(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 - شماره 20207 

يادداشت خبرنگار
با گذشت 6سال از طرح احيا چرخ نساجي مازندران همچنان فرسوده است
ايران در كيهان
رونمايي از نخستين پلاك خودرومنطقه آزاد انزلي
نرخ رشد بيكاري در نهاوند كاهش يافت
مديركل امور عشاير استان:تنها 35 درصد از جمعيت عشاير خراسان رضوي آب آشاميدني بهداشتي دارند
به گفته استاندار: جاي برنامه هاي جذاب ديني در فارس خالي است
دونده كاشاني در قزوين اول شد
واگذاري 30 واحد مسكن مهر در بادرود
آيين هاي پهلواني و زورخانه اي كشور در يونسكو ثبت شد
اختصاص بيشترين اعتبار به آموزش و پرورش اسفراين درسال گذشته
اعطاي زمين به روستاييان بيكار و فارغ التحصيلان كشاورزي هويزه
مدير كل آموزش و پرورش استان: 1005 مدرسه درمازندران هوشمندسازي شديادداشت خبرنگار

كسي به فكر جمع كردن شترهاي قاتل نيست؟
جاده جاسك به ميناب يكي از جاده هاي پرخطر و پرحادثه است. كم عرض بودن اين جاده از يك طرف و وجود شترهاي رها شده در اين مسير موجب برخورد با خودروها مي شود و درهر ماه تعداد زيادي از شهروندان جاسكي در مسير جاسك ميناب جان خود را از دست مي دهند.
در نيمه اول ارديبهشت ماه سال 91 برخورد يك پژو مسافربري مسير جاسك به ميناب با يك نفر شتر، موجب كشته شدن يك نفر و زخمي شدن 4 نفر از شهروندان شد.
اين اولين و آخرين تصادف و برخورد خودروها با شتر در اين مسير نيست، چرا مسئولين شهرستان جاسك به فكر ساماندهي و جمع آوري شترهاي اين مسير نيستند. متولي اين امر كيست؟ چرا مسئولين با صاحبان شترهاي رها شده برخورد نمي كنند. در جلسات ساماندهي و جمع آوري شترهاي رها شده كه هر چند گاهي در محل فرمانداري برگزار مي شود، مصوباتي مبني بر جمع آوري شترهاي رها شده در مسير جاده جاسك به ميناب تصويب مي شود، اما اين مصوبه ها به طور جدي اجرا نمي شود. بعضي از ادارات شهرستان در جلسه ساماندهي شترهاي رها شده مسئول و مأمور اين كار مي شوند. اما به طور جدي وارد عمل نمي شود.
سؤال ما از مسئولين امر اين است چرا به صورت جدي با اين معضل برخورد نمي شود. جواب كشته شدن جوانان و شهروندان جاسكي در مسير جاسك به ميناب براثر برخورد با شترهاي رها شده چيست؟ مردم جاسك به شدت از اين قضيه گله مند هستند.
اميدواريم مسئولين شهرستان در جلسات ساماندهي و جمع آوري شترهاي رها شده تصميم قاطعي مبني بر جمع آوري و جريمه سنگيني براي صاحبان شترهاي رها شده بگيرند.
جاده جاسك به ميناب 220 كيلومتر است كه شترهاي زيادي در اين مسير رها شده هستند.
جاسك- خبرنگار كيهان

 با گذشت 6سال از طرح احيا چرخ نساجي مازندران همچنان فرسوده است

گزارش از جمشيد گرائيلي- خبرنگار كيهان در قائمشهر
تعلل و تاخير در فرآيند احياي شركت نساجي مازندران و بي توجهي به خواسته هاي كارگران موجب افزايش تنش ها و اعتراضات كارگران نساجي مازندران در قائم شهر شده است.
شركت نساجي مازندران كه به دليل قدمت و فرسودگي ماشين آلات توليدي و قصور مسئولان و مديران گذشته با ركود اقتصادي و بحران جدي مواجه شده بود، در جريان سفر اول هيئت دولت به استان مازندران و با وعده رياست جمهوري در جمع كارگران و مردم قائمشهر مشمول طرح نوسازي و احياء شد. اگر چه اقدامات زيرساختي از قبيل نصب سوله ها و تعداد قابل توجهي ماشين آلات پيشرفته از شركت هاي معتبر اروپايي خريداري و وارد كارخانه شده است اما با گذشت حدود 6سال هنوز اين طرح به سرانجام نرسيده و حدود 1000 كارگر اين مجموعه توليدي و صنعتي با وجود مشكلات عديده معيشتي ماه هاست كه حقوق و مطالبات معوقه آنها از سوي كارفرما پرداخت نشده است.
نساجي مازندران كه در اجراي اصل 44قانون اساسي و اجراي طرح احياء و نوسازي به سرمايه گذار خارجي از كشور تركيه واگذار شد به رغم توافقنامه هاي فيمابين وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به طرفيت جمهوري اسلامي و «هولوسي بلدوك» سرمايه گذار ترك كه به امضاء استاندار وقت مازندران رسيده بود، عدم پايبندي و تعلل در انجام تعهدات باعث كندي يا توقف اجراي طرح احياء نساجي مازندران شد به طوري كه با بحراني شدن شرايط و مشكلات كار و كارگري، اعتراضات كارگران در شهر قائمشهر و تجمع هاي متعدد در مقابل فرمانداري اين شهر و استانداري مازندران افزايش يافته است.
علي پيرفلك، فرماندار قائمشهر كه در اجتماعات و اعتراضات كارگري شهرستان همواره پاسخگوي سؤالات است در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سلسله جلسات دي ماه 1390 در وزارتخانه هاي كشور و اقتصاد و دارايي و بانك ملي كه منجر به امضاي صورتجلسه بين هولوسي بلدوك سرمايه گذار ترك و مدير عامل بانك ملي به طرفيت دولت ايران شد، تعهداتي را براي سرمايه گذار خارجي و بانك ملي ايران درپي داشت. با وجود اينكه بانك ملي براساس توافقنامه مزبور نسبت به تعهداتش مبني بر رفع موانع، تمديد ال سي و واريز 5ميليون و 700هزار يورو به حساب سرمايه گذار ترك اقدام كرد، اما هولوسي بلدوك نسبت به تعهداتش اقدام نكرده است. اين تعهدات شامل پرداخت حقوق معوقه كارگران تا پايان سال1390، پرداخت بدهي شركت نساجي مازندران به سازمان ها و دستگاه هايي همچون سازمان تأمين اجتماعي، اقتصاد و دارايي، شركت برق و پرداخت حق سهم كارفرما براي بازنشستگي كارگران است.
عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه قائمشهر از تريبون نماز جمعه، اقدام مديرعامل و كارفرما در اعلان تعطيلي واحدهايي از شركت نساجي مازندران به بهانه پايين بودن راندمان توليد، مرمت و نوسازي ماشين آلات را غيرقابل توجيه و مغاير با سياست هاي كشور در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: اگر كارفرما و سرمايه گذار به فكر افزايش راندمان توليد بوده چرا در اواخر سال گذشته اقدامي نكرده و چرا براي دلگرمي و تلاش بيشتر كارگران حقوق كارگران را پرداخت نكرده است؟!
آيت الله معلمي با اشاره به ملاقاتش با وزير اقتصاد و دارايي خواستار ورود جدي دولت در رفع مشكل كار و كارگري و پايان دادن بحران نساجي مازندران و روشن شدن وضعيت سرمايه گذار خارجي اين شركت شد.
محمد نوربخت، نماينده كارگران نساجي مازندران نيز با اشاره به مشكلات عديده زندگي و وضعيت معيشتي كارگران شركت نساجي مازندران، ضرورت پيگيري و حسن نظارت و اهتمام جدي دولت براي تعيين تكليف وضعيت سرمايه گذار خارجي و اعضاي هيئت مديره شركت براي ادامه كار احياء و نوسازي نساجي مازندران را از خواسته هاي بحق كارگران نساجي مازندران دانست و اظهار داشت: به رغم عدم پرداخت حدود 20ماه حقوق و مطالبات معوقه كارگران، بي توجهي سرمايه گذار به تذكرات پياپي مسئولان شهرستاني، استاني و كشوري موجب وضعيت نابسامان نساجي مازندران و مشكلات عديده از جمله پنج برابر شدن شاخص بدهي هاي شركت به كارگران و سازمان ها و دستگاه ها از قبيل تأمين اجتماعي، اقتصاد و دارايي و برق شده كه ادامه اين شرايط آن هم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به صلاح كشور و نظام نخواهد بود.
نماينده كارگران نساجي مازندران از مسئولان و دولتمردان خواست براي تحقق خواسته هاي كارگران به جاي چانه زدن هاي بي نتيجه، سرمايه گذار خارجي و كارفرما را ملزم به انجام تعهداتش كنند.
لازم به ذكر است شركت نساجي مازندران به عنوان يكي از صنايع قديمي كشور با برخورداري از مجموعه عظيم واحدهاي توليدي و صنعتي نساجي تلار، ريسندگي فاينانس، ريسندگي و بافندگي تجن، گوني بافي، واحد دوخت و واحد بازرگاني 930 كارگر دارد.

تعلل و تاخير در فرآيند احياي شركت نساجي مازندران و بي توجهي به خواسته هاي كارگران موجب افزايش تنش ها و اعتراضات كارگران نساجي مازندران در قائم شهر شده است.
شركت نساجي مازندران كه به دليل قدمت و فرسودگي ماشين آلات توليدي و قصور مسئولان و مديران گذشته با ركود اقتصادي و بحران جدي مواجه شده بود، در جريان سفر اول هيئت دولت به استان مازندران و با وعده رياست جمهوري در جمع كارگران و مردم قائمشهر مشمول طرح نوسازي و احياء شد. اگر چه اقدامات زيرساختي از قبيل نصب سوله ها و تعداد قابل توجهي ماشين آلات پيشرفته از شركت هاي معتبر اروپايي خريداري و وارد كارخانه شده است اما با گذشت حدود 6سال هنوز اين طرح به سرانجام نرسيده و حدود 1000 كارگر اين مجموعه توليدي و صنعتي با وجود مشكلات عديده معيشتي ماه هاست كه حقوق و مطالبات معوقه آنها از سوي كارفرما پرداخت نشده است.
نساجي مازندران كه در اجراي اصل 44قانون اساسي و اجراي طرح احياء و نوسازي به سرمايه گذار خارجي از كشور تركيه واگذار شد به رغم توافقنامه هاي فيمابين وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به طرفيت جمهوري اسلامي و «هولوسي بلدوك» سرمايه گذار ترك كه به امضاء استاندار وقت مازندران رسيده بود، عدم پايبندي و تعلل در انجام تعهدات باعث كندي يا توقف اجراي طرح احياء نساجي مازندران شد به طوري كه با بحراني شدن شرايط و مشكلات كار و كارگري، اعتراضات كارگران در شهر قائمشهر و تجمع هاي متعدد در مقابل فرمانداري اين شهر و استانداري مازندران افزايش يافته است.
علي پيرفلك، فرماندار قائمشهر كه در اجتماعات و اعتراضات كارگري شهرستان همواره پاسخگوي سؤالات است در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سلسله جلسات دي ماه 1390 در وزارتخانه هاي كشور و اقتصاد و دارايي و بانك ملي كه منجر به امضاي صورتجلسه بين هولوسي بلدوك سرمايه گذار ترك و مدير عامل بانك ملي به طرفيت دولت ايران شد، تعهداتي را براي سرمايه گذار خارجي و بانك ملي ايران درپي داشت. با وجود اينكه بانك ملي براساس توافقنامه مزبور نسبت به تعهداتش مبني بر رفع موانع، تمديد ال سي و واريز 5ميليون و 700هزار يورو به حساب سرمايه گذار ترك اقدام كرد، اما هولوسي بلدوك نسبت به تعهداتش اقدام نكرده است. اين تعهدات شامل پرداخت حقوق معوقه كارگران تا پايان سال1390، پرداخت بدهي شركت نساجي مازندران به سازمان ها و دستگاه هايي همچون سازمان تأمين اجتماعي، اقتصاد و دارايي، شركت برق و پرداخت حق سهم كارفرما براي بازنشستگي كارگران است.
عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه قائمشهر از تريبون نماز جمعه، اقدام مديرعامل و كارفرما در اعلان تعطيلي واحدهايي از شركت نساجي مازندران به بهانه پايين بودن راندمان توليد، مرمت و نوسازي ماشين آلات را غيرقابل توجيه و مغاير با سياست هاي كشور در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: اگر كارفرما و سرمايه گذار به فكر افزايش راندمان توليد بوده چرا در اواخر سال گذشته اقدامي نكرده و چرا براي دلگرمي و تلاش بيشتر كارگران حقوق كارگران را پرداخت نكرده است؟!
آيت الله معلمي با اشاره به ملاقاتش با وزير اقتصاد و دارايي خواستار ورود جدي دولت در رفع مشكل كار و كارگري و پايان دادن بحران نساجي مازندران و روشن شدن وضعيت سرمايه گذار خارجي اين شركت شد.
محمد نوربخت، نماينده كارگران نساجي مازندران نيز با اشاره به مشكلات عديده زندگي و وضعيت معيشتي كارگران شركت نساجي مازندران، ضرورت پيگيري و حسن نظارت و اهتمام جدي دولت براي تعيين تكليف وضعيت سرمايه گذار خارجي و اعضاي هيئت مديره شركت براي ادامه كار احياء و نوسازي نساجي مازندران را از خواسته هاي بحق كارگران نساجي مازندران دانست و اظهار داشت: به رغم عدم پرداخت حدود 20ماه حقوق و مطالبات معوقه كارگران، بي توجهي سرمايه گذار به تذكرات پياپي مسئولان شهرستاني، استاني و كشوري موجب وضعيت نابسامان نساجي مازندران و مشكلات عديده از جمله پنج برابر شدن شاخص بدهي هاي شركت به كارگران و سازمان ها و دستگاه ها از قبيل تأمين اجتماعي، اقتصاد و دارايي و برق شده كه ادامه اين شرايط آن هم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به صلاح كشور و نظام نخواهد بود.
نماينده كارگران نساجي مازندران از مسئولان و دولتمردان خواست براي تحقق خواسته هاي كارگران به جاي چانه زدن هاي بي نتيجه، سرمايه گذار خارجي و كارفرما را ملزم به انجام تعهداتش كنند.
لازم به ذكر است شركت نساجي مازندران به عنوان يكي از صنايع قديمي كشور با برخورداري از مجموعه عظيم واحدهاي توليدي و صنعتي نساجي تلار، ريسندگي فاينانس، ريسندگي و بافندگي تجن، گوني بافي، واحد دوخت و واحد بازرگاني 930 كارگر دارد.

 ايران در كيهان

ضرورت نظارت
مشهد - خبرنگار كيهان: مديركل سازمان بازرسي خراسان رضوي، فساد اداري را يكي از اصلي ترين زمينه هاي بروز و بستر فساد اقتصادي در جامعه دانست.
حجت الاسلام والمسلمين حسن درويشيان گفت: اگر نظام اداري، از سلامت لازم برخوردار نباشد و برخورد جدي در مقابل تخلفات نظام اداري صورت نگيرد، اين امر قطعا فساد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
وي تصريح كرد: قوانين ناكارآمد حاكم بر دستگاه ها و عدم نظارت بر اجراي صحيح اين قوانين، موجب فساد اداري مي شود.
مدارس جديد
ساري - خبرنگار كيهان: مديركل آموزش و پرورش مازندران گفت: 15 مدرسه شاهد در سال تحصيلي جديد در مازندران تاسيس مي شود.
محمدعلي اميري گفت: اين مدارس در راستاي تحقق فر مان امام خميني و تاكيد رهبر معظم انقلاب در رسيدگي ويژه به امور تحصيلي و تربيتي فرزندان شاهد و ايثارگر، و در راستاي تاكيد مقام عالي وزارت در خصوص اجراي سند تحويل بنيادين و نظام آموزشي 3-3-6 تاسيس مدارس شاهد با اولويت دوره ابتداي، تاسيس مي شود.
تجليل از معلمان
¤ با حضور معاون وزير آموزش و پرورش، استاندار هرمزگان و جمعي از مسئولان معلمان نمونه استاني و كشوري در بندرعباس تجليل شدند.
معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده آموزش و پرورش با گراميداشت مقام معلم، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را نقشه راه فعاليت دانست و گفت: اين سند كه مورد تاييد رهبر معظم انقلاب است بايد بيش از پيش مورد متوجه مسئولان قرار گيرد.
برگزاري يادواره شهدا
مشكين شهر - خبرنگار كيهان: يادواره شهداي والامقام فرهنگي مشكين شهر در محل گلزار شهدا شهرستان مشكين شهر برگزار شد.
در اين يادواره حجه الاسلام والمسلمين رضا باوقار امام جمعه مشكين شهر اظهار داشت اقتدار كنوني كشور در عرصه هاي ملي و بين المللي مرهون خون شهدا است.
تشكيل حلقه هاي صالحين
بردسكن - خبرنگار كيهان: فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بردسكن با تشريح برنامه هاي ابلاغي سال 19 اين ناحيه گفت يكي از برنامه هاي اصلي ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان تشكيل حلقه هاي طرح صالحين در تمامي پايگاه هاي مقاومت بسيج و توجه به موضوع امر به معروف و نهي از منكر است. سرهنگ رسول نجار اجراي طرح شجره طيبه صالحين را در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب و به عنوان يك مطالبه معظم له دانست و گفت با توجه به تهاجم فرهنگي دشمن يكي از پايگاه هايي كه مي تواند نسل جوان را در مقابل توطئه ها و جنگ نرم دشمن مصون بدارد پايگاه هاي طرح شجره طيبه صالحين است.
برداشت انبه
بندرعباس - خبرنگار كيهان: مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان از آغاز برداشت انبه سبز از باغات سطح استان خبر داد و گفت: حدود 03 درصد انبه به صورت سبز «كال» برداشت مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان، امير حمزه بهاري اظهار داشت: برداشت انبه سبز در استان بيشتر به منظور توليد و تهيه ترشي انجام مي شود.
وي، سطح زير كشت امسال انبه را حدود 2 هزار و 800 هكتار عنوان و اضافه كرد: پيش بيني مي شود از اين ميزان سطح زير كشت 91 هزار و 500 تن محصول انبه برداشت شود.
تقديراز معلمان نمونه
شهريار- خبرنگار كيهان: به مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم در شهريار طي مراسمي با حضور مديركل شهرستان هاي استان تهران، نماينده مردم شهريار در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و ساير مسئولين شهرستاني برگزار شد. از 154 معلم در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهريار تجليل به عمل آمد كه از بين آنها تعدادي به عنوان معلم نمونه به مرحله استاني راه پيدا كردند.
سرعت در رسيدگي به پرونده ها
يزد- خبرنگار كيهان: رئيس كل دادگستري استان يزد با بيان اينكه بايد در چهارچوب سياست هاي تبيين شده از سوي دستگاه قضايي حركت كنيم اظهار داشت: قاطعيت و سرعت در امر رسيدگي به پرونده ها از سياست هاي مهم و اساسي در دستگاه قضايي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
غلامحسين حيدري افزود: قاطعيت و سرعت در پرونده هاي مهم نظير قتل، تجاوز به عنف، آدم ربايي، سرقت و... حايز اهميت است و بايد با حدت و شدت بيشتري با اين پرونده ها برخورد كرد تا اعمال مجازات ها نيز جنبه بازدارندگي داشته باشد.
وي در خاتمه با اشاره به افزايش آمار بازداشتي هاي تحت قرار در زندان هاي يزد اظهار داشت: قضات محترم بايد دقت نمايند از صدور قرار بازداشت موقت تا جايي كه امكان پذير است خودداري و به جاي آن از ساير قرارها استفاده كنند.
ترويج آموزش
كرمانشاه- خبرنگار كيهان: مدير روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه از كسب رتبه نخست كشوري معاونت صنايع دستي اين استان در زمينه ترويج آموزش و بازرگاني صنايع دستي طي سال گذشته خبر داد. احسان احمدي نصر در اين خصوص اظهار داشت: استان كرمانشاه از نظر تنوع و توليدات صنايع دستي يكي از استان هاي برتر كشور است به گونه اي كه بيش از 05 رشته مختلف صنايع دستي توسط هنرمندان اين استان توليد مي شود.
همايش شوراها
چناران- خبرنگار كيهان: فرماندار چناران با اشاره به اهميت و جايگاه شوراها گفت: سال گذشته 6 ميليارد ريال اعتبار از محل ماليات برارزش افزوده بين شوراهاي شهر و روستاي شهرستان توزيع شده است.
سيدعلي حسيني در همايش بزرگ شوراهاي شهر و روستاي چناران اعضاي شوراها را به بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني و آشنايي با قوانين و مصوبات رهنمون كرد و گفت: مصوبات شورا بايد در مسير قانوني باشد.
صفايي مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي هم گفت: مدت تصدي شوراها يك فرصت بوده بنابراين اگر خوب نتوانسته ايد به وظايف خود عمل كنيد لااقل زمينه را براي بعدي ها فراهم كنيد.
مبارزه با كرم ساقه خوار
بابل- خبرنگار كيهان: مدير جهاد كشاورزي بابل از مبارزه بيولوژيك يا غيرشيميائي با آفات كرم ساقه خوار برنج در سطح 800 هكتار از شاليزارهاي بابل خبر داد.
مهندس مسعود غلامي گفت؛ اين طرح در 3 مرحله در روستاهاي اغوزبن، بيشه سر، هريكنده انجام گرفت وي افزود: استفاده از زنبور ترايكو گراما براي كنترل آفات ساقه خوار برنج سبب كاهش 03 تا 53 درصدي مصرف سموم شيميائي مي شود.

 رونمايي از نخستين پلاك خودرومنطقه آزاد انزلي

رشت- خبرنگار كيهان:
با حضور استاندار گيلان از پلاك خودروي منطقه آزاد انزلي رونمايي شد.
مهدي سعادتي در اين مراسم با بيان اينكه پلاك گذاري خودروهاي وارداتي در منطقه آزاد بندرانزلي از مصوبات دور سوم سفر رئيس جمهور به گيلان است، افزود: اين امر مي تواند موجب رشد و شكوفايي استان شود.
وي با اشاره به اينكه پلاك گذاري خودروهاي وارداتي در منطقه آزاد انزلي انجام مي گيرد گفت: در فاز اول اجراي اين مصوبه هزار خودرو پلاك گذاري و واگذار مي شود ضمن اينكه مردم مي توانند تا شعاع 50 كيلومتري اين منطقه از اين خودروها استفاده كنند.
استاندار گيلان در ادامه خاطرنشان كرد: نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، افزايش ايجاد اشتغال از طريق ايجاد كارخانه هاي قطعه سازي، رونق بخش گردشگري، افزايش جذب سرمايه گذاري از جمله اثرات ا جراي اين مصوبه است.

 نرخ رشد بيكاري در نهاوند كاهش يافت

نهاوند-خبرنگار كيهان:
رئيس اداره تعاون و كار و امور اجتماعي نهاوند گفت: سال گذشته با تلاش بي شائبه اعضاي كارگروه اشتغال شهرستان خوشبختانه زمينه ايجاد 8105 مورد تعهد شغلي فراهم آمد.
توانا افزود: هرچند از اين موضوع بسيار خرسنديم ولي وضعيت نرخ رشد بيكاري در نهاوند براي ما راضي كننده نيست.
وي ادامه داد: با اين تعهدها، 11 هزار و 954 مورد شغل سال گذشته در شهرستان ايجاد شد.
توانا اضافه كرد: بر آنيم تا با عنايت به نام گذاري سال 91 توسط رهبر معظم انقلاب به نام حمايت از توليد ملي، با همت مضاعف اين كارگروه، موفقيت را در اين خصوص دو چندان كنيم.
وي درخصوص نرخ رشد بيكاري در سال 88 گفت: متاسفانه در سال 88، اين نرخ به رقم 18 درصد رسيد كه با برنامه ريزي منسجم و همچنين محوريت اشتغال و توجه كردن به شهرستان ها اكنون اين نرخ به 3/11درصد كاهش يافته است، كه اميدواريم آن را تك نرخي كنيم.
وي در زمينه اشتغال خانگي گفت: 418 پرونده به ارزش يك ميليارد و 429 ميليون تومان در رابطه با ايجاد مشاغل خانگي در شهرستان، تشكيل و پيگيري شده است.

 مديركل امور عشاير استان: تنها 35 درصد از جمعيت عشاير خراسان رضوي آب آشاميدني بهداشتي دارند

بردسكن- خبرنگار كيهان:
مديركل امور عشاير استان خراسان رضوي گفت: تاكنون 35 درصد از جمعيت عشاير استان از نعمت آب آشاميدني بهداشتي برخوردار شده اند.
معمارزاده با اشاره به اينكه تامين آب آشاميدني عشاير توسط تانكر هزينه هاي زيادي براي اين اداره كل دارد، گفت: با توجه به اينكه اين اداره كل آب مورد نياز عشاير و دام آنها را به صورت رايگان با تانكر به محله هاي آنها حمل مي كند، ولي مي طلبد از محل اعتبارات ملي براي اجراي پروژه هاي آبرساني به مناطق عشايري استان، مسئولان نگاه ويژه اي را داشته باشند تا عشاير براي تامين آب با مشكل مواجه نشوند.
مديركل امور عشاير خراسان رضوي افزود: عشاير خراسان رضوي 2 درصد جمعيت عشاير كشور هستند، ولي اعتبارات ملي تخصيص داده شده به اين اداره كل ناچيز است.
معمارزاده به گراني علوفه اشاره كرد و گفت يكي از مشكلات عشاير استان كمبود علوفه يارانه دار است كه در سال گذشته اين اداره كل توانست با همكاري اتحاديه تعاوني هاي عشايري به رغم مشكلاتي كه بود علوفه مورد نياز عشاير را تامين كند.
وي افزود: امسال هم اين پيش بيني را داريم كه عشاير با كمبود علوفه مواجه بشوند كه مي طلبد مسئولان امر تدابير لازم را اتخاذ كنند.
معمارزاده به اجراي طرح پرواربندي دام اماني عشاير اشاره كرد و گفت: اين طرح در راستاي حمايت از عشاير است كه عشاير دام هاي نارس خود را با قيمت پايين نفروشند.
وي افزود: در اين رابطه اداره كل عشاير تسهيلاتي را به صورت قرض الحسنه به مدت 4 ماه در اختيار عشاير قرار مي دهد تا دام هاي خود را پروار و با قيمت بيشتري به فروش برسانند.
معمارزاده اين طرح را در استان مهم توصيف كرد و گفت اجراي اين طرح خود يك نوع ايجاد اشتغال است كه عشاير براي تأمين و معاش خود تلاش بيشتري را انجام دهند.
مديركل امور عشاير استان خراسان رضوي اعتبارات عمراني سال جاري اين اداره كل را بيش از يك ميليارد تومان اعلام كرد و خواستار افزايش اعتبارات ملي به اين اداره كل شد.
معمارزاده تعداد عشاير استان خراسان رضوي را 6 هزار خانوار با جمعيتي بالغ بر 30 هزار نفر با دارا بودن بيش از 900 هزار واحد دامي اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه عشاير استان يك درصد جمعيت استان را تشكيل مي دهند، ولي 10 درصد گوشت قرمز و پروتئين استان را توليد مي كنند.

 به گفته استاندار: جاي برنامه هاي جذاب ديني در فارس خالي است

شيراز- خبرنگار كيهان:
امر به معروف و نهي از منكر در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه نگاه يكسويه به امور افراط و تفريط را به دنبال خواهد داشت.
استاندار فارس با بيان اين مطلب در جلسه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان ضمن قدرداني از آيت الله ايماني امام جمعه شيراز به دليل طرح و پيگيري دغدغه آحاد جامعه در رابطه با حاكم شدن فرهنگ عفاف و حجاب گفت: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي ديني است كه براي سالم نگه داشتن جامعه اسلامي همگان بايد به آن ملتزم و مقيد باشند.
«حسين صادق عابدين» برخي شرايط فرهنگي حاكم بر شيراز را متناسب با سومين حرم اهل بيت«ع»ندانست و اظهار داشت: شيراز و استان فارس جزيره اي جدا از ساير نقاط كشور نيست و بايد با طرح هاي زيربنايي و اصولي در چارچوب قوانين و فرمايشات رهبر معظم انقلاب به اصلاح انحرافات و كج روي ها بپردازيم.
وي با اشاره به تأثير برنامه هاي ايجابي و اثباتي در تعميق باورهاي ديني مردم گفت: جاي خالي بسياري از برنامه هاي جذاب ديني در فارس براي گسترش فضاي معنوي و ديني احساس مي شود كه در اين جهت بايد دستگاه هاي مربوطه با تلاش مسئولانه براي رفع اين كمبودها برنامه ريزي كنند.

 دونده كاشاني در قزوين اول شد

كاشان-خبرنگاركيهان:
دونده كاشاني در رقابت هاي قهرماني نوجوانان كشور كه در قزوين برگزار شد به مقام قهرماني رسيد. محمد امين برزي در دو 100 متر با مانع نوجوانان با زمان 14 ثانيه و 36 صدم ثانيه مقام اول كشور را به خود اختصاص داد.
در اين دوره از رقابت ها حدود 200 ورزشكار نوجوان از 31 استان كشور حضور داشتند.

 واگذاري 30 واحد مسكن مهر در بادرود

بادرود-خبرنگار كيهان:
مديرعامل شركت تعاوني مسكن مهرشهر بادرود گفت: تا پايان نيمه نخست امسال، 90 واحد مسكن مهر در اين شهر به بهره برداري مي رسد.
«رحمت الله كيانوش»، اظهار داشت: 40 واحد مسكن مهر تا پايان ماه جاري و بقيه نيز تا آخر شهريور امسال به بهره برداري خواهند رسيد.
وي، با بيان اينكه 30 واحد مسكن مهر در بادرود نيز فروردين ماه امسال به متقاضيان واگذار شده است، افزود: طرح مسكن مهر اين شهر با 12 بلوك هركدام داراي 10 واحد مسكوني است.
وي، زيربناي هر واحد مسكن مهر را 90 متر مربع ذكر كرد و گفت: طرح مسكن مهر شهر بادرود در زميني به وسعت 14 هزار متر مربع در حال احداث است.
مديرعامل شركت تعاوني مسكن مهر بادرود، متوسط آورده هر متقاضي مسكن مهر در اين شهر را 120 ميليون ريال بيان كرد و افزود: 220 ميليون ريال نيز وام در اختيار هر متقاضي قرار گرفته است.

 آيين هاي پهلواني و زورخانه اي كشور در يونسكو ثبت شد

اصفهان- خبرنگار ورزشي كيهان:
نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي كشور در اصفهان گفت: آيين هاي پهلواني و زورخانه اي ايران به عنوان ميراث معنوي بشريت در سازمان جهاني يونسكو ثبت شد.
«نورالله هدايتي» در مجمع عمومي هيئت پهلواني و زورخانه اي استان اصفهان در جمع مسئولان و اهالي ورزش باستاني اين استان با بيان اينكه ثبت جهاني آيين هاي پهلواني و زورخانه اي در سازمان جهاني يونسكو به عنوان ميراث معنوي بشريت يكي از سرفصل هاست، افزود: در اين مدت بيش از 400 زورخانه در سطح كشور احداث شده و اين رشته ورزشي نيز در دانشگاه علمي كاربردي مورد تصويب قرار گرفته است.
هدايتي با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي ورزش پهلواني و زورخانه اي كشور، اضافه كرد: براي ادامه كار نياز به برنامه محور بودن داريم.
وي اصفهان را سرآمد در ورزش باستاني دانست و افزود: هيئت ورزش باستاني اين استان به عنوان هيات نمونه كشوري انتخاب شده است و در رده هاي مختلف نيز در مسابقات پيشگام بوده است.
به گزارش خبرنگار ما، مجمع عمومي هيئت پهلواني و زورخانه اي استان اصفهان كه با حضور نايب رئيس فدراسيون، مديركل ورزش و جوانان استان و جمعي از مسئولان ورزش باستاني اين استان برگزار شد، سيدرضا اخروي رئيس اسبق اين هيئت با كسب 16 راي از 18 راي ماخوذه براي مدت 4 سال ديگر به عنوان رئيس هيئت استان اصفهان انتخاب شد.

 معاون برنامه ريزي استانداري خراسان شمالي خبر داد
اختصاص بيشترين اعتبار به آموزش و پرورش اسفراين درسال گذشته

اسفراين -خبرنگاركيهان:
معاون برنامه ريزي استانداري خراسان شمالي گفت: درسال گذشته بيشترين اعتبار تملك دارايي به آموزش و پرورش اسفراين اختصاص يافت.
حسن قليزاده در همايش فرهنگيان اسفراين با گراميداشت هفته معلم و ياد و خاطره تمامي شهدا به ويژه استاد فرزانه شهيد مطهري گفت: آموزش وپرورش پايه و اساس رشد و توسعه كشور است و مسئولان استان و شهرستان بايد توجه ويژه اي درتمام جهات به نظام تعليم و تربيت داشته باشند.
وي دربخش ديگري از سخنانش معلم را نماد ايثارگري، فداكاري، صبرو شكيبايي دانست و افزود: كشور ايران اسلامي درتمام دوره ها مديون تلاش هاي معلمين است.
معاون برنامه ريزي استانداري خراسان شمالي گفت: درسال گذشته بيشترين اعتبار تملك دارايي شهرستان ها به آموزش و پرورش اسفراين اختصاص يافت كه از كل اعتبارات 270ميليارد ريالي استان خراسان شمالي مبلغ 40 ميليارد ريال به شهرستان اسفراين تخصيص داده شد.
قليزاده از احداث 77 كلاس قرآن درسال جاري درشهرستان اسفراين خبرداد و افزود:از اين تعداد 18كلاس درقالب مسكن مهر ساخته خواهد شد و به آموزش و پرورش تحويل مي شود.
مدير آموزش وپرورش اسفراين نيز درادامه اين همايش به گوشه اي از افتخارآفريني هاي دانش آموزان و فرهنگيان اسفراين اشاره كرد وگفت:كسب مقام دوم قهرماني دنيا در مسابقات روباتيك توسط دانش آموزان اين شهرستان،كسب رتبه هاي برتر قرآني درمراحل استاني وكشوري، كسب رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي به ويژه شيمي، كسب 16رتبه زير 200توسط دانش آموزان اسفراين دركنكور سراسري، گوشه اي از افتخارآفريني هاي دانش آموزان اين شهرستان بوده است.
نجفعلي شاكري ضمن تقدير از توجه مسئولان شهرستان و استان به بحث تعليم و تربيت افزود: اگر مي خواهيم جامعه اي موفق داشته باشيم بايد به آموزش و پرورش بها دهيم.
درپايان اين همايش با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان اسفراين با اهداء لوح تقدير و هدايايي از معلمان نمونه شهرستاني مقطع ابتدايي تجليل شد.

 اعطاي زمين به روستاييان بيكار و فارغ التحصيلان كشاورزي هويزه

هويزه- خبرنگاركيهان:
بنا به گفته مدير جهاد كشاورزي شهرستان هويزه روستاييان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي با هدف اشتغال زايي صاحب زمين خواهندشد.
عباس ساكي مدير جهادكشاورزي شهرستان هويزه با اعلام اين مطلب گفت: با تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي و درجهت برخورداري عادلانه از امكانات و حذف معضل بيكاري و به كارگيري توان ها و استعدادهاي منطقه و بسترسازي لازم براي فرهنگ خودگرداني با هدف ايجاد اشتغال اقدام به اعطاي تسهيلات كم بهره در بخش هاي مختلف كشاورزي، دامداري و صنايع تبديلي و همچنين توليد پايدار درسطح شهرستان كرده است.
ساكي در ادامه گفت: اين كارگروه تا به حال هشت جلسه دراين خصوص داشته است متشكل از ادارات: امور آب و شبكه كرخه و شاوور، اداره راه و ترابري، شيلات و تعاون روستايي، بانك كشاورزي و اداره كار و امور اجتماعي و...است كه در آن توزيع عادلانه امكانات و برخورداري اقشار مختلف جامعه از آنها پيش بيني شده است.
مديرجهاد كشاورزي شهرستان هويزه گفت: هدف ما دراين طرح واگذاري زمين هاي ملي است كه از آب لازم براي انجام فعاليت هاي كشاورزي برخوردارند و نيز قابليت واگذاري به متقاضيان بيكار ساكن روستا را دارند.

 مدير كل آموزش و پرورش استان: 1005 مدرسه درمازندران هوشمندسازي شد

ساري -خبرنگاركيهان:
مديركل آموزش و پرورش مازندران گفت: بيش از 1500 مدرسه در مازندران هوشمندسازي شد.
محمد علي اميري در گفت وگو با خبرنگاركيهان گفت: مهمترين توليد ملي درنظام جمهوري اسلامي،توليد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود كه مورد تحسين رهبر فرزانه انقلاب قرارگرفت.
مديركل آموزش و پرورش مازندران برلزوم اجرايي شدن كامل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تاكيد كرد و يادآور شد: همه بايد درسايه همدلي و هم انديشي و ايثار و گذشت و تلاش مستمر در اجرايي شدن بند بند اين سند كوشا باشيم.
اميري، مدرسه را يك كانون و نهاد مقدس فرهنگي خواند و از معلم به عنوان يك شخصيت فرهنگي يادكرد و افزود: معلمان بايد با آگاهي كامل از محتواي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش به مطالبات جامعه براساس اين سند پاسخ گويند.
وي از هوشمند سازي هزار و 512 مدرسه در سطح استان خبر داد و افزود: براي هوشمندسازي مدارس استان نيازمند حمايت همه جانبه هستيم.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14