(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 28 مهر 1390- شماره 20053

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت چهارم
پابرهنگان مي مانند
طرح استيضاح وزير اقتصاد تقديم هيئت رئيسه شد
خارج از دستور
مقام پارلماني قرقيزستان: شرايط براي جذب سرمايه گذاران ايراني مناسب است
جلسه ويژه هيئت دولت دركرمانشاه
آيت الله مصباح يزدي: رهبر جبهه پايداري نيستم ولي به آن ها مشورت مي دهم
صفار هرندي: هيچ كس از تجزيه اصولگرايي سود نمي برد
هيئت دولت امروز با شهروندان تهراني ديدار مي كند
آموزش و پرورش، مهد انسان سازي(1)نظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت چهارم
پابرهنگان مي مانند

ابراهيم حاجي محمدزاده
«... راه مبارزه با اسلام آمريكايي از پيچيدگي خاصي برخوردار است و تمامي زواياي آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد. كه متاسفانه هنوز براي بسياري از ملت هاي اسلامي مرز بين «اسلام آمريكايي» و «اسلام ناب محمدي(ص)» و اسلام، پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نمايان متحجر و سرمايه داران خدانشناس و مرفهين بي درد كاملا مشخص نشده است و روشن ساختن اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يك آيين دو فكر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسي بسيار مهمي است...» (1)
حضرت امام در ادامه پيام فوق رسالت اين روشنگريهاي آگاهانه و سرنوشت ساز را برعهده حوزه هاي علميه و روحانيت متعهد نهاده و مردمي ترين و ملموس ترين شرط الهي روحانيت متعهد بودن را اينگونه تبيين مي كنند.
«... علماي اصيل اسلام هرگز زيربار سرمايه داران و پول پرستان و خوانين نرفته اند و همواره اين شرافت را براي خود حفظ كرده اند و اين ظلم فاحشي است كه كسي بگويد دست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدي(ص) با سرمايه داران در يك كاسه است و خداوند كساني را كه اين گونه تبليغ كرده و يا چنين فكر مي كنند نمي بخشد.
روحانيت متعهد به خون سرمايه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتي نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و رياضت درس خوانده اند و پس از كسب مقامات علمي و معنوي نيز به همان شيوه زاهدانه و با فقر و تهيدستي و عدم تعلق به تجملات دنيا زندگي كرده اند و هرگز زير بار منت و ذلت نرفته اند. دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حكايت از فقر و نهايتا روح پر فتوت آنان براي كسب معارف مي كند كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كرده اند و با قناعت و بزرگواري زيستند....» (2)
حضرت امام (ره) با اشاره به ملموس ترين عامل تحقق و تداوم انقلاب اسلامي و با اشاره به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل مي فرمايند:
«... شما اگر در تمام جبهه ها نگاه كنيد يك نفر از مردم بالانشين و سرمايه دار را نخواهيد ديد و تمامي افراد جبهه ها از همين مردم محروم و زاغه نشين هستند. اين انقلاب مال آنهاست و بقيه فقط تماشاچي هستند...» (3)
حضرت امام با تعميم بخشيدن به منطق الهي فوق رسالت انقلاب اسلامي در دنياي كنوني را چنين ترسيم مي كنند.
«... ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد...» (4)
و بر همين اساس زمينه سازي براي رسيدن فرج قائم آل محمد(ص) و رهبري مستضعفان جهان را در گرو بيداري جهان اسلام و الگو گرفتن از پا برهنگان عاشق و عارفان مبارزه جو و متعهد به راه انبيا و جنگ فقر و غنا در ايران مي دانند:
«معتقدين به اصول انقلاب اسلامي ما در سراسر جهان رو به فزوني نهاده است و ما اينها را از سرمايه هاي بالقوه انقلاب خود تلقي مي كنيم و هم آنهايي كه با مركب خون طومار حمايت از ما را امضاء مي كنند و با سر و جان دعوت انقلاب را لبيك مي گويند و به ياري خداوند كنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا جنگ، استضعاف و استكبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهين بي درد شروع شده است و من دست و بازوي همه عزيزاني كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزت مسلمين را نموده اند مي بوسم...» (5)
يكبار ديگر آخرين قسمت پيام امام در آخرين روزهاي رهبري ايشان كه در گذشته به آن اشاره كرديم را با هم مرور مي كنيم.
«... تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت را چشيده باشند، فقرا و متدينين بي بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب ها هستند ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورت كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم...» (6)
و در راستاي رهنمود فوق خطاب به بسيجان ميفرمايند:
«... من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه خورده و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم مشحور گرداند چرا كه در اين دنيا افتخارم اينست كه خود بسيجي ام... ملتي كه در خط اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله - و مخالف با استكبار و پول پرستي و تجمل گرايي و مقدس نمايي است، بايد همه افرادش بسيجي باشند ... بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامي باشند و اين شدني است. چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامي نيست. بايد هسته هاي مقاومت را در تمامي جهان بوجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد...» (7)
1- صحيفه امام ج 21 ص 120
2- صحيفه امام ج 21 ص 276
3- صحيفه امام ج 16 ص 231
4- صحيفه امام ج 21 ص 87
5- صحيفه امام ج 21 ص 85
6- صحيفه امام ج 21 ص 86
7- صحيفه امام ج 21 ص 195

 طرح استيضاح وزير اقتصاد تقديم هيئت رئيسه شد

طرح استيضاح وزير اقتصاد روز گذشته تقديم هيئت رئيسه مجلس شد.
هر چند اعلام شده بود كه استيضاح كنندگان وزير اقتصاد منتظر نتيجه گزارش كميسيون اصل 90 درباره فساد مالي اخير هستند اما به نظر مي رسد صبر آنها بالاخره به سر آمد و ديروز نامه استيضاح سيدشمس الدين حسيني را با 22 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
عزيز اكبريان نماينده مردم كرج و يكي از استيضاح كنندگان وزير اقتصاد ضمن تاييد اين خبر گفت: هيئت رئيسه موظف است كه براساس آئين نامه داخلي پس از ارائه درخواست استيضاح وزرا در اولين فرصت آن را اعلام وصول كنند.
وي افزود: وزير اقتصاد نيز پس از اعلام وصول طرح استيضاح ده روز فرصت دارد كه به سوالات پاسخ دهد.
نماينده مردم كرج در مجلس همچنين از هيئت رئيسه خواست كه سريعتر موضوع استيضاح وزير اقتصاد را در دستور كار صحن علني قرار دهد.
متن استيضاح به شرح ذيل است:
به استناد مواد 219 و 220 قانون آيين نامه داخلي مجلس و به دلايل زير تقاضاي استيضاح آقاي دكتر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي را تقديم مي كنيم:
-عدم اجرا، اجراي ناقص و يا نقض احكام قانوني مربوط به وظايفي كه نسبت به بانك ها و نهادهاي پولي و مالي داشته است.
- نصب افراد به سمت هاي مهم، بدون آنكه صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند.
- عدم نظارت بر كاركرد بانك ها به عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهاي نهادهاي نظارتي.
- عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايي.
وزير ارشاد به جلسه غيرعلني فراخوانده شد
ديروز همچنين محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي خطاب به نمايندگان گفت: 15 نفر از نمايندگان مجلس درخواستي ارائه دادند مبني بر اينكه هيئت رئيسه از سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حضور در جلسه اي علني به منظور پاسخگويي به دغدغه هاي فرهنگي نمايندگان دعوت كند.
وي اين پيشنهاد 15 نفر از نمايندگان را به رأي وكلاي ملت گذاشت كه نمايندگان مجلس با 80 راي موافق، 32 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
براين اساس جلسه مجلس با وزير ارشاد براي بررسي دغدغه هاي فرهنگي نمايندگان به صورت علني برگزار نخواهد شد و اين جلسه غيرعلني خواهد بود.
در همين حال ديروز سيدمحمد جواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر و عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس هم طي اخطاري آئين نامه اي اظهار داشت: چند روزي است كه بنده مي خواهم اخطاري را مطرح كنم.
وي سوگندي كه نمايندگان مجلس و اعضاي هيئت رئيسه پارلمان ياد كرده اند را مورد اشاره قرار داد و گفت: چند روزي است كه عليه مجلس جوسازي هايي درخصوص سوال از رئيس جمهور انجام مي شود.
ابطحي با استناد به اصل 88 قانون اساسي كه درباره طرح سوال از رئيس جمهور است، گفت: يك صحبت هايي در حال انجام است و برخي اقدام به شانتاژ خبري كرده و چماقي بلند كردند و تعامل قواي مقننه و مجريه را به هم مي زنند.
ابطحي خطاب به باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت، با يادآوري سوگند هيئت رئيسه براي اجراي قانون اساسي، متذكر شد: مدت هاست برخي از نمايندگان طرح سوال از رئيس جمهور را امضا كرده اند، اگر اين طرح حدنصاب دارد كه مي گويند دارد، اين تعلل مجلس چيست؟
اين نماينده مجلس همچنين تاكيد كرد: اجازه دهيد رئيس جمهور در صحن علني حضور يابد و پاسخ دهد تا مردم قضاوت كنند، در هر صورت معطل شدن قانون اساسي توسط مجلس خلاف قانون است و اميدوارم هيئت رئيسه دستور دهد هرچه سريعتر طرح سوال از رئيس جمهور در صحن علني مطرح شود تا مجلس به اصول قانون اساسي عمل كرده باشد.
در ادامه محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست صحن علني را بر عهده داشت، ضمن وارد دانستن اين اخطار، گفت: ما اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
وي افزود: تعدادي از نمايندگان امضاكننده طرح سؤال از رئيس جمهور به ما مراجعه كرده و گفته اند كه اين طرح را زماني امضا كردند كه آقاي رئيس جمهور مشغول دوركاري بودند و حدود 7 الي 8 روزي د رمنزل تشريف داشتند و به محل كارشان تشريف نمي بردند.
نايب رئيس اول مجلس ادامه داد: بعد از آنكه ظاهراً روال به حالت عادي بازگشت، بنابراين اين نمايندگان گفتند كه اصراري بر مسئله طرح سؤال از رئيس جمهور نداريم.
باهنر با تاكيد بر اينكه اين اخطار وارد است، گفت: ما به احتمال زياد هفته آينده بايد در زمينه طرح سؤال از رئيس جمهور تصميم بگيريم كه اگر تعداد امضاكنندگان از حد نصاب بالاتر بود، ما با اعلام اسامي و مشخصات نمايندگان امضاكننده، طرح سؤال از رئيس جمهور، اعلام رسمي مي كنيم.
پرداخت تسهيلات بخش كشاورزي به صندوق توسعه ملي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جلسه علني چهارشنبه با 131 راي موافق، 13 راي مخالف و 17 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني، با كليات طرح دو فوريتي استفساريه بند16 قانون بودجه سال 1390 كل كشور موافقت كردند.
همچنين مجلس جزئيات اين طرح استفساريه را نيز با 136راي موافق، 9 راي مخالف و 16 راي ممتنع از 194نماينده حاضر در صحن علني، به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس مقرر شد، آن بخش از تسهيلات پرداختي به بخش آب و كشاورزي طرحها و فعاليت هايي كه در اجراي بند 16 قانون بودجه سال 1390به صورت ريالي پرداخت شده است، از طرف بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه كشاورزي به صورت ريالي به صندوق توسعه ملي بازپرداخت خواهد شد.
مجلس پيش از اين در بند 16ماده واحده قانون بودجه 90 به هيئت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده بود ده درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي به بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني معاون رئيس جمهور در امور مجلس هم در نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس سؤال مجلس از وزير نيرو را وارد ندانست كه بخشي از متن اين نامه به شرح زير است:
احتراماً؛ در خصوص سؤال يكي از نمايندگان محترم از وزير محترم نيرو كه در جلسه علني مورخ 26/07/90 مطرح شد نكاتي را با استحضار مي رساند.
در ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است: در صورتي كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
اولاً در جلسه مذكور برخلاف آيين نامه به وارد بودن سؤال نماينده راي گيري نشد، بلكه نسبت به اظهارات وزير راي گيري شد و تفاوت اين دو آشكار است.
قبلاً نيز براي اصلاح اين رويه و منطبق شدن راي گيري با صراحت آيين نامه نامه هاي متعددي به هيئت رئيسه محترم تقديم كرده ايم.
ثانياً از 194 نماينده حاضر در مجلس تنها 88 نفر مخالف اظهارات وزير يعني راي به وارد بودن سؤال داده اند در حالي كه عدد مورد نياز براي آن 98 راي مي باشد.
بنابراين مجلس محترم به وارد بودن سؤال راي نداده است و آنچه كه اعلام گرديد مجلس از توضيحات وزير قانع نشد و كارت زرد به وزير دادند، صحيح نبوده و برخلاف آئين نامه اعلام شده است.
لذا مستدعي است دستور فرمائيد براساس ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس، اين موضوع را اصلاح فرمايند.

 خارج از دستور

انتقاد دو نماينده از شكايت لاريجاني عليه رجانيوز
حجج اسلام سيدعلي محمد بزرگواري و حميد رسايي در قالب اخطار قانون اساسي و تذكر آيين نامه اي نسبت به شكايت لاريجاني عليه رجانيوز انتقاد كردند.
در اين رابطه حجت الاسلام بزرگواري گفت: برابر اصل 24 قانون اساسي اخطار دارم.
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنچه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. در حالي كه رسانه هايي مانند كيهان و رجانيوز به بصيرت دهي و روشنگري در جامعه اسلامي ما مشغول هستند و به همين خاطر مورد هجمه شديد معاندين و مخالفين نظام اسلامي و به ويژه فتنه گران و منحرفين قرار گرفته اند و هراز گاهي نيروهاي اصولگرايي كه گفتار و رفتار آن ها مورد نقد اين رسانه هاي ارزشي قرار مي گيرد، برخوردهايي با اين رسانه هاي با بصيرت دارند كه در شأن نيروهاي ارزشي و اصولگرايي نمي باشد كه نمونه آن برخورد با مدير ارزشي و حزب اللهي رجانيوز مي باشد.
وي در ادامه افزود: عزيزاني كه در راس قواي سه گانه نظام اسلامي هستند بايد بيشتر از ديگران سعه صدر نشان دهند و از اين گونه برخوردها كه در شأن آن ها نيست، پرهيز نمايند.
در ادامه، حجت الاسلام رسايي نيز با اظهار تشكر از شهاب الدين صدر كه رياست جلسه را برعهده داشت، به دليل فرصت دادن براي اظهار نطق و تذكرها گفت كه تذكر وي نيز شبيه اخطار قانون اساسي حجت الاسلام بزرگواري است.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: مستحضر هستيد مسئولين كشور به ويژه روساي قوا از رانت شهرت و تريبون بهره مند هستند، دائما روي آنتن هستند و مواضع خودشان را اعلام مي كنند، زكات اين شهرت و زكات اين اعلام مواضع، نظرات و استفاده از تريبون ها اين است كه گاهي هم هزينه بدهند كه هزينه آن هم نقد است.
وي با يادآوري اينكه «ممكن است اين نقدها هميشه نيز درست نباشد»، گفت: شايسته نيست به دليل نقد از روساي قوا و يا برخي مسئولين به خصوص روساي قوا كه سمبل كشور هستند، بلافاصله شكايت صورت گيرد.
رسايي افزود: گاهي اوقات اين شكايت ها مبنا ندارد مثل شكايت از اينكه چرا مواضع نمايندگان مجلس در انتقاد از رئيس مجلس در يك سايت پوشش داده شود آن هم به نقل از يك سايت ديگر.
وي با اشاره به حقوق و تكاليف قانوني رسانه ها گفت: اگر رسانه اي مطلبي را خلاف واقع بزند، مي توان پاسخ و جوابيه داد. اگر جوابيه را چاپ نكند، حق با كسي است كه مورد نقد قرار گرفته و مي تواند برود و شكايت هم بكند. شكايت حق قانوني است، بايد صبوري بيشتري به ويژه روساي قوا در اين خصوص داشته باشند. به ويژه آن هم با رسانه هايي كه جزء خانواده هاي انقلاب و رسانه هاي انقلابي هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري برخورد اخير با ميثم نيلي مدير مسئول رجانيوز گفت: اخيرا ديديم رياست محترم مجلس كه ما منتظريم ايشان تشريف بياورند و احتمال مي دهيم خود ايشان از اين قضيه اطلاع نداشته باشند، از سايت رجانيوز شكايت كرد كه مدير آن فرزند يك شهيد است.
رسايي با انتقاد از اين برخورد فوري و مقايسه آن با برخي از پرونده هاي ديگر گفت: بلافاصله اينجا برخورد صورت مي گيرد اما چرا در برخي پرونده هاي ديگر علي رغم اينكه يك ماه از فرصت داده شده فرزند آن مسئول خاصه؛ خانم فائزه هاشمي مي گذرد اما هنوز طرف را نخواستند كه بيايد و توضيح دهد.

 در ديدار با لاريجاني مطرح شد
مقام پارلماني قرقيزستان: شرايط براي جذب سرمايه گذاران ايراني مناسب است

رئيس پارلمان قرقيزستان از مهيا بودن شرايط براي جذب سرمايه گذاران ايراني خبر داد.
رئيس پارلمان جمهوري قرقيزستان طي ملاقات عمومي هيات هاي پارلماني قرقيزستان و ايران كه با حضور روساي دو هيات برگزار شد، اظهار داشت: هم اكنون شرايط خوبي براي جلب سرمايه گذاران ايراني وجود دارد.
احمد بيك كندي بكف رئيس مجلس قرقيزستان اين سفر را موجب تقويت روابط پارلماني و نيز تقويت روابط بين دو كشور دانست و گفت: از زمان كسب استقلال قرقيزستان، برقراري روابط دو كشور هيچگاه با مشكل عمده اي مواجه نشده است.
وي با اشاره به امضاي بيش از 90 قرارداد و توافقنامه بين دو كشور، ملاقات امروز را در راستاي بررسي روابط آينده و پايدار دو كشور دانست.
وي با اشاره به تاثير بسيار مثبت تبادل تجربيات بين پارلمان دو كشور اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 70 شركت بزرگ ايراني در كشور ما حضور داشته و سرمايه گذاري كرده اند، اين در حالي است كه بيش از 170 شركت ايراني در قرقيزستان فعاليت دارند و 70درصد از اين شركت ها در زمينه هاي تجارت و مواد خام كار مي كنند و 30درصد از اين شركت ها در زمينه هاي ساختمان سازي و صنايع تبديلي فعاليت مي كنند.
وي با بيان اينكه زمينه هاي زيادي براي همكاري بين دو كشور وجود دارد كه هنوز در مورد آنها بررسي انجام نشده است گفت: ما آمادگي داريم محصولات كارخانه لامپ سازي را به ايران صادر كنيم.
وي از هيات ايراني جهت اختصاص يك ميليون دلار براي ساخت يك مجتمع ورزشي در قرقيزستان قدرداني كرد.
لاريجاني هم در اين ديدار، دوستي دو كشور را صرفا براساس منافع مادي ندانست و گفت: قرقيزستان كشوري مسلمان است كه سالها تحت فشار رژيم كمونيستي بوده و تلاش كرده استقلال خود را به دست آورد و اين ويژگي براي ما يك ارزش است.
وي با بيان اينكه حمايت ايران از قرقيزستان بر مبناي همين منطق استوار است، گفت: در حوادثي كه سال گذشته در كشور شما رخ داد نيز ما از پروسه دموكراسي خواهي شما حمايت مي كرديم، لذا خوشحاليم كه مي شنويم مجلس شما اقتدار جدي پيدا كرده است.
وي نگاه جمهوري اسلامي ايران به عضويت قرقيزستان در شوراي امنيت را مثبت دانست و گفت: آنچه درحوزه روابط اقتصادي دو كشور مهم است، اين است كه بسترهاي لازم براي همكاري را فراهم كنيم.
به گفته رئيس مجلس، بايد زمينه اي را فراهم كنيم كه سرمايه داران ايراني راحت تر وارد قرقيزستان شوند.
وي افزود: اگر مساله رفت و آمد توريست به قرقيزستان حل شود، شاهد افزايش سرمايه گذاري تجار ايراني در اين كشور خواهيم بود.
لاريجاني: ارباب سيار
معلول ذهني است
رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه فرد متهم به تلاش براي ترور سفير عربستان يك معلول ذهني و كم عقل است.
به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه، جاسم الخرافي رئيس مجلس كويت گفت: علي لاريجاني رئيس مجلس(شوراي اسلامي) ايران در نشستي كه بين دو طرف در سوئيس برگزار شد به طرح تلاش براي ترور سفير عربستان در واشنگتن اشاره و تاكيد كرد اتفاقي كه در اين مسئله افتاد مربوط به يك ايراني معلول ذهني و كم عقل است و بيش از سي سال پيش از ايران تبعيد شد.
الخرافي افزود: لاريجاني درباره روشن و شفاف بودن سياست كشورش براي پاسخگويي سريع و بدون تاخير به طرف هاي مربوطه درباره اين گونه مسائل منفي تاكيد كرده است تا موضوع بي جهت بزرگنمايي نشود و نتايج منفي به همراه نداشته باشد.

 همزمان با حضور رهبر معظم انقلاب صورت گرفت
جلسه ويژه هيئت دولت دركرمانشاه

معاون اول رييس جمهور با بيان اين كه پيوندي شكوهمند ميان امت و رهبري در استان كرمانشاه به نمايش گذاشته شد، گفت: دولت مصمم است در جلسه ويژه هيات وزيران در كرمانشاه موانع پيش روي ترقي و توسعه استان را برطرف كرده و مصوبات مطلوبي را به تصويب برساند تا تجلي درخشان پيوند امت و رهبري باشد محمدرضا رحيمي عصر روز (چهارشنبه) در جلسه ويژه هيات وزيران كه به مناسبت سفر مقام معظم رهبري در استان كرمانشاه برگزار شد، اظهار كرد: سفر رهبر معظم انقلاب به استان كرمانشاه يكي از شكوهمندترين سفرهاي معظم له بود كه در طول آن حماسه هاي پي درپي توسط مردم اين استان خلق شد .
معاون اول رييس جمهور با قدرداني از مردم غيور و عزيز استان كرمانشاه براي اين حماسه آفريني بي نظير تصريح كرد: هيات دولت امروز آمده است، از زنان و مردان بزرگ و سخاوتمند كرمانشاه كه با حضور خود در كوچه ها و خيابان ها دريايي مواج در استقبال از رهبر معظم انقلاب بوجود آوردند و هر چه داشتند به ميدان حضور آوردند، قدرشناسي كند.
رحيمي افزود: زيبايي هايي كه در استقبال و حضور مردم در ديدار با رهبر معظم انقلاب آفريده شد، قابل توصيف و نگارش نيست و اشك هاي شوقي كه بر گونه هاي مردم جاري بود، حكايت از دلدادگي مردم اين ديار با مقام معظم رهبري داشت .
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به اهميت موضوع اشتغال در استان كرمانشاه اظهار كرد: براي رسيدگي و پيگيري ويژه مساله اشغال در استان كرمانشاه علاوه بر مصوبات جلسه امروز هيات دولت در استان، يكي از جلسات شوراي عالي اشتغال را به رفع موانع پيش روي اشتغال استان اختصاص خواهيم داد، تا همه مشكلات مربوط به ايجاد اشتغال در اين استان به شكل ويژه بررسي شود .
رحيمي همچنين مهار آب هاي مرزي و احداث سد در كرمانشاه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از موضوعات بسيار حائز اهميت پس از احداث سد اين است كه آب هاي پشت سدها به مزارع هدايت شود كه اين موضوع مورد تاكيد دكتر احمدي نژاد است . معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: براي اين موضوع و مهار آب هاي مرزي نيز بايد جلسه اي ويژه برگزار شود تا بتوان به شكل مطلوب به آن پرداخت .
رحيمي با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص راه آهن غرب كشور گفت: اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه شكل گرفته كافي نيست و دست اندركاران وزارت راه و شهرسازي بايد با همتي ويژه براي پيشبرد راه آهن غرب كشور فكري اساسي بكنند .
در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين حجازي با اشاره به شرايط استان كرمانشاه گفت: اين استان داراي كاستي هايي در برخي از شاخص هاست كه اميدواريم هيات دولت در اين جلسه بتواند مصوباتي براي پيشرفت و آباداني استان به تصويب برساند .

 آيت الله مصباح يزدي: رهبر جبهه پايداري نيستم ولي به آن ها مشورت مي دهم

رئيس موسسه پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار دو تن از اعضاي جبهه متحد اصولگرايان اعلام كرد كه بنده ليدر جبهه پايداري نيستم اما به آنها مشورت مي دهم.
يك منبع آگاه در گفت وگو با مشرق با اعلام اين خبر افزود: ظهر دوشنبه آقايان زاكاني و فدائي با آيت الله مصباح يزدي ديدار كرده و گزارشي را از روند كاري كميته 8+7 براي ايشان بيان كردند.
اين منبع آگاه در ادامه تصريح كرد: در اين ديدار دو عضو كميته 8+7 از آيت الله مصباح خواستند اعضاي جبهه پايداري را توصيه به وحدت و پيوستن به كميته 8+7 نمايند.
به گفته اين منبع آگاه، آيت الله مصباح در پاسخ به اين درخواست اعلام كردند «بنا به ضرورتي كه احساس مي كردم از جبهه پايداري حمايت كردم چون اعضاي اين جبهه افراد خوبي هستند و مي خواهند كه كارها درست شود ولي اين به آن معنا نيست كه بنده ليدر و رهبر اين جبهه هستم و لزوما اينطور نيست كه هر حرفي كه بنده بزنم اعضاي اين جبهه قبول كنند، اما از اين جبهه حمايت مي كنم و به آنها مشورت مي دهم.»
اين منبع آگاه ادامه داد: آيت الله مصباح همچنين بيان كرد: «من حمايت خود را از اين جبهه كرده ام، ولي شما با همديگر رفيق بوده و در مجلس با هم بوده ايد، پس برويد اين مساله را حل و فصل كنيد.»

 صفار هرندي: هيچ كس از تجزيه اصولگرايي سود نمي برد

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به ضرورت وحدت ميان اصولگرايان اعلام كرد كه به اسم سلامت گفتمان نبايد كاري كرد كه جمع شكسته شود.
«محمدحسين صفار هرندي» سه شنبه شب در جمع اعضاي كانون بسيج فرهنگيان گفت: جبهه پايداري سالم ترين گفتمان را در ميان گروه هاي سياسي دارد اما دچار اشتباه تاكتيكي است. وي با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در ميان اصولگرايان گفت: به اسم سلامت گفتمان نبايد كاري كرد كه جمع شكسته شود كه در اين صورت جريان اصولگرايي تجزيه شده و هيچ كس از اين موضوع نفعي نخواهد برد.
صفار هرندي با اشاره به سيره پيامبر اسلام(ص) در جذب حداكثري گفت: اطراف پيغمبر خدا اصحابي مانند سلمان و ابوذر حضور داشتند؛ اما افرادي مانند طلحه و زبير هم بودند. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: برخي در اسلامي بودن انقلاب هاي اخير منطقه شك ايجاد مي كنند، در حالي كه برپايي نماز جمعه و سر دادن شعارهاي اسلامي در اين حركت ها نشانه اسلامي بودن آنها است.
مشاور فرهنگي فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: اينها مي گويند كه زمان اسلام به پايان رسيده و بايد صحبت از اصول انساني كرد در حالي كه اين يك تفكر بسيار غلط است؛ زيرا زمان شكوفايي اسلام تازه شروع شده است.

 هيئت دولت امروز با شهروندان تهراني ديدار مي كند

مسئول روابط عمومي مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري از ديدار هيئت دولت با مردم تهران در روز پنجشنبه(امروز) خبر داد.
حجت الاسلام مجيدرضا فولادي در گفت وگو با فارس، اعلام كرد: امروز در چارچوب سفر چهارم هيئت دولت به تهران، اعضاي كابينه وي با مردم اين شهرستان ديدار مي كنند.
وي متذكر شد: مردم تهران مي توانند از طريق شماره تلفن هاي 6133 و 111 و يا از طريق بخش ثبت مورد سامانه ارتباط الكترونيك مردم و دولت(سامد) به آدرس اينترنتي wwwsaamadir ثبت نام كنند.
به گفته حجت الاسلام فولادي با توجه به مصوبات دولت اعلام كد ملي و كد پستي براي ثبت نام جهت ملاقات با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت اعزامي است.
مرتضي تمدن استاندار تهران هم گفته است كه اين ديدارها در چارچوب دور چهارم سفرهاي استاني انجام مي شود.

 آموزش و پرورش، مهد انسان سازي(1)

پس از حوادث سال 42 و تبعيد امام از ايران و حضور چند ساله ايشان در نجف و سپس تصميم ايشان براي هجرت به كويت و ممانعت دولت كويت از ورود ايشان به آن كشور، سرانجام امام به پاريس رفتند. در آن شرايط سخت و بحراني داخل ايران و خبرهاي ناگواري كه مرتب به گوش امام مي رسيد و قلب ايشان از اين ناحيه تحت فشار بود، با اين حال حاصل سخنراني امام در جمع جوانان در پاريس اين بود كه همه انبيا از حضرت آدم تا حضرت خاتم، صلوات الله عليهم اجمعين، براي اين مبعوث شدند كه اين حيوان دوپا را انسان كنند. هرچه خير است و بركات هست از آن انسان هاست و هرچه آفات، شرور، مفاسد، جنايت و ظلم است نيز از اين حيوان دوپاست. در اينجا بنده مي خواهم اين سخن حضرت امام را توضيح دهم. البته از استاد حضرت امام، مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري«ره» نيز نقل شده كه ايشان فرمود: «عالم شدن چه مشكل، آدم شدن محال است.» مگر ما آدم نيستيم كه ايشان فرمود: «آدم شدن محال است»؟ و اساساً منظور ايشان از آدم شدن چيست؟
تفاوت هاي انسان با ساير جانوران
به طور كلي، در اين عالم، موجودات زنده از سه ويژگي مشترك برخوردارند: يكي تغذيه، ديگري توليد مثل و سومي مكانيزم دفاعي كه به وسيله آن خطرها دفع مي گردد. در عربي به موجود زنده و متحرك «حيوان» گفته مي شود و در فارسي به آن «جانور» و يا «جاندار» مي گويند. از ديرزمان، بزرگان و علما براي شناخت انواع حيوانات و ويژگي هاي آنها زحمت هاي فراوان و قابل تقديري كشيده اند و به دسته بندي آنها پرداخته اند كه حاصل زحمات آنها در علم زيست شناسي گرد آمده است. آنها انسان را كه پيشرفته ترين حيوانات است و به تعبير حضرت امام حيوان دوپا ـ كه از جهت داشتن تغذيه، توليد مثل و مكانيزم دفاعي،حيوان و جاندار به حساب مي آيد ـ با ساير جانداران مقايسه كردند تا مشخص شود چه فرق هايي بين اين نوع حيوان و جاندار با ساير جانداران وجود دارد.
يكي از فرق هايي كه آنها برشمردند اين است كه معمولاً شكل زندگي ساير حيوانات ثابت است و چندان تغيير و تحولي در آن پديد نمي آيد. مثلاً زنبور عسل در هزاران سال پيش چنان زندگي مي كرده است كه اكنون زندگي مي كند. هم چنين موريانه، حيوانات درنده، چرنده، خزنده و نيز پرندگان در ادوار حيات خود داراي فرم ثابتي از زندگي بوده اند. البته به اقتضاي شرايط محيطي، گاهي تحولات و يادگيري هاي محدودي براي برخي از آنها تحقق مي يافته است، ولي اصولاً شكل زندگي آنها ثابت مانده است. اما انسان به جهت برخوردار بودن از فكر، تعقل، ابتكار و خلاقيت، دائماً زندگي خويش را متحول مي سازد. مثلاً فرم و نوع خانه سازي در ايران امروز بسيار متفاوت با هزار سال پيش است. همچنين تهيه غذا و نيز رفتارهاي اجتماعي انسان ها دائماً در حال تغيير و تحول است.
در ارتباط با مكانيزم هاي دفاعي، برخي از حيوانات با شاخ از خود دفاع مي كنند و برخي با چنگال و دندان و برخي با منقار. مكانيزم دفاعي برخي از حيوانات نيز استتار و مخفي شدن از دشمن است. اما انسان با اينكه به لحاظ طبيعي از خيلي حيوانات ضعيف تر است (نه مثل عقاب چنگال دارد و نه مثل شير و پلنگ قدرت دست و پنجه و نه از دندان هاي قوي برخوردار است)، با اتكا به نيروي فكر و عقلش مي تواند حيوانات را تسخير كند و بر آنها چيره گردد. همين انسان، شير را اسير و در قفس آهنين قرار مي دهد و در باغ وحش از آن و ساير حيوانات درنده نگهداري مي كند. گذشته از آنچه گفتيم انسان تفاوت هاي ديگري نيز با حيوانات دارد كه همه ناشي از قدرت فكر و تعقل اوست.
در ارتباط با غرايز نيز روان شناسان بحث كرده اند كه حيوانات از يك سري سرمايه هاي غريزي برخور دارند كه منشأ فعاليت ها و رفتار آنها مي باشد. مهمترين آنها غريزه گرسنگي و تغذيه، غريزه جنسي و غريزه دفاع است. عامل اصلي حركت، كنش و واكنش در حيوانات همين غرايز است كه به عنوان سرمايه خدادادي در وجودشان نهاده شده است و اكتسابي نمي باشد. انسان نيز از اين غرايز برخوردار است و به شكل هاي گوناگون از آنها استفاده مي كند. اين كه ما احساس گرسنگي مي كنيم و يا طفل شيرخواري سينه مادر را مي مكد، ناشي از غريزه است و اكتسابي نيست. بسياري از رفتارهاي ديگر نيز غريزي اند و فراگرفتني نيستند.
نيازهاي برتر و غير فيزيولوژيك انسان
آنچه مهم است اين است كه در انسان يك سلسله نيازها و خواسته هاي دروني ديگري نيز وجود دارد كه هنوز، پس از گذشت قرن هاي متمادي، تحقيقات روان شناسان، تعداد و انواع آنها را احصا نكرده است. چنانكه شما مي دانيد برخي از روان شناسان روي برخي از غرايز حيواني بيشتر تكيه داشته اند و از جمله فرويد، بيشتر بر روي غريزه جنسي تكيه داشت و آن را اصل و منشأ فعاليت ها، رفتار و خواسته هاي انسان معرفي كرده است. ولي اخيراً مكتب هاي روان شناسي انسان گرا و كمال گرا ثابت كرده اند كه انسان فراتر از نيازها و خواسته هاي فيزيولوژيكي كه حيوانات نيز از آنها برخوردارند، نيازهاي ديگري نيز دارد كه نمونه آنها را در تقسيم بندي و دسته بندي نيازها كه مازلو انجام داده است ملاحظه مي فرماييد. ولي همه اعتراف دارند يا بايد اعتراف كنند، كه هنوز تا شناخت كنه خواسته هاي انسان خيلي فاصله دارند؛ چون ما انسان هايي را سراغ داريم كه رفتارشان با اين خواسته هاي شناخته شده قابل تفسير و تحليل نيست و آن رفتار ناشي از خواسته ديگري است كه براي روان شناسان تجربي ناشناخته مانده است.
مثلاً نوجوان سيزده ساله اي كه نارنجك به كمر مي بندد و زير تانك مي رود، نه از سوي غريزه تغذيه تحريك شده است و نه از سوي غريزه جنسي. اگر اين عمل او نيز ناشي از غريزه دفاعي باشد، به جهت دفاع از شخص خودش نيست. حتي در ذهن او دفاع از كشور نيز مطرح نبوده است، بلكه انگيزه او دفاع از آرمان، هدف و دين بوده است. اين، چه خواسته ها و انگيزه هايي است كه در انسان هاي بزرگ و متعالي شكوفا مي گردد؟ ما كه به انبيا و معصومين«عليهم السلام« دست رسي نداريم و زندگي آنها را مشاهده نكرده ايم، اما وقتي زندگي برخي از شاگردان مكتب آنها را مي نگريم، مي بينيم كه فاصله ژرفي با زندگي و رفتار ما دارد. گويا آنها عالم را از زاويه ديگري مي نگريستند. البته خداوند جلوه هايي از رفتار آنها را به تصوير كشيده است و از جمله درباره مناجات و عبادات طاقت فرساي رسول خويش و ياران خاص او مي فرمايد:پروردگارت مي داند كه تو نزديك دو سوم شب و نيم آن و يك سوم آن را به نماز برمي خيزي و گروهي از آنان كه با تواند نيز [چنين مي كنند].(مزمل/20)
در روايت آمده است: روزي رسول خدا«صلي الله عليه و آله« نماز صبح را با مردم گزارد، سپس در مسجد نگاهش به جواني افتاد كه چرت مي زد و سرش پايين مي افتاد، رنگش زرد بود و تنش لاغر و چشمانش به گودي فرو رفته بود. رسول خدا خطاب به او فرمود:چگونه صبح كرده اي؟ عرض كرد: من بايقين گشته ام. رسول خدا از سخن او شگفت زده شدند و فرمودند: همانا هر يقيني حقيقتي دارد، حقيقت يقين تو چيست؟ آن جوان گفت: اي رسول خدا، يقينم مرا اندوهگين ساخته و باعث بيدار ماندنم در شب و تحمل تشنگي در روزهاي گرم شده است و نسبت به دنيا و آنچه در آن است بي رغبت گشته ام، تا آنجا كه گويي عرش پروردگارم را مي نگرم كه براي رسيدگي به حساب خلق برپا شده و مردم براي حساب گرد آمده اند و گويا اهل بهشت را مي نگرم كه در نعمت مي خرامند و بر كرسي ها تكيه زده، به معارفه و گفتگوي با يكديگر مشغولند. گويا اهل دوزخ را مي بينم كه در آنجا معذّبند و براي فريادرسي ناله مي كنند و گويا اكنون آهنگ زبانه كشيدن آتش دوزخ در گوشم طنين انداز است.»
سپس رسول خدابه يارانشان فرمودند: «اين جوان بنده اي است كه خدا دلش را به نور ايمان روشن ساخته است.» سپس به آن جوان فرمودند: «بر اين حال كه داري ثابت باش.» جوان گفت: يا رسول الله، از خداوند درخواست كن شهادت در ركابت را روزي ام كند. رسول خدا براي او دعا فرمود. زماني نگذشت كه در جنگي همراه پيامبررهسپار جنگ شد و بعد از نه نفر شهيد شد و او دهمين شهيد آن جنگ بود.(كافي/2/53)
چنين معرفت و رفتاري از جواني كه در مكتب رسول خداتربيت شده است، ناشي از چه خواسته اي است؟ آيا از غريزه تغذيه يا غريزه جنسي ناشي شده است؟ مسلّماً چنين نيست. اين معرفت متعالي و رفتار ناشي از انگيزه و خواسته هايي است كه تنها در انسان هاي برجسته يافت مي شود كه جز با رازونياز با معبود و معشوق خود آرامش نمي يابند و لذتشان در انس با معبود است و از روي اكراه با ديگران معاشرت مي كنند و سخن مي گويند و در حدّ انجام تكليف و وظيفه به امور فردي و اجتماعي دنيوي مي پردازند.
چگونه است كه راز و نياز و انجام نماز و عبادت براي ما دشوار است، چنانكه خداوند فرمود:
و از شكيبايي و نماز ياري جوييد و به راستي اين [كار] گران است، مگر بر فروتنان.(بقره/45)
اما رسول خدا چنان عاشق خداوند و انس با اوست كه فرمود: «قرّه عيني في الصّلوه ؛ روشني چشم من در نماز است» و وقتي ظهر فرا مي رسيد مي فرمود: «أر حنا يا بلال(بحار/82/193) اي بلال، [با گفتن اذان] به ما آرامش ببخش.»
تحليل اين خواسته هاي متعالي آسان نيست و اين خواسته ها با شدت و ضعف در همه انسان ها نهفته است و آثاري نيز دارد كه در برخي شكوفا و در برخي سركوب مي گردد و تا پايان عمر آشكار نمي شود. به هر روي، طبق فرموده حضرت امام، انبيا آمدند تا انسان، اين حيوان دوپا، را تربيت كنند. به اين مناسبت لازم است قدري درباره ويژگي هاي انسان سخن گوييم تا سخن امام روشن گردد.
سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي (دام ظله) در جمع دبيران معارف - مشهد - 17/04/85
زلال بصيرت روزهاي پنج شنبه منتشر مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14