(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه اول  آذر 1390- شماره 20079

واكاوي اهداف غرب از گزارش مغرضانه آژانس بين المللي انرژي اتمي ( بخش دوم )
آبروي برباد رفته آژانسواكاوي اهداف غرب از گزارش مغرضانه آژانس بين المللي انرژي اتمي ( بخش دوم )
آبروي برباد رفته آژانس

پريسا جلالي
بحث كردن درباره گزينه نظامي عليه ايران را غير سازنده مي دانم، عواقب حمله نظامي به ايران فاجعه بار خواهد بود، در برابر صدور قطنامه هاي ضد ايراني مقاومت مي كنيم و. . .
اينها اظهارات وزراي خارجه كشورهاي دوست ايران نيست بلكه اينها اظهاراتي است كه دولت هاي هم پيمان غرب در قبال گزارش فرمايشي آمانو مطرح كرده و اين اقدام مغرضانه را خارج از واقعيت خواندند.
به دنبال انتشار گزارش مغرضانه و يك طرفه آمانو، يك نويسنده روسي در مطلبي نوشت كه گزارش منفي اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره ايران بيشتر جنبه كسب بودجه داشته و كسي كه اين گزارش را مطالعه كند متوجه
مي شود يكي از اهداف آن در راستاي افزايش بودجه آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
وي در ادامه مطلبش آورده است: آژانس با استفاده از داده هاي سرويس هاي ويژه اسرائيلي و آمريكايي به مطالعه پرونده هسته اي ايران پرداخت. ولي كار آن در واقع بيانگر ضعف فكري و كم عقلي كارمندان بين المللي محسوب مي شود.
در بخشي از اين گزارش ايران متهم به پيگيري برنامه هسته اي نظامي شده ولي در بيشتر بخش هاي اين گزارش با اصطلاحات و جملات مبهم تأليف شده است.
با اين حال احتياجي به خواندن مابقي گزارش نيست زيرا اين صفحات مملو از همان گونه ادعاهاي واهي و بي اساس است و چيزي جز خلأ محض نيست .
گزارش مغرضانه
در راستاي اهداف استكبار جهاني
گزارش آمانو كه منجر به فروش حيثيت آژانس بين المللي انرژي اتمي در قبال دلارهاي آمريكايي ها و صهيونيست ها شد مي توان به عمق گودالي نگريست كه اكنون سران غربي در آن گرفتار شده و توان بالا آمدن ندارند و آنها را به اجراي افكار پليدتري در قبال ايران وادار مي كند.
اما چنين رفتاري حتي از چشم نشريات خودشان هم دور نماند. از جمله روزنامه آلماني راينيشن پست با تاكيد بر اينكه هيچ مدركي براي مواردي كه در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه شده مبني بر اينكه برنامه اتمي ايران اهداف نظامي را دنبال مي كند وجود ندارد، از اختلاف نظر غرب درباره اينكه چه موضعي در قبال ايران بايد در پيش گرفته شود خبر مي دهد.
اين نشريه همچنين به اختلاف نظر غربي ها و جامعه بين المللي درباره چگونگي رفتار با ايران پس از گزارش آژانس بين المللي انرژي هسته اي اشاره كرده و مي نويسد كه بعد از ارائه گزارش آژانس ، در اتحاديه اروپا اختلافات و تضادهاي بالايي درباره اينكه موضع سختگيرانه اي را در قبال ايران در پيش گيرند يا خير، به وجود آمده است .
به طوري كه وزير امور خارجه فرانسه درباره برنامه هسته اي ايران ابراز نگراني كرده است، اما وزير امور خارجه روسيه اعلام كرد كه گزارش آژانس حاوي هيچ مطلب تازه اي نبود. بر اساس گزارش مطبوعات روسي وي همچنين از مقاومت مسكو در برابر صدور قطعنامه هاي ضد ايراني جديد خبر داد.
اما وزير امور خارجه آلمان تصويب قطعنامه شديدتر عليه تهران را در صورت همكاري نكردن با آژانس بين المللي انرژي هسته اي غير قابل اجتناب ارزيابي كرده است.
اين اظهارات صداي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران را هم درآورد به طوري كه صالحي در خصوص گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي هسته اي معتقد است: آژانس صرفا مسئول مراقبت از فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضو است و نظارت بر فعاليت هاي موشكي اعضا جزء مسئوليت هاي آن نيست.
وي همچنين معتقد است كه گزارش اخير آژانس يك فشار سياسي است و نه يك بحث فني و يا حقوقي ، آنها فشار مي آورند كه ايران تسليم شود و ايران هم طي اين سال ها نشان داده كه چگونه روي پاي خود مي ايستد.
گزارش آقاي آمانو موضوع تازه اي ندارد و اسنادي كه آمانو در گزارش خود به آن استناد كرده در زمان مديركلي البرادعي هم وجود داشت و در واقع مواردي كه در گزارش جديد اضافه شده طبق اسناد قبلي است و حتي البرادعي در زمان مديركلي خود مي گفت اصالت اين اسناد را تاييد نمي كند اما آمانو در گزارش خود از به كار بردن اين عبارت خودداري و آن را حذف كرده است.
ناتواني غرب در برابر ايران اسلامي
ناتواني غرب در پروژه حمله نظامي به ايران طرحي بود كه در همان بدو اشاره با شكست و عدم همراهي سران كشورهاي اروپايي روبه رو شد.
احمدالله روح الله زاد تحليلگر مسايل خاورميانه در اين رابطه معتقد است: گزارش آقاي آمانو در حالي منتشر مي شود كه همزمان شاهد يك پروسه ديگر يعني ادعاي برنامه ترور سفير عربستان توسط ايران آن هم از سوي نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران هستيم و اين گزارش ها به گونه اي هماهنگ شده از سوي جبهه غرب مطرح مي شود.
وي در ادامه به گزارشگر كيهان مي گويد: كشورهاي زياده خواهي طي سال هاي اخير در سطح بين المللي و خاورميانه آسيب ديده اند و در صحنه لبنان و فلسطين عقب نشيني گسترده رژيم صهيونيستي از مواضع خود و قوت گرفتن جريان بيداري اسلامي و متاثر از پيروزي مقاومت فلسطين و حوزه جبهه مقاومت اسلامي به خصوص ايران را شاهد بوديم كه عمق يافت و گسترده شد.
به اعتقاد روح الله زاد پايگاه هاي منطقه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي تاثيرگرفته ولي غرب با بحران اقتصادي دست به گريبان است و در كل همه اين علت ها دست به دست هم داده تا ايران پايگاه قدرتمندي بيابد و با دستاوردهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و غيره حوزه نفوذ قدرتمندي در منطقه بيابد وعملا غرب كه فرصت هاي زيادي با هزينه هاي بالا بدست آورده بود همه اين فرصت ها را از دست داده است.
از اين رو مي توان گفت مديريت منطقه برنامه فعلي غرب است تا آسيب ها و شكست هاي احتمالي اش را كاهش دهد. ولي با توجه به الهام گيري مردم منطقه از ايران باعث شده تمامي برنامه هايشان ناكام بماند و جريان هاي اسلام گرا در تونس به قدرت برسند، در مصر عوامل آمريكا به شدت تضعيف شوند و جريان هاي اسلامي بيايند و رويكرد خود در برابر اسرائيل را تغيير دهند، همچنين به هم پيماني با ايران فكر كنند.
دبير كميسيون سياست جمعيت دفاع از ملت فلسطين معتقد است: غرب هم تحمل اين ها را ندارد و تلاش مي كند فشار وارد كند و عملا حوزه نفوذش را گسترده كند هرچند برخي مي گويند مجموعه شرايطي كه غرب با آن مواجه است اجازه حمله به ايران را نمي دهد بايد گفت عامل مهم تر از همه اين موارد، يكدست بودن و همدلي حاكميت با مردم است.
وي به قواي نظامي ايران هم اشاره داشته و مي گويد: نيروهاي نظامي ما جنگ هشت ساله را مديريت كرده و تجارب سنگين و دستاوردهاي بسياري نسبت به ديگر كشورهاي منطقه به دست آورده است كه غرب قادر به تحليل و كسب اطلاعات در اين باره نيست.
وي از جمله ديگر عوامل ضعف غرب را جنگ با افغانستان و عراق مي داند كه به قدر كافي ايالات متحده را ضعيف كرده و توان رويارويي نظامي را از او گرفته است.
به اعتقاد اين كارشناس مسايل خاورميانه غرب براي پوشاندن اين ضعف ها به هجمه هاي تبليغاتي روي آورده است تا از اين طريق هراس و ناامني ايجاد كند كه موفق نبود و اكنون موضوع گزارش آژانس را علم كرده تا شايد بتواند با كاهش نفوذ و اقتدار ايران به اهداف خود در منطقه و جهان دست يابد.
آينده همكاري ما با آژانس
چگونه خواهد بود؟
وكلاي ملت كه مدت ها است به دنبال سازو كار هاي قانوني براي اختصاص بودجه مقابله با جنگ نرم هستند اكنون كه شاهد انتشار گزارش جهت گيرانه آمانو هستند، حرف هاي خوبي دارند.
اسدالله بادامچيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي را مطرح مي كند و معتقد است: گزارش اخير آمانو عليه ايران بمب زير پاي آژانس بود و اثرات آن در آينده نمودار مي شود. به نظر من ايران بايد همه نوع همكاري هاي بين المللي با سازمان هاي مختلف داشته باشد اما فقط تا جايي كه در جهت منافع ملي مردم به شمار رود.
وي اضافه مي كند: اگر منافع ملي ما ايجاب نكند هيچ دليلي ندارد ايران در اين گونه مجامع بين المللي عضويت داشته باشد. اين منافع ملي را بايد خودمان تشخيص بدهيم نه اينكه ديگران بخواهند به ما ديكته كنند. لذا آينده اين رابطه به نظر كميسيون امنيت ملي مجلس و شوراي عالي امنيت ملي بستگي دارد.
يك نماينده ديگر در مجلس مي گويد:آمريكا تصور مي كند با تشديد تحريم ها و يا ادامه تهديدات عليه اير ان مي تواند ملت و دولت ما را از ادامه اين مسير صحيح باز دارد . اما جمهوري اسلامي ايران در برابر اين اتهامات تسليم ناپذيراست.
محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و در گفت و گو با گزارشگر كيهان مي گويد: بعد از 30 سال تلاش ملت ايران براي طي مسير دستيابي به تكنولوژي و كسب موفقيت هاي شگرف، آمريكا هنوز از تلاش هاي خود نااميد نشده است. همان طور كه مي بينيم دست به دامان آژانس شده اند. تاريخ روابط ايران و آمريكا نشان مي دهد اين اتفاق در سال 58 نيز رخ داد اما در طبس شكست سنگيني متحمل شدند و سپس در طول دوران دفاع مقدس با تجهيز ارتش صدام و ميليون ها دلاري كه شيوخ عرب با تشويق آمريكا به عراق مي دادند در نهايت شكست سنگيني از جنگ تحميلي متحمل شد.
به عقيده وي هميشه ايالات متحده به نوعي مترصد بوده به ايران ضربه بزند. اما اگر مي توانست خدشه اي وارد كند حتما موفق شده بود. آزمايش ملت ايران نيت و هدف استعمارگران غربي از تهديدات اخير در مورد تشديد تحريم ها است.
نماينده فردوس و طبس مصداق اظهاراتش مبني بر شكست آمريكا را جايزه افزايش بودجه سازمان بين المللي انرژي اتمي مي داند.
وظايفي سنگين بر دوش ما
بايد اذعان كرد ملت ايران در مقابل همه تهديدات و سختي هايي كه غرب به ايران اسلامي روا داشته ايستاده است.
اما فقط اين مردم نيستند كه بايد وحدت خود را حفظ كنند و در مقابل تهديدات ايستادگي كنند.
در اين زمينه همان طور كه در علم و صنعت دانشجويان و فرهيختگان ثابت كرده اند مي توانند خودكفايي را به جامعه هديه كنند دولت و مجلس هم بايد نشان دهند مي توانند در جهات ديگر جلوي اين دشمني ها را بگيرند و مانند قبل همچنان با وحدت خويش هجمه ها را خنثي مي كنند.
بنابراين صرف سخنراني نمي تواند كافي باشد و بهتر است نمايندگان مجلس طرح هاي خود را مانند اختصاص بودجه براي مقابله با جنگ نرم و يا تحريم شخصيت هاي آمريكايي و غيره در قبال مقابله با غرب جدي تر اجرا و عملي كنند.
حجت الاسلام و المسلمين مديح جانشين كنگره شهداي روحاني كشور هم در اين باره معتقد است: اين گزارش با بي منطقي و شتابزدگي صادر شد و نشان داد آمريكايي ها فاقد كارشناس و صاحبنظر سياسي اند. در واقع اين گزارش بيشتر رسوايي بزرگ براي آمريكايي ها بود كه حتي از سوي ديگر كشورها مورد اعتراض واقع شد.
وي در اينجا و در كنار مردم، مسئولان و دولتمردان به نقش نيروهاي مسلح اشاره مي كند و مي گويد: نيروهاي مسلح از همه جهات بايد آمادگي لازم را داشته باشند و برخلاف مردم كه جامعه را امن احساس مي كنند آنها بايد هر لحظه احتمال بروز آسيب، فتنه و تهاجمي را بدهند و امنيت را حفظ كنند. در واقع آرامش براي مردم و آمادگي براي نيروهاي مسلح شرط موفقيت در مقابل دشمنان است يعني همان تجربه اي كه طي 3 دهه گذشته داشته ايم.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14