(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 22 شهريور 1388- شماره 19461
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
فراتر ازخطا ! (يادداشت روز)
 بي بي سي : تحريم بي اثر است چاره اي جز مذاكره نيست
كوپه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
به دنبال اعتراض ايران موضوع خزر از مذاكرات چهارجانبه قزاقستان حذف شد
مسعودپور: هر سه وزير پيشنهادي با هم معرفي مي شوند
اغتشاشگر عزيز! دروغ بگو مدارك جرم را از بين ببر... بعداً گريه كن! (خبر ويژه)
گاردين: تحريم كنيم، حماقت كرده ايم تحريم نكنيم، جسارت ايران بيشتر مي شود (خبر ويژه)
وقتي دختر فرمانده گارد جاويدان شال و كلاه سبز مي كند (خبر ويژه)
گروهك هاي نفاق يكي پس از ديگري به موسوي دخيل مي بندند (خبر ويژه)
سران اصلاحات به خارج بيايند جمهوري اسلامي به زانو درآمدني نيست (خبر ويژه)فراتر ازخطا ! (يادداشت روز)

1- چند ماه قبل- 1/3/88- وقتي آقاي مهندس موسوي در نطق انتخاباتي و تلويزيوني خود اعلام كرد «ما وقتي مي توانيم از آرمان فلسطين دفاع كنيم كه خودمان قوي باشيم»! طي يادداشتي در كيهان آورديم كه اين ديدگاه رنگ و بوي صهيونيستي دارد و اين احتمال قوت گرفت كه جبهه اصلاحات قصد دارد از اين طريق براي آمريكا و اسرائيل پيام دوستي بفرستد! چرا كه ديدگاه اعلام شده از جانب مهندس موسوي با آنچه رژيم صهيونيستي براي مقابله با حمايت جمهوري اسلامي از مقاومت فلسطين تبليغ و ترويج مي كرد، انطباق فراواني داشت و از سوي ديگر، برخي از رفقاي گرمابه و گلستان مهندس موسوي كه ستادهاي انتخاباتي او را اداره مي كردند، نيز پيش از اين در دولت اصلاحات، همين ديدگاه را- به زعم خود- تئوريزه كرده و سخاوتمندانه، از كيسه ملت براي ترويج آن هزينه مي كردند. در آن هنگام، شماري از دوستان گلايه مي كردند كه كيهان تندروي مي كند و نگاه عوامانه مهندس موسوي را ناشي از 20 سال دوري او از عرصه سياسي و اجتماعي كشور تلقي مي كردند، اما مواضع شناخته شده و بارها اعلام شده مدعيان اصلاحات و روابط پنهان و آشكار تعدادي از سردمداران اين جبهه با محافل و عوامل سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل- كه اخيراً و بعد از دستگيري به گوشه اي از آن اعتراف كرده اند- ترديدي باقي نمي گذاشت كه اظهارات موسوي فراتر از «خطا»، بلكه «خط» است.
2- اين روزها در آستانه روز جهاني قدس، رسانه ها و محافل غربي هجوم پرحجم و گسترده اي را براي پيشگيري از حضور مردم در راهپيمايي عظيم آن روز تدارك ديده و به ميدان آورده اند. نكته درخور توجه- و البته عبرت انگيز- آن كه «شاه بيت»! اين تبليغات مسموم همان اظهارنظر مهندس موسوي درباره فلسطين است. رسانه هاي مورد اشاره با بهره گيري از خبرگزاري هاي تحت نفوذ خود، صدها سايت اينترنتي و ده ها شبكه تلويزيوني فارسي زبان، اصرار در القاي اين ديدگاه انحرافي دارند كه «چرا ايران با حمايت از مقاومت فلسطين، براي خود دشمن تراشي مي كند؟!»، «مگر خودمان در داخل كشور كم مشكل داريم كه به حمايت از مردم فلسطين روي آورده ايم؟»، «هزينه حمايت از مقاومت فلسطين را براي حل مشكل جوانان هزينه كنيد» و.... رسانه هاي ياد شده و سردمداران فتنه اخير، ضمن عوامفريبي درباره «حمايت ايران اسلامي از مقاومت فلسطين» به هواداران براي حضور و اخلال در برپايي مراسم روز قدس، اصرار مي ورزند.
3- نگاه مهندس موسوي به مسئله فلسطين، اگرچه آب ريختن به آسياب دشمن است و با توجه به شواهد و اسناد موجود نمي توان باور كرد كه مهندس موسوي به طور تصادفي همان خواست و نظر اسرائيلي ها را مطرح كرده باشد، ولي ديدگاه ايشان ضمن آن كه بسيار عوامانه است براي منافع و امنيت ملي كشورمان خطرناك نيز هست. چرا؟!
4- متاسفانه در پي توهم پراكني دشمنان بيروني و دروني، اين تصور غلط در برخي از اذهان پديد آمده است كه انگار كمك به مقاومت فلسطين و يا حمايت از آنان نوعي «صدقه» است كه از سر دلسوزي داده مي شود و صدقه گيرنده بايد هم رهين منت صدقه دهنده باشد! اين تصور غلط در حالي است كه حمايت از مقاومت فلسطين و كمك به مردم مظلوم آن سامان، كمترين هزينه اي است كه بايد كشورهاي اسلامي براي حفظ امنيت خود بپردازند و اين نكته بديهي تر از آن است كه درك آن دشوار باشد.
5- دو خط آبي در پرچم رژيم صهيونيستي به نشانه «از نيل تا فرات» است. صهيونيست ها اين منطقه وسيع از خاورميانه را «سرزمين موعود»! مي نامند و پنهان نمي كنند كه تسخير كامل اين منطقه و تسلط بر ساير كشورهاي خاورميانه را، به عنوان يك «هدف استراتژيك» دنبال مي كنند و تاريخ 60 ساله منطقه نيز نشان مي دهد كه صهيونيست ها هيچ فرصتي را براي اشغال سرزمين ها از دست نداده اند، بنابراين «مقاومت فلسطين» اولين خاكريز در مقابل صهيونيست هاي وحشي و كودك كش است و مردم فلسطين نه فقط از سرزمين و جان و مال و ناموس خود دفاع مي كنند، بلكه دفاع از ساير ملت هاي مسلمان و سرزمين هاي اسلامي را نيز برعهده دارند. از اين روي حمايت تمام عيار و همه جانبه مالي، سياسي و تسليحاتي از مقاومت فلسطين، وظيفه قطعي همه كشورهاي اسلامي است و نبايد نوعي صدقه تلقي شود. مگر در دوران جنگ، كسي مي توانست به خاطر كمك به جبهه هاي نبرد، رزمندگان را وامدار خود بداند؟! اين رزمندگان بودند كه بر همه مردم حق داشتند- و دارند- و صدالبته، مردم قدرشناس ما نيز، از ژرفاي دل به آنان عشق مي ورزند و به رزمندگان فلسطيني نيز.
6- ايران اسلامي با تاكيد بر ضرورت محو كامل اسرائيل از جغرافياي سياسي منطقه و ارائه الگوي مبارزه اسلامي، اصلي ترين مانع بلندپروازي آمريكا و اسرائيل در منطقه است و رژيم صهيونيستي پنهان نمي كند كه تمامي توان خود را براي مقابله با ايران اسلامي به كار گرفته و مي گيرد... بنابراين بسيار بديهي است كه دشمن اين دشمن دوست و متحد ما باشد، كه هست.
فقط نيم نگاهي به مواضع آمريكا و اسرائيل به وضوح نشان مي دهد كه آنها حمايت ايران اسلامي از آرمان فلسطين را يكي از عوامل اصلي اقتدار جمهوري اسلامي مي دانند و به شدت درپي مقابله با آن هستند و از قضا دقيقاً همين سخنان آقاي مهندس موسوي را بر زبان دارند كه بايد مانع حمايت جمهوري اسلامي ايران از آرمان هاي فلسطين شد.
اوباما در طرح اخير خود، دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از حمايت آرمان هاي فلسطين را يكي از شرايط اصلي آمريكا و متحدانش براي متوقف كردن تخاصم! دانسته است و به قول فاكس نيوز، ايران را بعد از دست كشيدن از حمايت مردم فلسطين به آساني مي توان منزوي كرد.
همين جا، اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه ذلت و زمين گير شدن امروزه صهيونيست ها نتيجه مستقيم پيروي نهضت هاي اسلامي از نسخه مبارزاتي انقلاب اسلامي است كه پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه و غلبه حماس بر صهيونيست ها در جنگ 22 روزه، از جمله آنهاست و به قول يكي از استراتژيست ها اگر مي بينيد صهيونيست هايي كه تا چند سال قبل براي همه كشورهاي منطقه رجز اشغال مي خواندند، امروزه همان ها براي تأمين امنيت به دور خود ديوار مي كشند، بايد از امام خميني(ره) و امام خامنه اي تشكر كنيد.
7- تظاهرات و راهپيمايي روز قدس از آن هنگام كه با ابتكار الهي امام راحلمان(ره) شكل گرفت تا به امروز، همواره يكي از اصلي ترين دغدغه ها و نگراني هاي آمريكا و اسرائيل بوده است و به گواهي شواهد و گزارش هاي موجود از هيچ تلاش و ترفندي براي مقابله با آن چشم نپوشيده اند و امسال با بهره گيري از سران فتنه اخير و همخواني بي كم و كاست آنها با كانون هاي آمريكايي و اسرائيلي، زمينه را براي اخلال در اين حركت عظيم مناسب تشخيص داده اند. دشمنان بيروني به وضوح مي دانند كه از معدودي فريب خورده و يا مزدور در مقايسه با توده هاي عظيم و ميليوني مردمي كه روز قدس به خيابان ها مي ريزند كاري ساخته نيست، بنابراين كمترين اميدي به ايجاد اخلال جدي در مراسم روز قدس ندارند، بلكه به حضور هرچند اندك فريب خوردگان و مزدوران نيز دل بسته اند با اين اميد كه از طريق ترفندهاي رسانه اي خود «كاه» را «كوه» جلوه دهند.
8- و بالاخره اگرچه درباره روز قدس گفتني هاي ديگري نيز هست كه به موقع بايد گفته شود ولي در اين وجيزه اشاره به اين نكته ضروري است؛ تمامي كساني كه روز قدس با شعار و نشانه هاي تفرقه انگيز در صحنه حاضر مي شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائيل هستند و در اين ميان، آنها كه دانسته آمده اند، در جنايات وحشيانه اسرائيل سهيم مي باشند و آنان كه به فريب آمده اند، اگرچه، جرم كمتري دارند ولي مقابله با آنها ضرورتي اجتناب ناپذير است. مگر ديوانه ها مصداق «ليس علي المجنون حرج» نيستند؟ ولي اگر ديوانه اي با دشنه قصد كشتن كودك معصومي را داشته باشد، مقابله با او به هر قيمتي كه تمام شود ضروري است، هرچند كه دستگاه قضايي او را به اين علت كه ديوانه است، مجرم نشناسد.
حسين شريعتمداري

 گزارش خبري كيهان از واكنش غرب به بسته ايران
 بي بي سي : تحريم بي اثر است چاره اي جز مذاكره نيست

سرويس سياسي-
در پي ارايه بسته پيشنهادي به روز شده كشورمان به كشورهاي گروه 1+5، آمريكا و اروپا با پذيرش اين بسته خواستار گفت وگوي فوري با ايران پيرامون موضوع هسته اي و ديگر مسايل مطرح در بسته پيشنهادي شدند.
«فيليپ كرولي» سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران تصريح كرد كه ما به دنبال برگزاري نشستي فوري با ايران هستيم و مي خواهيم تمايل ايران براي تعامل را مورد بررسي قرار دهيم.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «كرولي» تاكيد كرد: آمريكا و پنج شريك ديگر اين كشور پيشنهاد جديد ايران را براي برگزاري مذاكرات پذيرفته اند.
در همين ارتباط، خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز روز جمعه در پي دريافت بسته پيشنهادي ايران تصريح كرد: ما مي خواهيم با دبير شوراي امنيت ملي ايران ديدار كنيم.
سولانا با بيان اين كه من پيشنهاد ايران را دريافت كرده ام خاطرنشان كرد: ما با دفتر دكتر جليلي در تماس هستيم تا در اولين فرصت ترتيب يك ملاقات را بدهيم. وزير امور خارجه كشورمان چهارشنبه گذشته بسته پيشنهادي به روز شده ايران را به نمايندگان كشورهاي 1+5 در تهران تحويل داد.
از سوي ديگر، «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا هم حل سريع مسئله هسته اي ايران را خواستار شد.
كاخ سفيد در بيانيه اي اعلام كرد كه بايدن در ديدار با «ووبانگيو» رئيس پارلمان چين تسريع حل مسئله هسته اي ايران را ضروري دانست.
مذاكره تنها راه حل مواجهه
با ايران
ارايه بسته پيشنهادي به روز شده ايران واكنش هاي گسترده اي را در ميان شخصيت ها و رسانه هاي خارجي برانگيخته است.
در همين زمينه، نخست وزير روسيه درباره هرگونه حمله احتمالي يا اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي هشدار داد و تاكيد كرد: تحريم و تهديد ايران خطرناك و غيرقابل پذيرش است.
ولاديمير پوتين روز پنج شنبه در مسكو افزود: من مطمئن هستم كه دولت هاي غربي با تحريم و تهديد عليه ايران نمي توانند به اهداف خود برسند.
آندره نستيرنيكو سخنگوي وزارت خارجه روسيه نيز در گفت وگو با ايرنا تاكيد كرد: ايران را يك وزنه مهم سياسي و اقتصادي در منطقه مي شناسيم و مايليم همچون گذشته با دولت كنوني به تقويت و گسترش همكاري هاي مشترك ادامه دهيم.
وال استريت ژورنال نيز روز جمعه در مقاله اي نوشت كه سرگئي لاوروف وزيرخارجه روسيه روز پنج شنبه اين را روشن كرد كه مسكو از سري جديد تحريم هاي سختگيرانه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل حمايت نمي كند.
شبكه بي بي سي عربي هم در گزارشي تنها راه مواجهه با ايران را گفت وگو دانست و تاكيد كرد كه به علت بي اثر بودن تحريم ها، آمريكا راهي جز گفت وگو با ايران ندارد.
اين شبكه تلويزيوني همچنين تصريح كرد كه مخالفت آمريكا با گفت وگو با ايران باراك اوباما را در تنگنا قرار مي دهد.
الجزيره انگليسي نيز با اشاره به موضوع هسته اي ايران در گزارشي اظهار داشت كه ايران با خارج كردن پرونده هسته اي اش از موضوع كانوني مذاكرات با غرب كار آمريكا را در تعيين تكليف براي روند مذاكرات آتي دشوار كرده است.
مجري اين شبكه تلويزيوني گفت: با آنكه ايران گفته است حاضر نيست درباره برنامه غني سازي اورانيوم و برنامه هسته اي اش گفت وگو كند آمريكاو پنج كشور ديگر گروه 1+5 پيشنهاد ايران را براي گفت وگو پذيرفته اند.
يك مورخ آمريكايي هم به كاخ سفيد توصيه كرد تا از هرگونه تحريم درباره ايران پرهيز كند.
گارت پورتر در مصاحبه با الجزيره انگليسي اقدام آمريكا در تحريم آتي ايران را اشتباه خواند و يادآوري كرد كه روسيه با اعمال تحريم هاي شديد بر ضد ايران مخالف است و چين نيز در جهت مواضع مسكو حركت خواهد كرد.
«آدم ارلي» سفير آمريكا در بحرين نيز در مصاحبه با روزنامه اخبار الخليج تصريح كرد: مايلم تاكيد كنم كه آمريكا شديدا متمايل به بهبود روابط خود با ايران است و دولت و مردم اين كشور آرزو دارند روابط ممتاز بين آمريكا و ايران محقق شود.
از سوي ديگر در حالي كه آمريكا، اروپا و بسياري از رسانه ها بر مذاكره و گفت وگو با ايران تاكيد دارند برخي رسانه هاي غربي با فضاسازي و تبليغات منفي سعي دارند بسته پيشنهادي ايران به كشورهاي گروه 1+5 را فاقد ارزش جلوه دهند و وانمود نمايند كه ايران تنها به دنبال خريد زمان در مذاكرات است.

 كوپه (گفت و شنود)

گفت: «جان كين» جاسوس انگليس و نظريه پرداز كودتاهاي مخملي از كيهان به شدت انتقاد كرده است.
گفتم: براي چي؟
گفت: مي گويد برخلاف ادعاي كيهان، من جاسوس نيستم.
گفتم: ولي اسناد موجود نشان مي دهد كه در لندن و تهران با برخي از سردمداران جبهه اصلاحات ملاقات هاي مخفيانه داشته و براي مقابله با اسلام و انقلاب به آنها دستورالعمل هايي داده است.
گفت: راست ميگي ها!... اگر از سوي سازمان اطلاعاتي انگليس مأموريت نداشته، چرا با برخي از سران فتنه اخير ملاقات هاي پنهان داشته و براي مقابله با نظام اسلامي به آنها آموزش داده است.
گفتم: شخصي در انگليس وارد قطار شد و فرياد زد آهاي خوك هايي كه در كوپه جلو نشسته ايد و خرس هايي كه در كوپه عقبي هستيد،... در اين هنگام شخصي از كوپه جلو به او نزديك شد و گفت؛ خوب چشمهايت را باز كن! من خوك نيستم و يارو با خونسردي گفت؛ پس برو توي كوپه عقبي!

 كيهان و خوانندگان

¤ از حرف هاي اخير خاتمي كه نوعي نعل وارونه زدن محسوب مي شود، بوي براندازي مي آيد، نكته جالب توجه اين است كه اقليت آشوب طلب را همه مردم به حساب آورده است و خواسته كه اكثريت از اقليت پيروي كند. اما برخلاف خاتمي، مردم نگران دير شدن دادگاه محاكمه سران فتنه اند و اينكه آنان يك به يك در حال فرار به انگليس و پناهنده شدن نزد اربابان خود هستند. از روزنامه كيهان و ساير رسانه هاي متعهد تقاضا مي شود كه هر روز اسناد بيشتري از خيانت هاي آنها چاپ شود.
يك خواننده
¤ آقاي كروبي با زدن حرف هاي غيرمستند، نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي كند بلكه فقط باعث بردن آبروي زندانيان و جو سازي عليه كشورمان مي شود.
حميد ميرزايي
¤ در غائله فتنه سال 78، به جاي محاكمه فتنه گران، فرمانده نيروي انتظامي محاكمه شد. اما آن تجربه بايد درس عبرتي شود و اين بار فقط مسئولان زندان كهريزك محاكمه نشوند، بلكه سران فتنه نيز پاي ميز محاكمه بيايند.
گلشن از اصفهان
¤ به دليل كوتاهي مسئولان در برخورد با سران كودتاي نرم، گروهك هاي ضدانقلاب هر روز طلبكارتر مي شوند و مي خواهند آتش فتنه را شعله ور نگه دارند. از قوه قضائيه تقاضاي برخورد قضايي هرچه قاطع تر درباره سران فتنه مي شود.
محمدرضا ناصري
¤ امام خميني(ره) فرمودند كه امروز بزرگترين معصيت بر هم زدن انسجام و اتحاد كشور و ايجاد نفاق است بنابراين آن افرادي كه ادعاي خط امامي بودن مي كنند، بايد در عمل هم ادعاي خود را اثبات كنند و بدانند كه مردم ايران آگاه هستند و مي دانند چه كسي دروغگوست و چه كسي راستگو.
اصغر ضيايي از كردستان
¤ به بهانه انتشار بيانيه جديد ميرحسين موسوي، انتظار امت حزب الله ايران از دستگاه قضايي اين است كه هرچه سريع تر با او و كساني كه خط فكري مشتركي با وي دارند برخورد شود.
حامد روحي از گرمسار
¤ از مسئولان سؤال دارم كه قضيه شكايت از رژيم صهيونيستي در دادگاه هاي بين المللي و تحريم كالاهاي اسرائيلي چه شد؟ چرا در يك برهه زماني، توجه به اين مسائل تشديد و در زماني ديگر كمرنگ مي شود؟
تيموري از تهران
¤ مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر اعلام كرد كه در عرض 24 ساعت وام مي دهند. اما بنده و خانمم بيش از 7 ماه است كه براي دريافت وام از اين بانك اقدام كرده ايم، و پاسخي نگرفته ايم. اعتراض هم كه كرديم گفتند به ما مربوط نيست، بخشنامه است!
خيري از تبريز
¤ با توجه به خشكسالي هاي پي در پي در نهاوند و تأييد آن از سوي مراجع دولتي، قرار شد كه براساس مصوبه هيئت دولت، جهاد كشاورزي و صندوق بيمه به كشاورزان وام بدهند، اما متأسفانه بانك هاي اين شهرستان به اين مسئله بي توجه هستند و هر روز به وام گيرندگان و ضامن هاي آنان فشار مي آورند. از دولت محترم تقاضاي رسيدگي مي شود.
مسلم خزاعي از نهاوند
¤ در استان چهارمحال و بختياري از يك طرف كمبود آب حاكم است و از طرف ديگر تمام چشمه ها به پيمانكاران سپرده شده. اين مسئله به كشاورزان و باغداران ضربه زده است.
جمشيد درويش از اهواز
¤ تعويض خودروهاي فرسوده مسافربر شخصي توسط شركت هاي مربوطه، يك ماه طول مي كشد و راننده ها در اين مدت با مشكل تأمين معيشتي خود و خانواده شان روبرو هستند. همچنين هزينه اقساط تعويض خودرو ماهيانه 190 هزار تومان است كه بسيار سنگين مي باشد. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي مي شود.
چراغي
¤ ما مردم آبادان با مشكلات بسياري از جمله آب آشاميدني روبرو هستيم. آبادان پس از پايان جنگ، روي آباداني به خود نديد. از كيهان تقاضا مي شود مصائب مردم اين شهر را به گوش مسئولان برساند.
بدري از آبادان
¤ بانك تجارت، پس از گذشت 6 ماه از آغاز سال، بالاخره به ياد بازنشستگان خود افتاد و 9 درصد به حقوق آن ها اضافه كرد. آيا واقعاً اين افزايش حقوق با آنچه در بازار مي گذرد توازن دارد؟
شهبازي
¤ كارشناسان اعلام كرده اند كه برنج دانه بلند هندي بر سلامتي انسان تأثير منفي مي گذارد. چرا اين گونه موضوعات، به موقع مورد رسيدگي قرار نمي گيرند و مثلا حالا كه ديگر برنج هندي وارد كشور شده و شيوع يافته است بايد اعلام شود كه بيماري زا است؟
خالدي
¤ ظرف دو ماه اخير، دو مرتبه رايانه خودرو بنده سرقت شده است. از پليس منطقه ابوسعيد كه اين دو سرقت در آن رخ داده است تقاضاي توجه بيشتر مي شود.
يك شهروند
¤ فاضلاب خيابان رز يك در شهرك كيان شهر اهواز، مدت هاست كه دچار مشكل است، به طوري كه فاضلاب در سطح خيابان جاري شده است. از مسئولان تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك هموطن
¤ ساعت بازديد از نمايشگاه قرآن بسيار نامناسب است. چون افرادي كه فاقد وسيله نقليه شخصي هستند، اگر قبل از افطار به نمايشگاه مراجعه كنند، از افطار باز مي مانند و اگر پس از افطار بروند، تا پاسي از شب كه قصد بازگشت به منزل را دارند با مشكل روبرو مي شوند. از مسئولان نمايشگاه قرآن تقاضا مي شود كه فكري هم براي اين مسئله نمايند.
سليمان بلغار
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 آن روزنامه در تاريخ 26/5/1388، پيرامون «عدم رعايت طرح تفكيك بين آقايان و بانوان در اتوبوس هاي ريالي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه»، به اطلاع مي رساند: طي دستورالعمل هاي ابلاغي تمامي اتوبوس هاي تحت نظارت اين شركت اعم از ريالي و بليتي موظف به رعايت طرح تفكيك بين آقايان و بانوان در اتوبوس ها مي باشند و قطعا با متخلفان برابر مقررات و به شدت برخورد خواهد شد.
لذا از شهروندان محترم درخواست مي شود در صورت مشاهده تخلفاتي از اين قبيل، با سامانه 1888 تماس حاصل و با ارائه مشخصات لازم نظير شماره پلاك اتوبوس، خط مربوطه و ساعت و تاريخ واقعه، مسئولين اين شركت را در بررسي و پيگيري موضوع ياري نمايند.
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 22
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 19443 مورخ 1/6/88 در خصوص «نصب روشنايي در بوستان» به اطلاع مي رساند: چراغ هاي روشنايي بوستان شهرك شهيد باقري بعد از اتمام عمليات احداث ابنيه تهيه و نصب گرديده است.

 به دنبال اعتراض ايران موضوع خزر از مذاكرات چهارجانبه قزاقستان حذف شد

سرويس سياسي-
به دنبال اعتراض جمهوري اسلامي ايران، سران چهار كشور حاشيه خزر اعلام كردند موضوع درياي خزر در اجلاس قزاقستان بررسي نخواهد شد.
روساي جمهوري روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان در حالي اجلاس چهارجانبه خود در شهر بندري آكتائو قزاقستان را آغاز كردند كه اعلام كرده اند قصد بررسي مسئله درياي خزر را در اين اجلاس ندارند.
اظهارات روساي جمهوري چهاركشور حاشيه درياي خزر در پي آن صورت مي گيرد كه ايران طي روزهاي قبل مراتب اعتراض خود را نسبت به برگزاري اين نشست اعلام كرده بود. به دنبال انتشار خبر برگزاري نشست چهارجانبه روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در خصوص بررسي رژيم حقوقي درياي خزر سفراي كشورهاي ياد شده در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شده و همچنين از نمايندگي هاي كشورمان نيز خواسته شد با مقامات محل، ملاقات كرده و ضمن پيگيري موضوع، حساسيت و نگراني هاي ايران را به آنها خاطر نشان كنند.
رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان نيز در اقدامي ديگر با ارسال نامه اي به وزراي خارجه چهار كشور ياد شده، به اقدام قزاقستان بر برگزاري اين اجلاس رسماً اعتراض كرد.
«منوچهر متكي» در اين نامه به وزراي چهار كشور فوق الذكر نوشت: برگزاري نشست هاي چهارجانبه تحت عناوين رسمي، غيررسمي، مشورتي و... استثناء كردن كشور يا كشورهاي ديگر نه تنها موجبات غير خشنودي طرف يا طرف هاي ديگر را به وجود مي آورد بلكه سوءتفاهمات جبران ناپذيري را بروز مي دهد و راه را براي اقدامات يك جانبه فراهم مي كند.
درياي خزر يك درياي بسته است كه طي دو دهه اخير به دلايلي مورد توجه بسيار قرار گرفته است اين در حالي است كه درخصوص بسياري از مسايل اين دريا از قبيل رژيم حقوقي، چگونگي تحديد حدود در سطح آب و بستر، ضوابط اكتشاف منابع انرژي واقع در زيربستر و حقوق و تكاليف كشورها در اين زمينه، مسايل نظامي و امنيتي و... هنوز ابهامات و مسايل حل نشده اي وجود دارد كه حل آنها مستلزم توافق كليه كشورهاي ساحلي است. از اين رو هم به لحاظ ضوابط حقوقي بين المللي و هم واقعيت هاي عملي، هرگونه توافق درباره مسايل مهم اين دريا بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي حاصل شود و اين همان چيزي است كه كارشناسان امور درياي خزر از آن با عنوان اصل «اتفاق آرا» ياد مي كنند.
«مهدي صفري» معاون اروپاي وزير امور خارجه هم در رابطه با اين اقدام كشورهاي حاشيه خزر گفت: آن چه ما نگران آن هستيم اين است كه اقدامات فاقد اتفاق آرا در خزر باعث شود منافعي كه كليه كشورها در نتيجه همكاري جمعي در اين دريا كسب خواهند كرد، زير سوال برود.
روساي جمهور كشورهاي ساحلي در جريان اجلاس تهران در مهرماه 1386 براي برگزاري دور بعدي اجلاس سران به ميزباني جمهوري آذربايجان توافق كردند. در حالي كه قرار بود اين اجلاس در مهرماه 1387 برگزار شود اما تاكنون به رغم عدم اجرا شدن اين توافق، اقدام قزاقستان به منظور برگزاري اجلاس چهار جانبه بدون حضور ايران، موجبات اعتراض مقامات كشورمان را فراهم آورد.
واكنش و اعتراض جدي وزارت خارجه ايران اما موجب خروج موضوع درياي خزر از دستور كار اجلاس چهارجانبه قزاقستان شد.
«نورسلطان نظربايف» رئيس جمهور قزاقستان با تاكيد بر اين نكته كه موضوع خزر در دستور كار مذاكرات آكتائو قرار ندارد گفت: آخرين بار، اين مسئله را در تهران بررسي كرديم و تصميم بر اين شد كه بار ديگر در باكو ديدار كنيم، اميدواريم كه با شركت طرف ايراني، اين مسائل را كه براي همه با اهميت ويژه اي دارد، بررسي كنيم.
وزارت امور خارجه اين كشور نيز به عنوان ميزبان مراسم و برنامه ها رسماً اعلام كرد كه به هيچ عنوان موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و يا تقسيم بستر، در اين برنامه ها و همچنين ملاقات هاي حاشيه اي، مذاكره نخواهد شد و اين مذاكرات صرفاً در نشست 5 جانبه پنج كشور ساحلي امكان پذير است.
«دميتري مدويديف» رئيس جمهور روسيه نيز در اين خصوص گفت: بررسي موضوعات مربوط به درياي خزر نياز به حضور كليه كشورهاي حاشيه اين دريا دارد تا موقعيت براي جامه عمل پوشاندن به توافقات اجلاس تهران و برگزاري اجلاس جديدي كه در باكو بايد برگزار شود، ايجاد گردد.
وي با استقبال از پيشنهاد برگزاري اجلاس كشورهاي حاشيه خزر در باكو خاطر نشان كرد كه پنج كشور ساحلي بايد درخصوص مشخصات پايه آن به توافق برسند.
«قربانقلي بردي محمدوف» رئيس جمهور تركمنستان نيز با حمايت از مواضع همتايان روس و قزاق خود اعلام كرد: مسائل درياي خزر بهتر است در تركيب پنج گانه يعني با حضور ايران بررسي شود اما ما مسائل ديگري نيز داريم كه ماهيت منطقه اي دارند و ما قصد داريم كه آنها را بررسي كنيم.
«الهام علي اف» رئيس جمهور آذربايجان نيز با ابراز اطمينان از اينكه تصميمات اجلاس تهران و اجراي آنها منجر به حل موضوع درياي خزر در قالب دوستي و حسن همجواري شود، ابراز اميدواري كرد اجلاس آتي سران در باكو مانند اجلاس تهران گامي به جلو باشد.
به دنبال بروز اين مناقشات پيش از برگزاري اجلاس اكتائو و اظهارات روساي جمهوري روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان مبني بر عدم بررسي موضوع درياي خزر بدون حضور ايران، كه در پاسخ به اعتراضات مقامات كشورمان صورت گرفت روزنامه روسي «كامرسانت» خبر داد، اجلاس چهارجانبه قزاقستان در برگيرنده مسايل درياي خزر نبود.
اين روزنامه به نقل از يك مقام روس حاضر در اجلاس نوشت: در اجلاس اخير سران چهار كشور ساحلي درياي خزر در شهر اكتائو، موضوعي درباره مسائل درياي خزر مطرح نشد و موضوع توسعه همكاري گازي ميان روسيه و تركمنستان در اين اجلاس از بيشترين اهميت برخوردار بود.

 مسعودپور: هر سه وزير پيشنهادي با هم معرفي مي شوند

معاون امور مجلس معاونت حقوقي رئيس جمهور از معرفي هر سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، نيرو و رفاه پس از تعطيلات مجلس خبر داد.
حجت الاسلام مسعود پور در گفت وگو با فارس، درباره زمان معرفي سه وزير باقي مانده دولت به مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس 2 هفته جلسه نخواهد داشت و طبيعتا اكنون معرفي وزرا نقض غرض است؛ چراكه ما نامه قبلي را هم كه پس گرفتيم صرفا به اين دليل بود كه طبق برنامه مي خواهيم از فرصت حضور نمايندگان در تهران استفاده كنيم و به توضيح و تفسير و تحليل برنامه ها و شخصيت وزراي پيشنهادي بپردازيم و وقتي قرار بود مجلس يك يا دو هفته تعطيل باشد، ما فرصت را از دست مي داديم. وي افزود: اكنون اگر بخواهيم نامه معرفي را مجددا به مجلس بفرستيم، باز هم حدودا همان شرايط مشابه را خواهد داشت، پس صبر مي كنيم تا اينكه تعطيلات مجلس به پايان برسد و بعد وزرا را معرفي كنيم.
مسعودپور با بيان اينك اين بار به احتمال زياد هر سه وزير پيشنهادي با هم به مجلس معرفي خواهند شد، تصريح كرد: مطمئن نيستم در مورد 2 نفر معرفي شده و نفري كه براي تصدي وزارت رفاه آماده معرفي به مجلس بود، تغيير به وجود بيايد.
وي خاطرنشان كرد: احتمال اينكه رئيس جمهور بخواهد گزينه هاي پيشنهادي در نظر گرفته شده را تغيير دهد بسيار اندك است و چنين بحثي نيز فعلا وجود ندارد.
در همين حال برخي شنيده ها حاكي است مهرداد بذرپاش از گزينه هاي مطرح براي تصدي مسئوليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.

 اغتشاشگر عزيز! دروغ بگو مدارك جرم را از بين ببر... بعداً گريه كن! (خبر ويژه)

سايت وابسته به ستاد رسانه اي آشوب كه از خارج كشور مديريت مي شود، اقدام به آموزش اغتشاشگران كرد. موج سبز نوشت: شب قبل از اغتشاش و پيش از شركت در اغتشاش، براي حضورتان در خيابان بهانه اي دست و پا كنيد. آن را با خودتان تكرار كنيد، جوري كه بار اولتان نباشد. بايد بتوانيد با اعتماد به نفس، مقصدتان را بيان كنيد.
اين سايت اضافه كرد: اگر دستگير شديد، اشك نريزيد، نترسيد، دست و پاي خود را گم نكنيد. قبل از آن كه موبايلتان را بگيرند عكس و فيلم ها و اس ام اس ها را پاك كنيد. وقتي از تميز شدن كيف و موبايلتان مطمئن شديد مي توانيد اشك بريزيد، بترسيد و دست و پايتان را گم كنيد. اصلاً بهتر است قبل از شركت در اغتشاش كيف و موبايلتان را تميز كرده باشيد.
ارگان آشوب همچنين با تأكيد بر انكار مطلق همه چيز پس از بازداشت مي نويسد: بعد از آزادي پشيمان نشويد. يادتان نرود شما يك قهرمان هستيد(!)
تأكيد صريح بر واژه «اغتشاش» در حالي است كه افراطيون پشت پرده آشوب ها تلاش مي كردند آشوبگري و اقدام عليه امنيت ملي را در پوشش كلماتي چون اعتراض مسالمت آميز، تظاهرات بدون خشونت، رفتار مدني و... توجيه كنند.

 گاردين: تحريم كنيم، حماقت كرده ايم تحريم نكنيم، جسارت ايران بيشتر مي شود (خبر ويژه)

«تهديد ايران و اعمال تحريم بيشتر عليه ايران، بدتر از حماقت خواهد بود.» روزنامه گاردين با درج اين تحليل نوشت: غرب نبايد اقدامي عليه ايران صورت دهد و فقط اميدوار باشد كه اطمينان هاي ايران درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي اش درست باشد.
اين روزنامه انگليسي همچنين نوشت: محمود احمدي نژاد پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، اعتماد به نفس خود را تقويت كرده و كشورهاي غربي را به سخره مي گيرد. او مي گويد پرونده هسته اي بسته شده و در عين حال به باراك اوباما پيشنهاد مي دهد به بحث درباره مسائل جهاني بپردازند.
گاردين افزود: چين و روسيه موافق تحريم ايران نيستند و دشواري دوم اين است كه تحريم ها موثر نخواهند بود و در صورت اعمال تحريم، شركت هاي چيني و روسي آن را دور خواهند زد.
گاردين خواستار حمايت از گروههاي اغتشاش طلب و نيز بسيج برخي همسايگان عرب عليه ايران شد و در عين حال نوشت: دولت بوش در اجراي اين شيوه به نتيجه نرسيد.
واشنگتن پست، روزنامه آمريكايي هم در مقاله اي تحت عنوان «بي اعتنايي ايران»، به بسته پيشنهادي ايران اشاره كرد و نوشت: بسته پيشنهادهاي ايران حتي اشاره اي هم به توقف روند غني سازي اورانيوم نمي كند. ظاهرا مواضع اوباما هيچ تغييري در مواضع ايران ايجاد نكرده است چرا كه تهران، مجددا تبادل نظر و گفت وگو با آمريكا و متحدانش را در زمينه اي از ثبات بالكان گرفته تا توسعه در آمريكاي لاتين مطرح مي كند اما مانند گذشته حاضر نيست حتي توقفي موقت در كار سانتريفيوژها را بررسي كند.
اين روزنامه مي افزايد: آيا مي توان روسيه را كه در هفت ماه گذشته در كانون بخش عمده اي از نوازش هاي ديپلماتيك بوده است متقاعد ساخت از تصميماتي نظير ممنوعيت فروش تسليحات يا بنزين به ايران جانبداري كند؟ آيا دولت هاي اروپايي كه جزو بزرگترين طرف هاي تجارت با ايران هستند سرانجام صادرات و سرمايه گذاري هايشان را محدود مي كنند؟ چنين تحريم هايي ممكن است كار نكند. اگر دولت اوباما نتواند فشار نتيجه بخش بيشتري وارد كند موضع آقاي احمدي نژاد توجيه مي شود كه به ملت ايران تحت هيچ شرايطي براي بي اعتنايي به شوراي امنيت آسيبي نمي رسد.
شايان ذكر است برخي رسانه هاي غربي دعوت آمريكا به مذاكره را نشانه نااميدي اين رژيم از جريان هاي ضدانقلاب و خالي كردن پشت آشوبگران ارزيابي كرده اند.

 وقتي دختر فرمانده گارد جاويدان شال و كلاه سبز مي كند (خبر ويژه)

ژنرال هاي ناتوي فرهنگي، ترويج برخي عناصر ضدانقلاب را به خاطر بازيگري و نقش آفريني آنها در پروژه اغتشاش و آشوب با جديت بيشتر در دستور كار قرار داده اند.
در اين زمينه، شيرين نشاط و حنا مخملباف به خاطر خوش خدمتي هاي اخير، برخي جوايز حاشيه اي جشنواره سينمايي ونيز را دريافت كردند. پيش از اين كساني چون محسن مخملباف، مرجان ساتراپي، قبادي و... به خاطر هماهنگي با ناتوي فرهنگي غرب توانسته بودند به جوايز مشابهي دست پيدا كنند. در جشنواره ونيز، شيرين نشاط جايزه شيربچه طلايي را به خاطر فيلم زنان بدون مردان دريافت كرد و حنا مخملباف هم به خاطر فيلم روزهاي سبز، تنديس شجاعت دريافت كرد.
گفتني است شيرين نشاط دختر فراري تيمسار سرلشكر علي نشاط فرمانده گارد جاويدان شاه است كه پس از انقلاب دستگير و اعدام شد. اين عنصر سلطنت طلب كه كينه ديرينه اي از انقلاب اسلامي دارد، هم اكنون ادعا مي كند كه جمهوري خواه شده است. وي از جمله دعوت كنندگان به تجمع چند هفته در نيويورك به بهانه حمايت از جنبش سبز بود. شيرين نشاط و حنا مخملباف در ازاي دريافت جايزه شال و مچ بند سبز به خود بسته و نطق هاي سياسي در دفاع از براندازي در ايران ارائه كردند.
تشكيلات ناتوي فرهنگي كه شبكه اي هنري و سينمايي در ايران راه اندازي كرده، در جريان جنگ نرم از عناصر ضدانقلاب در پوشش هاي فرهنگي و هنري بهره مي جويد تا وابستگي حركت براندازي، به دشمنان ملت ايران كمتر آشكار شود.
حنا مخملباف طي مصاحبه اي به بهانه دريافت جايزه ادعا كرده «70ميليون ايراني به زور تفنگ متوقف شده اند.» اين گزافه گويي در حالي است كه 40 ميليون ايراني رشيد با اعتماد به نظام خود، پاي صندوق هاي راي حاضر شده و 40 ميليون راي را در صندوق اعتبار جمهوري اسلامي ريختند.

 گروهك هاي نفاق يكي پس از ديگري به موسوي دخيل مي بندند (خبر ويژه)

گروهك ضدانقلابي فدائيان خلق از بيانيه اخير ميرحسين موسوي استقبال كرد. اين گروهك با صدور بيانيه اي تاكيد كرد: آنچه در بيانيه شماره 11 آقاي موسوي بارز است توجه به نظرات و نقد سازمان ها و فعالان سياسي است كه در رسانه ها منتشر شده است. او در اين بيانيه بين ديدگاههاي خود نسبت به جمهوري اسلامي و قانون اساسي با آنچه در پلاتفرم آمده، فاصله انداخته و بر پلوراليسم سياسي و تنوع و تعدد باورها تاكيد كرده است.
گروهك مذكور در عين حال از موسوي خواست شوراي هماهنگي تشكيلات راه اندازي شده را مشخص كند تا فراگيري تشكل باعث عدم هماهنگي در آن نشود. در بيانيه فدائيان خلق آمده است: به باور ما پلاتفرم ارائه شده در بيانيه آقاي موسوي مي تواند مبناي گفتگو بين نيروهاي جنبش اعتراضي براي ايجاد تشكل فراگير باشد، تشكلي كه دربرگيرنده گرايش هاي مختلف سياسي است.
گروهك اتحاد جمهوري خواهان هم با اعلام اينكه «از بيانيه آقاي موسوي پشتيباني مي كنيم» در بيانيه خود نوشت: بيانيه شماره 11 آقاي موسوي گام مهمي در جهت ايجاد همسويي و اتحاد عملي نيروهاي سياسي است. اتحاد جمهوري خواهان از نكات مثبت و مهم بيانيه آقاي موسوي استقبال مي كند، نكاتي مانند؛ تاكيد صريح بر پذيرش تعددها و تنوع باورها، تشكيل گروه حقيقت ياب و تغيير قانون انتخابات.
شايان ذكر است ميرحسين موسوي كه با شعار اصلاح طلبي اصولگرايانه و براي فريب ملت متدين ايران به ميدان رقابت هاي انتخاباتي پا گذاشته بود، هم اينك به جريان هايي چراغ سبز نشان مي دهد كه از دشمنان نشاندار اسلام و انقلاب و نظام به شمار مي روند. پيش از اين گروهك هاي منافقين، جبهه ملي، نهضت آزادي، بقاياي حزب توده و سلطنت طلبان (امثال رضا پهلوي و داريوش همايون) از مواضع ضدانقلابي موسوي حمايت كرده اند. موسوي در عين حال با بي صداقتي تمام ادعا مي كند هنوز هم به جمهوري اسلامي و قانون اساسي وفادار است اما توضيح نمي دهد كه اين چه قانون اساسي و جمهوري اسلامي يي است كه تمام دشمنان قسم خورده ملت و نظام و انقلاب ذيل آن جمع مي شوند؟!

 سران اصلاحات به خارج بيايند جمهوري اسلامي به زانو درآمدني نيست (خبر ويژه)

يك عضو حزب منحله توده با وجود ستايش از مواضع كروبي و موسوي تأكيد كرد: جمهوري اسلامي را نمي توان در خيابان ها به زانو درآورد.
رضا فاني يزدي كه در سال هاي اول انقلاب مدتي در زندان بوده و هم اينك با گروهك موسوم به اتحاد جمهوري خواهان همكاري مي كند، طي تحليلي در يكي از سايت هاي ضد انقلاب مي نويسد: بيانيه ها و سخنراني ها و اظهارات آقايان موسوي، كروبي و خاتمي در روزهاي گذشته قابل تقدير بوده و بيانگر شجاعت و پايداري آنهاست. جنبش نياز به استمرار رهبري دارد و اين رهبري متأسفانه هيچ جايگزيني در داخل و خارج از كشور ندارد.
اين ضد انقلاب مقيم كاليفرنيا درباره دعوت برخي جريان هاي ضد انقلاب براي اخلال در راهپيمايي روز جهاني قدس تأكيد كرد: مردم را به خيابان ها و دعوت به تظاهرات روز قدس نكشانيد. روز قدس جولانگاه شما نيست، روز تدارك رژيم است. همراه آنها نشويد و حاميان را براي مقابله به مكاني كه هيچ كنترلي بر آن نداريد، نكشانيد.
وي مي افزايد: رژيم را در خيابانها نمي توان به زانو درآورد. هنوز ميليونها نفر در توهم اسلامي بودن حكومت و رهبران ديني آن هستند و متأسفانه مردم از اين حكومت روي برنگردانده اند. طرفداران حكومت، همگي مزدور نيستند. هنوز بسياري بر اين باورند كه مخالفين حكومت مخالف ارزش هاي ديني و باورهاي مقدس هستند. رهبران جنبش نبايد مخاطبانشان را فقط در ميان بخش كوچكي از طبقات متوسط كلان شهرهاي كشور جستجو نمايند. اين بخش توان مقابله با هواداران رژيم را ندارد.
اين توده اي سابق خواستار فريبكاري شد و مدعيان اصلاح طلبي را دعوت كرد تا شماري از روحانيون را وادار به تحصن در برخي مراكز مذهبي كنند تا به اين ترتيب به مردم چنين القا شود كه نظام با نيروهاي مذهبي درگيري دارد.
وي همچنين خواستار انتقال بخشي از رهبري اپوزيسيون به خارج از كشور شد و نوشت: نبايد منتظر نشست خاتمي و موسوي و كروبي را هم يكي يكي دستگير كنند. حضور بخشي از رهبران جنبش سبز در خارج از كشور، نه تنها وجود آنها را براي آينده جنبش محفوظ مي دارد كه به وحدت و يكپارچگي هر چه بيشتر نيروهاي داخل و خارج كمك مي كند.
وي خواستار خروج موسوي و كروبي و خاتمي از كشور به صورت عاجل شد و نوشت: غفلت از اين كار مي تواند غير قابل جبران باشد و پيامدهاي آن بيش از هر كسي دامن خود اين اشخاص را خواهد گرفت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14