(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 24 شهريور 1388- شماره 19463
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كنكاش در شرايط جاري لبنان (يادداشت روز)
لوبيا (گفت و شنود)
 اول اكتبرآغاز مذاكرات ايران و 1+5
كيهان و خوانندگان
سردار باقرزاده: رفتار برخي سياسيون در انتخابات اخير اوج ناسپاسي به ساحت شهيدان بود
فعالان سياسي و كارشناسان ديني: كروبي بايد محاكمه شود
سلطانيه خبرداد تصويب پيشنهاد ايران مبني بر ممنوعيت حمله به تاسيسات هسته اي در آژانس
بازگشت به شبكه سازي پس از ناكامي در پروژه تقلب و آشوب (خبر ويژه)
اسرائيل: ايران كار خود را كرد ضرب الاجل آمريكا رنگ باخت (خبر ويژه)
مي خواهم سر به تن هيچ مسلماني نباشد اما آفرين به كروبي و موسوي! (خبر ويژه)
اين بازي از اول هم باخت باخت بود (خبر ويژه)
كروبي همان زمان كه پول حرام از شهرام جزايري گرفت سقوط كرده بود (خبر ويژه)كنكاش در شرايط جاري لبنان (يادداشت روز)

تاخير در تشكيل كابينه لبنان توام با تهديدات رژيم صهيونيستي عليه لبنان از يك سو و پاره اي از اتفاقات امنيتي در داخل لبنان از سوي ديگر توام گرديده و مجموعه اين مسايل شرايط فعلي و چشم انداز آينده اين كشور را تا حدي مبهم گردانيده است. اين ابهام تا بدانجا پيش رفته است كه طي روزهاي اخير شاهد آغاز مذاكرات فشرده اي در سطح منطقه بوده ايم. براي تحليل پيرامون شرايط فعلي لبنان و احتمالات آن گفتني هايي وجود دارد:
1- سعدالدين حريري كه رياست فراكسيون پارلماني المستقبل-متعلق به اهل سنت- را بعهده دارد بر مبناي سنت جاري در لبنان مامور تشكيل كابينه جديد گرديده است. حريري در عين حال يكي از چهره هاي اصلي گروه موسوم به 14 مارس نيز مي باشد. اين گروه با دارا بودن 71كرسي در پارلمان 128 نفره لبنان اكثريت پارلماني را در اختيار دارد. با توجه به اينكه مصوبات پارلمان و نيز مصوبات دولت به تصويب دو سوم اعضا بستگي دارد، حريري نمي تواند با تكيه بر اكثريت لرزان پارلماني- و تفاضل 14 كرسي- كابينه لبنان را بچيند. برهمين اساس از منظر گروه 8 مارس، شرايط تشكيل دولت به نسبت گذشته تفاوتي نكرده است. گروه 8 مارس اگرچه اقليت پارلماني است اما نسبت به مجلس قبل از 5 كرسي اضافه برخوردار است بنابراين، گروه هوادار مقاومت حق دارد بر رويه گذشته در تشكيل دولت تاكيد ورزد.
2- پيش از اين سعدالدين حريري از فرمول 15+10+5 سخن گفته و آن را راهنماي تشكيل كابينه وحدت ملي دانسته بود. براساس اين فرمول 15 پست دولت در اختيار گروه اكثريت، 10 كرسي در اختيار اقليت و 5 كرسي در اختيار رئيس جمهور قرار مي گرفت. اين فرمول اگرچه براي هواداران مقاومت، در بردارنده «ثلث ضامن» نبود ولي مقاومت لبنان با تكيه بر همراهي ميشل سليمان با مقاومت، آن را پذيرفت و همكاري هاي خود را براي تشكيل كابينه وحدت ملي با حريري آغاز كرد اما در اين ميان سعدالدين حريري از اين فرمول عقب نشيني نمود و پاي فرمول 20، 7 و 3 به ميان كشيد؛ به اين معنا كه گروه 8 مارس و رئيس جمهور مجموعاً ده كرسي- يك كرسي كمتر از ثلث ضامن- را در اختيار داشته باشند و گروه 14 مارس كه تنها 14 كرسي اضافي دارند دو سوم كابينه را در دست داشته باشد اين فرمول طبعاً نمي تواند مورد قبول لبناني ها باشد چرا كه يك گام به عقب به حساب مي آيد.
3- عقب نشيني حريري از فرمول اوليه انتخاب وزرا دقيقاً پس از دو دور سفر پي در پي «عبدالعزيز خوجه» سفير سابق عربستاني در لبنان و سفر حريري به رياض اتفاق افتاد و رسانه هاي منطقه اي عربستان سعودي به پشتيباني تبليغاتي از فرمول جديد حريري پرداختند. اين موضوعات نشان داد كه عربستان سعودي به گمان آنكه مي تواند شرايط لبنان را به نفع خود تغيير دهد و يا اينكه تشنج در لبنان را به نفع خود ارزيابي مي كند، به تحريك سعدالدين حريري پرداخته و در نهايت لبنان را وارد دوره جديدي از تبليغات سياسي اين گروه لبناني عليه آن گروه لبناني گردانيده است. با اين وصف بايد حق را به «نصرالله صفير» كاردينال مسيحي هاي كاتوليك لبنان داد كه زمزمه هاي خارجي را باعث تاخير در تشكيل كابينه لبنان دانست.
4- گروه 14مارس در واقع 55درصد پارلمان لبنان را در اختيار دارد. لذا اين گروه، حداكثر 17كرسي از 30 كرسي كابينه را مي تواند تصاحب كند و گروه 8 مارس حداقل 13كرسي را مي تواند در اختيار بگيرد. حالا فرض كنيد كه سهمي هم قرار است به رئيس جمهور بدهند- كه اين به هيچ وجه قانوني نيست و سابقه هم ندارد- در اين صورت از سهم دو طرف بايد داده شود با اين وصف پذيرش فرمول 15-10-5 از سوي حزب الله و ساير نيروهاي مقاومت در واقع نوعي مسامحه در سهم خود به حساب مي آيد وگرنه سهم آنان بيش از 10كرسي است. با اين وصف در دعواي جاري ميان دو گروه آنكه زياده خواهي و حتي فتنه انگيزي مي كند گروه 14مارس و بطور خاص آقاي سعدالدين حريري است.
5- در اثناي اين دعواها سه اتفاق جالب امنيتي هم افتاد. از يك طرف گروه 14مارس پاي «تسليحات حزب الله» را به ميان كشيد و از حزب الله خواست كه تضمين بدهد از سلاح هاي خود در دعواهاي داخلي استفاده نمي كند- كه هيچگاه استفاده نكرده است- از سوي ديگر رژيم صهيونيستي با استناد به چند انفجار مشكوك در شهر مرزي نهاريا مدعي شد كه لبنان تبديل به يك تهديد ويرانگر عليه شهرهاي مرزي شده است و در اثناي اين ادعا يك گروه گمنام- گردان زياد الجراح- درست در سالگرد واقعه 11سپتامبر مسئوليت شليك دو فروند موشك از روستاي القليله به شهر نهاريا را مي پذيرد و متعاقب آن هواپيماهاي رژيم صهيونيستي بر فراز بخش هاي جنوبي لبنان به پرواز درمي آيند و رئيس فرانسوي نيروهاي يونيفل- مستقر در جنوب لبنان- اعلام مي كند شرايط امنيتي در جنوب لبنان ضربه پذير شده و كاملا شكننده است!
مجموعه اين خبرها بيانگر آن است كه به بن بست رساندن فضاي سياسي لبنان و اولويت دادن به تحركات امنيتي يك سناريو براي حل مهمترين مشكل رژيم صهيونيستي- سلاح حزب الله- است. براساس اين سناريو قرار است فرمول پذيرفته شده 15-10-5 زماني اجرا شود كه حزب الله لبنان درباره سلاح خود كوتاه بيايد و سخن گفتن از مهار سلاح حزب الله آغاز شود. اين در جاي خود به معناي نااميد شدن آمريكا و رژيم صهيونيستي از اجرا شدن مفاد قطعنامه 1701- ناظر به خلع سلاح حزب الله- مي باشد.
6- تشكيل دولت در لبنان يك پيشينه روشن دارد. در ارديبهشت ماه سال قبل و در ماههاي پاياني عمر قانوني دولت گذشته لبنان، سران گروههاي مختلف در دوحه روي تشكيل دولت وحدت ملي توافق كردند و همه بطور ضمني پذيرفتند كه سلاح مقاومت يك مشكل داخلي نيست و مي توان اقتدار امنيتي حزب الله را پذيرفت و در عين حال روي موضوعات سياسي به توافق رسيد. توافق دوحه صفحه جديدي را روي لبنان گشود و اميدواريهاي زيادي را توليد كرد ولي در عمل گروه 14 مارس درصدد بودند كه با انتخابات جديد- 17 خرداد 88- آن توافقنامه را كان لم يكن معرفي نمايند و در واقع لبنان را به دوره اي كه از فقدان دولت رنج مي برد، انتقال دهند. اين در حالي است كه اكثريت پارلماني قبل حتي از اكثريت پارلماني امروز ضعيف تر شده و در همان حال مواضع جديد وليد جنبلاط هم بيانگر آن است كه اكثريت عددي 71 كرسي هر آن ممكن است به اكثريت 66 در مقابل 62 كرسي تبديل شود. با اين وصف يكه تازي گروه 14 مارس در ميدان «تبليغات سياسي» حماقت و يا ديوانگي است.
7- در صحنه سياسي لبنان هيچكدام از گروههاي فعلي لبنان- حتي اگر متحد شوند- ياراي رويارويي با حزب الله را ندارند. اين موضوعي است كه همه گروههاي سياسي به آن اعتراف دارند و از طرف ديگر به خوبي مي دانند برتري امنيتي حزب الله باعث انسداد در فضاي سياسي اين كشور نشده است. سيدحسن نصرالله بارها اعلام كرده است كه حتي اگر همه سران عرب از او بخواهند رياست دولت را در لبنان بعهده بگيرد، نخواهد پذيرفت. با اين وصف گروه 14 مارس بايد از نجابت سيدحسن نصرالله- محبوب ترين شخصيت در لبنان و در جهان عرب- قدرداني كند ولي آنان به گمان اينكه حزب الله بشدت از ورود در منازعات داخلي واهمه دارد و اين ورود را سبب ضربه خوردن محبوبيت خود مي داند، از مباحث امنيتي مي گريزد و مي توان از اين طريق امتيازات زيادي را از آن بدست آورد. در اين موضوع تجربه لبنان مي گويد كه حزب الله بشدت از ورود به درگيري هاي داخلي اجتناب مي كند ولي اگر يك گروه داخلي بخواهد پايه هاي امنيتي اين كشور را بلرزاند، سيد و حزب الله او را دشمن به حساب آورده و به مهار آن اقدام مي نمايند. لبنان در دو هفته آخر ارديبهشت سال گذشته شاهد بود كه وقتي گروه المستقبل، گروه كتائب، گروه قوات و گروه سوسياليست ترقي خواه، دست به كار يك آشوب امنيتي شدند، حزب الله آنان را در يك نيمروز متوقف كرد. بنابراين حزب الله مي تواند دشمنان امنيت را مهار كند و در همان حال وجهه خود را نيز حفظ نمايد.
8- لبنان يك كشور با مذاهب و طوايف مختلف است و جز در سايه همكاري گروهها و مذاهب مختلف به سامان نمي رسد، حدود 35 درصد لبنان را شيعيان، حدود 28 درصد لبنان را مسيحيان، حدود 25 درصد لبنان را سني ها، حدود 7 درصد را دروزي ها و 3 درصد را طوايف ديگر به خود اختصاص داده اند با اين وصف لبنان بر مبناي دموكراسي توافقي اداره مي شود البته در اين دموكراسي توافقي بايد روزي سهم واقعي طوايف داده شود. در حال حاضر 27 كرسي مجلس را شيعيان، 27 كرسي را سني ها، 8 كرسي را دروزي ها، دو كرسي را علوي ها و 64 كرسي مجلس را طايفه هاي مختلف مسيحي در دست دارند در حالي كه واقعيت لبنان از نظر جمعيتي اقتضاي ديگري دارد.
سعدالله زارعي

 لوبيا (گفت و شنود)

گفت: ديروز در جلسه دادگاه متهمان آشوب ها چه خبر بود؟ مثل اين كه چيزي كف زمين افتاده و گم شده بود؟ مثلاً دسته كليدي؟ مدادي؟ خودكاري؟...
گفتم: نه بابا! چطور مگه؟!
گفت: آخه دوربين تلويزيون برخلاف دادگاههاي قبلي، به جاي جلسه دادگاه، يكسره از كف سالن دادگاه فيلم مي گرفت و تصوير متهمان رو هم از كمر به پائين نشون مي داد!
گفتم: تلويزيون تقصيري نداره، دستور دادستاني است و تازه اسامي متهمان هم به صورت اختصاري مطرح مي شود.
گفت: ولي 4 جلسه قبلي اينطوري نبود! اگر قانون ملاك است كه اين قانون قبلاً هم بوده و اگر سليقه ملاك است كه چرا اين سليقه ها عليه نظام و مردم و به نفع آشوبگران چرخيده؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! معلوم نيست قرار است چه چيزي ناگفته بماند؟!... يارو دل و جگر كباب مي كرد ولي فرياد مي زد آي نخود لوبيا... رهگذري پرسيد؛ يعني تو فرق دل و جگر و نخود لوبيا را نمي داني؟ و يارو گفت؛ هيس!! دارم رد گم مي كنم كه گربه متوجه نشه!

 در مكالمه تلفني جليلي و سولانا توافق شد
 اول اكتبرآغاز مذاكرات ايران و 1+5

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در تماسي تلفني توافق كردند كه مذاكرات ميان ايران و 1+5 اوايل ماه اكتبر (مهرماه) آغاز شود.
به گزارش دبيرخانه عالي امنيت ملي، سعيد جليلي ديروز در تماس تلفني خاوير سولانا با اشاره به ارائه بسته به روز شده پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران، آن را بستر مناسبي براي گفت وگوها با هدف تحقق صلح، عدالت و پيشرفت خواند.
وي با يادآوري گفتگوهاي سال قبل در ژنو سوئيس به تحولات جديد در عرصه بين المللي اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران آماده است در گفت وگوهاي اكتبر با جديت و انگيزه اي مضاعف كه حاصل مشاركت بي نظير 85 درصدي ملت ايران در انتخابات اخير است، جهت همكاري ها و تعامل بيشتر تلاش كند.
در اين گفت وگوي تلفني خاوير سولانا با اشاره به مطالعه دقيق جزئيات بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران به شش كشور گفت: بررسي دقيق تر ابعاد و زواياي اين بسته نيازمند گفتگوي دو طرف است.
سولانا با خاطر نشان ساختن تحولات رخ داده در منطقه و جهان، ابراز اميدواري كرد: گفت وگوهاي اكتبر كه براي بررسي بسته پيشنهادي كشورمان برگزار خواهد شد، سودمند باشد.

 كيهان و خوانندگان

¤ تا كي بايد سران آشوب آزاد باشند و هر روز به دنبال فتنه اي جديد. با اين همه مدرك كه از آنان موجود است مردم از قوه قضائيه انتظار دارند كه هرچه زودتر اينها را در محكمه عدل اسلامي ببينند.
امين از خوزستان
¤ آقاي موسوي و طرفدارانش مرتب اظهار مي داشتند كه طرفداري از غزه و فلسطين به ما چه ربطي دارد ولي اكنون رياكارانه مي خواهند در راهپيمايي روز قدس شركت كنند.
اميري
¤ از قوه قضائيه تقاضا مي شود كه هرچه سريع تر سران فتنه محاكمه شوند تا بيش از اين براي دشمنان اسلام و ايران خوراك تبليغاتي تهيه نكنند. اين اقدام موجب شادي خانواده هاي شهدا خواهد شد.
سيد محسن رضوي
¤ وقايع پس از انتخابات و سرپا نگه داشتن كشور با آن همه فتنه و آشوب نشان داد كه هم كشور و نظام ما داراي چه اقتداري است و هم جايگاه رهبري و ولايت فقيه تا چه حد مهم و حياتي است.
يك هموطن
¤ آقاي ميرحسين موسوي در بيانيه اخير خود خواهان شناسايي و مجازات عوامل و آمران آشوبهاي پس از انتخابات شده اند، عجيب است كه باني فتنه به دنبال عامل فتنه مي گردد. اگر ايشان دچار آشفتگي فكري نشده باشند و كلاه خود را قاضي قرار دهد و اگر ذره اي صداقت و جوانمردي در وجود خود دارد بايد عذر تقصير به پيشگاه رهبر معظم انقلاب و ملت متدين و فهيم ايران آورد و خود را به عنوان متهم اصلي فتنه و آشوب به قوه قضائيه معرفي كند.
اسفنديار قائدي از شهركرد
¤ درباره رسيدگي به مسائل مربوط به زندان كهريزك خواستم هشدار دهم بايد مراقب باشيم و اجازه ندهيم افرادي كه خود متهم هستند، از اين مسئله سوءاستفاده نمايند و خودشان را طلبكار جلوه دهند.
فاطمي از تهران
¤ از شوراي هماهنگي تبليغات تقاضا مي شود عكس واقعي مسجد الأقصي را در راهپيمايي روز قدس ارائه دهند و نه قبه الصخره را.
طاهري
¤ شوراي همكاري خليج فارس مجدداً ادعاي بي پايه و اساس خود را در مورد جزاير لاينفك ايران بيان كردند.كشورهايي كه حتي نيم قرن از تأسيس آنها نمي گذرد چگونه به ادعاهاي واهي دست مي زنند آيا جز براي خشنود كردن اسرائيل غاصب هدفي دارند.
محمد محسن مروي
¤ درباره اقدام سازمان حج و زيارت در زمينه توقف انتقال زائران به حج، تكليف افرادي كه قبلا ثبت نام كرده اند چه مي شود؟
كريمي از اصفهان
¤ طبق قانون مديريت خدمات كشوري، تمام بازنشستگان كشوري، يك سال طلب معوقه دارند: از مهر 68 تا مهر78. قرار بود اين مطالبه، در سال 78 پرداخت شود. اما تاكنون كه نيمي از سال 88 هم گذشته، هيچ خبري نيست.
يك بازنشسته كشوري
¤ پاداش بازنشستگي سال گذشته فرهنگيان هنوز پرداخت نشده است همچنين به اين قشر امسال بن سبد كالا پرادخت نشد.
يك فرهنگي بازنشسته
¤ شركت هاي هرمي همچنان با اسامي مختلف در جامعه فعال هستند و به فريب جوانان دست مي زنند و تعداد آنها نيز بسيار زياد است. تا به حال چندين مرتبه به مراجع قانوني از اين شركت ها شكايت كرده ام، اما هنوز هيچ برخوردي صورت نگرفته است.
يك شهروند
¤ حدود 4 سال است كه يارانه مسكن فرهنگيان در تهران پرداخت نشده است. از وزارت آموزش و پرورش تقاضاي رسيدگي مي شود.
رحيمي از تهران
¤ طي نامه اي وضعيت و مشكلات فرزند 22 ساله ام را در سفر رياست جمهوري به ايشان عرض و تقديم كردم كه پس از مدتي پاسخ نامه را دريافت كردم كه براي رفع مشكل به صندوق مهر مراجعه و وام اشتغال زايي بگيريد كه به صندوق مراجعه ولي 4-3 ماه است در سرگرداني به سر مي برم. شايسته است نهاد محترم رياست جمهوري در جريان دستورات خود به مبادي ذيربط باشند.
جلالوند از كرج
¤ تقاضا مي كنم در روزنامه براي آشنايي با تاريخ اسلام جايي باز كنيد تا جوانان هم با تاريخ اسلام آشنا شوند و هم درباره شخصيت هاي تاريخي و تطابق آنها با وضع فعلي جمهوري اسلامي مثل ابوموسي اشعري، طلحه و زبير و... آگاهي پيدا كنند.
اصغري
¤ چرا بانك ملت سابقه جبهه رزمندگان را در امتيازدهي كاركنان خود لحاظ نمي كند و فقط براي جانبازان 07% به بالا امتياز قايل مي شود آيا دستورالعملي در اين زمينه هست؟
بيات از تهران
¤ بردن خودرو با جرثقيل عواقب منفي بسياري دارد. حداقل اين كه، وقتي يك انسان سراغ ماشينش مي آيد و مي بيند نيست، ابتدا دچار يك شوك روحي و رواني مي شود. ديگر اين كه حمل با جرثقيل به خودرو هم آسيب وارد مي كند. به عنوان مثال يك بار به اين دليل به ماشين من 600 هزار تومان خسارت وارد شد. مي توان با روش هاي بهتري هم با اين مسائل برخورد كرد.
كهن دل
¤ با زحمت فراوان زميني را تهيه كرده و منزل خود را در آن احداث نمودم. اما حالا كه قصد سكونت در آن را دارم، اداره برق شهرستان به بهانه كمبود بودجه، حاضر به ارائه برق به منزل ما نيست. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي مي شود.
شكرايي از بهبهان
¤ مدتي است كه خيابان شهيد مدني (نظام آباد) تبديل به يك مخروبه شده، به طوري كه از چهارراه نظام آباد به سمت جنوب، تبديل به محلي براي زندگي كارتن خواب ها و معتادان شده است. از شهرداري تهران تقاضاي رسيدگي مي شود.
شفاعتي
جديدا شوراي اسلامي شهريار با قرار دادن چندين كانكس در كنار ميادين و خيابان هاي اصلي فاز 1 شهرك انديشه و اجاره دادن آنها با مبالغ گزاف اقدام به تنظيم بازار نموده است. در حالي كه اين عمل باعث سدمعبر و تجاوز به حقوق شهروندان و ايجاد راهبندان و تصادف گرديده است.
خزايي

 سردار باقرزاده: رفتار برخي سياسيون در انتخابات اخير اوج ناسپاسي به ساحت شهيدان بود

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با انتقاد از رفتار برخي از فعالان سياسي در انتخابات اخير تصريح كرد كه ظاهرا امنيت و آرامش ايران دل برخي از سياسيون را زده است.
سردار ميرفيصل باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كه در آستانه هفته دفاع مقدس، در نشستي خبري حضور يافته بود، با اشاره به شرايط امسال برگزاري هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در شرايطي بزرگداشت اين هفته را برگزار مي كنيم كه امنيت و آسايش حاصل از فداكاري شهيدان و رزمندگان آنچنان خوشي براي كشور به ارمغان آورده كه اين خوشي، ته دل برخي از سياسيون كشور را زده و آنها را در قضيه انتخابات بي پروا وارد عرصه اي كرد كه دشمنان خارجي به طمع افتاده و اين نقطه اوج ناسپاسي به ساحت شهيدان است.
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان از فرهنگ دفاع مقدس در مواجهه با فتنه هاي دشمنان بهره برد، اظهار كرد: بايد رمز موفقيت ملت ايران را در طول 30 سال اخير مورد واكاوي قرار داد و بايد دانست ملتي كه فتنه بزرگي با نام جنگ تحميلي را در هم شكست قادر و قائل به حل مسائل جاري نيز هست و البته در اين مسير مي توان با يادآوري خاطرات، زمينه تذكري را براي دانستن عاملان اين آرامش براي ميهن به واسطه دلاورمردي رزمندگان فراهم كرد.
باقرزاده تاكيد كرد: آسايش خوشي ناشي از دلاورمردي رزمندگان نبايد ته دل برخي از ما را بزند و برخي يادشان برود كه چه هزينه اي و چه خون هايي در اين راه داده شده است.
وي در پايان با اشاره به ديدار روز دوشنبه نويسندگان و فعالان فرهنگ حوزه دفاع مقدس با رهبر فرزانه انقلاب در پاسخ به پرسشي در خصوص بهره گيري برخي سياسيون از نام شهدا در ايام انتخابات اظهار داشت: اين موضوع اگرچه قواعد الزام آوري براي جلوگيري از اين رفتار وجود ندارد اما بايد بدانيم كه نبايد براي دست يافتن كرسي ها از نام و ياد شهدا بهره برداري كرد.
تشريح برنامه هاي هفته دفاع مقدس
باقرزاده در ادامه نشست خبري خود در ارائه برنامه هاي اين هفته اظهار كرد: همايش قرآن و دفاع مقدس در بيست وهفتم ماه مبارك رمضان (پنج شنبه) در حرم عبدالعظيم حسني برگزار خواهد شد تا محوري براي هماهنگي هرچه بيشتر برنامه هاي هفته دفاع مقدس باشد.
وي مجموعه فعاليت هاي بنياد حفظ و ارزش هاي دفاع مقدس، ويژه هفته دفاع مقدس را در ابعاد مختلف هنري، ادبيات، پژوهشگاه دفاع مقدس، حوزه مشاوران جوان، مهندسي و امور يادمان ها و رسانه را تشريح كرد و گفت: اجراي 7 قطعه نماهنگ توليد شده در صدا و سيما، پخش فيلم «چرخ پنجم در شكه»، استمرار برنامه تلويزيوني پلاك 8، انتشار مجله هنري پلاك 8 ويژه دفاع مقدس، اجراي 5 نمايش تئاتر در 5 نقطه از شهر تهران، شامل پارك دانشجو، پارك لاله و پارك ملت، پخش سرودهاي حماسي در مترو، انتشار سي دي ويژه كودكان با عنوان «بابام ستاره شد» و توليد سري دوم مجموعه «گنجينه خاكي» از ويژه برنامه هاي حوزه هنر و معارف دفاع مقدس اين بنياد است.
غرامت جنگ تحميلي
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در بخشي ديگر از سخنانش با بيان اينكه ما در گرفتن غرامت 8 سال دفاع مقدس جدي هستيم، اظهار كرد، معتقديم در مقام اولويت بندي بايد از دانه درشت ها آغاز كرد كه البته روسيه نيز مي تواند در شمار دانه درشت هاي پرداخت غرامت به ايران باشد.

 فعالان سياسي و كارشناسان ديني: كروبي بايد محاكمه شود

به دنبال گزارش هيئت سه نفره قوه قضاييه كه ادعاهاي كروبي را درباره حوادث پس از انتخابات و بازداشتگاه ها بي پايه و اساس اعلام كرد فعالان سياسي و كارشناسان ديني خواستار محاكمه وي شدند.
در همين زمينه حجت الاسلام والمسلمين جعفر شجوني گفت: متاسفانه كروبي با كارهاي بچه گانه و زشت خود، انقلاب را زير سؤال برد، بنابراين جرم كروبي از ساير افراد بيشتر است و حتما بايد محاكمه شود.
اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو با رجانيوز با تاكيد بر اينكه پول حرام كروبي را به اين روز انداخته اظهار داشت: آقاي كروبي كه يك روحاني است، پول انتخابات را از كجا آورد، مگر همين ايشان از شهرام جزايري پول نگرفت، نتيجه آن پولهاي حرام همين است كه امروز كروبي گرفتارش شده است و با اين كار خود به روحانيت هم اهانت كرده است.
وي افزود: انقلاب اسلامي از آمريكا، انگليس، اسرائيل، عراق و بسياري از دشمني ها نترسيد، حالا بيايد از امثال كروبي و مهدي هاشمي بترسد؟
شجوني خواستار آن شد كه دادگاه ويژه روحانيت كروبي را خلع لباس كند و گفت: بنده خودم مدعي هستم و حدود دو ماه پيش با دادگاه ويژه تماس گرفتم و از مجمع روحانيون و اعضاي آن همچون مجيد انصاري و موسوي خوئيني ها شكايت كردم و در اين كار هم جدي هستم.
در همين حال، حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا ميرتاج الديني عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد كرد كه كروبي بايد به اتهام خدشه به حيثيت نظام محاكمه شود.
وي كه با فارس گفت وگو مي كرد افزود: نظام جمهوري اسلامي با هيچ كس عقد اخوت نبسته است و با توجه به اعلام نظر هيئت سه نفره درباره ادعاي كروبي مبني بر بي پايه بودن اظهارات وي، كروبي بايد تاوان اقدامات مجرمانه خود را پس بدهد.
همچنين سيدعنايت الله هاشمي نماينده مردم سپيدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: كروبي تحت تاثير اخبار معاندين، موضع گيري غلطي را داشته و دستمايه تبليغات دشمنان نظام شده است.
وي گفت: با توجه به اينكه مدارك مورد استناد كروبي تماما كذب بوده است، بايد بر طبق مستندات با خاطيان برخورد قضايي شود.
هاشمي خاطرنشان كرد: اگر برخورد قضايي با خاطيان صورت نگيرد روند قانون شكني در كشور ما پايه گذاري مي شود.
از سوي ديگر؛ حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد واعظ موسوي عضو مجلس خبرگان رهبري سخنان بي اساس كروبي را باعث خدشه دارشدن انسجام ملي خواند و برخورد قانوني با اتهامات وارده را مورد توجه قرار داد و گفت: اين موضوع بايد از سوي مراجع قانوني بررسي شده و ابعاد مختلف آن موشكافي شود و بهتر است كه در سطح جامعه گسترش نيابد.
آيت الله عبدالنبي نمازي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم گفت: دستگاه قضايي بايد به طور صريح تخلفات كروبي و همچنين موسوي را براي مردم بازگو كند و در اين پيگيري بدون ايجاد هرج و مرج با هركسي كه مقصر شناخته شود، برخورد كند.

 سلطانيه خبرداد تصويب پيشنهاد ايران مبني بر ممنوعيت حمله به تاسيسات هسته اي در آژانس

نماينده ايران در آژانس خبر داد كه پيشنهاد ايران مبني بر افزودن يك بند در دستور كار كنفرانس سالانه آژانس پيرامون ممنوعيت حمله و تهديد حمله به تاسيسات هسته اي در كميته عمومي كنفرانس آژانس تصويب شد.
«علي اصغر سلطانيه» نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز در گفت وگو با فارس، با اعلام اين خبر افزود: پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران مبني بر اضافه كردن يك بند در دستوركار كنفرانس سالانه آژانس پيرامون ممنوعيت حمله و يا تهديد به حمله به تاسيسات هسته اي در حال كار و در حال ساخت مورد تصويب قرار گرفت.
وي اضافه كرد:در اين كنفرانس كشورهاي مختلف پيرامون اين موضوع مهم سخنراني خواهند كرد.
وي در خصوص رايزني هاي جمهوري اسلامي ايران در اين باره نيز توضيح داد: با ديگر كشورها در حال مشورت هستيم تا قطعنامه اي كه بتواند نظر اكثريت آرا را جلب كند در اين باره بدست آوريم.
درخواست صالحي
براي تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در آژانس
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان خواستار تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در خصوص منع حمله به تاسيسات هسته اي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي در مجمع عمومي اين آژانس شد.
«علي اكبر صالحي» ديروز در گفت وگو با واحد مركزي خبر دراين باره اظهار داشت: ايران تلاش مي كند در مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه پيشنهادي خود را براي جلوگيري از حمله به تاسيسات هسته اي درحال ساخت به تصويب برساند.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده است تا قطعنامه اي در خصوص ممانعت از حمله به تاسيسات هسته اي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست مجمع عمومي آژانس تصويب شود.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده است تا قطعنامه اي در خصوص ممانعت از حمله به تاسيسات هسته اي در حال ساخت در كشورهاي عضو آژانس تصويب شود اميدواريم قطعنامه پيشنهادي مسير خود را در اين مجمع طي كند.
وي با اشاره به ارائه بسته پيشنهادي كشورمان به گروه موسوم به 5 عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه آلمان گفت: جمهوري اسلامي ايران آماده است تا در چارچوب اين بسته با هر كشوري صحبت كند.
صالحي در همين حال تاكيد كرد: ايران درباره حقوق هسته اي خود با كسي مذاكره نمي كند زيرا اين جزو حقوق حاكميتي است. از نظر ما مسئله هسته اي ايران در چارچوب توافقات مداليته پايان يافته و ورود دوباره به اين مسئله موضوعيت ندارد با اين حال آمادگي داريم درباره مسائل مشترك با ديگر كشورها وارد گفت وگو شويم.

 بازگشت به شبكه سازي پس از ناكامي در پروژه تقلب و آشوب (خبر ويژه)

يك عضو گروهك موسوم به ملي-مذهبي و نهضت آزادي از انحلال جريان اصلاحات خبر داد. عليرضا رجايي به سايت ضدانقلابي روز گفت: پروژه نوسازي و دموكراسي از طريق انتخابات منتفي است و جريان اصلاحات منحل شده است.
وي همچنين گفت: جريان اصلاحات حائلي بود بين جريان سياسي و ساخت سياسي و معناي انحلال آن اين است كه حوزه سياست تا حد زيادي به تنش و خشونت كشيده مي شود و رودررويي با ساخت سياسي به طور مستقيم اتفاق مي افتد. امكان اين هست كه گذار به جنبش هاي انقلابي هم بكند.
رجايي كه در سوابق خود دبيري اجتماعي نشريه گروهك نهضت آزادي (ايران فردا) و دبيري سرويس سياسي در روزنامه هاي آشوب طلب جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان را دارد، برخلاف تكذيب هاي ميرحسين موسوي، از همكاري با ستاد انتخاباتي وي خبر داد و گفت: من با ستاد آقاي موسوي همكاري مي كردم. از همان ابتدا حسم اين بود كه آقاي ميرحسين در همان مرحله اول انتخابات اكثريت آرا را به دست مي آورند. درباره ميزان راي آقاي ميرحسين غالبا بين دوستان اتفاق نظر وجود داشت. بعضي دوستان معتقد بودند تقلب اتفاق مي افتد.
ادعاي «احساس پيروزي موسوي از همان ابتدا» در حالي از سوي اين عنصر گروهكي مطرح مي شود كه وي يك ماه قبل از انتخابات كه فضاي سياسي كاملا شفاف شده بود، در مصاحبه با روزنامه اعتماد تاكيد كرد: «با كناره گيري آقاي خاتمي احتمال شكست اصلاح طلبان را بالا مي دانم. آنها نتوانسته اند حمايت چنداني جلب كنند و تفرق آرا وجود دارد. با توجه به عدم هماهنگي و اختلاف ها، امكان شكست با كمال تاسف بالاست. متاسفانه وضعيت سال 84 تكرار مي شود. اميدوارم من در اين ارزيابي اشتباه كرده باشم.»
موسوي در جريان تبليغات و سفرهاي انتخاباتي خود با ادعاي وفاداري به نظام، همكاري با گروهك هايي نظير نهضت آزادي و ملي گراهاي ضدانقلاب را تكذيب كرد اما به تدريج معلوم شد اين طيف به همراه شماري از تندروهاي سابقا چپ، هدايت كنندگان اصلي ستاد موسوي هستند و شخص وي در حاشيه قرار دارد. اين طيف در القاي پيروزي به موسوي و تحريك وي به رفتارهاي ساختارشكنانه و غيرقانوني نقش اصلي را ايفا كردند و پروژه آشوب را از همان ابتدا در دستور داشتند.
به تازگي سايت موسوم به «موج سبز» كه در حوزه شبكه سازي براي اغتشاشگري فعاليت مي كند، با اشاره به «تشكيلات راه سبز موسوي» نوشت: بيانيه يازدهم مهندس موسوي به غايت قوي و فراگير است اما بحث در فضاي مجازي بيشتر به تاييد و تكرار كليات آن گذشته و كمتر به شبكه اجتماعي مطرح شده در بيانيه پرداخته شده است. عدم توجه كافي و نشكافتن مسئله، بر ناكارآمدي اين شبكه منجر مي شود. ظاهرا معنا و مفهوم شبكه هاي مذكور و ساز و كار و نحوه عملكرد آن مشخص نيست.
اين سايت ضدانقلابي در عين حال خبر داد كه سعيد مدني و تقي رحماني- دو تن از عناصر گروهكي وابسته به نهضت آزادي- با نگاه عملياتي به شبكه سازي مذكور پرداخته اند. اين سايت همچنين هدف از شبكه سازي اجتماعي، را برداشتن بار مسئوليت از دوش سياستمداران عنوان كرد و بر ترجيح مخفي بودن شبكه هاي ياد شده تاكيد كرد.

 اسرائيل: ايران كار خود را كرد ضرب الاجل آمريكا رنگ باخت (خبر ويژه)

وزارت خارجه رژيم صهيونيستي از ابراز آمادگي 1+5 براي گفت وگو با جمهوري اسلامي با وجود پافشاري ايران بر ادامه فعاليت هاي هسته اي ابراز ناراحتي كرد.
سايت وابسته به اين وزارت در تحليلي اعلام كرد: ابراز آمادگي دولت هاي بزرگ براي انجام گفتگو با جمهوري اسلامي ايران درباره بسته پيشنهادي آن كشور، با آن كه در آن هيچ گونه نشاني از آمادگي ايران براي متوقف ساختن برنامه هاي اتمي خود وجود ندارد، و در حالي كه سران جمهوري اسلامي تأكيد و تكرار كرده اند كه حاضر به متوقف ساختن اين برنامه ها نيستند، از جانب محافل سياسي اسرائيل با شگفتي و ناخرسندي روبرو شد. مقامات رسمي اسرائيل گفتند فرصت زيادي باقي نمانده و زمان به سرعت مي گذرد.
وزارت خارجه اسرائيل اضافه كرد: اين، آن گفت وگويي نيست كه هدف از آن بحث درباره متوقف ساختن برنامه غني سازي ايران باشد بلكه دولت ايران با اين شيوه، طرف مقابل را به بيراهه مي كشاند. سولانا اعلام كرده كه آنها حاضرند بسته پيشنهادي ايران را مورد بحث قرار دهند. نماينده آمريكا هم مي گويد ما در جلسه، برنامه اتمي ايران را نيز مطرح خواهيم كرد. مقامات آمريكايي تا هفته پيش مي گفتند تا پايان ماه ميلادي جاري (سپتامبر) به ايران فرصت مي دهند ولي اكنون تاريخ آن را تا پايان دسامبر (آذرماه) به تعويق مي اندازند كه اين نيز خود نوعي از دست دادن زمان است.
سايت مذكور همچنين از قول ذئبي فركش رئيس پيشين ركن اطلاعات ستاد ارتش اسرائيل نوشت: حكومت ايران مي كوشد دود به چشم ديگران بكند و زمان بخرد. آنها احتمالاً به قدر كافي اورانيوم غني شده تهيه كرده اند.

 مي خواهم سر به تن هيچ مسلماني نباشد اما آفرين به كروبي و موسوي! (خبر ويژه)

«اكنون اين شيخ مهدي كروبي است كه از داخل خود سيستم در برابر آن ايستاده تا رژيم را در جهان سكه يك پول كند نه من استكهلم نشين و آن گوينده سفيه يك تلويزيون در لس آنجلس».
اين مطلب را سايت ضدديني و ضدانقلابي سكولاريسم نو در پاسخ به ضدانقلابيوني عنوان كرد كه موسوي و كروبي را به خاطر سوابق حضور در نظام اسلامي مورد حمله قرار مي دهند.
«امير-س» نويسنده سكولاريسم نو ضمن فحاشي به مقدسات اسلامي مي نويسد: هر كس كه كوچك ترين آشنايي با ديدگاه هاي من داشته باشد به نيكي مي داند كه من نه تنها از موسوي و كروبي و سروش و خاتمي و هر سياسي نوع اسلامي ديگر به شدت نفرت دارم بلكه اصلاً اگر بتوانم پاي... و اسلام را هم خرد مي كنم. پس روح سخن من اصلاً بر سر اين آخوند و آن ريشو نيست كه مي خواهم سر به تن هيچ سياسي اسلام پناهي نباشد. اما اگر شخصاً مشاهده كنم كه مثلاً امروز حمايت از عنصري... ممكن است سود رسان باشد، حتي در پشتيباني كردن از او هم كوچك ترين ترديدي نخواهم كرد. با چنين باوري هرگز به كروبي و موسوي نتاخته ام هر چند كه جزو مسئولان رژيم مي دانم. من آنها را مسئول خونين ترين سال هاي فتنه مي دانم اما هرگز به خود پروانه نداده ام كه اكنون در اين مقطع، موسوي و كروبي را تضعيف كنم چرا كه باور دارم آن كه امروز آنها را مي كوبد، از رژيم دفاع مي كند چون موسوي و كروبي جانانه مقابل نظام ايستاده اند.
اين سايت ضدانقلابي مي افزايد: اكنون اين شيخ مهدي كروبي است كه از داخل سيستم در برابر آن ايستاده تا رژيم را در جهان سكه يك پول كند نه من استكهلم نشين و آن گوينده سفيه در لس آنجلس. همچنان كه هر دوي ما و هزاران چون ما 30 سال فرياد زدند اما صدايشان هيچ پژواكي نيافت. رمز موفقيت در همين موقعيت شناسي ماست. جداي از آن، ما چه آلترناتيوي داريم كه حتي مورد پذيرش 5درصد از مردم داخل ايران باشد؟
سكولاريسم نو در پايان مي نويسد: گيريم كه همين فردا كروبي و موسوي را بگيرند و سرشان را ببرند و در چاه بيندازند كه بسيار هم ممكن است در چند روز آتي همين گونه شود. در اين صورت چه تحول مثبتي رخ خواهد داد و چه سودي زان ميان براي ماحاصل؟! ما كه سي سال است گريبان همديگر را گرفته و بر سر فردايي موهوم و رويايي بر سر و كله يكديگر مي كوبيم. آيا مي خواهيم سي سال ديگر هم به همين روش هاي سفيهانه و مبارزات دن كيشوتي ادامه دهيم و در همينجا هم بميريم يا اينكه نكند سپاهيان محمد ولي خان سپهدار و سردار اسعد به پشت دروازه هاي تهران رسيده اند و من نادان از آن بي خبر مانده ام!

 اين بازي از اول هم باخت باخت بود (خبر ويژه)

يك نشريه ديپلماتيك آمريكايي تأكيد كرد جمهوري اسلامي ايران هرگز حاضر نبوده از فناوري هسته اي چشم پوشي كند اما دولت اوباما بايد از فرصت آشوب هايي كه پس از انتخابات پيش آمد بهترين استفاده را براي مهار ايران انجام دهد.
فارين پاليسي (سياست خارجي) در تحليلي مي نويسد: دولت اوباما همچنان اميدوار است تلفيقي از مشوق ها و افزايش فشارها بتواند ايران را به توقف برنامه هسته اي متقاعد كند. حوادث پس از انتخابات در ايران باعث شد يكي از عناصر اصلي استراتژي اوباما براي معامله يعني آمادگي براي پذيرش مشروعيت و دوام رژيم ايران دچار خدشه شود. گزينه تغيير رژيم از روي ميز حذف شده بود اما اكنون دوباره به روي ميز بازگشته است.
اين نشريه افزود: متقاعد كردن سران نظام مذهبي جمهوري اسلامي به صرف نظر كردن از فناوري هسته اي، همواره از شانس كمي برخوردار بوده و حوادث پس از انتخابات، آن را دشوارتر هم ساخته است اما در عين حال اين حوادث، اميدبخش ترين فرصت را براي از بين بردن برنامه اتمي ايران بدون جنگ فراهم كرده است.
گفتني است هر چند كه تحليل گراني از جنس تحليلگر فارين پاليسي در نتيجه گيري خود به خطا رفته و گذر زمان نشان خواهد داد كه نه فناوري هسته اي ايران تعطيل مي شود و نه ذره اي از اقتدار جمهوري اسلامي كاسته شده، اما واقعيت اين است كه خيانت برخي مدعيان اصلاح طلبي بر كشور و ملت در بازيگري براي سناريوي دشمن، آنها را بشدت اميدوار كرد و به بسياري از تهديدهاي منتفي شده عليه ملت ايران - ولو در ذهنيت دشمن- اعتبار بخشيد.

 كروبي همان زمان كه پول حرام از شهرام جزايري گرفت سقوط كرده بود (خبر ويژه)

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيت مبارز با اشاره به سقوط مذهبي و سياسي مهدي كروبي گفت پول حرام او را به اين روز انداخته است.
حجت الاسلام والمسلمين جعفر شجوني با تاكيد بر لزوم برخورد با سران فتنه، به دروغ و جعلي از آب درآمدن اسناد ادعايي كروبي اشاره كرد و گفت: دولت هاي آمريكا در 230 سال اخير، حدود 200 بار به كشورهاي دنيا تجاوز كردند و خون ريختند و در اسرائيل به فلسطين تجاوز كرد، بعد آقاي كروبي با توهمات خود كاري كرد كه همين ها به ما بخندند و ما را متهم كنند.
وي در گفت وگو با رجانيوز اظهار داشت: مگر همين آقاي كروبي از شهرام جزايري پول نگرفت؟ نتيجه آن پول هاي حرام همين است كه امروز كروبي گرفتارش شده است و با اين كار خود به روحانيت هم اهانت كرده است.
وي افزود: انقلاب اسلامي از آمريكا، انگليس، اسرائيل، صدام و بسياري از دشمني ها نترسيد، حالا بيايد از امثال كروبي و مهدي هاشمي ها بترسد؟
شجوني خواستار آن شد كه دادگاه ويژه روحانيت كروبي را خلع لباس كند و گفت: بنده خودم مدعي هستم و حدود دو ماه پيش با دادگاه ويژه تماس گرفتم و از مجمع روحانيون و اعضاي آن همچون موسوي خوئيني ها شكايت كردم و در اين كار هم جدي هستم.
اين فعال سياسي با بيان اينكه كروبي سقوط كرده است، تصريح كرد: امروز اين سقوط به جنون كشيده شده و بايد در مقابل آن ايستاد، كاري كه حضرت امام(ره) كرد و امثال بازرگان، منتظري و رجوي را واژگون كرد.
وي تصريح كرد: عزيزان ما اين انقلاب را به وجود نياوردند كه نادان هايي مثل كروبي آن را از بين ببرند.
گفتني است شهرام جزايري در زمان رياست كروبي بر مجلس ششم، چند صدميليون تومان پول بي زبان غارت شده از بيت المال را به وي هديه داده بود. جزايري از طريق آلوده كردن برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس و كميسيون اقتصادي ششم توانسته بود كارت 500 را براي تردد آزادانه در مجلس به دست آورد. وي همچنين طرف مشورت افراد مذكور در مجلس قرار داشت و به عنوان مشاور اقتصادي برخي جلسات دعوت شد .

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14