(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 28 مهر 1390- شماره 20053

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
انشاي آمريكايي ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گزارش ! (گفت و شنود)
ماموريت ويژه رئيس قوه قضائيه به اژه اي و جواد لاريجاني
براي پيگيري پرونده هاي نقض حقوق بشر در اروپا و آمريكا
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه: گزارش احمد شهيد آبروي سازمان ملل را برد
توضيح معاونت مطبوعاتي ارشاد(خبر ويژه)
استراتفور: آمريكا و آل سعود قدرت مقابله با ايران را ندارند(خبر ويژه)
دولت آمريكا قطعا مجبور به عقب نشيني از اتهام عليه ايران خواهد شد (خبر ويژه)
روحاني شيعه عربستان: رژيم آل سعود در پي قتل عام شيعيان است (خبر ويژه)
آدم باشيد! به خاطر يك مشت دلار كه همديگر را تكه و پاره نمي كنند! (خبر ويژه)انشاي آمريكايي ! (يادداشت روز)

1- ناكامي بزرگ آمريكا در آنچه كه پرونده هسته اي ايران نام نهاده اند به اضافه شكست بزرگ آمريكايي ها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قيام گسترده بر ضد نظام سرمايه داري در پهنه جنبش وال استريت تا بيش از 1000 شهر از 82 كشور دنيا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشري را در ابعاد جديد و از زواياي گوناگون عليه جمهوري اسلامي بگشايند. مسئله دشوار نيست هدف از گشودن اين پرونده مي تواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت و اعتراض هاي جهاني، ب- انحراف افكار عمومي، پ- كاهش تاثيرگذاري الگوي انقلاب اسلامي در بستر بيداري ملت ها و ج- فرافكني و فرار از شكست پروژه هايي باشد كه آمريكايي ها در سال هاي گذشته كليد زده بودند، از طرح خاورميانه بزرگ تا طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي و تا پروژه قرن جديد آمريكايي و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود براي سركوب تظاهرات برائت از مشركين در حج امسال كه با توجه به انقلاب هاي اسلامي منطقه، شور و جنبش چشمگيرتري خواهد داشت.
اينجاست كه با معكوس شدن خروجي اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمريكايي ها و در شرايطي كه به موازات قد كشيدن قيام ها و انقلاب هاي اسلامي در منطقه، جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري نيز اوج گرفته است نظام سلطه به سركردگي آمريكا در فاصله كمتر از يك هفته تمام فشنگ هاي خود را عليه جمهوري اسلامي- كه او را مقصر همه اين ناكامي ها و شكست ها مي داند- شليك مي كند: تحريم 29 مقام ايراني به اتهام مشاركت در نقض حقوق بشر (10 اكتبر)، سناريوي دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا (11 اكتبر)، طرح شكايت به اصطلاح حقوقي به شوراي امنيت عليه ايران از سوي آمريكا و عربستان (14 اكتبر)، انتشار گزارش سالانه بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر ايران (13 اكتبر) انتشار متن كامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران (15 اكتبر) و...
اكنون سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا اين به آب و آتش زدن ها و يقه دراندن ها به خاطر پيگيري حقوق بشر است يا «حقوق بشر» اسم رمزي است براي خصومت ها و برخوردهاي گزينشي و سوءاستفاده هاي سياسي و طرح ادعاهاي واهي و هجمه هاي رسانه اي عليه كشورهاي مستقل و بيرو ن از سيطره سلطه طلب ها و زياده خواهان و بالاخره فرار از شرايط بيداري ملت ها كه به باور رسيده اند حناي حقوق بشر رنگي ندارد و خدعه اي بيش نيست.
2- موضوع و محور اصلي اين يادداشت ارزيابي اجمالي گزارش احمد شهيد است كه عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را به يدك مي كشد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه 24 مارس (4 فروردين سال جاري) شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را مصوب كرد.
قطعنامه اي ضعيف كه با 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع و با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد.
داستان اين قطعنامه حقوق بشري به اندازه ا ي است كه حتي رسانه اي مثل صداي آمريكا -VOA- اعتراف مي كند نقش وزارت خارجه آمريكا در تصويب چنين قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي از چشم ناظران پنهان نيست. گفتني است پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكا تهيه شده بود.
از سوي ديگر، تصويب اين قطعنامه در شكل و شمايلي حقوقي و ظاهرسازي حقوق بشري در حالي رخ مي دهد كه پيش از اين گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب مكانيسم يو.پي.آر (universal periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيده بود و بهانه اي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان باقي نگذاشته بود.
طرفه آنكه احمد شهيد نيز اكنون در گزارش خود اعتراف مي كند كه در بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر ايران در فوريه 2010، ايران همكاري مناسبي كرده است. بنابراين آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متيقن» است غيرقانوني بودن گزارشي است كه گزارشگر ويژه عليه ايران تهيه كرده است.
3- پس از تصويب اين قطعنامه در اواخر ماه مارس، شوراي حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) «احمد شهيد» را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران منصوب مي كند. آنچه كه باز عيان و نمايان است تحركات آمريكاست كه به تحريك او شوراي حقوق بشر در اجلاس هفدهم خود احمد شهيد را به عنوان گزارشگر ويژه انتخاب مي نمايد. و باز جالب است كه VOA طي گزارشي به فعاليت هاي پشت پرده دولت آمريكا براي انتخاب احمد شهيد اقرار مي كند.
اكنون آيا انتخاب «احمد شهيد» با حمايت مستقيم آمريكا و مسابقه او كه جايزه هاي معنادار به اصلاح حقوق بشري را از غرب و آمريكا دريافت كرده است با تهيه يك گزارش حقوقي كه بايد اصول بي طرفي را رعايت كند در تضاد نيست؟
4- آقاي احمد شهيد از اول آگوست (10 مرداد 90) مأموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران آغاز كرده و در 23 سپتامبر اين گزارش را به مجمع عمومي سازمان ملل مي دهد و نهايتاً در 15 اكتبر (23 مهر) متن كامل گزارش خود را منتشر كرده است. جالب است كه يك روز قبل از انتشار اين گزارش، بنگاه خبرپراكني بي.بي.سي بطور اختصاصي آن را منتشر مي نمايد.
اولين سؤال اين است كه چرا گزارش يك نهاد رسمي سازمان ملل بايد پيش از انتشار در اختيار شبكه بي بي سي قرار بگيرد كه ماهيت رسانه اي ندارد و ابزار فريب و سياسي كاري سياست هاي انگليسي و صهيونيستي است، ضمن آن كه ارائه سرسري به يك رسانه، قبل از تسليم آن به سازمان ملل اقدامي مجرمانه است. با اين فضاحت آشكار و سابقه روشن آقاي احمد شهيد و حمايت هاي قبلي آمريكا آيا مي توان به روش تهيه گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر تنها ذره اي اعتماد داشت؟
با اين حال خنده آور نيست كه آقاي احمد شهيد در تشريح روش تهيه گزارش خود در بند هشتم آن مي نويسد: «گزارشگر ويژه توسط اصول بي طرفي، استقلال و شفافيت كار خود را به پيش خواهد برد... فارغ از سياست زدگي و تنها با سيل كمك به ايران براي اجراي تعهدات بين المللي...»!
5- گزارش 21 صفحه اي آقاي احمد شهيد در سه بخش «مقدمه»، «متدلوژي و روش كار» و «وضعيت حقوق بشر» تنظيم شده كه در بخش اخير به موضوعاتي چون رفتار با فعالان جامعه مدني، آزادي اجتماعات، حقوق زنان، مجازات هاي قانوني و... پرداخته شده است و جمعاً اين گزارش در 78 بند تكميل شده است.
آنچه كه قبل از پرداختن به محتوا و ماهيت اين گزارش بايد متذكر شد شكل اين گزارش است كه با گزارش هايي كه بايد صبغه حقوقي داشته باشد كاملاً بيگانه است. به لحاظ شكلي اين گزارش نه تنها از ادبيات حقوقي- و يا لااقل غيرسياسي- تهي است بلكه بيشتر شبيه به يك مقاله و انشاي سياسي است كه قصد دارد در راستاي رويكردي از قبل تعريف شده حرف خود را به كرسي بنشاند! نكته ديگري كه در اينجا قابل توجه است اين است كه عمده اين گزارش تنها جمع آوري مطالب سايت ها و وبلاگ هاي ضدانقلاب است و اين گزارش به اصطلاح حقوقي هيچگونه پيوستي ندارد و در مقدمه و روش و متن آن نيز به داشتن پيوست و مستندات اشاره نشده است.
6- در ماهيت و محتواي اين گزارش بندبند آن قابل نقد مستدل است چرا كه در هر بند گزارشگر ادعاهايي را مطرح كرده است بدون آن كه اين ادعاها از حداقل پشتوانه اي برخوردار باشد مانند يك چك بي محل و بي پشتوانه كه تنها كشيده مي شود و از تامين اعتبار برخوردار نيست.
بنابراين برون داد اين گزارش اين گزاره منطقي و حقوقي را دربر دارد كه بدون آنكه مسئله اي ثابت شود يا شواهد و مستنداتي براي اثبات يك ادعا مطرح شود فعل «نقض حقوق بشر» رخ داده«!» و نتيجه گرفته مي شود كه جمهوري اسلامي مباشرت در نقض حقوق بشر دارد!!
7- اگر هم در پاره اي موارد گزارشگر ويژه تلاش كرده تا شواهد و استناداتي را به پيش بكشد آنچنان ناشيانه عمل كرده است كه نه يك حقوقدان يا وكيل دادگستري يا حداقل يك دانشجوي حقوق بلكه يك انسان حقوق نخوانده نيز سستي و ضعف كار را بر مبناي عقل و منطق به وضوح تشخيص مي دهد. اين ضعف آشكار به خاطر اين است كه شواهد و استنادات ارائه گرديده به شدت مخدوش است. آقاي احمد شهيد در سراسر گزارش خود در مقام ارائه استنادات و شواهد اينچنين تصريح كرده است؛ «چندين تن گفته اند»، «يك شاهد عيني كه خواسته نامش فاش نشود»، «براساس گزارش ها»، «گفته مي شود»، «مصاحبه با فعالان دانشجويي كه خواسته اند ناشناس بمانند»، «در يك وبلاگ نوشته شده»، «گزارش شده است»، «منبعي كه خواسته ناشناس بماند» و...
شايان ذكر است؛ بندهاي 19، 22، 26، 27، 30، 34، 38، 52، 74 و... اين گزارش در همين زمينه قابل توجه است.
آيا اكنون اين سؤال پيش كشيده نمي شود كه چطور اين آقاي گزارشگر حقوق بشر بر مبناي يك سري مجهولات و مطالب مبهم و مهمل اين آبروريزي بزرگ را پذيرفته است كه اين افشاي ضعيف كه در عين حال از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي رونويسي شده را در قالب يك گزارش آنهم مرتبط با يك نهاد حقوق بشري سازمان ملل ارائه كند.
8- البته آقاي احمد شهيد گويا پي برده است كه اين گزارش بسيار ضعيف و دم دستي است؛ از همين روي در بند آخر گزارش با اذعان به اين كه ادعاهايي مطرح شده اجازه سفر به ايران را درخواست كرده است تا به زعم او صحت و سقم ادعاها مشخص شود. در اين باره نيز بايد گفت خود همين گزارش نشان مي دهد كه ايران اسلامي تصميم درستي گرفته است كه اين مهره وابسته به آمريكا و غرب را به كشور راه نداده است!
گزارشي كه برپايه اظهارات پوچ منافقين، سلطنت طلب ها، ضد انقلاب و معاندين نگارش شده است و حاكي از ماموريت عنصري سرسپرده به نظام سلطه است جايي براي تعامل نمي گذارد.
9- آقاي احمد شهيد در گزارش خود به مجازات هاي اسلامي و قانوني جمهوري اسلامي حمله كرده و حتي در بند 54 اين گزارش احكام ارث را كه برگرفته از نص قرآن است، مصداق نقض حقوق بشر قلمداد كرده است! اينجاست كه مي توان فهميد چرا اين شخص كه نام مسلماني را يدك مي كشد در سال 2009 جايزه «مسلمان دموكرات»! را در يك كنفرانس بين المللي از آن خود كرده است. و بالاخره بايد گفت آنچه كه در سراسر اين گزارش آمده چيزي جز يك نوشته و انشاء بر مبناي راهبرد «اسلام آمريكايي» نيست.
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ از شهرستان تبريز تماس گرفته ام و مي خواهم احساس خودم را نسبت به استقبال باشكوه مردم كرمانشاه از رهبر معظم انقلاب كه اين روزها از تلويزيون شاهدش هستيم بيان كنم. واقعا به حال پر از شور و نشاط مردم خوب كرمانشاه كه اين روزها ميزبان امام خامنه اي هستند غبطه مي خورم. از مردم تهران هم مي خواهم اگر رهبر عزيزمان اجازه مي دهند دربازگشت ايشان به پايتخت به استقبال و پيشواز معظم له بروند و حماسه ديگري خلق كنند.
فلاح از تبريز
¤ به مناسبت سفر امام خامنه اي به كرمانشاه:
اي آن كه نشان گرفته از فاطمه اي
با هر نفست به فتنه ها خاتمه اي
عشق است تو و نام قشنگت آقا
سيدعلي حسيني خامنه اي
8611---0916
¤ تعجب آور نخواهد بود اگر در آينده نزديك مردم اروپا و آمريكا در خيزش هاي ضدسرمايه داري خويش كه شروع كرده اند با برپايي مردم سالاري اخلاقي- ديني و هم صدا با ملت هاي بيدار شده خاورميانه براي هميشه به حاكميت يك درصدي صاحبان قدرت و ثروت پايان بدهند. در اين صورت از حق وتوي ظالمانه متعلق به كشورهاي سلطه گر نيز چيزي باقي نخواهد ماند.
گودرزي از اصفهان
¤ مدتي است كه پلاك هاي جديدي كه در سر كوچه ها و خيابان ها زده اند كلمه «شهيد» را از روي پلاك ها برداشته اند. مثلا پلاكي كه قبلا به نام ميدان «شهيد نامجو» معروف بود در پلاك جديد «ميدان نامجو» حك شده است. مراتب را بيش از 4 ماه است كه به شهرداري ناحيه 2 منطقه 7 تهران اطلاع داده ايم ولي متاسفانه تاكنون پاسخي داده نشده است.
خليلي- فرمانده پايگاه شهيد عباس پور عزيزي و 9912---0919
¤ مسئولين و دست اندركاران نظام هر كجا هشدارهاي رهبرمعظم انقلاب را ناديده گرفته و در عمل بدان توجه نكردند موجبات ذوق و شوق دشمن و ضربه به نظام و خسران مردم را فراهم ساختند. نمونه بارز آن مفاسد اقتصادي اخير، اشرافيگري برخي مسئولين و عدم مقابله با تهاجم فرهنگي و يا ناتوي فرهنگي است. ايشان در كرمانشاه به معضل اخلاقي اخير در جامعه نيز اشاره كردند و اين خواسته مردم ديندار را گوشزد نمودند كه اگر همه مسئولين و مردم قواي خود را بسيج نمايند مي توان به راحتي بر اين معضل فايق آمد. جامعه ايراني با فرهنگ ديرينه خود هيچگاه بي بند و باري را تحمل نكرده است و نمي كند.
طالعي
¤ آن كساني كه اين روزها به خاطر ناراحتي و عصبانيت از شكستي كه در انتخابات گذشته خورده اند سخن از تزييني بودن راي مردم مي گويند و خود را دلسوز و نگران ملت جلوه مي دهند، اولا بايد مواظب تبعات منفي سخنان شبهه ناك خود باشند كه بايد روز قيامت جواب بدهند ثانيا در تمام انتخابات گذشته آراء مردم تاثيرگذار بوده و روي كار آمدن مسئولين و مديران با سلايق فكري گوناگون شاهد و دليل بر اين ادعاست. ثالثا اين آقايان با اين حرف هاي نسنجيده مسئوليت و مديريت چندين ساله و گذشته خودشان را هم زير سؤال مي برند. حداقل سوابق خويش را خراب نكنند.
بختياري
¤ درباره اين خبر كه بيش از 5 ميليون نفر براي عمره ثبت نام كرده اند اما فقط 2 ميليون نفر مي توانند به حج بروند و بقيه بايد پولشان را پس بگيرند، بگويم، شما كه 2 ميليون نفر بيشتر نمي توانستيد حج ببريد پس چرا اجازه داديد 5 ميليون نفر ثبت نام كنند.
احمدي- تهران
¤ با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و تاكيد مسئولين بر مجزا بودن انشعاب آب و برق و گاز چطور طرح مسكن مهر از كنتور مجزا استفاده نمي كند و همانند گذشته انشعاب هاي آپارتمان ها به صورت مشاع مي باشد.
5235---0912
¤ بنده ساكن يكي از روستاهاي شهرستان طارم شهر آببد استان زنجان، صاحب فرزند 4 قلو شده ام اما متاسفانه هيچ نهاد و سازماني از من حمايت نكرده است. از شما تقاضا مي كنم كه صداي من و خانواده ام را به گوش اين مسئولان برسانيد.
سعدالله رجبي
¤ همه جا اعلام مي كنند كه دفترچه هاي آزمون پيام نور در تاريخ 24 مهر توزيع مي شود اما وقتي براي گرفتن دفترچه مراجعه مي كنيم كارمندان ذي ربط مي گويند هيچ خبري از دفترچه نيست، بي خود خودتان را علاف نكنيد. چرا كسي نيست كه جلوي اين گونه خبرهاي كذب را بگيرد.
يك هموطن
¤ طرح تعطيلي مدارس در روزهاي پنج شنبه تاثير بسيار نامطلوبي در كيفيت يادگيري دانش آموزان در روستاها گذاشته است. در كشور ما مدرسه كه تعطيل مي شود، درس و سوادآموزي هم تعطيل مي شود ما نبايد در هر موردي خودمان را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم. اگر هم مقايسه مي كنيم بايد ابزار مورد نياز را مهيا كنيم. آنها براي هر دانش آموز يك رايانه در نظر مي گيرند و دانش آموزان بيشتر درس ها را از طريق رايانه فرا مي گيرند ولي در اينجا تا رسيدن به آن نقطه فاصله وجود دارد.
همداني
¤ در فيش هايي كه بابت برق، تلفن، گاز و آب به در خانه ها مي آيد مبلغ بدهي ماه گذشته هم نوشته مي شود. با يك مقايسه مبلغ فيش پرداخت نشده ماقبل با مبلغ بدهي منعكس شده در فيش فعلي حدود 80 تومان الي 100 تومان افزايش را نشان مي دهد. مي خواستم بدانم آيا اين مبلغي كه دولت به اين فيش ها مي افزايد شرعا و قانونا درست است يا نه. بنده با يك حساب سرانگشتي متوجه شدم كه دولت از اين بابت در ماه فقط در بخش تلفن با احتساب اينكه اگر حداقل 20 ميليون مشترك تلفن داشته باشيم، بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون تومان بدون مجوز قانوني و شرعي از مردم مطالبه مي كند و هيچ كس هم توجهي به آن ندارد.
احمد كوهي
¤ از طريق اين ستون نسبت به موضوع اخراجم از بنياد جانبازان اعتراض كردم لطف كرديد چاپ شد. بعد از آن از نهاد رياست جمهوري با بنده تماس گرفتند و براي بازگشت به كار معرفي شدم. ولي مسئولين بنياد در اين استان سنگ اندازي مي كنند و مي گويند اگر 20 ميليون تومان سرمايه داشته باشي اجازه فعاليت اقتصادي مي دهيم و براي گرفتن وام به بانك معرفي مي كنيم. لطفا بنويسيد اولا بنده دنبال كار گذشته ام يعني كارمندي هستم. ثانيا اگر 20 ميليون پول داشتم خودم براي سرمايه گذاري اقدام مي كردم و نيازي به كمك بنياد نداشتم.
بگنو
پاسخ روابط عمومي شركت خدماتي ارتباطي ايرانسل
در پاسخ به مطلب مندرج در خصوص «هزينه مكالمه» در روزنامه كيهان مورخ 23/7/90، ضمن تشكر از آن مشترك محترم و روزنامه وزين كيهان به آگاهي مي رساند: تعرفه مكالمات و خدمات سيم كارتهاي اعتباري ايرانسل ارزان ترين تعرفه خدمات سيم كارت اعتباري كشور مي باشد. همچنين در تعرفه هاي ايرانسل هزينه هايي نظير هزينه جابجايي، تماس بين شهري و راه دور وجود ندارد.
نرخ تماس داخل شبكه براي سيم كارت اعتباري با طرح تعرفه پايه ثانيه اي، 620 ريال، خارج از شبكه 852 ريال است. نرخ تماس داخل شبكه براي سيم كارت دائمي با طرح تعرفه پايه ثانيه اي، 499 ريال و خارج از شبكه 625 ريال است. همچنين نرخ پيامك فارسي براي كليه سيم كارت هاي دائمي و اعتباري و كليه پيامك هاي سيم كارت پيام رسان، 100 ريال و پيامك با نوشتار لاتين براي سيم كارت اعتباري و سيم كارت هاي دائمي در ساعات اوج مصرف 160 ريال و نرخ پيامك لاتين سيم كارت دائمي در ساعات كاهش مصرف 128 ريال است. ضمن آنكه، مشتركين ايرانسل مي توانند با استفاده از شارژ شگفت انگيز تا سقف 24% و يا با فعال سازي طرحهاي رنگي تا سقف 97% در خدمات و تعرفه هاي خود از تخفيف ويژه بهره مند شوند. همچنين مشتركين مي توانند با استفاده از بسته هاي افزايشي و يا ساير طرح هاي تشويقي از تخفيفات قابل ملاحظه اي بهره مند شده و هزينه هاي ارتباطي خود را به ميزان چشمگيري كاهش دهند.
شايان ذكر است؛ كارشناسان مركز تماس شبانه روزي شبكه تلفن همراه ايرانسل با شماره 700 براي تماس از خطوط ايرانسل و 09377000000 براي تماس از ديگر خطوط در 24 ساعات شبانه روز و 7 روز هفته آماده پاسخگويي به مشتركين محترم مي باشند.

 گزارش ! (گفت و شنود)

گفت: احمد شهيد كه از طرف كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مامور بررسي حقوق بشر در ايران شده بود، گزارش خود را ارائه كرد!
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: در گزارش خود هيچ سندي ارائه نكرده و فقط از قول گروه هاي ضد انقلاب نظير سلطنت طلب ها و منافقين و از قول كساني كه مي گويد نخواسته اند نامشان فاش شود! و يا عباراتي نظير گفته مي شود! شنيده شده! و... جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده است.
گفتم: براي تكرار ادعاهاي گروه هاي ضد انقلاب كه نيازي به تعيين گزارشگر ويژه نبود!
گفت: آش اين گزارش به اندازه اي شور شده كه راديو آمريكا هم آن را غيرقابل استناد و كودكانه ناميده و گفته است؛ احمد شهيد روش تهيه گزارش را نمي داند و باعث بي اعتباري آمريكا و سازمان ملل شده است.
گفتم: به يارو گفتند؛ اداي بچه ها را دربيار! خودشو خيس كرد!

 ماموريت ويژه رئيس قوه قضائيه به اژه اي و جواد لاريجاني
براي پيگيري پرونده هاي نقض حقوق بشر در اروپا و آمريكا

رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را مامور كرد كه پرونده ويژه اي را در قبال جنايت هاي آمريكا عليه ايران و عليه كشورهاي اسلامي گشوده و آن را پيگيري كنند.
آيت الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در جلسه مسئولان عالي قضايي، برنامه ريزي آمريكا در تقويت نگاه «ايران هراسي» را نتيجه ضعف اين كشور در حل و فصل مشكلات و اعتراضات مردم آمريكا دانست و از ايران به عنوان كشوري مخالف تروريسم كه خود در طول سي سال گذشته قرباني تروريسم شده است، نام برد.
وي حركت ها و عمليات تروريستي گروهك منافقين و امثال عبدالمالك ريگي و جنايات آنان عليه مردم بي دفاع كشورمان را نمونه اي از عمليات تروريستي مورد حمايت آمريكا و عليه ايران برشمرد و ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران به لحاظ بنيان هاي ديني خود مخالف تروريسم است.
رئيس قوه قضاييه به اتهام اخير آمريكا عليه ايران اشاره كرد و افزود: اتهام ترور سفير عربستان در آمريكا براي بسياري از مردم آمريكا و صاحب نظران اين كشور نيز قابل قبول نيست و مسئولان عالي كشور هم به روشني و صراحت اين موضوع را رد كرده اند و هر عقل سليمي هم غيرعقلاني بودن اين اتهام و مضحك بودن آن را تشخيص مي دهد.
آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه اقتدار ايران برخاسته از اعتماد و اعتقاد كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان به آرمان اسلامي ايران است و ترور با منطق و سياست ديني و انساني ايران همخواني ندارد، اظهار كرد: اقتدار و توانايي ايران به ترور و از بين بردن يك نفر نيست. ايران در قلوب مسلمانان جهان جاي دارد و استحكام كشور ما بر اساس ايمان و ارزش هاي ديني است و محور و اساس اقتدار ايران عزتي است كه از ايمان برمي خيزد.
وي ايران را قرباني تروريسم توصيف كرد و با اشاره به اعتراف هاي منتشر شده عوامل تروريستي از جمله گروهك منافقين و عبدالمالك ريگي خاطرنشان كرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي منافقان بنا به اعترافات متعددي كه در رسانه هاي غربي نيز منتشر شده و قابل دسترس است، به ترور بزرگان و مسئولان كشور ما و حتي مردم عادي كوچه و بازار دست زدند و اكنون همين تروريست ها آزادانه در برخي كشورهاي غربي زندگي مي كنند و دستشان كاملا باز است.
رئيس دستگاه قضايي يادآور شد: جنايتكار ديگري به نام عبدالمالك ريگي به اعتراف خود، ده ها نفر را در كشور ما به شهادت رساند و در اعترافاتش كه همه موجود است تصريح كرد كه با ماموران سازمان سيا ملاقات كرده و با كمك هاي مادي و آموزش هاي آنان اقدامات تروريستي را انجام داده است.
آملي لاريجاني دوگانگي و نفاق را ويژگي آشكار ادعاهاي كشورهاي غربي در خصوص تروريسم دانست و گفت: در حالي كه اتهامات بسيار روشن در باب نقض حقوق بشر و تروريسم به آمريكا وارد است و دستان اين كشور تا مرفق در خون مردم مسلمان و غير مسلمان فرو رفته است، به طرح ادعاهاي واهي عليه ايران مي پردازد.
وي تصريح كرد: آمريكا به بهانه سلاح هاي كشتار جمعي به عراق حمله كرد اما سلاح هاي كشتار جمعي پيدا نشد. در عوض صدها هزار كشته بر جاي گذاشت. به افغانستان نيز به بهانه پيدا كردن بن لادن حمله كرد و ده سال است كه در آنجا مستقر است و در اين مدت صدها و هزاران نفر را به خاك و خون كشيده است و اكنون مسئول ترويج كشت خشخاش در آنجا شده تا جايي كه توليد خشخاش در افغانستان از زمان حضور آمريكايي ها ده برابر شده و بيش از 80 درصد مواد مخدر دنيا از افغانستان صادر مي شود.
رئيس قوه قضاييه «بهانه هاي نخ نما شده آمريكا در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم» را «در واقع بهانه هايي براي دستيابي به قدرت و ثروت در جهان» و «سرپوش گذاشتن به مشكلات و ناكامي هاي داخلي آمريكا» برشمرد و ادامه داد: در ماجراهاي اخير نيز كاملا آشكار و قابل پيش بيني بود كه آمريكايي ها دنبال جرياني هستند تا اذهان را از وضع داخلي خودشان منحرف كنند.
آملي لاريجاني اضافه كرد: منحرف كردن اذهان داخلي و افكار عمومي آمريكا از مشكلات دروني اين كشور و جريان وال استريت كه با عده معدودي شروع شد اما به تمام شهرهاي آمريكا كشيد و حتي اروپا را هم تحت تأثير قرار داد، از اهداف آمريكا در طرح ادعاهاي واهي عليه ايران است.
وي خيزش اسلامي كشورهاي منطقه را عامل ديگري براي طرح ادعاي اخير عليه ايران دانست و اظهار كرد: امواج بيداري اسلامي آنقدر سهمگين و براي سران استكبار شكننده بوده كه همه آنان را مبهوت كرده است. در واقع در تصور آنان نمي گنجيد كه كشوري مانند مصر كه 30 سال در اختيار آمريكا و متحد او يعني اسرائيل بود، يك باره به كشوري تبديل شود كه صداي رساي عدالت و ارزش هاي اسلامي و نفي سكولاريزم و ليبراليزم از آن به گوش برسد.
رئيس دستگاه قضايي تاكيد كرد: در واقع گسترش اين حركت ها در بحرين، يمن، اردن و كشورهاي ديگر نشان از ناكارآمدي سياست هاي آمريكا دارد و حالا به فكر افتاده اند كه بار ديگر ذهن مردم آمريكا را به دروغ هاي خود مشغول كنند و ايران را كه محور الهام بخش حركت هاي اسلامي است، متهم جلوه دهند.
آملي لاريجاني تفرقه افكني ميان كشورهاي اسلامي را هدف ديگر ادعاهاي اخير عليه ايران از جمله ادعاي ترور سفير عربستان توصيف كرد و افزود: آمريكايي ها مي خواهند ميان ايران و عربستان كه در بين كشورهاي اسلامي اهل سنت وزني دارد، اختلاف مذهبي و تفرقه ايجاد كنند و در ايام مراسم حج كه جريان وحدت انگيزي براي مسلمانان است، اهداف شوم خود را دنبال كنند.
وي با تاكيد بر ناكامي آمريكا در رسيدن به اهداف شوم خود اظهار كرد: همان طور كه همه مسئولان ما، مقام معظم رهبري، مسئولان قوا و ديگران مكرر گوشزد كرده اند، بار ديگر اعلام مي كنيم كه ما به دنبال ارزش هاي ديني هستيم و در كشوري كه ارزش هاي ديني حاكم است، ترور افراد ناپسند، نامعقول و غيرديني است.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: پيام ما به آمريكا و سران استكبار اين است كه بدانند هر چه فشار بر مردم ما بيشتر شود، باز هم ايران به لحاظ ارزش هاي انقلابي و اسلامي همان كشور زمان اول انقلاب است، با اين تفاوت كه اكنون نظامي مقتدرتر و متحدتر در مقابل توطئه هاست و گرچه ممكن است برخي مسئولان به اقتضاي كار و مديريت كشور، دچار اختلاف سليقه هم بشوند كه امري طبيعي است ولي وقتي پاي امنيت كشور و منافع ملي به ميان مي آيد، همه يك صدا دارند و همه به تبعيت از مقام معظم رهبري به دنبال اقتدار اين نظام و دفاع از همه ارزش هايي هستند كه نظام بر اساس آن پايه ريزي شده است؛ بنابراين از خيال فشار بر اين كشور بيرون بيايند و بدانند كه ايران كشوري نيست كه از اين تهديدها بترسد.
آملي لاريجاني در ادامه به گزارش ارائه شده گزارشگر ويژه حقوق بشر اشاره كرد و با «سخيف و ناصحيح و غير مستند» خواندن اين گزارش و «نامشخص و نادرست بودن روش هاي تهيه اين گزارش» تصريح كرد: وعده داده شده بود كه اولين گزارش گزارشگر ويژه، گزارشي از روش هاي كاري است اما در گزارش به اختصار به اين مساله اشاره شده و به سمت و سوي ارائه گزارش هاي ماهوي راجع به جريان هاي داخلي كشورمان رفته است. وي تاكيد كرد: از جمله موارد مهم كاستي هاي اين گزارش و بلكه سخافت آن، اينكه اين گزارشگر تقريبا تمام دعاوي معارضان و معاندان نظام را مطرح كرده، در حالي كه گزارشگر ويژه وقتي به سراغ تهيه گزارش مي رود، بيش و پيش از هر مساله اي بايد بي طرفي خود را حفظ كند، نه اينكه ادعاهاي يك طرف را كه سال هاست معارض نظام است بشنود و آنها را تكرار كند و حتي كوچك ترين تلاشي براي رنگ و لعاب حقوقي بخشيدن به اين ادعاها هم نكند.
رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه در ابتداي اين گزارش بر رعايت اصل بي طرفي تاكيد شده اما در عمل با تكرار ادعاهاي معارضان نظام اين اصل زير سوال رفته و رعايت نشده است، استناد به پرونده خميني شهر را نمونه اي از بي اعتباري اين گزارش برشمرد و گفت: به طور مثال راجع به پرونده خميني شهر در اين گزارش آمده است كه عده اي از مقامات رسمي ايران علت ارتكاب اين جرايم را بدحجابي زنان مطرح كرده اند و گفته اند به همين دليل است كه رسيدگي قضايي نسبت به اين حادثه صورت نمي گيرد. حال بايد پرسيد كه دروغي از اين بزرگ تر مي شود گفت؟ بايد پرسيد كه كدام مقام رسمي كشور و در كجا چنين ادعايي را مطرح كرده است و آيا به جز مقام قضايي مسئول ديگري در ماهيت قضايي اين پرونده مي تواند اظهار نظر كند؟
آملي لاريجاني اظهار كرد: در حالي كه قوه قضاييه به عنوان مسئول رسيدگي به اين پرونده در نهايت دقت و عدالت به اعدام چهار نفر از اين اراذل حكم داد و حكم نيز اجرا شد، در گزارش آمده است كه قوه قضاييه به دليل پوشش بد زنان، به اين مساله رسيدگي نكرده است.
وي «موضوع پرونده خميني شهر و ادعاي مضحك گزارشگر حقوق بشر در اين پرونده» را «افتضاحي آشكار» در اين گزارش خواند و خاطرنشان كرد: گزارشگر ويژه اي كه از طرف يك نهاد بين المللي مسئول و مامور است چطور مي تواند اينگونه با دروغ پردازي گزارش تهيه كند؟
رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه «ادعاهاي واهي و دروغ در گزارش گزارشگر ويژه زياد است» به نمونه ديگري اشاره كرد و گفت: ادعا شده است كه در محاكمات به ويژه در محاكمه فعالان سياسي در ايران، از اين افراد وثيقه يا تضمين هاي سنگين اخذ مي شود كه وقتي متهم تبرئه يا محكوميتش هم تمام مي شود، اين وثايق و ضمانت ها رفع توقيف نمي شود. در حالي كه اين مساله نيز دروغ بزرگي است. مگر دادگاه هاي ما بنگاه معاملاتي هستند كه اسناد مردم را نگه دارند و به آنان برنگردانند؟
آملي لاريجاني تاكيد كرد: واضح است كه جريان حقوق بشري عليه ايران سمت و سوي سياسي دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمي و ويژه به ايران نيز به همين دليل بود چرا كه اينها قبلا امتحان خوبي پس نداده بودند.
وي در ادامه به موضوع قصاص اشاره كرد و يادآور شد: در مواردي مانند قصاص يا مسايل مربوط به ارث كه در گزارش هاي حقوق بشري ديده مي شود، اينطور به نظر مي رسد كه مشكل آنان را بايد در بازي هاي سياسي جست وجو كرد زيرا همه مسلمان ها بحث قصاص و حدود و ارث را با تفاوت هايي جزئي، قبول دارند و به آن ملتزم هستند اما غربي ها اين مسايل را به عنوان اموري عليه حقوق بشر در ايران مطرح مي كنند.
رييس قوه قضاييه ايراد گرفتن به موضوع قصاص و ضد حقوق بشر دانستن آن را به دليل اختلاف مبنايي و بنيادين ميان تفكر اسلام و تفكر ليبرال غرب دانست و تصريح كرد: ما زير بار بافته هاي ذهن ليبرالي نمي رويم اما اين سوال را مطرح مي كنيم كه اگر كسي جان كسي را بگيرد و سيستم قضايي به اولياي دم اعلام كند كه مطابق آيين اسلام آنان حق دارند قصاص يا عفو كنند و حتي سيستم قضايي تمام تلاش ها را تا لحظه اجراي قصاص براي بخشيدن انجام مي دهد و حتي گاهي پرونده ها را به تاخير مي اندازد شايد اولياي دم از حق قصاص خود بگذرند، آيا اين روند ضد حقوق بشري است و در مقابل، اگر قاتلي كه كسي را به وضع فجيعي كشت و بعد از چند سال آزاد شد حقوق بشري است؟
آملي لاريجاني از مدعيان حقوق بشري غرب خواست به اين سوال پاسخ دهند كه بر اساس چه معياري تشخيص مي دهند كه عمل آنان بر وفق حق و حقوق بشر است و قصاص ضد حقوق بشر است و چگونه حقوق بشر را مرزبندي مي كنند؟
وي تاكيد كرد: ما حقوق بشر املا شده از سوي غرب را نمي توانيم بپذيريم چرا كه ما يك نظام ديني را پذيرفته ايم و از مباني حقوق بشر اسلام هم قاطعانه و البته كاملا عقلاني دفاع مي كنيم.
رييس دستگاه قضايي يادآور شد: افكار ليبراليستي كه مي خواهد مباني حقوق بشري خود را نيز به جهان تحميل كند، همان افكاري است كه از بطنش اين وضع فجيع و نامعقول سرمايه داري كنوني برآمده است و ما آن را از بيخ و بن قبول نداريم و اين شما هستيد كه متاسفانه جنگ ايدئولوژي ها را به راه انداخته ايد، چرا كه بحثتان با اسلام، حقوق بشر نيست بلكه شما با كل اسلام مخالفيد.
آملي لاريجاني افزود: ما اسلامي را پذيرفته ايم و از آن دفاع عقلاني مي كنيم كه در آن نه سرمايه داري به بن بست رسيده به چشم مي خورد و نه در آن حقوق بشر دروغين شما يافت مي شود كه صدها هزار آدم را به بهانه هاي كذب مي كشيد و به قول خودتان جنگ مقدس راه مي اندازيد.
ماموريت ويژه براي پيگيري
جنايات امريكا و اروپا
رييس دستگاه قضايي در ادامه، دادستان كل كشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را مامور كرد تا پرونده ويژه اي را در قبال جنايات آمريكا عليه ايران و عليه كشورهاي اسلامي گشوده و آن را پيگيري كنند.
آملي لاريجاني در اين زمينه اظهار كرد: بايد پرونده ويژه اي را براي جنايت هاي آمريكا باز كنيم. پرونده اي كه در آن كيفرخواست متقني به لحاظ جرايمي كه اين كشور در مورد كشور ما و كشورهاي اسلامي مرتكب شده است، تنظيم شود. وي به گزارش ويژه حقوق بشر و ادعاي بازداشت افراد در ايران اشاره كرد و افزود: شما در ظرف چند روز در آمريكا 800 نفر را با وضعي بسيار خشن بازداشت كرديد. گويا خودتان اين مسائل را نمي بينيد. به نظر من ستاد حقوق بشر بايد اينها را كاملا مستندسازي كند و موارد استنادي اش را مشخص و به دنيا اعلام كند.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رييس دستگاه قضايي خطاب به دادستان كل كشور تاكيد كرد: از دادستان محترم مي خواهم به صورت دقيق و متقن جنايت هاي آمريكا عليه ايران از شكنجه هاي انقلابيون قبل از انقلاب با هدايت آمريكا تا انواع توطئه ها عليه ايران و اقدامات منافقان در ايران و نيز حمايت هاي آمريكا از وقوع جنايت در كشورهاي اسلامي نظير مصر را بررسي و كيفرخواستي دقيق عليه آنها ارائه بدهد و آن را پيگيري كند. دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه: گزارش احمد شهيد آبروي سازمان ملل را برد

سرويس سياسي-
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به گزارش احمد شهيد درباره حقوق بشر در ايران گفت: اين گزارش كاملا براساس اغراض سياسي نوشته شده و آبروي شوراي حقوق بشر را زير سوال برد.
«محمدجواد لاريجاني» دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درخصوص گزارش ارائه شده توسط احمد شهيد مبني بر نقض حقوق بشر در ايران گفت: ما انتخاب گزارشگر ويژه، هر كسي كه بخواهد باشد براي مسائل حقوق بشر ايران را يك حركت غيرموجه مي دانيم كه كاملا براساس اغراض سياسي غرب و براي ضربه زدن به حيثيت كشور ما است.
وي افزود: اين گزارش اقدامي بود كه آبروي شوراي حقوق بشر را زير سوال برد.
لاريجاني خاطر نشان كرد: كسي كه انتخاب شده، خود مدعي بود بايد اولين گزارش سازمان ملل متحد ساختاري باشد و متدولوژي سازمان كاري را نشان دهد اما وي تمام سخناني را كه عليه نظام اسلامي ايران مطرح كرد توسط منافقان و معارضان جمع شده بود و در قالب گزارش احمد شهيد ارائه شد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به اينكه اين گزارش نشان داد كه فرد فوق توان گزارشگري را ندارد، اظهار داشت: به همين دليل است كه جمهوري اسلامي ايران نه گزارشگري را قبول دارد و نه اين روش را به رسميت مي شناسد البته پاسخ مطالبي كه وي مطرح كرده براي ارسال به سازمان ملل متحد تهيه و ترجمه شده است و به طور رسمي به تمامي بندهاي اين گزارش پاسخ داديم.
لاريجاني درباره سناريوي جديد آمريكا عليه ايران گفت: بهترين جواب ما به آمريكا يك پوزخند به سفاهت سياستمداران آمريكايي است كه براي مقابله با نظام اسلامي ايران از اين ترفند مفتضح استفاده كرده است.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه پليس آمريكا دست به سركوب معترضان قيام وال استريت مي زند و حقوق بشر به روشني در اين كشور نقض مي شود، سياست كشور ما در اين خصوص چيست؟ خاطر نشان كرد: در اين خصوص دولت جمهوري اسلامي ايران اقدامات خوبي انجام داده اما كم است.
وي افزود: بايد اصحاب رسانه، متفكران، طرفداران حقوق بشر حقيقي كشورمان در كنار يكديگر قرار گيرند و در اين خصوص اقدامي انجام دهند.
لاريجاني تاكيد كرد: حقوق بشر نبايد پرچمي در دست معارضان نظام باشد بلكه حقوق بشر پرچمي در دست مسلمانان است و چون رسانه هاي غربي از پوشش دادن به نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا ابا دارند بايد تلاش مضاعفي از جهت رسانه ها صورت گيرد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در آخرين روز از اجلاس هفدهم خود «احمد شهيد» وزير امور خارجه سابق مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منصوب كرد.
وي 23 مهر مصادف با 15 اكتبر گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرد.
كشورهاي غربي كه با حمايت خود توانستند «احمد شهيد» را به عنوان گزارش گر ويژه بگمارند پس از انتشار گزارش اخير وي مدعي شدند كه جهانيان بايد موارد نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كنند.
«مارك تونر» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اين باره مدعي شد: مسئولان ايراني همچنان هرگونه اظهارنظر مخالفي را خاموش مي كنند و باعث آزار و ارعاب و مدافعان حقوق بشر مي شوند. در همين رابطه، شبكه تلويزيوني سي ان ان اعلام كرد كه سازمان ملل براي ارائه گزارشي انتقادي از وضعيت حقوق بشر در ايران آماده مي كند.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل هم اكنون در حال برگزاري نشست سالانه خود در ژنو است.

 توضيح معاونت مطبوعاتي ارشاد(خبر ويژه)

معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، بركناري مديركل تبليغات و اطلاع رساني اين وزارتخانه به خاطر مخالفت با ماهواره را تكذيب كرد.
روابط عمومي اين معاونت در واكنش به خبر «مدير مخالف ماهواره بركنار شد»، اعلام كرد: مسئوليت صدور مجوز دفاتر رسانه هاي خارجي و از جمله ماهواره هاي فارسي زبان خارج از كشور به عهده كميته اي سه جانبه متشكل از وزارتخانه هاي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و خارجه و امور اجرايي آن در اداره كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي متمركز است. لذا اداره كل تبليغات فاقد هرگونه ارتباط موضوعي و اداري با صدور مجوز ماهواره مي باشد. ضمن آن كه يكي از آسيب هاي جدي حوزه تبليغات، پخش تبليغات مغاير با ارزشهاي اسلامي و عرف و هنجارهاي اجتماعي درباره كالاهاي داخلي در ماهواره بوده است كه نظارت و كنترل قانوني لازم در اين خصوص اعلام نگرديده و به رغم مصاحبه ها و اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي مديركل سابق به نتيجه عملي منجر نگرديده بود.
در ادامه توضيح معاونت مطبوعاتي با بيان اينكه «از 4 ماه پيش به مديركل سابق دفتر تبليغات اعلام گرديده بود به منظور اجراي برنامه هاي مناسب و پويا؛ شخص ديگري در اين دفتر آغاز به فعاليت خواهد نمود و از خدمات ايشان در بخشي ديگر بهره گيري خواهد شد» آمده است: «جناب آقاي كريمي از شش سال پيش فعاليت خود را در اداره كل تبليغات آغاز نموده كه به واسطه طولاني شدن مدت حضورشان در سالهاي اخير فعاليت هاي اين دفتر دچار روزمرگي و ركود جدي شده بود. به همين جهت ضرورت ايجاد تغييراتي به منظور افزايش كارآمدي در اين حوزه كاملا محسوس بود. متذكر مي شود كه ملاك و معيار ارزيابي عملكرد مديران مطابقت رفتارشان با قوانين و ضوابط نظام جمهوري اسلامي و نه برخوردهاي سليقه اي، استنباطي و يا استفاده از تعابير سياسي در توصيف تغيير و تحولات عادي اداري در حوزه فرهنگ است.»

 استراتفور: آمريكا و آل سعود قدرت مقابله با ايران را ندارند(خبر ويژه)

مركز تحقيقات اطلاعاتي و امنيتي استراتفور با وجود اذعان به كينه توزي عربستان سعودي عليه ايران تاكيد كرد رژيم رياض در موقعيت ضعف قرار دارد و در وضعيتي نيست كه بتواند با جمهوري اسلامي درگير شود.
اين اتاق فكر آمريكايي در ارزيابي تحليلي خود خاطرنشان كرد: مقامات سعودي با تنگنا در رابطه با ايران روبرو هستند و با وجود حمايت هاي آمريكا، گزينه هاي محدودي عليه ايران را دارند. عربستان با نوعي كابوس در خليج فارس مواجه است. آمريكا تا پايان سال به طور كامل نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج مي كند و هر تعداد نيرويي كه آمريكا سعي دارد پس از ضرب الاجل تعيين شده در عراق باقي گذارد به اندازه اي نخواهد بود كه هيچ كشوري را متقاعد كند آمريكا خواهد توانست مانع از ظهور ايران به عنوان قدرت مسلط و حاكم در منطقه خليج فارس شود. اين در حالي است كه آمريكا هنوز دچار آشفتگي است، تركيه همچنان گام هاي نخست ظهور خود را پشت سر مي گذارد و ايران نيز كماكان در موضع برتر قرار دارد. در حقيقت سعودي ها بسيار نگرانند كه خلأ قدرت ناشي از خروج آمريكا از منطقه از سوي ايران پر شود.
استراتفور مي نويسد: هدف اصلي راهبردي ايران متقاعد كردن آمريكا و عربستان سعودي مبني بر اين است كه هيچ گزينه اي بهتر از سازگاري با تهران وجود ندارد. اين گزينه عبارت است از مذاكره به نفع ايران و پذيرش اقتدار منطقه اي تهران؛ چيزي كه ايران قرنها براي دستيابي به آن تلاش مي كند.
در ادامه گزارش موسسه استراتفور آمده است: آمريكا هيچ منبعي در اختيار ندارد تا به مقابله با ايران اختصاص دهد و يا حتي وارد رويارويي نظامي با ايران شود. در فضاي شكننده اقتصاد جهاني امروز، گزينه ايران براي مين گذاري و بستن تنگه هرمز، جايي كه روزانه 40درصد حجم مبادلات دريايي جهان از آنجا گذر مي كند، همچنان يك عامل بازدارنده قوي محسوب مي شود. كاخ سفيد در تشريح چگونگي مقاصد خود براي پاسخگويي ايران به خاطر اتهام توطئه ترور سفير عربستان، بر افزايش تحريم ها عليه ايران تاكيد دارد، اما آشكار شده كه ايران راههايي براي فرار از تحريم ها خواهد يافت و به مبادلات بازرگاني روزمره خود با شركت هاي زيادي كه به دنبال حداكثر كسب سود از مبادله تجاري با ايران هستند ادامه خواهد داد. فقدان گزينه براي آمريكا به عنوان كفيل اصلي امنيت عربستان سعودي به معناي آن است كه رياض نيز در محيط فعلي از گزينه هاي اندكي در برابر ايران برخوردار است.
گزارش استراتفور مي افزايد: مهمترين نگراني عربستان درباره درگيري نظامي، هراس از پاسخ پنهان ايران در بخش ساحلي شرقي شبه جزيره عربستان است. عربستان در حال حاضر از شرايط وخيم بحرين احساس نگراني مي كند و از آن بيم دارد كه گسترش اين ناآرامي ها، به استان نفت خيز الشرقيه كشيده شود. توانايي ايران تنها به حضور در لبنان و عراق محدود نمي شود. به سود عربستان است كه القا كند از حمايت آمريكا برخوردار است اما با اين حال، واقعيت ها و شرايط موجود آشكار مي كند عربستان تا چه حد در تلاش براي فشار عليه ايران محدوديت دارد.

 دولت آمريكا قطعا مجبور به عقب نشيني از اتهام عليه ايران خواهد شد (خبر ويژه)

شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي پيش بيني كرد: به طور قطع دولت آمريكا با انجام تحقيقات تكميلي درباره ادعاي توطئه ايران براي ترور سفير عربستان، مجبور خواهد شد از موضع خود عقب نشيني كند.
پايگاه رسمي اين شورا با تاكيد بر اينكه «ترديدهاي بسياري از سوي كارشناسان درباره اتهام آمريكا عليه ايران مطرح شده»، از قول كنت كاتزمن كارشناس امور خاورميانه در مركز تحقيقات كنگره نوشت: اين اتهام به شدت محل ترديد است. بررسي ابعاد گوناگون اين ماجرا نشان مي دهد برخلاف آنچه ادعا شده مقامات ايراني در اين طرح نقش نداشته اند. يكي از مسائلي كه ايجاد ابهام مي كند همان ترور سفير عربستان در واشنگتن آن هم توسط اعضاي شبكه مواد مخدر مكزيك است. به نظر من ايران هرگز از گروههايي كه وجه اشتراكي با آنها ندارد، استفاده نمي كند.
اين گروهها هيچ وجه اشتراكي با ايران ندارند. از سوي ديگر معلوم است كه شبكه هاي مواد مخدر قابل اعتماد نيستند. همچنين دليلي ندارد كه ايران براي چنين پروژه اي يك فروشنده خودرو نظير ارباب سيار را به جاي يك نيروي كاركشته خود انتخاب كند.
كاتزمن مي افزايد: ابهام ديگر در اين اتهام، محل بمب گذاري است كه مكان نسبتا بزرگي را دربر مي گيرد. انفجار در اين مكان به معناي كشته شدن تعداد زيادي از شهروندان آمريكايي است. دولت ايران به خوبي واقف است كه در صورت وقوع چنين حادثه اي، بهانه تبليغاتي و تهاجمي خوبي به دست آمريكا مي افتد و چنين چيزي مطلوب ايران نيست.
اين كارشناس آمريكايي تاكيدكرد: به طور قطع با انجام تحقيقات تكميلي، مقامات واشنگتن مجبور خواهند شد از موضع متهم كردن ايران عقب نشيني كنند.

 روحاني شيعه عربستان: رژيم آل سعود در پي قتل عام شيعيان است (خبر ويژه)

يك روحاني شيعه و مبارز در عربستان كه تحت فشار شديد محافل امنيتي قرار دارد، با انتقاد از انتساب اعتراضات مردم اين كشور به خارج گفت مردم عربستان قبل از پيروزي انقلاب ايران مورد سركوب قرار داشتند و معترض بودند. آيا آن موقع هم دخالت خارجي مطرح بود.
شيخ نمير النمير گفته است: در طول دهه هاي گذشته ما تحت ظلم، بي عدالتي و ترس و رعب بوديم. از زماني كه متولد مي شويد، شما توسط ترس، و رعب و بازجويي و سوءاستفاده احاطه شده ايد. ما در يك جو پر از رعب و وحشت به دنيا آمديم. ما حتي از ديوارها هم مي ترسيديم.
به گزارش «انتخاب»، وي افزود: چه كسي در بين ما با بي عدالتي و ترس در اين كشور آشنا نيست؟ من 55 ساله هستم و بيش از نيم قرن از تولدم مي گذرد و تا امروز من هيچوقت احساس امنيت در اين كشور نكرده ام.
النمير گفت: شما هميشه متهم و تحت تهديد هستيد. رئيس نيروي امنيتي شهر، به من در زماني كه دستگير شده بودم گفت همه شما شيعيان بايد كشته شويد. اين حرف را خود رئيس نيروهاي امنيتي شهر به من گفت. اينها سعي در توطئه براي قتل عام دارند. ما پذيراي آن هستيم. ما اينجا هستيم. خون ما هزينه كمي است كه بايد در دفاع از ارزش هايمان بدهيم. ما از مرگ نمي ترسيم و آرزوي شهادت داريم.
آيت الله النمير گفت: چندين ماه پيش، شعله افتخار در روح جوانان روشن شد. در واقع شعله آزادي روشن شد. مردم به خيابان ها آمدند و خواستار احترام و آزادي و تغيير شدند. افرادي وجود دارند كه به طور غيرمنصفانه 16 سال است كه زنداني هستند. بعلاوه، نيروي سپر جزيره و ارتش سعودي به بحرين حمله كردند. آنجا هم بسياري دستگير شدند. وي مي افزايد: خب، چه كسي درگيري ها را شروع كرد؟ اين درگيري ها در اواميه توسط حكومت شروع شد نه مردم. رژيم سعودي مي گويد كه ما به دستور يك كشور خارجي عمل مي كنيم. آنها از اين بهانه دروغين استفاده مي كنند. منظور آنها از يك كشور خارجي ايران است.
وي گفت: در دسامبر سال 1978، انتفاضه اي براي دفاع از آبروي اواميه شروع شد. در آن زمان، پليس به شهر حمله كردند. تاريخ دقيقش روز 10 دسامبر سال 1978 يعني قبل از خلع شاه ايران بود. وي گفت: دقيقا 4 ماه قبل از سقوط شاه بود. گروهي از مردم مي خواستند مراسم عزاداري براي امام حسين(ع) اجرا كنند. اصلا سياسي و امنيتي هم نبود اما نيروهاي امنيتي سر رسيدند و حمله كردند. در آن شب، 100 نفر دستگير شدند. اين اتفاق در دسامبر سال 1978 قبل از سقوط شاه بود. پس اينها چطور مي توانند در مورد دخالت خارجي صحبت كنند؟
النمير گفت: شما دائم در مورد يك كشور خارجي صحبت مي كنيد. شهامت داشته باشيد اسم آن كشور را ببريد. آيا جرات اشاره به نامش را هم نداريد؟
وي در ادامه با اشاره به حكومت آل سعود گفت: اين چه كشوري است؟ رژيمي كه به من ظلم مي كند. رژيمي كه پول من را مي دزد. رژيمي كه خون مرا مي ريزد. من نمي دانم معناي كشور چيست.
النمير افزود: ما فقط به خدا وفاداريم نه آل سعودي. وفاداري ما به خدا است نه اين كشور يا هر كشور ديگري. وفاداري ما به خدا و كساني است كه الله به آن قدرت داده است.

 آدم باشيد! به خاطر يك مشت دلار كه همديگر را تكه و پاره نمي كنند! (خبر ويژه)

در پي بالا گرفتن زد و خورد لفظي شديد ميان دو تن از عناصر فراري متهم به نفوذي بودن، يك سايت ضد انقلابي اين دو را جويندگان طلا خواند كه به خاطر يك مشت دلار به جان هم افتاده اند.
سايت خودنويس وابسته به «نيك آهنگ-ك» كه در محافل ضدانقلاب به غلط متهم شده نفوذي وزارت اطلاعات است، با حمله همزمان به اميرعباس فخرآور و احمد باطبي نوشت: به واسطه دعواي اين دو تصويري كه از جنبش دانشجويي اپوزيسيون نزد افكار عمومي ترسيم شده، تصوير كودكستاني هاست. اين دعوا مي تواند ريشه در ارتباطات گذشته آنها با همديگر داشته باشد يا براساس منافع مالي شكل گرفته باشد.
خودنويس با بيان اينكه «آمريكا كشوري است كه ابزار تخريب و به در كردن رقيب براي رسيدن به موفقيت و ثروت، از خصوصيات آن مي باشد»، نوشت: شما به خاطر يك مشت دلار به آمريكا نيامده ايد. شما به ادعاي خود براي مبارزه به آمريكا پناهنده شده ايد. اما به محض ورود به آمريكا شبيه مهاجريني عمل مي كنيد كه در بدو كشف قاره آمريكا براي به چنگ آوردن ثروت بيشتر و مقام بالاتر پا به آمريكا گذاشتند. شما مانند آنهايي عمل مي كنيد كه براي ثبت يك معدن طلا، حاضر به كشتن نزديك ترين دوست و همراه خود بودند. اين رفتار شما فرد را به ياد فيلم يك «مشت دلار» با موسيقي متن رعب آوري كه مرگ را تداعي مي نمود، مي اندازد كه در آن، بازيگران فيلم چشم از همديگر برنمي داشتند و هر آن كس چشم مي بست حذف مي شد. آري شما به جاي بازي در نقش يك پناهنده سياسي نقش يك كابوي آمريكايي را بازي مي كنيد! شما خود را به جاي «كلينت ايستوود» ستاره هاليوودي فيلم هاي وسترن و فيلم معروف «به خاطر يك مشت دلار» فرض مي فرماييد.
در ادامه اين نوشته آمده است: به كجا مي رويد؟ آيا انديشيده ايد؟ براي زندگي بهتر به آمريكا آمده ايد يا براي تداوم مبارزه؟ مي توانيد هم براي زندگي بهتر آمده باشيد و هم براي تداوم مبارزه، اما شما براي رسيدن به زندگي بهتر در حال لگدمال كردن مبارزه هستيد. شما هر كاري براي نابودي طرف مقابل انجام مي دهيد و فقط به روي هم اسلحه نمي كشيد كه اگر يك چند ده سال زودتر مي آمديد به يقين هفت تير نيز به كمر مي بستيد.
نويسنده اين مطلب با تائيد بر اينكه فخرآور و باطبي آبروي اپوزيسيون را در خارج كشور برده و باعث تمسخر آنان شده اند، نوشت: چند سال زنداني بودن به نام دسته، گروه يا حزبي سياسي، هرگز نمي تواند دليل بر آن باشد كه يك جريان سياسي، خود را وام دار زندانيان سابقي بداند كه اكنون در حال ضربه زدن به آن جريان هستند. بايد به دعواهاي دار و دسته اي در آمريكا و در واشنگتن خاتمه داد. دار و دسته اي كه بعد از «دار و دسته نيويوركي ها» مي رود تا به يكي از بزرگترين دار و دسته هاي مهاجرين در آمريكا تبديل شود كه براي رسيدن به هدف از هر وسيله اي استفاده مي كنند و شايد يك روز فيلمي هم از آن ساخته شود به نام «دار و دسته واشنگتني ها».
يادآور مي شود اميرعباس فخرآور و احمد باطبي به خاطر برخي رفتارهاي مشكوك، در محافل اپوزيسيون به آدم فروشي متهم شده اند. 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14