(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 12 مرداد 1390- شماره 19990

شعر
رمضان كشتي نوح است...
گفت وگوي اختصاصي كيهان با مديرموسسه فرهنگي قدر ولايت
حركت در مسير ولايت سرلوحه ماست
بيانيه «منا» در حمايت از بيانات اخير رهبرمعظم انقلاب اسلامي
نظارت بر كتاب هدف حمايت ماستشعر
رمضان كشتي نوح است...

عليرضا قزوه
رمضان كشتي نوح است نمانيد شما
ترسم آن است كه خود را نرسانيد شما
بادبانهاي شب قدر چنين مي گويند
اين زمان جانب خورشيد برانيد شما
همه رفتند، همه جانب خورشيد شدند
هان بياييد اگر سوخته جانيد شما
سوي آن گنبد و گلدسته سبز ازلي
چون كبوتر همگي دل بپرانيد شما
دل من مرده هلا زنده دلان شب قدر
بر دلم فاتحه اي تازه بخوانيد شما
شب هجران است اشكي بفشانيد ز دل
روز ميدان است اسبي بدوانيد شما
وقت آن است كه جاني بكشانيد به اوج
دم آن است كه روحي بدمانيد شما
از جوان پيري ما هيچ مگيريد سراغ
دمتان گرم كه پيران جوانيد شما
مرحباتان كه در اين دور هدرها و هبا
گرد خورشيد ازل در دورانيد شما
درد ما دلشدگان را بسراييد به شعر
داد ما سوختگان را بستانيد شما
گاه افطار و سحر سفره نوريد و دعا
چون سحرگاه رسد بانگ اذانيد شما
تا نمانيم در اين غمكده جز با غم هم
شب افتادن جان است بمانيد شما
هفت پشتم همه از تيره باران بودند
همم از طايفه اشك بدانيد شما
پدرم بود يكي آتش دلتنگ و غريب
چون سياووش پدر را پسرانيد شما
مادري دارم از خاك كه بر زانوي او
دم مردن سر من را بنشانيد شما
خواهري دارم از رود كه هنگام وداع
در پي اش يك چند اشكي بفشانيد شما
بادها با من دلتنگ برادر بودند
اي همه ابر كه در باد نهانيد شما
همسري دارم از آيينه دلش روشن تر
مثل آيينه پر از نور بمانيد شما
دختري دارم از جنس غزل، عطر عسل
زنده باشيد اگر دختركانيد شما
ما در اين غمكده ها دست به كاري نزديم
كاش و اي كاش كه كاري بتوانيد شما
¤ ¤ ¤
روزهايي كه گذشتند دلم غلغله بود
اي كه فرداي زمين را نگرانيد شما
تن ياران وطن پر شده از شعله و زخم
باز بر زخم چرا زخم زبانيد شما
گوسپنديد؟ نه! گرگيد؟ نه! ماندم كه كه ايد
نه اميريد شمايان، نه شبانيد شما
آه و صد آه يكي قصه نخوانديد ز درد
حيف و صد حيف يكي نكته ندانيد شما
اي فسوسا كه به دنبال مقام افتاديد
اي دريغا كه پي نام و نشانيد شما
حاجتي هست اگر مردن ايمان شماست
چه كسي گفته كه محتاج به نانيد شما
هان ببينيد در آيينه كه تصوير كه ايد؟
هم از آيينه بپرسيد كيانيد شما
از هياهوي شما چشم وطن آب نخورد
ما شنيديم كه صاحب نظرانيد شما!!
اين و آن راه به فرداي هدايت بردند
اي دريغا كه نه اينيد و نه آنيد شما
نكند گم شده از دست شما خاتم عمر
برچه عهديد شما در چه زمانيد شما
ظاهراً گرچه به دل غصه غيبت داريد
درپس پرده تزوير نهانيد شما
گرچه گفتيد به دشنام مرا ابن فلان
من نگويم كه فلان ابن فلانيد شما
همزبانيد ولي محرم بيگانه شديد
مهربانيد ولي تلخ دهانيد شما
شاعرانيد ولي از غم مردم دوريد
نه بديع و نه معاني نه بيانيد شما
نيست درشعر شما هيچ اميدي به فروغ
بي خبر از غم و درد اخوانيد شما
بيش از اين از ستم خلق خدا دم مزنيد
با همه همهمه ها بي همگانيد شما
ما اگر بار گران بود گذشتيم و گذشت
اي دريغا كه همه بار گرانيد شما
خاك ايران نسب از خون سياوش دارد
آتش افروزانا در چه گمانيد شما
نكند راز دل سوختگان فاش شود
نكند نامه به بيگانه رسانيد شما
مهره نرد هوس، بازي تان خواهد داد
تا به كي مضحكه هر هيجانيد شما
يا از اين دمدمه خود را به كناري بكشيد
يا از اين وسوسه خود را برهانيد شما
خاكريزي ست كه يك باره فرو مي ريزد
بازگرديد كه در خط امانيد شما
¤¤¤
هله ياران منا دشمن جاني نشويد
خصم را برسر جايش بنشانيد شما
هين بهار رمضان است به دل پردازيد
گردي از جان و دل خود بتكانيد شما
كاش صافي شود از درد، دل و دين شما
رمضان آمده عين رمضانيد شما
صبح اگر كشتي اين قوم به جودي بنشست
از منش نيز سلامي برسانيد شما
شهريور ماه 1388

 گفت وگوي اختصاصي كيهان با مديرموسسه فرهنگي قدر ولايت
حركت در مسير ولايت سرلوحه ماست

ليلا كريمي
موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت در زمينه تبيين و نشر رهنمودها و انديشه حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي و در جهت خواست و مطالبات رهبري به تدوين و پژوهش كتاب هاي ارزشي و انقلابي گام برمي دارد. اين موسسه در سال 1388، به عنوان ناشر برگزيده در زمينه نشر فرهنگ انقلاب در سي سال انقلاب اسلامي برگزيده شدو درسال 1389 ناشر برگزيده بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گرديد. اين مؤسسه همچنين در همين سال به عنوان ناشر برگزيده سيزدهمين جشنواره انتخاب كتاب دوسالانه دفاع مقدس شناخته شده و هدف تجليل قرار گرفت. امسال نيز در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران حضوري فعال داشته است. با مدير اين مؤسسه- احمد عطايي- گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
¤ درباره انتشارات قدر ولايت و محور فعاليت آن توضيح دهيد:
-موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت از سال 1372 مشغول به فعاليت شده است. انگيزه اصلي تأسيس مؤسسه برمي گردد به تاكيدات مقام معظم رهبري درخصوص تهاجم فرهنگي كه رهبري در مورد شرايط آن زمان فرموده بودند.
اين مؤسسه به عنوان يكي از مخاطبين رهبر، وظيفه خود مي داند كه وارد صحنه شود و توقعات و مطالبات رهبري را پاسخ بگويد. به همين منظور چارچوب كار مؤسسه درباره شخصيت و تبيين ديدگاه هاي حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري، همچنين اشاراتي است كه مقام معظم رهبري در شرايط مختلف دارند.
اين موارد جزو اولويت هاي كار مؤسسه است و كليه كتاب هايي كه تاكنون منتشر كرده ايم دراين چارچوب معنا مي شود و تلاش مي كنيم ازاين مسير منحرف نشويم.
¤ مؤسسه انتشارات قدر ولايت درچه حوزه هايي كتاب منتشر مي كند؟
-اين مؤسسه در پنج گروه و موضوع كتاب منتشر مي كند. گروه اول، ديدگاه ها و شخصيت حضرت امام خميني(ره)- بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي- است كه حدود 22 جلد كتاب دراين زمينه منتشر كرده ايم.
گروه دوم، ديدگاه ها و شخصيت رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي كه در اين زمينه 34 عنوان كتاب مثل زندگي نامه ايشان با عنوان «جرعه نوش كوثر» منتشر كرده ايم و كتاب خاطرات و حكايت هاي مقام معظم رهبري در 12 جلد؛ همچنين مسايل و موضوعاتي كه به صورت موضوعي به آن پرداخته ايم؛ به طور مثال: «مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي»، «دانشگاه و دانشجو». گروه سوم، كتاب هاي تاريخ معاصر است كه رهبري دغدغه خودشان را نسبت به انتشار و تبيين صحيح تاريخ معاصر اعلام كرده اند.
ايشان فرمودند: «همه دغدغه من اين است كه يك جوان ايراني امروز نداند كه ما چه چيزي را پشت سر گذاشته ايم و درحال ساختن چه چيزي هستيم».
بدين منظور در زمينه تاريخ معاصر 41 عنوان كتاب نسبت به ساير عناوين كه حجم قابل توجهي است؛ كتاب منتشر كرده ايم.
سركتاب شاخص تاريخ؛ «نقش روشنفكران در تاريخ معاصر» در 10 جلد، «جاي پاي گردباد» كه به بررسي ادبيات داستاني از مشروطه تا انقلاب اسلامي (كه بيشتر از بعد دين گريزي و اخلاق ستيزي را نقد كرده ايم)، كتاب «كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران» (دغدغه اي كه حضرت امام(ره) داشتند) را منتشر كرده ايم.
اخيراً نيز كتابي را با عنوان «در مشروطه چه گذشت؟» را با حضور وزير ارشاد سابق؛ آقاي صفار هرندي رونمايي و منتشر كرده ايم.
علت انتشار اين كتاب برمي گردد به ديدار مقام معظم رهبري با ستاد يكصدمين سالگرد مشروطه. در اين ديدار به نكات قابل توجهي در زمينه مشروطه اشاره داشتند و از همان زمان مؤسسه تصميم گرفت اين نكات را در دستور كار مؤسسه قرار دهد. در نتيجه كتابي در پنج جلد در مورد تاريخ مشروطه با عنوان «در مشروطه چه گذشت؟» را منتشر كند.
كتاب ديگري نيز در زمينه تاريخ معاصر با عنوان «تاريخ وقايع 88» در سه جلد تدوين و منتشر كرده ايم كه در نمايشگاه بيست و چهارم به مخاطبين عرضه كرديم.
گروه چهارم؛ كتاب هاي دفاع مقدس است كه 61 عنوان جلد كتاب را در برمي گيرد و شامل 30 جلد با عنوان «رسم خوبان» و 30 جلد «سيره شهداي دفاع مقدس» است.
در حال حاضر هم؛ 30 جلد كتاب با عنوان «پا به پاي شهدا» منتشر كرده ايم كه قرار است در هفته دفاع مقدس رونمايي كنيم.
گروه پنجم؛ در زمينه تاريخ معاصر اسلامي است، كه در اين مورد 33 عنوان جلد كتاب منتشر كرده ايم اين پنج گروه كتاب براي سه مقطع سني كودك و نوجوان، جوان و عموم مخاطبين در نظر گرفته شده است.
¤ درباره كتابي كه با موضوع تاريخ وقايع سال انتخابات88 عرضه كرده ايد، بيشتر توضيح دهيد. در اين كتاب بيشتر چه مباحث و مسائلي لحاظ شده است؟
- در اين كتاب تلاش كرده ايم يك گزارش واقعي از انتخابات سال 88 ارائه دهيم. اين اثر وقايع 15 ماه از فروردين سال 88 تا 22 خرداد 89 را پوشش مي دهد.
در واقع كتاب منبعي است براي آيندگاني كه مي خواهند بدانند وقايع سال 88 چه بوده است.
ما ديديم كساني كه در دوره مشروطه ناظر بر مسائل آن روز بودند مثل «ناظم الاسلام، يحيي دولت آبادي» آن دوران را به صورت «روزنوشت» ثبت كردند.
بدين لحاظ مؤسسه تصميم گرفت؛ هم اكنون كه در دل حوادث اين دوران قرار داريم؛ روايتي از جريان ها و اتفاقات آن دوران- انتخابات 88- به صورت روز نوشت ارائه دهيم تا در دسترس آيندگان قرار گيرد.
¤ چرا اين مجموعه را به صورت «روز شمار» منتشر كرده ايد؟
- به نظرم «روز شمار» شدن اين مجموعه بهترين تحليل از جريانات و روند سال 88 را روبه مخاطب دربرمي گيرد. در واقع در اين كتاب، ضمن رعايت امانت؛ سعي كرده ايم درباره هر شخصيت و گروهي كه در اين جريانات دخيل بوده از منابع آن شخص يا گروه در تبيين و نشر كتاب استفاده كنيم؛ به طور مثال درباره آقاي كروبي از منبع ايشان؛ روزنامه اعتماد ملي صحبت هاي ايشان را استخراج كرديم. اين كتاب ها را بايد نوشت تا جوانان بدانند چه اتفاق هايي در سال 88 گذشته است.
¤ وجه تمايز انتشارات قدر ولايت با ديگر انتشاراتي كه در زمينه هاي انقلابي و ارزشي كار مي كنند، چيست؟
- نمي خواهم بگويم ديگران كم توجه اند، اما به نظر من، وجه تمايز اصلي انتشارات قدر ولايت برمي گردد به اعتناي جدي به جهت گيري ها و موضوعاتي كه ولايت در جامعه دنبال مي كنند.
انتشارات قدر ولايت اگر به دنبال چاپ و انتشار كتاب هايي در زمينه تاريخ معاصر، ادبيات، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس، كودك و نوجوان، جنگ نرم و... مي رود؛ همه برمي گردد به اشاره اي كه مقام ولايت دارند و دغدغه هايي كه ايشان نسبت به موضوعات مختلف احساس مي كنند.
¤ در زمينه ترجمه كتاب ها به زبان هاي ديگر چه كارهايي انجام داده ايد؟
- ما در مؤسسه كار ترجمه كتاب ها به زبان عربي را به طور جدي پي گرفته ايم. در شرايطي كه جهان به سمت «بيداري اسلامي» پيش مي رود، بايد بتوانيم از طريق ترجمه، ويژگي هاي انقلاب اسلامي را در بين كشورهاي عربي و عرب زبان ها انتشار دهيم.
هشت جلد از كتاب هاي مؤسسه به زبان عربي ترجمه شده است. البته در زمينه ترجمه هم باز به گفته هاي مقام معظم رهبري پرداخته ايم. كتابي با عنوان «قرآن كتاب الحيات» يا همان ترجمه «قرآن كتاب زندگي است»، «عبرت هاي عاشورا به قلم ناشران» و «حكايت البحر» زندگينامه مقام معظم رهبري را از فارسي به عربي ترجمه كرده ايم.
¤ كتابي اززبان عربي به فارسي هم ترجمه كرده ايد؟
- بله. به عنوان نمونه سه عنوان كتابي كه منتشر كرده ايم با عنوان «الگوي برتر، زهراي اطهر(س)» (كه 240 سؤال درباره شخصيت و زندگي حضرت زهرا(س) و جهت گيري هاي سياسي و شهادت ايشان است) و «يهوديان فتنه گران تاريخ» و كتاب «پديده تروريست در امتداد تاريخ».
در رابطه با حزب الله لبنان هم كتاب هايي ترجمه و منتشر كرده ايم با عناوين «پيروزي هاي حزب الله» كه بعد از جنگ 33 روزه منتشر شده است و كتاب زندگي نامه سيدحسن نصرالله كه براي گروه سني نوجوان است.
¤ در مورد بيداري و خيزش اسلامي كه در جهان اسلام و منطقه رخ داده است؛ كاري براي نشر داريد؟
- خيزش اسلامي حدود شش الي هفت ماه است كه آغاز شده است. موضوع جهان اسلام همواره در نظر حضرت امام خميني(ره) قرار داشت و مقام معظم رهبري نيز بدان توجه دارند. اين موضوعات در ابتدا به صورت صدور انقلاب اسلامي، ديدگاه ها و خود انقلاب و معرفي آن، مطرح بود. اما در حال حاضر انتشارات قدر ولايت وظيفه خود مي داند كه در اين زمينه كتاب هايي را منتشر كند. از جمله «شاخص هاي راه امام(ره) در وصيت نامه امام(ره)» كه به زبان عربي ترجمه كرده ايم. اين كتاب مناسب حال فعلي خيزش اسلامي است. كتابي ديگر «ويژگي حضرت امام(ره) در بعد سياسي و اجتماعي» است كه در حال حاضر به زبان عربي ترجمه شده و مراحل نشر خود را طي مي كند.
كتاب ديگر بحث «سيره سياسي حضرت امام خميني(ره)» است. اين كتاب در 14 جلد تدوين شده است.در اين كتاب خاطراتي از اطرفيان امام(ره) در رابطه با اصول و حركت هاي امام خميني(ره) گنجانده شده است.
¤ در زمينه توزيع و تبادل نشر با كدام كشورها در ارتباط هستيد؟
- در حال حاضر به صورت خاص در كشورهاي ديگر، نمايندگي توزيع نداريم.حدود يك ماه پيش متني از كتاب هاي ترجمه شده تهيه كرديم و در اين متن خطاب به ناشران خارجي، اعلام همكاري نموديم. اين متن از طريق پست و ايميل به دست ناشران رسيده و در حال حاضر پاسخ هايي دريافت كرده ايم.با انتشارات مختلف از جمله در دمشق و بيروت قصد همكاري داريم. در حقيقت قصد داريم با ناشران خوب در زمينه توزيع و ترجمه آثار همكاري كنيم.جرياني درحال كليد خوردن است كه اولين جرقه آن دراولين همايش «ناشران جهان اسلام» زده شد.
مؤسسه قدر ولايت قصد دارد از اين طريق در دومين همايش با ناشران جهان اسلام ارتباط فعال برقرار كند.در انتهاي سال گذشته نيز مؤسسه در نمايشگاهي در افغانستان شركت كردو با توجه به خيزش هاي اسلامي قصد داريم آرام آرام وارد تعاملاتي با كشورهاي اسلامي شويم.
¤ چه كارهاي جديدي در دست انتشار داريد؟
- با توجه به ضرورت «بصيرت» كه مقام معظم رهبري بر روي آن تأكيد دارند؛ -چنان كه گفتم- كتاب «سيره سياسي حضرت امام خميني(ره)» را در 14 جلد در دست انتشار داريم. يكي از مباحث مربوط به اين كتاب «اصلي - فرعي كردن مسائل و توجه به مسائل اصلي» است كه رهبري درجريان فتنه 88 بر روي آن تأكيد داشتند. مبحثي كه دشمن با چه چيزي همراهي دارد و چه چيزي را نفي مي كند... اين يك شاخص مهم است. هرجا دشمن سوت و كف مي زند، اشكالي وجود دارد و هرجا دشمن خصمانه موضع گيري مي كند، در آن خير و خوبي موجود است. اين شاخص «اصلي فرعي كردن مسائل و توجه به مسائل اصلي» موضع امام راحل بوده است. مؤسسه سعي دارد اين كتاب را تا آخر تابستان وارد بازار نشر كند.
¤ در زمينه توزيع كتاب هاي ارزشي در جامعه چه كارهايي انجام داده ايد؟
- در كنار بخش توليد و توزيع نشر كمبودي را در جامعه احساس كرده ايم و در اين زمينه نيز فعال شده ايم.
نقص توزيع كتاب هاي ارزشي فقط به انتشارات ما برنمي گردد. ناشران متعهدي هستند كه آثار ارزشي خوبي توليد مي كنند اما از اقبال توزيع مناسبي برخوردار نيستند. در حال حاضر بحث توزيع آثار را در دست كار داريم. هرساله در دهه فجر نمايشگاهي سراسري در 300 نقطه كشور برگزار مي كنيم. در حقيقت برگزاركنندگان اصلي جشنواره سراسري كتاب مردم، كتاب فروشي ها، بسيج و كانون هاي مساجد هستند.
اين نمايشگاه سراسري هرسال از طريق فراخواني اهالي كتاب را گردهم مي آورد و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي هم يارانه در اختيار اين گروه از ناشران قرار مي دهد. معمولا نمايشگاه هدف استقبال عموم قرارمي گيرد و از ناشران فعال هم مي توان به «مؤسسه كيهان» اشاره كرد.
در جشنواره سراسري دهه فجر در سال هاي پي درپي كتاب هايي با موضوع «محرم در انقلاب اسلامي»، «ولايت و انقلاب اسلامي»، «خانواده و انقلاب اسلامي» و... ارائه داده ايم كه حداقل 600 يا 700 عنوان كتاب در 300 نقطه كشور به شمارگان -حداقل- يك هزار و 200 نسخه توزيع داشته ايم.
¤ در پايان نكته اي اگر هست بفرماييد.
- مردم و مسئولين توجه جدي به بحث كتاب و كتاب خواني داشته باشند. به هرحال وقتي رهبرمان، تا اين اندازه وارد جزئيات مقوله كتاب مي شوند، اين نشان دهنده اهميت مقوله كتاب و مطالعه است.
مقام معظم رهبري در زمينه كتاب خواني پيشنهادهايي ارائه داده اند كه از سوي مسئولين و ناشرين و... مورد غفلت واقع شده است، از جمله آقا فرمودند كه: زنگ انشاء در مدارس را تبديل به زنگ «كتاب خواني» كنيد. حتي ايشان فرمودند كه اين پيشنهاد را در يك محدوده اي اجرايي كنيد و اگر نتيجه خوبي داشت، اين پيشنهاد را عملي كنيد.
به طور كلي درايران چند هزار مسجد داريم؛ اگر روحاني مسجد هفته اي يك كتاب ارزشي و خوب را معرفي كند شما چه موجي از كتاب خواني سالم و ارزشي از نظر مقام معظم رهبري خواهيد داشت.
چرا رهبري بايد از وضع كتاب خواني در كشور گله مند باشند؛ اين توصيه و حرف آخر ما است. سه قشر مخاطب مردم، مسئولين و ناشرين بايد در اين زمينه اهتمام جدي را به كار ببندند.

 بيانيه «منا» در حمايت از بيانات اخير رهبرمعظم انقلاب اسلامي
نظارت بر كتاب هدف حمايت ماست

مجمع ناشران انقلاب اسلامي در پي سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با كتابداران و اعضاي كتابخانه هاي عمومي كشور بيانيه اي صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است:
درهنگامه اي كه پيام ها و توصيه ها، بايدها و نبايدهاي سياسي و اقتصادي برفضا حاكم است و سايه مظلوميت بر ساحت فرهنگي سنگيني مي كند، اين فرهيختگان و عمق انديشان هستند كه باز هم ريشه ها و علت هاي اصلي از چشمان تيزبينشان پنهان نمي ماند و اين بود كه بار ديگر رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب اسلامي دل نگراني هاي خود را درباره كتاب و كتابخواني آشكار كردند و همه دست اندركاران اين حوزه را به بازنگري جدي و حركتي جديد و فراگير فراخواندند.
مجمع ناشران انقلاب اسلامي ضمن اين كه خود را در زمره مخاطبين فرمايشات ولي امر مسلمين مي داند، در عين حال مطالبات معظم له را به طور جدي از دستگاهها و مسئولان فرهنگي مرتبط با موضوع كتاب، پيگيري خواهدكرد.
اين مجمع همچنين با ذكر مواردي آورده است:
مجمع ناشران انقلاب اسلامي همچنين نظر آحاد مردم خصوصا مسئولان فرهنگي را به موارد ذيل جلب مي كند.
1- پيشرفت كشور با توسعه كتاب و كتابخواني تلازم و ارتباط مستقيم دارد و جامعه علاقه مند به پيشرفت، سرمايه گذاري در حوزه كتاب و توسعه كمي و كيفي آن را بايد به عنوان يك پيش نياز قطعي بپذيرد. براين اساس آنچه در عرصه كتاب به وقوع مي پيوندد، مي تواند به عنوان شاخص پيشرفت كشور مورد استناد قرارگيرد و فعالان عرصه كتاب در رديف پرچم داران پيشرفت كشور قرارگيرند. فهم و درك اين مفهوم و بسط و نهادينه كردن آن مي تواند اهتمام به مقوله كتاب را بيش از پيش افزايش دهد.
2- فناوري هاي نوين در حوزه كتاب از جمله نشر الكترونيك همگي ابزاري براي توجه بيشتر به كتاب و در جهت تسهيل و گسترش آن هستند. لذا نه تنها موجب به حاشيه رفتن كتاب نشده و نخواهندشد بلكه زمينه ساز بهره برداري بيشتر، سريع تر و متنوع تر از كتاب خواهند بود. هيچ فناوري نمي تواند جايگزين لذت در دست گرفتن كتاب و طعم تورق و مطالعه صفحه به صفحه آن باشد.
3- حلقه اصلي رونق بخشيدن به كتاب و گسترش كمي و كيفي آن افزايش ميزان مطالعه و اهتمام به كتابخواني است. نكته اي كه متأسفانه در كشور ما به رغم جمعيت، سواد، وضعيت اقتصادي و شاخص هاي ديگر به هيچ وجه رضايت بخش نيست و همين نكته منجر به بي رونقي اقتصاد نشر، پايين بودن شمارگان كتاب، تنوع نسبتا محدود عناوين، سرمايه گذاري محدود در زمينه توزيع و ضعف هاي ديگر شده است.
لذا براي سرعت بخشيدن به پيشرفت كشور در عرصه كتاب، بايد براي گسترش كتابخواني برنامه ريزي كرد و سنت كتابخواني ترويج شود. دراين باره تبليغات به شكل مستقيم و غيرمستقيم و با بهره گيري از همه ابزارهاي تبليغاتي خصوصا رسانه ها و به ويژه رسانه ملي نقش تعيين كننده اي دارد.
4- چنانچه گفته شد اهتمام به كتابخواني، كليد اصلي گشودن دروازه هاي رونق به عرصه كتاب است اما در اين باره حلقه هاي متعدد ديگر مانند صاحبان آثار، ناشران، امور فني و توليد كتاب، چاپخانه ها، شركت هاي توزيع و پخش، فروشگاه هاي عرضه كتاب، كتابخانه ها و كتاب دارها و مسائل حقوقي مرتبط با هريك نبايد مورد غفلت قرارگيرد كه هريك در جاي خود در گسترش و رونق بازار كتاب جايگاهي مهم و نقش تعيين كننده دارند. از دست اندركاران حوزه فرهنگ انتظار مي رود براي بهبود بازار كتاب اين حلقه ها را يك به يك در دستور كار قرار دهند و براي حل مشكلات آنها و يا بهبود و تسهيل فعاليت آنها برنامه ريزي و اقدام كنند.
5- از جمله نيازمندي هاي جامعه امروز و خصوصا نسل جوان درعرصه كتاب، دراختيار داشتن سير مطالعاتي است.
انبوه عناوين و تنوع روزافزون آنها علاقه مندان به مطالعه را مي تواند دچار سردرگمي و آشفتگي ذهني كند كه از كجا شروع كنند و چه كتابهايي را در برنامه مطالعاتي خود قرار دهند. اين مهم خصوصا براي آناني كه به تازگي مي خواهند به اين ساحت وارد شوند اهميت مضاعف دارد. مجمع ناشران انقلاب اسلامي با درك اين ضرورت اقدامي ارزشمند را آغاز كرده است كه اولين ثمره آن در آينده اي نه چندان دور در دسترس علاقه مندان قرار مي گيرد. در عين حال لازم است مجموعه هاي ديگر نيز در اين باره گام بردارند تا جامعه ما براي حركتي شوق انگيز در امر كتابخواني سيرهاي مطالعاتي متنوع را در اختيار داشته باشد. البته همين جا لازم است تأكيد كنيم دستگاه هاي فرهنگي ذي ربط بايد از هم اكنون براي پيشگيري از ارائه سيرهاي غيرعلمي و كارشناسي نشده و همچنين سيرهاي مطالعاتي كه به سردرگمي بيشتر علاقمندان به كتاب منجر مي شود، اقدام بايسته انجام دهند.
6- كتاب و كتابخواني امري مهم و چنانچه گفته شد ملازم پيشرفت است اما نه هر كتاب و نه هر مطالعه اي. كتابي به پيشرفت كشور منجر مي شود كه ويژگي هاي يك اثر خوب و سازنده را داشته باشد و مطالعه اي، كتابخوان را به كمال مي رساند كه مفيد باشد لذا از جمله وظايف مهم و خطير دست اندركاران حوزه فرهنگ و خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ساماندهي اين امر ضروري است.
مجمع ناشران انقلاب اسلامي ضمن حمايت از امر نظارت در حوزه كتاب، بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه امر نظارت بايد بيش از پيش ضابطه مند پيش رود و از سرعت لازم برخوردار باشد تا هم بهانه جويان دستشان از بهانه گيري خالي تر شود و هم ساحت مقدس فرهنگ به بي مبالاتي و آلودگي هاي گوناگون و برنامه ريزي شده لوث نشود.
7- عرصه كتاب نيازمند يك حركت جدي، خلاقانه و پرشتاب است و ديدار رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب اسلامي با مسئولان كتابخانه ها و كتاب داران سراسر كشور بايد نقطه عطف براي اين حركت جديد باشد. مجمع ناشران انقلاب اسلامي ضمن تأكيد بر دست اندركاران فرهنگي كشور براي سازماندهي اين حركت، آمادگي خود را براي هر نوع همكاري در اين باره اعلام مي دارد و بر اين باور است كه هر آنچه به گسترش توليد كتاب هاي غني و سازنده و مطالعه مفيد در جامعه منجر شود از آسيب ها در عرصه هاي ديگر خواهد كاست و تحولات و بركات اين حركت را در جاي جاي كشورمان شاهد خواهيم بود.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14