ندارد!
4- تا اينجا معلوم مي شود كه در توافقنامه آشتي فتح و حماس كلاه گشادي بر سر حماس رفته است و ابومازن نه فقط از مواضع سازشكارانه فتح كمترين تنازلي نداشته است، بلكه جنبش حماس را از مواضع انقلابي و اسلامي قبلي پايين كشيده و به نفع اسرائيل با خود همراه كرده است.
گفتني است بعد از امضاي توافقنامه و اظهارات خالد مشعل كه آشكارا در تناقض با اساسنامه حماس بود، خبر تغيير اساسنامه حماس به رسانه ها و محافل سياسي كشيده شد. و «محمد غزال» نماينده سياسي حماس در مصاحبه اي گفت «اساسنامه حماس قرآن نيست كه قابل تغيير نباشد. ما از واقعيات سخن مي گوييم و واقعيات نيز در حال تغيير است». اظهارات محمد غزال واكنش توام با نااميدي ملت هاي مسلمان انقلابي و فلسطيني هاي ساكن سرزمين هاي اشغالي را در پي داشت تا آنجا كه «محمد غزال» در مصاحبه با پايگاه خبري «المحيط» به گونه اي مبهم اظهارات قبلي خود را تكذيب كرد ولي درباره تناقض مفاد توافقنامه و اظهارات خالد مشعل با اساسنامه حماس، فقط گفت «منظور من برخي از مسائل ثانويه در اساسنامه بوده است»! و توضيح بيشتري نداد.(بخوانيد نداشت)
5- با توجه به آنچه گذشت كه فقط اشاره اي گذرا به ماجرا بود، ترديدي باقي نمي ماند كه توافقنامه آشتي ميان فتح و حماس، دام خطرناكي است كه آمريكا، اسرائيل، سران سازشكار عرب به طور مشترك و با نمايندگي عامل وابسته و صهيونيست خود، ابومازن، پيش پاي جنبش اسلامي و انقلابي حماس پهن كرده اند و مقصود نهايي آن نجات رژيم كودك كش و خونريز صهيونيستي از فروپاشي قطعي و نزديكي است كه اين روزها و در پي انقلاب هاي اسلامي منطقه با آن روبروست و در اين ميان تظاهر سالوسانه آمريكا و اسرائيل به مخالفت با اين توافقنامه، قبل از آن كه تعجب آور باشد- كه نيست- مضحك و خنده دار است.
و بالاخره با توجه به عمر ننگين و انگل گونه و چنددهه اي رژيم اشغالگر قدس، كمترين ترديدي نيست كه حماس در اين ماجرا با پاي خود و بي آن كه متوجه باشد به قتلگاه مي رود و تعجب آور است كه چرا برادران حماس روي ديوار در حال فروپاشي ابومازن يادگاري مي نويسند؟!
حسين شريعتمداري

 در ديدار جمعي از منتخبان مردم استان كردستان:
رهبر انقلاب : وضع كشورآينده بهتر و روشن تر را نويد مي دهد

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از منتخبان مردم كردستان پشتوانه پيشرفت ايران را حركت روشن بينانه دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ايران با تلاش خود اين پيشرفتها را به دشمن تحميل كرد و وضع امروز كشور، آينده بهتر و روشن تر را نويد مي دهد.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ديروز در ديدار جمعي از منتخبان مردم استان كردستان، خانواده معظم شهدا، علما و مسئولان اين استان، كردستان را «سرزمين علم، ادب و هنر»، «صفا، روشندلي و وفاداري» و «دلاوري، شجاعت و مردانگي» دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ايران با حركت روشن بينانه، مجدانه، مستمر و مستقيم خود از لحاظ «علمي، اجتماعي، آبروي سياسي و عزت ملي» به جايگاهي برتر از گذشته رسيده است.
رهبر انقلاب اسلامي، سفر دو سال پيش به كردستان را، سفري شيرين، جذاب و خاطره انگيز توصيف كردند و با اشاره به ابراز محبت و استقبال گرم مردم خاطرنشان كردند: صميميت و وفاداري مردم كردستان به نظام جمهوري اسلامي، فوق العاده و در كمتر جايي مشاهده مي شود.
ايشان به فشار گروهك ها و ايجاد فضاي رعب و وحشت در كردستان در اوايل انقلاب اشاره كردند و افزودند: مردم كردستان همواره وفاداري خود را به نظام نشان داده اند و تبليغات پيچيده دشمن هم نتوانسته است اين خصوصيت ارزشمند را تحت تاثير قرار دهد.
حضرت آيت الله خامنه اي از علما و بزرگان كردستان خصوصا شهيد شيخ الاسلام و جناب آقاي مجتهدي ياد كردند و گفتند: دشمنان وحدت ملي و پيشرفت كشور نتوانستند حقايق سفر كردستان را تحمل كنند لذا انتقام حقيرانه اي از شهيد شيخ الاسلام گرفتند و اين شخصيت فرزانه و مظلوم را به شهادت رساندند.
ايشان بر تدوين تاريخچه شهدا و علماي سرزمين كردستان كه در راه وحدت و عزت اين سرزمين به فيض شهادت رسيدند تاكيدكردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اعتراف دشمن به اقتدار، عزت و جايگاه والاي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاطرنشان كردند: مافيا و امپراطوري تبليغاتي دشمن از روز اول پيروزي انقلاب هرچه توانست عليه اين نظام تبليغات كرد اما نظام اسلامي نه در مقام ادعا بلكه در عمل، با حركت در مسير پيشرفت، اين ترفندها را باطل و خنثي كرد.
رهبر انقلاب افزودند: اكنون نام جمهوري اسلامي ايران، برجستگان و اهداف والاي آن با شيريني و عظمت در ميان ملتها ياد مي شود و اين كشور، آبروي بالايي در دل ملتها دارد.
ايشان پشتوانه پيشرفت ايران را حركت مجدانه، مسلمانانه، متعبدانه و روشن بينانه دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ايران با تلاش خود، اين پيشرفتها را به دشمن تحميل كرد و وضع امروز كشور، آينده بهتر و روشن تر را نويد مي دهد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به دهه عدالت و پيشرفت افزودند: كشور از اتحاد، پيشرفت و ميل به حركت علمي برخوردار است ضمن آنكه در زمينه عدالت، كارهاي برجسته و كم نظيري انجام شده است.
حضرت آيت الله خامنه اي به ضرورت ايفاي نقش هر استان در پيشرفت كشور تاكيد و خاطرنشان كردند: هر مجموعه استاني بايد در مسابقه مثبت تلاش و پيشرفت، سهم خود را ادا كند و استان كردستان و نخبگانش هم تلاش كنند برجستگي خود را در اين زمينه نشان دهند.
رهبر انقلاب اسلامي، استفاده از استعداد پرشور جوانان كردستاني و ايجاد زمينه اشتغال براي آنان را ضروري دانستند و خاطرنشان كردند: كردستان، استاني سرزنده و بانشاط است و مسئولان و نخبگان، توجه بيشتري به جوانها نشان دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن تشكر از تلاش هاي حجت الاسلام والمسلمين حسيني شاهرودي از حاضران خواستند سلام و محبت قلبي و صميمانه ايشان را به مردم كردستان برسانند.
در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد حسيني شاهرودي نماينده ولي فقيه در استان كردستان با گراميداشت سالروز سفر پرخير و بركت رهبر انقلاب اسلامي به استان كردستان و ديدار با مردم باوفا و ولايتمدار اين استان گفت: با وحدت، همدلي، آگاهي و بصيرت ستودني مردم و مسئولان استان، كردستان در مسير پيشرفت و آباداني گام برداشته و تمام تلاشها و توطئه هاي دشمن براي ايجاد تفرقه خنثي شده است.

 خرس (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: وزير اطلاعات اعلام كرد اخبار بسيار موثقي در اختيار دارد كه نشان مي دهد «بن لادن» يك ماه قبل بر اثر بيماري فوت كرده بود.
گفت: حيوونكي اوباما، با چه غرور و افتخاري اعلام كرد كه نيروهاي آمريكايي محل اختفاي بن لادن را شناسايي و سپس او را كشته اند!
گفتم: آمريكايي ها براي اين كه ماجرا لو نرود هم اعلام كردند، جسد بن لادن را به دريا انداخته اند.
گفت: آمريكايي ها بعد از آنهمه شكست و تحقير مي خواستند با ادعاي شكار و كشتن بن لادن براي خودشان يك آبرويي دست وپا كنند كه اين هم با رسوايي روبرو شد.
گفتم: شخص پپه و خل و چلي كه ادعا مي كرد شكارچي ماهري است، براي دوستانش تعريف مي كرد و مي گفت؛ ديروز در جنگل يك خرس بزرگ شكار كردم. دوستانش كه مي دانستند يارو خالي مي بندد پرسيدند از كجا معلوم كه راست بگويي؟ و يارو دم يك خرس را به آنها نشان داد! دوستانش گفتند؛ پس سرش كو؟ و يارو گفت؛ قبل از من بريده بودند!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ تبيين افق هاي روشن بيداري تا قلب اروپا توسط رهبر معظم انقلاب كه با هوشياري و بيداري و بصيرت و با اتحاد مسلمانان توام است الهام گرفته از وعده الهي است كه تحقق آن حاكميت مستضعفين بر روي زمين است. بي شك ايران اسلامي به عنوان ام القراي جهان اسلام الگوي اين مهم است و شك نداريم كه اين امر محقق خواهد شد و هر كس در هر مقام و لباس كه زير بيرق ولايت باشد روسفيد ميدان و سرافراز خواهد بود.
محمودي
¤ آيا اين درست است در حالي كه وهابي هاي سلفي عربستان در بحرين دست به كشتار شيعيان مي زنند ما اينجا با تيم هاي فوتبال آل سعود فوتبال بازي كنيم و با معترضان به جنايات آنها هم برخورد كنيم.
يك هموطن
¤ اگر گروهي كه در حاشيه دولت با افكار انحرافي خود دم از مكتب ايراني و دوستي با مردم رژيم اشغالگر قدس مي زنند به يكباره تصميم به استعفا بگيرند و حاشيه دولت خدمتگزار را خلوت كنند خدمت بزرگي به رئيس جمهور و مردم كرده اند. ملت نيز از اين اقدام آنان خوشحال خواهند شد.
گودرزي از اصفهان
¤ در برنامه هاي كودك سيما به دفعات مشاهده شده است كه از كودكان درخواست مي شود كه نقاشي هايي را در خصوص زلزله ژاپن و براي دلجويي از كودكاني كه در اين حادثه طبيعي پدر و مادر خود را از دست داده اند نقاشي بكشند اما مدت هاست كه مسلمانان كشورهاي اسلامي و بويژه كشور مسلمان و شيعه بحرين در خاك و خون مي غلتند اما كسي نيست كه در اين رابطه كار تبليغي انجام دهد.
حجت الله عسگري
¤ در حالي كه ميليون ها جوان مستعد، لنگ حداقل ها براي شروع يك اقتصاد زود بازده هستند قطعا اين بدهكاران بانك ها با مبالغ نجومي مفسد و اخلالگر اقتصادي محسوب مي شوند و همان قانوني كه در دو دهه قبل يك مفسد اقتصادي به نام فاضل خداداد را بعد از فرار از كشور به دام انداخت و با حكم دادستان فعلي كل كشور محكوم به اعدام نمود معامله مشابهي با اين دانه درشت ها هم بايد بكند تا بستر مناسبي براي جهاد اقتصادي ايجاد شود.
حبيب اشرفي - اروميه
¤ در مفاسد اقتصادي كه اعلام مي شود افراد وام هاي كلان از بانك ها گرفته اند. حداقل بگوييد كدام بانك ها چنين خطايي را مرتكب شده اند تا مردم تكليف خودشان را با آن ها بدانند ديگر اينكه، حداقل قوه قضائيه رئيسان اين گونه بانك ها را به دادگاه بكشاند.
عظيمي - تهران
¤ فكر نمي كنيد، اينكه گفته مي شود تا زماني كه رئيسان بانك ها در خصوص تخلف وام گيرندگان كلان از بيت المال شكايتي نداشته باشند قوه قضائيه نمي تواند دخالتي در اين امور داشته باشد خنده دار باشد. مگر مردم مدعي العموم ندارند كه در اين خصوص از حقوق آنها دفاع كنند.
يك هم وطن
¤ چه طور روساي برخي بانكها اين همه وام به برخي زالو صفتان مي دهند كه نمي توانند پس بگيرند آن وقت من براي 5 ميليون تومان جهت وديعه منزل بايد هر روز مرگم را از خدا طلب كنم كه نمي توانم پاسخگوي سه فرزند دانشجو و طلبه ام باشم و اين وام را با قانون سخت بانك بگيرم.
جانباز سليمي
¤ مجلس شوراي اسلامي پافشاري كند كه حقوق كاركنان دولت بايد به تناسب تورم افزايش يابد در حالي كه بودجه اي را براي دولت مشخص نمي كند لذا به نظر مي رسد اين حركت مجلس يك اقدام متناقض باشد چرا كه وقتي مجلس بودجه مربوطه را در بودجه سال 90 نديده باشد، طبيعي است كه دولت به اندازه موجودي خود حقوق ها را افزايش خواهد داد.
يك بازنشسته - شهرري
¤ خدا را صد هزار مرتبه شكر كه آقاي شايانفر به جمع شما عزيزان كيهاني پيوست.
9142---0912
¤ همه انسان ها در معرض ابتلا و امتحان هستند و مقربين در خطر عظيم قرار دارند. مشروعيت قواي سه گانه در نظام مقدس بر آمده از خون هزاران شهيد، ولي فقيه است و اگر مسئولي در برابر ولي فقيه كه نايب امام زمان(عج) است تمكين نكند بالطبع در برابر امام معصوم(ع) نيز تمكين نخواهد كرد.
خانم مختاري
¤ روستاي «وپره» در مجاورت شهريار به محل توزيع مواد مخدر همانند خاك سفيد تهران تبديل شده است و اقدامي از سوي ناجا مشاهده نمي شود از فرماندهي ناجا استمداد مي طلبيم براي نجات جوانانمان نسبت به برخورد قاطع با اين جانيان اقدام نمايند.
جمعي از اهالي محل
¤ در تفرجگاه هاي اطراف تهران بويژه در ايام تعطيل مجالس خلاف عرف و شرع هر روز با دامنه وسيع تري برگزار مي گردد از نيروي انتظامي درخواست مي شود نظارت و برخورد بيشتر و محكم تري با اين قبيل مجالس داشته باشد.
خانم منزه از دماوند
¤ صاحب يك كارگاه تزئينات ساختمان با 7 نفر كارگر هستم. براي پرداخت حق بيمه كارگران طبق ماده 103 مراجعه كردم حق بيمه كارگر را از 270 هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش داده اند. مجبور شدم كارگاه را تعطيل بكنم. عرض بنده اين است كه دولت خدمتگزار با چنين رفتاري چگونه مي تواند طي دو سال آينده دو ميليون و پانصدهزار نفر را شاغل كند.
دهقان
¤ شركت نشر شهر در هفته كتاب سال 89 در نمايشگاه ياد يار مهربان از ناشران مختلف با تخفيف 40 درصد كتاب خريده ولي تاكنون پول آن را به ناشران پرداخت نكرده است. مگر يك كتاب براي يك ناشر چقدر استفاده دارد كه با تخفيف 40 درصد و گذشت 7 ماه هنوز چيزي دستش را نگرفته باشد. از مسئولين وزارت ارشاد و شهرداري درخواست رسيدگي داريم.
چند ناشر
¤ در سفري كه در ايام عيد به غرب و جنوب كشورمان داشتم تا چشم كار مي كرد مراتع سبز و خرم مشاهده كردم. چرا دولت با حمايت هاي خود در اين مناطق دامپروري را احيا نمي كند.
7516---0912
¤ نرخ تمام اجناس و خدمات در استان البرز به گراني تهران است با اين حساب استان شدن كرج براي ما ساكنين اين شهر هيچ فايده اي تاكنون نداشته است.
6524---0937
¤ قبل از هدفمند كردن يارانه ها پول گاز منزل بنده حداكثر 15 هزار تومان مي آمد. الان 152 هزار تومان شده است. معلوم نيست با چه فرمولي محاسبه مي كنند و موجب نگراني مردم مي شوند.
1966---0936
¤ در مهرماه 89 بازنشسته شدم و انتظار داشتم كه با دريافت پاداش پايان خدمت امكان رفع برخي از مشكلات زندگي و مقدمات ازدواج جوانانم را فراهم نمايم. ولي متاسفانه تنها يك چهارم پاداش را دريافت كرده ام و با گذشت 9 ماه از تاريخ بازنشستگي خبري از بقيه مبالغ نيست. از وزير محترم آموزش و پرورش كه انصافا زحمت هم مي كشند درخواست مي شود مشكل بنده و افراد مشابه را زودتر حل نمايند.
يك فرهنگي (ترابي)
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 14/2/90 صفحه 9 ستون كيهان و خوانندگان با مضمون باز نبودن «سرويس هاي بهداشتي» به اطلاع مي رساند از زمان بازگشايي تا بسته شدن ايستگاه، سرويس هاي بهداشتي ايستگاه هاي خطوط مترو باز و قابل استفاده مي باشند.
 احمدي نژاد در تركيه: استعمارگران حق ملت هاي خسارت ديده را بپردازند

احمدي نژاد در كنفرانس سازمان ملل متحد پيشنهاد داد هيئتي مستقل خسارت هاي دوران استعمار و برده داري را محاسبه و از عاملين آن اخذ و حق ملت ها و دولت هاي خسارت ديده به آنان مسترد شود.
رئيس جمهور اسلامي ايران كه روز گذشته در چهارمين كنفرانس سازمان ملل متحد درباره كشورهاي كمتر توسعه يافته در اسلامبول با اشاره به جمله اي از امام علي(ع) مبني بر اينكه «هيچ ثروت انباشته اي نيست، مگر آنكه در كنار آن حقي از عده اي تضييع شده باشد»، پيشنهاداتي را براي اصلاح و بهبود نظام يك سويه و ناعادلانه حاكم بر جهان ارائه كرد.
رئيس جمهور در تشريح پيشنهادهاي خود با بيان اينكه مديريت حاكم بر جهان بايد به نفع ملت ها و به نفع عدالت اصلاح شود، اظهار داشت: رابطه يكسويه اقتصادي و سياسي چند دولت با ديگر دولتها و ملتها بايد به نفع عدالت تغيير كند و هر نوع دخالت سياسي و نظامي سلطه گران بايد ممنوع شود.
دكتر احمدي نژاد تشكيل يك سازمان مقتدر متشكل از كشورهاي مستقل و غير وابسته به بلوك سرمايه داري را پيشنهاد داد تا سازوكاري ايجاد كند كه با نظارت دقيق در بانكهاي مركزي و خزانه داريهاي دولتهاي توسعه طلب از خلق و انتشار دارائيهاي كاغذي بطور جدي ممانعت كرده و دارائيهاي خلق شده را تعديل نمايد.
رئيس جمهور ادامه داد: بايد با كمك سازمان ملل و دولت ها و ملتهاي مستقل نقشه و مشخصات ثروت ها و استعدادهاي طبيعي و انساني كشورهاي كمتر توسعه يافته با مشاركت خود آنان تهيه و در اختيار مديران آنها قرار داده شود.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه كشورهاي موسوم به كمتر توسعه يافته معلول و ناتوان نيستند كه مانند بي خانمانها با آنها رفتار شود بلكه توانمندند لكن سياستهاي استعماري و تحميلي فرصت رشد و توسعه را از آنها گرفته است.
وي به اجلاس كشورهاي كمتر توسعه يافته تصريح كرد: توسط هيئتي مستقل خسارتهاي دوران استعمار و برده داري محاسبه و از عاملين آن اخذ و حق ملتها و دولتهاي خسارت ديده به آنان مسترد شود.
رئيس جمهور خواستار آن شد تا حداقل 10 درصد بودجه نظامي 40 كشور جهان كه بيش از 1200 ميليارد دلار و بيش از نيمي از آن متعلق به دولت آمريكاست به كشورهاي كمتر توسعه يافته اختصاص يابد و بيان داشت: اگر اين اتفاق رخ دهد آنگاه هم جنگ و دخالت هاي نظامي استعماري كمتر مي شود و هم سرعت توسعه اين كشورها دهها برابر مي گردد.


 معاون پارلماني رئيس جمهور: تبعيت محض از ولايت فقيه افتخار دولت است

معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: تبعيت محض از ولايت و رهبري افتخاري براي دولت است و نفاق فتنه گران در اين جهت راه به جايي نخواهد برد.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدرضا ميرتاج الديني شامگاه يكشنبه در جمع عزاداران فاطمي تبريز افزود: شبهه افكني عليه ولايت فقيه و ايجاد جدايي بين دولت و رهبري تاكتيك جديد دشمنان عليه نظام است.
وي خاطرنشان كرد: پيوند ميان دولت و رهبري نظام، ناگسستني است و فتنه گران داخلي و خارجي بايد بدانند دولت در تبعيت محض از ولايت ذره اي كوتاه نخواهد آمد كه اين امر بارها در عمل به اثبات رسيده است.
ميرتاج الديني با بيان اين كه كساني كه درصدد برهم زدن رابطه عاطفي و معنوي دولت و ولايت هستند، هدفي جز براندازي نظام ندارند گفت: تاريخ 32 ساله انقلاب اسلامي نشان داده است، نفاق فتنه گران راه به جايي نخواهد برد.
وي، ولايت مداري را رمز تداوم ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي توصيف كرد و گفت: دوري از ولايت جز خسران و عقب ماندگي چيزي عايد كشور نخواهد كرد.
معاون پارلماني رئيس جمهوري اضافه كرد: منويات و اهداف ولايت فقيه فصل الخطاب همه امور است و رهنمودهاي روشنگرانه و برخاسته از بصيرت رهبري انقلاب همواره راهگشاي مشكلات دولت در جريان خدمتگزاري بوده است.

 روي سبز ما سياه كه مردم كوفه را روسفيد كرديم! (خبر ويژه)

اپوزيسيون و گروههاي فعال در جنبش سبز، مردم كوفه را روسفيد كردند!
اين مطلب را سايت صهيونيستي و ضدانقلابي «بالاترين» كه گردانندگان آن يد طولايي در كنار گودنشيني و شير كردن مخاطبان دارند، عنوان كرده است. بالاترين با اشاره به سپري شدن هشتاد روز از قطع ارتباطات موسوي و كروبي با محافل بيگانه و گروهك ها، خطاب به عناصر ضدانقلابي كه ادعا مي كردند قيامت خواهند كرد نوشت: اي مردم كوفه روسفيد شديد! ما مخالفان رژيم با عهدشكني خود نسبت به موسوي و كروبي ثابت كرديم كه از شما بي وفاتريم و در شكستن عهد و ترسو بودن از شما هزار بار بدتريم. پس ركورد را شكسته ايم.
اين نوشته در حالي است كه فتنه گران در زمان اغتشاش شعار مي دادند نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم.
اما يك بالاتريني ديگر اين گونه بلوف زده كه: «هرگز گمان نكنيد كه ما سران سرافراز را به فراموشي سپرده ايم. درسته كه 80 روز گذشته اما داريم خشم ذخيره مي كنيم(!) و واي از آن روز كه صبر ما به پايان برسد.»
در همين حال پايگاه اينترنتي تهران ريويو از ديگر رسانه هاي وابسته ضدانقلاب خارج نشين، شوراي هماهنگي راه سبز و رجب مزروعي را به باد انتقاد گرفت و نوشت: قبل از حصر موسوي هم شرايط لازم براي پيوند ميان سبزها و جنبش كارگري فراهم نبود اما لااقل بيانيه ها و مصاحبه هاي موسوي تا حد زيادي از باصطلاح گاف سياسي هم عاري بود. اما پس از آن سطح نه چندان مقبول بحث درباره اين پيوندها به شدت افت كرد و حتي تفرقه افكنانه نيز شد. شوراي هماهنگي راه سبز به اقتضاي حصر موسوي، عهده دار صدور بيانيه هايي شد، در بعضي از موارد هم فاقد شناخت و هم فاقد شجاعت. بيانيه نامربوط و نامنسجم و نامعقول آن شورا به مناسبت روز كارگر يك نمونه از نزول سطح گفتار رسمي جنبش بود و سخنان خام دستانه آقاي رجبعلي مزروعي در مقام سخنگوي شاخه برون مرزي سازمان مجاهدين انقلاب و يكي از اعضاي شوراي هماهنگي راه سبز در نشستي مطبوعاتي در پاريس به تاريخ دهم ارديبهشت سال جاري نيز آخرين نمونه.
تامل در گفته هاي اخير ايشان از آن رو اهميت دارد كه متاسفانه بازتاب ديدگاههاي بخش اعظمي از نخبگان سياسي جنبش سبز نيز هست. آنها دچار سابقه تاريخي كارگرستيزي هستند كه اكنون ليبرال دموكرات شده اند.
 اظهار عجز رئيس سابق موساد اسرائيل را به هم ريخت (خبر ويژه)

يك تحليلگر صهيونيست تصريح كرد: ايران به عنوان يك مسئله مهم امنيتي باعث دعواهاي سياسي ميان جناح هاي مختلف اسرائيل شده است.
مئير جاودانفر به بي بي سي گفت: در مورد ايران نظرات مختلفي در اسرائيل وجود دارد و واكنش ايهود باراك به سخنان داگان نشان مي دهد كه اين اختلاف نظر در حال عميق تر شدن است.
وي افزود: اين اظهارات و واكنش هاي متقابل نشان مي دهد كه اختلاف نظر بسيار زيادي وجود دارد و خيلي ها در حال حاضر در محافل آكادميك بحث مي كنند كه بهترين روش و استراتژي اسرائيل در مقابل ايران چه خواهد بود.
وي درباره اينكه كدام نظر در اسرائيل در مورد برنامه هسته اي ايران غالب است؟ اظهار داشت: در حال حاضر تنها نظر غالب اين است كه اسرائيل بايد از راهبرد بين المللي شامل مذاكرات با ايران و در عين حال اعمال تحريم ها حمايت كند.
خاطرنشان مي شود روز گذشته شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي به مناسبت شصت و سومين سالگرد اشغال فلسطين بيانيه اي منتشر كرد و در آن نوشت: ما همچنان با نيروهاي شرور به ويژه آنهايي كه از ايران سرچشمه مي گيرد مواجه هستيم. اين بايد همه جهانيان را عليه خطر بسيج كند.
عجز و سردرگمي در محافل صهيونيستي درباره نحوه مواجه شدن با قدرت فزاينده ايران در حالي است كه به تازگي مئير داگان رئيس جديدا بازنشسته سرويس موساد اعلام كرد حمله نظامي به ايران احمقانه ترين كار ممكن است.
داگان در دانشگاه يهوديان در بيت المقدس اشغالي گفت: زيرساخت هاي هسته اي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي و قانوني و هرگونه حمله اي به آن تقابل آشكار با قوانين بين المللي است ضمن اينكه ماجراي ايران با رآكتور هسته اي عراق كه سال 1981 به آن حمله كرديم متفاوت است. تاسيسات اتمي ايران در سراسر آن كشور پراكنده شده اند و اين كار حمله موثر را دشوار كرده است.
وي همچنين در خصوص تبعات حمله احتمالي گفت: پس از آن، جنگ با ايران پيش مي آيد و اين موضوعي است كه مي دانيم چگونه آغاز مي شود، اما از نحوه پايان آن بي اطلاعيم. ايراني ها از توانمندي شليك راكت به سمت اسرائيل براي چندين ماه برخوردارند، احتمال دارد حزب الله دهها هزار راكت و صدها موشك دوربرد به سمت اسرائيل شليك كند، از سوي ديگر تهران مي تواند حماس را فعال سازد و اين خطر هم وجود دارد كه سوريه به اين جنگ ملحق شود.
روزنامه صهيونيستي هاآرتص با اشاره به سخنان داگان و بازتاب هاي آن نوشت: اظهار رئيس سابق موساد [به عنوان فردي مطيع]، اسرائيل را به هم ريخته است. در پي اظهارات داگان درباره احمقانه بودن طرح حمله به ايران، دو مقام اسبق موساد نيز اين ديدگاه را تاييد كردند و اين در حالي است كه برخي مقامات دولت معتقدند نبايد اظهاراتي در اين سطح رسانه اي مي شد. «دني ياتوم» و «افرايم هالووي» از روساي سابق موساد با تاييد اظهارات داگان گفته اند كه براساس ارزيابي ها و دلايل متعدد طرح حمله به ايران احمقانه است.
يادآور مي شود در دوره داگان عمليات تروريستي نظير ترور عماد مغنيه فرمانده نظامي ارشد حزب الله، ترور چند دانشمند هسته اي ايران و عمليات خرابكارانه از طريق ارسال ويروس استاكس نت صورت گرفت و بر همين اساس اظهارات وي بيش از گذشته دل صهيونيست ها را خالي كرده است.

 بودجه 40 ميليون دلاري انگليس و آمريكا براي 2 تلويزيون ماهواره اي زرد (خبر ويژه)

وزارت خارجه انگليس و آمريكا هدايت كننده اصلي تلويزيون هاي ماهواره اي فارسي زبان هستند و بودجه كلان اين شبكه ها را تامين مي كنند.
اين خبر را پايگاه اينترنتي اخبار روز وابسته به گروهك هاي ضدانقلاب مقيم آلمان منتشر كرده و با اشاره به بي رونقي شبكه هاي ماهواره اي داراي گرايش سياسي نوشت: امروز حتي تلويزيون هاي سياسي مانند صداي آمريكا هم دريافته اند كه مخاطب براي اخبار و تحليل هاي سياسي پاي آنان نمي نشيند. بنابراين تلويزيون «فارسي وان» و «من و تو» براي جلب مخاطب راه اندازي شدند. فارسي وان با پخش سريال هاي مطرح جهاني به صورت دوبله شده مخاطباني را جذب كرد اما به دليل همين جنبه سرگرمي صرف، آرام آرام دچار يك فرودستي در جذب مخاطب شد. «من و تو» تجربه مشابهي است كه به بخش سبك زندگي غربي و شوهاي تلويزيوني و... مي پردازد و در كنار شام، مشروب خواري را ترويج مي كند. اين شبكه در تملك دو ايراني به نام كيوان عباسي و مرجان عباسي مي باشد و دفتر مركزي و استوديوي آن در شهر لندن واقع است.
اخبار روز مي افزايد: كيوان و مرجان عباسي در واقع با يكديگر شريك تجاري هستند كه علاوه بر كارهاي اقتصادي به كار رسانه اي هم روي آورده اند. فعاليت اين دو با شبكه تلويزيوني مرجان كه در واقع شركت اصلي مي باشد در سال 2009 آغاز شد. ادارات و استوديوهاي شبكه من و تو در وندزورث لندن مي باشد و تحت عنوان «Capital studios» اداره مي شود. پيش از اين مرجان و كيوان عباسي مالك شبكه ماهواره اي «ببين تي وي» بودند، كه در واقع اولين شبكه اينترنتي فارسي زبان بوده است.
پدر اين دو تن مالك تلويزيون آزادي در واشنگتن د ي سي و شبكه پورنوي Hostlertv در كانادا مي باشد اين رسانه ضدانقلاب گزارش داد: بنا به گزارش هاي رسيده اين افراد بخش عمده اي از بودجه شبكه هاي من و تو، يك و دو را از وزارت امور خارجه انگليس گرفته اند. رابط اين افراد نيز فردي به نام «مك وولين» است كه به عنوان مدير و يكي از مشاورين ارشد اين گروه فعاليت مي كند و با همكاري وي، وزارت امور خارجه انگليس بودجه راه اندازي اين دو شبكه را تامين كرده است. اما براي سال 2011 با همكاري عباسي پدر، يك بودجه هنگفت 40 ميليون دلاري را از محل بودجه امنيتي و هجوم رسانه اي آمريكا براي ايران (در پنتاگون) دريافت مي كند. براساس گزارش ها بودجه 40 ميليون دلاري اين شبكه در حقيقت 40 برابر بيشتر از بودجه شبكه اسطوره اي فارسي 1 است.
اخبار روز با وجود استقبال از فعاليت اين شبكه هاي ضدانقلاب مي نويسد: اما داستان زماني جدي مي شود كه در اين ميان ببينيم سياست هاي كلان يك شبكه ماهواره اي كه قطعا در راستاي منافع تامين كنندگان مالي آن است چيست؟ سؤال اين است كه وقتي يك كشور خارجي براي راه اندازي يك كانال فارسي زبان پرمخاطب اين همه هزينه مي كند چه اهداف آشكار و پنهاني را دنبال مي كند؟

 صداي آمريكا: در انقلاب 57 گروه ها از توده مردم كف خيابان جا ماندند (خبر ويژه)

صداي آمريكا اذعان كرد انقلاب ملت ايران در سال 57 مطلقاً اسلامي بود و ديگر گروه ها كه نمي خواستند اين واقعيت را بپذيرند، از طرف همان مردم غافلگير شدند.
سايت صداي آمريكا ضمن تحليلي نوشت: با آن كه كشورهاي غربي آشكار و پنهان و مكرراً از شاه خواسته بودند از سلطنت كناره گرفته تخت و تاج را به پسرش بسپارد، شاه هنوز استواري جايگاه خود را در دو نكته مي ديد؛ روابط جا افتاده با بخشي از محافل قدرتمند سياسي آمريكا و نيز قرار داشتن در صف مقدم مقابله با شوروي. هر دو، البته در آغاز نيمه دوم دهه هفتاد ميلادي سده گذشته، نابسنده بود.
VOA اضافه كرد: نخستين گروهي كه تاوان خطاي ديد و برآورد نادرست خود را داد گروه موسوم به «ملي- مذهبي» به سركردگي «مهندس مهدي بازرگان» بود. اين گروه همچون همه گروه هاي ديگري كه با انقلاب اسلامي همراهي كردند يك نكته را نديدند، يا نمي خواستند ببينند و آن نكته اين بود انقلاب اسلامي نيروي خود را به ويژه از «كف خيابان» يعني توده هاي مردم مي گرفت. نه گروه ملي مذهبي و نه هيچ گروه ديگري نه اين توان را داشت و نه مي توانست داشته باشد زيرا چارچوب مذهبي، منطق و احساس راهنماي توده مردم درجنبش بود.
گفتني است گروهك هاي نهضت آزادي و جبهه ملي پيوندهاي وثيقي با لانه جاسوسي آمريكا داشتند و طبق اسناد منتشره هر كدام از سويي به سران سفارت وعده مي دادند كه مي توانند مردم را كنترل و انقلاب اسلامي را به انحراف بكشانند اما در روزهاي آخر اذعان كردند كه مردم حاضر به ترك صحنه و خالي كردن پشت روحانيت نيستند.

 لس آنجلس تايمز: مصر پس از انقلاب ماجراجو شده است (خبر ويژه)

رسانه هاي غربي، فاصله گرفتن دولت انتقالي مصر از آمريكا و اصرار و ابراز تمايل براي نزديكي به ايران را «ماجراجويي» توصيف مي كنند.
روزنامه لس آنجلس تايمز در اين باره نوشت: دولت جديد قاهره در روابط خارجي به ديپلماسي ماجراجويانه اي دست زده است كه هدف از آن، حضور چشمگيرتر در خاورميانه است.
لس آنجلس تايمز با اشاره به اين كه دولت آمريكا همواره جمهوري اسلامي ايران را تهديدي براي ثبات خوانده، مي نويسد: مصر با پيشنهاد دوستي به ايران و گروه ستيزه جوي فلسطيني حماس قصد دارد در سياستهاي منطقه اي از خط مشي دوران حسني مبارك و نيز از آمريكا و اسرائيل فاصله بگيرد. اين در تقابل با مواضع آمريكاست.
تحليل لس آنجلس تايمز همزمان با اظهارات جديد نبيل العربي وزير خارجه مصر منتشر مي شود كه در مصاحبه با خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: «ايران دشمن ما نيست. اگر مي خواهي من اين را بگويم، ايران يك دشمن نيست. ما هيچ دشمني در هيچ جايي از جهان نداريم.»
وزير خارجه مصر با اشاره به اينكه از سرگيري روابط ايران و مصر نبايد سبب نگراني آمريكا شود، استدلال كرد: نزديك ترين متحدان آمريكا يعني كشورهايي چون بريتانيا و فرانسه و آلمان هم با ايران رابطه دارند.
وي گفت: مصر درصدد ايجاد فصل تازه در روابط با ديگر كشورها از جمله ايران است. ما نبايد به عقب نگاه كنيم بلكه بايد به آينده توجه كنيم. اين در حالي است كه در روابط تهران و قاهره در 3 دهه گذشته دستاوردي جز سوء تفاهم و دلسردي وجود نداشته است.

 شيرين عبادي يك قسط ديگر بدهي خود به تروريست ها را پرداخت كرد (خبر ويژه)

نامزد گروهك منافقين براي دريافت جايزه نوبل، از يك تروريست بمب گذار اعلام حمايت كرد.
شيرين عبادي با حمايت از فرزاد- ك مدعي شد به واسطه ملاقات هايي كه با وكلاي نامبرده داشته، شاهدي بر بي گناهي نامبرده است.
فرزاد- ك از عناصر وابسته به گروهك تروريستي كومله بود كه در سال 85 و هنگامي كه قصد بمب گذاري در يكي از ادارات تهران را داشت توسط نيروهاي اطلاعاتي بازداشت شد و پس از طي مراحل قانوني دادرسي ارديبهشت سال گذشته اعدام شد.
شيرين عبادي پيش از اين هم از گروهك هاي تروريستي و جنايتكار نظير منافقين و تندر و فرقه هاي استعماري مانند بهائيت حمايت كرده است. به شهادت الهه هيكس، شيرين عبادي از سوي عبدالكريم لاهيجي (از عناصر وابسته به منافقين) به هيكس معرفي و از اين طريق نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شد. عبادي داراي سوابق سلطنت طلبانه است و در اوج انقلاب ملت ايران در سال 1357 خواستار سركوب مردم تحت عنوان «اوباش» شده بود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14