(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 24 شهريور 1388- شماره 19463
 

انقلابي فراتر از مرزهاي جغرافيايي انقلاب اسلامي ايران؛آغازي برآزادي خواهي در جهان - بخش پايانيانقلابي فراتر از مرزهاي جغرافيايي انقلاب اسلامي ايران؛آغازي برآزادي خواهي در جهان - بخش پاياني

پريسا جلالي
انقلاب اسلامي ايران هنگامي مهمترين شعار خود را دفاع از مظلومين و مستضعفين قرار داد كه جهانيان در نبرد ميان ظالم ومظلوم به دنبال روشهاي مواجهه با نظام استكباري جهاني بودند .
مردم ستمديده، مستاصل از جستجوي روشي براي دفاع از آزادي و حقوق حقه خويش با بي عدالتي دست و پنجه نرم مي كردند اما شكست حصار اسارت در جهان دو قطبي كه موازنه قدرت را در هم ريخته بود چندان هم ساده به نظر نمي رسيد .
در آن شرايط نه تنها راهي براي اميد دل هاي مستضعفان جهان پيدا نمي شد بلكه صبغه تاريخي بيانگر آن بود كه همه ايدئولوژي ها در مقابله با نظام سرمايه داري و نظام سلطه بين المللي ناموفق و محكوم به شكست است.
امام خميني راه حل معنويت را به مردم سراسر دنيا نشان داد كه نه مخدر و افيون توده ها بلكه حركتي بر عليه نظام سلطه جهاني، ايجاد نهضت هاي احياي ديني و نوانديشي ديني همچنين نگاه دوباره به ايدئولوژي هاي جهاني عدالتخواهي بود .
علاوه بر گفتمان آزادي خواهي انقلاب اسلامي ايران، اين حركت براي تبديل شدن به يك موج جهاني مديون جذابيت هايي است تا به موج آزادي خواهي در سراسر دنيا و در ميان مردم جهان اعم از جوامع اسلامي و غيراسلامي تبديل شود .
انقلاب اسلامي بخشي از پازل ناتمام چينش نيروها در عصر حاضر خواهد بود كه توانست يكبار ديگر رداي ايدئولوژي را به دين اسلام بپوشاند و توجه همگان را برانگيزد به ويژه هنگامي كه سخن از صدور انقلاب بر زبان ها جاري مي شود .
امام خميني(ره) بارها تاكيد داشتند كه ما بايد در صدور انقلاب كوشش كنيم و تفكر اينكه انقلاب را مصادره نمي كنيم را كنار بگذاريم، چرا كه اسلام بين كشورهاي مسلمان فرقي قايل نيست و پشتيبان تمامي مستضعفان جهان است .
ايشان در بدو امر و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مبارزه با رژيم اشغالگر قدس را اعلام كرده و خطر اين رژيم را به عنوان غده سرطاني براي جهان اسلام گوشزد كرده بودند. حتي در ابتداي شكل گيري نهضت انقلاب به اين نكته اشاره كردند كه من
20 سال است خطر صهيونيست بين الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را براي تمامي انقلاب هاي آزادي بخش جهان و حتي انقلاب اسلامي ايران نه تنها كمتر از گذشته نمي دانم كه امروز آمريكاي جهانخوار با فنون مختلف براي شكست مستضعفان جهان قيام و اقدام نموده و ملت ما و ملل آزاده بايد در مقابل اين تهديدات خطرناك با شجاعت و آگاهي ايستادگي كنند .
ايران هراسي توطئه استكبار جهاني
ايران هراسي توسط جهان غرب پس از پيروزي انقلاب اسلامي برهيچ كس پوشيده نيست .
كساني كه ايران را دشمن مي پندارند چنين استدلال مي كنند كه اولا ايران بخاطر دستيابي به انرژي هسته اي خطري براي امنيت جهان است و ثانيا قدرت يافتن ايران به گسترش مذهب تشيع در منطقه خواهد انجاميد .
اين وحشت از ايران در واقع مهر تاييدي بر قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران است كه امروز توانسته در همه ابعاد به موفقيت هاي چشمگيري دست يابد و علاوه بر آن به جهت ماهيت انقلابي و آزادي خواهي الگوي جوامع محروم باشد.
مجيد صفا تاج پژوهشگر و نويسنده بيش از 30 عنوان كتاب پيرامون مسايل خاورميانه، مصداق اعترافات غرب را در وحشت از توان ايران اينطور بيان مي كند:« با مرور روزهاي آغازين انقلاب اسلامي هنگامي كه در آستانه پيروزي بود كارشناسان يهودي و حتي بعضي از مسئولان رژيم اسرائيل مدعي شدند با پيروزي انقلاب ايران سرزمين يهوديان از بين خواهد رفت و به سياه چالهاي تاريخ خواهد پيوست. شايد كمتر كسي توجه مي كرد كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين تفكراتي در سطح منطقه شكل گيرد كه منجر به انتفاضه فلسطين شود. اما با توجه به بستر مناسبي كه در قانون اساسي در حمايت از نهضت هاي آزادي بخش در منطقه خاورميانه و فلسطين به وجود آمد عملا شرايط به گونه اي رقم خورد كه موج جديدي از جنبش احياي ديني كه متاثر از انقلاب اسلامي بود، در منطقه شكل گرفت.»
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش روزنامه كيهان مي گويد: »صهيونيست ها بعد از پيروزي انقلاب و با توجه به ماهيت آن پيش بيني مي كردند كه انقلاب اسلامي ايران تاثير مستقيمي بر فلسطين و رژيم غاصب قدس خواهد داشت و اين انقلاب منجر به سست شدن پايه هاي رژيم صهيونيستي خواهد شد. از جمله يكي از رهبران احزاب چپ گراي اين رژيم در يك مجله اسرائيلي نگراني هاي اين دولت را در مقابل پيروزي انقلاب اسلامي ايران بيان كرد و مهمترين مشكلات را از دست دادن منبع نفت و خريداران مهم فرآورده هاي صنعتي و كشاورزي همچنين از دست دادن هم پيمانان در سطح سياسي و اقتصادي پيش بيني كرد. حتي پيش بيني شده بود كه پايگاه منطقه اي آمريكا در ايران سقوط و انقلاب اسلامي ايران باعث بازيابي هويت ديني مسلمانان و شكل گيري بيداري اسلامي در منطقه خواهد شد . »
به اعتقاد حسن عابديني مدير كل اخبار خارجي صداو سيما نيز حمايت امام خميني (ره) از آرمان فلسطين سبب ايجاد خيزش انقلابي در منطقه شد .
وي در همين خصوص معتقد است:« پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحولات سياسي جهان در مسير هضم ديانت به ويژه اسلام در نظام سرمايه داري بود و در سرزمين فلسطين اشغالي به عنوان قلب جهان اسلام نيز مبارزاتي كه به صورت پراكنده صورت مي گرفت درقالب تفكرات ملي گرايانه بود و از طرفي ديگر اسراييل به عنوان نوك سر نيزه غرب در كانون منطقه خاورميانه توانسته بود با شكست سنگين تعدادي از كشورهاي عربي منطقه آنها را به سازش بكشاند .اما با ظهور انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام راحل خيزشي انقلابي در منطقه ايجاد شد كه به موجب آن با ايجاد تفكر ديني در مقاومت و شكل گيري حماس و جهاد اسلامي مقاومت اسلامي به سرزمينهاي اشغالي كشيده شد . »
آرمان آزادي قدس با پيروزي انقلاب كليد خورد
انقلاب اسلامي آرمان آزادي قدس را كه در حال متلاشي شدن بود به آرمان اسلامي و مورد توجه مسلمانان تبديل كرد .
اين وضعيت باعث شد مردم فلسطين كه در حال تبديل شدن به يك ملت فراموش شده بودند مجددا احيا شوند. فلسطينيان قبل از پيروزي انقلاب در حالت جمود و ركود و رخوت به سر مي بردند كه پيروزي انقلاب مجددا هويت آنها را احيا كرد. به ويژه كمك هايي كه بعد از اشغال لبنان براي آزاد سازي سرزمين هاي اشغالي صورت گرفت منجر به عقب نشيني اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي در طول حيات اين رژيم شد كه با اين اقدام فلسطينيان هويت خود را باز يافته و از تفكرات امام خميني (ره) الگو گرفتند .
آغاز انتفاضه درست شبيه قيام ملت ايران بود. روحانيون پيشرو و پيشتاز بودند و انقلاب از مساجد شروع شد و رنگ و بوي شيعي به خود گرفت. حتي در انتفاضه اول شعارها، «انقلاب ما انقلاب حسيني است» مطرح شد كه بيانگر تاثير شگرف انقلاب اسلامي ايران و تفكرات امام خميني بر مردم منطقه بود .
به اعتقاد صفاتاج كارشناس مسايل خاورميانه، موج بيداري فقط محدود و منحصر به فلسطين و لبنان نشد. اين موج در افغانستان هم شكل گرفت و در عراق شاهد ايجاد جنبش هاي اسلامي مثل مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و حزب الدعوه اسلامي و ديگر گروه هاي شيعي بوديم. حتي در عربستان سعودي و بحرين و كويت جنبش هاي آزادي بخش شيعي تشكيل شد كه متاثر از انقلاب اسلامي ايران بودند به ويژه در منطقه شرقي در عربستان و در پاكستان كه عمدتا شيعيان در حال فراموش شدن بودند نهضت جعفري شكل گرفت. در هندوستان به همين صورت و در مالزي و فيليپين جنبش احياي ديني تشكيل شد و شاهد جريان هايي متاثر از نهضت امام خميني (ره) بوديم .
البته اين منحصر به كشورهاي اسلامي نبود. در آمريكاي لاتين هم شاهد چنين رويكردي بوديم كه انقلاب اسلامي ايران با كاري كه كرد به جهانيان و مستضعفين و محرومان و آزاي خواهان نشان داد مي توان در مقابل قدرت هاي استبدادي داخلي و قدرت هاي امپرياليستي خارجي ايستادگي كرد تا اينكه موج نهضت آزادي خواهي مردم امريكاي لاتين، نيكاراگوئه و بوليوي و ونزوئلا را در برگرفت.
پشتوانه آسماني، شرط صدور انقلاب
يكي از علل صدور انقلاب و شايد بهتر بتوان گفت مهمترين عاملي كه نهضت اسلامي ايران را به يك حركت جهاني پيوند داد اتصال اين انقلاب با نهضت صدر اسلام بود .
حجت الاسلام مديح رييس سازمان بسيج طلاب كشور در همين رابطه به خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد:« بيداري اسلامي در ايران به اين علت بر ساير مسلمانان و حتي غيرمسلمانان تاثير گذاشت كه برخلاف ديگر انقلاب ها پشتوانه آسماني داشته و از رابطه وحياني برخوردار است. اين انقلاب دست ساز بشر نبود و اثر آن هم از نظر زماني و هم مكاني و جغرافيايي محدود نيست همانطور كه شاهديم چطور به ديگر كشورها راه يافته و افراد و گروه هاي بسياري را به حركت و پويايي واداشته است. انقلاب اسلامي از اقيانوس انقلاب صدر اسلام نشات گرفته است. اسلام هم از نظر زماني و هم جغرافيايي به جهت معنوي قدرت نفوذ دارد و هم اثر انقلاب اسلامي اثري ماندگار است چون ادامه بحث نبوت و رسالت ائمه اطهار(ع) است.»
وي مي گويد:«اگرچه بسياري از انديشمندان افزايش و قدرت مانور رسانه هاي جمعي و ظرفيت چاپ قرآن كريم و كتب مذهبي را در دنيا يكي از شروط صدور انقلاب اسلامي ايران در سطح جهان برمي شمارند اما نمي توان مدعي شد آثار معنوي و ريشه الهي و اسلامي انقلاب ايران در رسوخ به ديگر ممالك بي تاثير بوده است. تا جايي كه ديده مي شود در اروپا به ويژه انگلستان كه گروه هاي نژاد پرست همواره مانع برپايي مراسم مسلمين شده اند، طي محرم سال گذشته 500 برنامه مذهبي در روزهاي عاشورا و تاسوعا برگزار شده است . »
گفتمان عدالتخواهي؛ پاسخي به عطش
مظلومان جهان
گفتمان عدالت هم ديگر عامل مهمي است كه توانست در صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي و فرمايشات امام خميني (ره) موج عظيمي ايجاد كند .
حجت الاسلام و المسلمين مديح اشاره مي كند: «مردم جهان به دليل ظلمي كه هم از جهت فردي و هم از حكومت ها و دولت ها متحمل شده اند تشنه عدالت هستند و گفتمان عدالت انقلاب اسلامي هم در دنيا و هم ايران به شعار همه ملت هاي محروم و ستمديده تبديل شده است. هرچند براي اجراي اين گفتمان نياز به شرايط مساعدي در سراسر جهان است و دولت هاي استكباري هميشه مانع از تحقق آن شده اند اما اميدواريم روزي بتوان اين گفتمان را همانطور كه طي سال هاي اخير در ايران پررنگ تر شده را به سراسر جهان تسري دهيم . »
محمد صادق شهبازي دبير سابق جنبش عدالتخواهي با تصديق اين عوامل و ويژگي ها، ارايه راه حل سوم در مقابل جهان دو قطبي استكباري را عامل پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و نفوذ آن در ديگر سرزمين ها عنوان مي كند .
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان معتقد است:« انقلاب اسلامي ايران پاسخي فعال نسبت به سيطره نظام سلطه بر جهان اسلام است كه خود را از بند اسارت دو قطب دنيا نجات داد و راه حل سومي را مبتني بر فطرت انساني و نداي توحيدي برگزيد و مواضع خود را در اين حوزه مشخص كرد. به همين علت توانست اقبال ملت هاي مظلوم و مستضعف را جلب كند و به صورت ويژه مورد توجه ملت ها و جريان هاي فعال جهان اسلام قرار گيرد. ويژگي عدم وابستگي به ابرقدرت ها و قطب بندي روز دنيا و همچنين ويژگي نگاه كردن به انسانيت انسان و ارزش قايل شدن براي كرامت متعالي او در شكستن حباب ابرقدرت ها عاملي شد كه انقلاب اسلامي از بقيه نهضت ها و قيام هاي تاريخ معاصر جدا شود.»
اين عضو فعال تشكل دانشجويي اضافه مي كند:« اين را نبايد فراموش كرد كه مشخص ترين ويژگي انقلاب اسلامي ايران شخصيت علمي و اخلاقي و ايستادگي و پايداري امام خميني(ره) براي پيروزي گفتمان عدالت در جهان بود.»
بازگشت به اخلاق اسلامي
« يكي از علل اصلي الگوپذيري جهاني از انقلاب اسلامي مي تواند آرامش روحي و شخصيتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران باشد. چرا كه آرامش و آسودگي ايشان كه به لحاظ اعتقاد كامل به قدرت الهي و ياري خداوند همچنين شجاعت و تسلط كامل بر امور سياسي و اقتصادي و ... در وجودشان مشهود بود بهترين شرايطي است كه مي تواند پيروزي را در ميان مسلمانان رقم بزند.»
عشرت شايق نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي با بيان اين عبارات انقلاب اسلامي ايران را ترجماني از اسلام و ارزش هاي آزادي خواهانه آن مطرح مي كند كه امام خميني توانست در دوراني متفاوت آن را به اجرا گذارد .
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تصريح مي كند: «سران ممالك پشتوانه شان احزاب سرمايه دار ليبراليستي يا سازمان هاي اطلاعاتي است به همين خاطر حرف هايشان با تشويش خاطر است و از آنجا كه تصميماتشان برخلاف مصالح جمعي و با اتكا به همان پشتوانه ها است دوباره پس از چندي مواضعشان با توجه به منافع پشتوانه ها تغيير مي كند اما پايمردي امام و در ادامه مسير پايمردي رهبر معظم انقلاب اسلامي و جوانان اين مملكت برجسته تر از خصوصيات خود نهضت انقلاب است. در جهاني كه قتل عام ها و تعرض ها دنيا را به سمت نابودي تفكر و انديشه انساني مي برد و به خاطر عجين شدن با خشونت، بردگي و بندگي جنسي جاهليت مدرن را در جامعه به وجود آورده است. بيزاري از اين فساد و تباهي مردم را مجددا به ارزش هاي اخلاقي سوق مي دهد.»
به گفته كارشناسان مسايل سياسي رجعت به اخلاقيات و گذر از جاهليت مدرن از ديگر رموزي است كه توانست انقلاب اسلامي ايران را به نهضتي فراگير تبديل كند و بر همين اساس اينك جمهوري اسلامي ايران به عنوان قطب مهم جهان اسلام در منطقه خاورميانه حرف اول را مي زند و به دنبال تحقق عدالت جهاني كه همان گفتمان اصيل و ارزشي انقلاب اسلامي است مي باشد.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14