(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 6 دی 1390- شماره 20107

واكاوي حماسه مردمي 9 دي و علل پيدايش آن (بخش نخست)
حماسه 9 دي تجلي ولايت مداري ملتواكاوي حماسه مردمي 9 دي و علل پيدايش آن (بخش نخست)
حماسه 9 دي تجلي ولايت مداري ملت

پريسا جلالي
حماسه 9 دي يادآور صدر اسلام و روزهاي انقلاب است. فتنه 88 يك بيماري بود كه دفع آن به حضور مردمي نياز داشت. نهم دي 88، حادثه كوچكي نيست بلكه آن حركت عظيم و ماندگار مردمي، شبيه حركت بزرگ ملت در روزهاي اول انقلاب است. همانگونه كه در ابتداي انقلاب، محرم به كمك اين مردم آمد و امام خميني(ره) فرمود خون بر شمشير پيروز است، در قضاياي 9 دي هم، عاشورا به كمك ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاري را خلق كرد.
اينها بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر اهميت حماسه 9 دي و تجلي ولايت مداري ملت ايران است تا جايي كه مي توان اين روز را تجلّي هويت و ماهيت انقلاب يعني روح ديانت حاكم بر دل هاي مردم دانست.
حماسه نهم دي 1388 واقعه اي عظيم و تاريخي بود. حماسه اي كه در پاسخ به اتفاقات ناگوار در ايام انتخابات روي داد و برگرفته از روح حماسي مردم و بصيرت و آگاهي اقشار مردمي در هر سطحي بود.
9 دي علاج يك بيماري
حماسه 9 دي ناشي از يك بيماري بود. اين تعبيري است كه رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت حماسه 9 دي بر آن تاكيد داشتند و اين حماسه را نسخه اي براي رفع نوعي بيماري در جامعه پس از فتنه 88 ترسيم كردند.
ضعف در ايمان و اعتقادات ديني، تزلزل در باورها و ارزش هاي اسلامي و لرزش در منافع ملي و ميهني همچنين لغزش ناشي از غرق شدن در انديشه هاي سوسياليستي و غفلت از آسيب جنگ هاي مخملي و به ظاهر رنگي، ويروس هايي اند كه مي توان عامل اين بيماري و فتنه هاي آن روزها به شمار آورد.
و حال اين بيماري چاره اي مي طلبد همانند حماسه 9 دي. حماسه اي كه برخي قصد دارند آن را منحصر به خود و جريان هاي وابسته شان تلقي كنند در حالي كه جز ولايت مداري مردم علتي برايش نمي توان تصور كرد و به غير از بصيرت هيچ علتي برايش نمي توان متصور شد.
همان طور كه حبيب الله عسگراولادي وقوع حماسه نهم دي را بدون هيچ سابقه، فرمان و حكمي مي داند كه بهترين فرصت براي وحدت ملي حول محور ولايت است.
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي مي گويد: مردم متدين براي مقابله با استكبار و با تولي به ولايت و ريشه كن كردن فتنه در كشور به خيابان ها آمدند و آن راهپيمايي عظيم را رقم زدند.
مريم زماني دانشجوي علوم سياسي است و حوادث سال 88 را اتفاقي جالب برمي شمارد.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: حوادث سال 88 به اين علت جالب بود كه احساس مي كنم تكرار دوباره تاريخ بود. تاريخي كه هنوز مدت زيادي از آن نگذشته و حوادث 18 تير سال 78 را مي توان مشابه سال 88 دانست.
وي در ادامه تصريح مي كند: مسببان ازدحام و تجمعات و تظاهرات سپس تخريب بانك ها و مبلمان شهري و از بين بردن بيت المال و دردسرهاي ديگري كه در شهر تهران به وجود آوردند از نتيجه كار آگاه بودند. ضمن اينكه تخلف در انتخابات بهانه بود و از ابتدا مشخص بود هدف ديگري را دنبال مي كنند.
صادق گبرلو هم پرستار يكي از بيمارستان هاي شهر تهران است كه حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 88 را اقدام ناشايست عده اي مي داند كه جز سد معبر و جلوگيري از خدمت رساني به مردم نتيجه اي نصيب عاملان آن نشد.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: اگر اين افراد مشكل شان با حكومت و نظام بود به راحتي مي توانستند از مواضع قانوني مطرح كنند در صورتي كه با ريختن به خيابان و آتش زدن خودروها و صدمه وارد كردن به اموال عمومي مشخص بود هدف ديگري را دنبال مي كنند كه در ابتدا اين هدف پشت نقاب تخلف در انتخابات ظاهر شد و به مرور هدف نهايي خود را نشان دادند تا جايي كه حتي به مقدسات ديني هم رحم نكردند و روز عاشورا با آن اقدامات خلاف شان رفتار كردند.
چرا 9 دي حماسه آفريد؟
شكست هاي پياپي جريان مخالف و معاند چاره اي جز براندازي و حذف ولايت فقيه نيافت بنابراين آخرين راه را در مقابله علني با ولايت كليد زد و ولايت فقيه به عنوان ركن اصلي انقلاب اسلامي در اين جريان شوم، هدف قرار گرفت.
در همين حين مجموعه دشمنان خارجي و داخلي در جريان فتنه سال 88 براي حذف ولي فقيه تلاش هايي را آغاز كردند.
پايان تظاهرات و خيابان گردي هاي دسته جمعي اهالي فتنه كه از پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري آغاز شده بود و روزهاي مقدسي مثل روز قدس و 13 آبان و 16 آذر را سپري كرد و به عاشورا رسيد.
روزي كه ديگر مردم تاب نياوردند و در لبيك به امام شان به دفاع از باورهايي كه با سوت و جيغ و كف زدن در روز عاشورا مورد اهانت قرار مي گرفت، به صحنه آمدند.
در پس اين حركت خودجوش مردم علت هاي زيادي نهفته است كه آيت الله كعبي معاون سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اين مورد مي گويد: حضور خودجوش و ميليوني ملت بصير و انقلابي نماد يك اقدام عاشورايي بود كه در پاسخ به اهانت فتنه گران به هويت اسلامي و انقلابي مردم ايران تجلي يافت.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اظهار مي دارد: شبيه همان اقدامي كه در عصر عاشوراي سال 61 هجري رخ داد را در تهران سال 88 شاهد بوديم. ملت ايران هم با ديدن چنين مناظري به پا خاسته و به صحنه آمدند تا از ارزش هاي الهي و اسلامي و باورهايشان دفاع كنند.
آيت الله كعبي در گفت و گوي خود با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تاكيد مي كند: ملت ايران در اين سه دهه از پيروزي انقلاب هر لحظه كه احساس كنند كيان اسلام و هويت جامعه اسلامي و نظام اسلامي به مخاطره افتاده است خودجوش وارد صحنه مي شوند چرا كه مي دانند يكي از راه هاي تداوم و ماندگاري نظام اسلامي حضور ملت مسلمان در صحنه ولايت مداري است.
وي اضافه مي كند: جريانات منحرف و غير همسو با آرمان هاي شهدا و ملت بارها و بارها اين اتفاق را تجربه كرده اند و فهميده اند كه جايي ميان ملت ندارند اما با وجود اين درك از ضعف عقبه اجتماعي هنوز به دشمني ادامه مي دهند.
همان طور كه پيروزي انقلاب يكي از اركانش همراهي مردم كنار امام راحل بود باز هم به همراهي ملت نياز است و تا زماني كه اين پشتيباني باشد فتنه گران كاري از پيش نمي برند.
معاون سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم نهم دي را نماد اسلام خواهي، عدالت خواهي، مردم گرايي و استكبار ستيزي و عشق و فداكاري حسيني در راه اسلام مي داند و مي گويد: اين روزها انقلاب را زنده نگاه مي دارند. فتنه گران قطعا برنامه هايي دارند؛ تهديدات هميشه هست و ملت هم با همان حماسه در صحنه ايستاده است.
وي تهاجم نرم را هم لازمه توجه مي داند و مي گويد: ترويج انحرافات و شبهات ديني و اباحي گري اخلاقي و دامن زدن به تهاجم فرهنگي تلاش براي تضعيف روحيه ملت است اما ملت پاي اسلام، نظام و ولايت ايستاده است. در اصل وحدت و پيروي از ولايت رمز برچيده شدن بساط فتنه بود كه در حماسه 9 دي بار ديگر تحقق يافت.
ايمان و بصيرت، كافي نبود
ايمان و بصيرت مردم باعث خلق حماسه نهم دي شد اما بصيرت در كنار ولايتمداري اقشار مختلف مردم دو عنصر ويژه و تعيين كننده در خلق حماسه نهم دي بود.
بايد با اتخاذ راهكارهاي درست و اصولي ، بركات و دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي كه همان اراده استكبار ستيزي است به درستي تبيين شود .
با وجود همه دسيسه هاي سازمان يافته دشمنان، نظام اسلامي با اقتدار و بالنده تر از گذشته به حيات جاودانه خود ادامه مي دهد.
حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي هم ضمن اشاره به هوشياري در مقابل اهل فتنه و گروه هاي معاند برانداز، بصيرت را به عنوان ابزار دفاعي برمي شمارد و تصريح مي كند: اهم تاكتيك هاي دشمنان ايران با هدف بر اندازي نرم اين است.
وي بصيرت را اولين ابزار دشمن شناسي و دومين ابزار را رهروي در مسير حجت الهي و با كشتي هاي نجات اهل بيت عصمت و طهارت عنوان و تاكيد مي كند: ولي فقيه قطره اي از آن دريا است و در همان راه اقتدا مي كنيم.
خطيب جمعه تهران ادامه مي دهد:« قبل از انتخابات حوادثي داشتيم بعد از انتخابات حوادث تلخي اتفاق افتاد اما گزنده تر بازي با آبروي نظام اسلامي بود كه در طول 30 سال به دست آمده بود.
اگر چه از آن حوادث گذشتيم دنيا همچنان شاهد اقتدار نظام اسلامي در عرصه هاي مختلف است. هدف همه حوادث تلخ ضربه زدن به ولايت فقيه است بنابراين هدايت هاي مقام معظم رهبري دشمنان را ناكام گذاشت و رهروي راه ولايت است كه نجات بخش كشور بوده و به فضل خدا خواهد بود.»
وي ضمن اشاره به بحث افراط و تفريط و تندروي مي گويد:« محور اعتدال مواضع مقام رهبري است. هدفي كه ايشان نشان مي دهند محور اعتدال است بنابراين حتي در اين عرصه افراط و تفريط و تحريكات سليقه اي مضر و زيان بار است. »
فتنه هنوز بيدار است
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران جريان انقلاب كه تحت سايه ولايت مطلقه فقيه راه رشد و تعالي و راه جهاني شدن را در پيش گرفت حتي لحظه اي از عناد و دشمني استكبار و عوامل داخلي آن مصون نمانده است.
محمد مهدي رفيعي عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت در همين رابطه معتقد است: با چنين اتفاقات بزرگي طبيعي بود دشمنان خارجي در راس آن آمريكا و دول غربي و صهيونيست ها براي تخريب و نابودي انقلاب از ابزارهاي داخلي و وابستگان داخلي شان بهره ببرند.
وي جريان مجاهدين خلق و اقدامات تفرقه افكنانه و عمليات هاي ترور، جريان بني صدر و سپس ماجراي بيت منتظري و بعد از آن واقعه 18 تير را جريان هاي پياپي براندازانه عنوان مي كند كه تيرخلاص آن در حوادث دوران انتخابات رياست جمهوري دهم به سمت ولايت و ملت روانه شد.
رفيعي با تاكيد بر تلاش غرب براي كند شدن حركت انقلاب اضافه مي كند: سال 88 كه دشمنان با طراحي هاي منظم و پيچيده سعي در اجراي طرح خود داشتند شاهد بوديم از همان ابتدا مردم غيور و بصير و شهيدپرور مثل كوه پشت سر ولي خود ايستادند يكي يكي لايه هاي فتنه را درنورديدند و سال 88 را سالي غرور آفرين براي ملت رقم زدند.
وي اضافه مي كند: اگر به اتفاقات سال 88 به عنوان يك جريان سياسي نگاه كنيم اتفاق نادري نبود و همواره مردم در عرصه هاي مختلف چنين اقداماتي داشته اند اما حماسه اي بجا و بموقع بود. چون در روز عاشورا كار به حدي رسيد كه ديگر فتنه از نظر هيچ كس قابل كتمان نبود و همه اقشار انقلاب با هر سطحي از بصيرت متوجه حضور پنهاني استكبار در اين ماجراها شدند.
وسعت حماسه نهم دي را اين طور بايد مطرح كرد كه در روز عاشورا فقط در تهران حركات تخريب گر صورت گرفت اما مردم انقلابي در همه شهرها به آن پاسخ دادند و حماسه عظيمي را رقم زدند.
دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير در تحليل حماسه 9 دي به عوامل تشكيل دهنده اين واقعه تاريخي اشاره و تصريح مي كند: در ابتدا بايد به تشخيص صحيح مردم يعني همان بصيرت اشاره كرد و در وهله بعد زنده ماندن شور انقلابي كه منجر به پيروزي انقلاب شد را طرح كرد و در نهايت عنصر ولايت پذيري را عوامل اصلي وقوع حماسه 9 دي دانست.
البته وي تاكيد مي كند كه امكان تحركات جريان فتنه همچنان وجود دارد و فتنه هنوز بيدار است و مردم همچنان بايد ايستادگي كنند.
تاريخ سراسر افتخار انقلاب اسلامي نشان داده هر زمان كه آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي و راه امام راحل و شهداي گرانقدر توسط عناصر دست نشانده استكبار مورد تعرض قرار گيرد، ملت ايران با تمام توان از آنها دفاع كرده و از هيچ تلاشي فروگذار نمي كند.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14