(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 22 شهريور 1388- شماره 19461
 

بررسي نقش اردوهاي جهادي در شكوفايي توانمندي هاي دانشجويي - بخش پاياني
تولد مديران توانمند از بطن حركت هاي جهاديبررسي نقش اردوهاي جهادي در شكوفايي توانمندي هاي دانشجويي - بخش پاياني
تولد مديران توانمند از بطن حركت هاي جهادي

گاليا توانگر
از هدفي كه اخلاص مي جوشد، گويي از پيش اسباب محقق شدنش فراهم آمده است، هر چند كه دست ها خالي باشند. چه هدفي مخلصانه تر از كمك به خلق خدا و تلاش براي آباداني كشور است؟ چه جوششي پوياتر از تصميم جوانان مخلص براي رفتن و رسيدن، هجرت از ظاهر به باطن و گذشتن از هدف هاي دم ستي و رسيدن به افق هاي برتر مي تواند باشد؟
اردوهاي جهادي مدل سازي يك نهضت بزرگ است. اين حركت خودجوش دانشجويي آنقدر پتانسيل دارد كه در صورت بسط شايسته آن در بين همه اقشار جوان مي توان اميد داشت كه حتي در ساير كشورهاي اسلامي نيز به يك الگوي سازنده جهاني مبدل شود.
زمان آن رسيده كه جوانان را با همه توانمندي هايشان حقيقتا در عرصه هاي عملي و مديريتي وارد كنيم و شعار اعتماد به جوان را در عمل محقق سازيم. كمترين دستاورد اردوهاي جهادي اين است كه بدنه پروژه هاي سازندگي را برپايه تفكر پوينده جوانان رقم مي زند.
وقتي امام(ره) با قاطعيت اعلام كردند: «محرومين ولي نعمتان ما هستند.» پايه هاي انقلاب براساس خدمت به مستضعفين و بهبود وضع و حال ايشان بنا نهاده شد.
با گذشت سه دهه از عمر مبارك انقلاب اگر بخواهيم همچنان در سنگر تعهد به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب مستحكم بايستيم، ناگزير بايد عملكرد خود را در جهت تحقق محروميت زدايي و ياري مستضعفين اصلاح كنيم.
اتفاقا همين مستضعفين بي ادعا بوده و هستند كه بدون آن كه از انقلاب توقعي داشته باشند، مخلصانه از جان و مال خود ايثار كرده و مي كنند.
در رويكردي متقابل اگر بخواهيم عدالت در امكانات و نعمات را عملي كنيم، مطمئنا اولويت با همين قشر فداكار و بي ادعا خواهد بود.
انتظار مي رود اردوهاي جهادي دانشجويي به پشتوانه اخلاص جوانان پرشور و انقلابي و نيز حمايت هاي دوچندان دولت دهم كه اتفاقا محروميت زدايي را سرلوحه كار خود قرار داده است، اهداف كلان تري را در زمينه آباداني كشور محقق سازند.
الگوي باصرفه اقتصادي براي عمران و آباداني كشور
شركت كنندگان در اردوهاي جهادي از يك سو شنونده مطالبات مردم و سوي ديگر انتقال دهنده خواسته هاي مردم به مسئولين دولت هستند. جواني كه از سن كم با درد مردم آشنا مي شود و سعي مي كند از كانال هاي قانونمند به رفع مشكلات بپردازد، مطمئنا در آينده اگر به جايگاه مديريتي برسد، كاملا مي داند كه چه كند؟
محمد شيخان جانشين بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران ضمن بيان اين مطلب مي گويد: «اردوهاي جهادي تمرينگاه بسيار مناسبي است براي جواناني كه دل در گرو انقلاب دارند و مي خواهند به مردم و كشورشان خدمت كنند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه چطور اولويت هاي پروژه هاي عمراني را در يك منطقه تعيين مي كنيد؟ مي گويد: «ابتدا يك تيم شناسايي دانشجويي كه اتفاقا تخصص عمران هم دارند، به منطقه اعزام مي كنيم، سپس اين تيم با جستجو و بررسي هاي ميداني خود پروژه اي را كه اولويت بيشتري دارد، اعلام مي كند. اكثراً پروژه هايي را در اولويت قرار مي دهيم كه بيشتر به زندگي اجتماعي مردم گره خورده باشند. براي مثال اگر در منطقه اي آب مناسب نباشد، تأمين آب و نيز ايجاد شبكه آبرساني دراولويت قرار مي گيرد. اگر در منطقه اي فقر فرهنگي احساس شود، براي عبادت و پالايش فردي ساخت مسجد در اولويت است.»
شيخان به مزيت هاي انجام پروژه عمراني در مناطق محروم به دست جوانان دانشجو اشاره كرده و مي گويد: «دانشجويان با يك رويكرد علمي اقدام به ساخت سازه هاي عمراني مي كنند. به اين ترتيب پروژه ها علمي تر و با تخصص سازندگان ساخته مي شوند. تمام نكات ايمني ساختمان از قبيل مقاومت در برابر حوادث طبيعي شايع در منطقه و نيز ضدزلزله بودن سازه مدنظر قرار مي گيرد.
اين پروژه ها كه اغلب حائز اهميت هم هستند، با حداقل هزينه ممكن و حداقل زمان اجرا مي شوند، لذا مي توانند الگوهايي با صرفه اقتصادي در عمران و آباداني كشور باشند.»
جانشين بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران با تأكيد بر اين كه علاوه بر حوزه عمراني، حوزه فرهنگي يكي از مهمترين حوزه هاي اردوهاي جهادي است، مي گويد: «سال هاست كه از پيوند بين حوزه و دانشگاه صحبت مي كنيم. يكي از بسترهاي تحقق اين انس و اخوت همين اردوهاي جهادي هستند. روحانيوني كه به همراه دانشجويان راهي مناطق محروم مي شوند، از يك سو با جوانان دانشجو ارتباط صميمانه و معنوي برقرار كرده و از سوي ديگر به اهالي منطقه پيوند مي خورند. به اين ترتيب دين به شكل كاربردي وارد زندگي روزمره مردم مي شود.»
مردم دوشادوش جوانان دانشجو
بر ورودي غرفه اردوهاي جهادي در نمايشگاه قرآن تعدادي از نامه هاي بچه هاي مناطق محروم به امام زمان(عج) نصب شده بود. هر بازديدكننده اي با هر تفكري كه گوشه اي از اين نامه ها را مي خواند، تحت تأثير قرار گرفته و ناخود آگاه اشك مي ريخت.
عليرضا گودرزي فراهاني غرفه دار اين بخش از نمايشگاه مي گويد: «اخلاص بچه هاي جهادي خود به تنهايي آنقدر جاذبه دارد كه گويي بدون هيچ توضيحي همگان را با هر تفكري جذب اين نهضت مي كند. در اين جريان از دانشجو گرفته تا خانواده دانشجو و مسئولين مرتبط همه و همه متحول مي شوند. به نظر من هركجا نور باشد تحول هست. شايد در خيلي جاهاي ديگر هم كارهاي خيرخواهانه صورت گيرد، ولي فرق اردوهاي جهادي با ساير حركت ها در اين است كه در اين جريان اخلاص شركت كنندگان حرف اول را مي زند. ما هرچه مي كنيم فقط براي خدا انجام مي دهيم و بس.»
وي در ادامه مي گويد: «اين طرح مي تواند در سطح وسيع و جهاني مطرح باشد. هم به بافت هاي مذهبي و هم به دست هاي خيرخواهانه به ويژه در سطح جهان اسلام گره بخورد. از منظر ديگري كه بنگريم مي بينيم بستر مناسبي براي تربيت نيروهاي متعهد و مديران كارآمد خواهد بود. دانشجويي كه قادر است بين كار، تحصيل، خانواده و فعاليت هاي جهادي پيوند محكم برقرار كرده و برنامه ريزي منظم و درستي داشته باشد، مطمئناً در آينده مدير كارآمد و منظمي خواهدشد.»
گودرزي با اشاره به اين كه فعاليت هاي جهادي دانشجويي شباهت و قرابت بسيار زيادي با كارهاي بچه هاي مهندسي در طول دفاع مقدس دارد، مي گويد: «آن موقع بچه هاي مهندسي با كمترين امكانات جاده و پل مي ساختند، در شرايط فعلي هم بچه ها بدون هيچ چشم داشتي با تكيه بر آموزه هاي تخصصي خود به ساخت بسياري از پروژه ها مشغولند. وقتي دانشجوي جوان ما از راحتي تعطيلاتش مي گذرد و به اردوي جهادي پا مي گذارد و همه همت خود را به كار مي گيرد، چرا براي اجراي پروژه هاي عمراني كشور از پيمانكار خارجي استفاده كنيم؟»
وي شركت جوانان در اردوهاي جهادي را بستر مناسبي براي تقويت روحيه خودباوري جوانان دانسته و مي گويد: «در روستايي از مناطق شرقي كه وارد شديم، براي كشاورزان جوان وامي از طرف دولت درنظر گرفته شده بود. كشاورز جوان از ترس اين كه از پس كار برنيايد، حتي نمي رفت كه وامش را دريافت كند!
اما وقتي اردوهاي جهادي وارد منطقه شدند و پابه پاي كشاورزان كار كردند، اهالي منطقه به ويژه جوانان متوجه شدند كه مي توانند با كمي همت و خودباوري به شغل آبا و اجداديشان بپردازند و اتفاقاً درآمد خوبي هم داشته باشند. يكي از اهداف اردوهاي جهادي اين است كه مردم منطقه را تشويق كرده، به صحنه بياوريم تا خودشان به رفع مشكلات بپردازند و با مشاركت جمعي موفق شوند.»
ما مي توانيم
بچه هاي روستا دور تا دور روحاني جوان اردوي جهادي حلقه زده و از زبان او به قصه هاي قرآني گوش مي دهند.چه بسيار احكامي كه از زبان خواهران و برادران طلبه براي مردم اين مناطق جاري مي شود و آنها را به سطح آگاهي بيشتري مي رساند. وقتي به مردم يك منطقه دانش و آگاهي ببخشي، به دنبال آگاهي عمل صالح شكل مي گيرد و حركت هاي خود جوش مردمي حيات دوباره پيدا مي كند.
محمدشيخان نيز براين هدف مهم اردوهاي جهادي يعني تشويق مردم براي ورود به صحنه هاي سازندگي تاكيد كرده و مي گويد: «وقتي مردم مي بينند يك گروه جوان به همت خودشان و با خلوص نيت براي رفع مشكلات آنها وارد عمل شده اند، انگيزه مشاركت آنها نيز جاني تازه مي گيرد و براي تحقق شعار «ما مي توانيم» به صحنه مي آيند. اينگونه دانشجويان با روحيه جهادگري مي توانند موتور محرك بسياري از فعاليت هاي سازنده باشند و با بالقوه كردن ظرفيت هايشان به تحقق اهداف دهه چهارم انقلاب كمك كنند. به اين ترتيب و در سايه نهضت اردوها جهادي شعار «ما مي توانيم» رفته رفته به يك فرهنگ عمومي تبديل مي شود و همه مردم دست در دست هم در صفوف آباداني كشور قرار مي گيرند.»
جانشين بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در تكميل صحبت هايش به مهمترين شاخصه هاي اردوها اشاره كرده و اين وجه تمايزات را اين گونه بيان مي كند: «اردوهاي جهادي بستر مناسبي است براي تربيت نسل سوم انقلاب. اين اردوها مي توانند آرمان گرايي، استقلال طلبي، ظلم ستيزي و خودباوري را در دانشجويان تقويت كنند. حضور دانشجويان نسل سوم انقلاب در مناطق محروم يادآور حماسه حضور جوانان در عرصه دفاع مقدس است.
حركت هاي هدفمند جهادي دانشجويان در دهه چهارم انقلاب مي تواند به تحقق شعار پيشرفت و عدالت سرعت ببخشد. دانشجويان بسيجي پرچم داران واقعي حركت هاي جهادي در كشور هستند و دراين راه دست همه كساني را كه مي توانند ياري برسانند مي فشارند. دانشجويان بسيجي شركت كننده در اردوهاي جهادي مي توانند موتور محرك همه مسئولين و خدمت گزاران نظام در ميدان مسابقه خدمت رساني به ولي نعمتان واقعي انقلاب باشند.
الگويي موفق براي جهانيان
پروژه هايي كه توسط اردوهاي جهادي به اجرا درمي آيند، اغلب پروژه هاي سبك هستند كه بتوان با تكيه بر بودجه ها و وقت دانشجويي محقق شان كرد. البته مي توان از اين حركت الگوسازي كرد و در پروژه هاي ملي نيز از حضور پرقدرت همه اقشار جامعه بهره گرفت.
هر چشمي كه اخلاص جوانان فعال را مي بيند، ناخودآگاه مجذوب شده و زيرلب زمزمه مي كند: «من چه مي توانم انجام دهم تا در اين صف قرار بگيرم؟»
در صف بازديدكنندگان غرفه اردوهاي جهادي نمايشگاه قرآن افرادي با هر ميزان توانايي و هر مليتي به چشم مي خورند.
خانمي كه هنرمند است، با اصرار مي خواهد كه گوشه اي از كارها را برعهده بگيرد و نهايتا اجراي دكوراسيون يكي از برنامه هاي اردوهاي جهادي به وي سپرده مي شود.
دكتري از كشور تانزانيا وقتي عكس هاي اردو را مي بيند درحالي كه اشك درچشمانش حلقه بسته، مي گويد: «اگر لازم باشد، حاضرم هزينه كنم و مدتي در اين فضا قرار بگيرم تا روحيات اين دانشجويان به درونم منتقل شود و تحول را تجربه كنم!»
حقيقتا اردوهاي جهادي داراي چه پتانسيلي است كه هر بيننده اي را به داخل ميدان دعوت مي كند؟ وقتي چشم ها اينچنين مشتاقانه با ديدن عكس هاي جهادگران برق مي زنند، حتما مي توان اين الگوي منحصر به فرد را با درايت و برنامه ريزي هاي منسجم تر- چه در داخل كشور و چه در جهان اسلام- بسط داد.
گزارش

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14