(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22 مرداد 1390- شماره 19998

4 متهم حادثه باغ خميني شهر به اعدام محكوم شدند
آغاز طرح ضربتي پليس براي جمع آوري گيرنده هاي ماهواره
به علت پذيرش نكردن طلبه ناهي از منكر؛ رئيس بيمارستان شهداي تجريش بركنار شد
زورگيران، مشتريان بانك هاي جاده مخصوص كرج را شكار مي كنند
سربازان داوطلب تحصيل در دانشگاه پيام نور نيازي به ترخيص ندارند
سقوط يك اصله درخت تنومند در خيابان دردشت
دستگيري 2 رمال و كلاهبردار جوان در نيشابور
در بوشهرمهريه 5 هزار سكه اي مرد را به زندان انداخت
25 مرداد، آخرين مهلت ارائه سوابق تحصيلي كنكوري ها به مركز سنجش
در استان هاي مازندران و گلستان بارش شديد باران و طغيان رودخانه خسارت به بار آورد
زلزله مجن واقع در شاهرود را لرزاند
فرماندار پلدختر: اخراج خبرنگار كيهان از محل خدمتش به دستور من نبود، با هماهنگي من بود!!
گسترش سريع اسلام در آمريكا
سفره افطاري 100هزار نفري
دست مريزاد آقاي كشيش !
بي پولي 11 سرباز صهيونيست را فراري داد4 متهم حادثه باغ خميني شهر به اعدام محكوم شدند

اصفهان- خبرنگار كيهان:
متهمان رديف اول تا چهارم پرونده «تجاوز به عنف و اكراه» در شهرستان خميني شهر در حومه اصفهان به اعدام، 29 سال حبس و شلاق تعزيري محكوم شدند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان روز پنجشنبه در يك نشست مطبوعاتي با تشريح جريان محاكمه دو روزه و روند سريع رسيدگي به اين پرونده گفت: حكم اين متهمان توسط دادگاه كيفري شعبه 18 اصفهان صادر شده است و آنها فرصت قانوني براي اعتراض به آن دارند.
غلامرضا انصاري، اتهام متهمان رديف اول تا هشتم را مشاركت در آدم ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، حبس غيرقانوني هشت نفر مرد، ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات، سرقت مقرون به آزار و زناي به عنف و اكراه اعلام كرد.
وي در زمينه راي دادگاه نسبت به اتهام ايراد و ضرب و جرح عمدي و جنبه خصوصي سرقت مقرون به آزار گفت: نظر به درخواست وكلاي شكات ترك تعقيب صادر شد.
انصاري افزود: براساس راي دادگاه، متهمين رديف اول تا چهارم نسبت به اتهام «زناي به عنف و اكراه» به اعدام در ملاء عام بصورت «آويختن به دار» محكوم شدند كه محل اجراي حكم صادره در يكي از ميدان هاي اصلي شهرستان خميني شهر مي باشد.
وي گفت: متهمين رديف اول تا ششم همچنين نسبت به اتهام حبس غيرقانوني هر كدام به سه سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت مرقون به آزار 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري و به اتهام مشاركت در آدم ربايي با وسيله نقليه به 15 سال حبس تعريزي محكوم شده اند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: براساس راي دادگاه غيرعلني شعبه 18 كيفري اصفهان متهم رديف هفتم به علت آنكه مداخله و مباشرت وي در حصول جرم ضعيف تر بوده با استناد به قانون مجازات اسلامي در مورد اتهام حبس غيرقانوني به يك سال حبس تعزيري محكوم شد.
به گفته او اين متهم همچنين به اتهام سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و 50 ضربه شلاق تعزيري و در مورد مشاركت در آدم ربايي با وسيله نقليه به پنج سال حبس تعزيري محكوم شده است.
انصاري اظهار داشت: اتهام متهمين رديف پنجم و ششم داير بر زناي به عنف و اكراه، نظر به نياز به تحقيقات بيشتر و مواجهه آنها با متهمي كه اخيراً دستگير شده و ساير متهمين فراري پرونده، مفتوح مي باشد.
به گفته رئيس كل دادگستري استان اصفهان در خصوص اتهام متهم رديف هفتم داير بر زناي به عنف و اكراه و همچنين اتهام متهم رديف نهم (باغبان باغ اول كه جشن در آن برگزار شده) داير بر معاونت در آدم ربايي و زناي به عنف و اكراه به لحاظ «فقد» دليل كافي راي بر برائت آنها صادر شده است.
وي افزود: در مورد متهم رديف هشتم كليه اتهامات مندرج در كيفرخواست و اتهام زناي به عنف و اكراه با توجه به انكار متهم و اينكه هيچ يك از شكات و متهمين ديگر حضور وي را در باغ اول و دوم (باغ دوم محل جنايت تجاوز به عنف بوده) تاييد نكرده اند و توسط شكات نيز مورد شناسايي قرار نگرفته است به لحاظ فقد دليل كافي راي بر برائت وي صادر شده است.
رئيس كل دادگستري اصفهان گفت: متجاوزان به عنف براي انجام نيت ناپاك و جنايتكارانه خود بر روي صورت هاي خود نقاب زده و با جعل عنوان مامور عمل كرده و در حين ارتكاب جرم يكديگر را حاجي و برادر خطاب مي كردند.
وي گفت: متهم رديف اول، دوم، سوم، چهارم و ششم مجرد و متهم رديف پنجم متأهل بوده است و كليه متهمان نيز سابقه كيفري سرقت مسلحانه و آدم ربايي دارند.
همچنين متهم رديف هشتم نيز مجرد بوده و سابقه كيفري نداشته است.رئيس كل دادگستري استان اصفهان اظهار داشت: متهمين طبق قانون 20 روز مهلت دارند نسبت به راي صادره دادگاه اعتراض خود را بيان كنند و در پايان مهلت قانوني براي اجراي هرچه سريعتر حكم پرونده را شخصاً به ديوان عالي كشور خواهم برد.
انصاري گفت: در روز سوم خرداد ماه سال جاري همزمان با روز زن تعدادي از افراد در قالب زن و شوهر و برادر و خواهر براي برگزاري يك جشن در يكي از باغهاي خميني شهر از ساعت 19 حضور مي يابند.
وي افزود: در حين برگزاري جشن متهماني كه در آن لحظه تعدادشان بين 12 تا 13نفر بوده با در دست داشتن قمه، چوب و چاقو از دو سمت و از ديوار باغ وارد آن شده با شكستن لامپ ها و تهديد و ارعاب و ضرب و جرح و گرفتن گوشي هاي تلفن همراه شكات و سرقت اموال آنها با بكار بردن الفاظي مثل سيد، حاجي و برادر خود را مامور بسيج معرفي كرده اند.
انصاري گفت: متجاوزان، مردان را در اتاقي برده حبس كرده در را بسته اند و زنان را با يك دستگاه اتومبيل سمند از قبل آماده شده به باغ ديگري در فاصله چند كيلومتري باغ اول منتقل و در آنجا چند نفر ديگر هم به آنها افزوده شده به ربوده شدگان مونث به عنف و اكراه تجاوز مي كنند.
وي گفت: در حين انتقال بانوان به باغ دوم در خودرو فقط راننده و يك نفر ديگر متهمين سوار مي شوند و بقيه متهمان با موتورسيكلت خودرو را اسكورت كرده اند.

 آغاز طرح ضربتي پليس براي جمع آوري گيرنده هاي ماهواره

ماموران پليس تهران در طرحي ضربتي مناطقي از غرب تهران را از دستگاه هاي گيرنده ماهواره پاكسازي و افرادي را كه مجددا نسبت به نصب ديش ماهواره اقدام كرده بودند، به مراجع قضايي معرفي كردند.
ماموران پليس با به همراه داشتن حكم قضايي ضمن ورود به پشت بام منازل و جمع آوري ديش هاي ماهواره، در منطقه اكباتان با عمليات راپل نسبت به جمع آوري ديش هايي كه در طبقات اين مجتمع ها در منظر عموم قرار داشت اقدام كردند.
ماموران پليس پايتخت همچنين در مناطقي كه طرح جمع آوري ديش هاي ماهواره در آنجا اجرا شده بود ولي مالكان نسبت به نصب مجدد اقدام كرده بودند ضمن جمع آوري ديش ها، با حكم قضايي به منازل اين افراد ورود كرده و دستگاه هاي گيرنده را نيز جمع آوري كردند. از سوي ديگر تعدادي از متخلفان در اين خصوص به مراجع قضايي معرفي شدند.
به گزارش ايسنا، پيشتر پليس هشدار داده بود كه افرادي كه پيشتر ديش هاي ماهواره شان جمع شده ولي مجددا نسبت به نصب ديش اقدام كنند به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
اجراي اين طرح در ادامه طرح هاي امنيت اجتماعي در حال انجام است و با اقدامات صورت گرفته و طرح ضربتي پليس، مناطقي از غرب تهران از ديش هاي ماهواره و دستگاه هاي گيرنده پاكسازي شد.
براساس اعلام پليس، اجراي اين طرح از روز شنبه در ساير مناطق تهران نيز آغاز خواهد شد.

 به علت پذيرش نكردن طلبه ناهي از منكر؛ رئيس بيمارستان شهداي تجريش بركنار شد

وزير بهداشت با ارائه گزارش برخورد با خاطيان عدم پذيرش طلبه ناهي از منكر گفت: 2 رزيدنت بيمارستان هاي شهداي تجريش و طالقاني به يكسال توقف در تحصيل محكوم شدند، مسئول پذيرش در ستاد هدايت دانشگاه توبيخ و رئيس بيمارستان تجريش نيز بركنار شد.
مرضيه وحيد دستجردي در جمع خبرنگاران درباره نحوه برخورد با خاطيان عدم پذيرش علي خليلي، طلبه جوان ناهي از منكر افزود: طلبه جوان ناهي از منكر در شب نيمه شعبان دچار حادثه و بريدگي از ناحيه حساس رگ گردن شد و هنگامي كه وي را به بيمارستان تهرانپارس منتقل كردند فشارش روي 4، نبضش 160 و سطح هوشياري اش بين3 تا 4 بود.
وي گفت: وضعيت اين طلبه جوان در آن زمان واقعا وخيم بود و خوشبختانه پرسنل اورژانس بيمارستان تهرانپارس توانستند بيمار را با تزريق خون و مايعات احيا كنند و توانستند فشار خون بيمار را به 12 برسانند اما براي درمان محل خونريزي از شريان گردن نياز به خدمات تخصصي تر و جراح عروق بود به همين علت از ستاد هدايت بيمار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه اين بيمارستان و محل حادثه در مجموع تحت نظارت اين دانشگاه است تماس گرفتند تا براي انتقال اين بيمار به يك بيمارستان ديگر اقدام شود.
وي ادامه داد: اما متاسفانه مسئول پذيرش در ستاد هدايت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مسئولانه عمل نكرد زيرا براساس ضوابط موجود اين ستاد بايد وضعيت بيمار را تا پذيرش نهايي در يك بيمارستان ديگر كه امكان درمان بيمار را دارد دنبال كند، فرد مسئول در ستاد هدايت دانشگاه اعلام كرد كه براي پيدا كردن دستيار جراحي عروق و تخت ICU اقدام مي كند اما متاسفانه بعدا موضوع را دنبال نكرده و با بيمارستان اول تماسي برقرار نمي كنند.
وزير بهداشت اضافه كرد: بعد با بيمارستان طالقاني تماس گرفته مي شود در آنجا دستيار جراحي عنوان مي كند كه چون 2 بيمار جراحي عروق دارم نمي توانم اين بيمار را پذيرش كنم كه اين كار متاسفانه كار غيرمسئولانه اي بوده است زيرا معلوم شد اين دو بيمار خيلي وضع حادي نداشتند. بعد با بيمارستان حضرت رسول(ص) تماس گرفته شده، خوشبختانه استاد انكال بيمارستان پذيرش مي دهد به بيمار و دستيار ارشد جراحي به اورژانس مراجعه مي كند كه بيمار را تحويل بگيرد.
توقف تحصيل 2 دستيار تخصصي در بيمارستان شهداي
تجريش و طالقاني
وزير بهداشت گفت: مسئول ستاد هدايت دانشگاه علوم پزشكي هم توبيخ كتبي با درج در پرونده شد و احتمال دارد پرونده او هم به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري فرستاده شود، دستيار جراحي كه در بيمارستان شهداي تجريش كه بايد پذيرش مي داده و كوتاهي كرده در حالي كه خودش گفته بود نيم ساعت بعد تماس مي گيرم اما اين كار را نكرده اين دستيار به توقف و منع در تحصيل به مدت 6 ماه يا يك ترم محكوم شده است.
وي ادامه داد: همچنين رئيس بيمارستان شهداي تجريش با توجه به اينكه براساس بخشنامه هاي وزارت بهداشت كه ظرف 10 ماه گذشته به تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان ها ابلاغ كرديم مسئوليت ساماندهي اورژانس را به عهده دارد و بايد امكان اجراي اين بخشنامه را فراهم مي كردند متاسفانه اين كار توسط رئيس بيمارستان شهداي تجريش انجام نشده و بنابراين وقتي كه تماس گرفته مي شود با يك دستيار تماس گرفته مي شود و بايد با يك فرد مسئول تماس گرفته مي شده در حالي كه اين بيمارستان داراي متخصص طب اورژانس است و با وجود حضور اين متخصص ساماندهي به درستي انجام نشده است.
وي به فارس گفت: اين نابساماني به علت ضعف مديريت بيمارستان شهداي تجريش بوده به همين علت رئيس اين بيمارستان از مسئوليتش خلع مي شود و فرد ديگري جايگزين وي مي شود. در بيمارستان طالقاني هم كه رزيدنت كوتاهي كرده و پذيرش نداده و علت را حضور دو بيمار عروق ديگر عنوان كرده در حالي كه دو بيمار ديگر وضعيت حادي نداشته اند او هم به مدت دو نيمسال منع ادامه تحصيل پيدا كرده و به مدت يكسال از تحصيل عقب مي افتد.

 زورگيران، مشتريان بانك هاي جاده مخصوص كرج را شكار مي كنند

وردآورد - خبرنگار كيهان:
زورگيران موتورسوار در جاده مخصوص كرج و بزرگراه فتح با شناسايي طعمه هاي خود از ميان مشتريان بانك هاي اين بزرگراه ها در يك فرصت مناسب با استفاده از سلاح سرد وجه نقد آنان را سرقت مي كنند.
پيش از ظهر پنج شنبه از دو مشتري بانك هاي ملت شعبه ايران كاوه و پارسيان شعبه ايران خودرو زورگيري شد كه جمعا مبلغ 95 ميليون ريال به سرقت رفت.
در اولين زورگيري كه از مشتري بانك ملت صورت گرفت. بنا به گفته شاهدان عيني، طعمه چند قدمي بيشتر از بانك فاصله نگرفته بود كه به طور ناگهاني مورد حمله دو مهاجم كه به سلاح سرد مسلح بودند قرار گرفت اما به دليل مقاومت، زورگيران وي را به شدت از ناحيه سر و صورت مصدوم و پس از سرقت 15 ميليون ريال وجه همراه وي، با موتورسيكلت از محل گريختند.
براساس اين گزارش زورگيري دوم از مشتري بانك پارسيان شعبه ايران خودرو و پشت چراغ قرمز تقاطع بزرگراه فتح، ايران خودرو توسط ترك نشينان دو دستگاه موتورسيكلت كه به سلاح سرد مسلح بودند صورت گرفت. مالباخته گفت: پس از خروج از بانك سوار بر خودروي شخصي ام شدم و به طرف محل كارم به راه افتادم و در چهارراه ايران خودرو پشت چراغ قرمز متوقف شدم. در اين لحظه ناگهان دو نفر قمه به دست داخل خودرو شدند و با قرار دادن قمه در زير گلويم مبلغ 8 ميليون ريال پول همراهم را گرفته و به سرعت از خودرو پياده و بر ترك دو موتور، سوار شدند و در جهت خلاف مسير جاده فرار كردند.

 سربازان داوطلب تحصيل در دانشگاه پيام نور نيازي به ترخيص ندارند

داوطلباني كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي در يكي از رشته هاي دانشگاه پيام نور به عنوان دانشجو پذيرفته شوند نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند.
به گزارش فارس، داوطلباني كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي در يكي از رشته هاي دانشگاه پيام نور به عنوان دانشجو پذيرفته شوند، با موافقت يگان محل خدمت نظام وظيفه خود مي توانند در امتحانات پايان ترم دانشگاه در نزديك ترين مركز يا واحد دانشگاه پيام نور شركت كنند و در اين صورت نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند.
حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند 6 سال و براي سايرين 10 سال خواهد بود.
حضور دانشجو در كلاس هاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر است، اما تغيير رشته و انتقال به ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ممنوع است و نظام ارزشيابي و امتحانات دانشگاه پيام نور متمركز بوده و عمدتا اوراق امتحاني در سازمان مركزي و دانشگاه هاي پيام نور استاني تصحيح و ارزشيابي مي شود.
پذيرفته شدن در دانشگاه پيام نور، به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي شود.

 سقوط يك اصله درخت تنومند در خيابان دردشت

سقوط ناگهاني يك اصله درخت تنومند در خيابان دردشت خساراتي را متوجه يك خودروي سواري كرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامي گفت: در پي تماس شهروندان با سامانه 125، آتش نشانان ايستگاه 72 و گروه امداد و نجات 12 به سمت محل حادثه دركوي نارمك، خيابان دردشت اعزام شدند و مشاهده كردند يك اصله درخت كهنسال و تنومند به علت سستي ريشه و خميدگي زياد تنه ناگهان به داخل خيابان افتاده است.
وي ادامه داد: در زمان وقوع اين حادثه، يك خودروي سواري پرايد در كنار خيابان متوقف بود كه سقوط درخت بر روي آن، اتاقك اين خودرو را كاملاً متلاشي و خسارت زيادي به آن وارد كرد.
نامني افزود: خوشبختانه سرنشيني داخل خودرو حضور نداشت و عابر پياده نيز در محل نبود به همين خاطر حادثه هيچ گونه آسيب جاني به دنبال نداشت.
فرمانده تيم آتش نشانان اعزامي به محل با اشاره به خسارت وارده ناشي از سقوط اين درخت گفت: در اين حادثه هم چنين كابل هاي برق خيابان براثر افتادن درخت قطع شد كه آتش نشانان با انجام تمهيدات لازم از بروز خطر برق گرفتگي رهگذران پيشگيري كردند.
نامني درباره عمليات ايمن سازي در جريان اين حادثه اظهار كرد: آتش نشانان به وسيله تجهيزات ويژه نجات و اره هاي دستي چوب بري اقدام به بريدن تنه درخت و همچنين آزادسازي كابل هاي برق كردند و پس از خارج كردن خودرو از زير تنه درخت و ايمن سازي محل، به عمليات خود پايان دادند.

 دستگيري 2 رمال و كلاهبردار جوان در نيشابور

نيشابور- خبرنگاركيهان:
پليس نيشابور دو جوان رمال را كه با شيادي و سوءاستفاده از باورها و اعتقادات خاص مردم روستايي در اين شهرستان اقدام به كلاهبرداري مي كردند، دستگير كرد.
سرهنگ محمدحسن اميري فرمانده انتظامي نيشابور با اعلام اين خبر عنوان داشت: در پي كسب اطلاعات واصله مبني بر اينكه اشخاصي با دعانويسي و رمالي در يكي از روستاهاي اين شهرستان اقدام به كلاهبرداري مي كنند، را شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.
اميري خاطرنشان كرد:اين دو متهم 23 و 18ساله كه از استانهاي جنوبي كشور به اين شهرستان آمده بودند به وسيله يك دستگاه خودرو وانت پيكان در سطح روستاها حاضر و با استفاده از آلات و ادوات رمالي و با سوءاستفاده از اعتقادات و باورهاي خاص مردم از آنان كلاهبرداري مي كردند.
فرمانده انتظامي نيشابور يادآور شد: از اين افراد در موقع دستگيري تعداد پنج راس گوسفند، مبالغي وجه نقد و مقاديري جو و گندم كه از همين طريق بدست آورده بودند، كشف و با احضار شاكيان اموال كشف شده به آنان مسترد شد.

 در بوشهرمهريه 5 هزار سكه اي مرد را به زندان انداخت

مديرعامل ستاد ديه استان بوشهر گفت: هم اكنون فردي به علت ناتواني در پرداخت مهريه پنج هزار سكه اي همسر خود در زندان مركزي بوشهر به سر مي برد.
اكبر محبي پنج شنبه شب در آيين جشن گلريزان براي كمك به آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد به مناسبت ماه مبارك رمضان در شهرستان گناوه افزود: ارزش اين تعداد سكه 2 ميليارد و 500 ميليون تومان است كه هم اكنون مرد قادر به پرداخت اين مهريه نيست.
وي گفت: مسئولان ذيربط بايد تعيين نرخ مهريه ها را ساماندهي و حداقل و حداكثر مناسبي براي مهريه تعيين كنند تا فشار بر خانواده ها وارد نشود.

 25 مرداد، آخرين مهلت ارائه سوابق تحصيلي كنكوري ها به مركز سنجش

مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه اي آخرين مهلت ارائه سوابق تحصيلي كنكوري ها از سوي ادارات كل آموزش و پرورش استان ها را 25 مرداد اعلام كرد.
عبدالامير عرفي رئيس اين مركز در بخشنامه اي به ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور تأكيد كرده است: با توجه به اعلام نتايج آزمون سراسري سال 90 از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و نيز مراجعه برخي از داوطلبان به مناطق آموزش و پرورش در خصوص «سوابق تحصيلي»، ضروري است پس از بررسي سوابق داوطلبان، اطلاعات خواسته شده به يكي از روش هاي ارائه شده حداكثر تا تاريخ 25 مرداد 90 به مركز سنجش آموزش و پرورش ارسال شود.
براساس نخستين روش تشريح شده در اين دستورالعمل، ابتدا بايد سوابق داوطلب در «سامانه احراز هويت تحصيلي» (ساهت) بررسي شده و چنانچه داوطلب در اين سامانه داراي سابقه باشد و فرم شماره 3 را نيز همراه با نمرات دريافت كرده باشد، اطلاعات مورد نظر شامل «شماره پرونده، كد ملي، كد دانش آموزي، كد منطقه اخذ ديپلم، كد مليت (ايراني، كد «يك» و اتباع بيگانه، كد «دو»)، كد نوع ديپلم و كد منطقه مراجعه شده» درج شود.
همچنين براساس روش دوم ارائه شده در اين دستورالعمل، چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي باشد، اما تاكنون سابقه اي در سامانه ساهت نداشته است، ضروري است تا ضمن وارد كردن سابقه تحصيلي وي در اين سامانه، اطلاعات مورد نظر در روش نخست در فايل «اكسل» نيز درج شود.

 در استان هاي مازندران و گلستان بارش شديد باران و طغيان رودخانه خسارت به بار آورد

سرويس شهرستان ها-
بارش شديد باران در استان هاي مازندران و گلستان ضمن آبگرفتگي معابر خساراتي را به كشاورزان وزير ساخت هاي شهري وارد كرد.
به گزاش خبرنگار كيهان از گنبد كاووس، بارش چند ساعته و شديد باران در شهر گنبد كاووس موجب آبگرفتگي بسياري از معابر اين شهر شد.
در پي بارش شديد باران كه از ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت 10 صبح ادامه داشت، بسياري از خيابان ها و كوچه هاي شهر گنبد كاووس دچار آبگرفتگي شديد شد و رفت و آمد شهروندان و وسايل نقليه را مختل كرد.
اين در حاليست كه بارش باران سبب آبگرفتگي برخي منازل مسكوني و نيز واحدهاي تجاري اين شهر شد.
در پي آبگرفتگي خيابان ها و معابر شهر گنبد كاووس گروه هاي مختلف امدادي اين شهرستان از جمله شهرداري، جمعيت هلال احمر و اورژانس 115 به امدادرساني به شهروندان و رفع گرفتگي مسير هدايت آب هاي سطحي اين شهر پرداختند.
معاون فرماندار مراوه تپه گفت: بارندگي شديد اين شهرستان علاوه بر تخريب چند پل و ابنيه فني، ارتباط چند روستا را با مركز اين شهرستان قطع كرده است.
«رمضان عنايت» گفت: سيلاب ناشي از اين بارندگي به پل ها و ابنيه فني محور روستاي قازان قايه به آق قلعه همچنين محور آق توقاي به نازلي آجي سوخساراتي وارد كرده و ارتباط روستاهاي مذكور با روستاهاي همجوار و مركز شهرستان مراوه تپه را قطع كرده است.
وي افزود: با قطع بارندگي و فراهم شدن شرايط جوي در اسرع وقت نسبت به بازگشايي محورهاي قطع شده اقدام خواهد شد.
عنايت افزود: سيلاب به مزارع كشاورزي برخي روستاهاي مراوه تپه نيز خساراتي وارد كرده است.
همچنين به گزارش ايرنا، طغيان رودخانه دو هزار تنكابن ناشي از بارندگي شديد چهارشنبه شب به تعدادي از مزارع پرورش ماهي اين منطقه خسارت وارد كرده است.
معاون فرماندار تنكابن گفت: در اين حادثه به چهار واحد پرورش ماهي قزل آلا بين 80 تا 100 درصد خسارت جدي وارد شده است.
وي همچنين از تلف شدن بيش از 200 رأس گوسفند براثر وقوع رعد و برق در ارتفاعات دو هزار اين شهرستان خبر داد.
گفتني است؛ در حاشيه رودخانه دو هزار تنكابن 10 واحد پرورش ماهي قزل آلا وجود دارد كه بنا به اظهار يكي از توليدكنندگان پرورش ماهي خسارات وارد شده به مزارع پرورش ماهي حدود 5/1 ميليارد تومان است.
سيل آب آشاميدني
8 روستاي نور را قطع كرد
به گزارش فارس، بخشدار مركزي نور گفت: به دليل بارش شديد باران و ايجاد سيل در نور، آب آشاميدني هشت روستا تا اطلاع ثانوي قطع است.
سيدفضل الله حسيني پور اظهار داشت: سيل روزهاي گذشته علاوه بر خسارات به راه ها و يك دهنه پل، خسارات سنگين به مجتمع آبرساني روستايي تاشكوه وارد كرد.
وي خاطرنشان كرد: سيل اخير در بخش مركزي نور تأسيسات و 200 متر از خط انتقال آب به قطر شش اينچ در مجتمع آبرساني تاشكوه را به طور كامل تخريب كرده و آب شرب هشت روستاي تاشكوه علياء، تاشكوه وسطي، تاشكوه سفلي، كاسگر محله، كرد محله، حسين آباد و خرم آباد قطع شد.
بخشدار مركزي نور اظهار داشت: با تخريب اين مجتمع و بخشي از خط انتقال تا زمان ترميم و بهسازي بيش از 2 هزار و 500 خانوار با قطع آب شرب سالم مواجه هستند كه لازم است شركت آبفر تدبير لازم و تسريع در بهسازي و ترميم داشته باشد.
حسيني پور افزود: به جز خسارات اين بخش كه بايد از طريق كارشناسان ذيربط بررسي و اعلام شود، خسارت سيل به ديگر بخش ها حدود پنج ميليارد ريال تخمين زده شد.
وي از بازگشايي راه هاي مواصلاتي در اين بخش خبر داد و گفت: تردد در اين بخش در حال حاضر انجام شده و وضعيت در حال حاضر عادي است.
گفتني است؛ در روزهاي اخير كشاورزان مناطق غربي استان مازندران از بارش باران به علت افزايش دماي هوا و كاهش بارندگي خوشحال شدند.

 زلزله مجن واقع در شاهرود را لرزاند

زلزله اي به بزرگي 9/4ريشتر ساعت سه و دو دقيقه و 18 ثانيه روز جمعه حوالي «مجن» در شهرستان شاهرود را لرزاند.
مسئول كشيك اداري و امداد هلال احمر شهرستان شاهرود گفت: زلزله مجن خسارتي به همراه نداشته است.
«جلال يعقوبي» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بعد از دريافت خبر از بروز زلزله در حوالي شهر مجن، يك اكيپ امدادي به اين منطقه اعزام شد.
وي تاكيد كرد: تاكنون از سوي مسئول امداد اعزام شده، گزارشي مبني بر خسارت وارد شده اعم از جاني و مالي اعلام نشده است.
وي گفت: بر اثر اين زمين لرزه و شدت آن تعدادي از شهروندان شاهرودي به وحشت افتاده و از منزلشان خارج شدند.

 فرماندار پلدختر: اخراج خبرنگار كيهان از محل خدمتش به دستور من نبود، با هماهنگي من بود!!

در مراسمي كه به مناسبت روز خبرنگار با حضور فريدون رشيدي، فرماندار پلدختر و خبرنگاران رسانه ها در سالن كنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهر برگزار شده بود، ماجراي انتقام فرماندار از خبرنگار كيهان كه منجر به اخراج وي از محل خدمتش شده بود، با اعتراض خبرنگاران حاضر در جلسه روبرو شد. خبرنگاران با بيان اين كه گفته مي شود خبرنگار كيهان به خاطر برخي انتقادات از فرماندار، از محل خدمت خود اخراج شده است از وي توضيح مي خواستند.
فريدون رشيدي فرماندار پلدختر در اين باره گفت: اخراج خبرنگار كيهان به دستور وي نبوده است ولي پيمانكار بيمارستان قبل از اخراج در دفتر فرمانداري حضور پيدا كرده و نامه هاي اخراج را به ايشان نشان داده و از وي مشورت خواسته است.
رشيدي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه اگر اخراج خبرنگار كيهان به دستور وي نبوده است چرا پيمانكار بيمارستان براي اخراج بجاي اداره كار به فرمانداري مراجعه كرده و از وي مشورت خواسته است افزود: فرماندار بايد در جريان كليه امور يك شهر باشد!
گفتني است خبرنگار كيهان دو هفته پيش و پس از آن كه خبري در انتقاد از فرماندار مخابره كرده بود، وقتي به محل خدمت خويش در بيمارستان امام خميني(ره) مراجعه مي كند، با نامه اخراج خود روبرو مي شود و هر چند اداره كار و امور اجتماعي اخراج وي را غيرقانوني اعلام كرده است ولي متأسفانه تاكنون قانون در اين باره اجرا نشده است.

 گسترش سريع اسلام در آمريكا

مدير شوراي روابط آمريكا و اسلام در واشنگتن تاكيد كرد اسلام به سريعترين دين در حال گسترش در آمريكا تبديل شده است.
به گزارش شبكه تلويزيوني روسيا اليوم، نهاد عوض افزود: بين مسلمانان آمريكا و جامعه آمريكا روابط خوبي وجود دارد اما براي حمايت از اقليت مسلمان در آمريكا در برابر اقدامات تبعيض نژادانه بايد موسسات و نهادهايي وجود داشته باشند.وي گفت: جمعيت مسلمانان در آمريكا به دو درصد جمعيت اين كشور رسيده است. اسلام دومين دين پس از مسيحيت در آمريكاست.ما شاهد حملات شديد و برنامه ريزي شده عليه مسلمانان در آمريكا هستيم. به ويژه كه در سايه كشمكش شديد دو حزب جمهوريخواه و دموكرات، بعضي از محافظه كاران باراك اوباما را به مسلمان بودن و پنهان كردن هويت اسلامي اش متهم مي كنند.
وي افزود: بعضي از نامزدان جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري آمريكا مانند هرمن كين با صراحت مي گويند اگر رئيس جمهور شوند هيچ مسلماني را استخدام نخواهند كرد و اسلام بايد از آمريكا دور شود.او تاكنون دو ميليون دلار براي تبليغات انتخاباتي خود پول جمع كرده است. سياستمداران آمريكايي از جهل مردم اين كشور نسبت به اسلام سوءاستفاده مي كنند.

 سفره افطاري 100هزار نفري

به گزارش ايرنا، شهرداري منطقه «عمرانيه» استانبول هفته گذشته 100 هزار تن از اهالي استانبول را در سفره افطار گرد هم آورد.
در اين مراسم كه در يك مسير به طول 5/1كيلومتر و با بيش از 10هزار ميز افطار برگزار شد، از حدود 100 هزار روزه دار پذيرايي شد.در پايان ضيافت افطار، گروههاي موسيقي مذهبي اصيل و تصوف تركيه برنامه هايي را اجرا كردند كه با استفاده از چندين اكران بزرگ براي حاضرين قابل رويت بود.شهر استانبول تركيه سال گذشته نيز شاهد چيده شدن بزرگترين سفره افطار در جهان بود كه 42 هزار نفر را دور خود جمع كرد و وارد كتاب ثبت ركوردهاي جهاني (گينس) شد.براي چيدن اين سفره در منطقه «اسنلر» شهر استانبول از بيش از 7 هزار ميز استفاده شد تا سفره اي به طور 10كيلومتر چيده شود.روي اين سفره افطاري، 10 تن برنج و هشت تن خوراك گوشت و 1500 سيني سبزيجات قرار داده شده بود.ركورد قبلي بزرگترين سفره متعلق به مسلمانان آمريكا بود كه در يك مراسم افطاري 16 هزار نفر از روزه داران اين كشور را دور خود جمع كرده بود.

 دست مريزاد آقاي كشيش !

جف وارن، رهبر كليساي مورمون كه به تبليغ چند همسري مي پرداخت، پس از ازدواج با دختري 12ساله به حبس ابد محكوم شد.
جف 55ساله كه در طول برگزاري دادگاهش به تعدي از قوانين انساني محكوم شد، به دليل تبليغ آيين چند همسري در ايالت تگزاس آمريكا به حبس ابد و 20 سال حبس اضافه به دليل تعرض جنسي به دختري 12ساله محكوم شد.علاوه بر اينها، محكوميت جف وارن خط پاياني براي كليساي مورمون كه مقر اصلي آن در الدورادو- يكي از شهرهاي ايالت تگزاس آمريكا- است محسوب مي شود كه از گذشته به تبليغ چند همسري در جامعه آمريكا مشغول بوده است.رهبر كليساي مورمون 78 همسر دارد كه 12تن از همسران او در 16سالگي با او ازدواج كرده اند و 15تن از آنها نيز در سن 15سالگي به همسري وارن درآمده اند.در مراسم دادگاه وارن بارها نوارهاي سخنراني او كه به تبليغ چند همسري در ميان زنان مي پرداخت پخش شد. حتي در يكي از اين نوارها صداي هم آغوشي جف در كليسا با يكي از همسرانش در دادگاه طنين انداز شد.وكلاي مدافع فراواني از به عهده گرفتن وكالت او سرباز زدند و سرانجام خود او بود كه در دادگاه به دفاع از حقوقش پرداخت. او خطاب به مردم و دادگاه جملات عيسي مسيح را بر زبان آورد: «من قدرت از دست شما خواهم گرفت. من به قضاوت شما خواهم نشست. من به روشهاي غلط و نادرست شما را بر ديگران افشا خواهم كرد...» او همچنين در دفاع از چند همسري عنوان كرد «چند همسري روش ناب و طبيعي زندگاني و حيات است. همچنين اين اقدام مورد تاييد خداست.»

 بي پولي 11 سرباز صهيونيست را فراري داد

جيپ خالي سربازان اسرائيل كار دست ارتش اين رژيم داد.
همزمان با افزايش بحران اقتصادي در سرزمين هاي اشغالي، 11 سرباز اسراييلي در اعتراض به شرايط بد اقتصادي در حين يك عمليات فرار كرده اند.به گزارش شبكه آروتز شوا، آن ها همچنين گفتند كه نيروهاي سابقه دار، آن ها را به خاطر اين كه توان خريد مايحتاج شان را نداشته اند تحقير كرده اند و فرماندهان شان نيز به مشكلات آن ها توجهي نمي كنند.اين سربازان كه متعلق به گردان دوفيفات هستند و در حين عمليات در منطقه گوش عتسيون فرار كرده اند، مي گويند كه هيچ كمك مالي از نيروي نظامي رژيم اسراييل دريافت نمي كنند و برخي از آن ها به دليل گرسنگي و براي يافتن كار، از خدمت فرار كرده اند.تحليلگران معتقدند كه بحران مالي در سرزمين هاي اشغالي نتيجه هزينه هاي نظامي سنگين رژيم تل آويو و همچنين گسترش شهرك سازي هاست.پيش از اين نيز، هزاران نفر از ساكنان شهرك هاي يهودي نشين روز شنبه (15مرداد) با آمدن به خيابان ها عليه فساد، كمبود كار و اشتغال و هزينه بالاي زندگي تظاهرات كردند.اين تظاهركنندگان همچنين خواستار استعفاي بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل شدند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14