(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 10 دی 1390- شماره 20109

سهراب پور عنوان كرد
20 دانشگاه كشور داراي بيشترين آمار استعدادهاي برتر
نادري منش خبر داد
قطبي شدن دانشگاه هاي كشور تا قبل از پايان سال
مخبر خبر داد
رتبه توليد علم ايران در جهان
شوراي گسترش تصويب كرد
ايجاد رشته هاي علوم شناختي و دانش اجتماعي مسلمين در دانشگاهها
رياست دانشگاه آزاد همچنان در هاله اي از ابهام
وظيفه جنبش دانشجويي
بصيرت ، راز ماندگاري
حماسه نهم دي، تجلي پيوند مستحكم دين و سياستسهراب پور عنوان كرد
20 دانشگاه كشور داراي بيشترين آمار استعدادهاي برتر

قائم مقام بنياد ملي نخبگان گفت: بيشترين استعدادهاي برتر در 20 دانشگاه كشور حضور دارند كه به ترتيب بيشترين آنها در دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران تحصيل مي كنند.
به گزارش خبرگزاري ها، سعيد سهراب پور در نشست رييس بنياد ملي نخبگان و مديران اين بنياد با استعدادهاي برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي، افزود: بر اساس تعداد دانشجويان استعداد برتر، به دانشگاهها بودجه داده مي شود كه بايد اين بودجه در محل خود و صرف نخبگان در آن دانشگاهها شود.
وي اظهار داشت: جمع آوري نظرات دانشجويان و دانش آموختگان استعدادهاي برتر درباره آيين نامه هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان، براي ما مهم است و پس از جمع بندي اين نظرات امكان بازبيني برخي از اين آيين نامه ها وجود دارد. به هر حال آيين نامه ها كامل نيست و ما بر اساس بازخورد استعدادهاي برتر مي توانيم آن را بازنگري كنيم.
قائم مقام بنياد ملي نخبگان با اشاره به تسهيلاتي كه به دانشجويان استعداد برتر در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري داده مي شود، گفت: تمام تسهيلاتي كه داده مي شود در نهايت به منظور جذب نخبگان در كشور و اشتغال آنها براي كارآفريني است.

 نادري منش خبر داد
قطبي شدن دانشگاه هاي كشور تا قبل از پايان سال

معاون آموزشي وزارت علوم گفت: طرح قطبي شدن دانشگاه هاي كشور تا قبل از عيد نوروز تبديل به مدل شده و براساس آن دانشگاه ها در صورت نياز به صورت مجموعه اي اداره مي شوند.
حسين نادري منش معاون آموزشي وزارت علوم در گفت وگو با فارس با تأكيد براينكه 10 دانشگاه برتر كشور بايد به تبادل انديشه با يكديگر بپردازند، گفت: دانشگاه هاي كشور به 10 تا 15 قطب تقسيم مي شوند و در رأس اين قطب ها يك دانشگاه برتر قرار مي گيرد.
به گفته وي با قطب بندي شدن دانشگاه هاي كشور شبكه مجازي واقعي ايجاد مي شود.
معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: اگر يك استاد خوب در دانشگاه منطقه محروم وجود داشته باشد و نتواند مجوز كارشناسي ارشد و دكتري بگيرد، با قطب بندي شدن دانشگاه ها مي تواند از اين امكان بهره مند شود.
به گفته وي يكي از مزاياي قطبي شدن دانشگاه هاي كشور بومي شدن اساتيد و دانشجويان است.
نادري منش خاطرنشان كرد: طرح قطبي شدن دانشگاه هاي كشور تا قبل از عيد نوروز تبديل به مدل مي شود و براساس آن دانشگاه ها در صورت نياز به صورت مجموعه اي اداره مي شوند.

 مخبر خبر داد
رتبه توليد علم ايران در جهان

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به گزارش پيشرفت هاي علمي جهان در سال 2011 گفت: خوشبختانه كشور ما در سال 2011 با رشد 20 درصدي كه بالاترين نرخ رشد در جهان است را داريم و با بيش از 17 هزار مقاله علمي در رتبه بيستم جهان قرار گرفته ايم.
به گزارش خبرگزاري ها، دكتر محمدرضا مخبر دزفولي با اشاره به جلسه 704 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به رياست دكتر احمدي نژاد برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيرامون تصويب منشور اخلاقي سياست ورزي به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وي افزود: در اين خصوص مقرر شد با دعوت از صاحب نظران پيرامون مسائل فرهنگ ارتباطات و تعاملات اجتماعي، جلسات كارشناسي برگزار شود و براي رعايت اخلاق ديني در مراودات بين نهادها، سازمان ها و مجموعه هايي كه در آداب اجتماعي نقش ايفا مي كنند يك چارچوب منسجم به عنوان منشور اخلاقي تدوين شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به گزارش وزير بهداشت در خصوص گزارش نشريه نيچر- Nature - پيرامون پيشرفت هاي علمي جهان در سال 2011 گفت: خوشبختانه كشور ما در سال 2011 با رشد 20 درصدي كه بالاترين نرخ رشد در جهان است با بيش از 17 هزار مقاله علمي در رتبه بيستم جهان قرار دارد كه بسيار حائز اهميت است.
دكتر مخبر دزفولي همچنين از ارائه گزارش پيشرفت هاي كشور در زمينه زيست فناوري توسط معاون علمي رئيس جمهور خبر داد و گفت: در اين زمينه نيز شاهد پيشرفت هاي خوبي هستيم و با توليد 1 درصد توليدات علمي زيست فناوري در جهان و 25 درصد توليدات علمي زيست فناوري در منطقه، توانستيم از رتبه 18 جهاني در سال 2010 به رتبه 14 جهان در سال 2011 ارتقا يابيم.
وي اضافه كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي از معاونت علمي رئيس جمهور خواست تا پي گيري هاي لازم براي تخصيص بودجه از طريق ارائه لايحه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي را انجام دهد.
دكتر مخبر دزفولي گفت: اميدواريم روزبه روز شاهد گام هاي موثرتر دانشمندان كشور در عرصه هاي مختلف باشيم.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه با اشاره به اينكه بخش دوم جلسه امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ادامه ارائه و بررسي گزارش بنياد ملي نخبگان درخصوص وضعيت نخبگان كشور اختصاص داشت گفت: با بررسي وضعيت نخبگان در 18 سال گذشته، اين نتيجه حاصل شد كه تعداد زيادي از اين افراد در داخل كشور حضور دارند.
رئيس ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور اضافه كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر كرد تا ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور بررسي جامعي درخصوص افزايش ارتباط صنايع-تمام مجموعه هايي كه مي توانند از ظرفيت نخبگان به صورت هاي مختلف نظير اعطاي بورس تحصيلي، وام، پروژه هاي تحقيقاتي و...استفاده كنند- با نخبگان انجام دهد و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: مقرر شد در اين زمينه نيز پيش بيني هاي لازم براي بودجه صورت گيرد تا شاهد استفاده نخبگان درجهت ارتقاي عملكرد صنايع خود باشيم.
مخبر دزفولي همچنين در مورد موضوع انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: همانطور كه وزير علوم اعلام كردند مواردي در اولين جلسه هيئت امنا به صورت يك بسته پيشنهادي مطرح و به تصويب رسيد كه بر اساس آن ضمن تعيين رئيس هيئت امنا، درجلسه بعدي كه درتاريخ 21 دي ماه به مسئوليت وزير علوم برگزار مي شود دستور جلسه فقط انتخاب رئيس دانشگاه آزاد از بين كانديداهاي پيشنهادي و معرفي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

 شوراي گسترش تصويب كرد
ايجاد رشته هاي علوم شناختي و دانش اجتماعي مسلمين در دانشگاهها

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با ايجاد 40 رشته كارشناسي ارشد، 4رشته كارشناسي و 3 رشته كارداني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موافقت كرد.
به گزارش مهر، با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي، رشته هاي كارشناسي ارشد فلسفه علوم اجتماعي، دانش اجتماعي مسلمين و مهندسي هوافضا-گرايشهاي فضايي، جلوبرندگي و ديناميك پرواز در دانشگاه تهران، نانو فيزيك در دانشگاه رازي، اصلاح نباتات در دانشگاه شهيد باهنر، جغرافياي سياسي، سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در دانشگاه تربيت معلم تهران، مخاطرات محيطي در دانشگاه كردستان و دانش اجتماعي مسلمين و فلسفه علوم اجتماعي در موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ايجاد مي شوند.
اين شورا همچنين با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد فلسفه اسلامي در دانشگاه مذاهب اسلامي، علوم قرآن و حديث گرايش فلسفه تفسير در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، علوم و فناوري نانو گرايشهاي نانو فيزيك و نانو شيمي در مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت در دانشگاه شيراز، علوم شناختي در دانشگاه فردوسي، بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي و مهندسي منابع طبيعي گرايش پرورش آبزيان در دانشگاه شهركرد موافقت كرد.
موافقت با ايجاد رشته هاي كارشناسي فلسفه و حكمت اسلامي در مجتمع آموزش عالي گنبد كاووس، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري در دانشگاه محقق اردبيلي، مهندسي منابع طبيعي گرايش مديريت مناطق خشك و بياباني در مجتمع آموزش عالي اردكان و علوم آزمايشگاهي دامپزشكي در دانشگاه سمنان از ديگر مصوبات شوراي گسترش است.

 رياست دانشگاه آزاد همچنان در هاله اي از ابهام

پريسا جلالي
چندي است خبرها حاكي از تغيير رياست دانشگاه آزاد اسلامي است اما تا كنون روشن نشده است كه بالاخره رياست اين كرسي دانشگاهي را چه كسي به عهده خواهد گرفت و در نهايت سكاندار اين كشتي مملو از دانشجو با آن سرمايه عظيم كيست؟
با اينكه در اولين جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي حدود 10 گزينه براي رياست اين دانشگاه معرفي شدند، قرار بر اين گذاشته شد كه اسامي اين 10 نفر تا جلسه دوم هيأت امناي دانشگاه مطرح نشود؛ اما در نهايت اسامي تعدادي از مسئولان و اساتيد اعلام شد.
منصور كبگانيان، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، علي محمد رنجبر، استاد دانشگاه صنعتي شريف، عباس كريمي، استاد دانشگاه تهران، فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران، فرهاد دانشجو، استاد دانشگاه تربيت مدرس و حميد ميرزاده، عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد به عنوان گزينه هاي مطرح معرفي شدند.
البته عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد، عباس طائب، رئيس منطقه 3 دانشگاه آزاد و كريم زارع، معاون دانشگاه آزاد تا پيش از جلسه 30 آذرماه ديگر افرادي بودند كه نامشان جزء ليست قرار گرفته بود و گزينه هاي احتمالي بودند؛ اما پس از آن اخبار و گزارش ها حاكي از اتفاق ديگري بود و آن اين كه در جلسه اول هيئت امناي دانشگاه آزاد، اشخاصي چون حميد ميرزاده، فرهاد رهبر، فرهاد دانشجو و علي محمد رنجبر به عنوان گزينه هاي رياست دانشگاه آزاد مطرح شدند، در حالي كه به نظر مي رسيد فرهاد دانشجو يكي از نام هايي باشد كه از همان روزهاي نخست بعد از جلسه به عنوان يك گزينه مطرح شود؛ ولي او فورا در پاسخ به خبر نگار خبرگزاري فارس اين موضوع را تكذيب كرد و گفت كه از تصدي اين پست خودداري خواهد كرد .
وي دلايلش را اين طور برشمرد: «با توجه به عدم علاقه مندي بنده مبني بر قبول رياست دانشگاه آزاد و صحبت هايي كه در اين خصوص در اولين جلسه هيئت امنا داشتم، نام بنده به عنوان گزينه رياست دانشگاه آزاد حذف نشد اما قاعدتاً نبايد در جلسات بعدي يكي از گزينه هاي رياست دانشگاه آزاد باشم.»
دانشجو حرف هاي ديگري هم داشت و تصريح كرد: «بنده به صورت جدي از قبول پست رياست دانشگاه آزاد خودداري مي كنم و شرايط اكنون به نحوي است كه نمي توانم اين مسئوليت را قبول كرده و علاقه اي هم ندارم.»
در حالي كه رياست دانشجو با توجه به صحبت هاي خودش منتفي به نظر مي رسيد وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در دومين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد رئيس دانشگاه مشخص خواهد شد، همان زمان اعلام كرد كه انتظار مي رود در دومين جلسه هيئت امنا رئيس جديد دانشگاه آزاد توسط اعضاء مشخص شود.
با وجود اين دوباره گمانه زني ها مبني بر انتخاب رياست دانشگاه آزاد آغاز شد و دوباره تعيين رئيس جديد به تعويق افتاد.
آيا واقعا قرار نبود ماموريت آقاي رئيس خاتمه يابد؟
پس از پايان اولين جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد تنها دكتر جاسبي در ميان خبر نگاران حضور يافت.
همين اتفاق بازار شايعات را داغ تر كرد.
از اين رو حاضران در جلسه در مقابل اين سوال قرار گرفتند كه چرا به جز جاسبي ساير اعضا پس از پايان اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران حضور پيدا نكرده اند؟
كه باز هم تنها شخص پاسخگو به اين سوال، دانشجو بود كه گفت: «اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد اطلاع نداشتند كه خبرنگاران رسانه ها در طي برگزاري 4 ساعت جلسه مقابل درب دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد حضور به هم رسانده اند.»
اولين جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور اعضا آن هيأت، آيت الله هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام والمسلمين محمديان، حجت الاسلام سيدحسن خميني، كامران دانشجو، مرضيه وحيددستجردي، عبدالله جاسبي، بهمن يزدي صمدي، حميد ميرزاده، فريدون عزيزي و فرهاد دانشجو در ساختمان آن در نياوران برگزارشد.
در اين جلسه كه تلاش رسمي براي تعيين و جايگزيني رياست دانشگاه آزاد اسلامي محسوب مي شد و علي رغم اينكه انتظار مي رفت جايگزين عبدالله جاسبي پس از سي سال رياست اين دانشگاه مشخص شود همچنان هيچ جايگزيني معرفي نشد و اين جايگزيني به جلسات بعد موكول شد.
هر چند رئيسي انتخاب نشد اما از نتايج اين جلسه مي توان به سه مصوبه و تعيين آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس هيأت امنا اشاره كرد.
البته مصوبه ديگري هم بر اين اساس تاييد شد كه بحث و بررسي و تصميم گيري نهايي براي معرفي رئيس جديد دانشگاه آزاد به جلسه بعدي هيئت امناي اين دانشگاه موكول شود!
اين در حالي است كه گزارش ها از هشدار و اولتيماتوم هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعتراض مكرر فعالان دانشگاهي براي پايان دادن به رياست جاسبي بر اين دانشگاه خبر مي داد.
منتقدان علت اين تعلل در جايگزيني جاسبي را تلاش ها و مقاومت تيم خاص در دانشگاه آزاد و حاميانش در برابر تغيير مديريت دانشگاه آزاد ارزيابي مي كنند.
اين تعلل ها در تعيين و معرفي رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي واكنش هاي زيادي به همراه داشته است.
از جمله انجمن هاي اسلامي دانشجويان با صدور نامه اي به وزير علوم ضمن انتقاد از تأخير پيش آمده در برگزاري جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد، به خبري مبني بر انتشار نامه اي از سوي كامران دانشجو به احمدي نژاد با محوريت امتناع از برگزاري جلسه هيأت امنا اشاره كرده و خواستار توضيحات وزير درباره صحت و سقم اين نامه شدند .
اين تشكل هاي دانشجويي همچنين درباره دانشگاه آزاد بيانيه اي انتقادي صادر و از وزير علوم درخواست كردند كه در برابر خواسته هاي نارواي كانون هاي قدرت و ثروت كوتاه نيايد.
اندكي تامل در متن اين بيانيه انتقادي از سوي صادر كنندگان آن كه با انتقاد شديد از مديريت جاسبي، عملكرد وي و مجموعه مديريتي تابع اوست، خالي از لطف نيست؛ چرا كه دانشجويان اين مطالبه را قبل از هر طيف و گروهي مطرح كرده اند:
پاييز 85 بود كه اولين بار مسئله دانشگاه آزاد در ديدار دانشجويان با محمود احمدي نژاد مطرح شد. در آن ديدار نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل در حضور رئيس جمهور انتقادهاي شديدي از مديريت دانشگاه آزاد مطرح كرد و دانشجويان ديگر حاضر در آن جلسه نيز نسبت به مديريت دانشگاه آزاد انتقاد كردند و سپس در محافل ديگر و توسط افراد مختلف بيان شد.
دانشجويان در بيانيه خود خاطرنشان كرده اند: «در پي تصويب اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سپس ابلاغ آن توسط رياست جمهوري، سرانجام و پس از سال ها ممارست و پيگيري دانشجويان، يكي از حلقه هاي اصلي زنجير باندهاي قدرت و ثروت كه در دانشگاه آزاد شكل گرفته بود بالاخره از هم پاشيد و پايه هاي مديريت بلندمدت و غيرقانوني كه همزمان با تشكيل دانشگاه آزاد شكل گرفته بود فرو ريخت.»
اين عملكرد موجبات نارضايتي بيش از پيش دانشجويان و البته عموم مردم شد.
هر چند اعتراضات دانشجويان به ثمر نشست و بالاخره اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و سپس توسط رياست جمهوري ابلاغ شد و مقرر شد اولين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد در تاريخ 30 آذر سال جاري در محل دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد تشكيل شود اما بر خلاف انتظار تنها دستاورد اين جلسه در 21 دي سال 90 انتخاب رييس دانشگاه آزاد از ميان كانديداها بود.
تعلل در انتخاب و معرفي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حالي است كه اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي كه از حدود چهار سال پيش در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت داراي ماده اي قانوني است كه به تغيير رياست دانشگاه آزاد اسلامي اشاره دارد اما هنوز هيچ خبري ازرئيس جديد نيست.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي از هيأت امناي دانشگاه آزاد در خواست كرده بود كه اصلاحيه خود را براي اين اساسنامه پيشنهاد دهند اما خبري از اصلاحيه نشد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي خودش براي اصلاح اساسنامه اقدام كرد كه در نتيجه آن، در جلسه 24 فروردين 89 در 25 ماده به تصويب نهايي رسيد كه رييس جمهور نيز در ارديبهشت ماه، آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
از مفاد اين اساسنامه مي توان به چهار ساله شدن دوره رياست دانشگاه آزاد، انتخاب هيئت امناي استاني براي واحدهاي بزرگ اين دانشگاه، تعيين تكليف اموال دانشگاه و تركيب و ساختار جديد هيئت امنا اشاره كرد كه توسط شواري عالي انقلاب فرهنگي تهيه و اصلاح شد.
با توجه به رخدادهاي اخير به منظور تغيير رياست دانشگاه آزاد اسلامي همچنان به نظر مي رسد كه عبدالله جاسبي تلاش مي كند تا بخشي از نفوذ خود را در اين دانشگاه از دست ندهد.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران كه نزديك به 20 هزار دانشجو و حدود 19 دانشكده و مركز تحقيقاتي دارد، يكي از پردرآمدترين مراكز دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بيشتر دانشجويان آن در مقطع تحصيلات تكميلي تحصيل مي كنند از همين رو طبق گزارش ها او تلاش مي كند تا سمت رياست واحد دانشگاهي علوم تحقيقات تهران را همچنان برعهده داشته باشد كه در اين صورت تمامي واحدهاي علوم و تحقيقات شهرستان ها كه به گفته جاسبي بالغ بر 40 واحد دانشگاهي است تحت مديريت واحد علوم و تحقيقات تهران و مديريت شخص جاسبي فعاليت خواهد كرد.
با وجود همه اين حرف ها، به نظر مي رسد حاصل فرآيند جايگزيني رياست دانشگاه تا كنون اين بوده است كه در جلسه دوم هيأت امنا در روز 21 دي ماه رياست جديد تعيين شود و با آنكه ابتدا سخن از اين بود كه هيچ نامي از 10 گزينه مطرح در جلسه اول برده نشود تا اين پروسه به مرحله بعد يعني جلسه دوم برسد اما همچنان سخن از افرادي مي رود كه ممكن است در جلسه دوم به عنوان جايگزين رئيس دانشگاه آزاد مطرح شوند.
فرهاد دانشجو، يكي از اعضاي هيأت امنا در اين باره مي گويد: «محمد سليماني - وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، حسن شجاعي فر - رئيس دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت و فرهاد رهبر -رئيس دانشگاه تهران به نظر من افراد مناسبي براي رياست دانشگاه آزاد اسلامي هستند، زيرا توانايي اداره كردن دانشگاه آزاد را دارند و همين افراد را هم در جلسه 21 دي ماه به عنوان گزينه پيشنهاد مي كنم.»
تأخيرهاي چند باره در برگزاري جلسه مربوط به تعيين رئيس جديد موجي از انتقادات را از سوي نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس، كارشناسان و اساتيد دانشگاه در پي داشته است.
از جمله زهره الهيان نماينده مردم تهران كه با انتقاد از تاخير در برگزاري اولين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد، خواستار پاسخگويي وزير علوم شده و تصريح مي كند: «طبق اعلام قبلي وزير و شوراي عالي انقلاب فرهنگي زمان برگزاري جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد اعلام شده بود، اما متاسفانه اين جلسه به تاخير افتاد و زمان برگزاري آن به بعد از انتخابات مجلس نهم موكول شد.»
وي با تاكيد بر اينكه كامران دانشجو وزير علوم و تحقيقات بايد در خصوص تاخير در اين زمينه پاسخگو باشد، اضافه مي كند كه وزير بايد توضيح دهد كه علت عدم برگزاري اولين جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد و تعيين رئيس جديد اين دانشگاه چيست؟ وزير بايد پاسخ دهد كه با تاخير در برگزاري اين جلسه تا بعد از انتخابات مجلس نهم، چه اهداف پشت پرده اي توسط جريان خاص در دانشگاه آزاد دنبال مي شود؟
وي همچنين تاكيد مي كند: «اين امر سوال جدي در افكار عمومي و در ميان دانشجويان آگاه و عدالت طلب متبادر مي كند كه آيا اهداف انتخاباتي و به دست آوردن كرسي هايي در مجلس آينده در جهت تامين منافع جرياني خاص در دانشگاه آزاد مطرح است؟ به راستي اين جريان چه منافعي در دانشگاه آزاد دنبال مي كند كه اينچنين با چنگ و دندان به دنبال حفظ موقعيت مدير 30 ساله دانشگاه آزاد است.»
الهيان معتقد است كه قطعا از نظر افكار عمومي و نمايندگان مردم استناد به مصوبه وزارت كشور امري غيرقابل قبول است چرا كه دانشگاه آزاد به عنوان يك موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي به هيچ عنوان مشمول اين مصوبه نيست و خودم در همين رابطه سوالي از وزير علوم و تحقيقات مطرح كردم كه وزير بايد با حضور در كميسيون آموزش و تحقيقات به آن پاسخ دهد.
تاخيرهاي مكرر در تشكيل جلسه براي انتخاب جانشين رئيس 30 ساله دانشگاه آزاد، صداي ديگر نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه ها، كارشناسان و حتي مردم را هم درآورد.
برخي اتفاقات هم به نوبه خود جالب بود.
غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس جمهور در حالي از مطرح شدن نام خود به عنوان گزينه پيشنهادي براي رياست دانشگاه آزاد اظهار بي اطلاعي كرد كه نام وي در ليست قرار گرفته بود درصورتي كه وي ارائه ليست به اين صورت را تنها براي رد گم كردن و اهداف خاص سياسي دانست كه نبايد زياد جدي گرفته شود.
وي البته به اين نكته هم اشاره مي كند كه دانشگاه آزاد در يك وضعيت حقوقي مشكوك قرار گرفته و با وقف اموال خود دچار يك وضعيت نامشروع و غصبي شده است.
اين در حالي است كه شنيده ها از دور تازه تلاش تعدادي از مسئولان دانشگاه آزاد براي اخلال در روند تعيين جايگزين مناسب براي جاسبي حكايت دارد.
البته يك منبع آگاه در دانشگاه آزاد مدعي است كه برخي گروه ها سعي دارند تعيين رئيس جديد دانشگاه آزاد تا پس از انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي به تعويق بيفتد تا از توان رئيس فعلي دانشگاه آزاد براي انتخابات استفاده لازم شود .
و به قول عده اي تيم مديريتي دانشگاه آزاد براي از دست ندادن اين پايگاه مهم خود كه عملاً براي برخي از افراد و نزديكان شان تبديل به يك حزب بزرگ و سياسي با كاركردهاي متنوع شده بود، حتي اقدام به ارائه طرح وقف و سرمايه 250هزار ميلياردي دانشگاه آزاد كرد تا در نتيجه اين طرح، اختيار از شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سلب شود.
اما با درايت رهبر انقلاب اين طرح آنان نيز با شكست مواجه شد. بنابراين چاره اي جز اينكه به هر طريق ممكن بتوانند رئيس بعدي دانشگاه آزاد را نيز از ميان حلقه خود انتخاب كنند، ندارند.
اگرچه كارشناسان بر اين عقيده اند كه دست هاي پنهان در دانشگاه آزاد اجازه نخواهند داد هيأت امنا دست به تعيين رئيسي بزند كه مورد دلخواه آنان نباشد در اين تاخير افتادن، به دنبال خريدن زمان است اما به نظر مي رسد بالاخره بايد در مقابل خواست مردم، دانشجويان و قانون كوتاه بيايد.

 وظيفه جنبش دانشجويي

جنبش دانشجويي؛ يعني دانشجوي متحرك، دانشجوي فعال؛ دانشجويي كه از نيروي فكر و توان جسمي و روحي خودش مي خواهد براي پيشرفت استفاده كند؛ آيا فقط اينها مخاطبند؟ بلاشك نه. سنگين ترين مسئوليت بر عهده ي مسئولان و انواع نخبگان جامعه است؛ نخبگان علمي و نخبگان فكري و نخبگان سياسي، ليكن جريان دانشجويي فعال هم مسئوليت سنگيني دارد. يكي از مسئوليتهاي جريان دانشجويي، تلاش براي فهميدن است؛ يعني تفكر.
من به نظرم مي رسد يكي از كارهاي لازم، تشكيل جلسات فكري وسيعي است كه مجموعه ي دانشجويي، همراه با مجموعه ي حوزوي، با برنامه ريزي خوب، مي تواند به وجود بياورد تا بنشينند درباره ي مسائل گوناگون فكر كنند. گسترش فكر و پراكندن فكر درست و صحيح مي تواند همان ثمراتي را ببخشد كه ما در زمينه هاي مسائل علم و فناوري و پيشرفت علوم ازدانشجو توقع داريم؛ يعني شكوفائي، آوردن حرف نو به ميدان انديشه، با يك حركت صحيح و جهتگيري درست. يكي از كارها اين است.
بيانات مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان

 بصيرت ، راز ماندگاري

مهدي آقاموسي دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد
سي و سه سال از استقامت ملت ايران گذشته است و نظام سلطه جهاني در روزهايي كه استقلال عزتمند كشور ما را الهام بخش بيداري هاي منطقه ديده است، مي تواند با گوشت و پوست خود سخنان همفر انگليسي را درك كند كه پس از سال ها جاسوسي در ممالك اسلامي و در آخرين صفحات خاطرات خود افسوس مي خورد كه چرا اين قدر دير به ماهيت تشيع در اسلام پي برده است و تازه متوجه مي شود كه سال ها پوسته اي از اسلام را مورد تحليل و بررسي قرار داده است.
تنها تشيع است كه اعتقاد به انتظار در آن، حيات ارزشمند جامعه بشري را اميدوارانه پيش مي برد و در عين حال اعتقاد به جهاد، ايثار و شهادت همان حيات ارزشمند را فداي ارزش هاي الهي مي كند و اين گونه زندگي انسان از حيات تا ممات را در نهايت اميد و هدفمندي برنامه ريزي مي كند.
ثبات انقلاب ملت ايران نيز تنها به اين خاطر است كه با «مانيفست طاغوت ستيزي اسلام» تدوين شده و شعارها و اهداف آن شامل ارزش هايي است كه گذشت زمان نه تنها آن ها را كهنه نمي كند بلكه زنده بودن آن را از قيام حسيني تا قيام خميني ديده ايم؛ ارزش هايي مثل آزادي، استكبار ستيزي، عدالت، استقلال، حفظ كرامت انساني و ...
تاريخ جهان، انقلاب هاي بسياري را به خود ديده است؛ اما نسل اول آنها هيچ كدامشان نتوانستند توجيه قابل قبولي از اهداف انقلاب به نسل هاي بعدي منتقل كنند و مثلا در جريان انقلاب كبير فرانسه كه با هدف اسقاط نظام سلطنتي آن كشور شكل گرفت، مشاهده مي كنيم كه پس از اعدام لوئي شانزدهم و پيروزي انقلاب، طي 11سال سه گروه بر كشور حكومت مي كنند و هركدام محكمه اي براي حكام قبلي برپا كرده و همه آن ها را از لب تيغ مي گذرانند و نهايتا هم حكومت به دست ناپلئون مي رسد و باز هم نظام سياسي فرانسه و حكومت آن به شكل سلطنتي اداره مي شود!
ثبات انقلاب ايران را مي توان نقطه برتري ايدئولوژي اسلام بر ساير تئوري هاي حكومت داري مادي دانست چرا كه تنها حكومت اسلامي است كه آگاهي و بصيرت مردم و سياسي بودن آن ها را نقطه قوت خود مي داند؛ اما همين موارد در نظام هاي مادي ديگر، نقطه ضعف حكومت محسوب مي شود و فهم مردم و سياسي بودن آن ها مانع بهره وري حكام از نظام هاي سرمايه داري خواهدشد؛ پس دور نگهداشتن مردم از حقيقت و سرگرم نمودن آن ها با امور دنيايي و شهوات، مطلوب ترين شكل براي اداره انسان ها در اين گونه حكومت هاي مادي است كه دين ستيزي آن ها نيز در همين راستا تعريف مي شود. اما در حكومت اسلامي، بصيرت و فهم مردم از مسائل است كه ثبات حكومت را تضمين مي كند و به همين خاطر است كه اهداف انقلاب اسلامي ايران در سال 57-صحيح تر آن است كه بگوييم از سال42- كماكان آرمان نسل سوم انقلاب مي باشد و حتي بيشتر از نسل اول به آن اعتقاد دارد و آن را دلسوزانه مطالبه مي كند.
فتنه88 و نحوه برخورد حكومت اسلامي مبين اين گفته است.اكنون در كشورهاي اروپايي و آمريكايي شاهد اعتراض عليه نظام سرمايه داري هستيم به وضوح مي توانيم تفاوت اين دو تئوري-اسلام و مادي گرايي-را مشاهده كنيم. اعتراض هاي مردم در كشورهايي نظير آمريكا و انگليس تنها با خشونت و سركوب پاسخ داده مي شود اما در نقطه مقابل مي توانيم برخورد رهبر انقلاب را با فتنه 88 مشاهده نماييم كه ايشان درمان اين مقطع زماني كشور را فقط در «بصيرت» يافتن مردم مي بينند و دانشجويان و نخبگان كشور را موظف مي كنند كه اتفاقات را براي مردم تحليل كنند تا شبهه اي در ذهن كسي باقي نماند.
خلق حماسه 9دي توسط ملت ايران نيز درست در همين راستا شكل مي گيرد و ثابت مي كنند كه مردم پس از قريب هفت ماه به اين بصيرت و عمق فكري رسيده اند كه تنها دم زدن جرياني از راه و آرمان هاي امام راحل و صاحب منصب بودن در زمان انقلاب را براي صالح بودن يك جريان كافي نمي دانند ،چراكه مبنا را از خود حضرت امام راحل دريافته اند كه «ميزان حال فعلي افراد است.»
تعارضات گفتاري و رفتاري اين جريان در طول هفت ماه به تدريج براي مردم نمايان مي شود، از روزه خواري در روز قدس و شعار «نه غزه نه لبنان» گرفته تا اهانت كردن به تصوير امام و رهبري در16آذر؛ اما بازهم جريان فتنه پا را فراتر از اين موارد گذاشته و در روز تشييع جنازه منتظري با شعار«عاشورا عاشورا وعده ديدار ما« براي نظام خط و نشان مي كشد و نهايتا در روزي كه جهان اسلام در عزاي فرزند زهرا-سلام الله عليها- مي سوزد، به خيابان هاي مركزي شهر ريخته و همپاي يزيديان رقص و پايكوبي مي كنند.
لكن غيرت ديني مردم و ديدن آخرين صحنه از سناريوي كثيف فتنه در روز عاشورا، حماسه اي را خلق كرد كه نظير آن را حتي در تجمعات پرشور اول انقلاب هم كم نظير است و با همين حضور پرشور مردم، پرونده فتنه و فتنه گران به دست مردم بسته مي شود كه پس از آن رهبر انقلاب نيز با تاكيد بر مردمي بودن اين حركت و نقش مردم در دفع فتنه مي فرمايند:« فتنه يك بيماري بود كه با اقدامات سياسي و امنيتي قابل دفع شدن نبود، و به يك حضور عظيم مردمي نياز داشت. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر مي كند، دست خداي متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين بن علي (عليه السّلام) را مي بيند. اين كارها كارهايي نيست كه با اراده امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهي است؛ همان طور كه امام در يك موقعيت حساسي - كه من بارها اين را نقل كرده ام - به بنده فرمودند: من در تمام اين مدت، دست قدرت الهي را در پشت اين قضايا ديدم. درست ديد آن مرد نافذ بابصيرت، آن مرد خدا.»1
اينجا همان بصيرت و بصيرت دهي نقش خود را در ثبات نظام اسلامي ايفا مي كند و فتنه پيچيده اي را كه در ظاهر به آرمان هاي انقلاب و اسلام معتقد بود، نهايتا پس از چند ماه به دست خود مردم رسوا مي كند.
1 . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي ستاد

 حماسه نهم دي، تجلي پيوند مستحكم دين و سياست

محمد سعيد سرافراز - مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف
نهم دي ماه 1388، را بايد
بي شك پايان چندماه جنگ نرمي دانست كه بروز آن در صحنه جامعه بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري آغاز شده بود، جنگي كه اگرچه در ظاهر عمر آن حداكثر چندماه بود اما برنامه ريزي هاي شكل گيري آن مدت ها پيش از انتخابات آغاز شده بود. گر چه پوسته بيروني اين حركت را افراد سرشناسي از درون كشور هدايت و رهبري مي كردند، اما كم كم و به مرور زمان ابعاد و عمق آن فتنه بيش از پيش روشن مي گردد. خبرهاي متعددي كه رسانه هاي متعلق به لابي هاي صهيونيستي در آن برهه از زمان مخابره مي كردند تا ضمن زير سوال بردن حضور پرشور 40 ميليوني ملت ايران، آتش فتنه داخلي را نيز برافروخته تر كنند، نشان مي داد كه اين فتنه يك حركت خودجوش در داخل نبوده و طراحي هاي پيچيده تري پشت سر آن وجود دارد و صحبت هاي ماه اخير وزير امور خارجه آمريكا كه به صراحت پرده از ارتباط آمريكا با اين فتنه برداشت، تنها نمونه اي است براي اثبات طراحي پيچيده دشمن در فتنه ي 88.
اما عاشوراي 88 و به تبع آن نهم دي پاياني بود بر هر آنچه كه غرب در خيال خود براي ايران مي پروراند. اگر بخواهيم نهم دي ماه را بررسي كنيم، بايد اعتراف كنيم كه اين حركت در عين حال هم حركتي كاملا سياسي است و هم حركتي كاملا مذهبي.
اگر تنها از نگاه ديني بخواهيم به مساله نگاه كنيم، حماسه نهم دي، به خشم آمدن ملت ايران است از هتك حرمت عاشوراي حسيني، از سوت و كف زدن هاي روز عاشورا و از بي احترامي به عزاداران حسيني. اتفاقي كه در روز عاشوراي سال 88 افتاد اين بود كه در روزي كه آسمانيان و زمينيان عزادار سالار شهيدان هستند، عده اي دنياطلب به دنبال منافع شخصي خود به خيابان ها آمدند و موجبات آزردگي و خشم ملت را فراهم كردند، عده اي كه اگرچه در ظاهر برضد عاشورا و قيام حسيني شعار نمي دادند، اما با عملشان مخالفت خودشان با اصلي ترين و بديهي ترين اصول ديني اسلام را نمايش دادند. اما نهم دي ماه مردم و ملت ايران در حركتي عظيم و فراتر از حد تصور نشان دادند كه اگر چه در عاشوراي 61، حسين بن علي(ع) تنها بود اما اين بار تنها نيست و ملتي عظيم آمده تا نشان دهد اين بار حسين بن علي(ع)، آرمان هايش و حركتش تنها نيست و ملت بزرگوار ايران با اين آرمان ها عهدي استوار بسته، تا ديگر نداي «هل من ناصر» ولي خدا بي جواب نماند.
اگر از منظر سياسي بخواهيم به اين حماسه نگاه كنيم، اين واقعه كم نظير، به ستوه آمدن مردم و ملت ايران است از 202 روز فتنه گري. در نگاه اسلامي سياست چيزي جز تشكيل، حفظ و بقاي نظام اسلامي نيست و نظام اسلامي زماني اعتبار و مقبوليت پيدا مي كند كه مردم حامي آن باشند و از آن پشتيباني كنند. نهم دي ماه بار ديگر نشان داد كه ملت عزيز ايران، پشت سر نظام جمهوري اسلامي هست و اگرچه دشمن سعي داشت با زير سوال بردن حضور 40 ميليوني 22 خرداد 88 و با وقايعي مثل 25 خرداد آن سال، ملت را در برابر نظام مقدس جمهوري اسلامي نشان دهد، اما مردم عزيز ايران به آرمان هاي امام خميني(قدس سره) و امام خامنه اي(مد ظله) كه همان آرمان هاي حقيقي نظام جمهوري اسلامي است، دل داده اند و به آن پاي بندند. از نگاه سياسي دو نكته ي مهم در اين حماسه وجود داشت:
اول اين كه ملت نشان دادند كه با عمق برنامه ريزي دشمن براي جمهوري اسلامي آشنا شده اند و مي دانند كه هدف اصلي اين همه فتنه گري چيزي نيست جز شعارهايي كه در روز عاشورا داده شد و هدف بعدي زير سوال بردن نظام جمهوري اسلامي و در راس آن ولي فقيه است، ملت هوشيار شده بودند و نشان دادند كه اين شعارها برخلاف آن چه در رسانه هاي بيگانه نشان داده شد، شعارهاي مردم ايران نيست و تنها شعار عده اي ناچيزي است و مردم نه تنها از اصل ولايت فقيه حمايت مي كنند و به آن معتقدند، بلكه با كساني كه با اين نظام به مبارزه بپردازند، مقابله خواهند كرد و پس از 202 روز فتنه گري ديگر آن ها را تحمل نمي كنند.
دوم اين كه توده مردم حجت را بر تمامي نخبگان و خواصي كه در اين مدت يا سكوت كرده يا با جريان فتنه همراهي كرده بودند، تمام كرد و به آنان اعلام داشت كه اگر بعد از اين همه خصومت و با آشكار شدن هدف اصلي اين جريان در روز عاشورا بازهم بر مواضع سابق خود باقي بمانند ديگر جايي در سيستم جمهوري اسلامي و دل هاي مردم ايران ندارند. بنابراين حماسه نهم دي ماه نه تنها مجموعه اي است از حركتي كاملا سياسي و حركتي كاملا ديني و مذهبي، بلكه نشان دهنده اين است كه آرمانهاي سياسي ملت ايران پيوند مستحكمي با آرمانهاي ديني آن ها خورده است و اعتقاد مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي در عمق باورهاي ديني ملت جا دارد و دشمن نيز متوجه اين نكته شده است كه نظام جمهوري اسلامي ناشي از اعتقادات ديني مردم ايران است و براي مبارزه با آن بايد با اصول ديني ملت ايران بجنگد.

 

(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14