(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 آبان 1390- شماره 20064

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
گزارش به سفارش واشنگتن (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
عوض ! (گفت و شنود)
آيت الله مهدوي كني: وحدت جبهه پايداري و گروه 8+7نزديك است
حذف ايران از جمع ميهمانان كنفرانس سايبري لندن غربي ها از پيگيري موضوع استاكس نت مي ترسند
هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها پايان يافت
باور نداريد؟! از موسوي و كروبي و خاتمي بپرسيد (خبر ويژه)
نفوذ ايران در كشورهاي متحد آمريكا يكي پس از ديگري افزايش مي يابد (خبر ويژه)
حالا فهميدم كه ما هيچي نبوديم! (خبر ويژه)
مژدگانا كه گربه عابد شد! (خبر ويژه)
اي نامه كه... نمي روي به سويش؟! (خبر ويژه)گزارش به سفارش واشنگتن (يادداشت روز)

برخي گزارش هاي منتشر شده در روزهاي اخير نشان مي دهد كه احتمالا يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي قصد دارد در گزارش خود به اجلاس شوراي حكام در ماه نوامبر -كه روز جمعه منتشر خواهد شد- مجموعه آنچه را كه در ادبيات برنامه هسته اي ايران «اسناد مطالعات ادعايي» خوانده شده منتشر كند.
در هفته هاي گذشته مجموعه وسيعي از رايزني ها از جانب طرف هاي مختلف با انگيزه ها و منافع متفاوت، انجام شده تا از وقوع اين افتضاح تاريخي در دبيرخانه آژانس جلوگيري شود. روسيه و چين با نگارش نامه اي به مدير كل گفته اند كه اولا معنا ندارد ادعاهايي عليه ايران منتشر شود بي آنكه پيش تر اين ادعاها با ايران در ميان گذاشته شده و فرصت دفاع در مقابل آنها فراهم شده باشد. ثانيا روسيه و چين به خوبي مي دانند كه در صورت انتشار اين گزارش همه آنچه كه ابتكارهاي ديپلماتيك جديد در پرونده هسته اي ايران خوانده مي شود از جمله طرح گام به گام روسيه نابود خواهد شد؛ بنابراين مسكو و پكن خواستار آن هستند كه دبيرخانه به موازين بي طرفي و مستندبودن گزارش هاي خود توجه داشته باشد.
در كنار روسيه و چين، كشورهاي عضو گروه غير متعهدها در وين هم از اينكه مي بينند آمانو از خود هيچ اختياري ندارد و -چنان كه خواهيم گفت- آژانس را به دفتر وزارت خارجه آمريكا در وين تبديل كرده است به شدت نگران هستند. اين كشورها از خود سوال مي كنند اگر واقعا تصميم ها در واشنگتن گرفته مي شود نه در وين، چه استبعادي دارد كه فردا همين بلا بر سر تك تك آنها نيايد؟ عدم تعهد بيش از 5 سال است كه به خوبي فهميده ايران خاكريزي است كه اگر آمريكا از آن عبور كند، ديگر هيچ چيز جلودار آن نيست و ايران نه فقط به خاطر خود بلكه به نمايندگي از بخش بزرگي از جامعه جهاني در مقابل زياده خواهي هاي آمريكا ايستاده است. حتي كشورهايي مانند تركيه و برزيل وقتي براي امضاي بيانيه تهران به ايران آمدند بيش از هر چيز بر اين موضوع تاكيد داشتند كه اگر آمريكا بتواند امروز حق غني سازي را از ايران سلب كند، حتما فردا روز با آنها نيز رفتاري بهتر از ايران نخواهد داشت.
دسته سوم كشورهاي مخالف آمانو، بخشي از اروپايي ها هستند كه به وضوح مي بينند جهان در حال كشيده شدن به يك منازعه كاملا غير ضروري درباره مسئله ايران است. كشورهاي اروپايي اكنون حدود يك ماه است كه منتظرند تا آمريكا بخشي از اسنادي را كه گفته بود در اختيار دارد و با قوت نقش ايران در طراحي براي ترور عادل الجبير در واشنگتن را اثبات مي كند! در اختيار آنها بگذارد ولي تا امروز حتي يك برگ سند دريافت نكرده اند. احساسي كه در تحليل هاي منتشر شده از جانب اين كشورها مي توان يافت اين است كه آنها دريافته اند در اينجا هم مانند مورد لپ تاپ حامل اسناد مطالعات ادعايي در واقع هيچ چيز بيش از خيالات سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا وجود ندارد و بنابراين توقع دريافت سند از جانب آمريكا بيهوده است.
جالب است كه اين دفعه و براي نخستين بار حتي بخش هايي از دبيرخانه آژانس هم با اين اقدام مدير كل مخالف است. آمانو پيش از اين هم يك بار ديگر دبيرخانه را در معرض بي آبرويي قرار داده و اكنون بويژه بخش پادمان مايل نيست كه مجددا با طناب آمريكا در چاه برود. مورد قبل ماجراي سوريه بود كه در آن آمانو بر خلاف همه برآوردها و ارزيابي ها و در حالي كه از سال 2008 تا همين يك ماه پيش، هيچ دسترسي به تاسيسات هسته اي سوريه نداشت به يكباره اعلام كرد كه تاسيسات ديرالزور (الكبار) در اين كشور يك راكتور هسته اي بوده است. آن روز كه اين ارزيابي ارائه شد واضح بود كه هيچ دليلي پشت سر آن نيست الا اينكه آمريكا حس كرده فضا در داخل سوريه ناآرام است و بايد براي ناآرام تر كردن آن، همه ابزارهاي فشار خود عليه دمشق از جمله ابزار هسته اي را فعال كند. روزنامه وال استريت ژورنال در تفسير اين رفتار آمانو از قول منابع آمريكايي نوشت كه آژانس هيچ مدرك جديدي عليه سوريه در اختيار نداشته و صرفا به درخواست آمريكا ارزيابي خود را تغيير داده است. بخش پادمان آژانس اكنون براي دفاع از ارزيابي اي كه مدير كل در مورد وجود جنبه نظامي در برنامه هسته اي سوريه ارائه كرده دچار مشكل جدي است و عملا هيچ شواهدي كه تاييد كننده آن باشد در اختيار ندارد. بنابريان ظاهرا اكثريت كارشناسان مستقر در اين بخش معتقد هستند كه نبايد اين اشتباه در مورد ايران تكرار شود و بر مبناي اسنادي كه ايران قبلا بارها جعلي بودن آنها را اثبات كرده و ضمنا اصل آنها هرگز نه به ايران و نه حتي به آژانس ارائه نشده، اتهامي چنين غير قابل دفاع مطرح گردد.
با وجود همه اين مخالفت ها ظاهرا آمانو تصميم خود را گرفته است و به آبروي آژانس چوب حراج خواهد زد. اكنون كه اين يادداشت نوشته مي شود يوكيا آمانو در آمريكاست. ظاهر قضيه اين است كه او براي سخنراني در يك نشست تخصصي مربوط به سازمان ملل به نيويورك رفته ولي در واقع چك كردن آخرين وضعيت و متن نهايي گزارش عليه ايران هدف اصلي سفر اوست. آمانو رفته است تا به اوباما خبر بدهد كه امرش را اجابت كرده و بي توجه به اينكه چه بلايي سر آژانس خواهد آمد هر چه در كاخ سفيد دستور بفرمايند درون گزارش هاي آژانس نوشته خواهد شد.
جالب است كه ديپلمات ها در تهران گفته اند ايران در تاريخ 30 اكتبر (8 آبان) نامه اي به آژانس نوشته و براي پاسخ دهي به هر گونه ابهام و سوال ابراز آمادگي كرده است ولي آمانو بر خلاف همه توافق هاي قبلي مانع اعزام تيم بازرسان آژانس -كه قرار بود هفته گذشته به ايران بيايند- شده و تاكيد كرده كه اصرار دارد گزارش را منتشر كند.
اين همه خيره سري از جانب ديپلماتي كه متولي ارائه ارزيابي هاي صحيح و واقع نمايانه از برنامه هسته اي كشورهاست، چه دليلي مي تواند داشته باشد؟ ايراني ها به اينكه آمريكا با سازمان ها و مقررات بين المللي به مثابه ملك طلق خود برخورد كنند عادت كرده اند. بدون ترديد هيچ كشوري به اندازه ايران در جريان عمق بي عدالتي و نفاقي كه در بطن مكانيسم هاي تصميم سازي بين المللي نهفته، قرار ندارد. با اين حال همچنان اين سوال مطرح است كه آمانو واقعا چگونه پديده اي است و به دنبال چيست؟
در وهله اول ظاهرا آقاي آمانو قول گرفته است كه يك دور ديگر مدير كل آژانس خواهد ماند. به ياد بياوريم كه او دفعه قبل هم فقط با يك راي اضافه بر رقيب خود پيروز شد و براي گرفتن همان يك راي -آنگونه كه اسناد افشا شده از سوي ويكي ليكس به صراحت نشان مي دهد- به آمريكايي ها قول داد همه تصميمات و اقدامات خود را با آنها چك كند.
مهم تر از اين اما آن است كه آمانو خود را نه به شواهد و اطلاعات، ضوابط حرفه اي، حقوق اعضا يا اعتبار آژانس؛ بلكه فقط به منافع آمريكا متعهد مي داند. اكنون بدون ترديد به دلايلي كه در يادداشتي جداگانه درباره آنها بحث خواهيم كرد نفع آمريكا در اين است كه بتواند فضاي جهاني عليه ايران را هرچه راديكال تر كند. اوباما مي داند كه قادر به هيچ نوعي از برخورد سخت با ايران نيست و پروژه هاي نرم و نيمه سخت عليه ايران هم همگي به بن بست رسيده است. تركيب اين موضوع با اسلاميزه شدن روز افزون منطقه و الزام آمريكا به خروج از عراق و افغانستان به دلايل اقتصادي و اجتماعي، دورنماي تاريخي ترين شكست قابل تصور را پيش روي واشنگتن قرار داده است. آمريكايي ها دريافته اند كه آينده منطقه در دستان ايران و دوستانش خواهد بود و مي خواهند خود را به اين آينده تحميل كنند. واضح است كه آمريكا مي خواهد از طريق تجميع فشار بر ايران كانالي براي ارتباط باز كند چرا كه مي داند با مغز در حال زمين خوردن درون منطقه خاورميانه است. در واقع مي توان گفت كه در اينجا با نوعي التماس براي مذاكره البته به سبك آمريكايي آن مواجهيم.
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤همان جمله معروف حضرت امام خميني(ره) خطاب به گورباچف رهبر شوروي سابق را كه فرمودند صداي شكستن استخوان ليبراليسم در جهان به گوش مي رسد را بايد خطاب به اوباما رئيس جمهور بخت برگشته آمريكا تكرار كرد كه حوادث جاري جهان حكايت از شكستن استخوان ليبراليسم دارد.
اميدي
¤در انتخابات گذشته ليست اصول گرايان به ثمر نشست ولي با گذشت زمان بعضي از افراد به باندهاي قدرت و ثروت نزديك شدند و به اصول گرايي پشت كردند. بايد توجه كرد كه در انتخابات پيش روي چنين افرادي در ليست اصول گرايان نفوذ نكنند و از پشت خنجر نزنند. ليست اصول گرايان بايد خالص خالص باشد تا مورد اقبال همگان به ويژه ايثارگران قرار گيرد.
علي سلطاني
¤جريان انحرافي و نفوذي در دولت در تلاش است كه دست به ايجاد رسانه تصويري موازي (تلويزيون خصوصي) بزند. با كمي دقت متوجه مي شويم كه اين جريان تمام برنامه هاي ناكام مانده اصلاح طلبان را در دستور كار خود قرار داده است.
7150---0935
¤خانه سينما در ايران كارهايي انجام مي دهد كه دشمن شاد كن است. متاسف هستيم كه با چنين تشكلي برخورد قانوني نمي شود.
5741---0912
¤كارهاي غيراخلاقي كه در دبي از بعضي از ايرانيان بي توجه به شئونات ديني صورت مي گيرد تشابه زيادي با بعضي از رفتارهاي غيرفرهنگي در بعضي تجمعات داخل كشور دارد. اين امر نشان مي دهد كه مديريت و سازمان دهي هر دو در يك جا و توسط يك عده خاص صورت مي گيرد.
محمودي
¤ابراهيم يزدي عضو گروهك طرد شده از سوي ملت يعني نهضت آزادي به مسئولين تونس نامه نوشته و گفته شما اشتباه مسئولين ايراني در اول انقلاب اسلامي را مرتكب نشويد و اجازه بدهيد مخالف انديشان در حكومت تونس حضور داشته باشند. بايد گفت اگر چنين اتفاقي بيفتد فاتحه انقلاب تونس خوانده مي شود كه اگر حضور افراد سكولار نهضت آزادي در مديريت اجرايي كشور تداوم پيدا مي كرد از انقلاب اسلامي چيزي باقي نمي ماند، و چنان كه ديديم عاقبت كارشان به جاسوسي كشيده شد.
بختياري
¤بانك صادرات در دامغان سود وام مسكن مهر را از 4درصد به 12درصد افزايش داده و باعث ياس و نااميدي متقاضيان مسكن شده است در نتيجه باعث انصراف آنان و در نهايت توقف ساخت وساز شده است. لطفا رسيدگي شود.
9724---0912
¤از خارج از كشور با شما تماس گرفته ام. نظر به اهميت بالاي رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ اخير كشور پيشنهاد بنده اين است در دادگاهي كه تشكيل مي شود مشابه هيئت منصفه اي كه در دادگاه مطبوعات وجود دارد تعدادي از جانبازان انقلاب و خانواده محترم شهدا شركت داده بشوند، بلكه افراد متهم پرونده خجالت بكشند و مردم نيز طي يك مقايسه متوجه تفاوت زياد انسان ها با يكديگر بشوند.
حسين
¤دولت در تنظيم بازار نبايد تابع سياست دلار فروش هاي سودجو باشد و اقتصاد كشور را با رفتار آنان تنظيم كند. بلكه بايد با آنان برخورد جدي صورت گيرد.
2523---0913
¤ چه خوب است كه مسئولان محترم شركت واحد، تدابيري بينديشند كه كارت خوان هاي اتوبوس ها نيز مانند مترو به صورت مسافتي محاسبه شود.
فواد كاسب- تهران
¤ وزير محترم راه و شهرسازي چه مساعدتي مي توانند براي جانباز از كارافتاده و برادر شهيد كه نه اندوخته اي دارد و نه سرپناهي وام مسكن مهر فراهم نمايند.
جانباز بابائي- تهران
¤ از شركت مخابرات درخواست مي شود همه مناطق روستايي را تحت پوشش همراه اول قرار دهند.
2773---0913
¤ روز جمعه 6/8/90با امداد گاز رباط كريم تماس گرفتم و نشتي گاز از زير كنتور منزل را گزارش كردم در كمال تأسف بايد عرض بكنم كه اصلاً ترتيب اثر ندادند. در اين بين اگر حادثه اي اتفاق بيفتد چه كسي بي اعتنايي به جان مردم را مي تواند جبران كند؟
6950---0912
¤ علت كمبود تاكسي در روزهاي پاياني هفته، ترافيك سنگين و وجود مشكلات فني در معابر مي باشد. تقصير رانندگان تاكسي نيست.
غلام نژاد- راننده تاكسي
¤ تاخير در پروازهاي كشور به يك امر عادي تبديل شده و هيچ مسئولي هم پاسخگو نيست. پوزش خواستن خشك و خالي هم خسارت وارده بر آنان را جبران نمي كند. تكليف چيست؟
5131---0913
¤ در شهر ملاير مواد مخدر، تورم و مهريه هاي سنگين مثل سه بلا به جان شهروندان افتاده است، چرا براي نجات كشور و ملت از اين بلاهاي خانمانسوز اقدامي صورت نمي گيرد.
بطويي از ملاير
¤ در استان مازندران قبض هاي آب، برق و گاز.... قبل از پرداخت يارانه ها صادر مي شود و اين براي شهروندان مشكل به وجود آورده است. چرا هماهنگ نمي كنند كه قبض ها بعد از اعلام پرداخت يارانه ها به شهروندان صادر شود.
3572---0911
¤ چهار ماه است كه براي تعويض باطري اتومبيل ريو صفر تازه خريداري شده در نوبت هستم از قرار معلوم از روي عمد كم كاري مي كنند كه مدت گارانتي به پايان برسد و با قيمت آزاد عيب را برطرف كنند. از مقامات مسئول درخواست رسيدگي داريم.
بهفر
¤ در درگيري اوباش كه روز شنبه 7/8/90 در شهرستان ايذه در خوزستان اتفاق افتاد يك جوان چاقو خورد. با اين كه خيلي سريع به بيمارستان منتقل شد ولي چون دكتر جراح حضور نداشت، بعد از 20 دقيقه در اثر خونريزي از دنيا رفت. چرا مسئولين به مشكلات عديده اين شهر رسيدگي نمي كنند.
ابراهيم عالي پور
¤ اگر براي دولت امكان دارد مطالبات بازنشستگان كشوري قبل از سال 79 را به صورت سكه طلا به آنان پرداخت بكند تا اين مشكل براي هميشه مرتفع بشود.
آب پيكر از شمال
پاسخ شركت برق تهران بزرگ
ضمن تشكر از انعكاس درخواست هاي مردمي، در پاسخ به مطلب مورخ 23/7/90 با عنوان «پايه هاي روشنايي روز روشن است» محدوده خيابان 15 خرداد، كوچه شهيد موسوي به آگاهي مي رساند: با پيگيري هاي انجام شده مشكل پايه هاي روشنايي محدوده مذكور اصلاح شده است.
پاسخ شركت برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مورخ 27/7/90 با عنوان «خاموشي معابر» محدوده كوچه هاي جعفري و افشار واقع در ميدان خراسان به آگاهي مي رساند: مشكل خاموشي معابر محدوده مذكور مرتفع و در حال حاضر از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد.
پاسخ شركت برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مورخ 23/7/90 آن رسانه با عنوان «خاموشي معابر» محدوده ضلع جنوبي پاسدار گمنام، حدفاصل شهيد شريفي تا مقابل كوچه شهيد محمدجعفر به آگاهي مي رساند: مشكل خاموشي معابر محدوده مذكور مرتفع و در حال حاضر محل فوق از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد.
¤ ضمن اينكه از نيروي انتظامي لرستان و اصفهان و قوه قضائيه به خاطر برخورد قاطع با سارقان مغازه طلافروشي و برادرانش در شهر ازنا كمال تشكر را داريم، اما اين سؤال مطرح است كه چرا اموال و جواهرات به غارت رفته از اين جواهرفروشي هنوز مسترد نشده است.
اللهيار انصافي
¤ به نظر بنده بايد كسي كه استعفاي آقاي خاوري رئيس بانك ملي را پذيرفته است به عنوان يكي از مقصرين اصلي فرار وي به كانادا و انگليس مورد پرسش قرار گيرد و بايد با او برخورد شود.
يك شهروند از تهران
¤ مؤسسه فن آوران حكيم واقع در اصفهان آموزشگاهي است كه كلاس هاي كامپيوتر و حسابداري مديريت را به صورت آزاد برگزار مي كند و ادعاي اين را دارد كه تا پايان دوره مدرك فني حرفه اي و حتي مدارك مورد تاييد وزارت علوم را به فارغ التحصيلانش مي دهد. در حالي كه بنده يك سال و نيم است دوره ام در اين مؤسسه پايان يافته است ولي هنوز هيچ مدركي به ما تحويل داده نشده است. از استاندار محترم و مسئولان استاني تقاضا مي كنم كه تدابيري براي برخورد با اين گونه مؤسسات بينديشند و پول هايي كه تا اين لحظه دريافت كرده اند به دانشجويان مالباخته بازگردانند.
حقيقي- اصفهان
¤ همين چند روز پيش در حادثه دلخراشي در «گل باغ رشت» مادر و فرزندي هنگام بازگشت از مدرسه به علت نبود پل هوايي زير كاميون رفتند و در دم جان باختند. از مسئولان محترم استانداري گيلان خواهش مي كنم براي حفظ امنيت جاني دانش آموزان چندين مدرسه اي كه در اين منطقه وجود دارد، فكري براي احداث سريع پل هوايي بكنند.
جباري
¤ مدت يك سال است كه با شهرداري تماس مي گيرم تا بگويم پياده روي كه روبه روي پژوهشگاهي در خيابان 64 غربي يوسف نياز به سنگفرش دارد و الان در شرايطي است كه هرازگاهي پير و جوان وقتي از روي آن عبور مي كنند با شدت به زمين مي خورند. همين چند روز پيش فرزند خودم زمين خورد و پيشاني اش 6 بخيه برداشت.
از شهرداري خواهش مي كنم اقدام عاجلي براي رفع اين مشكل بكنند.
اسماعيلي
¤ با توجه به ظرفيت هاي عظيمي كه در دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس وجود دارد، ادغام اين دو تيم و تشكيل يك تيم واحد تحت عنوان استقلال پرسپوليس مي تواند توانمندي هاي بسيار بزرگي را در عرصه ورزش ايران رقم بزند و تنش ها و چالش هاي ضداخلاقي و خوف آور در ارتباط با تقابل اين دو تيم را نيز پايان دهد.
مهدي گودرزي- اصفهان
¤ از شهرداري مناطق 12 و 14 درخواست مي شود براي حفاظت از پايه چراغهاي روشنايي نصب شده در وسط پل بزرگراه شهيد محلاتي، تقاطع 17 شهريور نسبت به نصب گاردريل براي حفاظت از آنها اقدام نمايند تا حوادث گذشته در برخورد خودروها با پايه چراغها اتفاق نيفتد.
حبيبي
¤ ضمن تشكر از زحمات وزير محترم آموزش و پرورش فرهنگيان بازنشسته چشم به راه تحقق وعده آقاي حاج بابايي در مورد بيمه طلايي بازنشستگان هستند.
7610-0916
¤ ملكي مخروبه و به ظاهر بي صاحب در ميدان امام خميني(ره) كوچه قورخانه پلاك 32 (پشت مترو) از منطقه 12 شهرداري به محل تجمع معتادين و خلافكارها تبديل شده و هر لحظه امكان ريزش آن مي رود. اين امر موجب دلهره كسبه و رهگذران است. شهرداري محل به درخواست كسبه محل وقعي ننهاده و از آنجايي كه اين محل درپايانه اتوبوسهاي شركت واحد مي باشد ريزش آن موجب خسارات مالي و جاني فراوان مي تواند بشود كه جبران ناپذير است. انتظار رسيدگي فوري مي باشد.
طالعي
¤ حقيقتا بايد سپاسگزار جمع كثيري از مسافربرهاي شخصي بود كه به انتقال و جابه جايي مسافران اقدام مي نمايند گويا بسياري از تاكسي داران براي تفنن تاكسي خريده اند و به انتقال مسافران رغبتي نشان نمي دهند و اگر مسافربرهاي شخصي نبودند بسياري از مردم سرگردان مي شدند.
9915-0914
¤ از وزير محترم مسكن درخواست مي شود مشكل من مستأجر 26 ساله را حل كنند چندين نامه نيز به رياست محترم جمهوري نوشته ام ولي دريغ از پاسخ آنها.
1223-0919
¤ از منطقه برق افسريه درخواست مي شود نسبت به نصب چند عدد پايه چراغ روشنايي در پيچ ورودي خيابان 17 شهريور به بزرگراه شهيد محلاتي كه فاقد روشنايي كافي است اقدام نمايد.
حبيبي
¤ اعتراضات گسترده جنبش 99% مردم آمريكا و اروپا عليه 1% سرمايه دار و سياستمدار وابسته به صهيونيسم در حال افزايش است. با بحراني شدن اوضاع اقتصادي در غرب در آينده اي نزديك نظام سرمايه داري غرب به اضمحلال و فروپاشي مي رسد. ان شاء الله
علي نژاد از قائم شهر
¤ به كساني كه تفكيك جنسيتي دانشگاه ها را كوته بيني مي پندارند بايد گفت دانشگاه محل آموزش است يا آرايش؟ راه يابي يا همسريابي و چرا پس از چندين دهه در غرب هم به اين نتيجه رسيده اندكه تفكيك جنسيتي بازده آموزشي را افزايش دهد ؟!
0875---0915
¤ سالروز ورود مقام عظماي ولايت به شهر مقدس قم را گرامي مي داريم و بر قدوم رهبر عزيزتر از جانمان بوسه مي زنيم و برايش آرزوي سلامتي و طول عمر با عزت از خداوند مسئلت داريم.
اسكندري
¤ حال كه وزارت ورزش تاسيس شده پيشنهاد مي شود بين تيم هاي فوتبال ليگ برتر از جمله تيم هاي مطرح استقلال، پرسپوليس، سپاهان و ذوب آهن تفاهم نامه همكاري امضاء شود.
گودرزي از اصفهان
¤ اجاره بهاء منزل 60 درصد اضافه شده است. چرا دولت كنترل ندارد و كاري نمي كند؟
8214---0919
¤ يك بيمار ام اس هستم با داشتن چند سر عائله در يك منزل 70 سال ساخت و زير خط فقر زندگي مي كنم. سال گذشته به دستور رياست محترم جمهوري با پرداخت نفري هزار تومان بيمه شديم امسال مي خواهند 18 هزار تومان بگيرند. به خدا قسم توان مالي ندارم و از مسئولين درخواست مساعدت مي كنم.
1230---0916
¤ اگر آقاي خاوري رئيس سابق بانك ملي كه به خارج رفته به كشور بازنگردد اين احتمال وجود دارد كه توسط سرويس هاي جاسوسي غرب ترور شود بعد هم شايعه بكنند جمهوري اسلامي او را كشته است. پس از هر جهت به نفع اوست كه برگردد.
3446---0912
¤ در سريال وضعيت سفيد كه صدا و سيما توليد كرده هرچه جلوتر مي رويم روابط بين بازيگران در فيلم غيرمتعارف تر مي شود، به صورتي كه ديگر مسئله محرم و نامحرم در كار نيست و همه چيز عادي شده است. چرا هيچ كس اعتراض نمي كند؟
2581---0912
¤ وقتي در مدارس شاهد فرزندان فرهنگيان رايگان ثبت نام مي شوند و از ما جانبازان پول شهريه به تمام و كمال دريافت مي كنند بهتر است كه نام شاهد را از روي اين مدارس بردارند و با نام و عنوان مدارس فرهنگيان فعاليت بكنند.
8513---0912
¤ دستان به خون غرقه قذافي پرزور
گشت عاقبت آن حفره در حلقه بر گور
اميد بر آن تا كه شود منزل مقصود
پاك از غم اين فتنه و اين آفت ناجور
3101---0919
¤ پاكت هاي بزرگي كه با طرح اسكناس و تمثال حضرت امام خميني(ره) توليد شده پس از استفاده توسط دانش آموزان شكل بدي پيدا مي كند. به نظر مي رسد اين كار با قصد عمد و انگيزه مخرب و ضدانقلابي صورت مي گيرد. بايد هوشيار بود.
0830---0936
¤ 30 سال است كه جانباز هستم و در كرمانشاه زندگي مي كنم سه دختر تحصيل كرده دانشگاهي دارم ولي چون پارتي ندارم هر سه بي كار هستند. ولي از آن طرف فردي با تحصيلات راهنمايي چون از بند پ استفاده كرده در شهرداري كرمانشاه در پست مديريتي استخدام مي شود و از همه بدتر با چشمان خود رشوه گيري را در ادارات و به ويژه در شهرداري اين شهر مي بينم و غصه مي خورم. چه كسي بايد رسيدگي كند؟
سليماني تبار
¤ وقتي مدارس شاهد براي فرهنگيان رايگان است، حق اين است كه هزينه آب، گاز، برق، تلفن و... براي كاركنان وزارت نيرو و نفت و شركت مخابرات رايگان باشد! ولي اين گونه نيست. چرا تبعيض وجود دارد؟
5796---0912
¤ بعضي از مدارس خريد كتب كمك درسي از جمله كتب گاج و قلمچي را براي دانش آموزان اجباري كرده اند. آيا اين كار قانوني است؟
3894---0913
¤ عاقبت رژيم هاي سرمايه دار غربي در حمايت كوركورانه از رژيم غاصب اسرائيل رسواي عام و خاص شدند و سيلي محكمي خوردند. علت اصلي دچار شدن آنها به اين سرنوشت شوم عدم توانايي در برخورد با معضل بي كاري رو به تزايد در غرب است.
گودرزي
¤ هيئت رئيسه مجلس طرحي را براي تصويب توسط نمايندگان آماده كنند كه براساس آن نگهداري سگ در آپارتمان ها و منازل شهري ممنوع باشد و در صورت تخلف برخورد قانوني با متخلف صورت بگيرد.
6101---0912
¤ بنويسيد قوه قضائيه سهميه استخدامي فرزندان شهدا را در آزمون قضاوت طي دو سال گذشته رعايت نكرده است متاسفانه هيچ مقام مسئولي از اين قوه در اين مورد پاسخگو نيست. چرا؟
8449---0919
¤ واقعاً از سخنان رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران متاسفم كه به نقل از وي در روزنامه كيهان 2/8/90 در صفحه 15 در تيتر كمپ هاي عقيم سازي سگ در تهران بيان داشته اند كه احتمالا گربه ها را به كشورهاي آسياي شرقي صادر كنيم زيرا گوشتي لذيذ براي مردمان اين منطقه محسوب مي شوند؟! مگر دين ما اجازه مي دهد كه به طرف مقابل اگرچه دين ندارد هر حرامي را بفروشيم؟ ايشان هم گفته است كه اين موضوع در حد حرف است زيرا مباحث فقهي بسياري دارد. پس اصلا چرا مطرح مي كند؟
خانم مهرين فر
¤ اگر دنبال اسلام ناب محمدي هستيم كه بايد باشيم لازمه اش اين است كه از اصول گرايان ناب استفاده بكنيم و به آنها ميدان بدهيم. آنهايي كه به خاطر پست و موقعيت و مقام تظاهر به اصول گرايي مي كنند بايد كنار گذاشته شوند و به حاشيه بروند. راه تشخيص هم اين است كه در روز واقعه، اصول گراي واقعي ميدان را خالي نمي كند و دو پهلو موضع نمي گيرد.
9005---0913
¤ جريان اختلاس سه هزار ميلياردي يك كودتاي اقتصادي بود كه عليه نظام شكل گرفت و هدف آن شكستن كمر انقلاب بود كه با تشكيل بانك آريا اين هدف محقق مي شد لذا نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.
طولابي نژاد از انديمشك
¤ با سپاس فراوان از انعكاس شكواييه اهالي سه روستاي دوآب، حسن آباد و كنيسر نسبت به عملكرد مخرب حدود 10 معدن و كارگاههاي دانه بندي شن و ماسه در منطقه حفاظت شده البرز مركزي از توابع بخش كجور شهرستان چالوس متأسفانه با گذشت بيش از سه هفته هيچ اقدام عملي از سوي محيط زيست مسئولين استان مشاهده نشده فقط زمان فعاليت مخرب ترين كارگاه جديدالتأسيس به ساعت غيراداري و شب تغيير يافته است و ورود پسآب «گل آب» در رودخانه سماء و قطع هزاران اصله درخت از منطقه طرح نهال كاري و فعاليت معادن حاشيه رودخانه چالوس ادامه دارد. البته معدن مخرب «آجودره» به نام آزادراه شمال و در عمل به كام تعدادي از متنفذين منطقه است. ضمن اينكه علي رغم حساسيت منطقه اكثر معادن حدود مشخص علامت گذاري شده نداشته و نوعاً شبانه مخلوط مرغوب را از حاشيه مساحت واگذار شده برداشت مي كنند. ضمن اينكه با برداشت مخلوط از منطقه دلم باتوجه به سفره آب و چشمه، لايه هاي سست زمين نشست كرده و جاده چند روستا با تخريب جدي مواجه شده است.
«جمعي از اهالي محل»
¤ در ساعت 11 شب 92 مهر فيلم پرمخاطب «هشدار براي كبري» زماني كه پليسي براي ملاقات دوستش به بيمارستان رفت در بين گلهاي فضاي سبز بيمارستان عكس مستهجن سه زن به چشم مي خورد شايسته است صداوسيما به اين موارد توجه و نسبت به حذف آنها اقدام كند.
3844---6093
¤ به عنوان يك شهروند و كسي كه مواضع فكري- سياسي آقاي علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي را رصد مي كرد از استعفاي ايشان خوشحال شدم. در ضمن بنويسيد ايشان به جاي سؤال از رياست محترم جمهوري بايد از سران فتنه سؤال مي كرد كه چرا بدون هيچ سند و مدركي به نظام تهمت تقلب زدند و دست به آشوب بردند.
مهدي زاده
¤ از مسئولين شهرداري ناحيه2 منطقه5 تهران تقاضا دارم به جاي اينكه فقط به فكر راحتي و رفاه كسبه مجتمع تيراژه باشند كمي هم گوش به درخواست هاي مكرر اهالي و ساكنين خيابان زماني بدهند و نسبت به يك طرفه كردن نيمه غربي اين خيابان مانند نيمه شرقي اقدام كنند، تا در ساعات اوليه صبح و همچنين بعدازظهرها و حتي روزهاي تعطيل شاهد حوادث خسارت بار در اين خيابان كم عرض نباشيم.
0256---2091
¤ دبير عربي يكي از دبيرستان هاي كرمان به صورت فرزندم آنچنان سيلي محكمي زد كه تا يك روز بعد از ناحيه بيني خون ريزي داشت. آيا وزير آموزش و پرورش مي داند كه در زير مجموعه مديريتي ايشان چنين اتفاقي مي افتد؟ به دولتي ها هم عرض مي كنم ما اولين پاداش مهاجرت از تهران را به اين صورت گرفتيم!
8420---2091
¤ كربلا يعني كه ياد رهبري
از حسين عصر خود فرمانبري
بيعت ما دوستان عين ولاست
زاده زهرا علي روح خداست
عده اي از همرهان جاهل شدند
در حمايت از علي كاهل شدند
مكر داخل، كفر خارج را ببين
رونق كار خوارج را ببين
همچو مهدي ما ولي داريم و بس
شيعيان، سيد علي داريم و بس
4629---2091
¤ ان شاءالله در آينده نزديك شاهد سرنگوني حكومت هاي موروثي و ظالم در كشورهاي عربستان و اردن نيز باشيم.
قاسمي- اصفهان
¤ بنده از پيام آقاي رئيس جمهور به حكومت سعودي براي مرگ وليعهد اين كشور خيلي متأسف و شرمنده شدم و تأسفم موقعي چند برابر شد كه در اخبار سيما ديدم وزير دستگاه ديپلماسي كشورمان براي گفتن تسليت به پادشاه عربستان با آن وضعيت حاضر شده كه عكس ها و فيلم گرفته شده از صحنه هاي ديدارش با آل سعود مبين علت اين شرمندگي ماست.
افشار و چند تماس مشابه
¤ مسئولين و دستگاه ديپلماسي كشور توجه داشته باشند كه حكام سعودي بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي هيچ گاه با ملت ايران دوست و برادر نبوده اند، لذا بهتر است كه مسئولين از خواب غفلت بيدار شده و از عزت اسلامي انقلابي ميهن مان دفاع كنند.
علي حسين سلگي- نهاوند
¤ در خبرها آمده بود كه آقاي قنبري نماينده مجلس نسبت به جلوگيري از همايش اصلاح طلبان اعتراض كرده است. مي خواستم از ايشان بپرسم كه اولا نظرشان در خصوص فتنه88 چيست؟ ديگر اينكه، اصلاح طلباني كه هنوز موضع شان نسبت به فتنه گران سال88 كه قصد براندازي نظام را داشته اند و مجرم شناخته مي شوند تغيير نيافته است چگونه مي توانند همايش برگزار كنند.
احمدي
¤ چرا سازمان تعزيرات حكومتي بر مغازه هاي خرده فروشي خواروبار نظارت نمي كند. به طوري كه اجناس را با هر قيمتي كه خود مايل هستند مي فروشند.
فواد كاسب- تهران
¤ اتوبوس هاي مسير شهيد نامجو- ميدان قيام و شهيدنامجو- ميدان رسالت ضمن آنكه كارت خوان هاي خود را از مدار خارج كرده اند اقدام به افزايش كرايه از 010 تومان به 030 تومان كرده اند. از مسئولان شركت واحد تقاضا مي كنم كه هرچه زودتر نسبت به اين تخلف آشكار اقدامي صورت دهند.
جواد شبستري
¤ از ايجاد ستوني در صفحه معارف كه ويژه پاسخ هاي منطقي و مستند به شبهات و ابهامات در عرصه مسايل اسلامي است تشكر و قدرداني مي كنم.
سليمان بلغار
¤ بساز و بفروش هايي كه خانه ها را معيوب مي سازند به طوري كه مالكين از فرداي اسكان در اين خانه ها با مشكلات عديده اي مواجه مي شوند، چرا كسي به عملكردشان نظارت ندارد.
بنده پس از چند روز سكونت در ملكي كه تازه تحويل گرفته ام متوجه شده ام كه حدود 59 ولت برق در سيم نول پريز تلفن وجود دارد و يا برخي ساكنين با لوله هاي فاضلابي كه با گرفتگي هاي مكرر باعث آزار و اذيت فراوان ساكنين شده اند مواجه مي شوند.
پيكر
¤ برخي مواقع اتفاقاتي در كشورمان رخ مي دهد كه آدم را شگفت زده مي كند. بستن و مهر و موم كردن محل كسب و درآمد ناچيز يك پيرمرد و پيرزن آن هم به نام قانون، دون شأن چنين كشوري است كه منابع و ثروت سرشار دارد.
عبدالحميد نعيمي
¤ در شبكه 4 سيما برنامه اي به نام «زمين چگونه ما را ساخت» پخش مي شود چنين عنواني با آموزه هاي دين مبين اسلام و ما مسلمانان سنخيت ندارد چرا كه خداوند ما و جهان (هر دو) را آفريد. ساخت ما به دست خداوند بوده است خود زمين هم از آفريده هاي خداوند مي باشد. به نظر مي رسد در اين شبكه از كارشناس مذهبي كمتر استفاده مي شود.
8885-9091
¤ در ايستگاه مترو امام خميني روي گوشي هاي تلفن همراه با خطوط ايرانسل به جاي واژه Imam khomeni عبارت Iman khomeni نشان داده مي شود به نظر مي رسد شيطنتي در كار است و با قصد و غرض صورت مي گيرد.
6409-5093
¤ از شهر مقدس قم تماس گرفته ام. مي خواهم از طريق اين ستون از رفتار خوب و خداپسندانه كاركنان بانك سپه شعبه فرهنگيان اين شهر تقدير و تشكر بكنم و خدا قوت بگويم.
0126-2091
¤ علي رغم اينكه تحت پوشش بهزيستي هستم با اين حال سهام عدالت بنده را پرداخت نكرده اند. آيا اين طور مي خواهند از قشر ضعيف جامعه حمايت كنند.
0881-9093
¤ در نمايشگاه كتاب شهرستان كرمانشاه بيشتر غرفه ها كتاب تاريخ مشروطه احمد كسروي ملحد را عرضه مي كنند. به نظر مي رسد دست هاي پنهاني در كار است.
يك شهروند
¤ با تعطيل شدن دبستان ها در پنجشنبه هر هفته، ساعات درس در ساير روزها افزايش يافته و فشرده شده است. اين چه طرحي است كه معلم، دانش آموز و اولياء يعني همه را به زحمت انداخته است.
2520-5091
¤ مسئول رسيدگي به امور ايثارگران لشگر 32 واقع در پرندك با حسن خلق و سعه صدر زياد به مراجعين جواب مي دهد و كار مردم را راه مي اندازد. مي خواستم به نوعي از ايشان قدرداني بشود.
6900-9091
¤ جواب هايي كه شركت ايرانسل در پاسخ به شكايات و اعتراض مشتركين به روزنامه ارسال مي كند قانع كننده نيستند. به عنوان مثال خود بنده از گران بودن هزينه تماس با خطوط ايرانسل گلايه كرده بودم و كيهان زحمت چاپ آن را كشيد ولي مسئولين شركت پاسخي كه داده بودند اصلا به موضوع شكايت و اعتراض مطرح شده ارتباط نداشت.
عزيزي
¤ سه مرتبه در سفرهاي استاني رئيس جمهور محترم نامه نوشته ام و درخواست شغل كرده ام. هر سه بار دستور پرداخت وام داده اند وقتي شغل و حقوق ندارم اقساط وام را از كجا و چگونه پرداخت بكنم.
4434-9093
¤ در تاريخ 3/8/09 ساعت 9شب در خيابان شهيد باهنر رشت تعدادي جوان به جان هم افتادند و محله را ناامن ساختند با اينكه اين درگيري نزديك به يك ساعت طول كشيد ولي از نيروي انتظامي هيچ خبري نشد- لطفا پاسخ بدهند فلسفه تشكيل نيروي انتظامي در هر شهر و آبادي براي چيست؟
ده منش از رشت
¤ در بلوار شهداي گمنام رشت مسير يخسازي به ميدان جهاد نرسيده به پل هوايي و قبل از بريدگي نياز شديد به نصب سرعت گير مي باشد. از مسئولين شهر درخواست مساعدت و رسيدگي داريم.
0665-9091

 عوض ! (گفت و شنود)

گفت: يك سايت ضدانقلاب كه از حاميان فتنه بود، در مقاله اي از سران فتنه با عنوان «حاضري خور» ياد كرده و نوشته است كه كار آنها سوء استفاده از احساسات افراد ناآگاه است.
گفتم: تازه حالا متوجه شده؟!
گفت: اين سايت نوشته، شكست سنگين موسوي و كروبي و خاتمي تاوان سوء استفاده هايي است كه از احساسات افرادي مثل ما كرده بودند و حالا دارند تقاص پس مي دهند.
گفتم: روباهي پاي درخت ايستاده و داشت با موبايل شماره مي گرفت، كلاغ زاغي از بالاي درخت گفت؛ اونجا آنتن نميده، بنداز بالا برات شماره بگيرم و روباه موبايلش رو انداخت بالا. زاغي موبايل رو گرفت و به آقا روباهه گفت؛ اين عوض اون قالب پنيري كه وقتي كلاس سوم ابتدايي بودم، ازم دزديدي!
 آيت الله مهدوي كني: وحدت جبهه پايداري و گروه 8+7نزديك است

دبيركل جامعه روحانيت مبارز ديدار اخير اعضاي جبهه پايداري با خود را تاييد كرد و گفت: انشاءالله جبهه پايداري در جبهه متحد اصولگرايان حضور مي يابد.
آيت الله محمدرضا مهدوي كني دبيركل جامعه روحانيت مبارز در پاسخ به سؤال خبرگزاري فارس كه پرسيد: «روز گذشته برخي اعضاي جبهه پايداري از ديدار با شما و دستيابي به توافقاتي خبر داده بودند، آيا اين خبر صحت دارد» گفت: اخيرا مذاكراتي داشتيم و بنا شد آقايان تشريف بياورند.
وي تاكيد كرد: انشاءالله جبهه پايداري در كميته 8+7 حضور پيدا ميكند و ما اميدوار هستيم.
حجت الاسلام جلالي رئيس دفتر آيت الله مصباح يزدي پيش از اين خبر داده بود، كه روز شنبه اعضاي جبهه پايداري با آيت الله مهدوي كني جلسه رضايتبخشي داشتند و در اين جلسه توافقاتي بين اين جبهه با آيت الله مهدوي كني انجام شده است. وي تاكيد كرده بود: جبهه پايداري قطعا به كميته 8+7مي پيوندد. همچنين حجت الاسلام رسايي از تشكيل كميته چهار نفره متشكل از نمايندگان اين گروه با جبهه متحد اصولگرايان خبر داده بود.
علي اصغر زارعي عضو موسس جبهه پايداري انقلاب اسلامي با اشاره به جلسه اخير جبهه پايداري با آيت الله مهدوي كني، اظهار داشت: به دنبال سوءاستفاده هاي دشمنان و فتنه گران از اختلاف در جبهه اصولگرايي، جبهه پايداري بارها درخواست ملاقات با آيت الله مهدوي كني را داشت و در نهايت جبهه پايداري توفيق يافت در روز شنبه به محضر آيت الله مهدوي كني برسد.
وي افزود: در ملاقاتي كه جبهه پايداري توفيق يافته بود به خدمت آيت الله مهدوي كني برسد دوستان ما عمدتا مباحثي را مطرح كردند كه پيرامون رفع اختلافات و تقويت نقاطي مشترك براي رسيدن به نامزدهاي يكسان براي انتخابات آتي مجلس بود.
زارعي با بيان اين كه جبهه پايداري پيشنهاداتي را براي نحوه همكاري جبهه پايداري با جبهه متحد اصولگرايان به آيت الله مهدوي مطرح كرد، افزود: حضرت آيت الله مهدوي كني در اين ديدار نقطه نظراتي را همراه با ارشاداتي به جبهه پايداري مطرح فرمودند.
عضو جبهه پايداري با بيان اين كه جبهه پايداري چند پيشنهاد را به آيت الله مهدوي كني مطرح كرد گفت كه محور اين پيشنهادات تشكيل كارگروه چهارنفره متشكل از 2 نماينده از جبهه پايداري و 2 نماينده از جبهه متحد براي بررسي پيشنهادات بود كه به توافق رسيد.
وي با بيان اين كه قرار است كميته چهار نفره پيشنهادات مطرح شده را مورد بررسي قرار دهد، گفت: نتيجه تصميمات اين كميته مبناي ادامه كار و فعاليت جبهه متحد و جبهه پايداري خواهد بود.
زارعي همچنين گفت: در طول جلسه گلايه هايي درباره برخي اظهارات منتسب به اعضاي جبهه پايداري مطرح شد كه از سوي دوستان ما عنوان نشده بود و در مقابل گلايه هايي نيز از سوي جبهه پايداري نسبت به برخي اظهارات دوستانمان در جبهه متحد مطرح شد.
عضو جبهه پايداري با بيان اين كه فضاي حاكم بر ديدار جبهه پايداري با آيت الله مهدوي كني بسيار مثبت بود، گفت: انشاءالله در آينده شاهد همكاري و تعامل جبهه پايداري با جبهه متحد خواهيم بود.
وي در پايان با بيان اين كه اعضاي جبهه پايداري در جلسه با آيت الله مهدوي كني مراتب ارادت و احترام اعضاي اين جبهه را به ايشان اعلام كردند، گفت: قرار بود اين جلسه رسانه اي نشود اما به دنبال اظهارات برخي دوستان كه در جلسه حضور نداشتند، ارائه گزارش جلسه را لازم دانستيم.
غلامحسين الهام عضو موسس جبهه پايداري نيز با تاكيد بر منشور اصولگرايي براي پذيرفتن رسالت نمايندگي مجلس گفت: آنچه كه ماموريت و مسئوليت تشكلي مثل جبهه پايداري است، گفتماني است و بايد براي تبليغ گفتمان تلاش شود و تلاش هم بر اين مساله متمركز باشد كه مجلس با حداكثر ظرفيت از نيروهاي معتقد به اين گفتمان و اصولگرايان شكل بگيرد.
وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: اگر در چارچوب وحدت اصولگرايان مي خواهيم حرف بزنيم، بايد تلاش كنيم كه نمايندگاني با منشور اصولگرايي وارد مجلس شوند كه اين يك تلاش اساسي و رسالت امروز ماست.
عضو موسس جبهه پايداري گفت: شايد يك دليل براي اين كه به حركت جبهه پايداري، حركت گفتماني گفته مي شود همين است كه سرمايه اجتماعي بالفعل در جامعه بماند و نقش آفريني كند.
وي ادامه داد: اين رويكرد، داعيه جبهه پايداري بوده است و فكر مي كنيم كه اگر اين دغدغه وجود نداشت، نيازي هم به ايجاد اين تشكل نبود، اما اين خلأ احساس شد.
الهام در پاسخ به سؤالي در خصوص اظهارات علي لاريجاني مبني بر اين كه عده اي با فتنه تجارت مي كنند، اظهار داشت: روشن است كه اين حرف، يك حرف سياسي است و يك استدلال مبنايي اصولگرايانه نيست.
وي خاطرنشان كرد: البته هر كس بخواهد با هر ارزشي تجارت كند، امر مذمومي است، اما اگر فردي بخواهد هر نوع اشتباه و خطاي خود را به اتهام زدن به ديگري و يا رقيب بپوشاند و كتمان كند، اين هم سوداگري است و با سوداگري سياسي نمي شود با سوداگري مبارزه كرد، بلكه بايد بر اصول و اخلاق تكيه كرد.

 حذف ايران از جمع ميهمانان كنفرانس سايبري لندن غربي ها از پيگيري موضوع استاكس نت مي ترسند

گزارش هاي منتشره از منابع غربي نشان مي دهد ايران به يك كنفرانس در زمينه امنيت سايبري كه ديروز در لندن برگزار شد دعوت نشده و علت آن هم اين است كه غربي ها نگرانند ايران در اين كنفرانس موضوع استاكس نت را مطرح و خواستار پيگيري رسمي آن شود.
اين كنفرانس روز سه شنبه اول نوامبر 2011 و با حضور 900 نفر از 60 كشور جهان در لندن برگزار شد.
منابع غربي گزارش داده اند كه ويليام هيگ وزيرخارجه انگليس، رئيس اين كنفرانس بوده و هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا هم در آن شركت كرده است.
مطابق گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، دسترسي به اينترنت،تاثير اقتصادي فضاي سايبري، مزاياي اجتماعي آن از جمله سرعت دادن به جنبش هاي هوادار دموكراسي مانند بهار عربي، و جرائم و امنيت سايبري در دستور كار مذاكرات اين كنفرانس قرار دارد.
تحليلگران پيش بيني كرده اند كه به دليل تفاوت مبنايي رويكرد غرب با رويكرد كشورهايي مانند چين در فضاي سايبري، احتمالاً توافقي در اين نشست شكل نخواهد گرفت.
در همين حال، آدام سيگال و متيو واكسمن از شوراي روابط خارجي آمريكا به تازگي در مقاله اي با تأكيد بر لزوم توجه به حملات سايبري و مسائلي از اين قبيل نوشتند: «در نشست لندن احتمالاً درباره مهمترين مسائل و مشكلات توافق نخواهد شد. امنيتي كه كشورهاي غربي در اولويت قرار مي دهند حفاظت از شبكه هايشان در برابر حملات است در حالي كه چين و روسيه بر امنيت اطلاعات تاكيد دارند كه مستلزم كنترل و نظارت بر محتواست.»
مقامات انگليس هم تأكيد كردند قصد ندارد پيمان يا قوانين جديدي به ويژه در زمينه مسئله امنيت بين المللي برقرار كنند.
با اين حال برخي كارشناسان اين پرسش را مطرح كرده اند كه چرا ايران كه هدف تنها سلاح سايبري جهان قرار گرفته به اين نشست دعوت نشده است؟ يكي از فوري ترين پاسخ ها به اين سؤال اين است كه ممكن بود ايران با استناد به انبوه گزارش هاي منتشر شده در منابع غربي كه همه آنها تأكيد كرده اند منشأ استاكس نت در آمريكا و اسرائيل بوده، خواستار محكوم كردن اين موضوع، تعقيب و مجازات عوامل طراحي و انتشار استاكس نت، جبران خسارت ها و ممنوع شدن اقداماتي از اين قبيل در آينده، بشود و اين امري است كه غربي ها به شدت نگران آن هستند.
گفتني است؛ گروه 1+5 پيش از اين از حضور در نشست فني با كارشناسان ايراني درباره استاكس نت خودداري كرده بود.
دانشمندان ايراني در اقدامي كه هنوز هم براي سرويس هاي اطلاعاتي غربي قابل هضم نيست در زماني كوتاه كد اصلي استاكس نت را كشف و آن را به طور كامل پاكسازي كردند.
بنابر گزارش رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي استاكس نت هيچ تأثيري بر سرعت غني سازي در ايران نداشته است.

 هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها پايان يافت

مراسم اختتاميه هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديران مطبوعات و خبرگزاري ها، اصحاب رسانه و مهمانان خارجي در مصلاي امام خميني(ره) برگزار و از رسانه هاي برتر حاضر در نمايشگاه و نفرات برگزيده جشنواره بين المللي هنر در رسانه و جشنواره فصلي مطبوعات تقدير شد.
در ابتداي اين مراسم پدرام پاك آيين - مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - متن ميثاق نامه روزنامه نگاران را قرائت كرد.
سپس رسانه هاي برتر حاضر در نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها و نفرات برگزيده جشنواره هنر در رسانه و جشنواره فصلي مطبوعات معرفي و تقدير شدند.
پس از اهداي جوايز محمدجعفر محمدزاده - معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - خطاب به حضار اظهار كرد: حضور شما عزيزان را كه همواره با شناخت عميق از نشر و رسانه، پشتيبان عرصه اطلاع رساني هستيد، گرامي مي دارم. او با ابراز خرسندي از حضور 50 كشور خارجي در اين ميعادگاه خبري و اقبال مردم حق دوست و دانش دوست كشورمان با حدود يك ميليون بازديد از اين بهار رسانه اي، اين موضوع را حاصل مشاركت، همدلي و تفاهم رسانه ها و دولت مردمي دانست.
به گفته او پيام نمايشگاه امسال جهاد اقتصادي با تاسي از فرمان مقام معظم رهبري، توسعه كيفي و تهذيب رسانه بود كه هر سه اين ها ما را به مجاهدت الهي در دفاع از حيثيت مستقل نشريات هدايت كرده و از تاسي بي چون و چراي قلم، اين ميراث شهداي رسانه به مناسبات قدرت زنهار مي دهد.
مراسم اختتاميه بدون حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد و بدين ترتيب هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها كه از سوم تا دهم آبان ماه در مصلاي امام خميني(ره) برگزار شد به كار خود پايان داد.

 باور نداريد؟! از موسوي و كروبي و خاتمي بپرسيد (خبر ويژه)

پدر يكي از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 88 كه در گذشته از همكاران تاج زاده در وزارت كشور بوده با انتشار نامه اي، به عملكرد منافقانه تاج زاده و همدستانش در طول چند سال گذشته و دروغهاي بزرگ آنها اعتراض كرد.
به گزارش كلمه نيوز وي در اين نامه خطاب به تاج زاده نوشته است: من يكي از فعالين سياسي در زمان مسئوليت شما در وزارت كشور و شايد بهتر است بگويم يكي از آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 هستم، پسر 24 ساله من كه بخاطر دروغ بزرگ شماها به خيابان رفته بود تا به اصطلاح حق خود، يعني رأي دزديده شده اش! را باز پس گيرد و مدتي در بازداشت بسر برده. او كه روزي جنبش سبزي 2 آتشه بود امروز بطور افراطي از هر سبزي متنفر است. چرا؟ مي گويم، روزها و هفته هاي اول كه شما و دوستان داخلي و خارجي شما مانند BBC و VOA و راديو اسرائيل توانسته بوديد به عده اي القاء كنيد كه در انتخابات تقلب شده پسر من نيز جزو فريب خوردگان بود و هر شب با كوله پشتي پر از سنگ و قمه از منزل خارج مي شد و پاسي از شب گذشته خسته و كوفته به خانه برمي گشت و استراحت مي كرد تا شب بعد بتواند با انرژي بيشتر به صحنه درگيريها برگردد.
وي مي افزايد: «در آن ايام گاهي برادر من به منزل ما مي آمد و با پسرم بحث مي كرد برادرم مي گفت، بايد صبر كرد تا مستندات دال بر تقلب ارائه شود.اما صرف يك ادعا نبايد چنين انتخابات پرشكوهي را كه در دنيا بي نظير است زير سوال برد. پسرم مي گفت، يعني شما مي گوئيد نخست وزير امام دروغ مي گويد؟ برادرم در جواب مي گفت، آيا نخست وزير امام بالاتر است يا خود امام؟ آيا امام نگفته تخلف از قانون حرام است؟ آيا مملكت قانون ندارد؟ مگر نخست وزير امام در همين چارچوب قانوني كانديدا نشده است اگر اين چهارچوب را قبول نداشت نبايد در انتخابات وارد مي شد. وقتي وارد شده يعني قبول دارد خب همين چهارچوب قانوني براي ابراز اعتراض نسبت به نتايج انتخابات نيز ساز و كار لازم را ديده است. وانگهي نامه اي كه آقاي ميرحسين به شوراي نگهبان نوشت يا دلائلي كه همسر وي اقامه كرد مانند آنكه گفت مگر مي شود مردم تبريز به فرزند خود و مردم لرستان به دامادشان رأي ندهند آنقدر مضحك و بي پايه و اساس بود كه حتي از سوي برخي از جنبش سبزيهاي منصف هم نقد شد.
اين پدر آرزده خاطر همچنين نوشت: آقاي تاج زاده! برادر من كه بهترين دوران جواني خود را در جبهه ها گذرانده خود به ميرحسين رأي داده بود چرا كه او را يادگار روزهاي آرماني انقلاب مي شمرد اما پس از رفتارهاي غيرقانوني و هنجارشكن وي نظرش كاملا از او برگشت. او امروز مانند گذشته از مخالفان سرسخت احمدي نژاد است اما مي دانيد مهمترين مساله اي كه نظر برادر مرا از شما و دوستانتان برگردانده چيست؟ حمايت صريح مقامات جنايتكار آمريكا، اسرائيل و انگليس از جنبش سبز و عدم اعلان برائت شما از آنها. او مي گويد امام مي گفت اسرائيل اگر دست به دريا بزند دريا نجس مي شود ضمن اينكه امام گفت اگر دشمن از كسي تعريف كرد او بداند حتما غلطي كرده است كه دشمن از او تعريف كرده است.در ادامه اين نامه آمده است: مردم ما سالهاي مديدي است كه از شما خوانده اند و شنيده اند كه اين نظام استبدادي است و انتخابات آن هم فرمايشي است، حال سوال اين است كه چرا شما و دوستانتان در اين نظام استبدادي! و انتخابات فرمايشي! براي حضور در قدرت سرو دست مي شكنيد. چرا هر بار با هزينه اي بيشتر در انتخابات شركت مي كنيد و در همين مصاحبه اخيرتان نيز براي چندمين بار ضمن كودتا خواندن انتخابات سال 88، آنهم بدون ارائه حتي يك برگ سند دال بر تقلب يا كودتا، زمزمه حضور اصلاح طلبان را در انتخابات آتي مجلس سر داده ايد. ثانياً، بهتر است بگوئيد اين نظام از چه زماني استبدادي شده است؟ آيا در دوره چندين ساله حاكميت شما هم بويژه در دوره اصلاحات كه دو قوه از سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست شما بود نظام استبدادي بود؟
كشورهاي عربي كه در مصاحبه خود نام برديد و رژيمهاي سابقشان را ديكتاتور خوانديد، سابقا دوستان شما بودند و شما هزينه هاي انتخاباتي خود را از ايشان مي گرفتيد و آنها شركاي تجاري شما بودند اگر باور نداريد از كروبي و موسوي و خاتمي بپرسيد ايشان با جزئيات تمام به شما خواهند فهماند هر چند كه بعيد است كه شما ندانيد و خبر نداشته باشيد. مگر مي شود يار غار مهدي [هـ ] باشيد و از اين ماجراهاي پشت پرده بي اطلاع باشيد. راستي آقاي تاج زاده شما هزينه هاي صدها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه زنجيره اي دوره اصلاحات و همچنين هزينه هاي صدها دفاتر حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را از كجا مي آورديد؟
وي در اين نامه از تاج زاده و دوستانش خواست از طرف خانواده هاي برخي جوانان ساده دل كه فريب آنها را خورده بودند، حرف نزند چرا كه ماهيت فرصت طلبان آشكار شده است.

 نفوذ ايران در كشورهاي متحد آمريكا يكي پس از ديگري افزايش مي يابد (خبر ويژه)

يك موسسه مطالعات استراتژيك در آمريكا اعلام كرد كاخ سفيد به روال 30 سال گذشته، همچنان درگير واقعيت هاي ناشي از نفوذ فزاينده و رو به رشد جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه است.
مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي در گزارشي كه تحت عنوان «رقابت آمريكا و ايران به جنگ سرد نيابتي در شرق مديترانه» منتشر كرده، تاكيد مي كند: رقابت آمريكا و ايران به يك بازي شطرنج 3 بعدي تبديل شده و به مدت 3 دهه در جريان بوده است. بعيد است اين رقابت با مذاكره و درك متقابل به پايان برسد يا نسخه دموكراسي ايراني در آينده اي نزديك تغيير كند.
موسسه ياد شده مي افزايد: تلاشهاي ايران براي گسترش نفوذ خود در شرق مديترانه مصر و اردن يكي از جنبه هاي كليدي رقابت راهبردي اين كشور با آمريكا است. نزديك به 30 سال پس از اشغال لبنان توسط اسرائيل در سال 1982 و پنج سال پس از جنگ اسرائيل و حزب الله در سال 2006، آمريكا و متحدانش همچنان درگير واقعيت هاي ناشي از نفوذ رو به رشد ايران در منطقه و جنگ نيابتي و نامتقارن آن هستند. جمهوري اسلامي روابط نيرومندي با سوريه و بازيگران غيردولتي در منطقه شامل گروه شيعه لبناني حزب الله و جنبش اسلامي فلسطيني حماس ايجاد كرده است روابطي كه رهبران ايران و سوريه نام محور مقاومت بر آن نهاده اند.
در ادامه گزارش اين مركز مطالعات استراتژيك آمريكايي آمده است: ايران همچنان از منازعه مردم منطقه با اسرائيل منتفع مي شود و به عنوان مانعي در برابر سازش تبديل شده است. در مقابل آمريكا با اسرائيل همكاري راهبردي دارد.
موسسه مذكور اضافه مي كند: سوريه به مدت چندين دهه به چالشي براي سياستمداران آمريكايي تبديل شده و يكي از حوزه ها تقابل آمريكا و ايران به شمار مي رود. همين طور لبنان كه اوضاع نسبتاً آرامي دارد. سياست آمريكا در قبال اين كشورها و به ويژه مصر و اردن متأثر از عوامل مختلفي است و يكي از ابعاد آن، ميزان تأثيرپذيري متحدان كليدي آمريكا از نفوذ ايران است.

 حالا فهميدم كه ما هيچي نبوديم! (خبر ويژه)

«ميرحسين موسوي ماه هاست از ميان رفته و صرفاً در حاشيه محترم نگاه داشته شده است.»
«آريا- آ...» كه هنرمند سبز معرفي شده در يكي از پايگاه هاي اينترنتي ضد انقلاب شوراي هماهنگي سبز را مورد اعتراض قرار داده و نوشت: گفتند و مجاب شديم كه گروهي با ميرحسين موسوي هستند و موسوي، بلندگوي آنهاست. پس بعيد نبود وقتي كه يك فرد از جمعي حذف شود آن جمع كه فقط بلندگويش را از دست داده، به راهش ادامه دهد و چه خيال كه بلندگويش در حصر و يا كشته شده باشد؟! حالا ماه ها از عدم حضور ميرحسين موسوي مي گذرد مي توان خوب فهميد كه او غايب است.
وي ادامه مي دهد: نه فقط بلندگويي، كه ادبياتي غايب شده است. چه شد آن لحن ادبي و هم سياسي بيانيه ها كه با امضاي موسوي صادر مي شد، به يك باره به لحن رسمي و ادبيات كليشه اي بيانيه هاي تشكيلاتي مبدل گرديد؟! بيانيه هايي چند خطي براي تكذيب و محكوم كردن و تبري جستن! نه! چيزي غايب شده است! در ادامه اين نوشته آمده است: پرسش من از شما اين است كه چگونه اين جمع كه فرد مهمي را از دست داده به سادگي از كنارش گذشته است؟! چرا سكوت مي كند؟! و چرا شما عين خيالتان نيست كه ماه هاست موسوي و ادبياتش از ميان رفته و صرفاً در حاشيه، محترم نگاه داشته شده است؟! اين سؤال، قصد ايجاد توهم توطئه اي را ندارد اما پرسشي جدي است و مي خواهد بداند شما چه پاسخي برايش داريد؟!
يادآور مي شود با وجود اينكه حدود 10 ماه از اعلام موجوديت گروه «شوراي هماهنگي سبز» در خارج كشور مي گذرد، اما جز اردشير اميرارجمند و بعضاً رجب مزروعي و پسرش، كسي به عنوان عضو اين گروه معرفي نشده است و جالب اينكه مزروعي همزمان، عنوان سخنگويي سازمان مجاهدين (انقلاب) در خارج كشور را هم به دوش مي كشد و به همراه پسرش بعضاً بيانيه هايي با امضاي مجعول نظير «حزب مشاركت» و «جمعي از جوانان اصلاح طلب» و... نيز صادر مي كند.

 مژدگانا كه گربه عابد شد! (خبر ويژه)

برخي نوشته هاي اخير اكبر گنجي براي تبرئه خود از وابستگي و ادعاي اينكه اپوزيسيون بايد مستقل از كمك هاي آمريكا و غرب باشد، با واكنش طيف هايي از اپوزيسيون مواجه شد.
پايگاه اينترنتي گويانيوز كه همكاري نزديكي با سازمان سيا دارد و مدتي علنا آگهي هاي استخدام اين سازمان جاسوسي را منتشر كرده، پس از انتشار يكي از مقالات مورد اشاره گنجي، رأساً عليه وي موضع گرفت. گويانيوز از قول سعيد قاسمي نژاد از اعضاي متواري گروهك ادوار تحكيم، از گنجي خواسته سكوت كند و برخلاف سوابقش دم از استقلال نسبت به بيگانه نزند.
اين پايگاه اينترنتي نوشت: اكبر گنجي مي گويد كساني مي خواهند از دولت آمريكا كمك بگيرند، جمهوري اسلامي را سرنگون كنند و هدف دولت آمريكا هم اين است كه شركتهايش بيايند و نفت و پول ما را ببرند. گنجي البته پيشاپيش 500 هزار دلار جايزه اي گرفته است كه هدف نه چندان پنهان جايزه دهنده، باز شدن پاي شركتهاي آمريكايي از جمله شركتهاي نفتي بوده است.
گويانيوز از گنجي پرسيده در حالي كه پول جايزه اش را شركت هاي آمريكايي تأمين مي كنند، پس او مخالف چيست.
گفتني است گنجي پيش از اين طي 2 مقاله در بي بي سي و گويانيوز اذعان كرده بود كه هدف آمريكايي ها از مداخله در امور كشورها و ملت هاي ديگر، صرفاً تأمين منافع خودشان است و همان ها تروريست هاي القاعده و طالبان را تأمين و تسليح مي كنند.»
وي همچنين نوشته بود: تجربه همكاري سازمان مجاهدين خلق [منافقين] با رژيم صدام در مقابل ماست. ولع قدرت كه نبايد چشم آدم را كور و گوشش را ناشنوا كند. در حال حاضر آمريكا و دول غربي با وعده و وعيد مي توانند مخالفان متعارض را گرد هم جمع كنند.
يادآور مي شود مهره هاي سوخته اي چون گنجي، مطلقاً به كمك هاي مالي و تبليغاتي و سياسي دشمنان ملت ايران در غرب آلوده هستند و اگر هم گاهي تظاهر به ساز مخالف مي كنند صرفا از بابت حفظ اعتبار از دست رفته و تبديل نشدن به قربانيان مفلوكي در تراز سازمان منافقين است كه علناً به دست بوسي دشمنان ملت ايران رفتند. گنجي مدت ها در محافل اپوزيسيون جدي گرفته نمي شد و همين امر باعث شد به شيوه ديگري مانند اعضاي سازمان منافقين افتخار كند و آن، فحاشي مبتذل عليه مقدسات اسلامي و قرآن و اهل بيت بود. نامبرده برخلاف ادعاي اخيرش بارها مورد حمايت برخي مقامات آمريكايي قرار گرفته و حتي يكي از نامزدهاي سرويس سيا براي قرباني شدن در تهران بود. به اين نحو كه شيرين عبادي و چند نفر ديگر سعي كرده بودند با تحريك و تحميق وي در زمان اعتصاب غذا، او را وادار كنند دست به خودكشي بزند. اين واقعيت را ابراهيم نبوي هم زماني يادآور شد.

 اي نامه كه... نمي روي به سويش؟! (خبر ويژه)

شبكه بالاترين راز نامه نگاري رئيس گروهك نهضت آزادي به راشد الغنوشي رهبر حزب النهضه تونس را فاش كرد.
ابراهيم يزدي اخيراً به بهانه پيروزي حزب اسلامگراي النهضه در اولين انتخابات بعد از پيروزي انقلاب تونس، اقدام به نامه نگاري خطاب به الغنوشي كرده و ضمن آن جمهوري اسلامي را متهم به استبداد و اختناق كرده بود. يزدي از غنوشي خواسته بود به روش انقلاب اسلامي عمل نكند.
اما صرف نظر از محتواي اين نامه، بالاترين درباره چرايي انتشار چنين نامه هايي نوشت: دكتر يزدي در حالي كه سياستمدار مطرحي نيست همچنان كه حزب وي (نهضت آزادي)، حزب توده اي و داراي طرفدار نبوده و نيست. اما راشد الغنوشي كه مخاطب نامه قرار گرفته هم آدم مهمي است و هم رئيس حزبي است كه اكثريت مجلس موسسان تونس جديد را برنده شده است. لذا به اين دليل و هم به اين دليل كه تونس در مركز حساسيت جهاني نسبت به كشورهاي درگير بهار عربي قرار گرفته، راشد الغنوشي توي بوق است و هر حرفي خطاب به او مي تواند مورد توجه قرار گيرد. به نظر مي رسد خاتمي هم مي تواند از اين شيوه نامه پراكني و مكاتبه استفاده كند.
بالاترين پس از اعتراف به بي اعتباري كساني چون رئيس گروهك نهضت آزادي نوشته است: كاري كه آرزوي آن را داريم يعني وادار كردن رژيم به عقب نشيني، كاري بسيار مشكل و سنگين است.
گفتني است گروهك هاي نفاق به ويژه نهضت آزادي به زيست انگلي معروف هستند و معمولا از طريق آويزان شدن به اعتبار افراد و جريان هاي سياسي ديگر تلاش كرده اند از محاق فراموشي و نابودي كامل خارج شوند. انتشار نامه هاي سرگشاده معمولا يكي از همين روش هاي جلب توجه در ميان گروهك هاي ضد انقلاب محسوب مي شود حال آن كه اغلب اين نامه ها به دست مخاطب اصلي و ادعا شده نمي رسد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14