(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 9 اردیبهشت ۱۳۹۱ - شماره 20194 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
درس هاي دور اوّل (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
بدهي (گفت و شنود)
آيت الله مهدوي خواستار برخورد با اهانت كنندگان به آيت الله مصباح شد
تأكيد نامزدها و فعالان سياسي بر لزوم رعايت اخلاق انتخاباتي
هواپيماهاي بدون سرنشين حزب الله شوك تازه براي اسرائيل (خبر ويژه)
خاتمي به من گفت ديگر هيچ شرطي براي انتخابات ندارد (خبر ويژه)
حملات سايبري تلافي جويانه ايران مي تواند براي آمريكا كمر شكن باشد (خبر ويژه)
شبكه بهايي پشت پرده فتنه سبز نقاب از چهره برداشت (خبر ويژه)
خودكشي كه خوب است تا وسط جهنم بايد با ما بياييد! (خبر ويژه)درس هاي دور اوّل (يادداشت روز)

شمارش معكوس براي برگزاري دور دوم انتخابات مجلس نهم آغاز شده است و تنها 6 روز زمان باقي مانده تا مردم به مصداق؛ «كار را كه كرد، آن كه تمام كرد» از ميان 130 نفر نامزد انتخاباتي، 65 نفر ديگر را به همراه 225 نفري كه در دور اول (12 اسفند) برگزيدند رهسپار خانه ملت نمايند.
بنابراين آنچه در اين ميان بحث را از محور اصلي به مدار فرعي مي كشاند طرح اين پرسش ثانوي است كه آيا دور دوم انتخابات به اهميت دور اول است يانه؟ دور دوم انتخابات ادامه دور اول است و اين «تداوم» و به «اتمام رساندن» مقدم بر آن است كه درباره ميزان اهميت دور اول يا دور دوم به بحث و گفت وگو نشست. از همين روي؛ نكته گفتني كه در اينجا پيش كشيده مي شود اين است كه مردم و انتخاب كنندگان بايد به همان دلايل و عللي كه در دور اول انتخابات شركت كردند در دور دوم نيز مشاركتي درخور و بالا داشته باشند.
آنچه كه در دور اول انتخابات مجلس نهم-12 اسفند- علت و دليل اصلي مشاركت حداكثري مردم را به وضوح نشان داد اعتماد مردم به نظام و ناكام ساختن دشمن بود.
از 6 ماه قبل از انتخابات 12 اسفند اقدامات و تحركات پردامنه دشمن در جهت يك راهبرد مشخص و لايتغير تمركز داشت: «به چالش كشيدن مشاركت».
براي اين استراتژي سرنوشت ساز دشمن به تاكتيك ها و ترفندهاي متعددي دست يازيد تا بر اثر فضاي پرفشار تحميلي بر جمهوري اسلامي به نقطه مطلوب يعني برگزاري انتخابات سرد و بي رمق اميدوار باشد. اما آنچه كه در 12 اسفند به وقوع پيوست تبديل شدن فضاي تهديد به فضاي فرصت بود.
به تعبير رساتر در 12 اسفند بطور مشخص روشن شد كه؛ 1- تحريم دهها تن از مقامات بلندپايه ايران، 2- تصويب سه قطعنامه بر ضد ايران اسلامي در موضوعات هسته اي، تروريسم و حقوق بشر، 3- انتشار گزارش هاي پياپي به بهانه حقوق بشر عليه ايران از جانب بان كي مون، احمد شهيد و كميته سوم مجمع عمومي، 4- تهديدات سياسي و نظامي عليه كشورمان با اين بلوف صهيونيستي- آمريكايي كه «همه گزينه ها روي ميز است»! 5- ترور دانشمند هسته اي كشورمان شهيد احمدي روشن با هدف پمپاژ يأس و دلسردي در ميان دانشمندان جوان و عموم مردم، 6- تحريم بانك مركزي 7- تحريم نفت 8- پروپاگانداي رسانه اي نظام سلطه براي تخريب وجهه ايران اسلامي در محيط بين الملل،
9- پمپاژ شايعات و اتهامات ناروا به ايران جهت مسئله دار كردن الگو بودن انقلاب اسلامي ايران در بستر بيداري اسلامي ملت ها و... همگي نگرفته و نقشه هاي آن نقش بر آب شده است چرا كه مشاركت 64 درصدي يعني ناكامي بزرگ دشمن كه به تعبير رهبر بصير انقلاب، سيلي سخت ملت ايران بر دشمنان بود.
اكنون در دور دوم انتخابات، تمركز دشمن بر چالش مشاركت در انتخابات نخواهد بود چون از يكسو تمام اهرم ها و ترفندها و دسيسه هايي را كه اميد داشت كارگر بيفتد به صحنه آورد ولي نتيجه معكوس يافت و از سوي ديگر؛ عموم مردم با انگيزه مضاعف در همان دور اول بافته هاي دشمن را در «چالش مشاركت» پنبه كردند و به دشمن اثبات نموده اند كه بر همان مشي خودشان در 12 اسفند پافشاري و اصرار دارند.
بنابراين به نظر مي رسد در اين دور از انتخابات دشمن به جاي چالش در مشاركت كه در تحقق آن در دور اول كاملا ناكام بود، براي رقابت ميان نامزدها و جريان هاي سياسي برنامه دارد چرا؟
پاسخ به چرايي اين كارشكني پيچيده نيست. با توجه به اينكه در دور دوم انتخابات، رقابت اصلي ميان دو جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري خواهد بود طبيعي است كه خط اختلاف و تشديد شكاف ميان اصولگرايي به عنوان راهبرد اصلي در دستور كار باشد. البته براي نيل به اين مقصود دشمن از راه هاي مختلف و بعضاً از زيرگذرها و مسيرهاي غيراصلي و فرعي تلاش خواهد كرد تا اين اتفاق را عملياتي كند.
بالا گرفتن اختلافات بيرون از رقابت هاي سالم ميان جريان اصولگرايي تا جايي دنبال مي شود كه اين دسيسه به «خطا»هاي بزرگ از سوي نامزدهاي انتخاباتي هر دو جبهه متحد و جبهه پايداري بينجامد تا پس از انتخابات به عنوان يك «خط» كينه و خصومت مورد بهره برداري قرار بگيرد.
نكته مهمي كه نامزدهاي هر دو جبهه متحد و جبهه پايداري بايد در آن تأمل ويژه داشته باشند اين است كه دشمن با لطايف الحيل و بصورت مرموزانه خط كينه و خصومت را ميان آنها رهگيري و پيگيري مي كند. يعني تمام نكته قابل اعتنا، روش ها و شيوه هاي پيچيده و چندلايه دشمن است تا رقابت توام با رفاقت ميان اصولگرايان را مورد خدشه قرار دهد و به رقابت توأم با خصومت و لجاجت تبديل نمايد.
اگر «چرايي» دنبال كردن خط اختلاف و تشديد شكاف ميان اصولگرايي با عيار خصومت و لجاجت و بي بصيرتي قابل فهم است و توسل دشمن به اين راه كار در دور دوم انتخابات مجلس نهم پيچيده به نظر نمي رسد اما «چگونگي» آن از سوي دشمن بسيار ظريف و براساس گام هاي شيطاني است و بايد توجه داشت كه دشمن نيز براي عملياتي كردن خواسته هاي خود اتاق فكر تشكيل مي دهد و در اطراف موضوع به بررسي مي نشيند و گاه شيطنت هاي دشمن در اينگونه موارد شبيه حركت مورچه در دل شب و روي سنگ سياه است كه در آن روايت معروف آمده است.
نامزدها و جريان هاي سياسي كه در اين دور از انتخابات شركت دارند نبايد درس هاي دور اول را به فراموشي بسپارند.
اولين درس آن بود كه مردم كاملاً با شناخت و با بصيرت، نامزدهايي را برمي گزينند كه از فضاي تخريب و بي اخلاقي دور هستند. «بي اخلاقي ها» و «تخريب ها»، نه تنها مردم را فريب نمي دهد، بلكه در تصميم آنها براي كنار زدن نامزدهايي كه در اين وادي گام برداشته اند تعيين كننده است.
دومين درس آن بود كه مردم به شدت از چهره هاي جنجال ساز و هياهو كننده كه امور اصلي و فرعي را تمييز نمي دهند فرسنگ ها فاصله گرفتند و نامزدهايي را انتخاب كردند كه تعهد و تخصص آنها، اعتدال و عقلانيت را به همراه داشته است.
درس ديگر در انتخابات دور قبل اين بود كه مردم خود را دربست در اختيار هيچ حزب و جبهه اي قرار ندادند و دست به تلفيق زدند و سعي كردند صلاحيت هر نامزدي را جداگانه مورد ارزيابي قرار دهند.
و بالاخره بايد گفت؛ مردم در دور قبلي همچنانكه در 12 اسفند نشان دادند وظيفه و تكليف خودشان را به نحو احسن به مانند هميشه انجام دادند- تا جايي كه حتي رسانه هاي غربي مانند رويترز اذعان كردند كه پيروز انتخابات، ملت ايران بود- در اين دور از انتخابات نيز قطعاً مردم، 15 ارديبهشت را به حماسه ديگري مانند 12 اسفند مبدل مي سازند. مهم فرداي اين دور از انتخابات است كه فصل خدمت بيشتر و خالصانه تر به مردم شروع مي شود و اين منوط به آن است كه نامزدها و جريان هاي سياسي در فصل رقابت، حد نگه دارند تا فرصت خدمت را در فرداهاي پس از انتخابات از دست ندهند و در اين ميان وظيفه اصولگراها خطيرتر و انتظار از آنها بيشتر است.
حسام الدين برومند

 بدهي (گفت و شنود)

گفت: يكي از همراهان فتنه 88 و دوستان خاتمي با اشاره به شركت وي در انتخابات نوشته است؛ اين اقدام براي خاتمي خيلي پرهزينه بود!
گفتم: شركت خاتمي در انتخابات براي او پرهزينه بود يا وطن فروشي و خيانت و جنايت او در فتنه 88؟!
گفت: نوشته كه شركت خاتمي در انتخابات باعث اعتراض جريانات ضدانقلاب به او شد بنابراين خاتمي براي اين كار خود هزينه زيادي پرداخت كرده است!!
گفتم: يعني اعتراض منافقين و سلطنت طلب ها و بهايي ها و اسرائيلي ها به خاتمي براي او ناراحت كننده بوده است؟! اين كه عذر بدتر از گناه است.
گفت: چه عرض كنم؟! مثل اينكه خود اين يارو هم نفهميده چه مي گويد فقط در پايان مقاله خود نتيجه گرفته كه چون خاتمي براي رأي دادن هزينه كرده است، نظام هم بايد قدر او را بداند!
گفتم: شخصي يك ميليون تومان بدهكار بود و اعتراض طلبكار بلند شده بود. يارو در خانه طلبكار رفت و يواشكي به او گفت؛ اگر 600 هزار تومان از بدهي خود را ماه بعد بدهم، چقدر باقي مي ماند؟ طلبكار جواب داد 400 هزار تومان و يارو گفت؛ اگر399 هزار و نود و هفت تومان را هم 3 ماه بعد بدهم چي؟ و طلبكار گفت؛ فقط هزار تومان باقي مي ماند. در اين هنگام بدهكار با پررويي فرياد زد مرد حسابي! خجالت نمي كشي براي سه تا تك تومني اينهمه سر و صدا راه انداخته اي؟!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ شايسته است مسلمانان شركت هاي خودروسازي شركت كننده در تور مسابقات رالي بحرين را تحريم كنند تا به آنها تفهيم شود كه شريك خون شهداي بحرين هستند.
كاشاني
¤ يكي از سودهاي فراوان امارات در اين است كه اين كشور بارانداز كالاهاي مختلف است ما بايد اسكله هاي مختلفي ايجاد كنيم و از جمله در قشم پل خليج فارس را احداث كنيم و بدين ترتيب سود زيادي از امارات كاسته مي شود، بدين ترتيب مي توانيم وضعيت خود را در قبال امارات مستحكم تر كنيم.
يك شهروند
¤ مدتي است شبكه يك سيما در اقدامي پسنديده قبل از اذان و نيز قبل از اخبار آيه اي از قرآن را تلاوت و معني آن را بيان مي كند اگر يك تفسير كوتاه روي اين آيات باشد خيلي براي مردم آموزنده است.
حيدري
¤ راديو جوان چرا در ايام شهادت حضرت فاطمه اقدام به پخش آهنگ هايي با ريتم شاد كردند و برخي از مجريان برنامه خود را چنان با شور و نشاط اجرا مي كردند كه گويي زمان ولادت آن بانوي بزرگوار است. اين در حالي است كه مردم در كوچه و خيابانها در سوگ دخت نبي اكرم(ص) مي گريستند و رخت عزا بر تن داشتند.
يك شهروند
¤ از مسئولان خواستاريم متهمان زن را با همان پوششي كه قبلا در جامعه حاضر مي شدند نشان دهند و حجاب برتر يعني چادر را سبك نشمارند. چادر نماد پوشش برتر بانوان مسلمان است. اين افراد هرگز لياقت استفاده از چادر را ندارند ضمن اينكه با چادر حاضر شدن متهمان در دادگاه جوانان را بدبين مي كند.
صادق بين و چند شهروند ديگر
¤ راه اندازي انتشارات قرآن كريم به زبان آذري در آذربايجان و راه اندازي راديو قرآن در قرقيزستان توسط مسئولان كشورمان جاي افتخار دارد و اميد است با افزايش چنين اقداماتي كه از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي است زمينه جهاني تعجيل در ظهور حضرت ولي عصر(عج) فراهم شود.
يك شهروند
¤ دو هفته است كه شيرهاي داراي ظرف كيسه نايلوني با قيمت 600 تومان عرضه نمي شود و اگر هم پيدا شود قيمت آن 900 تومان است، از مسئولان توجه و رسيدگي داريم، ضمن اينكه قيمت شيرهاي صفر درصد چربي و يك درصد چربي با قيمت شيرهاي پرچرب هيچ تفاوتي ندارد، در حالي كه اين قيمتها قبلا فرق مي كرد. شير غذاي حياتي است و براي سلامت افراد ضروري است، اگر نباشد هزينه هاي جانبي سلامت بالا مي رود و سلامت مردم به خطر مي افتد، لذا مسئولان بايد به اين وضع رسيدگي نمايند.
ايراندخت وطني
¤ قرص فروزمايد مخصوص بيماران كليوي و فشار خوني در بازار كم است ضمن اينكه قرص پرپنولين 8 مخصوص بيماريهاي اعصاب و روان هم در داروخانه ها يافت نمي شود.
2826---0913
¤ هزينه پارك خودروها به صورت ناگهاني توسط پاركبانها 2 برابر شده است. چرا كسي به اين وضعيت رسيدگي نمي كند.
فوادكاسب
¤ جاده كرج- چالوس با قدمت 100ساله ديگر هيچ نقطه سالمي ندارد و قاتل جان انسانها و باعث نابودي خودروها شده است. مسئولان وزارت راه چرا قبل از اتمام بزرگراه تهران و شمال در امر بازسازي اين جاده قديمي اقدامي نمي كنند.
فواد كاسب
¤ قبل از عيد براي تعويض تاكسي فرسوده ثبت نام كرده ام،اما در حال حاضر ايران خودرو به ما پيش فاكتور نمي دهد، ماشين هاي ما مدل پايين است و نمي توانيم براي آن خرجي كنيم، ايران خودرو در موضوع كيسه هوا با پليس درگير است و ما تاكسيداران از همه طرف داريم ضرر مي كنيم لطفاً به مشكلات ما رسيدگي كنيد. تاكنون هيچ مقامي پاسخ قانع كننده اي به ما نمي دهد.
ايراني
¤ چرا بانك هاي دولتي از هر 5-6 گيشه كه بايد به عنوان صندوق فعال باشد، فقط يك يا دو صندوق فعال هستند ، وقت مردم براي پرسنل بانك ارزشي ندارد، نبايد فقط اداي بانكهاي خصوصي را درآورد، بايد در عمل اين شعارها اثبات شود.
مسعود دلسوز
¤ به تازگي در قم تعاوني مسكن مهر قيمت تمام شده واحدها را افزايش داد. و دليل اين امر، را محوطه سازي شهرداري ذكر كرده است. از وزير مسكن و تعاون سؤال دارم مستأجري كه بابت فراهم كردن مبلغ آورده با مشكل مواجهه بوده، اين مبلغ اضافه را از كجا تأمين كند.
جمعي از متقاضيان مسكن مهر- قم
¤ حق التدريس هاي آموزش و پرورش هنوز حقوق بهمن و اسفند خود را دريافت نكرده اند. وقتي حرف از شأن معلم زده مي شود بايد نمود عيني داشته باشد.
1966---0919
¤ در كيهان و خوانندگان از قول يك مسافر مطلبي در خصوص نبود و اقامه نماز جماعت در مسجد ترمينال غرب چاپ شده بود كه به اطلاع ايشان و ديگر مسافرين گرامي مي رساند كه چندين سال است نماز جماعت در مسجد ترمينال در سر وعده صبح و ظهر شب برگزار مي شود.
رستمي- امام جماعت ترمينال غرب
¤ چطور هزينه يك واكسن عمره گزاران در تاريخ 25/1/91 از 500/6 تومان به 36000 تومان يعني بيش از 100% افزايش يابد؟ مسئولين چه پاسخ و توجيهي بر اين افزايش نرخ دارند؟
0813---0913
¤ اكثر روستاهاي استان البرز از نعمت گاز شهري برخوردارند به جز 2 روستاي وشكين و سيبستان از بخش كوهسار، توابع هشتگرد از مسئولين امر درخواست مي شود به اين روستاهاي شهيد داده نيز اين نعمت خدادادي را برسانند و مردم را خوشحال نمايند.
جمعي از اهالي اين 2 روستا
¤ چرا ماليات كسبه جزء در سال 90-89 به يكباره سه برابر شده است با توجه به افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم آيا اين نحو برخورد با كسبه جزء دست و پاي آنان را نمي بندد؟ آيا فرارهاي مالياتي گردن كلفت هاي ميلياردي را كسبه جزء بايد جبران كنند؟ از نمايندگان ملت درخواست مي شود تا دير نشده فكري به حال اين قشر بنمايند.
كربلايي
¤ بابت ديركرد در پرداخت قسط ماهيانه 80 هزار تومان به بانك مبلغ 700 تومان جريمه شده ام. سؤال بنده اين است كه آيا دولت بابت ديركرد در پرداخت مطالبات معوقه ما بازنشسته هاي راه آهن كه چند سال است ادامه دارد چيزي به عنوان ديركرد مي پردازد، يا همه قوانين يك طرفه به ضرر مردم وضع شده است.
حكيمي بازنشسته راه آهن
¤ به دفتر پيشخوان دولت با كد 1174-16-72 واقع در ميدان 7 تير مراجعه كردم. وضع پوشش و آرايش خانم هاي اين دفتر بسيار مبتذل بود. البته ساير دفاتر هم وضع بهتري ندارند چرا روي اين اماكن كنترل و نظارت وجود ندارد.
عطار شرقي
¤ تنها دفتر نمايندگي تعويض دفترچه هاي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح در شهرستان دماوند تعطيل شد. در زماني كه تلاش مي شود رفت و آمد و سفر به تهران كاهش پيدا كند چنين اقدامي با چه توجيهي صورت گرفته است.
7588---0912
¤ فشار و تأثير مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها بر روي قشر كارمند گل بود با زمزمه اجراي مرحله دوم اين طرح به سبزه نيز آراسته شد.
8853-0912
¤ امروز انداختن چفيه به گردن براي مديري ارزش دارد كه در ايام فتنه مثل يك بسيجي وارد ميدان دفع فتنه شده باشد نه آن مديري كه در فتنه موضع دوپهلو و بعضاً در حمايت از فتنه گران گرفته است.
3419-0935
¤ به عقيده بنده دولتمردان اماراتي حرف منطقي سرشان نمي شود بايد با زبان خودشان با آنها حرف زد مانند جوابي كه وزير خارجه روسيه در گذشته به گنده گويي همتاي قطري خود داده بود.
7381-0912
¤ كارمند بازنشسته آموزش و پرورش هستم. با اينكه از ما هم بابت بيمه تكميلي و هم بيمه طلايي پول كسر مي كنند ولي چند ماه مي شود كه اسناد هزينه درمانم را تحويل داده ام ولي پول آن را پرداخت نمي كنند. چرا؟
م-د فرهنگي بازنشسته
¤ شهرداري تهران هر ساله مبلغ گزافي خرج تبليغات گوناگون از جمله برف روبي در فصل زمستان مي كند ولي در عمل ديديم كه با مختصر بارش آسماني چگونه اين دستگاه عظيم و طويل چه خسارت سنگيني به وجود آمد.
4906-0912
¤ فرزند 22 ساله ام سرطان خون گرفته است مي خواستم از طريق اين ستون از افراد خير و نيكوكار درخواست كنم در صورت امكان ناف متعلق به خود و اعضاي خانواده خويش را كه در مراكز بهداشتي و درماني نگهداري مي شود در اختيار اين عمل جراحي بگذارند تا فرزندم از اين بيماري نجات پيدا بكند. تا عمر دارم دعاگو هستم.
نائيني
¤ مشكلاتي كه در بارندگي اخير تهران به وجود آمد و علاوه بر ازكارانداختن خط 4 مترو براي مدت دو هفته آن خسارت سنگين 21 ميليارد توماني را نيز وارد كرد بر همگان ثابت شد كه وجود منوريل براي تهران لازم است و خدمات تجملاتي نيست .
3419-0935
¤ در ايام نوروز سرايداران مدارس به نحو شايسته و شبانه روز از ميهمانان پذيرايي به عمل آوردند. لذا حق اين است كه وزير محترم آموزش و پرورش زحمت اين عزيزان را ناديده نگيرد و به نحو مطلوب از آنان قدرداني داشته باشد.
2307-0916
¤ در شركت نفت بعد از مدت ها كه قرار شده دستور رئيس جمهور مبني بر تغيير وضعيت نيروهاي شركتي را به اجرا بگذارند شرط گذاشته اند كه افراد بايد حتماً ديپلم داشته باشند. بنويسيد اين شرط گذاري انگيزه كار را از ما كارگران با چندين سال سابقه خدمت گرفته است. درخواست رسيدگي داريم.
1220-0938
¤ با چه زباني خطاب به مسئولين كشور بگوييم حجاب برخي از خانم ها در خيابان هاي پايتخت كشور اسلامي ايران وضع مناسبي ندارد. اين آقايان واقعاً چه پاسخي دارند كه به شهدا بدهند.
5910-0916
¤ با توجه به اختصاص 3 واگن از دو طرف قطار مترو به خواهران از شهردار و مسئولين مترو درخواست مي شود با فرهنگ سازي مانع سوار شدن خانم ها در قسمت آقايان شوند كه هر دو قشر در قطار با خاطري آسوده سفر نمايند. البته هيچ آقايي به خود جرأت سوارشدن در قسمت اختصاصي خانم ها را نمي دهد ولي متأسفانه سدشكني توسط برخي از خانم ها صورت مي گيرد.
اردكاني
¤ چرا در آستانه روز معلم در سريال مسير انحرافي مقام شامخ معلم وهن مي شود ؟ شخصيت ديوانه اي در نقش معلم براي سگ و جغد و گربه تدريس مي كند؟ آيا مسئولين شبكه2 آن قدر فيلم نامه كم آورده اند كه به مقام معلم توهين مي كنند؟
احمدخاني از انديمشك
¤ از سركلانتر4 (جناب سرهنگ عزتي) به خاطر برخورد با مزاحمين نواميس مردم در ميدان 28 نارمك تقدير و تشكر مي شود.
(جمعي ازاهالي محل) بوكچي
اي كاش دفاتر پليس+10 چادر را براي كاركنان زن خود اجبار نمي كرد تا اين قدر بي حرمتي توسط برخي از كاركنان خانم اين دفاتر به چادر حضرت زهرا(س) نمي شد.
سيدميثم از تهران
¤ با تمام انتقاداتي كه از شما دارم مطلب طنزتان درباره اقدام بانك مركزي عالي و خواندني بود. اين اقدام بانك مركزي درباره پس گرفتن سكه هاي پيش فروش شده وحشتناك و دور از عقلانيت است.
2575---0935
¤ چرا كسي جلوي گراني افسارگسيخته را نمي گيرد؟ چرا از نجابت اين ملت عاشورايي و ولايتمدار سوءاستفاده مي شود؟ ما كه سالها درمقابل آمريكا و غده سرطاني اش اسراييل غاصب و تمام زورگويان ايستاده ايم آيا جلوگيري از چند دانه درشت خون خوار براي شما دشوار است؟ بزرگ ترين هدف اين زالوصفتان ايجاد بدبيني به نظام مقدس برآمده از خون شهداست.
8006---0939
¤ درسال 88 به اتفاق عده اي از دوستان جهت هيئت مؤسس رشته ادبيات نمايشي مدارك فوق ليسانس خود را در اختيار رئيس دانشگاه هنر شيراز قرار داديم. اكنون پس از گذشت سه سال نه تنها دعوت به كار نشديم بلكه اطلاع يافتيم با استفاده از مداركمان رشته فوق ايجاد و دانشجو نيز در اين دانشگاه پذيرفته شده است. لذا از مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
طه فقيه و جمعي ديگر
¤ نماز، گناهان ما را مانند ريزش برگ درختان مي ريزد.
«علي(ع)»
6263---0938
¤ چرا خودرو ساخت ايران در عراق و سوريه حدود 4 ميليون است ولي در كشور خودمان دو برابرونيم گران تر از عراق و سوريه؟ مسئولين شركت سايپا و ايران خودرو پاسخ دهند.
2283---0912
پدرم بسيجي ، داراي سابقه 7ماه جبهه و 20% جانبازي و به علت مشكلات روحي رواني با داشتن 16 سال سابقه خود را بازخريد كرده و اينك ما در زير خط فقر زندگي را مي گذرانيم. از مسئولين بنياد شهيد و ايثارگران درخواست مي شود فكري به حال اين قشر نمايند.
6506---0918
¤ با مديريت موفقي كه آقاي دكترسعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در مذاكرات هسته اي داشته و پيروزي هايي كه به دست آورده ايم حق اين است كه زمينه استفاده بيشتري از اين مدير لايق درعرصه هاي مديريتي بالاتر فراهم شود.
8911---0915
¤ فردي 37 ساله با 6 سر عائله بيكار هستم. براي كاركردن به هر اداره و دستگاهي مراجعه مي كنم مي گويند سن شما بالاست. پس تكليف بنده و خانواده ام از جهت معيشت چه مي شود.
5852---0919
¤ از مسئولين وزارت راه و شهرسازي درخواست مي شود نسبت به تعديل عوارض آزادراه ساوه- همدان اقدام نمايند.
0507-0912
¤ با توجه به قول معاون استاندار اصفهان مبني بر تأسيس دانشكده خبر و با توجه به گذشت 2 سال از اين وعده داده شده چرا هيچ خبري از تحقق اين وعده نيست؟ انتظار مي رود مسئولين به وعده اي كه مي دهند عمل كنند.
1239-0913
¤ لطفاً به سردار اسكندر مؤمني بفرماييد به عيادت متخلف راهنمايي و رانندگي چون علي دايي رفتن واجب است يا جانبازاني كه 30 سال است در بيمارستانها در حال مداوا هستند و يا هنرمند جانباز بستري رضا ايرانمنش و... كشور مديون كدام طيف است فوتباليست ها يا رزمندگان؟! به خدا ما همه مديون شهدا و بازماندگان آن ها هستيم.
8189-0914
¤ يك فرهنگي هستم هفت ماه مي شود كه بازنشسته شده ام. آيا انصاف است كه پاداش بازنشستگي بنده را بعد از اين مدت نپردازند و همچنان بلاتكليف باشيم.
1787-0916
¤ در مسابقات ربات ها كه در داخل كشور برگزار شد گروهي دختر خارجي حجاب و پوشش را كنار گذاشته بودند. گويا داخل كشور خودشان به سر مي بردند و از حجاب خبري نبود. چرا توجيه كافي صورت نگرفته بود؟
0858-0936
¤ منافق فقط افراد و گروه هاي سياسي نيستند. بعضي از دولت ها هم مثل دولت تركيه چهره منافقانه دارند و مسئولين در ارتباط و مراوده با اين دولت همسايه بايد مواظب و هوشيار باشند.
9005-0913
¤ در حال حاضر بخشي از ترافيك شهرها به خاطر ازدحام اتومبيل ها در جلو جايگاه هاي سوخت است. بنابراين اگر تعداد پمپ بنزين ها افزايش پيدا كند بدون شك اين ترافيك هاي اعصاب خرد كن را نخواهيم داشت. اميدواريم مسئولين امر ترتيب اثر بدهند.
6263-0938
¤ در محله گل كني در شهرستان بندرعباس برخي از ساكنين كارشان توزيع مواد مخدر شده است .چرا هرچه فرياد مي زنيم و اعتراض مي كنيم كسي رسيدگي نمي كند؟
0125-0939
¤ مدت 30 ماه سابقه حضور در جبهه دارم. در حال حاضر نه جايي شاغل هستم و نه تاكنون توانسته ام ازدواج كنم. تو را به خدا بنويسيد مسئولين امر يك قدمي براي ما بردارند و گره گشايي كنند.
حسيني
¤ بنده مدير مدرسه هستم و در انتخابات اخير به همراه منشي خود هر دو از مجريان صندوق بوده ايم. جالب اينكه حق الزحمه اي كه به ما دو نفر پرداخت كرده اند يك اندازه است. در حالي كه كار منشي بنده همان شب بعد از شمارش آراء تمام شده اما بنده چون مسئول صندوق بوده ام روز بعد از انتخابات هم در وزارت كشور مي بايستي صندوق را تحويل مي دادم و مراحل اداري كار را طي مي كردم. چرا در اين دولت «عدالت» با «تساوي» يكسان انگاشته مي شود؟
مدير يكي از مدارس تهران
¤ پيشنهاد مي شود در مقابله با گنده گويي شيخ نشين امارات نام جزيره ابوموسي به يك نام فارسي تغيير داده شود.
6993-0916
¤نمايندگان مجلس به جاي چالش هاي جنجالي و بي خاصيت قوا با يكديگر به فكر حل مشكلات مردم و تمهيدات براي كار و ازدواج جوانان كشور و ارزاني اجناس بكنند.
1430-0917
¤ يكي از پزشكان كشور در روستاي ما كاخي ساخته كه سالي چند روز براي تفريح در آن زندگي كند. ولي به حدي هزينه هنگفت براي ساخت اين عمارت و كاخ كرده كه واقعاً ديدن دارد. عرض مي كنم پيداست كه افزايش نرخ ويزيت بيماران سر از اين عمارت تفريحي درآورده ولي بايد ديد كه آيا خداوند هم از اين عمل راضي است يا خير؟
8343- 0912
¤ اتفاقاتي كه اين روزها در كشور سوريه در جريان است همان اجراي روحوضي فتنه 88 ايران است. وقتي توصيه هاي امثال جين شارپ در ايران جواب نداد بايد نتيجه هزينه هاي پرداختي خود را در جايي كه بوي مقاومت از آن به مشام مي رسد برداشت نمايند ولي ان شاءالله كور خوانده اند و راه به جايي نخواهند برد چرا كه ملت پشت سر دولت سوريه است.
8516---0919
¤ زهرا بيا به خانه دل پرچمي بزن
يا لااقل به زخم دلم مرهمي بزن
محتاج يك نگاه شفيقانه توام
بر غيبت كبير منتقم ات معبري بزن
8661---0913
¤ اينكه عربستان و امارات متكي به قدرت هاي جهاني درخصوص جزاير ايراني به شوراي امنيت نامه نگاري مي كنند جاي تعجب است. عاقبت صدام را فراموش نكنند و نيز عاقبت بن علي و قذافي و نامبارك را. اگر جمهوري اسلامي كه همگان از قدرت آن باخبرند مماشات مي كند بيشتر به خاطر آن است كه اين كف هاي روي آب تا چندي ديگر توسط مردمشان رهسپار گورستان مي شوند و به هم مسلكانشان خواهند پيوست. به نفع شان است كه با آتش بازي نكنند و ابلهانه فكر نكنند.
طالعي
¤ طي چند روز گذشته چوب بزرگي كه از روي درختي افتاده بود از آتش نشانان كه ظرف 3 دقيقه ما را از نگراني نجات دادند نهايت تشكر را دارم.
صغيري
¤ در سالي كه حمايت از صنايع داخلي است آيا درست است كه دولت مي خواهد ماشين دست دوم خارجي و اروپايي وارد كند؟ وقتي آنها دريغ از دادن يك قرص را به ما دارند حال چه شده كه گفته مي شود مي خواهيم ماشين هاي دست دوم آنها را وارد كنيم.
يك شهروند
¤ به يكي از آژانس هاي مسافربري در خيابان بهارستان براي خريد بليط مشهد مراجعه كردم، وقتي بروشورهاي دفتر هواپيمايي را مطالعه مي كردم، صحنه هايي از زنان خارجي در اين بروشورها براي جلب مشتري به چشم مي خورد كه واقعا جاي تأسف دارد. وزارت ارشاد آيا نظارتي بر اين آژانس هاي هواپيمايي نبايد داشته باشد. كسي كه براي تهيه بليط مشهد به اين اماكن مراجعه مي كند آيا شايسته است شاهد چنين تصاوير مبتذلي باشد.
يوسفي
¤ در كيلومتر 14 جاده مخصوص كار مي كنم، پاركبان در ابتدا در اين منطقه با 200 تومان كار خود را شروع كرده و الآن از شروع سال نو مبلغ را 1500 تومان اعلام كرده است، در چنين شرايطي كه نه ترافيكي در اين منطقه است و در رفت و آمد خودروهاي شخصي خللي قرار ندارد، چرا بايد اين مبلغ را ما بپردازيم. پيمانكار اين خدمات، شركت پيمانكاران سبز اميد است.
يك شهروند
¤ نظام بانكداري اسلامي براساس فائق آمدن بر عقب ماندگي هاي ناشي از چند قرن استعمارگري هاي آمريكا و انگليس و خلاصي يافتن از سياست هاي ارتجاعي حكام وابسته در رژيم قاجار و پهلوي طراحي گرديده و امروز عملا شاهد تحقق حذف بيش از دو صفر در كليه امور اجتماعي و رفاهي هستيم، با توجه به توفيق 70درصدي در اين راستا ساماندهي نرخ تورم و بيكاري موجود با برداشتن دو صفر از جلوي دستمزدها و قيمت كالاها قطعيت حقيقي و حقوقي الزام آوري را تداعي نموده و نقطه عطفي براي نامگذاري سال توليد ملي و كاهش نرخ بيكاري است.
شاه مهدي از اصفهان
¤ از شهرداري و شوراي شهر پارس آباد درخواست مي شود نسبت به ترميم آسفالت خيابان اصلي شهر اقدام نمايند.
5620---0914
¤ از كارمندان و مجريان صدا و سيما كه با حجاب كامل و برتر به اجراي برنامه مي پردازند تقدير و تشكر شود امثال خانم احمدي كارشناس هواشناسي و...
8689---0913
¤ اختصاص سود بانكي 24% ساليانه در بانك هاي خصوصي و دولتي ذهنيت جديدي را در نظام بانكداري اسلامي رقم زده است. لذا ضرورت دارد همان گونه كه درخصوص افزايش زير 20% دستمزدهاي كارگري و كارمندي نرخ گذاري تعزيراتي و حكومتي اعمال مي گردد قيمت كالاهاي توليدي و مصرفي نيز با نرخ گذاري زير سقف 20% افزايش پيدا نمايد در غير اين صورت شاهد تشديد نرخ گراني و تورم خواهيم بود و خسارات ناشي از آن در درجه اول گريبانگير خود گرانفروشان و سودجويان اقتصادي خواهد شد.
گودرزي- اصفهان
¤ در مجتمع نفت محمودآباد مازندران هيچ اقدامي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قرارداد مستقيم صورت نگرفته است از مسئولين امر انتظار اقدام لازم را داريم.
4536---0911
¤ از مسئولين صدا و سيما درخواست مي شود علت اينكه در بخش خبري 30/20 اخبار مربوط به رهبر معظم انقلاب در صدر اخبار نيست را پيگيري نمايند.
7134---0918
¤ به نظر مي رسد برخي اجير شده ها با سازماندهي و پوشش هاي نامناسب در بلوار امين، زنبيل آباد، و صفائيه شهر مقدس قم براي تخريب فضاي معنوي شهر در ترددند. از مسئولين امر درخواست مي شود ضمن بررسي و پيگيري اقدام لازم را به عمل آورند.
6882---0913
¤ حضرت علي(ع) در غررالحكم ج 3 مي فرمايند: در آيات قرآن تدبر پيشه كنيد و از آن عبرت بگيريد، كه آن رساترين عبرت هاست.
6263---0938
¤ از شهرداري منطقه 11 ناحيه 2 مي خواهيم از صدور مجوز تجاري براي ساختمانهايي كه قبلا پروانه ساخت مسكوني گرفته اند خودداري كند و حق و حقوق مردم را ضايع نكند.
يكي از اهالي ناحيه
¤ مجلس وقتي وزيري در كاري تعلل مي كند فوراً استيضاح او را مطرح مي كند، ولي چرا وقتي شهرداري در كارهايش كوتاهي و تعلل مي كند نبايد به كسي و جايي پاسخگو باشد در برابر آبگرفتگي معابر آيا شهرداري نبايد پاسخگو باشد؟
1987---0912
¤ مسئولان مي گويند گراني را كنترل مي كنيم، پس چرا كسي نظارت نمي كند، درد دلمان را به كه بگوييم. آقاي شريعتمداري شما به آقاي احمدي نژاد بگوييد كه هرچه زودتر ما را از زير بار اين فشار نجات دهد.
يك شهروند
¤ در بلوار ارتش پادگاني با عنوان «پيروان ولايت» قرار دارد كه نصف انتهايي پادگان براي كارخانه «بتون اقدسيه» به يك پيمانكار اجاره داده شده است و كلا اين كار در اين منطقه مزاحمت براي همه اهالي ايجاد كرده است.
يكي از اهالي منطقه
¤ ضلع غربي «پارك شهر» تهران پياده رويي به طول 400 متر است. اين پياده رو در واقع خط ويژه غيررسمي موتورسواران است! اين در حالي است كه مشكلي از ترافيك را حل نمي كند موانعي كه براي موتور در اين پياده رو گذاشته شده است و از پول بيت المال است كافي نيست چون موتورسواران باز هم در پياده رو تردد مي كنند. يا موانع را بيشتر كنيد يا قوانين ديگري وضع كنيد.
يك شهروند
¤ وقتي از حقوق كارمندان ماليات كم مي شود، ديگر چه دليلي وجود دارد، هنگام عرضه خدمات به وي باز هم ماليات كسر شود، چرا بايد يك كارمند چندين بار ماليات بپردازد.
حسيني
¤ در تشييع جنازه خواننده پس از باران در شمال براي اولين بار ديدم كه با كف زدن اقدام به تشييع جنازه مي كردند كه برايم تعجب آور بود چرا كه حتي در تشييع جنازه ارمني ها و يهوديها نيز چنين رسمي وجود ندارد.
رحماني
¤ به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي شود دوره يك رئيس جمهور را فقط 4 سال كنند تا از خطاهاي احتمالي او كاسته شود؟!
1353---0912
¤ مستاجرم با دو فرزند با حقوق بخور و نمير، چرا دولت فكري به حال گراني و تورم نمي كند؟طبقه ضعيف و كم درآمد چقدر بايد در فشار باشند.
نجفي اراك
¤ به 200 نفر از كاركنان قراردادي سازمان انتقال خون استان تهران، تاكنون عيدي و سبد كالاي مصوب سال گذشته پرداخت نشده است. در صورتي كه به كارمندان رسمي در چند روز گذشته بين دو ميليون تا 6 ميليون تومان پرداخت شده است. از مسئولين امر درخواست پي گيري دارم.
1848---0937
¤ دولت به اسم مرفه بودن، 28 هزار تومان مابه التفاوت يارانه ما را قطع كرده است. در حالي كه پدرم بازنشسته است و وسيله نقليه هم زير پا نداريم. تو را به خدا بنويسيد به فرياد مردم برسند.
8776---0912

 آيت الله مهدوي خواستار برخورد با اهانت كنندگان به آيت الله مصباح شد

آيت الله مهدوي كني، معاونت دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) را مامور كرد تا با رسيدگي به اين موضوع، با افرادي كه عامدانه به دنبال تخريب فضاي اخلاقي و علمي دانشگاه هستند، برخورد كند.
آيت الله مهدوي كني در واكنش به نامه انتقادي منتسب به دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) درباره آيت الله مصباح يزدي، با انتقاد از انتشار نامه هاي بدون امضاي منتسب به دانشجويان اين دانشگاه از مسئولين دانشگاه امام صادق عليه السلام خواست با افرادي كه عامدانه به دنبال تخريب فضاي اخلاقي و علمي دانشگاه هستند برخورد كنند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اين موضوع افزود: در طول دوران سخت مبارزه با رژيم طاغوت نيز علما و بزرگان هميشه اصرار داشتند تا پاي اعلاميه ها و نامه هايي را كه صادر مي كردند امضا كنند.
وي ضمن توصيه دانشجويان به رعايت اخلاق و حرمت افراد و گروه ها، از ايشان خواست تا شجاعت ايستادگي پاي عقايد و نظرات خود را داشته و در اطلاعيه ها و اعلاميه ها نام و مشخصات خود را درج كنند.
آيت الله مهدوي كني، هم چنين معاونت دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه السلام را مامور كرد تا ضمن رسيدگي به اين موضوع، با افرادي كه عامدانه به دنبال تخريب فضاي اخلاقي و علمي دانشگاه هستند برخورد كنند.
گفتني است، در نامه بدون امضا منتسب به دانشجويان دانشگاه امام صادق كه در چهارم ارديبهشت سال جاري منتشر شد، از عملكرد برخي اعضاي جبهه پايداري در پرتو آيت الله مصباح يزدي به عنوان پدر معنوي اين جبهه انتقاداتي ابراز شد كه در آن، آن طور كه انتظار مي رفت، جايگاه علمي و معنوي اين استاد برجسته حوزه و دانشگاه رعايت نشده بود.
 تأكيد نامزدها و فعالان سياسي بر لزوم رعايت اخلاق انتخاباتي

سرويس سياسي-
در آستانه برگزاري مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و با آغاز فعاليت هاي تبليغاتي ، تعدادي از نامزدها و نيز فعالان سياسي بر ضرورت رعايت اخلاق در فعاليت هاي انتخاباتي تأكيد كردند.
آيت الله مهدوي كني در آستانه برگزاري مرحله دوم انتخابات به دانشجويان توصيه كرد كه اخلاق و حرمت افراد و گروه ها را رعايت كنند و البته از كانديداها نيز خواست تا با شجاعت و ايستادگي بر سرعقايد و نظرات خود بايستند.
حسن غفوري فرد يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز با بيان اينكه حضور مجدد مردم در انتخابات اقتدار نظام را در دور دوم مذاكرات تضمين مي كند گفت: تكرار حماسه حضور مردم در دور دوم انتخابات باعث مي شود كه مسئولان در دور دوم مذاكرات در بغداد با دست برتر و اقتدار بيشتري شركت كنند و اين اقتدار را تضمين كند.
حجت الاسلام ابوترابي فرد نيز ضمن دعوت مردم براي حضور در مرحله دوم انتخابات گفت: انتظار مي رود مردم در اين مرحله نيز گام دوم را بلندتر از گام اول برداشته و حماسه خود را در 12 اسفند كامل كنند.

 هواپيماهاي بدون سرنشين حزب الله شوك تازه براي اسرائيل (خبر ويژه)

نيروهاي حزب الله لبنان به هواپيماهاي نظامي بدون سرنشين مجهز شده اند.
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت با انتشار اين خبر نوشت: حزب الله از هواپيماهاي بدون سرنشين در صورت هرگونه درگيري نظامي با اسرائيل استفاده خواهد كرد.
به گزارش «قدسنا»، روزنامه مذكور مي افزايد: اين نوع هواپيماها كه جمهوري اسلامي ايران در اختيار حزب الله قرار داده، قادر به حمل ده ها كيلوگرم موادمنفجره هستند. يديعوت آحارونوت با اشاره به نگراني اسرائيل در اين زمينه تاكيد كرد: احتمالا حزب الله از اين هواپيماها براي حمله به اهداف متعددي در شمال اسرائيل [سرزمينهاي اشغالي] استفاده خواهد كرد.
منابع نظامي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي پيش از اين هم برآوردهاي متعددي از قدرت نظامي حزب الله منتشر كرده اند حاكي از اين كه ارتش حزب الله داراي دست كم 10 هزار فروند موشك قدرتمند است. (برخي منابع صهيونيستي اين رقم را تا 40 هزار فروند هم عنوان كرده اند) بنابراين گزارش ها حزب الله با اين قدرت موشكي پيشرفته مي تواند مراكزي نظير تاسيسات ديمونا، پايتخت اسرائيل (تل آويو) و هر مركز سياسي، نظامي و امنيتي صهيونيستي را در سراسر فلسطين اشغالي مورد حمله قرار دهد.
يادآور مي شود اين گزارش ها در حالي منتشر مي شود كه حزب الله تمام قدرت دفاعي و تهاجمي خود را آشكار نكرده و به همين دليل از قدرت غافلگيري بالايي برخوردار است. در جريان جنگ 33 روزه (تابستان سال 2006) حزب الله با استفاده از همين قدرت غافلگيري اقدام به انهدام ده ها فروند تانك مركاوا، بالگرد آپاچي و ناوچه پيشرفته ساعر 5 كرد. حزب الله همچنين در آن جنگ تا نزديكي هاي تل آويو را مورد حملات موشكي قرار داد و اين در حالي است كه جنبش مقاومت 6 سال پيش، از قدرت نظامي امروز برخوردار نبود.

 خاتمي به من گفت ديگر هيچ شرطي براي انتخابات ندارد (خبر ويژه)

«خاتمي پيش از اين چند شرط را اعلام كرده بود اما در ملاقات قبلي با من گفت هيچ شرطي براي انتخابات ندارد».
اين مطلب را «غلامعلي-ر» كه ارتباطاتي را با برخي محافل و رسانه هاي نقش آفرين در فتنه سه سال پيش دارد، عنوان كرده است. وي با مرور برخي شرط گذاري هاي خاتمي در زمينه آزادي بازداشت شدگان و برگزاري انتخابات آزاد، به شركت ناگهاني رئيس دولت اصلاحات در انتخابات مجلس نهم مي پردازد و مي نويسد: سر و بدنه جريان اصلاح طلب بايد بيش از اين از مواضع و ديدگاه هاي هم مطلع باشند كه با يك حركت مثل رأي خاتمي تغييري در ارتباط، اعتماد و اعتقاد اين دو به هم ايجاد نگردد.
وي با اذعان به پافشاري طيفي از اصلاح طلبان به تحريم انتخابات مجلس همسو با طيف ضد انقلاب نظير رضا پهلوي و نوري زاده و... مي نويسد: خاتمي هماهنگي ناخودآگاه با طيف گسترده ضد انقلاب را به واسطه حضور خود در انتخابات مجلس به هم زد. او هيچ شرطي براي اين حضور نگذاشت و مطالبه اي نداشت. من به درستي در ملاقات قبلي ام با او به ياد دارم كه در جمله اي معنادار و پرابهام گفت هيچ شرطي براي حضور در انتخابات ندارد.
«غلامعلي-ر» اقدام خاتمي را مصلحت اصلاح طلبان دانست اما نوشت: اين حضور براي خاتمي پرهزينه بود و بايد از سوي حاكميت قدر دانسته شود. او با رأيي كه داد فشار زيادي را متحمل شد. بسياري كه حق داشتند قبل از شركت او در انتخابات، دلايل شركت او را بدانند- و ندانستند- با مشاهده حضور خاتمي در پاي صندوق رأي رنجيدند. بعضي ها هم با توجه به طيف متنوع و متكثر جريان اصلاح طلبي، از او فاصله گرفتند و يا به عبارتي عبور كردند.
وي در اين نوشته توضيح نمي دهد كه چرا راهبرد اصلاح طلبان در زمينه تحريم و عدم شركت در انتخابات با عناصر فاسدي چون رضا پهلوي و عليرضا نوري زاده عيناً منطبق شد؟ و چرا خاتمي براي حضور متعارف در انتخابات بايد به آن طيف منحط توضيح مي داد؟ اگر تعبير عباس عبدي درست است كه تندروهاي سبز (طيف هايي نظير سازمان منافقين) دنبال خودكشي و انتحار خاتمي به واسطه عدم شركت در انتخابات بودند، چرا بايد خاتمي بدهكار آنها باشد يا به آنان توضيح بدهد؟
از سوي ديگر طبيعي ترين اتفاق، حضور بدون شرط گذاري در انتخابات است و نه شرط گذاري بي حاصل و بي پشتوانه. بنابراين اگر كساني پس از 3 سال كوبيدن به بن بست، فهميده اند كه نبايد براي نظام شرط بگذارند و از فتنه گران بازداشتي حمايت كنند، كار شگفتي نكرده اند.

 حملات سايبري تلافي جويانه ايران مي تواند براي آمريكا كمر شكن باشد (خبر ويژه)

كارشناسان آمريكايي در گزارشي به يكي از كميته هاي كنگره تصريح كردند قدرت حملات تلافي جويانه ايران در زمينه حملات سايبري «كمرشكن» است و ايران مي تواند حملات سنگيني را عليه آمريكا راه بيندازد.
اين كارشناسان نتايج تحقيقات خود را به كميته امنيت ملي مجلس نمايندگان ارائه كردند. به گزارش فرانس پرس در اين گزارش آمده است: ايران پس از حملات ويروسي به تاسيسات هسته اي خود در سال 1389 (ويروس استاكس نت) كه همراه با اخلال در فعاليت برخي سانتريفيوژها بود، اقدام به سرمايه گذاري گسترده در زمينه توانايي هاي سايبري كرد و دانش فني خود را در اين زمينه تقويت كرد.
در اين زمينه «ايلان برمن» معاون رئيس مركز تحقيقات شوراي سياست خارجي آمريكا اظهار داشت: «در سه سال اخير جمهوري اسلامي سرمايه گذاري كلاني براي تقويت توانايي هاي تهاجمي و همچنين دفاعي خود در شبكه اينترنتي و دنياي مجازي آن انجام داده است. آنها بيش از پيش از جنگ سايبري به عنوان راهكاري بالقوه براي حمله به آمريكا ياد مي كنند.»
از سوي ديگر «پاتريك ميهن» رئيس جمهوري خواه گروه امنيت ملي مجلس نمايندگان به دنبال اظهارات كارشناسان افزود: در حاليكه برنامه هسته اي ايران كماكان به وضعيت بحراني دامن مي زند، ظاهر شدن نوعي تهديد ديگر از سوي ايران بسيار نگران كننده است. و آن هم امكان راه اندازي حملات سايبري تلافي جويانه عليه آمريكا از سوي ايران.
وي به گزارش جيمز كلپر رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا استناد كرد كه گزارش مي دهد: عمليات جاسوسي ايران عليه آمريكا و از جمله قابليت هاي سايبري ايران كه مي تواند عليه ما به كار رود، طي سال هاي اخير به طور چشمگيري پيچيده تر و عميق تر شده است.
شايان ذكر است اريك اشميت مدير كمپاني گوگل - شركتي كه همكاري هاي نزديكي با سازمان سيا دارد - 27 آذر سال گذشته در مصاحبه با سي ان ان تصريح كرده بود: استعداد بالاي ايراني ها در جنگ سايبري، تهديدي براي غرب است. ايراني ها به دلايلي كه به درستي براي ما روشن نيست، به طرز غيرمنتظره اي در جنگ سايبري با استعداد هستند بنابراين به وضوح در آينده، تهديدي براي امنيت سايبري ما به شمار خواهند رفت.»
وي به نفوذ «ايران» به فضاي مجازي در دانمارك اشاره كرد و گفته بود: «آنها (ايراني ها) به تازگي توانستند از طريق هك هوشمندانه، كنترل رفت وآمد اطلاعات اينترنتي را به دست بگيرند. هيچ كس به درستي نتوانست بفهمد آنها چگونه اين كار را كردند.»
اريك اشميت با اشاره به مورد دانمارك، فعاليت هاي ايران در فضاي مجازي را نوعي آزمايش دانست و گفت: «به نظر مي رسد بسياري از موارد مربوط به سايبر براي ايران جنبه آزمايش داشته باشد و ايران مي خواهد قابليت دسترسي يافتن خود به اطلاعات را بسنجند و ببينند آيا مي توانند اطلاعات را رهگيري كنند.»
اشميت مي گويد: هميشه اين نگراني وجود دارد كه ايراني ها به نرم افزارهاي كدگذاري شده نفوذ كرده باشند.
گفتني است حملات ويروسي به تاسيسات هسته اي ايران هرچند كه هزينه هاي محدودي را به همراه داشت اما بر آينده مقابله موفق فناوران ايراني با اين حملات، تبديل به يك رزمايش موفق اتمي براي متخصصان سايبري كشورمان شد و نوعي واكسيناسيون لازم سايبري بود.
مهار مديريت شبكه سايبري وابسته به سازمان هاي جاسوسي در فتنه سال 88 و سالم به غنيمت گرفتن پهپاد جاسوسي فوق مدرن موسوم به آركيو 170 از ديگر موفقيت هاي چشمگير متخصصان سايبر و جنگ الكترونيك ايران بوده است.

 شبكه بهايي پشت پرده فتنه سبز نقاب از چهره برداشت (خبر ويژه)

نفوذ حلقه بهائيت در شبكه رسانه اي فتنه سبز به تدريج علني تر مي شود.
طي چند روز گذشته، شبكه صهيونيستي بالاترين با كنار گذاشتن برخي ملاحظات گذشته و در حالي كه اهانت به مقدسات اسلامي- شيعي را شدت بخشيده بود، ابتدا آرم شبكه استعماري- صهيونيستي بهائيت را تبديل به لوگوي خود كرد و سپس به تبليغ علني تلويزيون اين حلقه پرداخت كه تصادفا همنام پايگاه اينترنتي وابسته به گروهك شوراي هماهنگي سبز (كلمه) است. در تبليغات بالاترين درباره تلويزيون بهائيت، از آموزه هاي اسلام به عنوان خرافات و بردگي ياد شده است.
همزمان با پوست اندازي بالاترين، سايت نيمه تعطيل «صبح امروز» كه توسط مجتبي واحدي (مشاور فراري كروبي و سردبير سابق روزنامه آفتاب يزد) و شماري از روزنامه نگاران متواري راه اندازي شده بود، اقدام به انتشار ويژه نامه جانبدارانه براي بهائيت كرد كه مطالب آن از سوي دايان علايي، شهرام صبا، ميثاق افشار، شاپور راسخ، سپهر عاطفي، فريدون وهمن، فرزان فرامرزي، عرفان ثابتي، اميد كشتكار، نويد خانجاني، سيمين فهندژ و... تهيه شده است.
آنچه در اين ميان جالب توجه است نقش فرد كلاهبردار و فرصت طلبي به نام ابراهيم مهتري است. نامبرده كه هيچ سابقه سياسي ندارد، در جريان فتنه سبز به قصد خروج از كشور و دريافت پناهندگي، اقدام به فريب مهدي كروبي- احتمالا به واسطه افرادي چون واحدي- كرد و مدعي شد بازداشت و در زندان مورد تجاوز قرار گرفته است! نامبرده پس از تحميق كروبي از كشور گريخت و طبق معمول پروژه هايي از اين دست، از تلويزيون شبكه جاسوسي انگليس- بي بي سي فارسي- سردرآورد. نامبرده در ادامه كلاهبرداري مالي- سياسي به شبكه بهائيت نزديك تر شده و در تدارك ويژه نامه بهائيت براي «صبح امروز» كمك كرده است.
يادآور مي شود مقر شبكه بهائيت در فلسطين اشغالي (شهرعكا) قرار دارد. بسياري از مقامات سياسي و اقتصادي متنفذ رژيم پهلوي مسلك انگليس ساخته بهائيت را پيشه كرده و در عمق دربار نفوذ داشتند. ترويج اباحي گري، انكار مهدويت و ايجاد شبكه فساد سياسي و اقتصادي و فرهنگي، از جمله كاركردهاي بهائيت در ايران بوده است.
در جريان حرمت شكني بي سابقه فتنه گران در روز عاشوراي سال 1388- 6 دي- چند تن از عناصر بهايي حين تحريك به حرمت شكني و آشوب بازداشت شدند.
گفتني است طي روزهاي اخير تحركات مشابهي از سوي شبكه سعودي العربيه براي ترويج بهائيت و شبكه تلويزيوني وابسته به آن (من و تو) مشاهده شده است. شبكه من و تو توسط شبكه بهايي مستقر در انگليس و شبكه بي بي سي، راه اندازي شده است.

 خودكشي كه خوب است تا وسط جهنم بايد با ما بياييد! (خبر ويژه)

ارگان حلقه لندن در پاسخ به سلسله حملات عباس عبدي عليه جنبش سبز تاكيد كرد وي حامي مشاور مهدي كروبي بود كه راديكال ترين شعارها را در جنبش سبز مطرح مي كرد.
عباس عبدي پيش از اين با حمايت از فاصله گذاري خاتمي با جنبش سبز و خط تحريم انتخابات مجلس، تاكيد كرده بود جنبش سبز، اصلاح طلبان را به بن بست در استفاده از ظرفيت هاي خود كشاند و گردانندگان آن مي خواستند خاتمي را به انتحارتحريك كنند. او همچنين با اشاره به برخي تحليل ها كه عبدي از جنبش سبز جدا شده، گفته بود من هرگز در جنبش سبز نبوده ام كه بخواهم از آن خارج شده باشم.
در واكنش به مواضع عبدي كه عمدتا حمله به مواضع يكي از نويسندگان «جرس» بود، اين سايت اينترنتي با چند هفته تاخير نوشت: آقاي عبدي در پاسخ به ايرادي كه او را به خروج از جنبش سبز «متهم» كرده، پاسخ دندان شكني داده به اين مضمون كه هرگز در درون جنبش سبز نبوده است تا از آن خارج شده باشد! اين پاسخ با وجود صراحتش نادرست است. همه مي دانيم كه آقاي عبدي در جريان فعاليتهاي انتخاباتي سال 88 از فعالان و مشاوران سرشناس مهدي كروبي بود. نامزدي كه نسبت به بقيه داوطلبان شعارهاي راديكال تري را مطرح مي كرد و يكي از بالابرندگان تقاضاها و مطالبات بود.
نويسنده (مليحه-م) كه يكي از اعضاي فراري گروهك فدائيان خلق است و با جرس (وابسته به كديور) همكاري مي كند(!) مي افزايد: من نمي دانم آقاي عبدي در آن زمان چه تبييني از تندروي يا زياده خواهي داشتند اما امروز كه در نوشته ها و اظهارات فراوان جنبش سبز را حامل اين گرايشها ديده اند، اين پرسش براي من و حتما بسياري ديگر مطرح مي شود كه ايشان فعاليت خود و كانديداي مورد نظرشان را در آن دوره چگونه خارج از جنبش سبز ارزيابي مي كرده اند يا مي كنند؟
اين عضو گروهك منحله فدائيان خلق تاكيد عبدي بر لزوم فاصله گذاري ميان اصلاح طلبان و جنبش سبز را «كجراهه» توصيف كرد و نوشت: من همواره در هر فرصتي از ضرورت اتكا به مشي اصلاح طلبانه و نمونه بي نظير آن يعني دولت اصلاحات دفاع كرده ام اما مشكل پيش مي آيد وقتي عبدي بازگشت به راهبرد اصلاحات را با تعيين تكليف با جنبش سبز مترادف مي كند. من هميشه تاكيد كرده ام كه اصلاح طلبان- همان اصلاح طلبان موسوم به دولتي- موفق ترين اپوزيسيون در تاريخ مبارزات سياسي ايران بوده اند. آقاي عبدي هم ظاهرا براي بازگشت به استراتژي اصلاحات بر اين پايه ايستاده اند. اما تفاوت استدلال ما در بيان چرايي موفقيت اصلاحات چنان است كه گويا ايشان بازگشت به آن را در روي گرداندن از جنبش سبز مي بينند در حالي كه من جنبش سبز را يكي از نشانه هاي تاثيرگذاري جنبش اصلاحات مي بينم و اساسا نمي توانم بدانم كه چگونه مي توان آن تكان هاي عظيم سياسي در خرداد 88 را بدون گذر از دوم خرداد76 متصور شد.
يادآور مي شود آشوبگري و امتداد آن ( تا سر حد جسارت به ساحت امام حسين(ع) و بنيانگذار جمهوري اسلامي و حذف اسلام در جمهوري اسلامي) در فتنه 88 و سپس تحريم علني انتخابات مجلس هشتم، هويت صهيونيستي- آمريكايي فتنه سبز را آشكار كرد و هزينه هاي گزافي را بر دوش اصلاح طلباني گذاشت كه با جريان فتنه همراهي كرده بودند.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14