(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 4 خرداد 1391 - شماره 20217

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب (يادداشت روز)
اهانت (گفت و شنود)
احمدي نژاد در جلسه هيئت دولت: فتح خرمشهر راه را براي ملت ايران ترسيم كرد
نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله خاتمي اقامه مي شود
كيهان و خوانندگان
آيت الله آملي لاريجاني: تبعيضي در محاكمه متهمان فساد اقتصادي نداريم
نگراني شديد اسرائيل از موضع ضعف غرب در مذاكرات بغداد (خبر ويژه)
گويانيوز: اصلاح طلبان ضد انقلابي تر از ما شده اند (خبر ويژه)
اسرائيل: قدرت حزب الله پس از جنگ 33 روزه 10 برابر شده است (خبر ويژه)
بي بي سي هم فهميد هتاكي به دين خريت است (خبر ويژه)
شايد فكر كردند چرا بايد مثل من را تحمل كنند (خبر ويژه)
مدحي 2 و 3 هم اعزام شده اند اپوزيسيون مواظب باشد! (خبر ويژه)مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب (يادداشت روز)

ديروز 18ماه انتظار در مصر به سرآمد و اين كشور شاهد با شكوهترين انتخابات دهها سال اخير خود بود. در طول اين 18ماه رقابت بسيار سرسختانه اي ميان دو جريان اسلام گرا و غيراسلام گرا به وجود آمد. اسلام گراها بطور كلي شامل دو طيف اخوان المسلمين و احزابي كه درست و غلط سلفي خوانده شده اند و غيراسلام گراها شامل عوامل رژيم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ناصريست ها (ناسيوناليست ها) مي شوند و از اين رو رقابت در اين انتخابات حول محور آري يا نه به اسلام شكل گرفت در عين حال «نه به اسلام» قالب صريحي نداشت و عمدتا با واژه هايي نظير دمكراسي، مليت، پيشرفت و... بيان مي شد. اما در مورد مسايل مختلف اين انتخابات، نكات مهمي وجود دارد، كه به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم:
1- بدون شك اخوان المسلمين و كانديداهايي كه رسمي يا غيررسمي به اين گروه تعلق دارند حداكثر آراء را بدست آورده اند و اين موضوعي عجيب هم نيست چرا كه جرياني قدرتمند تر و فراگيرتر از آن در مصر وجود ندارد. اخوان المسلمين تا حدود شش ماه پيش روي عدم معرفي نامزد از سوي خود تاكيد مي كرد ولي تغيير نظر داد و چهره شاخص خود خيرت شاطر را معرفي كرد كه حدود دو ماه پيش صلاحيت او در كميسيون عالي برگزاري انتخابات رد شد و اخوان به ناچار محمد المرسي رئيس فراكسيون پارلماني خود را جايگزين كرد. همه شواهد و قرائن حكايت از اين دارد كه المرسي، اگرچه اكثريت مطلق آراء را ندارد اما در ميان 12 كانديدا از بيشترين ميزان رأي برخوردار است. در عين حال دو عضو سابق اخوان-عبدالمنعم ابوالفتوح و عبدالله الاشعل- هم كانديدا شده اند كه بخصوص ابوالفتوح آراءبخش بزرگي از جريان اسلام گرا - از جمله آن هايي كه روش اخوان المسلمين را نمي پسندند- كسب كرده است. در مجموع بنظر مي آيد اسلام گراها در انتخابات ديروز و امروز حداقل صاحب70 درصد از آراء بوده و به عبارت ديگر پيروزي بزرگ پارلماني خود را در رياست جمهوري تكرار مي كنند.
2- گروههايي در مصر سلفي خوانده شده اند كه دو حزب جديد التاسيس النور و الوسط از جمله آن ها مي باشند. اين دو گروه ابتدا با معرفي «حازم ابواسماعيل» وارد ميدان انتخابات شدند و پس از رد صلاحيت او، «عبدالمنعم ابوالفتوح» عضو سابق مكتب ارشاد اخوان- كه مرجع عزل و نصب مقامات اخوان مي باشد- را بعنوان كانديداي خود معرفي كرده و با جديت به تبليغ او پرداخته اند. ورود اين جريان به انتخابات نشان مي دهد كه اولا آنان در لزوم تغيير اساسي نظام سياسي با ديگر اسلام گراها همداستانند و ثانيا مسير فعاليت اجتماعي خود را بر «پذيرش مردمي» و آراء شهروندان قرار داده اند كه در اين خصوص نيز با اخواني ها اشتراك نظر دارند از ديگر سو ورود آنان به صحنه خدمات اجتماعي هم نشان داد كه آنان فقط يك گروه فكري نيستند بلكه براي خود مسئوليت اجتماعي هم قائلند. رجوع آنان به كانديدايي از جنس اخوان المسلمين كه ضمنا شديدا هوادار جمهوري اسلامي ايران و مقاومت منطقه هم هست، نشان داد كه اين گروههاي موسوم به سلفي به همكاري با ساير گروههاي اسلام گرا در داخل و ديده شدن در امتداد جبهه مقاومت در خارج مي انديشند. از اين رو بايد به «فهمي هويدي» محقق و انديشمند سرشناس مصري حق داد كه دو روز پيش در مقاله اي نوشت: «روندي كه بصورت رسانه اي هم به آنها تعميم داده شده، ظلم زيادي به آن ها كرده و وجهه افراد معتدل و عقلا از ميان آنها را نيز در پي اصرار متهم كردن آنان به افراط گرايي تخريب كرده است». واقعيت اين است كه ميان انديشه هاي سلفي دهه هاي 1340 و 1350 و گروههاي نظير «التكفير والهجره» با احزاب النور و الوسط تفاوت هاي زيادي وجود دارد. انديشه وحدت ميان جهان اسلام كه در آراء شناخته شده سلفي مورد بي مهري بود، امروزه با جديت از سوي النور و الوسط و احزابي از اين دست دنبال مي شود. كما اينكه موضوع تشكيل نظام مبتني بر مردم سالاري ديني هم ميان اخوان و احزاب النور و... مشترك مي باشد. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه «سلفيت» كه به اهل سنت اختصاص ندارد يك روند گونه گون بوده و در امتداد خطي از صفر، تا صد قرار دارد. در اين ميان اكثريت سلفي ها نه با تشيع مشكل جدي دارند و نه مخالف جمهوري اسلامي مي باشند. مع الوصف در جامعه مصر و با توجه به طبع آرام مصري ها و ريشه دار بودن فرهنگ تقديرگرايي در ميان آنان، اساسا انديشه سلفي اگر ميل به استبداد و خشونت پيدا كند، به انزوا مي رود و در يك دوره نه چندان طولاني محو مي شود كما اينكه امروزه از انديشه رهبران التكفير و الهجره در جامعه مصر خبر چنداني نيست. اما غربي ها و وابستگان آنان در مصر همواره سلفي ها را يك تهديد عمده عليه اسلام گراهاي ديگر و حتي گاهي يك فرصت براي غرب و رژيم سعودي، وهابي ها و القاعده معرفي كرده اند.
3- سرنوشت كانديداهايي نظير عمروموسي و احمد شفيق از قبل هم معلوم بود انتخابات آذر و دي ماه سال گذشته مجلس مصر و آراء 80 درصدي اسلام گراها نشان داد كه اين ها عليرغم برخوردار بودن از پوشش سنگين حمايت هاي رسمي و غيررسمي غرب و رژيم هاي وابسته عرب و تلاش شوراي نظامي حاكم بر مصر از اقبال مردمي چنداني بهره مند نيستند.
ديروز دربار عربستان اعلام كرد كه يك ميليارد دلار كمك در اختيار مصر قرار مي دهد و محمد فوزي يكي از كانديداهاي غرب گرا دو روز پيش به نفع عمروموسي استعفا داد ولي بيانيه ديروز شوراي عالي نظامي نشان داد كه اين ترفندها تأثير عمده اي به جاي نگذاشته است. شوراي نظامي در بيانيه اي با صراحت اعلام كرد كه «بايد نتيجه انتخابات را به هر صورتي كه بود، بپذيريم» اين در حالي است كه تا چند روز پيش شوراي نظامي از احتمال اعمال ماده 28 قانون انتخابات كه به كميسيون عالي انتخابات اجازه مي دهد آراء نفر اول را باطل كرده و انتخابات جديد را با حضور نفرات دوم و سوم برگزار نمايد، سخن مي گفت. با اين وصف مي توان گفت انقلاب مصر از ديروز وارد مرحله تازه اي شده است. هر چند بدون ترديد توطئه غرب با بهره گيري از مهره هاي وابسته اي نظير آل سعود عليه مردم و انقلاب مصر ادامه مي يابد.
4- اولين واكنش ها به انتخابات مصر در غرب با ابراز شگفتي و اذعان به آغاز مرحله اي تازه در مصر همراه بود. رسانه هاي آلماني نوشتند: «اين اولين انتخابات مصر بود كه بطور حقيقي برگزار شد.» شبكه بي بي سي گفت: «اين اولين انتخابات آزاد در تاريخ چند هزار ساله مصر است» خبرگزاري فرانسه آن را اولين انتخابات رقابتي معرفي كرد و اگرچه تا چند روز قبل از آن عمروموسي را اولين شانس انتخابات مي خواند، ديروز نوشت «نتايج غيرقابل پيش بيني است.» كما اينكه رسانه هاي آمريكايي كه تا چند روز پيش با استناد به گزارش «پيو» - مؤسسه نظرسنجي آمريكايي- آراء عمروموسي را نزديك به آراء محمدالمرسي معرفي و با تكيه بر توزيع آراء اسلام گرايي ميان سه حزب آزادي و عدالت (اخوان)، النور و الوسط القا كردند كه عمروموسي شانس اصلي رياست جمهوري مصر است، اما ديروز درباره نتايج احتمالي سكوت كردند. به نظر مي آيد تا ديروز سياست غرب و رژيم هاي عربي روي به قدرت رساندن عمروموسي تمركز داشت و حتي بعضي از خبرها بيانگر آن بود كه با توصيه غرب احمد شفيق و حسام خيراله در نهايت به نفع موسي كنار مي روند. اما از زماني كه شكست اين تلاش ها آشكار شد، رويه آنان تغيير كرد. آمريكا، عربستان و اروپا از ديروز تلاش كردند تا خود را در كنار مردم و پذيراي آراء آنان معرفي نمايند و دقيقاً در تبعيت از همين رويه، ديروز شوراي عالي نظامي از يك سو اعلام كرد، كه همه بايد به نتيجه انتخابات تمكين كنند و از سوي ديگر با صراحت گفت كه قدرت را در روز 30 ژوئن (10 تير آينده) به رئيس جمهور منتخب تحويل مي دهد و حال آنكه تا چند روز پيش همواره از شروط و اما و اگرها حرف مي زد. با اين وصف مي توانيم بگوئيم مردم بر اراده و ارابه نظاميان وابسته به غرب فايق آمده اند و اين ضربه بسيار سنگيني بر غرب و وابستگان آن بود چرا كه همه مي دانستند اين انتخابات براي آنان حكم مرگ و زندگي دارد.
5- مشاركت مردم در انتخابات مصر «گسترده» بوده است و مسلماً بيش از 50 درصد از حدود 51 ميليون واجد شرايط راي به پاي صندوق ها رفته اند. از چند روز پيش روزنامه الاهرام كه به عمروموسي وابسته است با تمركز روي حضور 90 درصدي شهروندان تلاش كرد تا از يك سو هيجاني به نفع عمروموسي به وجود آورد و از سوي ديگر پيشاپيش پيروزي انتخاباتي اسلام گراها را كم رمق معرفي نمايد و حال آنكه انتخابات در كشوري كه تازه انقلاب كرده و چارچوب هاي جديد حقوقي و مدني آن شكل نگرفته و چشم انداز آن نيز چندان براي توده ها روشن نيست، معمولاً با عددي بيش از 60 درصد مواجه نمي شود. مشاركت مصري ها در انتخابات بنا به آنچه رژيم مبارك ادعا و حتماً درباره آن زياده گويي مي كرد بين 18 تا 25 درصد بوده است. در اين ميان اسلام گراها حق دارند از سكولارها كه در طول دهه هاي گذشته بر مصر حاكم بوده اند، بپرسند كه چرا عليرغم آن همه هزينه نتوانسته اند حتي به اندازه نيمي از اسلام گراها شهروندان را به پاي صندوق آورده و اعتماد آنان را جلب كنند.
6- انتخابات در مصر احتمالاً دو مرحله اي شده و به نظر مي آيد كه دو كانديداي اسلام گرا- محمدالمرسي و عبدالمنعم ابوالفتوح- به دور دوم راه پيدا كرده اند و در نهايت يكي از اين دو كه قاعدتاً شانس كانديداي رسمي اخوان بيشتر است، به رياست جمهوري مي رسد. اما مصر مسلماً دوره حساسي را پيش رو دارد و به زماني نياز دارد تا به سلامتي از اين مرحله عبور كند. در اين بين يكي از تاكتيك ها براي عقيم گذاشتن حركت اسلام گراها اين است كه مطالبات فراوان و پيچيده اي در عرصه سياست هاي داخلي و خارجي روي دوش آنان قرار بگيرد. ماندگاري اسلام گرايي در عرصه حكومت داري به ميزان زيادي بستگي به نشان دادن چهره اي موفق در دوره يك تا دوساله گذار دارد. اين فرصتي است كه بايد به ساختار جديد مصر داده شود.
سعدالله زارعي

 اهانت (گفت و شنود)

گفت: دولت آلمان اعلام كرده كه به شدت از جان خواننده اهانت كننده به ساحت مقدس حضرت امام هادي عليه السلام مراقبت مي كند.
گفتم: چند سال قبل دولت انگليس هم درباره مراقبت از جان يك هتاك ديگر همين قمپز را در كرده بود، اما...
گفت: اما چي؟! كارش به كجا كشيد؟
گفتم: به درك واصل شد.
گفت: ولي دولت آلمان اعلام كرده كه پليس اين كشور به شدت از جان خواننده هتاك مراقبت مي كند!
گفتم: دولت نازيست آلمان، حرف مفت زده! مثل اون يارو كه براي جلوگيري از سيل دور خونه اش سيم خاردار كشيده بود!

 احمدي نژاد در جلسه هيئت دولت: فتح خرمشهر راه را براي ملت ايران ترسيم كرد

رئيس جمهور با بيان اينكه سوم خرداد در حقيقت راه را براي آينده در برابر ملت ايران ترسيم كرد گفت: نظير فتح خرمشهر در گذشته تاريخ وجود ندارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد صبح ديروز در جلسه هيئت دولت با گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر در عمليات بيت المقدس افزود: سوم خرداد ثابت كرد كه اگر عده اي با دست خالي در راه خدا و براي او قيام كنند موفق شده و بر همه قدرت ها غلبه خواهند كرد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه در گذشته تاريخ نظير آنچه در فتح خرمشهر رخ داد، وجود ندارد و تكرار رخداد سوم خرداد سال 61 در آينده نيز بعيد به نظر مي آيد، خاطرنشان كرد: در آن دوران ملت ايران در يك سو و همه قدرت هاي شيطاني و مستكبر، عليه اين ملت در سويي ديگر حضور داشتند و ملت ايران در حقيقت در نقطه اي بود كه به لحاظ امكانات مادي در نقطه صفر قرار داشت، در حالي كه دشمنان اين ملت، از تمامي امكانات برخوردار بودند، اما فتح خرمشهر كه غلبه اي عظيم و فتح همه ارزشهاي الهي بود، راه را براي مطرح شدن حقيقت انساني گشوده، مناسبات جهاني را تغيير و نشان داد كه تنها حقيقت انسان داراي اصالت و اهميت است و مي تواند مناسبات يكسويه را در جهان برهم بريزد.
گفتني است احمدي نژاد در حاشيه نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران با تبريك فرا رسيدن سوم خرداد و ماه رجب گفت: به زودي زماني را براي پاسخ به سؤالات خبرنگاران مشخص مي كنيم.
رئيس جمهور همچنين عصر سه شنبه گذشته در ديدار با وزير توسعه تركيه گفت: روابط دو كشور فراتر از عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر پايه ايمان و برادري پايه گذاري شده و چنين روابطي همواره پايدار خواهد بود.
پيام رئيس جمهور
به يادواره شهداي شيميايي
رئيس جمهور در پيامي به يادواره شهداي شيميايي تصريح كرد: براساس تعاليم دين مبين اسلام و فتواي صريح رهبر معظم انقلاب توليد و استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي حرام و در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران هيچ جايگاهي ندارد.
در بخشي از پيام رئيس جمهور آمده است: از منظر جمهوري اسلامي ايران، امحاي همه سلاح هاي كشتار جمعي يك هدف مقدس است كه امنيت و سلامت نسل بشر در گرو تحقق آن است و همه كشورهاي جهان بايد براي نيل به اين هدف با هم همكاري و تعامل نمايند، براساس تعاليم دين مبين اسلام و فتواي صريح مقام معظم رهبري توليد و استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي حرام در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران اين سلاح ها هيچ جايگاهي ندارند. لذا موضع صريح و آرمان كشورمان، ايجاد جهاني عاري از سلاح هاي كشتار جمعي و برقراري صلح و امنيت با حفظ منافع ملي همه ملت ها است.

 نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله خاتمي اقامه مي شود

نماز عبادي- سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله «سيد احمد خاتمي» اقامه مي شود.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران، «رستم قاسمي» وزير نفت سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران است.
وي در خصوص دستاوردهاي وزارت نفت در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني سخنراني خواهد كرد.
اين مراسم از ساعت 11 و 45 دقيقه صبح با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در دانشگاه تهران آغاز مي شود.
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ مذاكرات بغداد و مذاكراتي از اين دست كه مدتهاست اجرا شده و مدتها بعد نيز اجرا خواهد شد سنگ محكي است براي مسئولان نظام كه چقدر همراه مردم و هم صدا با آنها هستند در حقيقت موقعيتي است كه «نه» بزرگي را به زياده خواهان و مستكبرين عالم كه در هر قالبي قصد مقابله با نظام اسلامي و پيشرفت هاي كشور را دارند نشان دهد. ملت ايران به نتيجه مذاكرات اهميت مي دهد ولي بدان دل خوش نمي كند چرا كه در طول سي وچند سال به بزرگترين آرزوهاي خود دست پيدا كرده و بلندتر از آن مي انديشد كه اهم آن استقلال كامل و عزت جمهوري اسلامي است.
محمودي
¤ نمايندگان محترم مجلس نهم را در آستانه آغاز دوره جديد مجلس به توصيه امام راحل(ره) جلب مي كنم كه فرمودند: اگر روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي ناخواسته و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم. صحيفه نور ج.17
9570---0916
¤ اين جمله از شهيد جهان آراء به يادگار مانده است كه در زمان دفاع از شهر خرمشهر خطاب به رزمندگان گفت: بچه ها اگر شهر سقوط كرد نگران نباشيد دوباره فتح مي كنيم. موظب باشيد ايمانتان سقوط نكند. بياييد شهداء را ميهمان صلوات هاي خدا بكنيم.
4359---0919
¤ از جماران پير ما فرياد كرد
شهر خرم را خدا آزاد كرد
سالروز آزادي خرمشهر گرامي باد
9616---0912
¤ به عنوان يك پزشك كه شاهد شهادت دكتر رهنمون و بسياري از فرزندان اين آب و خاك و پاسداران انقلاب بوده ام و در عمليات غرورآفرين بيت المقدس و فتح خرمشهر حضور داشتم هيچگاه آقاي علي مطهري را نمي بخشم اين چه ظلمي بود كه بر پاسداران روا داشت گيرم به نظر شما چند نفر هم تخلف كرده باشند شما بايد خدمات بي شمار اين قشر را در 33 سال گذشته ناديده بگيريد؟!
دكتر رضايي
¤ به آقاي علي مطهري كه متاسفانه امروزه خواسته يا ناخواسته زبان دشمنان انقلاب و نظام شده عرض مي كنم آيا واقعا حق سپاه پاسداراني كه امنيت و آسايش امروز خود را مديون خون دادن اين عزيزان هستيم و يا رئيس جمهوري كه در طول اين چند سال اين همه خدمت انجام داده و نوكري مردم را كرده حال بايد توهين و ناسزا از ايشان بشنوند.
سناري زاده
¤ از متهمين پرونده فساد بزرگ بانكي درخواست مي كنم كه بيايند وجدان خود را از عذاب اخروي نجات دهند و حقايق را بيان كنند و طفره نروند كه حساب و كتاب خداوند بسيار دقيق تر از دادگاه هاست با وجودي كه همسرم يك كارگر است و بچه هاي محصل و دانشگاهي دارم و در مضيقه هم هستيم ولي شب را با خيال راحت و آرام صبح مي كنيم چرا كه عذاب وجدان نداريم.
اميني
¤ بدون شك ناآرامي و آشوب اخير در لبنان نقشه شبكه صهيونيستي-آمريكايي است همان طور كه در سوريه اين ناآرامي ها را با هدف سقوط دولت ايجاد كردند ولي موفق به كنار زدن دولت بشار نشدند و شكست خوردند.
4231---0915
¤ چرا بايد قائم مقام بانك مركزي كه از متهمان پرونده اختلاس است همچنان در جلسات دولت حضور پيدا كند. آيا منظور از اين حركت نوعي دهن كجي به قوه قضائيه است؟
8853---0912
¤ محاكمه بدون اغماض و تبعيض افراد دخيل در فساد بزرگ مالي اخير آزموني بزرگ و حياتي براي سنجش سلامت و صلابت دستگاه قضايي كشور است اميدواريم مسئولين قضايي در اين آزمون سربلند بيرون بيايند و در برابر جوسازي ها عقب ننشينند.
5100---0936
¤ همراه اول در پيامكي از مشتريان خواسته است در صورت عدم تمايل به دريافت پيامك هاي تبليغاتي عدد 1 را به شماره 8999 ارسال كنند. در 15 روز گذشته 3 بار اين كار را كرده ام اما هنوز پيامك هاي تبليغاتي كه چيزي جز مزاحمت برايم ندارد، ارسال مي شود.
حسيني و چند تلفن ديگر
¤ از راهنمايي و رانندگي تقاضا مي كنيم كوچه شهيد فتح الهي واقع در خيابان اول نيروي هوائي (پيروزي) را يك طرفه كنند كوچه هاي بالا و پائين يك طرفه است اما اين كوچه هنوز هيچ تابلوي راهنمايي ندارد. تردد بسيار ماشين ها از هر دو طرف با توجه به 8 متري بودن كوچه و نيز با وجود ماشين هاي پارك شده در دو طرف مزاحمت هاي فراواني را براي اهالي محل موجب شده است.
از تلفن هاي ساكنين محل
¤ از وزير راه و شهرسازي خواهشمندم اجازه خريد و فروش خانه هاي اجاره به شرط تمليك پيشوا و ورامين را مانند مسكن مهر صادر نمايند. واقعاً مانده ايم كه چكار كنيم.
2645---0912
¤اي همه امت پيامبر اعظم(ص) آيا عقلاني است مكتبي كه براي همه جنبه هاي فردي و اجتماعي پيروان خود دستورالعمل دارد نسبت به حكومت و سياست بي تفاوت باشد؟ چطور عده اي از علماي مذاهب مختلف اسلامي بر اين باورند كه دين از سياست جداست اما برخي از همين علما به گونه اي كه رضايت استكبار فراهم شود در سياست دخالت مي كنند و ديگران را تكفير مي كنند. چرا برخي از مخالفين دخالت دين در سياست مانند گروه القاعده و وهابيون حكم ترور پيروان ديگر مذاهب اسلامي و كشتار مردم بحرين و حتي هم كيشان خود در سوريه كه دولت آن موضع ضداستكباري دارد را مي دهند؟ اينجاست كه هر مسلماني بايد بفهمد براساس آموزه هاي ديني يك لحظه تفكر برابر است با 70 سال عبادت.
گل محمد نوراني از مهديشهر
¤ اگر سري به فيش هاي حقوق كارمندان بانك مركزي بزنيد تفاوت حقوق كارمندان را مي توانيد مشاهده كنيد و همين طور تفاوت هاي دريافتي در كل كشور و مردم را. آيا مي رسد روزي كه اين تفاوتها به حداقل برسد؟
9291:0939
¤ ساكن قيطريه هستم. مدت 20 روز است كه فاضلاب همسايه ها از ديوار زيرزمين همسايه ها وارد منزلم شده و اكثر وسايلي را كه در زيرزمين داشتم تخريب نموده است. هر كجا هم مي روم با پاسخ منفي «به ما ربطي ندارد» مواجه مي شوم از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به حل مشكل فوق اقدام نمايند.
يك هموطن
¤ مجلس هشتم شوراي اسلامي در روزها و ساعات پاياني عمر خود به انحاء مختلف براي توليدكنندگان و... وام و تسهيلات در نظر گرفت ولي براي كارمندان و بازنشستگان كه بايد امين مردم باشند و اغلب تنها منبع درآمدشان حقوق ماهيانه است نه. باتوجه به تورم اعلام شده قريب به 22% آيا رواست كه نمايندگان به حداكثر 15% افزايش حقوق كارمندان رضايت ندهند و مبلغ چهارهزار ميليارد تومان از اين افزايش را كاهش دهند. آيا اين است معني عدالت؟
صنعتي بازنشسته
¤ از وزير محترم دفاع درخواست مي شود نسبت به اجراي حذف شركت هاي پيمانكاري مجتمع صنايع دفاع اصفهان دستورات لازم را ابلاغ نمايند. متأسفانه علي رغم اعلام رياست جمهوري و ابلاغ معاون نيروي انساني رياست جمهوري اين مجتمع تا به حال از اجراي آن خودداري نموده است.
از طرف جمعي از كارگران مجتمع اصفهان
¤ از اقدام تحسين برانگيز مسئولين مترو در نصب آيات قرآن كريم در ايستگاههاي مترو كه موجب تذكر و ترويج كلام الهي است تقدير و تشكر مي كنم و اميد است اينگونه تبليغات فرهنگي تداوم يابد.
6115:0919
¤ باتوجه به خبر دوشنبه 25/2/91 مبني بر معافيت سربازي تك فرزند ذكور داراي سه خواهر تحت پوشش بهزيستي وقتي به بهزيستي لنگرود مراجعه نموديم گفتند چنين بخشنامه اي به دست ما نرسيده است. از مسئولين محترم «وظيفه عمومي» ناجا درخواست مي شود تكليف ما را روشن نمايند.
دارآفرين از گيلان
¤ اينجانب معلول جسمي و حركتي و از كار افتاده، برادر شهيد و داراي 8 سر عائله و مستأجرم. صاحب خانه، باتوجه به تعداد عائله ما مهلت 10 روزه تخليه منزل را به ما اعلام كرده ولي باتوجه به تعداد فرزندان به هر كجا كه مي روم توان تهيه مسكن براي اجاره پيدا نمي كنم و درمانده ام كه چه كنم. لذا دست استمداد به سوي خيرين دراز مي كنم و تقاضاي مساعدت و كمك دارم تا زندگي ام متلاشي نشود.
علي اكبر مقيمي
¤ در پاسخ به ياوه گويي هاي امارات بگوييد
اينجا پر از مردان دانا و بصير است
بر بزدلان نوكر بيگانه هشدار
اين بيشه پر از شيرمردان دلير است
اينجاست مهد رستم و سهراب و كاوه
بر لشگرش صياد و چمران ها امير است
باور ندارد از اوباما پرسد اين را
آن كس كه پهپادش به چنگ ما اسير است
گيج است از اين قدرت اعجاب انگيز
بر سنگ خورده هرچه او را سنگ و تير است
ته مانده هاي حزب بعثي خوب دانند
بر خاك ايران پوزه گرگ شرير است
2861:0912
¤ برخي از طلافروشان جواز كسب ندارند و در منطقه شهر زيبا تهران به فعاليت مشغولند بارها با اتحاديه تماس گرفته شده ولي ترتيب اثر داده نشده است، از مسئولين امر انتظار برخورد مي رود.
3558:0938
¤ باتوجه به گذشت دو ماه از سال جديد متأسفانه دانشگاه تفرش در موضوع تبديل وضعيت كاركنان شركتي خود در بلاتكليفي به سر مي برد. از مسئولين امر انتظار حل مشكل را داريم.
9626:0918
¤ جانباز شيميايي هستم . با يك دستگاه خودروي فرسوده براي درمان به مطب پزشك مي رفتم كه متأسفانه پليس راهور آن را متوقف و روانه پاركينگ كرد. با اين كار به سلامتي بنده خسارت وارد خواهد شد از مسئولين امر انتظار رفع مشكل و آزادسازي خودروام را دارم.
جانباز بابايي
¤ چرا در اطلاعات بيمارستانها و فرودگاه ها، آسانسورها و گوشي تلفن همراه و... از صداي خانم ها استفاده مي شود؟ مگر ما صداي خوش از مردان نداريم؟!
6914:0912
¤ خاك برسر آل سعود خبيث كه علي رغم تهديد استكبار مبني بربمباران مكه و مدينه همچون سگ وفادار دنباله رو سياست آمريكاست.
مجيد حبيبي از ساري
¤ قابل توجه نمايندگان و مسئولين؛ شهيد مظلوم بهشتي گفته بود ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت.
1752:0911
¤ در قسمت خريد جهاد و كشاورزي تبريز كار مي كنم. لطفا بنويسيد بعضي از كارخانه داران از نام گذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني سوء استفاده مي كنند. به عنوان مثال با اينكه براي خريد چند دستگاه تلويزيون اسنوا چك كشيده و سفارش داده ايم نه از تحويل تلويزيون خبري شده و نه قيمت آن را اعلام مي كنند. گويا اصرار دارند كه از خريد كالاي ايراني پشيمان بشويم.
قاسمي
¤پنجشنبه 28 ارديبهشت با قطار يك شركت خصوصي و بليت 30هزار توماني از شيراز به تهران آمدم. از كثيفي كوپه ها گرفته تا كمبود آب در دستشويي ها، همه چيز از نامناسب بودن خدمات دهي حكايت داشت. در ضمن به دليل كيفيت نداشتن غذاي رستوران مجبور شدم 14 ساعت گرسنگي را تحمل بكنم. در يك جمله عرض مي كنم قطار دولتي را بسيار مناسب تر ديدم.
7352:0912
¤ آقا زاده هايي كه به بنگاه هاي اقتصادي كشور چنگ انداخته و از طريق هماهنگي با خارج قصد فشار آوردن به مردم را دارند بدانند اين ملت اگر لازم باشد روزه مي گيرند ولي تسليم زورگويي هاي شما و حاميان خارجي تان نمي شوند.
1177:0935
¤ تا وقتي كه قيمت اجناس موردنياز مردم در بازار ثابت نشود و التهاب قيمت ها از بين نرود اجراي مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه ها اشتباه است و به ضرر ملت تمام مي شود. درحال حاضر وضعيت بازار واقعا آشفته است.
8023:0913
¤ يخچال فريزري را كه با مارك الكترو استيل در پاييز سال 90 خريده ام تا امروز كه تماس گرفته ام خراب است و شركت سازنده از تعمير و رفع عيب محصول خود طفره مي رود. به نظر مي رسد كه بعضي از مسئولين وامدار اين شركت هستند والا چرا بايد زورشان به اين شركت نرسد.
6818:0912
¤روز جمعه 29/2/91 به همراه خانواده از شهر قم براي زيارت قبر حضرت اسماعيل نبي واقع در 45كيلومتري شهرستان ساوه عازم اين منطقه شديم. نزديك حرم كه رسيديم عده اي جوان موتورسوار را درحال رقص و آواز مشاهده كرديم. هم به حال و روز اين جوانان و هم براي وضعيت كشور غصه خوردم. چرا نبايد با وجود نيروي انتظامي در كشور يك امنيت معنوي حتي در زيارتگاه ها و اماكن مقدس براي خانواده ها وجود داشته باشد؟
حسيني
¤ تعدادي كاسب جزء در صنف فروش لوازم التحرير در بازار تهران هستيم كه قانون ، ما را مجبور به پرداخت ماليات برارزش افزوده 5 درصد كرده است. با پرداخت اين ماليات مجبور مي شويم مداد 60 تومان را به مردم به قيمت 150تومان بفروشيم ولي خدا را خوش نمي آيد.
كربلايي از كسبه تهران
¤ رأي ممتنع برخي نمايندگان مجلس به طرح ها و لوايح مفهومي غيراز خنثي بودن حضورشان در خانه ملت ندارد. چرا قانوني براي برخورد با اين تعداد نماينده غيرفعال وجود ندارد؟
8516:0919
¤علت افزايش مبلغ عوارض اتوبان تهران- قم چيست در حالي كه جاده هاي اين محور هيچ نياز به ترميم ندارد و اگر هم اين جاده احتياج به مرمت دارد، متأسفانه تاكنون هيچ اقدامي براي نوسازي جاده ها صورت نگرفته است.
جزني
¤بيمه ايران كارمندان آموزش و پرورش را گلچين مي كند، آنان را كه جوان هستند بيمه مي كند و افراد ميانسال را بيمه نمي كند، چون بيمه اعلام كرده است بازنشستگان را بيمه نمي كند. بيمه فقط دنبال منافع خود است مسئولان آموزش و پرورش بايد به فكر بازنشستگان باشند و فكري به حال اين قشر ضعيف نمايند.
مسعود دلسوز
¤ به مدير عامل شركت پخش و فرآورده هاي نفتي ايران بايد گفت دست مريزاد، دولت عدالت محور يعني اين، ما كه اين همه در مصرف بنزين صرفه جويي كرديم، حالا حقمان اين است كه بنزين ما بدون مصرف بسوزد؟ ما هم بايد مثل عده اي در جلوي پمپ بنزين بايستيم و بنزين مازادمان را بفروشيم؟
بوجاردولابي
¤كارمند سازمان آتش نشاني هستم و مسئولان اين سازمان سنوات بنده را لحاظ نمي كنند و بنده با مشكلات زيادي روبه رو هستم.
نيك اقبال
¤من اهل دامغان و از متقاضيان پروژه مسكن مهر هستم. يك سال است كه قسط بندي آن مشخص شده و هر روز سود مشاركت به آن تعلق مي گيرد در حالي كه قرار بوده اين اقساط 4درصد باشد، اما بانك صادرات دامغان زير بار نمي رود و قسط آن را دوازده درصد اعلام كرده است آيا اين كار برخلاف دستور رئيس جمهور و مصوبه دولت نيست؟
يك شهروند دامغاني
¤در مورد دادن تابعيت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اگر قرار باشد مجلس اين مصوبه را اجرايي كند، با 2، 3ميليون افغاني كه در ايران زندگي مي كنند، شاهد هجوم بيشتر افغانها به ايران خواهيم بود. از سوي ديگر افغانها را تشويق مي كند كه با دختران ايراني ازدواج كنند . اين مصوبه آسيبهاي اجتماعي زيادي به دنبال دارد.
9469-0912
¤ آيا قوانين خودساخته و غيرمنصفانه بنگاه داران كه عامل بسياري از گراني ها و هرج ومرج هاي بازار مسكن است پس از نيم قرن نبايد تغيير كند؟ كي اين فشارها بر مستأجرين خاتمه مي يابد؟
عبداللهي
¤ افزايش قيمت برخي اجناس ثانيه اي شده است دولت و مجلس هم هر كدام به دنبال كار خويشند و 124 تعزيرات هم به هيچ وجه پاسخگو نيست؟
9007---0919
¤ با عنايت به ابعاد وسيع و گسترده آشكار و پنهان پرونده بزرگ فساد مالي اين سؤال پيش مي آيد كه خاصيت و منفعت دستگاه هاي عريض و طويل و همچنين پرهزينه نظارتي در كشور چيست؟
5035---0935
¤ در شهر ملارد كرج براي نصب يك دستگاه كولر از بنده مبلغ 50 هزار تومان پول گرفته اند. به كدام صنف و اتحاديه بايد شكايت بكنم؟
2379---0936
¤ چند مرتبه پيامك فرستاده ام و نسبت به عدم پخش دعاي سفر قبل از پرواز هواپيما در مسافرت هاي هوايي داخل كشور اعتراض كرده ام. چرا چاپ نكرده ايد.
0054---0912
¤ چرا در آسانسورهايي كه در داخل كشور ساخته و نصب مي شود به جاي موسيقي هاي غربي كه از مصاديق تهاجم فرهنگي است، آثار هنري فاخر و سالم آهنگ سازان پرآوازه كشورمان مثل مرحوم جواد معروفي كه قطعه عاشورا را نواخته بود، استفاده نمي شود؟
0121---0912
¤ تا كي و تا چقدر از فرزندان دانشجوي خود بشنويم در اطراف دانشگاه تهران كتب تخديركننده و پوچ گراي صادق هدايت عرضه مي شود و افراد بي اطلاع در دام خريد اين كتاب ها قرار مي گيرند.
3487---0935
¤ در يك قسمت از سريال «حيراني» شبكه يك سيما به ميزان زيادي پر بالش در فضاي محدوده فيلم برداري پراكنده شد. از آنجا كه پراكنده شدن اين ماده در فضا براي بازيگران مخاطرات بهداشتي مثل آلرژي دارد بهتر بود از موارد مشابه استفاده مي كردند. در ضمن از كيفيت صحنه مورد نظر فيلم هم چيزي كم نمي شد.
4868---0911
¤ به هم وطنان خودم توصيه مي كنم براي داشتن معده سالم سيب، ماست كم چرب، كلم و گريپ فروت را در رأس رژيم غذايي خودشان قرار بدهند. مصرف اين مواد به هضم غذا كمك كرده و از انباشته شدن چربي در قسمت شكم و پهلوها جلوگيري مي كند.
2090---0912
¤ برخي از كساني كه در فتنه 88 بر آتش آن دميدند و اين روزها قصد دارند تا حوادث و رخدادهاي جامعه را مصادره به مطلوب نمايند با واكنش تند خانواده شهيد مهندس مصطفي احمدي روشن شهيد هسته اي مواجه شدند كه چنين افرادي حق ندارند با خانواده شهدا عكس و فيلم بگيرند چرا كه هيچ نسبتي با اين عزيزان نداشته و ندارند.
احمدزاده
¤ به راستي چه اسم هاي با مسمايي بر اشغالگران قدس شريف نهاده اند غده سرطاني، سگ هار. براي بهبود سرطان بايد جراحي كرد و از پيكر سالم غده را بيرون آورد و سگ هار نيز بايد نابود شود پس مسلمانان بپاخيزيد كه صبح نزديك است. «اليس الصبح بقريب»
8847---0919
¤ از مسئولين شركت واحد اتوبوسراني تندرو درخواست مي شود نسبت به اصلاح قسمت خانم ها و انتقال آنها به قسمت انتهايي اتوبوس ها اقدام نمايند و يا اينكه با شيشه هاي مات مانع آلودگي برخي به نگاه هاي حرام شوند.
9093---0912
¤ با بيماري اعصاب و رواني مزمن 80% و عدم كفاف حقوق دريافتي بهزيستي با 2 فرزند پسر محصل و زن مطلقه توان اداره خانواده سه نفري را ندارم از خيرين تقاضاي كمك دارم.
0585---0919
¤ معلوم نيست چرا در توليدات سيما فيلم اصرار به ترويج اشرافي گري و تجمل گرايي وجود دارد و از اين فرهنگ غلط دست برنمي دارند؟
8516-0919
¤ مسئولين و تصميم گيران در امر ورزش كشور اولاً ورزش و ورزشكار را خلاصه در فوتبال و فوتباليست ها نكنند ثانياً در آستانه المپيك از اينكه بي جهت در بين ورزش كاران و مربيان آنها اضطراب به وجود بياورند بپرهيزند.
1752-0911
¤ سنوات خدمتي بسيج طبق بخش نامه مورخ6/2/90 كه در سپاه صادر شده محاسبه نمي شود، همچنين برخي امتيازات جزئي را هم براي بسيجيان قطع كرده اند. دليل اين كارها چيست؟
3061-0912
¤ چرا اين همه خرجي كه از بيت المال براي فوتبال مي شود صرف ورزش هاي ديگر كشور مثل كشتي نمي شود، ورزشكاران ما در اين رشته افتخارات زيادي براي كشور كسب مي كنند، اما فوتباليست ها چه كردند كه اينقدر به آنها بها مي دهيم.
محمدي
¤ براساس وعده رئيس جمهور درباره مزاياي مهاجرت از تهران، زميني خريديم تا پس از بازنشستگي از تهران نقل مكان كنيم الان 5سال است كه با امور اراضي و شهرداري منطقه3 قزوين و جهاد كشاورزي اين استان سر و كله مي زنيم كه مجوز فنس كشي بگيريم تا درخت هاي ما را از بين نبرند. تمام كساني كه مجوز نگرفته اند فنس زده اند و كسي نمي گويد چرا، ما كه دنبال كار قانوني هستيم هيچ كس ترتيب اثر نمي دهد. رئيس جمهور اول بسترسازي كند، سپس از رسانه ملي تصميمي را اعلام نمايد.
شايسته
¤ وزير بهداشت اعلام كرده تعرفه هزينه زايمان طبيعي با سزارين يكي است آيا هزينه 12- 13ميليوني با يك ميليوني قابل برابري است. اين اخبار براي ترغيب زنان به سوي زايمان طبيعي است ولي واقعاً يكي شدن قيمتها اصلاً صحت ندارد.
6545-0912
¤ بايد به آل سعود گفت تو كلاه خودت را محكم بگير تا باد نبرد نمي خواهد مدعي اتحاد با بحرين باشي گروه خوني آل سعود به تفرقه بيشتر مي خورد تا به اتحاد.
يك ايراني
¤ گراني خيلي به ما فشار آورده است. آيا براي ادا و اطوار فوتباليست ها تا كي بايد دولت هزينه پرداخت كند، آيا اين عدالت است كه اين همه به فوتباليست ها توجه شود و به بازنشستگان هيچ.
يك بازنشسته تأمين اجتماعي
¤ من يك معلول اهل كرمانشاه هستم. زمينم در معبر قرار گرفته و متأسفانه اداره اوقاف ناحيه يك كرمانشاه از پاسخگويي منطقي به وضعيت حقوقي بنده خودداري مي نمايد و به جاي پاسخ مستدل مرا در جلوي خانواده تهديد به «برخورد ديگري» مي نمايد؟!
طي سال جاري بيشتر از چهل و يك بار به اين ناحيه مراجعه نموده ام و اكثر اوقات اعلام مي دارند كه مسئول ناحيه حضور ندارد؟! 11بار هم با اين اداره مكاتبه نموده ام. از رئيس محترم اوقاف استان عاجزانه درخواست مي شود نسبت به حل موضوع يك معلول و رزمنده كرمانشاهي رسيدگي نمايند.
كاظمي معلول از كرمانشاه
¤ از نيروي انتظامي تويسركان درخواست مي شود با عده اي از اراذل و اوباش كه به بهانه فروش لباس در زيرزمين پاساژ دلتا خيابان انقلاب اين شهر مبادرت به پخش موسيقي مبتذل و اغفال دختران مي نمايند برخورد نمايد.
يكي از اهالي محل
¤ از شبكه دو به ويژه برنامه خبر 30/20 درخواست مي شود از وضعيت شوشتر پس از سه سفر رئيس جمهور و عدم رفع فقر و محروميت از اين شهر گزارش هايي را تهيه و پخش نمايند.
مجيد شيرعليزاده
¤ مگر داشتن ماهواره جرم نيست و مدتي پليس اقدام به جمع آوري آن مي نمود و در اكثر شهرهاي كوچك و روستاها اين ابزاري كه فقط به جنبه شيطاني آن توسط عده اي توجه مي شد و مي شود جمع آوري شد. ولي وقتي شهروندان شهرستاني وارد تهران مي شوند گويا چنين قانوني صرفاً براي شهرستاني ها بوده و يا تهران خود كشور مستقلي است و از اين قانون مستثني شده است.
شهروندي از نقده
¤ ما مردم شهيدپرور هرسين به ايجاد كمپ براي بيماران ايدزي كه قرار است به اين شهر كوچك منتقل شوند معترضيم. از مسئولين امر انتظار مي رود به دغدغه مردم توجه نمايند.
2671-0918 و چند پيام مشابه از هرسين
¤ چطور در كشور همسايه كه سران لائيك آن را اداره مي كنند (تركيه) فيلمي ساخته مي شود كه به ترويج فضائل اخلاقي و ديني مي پردازد (كليد اسرار) ولي در كشور اسلامي خود شاهد چنين فيلم هايي نيستيم. يعني كارگردانان متعهد نداريم؟!
حسيني از فاضل آباد گرگان
¤ برخي بگومگوها و مكاتبات سران قوا علي رغم تذكر رهبر معظم انقلاب متأسفانه به سطح جامعه كشيده شده و ضمن نگران ساختن مردم اسباب خوشحالي دشمنان گرديده است. آقايان فراموش نكنند بالا آمدن آنان در انتخابات و حمايت ملت از آنان به سبب همسويي با شعارهاي انقلاب و نظام و در يك كلمه منافع ملي كشور بوده است.
طالعي
¤ وقتي در آمريكا قيمت هر ليتري بنزين 5 هزار تومان است، چه اشكال دارد كه به فرض محال در ايران دو هزار تومان بشود. افزايش قيمت بنزين اين استفاده را دارد كه هر كس يك ماشين زير پا نمي اندازد و داخل شهر راه نمي افتد كه هم آلودگي هوا ايجاد كند و هم ترافيك به وجود بياورد.
9608-0914
¤ اگر جلوي حلقه انحرافي گرفته نشود بعد از ايجاد آلودگي اقتصادي به خود انقلاب و ملت هم رحم نمي كنند و همه چيز را به آمريكايي ها مي فروشند.
6333-0911
¤ در روز شهادت حضرت ام البنين مادر حضرت ابوالفضل(ع) شاهد برپايي مراسم جشن و سرور از سوي هواداران برخي از كانديداهاي پيروز انتخابات مجلس در بعضي از شهرهاي كشور همراه با بيرون آوردن آلات لهو و لعب بوديم و تعجب كرديم چرا نيروي انتظامي واكنش و عكس العمل نشان نداد.
4257-0918
¤ اگر خانواده شهدا نخواهند سنگ فرش خيابانها و مزار شهيدشان تعويض شود كي را بايد ببينند. آيا فكر پدران و مادران پير شهدا را كرده اند كه با اين وضعيت جديد با چه دشواريهايي بايد خود را به مزار شهيدشان برسانند. قبلا به راحتي ماشين تا نزديكي مزار مي رفت ولي حالا موانع ايجاد شده امكان رفتن را سلب كرده و مادران ويلچري به دشواري و با استمداد از مردم امكان مي يابند كه بر سر مزار شهيدشان حاضر شوند.
خانواده شهيد كامل

 آيت الله آملي لاريجاني: تبعيضي در محاكمه متهمان فساد اقتصادي نداريم

رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالي قضايي تصريح كرد كه تبعيضي در رسيدگي به اتهامات متهمان فساد اقتصادي در هر رده و مقامي كه باشند نداريم.
آيت الله صادق آملي لاريجاني در اين جلسه در سخنان خود به برگزاري مستمر دادگاه فساد بانكي و دادگاه بيمه اشاره كرد و گفت: در ماه هاي اخير همواره و در تمام جلسات مسئولان عالي قضايي به موضوع برگزاري دادگاه فساد بانكي اشاره كرده ام تا كاملا مشخص شود كه قوه قضائيه قاطعانه پيگير مبارزه و برخورد با فساد است و ملت ايران بزودي شاهد نتيجه عادلانه اين دادگاه و ديگر دادگاه هاي رسيدگي به مفاسد خواهند بود.
رئيس قوه قضائيه طولاني شدن برگزاري دادگاه فساد مالي اخير را به دليل بررسي دقيق مستندات آن اعلام و تاكيد كرد: اميدوارم نتيجه اين دادگاه و دادگاه بيمه عبرتي ماندگار براي همه كساني شود كه فكر مي كنند مي توانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرت هاي اجرايي و با رانت هاي مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار بايد بدانند كه تبعيضي در رسيدگي به اتهامات متهمان فساد اقتصادي در هر رده و مقامي كه باشند نداريم.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش به آغاز دور دوم مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه «ملت و مسئولان ايران اسلامي هرگز از حق مسلم و طبيعي خود در مسئله هسته اي عقب نشيني نخواهد كرد و پيشرفت هاي هسته اي در حقيقت سند افتخار ايران اسلامي است» اظهار داشت: مردم و مسئولان ما درباره پيشرفت هاي هسته اي خود اتفاق نظر دارند و هيئت مذاكره كننده هرگز بر سر اصل حق غني سازي هسته اي معامله اي نخواهد كرد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين كه «ايران همواره اهل مذاكره منطقي و تعامل عادلانه بوده است» به نظر مقام معظم رهبري درباره حرام بودن دستيابي، توليد و استفاده از سلاح هسته اي اشاره كرد و خطاب به غربي ها گفت: به استناد احكام ديني و تعاليم و ارزش هاي اخلاقي و از همه مهم تر به اتكاي فتواي رهبر سياسي و ديني خود هرگز به سمت توليد و استفاده از سلاح هسته اي نخواهد رفت و هيچ ضمانتي در اين زمينه براي غربي ها از اين بالاتر وجود ندارد.
همچنين رئيس قوه قضائيه به در پيش بودن تشكيل مجلس نهم اشاره كرد و با تاكيد بر برگزاري سالم و قانوني انتخابات كه به تاييد شوراي نگهبان رسيد، برخي از اظهارنظرها درباره روند اين انتخابات را موجب تلخ شدن شيريني حضور گسترده مردم و بهانه اي براي جنجال آفريني رسانه هاي غربي دانست و گفت: در فضايي كه كشورها و رسانه هاي غربي و برخي اذناب داخلي آنان همواره در پي كمرنگ كردن حضور مردم در انتخابات بودند ولي مردم حضور گسترده اي داشتند و با راي خود افراد منتخب را به مجلس فرستادند، طرح برخي مطالب و زير سوال بردن سلامت انتخابات در چنين فضايي شايسته نيست.
وي ظرفيت ها و اختيارات مجلس شوراي اسلامي را بر حسب قانون اساسي بسيار بالا برشمرد و پرداختن به آن را موجب تقويت نظام دانست و با تاكيد بر اين كه همگان بايد در راس امور بودن مجلس را باور داشته باشند و بپذيرند، افزود: اگر ظرفيت ها، اختيارات و وظايف مجلس شوراي اسلامي بدرستي درك و فهم و به آن عمل شود، ديگر چنين سخناني مطرح نخواهد شد.
آملي لاريجاني سپاه پاسداران را نهادي قدرتمند با وظايف قانوني خاص برشمرد و اظهار داشت: اگر در سپاه كساني تخلف كرده باشند، ربطي به خود سپاه ندارد. كما اين كه در خود مجلس و يا قوه قضائيه و دولت نيز امكان تخلف وجود دارد.
رئيس قوه قضائيه با برحذر داشتن نمايندگان مجلس و دولت و قوه قضائيه و تمام مسئولان از پرداختن به مسائل حاشيه اي همگان را به حل وفصل مشكلات مردم بويژه مشكلات اقتصادي فراخواند و گفت: بايد همه دست به دست هم بدهيم تا مشكلات مردم كمتر شود و كشور به سمت شكوفايي و توسعه بيشتر پيش برود.
در ابتداي اين جلسه رئيس قوه قضائيه با تبريك و تهنيت حلول ماه رجب و ميلاد امام محمدباقر(ع) آزادي خرمشهر را يك حادثه تاريخي براي ملت ايران و اسباب عبرت آموزي براي آيندگان دانست و افزود: آزادي خرمشهر نشان داد كه اگر ملتي با صلابت در ايمان و اعتقاد ديني و تحت رهبري يك رهبر خردمند ديني به حركت در بيايد، تمام امور نشدني و غيرممكن، برايش امكانپذير خواهد شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي همچنين معاون اول قوه قضائيه گزارشي از اقدامات و عملكرد كارگروه تعيين كارگروه مصاديق و راهكارهاي عملي و اجرايي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را ارائه نمود كه پس از بحث و بررسي توسط مسئولان عالي قضايي، از سوي رئيس قوه قضائيه دستورات مقتضي صادر شد.

 نگراني شديد اسرائيل از موضع ضعف غرب در مذاكرات بغداد (خبر ويژه)

مقامات رژيم صهيونيستي به شدت از مذاكرات 1+5 با ايران در بغدادكلافه شده اند.
ايهود باراك با ابراز ناخرسندي از اين مذاكرات گفت: ايران تلاش مي كند به توافق فني دست يابد و ضمن به تاخير انداختن تحريم ها، پيشرفت مذاكرات را القا كند. اسرائيل معتقد است بايد ديواري مقابل ايران قرار گيرد.
نتانياهو گفته است: قدرت هاي جهاني بايد از موضع قدرت عمل كنند نه از موضع ضعف. آنها نبايد به ايران امتياز بدهند. آنها بايد خيلي صريح و روشن در كمال قدرت از دولت ايران بخواهند، از همه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم دست بردارد. تا حال مي بايست همه اورانيومهاي غني شده از ايران گرفته شده باشد و نيروگاه اتمي نزديك قم هم بايد تخليه و بسته شده باشد.
در همين حال روزنامه فرانسوي فيگارو با اشاره به نگراني هاي مقامات رژيم صهيونيستي نوشت: مقامات تل آويو مي ترسند كشورهاي غرب براي رسيدن به يك توافق با ايران خيلي شتاب به خرج دهند و از تهران فريب بخورند. اسرائيل نگران است وقتي مي بيند كه آمريكايي ها در ميانه رقابت هاي انتخاباتي و اروپائيان در وسط بحران مالي، به طور نسنجيده از راه امتيازات منحصرا نمايشي ايراني گمراه شوند و ببينند كه ايراني ها از تحريم هاي سخت تر گريخته و به برنامه هاي اتمي خويش ادامه مي دهند.
فيگارو همچنين از ترس اسرائيل نسبت به خطر انزوا نوشت و تاكيد كرد: مشكل آنجاست كه موضع رسمي فعلي اسرائيل تنها ميدان كمي براي گرفتن امتياز و مانور باقي گذاشته است. و اسرائيل كه مدام تكرار مي كند يك ايران اتمي تهديدي نه تنها براي خاورميانه، بلكه براي تمامي دنياست، مي ترسد كه، در مورد اين پرونده، قبل از هر چيز خود را در موقعيتي ايزوله و تنها بيابد.يا از سوي ديگر نزد آمريكا بيش از حد تندرو به نظر آيد. به همين دليل وزير دفاع اسرائيل، ايهود باراك، پيشاپيش به طور رسمي در واشنگتن پذيرفته است كه ايران غني سازي 5/3 درصدي را ادامه دهد.
روزنامه فرانسوي گزارش داد: نتانياهو به شدت نسبت به مذاكرات بغداد بدبين است.

 گويانيوز: اصلاح طلبان ضد انقلابي تر از ما شده اند (خبر ويژه)

محافل ضد انقلاب با سلب مسئوليت از خود، تمام تقصيرهاي شكست اپوزيسيون در مقابل جمهوري اسلامي را متوجه اصلاح طلبان مي كنند.
پايگاه اينترنتي گويانيوز نوشت: كوچ اصلاح طلبان به خارج و داشتن امكانات فراوان مجازي و غيرمجازي (با پشتيباني مالي) براي تبليغات، اين ايده را در سر پرورش مي دهد كه گويا اين دسته دوستان الان بمدت 33 سال است كه براي آزادي و احياي حقوق اوليه مدني تلاش مي كنند!!! نبود اتحاد بين گروهها و طيف هاي گوناگون سياسي خارج از كشور اين توهم را ايجاد مي كند كه گويي اصلاح طلبان براي ايجاد دموكراسي در ايران تلاش مي كنند و ديگران روز و شب در لوس آنجلس و پاريس و... به عيش و نوش مشغولند!!! از تفسيرهاي چندساعته گنجي، چه در برنامه هاي تلويزيوني خويش و ديگر برنامه ها و نوشته هاي چندين صفحه اي و رمان گونه ايشان در سايت هاي مختلف اينترنت بگيريد، تا واحدي، افشاري، سازگارا و خانم حقيقت جو كه بعنوانهاي مختلف در سمينارهاي گوناگون ظاهر مي شوند و... همگي اين آقايان و خانم ها در رنگين كردن افكار اپوزيسيون ايران (بخوانيد رنگ كردن جنبش سبز) نقش بزرگي دارند اما آنها عملاً غرق مبارزه شده اند و نمي توانند مرهمي براي زخم ما باشند. توهم بيش، مرهم ريش.
پايگاه اينترنتي خودنويس كه خود مدت ها متهم بود نفوذي جمهوري اسلامي در ميان طيفي از اپوزيسيون است، با حمله به اصلاح طلبان نوشت: بي بي سي و بهنود با هم تلاش مي كنند خلعت اصلاح طلبي به تن دكتر مصدق كنند. مصدق نخست وزيري محترم بوده اما نه درحدي كه بي بي سي و تيم بهنود مي گويند.
نويسنده اضافه مي كند: بي بي سي به جاي نشان دادن راهكار مناسب مبارزه، خود را با اين حرف ها ارضا مي كند. آنها دل خود را خنك مي كنند و مي خواهند بادكنك تركيده اصلاح طلبي را هم از طرف ديگر با اين كار باد كنند اما اين بادكنك را هر چه فوت كني باز هم پنچر است. آنها چهره شكست خورده اصلاح طلبي را بزك مي كنند اما عاجزند از اين كه مصدق يا اميركبير را بر اصلاح طلبان امروز ربط دهند. گويي كه مثلاً براي پنهان كردن بوي خرزهره در خانه خود بگوييم عجب بويي دارد گل ياس خانه همسايه!
اين پايگاه اينترنتي همچنين از قول سروش و عبدي، خاتمي را «قدرنشناس، منفعل، فرصت سوز و مذبذب» توصيف كرد.

 اسرائيل: قدرت حزب الله پس از جنگ 33 روزه 10 برابر شده است (خبر ويژه)

يك مقام اطلاعاتي اسرائيلي گفت: ايران، سوريه، حزب الله لبنان و حماس قادرند موشك هاي پرشمار با برد كوتاه، متوسط و بلند را به سمت اسرائيل شليك كنند.
ژنرال «ايتي برون» رئيس اداره تحقيقات سازمان اطلاعات و امنيت نظامي اسرائيل گفت: حزب الله هم اكنون در حال پيشرفته سازي هواپيماهاي بدون سرنشين كوچك و موشك هاي «زمين به دريا»ست.
برون در نشست كميته سياست خارجي و امنيت پارلمان اسرائيل اظهار داشت: گروه هاي حزب الله لبنان و حماس در غزه و حكومت سوريه در حال پيشرفته سازي موشك هايي هستند تا برتري نظامي و فناوري اسرائيل را كاهش دهند و نقاط ضعف در جبهه داخلي اسرائيل را مورد هدف قرار بدهند.
وي اضافه كرد: حماس، حزب الله و سوريه در حال پيشرفته سازي سيستم واحدي هستند تا بتوانند حملات هماهنگ موشكي را عليه اسرائيل اعمال كنند.
به گزارش عصر ايران به نقل از يونايتدپرس، اين مقام ارشد امنيتي نظامي اسرائيل ادامه داد: ايران هم اكنون 450 موشك در اختيار دارد كه مي تواند مواضعي را در اسرائيل مورد هدف قرار بدهد. سوريه نيز 3000 موشك در اختيار دارد كه برد آنها بين 70 تا 700 كيلومتر است و مي توانند به اسرائيل برسند. نكته مهم در اين موضوع دقت اين موشك هاست.
برون افزود: سوريه به تازگي نيز سامانه هاي پدافندهوايي بسيار پيشرفته اي را از روسيه دريافت كرده است.
يائير نافيه معاون رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل هم گفت: قدرت حزب الله لبنان نسبت به جنگ سال 2006 بسيار افزايش يافته است. حزب الله لبنان 60 هزار موشك دارد يعني 10 برابر قدرت اين گروه در جنگ سال .2006

 بي بي سي هم فهميد هتاكي به دين خريت است (خبر ويژه)

شبكه دولتي انگليس همچنان نگران است حملات علني به دين باعث آگاهي بيشتر مردم و انزواي بيشتر جريان هاي نفاق ضد دين شود.
وبسايت بي بي سي در تحليلي به قلم اكبر گنجي ابتدا حكم! داد كه «در مبارزه با جمهوري اسلامي هر كاري مجاز است و هدف، وسيله را توجيه مي كند. بدين ترتيب سخن گفتن از اخلاقي بودن هدف و وسايل و روش هاي رسيدن به هدف، بيهوده و وقت تلف كردن است. جمهوري اسلامي را به هر قيمت و هر روشي بايد سرنگون كرد» اما بلافاصله اذعان كرد كه ستيزه جويي علني با دين باعث دافعه بيشتر مخاطبان مي شود.
وي مي نويسد: دين و دينداري را نمي توان نابود كرد. تاريخ دين ستيزي نشان دهنده عدم موفقيت اين پروژه است. به لنينيست ها بنگريد كه درعرض 70 سال در روسيه و بلوك شرق سابق به جنگ دين رفتند. دستاورد آنها چه بود؟ در نهايت لنينيسم و بلشويسم شكست خورد. در جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي سابق نيز مسلمانها به دينداري خود ادامه مي دهند. يكي از پيامدهاي دين ستيزي لنينيست ها اين بود كه اسلام جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي سابق، يا اسلامي سنتي باقي ماند و يا اسلامي بنيادگرا گرديد.
بي بي سي در ادامه مي نويسد: با دين ستيزي و اهانت به دين نه تنها نمي توان مردم ايران را عليه رژيم جمهوري اسلامي بسيج كرد، بلكه نتيجه معكوس اين كنش اين است كه حكومت مي تواند مردم را عليه دين ستيزان و اهانت كنندگان عليه دين بسيج كند.
احكام فقيهاني چون آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله مكارم شيرازي، آيت الله نوري همداني، آيت الله جعفر سبحاني، آيت الله علوي گرگاني، آيت الله ملكوتي، آيت الله سيد صادق روحاني و... را در همين راستا بايد تفسير كرد.
گنجي يادآور شده است: دين ستيزان و اهانت كنندگان به دين، مخالفان ديندار را هم مخالف خود مي سازند. مخالفان با ديدن دين ستيزان به شدت هراسان مي شوند. يعني با خود مي انديشند آيا هتاكان و دين ستيزان قرار است جانشين شوند؟ اينها اينك كه فاقد قدرت هستند به دنبال نابودي اسلام و تشيع اند، اگر به قدرت دست يابند با ابزار قدرت چه بر سر دين و دينداران خواهند آورد؟ آيا قرار است تجربه اتحاد جماهير شوروي نسبت به دين و دينداران در ايران تكرار شود؟
خاطرنشان مي شود اكبر پونز جزو عناصر تندرو و جاه طلبي بود كه در عصر اصلاحات براي هتاكي به مقدسات اسلامي اجير شدند و علناً به ساحت قرآن كريم، پيامبر اسلام و ائمه معصومين عليهم السلام جسارت كردند و حتي گنجي چندي پيش منكر امام زمان(عج) شد. بدين ترتيب مي توان شدت خريت هتاكان تازه به دوران رسيده را كه از سوي رسانه هاي غربي تبليغ مي شوند، نتيجه گرفت تا آن جا كه پديده اي با مختصات گنجي نيز نسبت به نتايج معكوس عمل آنها ابراز نگراني كرده است.
پيش از اين ابراهيم نبوي خبر داده بود كه كساني از جمله همسر گنجي با تحريك وي به اعتصاب غذا، دنبال كشتن وي بودند. نبوي همچنين گفته بود «ما در دوره اصلاحات تسمه پاره كرده بوديم و همه مي خواستيم از چراغ قرمز با هم بگذريم»(!)
البته همين طنزنويس ظاهراً اندكي عاقل تر -آلت دست مهاجراني در سناريوي مضحك اسب تروا(در 22 بهمن 88) شد كه از شدت افتضاح، به سناريوي درازگوش تروا و يابوي تروا در محافل ضدانقلاب معروف شد.

 شايد فكر كردند چرا بايد مثل من را تحمل كنند (خبر ويژه)

يك عضو فراكسيون اقليت كه از راهيابي به مجلس نهم بازماند، مي گويد قهر و تحريم انتخابات كار اشتباهي بود.
قدرت الله عليخاني نامزد انتخابات مجلس نهم بود اما نتوانست راي مردم قزوين و بوئين زهرا را كسب كند. او در مصاحبه با سايت ضد انقلابي روز آنلاين تصريح كرد: اصلاح طلبان بايد با قدرت و وسعت شركت مي كردند. آنها اگر حضور فعال و پرقدرت داشتند، سرنوشت ما هم اين نمي شد. در هر انتخاباتي بايد شركت كرد. نيامدن كار درستي نبود و دلخواه مخالفين بود. مخالفين دقيقا همين را مي خواستند. اگر اصلاح طلب ها مثلا پانصد نفر ثبت نام مي كردند، حتما پنجاه نفري راه پيدا مي كردند؛ وقتي نيامدند خوب ديگر، بهتر از اين نمي شد.
وي در پاسخ اين پرسش كه «ولي چرا شما كه اين اعتقاد را داشتيد و شركت هم كرديد راي نياورديد؟»، گفت: بله؛ من البته تحليل مي كنم و نمي گويم كه صددرصد درست است؛ تحليل من هم اين است كه وقتي اصلاح طلبان (حالا بنا بر هر تحليلي) نيامدند و تعداد ما نامزدهاي اصلاح طلبان زياد نبود، شايد بعضي ها هم فكر كردند كه چرا اصلا براي تحمل نمايندگاني امثال من كه هر روز مزاحمشان باشيم، هزينه بدهند.
عليخاني درباره تركيب مجلس جديد تاكيد كرد: مجلس همان مجلس است. يعني از نظر تفكر و از نظر موقعيت اصولگرايان تغيير قابل توجهي نكرده است. چون مهره هاي اصلي تاثيرگذار همان ها هستند كه بودند.
خبرنگار پرسيد «آقاي مطهري اصولگرايان را به سه دسته تقسيم كرده؛ ايثارگران، جبهه پايداري و اصولگرايان منتقد. شما هم به اين تركيب قائل هستيد؟» كه عليخاني جواب داد: نه؛ من نظر او را ندارم و قبل از اين هم گفته ام كه در حال حاضر، آبادگران، ايثارگران و پايداري از يك تفكر هستند و در بسياري از جاها مثلا انتخاب رئيس مجلس با هم متحدند. باقي مجلس را اصولگرايان جبهه متحد تشكيل مي دهند. مستقلي هم به آن معنا نداريم.
عليخاني همچنين تاكيد كرده كه «كار درست را آقاي خاتمي كرد كه آمد و در انتخابات شركت كرد. اصلاح طلبان بايد حضور داشته باشند.»

 مدحي 2 و 3 هم اعزام شده اند اپوزيسيون مواظب باشد! (خبر ويژه)

يك شبكه صهيونيستي اعلام كرد «سردار مدحي» هاي ديگري در ميان اپوزيسيون نفوذ كرده اند كه به زودي ظهور خواهند كرد.
بالاترين نوشت: دو تا سردار مدحي ديگه تو راه هستن به زودي هم ظهور مي كنن. يكي از اين دو از طريق تركيه و ديگري از طريق دوبي يا سليمانيه عراق به خارج آمده است. يكي به آمريكا رفته و ديگري اروپا و احتمالا فرانسه. اين خبر نتيجه دو ماه تحقيقات - حداقل روزانه سه ساعت- است.
يادآور مي شود به هنگام خروج محمدرضا مدحي از ايران محافل ضدانقلاب با ذوق زدگي تمام به اين ماجرا پرداختند و چنين تبليغ كردند كه او پناهنده شده و با گروه هاي ضد انقلاب همكاري مي كند اما وقتي مدحي با جمع آوري انبوهي از اطلاعات و تصاوير به كشور برگشت و ماجراي پروژه الماس علني شد، آه از نهاد گروه هاي اپوزيسيون بلند شد به نحوي كه تا ماه ها يكديگر را به خاطر ساده لوحي و راه دادن مدحي در عمق اتاق هاي تصميم گيري خود ملامت مي كردند. 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14