(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 9 مرداد 1390- شماره 19987

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دشوار نيست ! شدني است (يادداشت روز)
با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده 18 مفسد اقتصادي به دادگاه رفت
شليك (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
رسايي: جبهه پايداري نسبت به وحدت اصولگرايان اصرار دارد
گورباباي رضا پهلوي! امسال قيد قاهره را مي زنيم (خبر ويژه)
ديپلمات اسرائيلي: دعا مي كنيم مصر و عربستان از نفوذ ايران در امان باشند! (خبر ويژه)
جاسوس شريف سيا: چرا بايد آب شور قم شيرين شود؟! (خبر ويژه)دشوار نيست ! شدني است (يادداشت روز)

اگر «اصولگرايي» را تاكيد نظري و عملي بر آموزه هاي اسلام ناب محمدي(ص) ترجمه كنيم- كه چنين است- و در عرصه سياسي، تحقق اصولگرايي را در انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن بدانيم- كه جز اين نيست- به اين نتيجه قطعي و منطقي مي رسيم كه «اصولگرايي» يك «گفتمان» است و از اين روي، وحدت اصولگرايان يك وظيفه و تكليف راهبردي و استراتژيك است و نه، فقط يك نياز كاربردي براي پيروزي در اين يا آن انتخابات. اين وظيفه راهبردي همان است كه در كلام مبارك حضرت امام(ره) با عنوان «حفظ نظام، اوجب واجبات است» به آن اشاره شده است. و اما، از سوي ديگر، امروزه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها بعد از شكست و رسوايي در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كه نمونه ديگري از جنگ احزاب بود، «نفوذ در خانه ملت» را به عنوان يك هدف استراتژيك دنبال مي كنند. بنابراين انتخابات مجلس نهم، اگرچه به تنهايي در بستر و چارچوب يك «تاكتيك» قابل ارزيابي است ولي از آنجا كه دشمن بيروني با نفوذ به خانه ملت، در پي فتنه انگيزي و مقابله با موجوديت اسلام و انقلاب است، وحدت اصولگرايان براي پيشگيري از نفوذ دنباله هاي سرسپرده دشمن به مجلس شوراي اسلامي كه يكي از اصلي ترين كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام است، ضرورتي راهبردي پيدا مي كند و از پله تاكتيك به سطح استراتژيك منتقل مي شود. در توضيح اين نكته، گفتني است كه دشمن اصلي انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، حكومت بعثي عراق نبود و صدام و دار و دسته اراذل و اوباش او تنها در قد و قواره مأموران اجاره اي آمريكا و اسرائيل- دقيقاً نظير اصحاب فتنه 88- براي مقابله با نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران به ميدان اعزام شده بودند ولي پيروزي احتمالي ديكتاتور عراق، ضربه هولناك و شايد جبران نا پذيري بر پيكره اسلام و انقلاب بود و از اين روي امام راحل ما- رضوان الله تعالي عليه- دفع فتنه آمريكايي- اسرائيلي حزب بعث عراق را ضروري ترين وظيفه و تكليف آن روزهاي مردم و نظام دانسته و بسيج همگاني نفرات و امكانات كشور براي مقابله با تجاوز نظامي عراق را در «رأس امور» معرفي مي كردند. ضرورت تمركز روي جنگ به اندازه اي بود كه وقتي تعدادي از فرماندهان نظامي براي مقابله رو در رو و بي واسطه با اسرائيل به سوريه رفتند و بسياري بر اين باور بودند كه اكنون به جاي جنگ با مأموران اجاره اي آمريكا و اسرائيل، به مقابله با دشمن اصلي خواهيم رفت، امام راحل(ره) با هوشمندي و نگاه ملكوتي خويش فرماندهان ياد شده را فراخوانده و فرمودند «راه قدس از كربلا مي گذرد».
امروزه در عرصه انتخابات مجلس نهم سه جريان متفاوت را مي توان آدرس داد كه در يك نگاه كلي و گذرا و بدون ورود به جزئيات و مسائل پيراموني عبارتند از؛
1- جريان فراگير و پرنفراتي كه با عنوان جبهه اصولگرايان شناخته مي شوند و بر مباني و آموزه هاي اسلام و انقلاب در عمل و نظر تأكيد مي ورزند. اين جريان سابقه اي كم نظير و در مواردي بي نظير از خدمت به مردم و پاكدستي و پاكبازي را با خود دارد.
2- جريان كم دامنه ديگري كه اگرچه تابلوي اصولگرايي ندارند ولي آموزه هاي اصولگرايي را به مفهوم مباني و اصول اسلام و انقلاب باور دارند و به علت اختلاف سليقه هاي كاربردي- و نه راهبردي- در حلقه جريان اول تعريف نمي شوند. اين جريان سياسي هنوز تابلوي مشخصي براي معرفي خود انتخاب نكرده است و تنها با نگاهي به عرصه سياسي كشور مي توان حضور آن را احساس كرد. برخي از شواهد و قرائن حكايت از آن دارند كه جريان كم دامنه مورد اشاره در حال رايزني براي يافتن همفكران، سازماندهي آنان و نهايتا گزينش تابلو به منظور حضور در انتخابات مجلس نهم است.
3- از اصحاب فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مي توان به عنوان گروه سوم ياد كرد كه جريان انحرافي نيز با توجه به عملكرد و مواضع چندساله اخير در همين گروه قابل ارزيابي است. اصلي ترين خصوصيات اين گروه عبارتند از
الف: شمار اندك نفرات
ب: همراه داشتن داغ پاك نشدني و ننگين وطن فروشي و خيانت
ج: پيروي بي كم و كاست از دستورالعمل هاي ديكته شده دشمنان بيروني
اگرچه اسناد و مدارك فراواني از وطن فروشي و خيانت اين گروه در دست است و كيهان در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به انبوهي از آنها با ذكر منبع و مأخذ غيرقابل انكار و قابل دسترسي براي همگان، اشاره كرده است ولي بدون نياز به اين اسناد و تنها با نگاهي گذرا به عملكرد اين گروه به آساني مي توان ديد كه گروه ياد شده اولا؛ از خود اختيار و استقلالي ندارد و در نقش رحم اجاره اي براي سرويس هاي اطلاعاتي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس در صحنه حضور داشته است و ثانيا؛ حضور كنوني اين گروه در عرصه مجازي و فضاي سايبريك است كه به اعتراف هيلاري كلينتون هزينه آن از محل بودجه 400 ميليون دلاري آمريكا تامين شده است. اين گروه به خوبي مي داند كه به دليل خيانت ها و جنايات مشمئزكننده خود با نفرت و انزجار عمومي روبروست و از اين روي، نمي تواند با تابلوي اصلي و هويت واقعي خود در عرصه حضور داشته باشد و اخبار و گزارش هاي موثق حكايت از آن دارند كه اين گروه برنامه انتخاباتي خود را روي چند محور متمركز كرده است كه دو محور زير اصلي ترين آنهاست؛
الف: معرفي برخي از افراد وابسته به خود كه هنوز شناخته نشده و يا كمتر شناخته شده اند- و به قول خودشان سفيد!- با هويت غيرواقعي و بدون تابلو. برنامه ريزان بيروني گروه ياد شده اعتراف مي كنند كه اميد بسيار اندكي براي ورود احتمالي چند تن از وابستگان خود به خانه ملت دارند.
ب: تفرقه افكني در ميان جبهه اصولگرايان. اين محور كه با بهره گيري از شگردهاي مختلف و حمايت گسترده رواني- تبليغاتي دشمنان بيروني دنبال مي شود، اصلي ترين محور فعاليت گروه مورد اشاره است. نقش جريان انحرافي كه پيوندهاي پنهان و آشكاري با جريان فتنه 88 دارد، در اين محور قابل ارزيابي است.
پرداختن به آرايش سياسي گروه ها و احزاب سياسي و برنامه هاي آنان براي انتخابات مجلس نهم موضوع اين نوشته نيست و فصل جداگانه اي مي طلبد كه به بعد موكول مي كنيم.
و اما، با توجه به شرايطي كه به آن اشاره رفت، اهميت انتخابات مجلس نهم فراتر از آن است كه در بستر يك نياز كاربردي ارزيابي شود، بلكه اين وحدت به يقين يك تكليف و ضرورت راهبردي و استراتژيك براي دفاع از حاكميت گفتمان اصولگرايي است و بعيد نيست كه كمترين شكاف بر پيكره يكپارچه اصولگرايان با آسيب هاي احتمالي و هزينه سازي همراه باشد. از اين روي و به منظور تحكيم بيشتر اين وحدت كه خوشبختانه اين روزها با هوشمندي اصولگرايان به سامان قابل قبول و اميدواركننده اي رسيده است، پيشنهاد مي شود؛
الف: عزيزان بزرگواري كه به دليل اعتماد و اطمينان همه اصولگرايان در جايگاه مديريت جمع 8+7 قرار گرفته اند، چنانچه براي سهولت در ساماندهي امور نياز به همكاري ديگران دارند- كه به يقين دارند- همكاران خود را، اولا؛ از ميان شخصيت هاي خوش سابقه و مورد قبول و پذيرش اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان انتخاب كنند، ثانيا؛ همكاران انتخاب شده را معرفي كنند، ثالثا؛ از اين همكاران تنها براي انجام و اجراي تصميم هاي اتخاذ شده از سوي مديريت گروه 8+7 و در بستر كاملا تعريف شده استفاده كنند و رابعا؛ كه از سه مورد قبلي بااهميت تر و تعيين كننده تر است، اين كه اختيارات و يا بخشي از اختيارات خود - هرچند اندك- را به همكاران ياد شده تفويض نكنند. زيرا وثوق و اعتماد اصولگرايان متوجه و متمركز در مديران اصلي است كه نزد همگان به دلسوزي، حكمت و تيزبيني شناخته شده اند و نه نفرات ديگري كه ممكن است در ميان اصولگرايان از اين اندازه، اعتماد و اطمينان برخوردار نباشند. مثلا خداي نخواسته از كساني باشند كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 موضع و مرزبندي مشخص و اعلام شده اي با فتنه گران نداشته اند. و يا نسبت به برخي از سران پنهان فتنه، ارادتي پنهاني و كمتر آشكار شده، داشته باشند!
ب: پيشنهاد دوم را با داستاني درس آموز و عبرت انگيز از مرحوم «علامه حلي» فقيه بلندآوازه و بزرگوار جهان اسلام و دنياي تشيع مي آميزيم. از مرحوم «علامه حلي» نقل است كه وقتي مي خواست درباره يكي از مسائل فقهي مربوط به طهارت آب چاه فتوا بدهد، ابتدا، چاه آبي را كه خود در خانه داشت، پر كرد و هنگامي كه از ايشان علت را پرسيدند، در پاسخ فرمود؛ بيم آن داشتم كه برخورداري من از اين چاه در فتوايي كه صادر مي كنم بي تاثير نباشد.
و اما، پيشنهاد دوم كه احتمالا براي برخي از دوستان غيرمنتظره و عجيب تلقي شود آن كه، آن عده از شخصيت هاي اصولگرا كه در مراكز تصميم گيري نهايي براي معرفي نامزدها حضور دارند چه جمع 8+7 و چه مركزيت جريان ها و جمعيت هاي شناخته شده اصولگرا، از هم اكنون اعلام كنند كه قصد نامزد شدن براي انتخابات مجلس نهم را ندارند تا از برخي آفت هاي احتمالي در معرفي نامزدهاي اصلح در امان باشند. دشوار نيست ! شدني است.
حسين شريعتمداري

 با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده 18 مفسد اقتصادي به دادگاه رفت

سرويس سياسي-
دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي در رسيدگي به 6 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي، 18 متهم اين پرونده ها را مجرم شناخته و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده همگي آنها را جهت ادامه مراحل رسيدگي قضايي به دادگاه صالح ارسال كرد.
در همين زمينه به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، در يكي از اين پرونده ها با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي قضايي وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادي در دستور كار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي دو متهم در يك پرونده اقتصادي را به اتهام مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ده ميليارد و دويست و بيست و نه ميليون ريال (10229000000 ريال) مجرم شناخت.
متهم رديف اول پرونده علاوه بر اين به اتهام كلاهبرداري از طريق انتقال منافع مال غير به ميزان يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال (1035000000 ريال) نيز تحت تعقيب كيفري است.
براساس اين گزارش اين پرونده پس از صدور كيفرخواست و قرار مجرميت متهمين در دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي، هم اكنون در شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال رسيدگي است.
تحصيل 196 ميليارد
مال نامشروع از بانك سپه
هم چنين با اعلام شكايت از سوي اداره كل حقوقي بانك سپه دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمان اين پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانك سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانك خودداري كردند. براساس اين گزارش متهمان اين پرونده كه پنج نفر هستند، همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و يكصد و بيست و سه ميليون و دويست و نود ريال (196123290000) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور كيفر خواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
كلاهبرداري 900 هزار دلاري
از بانك ملي
همچنين با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار پرونده اين متهم در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.
شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام كلاهبرداري صادر كرد. براساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي «م.ط.ز» به اتهام كلاهبرداري به مبلغ 900هزار و 800 دلار آمريكا از بانك ملي ايران مجرم شناخته شد.
گفتني است پس از صدور كيفر خواست در دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
تعقيب كارمند بانك تجارت
به دليل اختلاس ميلياردي
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي همچنين، عليه تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي كيفرخواست صادر كرد.
اين پرونده با شكايت اداره حقوقي بانك تجارت در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمان پرونده صادر شد.
براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» كارمند بانك تجارت با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانك تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد و بيست و سه ريال (27883115623 ريال) تحت تعقيب كيفري است.
متهم رديف دوم آقاي «پ.ع» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و دويست و سي ريال(13230622922 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف. الف» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (926000000 ريال) مجرم شناخته شدند.
ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف.ح.ز» كه وي نيز از كارمندان بانك است و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي وسه ريال (6365418233 ريال) است.
مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي از بانك هاي ملي و ملت
همچنين شعبه سوم بازپرسي مجتمع امور اقتصادي، پنج متهم يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.
با اعلام گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين اداره حقوقي بانك هاي ملي و ملت پرونده كلاهبرداري يكصد و چهل و چهار ميليارد ريالي از بانك هاي مذكور تشكيل شد.
متهمان اين پرونده با تشكيل شركت هاي متعدد صوري و غيرفعال و ارائه اسناد غيرواقعي به بانك اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانك هاي ملي و ملت نموده و در عمل اين وجوه را صرف خريد املاك و زمين هاي متعددي كرده اند.
براساس اين گزارش شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي پنج متهم اين پرونده كه همگي متهم به مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشت هزار و نهصد و سي وهفت ريال (40588877937ريال) از بانك ملت و مبلغ يكصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد ريال (103309115600 ريال) و هم چنين 11000000درهم امارات از بانك ملي بودند را مجرم شناخت.
صدور كيفرخواست براي يكي از كارمندان بانك رفاه
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي يكي از كارمندان رسمي بانك رفاه كارگران را مجرم شناخت.
متهم پرونده كه يكي از كارمندان بانك مذكور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري و تغيير در سيستم حسابداري بانك با بدهكار و بستانكار كردن حساب ها مبالغي را به حساب بستگان و دوستان خود واريز كرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانك مي كرده است.
براساس اين گزارش با شكايت اداره حقوقي بانك رفاه، پرونده مذكور در دستور كار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم و اظهارات متهم، مجرميت نامبرده محرز و كيفرخواستي عليه وي صادر شد.
گفتني است؛ در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهمان پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
خاطر نشان مي شود تبصره اول اصلاحي ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 24/3/85 تصريح مي دارد: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.»
البته در همين راستا تبصره سوم الحاقي ماده 188 تاكيد شده است: «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود ياديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود مشروط، آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
كارشناسان و ناظران سياسي و حقوقي معتقدند اين قبيل اقدامات قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي كه خواسته بحق آحاد مردم نيز هست نشان دهنده رويكرد جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

 شليك (گفت و شنود)

گفت: امسال برخلاف سال هاي گذشته فرح پهلوي و آقا رضا ربع پهلوي براي برگزاري مراسم سالگرد خاكسپاري شاه مخلوع به قاهره نرفتند.
گفتم: چرا؟!
گفت: خب! با توجه به انقلاب اسلامي فراگير مصر و خروش يكپارچه مردم عليه ديكتاتورها، اگر فرح و رضا پهلوي به قاهره مي رفتند، بعيد نبود كه براي هميشه به محمد رضاي قاتل و خونريز بپيوندند.
گفتم: ولي آنها كه ادعا مي كنند در قتل عام ها و غارتگري هاي محمدرضاي خونخوار شريك نبوده اند؟!
گفت: پس اين ثروت افسانه اي را كه بخشي از آن در حمايت مالي و تداركاتي از گروه هاي تروريست هزينه شده است، با عرق جبين به دست آورده اند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! دو نفر براي شكار شير رفته بودند. يكي از آنها به طرف شير شليك كرد ولي به او نخورد و شير به آنها حمله كرد. شخصي كه شليك كرده بود رفت بالاي درخت و به دومي گفت؛ زود باش بيا بالا! ولي يارو با بي خيالي گفت؛ به من چه! من فقط كوله بار تو را حمل كرده ام، شليك نكرده ام كه واهمه اي داشته باشم؟!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ پس از حوادث فتنه 88 و تبليغات مسمومي كه عليه سپاه پاسداران در اين چند سال انجام شده امروز با توجه به توطئه ها و جنايت هاي دشمنان در مرزهاي كشور از جمله گروهك پژاك و پاسداراني كه در دفاع از مرزها به شهادت مي رسند انتظار مي رود كه چهره واقعي سپاه و از جان گذشتگي آنان در حفظ مرزها و نقش سپاه در دفاع از مرزهاي فكري و اعتقادي، در رسانه ها به ويژه روزنامه هاي اصولگرا يادآوري شود.
طاهري- فوق ليسانس علوم سياسي
¤ از دستگاه ديپلماسي كشورمان تقاضا مي كنيم كه در خصوص مطالبه خود مبني بر تحويل رئيس جنايتكار گروهك پژاك با توجه به اسناد جنايات وي با جديت و اقتدار و از موضع بحق طلبكارانه، پيگير باشند.
روزبهاني
¤ در خبرها آمده بود كه مهدي هاشمي كه خود به خاطر پرونده قطوري كه در قوه قضائيه و در پيشگاه مردم دارد، تحت تعقيب است اخيراً از سردبير يكي از روزنامه هاي كشورمان شكايت كرده است. آيا واقعا خلأ قانوني در كشور به حدي است كه نمي شود با چنين افرادي برخورد مناسب كرد و آيا سخنگوي قوه قضائيه نبايد در اطلاعيه اي پاسخ وي را مي داد.
يك شهروند
¤ ترور دانشمندان ايراني به دست عوامل موساد و سيا به خيل عظيم ره پويان اين شهيدان، اين آگاهي را مي دهد كه گرچه در جبهه بزرگي كه باطل در برابر حق گشوده جاي گرفته اند اما اين جبهه غير از آنكه سرعت تلاش آنان تا فتح قله هاي علم و دانش را شتاب خواهد بخشيد نتيجه ديگري براي دشمن نخواهد داشت.
حبيب اشرفي- اروميه
¤ حضور بي پرواي زنان بي حجاب در ملأعام و شكستن قبح گناه و معصيت يكي از عوامل اصلي تحريك و برانگيخته شدن ديگران به ارتكاب ساير معاصي در جامعه از جمله گناهان توام با خشم و خشونت است و مسئولان اجرايي و فرهنگي كشور بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند.
يك شهروند
¤ در خصوص واحد پول ملي مي خواستم عرض كنم كه ما اصلاً در تاريخ ايران واحد پولي به اسم پارسي نداريم و اين واژه قطعاً از تراوش هاي فكري يك گروه خاصي در دولت است كه خواسته اند سليقه شخصي خود را در نظرسنجي ها درج كنند. بايد به دور از هرگونه شتابزدگي روي متون ايراني پيش از اسلام و صدر اسلام كار عميق تري شود و تصميم درستي درباره واحد پولي كشورمان اتخاذ گردد.
يك شهروند
¤ از شوراي محترم شهر تهران تقاضا مي كنم كه كمي به گراني بي رويه كرايه خطوط اتوبوسراني به ويژه بي آرتي كه مبلغ كرايه را در مسير ميدان آزادي به ترمينال خاوران به يك باره از 25 تومان به 200 تومان رسانده است رسيدگي كنند تا ببينند كه شركت واحد گويا قصد ربودن گوي سبقت گراني از ديگر اصناف كشور را دارد.
يك شهروند
¤ شهرك شهيد بهشتي در بزرگراه شهيد بابايي نبش ورودي حكيميه با حدود هزار خانوار جمعيت از نظر سرويس هاي اياب و ذهاب با كمبود شديد مواجه است. از مسئولان شهري تقاضا مي كنيم كه به مشكلات اين شهرك كه حتي فاقد يك بانك است رسيدگي كنند.
رستاد
¤ به علت گرماي شديد در استان خوزستان از تير ماه ساعت كليه ادارات تقليل يافته است اما ساعت كار در دانشگاه آزاد تغيير نكرده است. مي خواستم بپرسم كه چرا؟
يك خانم كارمند و چند تلفن مشابه ديگر
 رسايي: جبهه پايداري نسبت به وحدت اصولگرايان اصرار دارد

نماينده اصولگراي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: جبهه پايداري مواضع و نمايندگان خود را در قالب نامه اي به آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي اعلام و تصريح كرده است كه نسبت به وحدت رسيدن اصولگرايان اصرار دارد.
حجت الاسلام حميد رسايي، در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه جبهه پايداري در راستاي وحدت اصولگرايان حركت مي كند و به خلاف آنچه برخي القا مي كنند اين جبهه توقفي در اين راستا ايجاد نكرده است، گفت: جبهه پايداري مواضع و نمايندگان خود را در قالب نامه اي به آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي اعلام و تصريح كرده است كه نسبت به وحدت رسيدن اصولگرايان اصرار دارد.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم شوراي اسلامي در بخش ديگري از صحبت هاي خود خاطرنشان كرد: آنچه در حال حاضر روند به وحدت رسيدن را با مشكل مواجه كرده اصرار برخي شخصيت هاي سياسي بر نماينده خاص داشتن است و همين اصرار، اعتراض برخي از چهره هاي مؤثر در كميته وحدت را به دنبال داشته است كه ما نيز اين اشكالات وارده را صحيح و به جا مي دانيم.
رسايي ضمن تأكيد بر اين كه اصولگرايان هرچه سريعتر بايد به وحدت برسند و از سهم خواهي بپرهيزند، تأكيد كرد: اگر آقايان لاريجاني و قاليباف اصراري بر سهم خواهي نداشته باشند، جلسات اضلاع مختلف و هيئت داوري تشكيل مي شود و روند وحدت بسيار مطلوب تر سپري مي شود.
وي دلايل كساني را كه معتقدند آقاي لاريجاني و قاليباف نبايد بر داشتن نماينده خاص اصرار داشته باشند، اين گونه بيان كرد: مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس صراحتاً اعلام كردند كه قواي سه گانه نبايد در روند انتخابات دخالت كنند و اين مسئله فقط ناظر به رئيس قوه مجريه نيست بلكه اين منع از سوي رهبري ناظر به آقاي لاريجاني هم هست.
حجت الاسلام رسايي افزود: آقاي لاريجاني قبلاً به عنوان كانديداي جبهه پيروان امام و رهبري و آقاي قاليباف نيز به عنوان كانديداي جمعيت ايثارگران و رهپويان معرفي شده بودند و در حقيقت اين مجموعه ها نمايندگان قاليباف و لاريجاني در كميته وحدت هستند و آنها نبايد انتظار برخورداري از نمايندگان خاص ديگري را داشته باشند.

 گورباباي رضا پهلوي! امسال قيد قاهره را مي زنيم (خبر ويژه)

انقلاب ملت مسلمان مصر عليه رژيم دست نشانده آمريكا باعث شد بيوه محمدرضا پهلوي امسال به انتشار پيام در سالگرد مرگ همسر خود اكتفا كند و قيد سفر به قاهره را بزند.
فرح پهلوي در اين بيانيه ضمن قلم فرسايي درباره فضايل نداشته شاه، تاكيد كرده كه مي داند زماني كه تاريخ درباره سالهاي حكومت محمدرضا پهلوي خوب قضاوت كند، در قيد حيات نخواهد بود! او همچنين مدعي شده كه پسرش رضا تمام سالهاي زندگي اش را وقف ايران كرده است و اين در حالي است كه شخص رضا ربع پهلوي به تازگي در مصاحبه اي اعلام كرد كه همه سايه او را با تير مي زنند و از او نفرت دارند.
ادعاي عشق و علاقه فرح پهلوي به محمدرضا در حالي است كه بنا بر شهادت متواتر نزديكان شاه و فرح، اين دو در حالت نيمه متاركه و ارتباطات غيراخلاقي گسترده با ديگر مردان و زنان زندگي مي كرده اند.
ديكتاتور مخلوع ايران پس از فرار از كشور و تحمل ماه ها دربه دري و در حالي كه در هيچ كشور جهان حتي آمريكا از او استقبال نكرده بودند ناچار به دربار انورسادات ديكتاتور خائن مصر رفت و چند ماه بعد در فلاكت مرد. به دستور انورسادات محمدرضا پهلوي در مسجد رفاعي قاهره دفن شد و تا رژيم مبارك برقرار بود، فرح پهلوي و شماري از سلطنت طلبان ضمن عزيمت به قاهره مراسمي را برگزار مي كردند.
اما گزارش يك رسانه مصري (اليوم السابع) حاكي است براي اولين بار از زمان مقبور شدن محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي حاضر نشده به مصر برود.
بنابر اعلام اين پايگاه خبري، انقلاب 25 ژانويه اوضاع در مصر را به طور كامل دگرگون كرد و خانواده پهلوي كه هر سال براي شركت در مراسم يادبود در قاهره حضور مي يافتند، امسال در اين مراسم شركت نكرده و تنها 10 نفر سلطنت طلب در اين مراسم شركت كردند.
اليوم السابع از قول يكي از سلطنت طلبان نوشت: فرح پهلوي امسال به دليل تغيير و تحولات سياسي در مصر و همچنين بي ثباتي امنيتي، درخواست ويزا و اجازه براي آمدن به مصر نكرده و به اين نتيجه رسيده است كه در اين شرايط سفر به مصر كار عاقلانه اي نيست.
سلطنت طلب ياد شده (عليرضا قالي پور) با اين وجود از مردم مصر هم تشكر كرده! و گفته است: شاه با فوزيه دختر ملك فارق ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج شاهزاده شهناز بود كه اكنون در سوئيس زندگي مي كند، ما از شما به دليل وفاداريتان تشكر مي كنيم، شما ملت بزرگي هستيد و ما از الطاف شما تشكر و قدرداني مي كنيم(!)

 ديپلمات اسرائيلي: دعا مي كنيم مصر و عربستان از نفوذ ايران در امان باشند! (خبر ويژه)

آمريكا و سران رژيم سابق مصر همچنان نگران گسترش روابط ايران و مصر هستند.
روزنامه سانفرانسيسكو كرونيكل با درج اين خبر نوشت: ژنرال محمدالعصار از فرماندهان ارتش مصر ضمن سخناني در يكي از اتاق فكرهاي آمريكايي، مخاطبان خود را مطمئن كرد كه دولت نظامي مصر قصد ندارد روابطش را با ايران كه دشمن قديمي و رقيبش در منطقه است، گسترش بدهد. اما او اعلام كرد كه به محض اينكه دولت جديد در ماه هاي آينده انتخاب شود، همه چيز بستگي به افكار عمومي خواهد داشت و ممكن است اتفاقات ديگري بيافتد.
روزنامه آمريكايي تأكيد كرد: ايران بعد از سقوط حسني مبارك در ماه فوريه، در تلاش براي گسترش نفوذش در خاورميانه، خود را به مصر نزديك كرده است. چشم انداز اين واقعه هشداري است براي متحدان مصر، بخصوص عربستان سعودي و همچنين اسرائيل كه از قدرت فزاينده ايران در خاورميانه بيم دارند. اينكه مصر رابطه اش را با ايران چه قدر گسترش دهد، شاخصي است براي فهم اين نكته كه دولت آينده مصر مي خواهد بعد از چند دهه حكومت مبارك كه هرگز پايش را از خط قرمزهاي آمريكا در منطقه فراتر نمي گذاشت، تا چه اندازه در سياست خارجي اش مستقل عمل مي كند.
سانفرانسيسكو كرونيكل مي نويسد: در مصر سياست خارجي جديدي كه بطور محض از آمريكا طرفداري نكند، طرفدار پيدا كرده است؛ سياستي كه طرفداران آن معتقدند مصر را بار ديگر رهبر منطقه مي كند. براي بسياري از مصري ها، بالاترين ارجحيت كنار كشيدن از سياست همكاري نزديك دولت مصر و اسرائيل در زمينه هاي اقتصادي و امنيتي است. اما اين سياست مي تواند مواضع محكم ضد ايران بودن دولت مبارك را بر هم بزند. عمرو موسي معتقد است مصر با ايجاد روابط دوستانه يا دست كم رابطه اي كم تنش با ايران، سود خواهد برد. هر نوع بهبود روابط، نقشه سياسي منطقه را بر هم مي زند. نواز جرجس مدير مركز خاورميانه دانشگاه اقتصاد لندن مي گويد: اين تفكر جديد در مصر وجود دارد كه ايران تهديدي براي منطقه نيست بلكه يكي از اجزاي آن است و به جاي مقابله بايد وارد گفت وگوي سياسي با اين كشور شد.
روزنامه آمريكايي با اشاره به عبور ناوهاي جنگي ايران از كانال سوئز و مبادله پيام هاي دوستانه ميان ايران و مصر در چند ماه گذشته مي نويسد: اسرائيل با هراس، نظاره گر آينده روابط ايران و مصر است. الي شاكه سفير سابق اسرائيل در مصر گفت: «ما براي عربستان و مصر دعا مي كنيم و اميدواريم ايران نتواند به مناطق ديگري در خاورميانه نفوذ كند.»

 جاسوس شريف سيا: چرا بايد آب شور قم شيرين شود؟! (خبر ويژه)

نوشته سراسر كينه و نفرت يك مستخدم دون پايه سازمان سيا عليه شهر مقدس قم، آن قدر آميخته با بلاهت بود كه موجب اعتراض ديگر عناصر فراري خارج نشين شد.
مجيد محمدي عضو فراري حلقه كيان كه از قبل همين رفتارهاي عقده گشايانه عليه مقدسات ارتزاق مي كند، پيش از اين علنا در سايت ارگان سازمان سيا (راديو فردا) نوشته بود «جاسوسي و فروش اطلاعات به بيگانه يك شغل شرافتمندانه است». او همچنين تصريح كرده بود بزرگترين علت شكست جنبش سبز در ايران، نه قانون اساسي و نه حتي رهبري بلكه دينداري و اسلامگرايي مردم ايران است حال كه اين حركت به دنبال آزاد كردن شرابخوري و روابط آزاد نامحرم و... است.
نامبرده به تازگي در مطلبي سراسر اهانت و اتهام، به سياه نمايي عليه شهر مقدس قم و مردم شريف آن پرداخت. اين مطلب به قدري بي پايه و مبتذل و لج بازانه بود كه موجب شد مهدي جامي از عناصر ضدانقلاب خارج نشين نسبت به وي واكنش نشان دهد.
جامي در وبلاگ خود نوشت: مقاله مجيد محمدي مرا در حيرت فرو برد. متاسف شدم كه كسي چنان با بغض به شهر قم نگريسته است. اين نوشته اعتباري براي نويسنده و ناشرش فراهم نمي كند بلكه ترور يك شهر و مردمان آن با كلمات بغض آلود و كينه توزانه است. نويسنده مي تواند بي طرف نباشد اما بايد منصف باشد. روزنامه نگاري كه چنين مي كند، سقوط كرده است.
جامي در بخش ديگري از اين واكنش ادامه مي دهد: نويسنده مدعي است كه قم از پول نفت و از جيب همه شهروندان ايراني ثروتمند شده است. اين هم نوعي كج انديشي ديگر است. اگر اين قصه اختصاص به قم داشته باشد درست اما كدام شهر ديگر ايران هست كه از پول نفت بهره مند نمي شود؟ كدام قسمت از اقتصاد ايران هست كه به نفت وابسته نيست و از نفت تغذيه نمي كند؟ نمي توان حكم عام را به يك شهر خاص اختصاص داد مگر اينكه بخواهيم تصويري كژنما ارائه كنيم. او حتي آب شيرين قم را هم بخشي از حمايت دولتي مي بيند و تخطئه مي كند گويي مردم قم محكومند براي هميشه آب شور بخورند(!)
او به تحقير اين شهر و مردم آن مي پردازد و بي آنكه شناختي داشته باشد و يا تلاشي هم براي اين شناخت كرده باشد، با نگاهي كينه توزانه به شهر قم نگاه مي كند. من نوشته او را عقده گشايي آشفته اي مي دانم كه قادر نيست چيزي به دانش ما بيفزايد يا نمونه اي از مطالعه توصيفي يك شهر مذهبي باشد.
البته مهدي جامي فراموش كرده كه تروريست هاي قلمي نظير «ابوجهل» فراري حلقه كيان، براي علم و آگاهي و دانش افزايي نمي نويسند بلكه صرفا مامورند و معذور، و بايد به نوعي عليه ارزشهاي ملت ايران بنويسند كه نزد سازمان سيا و نهادهاي مشابه آن نوشته ها را فاكتور كنند و پول بستانند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14