(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 14 آبان 1390- شماره 20066

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چرا از نيروي قدس مي ترسند؟ (يادداشت روز)
احمدي نژاد : دولت محكم تر از هميشه در خط امام و رهبري ايستاده است
پشه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
استقبال گرم انقلابيون ليبي از صالحي
سفير سوئيس به وزارت خارجه احضار شد
گويا نيوز: تعارف چرا؟جنبش سبز واقعاً آمريكايي بود (خبر ويژه)
اسرائيل: يك موشك بزنيم ايران 15هزار موشك مي زند (خبر ويژه)
30درصد افزايش آمريكايي هاي زير خط فقر (خبر ويژه)
موسوي خوئيني ها: به اين دليل بازداشت نشدم كه... (خبر ويژه)
كاش اسناد وابستگي نهضت آزادي به آمريكا را فاش نكرده بوديم! (خبر ويژه)چرا از نيروي قدس مي ترسند؟ (يادداشت روز)

تمركز آمريكا بر نيروي قدس سپاه و شخص سردار قاسم سليماني يكباره علني شده، ولي مطلقا يكباره بوجود نيامده است. بيش از يك دهه است كه آمريكايي ها از نيروي قدس مي ترسند و اين ترس خود را به روش هاي مختلف ابراز كرده اند. بويژه از زماني كه آمريكا پس از سال 2001 قدم به منطقه گذاشت و دو كشور عراق و افغانستان را اشغال كرد، مزه رويارويي با نيروي قدس را به عميق ترين و واقعي ترين شكل ممكن چشيده است. شايد حدود يك دهه طول كشيد تا آمريكا حريف اصلي خود در منطقه را شناخت. درك آمريكا از آنچه قدرت منطقه اي ايران خوانده مي شود، عمدتا -اگر نگوييم در همه موارد- مبتني بر تجربه رويارويي با نيروي قدس است. بدون شك، روزي كه حدود يك دهه پيش، آمريكايي ها تصميم به آغاز حضور نظامي گسترده در منطقه گرفتند به هيچ وجه نمي توانستند تصور كنند كه با چه نيرويي مواجه خواهند شد و هماورد اصلي آنها كيست. آمريكايي ها منطقه خاورميانه را فضايي گشوده و خالي از رقيب مي ديدند كه بهتر است به جاي كنترل از راه دور، مستقيما در آن حضور پيدا كرده و اداره اش كنند. حالا، بعد از ده سال، درك آمريكايي ها از محدوديت هاي عملياتي، گفتماني، اطلاعاتي و سياسي شان در منطقه كاملا واقعي شده و تنها چاره اي كه پيش روي خود مي بينند اين است كه بار كنند و از منطقه بروند. شايد بسياري ندانند، اما اين حقيقتي بسيار مهم و گريزناپذير است كه نيروي قدس سپاه و شخص حاج قاسم سليماني، در خالي كردن باد نخوت ماشين جنگي آمريكا درون منطقه خاورميانه يكي از برجسته ترين نقش ها را داشته است.
مشكل آمريكايي ها درباره نيروي قدس، نمونه اي كوچك از مشكلي است كه آنها درباره كل انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن دارند. آمريكايي ها نمي توانند بفهمند نيروي قدس چيست، چگونه عمل مي كند و چه اهدافي را براي خود مشخص كرده؛ همچنانكه هيچ وقت نتوانستند از ماهيت مكتبي كه امام تاسيس كرد و حاج قاسم و يارانش در خلاصه ترين تعريف ممكن شاگردان ممتاز آن مكتبند، سر دربياورند. به همين دليل است كه براي كساني كه حتي به اندازه ذره اي سپاه را مي شناسند، مجموعه اقدامات آمريكا براي پيش بردن پروژه سپاه هراسي، چيزي بيشتر از دست و پا زدن هاي خنده دار به نظر نمي آيد. به اين موضوع بازخواهيم گشت.
برخلاف آنچه آمريكايي ها تصور مي كنند نيروي قدس بسيار بيش از آنكه يك نيروي عملياتي زبده باشد- كه هست- يك تفكر است، تفكري كه مرز نمي شناسد و كليدواژه ها و گزاره هايي را با خود حمل مي كند كه مستقيما با بنيادي ترين ارزش ها و روش هاي تمدن غربي در تضاد و درگيري دائم است. آمريكايي ها براي آنكه بدانند چرا نيروي قدس توانمند است و چرا اينچنين در هماوردي با آنها موفق بوده، بايد اندكي از تحليل هاي جيمز باندي فاصله بگيرند و به ريشه هاي تفكري بينديشند كه قدس حامل آن است.
ترس از نيروي قدس در وهله اول ترس از نيروي برانگيزاننده و سازش ناپذير اسلام انقلابي است. برخلاف آنچه ذهن عليل آمريكايي تصور مي كند كار اصلي نيروي قدس تجهيز تسليحاتي و عمليات ويژه اطلاعاتي نيست. كار اصلي نيروي قدس آن است كه به مسلمانان يادآوري كند، آييني كه با كفر و ظلم سازش مي كند و قلت عدد را دليل كافي براي بي عملي و گام ننهادن در راه مبارزه مي داند، اسلام نيست. اسلام حقيقي در اصل، بر مبارزه با شرك بنا شده و امروز بزرگترين شرك تن دادن به سلطه آمريكا و صهيونيست هاست. آنچه امروز آمريكا را در منطقه زمين گير كرده و در حال اخراج هميشگي آن از ديار مسلمين است، ترس از موشك هاي حماس و چريك هاي حزب الله نيست، بلكه ترس از آن تفكري است كه 30 مبارز حزب الله را در روستاي عيت الشعب لبنان 33 روز در محاصره كامل چنان با انگيزه نگه داشت كه اين روستا - در چند صد متري مرز لبنان- تا روز آخر جنگ سقوط نكرد. هر وقت آمريكايي ها فهميدند كه راز آن مقاومت چه بود، نيروي قدس و حاج قاسم سليماني و سيد حسن نصرالله را هم شناخته اند.
در مرحله بعد، ترس از نيروي قدس، اعتراف به نفرت فراگير در منطقه خاورميانه از رژيم غاصب، جنايتكار و منحوس اسراييل است. مبارزه با اسراييل و به دنبال آن درگير شدن با همه آنچه در منطقه بوي آمريكا مي دهد، موتور محركه اصلي اسلام انقلابي در منطقه است. اين نكته اي است كه اداره كنندگان كاخ سفيد تا پيش از آغاز انقلاب هاي اسلامي در منطقه هيچ دركي از آن نداشتند. حكومت به ظاهر استوار ديكتاتورها بدل به حجابي پيش چشم غربي ها شده بود كه اجازه نمي داد عمق نفرت ريشه دوانده از اسراييل و آمريكا در جان هاي اين مردم را ببينند. هنر نيروي قدس اين بود كه در تمام آن سال هايي كه آمريكا تصور مي كرد مبارك و بن علي و ملك عبدالله منطقه را در قبضه قدرت آمريكا نگه داشته و آن را به مكاني امن براي اسراييل تبديل كرده اند، آتش مبارزه با صهيونيست ها را در دل هاي مومنان نه فقط روشن نگاه داشت بلكه هر روز بر شدت و شعله آن افزود تا جايي كه اكنون زبانه هاي آن آتش گر گرفته، در حال سوختن دودمان آمريكا در منطقه است. هر وقت آمريكا توانست راز نفرت گسترده از اسراييل در منطقه را دريابد، سر محبوبيت و موفقيت قاسم سليماني و مردانش را هم خواهد فهميد.
در گام سوم، ترس از نيروي قدس، ترس از بسط الگوي انقلاب اسلامي است. حاج قاسم سليماني زماني در يكي از معدود اظهارنظرهاي آشكارش گفته بود ملت ايران تنها ملتي در جهان است كه لياقت شكست تاريخي آمريكا را دارد. حدود 5 سال پيش كه اين جمله از قول حاج قاسم نقل شد بسياري آن را يك آرزوي بزرگ، شيرين و البته دور دانستند. امروز چطور؟ امروز كه نتانياهو هم از بيخ گوش خود صداي امام خميني(ره) را مي شنود و رابرت گيتس مي گويد درگير شدن با ايران به معناي آن است كه فردا آمريكا ناچار باشد درون خاك خود با فرزندان انقلاب ايران بجنگد، آيا باز هم مي توان گفت كه جمله حاج قاسم بيان يك آرزوي دور بوده است؟ آمريكايي ها مي دانند بزرگترين و راهبردي ترين مشكلشان در آينده اين است كه چگونه با روند بازگشت اسلام سياسي به منطقه مواجه شوند. آنچه اين مسئله را سهمگين تر مي كند اين است كه آمريكايي ها دريافته اند بازگشت اسلام سياسي و تلفيق دين و حكومت در منطقه هيچ معنايي جز بسط الگوي ايران ندارد و ايران تنها كشوري در جهان است كه تلفيق موفق و كارآمد دين و حكومت در آن شكل گرفته و تجربه شده است و مهمترين محصول آن تجربه هم همان است كه قاسم سليماني گفت: ايران آمريكا را در منطقه سر جاي خود نشانده است. بله، نيروي قدس مبارزان در منطقه را مسلح مي كند اما نه به سلاح، بلكه به تفكري كه هزاران بار برنده تر از هر سلاحي است. حاج قاسم به كسي در منطقه اسلحه نداده است. نيازي به اين كار نيست. او به مبارزان منطقه آموخته كه چگونه فكر كنند تا از دل آن كاري ترين ايده ها براي ضربه زدن به پيكره استكبار بيرون بيايد. اين بزرگترين سلاح ممكن است. هر زمان آمريكايي ها راز بازگشت اسلام سياسي به منطقه را دريافتند، نيروي قدس را هم شناخته اند.
چهارمين نكته اين است كه ترس از نيروي قدس به معناي ترس از غلبه رفتار ايدئولوژيك بر رفتار پراگماتيك است. آمريكايي ها بهتر از هر كسي در اين جهان، معناي اين جمله را مي فهمند. دو پرونده را در نظر بگيريد؛ يكي پرونده هسته اي در دوران دوم خرداد و ديگري پرونده عراق. يكي را پراگمات ها اداره كردند و ديگري را شاگردان حاج قاسم؛ مردان آفتاب سوخته اي كه كوره راه هاي كوه و بيابان را بهتر از محلات شيك و چشم فريب شهرها مي شناسند.كدام پرونده بهتر اداره شد؟ هر وقت آمريكايي ها جواب اين سوال را دانستند، نيروي قدس را هم شناخته اند.
و آخر از همه ترس از نيروي قدس، هراس از بي معنا شدن مرزهاست. قدس به مومنان ياد مي دهد به جاي ماندن در خانه خود، در خانه دشمن با او بجنگند. آمريكا شايد تا همين اواخر اين موضوع را جدي نمي گرفت اما حالا كه از قلب نيويورك هم صداي مرگ بر اسراييل مي شنود، بايد فهميده باشد كه معناي «عمليات برون مرزي» چيست. هر وقت آمريكايي ها فهميدند كه نفرت از اسراييل چگونه به نيويورك رسيده الگوي عمل نيروي قدس در خاورميانه را هم كشف خواهند كرد.
اين نوشته فقط يك مقدمه است. هر كس بخواهد درباره نيروي قدس سخن بگويد -امر مباركي كه ظاهرا باب آن باز شده- بايد عميقا در يك مفهوم ديگر يعني مفهوم شهادت طلبي هم تامل كرده باشد. آمريكايي ها البته مي دانند اين حرف يعني چه، چرا كه احتمالا تحليلگرانشان به آنها گفته اند كه تقريبا همه اظهارنظرهاي منتشر شده حاج قاسم سليماني مربوط به مجالس بزرگداشت شهداست، مجالسي كه اهلش مي گويد حاج قاسم دعوت به هيچ كدام از آنها را رد نمي كند و كلام اول و آخرش اين است كه: «دعا كنيد جا نمانم». هر وقت آمريكايي ها راز عشق حاج قاسم به احمد كاظمي را فهميدند، نيروي قدس را هم شناخته اند.
خلاصه كنيم. ترس از نيروي قدس، هراس از بهترين و دليرترين مردان ايران است كه در گمنامي محض، در خطرناك ترين حوزه هاي ماموريتي و براي كمك به مردمي كه جز بيان رنج هاي خود چيزي براي عرضه به آنها ندارند و فقط با هدف گسترش اسلام، سر از پا نمي شناسند. مفهومي چنين عميق و بزرگ آيا در ذهن هاي كوچك و ديجيتاليزه شده آمريكايي ها جا مي شود؟
مهدي محمدي

 احمدي نژاد : دولت محكم تر از هميشه در خط امام و رهبري ايستاده است

در حالي كه رسانه هاي مستقل اخبار متفاوتي را از اظهارات احمدي نژاد منعكس كرده اند، دفتر رياست جمهوري با انتشار ديرهنگام خبري رسمي بر ايستادگي دولت بر خط امام، انقلاب و رهبري تاكيد كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در مراسم حاميان گفتمان انقلاب اسلامي گفت: دولت در مقابل تمامي هجمه ها عليه خود سكوت اختيار كرده است اما البته اين سكوت بي پايان نيست و چنانچه احساس كنيم آرمان هاي انقلاب به خطر مي افتد آنگاه مسئوليت عوض خواهد شد.
احمدي نژاد اظهار داشت: كساني كه با بداخلاقي، دولت را با زشت ترين عبارات متهم مي كنند نتوانسته اند و نخواهند توانست كوچكترين سوءاستفاده را از دولت در محضر قاضي عادل اثبات نمايند.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه اگر همه مستكبران و بدخواهان داخلي توان خود را بسيج كنند نمي توانند مانع حركت ملت به سوي قله هاي آرماني شوند، تصريح كرد: نه آمريكا و متحدانش و نه دنباله هاي آنان نمي توانند لطمه اي به ملت بزرگ ايران وارد نمايند.
وي با بيان اينكه كار براي خدا شكست ندارد، گفت: اگر كار براي خدا انجام شود هيچكس نمي تواند آثار و نتايج آن را از ذهن ملت پاك كند؛ راه عدالت و عزت از بين رفتني نيست و دولت محكم و استوار در مسير مستقيم الهي و خدمت به مردم گام برمي دارد.
احمدي نژاد با بيان اينكه كسي كه طرفدار رهبري عزيز است بايد عاشق امام زمان(عج) باشد گفت: جمهوري اسلامي ايران بنيان گذاشته شده تا پرچم امام زمان(عج) را در جهان برافراشته كند و ولايت فقيه براي اين است كه دل ها و ذهن هاي مردم را به سمت امام زمان(عج) سوق دهد.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به جريان انتخابات سال 88 و مسائل مرتبط به آن اظهار داشت: برخي دولت هاي غربي و همسو با آن و عده اي در داخل كشور چنين مطرح مي كردند كه اگر يكبار ديگر اين دولت راي بياورد ديگر نمي توان آن را مهار كرد و حركت عدالت خواهي در سطح بين الملل غيرقابل مهار خواهد بود.
وي اضافه كرد: هنر دولت اين بود كه با سعه صدر و تحمل بالا انتقاد را در چارچوب اصول و ارزش هاي انقلاب به ميدان آورد چرا كه معتقد است نظام جمهوري اسلامي ظرفيت پاسخگويي به تمام نيازهاي مردم را دارد.
احمدي نژاد گفت: كساني كه مشكلات و نارضايتي هاي مردم به خاطر سوءاستفاده ها و عملكرد آنهاست و خودشان و خانواده هايشان با استفاده از بيت المال صاحب ثروت هاي هنگفت شده اند امروز مدعي دولت شده اند و تلاش مي كنند فضاي كار را براي دولت ناامن نمايند.
رئيس جمهوربا اشاره به اينكه دولت پرچمدار مبارزه با مفاسد بوده و يكي از علل اصلي هجمه به دولت همين رويكرد انقلابي بوده است درباره اتهامات مالي عليه دولت گفت: كساني كه به دولت اتهام مي زنند به فضل الهي همانند گذشته در اين موضوع هم شكست خواهند خورد چرا كه دولت پاك است و حتي يك ريال سوءاستفاده هم نمي توانند عليه دولت اثبات كنند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت نقشي در تخلف بانكي اخير ندارد اضافه كرد: مخالفين دولت و كساني كه پشت اين جريان قرار دارند چنين تصور كردند كه فرصت مناسبي بدست آورده اند كه بواسطه آن دولت و برخي از معاونين و مشاورين رئيس جمهور را متهم جلوه دهند، اين در حالي است كه دولت به دنبال برقراري عدالت است و صراحتا اعلام كرده كه تا حد توان در اين مسير ايستادگي خواهد كرد و هر جا حقي از كسي ضايع شود، براي احقاق آن تلاش خواهد كرد و دولت آمده است تا از ظلم و بي عدالتي جلوگيري كند.
گفتني است پيش از انتشار اين خبر از سوي دفتر رياست جمهوري، بخش هاي مختلفي از اظهارات احمدي نژاد در اين مراسم، از سوي بسياري از رسانه هاي مستقل منتشر شده بود و البته تفاوت هاي قابل توجهي ميان اين دو نقل قول قابل مشاهده است.
به نظر مي رسد در بدو امر قرار نبوده كه محتواي اين نشست در سطح رسانه ها انعكاس يابد. مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوري هم در اين ميان انتشار برخي اخبار نادرست در خصوص سخنان رئيس جمهور را با هدف حاشيه سازي و تخريب دولت ارزيابي و اين اخبار را تكذيب كرد.

 پشه (گفت و شنود)

گفت: در نشست كميسيون روابط خارجي سناي آمريكا، تعدادي از سناتورها به كشورهاي اروپايي اعتراض كرده اند كه چرا در تحريم هاي جديد عليه ايران با آمريكا همراهي نمي كنند!
گفتم: نه اين كه تحريم هاي آمريكا خيلي كارساز بوده است؟!
گفت: همين روزنامه انگليسي نوشته است؛ آقاي اوباما و مجلس سنا به جاي طرح تحريم هاي جديد عليه ايران، بهتر است در فكر مقابله با بحران گسترده و عميق اقتصادي آمريكا و اروپا باشند.
گفتم: خب! درست نوشته. چون، ما را تحريم كردند ولي خودشان دچار بحران شده اند. عليه ما فتنه 88 را راه انداختند و حالا شاهد سقوط ديكتاتورهاي دست نشانده عرب و جنبش ضد سرمايه داري وال استريت هستند و...
گفت: همان روزنامه انگليسي از آمريكا پرسيده است؛ مگر تحريم هاي كنوني به نفع غرب بوده كه در پي افزايش دامنه آن هستيد؟!
گفتم: اي ول، از پشه پرسيدند چرا زمستون ها پيدات نميشه، گفت؛ نه اين كه تابستون ها خيلي تحويلمون مي گيريد؟!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤امام خامنه اي در جواب سوال مامور سرشماري فرمودند خانه من سازماني است. بنده مي خواهم عرض كنم آقاجان خانه شما قلب ميليون ها عاشق و دلسوز انقلاب در سراسر ميهن اسلامي است كه همگي آماده جان نثاري هستيم.
6732---0917
¤دوره هشت ساله دفاع مقدس بهترين آزمون براي شناخت دوستان و دشمنان داخلي و خارجي انقلاب بوده و هست. به همين دليل عرض مي كنم اگر بعد از جنگ رزمندگان باقي مانده در اداره كشور و ساختن ايران اسلامي دخالت داده مي شدند وضعيت امروز كشور به مراتب بهتر بود. افسوس كه مسئولين و مديراني كه روي كار آمدند به رزمندگان به عنوان نيروهاي تاريخ مصرف گذشته نگاه كردند .
5010---0913
¤از مديران ارشد صدا و سيما درخواست مي شود نسبت به گزينش مجريان شبكه هاي مختلف كه به تعبير امام راحل(ره) اين رسانه ملي به منزله دانشگاه عمومي است دقت و توجه بيش از گذشته داشته باشيد و به راحتي كرسي استادي اين دانشگاه همگاني را به هر كسي كه از راه رسيده محول نكنند.
عليمرداني
¤از آنجا كه هر شهروندي مي تواند نظر خودش را در مورد نظام رياستي يا پارلماني در كشورمان را بدهد بنده با نظام پارلماني بيشتر موافق هستم، چرا كه در تشكيل دولت از احساسات پاك مردم كمتر سوءاستفاده مي شود.
0950---0919
¤از آقاي توكلي درخواست مي شود پاسخ دهند چه شباهتي بين فرد متديني چون آقاي حسيني و قوم كافر و ملحد حضرت موسي وجود دارد كه ايشان اين قياس مع الفارق را انجام دادند؟
تجارتچي
¤از سازمان تبليغات اسلامي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري كرمان درخواست مي شود به هيئت هاي اهل بيت عصمت و طهارت كه به تازگي توسط جوانان و نوجوانان شكل گرفته است از جمله هيئت «محفل غم، فدائيان حسين(ع)» كمك و مساعدت نمايند تا بتوانند به فعاليت فرهنگي و ورزشي، قرآني، اجتماعي خود ادامه دهند و با تقويت ارتباط جوانان با قرآن و اهل بيت، آنها را از آسيب هاي اخلاقي مثل مواد مخدر مصون نگه دارند.
حكمتي
¤چرا مسئولين شركت سايپا و پليس راهور پاسخگوي مطالب مندرج در روزنامه ها درخصوص عدم شماره گذاري پرايد 132 دوگانه سوز نيستند؟
1963---0914
¤با توجه به تهيه بست آپ باكس و آنتن هوايي، شبكه هاي صدا و سيما متاسفانه در منطقه 18 تهران بسيار بد دريافت مي شود و با قطع و وصل بسيار همراهند با اين وجود ما چه كنيم؟
چند بار ديگر آنتن جديد و بي نتيجه بخريم به خدا شرم دارم در بام خانه ديش ماهواره بگذارم.
چرا مردم را به آن سمت سوق مي دهيد. اگر باور نداريد سري به منطقه 18 بزنيد و مشكل دريافت شبكه هاي صدا و سيما را از نزديك مشاهده كنيد.
احمد فرهاني
¤ در تاريخ 30/7/90 با شركت هوايي... به عتبات مشرف شديم كه متأسفانه كاروان نه روحاني داشت و نه مداح و محل اسكان به شدت غيربهداشتي بود كه روز بعد به هتل باب الحوائج در پشت بين الحرمين نقل مكان كرديم. مدير كاروان همچنين براي راهنماي حرمين (مرشد) نيز از هر زائري 20 هزار تومان گرفت. از مسئولين سازمان حج و زيارت درخواست مي شود نظارت بيشتري بر كاروانهاي اعزامي به عتبات داشته باشند.
جمعي از زوار 30/7/90 به عتبات
¤ با وجودي كه شركت حمل و نقل آبادان، دولتي است ولي كاركنان آن هنوز هم شركتي اند. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
5890---0918
¤ براي رفع سد معبر با 137شهرداري تماس گرفتم در جواب گفتند در صورت مراجعه مستقيم به ناحيه شهرداري و تنظيم شكايت كتبي به موضوع رسيدگي خواهد شد. غرض اينكه مردم بدانند كه چرا افراد مخل امنيت و آسايش شهروندان با آرامش خاطر به ايجاد مزاحمت در شهر مي پردازند و از اين بابت هيچ نگراني و ترسي ندارند.
5716---0912
¤ براي تشويق و ترغيب علاقمندان به سرمايه گذاري در صنعت مهم و عظيم گردشگري در كشور عزيزمان ايران بايد اعتبارات و امكانات جديد بيشتري همراه با بخشودگي هاي مناسب در قالب بسته هاي تشويقي ارائه بشود.
2143---0913
¤ اگر هدف دولت و مسئولين در اجراي طرح تعويض خودروهاي فرسوده صرفه جويي و كاهش در مصرف سوخت است پس چرا در اين طرح به جاي خودروهاي دوگانه سوز استاندارد، مجدداً خودروهاي بنزين سوز و غيراستاندارد تحويل مردم مي دهند؟ لطفاً اين معما را براي ما مردم حل كنند.
4154---0912
¤ مي خواستم اطلاع بدهم پروژه 115 واحدي مسكن مهر برخوار در اصفهان به علت عدم پرداخت مطالبات پيمانكار مربوطه تعطيل شده است. چرا رسيدگي نمي كنند؟
0145---0913
¤ شهرداري تهران به جاي هزينه هاي كلان در تعويض سنگ فرش هاي پارك ها مثل پارك هفت تير اين بودجه را صرف پر كردن چاله چوله هاي متعدد سطح خيابان هاي شهر بكند كه موقع بارندگي تبديل به حوضچه و استخر مي شوند و اتومبيل هاي عبوري با افتادن داخل اين گودال ها تمام بدن عابر يا عابرين را با آب كثيف شست و شو مي دهند.
حبيبي
¤ علي رغم 7 تا 10 برابر شدن قيمت نان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها متأسفانه كيفيت پخت و كميت يعني وزن و اندازه نان در شهرستان اصفهان نه تنها بهتر نشده بلكه به مراتب بدتر شده است. واقعاً جاي رسيدگي و كنترل و نظارت بيشتري در اين مورد وجود دارد و به اين مهم نبايد بي توجهي شود.
بليغيان از اصفهان
پاسخ روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بابل
با توجه به مطلب درج شده در روزنامه، مورخ 27 مهر 1390 تحت عنوان «دانشگاه علوم پزشكي بابل و بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهر از واريز كمك هزينه دانشجويان شاهد و ايثارگر خودداري مي كند...» به آگاهي مي رساند:«با عنايت به اينكه متولي پرداخت كمك هزينه دانشجويان شاهد و ايثارگر، بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان مي باشد و ستاد شاهد و ايثارگر اين دانشگاه، صرفاً مسئوليت ارسال ليست شاهد و ايثارگر به بنياد شهيد و امور ايثارگران را عهده دار مي باشد؛ اين ستاد همواره ليست دانشجويان را در نيم سال تحصيلي مورد نظر و غيره، پيشتر به مرجع پرداخت كننده ( بنياد شهيد و امور ايثارگران) ارسال كرده است.»
¤ بيش از يك ماه از سال تحصيلي گذشته اما دبيرستان نور قائم در منطقه خيابان ستارخان- بهبودي در وضعيت نامناسبي به سر مي برد، به طوري كه ظرف مايع دستشويي درست و حسابي ندارد و لوله آن چنان خشكيده و كثيف است كه مايع دستشويي به زحمت و قطره قطره مي ريزد. چندين بار انتقادهاي مكرر خود را به مسئولان مدرسه گفته ام اما متاسفانه هيچ توجهي نمي كنند.
يك هم وطن
¤ خدا گواه است ما كارگران اداره توزيع آمل از زمان توزيع سهام عدالت در دولت نهم تاكنون هنوز مشمول دريافت سهام عدالت نشده ايم.
نام محفوظ
¤ در روزنامه روز سه شنبه به نقل از مديرعامل صندوق تامين اجتماعي در سنندج نوشته ايد كه 70 درصد هزينه هاي دارويي بيماران سرپايي را بيمه پرداخت مي كند و 30 درصد بقيه را خود بيمه شدگان پرداخت مي كنند. تعجب آور است كه هنوز نمي دانيد كه بيمه شدگان 70 درصد مي پردازند و 30 درصد باق مانده را تامين اجتماعي مي پردازد.
پيكر
¤ يك پروژه مسكوني در منطقه 16 خيابان فدائيان اسلام چهارراه بعثت كوچه شهيد اسدي قرار دارد كه 18 سال است ساخت و ساز آن متوقف شده است و موجبات اذيت مردم محله و به ويژه عابرين را فراهم كرده است. به شهرداري چندين بار مراجعه كرده ايم، اما كسي پاسخگو نبوده است و حتي شخص آقاي قاليباف از اين پروژه بازديد كرده و در جريان اعتراضات مردمي نيز قرار گرفته است اما انگار زورش به مالك اين پروژه كه ظاهراً شخصي نيز مي باشد نرسيده است.
يكي از اهالي
¤ 14 سال پيش به اتفاق 50 كارمند ديگر بهداري از شركت تعاوني زميني رابه نرخ روز خريداري كرده ايم و در قبال آن سند نيز دريافت كرده ايم.
از دوسال پيش محرز شده فردي كه اين زمين ها را به تعاوني و سپس به ما فروخته است با سند جعلي دست به اين اقدام زده است اما متاسفانه قاضي شماره 120 دادگاه كرج با وجود رفت و آمدهاي مكرر اقدامي براي احقاق حقوق كارمندان نكرده است.
يك شهروند
¤ از كارگران نساجي مازندران هستم. شما در تاريخ 26 مهر در خبري اعلام كرده ايد كه كارگران نساجي مازندران 3 ماه حقوق دريافت نكرده اند در حالي كه صحيح آن 15 ماه است. خواهشمند است اصلاح بفرماييد.
يك كارگر نساجي
¤ از مسئولين شركت واحد و شهرداري تهران- كرج درخواست مي شود مشكل ميني بوسهاي خط كرج آزادي كه صبحها حضور ندارند را به شكلي مرتفع نمايند تا مسافران سرگردان نباشند.
3977-0919
¤ مي خواستم خطاب به شهردار محترم تهران بگويم به جاي اتصال بزرگراه يادگار امام به آزادراه ساوه، فكري براي اتصال اين بزرگراه به خيابان دامپزشكي بكند و ساكنين خيابان بهنود را از ترافيك كشنده نجات بدهد.
4370-0912
¤ از مسئولين قواي مقننه و مجريه درخواست مي شود به وضعيت قشر كم درآمد توجه ويژه اي نمايند.
علي افشاري از اروميه
¤ ما حدود 12 نفريم كه اسفند 89 از دانشگاه علامه طباطبايي(ره) بازنشسته شديم. پس از قريب به 7 ماه پاداش بازنشستگي ما را پرداخت كردند، ولي از حقوق ماهانه بازنشستگي ما هيچ خبري نيست. از وزير محترم علوم و مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
بازنشستگان اسفند 89 دانشگاه علامه طباطبايي(ره)
¤ هر از چند گاه تعدادي از افراد با آلات موسيقي در مناطق مختلف شهر بويژه لويزان- شيان مشاهده مي شوند كه گويا قصد شكستن قبح حرمت شرعي موسيقي هاي مبتذل را دارند و كسي نيز متعرض آنها نمي شود از نيروي انتظامي درخواست مي شود با چنين افرادي برخورد جدي نمايند.
خانم موحد
¤ شماره پلاك موتورسيكلت من با يك موتورسيكلت ديگر يكي بوده و به خاطر اشتباه پليس راهور و شماره گذاري، ستاد سوخت 250 ليتر بنزين موجودي ام را سوزانده است. چه كسي پاسخگوي مشكل ياد شده است؟
حسين از تهران
¤ بنده شاهدم كه بعضي از هم وطنان در مراجعه به مطب پزشكان و درمانگاه ها توانايي پرداخت پول حداقل تعرفه دولتي را ندارند ولي از آن طرف مبالغ كلاني از بيت المال هزينه ورزش چند دختر و پسر بي توجه به شئونات اسلامي در مسابقات خارجي مي شود.
يك پزشك متخصص
¤ آيا بانك پاسارگاد با ملاك قرار دادن تاريخ شاهنشاهي ايران خود را بانك هزاره سوم مي خواند؟
0201-0912
¤ از مالباختگان پروژه شفق هستم با توجه به محكوميت كلاهبردار چرا پول ما را پس نمي دهند؟
5034-0912
¤ در ميدان انقلاب تهران تبليغات مؤسسه گاج را زير تمثال هاي مبارك حضرت امام خميني(ره) و امام خامنه اي انجام داده اند. چرا شهرداري جلوي اين گونه كج سليقگي ها را كه بعضا داراي معني مشكوكي است نمي گيرد.
6957-0912
¤ شوق و ذوق در زمينه سرودن شعر دارم. لطفا راهنمايي كنيد چگونه مي توانم اشعار سروده شده ام را براي شما بفرستم؟
4775-0917
كيهان: شما مي توانيد از طريق نشاني هاي ذكر شده در پايين صفحه آخر روزنامه ، سروده هاي خود را به سرويس ادب و هنر روزنامه ارسال داريد.
¤ از وزير محترم اقتصاد و رئيس بانك مركزي درخواست مي شود اجازه گذاشتن اسامي ائمه اطهار بر روي مؤسسات مالي و اعتباري كه موجب خدشه بر اسامي متبركه است ندهند. از نمايندگان مجلس نيز درخواست مي شود با تصويب قانوني مانع اين كار مؤسساتي كه با مقدسات مردم بازي مي كنند، شوند.
4652---0912
¤ مهندس مكانيك و داراي 26 سال سن هستم و به علت بيكاري قادر به ازدواج نيستم مدت يك سال است در كارخانه ايران خودرو بابل ثبت نام كرده ام ولي مديرعامل كاركنان را با واسطه و سفارشي جذب مي كند. از مسئولين محترم به ويژه مهندس نجم الدين مديرعامل ايران خودرو درخواست مساعدت و رسيدگي دارم.
3092---0912
¤ در تاريخ 7/8/90 ساعت 30/14 وقتي در ايستگاه مترو دروازه دولت به سمت مصلي بودم به بهانه سالروز جشن ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) آهنگ تند و زننده و ناهنجار و بلندي در حال پخش بود كه واقعاً انسان پايبند به شرع از شنيدن آن شرم مي كرد. باتوجه به تغيير و تحول در مديريت مترو انتظار مي رود كه معضلات گذشته در مترو تكرار نشود. از سازمان فرهنگي و هنري شهرداري نيز درخواست دارم به نام مقدس اهل بيت دل آنها را به درد نياوريم.
راسخ
¤ از عملكرد مثبت و حسن برخورد مديريت و كاركنان سامانه نظارت و پي گيري 85121 شركت برق منطقه اي تهران بزرگ تقدير و تشكر مي شود.
محمدي
¤ در شهريور 90 براي تعويض كارت ملي، شناسنامه و گذرنامه اقدام نمودم اما در هنگام دريافت اين مدارك مشاهده كردم عكسهايم روي مدارك اسكن شده و كيفيت آن به قدري پايين است كه عكس چاپ شده خودم را روي مدارك تشخيص نمي دهم. از اداره گذرنامه و ثبت احوال، سؤالم اين است كه چرا وقتي اين همه افزايش قيمت براي صدور اين گونه مدارك در نظر گرفته اند، كار را بي كيفيت تحويل مردم مي دهند. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
رستم زاده
¤ از مراجع عظام تقليد درخواست مي شود حكم اسلام در مورد اسب سواري و دوچرخه سواري بانوان را اعلام نمايند.
0975---0911
¤ مسافرخانه هاي تهران در قبال پولي كه از مراجعين مي گيرند سرويس دهي خوبي ندارند از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
4992---0914
¤ چرا سرويس هاي بهداشتي اكثر پمپ هاي بنزين جاده هاي كشور يا تعطيل اند يا غيربهداشتي.
ناصري
¤ بانك انصار خرم آباد به بنده چهار ميليون و 350 هزار تومان وام داده در مقابل بايد طي 5 سال مبلغ ده ميليون تومان به بانك برگردانم چرا اجازه داده اند بعضي از بانك ها چنين درآمدزايي داشته باشند. پس بانكداري اسلامي چه مي شود؟
2307---0916
¤ در دبيرستان رسالت منطقه سلطانيه واقع در استان زنجان دانش آموزان از سرما پتو دور خود مي پيچند . چرا سيستم گرمايي را راه نمي اندازند.
2402---0912
¤ اگر اصرار مردم براي محاكمه سران فتنه و عاملان فسادهاي مالي در كشور مورد بي توجهي مسئولين قوه قضائيه قرار گيرد دلسردي دلسوزان انقلاب را به دنبال خواهد داشت و هيچ چيزي اين ضرر و زيان را جبران نخواهد كرد.
5764---0912
¤ در حالي كه رئيس بانك مركزي اعلام كرد ضامن كارمند براي اخذ وام ازدواج الزامي نيست، بانك ملي شعبه لالجين همدان بي توجهي مي كند و طفره مي رود. به كجا بايد شكايت بكنيم تا نتيجه بگيريم.
0392---0918
¤ در دبستان دخترانه كوثر در شهرستان آبدانان ايلام با موافقت مسئولين مدرسه خوراكي هاي غيرمجاز مي فروشند اعتراض كرديم جواب دادند چون دانش آموزان علاقه دارند مي فروشيم. از مسئولين بهداشت مي خواهيم جلوگيري كنند.
3649---0918
¤ وقتي از زبان رهبر معظم انقلاب مي شنويم كه مسئولين به وظايف خود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل نكرده اند غصه دار مي شويم. تكليف حقوق و مزايايي كه بابت كارهاي انجام نشده گرفته اند چه مي شود؟
0980---0912
¤ اگر تعارف ها را كنار گذاشته بوديم و با معيارها و شاخص هاي حكومت علوي با مسئولين برخورد مي كرديم امروز شاهد عرض تسليت بعضي از دولتمردان خطاب به ابوجهل هاي عربستان و قاتلين شهداي بحرين و يمن نبوديم. اي مسئولين كشور پاسخ بدهيد وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در مراسم تدفين وليعهد عربستان چه مي كند؟
3863---0912
¤ در صدا و سيما چه اصراري وجود دارد كه وقتي كارشناس مدعو مرد مي باشد از مجري زن استفاده مي شود. به جاي اينكه هر روز كه مي گذرد موازين شرعي و عقلي بيشتر رعايت شود متأسفانه شاهد پس رفت هستيم.
8516---0919
¤ براي تعويض چهار عدد لامپ سوخته بلوار كوهسار منطقه شهران با سامانه 121 تماس گرفتم و طرح موضوع كردم ولي خبري نشد. بعد از آن مشكل را با واحد شكايات در ميان گذاشتم. متاسفانه تاكنون ترتيب اثر نداده اند. چرا؟
0424---0919
¤ آقاي رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب كدام مصلحت و با چه توجيهي در نوشتن نامه تسليت به پادشاه عربستان هم داستان شده اند و با اين اقدام دل ما مردم را خون كرده اند.
9191---0935
¤ مصاحبه اي كه صدا و سيماي خراسان جنوبي در سفر هيئت دولت به اين منطقه با معاون اول رياست جمهوري انجام داد كاملا بدون تشريفات و در يك فضاي بسيار ساده و با دكوري ارزان قيمت صورت گرفت. اميدواريم چنين الگوي مصرفي در ساير مناطق كشور به ويژه پايتخت تقليد بشود و از هزينه هاي زائد براي چند دقيقه اجراي برنامه جلوگيري بكنند.
0692---0918
¤ وقتي چند روز پيش در تلويزيون صحنه باز نشدن چرخ جلو و فرود اضطراري هواپيماي كشورمان توسط خلبان شجاع ايراني را مشاهده كردم كه با ظرافت و دقت تمام هواپيما را بر زمين نشاند با خوشحالي به او احسنت گفتم و به خاطر وجود چنين خلبان ايراني بر خودم باليدم. بنده به ايشان و ملت به خاطر وجود چنين افراد وظيفه شناس و باخدايي تبريك مي گويم.
خانم گلشن- اصفهان
¤ از مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي به جد خواهان برخورد قاطع با عوامل كشتار شيعيان بحرين هستم. بايد هرچه سريع تر جلوي اين جنايت ها گرفته شود.
يك شهروند
¤ بالاخره تكليف مردم را مشخص كنيد كه آيا ما حامي ملت هاي مظلوم كشورهاي منطقه هستيم يا حامي سران جلاد و جنايتكار حاكم بر آن ها، كه وقتي يكي از آنها مي ميرد براي عرض تسليت و احترام به حضور خاندان آنها مي رسيم آن هم با آن وضعيت.
يك شهروند- سراب
¤اگر مسئولين كشورمان آمريكايي هاي زنداني را آزاد نمي كردند امروز گاوچران هاي اين كشور به ايران تهمت ساختگي ترور سفير عربستان را نمي زدند.
4336-0912
¤ وقت زيادي از مجلس و نمايندگان آن به امور جزئي و بي فايده مثل سؤال از وزرا مي گذرد. بايستي مجلس بيشتر به گره گشايي از مشكلات مردم از طريق وضع قوانين بپردازد.
عباس آگهي
¤ به مقايسه كننده مشايي با شهيد بزرگوار آيت الله بهشتي بفرماييد در كجا ديده شد كه شهيد بهشتي با هنرپيشه اي معلوم الحال و با پوشش زننده عكس يادگاري بگيرد و از پول بيت المال به حلقوم چنين افرادي بريزد.
8460-0913
¤ ديديم صلابت تو پابرجا ماند
انگشت تحير به لب دنيا ماند
والله به تاريخ نخواهند نوشت:
سيدعلي خامنه اي تنها ماند.
براي سلامت و طول عمر امام خامنه اي صلوات
6765-0919
¤ از كاركنان خانم داراي حجاب برتر در سيماي جمهوري اسلامي مثل گزارشگر محترم و متين هواشناسي بسيار ممنونم و به آنها افتخار مي كنم.
9005-0913
¤ اعترافات اخير وزير خارجه آمريكا در داشتن نقش و حمايت مستقيم از فتنه 88 ضربه اي محكم وارد شده به ارباب سران فتنه را آشكار كرد و شكست دوباره آنها را به تصوير كشيد اما اين بار به صورت مستند.
سليمان بلغار
¤ حيواناتي چون كفتار چه گناهي كرده اند كه انسان نماهايي چون جنايتكاران صهيونيستي، آمريكايي، انگليس، فرانسوي و... در ستون كيهان و خوانندگان به اين حيوان زبان بسته تشبيه مي شوند.
5741-0912
¤ به راستي اگر مهدي هاشمي، فائزه هاشمي و عفت مرعشي نسبتي با آقاي هاشمي رفسنجاني نداشتند با آن همه اقدامات تحريك آميزي كه در سال88 كردند با آنان همين رفتار مي شد كه شد؟
مرداني
¤ دولت اصولگراي آقاي دكتر احمدي نژاد الحق والانصاف يكي از پركارترين و مردمي ترين دولت هاست كه شبانه روز براي اعتلاي ايران اسلامي تلاش مي كند و بر هيچ كس پوشيده نيست و من با جان و دل اعلام مي كنم حامي دكتر احمدي نژاديم.
امير مشاط زاده از قزوين
¤ در سال 76 مبلغ يك و نيم ميليون وام مسكن گرفته ام. درحال حاضر متقاضي وام مسكن مهر هستم. اما اداره مسكن و شهرسازي شهرستان لاهيجان اعلام مي كند به شما تعلق نمي گيرد. آيا اين عدالت است؟
0533-0911
¤ از درج احاديث گرانبها و فرمايشات امام جواد(ع) در صفحه معارف كه بسيار آموزنده و مفيد بود صميمانه تشكر مي كنم. اجركم عندالله
محمدرضا صادقي فر از مشهد مقدس
¤ از آقاي قاليباف شهردار تهران كه طي چند روز بارندگي در تهران براي مردم شريفمان استخر رايگان در خيابان ها داير كردند تقدير و تشكر مي شود.
رئيسي
¤ از مسئولين سازمان ميراث فرهنگي خراسان جنوبي درخواست مي شود نسبت به توسعه ساختمان امامزاده روستاي «امرودكان» اقدام نمايند.
2773-0913
¤ شهروندان باغستان از بي توجهي مسئولين اتوبوسراني كرج به ستوه آمده اند سرد بودن اتوبوسها، بي ادبي برخي رانندگان، عدم تنظيم مناسب براي كاهش فاصله زمان حركت در صبح و... علت اصلي اين امر است. اميد است مسئولين براي حل مشكلات فوق اقدام نمايند.
5862-0935
 در سفر اولين مقام رسمي كشورمان به ليبي جديد صورت گرفت
استقبال گرم انقلابيون ليبي از صالحي

رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان كه براي تبريك به مردم ليبي به اين كشور سفر كرده بود با استقبال گرم انقلابيون ليبي روبرو شد.
علي اكبر صالحي وزير امور خارجه صبح چهارشنبه به منظور شركت در نشست استانبول كه به موضوع افغانستان پرداخت راهي استانبول شد و پس از شركت در نشست و ايراد سخنراني و ديدار و گفت وگو با برخي مقامات شركت كننده، صبح پنجشنبه عازم ليبي شد تا ضمن ديدار و گفت وگو با مقامات اين كشور پيروزي اخير ملت ليبي را تبريك بگويد.
وي در اين سفر يك روزه ابتدا وارد بنغازي شد و ضمن ديدار با مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي و عبدالحفيظ معاونش در محل اين شورا و شركت در نشست مطبوعاتي مشترك، از يك مركز خدمات پزشكي و توانبخشي در بنغازي در زمينه ساخت پروتز و اعضاي مصنوعي بازديد كرد.
صالحي در بدو ورود به فرودگاه بنغازي مورد استقبال عبدالحفيظ غوقه معاون رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي قرار گرفت و پس از آن در جمع خبرنگاران هدف از سفرش به ليبي را تبريك به ملت بزرگ، انقلابي و اسلامي كشور دوست و برادر ليبي عنوان كرد.
وزير خارجه كشورمان ضمن ابراز خرسندي از حضور در ليبي، گفت: خوشحاليم در ليبي هستيم و با مردم اين كشور در جشن آزادي آنها سهيم مي باشيم.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران از ابتداي قيام مردم ليبي در ارتباط با انقلابيون بود، اظهار داشت: ولي شرايط اقتضا نمي كرد كه اين مسائل را مطرح كنيم. الان به لطف خدا كه عزيزان در ليبي پيروز شده اند همه چيز روشن مي شود.
صالحي اضافه كرد: ما جزو اولين مسئولان كشورهاي خارجي هستيم كه بعد از تعيين نخست وزير جديد به ليبي سفر كرده ايم و اين را به فال نيك مي گيريم.
رئيس دستگاه ديپلماسي عنوان كرد: يقيناً اين سفر مقدمه اي براي روابط عميق و گسترده با ليبي است.
وي ادامه داد: بنا داريم در ليبي بيمارستان داير كنيم و هرچه زودتر امكاناتي براي ساخت پروتزهاي مصنوعي اعضا فراهم سازيم.
علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان همچنين روز پنجشنبه به عنوان اولين مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران كه پس از تحولات ليبي به اين كشور سفر مي كند در بنغازي با مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي ديدار و گفت وگو كرد.
وزير خارجه كشورمان در اين ديدار با ابلاغ تبريك صميمانه مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهور و مردم كشورمان به مردم مسلمان ليبي به مناسبت پيروزي انقلاب اين كشور، آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال تجربيات به مردم و دولت ليبي در زمينه هاي مختلف بدون هرگونه چشم داشت و اعلام و عزم كشورمان براي گسترش همكاري هاي دو كشور را مورد تأكيد قرار داد.
وي همچنين با اشاره به مسئله امام موسي صدر و با تأكيد بر اهميت اين موضوع براي مردم ايران و ديگر ملت هاي منطقه، خواستار اهتمام جدي رهبري و دولت جديد ليبي براي همكاري در زمينه دستيابي به اطلاعاتي در اين ارتباط شد.
مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي نيز در اين ديدار با ابراز تشكر از پيام مقامات عاليرتبه كشورمان به مناسبت پيروزي انقلاب مردم مسلمان ليبي، مراتب سپاس، تشكر و سلام گرم خود را به حضور مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهور و مردم كشورمان ابلاغ كرد.
وي در اين ديدار با اشاره به روابط جمهوري اسلامي ايران و شوراي ملي انتقالي ليبي از ابتداي آغاز انقلاب در اين كشور از كمك ها و مساعدتهاي جمهوري اسلامي ايران به مردم كشورش به ويژه ميزباني از جمعي از مجروحين انقلاب ليبي تشكر و قدرداني كرد.
عبدالجليل در اين ديدار با اشاره به ضرورت تبيين ديدگاه اسلامي در جهان بر نقش جمهوري اسلامي ايران در پاسداري از تفكرات اسلامي و برافراشتن ديدگاه اسلامي، اهميت جلوگيري از تفرقه و فتنه در جهان اسلام را مورد تأكيد قرار داد.
صالحي پس از ديدار و گفت وگو با مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي در نشست خبري مشترك به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وي در آغاز اين نشست و در پيامي كه به زبان عربي قرائت كرد، گفت: اي مردم قهرمان ليبي در اين شرايط حساس و مهم كشور برادر ليبي از رئيس شوراي ملي انتقالي و اعضاي آن و مردم قهرمان اين كشور براي حسن استقبال از اينجانب و هيئت همراه تشكر مي كنم.
رئيس دستگاه ديپلماسي خطاب به مردم ليبي اظهار داشت: اي مردم مجاهد بر شما اين پيروزي بر نظام ديكتاتوري كه با كمك الهي محقق شد، مبارك باد.
وزير خارجه همچنين از مجروحان ليبيايي نيز عيادت كرد و در ضيافت ناهار معاون رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي حضور يافت.
صالحي پس از آن عازم طرابلس شد و در فرودگاه طرابلس نيز مورد استقبال قائم مقام وزير خارجه ليبي قرار گرفت.
وي ضمن حضور در ميدان شهداي ليبي از باب العزيزه مقر قذافي كه اكنون به تلي از آوار و خرابه اي تبديل شده ديدن كرد.

 سفير سوئيس به وزارت خارجه احضار شد

به دنبال اعتراض ايران به حمايت هاي آمريكا از تروريسم دولتي سفير سوئيس به وزارت خارجه كشورمان احضار شد.
در پي تشكيل جلسه بررسي موضوع ترور مقامات ايراني در مجلس نمايندگان آمريكا سفر سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه احضار و با تسليم يادداشتي مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران نسبت به تداوم سياست وقيحانه حمايت دولت آمريكا از تروريسم دولتي به وي ابلاغ شد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رئيس دفتر آمريكاي شمالي وزارت امور خارجه در اين ملاقات تاكيد كرد: برگزاري چنين جلسه اي و سكوت سوال برانگيز دولت آمريكا در قبال آن در تعارض با تعهدات حقوقي واشنگتن در زمينه مبارزه با تروريسم است. وي تصريح كرد: با توجه به تهديدات به عمل آمده عليه مقامات رسمي كشورمان در اين جلسه، مسئوليت هرگونه اقدام تروريستي عليه مقامات ايراني متوجه دولت آمريكا خواهد بود.
خانم آگوستي سفير سوئيس با استماع مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد كه فورا مراتب را به واشنگتن منعكس و هرگونه نتيجه دريافتي را به وزارت امور خارجه اعلام خواهد كرد.

 گويا نيوز: تعارف چرا؟جنبش سبز واقعاً آمريكايي بود (خبر ويژه)

دو پايگاه اينترنتي وابسته به اپوزيسيون صراحتا اعلام كردند اپوزيسيون از حمايت هاي علني آمريكا و غرب حمايت مي كند و ادعاي تكذيب اين موضوع خود يك دروغ آشكار است.
گويانيوز در اين باره به قلم يكي از اعضاي سابق گروهك تحكيم كه نوچگي نهضت آزادي را مي كند، نوشت: سران جنبش سبز اگر محبوبيتي در ميان اپوزيسيون پيدا كردند، نه به دليل ثبات در مواضعشان كه برعكس، به اين دليل بود كه مواضعشان تغيير كرده است. كساني مثل آقاي اميرارجمند بايد از خود بپرسند كه چرا در طول جنبش سبز حتي يك بار شعار عليه آمريكا داده نشد و شعار نه غزه نه لبنان يا جمهوري ايراني مطرح شد؟ آيا معناي شعار «اوباما يا با اونا يا با ما» جز طلب حمايت هاي خارجي و كسب حمايت آمريكا بود؟ مگر نه اينكه شيخ مهدي كروبي شجاعانه و با صراحت در مصاحبه با مجله آمريكايي نيويوركر از حمايت غرب و آمريكا استقبال كرد و در زماني كه رئيس مجلس ششم بود با هيئتي آمريكايي ديدار نموده بود؟
از سوي ديگر سايت روزنت در مطلبي به قلم «ا-ن» طنزنويس فراري كه در محافل ضدانقلاب از او به عنوان عامل پروژه افتضاح«درازگوش تروا» ياد مي شود، خطاب به هيلاري كلينتون نوشت: خانم كلينتون! اخيرا گفته ايد سران جنبش به شما پيام داده اند كه ما نياز به كمك نداريم... اما پيام، اين تعارف است. شما خود را دوست ما مي دانيد و ما هم مطمئنيم كه شما دوست ما هستيد. شما نبايد به حرف ما گوش كنيد. بايد اصرار كنيد، بعد ما مي گوييم نه، بعد كم كم قبول مي كنيم. اين يك راز است[!]
روزنت هم شعارهايي چون نه غزه نه لبنان و اوباما يا با اونا يا باما را نشانه روشن استقبال محافل ضدانقلاب از حمايت هاي آمريكا دانسته و تصريح كرده كه آمريكا طبيعتا نبايد در ايران دنبال سران لائيك براي اپوزيسيون بگردد بلكه بايد به دنبال افرادي مثل موسوي و كروبي براي حمايت باشد.
«ا-ن» در پايان مي نويسد: مطمئنم بعد از انتشار اين نوشته توسط همه دوستانم متهم به هزار اتهام سخت خواهم شد ولي جنبش سبز و جنبش سكولار به طور جدي به حمايت دولت آمريكا نيازمند است. ما متاسفانه كمك هاي مالي خارجي را نگرفته ايم. [!!!]
بنابر اخبار موثق، چنين نوشته هايي اصالتا به قصد فاكتور كردن براي نهادهاي مسئول توزيع دلارهاي آمريكا تهيه مي شود و افراد كلاهبردار به قصد سركيسه كردن طرف هاي مستأصل در واشنگتن حاضر مي شوند به ترويج علني «مزدوري» بپردازند. اسرائيل: يك موشك بزنيم ايران 15هزار موشك مي زند (خبر ويژه)

محافل دولتي آمريكا، اسرائيل و انگليس در اقدامي به ظاهر هماهنگ اما در واقع طبق تقسيم كار قبلي، سناريوي جدي تر شدن فشار و تهديد عليه ايران را از سر گرفته اند.
براساس اين سناريو، ابتدا و تعمداً- به اصطلاح- خبري! توسط هاآرتص درز داده شد مبني بر اينكه موضوع حمله اسرائيل به ايران جدي شده است. همزمان برخي سخنگويان دولتي آمريكا با تظاهر به اينكه دراين باره نمي توانند موضع صريحي اتخاذ كنند، مدعي شدند فشارها و تحريم ها را عليه ايران شديدتر مي كنند و همزمان گاردين ابعاد ديگري از اين سناريو را تا حدفاصل تحريم و تهديد نظامي پيش برد. ماحصل اين پروژه چند لايه جنگ رواني، القاي اين نكته به مخاطبان ايراني بود كه تهديدها را بايد جدي بگيرند و به پاي ميز مذاكره بيايند.
باراك اوباما پنج شنبه در حاشيه اجلاس گروه 20 گفت: من و ساركوزي هر دو توافق داريم كه بايد فشار بي سابقه اي به ايران وارد شود. يكي از مسائل امنيتي مهم كه ما گفت وگو كرديم، موضوع تهديد مداوم برنامه هسته اي ايران است.
همزمان با اين اظهارات، روزنامه صهيونيستي هاآرتص نوشت: نتانياهو و باراك نخست وزير و وزير جنگ اسرائيل در تصميم حمله به ايران جدي هستند و مي كوشند موافقت همه اعضاي كابينه براي حمله به تاسيسات اتمي ايران را كسب كنند.
جي كارني سخنگوي كاخ سفيد، از اظهارنظر درباره اين خبر خودداري كرد و گفت: تحريم ها ايران را منزوي كرده و آمريكا در حال حاضر به ديپلماسي تمركز دارد. همزمان، گاردين اين طور القا كرد كه آمريكا و انگليس براي حمله به تاسيسات اتمي ايران برنامه ريزي كرده اند.
اما از لايه هاي علني اين رويكرد چندگانه سياسي- رسانه اي براي سر پا نشان دادن تهديدهاي اقتصادي و سياسي و نظامي غرب كه بگذريم، ابعاد واقعي تر در تحليل هاي منتشره جلب توجه مي كند.
نوشته اخير گاردين بر خلاف ادعاي دولتمردان آمريكا مبني بر انزواي ايران و اثرگذاري تحريم ها، تصريح مي كند: «تحريم ها و حملات ويروسي به تاسيسات هسته اي ايران مانع از آن نشده اند كه ايران از گسترش اورانيوم غني شده باز بماند. يك مقام ارشد وايت هال در انگليس مي گويد ايران به شكل شگفت آوري در مقابل فشارهاي تحريمي و ديگر فشارها مقاومت كرده است. اين مقام مي گويد ايران مجددا رويكرد تهاجمي در پيش گرفته است. ايران توانسته حمله ويروس استاكس نت به برنامه هسته اي اش را محدود و سپس جبران كند. سرويس هاي اطلاعاتي غربي به اين جمع بندي رسيده اند كه ايران ظرفيت برنامه غني سازي اورانيوم خود را به طور كامل احيا كرده است.»
به نوشته گاردين «اكنون به نظر مي رسد ايران از صدمات استاكس نت عبور كرده و حتي توانسته بر ظرفيت برنامه غني سازي خود بيفزايد. سازمان هاي اطلاعاتي غربي معتقدند كه ايران با جابجايي امكانات هسته اي اش و فعال تر كردن مركز هسته اي فردو در نزديكي استان قم به شدت بر اقدامات حفاظتي از تاسيسات خود افزوده است».
هر چند گاردين سعي كرده تهديد نظامي را برجسته كند اما پشت پرده اين تهديدنمايي را در يك عبارت لو مي دهد آنجا كه مي نويسد «يك مقام وزارت دفاع انگليس مي گويد ما معتقد به پيگيري رويكرد دوگانه هستيم كه اعمال فشار و ديپلماسي را با هم داشته باشد. ما خواهان يك راه حل مبتني بر مذاكره هستيم اما بايد تمامي گزينه ها روي ميز باشد». معناي اين عبارت اين است كه آمريكا و انگليس و غرب، دستان خود را در پشت ميز مذاكره كاملا خالي مي بينند و بنابراين مايلند با جنگ رواني و شعبده بازي هاله اي از تهديد و فشار را تصويرسازي كنند.
در همين حال روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت در گزارشي تصريح كرد: اولين موشكي كه از «تل آويو» به ايران اصابت كند، اسرائيل بايد خود را براي دريافت بيش از 15 هزار موشك در عرض چند دقيقه آماده كند و يك رژيم فلج باقي مي ماند كه غرب براي جابجا كردن آن بايد از ويلچر استفاده كند.
اين روزنامه افزود: مقامات اسرائيل از پايان دولتشان به دست ايراني ها در صورت كوچكترين تعرض تاسيسات هسته اي اين كشور وحشت دارند و واكنش ايران را ويرانگر مي دانند.
اين روزنامه مي افزايد: فرمانده ستاد ارتش اسرائيل، «بني گانتس» و رئيس موساد «تمير باردو» و رئيس سازمان اطلاعات ارتش سرلشكر «افيف كوخافي» و «يورام كوهين» رئيس دستگاه امنيتي اسرائيل (شاباك)، با ايده حمله به ايران كاملا مخالف هستند. تنها دو نفر از مسئولين سياسي- نظامي اسرائيل يعني «بنيامين نتانياهو» و «ايهود باراك» طرح حمله به تاسيسات هسته اي ايران را تاييد مي كنند آن هم بدون در نظر گرفتن عواقب چنين حمله اي و پاسخ متقابل ايران.
يديعوت آحارونوت مقامات اسرائيلي را به چند دسته تقسيم كرده است: 1- آنها كه مي گويند تاثير اقدام نظامي عليه ايران كم است و در عين حال پاسخ ايران بسيار وحشتناك خواهد بود اين گروه معتقد است به راه انداختن يك جنگ منطقه اي سبب ويران شدن اسرائيل مي شود 2- گروه دوم بر اين عقيده است كه بايد خويشتندار بود، زيرا برنامه هسته اي ايران تا دو يا دو سال و نيم ديگر تمام نخواهد شد. 3- جبهه گيري سوم از سوي فرماندهان دستگاه هاي امنيتي اسرائيل همچون رئيس ستاد ارتش «بني گانتس» و رئيس موساد «تمير باردو» و رئيس سازمان اطلاعات ارتش سرلشكر «افيف كوخافي» و «يورام كوهين» رئيس دستگاه امنيتي اسرائيل(شاباك) اتخاذ شده است كه تمام آنها با طرح حمله به ايران مخالف هستند؛ موضعي كه با موضع سران سابق دستگاه هاي امنيتي اسرائيل همچون «گابي اشكنازي» و «مئير داگان» و «عاموس يدلين» و «يوفال ديسكين» كه با برخورد نظامي با ايران به شدت مخالف بودند، مطابق است. 4- اما گروه چهارم كه «نتانياهو» و «باراك» تشكيل دهنده آن هستند طرفدار اقدام نظامي عليه ايران مي باشند.
خاطر نشان مي شود حتي كساني چون ايهود باراك نيز پيش از اين تصريح كرده اند در صورت درگيري با ايران، جمهوري اسلامي براي آنها جهنم برپا خواهد كرد و «اسرائيل كوچك تر از آن است كه بخواهد با ايران درگير شود. ما در اين باره دچار اشتباه نمي شويم».

 30درصد افزايش آمريكايي هاي زير خط فقر (خبر ويژه)

شمار شهروندان آمريكايي كه دچار فقر مفرط هستند طي 10سال گذشته بيش از 30درصد افزايش يافته است.
به گزارش راديو فردا به نقل از بنياد برو كينگ، شمار آمريكائياني كه در زير خط فقر زندگي مي كنند به ميزان يك سوم افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش با افزايش 12ميليون نفر به فقراي آمريكا، شمار آمريكائياني كه از اين پس زير خط فقر زندگي مي كنند به 46ميليون نفر مي رسد. اين رقم برابر 15درصد از جمعيت كل ايالات متحده است.
يادآور مي شود انتشار چنين آماري توأم با تحريف و دستكاري و تقليل عمق فاجعه در آمريكاست.

 موسوي خوئيني ها: به اين دليل بازداشت نشدم كه... (خبر ويژه)

موسوي خوئيني ها علت عدم بازداشت خود با وجود اعمال محدوديت براي برخي دست اندركاران فتنه را توضيح داد.
وي در پاسخ به اين سوال كه «چرا در دوران بعد انتخابات سال 88، نيروهاي امنيتي كه به بازداشت سران اصلاح طلبان مي پرداختند و به نوعي شما را پدرمعنوي اصلاح طلبان و مرد پشت پرده مي دانستند، مبادرت به بازداشت شما نكردند؟ آيا توصيه اي شده بود و يا جرئت اين كار را نداشتند؟! نوشت: «هيچكدام؛ نه بحث توصيه است، نه بحث جرئت» و افزود: ولي علت اينكه بنده را بازداشت نكرده اند اين است كه خود آنان مي دانند من نه مزاحمتي براي آنان دارم و نه قدرت آن را دارم.
خاطرنشان مي شود به تازگي موسوي خوئيني ها دبير مجمع روحانيون، با وجود حمايت هاي صريح خود و تشكل متبوعش از فتنه گران و با علم به اينكه فتنه سبز احياشدني نيست، اقدام به موضع گيري عليه برخي شعارها كرده و شعار جمهوري ايراني در برابر جمهوري اسلامي را محكوم كرده بود.

 كاش اسناد وابستگي نهضت آزادي به آمريكا را فاش نكرده بوديم! (خبر ويژه)

دبيركل حزب منحله مشاركت به اقتضاي انفعال و انحلال اين حزب در مقابل گروهك نهضت آزادي گفت افشاگري دانشجويان پيرو خط امام درباره افراد به استناد اسناد لانه جاسوسي، اشتباه مهمي بود.
در حالي كه به تازگي نامه مشتركي به امضاي برخي اعضاي مركزيت حزب مشاركت و نهضت آزادي و با محوريت تحريم انتخابات منتشر شده، ميردامادي به حمايت تلويحي از اعضاي اين گروهك در برابر اقدام دانشجويان پرداخت. به گزارش «كلمه»، ميردامادي با تحريف واقعيات تاريخي گفت: اقدام ديگري كه براي مدتي به صورت تبليغاتي انجام شد و به «افشاگريها» معروف شد، انتشار اسناد و گزارشهاي مربوط به افراد بود. فشارهايي از طرف برخي از گروههاي سياسي اعمال مي شد كه دانشجويان بايد همه اسناد موجود در سفارت را منتشر كنند و مردم بايد از همه اسناد سفارت مطلع شوند، و عدم انتشار يا حتي تاخير درانتشار آنها را مخفي كردن مطالب و نامحرم دانستن مردم تفسير و تبليغ مي كردند. يكي از شعارهاي ثابت جمعيتهاي قابل توجهي كه هر روز در اطراف سفارت اجتماع مي كردند هم شعار «دانشجوي خط امام افشا كن افشا كن» بود.
ولي اينك با نگاهي نقادانه و منصفانه [!؟] به آن مسئله، به نظر من افشاگريها در مورد افراد، اشتباهي مهم از طرف دانشجويان بود. به دو دليل. اول اينكه اشغال سفارت اقدامي در مقابل يك تهديد خارجي بود و نبايد وارد دسته بندي ها و رقابتهاي سياسي داخلي ميشد و افشاگريها عملا ورود به چنين عرصه اي بود. دوم اينكه دانشجويان پس از اشغال سفارت و به خصوص پس از حمايت حضرت امام از آنها مقبوليتي فوق العاده در ميان مردم پيدا كرده و به مرجعي معتبر و مورد توجه مردم تبديل شده بودند. اين جايگاه و موقعيت به نحوي بود كه كافي بود از سوي دانشجويان تنها اعلام شود نام فردي در اسناد سفارت بوده يا سندي مربوط به فردي در آنجا پيدا شده است. در اين رابطه مي توان به برخورد غيردقيق نوع افراد و حتي نخبگان به ارزش يك سند يا گزارش سفارتخانه- اينكه تا چه حد مي تواند ارزش قضايي يا سياسي داشته باشد - اشاره كرد. به عنوان نمونه، به نظر من برخوردي كه در قبال افشاگريهاي اخير ويكي ليكس شد و عملا هيچ كس ارزش سياسي و قضائي براي آنها قائل نشد برخوردي صحيح بود.
اظهارات ميردامادي از چند جهت مغالطه آميز است. اولا اينكه انتشار اسناد سري جاسوسخانه آمريكا جهت آشنايي عمق پروژه هاي براندازي انقلاب در همان يك سال اول، اقدامي كاملا منطقي و ضروري و مستند بود و معلوم نيست چگونه مي توان مهره هاي ميداني سفارت آمريكا براي اجراي پروژه هاي براندازي را «ورود در دسته بندهاي سياسي و رقابت هاي سياسي داخلي» توصيف كرد. يعني رژيم مستكبر آمريكا كه براي 25 سال از استيلا و غلبه ظالمانه رژيم خودكامه پهلوي در ايران حمايت كرده بود، جزو دسته بندي ها و رقابت هاي داخلي سياسي محسوب مي شد؟ ثانيا سندهاي صريحي كه از هماهنگي برخي چهره هاي سياسي و گروهك هاي نفاق با لانه جاسوسي در جهت ضربه به امام و روحانيت و انقلاب با برپايي غائله و اغتشاش عليه جمهوري اسلامي حكايت مي كند، چرا بايد بي ارزش تلقي شود. اينكه جماعتي به ديپلمات هاي آمريكايي يا ماموران سازمان سيا در تهران بگويند ما درصدد مهار انقلاب و تجديد مراودات گذشته با آمريكا هستيم اما مردم در وسط ميدان هستند و نمي گذارند، آيا نبايد به اطلاع مردم مي رسيد؟ ثالثا اين اسناد ويكي ليكس كه معلوم نيست كدامش سند است و كدام سند واقعي نيست و به چه شكلي به دست آمده و چگونه گزينش و منتشر مي شود، آيا قابل قياس با عين اسناد لانه جاسوسي است كه توسط دانشجويان مورد اعتماد مردم و امام بدون تحريف منتشر شدند، است. رابعا چرا دبير حزب منحله مشاركت، به طور خلاصه درد اصلي خود و دوستانش را نمي گويد كه براساس اتفاق تسخير لانه جاسوسي ( به تعبير حضرت امام خميني، «انقلاب دوم و بزرگ تر از انقلاب اول»)، رفتار امروز مشاركتي و طيفي از اصلاح طلبان در تسليم شدن مقابل نهضت آزادي را تا حد «ارتكاب خيانت به كشور و ملت» زير سوال مي برد و بنابراين حضرات مجبورند تماميت يك تاريخ را تحريف كنند و راه را بيراهه نشان دهند تا آنگاه بتوانند مسير انحرافي خود را ادامه راه و مسير قبلي بنمايانند؟!
شايان ذكر است اخيرا به گزارش «تاريخ ايراني»، باري روزن وابسته مطبوعاتي سفارت وقت آمريكا در مصاحبه اي تصريح كرده كه «هيچ مقام جمهوري اسلامي تاكنون از ما عذرخواهي نكرده اما عباس عبدي در پاريس از من عذرخواهي كرد و گفت آن ماجرا اشتباه بود و من متاسفم».

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14