(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یک شنبه 08 اردیبهشت 1392 - شماره 20475

PDF  نسخه

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ميراث اين سناريو چيست ؟ (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
تكليف (گفت و شنود)
كريستين ساينس مانيتور: اعمال فشار آمريكا بر ايران پاسخ معكوس داده است
شرمساري جامعه علمي ايالات متحده از برخورد با عطاردي؛
دانشمند ايراني بازداشت شده در آمريكا به كشور بازگشت
در نشست با آمانو تكرار شد جوسازي اعراب پيرامون فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر
وزير دفاع خبر داد
رونمايي از موشك بالستيك ايران در نيمه نخست سال جاري
روايت بي بي سي از آرامش و خشم نويسنده متعهد انقلاب (خبر ويژه)
حالا كه هاشمي و خاتمي نمي آيند آمدن من جدي تر شده (خبر ويژه)
نامزد انتخابات بايد اهل تنش باشد وگرنه نيايد! (خبر ويژه)
با خيالبافي اين يكي كارت را هم مي سوزانيم (خبر ويژه)
رد پاي القاعده را ميان متحدان آمريكا جست وجو كنيد (خبر ويژه)
 

ميراث اين سناريو چيست ؟ (يادداشت روز)


شمارش معكوس براي ثبت نام داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آغاز شده است.
از 9 روز ديگر در حالي داوطلبان مي توانند به مدت 5 روز براي نامزدي در انتخابات 24 خرداد ثبت نام نمايند كه از مدت ها قبل جماعتي «سناريوي آمدن، نيامدن» برخي از نامزدهاي احتمالي را مطرح كرده و به بهانه هاي مختلف در فضاي رسانه اي اين سوژه را پمپاژ مي كنند.
بديهي است همه جريان ها و سلايق سياسي معتقد به «جمهوري اسلامي» مي توانند در انتخابات شركت كنند و اين موضوع هم در قانون اساسي مورد تاكيد قرارگرفته و هم بارها رهبر انقلاب بدان تصريح و تاكيد داشته اند.
بنابراين هر فردي كه بتواند شرايط و ويژگي هاي قانوني براي كانديداتوري در جايگاه حساس و خطير رياست جمهوري را داشته باشد مي تواند نامزد بشود.
البته مطابق قانون كه «صلاحيت» افراد براي كانديداتوري در اين جايگاه بايد توسط شوراي نگهبان احراز بشود.
بنابراين مكانيسم قانوني ثبت نام داوطلبان براي نامزدي در انتخابات بسيار روشن و خالي از ابهام است.
در اين ميان نكته اي كه قابل اعتناست تلاش ها و تحركات جرياني است كه مي كوشد «خط تحميل نامزدهاي خاص» را به فضاي افكار عمومي القا نمايد.
از سوي ديگر؛ رفتارشناسي دشمن پيرامون انتخابات 24 خرداد به وضوح نشان مي دهد اين خط در امتداد چالشي است كه براي انتخابات در پيش رو طراحي شده است.
به عبارت ساده و خلاصه، رصد و تحليل رفتار و گفتار دشمن حاكي از آن است كه در انتخابات سال 88 «چالش در مشروعيت انتخابات» هدف گرفته شده بود كه البته طرفي نبستند.
در انتخابات اسفند 90 (مجلس نهم) و اولين انتخابات بعد از فتنه 88، «چالش در مشاركت» نشانه روي شده بود كه آحاد ملت با حضور پرشور خود، نقشه دشمن را نقش بر آب كردند.
اكنون به نظر مي رسد براي انتخابات در پيش رو، «چالش در كانديداها و تحميل نامزدهاي خاص»! دنبال مي شود كه بخشي از اين ماجرا توسط «سناريوي آمدن، نيامدن» مورد پشتيباني قرار گرفته است.
درباره سناريوي ياد شده و خط تحميل نامزدهاي خاص گفتني هايي هست؛
1- سناريوي «آمدن، نيامدن» برخي از نامزدهاي احتمالي در شرايط كنوني به يك بازي كودكانه شبيه است كه از حداقل هاي يك سناريوي سياسي برخوردار نيست.
به عبارت ديگر، اگر در دوره اي اين ترفند در قالب يك سناريو عرضه مي شد اكنون بدون شك كاركردهاي يك سناريو را ندارد.
در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم (سال 84) سناريوي «آمدن، نيامدن» يكي از نامزدها از سوي يك طيف سياسي به صحنه آمد و هر چند اميد و آرزوي فراواني پيوست آن سناريو بود ولي در نهايت جواب نداد و باخت بزرگي را براي حاميان و مدعيان رقم زد كه پيش از آن القاء مي كردند اگر فلاني بيايد كار تمام است.
جالب اينجاست كه در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم (سال 88) نيز اين سناريو يك بار ديگر تجربه شد و «آمدن» يا «نيامدن» اين بار دائر مدار «موسوي» يا «خاتمي» شد كه دومي از رقابت گريخت و اولي هم «آمد» و باخت ديگري را براي طيف سياسي موسوم به اصلاحات رقم زد.
اكنون سؤال اين است كه اگر اين جماعت و طيف سياسي حامي آن از يك سوراخ دو بار گزيده شده است چرا براي بار سوم به سناريويي دلخوش كرده كه همان نتيجه را دارد؟
2- شايد گفته شود علت تمركز بر سناريوي «آمدن، نيامدن» و بسترسازي براي برخورداري از حمايت افكار عمومي، بخاطر اين است كه شرايط و اقتضائات اين دوره عوض شده است.
در پاسخ بايد گفت بدون ترديد شرايط تغيير يافته ولي نه بدان صورت كه جماعتي فكر كنند چرخش افكار عمومي بسوي آنهاست. بلكه اين تغيير را مي توان در افزايش بصيرت مردم و شناخت بيشتر آنان از جريانات منحرف و وابسته دانست. بصيرتي مثال زدني كه بعد از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بارها خود را نشان داده است و حماسه 9 دي، حماسه انتخابات مجلس نهم، حماسه حضور بي نظير مردم در 22 بهمن و... از جمله آنهاست.
نتيجه آن كه اگر تغييري هم در اين دوره براي انتخابات رخ داده است شناخت و تجربه بيشتر مردم و راي دهندگان نسبت به نامزدهاي احتمالي است.
جرياني تلاش مي كند فضا را آنچنان مصادره به مطلوب نمايد كه گويا با باخت هاي پي درپي در تمامي انتخابات اخير اكنون اقبال مردمي را بدست آورده اند.!
نكته اين است كه اولا؛ با سناريوي تكراري و نخ نما شده «آمدن، نيامدن» و تبليغ بر كانديداهاي خاص، اقبال مردمي ايجاد نمي شود و ثانياً؛ حافظه تاريخي مردم را نمي شود با سناريوسازي پاك كرد.
تورم 50 درصدي، ظهور و بروز طبقه اشرافيت، دوري از آرمان ها و ارزش هاي اسلامي، الگوي توسعه غربي و غيربومي، نگاه اقتصادي به فرهنگ، گراني هاي افسارگسيخته و... بخشي از آن كارنامه است كه در اذهان باقي مانده است. نكته در اينجاست كه اگر امروز مردم بحق به بسياري از مشكلات و نابساماني ها انتقاد دارند از قضا بخاطر اين است كه بخشي از رفتارهاي دولت شبيه به دولت هاي قبلي در دوره سازندگي و اصلاحات شده است و اين نقطه، نقطه رويگرداني مردم است نه اقبال مردمي كه جماعتي و جرياني مي خواهند از «هيچ»، «موج» بسازند!
3- بازيگردان سناريوي «آمدن، نيامدن» در شرايط كنوني جرياني است كه مي داند و باور دارد كه نمي تواند بيرون از بستر «جمهوري اسلامي» به صحنه انتخابات بيايد و براي همين، تحريك برخي از نامزدهاي احتمالي براي «آمدن» را در دستور كار قرار داده است. آيا جماعت قليلي كه به دنبال «جمهوري ايراني» هستند و اين شعار را در فتنه 88 سردادند شانس پيروزي در انتخابات را دارند؟ بدون ترديد اين احتمال مساوي با صفر است و يا كساني كه بارها انحراف و دوري خود از مباني اصلي اسلام و انقلاب را جار زده و مي زنند مي توانند اميدي به تأييد صلاحيت داشته باشند؟! پاسخ به يقين، منفي است.
سؤال بعدي اين است كه آيا به نامزدهايي اميد بسته اند كه تنها از فيلتر قانوني شوراي نگهبان در خصوص احراز صلاحيت ها عبور كنند؟ باز هم پاسخ منفي است چون اين كانديداي احتمالي مورد تأييد اين طيف راديكال و افراطي و فتنه گر نيست.
پس هدف از اين سناريو چيست؟
4- همانطور كه گفته شد سناريوي ياد شده در امتداد همان خطي است كه «چالش در كانديداها» را دنبال كرده و گمان مي كند از اين طريق مي تواند آرايش سياسي نامزدهاي احتمالي را بهم بزند و اين چالش، به كاهش اميد مردم در صحنه انتخابات بينجامد.
ولي بايد گفت، مردم بازي دشمن را به خوبي فهميده اند و بر سناريوهايي كه منتهي به آن بازي مي شود خط بطلان كشيده اند و مشكل اصلي بيش فعالي دشمن در صحنه انتخابات پيش رو است كه هر چند تحركاتش زياد است ولي تمركز خودش را از دست داده است و به تعبير حكيمانه رهبر انقلاب، (ديروز در جمع پرشور هزاران نفر از كارگران)، «ملت ايران پيروز ميدان انتخابات 24 خرداد است».
حسام الدين برومند

 

كيهان و خوانندگان


سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ از تلاش دانشمندان عرصه دفاعي كشور در نصب موشك هايي با برد 200 كيلومتر بر روي هواپيماهاي جنگنده سپاسگزاري مي كنم. اين موشك ها بهترين پاسخ عملي به نيروهاي متجاوز آمريكايي است كه با سامانه هاي ليزري خود آمدند و در ادعاهاي مضحكي مطرح كردند كه مي خواهيم حضور خود را در خليج فارس تثبيت كنيم.
يك هموطن
¤ آقاي چاك هيگل! خيالتان راحت باشد. مسائل هسته اي ايران خوشبختانه به رئيس جمهور فعلي و آينده مربوط نيست و اين وظايف خطير جزو اختيارات رهبري و ملت است.
غلامرضا عوني
¤ رئيس جمهور محترم! در دوره اول رياست جمهوري مردم چه نذرها كردند و روزه هاي مستحبي گرفتند چرا كه شما را فردي مكتبي و تابع ارزشهاي ديني و ولايي مي دانستند همين افراد در حال حاضر با چرخشي كه در شما ايجاد شده و بسياري را دل آزرده كرده ايد مي خواهند همان نذرها را انجام دهند تا شما از عقلانيت و ديدگاه گذشته دور نشويد. به عنوان يك هموطن كه دوستدار شما بودم از شما خواهش مي كنم به جاي برخي نشست ها و گفتارهاي غيرواقع و ناصواب زماني در خلوت، مروري به گفتار و رفتار اوليه خود داشته باشيد و اين روزهاي آخر مسئوليت بيش از اين خون به دل اصحاب انقلاب نكنيد.
طالعي
¤ چند نفري كه در اطراف رياست محترم جمهوري حلقه زده اند و به باند انحرافي معروف شده اند و جزء مطرودين از سوي امت حزب الله هستند مناسب نيست كه از طريق رانت قدرت و استفاده از بيت المال به ملت تحميل شوند.رفتارهاي غيرمنطقي آقاي رئيس جمهور در تحميل اين گروه انحرافي فرصت هاي پيش روي نظام را هدر مي دهد. آقاي احمدي نژاد هم بايد بداند كه يك راي بيشتر ندارد و مردم تحميل نامزد و گزينه دولت را نمي پذيرند.
بختياري و رسولي
¤ سفرهاي استاني رئيس جمهور در اين شرايط فقط جنبه تبليغات دارد. 2 ماه مانده به پايان كار دولت، چه كاري مي توان انجام داد. وعده هاي يارانه بيشتر و دادن وعده هاي بي عمل فقط جنبه تبليغي دارد.
يك شهروند
¤ به رئيس جمهوري راي مي دهم كه ضمن جاذبه هاي قوي داراي دامنه هاي قدرتمند و مرزبندي هاي جدي با عوامل مزاحمت در مسير پيشرفت و عدالت باشد و اهل باج دادن و باندبازي و عوام فريبي و تخفيف دادن و كوتاه آمدن بر سر اصول نباشد و خداترس باشد تا روحيه شجاعت و عزت نفس در مواجهه با دشمنان را داشته باشد.
محمود قلي نژاد
¤ اگر به جاي بشار اسد بودم اعلام مي كردم اولين نفت كشي كه نفت را به وسيله تروريست ها براي دزدهاي اروپا ببرد منهدم خواهد شد تا دزدان اروپايي بفهمند غارت كردن نفت ملت سوريه به راحتي امكان پذير نيست و پول نفت از گلوي آنها پايين نخواهد رفت.
يك شهروند
¤معاون وزير صنعت و معدن مي گويد ارز مرجع از روغن قطع شده است در حالي كه معاون اول رئيس جمهور مي گويد اين مطلب اشتباه اعلام شده است. چرا با اين حرفهاي متناقض برخورد نمي شود.
6716---0912
¤ به مسئولان شهرستان قم بايد هشدار داد كه آپارتمان سازي و برج سازي در اين شهر مذهبي و مهاجرت افراد به اين شهر مقدس آسيب هاي اجتماعي زيادي به ساكنان شهر قم وارد مي كند و كنترل و نظارت بر آن سخت تر مي شود.
رفيع پور
¤ از رئيس جمهور محترم درخواست مي شود به مسئولان امر دستور دهند پاداش پايان خدمت خانواده شهدا را پرداخت كنند تا باري از دوش اين چشم و چراغ هاي ملت برداشته شود.
جعفرزاده از تبريز
¤ چند سال پيش رئيس بنياد شهيد در گفت و گوي خبري شبكه 2 سيما اعلام كرد براي جانبازان موجي و شيميايي نياز به مدارك اوليه پزشكي نيست. مدتي بعد همين موضوع را هيئت دولت به عنوان يك مصوبه تصويب كرد ولي امروز كه به بنياد شهيد مراجعه مي كنيم مي گويند چند سال صبر كنيد تا ابلاغيه آن بيايد.
0950---0919
¤ برخي از كاركنان دولت از سهميه سوخت آژانس استفاده مي كنند. اگر سامانه كارت سوخت به سامانه كاركنان رسمي دولت متصل شود سوءاستفاده كنندگان مشخص مي شوند.
3559---0911
¤ با توجه به شيب كندي كه تهران دارد سيستم فاضلاب آن دچار مشكل است و دبي ورودي آب تهران كه از چند سد و حلقه هاي متعدد چاه تأمين مي شود با دبي خروجي آب طراحي شده همخواني ندارد. لطفاً در مورد دبي خروجي فاضلاب تهران بازنگري شود.
كاشاني
¤20 سال است كه درخواست تجهيز كتابخانه اسحاق آباد نيشابور را از دستگاه هاي بالادستي خود داريم ولي متأسفانه كاري انجام نمي دهند. اميدواريم با انعكاس مشكل در اين ستون قدمي از سوي مسئولين امر برداشته شود.
0294---0936
¤ مدت 2 سال است كه هزينه هاي درمان جانبازان شاغل نه از طرف بنياد پرداخت مي شود و نه از طرف ادارات مربوط. اين مسئله مشكلات زيادي براي جانبازان ايجاد كرده وزندگي را بر جانبازان سخت كرده است. چرا مسئولان نسبت به وضعيت درماني ما بي تفاوت شده اند.
0413---0918
¤ هزينه يك سال درآمد تمام چايكاران گيلان و مازندران 50 ميليارد تومان نمي شود كه آقاي احمدي نژاد اين مبلغ را در استاديوم آزادي صرف كرد و حيف و ميل نمود. با 50 ميليارد تومان مي توان يك سال چايكاران را حمايت كرد. جاي تأسف دارد در كشوري كه نياز به خودكفايي و توليد داريم اين طور بيت المال حيف و ميل شود.
نصيري پور- لاهيجان
¤ از اهالي روستاي وادان از توابع شهر آبسرد در 65 كيلومتري تهران هستيم. اين روستا بزرگ ترين روستاي آبسرد است ولي متأسفانه هيچ يك از خيابان هاي اين روستا آسفالت نشده است. از مسئولان و شوراي شهر تقاضا داريم فكري به حال ما اهالي اين روستا بكنند.
كوهي
¤ بجاست كه روز رحلت ام البنين مادر گرامي حضرت اباالفضل العباس روز «مادران شهيد» نام گذاري شود.
عبدلي وارسته از رفسنجان
¤ چند ماهي است كه تلفن همراه اول و ايرانسل برخلاف رويه قرآن كريم و اهل بيت مشتركين خود را به اسراف كردن دعوت مي نمايند كه اگر مثلا 20-10 دقيقه صحبت كنيد يك ساعت به شما هديه مي دهند و شما مي توانيد يك ساعت مجاني صحبت كنيد؟! در صورتي كه قرآن كريم اسراف كنندگان را برادران شيطان قلمداد كرده است. شايسته است شركت هايي چون همراه اول و ايرانسل و... براساس منويات و معارف اسلامي كشورمان گام بردارند نه براساس سود و پول.
احمد احمدزاده
¤ از آبان ماه سال گذشته براي دريافت وام ازدواج در سايت مربوطه ثبت نام كرده ام. به خاطر نداشتن اعتبار تاكنون به چند بانك پاسكاري شده ام. كم كم دارم از همه چيز نااميد مي شوم چرا بايد در آغاز زندگي مشترك به جاي اينكه دلگرمي به ما جوانان بدهند سنگ سر راه مي اندازند.
مطلبي
¤ مردم از خودروسازان داخلي كه هر روز از كيفيت خودروها كم و بر قيمت آن اضافه مي كنند و نه به جان مردم رحم مي كنند و به مال مردم و تازه طلبكار هم هستند دل خوشي ندارند.
0194---0937
¤ طي 3 سال گذشته فقط ساخت و سازها در محله نصر منطقه 15 نبرد جنوبي بلوار شاهد جمعيت را تا 4 برابر افزايش داده اما از توسعه و ساخت و ساز مساجد جديد كه يكي از نيازهاي اساسي و فرهنگي مردم است هيچ خبري نيست ولي تعداد بنگاه هاي املاك محل نيز از 50 واحد گذشته است!
ابوذر

 

تكليف (گفت و شنود)


گفت: همه نامزدهاي رياست جمهوري اعلام كرده اند كه براي نامزدي خود احساس تكليف كرده اند!
گفتم: چه احساس مسئوليت لطيف و عميق و مردم دوستانه اي؟!
گفت: همه آنها هم مي گويند به نفع هيچكس كنار نخواهند رفت!
گفتم: اين هم نشانه اوج فداكاري آنهاست كه نمي خواهند و حاضر نيستند وظيفه و تكليف خود را روي دوش ديگران بگذارند!
گفت: همه آنها هم ادعا مي كنند در نظرسنجي ها از بقيه نامزدها جلوتر هستند!
گفتم: اين هم نشانه صداقت آنهاست كه حاضر نيستند حتي يك كلمه دروغ هم بر زبان خويش جاري كنند!
گفت: مرد حسابي! چرا پرت و پلا مي گويي؟! اگر راست مي گويند چرا هر جا كه پاي رياست در ميان است احساس تكليف مي كنند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! در دوران جنگ از شخصي پرسيدند؛ چرا هنوز پايت به جبهه نرسيده، برگشتي؟ و يارو گفت؛ به من گفته بودند مملكت در خطر است ولي وقتي به جبهه رفتم متوجه شدم كه جان خودم در خطر است و برگشتم تا به تكليف واقعي خود كه حفظ جان است عمل كرده باشم!

 

كريستين ساينس مانيتور: اعمال فشار آمريكا بر ايران پاسخ معكوس داده است


به نوشته كريستين ساينس مانيتور، برخي مقامات ارشد سابق آمريكا معتقدند فشارهاي كاخ سفيد به ايران پاسخ عكس داده است.
به گزارش فارس، روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور در گزارشي به قلم «اسكات پترسون» تصريح كرده است كه اعتماد بيش از حد دولت اوباما به تحريم ها بر ضد ايران باعث شده است تا از منظر برخي تحليلگران، اصل توافق ديپلماتيك با ايران به خطر افتد.
بنابراين گزارش، يك سال گفت وگوهاي سطح بالا بين ايران و قدرت هاي جهاني پيشرفت چنداني نداشته است. اكنون برخي مقامات ارشد سابق آمريكا بر اين باورند كه تلاش كاخ سفيد براي اعمال فشار بر ايران احتمالا در حال پاسخ معكوس است و پيشنهاد مي كنند كه بايد به مسير ديپلماتيك اهميت بيشتري داده شود تا تعادل برقرار گردد.
«جان ليمبرت»، از معاونان سابق وزارت امور خارجه آمريكا بر اين باور است كه دولت اوباما در حالي كه سياست دوگانه ديپلماسي و فشار را در پيش گرفته، تنها به تحريم اهميت داده است. از نظر او، 95 درصد تلاش هاي آمريكا محدود به تحريم بوده است.
«تام پيكرينگ»، معاون سابق وزارت خارجه آمريكا نيز مي گويد كه اكنون وقت آن رسيده است كه آمريكا همان اندازه كه بر روي تحريم سرمايه گذاري كرده است، بر روي مذاكرات هم سرمايه گذاري كند.
از منظر پيكرينگ، اولين گام در اين راستا اين است كه رئيس جمهور آمريكا تصميم قطعي خود را در اين خصوص بگيرد و به كارمندان خود دستور دهد كه «من يك توافق مي خواهم.»
«جيمز دابينز»، يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا در دوران جورج دابليو بوش هم بر اين باور است كه اكنون آمريكا بايد پيشنهادهاي بهتري را به ايران ارائه كند.

 

شرمساري جامعه علمي ايالات متحده از برخورد با عطاردي؛
دانشمند ايراني بازداشت شده در آمريكا به كشور بازگشت


دكتر عطاردي، استاد بازداشتي دانشگاه شريف در امريكا در بدو ورود به كشور با ابراز خوشحالي از بازگشت به وطن، تاكيد كرد جامعه علمي آمريكا اين نوع برخورد دولتمردانشان را يك نوع شرمساري براي آمريكا مي دانستند .
سيدمجتبي عطاردي كه روز شنبه پس از 16 ماه حبس خانگي در آمريكا در ميان استقبال جامعه دانشگاهي و خانواده و همچنين اصحاب رسانه وارد كشور شد، طي سخنان كوتاهي در جمع خبرنگاران تخصص خود را طراحي مدارهاي مجتمع ماكرو الكترونيك عنوان كرد و گفت: بنده در دانشگاه علاوه بر تدريس، هم طراحي مي كنم و هم درس مي خوانم. تقريبا 30 سال است كه به آمريكا رفت و آمد دارم؛ 12 سال براي تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا آنجا بودم و چند سالي نيز در آنجا كار كردم و پس از آنكه به ايران بازگشتم، مرتب به آنجا رفت و آمد داشتم، تا از نظر علمي خود را به روز نگه دارم.
اين استاد بازداشتي ايراني در آمريكا در خصوص سفر اخير خود كه به 16 ماه حبس خانگي در آمريكا منجر شد، اظهار داشت: بنده براي شركت در كنفرانسي در حوزه مدارهاي حالت جامد به اين كشور سفر كرده بودم و همچنين قرار بود ملاقاتي با استاد قبلي خود داشته باشم، اما چون در فرودگاه دستگير شدم، فرصتي براي ملاقات با استادم هم فراهم نشد.
به گزارش ايسنا، عطاردي در ادامه در خصوص نحوه رفتار آمريكايي ها تصريح كرد: صرف نظر از هنگام دستگيري و ورودم به زندان، آنها چون متوجه شدند كه چه كسي را دستگير كرده بودند، سعي مي كردند حفظ ظاهر كنند.
وي در عين حال در خصوص واكنش جامعه علمي آمريكا به اين مسئله نيز اظهار كرد: آنها بسيار ناراحت بودند و اين رفتار را يك نوع شرمساري براي آمريكا مي دانستند.

 

در نشست با آمانو تكرار شد جوسازي اعراب پيرامون فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر


سفرا و نمايندگان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي آنچه خطرات نيروگاه بوشهر ناميدند، با مديركل آژانس تشكيل جلسه دادند.
نمايندگان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به رياست عبدالكريم بوجيري، نماينده بحرين با يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تشكيل جلسه دادند تا آنچه كه به زعم شان «پيام جمعي و مشترك شان در خصوص نگراني هاي عميق خطر نيروگاه بوشهر به ويژه بعد از زلزله اخير در ايران و تاثيرات احتمالي آن بر ساكنان و محيط زيست منطقه» خواندند، را منتقل كنند.
بنابر گزارش روزنامه البيان چاپ امارات، بوجيري به محتواي اين پيام مشترك كه بيانگر مواضع متحد كشورهاي حوزه خليج فارس در قبال نيروگاه بوشهر، خطرات آن بر منطقه خليج فارس و احتمال وقوع حوادث هسته اي مشابه در آينده هم چون نشت مواد راديواكتيو است، اشاره كرد.
آنها هم چنين از آمانو خواستند تا ايران را به تعهد به اجراي بالاترين معيارهاي ايمني هسته اي در نيروگاه بوشهر، پيوستن به توافقنامه ايمني هسته اي و اتخاذ كليه تدابير لازم در اين زمينه تشويق كند.
نمايندگان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در ادامه بر ضرورت اعزام يك تيم متخصص فني از سوي آژانس به ايران به منظور معاينه و بررسي نيروگاه هسته اي بوشهر، جلوگيري از آسيب هاي احتمالي و تاكيد بر سلامت ايمني اين نيروگاه تاكيد كردند.
آمانو نيز با بيان اين كه كاملا مواضع كشورهاي عضو شورا را در اين باره درك مي كند، بر آمادگي آژانس براي همكاري با همه كشورهاي عضو شورا به منظور استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد كرد و گفت كه آژانس به مسئله بلاياي طبيعي كه در منطقه و در نزديكي نيروگاه بوشهر رخ مي دهد، توجه دارد.
ادعاي مقامات عربي در حالي مطرح شد كه «محمد احمديان» معاون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با تاكيد بر اين كه نيروگاه بوشهر با توان مقاومت در برابر زلزله اي به قدرت حداقل 8 ريشتر ساخته شده است در گفت وگو با شبكه العالم درباره تبليغات سوء كشورهاي عربي حوزه جنوبي خليج فارس درباره ايمني نيروگاه بوشهر گفت: همان طور كه گفتم اين زلزله اولا شدت كمي در مقايسه با مقاومت نيروگاه داشته و ثانيا فاصله كانون زلزله با نيروگاه زياد بوده است؛ بنابراين نمي تواند يك امتحان قوي از قابليت هاي نيروگاه باشد، اما در حد خود نشان داد كه نيروگاه با مشكلي در برابر اين قبيل حوادث طبيعي روبرو نخواهد شد.
معاون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، افزود: نيروگاه اتمي بوشهر براساس پيشرفته ترين و سختگيرانه ترين استانداردهاي بين المللي طراحي شده است. در تمام مراحل ساخت نيروگاه بر اعمال اين استانداردها نظارت قوي شده است و مركز «نظام ايمني» جمهوري اسلامي ايران كه تحت نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي پايش مي شود بر ايمني نيروگاه نظارت داشته است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر اگرچه نيروگاه بوشهر متعلق به جمهوري اسلامي ايران است، اما به طور طبيعي تابلويي از توانمندي ها و قابليت هاي صنعت هسته اي روسيه هم به شمار مي آيد، از اين رو پيمانكار روس هم با كمال دقت مسائل ايمني را رصد كرد.

 

وزير دفاع خبر داد
رونمايي از موشك بالستيك ايران در نيمه نخست سال جاري


وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشورمان اظهار داشت: موشك هاي جديد بالستيك و كروز ايراني در نيمه نخست سال جاري رونمايي خواهد شد.
سرتيپ پاسدار «احمد وحيدي» در گفت وگو با مهر، در پاسخ به اين سؤال كه در حوزه موشكي، جديدترين دستاوردهاي كشور چيست؟ افزود: موشك هاي جديد هوا پايه و بالستيك جديد جمهوري اسلامي در نيمه اول سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. همچنين بهره برداري هاي ديگري از جمله يك موشك جديد كروز با برد بيشتر نسبت به نمونه هاي قبلي و بمب هاي جديد در طرح هاي جديد دفاعي كشور جاي دارد.
وزير دفاع تصريح كرد: در حوزه هوايي هم بالگردهاي جديد و هم پرنده ها و پهپادهاي جديدي به اضافه ليست ديگري از ادوات به بهره برداري خواهد رسيد.
سردار وحيدي در پاسخ به اين سؤال كه هواپيماي جنگنده كوثر هم در طرح هاي جديد دفاعي كشور جاي دارد يا خير؟ گفت: تكميل طرح هواپيماي جنگنده كوثر در دستور كار وزارت دفاع قرار دارد اما در نيمه اول سال جاري افتتاح نخواهد شد.
وي درباره تجهيزات و ويژگي هاي جنگنده كوثر نيز خاطرنشان كرد: اين هواپيماي جنگنده ويژگي هاي ممتازي نسبت به نمونه هاي مشابه ديگر دارد، اما اجازه بدهيد ساير موارد در زمان بهره برداري مورد اشاره قرار گيرد.

 

روايت بي بي سي از آرامش و خشم نويسنده متعهد انقلاب (خبر ويژه)


شبكه دولتي انگليس عليه نويسنده متعهد و پيش كسوت انقلاب مرحوم اميرحسين فردي(ره) عقده گشايي كرد.
بي بي سي مرحوم فردي را به سانسورگري متهم كرد و در عين حال درباره وي نوشت: اميرحسين فردي كه در سن 64 سالگي درگذشت، يكي از نويسندگان و روزنامه نگاراني بود كه در ساختار قدرت حاكم بر ايران پس از انقلاب، نفوذ داشت. او از سوي برخي از نزديكانش به چهره اي آرام و مهربان در عرصه ادبيات توصيف مي شود، اما هستند كساني كه معتقدند در پشت اين آرامش، خشمي نسبت به نويسندگان و شاعران منتقد حكومت نهفته بود. بي شك، اميرحسين فردي را مي توان مروج ادبيات مسجد و هيات هاي مذهبي در ايران دانست. او قبل از انقلاب، در سال 1354، در يكي از مسجدهاي تهران به نام جوادالائمه با تأسيس كتابخانه اي، عده اي از همفكرانش، نظير بهزاد بهزادپور و فرج الله سلحشور را گرد هم آورد.
بي بي سي با اذعان به اينكه «فردي در آثارش مدافع جمهوري اسلامي به شمار مي رفت» نوشت: رمان اسماعيل مهم ترين نوشته او بود كه از سوي نويسنده به «انقلاب اسلامي» تقديم شد. او مرد پشت پرده مميزي كتاب بود [!] و حتي گفته مي شد وزارت ارشاد كتاب هاي رسيده را براي بررسي به دفتر فردي در موسسه كيهان مي فرستد.
بي بي سي آنگاه راز ناخرسندي خود از اين نويسنده متعهد را بروز داده و مي نويسد: اميرحسين فردي درباره آيت الله خامنه اي گفته بود «حضرت آقا نه تنها نسبت به مقوله هنر توجه خاصي دارند، بلكه در ادبيات اعم از شعر و داستان صاحب نظر هستند و اين نعمت بزرگي است كه نصيب جامعه ايران شده است.» اما آن سوي دفاع او از جمهوري اسلامي، اظهارنظرهاي تند وي نسبت به مخالفان نظام قرار دارد. او در يادداشت شديداللحني خطاب به محسن مخملباف نوشت؛ «خوب است اين را بشنوي كه هنوز هم بوي گند آن كفش هاي پت و پهن كهنه و جوراب هاي پاره پوره و كثيفت كه ماه به ماه نمي شستي، توي خانه ما مانده است. مثل اين كه اصلا مشرب تو اين است كه پشت سر ميزبان بروي حرف بزني و لودگي كني؛ كاري كه الان داري با ملت ايران مي كني و تصويري وارونه از اين ملت رشيد و نجيب به چپاولگران و آدم كشان غربي مي دهي.» فردي حوادث پس از انتخابات سال 1388 را «فصل پوست اندازي جمهوري اسلامي» توصيف كرد و گفت «دشمن خواست براندازي كند اما خدا تقدير ديگري براي مان نوشته بود». او همچنين درباره كنار گذاشتن ميرحسين موسوي از فرهنگستان هنر، گفت؛ «موسوي ديگر وجاهت و لياقت نشستن بر كرسي رياست فرهنگستان هنر را نداشت و بايد عوض مي شد.»


 

حالا كه هاشمي و خاتمي نمي آيند آمدن من جدي تر شده (خبر ويژه)


عضو حزب كارگزاران گفت با توجه به اينكه هاشمي و خاتمي جواب قطعي نداده اند احتمال حضور بنده در انتخابات جدي تر شده است.
اسحاق جهانگيري گفت: گزينه اول اصلاحات خاتمي است و گزينه بعدي آنها هاشمي است اما هيچكدام براي حضور در انتخابات جواب قطعي نداده اند.
وي در حاشيه مراسم ختم پدر علي تاجرنيا، اضافه كرد: بنابراين احتمال حضور بنده در انتخابات جدي تر شده اما هنوز هيچ چيز مشخص نيست.
در همين حال علي محمد نمازي نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار با اشاره به ملاقات اخير اين گروه با هاشمي رفسنجاني گفته است جلسه ديدار اصلاح طلبان با آيت الله هاشمي رفسنجاني را مهم، مثبت و خوب ارزيابي مي كنم.
نمازي درباره اخبار درج شده در مورد اينكه «تا سه روز ديگر تكليف حضور يك نفر از بين خاتمي و هاشمي براي حضور در انتخابات مشخص مي شود» گفت: تاييد نمي كنم كه تا سه روز ديگر حضور آن ها مشخص شود و يا حتي خاتمي و هاشمي بخواهند در عرصه انتخابات ورود پيدا كنند.
در حالي كه برخي محافل رسانه اي از تمايل هاشمي به نامزدي خاتمي خبر مي دهند، برخي ديگر هاشمي را مخالف اين امر مي خوانند. در ديدار ماه گذشته خاتمي و هاشمي تعارفاتي ميان طرفين براي نامزدي ديگري و محذوريت هر يك از آنان مطرح شده بود. بخش فارسي العربيه اخيرا نوشت: «گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه هاشمي رفسنجاني روز يكشنبه با اعضاي كمپين حمايت از خود تشكيل جلسه خواهد داد و تصميم خود درباره نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را اعلام خواهد كرد. او تصميم به حضور در اين جلسه را پس از جلسه شامگاه سه شنبه گذشته با اعضاي شوراي هماهنگي اصلاحات گرفته است. گفته مي شود هاشمي رفسنجاني در اين جلسه، درباره دلايل نامزد شدن خاتمي در انتخابات سخن خواهد گفت».
يادآور مي شود هاشمي در ديدار با گروهي از اصلاح طلبان گفته بود اگر فردي با وجهه داخلي و بين المللي و مشاركت بالاي مردم رئيس جمهور شود مي توان مشكلات را رفع كرد.
در همين حال سيدمحمد خاتمي در ديدار با گروه موسوم به جوانان اصلاح طلب گفته است: در انتخابات دوره قبل گفتم كه دلمان مي خواهد جمع كثيري، بخصوص از جوانان كه گرد هم آمده اند آزادانه دور هم جمع باشند و بحث و گفت وگو كنيم و ساز و كار فعاليت هاي مسئولانه اجتماعي و سياسي را پيدا كنيم، ولي نتيجه كار اين شد كه بسياري از همين بچه ها الان يا در زندان هستند و يا گرفتار مشكلات متعدد!. آقايان كروبي و موسوي و خانم رهنورد همچنان در حصر به سر مي برند؟ بايد همه تلاش ما اين باشد كه شرايط مزبور ادامه پيدا نكند و دوباره تكرار نشود الان قصد ندارم در باب نامزدي خود براي رياست جمهوري اعلام نظر كنم ولي فقط سوال مي كنم كه اگر حاكميت به هر دليل فردي مانند من را نخواهد و به هر قيمتي نگذارد كه علي رغم خواست شما بيايد، آن روز آنان كه اميدوار بودند چه حالي پيدا مي كنند؟ آيا كينه ها و دلخوري ها بيشتر نمي شود؟ بعضي مي گويند بياييد، همه چيز روشن مي شود، آنها جلوي شما مي ايستند و ما هم پشت شما مي ايستيم؛ من ابدا نمي خواهم اين اتفاق بيفتد. اگر چنين وضعي پيش آيد اوضاع از اين هم بدتر مي شود كه كدورت ها بيشتر شود و رويارويي ها افزون گردد و اميدها بار ديگر به يأس مبدل شود و حتي دشمن هم از اين وضع سوءاستفاده كند. آيا مي توان اين انتخابات را تبديل به فضايي كرد كه دشمني ها بيشتر نشود و زمينه ايجاد ديالوگ فراهم آيد و گفت كه اين راهي كه تاكنون انتخاب شده به ناكجا آباد منتهي مي شود. بايد رويه ها عوض شود تا فضاي امنيتي و حصرها و حبس ها برچيده شود. من خودم را كسي يا سرمايه اي نمي دانم، ولي از نظر اجتماعي و بين المللي وجهه و پتانسيل هايي ايجاد شده است. سوزاندن سرمايه هنر نيست، اگر سرمايه اي هست بايد آن را به نحوي به كار برد كه مشكلاتمان را اندك اندك حل كند و اين امر نه راحت طلبي است، نه شانه از زيربار مسئوليت خالي كردن، ولي در هر حال باز هم مي انديشم و اميدوارم همه ما درست بيانديشيم.

 

نامزد انتخابات بايد اهل تنش باشد وگرنه نيايد! (خبر ويژه)


يك عضو متواري گروهك ملي-مذهبي مي گويد نامزد انتخابات بايد مرد تقابل با ساختار جمهوري اسلامي باشد و اگر چنين مردي وجود ندارد، بايد از مسير ديگري غير از انتخابات سياست ورزي كرد.
«مرتضي-ك» مقيم پاريس كه 3 سال پيش از كشور خارج شده، در پايگاه اينترنتي روز نت نوشت انتخابات تنها راه سياست ورزي نيست. سياست از انتخابات رنگ مي گيرد، اما تمام راه سياست ورزي به انتخابات منتهي نمي شود. «همه و هيچ» سازي از امكاني به نام انتخابات و فرجام آن در رويداد خرداد 92، بي اعتنايي به سياست در سپهر عمومي است. به ويژه آن هنگام كه انتخابات نمايشي و فرمايشي برگزار شود، و حداكثر مهندسي براي برپايي «حماسه سياسي» صورت گيرد. البته اگر «مرد ميدان»ي وجود دارد كه پا به عرصه انتخابات نهد و خواسته هاي سركوب شده شهروندان را نمايندگي كند و به اتكاي نيروي اجتماعي، مطالبات اساسي ايرانيان را مطرح و تعقيب نمايد، «بستر انتخابات» مجالي است كه نبايد از آن صرف نظر كرد.
وي در عين حال نوشت: اگر با اين مفروض هم عقيده باشيم كه انتخابات 88 با «تقلب معنادار» و «كودتا» توام شد، پس دليلي وجود ندارد كه حاكميت از تداوم وضع موجود، گامي پس گذارد؛ مگر آن كه ياران و همراهان جنبش سبز، به مثابه مهم ترين و اصلي ترين جنبش اجتماعي امروز ايران، پشت يك نامزد خواسته هاي خود را مجدانه فرياد و تعقيب كنند. اما اگر چنين نامزد «سبز»ي در ميدان انتخابات نيست، انتخابات خرداد 92 پايان سياست ورزي نخواهد بود. ادامه حبس سران جنبش و فعالان سياسي و فراهم نكردن حداقل بسترهاي لازم حقوق اساسي شهروندي، يعني راه سياست ورزي محدود به كريدور انتخابات نيست.

 

با خيالبافي اين يكي كارت را هم مي سوزانيم (خبر ويژه)


ارگان اتاق فكر فتنه سبز در لندن معتقد است خاتمي مرد رانندگي فولكس واگني است و در صورت نامزدي او سبزها (فتنه گران) خيلي چيزها را از دست مي دهند.
جرس كه اكنون توسط كديور و برخي عناصر همسو اداره مي شود، در مطلبي با عنوان «خاتمي را بسيار دوست مي دارم اما» نوشت: دعوت ها از يك سو و فشارها از سويي ديگر خاتمي «سيد خندان» ما را در برگرفته است. از هر سو نامه ها و مكتوب ها و سخن ها و فدايت شوم ها به سويش روان است و او را تنها راه نجات مي خوانند. اغراق ها و شخصيت پرستي تاريخي ما دوباره آرام آرام اوج گرفتن آغاز كرده است و همچون گذشته چشم را بر تمام واقعيت ها بسته و لجاجت افراطي خويش را به مسابقه گذاشته ايم.
نويسنده مي افزايد: فعالان سياسي و اجتماعي بايستي به يك گزاره اساسي باور داشته و پايبند باشند و آن گزاره اين است كه «پايي در واقعيت داشته باشند و پايي فراتر از آن، و در اين وقت است كه مي توان گام برداشت و حركت كرد». اگر دو پا در وادي سهمناك واقعيت باشد، فلج كننده خواهد بود و مانع حركت، و اگر دو پا خارج و برون از واقعيت، توهمات ناشي از آن سرنگون كننده. مشكلي كه در زمان و مكان كنوني دامنگير طيف ما اصلاح طلبان گشته است (اصلاح طلبي و اصلاح طلبان در معناي وسيع آن) است كه دو پاي حركت خود را برون از واقعيت نهاده ايم و خيال هاي زيبايمان را رنگ واقعيت داده ايم. مي پنداريم آنچه كه مي گوييم و باور داريم عين واقعيت است و انطباق بسياري با فاكت هاي بيروني دارد، اما به راستي چنين است؟
جرس مي نويسد: آيا با كارت خاتمي در زميني كه رقيبهاي مريي و نامريي، تمام زمين را قبضه كرده اند و هر حركتي را به شدت سركوب مي كنند، بازي كردن حركتي انديشمندانه است؟ خاتمي را همه بخوبي مي شناسيم، خاتمي در شرايط كنوني قدرت چانه زني با ساختار قدرت را هم ندارد، او را وارد بازي اي نكنيم كه سرمايه و وجاهتش را نيز قرباني آن كند، خاتمي مرد رانندگي فولكس واگني است، بگذاريم فردي ديگر در اين چهار سال بيايد و اوضاع را اندكي آرامش بخشد و آنگاه نوبت را به خاتمي بسپاريم. اكنون زمان آمدن خاتمي نيست.
نويسنده جرس در ادامه نوشت: يك پايمان را بر زمين سخت واقعيت ها برگردانيم و شرايط فعلي را با دقت و نكته بيني بي رحمانه اي! مرور كنيم، با آمدن خاتمي، خيلي چيزها را بدست مي آوريم اما خيلي چيزها را هم از دست مي دهيم كه مهمترين آنها فرصت براي تشكل سازي اصلاح طلبانه در سراسر كشور است. خاتمي را براي آينده نگه داريم و او را قرباني دو پاي مانده در خيالات و فرا واقعيت هاي خويش و جرياناتمان ننماييم، خاتمي را به شخصه بسيار دوست مي دارم و نمي خواهم به سادگي او و سرمايه عظيم خود و پيرامونش را از دست دهيم، به همين خاطر است كه به تمامي گروهها و افراد و جريانات حداقلي و حداكثري اصلاح طلب پيشنهاد كردم به خاطر مصلحت هاي سياسي گرد هاشمي آييم و او را به كرسي رياست جمهوري برسانيم تا در چهار سال با تكيه بر توانايي هاي فردي و اجتماعي و درون ساختار قدرتش اوضاع را آرامشي دوباره بخشد تا نوبت اصلاح طلبان رسد. اگر خاتمي برخلاف اين تحليل هاي شخصي من خود به اين نتيجه رسد كه وارد گود شود، جز اولين نفراتي خواهم بود كه به او خواهم پيوست، اما باورم آن است كه كنون زمان آمدن سيد خندان دوستدار صبح نيست.
در همين حال پايگاه اينترنتي سحام نيوز كه مدعي حمايت از كروبي است و قبلاً به اسم حزب اعتماد ملي فعاليت مي كرد، ضمن گزارش يكي از ديدارهاي اخير خاتمي، نوشت: يكي از ملاقات كنندگان كه به عنوان مخالف با آقاي خاتمي سخن مي گفت، ضمن طرح انتقاداتي، او را به پرهيز از حضور در انتخابات دعوت نمود و پرسيد كه «آيا در سال 84 شما به عنوان رئيس جمهور و مسئول برگزاري انتخابات، توانستيد از آراي مردم حفاظت كنيد؟ شما در حال حاضر چه امكاناتي در اختيار داريد كه بتوانيد مانع تكرار وقايع انتخابات هاي 84 و 88 شويد؟» به گزارش سحام نيوز اين اصلاح طلب مخالف نامزدي خاتمي با اشاره به مناظره مهدي كروبي و ميرحسين موسوي در سال 88، گفته است: «وقتي آقاي كروبي از آقاي موسوي در مناظره سؤال كرد كه آيا تا آخر اين راه ايستادگي مي كنيد؟ ما در ابتدا منظور ايشان را نفهميديم؛ ليكن پس از انتخابات و آن اتفاقاتي كه همگان شاهد آن بودند، فهميديم كه اين پرسش چه معنايي داشته است. ليكن شناختي كه ما از سوابق شما داريم، اين توانايي ايستادگي را به هيچ عنوان در شما نمي بينيم. نمونه اش شركت شما در انتخابات مجلس در سال گذشته در يكي از روستاهاي دماوند بود! شركت شما در انتخابات، در حالي كه آقاي كروبي و موسوي و خانم رهنورد در حبس هستند، اقدامي ناجوانمردانه است و با اين فضا، شركت شما در انتخابات، هيچ نتيجه مثبتي در وضعيت آنها و ديگر زندانيان نخواهد داشت.
وي در توضيح دلايل خود براي اين اظهارات افزود: «مگر حضور شما در انتخابات مجلس سال گذشته چه تغييري را در شرايط اين عزيزان ايجاد نمود كه با شركت در انتخابات بعدي بايد منتظر ظهور آن باشيم؟»

 

رد پاي القاعده را ميان متحدان آمريكا جست وجو كنيد (خبر ويژه)


برخلاف ادعاي پليس كانادا، متهمان عمليات تروريستي در اين كشور با قطر و عربستان در ارتباط بوده اند و نه ايران.
يك روزنامه چاپ لندن با انتشار اين مطلب نوشت: افرادي كه پليس كانادا دستگير كرده و هويتشان را اعلام نكرده است، كانادايي نيستند. به گفته يك منبع آگاه يكي از اين افراد تونسي و ديگري فلسطيني الاصل است. به گفته منابعي موثق از كشورهاي عربي خليج فارس برخلاف آن چه در برخي رسانه ها آمده يكي از اين دو متهم حتي گذرنامه اماراتي نداشته و اصلا در اين كشور نبوده است.
به گفته اين منابع رائد جاسر ابراهيم عموري، اردني الاصل است كه در 26 فوريه 1967 در طولكرم به دنيا آمده و گذرنامه اي به شماره 382701 دارد كه در دوم فوريه 2012 صادر شده است. وي قبل از اين بارها به امارات متحده عربي سفر كرده بوده و اخيرا از قطر به كانادا وارد شده است. بنا به اظهارات اين منابع اين فرد در تاريخ 17 سپتامبر 2011 وارد قطر شده و در تاريخ بيستم همان ماه از اين كشور به مقصد كانادا خارج شده و در همان جا اقامت گزيده است.
روزنامه العرب مي نويسد: به استناد اين منابع جاسر به كشورهاي مختلف عربي حوزه خليج فارس به ويژه عربستان و امارات بارها سفر كرده است اما ارتباطات اصلي او با افرادي در داخل قطر بوده است. وي ارتباطات بسيار گسترده اي با تندروهاي ساكن در قطر داشته و خود نيز از انديشه هاي افراطي تبعيت مي كرده است. اين منابع همچنين مي گويند كه سازمان امنيت آمريكا گروهي را مامور زير نظر گرفتن او كرده بود تا به فعال اسلام گراي متهم دوم رسيده است. بنا به اطلاعاتي كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس داده اند جاسر با افرادي به شدت افراطي در عربستان كه از القاعده دستور مي گرفته اند، ارتباطات نزديك داشته و از آنها دستور مي گرفته است. به رغم اين كه پليس كانادا از تمامي اين جزئيات و اطلاعات خبر دارد اما در نشست مطبوعاتي خود مدعي شد كه اين افراد مورد حمايت عناصر القاعده ايران بوده اند و از آنها دستور و توصيه مي گرفته اند. اگرچه دولت كانادا تاكيد كرد، هيچ اطلاعاتي كه ثابت كند اين افراد از سوي دولت ايران براي انجام حملاتي در داخل كانادا حمايت مي شده اند، در اختيار ندارد.
به گزارش ديپلماسي ايراني، العرب تصريح كرد:كارشناسان معتقدند كه هم دولت كانادا و هم دولت آمريكا به خوبي مي دانند كه اين افراد هيچ ارتباطي با ايران ندارند و تنها به دنبال بهانه اي سياسي براي تحت فشار قرار دادن تهران هستند.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10