(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24 اسفند 1390- شماره 20168

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بسيج ، مرد اين ميدان است (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
خسته ! (گفت و شنود)
رئيس جمهور: ايستادگي برابر فشار قدرت هاي بزرگ بسيار ارزشمند است
مهمانپرست : اگر آژانس صبور بود از پارچين بازديد مي كرد
تشكيل محكمه قانون اساسي غيرقانوني است
رسانه هاي نفاق سبز چرا يكي يكي تعطيل مي شوند؟! (خبر ويژه)
نيك آهنگ كوثر: مهدي هاشمي پشت پرده اخبار دروغ عليه جمهوري اسلامي است (خبر ويژه)
آيا خاتمي تيمي را كه براي او تله گذاشته بودند معرفي مي كند؟ (خبر ويژه)
گاردين: ايرانيان باور دارند كه آمريكا و انگليس با پيشرفت آنها مخالفند (خبر ويژه)
دولتمردان گاوچران آمريكايي زنان را بشر نمي دانند! (خبر ويژه)بسيج ، مرد اين ميدان است (يادداشت روز)

1- مي گويند - و به طنز مي گويند- يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود خطاب به مردم وعده مي داد كه «اگر بنده را انتخاب كنيد با ماركسيسم، امپرياليسم، سوسياليسم، اومانيسم، فمنيسم و اپورتونيسم به شدت مقابله مي كنم و به هيچكدام از آنها فرصت و اجازه نمي دهم در آرامش و رفاه مردم كمترين خدشه اي پديد آورند»! در اين هنگام، پيرمردي رنجور از ميان جمعيت برخاست و خطاب به آقاي كانديدا گفت؛ «پيشاپيش از مبارزه بي امان حضرتعالي با همه ايسم هايي كه اشاره فرموديد تشكر مي كنم ولي كاش براي روماتيسم بنده هم كه بدجوري آزارم مي دهد فكري مي كرديد و برنامه اي داشتيد»!
ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»!
2- اين اظهارنظر جناب رحيمي نشانه آن است كه از نگاه ايشان به عنوان معاون اول رئيس جمهور، اولاً؛ گراني غيرطبيعي برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازارها، يك واقعيت است و البته آزاردهنده. ثانياً؛ دولت محترم نه فقط عامل اين گراني نيست و در آن نقشي ندارد بلكه از وجود آن ناخشنود و نگران نيز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گراني و مقابله با اين پديده پلشت وظيفه دولت است و يا دستكم اين كه؛ بخشي از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقاي رحيمي با درك اين وظيفه است كه مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم» و رابعاً؛ اين اظهارنظر معاون اول محترم رئيس جمهور حاكي از آن است كه دولت محترم تاكنون براي مقابله با گراني اقدامي نكرده است و يا در انجام آن بخش از وظيفه اي كه در برخورد با گراني برعهده داشته، كوتاهي ورزيده است. چرا...؟!
پاسخ اين سؤال را نه فقط از دولت بلكه از ساير مراجع و مسئولان ذيربط ديگر نظير دستگاه قضايي، مجلس شوراي اسلامي و چند كانون و مركز ديگر نيز بايد جستجو و مطالبه كرد.
3- اولين سؤال- شما بخوانيد گناه- مراجع ياد شده، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضايي آن است كه چرا از گراني اين روزها و زحمت آفريني آن براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد كه به قول حكيمانه حضرت امام(ره) ولي نعمت هاي مسئولان هستند، غافل بوده اند؟ آيا چرخه زندگي آنان به گونه اي است كه هرگز با پديد گراني روبرو نمي شوند؟! و يا درآمد آنها در حد و اندازه اي است كه هيچ كالاي گراني براي آنها «گران» نيست؟!
در اينجا بي آن كه قصد سرپوش نهادن بر واقعيت ها و ناگفته ماندن گفتني ها در ميان باشد مي توان و به جرأت بايد گفت كه اكثر قريب به اتفاق مسئولان نظام، از دولتمردان گرفته تا نمايندگان مجلس و صاحب منصبان در دستگاه قضايي، افرادي دلسوز، مردم دوست و داراي زندگي عادي و معمولي هستند و البته تعدادي از آنها نيز حساب جداگانه اي دارند كه اميد است به حساب آنها رسيدگي شود! و... بنابراين غفلت آنان از «گراني» و بي توجهي يا كم توجهي آنها نسبت به اين پديده ناهنجار و آسيب رسان از كجا ريشه مي گيرد؟!
4- ابتدا نگاهي به نرخ كنوني خدمات و قيمت كالاهاي مورد نياز مردم بيندازيد و سپس آن را با نرخ همين خدمات و قيمت همين كالاها در -مثلاً- دو يا سه ماه قبل مقايسه كنيد. آيا مي توان افزايش نه فقط بي رويه، بلكه افزايش جهشي نرخ برخي از خدمات و قيمت بسياري از كالاها و اجناس مورد نياز مردم را ناديده گرفت؟ به يقين نه، سؤال بعدي آن است كه آيا اين گراني لگام گسيخته براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد جامعه، دردسرآفرين نيست و آنان را تحت فشار ناخواسته و دعوت نشده قرار نمي دهد؟ پاسخ اين سؤال بدون كمترين ترديدي «مثبت» است. اكنون بيشترين دغدغه هاي اعلام شده برخي از مسئولان ذيربط در دولت، مجلس و دستگاه قضايي را طي همين سه ماه گذشته مرور كنيد. آيا نشانه درخور توجهي از دغدغه آنها نسبت به گراني كه يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مردم بوده است مشاهده مي كنيد؟! سخن اين نيست كه آنان غم ملت و نگراني براي دغدغه مردم ندارند، بلكه چنان در برخي از امور- تأكيد مي شود كه فقط برخي از امور- مشغول شده اند كه فراموش كرده اند نبايد دغدغه مردم را فراموش كنند! از مدعيان اصلاحات و همراهان فتنه آمريكايي - اسرائيلي 88 انتظاري نيست، چرا كه آنها در همان هنگام كه دولت و مجلس را يكجا قبضه كرده بودند با كمال وقاحت- كه اسناد مكتوب و مضبوط آن موجود است و قابل انكار نيست- مردم محروم و مستضعف را به سخره گرفته و آنان را «لشكر قابلمه به دست ها»! مي ناميدند و يا وقتي از نياز مردم سخني به ميان مي آمد، با اهانت به ملت شريف اين مرز و بوم و از پشت تريبون مجلس اعلام مي كردند «مردم ايران عادت دارند كه اگر مرگ موش هم توزيع شود براي آن صف مي كشند»! آنها همه توان به يغما برده از مسئوليت را به دريوزگي پاي آمريكا ريخته بودند و امروزه مي بينيد و مي بينيم كه بسياري از همان دريوزه ها، آشكارا در خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس به كاسه ليسي مشغولند. از آنها انتظاري نبوده و نيست، بلكه سخن با مسئولان عزيز اصولگرا در ميان است همراه با گلايه اي دوستانه از آنان.
5- طي نزديك به 3 ماه گذشته كه بازه زماني مورد نظر اين وجيزه است، نمايندگان محترم ملت در نطق هاي پيش از دستور خود چه وزن و مقداري براي مقابله با «گراني» و اين دغدغه آسيب رسان قائل بوده اند؟! و يا در نطق هاي انتخاباتي و تبليغات مكتوب و شفاهي خويش، به اندازه يك چندم آنچه در تعريف از خود- و بعضاً نفي رقيب- مايه مي گذاشتند، براي مقابله با دغدغه ياد شده مايه گذاشته و يا دغدغه داشتند؟!
در سوي ديگر ماجرا، آيا دولت محترم و برخي از دولتمردان به همان ميزان كه براي دفاع از فلان جريان و يا برنامه ريزي و نشست و برخاست براي مقابله با فلان رقيب واقعي! يا خيالي! وقت مي گذاشتند و هزينه مي كردند، در انديشه مقابله با فشار گراني بر مردم نيز بودند؟! و آيا اين دغدغه در حد و اندازه تلاش براي تشكيل هيأت نظارت بر قانون اساسي- صرفنظر از قانوني يا غيرقانوني بودن آن كه بحث جداگانه اي است- ذهن آنان را به خود مشغول كرده بود؟!
همين جا و درون پرانتز پاي اين سؤال دوستانه از برخي نمايندگان محترم مجلس درميان است كه آيا اين روزها و درپي حماسه بي نظير و پرشور ملت در 12 اسفند كه دل دوستان را درسراسر جهان به وجد آورده و دشمنان را در كابوسي وحشتناك فرو برده است، زمان مناسبي براي طرح سؤال از رئيس جمهور - صرفنظر از محتواي پرسش ها و بدون قضاوت درباره درستي يا نادرستي آنها - است؟!
دستگاه محترم قضايي نيز اگرچه مانند هر دو بخش مجريه و مقننه منشأ خدمات فراواني بوده و هست ولي مقابله با عوامل گراني و برخي از باندهاي مافيايي، بيرون از وظايف آن نيست و مثلاً؛ مقابله جدي با فساد اقتصادي كه برخورد قاطع با پرونده فساد كلان بانكي از جمله نمونه هاي مثال زدني آن است نبايد مسئولان ذيربط در دستگاه قضايي كشور را نسبت به نجات مردم از عاملان آشكار و پنهان گراني بي رويه و جهشي غافل كند.
6- دولت محترم همانگونه كه بارها اعلام كرده است، كالاي مورد نياز مردم را در مقياس انبوه فراهم آورده و برخلاف آنچه باندهاي پشت صحنه گراني سعي در القاي آن دارند، «كمبود كالا» عامل گراني نيست، بلكه كم توجهي مسئولان ذيربط و فقدان بازرسي و نظارت جدي، اصلي ترين عامل گراني هاي بي رويه- و بعضاً جهشي- اخير است، تا آنجا كه معاون اول محترم رئيس جمهور ضمن ابراز نگراني دلسوزانه از فشار گراني بر مردم - كه در خور تقدير است- مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»! يعني اين كه تاكنون با عوامل گراني برخورد نشده است. و اين در حالي است كه سازمان عريض و طويلي با عنوان سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان براي مقابله با گراني و عوامل آن وظيفه و دستور كار مستقيم دارد. ممكن است گفته شود كه اين سازمان از نيروي كافي و لازم براي بازرسي و نظارت بر چرخه توليد و مصرف برخوردار نيست اگر چنين باشد كه برخي از شواهد نشان مي دهد يكي از مشكلات سازمان ياد شده همين است، راه كار، چندان دشوار نيست. چرا دولت و ساير مراكز مربوطه و از جمله «كار گروه تنظيم بازار» از بسيج يا به قول حضرت امام(ره) «لشكر مخلص خدا» كه امام راحل(ره) بر دست و بازوي آنان بوسه مي زد به عنوان نيروهاي پاك، مؤمن، انقلابي، فداكار و ايثارگر براي بازرسي و نظارت استفاده نمي كند؟ تاكنون تجربه هاي مكرر نشان داده و ثابت كرده است همه وظايف و مأموريت هايي از اين دست كه به بسيج سپرده شده، با درجه بالايي از موفقيت انجام پذيرفته است. آقايان باور بفرمائيد كه بسيج مرد اين ميدان است.
حسين شريعتمداري

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ درس بزرگي كه انتخابات براي نمايندگان دارد اين است در دور جديد نمايندگان هدفشان به دور از تعلقات سياسي و جناحي فقط خدمت به مردم باشد و طبق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب مجلس نهم مجلسي پرشور و خدمتگزار براي مردم باشد.
بوربور- ورامين
¤ با توجه به ضربه و سيلي محكمي كه اجانب به ويژه استكبار جهاني و منافقين داخلي و خارجي از انتخابات 12 اسفند خوردند به انحاء مختلف درصدد جبران اين شكست خود هستند و هر روز بر آتش شايعات مي دمند كه اخيراً و با توجه به ايام نوروز كه مطبوعات و رسانه ها نيز به تعطيلات مي روند شايعاتي مبني بر قطع يارانه ها نقل كوچه و بازار شده و اخيراً نيز افرادي پيام هاي كوتاه دريافت كرده اند كه يارانه شما قطع خواهد شد. شايسته است مطبوعات متعهد صحت وسقم چنين شايعاتي را براي ملت بيان و روشن كنند.
عبدا... امين
¤ ازكيهان مي خواهم كمي هم از برنامه هاي دولت فعلي انتقاد كند مگر همه برنامه هاي اين دولت درست است؟
2948---0912
¤ حال كه مجلس قانون 110 سكه براي مهريه را مطرح كرده است از شوراي نگهبان تقاضا داريم، هرچه سريع تر اين طرح را تصويب كنند تا بسياري از گرفتاران دربند در اين شب عيد آزاد شوند.
متحدي
¤ كسي نيست كه به اين سركردگان جنايتكار آمريكايي بگويد، بعد از 12 سال كشتار و غارت و جنايت در افغانستان چه غلطي كرده ايد كه اينك براي برهم زدن كشور سوريه از هيچ جنايتي فروگذار نيستيد.
غلامرضا امي از سراب
¤ از مسئولان صدا و سيما تقاضا داريم ساعتهاي پاياني سال را با برنامه هايي كه رنگ و بوي خدايي دارد آغاز كنند نه با ساز و آواز و اعمال لغو و بيهوده.
احمد سلطاني از ايلام
¤ خانمي كه در پرونده اختلاس ميلياردي اخير متهم به دريافت رشوه هاي ميليوني است با چادر در دادگاه حاضر شد. خانمي كه چنين فسادي را مرتكب شده قطعاً اعتقادي به پوشش چادر نداشته و ندارد. پس چرا برگزاركنندگان دادگاه اجازه داده اند او مجدداً با اين پوشش مقدس دست به عوامفريبي بزند.
قنبري و خانم رستگار
¤ در روزنامه خواندم كه ضدانقلاب خارج از كشور خاتمي را به صفت نفوذي نظام بين خودشان متهم كرده اند. راستش را بخواهيد تاكنون افراد خائن به كشور را تا اين حد احمق نديده بودم.
5461---0918
¤ اين روزها قيافه مجري هاي بخت برگشته ماهواره هاي ضدانقلاب پس از 6 ماه تمام زوزه كشيدن عليه انتخابات ايران خيلي ديدني شده است.
4396---0913
¤ ملت ايران در 22بهمن و 12اسفند امسال دشمن خارجي را لگدكوب كردند. مسئولين كشور به فكر دشمن داخلي يعني گراني و تورم باشند كه نفس مردم را گرفته است.
7208---0912
¤ اكنون فصل استفاده از كود ازت در مزارع است، اما يا كود پيدا نمي شود و يا اگر هم پيدا شود قيمت آن بسيار بالا (بيش از سي هزار تومان) است از مسئولان امر انتظار رسيدگي داريم.
جمعي از كشاورزان همدان
¤ مردم براي برخورد با گرانفروشي نبايد خريد كنند، سزاي گرانفروشان نخريدن است.اگر همه دست به دست هم دهيم، گرانفروشان جرات گران فروشي پيدا نمي كنند.
يك خانه دار
¤خداوند در قرآن كريم مي فرمايد به عهد خود وفا كنيد. بدين ترتيب از سال 86 معوقه بازنشستگان را طلب داريم، طي اين مدت مسئولان فقط وعده داده اند، از سال و ما ه و روز به ما وعده دادند كه تا امروز به ساعت رسيده است، اما مي خواهم به مسئولان بگويم اين قدر وعده بدون عمل به مردم ندهيد.
قاسمي-اردستان
¤يك مستمري بگير با 11 سال سابقه هستم كه 220 هزار تومان حقوق مي گيرم ماه قبل هم مبلغي بابت بيمه از ما كم شد و معوقات سالهاي قبل ما را هم پرداخت نكردند، آيا ما نبايد زندگي كنيم، از دولتمردان مي خواهيم به فكر ما باشند و حقوق ما را بالاتر ببرند و معوقات را پرداخت كنند. ضمن ا ينكه هر سال مبلغي بن نقدي و بن غيرنقدي مي دادند اما متاسفانه تمام اين كمك هزينه ها قطع شده است.
يك هموطن بازنشسته
¤وقتي نام بعضي از بزرگراه ها و ميادين در برخي شهرهاي كشور به نام شهيد همت مزين شده قطعا بايد زادگاه اين شهيد يعني شهرضا يك بلوار در داخل شهر يا نام ميدان بزرگ شهر به نام شهيد همت نامگذاري شود.
5626---0936
¤ما كارگران قطعات فولاد را با بالاي 20 سال سابقه كار اخراج كرده اند. در اين شب عيدي بدون دريافت حقوق و مزايا دست خود را پيش چه كسي دراز بكنيم.
3933---0935
¤شغل آرايشگري به علت مشكلات زير مانند سرپايي بودن و پرداخت بيمه آزاد و احتمال آلودگي به بيماري هاي پوستي چرا بايد جزء مشاغل سخت نباشد تا پس از 20 سال بازنشسته شود؟ از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
9300---0936
¤وزير محترم آموزش و پرورش قرار بود به جاي سبد كالاي عيد مبلغ صد هزار تومان به حساب فرهنگيان واريز كند ولي متاسفانه خبري نيست؟ درخواست پيگيري دارم.
شوشتري
¤بعضي از ميادين تهران با اينكه نام درست و حسابي ندارند مع الوصف شهرداري با هزينه زياد نمادهايي در آنها احداث و برپا كرده است ولي برعكس در ميدان قيام كه يادآور آغاز خيزش و قيام 15 خرداد مي باشد يك ميدان خشك و خالي و بي روح است. چرا بايد در اين مورد بي توجهي بشود و اقدامي صورت نگيرد.
جباري
¤تفقد و سركشي استاندار قم در معيت مسئولين استان از محله هاي محروم استان به ويژه بازديد وي از منطقه محروم مهديه و توانير (45 متري مدرس) اقدامي پسنديده است و اين كار مي تواند به تمام استان ها تسري پيدا كند و به عنوان يك الگو تبليغ شود.
2028---0912
¤سازمان سنجش طي سه روز هزينه آزمون IELTS را ا ز 25 هزار تومان به 45 هزار تومان افزايش داده است. وقتي دولت خودش دست به گران فروشي مي زند چگونه مي تواند جلوي گراني را بگيرد.
8853---0912
¤اگر نظارت دولت بر بازار قطعات يدكي و لاستيك با اين وضع كه شاهدش هستيم پيش برود كسبه جزء بايد بساطشان را جمع كنند و دنبال كارگري و عملگي بروند.
2681---0914
¤بنده با دادن بنزين يارانه اي از سوي دولت براي سفر نوروزي هم وطنان مخالف هستم. چون شامل بنده و امثال بنده كه اتومبيل نداريم نمي شود و نوعي بي عدالتي است.
0013---0912
¤دستگاه ها و نهادهايي كه اداره امور جامعه برعهده آنها گذاشته شده يا بايد دولتي باشند يا خصوصي. نه مثل الان كه يكي از بخش هاي زيرمجموعه پست از يك جهت دولتي است ولي ساعت كار آن از 8 صبح به بعد شروع مي شود. اين حالت شترمرغي اسباب زحمت براي مردم شده است.
4761---0912
¤ پيشنهاد مي كنم بانك مركزي سكه هاي يك ديناري با نرخ شناور سالانه در مقياس كوچك با نرخ گذاري 2500 ريال در سال 91 و اسكناس هاي يك اتحاد ملي ايران با نرخ شناور سالانه در مقياس بزرگ براي كنترل بازار ارزي داخلي و تقابل با ارزهاي بيگانه خاصه دلار، را نرخ گذاري سالانه كند و وارد چرخه پولي نظام نمايد، تا بدين ترتيب واحد قانوني و ملي ريال تثبيت گرديده و روند اجراي قانوني حذف 2 صفر به طور ذهني در مقطع كنوني همگام با حذف 4-3 صفر به طور قطعي در آينده ترسيم قانوني گردد.
پيمان الدين قدس زاده
¤ از اهالي سيدخندان خيابان دبستان هستيم، در اين منطقه يك خيابان 6 متري وجود دارد كه آن را دوطرفه كرده اند. ما اهالي منطقه از سر و صداي زياد به ستوه آمده ايم، با شهرداري تماس گرفته ايم اما كسي به داد ما نرسيده است. ما گرفتار اين مسئله شده ايم. تقاضاي رسيدگي داريم.
خبره
¤ با تشكر از دست اندركاران روزنامه كيهان كه مشكلات مردم را مطرح مي كند از شهرداري منطقه 12 تقاضا داريم ورودي ميدان محمديه كوچه شهيد الله وردي به سمت خيابان شهيد معروف خاني را كه محل تردد ماشين هاي باري به سمت ميدان شوش و مولوي مي باشد را عريض تر كنند تا مزاحمتهايي كه اكنون گريبانگير اهالي محل است برطرف شود.
علي اكبري
¤ تا كشور تركيه عربستان دوم نشده بايد كاري كرد، رابطه تركيه با ناتو و رژيم صهيونيستي در آينده براي منطقه مشكل ساز مي شود.
عباسيان از جهرم
¤ برخي از افراد با خودرو در سطح شهر به راحتي اقدام به فروش سي دي هاي غيرمجاز و مشروبات الكلي مي كنند و سعي در تخريب چهره شهرهاي بزرگ بخصوص در شرايط فعلي دارند، از مسئولان مي خواهيم پيگير موضوع باشند.
صادقي
¤ لطفاً براي مردم روشن كنيد كه افزايش قيمت سوخت تا كي مي خواهد ادامه يابد؟
يك شهروند
¤ اطراف ورزشگاه شهيد شيرودي ظرفيت تماشاچي در داخل شهر را ندارد اما با توجه به اينكه ورزشهاي سالني مثل فوتسال، بسكتبال در بين شهروندان از استقبال خوبي برخوردار شده، پيشنهاد دارم مسئولان ورزشي بزرگترين ورزشگاه سرپوشيده خاورميانه را در اين مكان مناسب احداث كنند.
كاشاني
¤ شهرداري تهران چرا به فكر هرس كردن درختان خيابان ولي عصر و شريعتي نيست.
پيكري
¤ چرا مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي در مراسم يادواره شهداي كربلاي 5 كه در تالار اين دانشگاه برگزار شد حضور نداشتند، اين مراسم غريبانه برگزار شد كه نبايد اين طور باشد.
جلالي
¤ يوم الله شريعت مكتب ماست امروز
حسين حسين شعار ماست امروز
دست خدا بر سر ماست امروز
خامنه اي رهبر ماست امروز
يك هموطن
¤ در چاره انديشي براي رفع تورم الحمدالله با ساماندهي متغيرهاي اقتصادي در طراحي سهميه بندي بنزين و سوخت و قانون هدفمندسازي يارانه ها و طراحي مسكن مهر اقدامات خوبي صورت گرفته است. طراحي حذف دو صفر به طور ذهني تداوم دهنده تكميلي در جهت رفع نجومي شدن ارقام و مرتفع كننده نسبي مشكلات از قبيل تورم، بيكاري و تنبلي فكري و شتاب دهنده مناسب در روند اشتغال زايي خواهد بود.
گودرزي اصفهان
¤ شركت باشكوه شما در انتخابات چنان سيلي محكمي به چهره اوباما زدكه عقب نشيني كرده و خواستار مذاكره با ايران شد به شكرانه اين پيروزي 2ركعت نماز نثار روح امام راحل(ره) نماييم.
8911ـ0915
¤ خوب بود موضوع تجاوز خاخام يهودي به دختران خردسال فلسطيني را در صفحه اول تيتر مي كرديد تا يهوديان مقيم كشورمان به جنايات همكيشان خود در فلسطين اشغالي و دشمني آن ها با دستورات همه انبيا بيشتر پي ببرند.
رحماني
¤در كشاكش بازي هاي سياسي متاسفانه مجلس و دولت جوانان بيكار را فراموش كرده اند مگر قرار نبود 5/2ميليون شغل در سال 90 ايجاد كنند؟! پس چي شد؟ سال 90 تمام شد.
4652-0912
¤ از مدير بنياد فارابي مي پرسم دليل شما از ضمانت قبول هزينه هاي فيلم بعدي فرهادي چيست؟
8655-0912
¤ كوچه هاي شهر ما ويران نمي ماند عزيز
كار و بار عشق بي سامان نمي ماند عزيز
يك نفر فردا زمين را نور باران مي كند
مهدي ما تا ابد پنهان نمي ماند عزيز
اللهم عجل لوليك الفرج
2515-0914
¤ از صدا و سيما و مطبوعات و گويندگان و نويسندگان انتظار مي رود نسبت به رفتار و آداب و رسوم اجتماعي در امر فروشندگي، رفتن به مسجد، رانندگي، پياده روي، ورزش، كتابخواني، تماشاي فيلم و سريال و... به فرهنگ سازي بپردازند. متاسفانه بخشي از جامعه به سمت رفتارهاي ناهنجار اجتماعي مي رود. چرا بايد سوپرماركت فيلم و سي دي و ترقه بفروشد؟ يا دكه مطبوعاتي سيگار بفروشد؟ يا رانندگان از چراغ قرمز عبور كنند؟ چرا راننده موتورسيكلت به چراغ قرمز، عبور ممنوع، خط ويژه، كلاه ايمني.... بي اعتناست و...
3451-0914 و 6960-0936 و7250-0919
¤ پايانه مترو شهر ري فاقد دكه مطبوعاتي است. از مسئولين امر درخواست مي شود اقدام نمايند.
9912-0919
¤ از هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود سرود ملي كشورمان را پس از قرائت قرآن كريم در آغاز جلسه بگنجانند؟
6011-0911
¤ در كشور الگوهاي بسيار تاثيرگذارتر از امثال آقاي اكبر عبدي وجود دارد كه صدا و سيما شايسته است از آنها دعوت كند تا راه و چاه را به مردم نشان دهند، نه امثال وي كه با تكه انداختن به مسئولين و تشكر از فرهادي وقت برنامه را به پايان بردند.
0642-0936
¤ ما دانشجويان خميني شهر اصفهان جايزه گرفتن يكي از كارگردان هاي سينماي كشور از دست غربي ها به خاطر توهين به فرهنگ ايراني محكوم مي كنيم.
1761-0913
¤ بازنشسته تامين اجتماعي هستم بنويسيد در اداره زندگي درمانده شده ام. از مسئولين امر بخواهيد براي مبارزه با گراني و تورم كاري بكنند.
9679-0937
¤ اگر چنانچه معاش خانم هاي مطلقه كه مهريه شان را بخشيده اند تامين بشود گام بزرگي در جهت سلامت اخلاقي جامعه برداشته خواهد شد.
9785-0938
¤ سال گذشته بيش از ده فقره نامه براي دكتر جاسبي نوشته و ارسال كردم. درخواستم از ايشان اين بود كه به ظلم و اجحاف صورت گرفته از سوي سازمان سما در حق بنده رسيدگي كند اما دريغ از اينكه به يكي از اين نامه ها جواب بدهد.
6414-0912
¤ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نبايد براي خوانندگاني كه در برنامه هاي ماهواره اي ضدانقلابيون اقدام به اجراي موسيقي و خوانندگي مي كنند مجوز فعاليت در داخل صادر كند. از اين طريق مي توان جلوي اعمال خلاف قانون آنان را گرفت.
8495-0911
¤ الگو و اسوه فكري و عملي جوانان كشور بايد بزرگاني مثل آيت الله مصباح و حسن زاده آملي باشند كه علم را همراه با تزكيه در وجودشان پياده كرده اند نه كساني كه مدعي علم هستند ولي از بصيرت بهره اي نبرده اند.
0642-0936
¤ خيابان زمزم بالاتر از بزرگراه شهيد كسايي مركز خريد و فروش مواد مخدر شده است. معلوم نيست چرا مامورين نيروي انتظامي منطقه نسبت به اين معضل اجتماعي خانمانسوز بي تفاوت شده و اقدام بازدارنده اي انجام نمي دهند. سردسته باند فروشنده مواد مخدر در محل كسي است كه تا به حال چندين بار دستگير شده با اين وجود دست از اين كار برنداشته و آزاد مي باشد.
5794-0914
¤ مسئولين دولتي پاسخ بدهند چرا برخي از كشاورزان ما در داخل بايد ترياك بكشند و از آن طرف گوشت دام و بعضي اقلام كشاورزي را از خارج وارد بكنيم. روستاها را دريابيد.
8313-0919
¤ آمار سرقت اثاثيه منزل و اتومبيل در شهرك قائم در بلوار ارتش در حالي افزايش پيدا كرده كه ابتداي ورودي اين شهرك كلانتري مستقر است. در ضمن موقعيت جغرافيايي شهرك نيز به گونه اي است كه فقط از يك طرف (جنوب شهرك) به بيرون دسترسي وجود دارد.
يكي از اهالي
¤ رئيس جمهور جمهوري آذربايجان به جاي اينكه از عاقبت كار افرادي كه با اسلام درافتادند درس عبرت بگيرد و در خصوص اسلام و مسلمانان برخورد عاقلانه و منطقي داشته باشد برعكس كار احمقانه انجام مي دهد. بنويسيد نوكري دولت آذربايجان براي صهيونيست ها فرجام بدي براي آنان رقم خواهد زد و به سرنوشت صدام عراق و حسني نامبارك مصر مبتلا خواهند شد. ان شاءالله
عليمرداني
¤ نتيجه اخلاقي فيلم جدايي نادر از سيمين تمجيد از مغزهاي الكلي آمريكايي ها و صهيونيست ها است. آن دسته از مسئولين وزارت ارشاد كه به مناسبت جايزه گرفتن كارگردان اين فيلم از دست غربي ها خوشحال شده و تبريك گفته اند روي خون شهدا در طول دوران دفاع مقدس پاگذاشته اند و روز قيامت بايد پاسخگوي اين كار غلط خود باشند.
0713-0918
¤ از نمايندگان مجلس تقاضا دارم در روزهاي پاياني سال و بررسي بودجه سال 91، اعتبار ارزي را گشايش كنند و ايران به صورت علني به كشورهايي كه از آمريكا كمك دريافت مي كردند، اما الان اين كمكها قطع شده، كمك كند و اين كمكها را در بودجه قرار دهند خيلي در مقابل آمريكايي ها محتاط نباشيم.
يك دلسوخته وطن
¤ اي آشناي غربت و غم ها ظهور كن
يك مرتبه ز كوچه هاي ما هم عبور كن
حك شد به روي بال قنوت نمازمان
يك خواهش قديمي، آقا ظهور كن
اميرعليزاده از اصفهان
¤ دو ماه است كه براي گرفتن دوميليون وام خريد كالا از بانك كشاورزي دوندگي مي كنم يك كارگر هستم و فردي براي ضمانت داراي فيش حقوقي پيدا كرده ام و مي گويند بايد گواهي حقوقي هم براي ضامن ارائه دهي؟! چرا اين همه كاغذبازي؟ چرا گره از مشكلات مردم باز نمي كنيم؟!
3340-0917
¤ از رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي درخواست مي شود به وضعيت شهريه هاي ميليوني و نبود استاد در دانشگاه آزاد اسلامي قيامدشت رسيدگي نمايند.
پدر يك دانشجو
¤ بسيجي امام خامنه اي بودن از بسيجي امام خميني(ره) بودن سخت تر است به همان دليل كه پرچم پرچمداري براي علي(ع) سختي اش از پرچمداراي براي پيامبراعظم(ص) بيشتر بود.
9095-0919
¤ اينجانب در سال88 براثر انفجار نارنجك از ناحيه هر دو دست و پا و سينه و اعصاب مجروح شدم و تنها آرزويم ملاقات با مقام معظم رهبري است.
رضا سيه پوش
¤ همسرم 20سال است كه با وجود معلوليت جسمي در سازمان هلال احمر مشغول به كار است. ايشان مدام از وجود تبعيض در اين سازمان گلايه مي كند. باوجود شكايت هاي زيادي كه نسبت به اين موضوع صورت گرفته هيچ نتيجه اي نداده است چرا؟
7581-0912
¤ سؤال ما از مسئولين سازمان نظام وظيفه اين است كه با استناد به كدام قانون ميزان كسري خدمت بسيجيان را از 12ماه به 6ماه تنزل داده و مشكل درست كرده اند.
6119-0912
¤ مردم با حضور چشمگير خود در انتخابات حماسه خلق مي كنند. دولت برعكس پرداخت يارانه ها را هر ماه چند روز به تأخير مي اندازد. معني اين رفتار دولتمردان چيست؟
3229-0913
¤ هركس بواسطه بي بصيرتي خيانتي به كشور و ملت خودش بكند به طوري كه دشمن نيز براي او كف بزند قطعاً خائن است و اگر كسي در داخل از چنين فردي و كار خيانت آميز او حمايت كند خائن تر و مجازات او سنگين تر خواهد بود.
4697-0911
¤ براي خريد نان به نانوايي واقع در خيابان كميل مراجعه كردم قيمت هر قرص نان 500تومان بود. وقتي به نانوا و فروشنده اعتراض كردم گفتند پول خرد نداريم. اگر مي خواهيد يك نان نصفه به شما بدهيم. واقعاً مسئولان چرا جلوي گرانفروشان را نمي گيرند.
يزدان پناه
¤ ديكتاتور يمن چقدر مردم فهيم كشورش را دست كم گرفته كه با حيله جايگزين كردن ديكتاتور جديد مي خواهد فريادهاي مقدس اسلام خواهي انقلابيون را خاموش كند؟ اما خداوند مكرش را برملا مي سازد.
سليمان بلغاري
¤ شوراي اسلامي خميني شهر اصفهان در يكي از ميادين شهر پلاكاردي از برنده شدن فيلم ضدايراني جدايي نادر از سيمين در اسكار و تبريك به فرهادي نصب نموده است ولي دريغ از ياد پرآوازه شهيداني چون آيت الله اشرفي اصفهاني و نواب صفوي كه از اين ديار برخاستند. يك بار هم ياد و نام آنها توسط شوراي شهر گرامي داشته نشد؟
5182-0937
¤ راه جلوگيري از هزينه مالي زيادي كه براي برگزاري مرحله دوم انتخابات صورت مي گيرد اين است كه از طريق مجلس قانون لزوم اخذ حداقل 25درصد آراء مأخوذه توسط هر نماينده ملغي شود و از همان ابتدا افراد داراي آراء بيشتر به ترتيب انتخاب شوند.
4028-0912
¤ ساكن شهر پرند هستم ولي محل كارم تهران است در روز مجبورم ساعت 5صبح تا مترو مرقد امام راحل(ره) بيايم اما دريغ از وجود اتوبوس شركت واحد و يا خودروي ون. متأسفانه هيچ نظارتي هم نيست.
نعمتي
¤ درود بر رئيس جمهور شجاع دكتر احمدي نژاد كه دانشگاه آزاد را آزاد كرد؟
9162-0912
¤ اي چشمه نور، انشعاباتت كو؟
اي خانه ات آباد، خراباتت كو؟
در شهر نشانه اي ز تبليغ تو نيست؟
اي عشق، ستاد انتخاباتت كو؟
تعجيل در فرج آقا امام زمان 5صلوات
6765-0919
¤ اراذل و اوباش فومن موجبات سلب آسايش مردم را با ترقه بازي و بوق هاي ممتد تا 3بامداد فراهم نموده اند، چرا نيروي انتظامي اين شهر با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرد؟ لطفاً فرمانده ناجا دستور اقدام دهد.
خانواده شهيد
¤ روزنامه آرمان از قول آقاي هاشمي رفسنجاني تيتر كرده است كه حضور مردم در انتخابات دليل بر رضايت عمومي مردم از مسئولين نيست. بنده عرض مي كنم اولا چرا روزنامه آرمان هميشه مثل مگس روي جاهاي كثيف مي نشيند ثانيا آقاي هاشمي با اين همه تجربه مديريتي چرا هميشه نصف خالي ليوان را نگاه كرده و نااميدي ايجاد مي كند. اگر ايشان نصف پر ليوان را نگاه بكند به كجا برمي خورد؟
احمدزاده
¤ گزينه هاي روي ميز اوباما رئيس جمهور آمريكا با اراده مردم ايران و خلق حماسه 12 اسفند زيرزمين دفن شد و اگر بخواهد دوباره آنها را بيرون آورده و روي ميز قرار دهد عمرش تمام مي شود.
9717---0915
¤ با همان انگشتي كه روزي روي ماشه تير بار قلب دشمن بعثي را هدف قرار دادم با همان انگشت بر روي برگ رأي زدم و به نظرم اين بار اثرش كمتر از آن موقع نيست
1910---0913
¤ مسئولين مدرسه راهنمايي غيردولتي... در منطقه 14 آموزش و پرورش روزهاي پنجشنبه هفته را تعطيل نكرده اند. گلايه بنده به عنوان ولي يك دانش آموز اين است كه چرا در هر جايي كه نگاه مي كنيم تبعيض وجود دارد و يك قانون حاكم نيست.
صفرپور
¤ دانشجوي دانشگاه آزاد واحد خوي رشته مكانيك هستم. در ترم گذشته درسي را با نام مقاومت مصالح با يك استاد با مشخصات معلوم داشتيم كه اعتراف مي كرد در اين درس تخصص ندارد، ولي قول داده بود نمره قبولي به دانش آموزان بدهد و به قول خود نيز عمل كرد. حال همه دانشجويان اين درس را گذرانده و نمره نيز گرفته اند ولي بدون اينكه چيزي ياد گرفته باشند. به كجا شكايت بكنيم كه رسيدگي بشود.
2157---0914
¤ گر چه من سربازي هيچ و ساده ام
سر خوشم مهدي بود فرمانده ام
گرچه شد فرمانده ام غايب ولي
دلخوشم بر نائبش سيدعلي
طهمورثي از قائم شهر
¤ از نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي تقاضا داريم در خيابان ملاصدرا كه اصلا جاي پارك نيست و بيمارستان بقيه الله در محدوده آن واقع است، حداقل رانندگاني را كه براي مراجعه به بيمارستان در اين منطقه تردد مي كنند، جريمه نكنند، با بيمار و مريض چندين بار در خيابان ها براي جاي پارك دور زدم و درنهايت با جريمه سنگيني از سوي مأموران مواجه شدم. اين مشكل بايد از سوي مسئولان بيمارستاني و راهنمايي و رانندگي حل شود.
صادقي
¤ سران رژيم صهيونيستي در نشست مشترك گفته اند تمام گزينه ها روي ميز است مسلمانان بدانند و خود قضاوت كنند كه آنها چقدر مفلوك هستند. به آنها بايد گفت احمق ها تمام گزينه ها در كسب رضاي خدا و اطاعت از خالق يكتاست، نه چيز ديگر.
گودرزي
¤ اصلي ترين عاملي كه باعث شده آمريكا اين همه در برابر ديگران قلدري كند سرسپردگي حاكمان در قبال اين ياوه گويي هاست. اگر چند كشور مثل ايران باشند كه با قاطعيت هر چه تمام تر در برابر آنان بايستند بساط آمريكا كه از تار عنكبوت نازك تر و سست تر است نابود مي شود، زيرا خداوند شر بعضي از بندگان نافرمانش را به وسيله بندگان ديگرش كم مي نمايد.
سليمان بلغار
¤ بانك ها نبايد پول هاي كهنه و اسكناس هاي از رده خارج را به مردم بدهند. قبلا اين طور مرسوم بود كه هر كس پول كهنه داشت به بانك مي برد و پول نو تحويل مي گرفت اما امروز ظاهرا اين شرايط برعكس شده است.
پيكر
¤ انتخابات 12 اسفند جزو افتخارات پيروزي غرورآفرين ملت است. در عين حال پوزخند يك ملت هميشه در صحنه به بدخواهان است.
محمدعلي شعباني
¤ به سهم خودم از بازنشستگان به خاطر حضور در انتخابات تشكر مي كنم اما از مسئولان تقاضا داريم نسبت به پرداخت عيدي بازنشستگان اقدام نمايند.
يك بازنشسته
¤ رواج ازدواج موقت مشكلات زيادي را براي خانواده به وجود مي آورد، اين لايحه مجلس بحث طلاق و بي سرپرستي را بين خانواده ها دامن مي زند. از مسئولان و نمايندگان مي خواهيم دقت بيشتري در تصويب اين لايحه به خرج دهند.
ابراهيمي
¤ مصاحبه با خانم هاي بدحجاب در رسانه ملي خود نوعي تبليغ و ترويج اين نوع پرسش در جامعه است و هنجارشكني فرهنگي را نهادينه مي كند و افراد مذكور فكر مي كنند اين هم مي تواند يك حجاب اسلامي باشد و ثانيا قبح بدحجابي در جامعه از بين مي رود.
يك شهروند
¤ جاي شگفتي و تعجب است كه طرح جمع آوري ماهواره در برنامه طنز تلويزيوني به مسخره گرفته مي شود. برنامه هاي ماهواره دين و ايمان مردم را مورد هدف قرار داده چرا برخورد با چنين پديده اي بايد در سريال هاي طنز تلويزيوني مورد تمسخر قرار گيرد.
يك هموطن
¤ ساعت 30/8 شب تاريخ 13/12/90 از ترمينال جنوب عازم سفر بودم كه يك جوان را در داخل اتوبوس مشاهده كردم كه به فروش سي دي هاي مبتذل اقدام مي نمايد چه كسي مسئول برخورد با اين ناهنجاري هاست؟
4951---0939
¤ از وزير بهداشت درخواست مي شود به حال خانواده هايي كه بيماران صعب العلاج دارند فكري بكنند. داروي «پلاويكس» قلب 15 روز پيش 000/42 تومان بود كه حالا 50 هزار و چهارصد تومان شده است. چه كسي مسئول برخورد با اين تخلفات است؟
يك هموطن
¤ براساس اخبار منتشره خط فقر 575 هزار تومان است پس خانواده ما كه 4 نفريم و به خاطر فقدان شغل فقط با پول يارانه تا آخر ماه سر مي كنيم كجا قرار دارد؟
6720---0919
¤ كساني كه فتنه 88 را ساده و سوءتفاهم مي نامند يا خود جزء فتنه اند و يا فاقد درك و شعور و بصيرت سياسي اند.
4559---0911

 خسته ! (گفت و شنود)

گفت: آيا قتل عام مردان و زنان و كودكان افغاني توسط نظاميان آمريكايي نقض حقوق بشر نيست؟!
گفتم: بر منكرش لعنت!
گفت: تيراندازي نظاميان آمريكايي به مردم افغانستان و عراق براي تفريح! و سر بريدن آنها و گرفتن عكس يادگاري با قربانيان چي؟!
گفتم: از جنايتكاران محكوم به اعدام كه ارتش آمريكا براي آدمكشي استخدام مي كند انتظاري غير از اين نمي رود.
گفت: موشك پراني و بمباران هوايي مردم مظلوم غزه و قتل عام كودكان «بي پناه» فلسطيني توسط اسرائيل و صدها و هزاران جنايت ديگر از اين دست نقض حقوق بشر نيست كه سازمان ملل درباره آن سكوت كرده و مي كند؟
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: ولي با وجود سكوت سازمان ملل در مقابل اينهمه جنايت، دبير كل سازمان ملل از زحمات نماينده آمريكا در اين سازمان تشكر كرده است!
گفتم: يارو سوار الاغ بود، يكي از رهگذران گفت؛ خسته نباشي! و يارو گفت؛ مي بيني كه من سوار الاغ هستم و خسته نمي شوم! و طرف گفت؛ منظور من هم الاغ بود!
 رئيس جمهور: ايستادگي برابر فشار قدرت هاي بزرگ بسيار ارزشمند است

دكتر محمود احمدي نژاد شامگاه سه شنبه در ديدار مانگاگوآ، وزير دفاع زيمبابوه، ايستادگي در برابر فشار قدرت هاي بزرگ را بسيار ارزشمند دانست.
رئيس جمهور تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران و زيمبابوه در صحنه هاي مختلف جهاني همواره در كنار يكديگر خواهند بود، چرا كه دو كشور در حقيقت در يك سنگر قرار دارند و براي ارزش هاي انساني و منافع ملت هاي خود تلاش مي كنند و همانگونه كه خداوند وعده داده است، قطعاً اين تلاش ها منجر به پيروزي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه زيمبابوه با سرعت بسيار مناسبي در حال رشد و پيشرفت در زمينه هاي مختلف است، گفت: پيشرفت كشورها و ملت هاي آفريقايي نظير كشور زيمبابوه نشانه آن است كه اگر ملتي تصميم بگيرد و در جهت رشد و پيشرفت حركت كند، خداوند متعال نتايج خوبي را نصيب آن ملت خواهد كرد و ديگر اينكه فشارهاي قدرت هاي جهاني مي تواند تبديل به فرصت شود و پيشرفت ها را چند برابر كند.
دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: ملت زيمبابوه با تلاش در مسير رشد و پيشرفت كشور خود در حقيقت راهي را در برابر ملت هاي جهان بخصوص كشورهاي آفريقايي گشوده است كه ان شاء الله در اين مسير ريشه هاي استعمار و قدرت طلبي مستكبران خشكانده خواهد شد.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران آماده گسترش روابط همه جانبه با زيمبابوه است.
مانگاگوآ وزير دفاع زيمبابوه نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از ملاقات با رئيس جمهور كشورمان خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران امروز پس از گذشت 33 سال از انقلاب خود، با وجود فشارها و تحريم هاي مستكبران توانسته مقتدرانه در مسيري كه انتخاب كرده است به راه خود ادامه دهد. وزير دفاع زيمبابوه همچنين خواستار گسترش روابط همه جانبه با جمهوري اسلامي ايران شد و گفت: ايران و زيمبابوه در زمينه هاي بين المللي مشتركات زيادي دارند و ملت زيمبابوه براي دستيابي به پيشرفت، در مسير منافع ملي خود همانند ملت ايران در برابر فشارها و تحريم هاي دشمنان ايستادگي خواهد كرد.
امضاي يادداشت تفاهم دفاعي
در پايان سفر چهار روزه وزير دفاع جمهوري زيمبابوه به جمهوري اسلامي ايران، يادداشت تفاهم همكاري هاي دفاعي ميان دو كشور، توسط سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي ـ وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران ـ و مانگاگوآ ـ وزير دفاع جمهوري زيمبابوه ـ امضا شد. در اين يادداشت تفاهم، طرفين ضمن تأكيد بر لزوم تقويت و گسترش مناسبات دفاعي ميان دو كشور ايران و زيمبابوه، جزئيات اين همكاري ها را تعيين كردند.
وي در اين سفر از برخي مراكز و بخش هاي صنايع دفاعي وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بازديد كرد و از نزديك با توانمندي كشورمان در اين حوزه آشنا شد.

 مهمانپرست : اگر آژانس صبور بود از پارچين بازديد مي كرد

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرد اگر هيئت آژانس بين المللي انرژي اتمي صبور بود از پارچين بازديد مي كرد.
رامين مهمانپرست روز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي در محل وزارت امور خارجه گفت: نشست بعدي هيئت هاي مذاكره كننده جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 به زودي برگزار مي شود.
وي ادامه داد: از جمله مكان هايي كه به طور رسمي پيشنهاد برگزاري نشست آينده ايران و گروه 1+5 مطرح شده «استانبول» تركيه است كه بايد منتظر توافق نهايي طرفين مذاكره كننده در مورد زمان و مكان دور جديد مذاكرات ماند.
مهمانپرست در پاسخ به سوالي درباره توافقات احتمالي ايران و گروه 1+5 در دور جديد مذاكرات گفت: اين موضوع به دور جديد مذاكرات و مباحث مطرح شده از سوي هيئت هاي مذاكره كننده بستگي دارد.
وي خاطرنشان كرد: همه كشورها در قالب معاهده «ان پي تي» در قبال پايبندي به تعهد خود در حركت نكردن به سوي اهداف نظامي مي توانند از حق دانش هسته اي براي مصارف صلح آميز برخوردار باشند.
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره فضاسازي رسانه هاي غربي درباره سايت پارچين، فعاليت هاي اين سايت نظامي را متعارف خواند و تصريح كرد: اگر تيم مذاكره كننده آژانس بين المللي انرژي اتمي در سفر اخير خود به تهران، صبوري بيشتري داشت و مدت بيشتري را در ايران اقامت مي كرد، بعد از توافق درباره مداليته جديد، امكان بازديد از اين سايت براي آنها فراهم مي شد.
وي با يادآوري اين كه نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش از اين 2 بار از سايت پارچين بازديد كرده اند، خاطرنشان كرد: طرف ايراني در پاسخ به درخواست جديد براي بازديد، با اصل بازديد مخالفتي نداشته است ولي بايد مجموعه همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در قالب يك چارچوب و توافقنامه باشد.
مهمانپرست با تاكيد بر اين كه سايت پارچين فعاليت متعارف خود را دنبال مي كند، تصريح كرد: عجله اي كه هيئت اعزامي آژانس بين المللي انرژي اتمي داشتند و اين كه آقاي آمانو (مدير كل اين آژانس) خواسته بود كه اين هيئت زودتر برگردد، ديدار از سايت پارچين انجام نشد.
رئيس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود به فضاسازي برخي رسانه هاي غربي درباره فعاليت هاي انجام شده در پارچين و اين ادعا كه ايران به دنبال پاكسازي آثار فعاليت هسته اي در اين سايت است، پاسخ داد.
سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اين كه همه اطلاع دارند كه سايت پارچين يك سايت نظامي است، گفت: در اين سايت فعاليت هاي متعارف نظامي انجام مي شود، بنابراين اظهارنظرها درباره انجام فعاليت هاي هسته اي نظامي در اين سايت دقيق و سنجيده نيست.

 تشكيل محكمه قانون اساسي غيرقانوني است

سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه تشكيل محكمه قانون اساسي منطبق با قانون نيست.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان ظهر ديروز در نشستي با خبرنگاران از بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: شورا 63 ايراد قانوني و شرعي به اين لايحه كه تاكنون 500 ماده از 700 ماده آن بررسي شده است وارد دانسته و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات مجلس نهم در 207 حوزه انتخابيه برگزار شد، افزود: شوراي نگهبان تاييد صحت انتخابات را در حدود 50 حوزه اعلام كرده و نزديك به 120 حوزه ديگر در شوراي نگهبان در حال بررسي است.
كدخدايي با اشاره به استمرار جلسات شوراي نگهبان براي بررسي صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه گفت كه اين شورا عصر روز سه شنبه [ديروز] و پنج شنبه هفته جاري و احتمالا شنبه و يكشنبه هفته آينده تشكيل جلسه خواهد داد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره زمان برگزاري دور دوم انتخابات گفت: وزارت كشور پيشنهاد خود را به شوراي نگهبان درباره دور دوم انتخابات ارائه خواهد كرد و شورا بعد از دريافت پيشنهاد وزارت كشور اعلام نظر خواهد كرد. ممكن است زمان برگزاري دور دوم انتخابات قبل از پايان سال جاري مشخص شود.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان به بررسي شكايات در برخي از حوزه هاي انتخابيه رسيدگي كرده است، گفت كه شوراي نگهبان به 3 يا 4 حوزه انتخابيه بازرس فرستاده است.
خبرنگاري از كدخدايي درباره اظهارات اخير آيت الله جنتي در نمازجمعه پرسيد و اين سوال را مطرح كرد كه آيا اظهارات آيت الله جنتي مبني بر تاييد صلاحيت برخي نامزدها با سختي به معناي طرفداري شورا از يك جناح خاص نيست، و سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد، بنده نمي دانم چرا برخي ها اظهارات ايشان را به طرفداري و عدم بي طرفي تفسير كردند در حالي كه عدم بي طرفي بايد موثر باشد نه اينكه بعد از برگزاري انتخابات و مشخص شدن نتايج ايشان مطلبي را بگويند تا برخي ها از اظهارات ايشان به عدم بي طرفي تفسير كنند.
وي در پاسخ به سوالي درباره تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت: نظر شوراي نگهبان در اين باره همان نظر دهه 60 است اما در اين باره صحبت جديدي ندارم تا اينكه شوراي نگهبان نظر جديدي را اعلام كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري درباره پيشنهاد يكي ديگر از نمايندگان مجلس براي تشكيل محكمه قانون اساسي گفت كه تشكيل اين محكمه منطبق با قانون اساسي نيست.

 رسانه هاي نفاق سبز چرا يكي يكي تعطيل مي شوند؟! (خبر ويژه)

يك عضو ورشكسته حلقه كيان مي گويد از ابتدا هم معلوم بود كه رسانه هاي سبز با بي اعتمادي مخاطبان روبرو شده و ورشكست مي شوند.
مجيد محمدي بي آن كه به ورشكستگي مشابه راديو فردا اشاره كند، در وبسايت اين رسانه وابسته به سازمان سيا، به اعلام تعطيلي شبكه تلويزيوني «رسا» و نيمه تعطيلي رسانه هاي مشابه نظير «جرس» پرداخت و نوشت: ما هنوز نمي دانيم كه چه كساني تلويزيون رسا را اداره مي كنند يا شوراي سردبيري جرس پس از تحولات ماه هاي اوليه كه بسياري از اسامي اعلام شده كنار رفتند چه كساني هستند. بسياري از مطالب آنها با اسم مستعار يا بدون اسم منتشر شده است. سياست هاي اين رسانه ها به روشني اعلام نشده است. نمي دانيم منابع مالي آنها چيست، چون مي دانيم كه نه به منابع دولتي و نه به آگهي تجاري وابسته بوده اند. همچنين نمي دانيم منابعي را كه به دست آورده اند [!؟] چگونه خرج كرده اند. با اين اوصاف چگونه مي توان از افراد انتظار داشت كه به اين رسانه ها اعتماد كرده وكمك مالي كنند. وي مي افزايد: فراتر از اين، رسانه هاي سياسي در خارج كشور ممكن است در دوره اي افرادي را كه مي خواهند از اين ابزار براي بازگشت به قدرت استفاده كنند به كمك مالي تحريك كنند، اما در درازمدت اين فرمول كار نمي كند.
اين مهره روزمزد و دون پايه ارگان سازمان سيا البته خود را به جهالت زده وگرنه رسانه هاي مورد بحث از همان محل ارتزاق مي كنند كه رسانه هاي مستقلي! مانند راديو آزادي و راديو فردا و... ارتزاق مي كنند و اگر هم كركره آنها پايين كشيده مي شود نه به خاطر مشكل بودجه بلكه به اعتبار برافتادن نقاب نفاق از سيماي گردانندگان آنها (امثال كديور و مهاجراني و اميرارجمند و مزروعي و...) است حال آن كه سرمايه گذاران آمريكايي و انگليسي و صهيونيستي، صرفاً به كارآيي همين «نقاب نفاق» در فتنه سبز اميد بسته بودند و... طبيعتاً دلار و پوند و يورو، علف خرس نيست!

 نيك آهنگ كوثر: مهدي هاشمي پشت پرده اخبار دروغ عليه جمهوري اسلامي است (خبر ويژه)

به دنبال انتشار دست نوشته حمزه كرمي به مهدي هاشمي درباره نيك آهنگ كوثر، اين كاريكاتوريست خارج نشين نشريات زنجيره اي مجبور به ارائه توضيحات و اطلاعات تازه شد.
حمزه كرمي مديركل سياسي رياست جمهوري در دولت سازندگي و همكار سابق سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در نامه اي به مهدي هاشمي تصريح كرده بود كه با فشار به «كوثر» از او خواسته برخي مطالب وبلاگ خود را حذف كند و او هم اين كار را كرده اما كلاً نامبرده مورد اطمينان و اعتماد نيست.
به دنبال انتشار اين نامه، نيك آهنگ كوثر به برخي تحركات ضدانقلابي و غيرقانوني مهدي هاشمي اشاره كرد. او مي نويسد: من از سال 80 تا 82 مشاور بخش فرهنگ سازي سازمان بهينه سازي بودم. وقتي در هفته نامه مهر كار مي كردم، به دعوت روح الله زم [ فراري] به آنجا رفتم. روح الله زم تا اواسط سال 81 آنجا بود و بعد حمزه كرمي جانشين او شد. من تير ماه 82 از ايران خارج شدم و سال 83 وبلاگم را راه انداختم و خاطراتم را نوشتم.
وي درباره عدم انتشار خاطرات خود تا قبل از كناره گيري از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مي نويسد: به هزار و يك دليل به اين مسائل نپرداخته بودم و بزرگ ترين دليلش، قرارداد با يك سازمان دولتي! وقتي شما با سازماني دولتي قرارداد داريد، موظف هستيد مسائلي را رعايت كنيد. زمستان سال 1383[چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري 84] حمزه كرمي به من در كانادا تلفن كرد و گوشي را به دست مهدي هاشمي داد و مهدي از من خواست كه از پدرش حمايت كنم و تأكيد كرد كه اگر پدرش رئيس جمهوري شود، شرايط بازگشت مرا فراهم خواهد كرد. همان روزها از طريق دوستانم فهميدم كه مهدي هاشمي با روزنامه نگاران ديگري در خارج از كشور براي حمايت از پدرش حرف زده. گويا آنها پذيرفته بودند و لبيك گفته بودند.
وي اضافه مي كند: وقتي يكي از همكاران سابق بهينه سازي در اوايل سال 1384 اطلاعاتي درباره سازمان برايم فرستاد، ترجيح دادم اول خاطراتم را درباره سازمان بنويسم و بعد به مسئله بپردازم. اما خاطراتي كه نوشتم موجب بلوكه شدن مطالبات كارمندان شركتي بود كه ديگر هيچ نقشي در آن نداشتم. من نمي توانستم بي حقوق ماندن كارمندان يك مجموعه را به خاطر مطلبم تحمل كنم. از همسرم گرفته تا بهزاد افشاري و خيلي هاي ديگر. شرايط آنقدر براي شان سخت شد كه ترجيح دادم از مطلب بگذرم. اين كارم اشتباه بود و مي دانستم اشتباه بود، چون كه با گروگانگير نبايد نرمي كرد، و مديران سازمان چنين كردند و من به خواهش همسرم و بهزاد افشاري كه تحت فشار مالي بسيار زيادي بود خودم را خاموش كردم. كوثر يادآور مي شود: اما اينكه اطلاعات بيشتري را نمي توانم بنويسم تنها به دليل زنداني بودن حمزه كرمي است. بعد از محاكمه حمزه كرمي، با مهدي هاشمي كه به خارج رفته بود گفتگو كردم و طبيعي است اطلاعات جديدتري هم به دست آوردم كه مي تواند نحوه مديريت مهدي هاشمي را در سازمان بهينه سازي و ارتباطش با كمپين انتخابات رياست جمهوري پدرش و... معلوم كند، اما نمي توانم به خاطر زنداني بودن حمزه كرمي منتشر كنم.
كاريكاتوريست متواري نشريات زنجيره اي با اشاره به جعل خبر از سوي مهدي هاشمي و دروغ پراكني وي به ويژه عليه رهبر معظم انقلاب مي نويسد: اختلاف عمده من با مهدي هاشمي بر سر اطلاعات نادرستي بود كه به رسانه ها مي داد، همينطور اطلاعاتي درباره ثروت رهبري جمهوري اسلامي كه با واقعيت جور درنمي آمد تلاشش براي هم خط كردن رسانه هاي خارج از كشور براي اطلاع رساني بر مبناي منافع پدر و خانواده اش. لطفاً ميزان خبرها و انتقادات را از هاشمي رفسنجاني در سايت سبز و رفرميست بررسي كنيد.
وي با بيان اينكه «با مسئله پرونده مهدي هاشمي در كانادا آشنا شدم، اما تا زماني كه خودم مديريت رسانه اي را بر عهده نگرفتم، تحقيقي هم درباره اش نكردم» تأكيد مي كند: با شاكي مهدي هاشمي در كانادا گفتگو كردم. مهدي هاشمي نيز عليه شاكي خود ادعاهايي مطرح كرد. قول داد كه مستنداتش عليه شاكي- هوشنگ بوذري- را در اختيار بگذارد. اما هيچگاه چنين نكرد.
كوثر تصريح كرد: [ مهدي] هاشمي چند مورد درخواست هم از من داشت. يكي پيدا كردن يك روزنامه نگار كه قابل اعتماد باشد و ايشان برايش مسائل را بازگو كند و روزنامه نگار هم بنويسد، من اين روزنامه نگار را به آقاي هاشمي معرفي كردم و ماجرا را از سر خودم برداشتم. ديگر تلاش كرد سايتي بسيار پربيننده را برايش بگيرم، كه ديدم بهترين كار، دادن شماره تلفن هاي طرفين به هم بود تا هيچ كاري به مذاكرات شان نداشته باشم. از من خواست كمك كنم سايتي براي انتشار مطالب عليه آيت الله خامنه اي برايش درست كنم، كه اتفاق نيافتاد. اطلاعاتي درباره [آيت الله]خامنه اي هم داده بود كه منتشر نكردم و به شكل عجيبي! شبيه همان هايي بود كه مخملباف منتشر كرد.
وي اضافه مي كند: از طرف مختلف دريافتيم كه مهدي هاشمي پشت بخشي از خبرسازي ها در رسانه هاست. از جمله ماجراي نامه جعلي رئيس قوه قضائيه به رهبري جمهوري اسلامي[كه جرس پذيرفت از اساس دروغ بوده] نامه اي كه ادعا شد نسخه اش دست رسانه اي سبز است اما هيچگاه منتشر نشد. پيگيري ما باعث خشم مهدي هاشمي شد به نحوي كه در آخرين مكالمه مان در اكتبر 2010، با زباني تهديدآميز با من حرف زد.
كوثر در پايان مي نويسد: بحث دانشگاه آكسفورد بعدها پيش آمد. بررسي اندكي سخت گيرانه كار آقاي هاشمي باعث ناراحتي ايشان شد. پيگيري هاي ما نشان داد كه اولاً، روش ثبت نام اندكي خارج از قاعده است و نيز كسان ديگري مي توانسته اند طرف گفتگو براي انجام كارهاي تهيه پروپوزال بوده باشند. همچنين براساس بررسي ما ايشان به خاطر سطح پايين زبان انگليسي نمي توانسته اند به راحتي در دانشگاهي به اعتبار آكسفورد پذيرفته شوند، حالا نقش دانشگاه آزاد شعبه اين شهر و چند مؤسسه و فرد ديگر در اين ميان چه بوده، بعدها معلوم خواهد شد. يادآور مي شود يكي از چندين اتهام مهدي هاشمي پول شويي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و دانشگاه آزاد براي سازماندهي گسترده تبليغات تخريبي و دروغين عليه اصل حاكميت كه پوشش فعاليت انتخاباتي سال 88 است.
حمزه كرمي يكي از اقلام اين پولشويي رسوا را 3ميليارد تومان عنوان كرده است. مهدي هاشمي چند ماه بعد از فتنه سال 88 از كشور گريخت.

 آيا خاتمي تيمي را كه براي او تله گذاشته بودند معرفي مي كند؟ (خبر ويژه)

آيا خاتمي به زودي اعلام مي كند كجاي رفتار متناقض خود نسبت به انتخابات مجلس اشتباه كرده كه سرانجام در دقيقه 90، تصميم به شركت در انتخابات گرفته است؟
اين پرسش از آن جهت اهميت يافته كه اولا خاتمي موضعي زيگزاگي نسبت به انتخابات داشته و ثانيا در آخرين ديدار خود با يكي از اعضاي حزب مشاركت اصرار داشته كه او هم مي تواند اشتباه كند.
علي اصغر شفيعيان از اعضاي حزب مشاركت از ملاقات روز دوشنبه خود خبر داده و در وبلاگ خود نوشته است: امروز دوشنبه 22 اسفند با آقاي خاتمي ملاقات كوتاهي كردم. يكي از دغدغه هاي اين روزهاي خاتمي ناراحتي از برخي به به و چه چه كردن هايي بود كه باور كرده اند خاتمي اشتباه نمي كند. او اما به شدت بر اين نكته اصرار دارد كه مي تواند اشتباه كند.
وي با تكذيب اين ادعا كه خاتمي تهديد شده و به خاطر همين مجبور به شركت در انتخابات شده، نوشت:«هيچ تهديدي، تاكيد مي كنم هيچ تهديدي براي وادار كردن خاتمي به شركت در انتخابات 12 اسفند وجود نداشته؛ فقط خاتمي گفت كه توطئه بزرگي با شركت او در انتخابات خنثي شد، حتي راديكال ها براي پس از آن، برنامه هايشان را ريخته بودند تا نيروهاي باقي مانده را نيز بزنند. گفت كه هيچ گاه نگفته بوديم كه تحريم كرده ايم، اما در آن يك ماه كه سكوت شد، جو به سمتي رفت كه طرفداران براندازي نظام در رسانه هاي آن سوي آب مثلا(فلاني) چون حرف خودش نفوذ نداشت مي گفت كه خاتمي تحريم كرده است! خاتمي تاكيد كرد كه به هيچ وجه نه او و نه آقايان موسوي و كروبي در پي براندازي نبوده و نيستند؛ به عبارتي براندازي نه مطلوب است و نه ممكن. سخنان اخير او نيز براي مشخص كردن همين خط و مرزهاست».
اكنون با عنايت به دو تناقض 180 درجه اي دو رفتار خاتمي در 6 ماه اخير، جا دارد آقاي خاتمي براي مردم روشن كند كه چه كساني وي را به اشتباه انداختند تا ضمن تاكيد بر بي معنا دانستن انتخابات و ندادن فهرست در آن، در برابر انتساب تحريم انتخابات به وي- كه از سوي مجمع روحانيون و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز تاييد شد- سكوت كند و بر اين خط انحرافي صحه بگذارد؟ احتمالا با روشن شدن پاسخ اين پرسش، معلوم خواهد شد كه توطئه اصلي و واقعي را چه كساني طراحي كرده بودند تا خاتمي را- با عرض پوزش- به عنوان يك مهره نيم سوخته، قرباني سناريوي خود در مسير تحريم انتخابات كنند؟ آيا اينها همان كساني نيستند كه آقاي خاتمي سال 83 درباره نفوذشان در عمق اردوگاه اصلاح طلبان هشدار داد و گفت «صداي دشمن از اردوگاه اصلاح طلبان شنيده مي شود» و آيا اينها همان كساني نيستند كه خاتمي را در دوران رياست جمهوري اش تهديد كردند كه «ما خودمان شما را از گوشه عزلت كتابخانه ملي بيرون آورده و رئيس جمهور كرده ايم و هر وقت هم بخواهيم از قطار اصلاحات پياده تان مي كنيم»؟!
به نظر مي رسد شفافيت و صراحت و صداقت آقاي خاتمي در توضيح درباره آبشخور اشتباه استراتژيك سكوت و همراهي با خط تحريم، اولين و بهترين راه جبران اين خطاي بزرگ است ضمن اين كه جا دارد وي توضيح دهد كه كدام محافل او را وسط فتنه سال 88 پرتاب كردند و او با وجود ادعاي اصلاح طلبي از جبهه ساختارشكنان و حاميان آشوب سر درآورد؛ جرياني كه در انتخابات امسال مجلس، «تحريم» را به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و مجمع روحانيون قالب كردند.

 گاردين: ايرانيان باور دارند كه آمريكا و انگليس با پيشرفت آنها مخالفند (خبر ويژه)

«بايد انگيزه واقعي ايران درباره هسته اي شدن را فهميد».
روزنامه انگليسي گاردين در تحليل اين گزاره نوشت: در خلال همين چند ده سال گذشته بسياري از ايرانيان و نه فقط طبقه روشنفكر متقاعد شده اند كه غرب به سردمداري آمريكا و انگليس پيوسته در راه ايران براي دستيابي به رشد و توسعه و نيز تبديل شدن به يك بازيگر مهم منطقه اي سنگ اندازي كرده اند.
ايرانيان شواهد بسياري بر اين ادعا دارند كه مي توان به ساقط كردن دولت محمدمصدق در سال 1953 به دست سازمان سيا آمريكا و ام آي 6 انگليس اشاره كرد چرا كه با ملي كردن نفت دست انگليس و شركت هاي نفتي غرب را كوتاه كرده بود يا به كمك نكردن غرب به ساخت و تكميل پروژه ذوب آهن اصفهان اشاره كرد و يا حتي اقدام بيل كلينتون رئيس جمهور پيشين آمريكا را در نقض يك قرارداد نفتي يك ميليارد دلاري بين شركت آمريكايي «كونوكو» و ايران برشمرد.
گاردين تصريح مي كند: در سال 2010 سازمان هاي جاسوسي آمريكا در گزارش ارزيابي خود از برنامه هسته اي ايران به اتفاق گفتند كه انگيزه هدايت كننده فعاليت هاي اتمي ايران اين نيست كه به هر قيمت كه شده بايد به بمب هسته اي دست پيدا كرد بلكه برنامه هسته اي ايران «رويكردي هزينه اي - سودي» دارد. بيشتر كارشناسان و حتي همه 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا هم اذعان كردند نشانه اي از ساخت بمب هسته اي در ايران نيافته اند.
اين روزنامه در پايان نوشت: در واقع اين غرب است كه در خلال بخش بزرگي از يك صد سال گذشته و نه فقط سال هاي بعد از انقلاب درك درستي از ايران نداشته است.

 دولتمردان گاوچران آمريكايي زنان را بشر نمي دانند! (خبر ويژه)

گسترش تجاوز به زنان در ارتش آمريكا به يك بحران تبديل شده است.
روزنامه نيويورك تايمز در شماره ديروز خود نوشت: «آمار خشونت و تجاوز عليه زنان جامعه همچنان بالاست و به طور ميانگين تخمين زده مي شود در حال حاضر 17 درصد از آنها قرباني تجاوزگري ها هستند».
گزارش پنتاگون در مورد تجاوز به زنان در ارتش اين كشور در حالي مقارن با روز جهاني زن منتشر شده است كه رسانه هاي غربي در چند روز اخير به شدت درباره وضعيت زنان در كشورهاي اسلامي دست به سياه نمايي زده اند.
اين روزنامه با اشاره به گسترش روزافزون آمار آزار و اذيت جنسي زنان در ارتش، آمارهاي سال 2006 در اين زمينه را يادآوري كرده و مي افزايد: «در اين سال بين 23 تا 33 درصد از زنان ارتش آمريكا مورد تجاوز قرار گرفته بودند اما آمارهاي اخير پنتاگون پيرامون آزار و اذيت جنسي در سال 2010 تا 2011 عدد 65 درصد را نشان مي دهد كه نشان از رشد عجيب آن است».
در ادامه اين گزارش به مشكلات و موانع پيش روي قربانيان چنين اشاره شده است: «بسياري از قربانيان مي ترسند به جايي شكايت كنند و لئون پانه تا، وزير دفاع آمريكا تخمين زده است كه شمار آزار و اذيت هاي جنسي در سال 2011 توسط اعضاي ارتش آمريكا به 19 هزار مورد برسد».
به نوشته اين روزنامه آمريكايي؛ در سال 2010 كمتر از 21 درصد قربانيان آزار و اذيت جنسي به دادگاه مراجعه كرده اند، چرا كه يكي از عمده مشكلات آنها موانعي است كه سيستم قضايي پيش روي آنها قرار مي دهد، به همين دليل حدود 6 درصد آنها به خاطر اينكه از پيگيري كارها و اصلاح امور نااميد شده اند ناچار به ترك كار خود در ارتش شده اند.
در پايان اين سرمقاله آمده است: « به هر حال شرايط براي زناني كه از يك سو قرباني تجاوز همكاران خود شده اند و از سوي ديگر مي خواهند شغل خود را از دست ندهند بسيار بد است زيرا مجبورند با متجاوزين به خود در يك جا كار كنند و با وجود آنكه اوضاع هر روز بدتر مي شود پنتاگون اصرار دارد كه مي تواند خود را اصلاح كند». ظاهرا دولتمردان گاوچران آمريكايي كه خون اجداد خويش يعني دزدان دريايي انگليسي و اسپانيايي را در رگ هاي خود دارند، زنان را «بشر» نمي دانند! كه اينگونه وحشي گري ها را «نقض حقوق بشر» تلقي كنند!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14