(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 17 فروردین 1391- شماره 20175

افزايش خودسرانه قيمت لبنيات
گاز مشتركين بدهكار قطع مي شود
كوتاه اقتصادي
سرريز شدن آب 9 سد در كشور
انتقاد اتحاديه بارفروشان از واردات ميوه هاي خارجي
وزير اقتصاد در مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي:جهاني شدن از مبناي عدل و انصاف منحرف شده است
فروش محصولات ايران خودرو با قيمت هاي لغو شده
جابجايي 55 ميليون مسافر نوروزي از طريق حمل و نقل عمومي
كاهش سهم بنزين در سبد سوخت
مديريت واردات و استانداردسازي راهبردهاي حمايت از توليد مليافزايش خودسرانه قيمت لبنيات

مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني با بيان اينكه افزايش خودسرانه قيمت لبنيات از سوي كارخانه ها نبايد انجام گيرد، گفت: كارخانه هاي لبني به دنبال مجوز افزايش مجدد قيمت هستند.
مجيد عليداد در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به دليل افزايش خودسرانه اخير قيمت لبنيات از سوي برخي كارخانه ها گفت: براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم شيرخام با بار ميكروبي زير 100 هزار نبايد بيش از 630 تومان باشد اما اين مصوبه از سوي دامداران اجرايي نمي شود.
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني افزود: در حال حاضر ميانگين خريد قيمت شير از دامداران به 730 تومان در هر كيلوگرم رسيده كه توليد را براي كارخانه ها توجيه ناپذير مي كند.
عليداد افزود: اگرچه دامداران دليل فروش بالاتر از نرخ مصوب را مواردي نظير افزايش قيمت خوراك دام و نهاده ها مطرح مي كنند اما به هر حال شيرخام مصرفي به قيمت بالاتري به دست كارخانه ها مي رسد و قيمت تمام شده توليد را براي آنها افزايش مي دهد.
وي گفت: از سوي ديگر بالا بودن قيمت نهاده ها، توليد دامداران را كاهش داده و در حال حاضر كارخانه هاي لبني كشور با 80 درصد ظرفيت فعاليت مي كنند.
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني ادامه داد: البته افزايش قيمت از سوي برخي كارخانه ها مجاب كردن سازمان حمايت براي تعديل و افزايش دوباره قيمت لبنيات است.
وي با بيان اينكه آنها به دنبال گرفتن مجوز افزايش قيمت از سازمان حمايت هستند، گفت: اتحاديه هاي استانها در حال رايزني هستند تا قيمت پيشنهادي خود را مستقيم و يا از طريق اتحاديه مركزي به سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده براي تصويب اعلام كنند.
عليداد گفت: كارخانه هاي استانها افزايش قيمت شيرخام و هزينه هاي كارگري و بسته بندي را دليل اصلي براي خواسته خود عنوان مي كنند.
وي ادامه داد: به دليل اينكه جنس بسته بندي ها پلميري و وارداتي است به دليل افزايش نرخ ارز طي ماههاي گذشته تا40 درصد افزايش قيمت داشته است.
مديرعامل اتحاديه فرآورده هاي لبني همچنين تصريح كرد: افزايش خودسرانه قيمت از سوي كارخانه ها نبايد انجام شود و تنها در صورت صدور مجوز از سوي سازمان مربوطه اجرايي شود.
عليداد با انتقاد از عدم اجرايي شدن مصوبه كميته تنظيم بازار براي واردات شيرخشك در حد نياز گفت: در صورت اجراي اين مصوبه كسري مورد نياز كارخانه ها جبران و بخشي از شيرخام كه براي توليد شيرخشك استفاده مي شود در چرخه توليد باقي خواهد ماند.
بنابراين گزارش: در سال جديد و در ايام تعطيلي، برخي كارخانه هاي لبني اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كرده اند كه مديرعامل اتحاديه لبني آن را تلاش براي مجاب كردن سازمان حمايت براي صدور مجوز افزايش قيمت مي خواند به طوريكه شير يك ليتري در بسته بندي كيسه اي در شهر تهران به قيمت 1250 تومان عرضه شده است در حاليكه قيمت اين محصول نبايد از 750 تا 850 تومان تجاوز كند.
طي سال گذشته سازمان حمايت 3 بار قيمت لبنيات را به طور رسمي افزايش داد و كارخانه هاي لبني هم تا 55 درصد به طور غيررسمي دست به افزايش قيمت زدند.
افزايش قيمت
غيرقانوني است
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، هرگونه افزايش قيمت شير كيسه اي را در بازار غيرقانوني دانست و گفت: هرگونه تغييري در قيمت شير بايد به تصويب كارگروه كنترل بازار برسد و اين كارگروه به تازگي مصوبه اي در اين رابطه نداشته است.
محمد قبله در گفتگو با مهر گفت: هرگونه تغيير در قيمت شير خام بايد به تصويب كارگروه كنترل بازار برسد كه بر اين اساس، قيمت شير براي مصرف كنندگان نيز تغيير يابد، در غير اين صورت، هرگونه افزايش قيمت شير، غيرقانوني است.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در اين ميان، برخي به صورت خودسرانه قيمت شير را افزايش داده اند كه اين افزايش قيمت بدون انجام هيچگونه هماهنگي و اعلام حتي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بوده است.
وي تصريح كرد: به طور قطع، بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با هرگونه افزايش غيرقانوني برخورد خواهند كرد و پرونده تخلف تشكيل خواهند داد.
قبله گفت: اگر جايي در بازار قيمت افزايش داشته است ، اقدام كارخانه مربوطه خودسرانه بوده و با آن برخورد خواهد شد، اين در حالي است كه كارگروه كنترل بازار نيز به تازگي، قيمتي براي شير خام اعلام نكرده است و بنابراين قيمت مطابق با مصوبه قبلي، همچنان پابرجا بوده و بايد اعمال شود.
وي اظهار داشت: البته تنظيم بازار شير خام و تامين نهاده هاي مربوط به آن از اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است و اگر توليدكننده اي خواستار افزايش قيمت باشد، بايد به اين وزارتخانه درخواست خود را ارجاع دهد و البته اين وزارتخانه نيز مراتب را در كارگروه كنترل بازار اعلام كند تا مورد تصميم گيري واقع شود.
قبله از مردم درخواست كرد تا مراتب تخلفات را با شماره 124 در ميان گذارند.

 گاز مشتركين بدهكار قطع مي شود

مديرعامل شركت ملي گاز از صدور مجوز دولت براي قطع گاز مشتركين خصوصي، دولتي، صنايع و نيروگاه ها در صورت عدم پرداخت مطالبات خبر داد و گفت: تعرفه هاي گازبها براي فصول گرم سال از اول ارديبهشت ماه محاسبه و اعلام مي شود.
جواد اوجي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به مجوزي كه اخيراً از هيئت دولت مبني بر بدهي شركت هاي خصوصي، دولتي، صنايع و نيروگاه ها اخذ كرده اند گفت: بر اساس اين مجوز شركت ملي گاز مي تواند در مرحله اول اگر اين شركت ها بدهي خود را پرداخت نكنند گازشان را قطع كند تا وصول مطالبات صورت گيرد.
مديرعامل شركت ملي گاز تصريح كرد: اما اگر اين روال ادامه پيدا كند در مرحله دوم شركت ملي گاز اين اجازه را دارد تا بدهي آنها را با نرخ آزاد و غيريارانه اي محاسبه و به اين صورت اين بدهي را وصول كند.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين از كليه شركت هاي دولتي، صنايع و نيروگاه ها تقاضا داريم قبل از اينكه اقدام به قطع گاز آنها كنيم مطالبات خود را پرداخت كنند.
مديرعامل شركت ملي گاز همچنين با اشاره به محاسبه نرخ گازبها در فصل گرم سال گفت: بر اساس مجوزي كه سال گذشته از هيئت دولت گرفته شد براي برخي از استان هاي نيمه گرم سال از اوائل ارديبهشت ماه و براي برخي ديگر از استان ها نرخ گازبهاي جديد از اواسط ارديبهشت ماه محاسبه و اعلام مي شود.
تثبيت بهاي گاز
در تابستان
مديرعامل شركت ملي گاز همچنين با تشريح جزئيات محاسبه تعرفه گاز مشتركان بدهكار از احتمال تثبيت بهاي گاز در تابستان سالجاري خبر داد و اعلام كرد: هنوز تصميم قطعي درباره افزايش بهاي گاز اتخاذ نشده است.
جواد اوجي در گفتگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر مشتركان خانگي و تجاري از مشتريان خوش حساب شركت ملي گاز ايران به شمار مي روند، گفت: در حال حاضر بخش عمده قبوض گاز اين دسته از مشتركان، به حساب دولت واريز شده است.
وي همچنين در مورد اعمال تعرفه تابستاني گاز مشتركان خانگي، توضيح داد: اين احتمال وجود دارد كه براي تابستان سالجاري بهاي گاز مشتركان خانگي افزايش نيابد.
اوجي با تأكيد بر اينكه تعرفه برخي از مشتركان مطابق با اقليم آب و هوايي از ابتداي ارديبهشت و تعرفه ساير مشتركان از 15 ارديبهشت ماه تغيير خواهد كرد، خاطرنشان كرد: هنوز تصميم قطعي درباره افزايش بهاي گاز اتخاذ نشده است.

 كوتاه اقتصادي

¤ وزير صنعت، معدن و تجارت از برگزاري اولين جلسه كارگروه حمايت از توليد در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با حضور رئيس جمهور خبر داد. مهدي غضنفري گفت: امسال با توجه به نامگذاري سال با نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، نخستين جلسه كارگروه حمايت از توليد را با حضور رئيس جمهوري و يا معاون اول و تمامي وزراي عضو برگزار كنيم.
¤ بانك مركزي واردات شمش طلا، نقره و پلاتين فقط با اعتبار اسنادي ديداري و ارز متقاضي را بخشنامه كرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي، به كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: پيرو بخشنامه هاي مورخ 30/7/1390 و 14/12/1390، واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عيار 995/0 و نقره و پلاتين صرفاً به صورت اعتبار اسنادي ديداري و با ارز متقاضي امكان پذير است.
¤ مديرعامل اتحاديه مرغ تخم گذار كشور با بيان اين كه، مصوبه حذف تعرفه صادرات تخم مرغ به دستگاه هاي مبادي ورودي و خروجي كشور هنوز ابلاغ نشده است، اعلام اين مصوبه به گمركات را هرچه سريع تر خواستار شد.
¤ پايانه عمليات ريلي كانتينري در بندر شهيد رجايي با سرمايه گذاري 140ميليارد ريالي شركت تايدواتر خاورميانه راه اندازي مي شود. معاون امور كانتينر و لجستيك شركت تايدواتر خاورميانه با اعلام خبر مبادله شدن بيش از 90 هزار تي اي يو كانتينر با راه آهن جمهوري اسلامي ايران از طريق بندر شهيد رجايي تصريح كرد: اين ميزان عمليات در سال 1390 با رشد 38درصدي نسبت به سال قبل از آن توام بوده است.
¤ رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي از پيش بيني 118 هزار ميليارد ريال درآمد گمركي در لايحه بودجه 91 خبر داد. عباس معمارنژاد با اشاره به حضورش در كميسيون تلفيق مجلس در روز سه شنبه گفت: در اين جلسه فقط راجع به كليات لايحه بودجه بحث شد و موارد ريز منابع درآمدي مورد بحث قرار نگرفت.
¤ در هفدهمين همايش ملي- منطقه اي انجمن متخصصان محيط زيست ايران، بانك پاسارگاد به عنوان «بانك سبز» برگزيده شد.به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، در اين همايش كه با عنوان «چالش ها و راهبردهاي زيست محيطي ايران و كشورهاي منطقه» برگزار شد، بانك پاسارگاد به خاطر دارا بودن معيارهايي مانند ارايه خدمات گسترده بانكداري الكترونيكي، راه اندازي سيستم بانكداري مجازي براي اولين بار در كشور، تلاش در جهت فرهنگ سازي در زمينه بهره مندي از اينترنت جهت انجام امور بانكي، بهره گيري از سيستم هاي اطلاع رساني و دبيرخانه آن لاين به جهت كاهش مصرف كاغذ جهت انجام امور اداري و... به عنوان «بانك سبز» شناخته شد.
¤ مشتركين همراه اول در تعطيلات نوروز بيش از 3ميليارد و 800 ميليون پيامك ارسال كردند.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران، مشتركين اپراتور اول در تعطيلات نوروز 91 (از 29 اسفند 90 تا 13 فروردين 91)، 3ميليارد و 821 ميليون و 604 هزار و 333 پيامك، ارسال كردند.
¤ معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه نيمي از واردات كشور مواد اوليه و كالاي اساسي است، گفت: ارز مورد نياز اين كالاها با نرخ مرجع 1226 ريال محاسبه و تامين مي شود.

 سرريز شدن آب 9 سد در كشور

آب 9 سد وشمگير، گلستان، سنبل رود، شياده، سقزچي، بوكان، كينه ورس، شهيد رجايي و ميجران در حال سرريز شدن است.
به گزارش وزارت نيرو، هم اكنون 24 سد كشور از جمله سدهاي لار، خداآفرين، بازرو، قوري چاي، زيردان، كرخه، سيمره، زاينده رود، ساوه، 15 خرداد و ملاصدرا كمتر از 20درصد حجم خود ذخيره آب دارد.
16 سد كشور با كاهش 20درصدي حجم آب در مقايسه با سال گذشته مواجه هستند كه سدهاي ارس، زاينده رود، كرخه، دز، كارون3، استقلال، پيشين وجگين از آن جمله محسوب مي شود.
هفته گذشته 23سد از جمله شهيد رجايي، شيرين دره، لتيان، چغاخور، گيلارلو، آيدوغموش، مسجدسليمان، شي كلك، شهيد قنبري و سليمانشاه افزون بر 90درصد حجم مخزن موجودي آب دارند.
ورودي آب 24سد كشور در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته كه از سدهاي مهم مي توان به سفيدرود، شهيد رجايي، بارون تهم، گلستان 1 و 2، طالقان، يامچي، البرز، شهيد عباسپور و مارون اشاره كرد.
در زمان كنوني 29سد كشور از جمله سهند، كرخه، ميناب، پيشضين، ايلام، جگين ومهاباد با بيش از 20درصد كاهش آب ورودي در مقايسه با سال گذشته مواجه است.
47درصد از كل وروديهاي آب به مخازن سدهاي كشور و 54درصد از مجموع آبهاي خروجي از سدهاي كشور در سال آبي جاري متعلق به سدهاي استان خوزستان است.

 انتقاد اتحاديه بارفروشان از واردات ميوه هاي خارجي

دبير اتحاديه بارفروشان گفت: با واردات مركبات و سيب از كشورهاي ايتاليا، فرانسه، چين، مصر، تركيه و پاكستان قيمت هر كيلوگرم سيب خارجي 4 برابر و پرتقال خارجي دو برابر ميوه ايراني است و محصولات داخلي در انبارها فاسد مي شود.
علي حاج فتحعلي در گفت وگو با خبرگزاري فارس؛ اظهار داشت: به رغم ذخيره سازي مناسب مركبات و سيب و اعلام بي نيازي به واردات از سوي مسئولان ارشد وزارت جهاد كشاورزي اما با شروع عيد سيل واردات پرتقال از كشورهاي چين، مصر و تركيه، سيب از ايتاليا و فرانسه و نارنگي از پاكستان به كشور سرازير شد.
دبير اتحاديه بارفروشان افزود: ورود محصولات وارداتي به كشور باعث شد علاوه بر اينكه قيمت اين نوع محصولات نسبت به نوع داخل افزايش چند برابر داشته باشد ميوه هاي داخلي نيز در انبارها فاسد شود.
وي افزود: در حال حاضر هر كيلوگرم سيب خارجي 4 برابر سيب ايراني و پرتقال خارجي بيش از 2 برابر پرتقال داخلي در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود.
حاج فتحعلي گفت: در حال حاضر تنها قشر مرفه جامعه امكان خريد ميوه هاي خارجي را دارند و اقشار متوسط و پايين جامعه نمي توانند به دليل بالا بودن قيمت از آن استفاده كنند.
حاج فتحعلي گفت: در حال حاضر هر كيلوگرم سيب فرانسوي 4 هزار و سيب ايتاليايي4 هزار و 200 تومان در ميادين تره بار عرضه مي شود، همچنين يك كيلوگرم پرتقال خارجي به قيمت2 هزار تومان به فروش مي رود.
دبير اتحاديه بارفروشان با اعلام اينكه بي نيازي از واردات ميوه بارها از سوي مسئولان اعلام و ذخيره سازي مناسب در آستانه عيد نيز انجام شده بود، گفت: اين نوع واردات هيچ گونه توجيهي ندارد و تنها نابودي توليد داخل را نشانه مي رود.
حاج فتحعلي گفت: در سالي كه توسط مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است چنين وارداتي هيچ معني و مفهومي ندارد چرا كه اولين ضربه آن به توليد ملي است.
دبيراتحاديه بارفروشان تصريح كرد: در حال حاضر ميوه هاي توليد داخل در سردخانه ها از بين مي رود و ميوه هاي خارجي با چندين برابر قيمت تنها به دست اقشار مرفه جامعه مي رسد.
ميوه هاي نوبرانه
با قيمت نجومي
بررسي هاي ميداني خبرگزاري مهر نشانگر اين است كه قيمت هر كيلوگرم چاغاله بادام در مناطق مختلف شهر بسيار متفاوت است و البته كيفيت ها نيز به مراتب تغيير مي كند، اما اين ميوه در ميدان كاج سعادت آباد به قيمت هر كيلوگرم 40 هزارتومان عرضه مي شود و در مناطقي از نارمك هم قيمتي در حدود 30 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم دارد.
البته هيچگاه خريد اين ميوه به صورت كيلويي از سوي مردم صورت نمي گيرد و معمولا خريدها به صورت گرمي يا به اصطلاح «سير» كه معادل 75 گرم است، عرضه مي شود. بر اين اساس حتي در ايام عيد، برخي از دست فروشان هر سير اين ميوه را 5 هزار تومان مي فروختند كه محاسبه اي سرانگشتي نشان مي دهد كه قيمت اين ميوه در ايام نوروز، حتي از 60 هزار تومان هم بالا مي زد اما هم اكنون با به بازار آمدن اين ميوه در سطح وسيع تري، قيمت كاهش يافته است.
البته در كنار اين ميوه، نوبرانه، توت فرنگي و زردآلو هم در برخي مناطق به چشم مي خورد كه آنها هم قيمت گراني دارند، البته هرچه از شمال شهر به سمت جنوب شهر بياييد، قيمت اين ميوه هاي نوبرانه كاهش مي يابد.
قيمت هر بسته توت فرنگي كه معمولا وزني بين 100 تا 120 گرم دارد، نيز از 2500 تومان تا 5000 تومان متغير است و البته كيفيت هم اندكي متفاوت است. برخي از دست فروشان مي گويند كه اين ميوه نوبرانه متعلق به بيرجند است و از كيفيت مناسبي برخوردار است، به همين دليل هم قيمت بالايي دارد.
زردآلو هم در برخي مغازه هاي شمال شهر تهران به قيمت هر كيلوگرم 20 هزار تومان عرضه مي شود كه البته براي اينكه اين قيمت به چشم مشتريان نيايد، تعدادي از آن در ظرف هاي كوچك بسته بندي شده است و به همين دليل هم، هر بسته قيمتي معادل 5 تا 6 هزار تومان دارد.
اما يكي ديگر از مواردي كه در بازار به چشم مي خورد، ورود ميوه هاي خارجي و ناشناخته اي از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه تا به حال در بازار ديده نشده است.
اين ميوه ها نيز به صورت بسته بندي شده عرضه شده و در هر بسته چند دانه از اين ميوه ها گذاشته شده و هر بسته به قيمت 5 هزار تومان به فروش مي رسد، اين در شرايطي است كه با بالا رفتن قيمت دلار و محدوديت هايي كه بر سر راه واردات ميوه گذاشته شده است، باز هم آنقدر واردات اين ميوه ها براي برخي صرفه اقتصادي دارد كه حاضرند تعرفه ها را بپردازند و محموله هاي خود را ترخيص كنند.

 وزير اقتصاد در مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي: جهاني شدن از مبناي عدل و انصاف منحرف شده است

وزير اقتصاد با انتقاد شديد از نهادهاي مالي بين المللي گفت: جهاني شدن از عدل و انصاف دور شده است.
سيدشمس الدين حسيني در سي وهفتمين اجلاس مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي در سودان ضمن انتقاد شديد از نهادهاي مالي بين المللي، با بيان اينكه انصاف و استقلال در نهادهاي مالي پيش نياز رشد و توسعه اقتصادي كشورها است، گفت: نهادهاي بين المللي جهاني مالي و پولي در سايه سلطه و انحصار، نه تنها آراي صحيح اقتصادي را نشنيده اند بلكه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سركوب مي كنند چرا كه نظام هاي مالي و پولي به شكل ابزار و سلاحي سياسي براي تحميل و تداوم سلطه اقتصادي درآمده اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نظام مالي و پولي جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلكه با تعريف وارونه جهاني شدن از مبناي عدل و انصاف منحرف شده است، تصريح كرد: جهاني شدن نه از منظر ترويج پيشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلكه به شكل ناديده گرفتن بخش اعظم جهان ترويج شده است. جهان را براي خود خواستن سبب نديدن حقوق همه جهان شده است، كما اينكه سال ها است كه به دغدغه انديشمندان مستقل مبني بر ضرورت مشاركت همه جهان در مديريت نظام هاي پولي و مالي جهان بي توجهي شده است.
حسيني در ادامه با اشاره به تحميل تحريم هاي پولي و بانكي عليه ايران، افزود: با تحريف واقعيت ها و استناد به اين تحريف ها و تحريم بر مبناي تحريف ها و تحميل اراده چند كشور محدود، گسترش غيرمنصفانه بي قاعده و غيرقانوني تحريم ها در عرصه هاي اقتصادي و به طور خاص پولي به يك فرآيند متداول شده است.
وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بايد هوشيار بود و دغدغه هاي جدي داشت، برملا ساختن ايراد و خطاهاي راهبردي در مديريت مالي و پولي جهان، تلاش براي شكستن سيطره پولي و مالي نظام هاي ناعادلانه و جلوگيري از تبديل شدن نهادها و مراودات مالي پولي به حربه هاي استعماري بايستي مد نظر قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مظلوميت مردم فلسطين، گفت: سالهاست قلب هاي همه ما آكنده و تحت فشار ظلم بزرگي است كه بر مردمان بي گناه فلسطين رفته است، اما كي و كجا يك كشور يا بانك و موسسه مالي براي محدود كردن رابطه با رژيم نامشروع صهيونيستي حتي ترغيب شده است؟ ليكن چگونه است كه همه نهادهاي پولي و مالي حتي در كشورهاي اسلامي براي محدود كردن رابطه با جمهوري اسلامي ايران كه مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطين است تهديد مي شوند.
حسيني در ادامه تصريح كرد: اقتصاد جهاني هنوز از زير فشار بحران مالي آمريكا بيرون نيامده كه بحران حوزه يورو نيز به آن اضافه شده است، بحراني كه به دنبال خود بي ثباتي مالي و اقتصادي را در منطقه اروپا تعميق بخشيده است.
وي ادامه داد: آمارها حاكي از آن است كه اقتصاد جهان در سال گذشته ميلادي با كاهش
4/1درصدي رشد اقتصادي (از
2/5 درصد در سال 2010 به
8/3 درصد در 2011)، كاهش
8/5 درصدي حجم تجارت جهاني (از 7/12در 2010 به
9/6 در 2011)، كاهش 7/6 درصدي صادرات اقتصادهاي پيشرفته دنيا (از 2/12 در 2010 به 5/5 در 2011) و افزايش
1/1درصدي تورم اقتصادهاي پيشرفته (از 6/1 در 2010 به
7/2 در 2011) دنيا روبرو بوده است، اين فرآيند در سال جديد با پيش بيني هاي موجود از سوي نهادهاي بين المللي روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، آمار و گزارشات موسسات بين المللي گوياي رشد كم اقتصادي، بي ثباتي مالي، افزايش ريسك ها و مخاطرات سرمايه گذاري، افزايش تورم، كاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال 2011 است.
وي بر همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهاي مالي و بانكي كشورهاي اسلامي در جريان مقابله با بحران هاي مالي جهاني تاكيد كرد و بيان داشت: اين همكاري ها مي تواند در زمينه اعطاي اعتبار به پروژه هاي زيربنايي مشترك، تسهيل نقل و انتقال پول در سطح بين المللي و با محوريت بانك توسعه اسلامي صورت پذيرد.
وي بر توسعه تجارت كشورهاي اسلامي از طريق فعالتر شدن شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي و شركت اسلامي بين المللي تامين مالي تجاري و لزوم گسترش هرچه بيشتر همكاري ها و توجه جدي به آن تاكيد كرد و گفت: كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي بايد در راستاي افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات براي تقويت و رشد آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي از اعلام آمادگي ايران براي انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولي و بانكي و همكاري هاي فني در زمينه نظام پرداخت ها (بانكداري الكترونيك)، بانكداري اسلامي و ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق صكوك و مقابله با پول شويي با كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي خبر داد.

 عليرغم منتفي شدن افزايش قيمت ها آغاز شد
فروش محصولات ايران خودرو با قيمت هاي لغو شده

علي رغم لغو مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي توسط دولت، فروش محصولات ايران خودرو از ديروز با همان قيمتهاي افزايش يافته در سال قبل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس ابلاغ ديروز ايران خودرو به نمايندگي هاي فروش، قيمت هر دستگاه تندر 90 فول 17 ميليون و 87 هزار تومان، پژو 206 تيپ 2 حدود 16 ميليون و 187 هزار تومان، پژو صندوق دار مدل V8 معادل 18 ميليون و 909 هزار تومان تعيين شده است.
همچنين قيمت هر دستگاه پرشيا بنزيني 19 ميليون و 142 هزار تومان، پژو 405 معادل 14 ميليون و 922 هزار تومان تعيين شده است.
در مورد سمند EF7 بنزيني هم مي توان به قيمت 17 ميليون و 125 هزار توماني اين خودرو اشاره كرد. قيمت هر دستگاه سمند ELX نيز 19 ميليون و 421 هزار تومان و قيمت سمند معمولي نيز 14ميليون و 567 هزار تومان تعيين شده است.
براي پژو 207 آي نيز قيمتي به نمايندگي هاي فروش اعلام نشده و فعلا فروش اين خودرو متوقف است.
بنابراين گزارش؛ اسفند سال گذشته كميته قيمت گذاري خودرو با متوسط افزايش 6 درصدي قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت كرد اما پس از گذشت چند روز اين مصوبه توسط هيئت دولت لغو شد.
براساس تصميم گيري كميته قيمت گذاري خودرو در اواخر سال گذشته، قيمت هر دستگاه تندر 90 مدلE2 توليد ايران خودرو از 15 ميليون و 285 هزار تومان به 16 ميليون و 830 هزار تومان رسيده بود.
همچنين قيمت هر دستگاه پژو 206 تيپ 2 از 14 ميليون و 900 هزار تومان به 16 ميليون تومان و هر دستگاه وانت پيكان با 200 هزار تومان افزايش از 6 ميليون و 900 هزار تومان به 7 ميليون و 100 هزار تومان رسيد.
براساس مصوبه سال قبل كميته قيمت گذاري خودرو، قيمت هر دستگاه پژو 405 از 13 ميليون و 985 هزار تومان به 14 ميليون و 685 هزار تومان رسيد و قيمت پژو 206 صندوق دار نيز كه قبلا 17 ميليون و 400 هزار تومان توسط كارخانه عرضه مي شد به 18 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.
همچنين قيمت هر دستگاه پرشيا از 18 ميليون و 150 هزار تومان به 18 ميليون و 870 هزار تومان افزايش يافت و قيمت سمند بنزيني با موتور EF7 از 16 ميليون و 150 هزار تومان به 16 ميليون و 920 هزار تومان رسيده بود.
قيمت پژو 207 آي نيز كه مدتي بود فروش آن از سوي ايران خودرو متوقف شده بود با بيش از يك ميليون تومان افزايش همراه شد به طوري كه قيمت هر دستگاه پژو 207 دنده اتومات 22 ميليون و 400 هزار تومان و نوع دنده اي آن 19 ميليون و 800 هزار تومان تعيين شد.

 جابجايي 55 ميليون مسافر نوروزي از طريق حمل و نقل عمومي

رئيس سازمان راهداري از جابجايي حدود 55 ميليون مسافر نوروزي توسط انواع وسايل حمل ونقل عمومي خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس در خصوص سفرهاي نوروزي و ميزان جابه جايي مسافران در اين ايام، اظهار داشت: سفرهاي نوروزي از 25 اسفندماه 1390 آغاز شد و طي طرح نوروزي تا 15 فروردين ماه 1391 خاتمه يافت.
وي با اشاره به اينكه در نوروز امسال مديريت و برنامه ريزي بهتري براي سفر از سوي مردم اعمال شد، گفت: با توجه به تعطيلاتي كه در ابتداي طرح نوروزي وجود داشت، توزيع سفر به خوبي از سوي مردم صورت گرفت.معاون وزير راه و شهرسازي خاطر نشان كرد: پس از بررسي سفرها مشخص شد توزيع بازگشت سفرها نيز به خوبي توسط مردم انجام شده است؛ در اين ايام بازگشت سفرها از حدود 11 فروردين ماه آغاز شد كه تا 15 فروردين ماه ادامه داشت:
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي خاطر نشان كرد: به غير از روزهاي 27 اسفندماه و 28 اسفندماه كه بارش در برخي محورها نظير هراز، چالوس، قزوين-رشت، زنجان-تبريز و فيروزكوه وجود داشت و به دليل كولاك اين محورها مدتي مسدود شده بود، بقيه محورها طي ايام نوروز باز بود.
افندي زاده خاطر نشان كرد: در روزهاي 27 و 28 اسفند بسياري از استان هاي غربي و شمالي كشور با بارش نزولات جوي مواجه بودند كه اين امر موجب شد راهداران تلاش عمده اي را در محورهاي اين استان ها داشته باشند تا جاده ها در كمترين زمان ممكن باز شود.
نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه ها درباره ميزان جابه جايي مسافران در ايام نوروز يادآور شد: در مجموع از طريق انواع شقوق حمل و نقل (هوايي، ريلي، جاده اي و دريايي) تعداد 54 ميليون و 500 هزار و 431 مسافر نوروزي طي اين ايام جابه جا شدند.
افندي زاده ادامه داد: طي ايام نوروز تعداد 46 ميليون و 134 هزار و 100 نفر معادل 6/84 درصد از طريق سيستم حمل و نقل عمومي جاده اي، يك ميليون و 393هزار و 91 نفر معادل 6/2 درصد از طريق سيستم حمل و نقل هوايي، يك ميليون و 961 هزار و 625 نفر معادل 6/3 درصد از طريق سيستم ريلي و 5 ميليون و 11 هزار و 515 معادل 2/9 درصد از طريق سيستم دريايي جابه جا شدند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي خاطر نشان كرد: طي ايام نوروز همچنين 644 هزار و 850 نفر از طريق سيستم حمل و نقل هوايي بين المللي و 328 هزار و 702 نفر از طريق سيستم حمل و نقل جاده اي بين المللي به خارج از ايران سفر كردند كه در مجموع 973هزار و 152 نفر طي اين ايام سفر بين المللي داشته اند.
نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ادامه داد: پرترددترين پايانه هاي مرزي كشور پايانه مرزي مهران در استان ايلام، پايانه جلفا در استان آذربايجان شرقي و سپس پايانه بازرگان بوده است.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يادآور شد: در مجموع 660 هزار نفر از طريق پايانه هاي مرزي زميني طي ايام نوروز تردد داشته اند.افندي زاده خاطر نشان كرد: در ايام نوروز بيشترين تردد زميني بين المللي از ايران به كشورهاي عراق، آذربايجان و تركيه بود.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يادآور شد: در مقايسه با سال گذشته، حدود 7 درصد در رشد جابه جايي مسافران نوروزي توسط سيستم حمل و نقل عمومي وجود داشته است.
معاون وزير راه و شهرسازي خاطر نشان كرد: در نوروز سال جاري پرترددترين استان ها شامل استان هاي مازندران، فارس، البرز، تهران، قم، خراسان رضوي و گيلان بود.
وي خاطر نشان كرد: پرترددترين محورها طي اين ايام آزادراه كرج-تهران با 3 ميليون و 560 هزار و 368 تردد، آزادراه كرج-قزوين با 2 ميليون و 288 هزار و 981 تردد، آزادراه تهران-قم با يك ميليون و 642 هزار و 371 تردد، بزرگراه قائم شهر به ساري با يك ميليون و 471 هزار و 425 تردد و سپس محور مرودشت به شيراز با يك ميليون و 455 هزار و 159 تردد بود.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تصريح كرد: طبق آمار دستگاه هاي تردد شمار در ايام نوروز، تردد 184 ميليون و 162 هزار و 149 دستگاه وسيله نقليه ثبت شد كه 90 درصد آن توسط حمل و نقل سبك و 10 درصد توسط حمل و نقل سنگين انجام شده است.
افندي زاده خاطر نشان كرد: طي بررسي مقايسه اي انجام شده، ترددهاي امسال 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است كه اين رقم قابل توجهي است.
افند ي زاد با اشار ه به كاهش قيمت بليت هاي اتوبوس از 15 فروردين ماه و بازگشت به قيمت هاي قبل از نوروز، گفت: در ايام نوروز براي جبران ترددهاي يك سر خالي وسايل نقليه حمل و نقل عمومي جاده اي افزايش قيمتي در بليت ها اعمال مي شود اما پس از طرح نوروزي تمامي شركت ها موظف هستند بليت ها را با قيمت قبل به مردم ارائه دهند.

 با عرضه گازوئيل يورو 4 صورت مي گيرد
كاهش سهم بنزين در سبد سوخت

قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به رونمايي از خودرو پژو 206پايه گازوئيل سوز در كشور، از عرضه گسترده گازوئيل يورو 4 تا تابستان سال جاري خبر داد و اعلام كرد: سهم بنزين در سبد سوخت كاهش مي يابد.
عبدالله جلالي در گفتگو با مهر درباره برنامه هاي دولت براي افزايش سهم ديزل در سبد سوخت خودروها، گفت: براساس سهم مصوب سوخت خودروها براي گازوئيل و بنزين 70 درصد، سي. ان.جي و ال. پي.جي 25درصد و ساير سوخت ها همچون هيبريدي و الكتريكي حدود 5درصد سهم تعيين شده است.
وي با اعلام اينكه دولت قصد دارد در يك برنامه زمان بندي بلندمدت حدود 15درصد سهم سبد سوخت خودروها را به گازوئيل اختصاص دهد، تصريح كرد: بر اين اساس همزمان با آغاز توليد گازوئيل كم گوگرد و با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا در پالايشگاه هاي نفت، امكان توليد داخلي و يا واردات خودروهاي سواري ديزلي به داخل كشور فراهم شده است.اين مقام مسئول با اشاره به آغاز توليد پژو 206 پايه ديزلي توسط خودروسازان داخلي، اظهار داشت: همچنين توليد وانت نيسان پايه ديزلي هم در داخل كشور آغاز شده كه به زودي خط توليد انبوه آن راه اندازي خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه برخلاف خودروهاي بنزيني، تكنولوژي به كار رفته در خودروهاي ديزلي به مراتب پيچيده تر است، بيان كرد: دولت به منظور افزايش سهم ديزل، قصد حمايت از توليد خودروهاي سواري پايه ديزلي را در دستور كار خود قرار داده است.جلالي با اشاره به راندمان و ميزان پيمايش بالاتر خودروهاي ديزلي در مقايسه با خودروهاي بنزيني، تأكيد كرد: پيش بيني مي شود در سال جاري تعرفه واردات خودروهاي سواري ديزلي كم مصرف، كاهش يابد.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه تا خرداد ماه امسال زمينه توسعه ناوگان خودروهاي ديزلي فراهم شود، خاطرنشان كرد: براساس برنامه شركت ملي پالايش و پخش نفتي تا پيش از تابستان سال جاري امكان توليد گسترده گازوئيل با استاندارد يورو 4 و 5 اروپا در پالايشگاه هاي نفت فراهم مي شود.
به گفته قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با افزايش سهم ديزل به همين ميزان سهم بنزين در سبد سوخت خودروها كاهش مي يابد.

 معاون سازمان ملي استاندارد اعلام كرد
مديريت واردات و استانداردسازي راهبردهاي حمايت از توليد ملي

مديريت واردات و استانداردسازي كالاهاي داخلي، دو راهبرد حمايت از توليد ملي است.
بهادر كاظمي معاون سازمان ملي استاندارد با بيان مطلب فوق گفت: در اولين گام براي حمايت از توليد ملي بايد به مديريت واردات پرداخت تا كالاهاي بي كيفيت خارجي مزاحمتي براي كالاهاي داخلي ايجاد نكنند.
وي افزود: در زمينه مديريت واردات در سال گذشته همه كالاهاي صنعتي وارداتي بيش از 5 هزار رديف تعرفه اي مشمول استاندارد اجباري شده است كه در ادامه اين مسير در سال 91 كالاهاي داخلي هم مشمول اين استاندارد خواهند شد و توليدات داخلي را به سمت استانداردسازي هدايت خواهيم كرد.
وي در ادامه گفت: مردم همواره به دنبال خريد كالاي با كيفيت هستند و اگر به سطح استاندارد مورد قبول برسيم و اطمينان لازم در مشتريان ايجاد شود كه اين كالا همان كالاي مورد نظر و دلخواه آنهاست، افزايش تقاضا براي خريد توليدات داخلي و رونق در اين بخش را شاهد خواهيم بود. وي با بيان اينكه سال گذشته زيرساخت هاي لازم براي استانداردسازي توليدات داخلي در سازمان استاندارد فراهم شده است، گفت: اگر كيفيت توليدات داخلي ارتقا يابد و استانداردهاي لازم در آن رعايت شود، مصرف كنندگان بين كالاي ايراني كه داراي مهر استاندارد از يك مرجع رسمي مورد تاييد است و محصول خارجي حتماً كالاي داخلي را انتخاب خواهند كرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14