(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 26 مهر 1388- شماره 19488
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مذاكره بي سقف و كف ! (يادداشت روز)
تاكيد رهبر انقلاب بر ضرورت نقش آفريني سازمان كنفرانس اسلامي در موضوع فلسطين
روسفيد! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
درآمدي بر مذاكرات هسته اي فردا در گزارش تحليلي كيهان
احمدي نژاد انتخاب برزيل براي ميزباني بازي هاي المپيك را تبريك گفت
پس از تحريم بنزين ايران در سناي آمريكا صورت گرفت مخالفت چين با هرگونه اعمال تحريم عليه ايران
جنبشش كجا بود؟! كو حركت؟! اينكه نمي جنبد! (خبر ويژه)
ما طرف آمريكا و ضدانقلابيم شما چرا بيطرف نيستيد! (خبر ويژه)
به مرده كه رو بدي... (خبر ويژه)
حسنين هيكل: تاريخ ما را به خاطر رفتاري كه با ايران داشتيم نمي بخشد (خبر ويژه)
باج ايتاليا به طالبان و رودستي كه فرانسه خورد (خبر ويژه)
مگر بهايي بودن، پول گرفتن از آمريكا و همراهي با فتنه انگيزان و... جرم است؟! (خبر ويژه)مذاكره بي سقف و كف ! (يادداشت روز)

ديدار «صحنه سازي شده» ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در گروه 1+5 با دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس هيئت مذاكره كننده ايراني كه در حاشيه اجلاس ژنو صورت پذيرفت، «گمانه»هاي برخاسته از ابهام و «تفسير»هاي بي پايه و اساسي را در داخل و خارج كشور به دنبال داشت. مقامات آمريكايي و متحدان اروپايي آنها، از اين ديدار به عنوان اولين گام ايران براي «مذاكره مستقيم با آمريكا» ياد كردند و آن را «بزرگترين دستاورد» اجلاس ژنو ناميدند كه به گفته آنان، اگرچه «غيرهسته اي» بود ولي اهميتي بارها فراتر از پيروزي هسته اي بر ايران داشت! در داخل كشور اما، اين ديدار با دو نگاه متفاوت- بخوانيد متضاد- روبرو شد. جريان موسوم به اصلاحات كه اين روزها هويت آمريكايي مهره هاي اصلي آن برملا شده است و طي چند سال گذشته نيز «مذاكره ايران و آمريكا» را به عنوان يكي از محورهاي استراتژيك خود دنبال مي كردند، اگرچه مي دانستند آنچه در ژنو اتفاق افتاده است فقط يك «صحنه سازي تحميلي» است ولي با آمريكايي ها در تفسير اين رخداد همصدا بودند و تنها اعتراضشان اين بود كه چرا اين امتياز!! از دولت اصلاحات دريغ شده و به دولت دهم داده شده است! اصولگرايان به معناي واقعي كلمه كه توده هاي عظيم وفاداران به نظام را شامل مي شود- و در اطلاق آن به برخي از مدعيان جاي ترديد است- از ديدار ژنو نگران بودند چرا كه مي دانستند و مي دانند «مذاكره با آمريكا» دام خطرناكي است كه برخلاف ظاهر «دوستانه»! و «آشتي جويانه»! آن، براي مقابله با اقتدار نظام اسلامي طراحي شده است و از اين روي همواره با مخالفت جدي امام راحل(ره) و خلف حاضر او روبرو بوده و هست. برخي از اين طيف نيز دولت را به سرپيچي از نظر صريح رهبر معظم انقلاب متهم مي كردند و....
در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.
1- «مذاكره» در عرف سياسي، تعريف شناخته شده اي دارد كه آنچه در حاشيه اجلاس ژنو اتفاق افتاد نمي تواند مصداق آن باشد. براي انجام مذاكره، ابتدا طرفين مذاكره روي موضوع آن با يكديگر توافق مي كنند، سپس يك يا چند محور از موضوع مورد مذاكره كه طرفين درباره آن اشتراك نظر دارند به عنوان «كف مذاكرات» تعيين مي شود و پس از آن، نماينده يا نمايندگاني از دو كشور طرف مذاكره كه رسما از سوي كشورهاي متبوع خود به همين منظور انتخاب و معرفي شده اند، گرد هم آمده و براي رسيدن به يك «سقف مشترك» با يكديگر مذاكره مي كنند. اين چارچوب تعريف شده و حداقل غيرقابل تغيير در همه «مذاكرات» است.
بديهي است كه با اين تعريف پذيرفته شده، ديدار ويليام برنز با دكتر جليلي در حاشيه اجلاس ژنو را نمي توان «مذاكره» ناميد، مذاكره دو كشور، آنهم ايران و آمريكا از نوع بازي «قايم باشك» كودكان نيست كه يك طرف خود را از نگاه ديگري پنهان كند و طرف ديگر به محض ديدن او فرياد «سك سك» برآورد و چند كودك تماشاچي هم با ذوق زدگي كف بزنند و بازي را تمام شده تلقي كنند!
2-آنچه در حاشيه اجلاس ژنو اتفاق افتاد را فقط مي توان يك ملاقات با انگيزه يك جانبه ناميد كه براساس شواهد و قرائن موجود به دقت و پيشاپيش از سوي حريف آمريكايي طراحي و صحنه سازي شده بود. بعد از پايان دور اول مذاكرات ايران و 1+5 و در حالي كه دكتر جليلي آماده خروج از سالن مذاكرات بود، نماينده يكي از كشورهاي اروپايي نزد ايشان آمده و درخواست ويليام برنز براي ديدار با وي را به اطلاع او مي رساند و پاسخ دكتر جليلي را مي شنود كه «حرفي براي در ميان گذاشتن با نماينده آمريكا ندارم». اصرار نماينده كشور اروپايي بي نتيجه مي ماند و لحظاتي بعد خاوير سولانا براي وساطت مراجعه مي كند كه او نيز با پاسخ منفي رئيس هيئت مذاكره كننده ايراني روبرو مي شود. در اين هنگام و در حالي كه دكتر جليلي آماده ترك محل اجلاس بود، ويليام برنز وارد شده و ضمن تعارفات اوليه اعلام مي كند بايد نكات بااهميتي را به اطلاع دكتر جليلي برساند و دكتر جليلي با بيان اين كه گفت وگوي جداگانه اي با نماينده آمريكا ندارد، از وي مي خواهد نظرات خود را در دور بعدي اجلاس و در بستر گفت وگوي ايران و كشورهاي 1+5 مطرح كند. اين گفت وگو و تعارفات مياني آن به گفته آمريكايي ها 04 دقيقه به طول مي انجامد و ويليام برنز كه با برخورد سرد جليلي و خودداري وي از گفت وگو روبرو شده بود، محل را ترك مي كند.
ديدار ياد شده بلافاصله با عنوان «مذاكره رو در روي نمايندگان ايران و آمريكا در حاشيه اجلاس ژنو» روي سايت خبرگزاري هاي آمريكايي و اروپايي و شبكه هاي راديو تلويزيوني آنها مي رود و...
3- بديهي است كه اين رخداد نه فقط مذاكره- به مفهوم تعريف شده آن- نيست، بلكه برخورد دكتر جليلي را مي توان حركتي «ضد مذاكره» تلقي كرد، اگرچه با توجه به شرايط حساس كنوني اين گفت وگوي چند دقيقه اي نيز مي توانست به حداقل يك دقيقه آنهم براي اعلام مخالفت كاهش يابد. در اين صورت، صحنه سازي آمريكايي ها درهم مي ريخت و خبر گفت وگوي 04 دقيقه اي نماينده آمريكا با نماينده ايران به خبر «خودداري صريح نماينده ايران از گفت وگو با نماينده آمريكا» تبديل شده و ضمن آن كه قابليت سوءاستفاده تبليغاتي آمريكا و متحدانش از اين صحنه سازي به صفر مي رسيد، هرگونه گزارش از رخداد ياد شده نيز به سود خط قرمز استراتژيك ايران كه ممنوعيت مذاكره با آمريكاست رقم مي خورد.
4- و اما، ممنوعيت مذاكره با آمريكا، برخلاف آنچه برخي از طرفداران مذاكره تبليغ و ترويج مي كنند، يك «سليقه سياسي» نيست كه با حفظ اصول قابل تغيير باشد، اين ممنوعيت از برداشتي كارشناسانه، منطقي و استدلالي محكم و خالي از ابهام ريشه مي گيرد و به منافع ملي و حفظ اقتدار نظام و سربلندي مردم ايران نظر دارد. پيش از اين با ارائه شواهد فراوان -و اسنادي به نقل از دشمنان- آورده بوديم؛
«مقاومت 03 ساله جمهوري اسلامي ايران در برابر باج خواهي و زورگويي آمريكا و متحدانش، ايران اسلامي را به پرچمدار مبارزه با سلطه جهاني و يك الگوي موفق براي حركت هاي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه تبديل كرده است به گونه اي كه امروزه، نهضت هاي اسلامي در جهان اسلام با الهام گرفتن از ايستادگي و مقاومت ايران اسلامي به حركت خود ادامه مي دهند و جمهوري اسلامي ايران را عقبه استراتژيك و نمونه موفق و پيشتاز براي جنبش هاي مقاومت مي دانند، انتفاضه فلسطين از مقاومت ايران در مقابل آمريكا و متحدانش ريشه گرفته، حزب الله لبنان، حركت اسلامي در بحرين، پيروزي اسلامگرايان در تركيه و الجزاير، مقاومت اسلامي در افغانستان، رويكرد به مباني اسلام انقلابي در عراق و... كه امروزه عرصه را بر آمريكا و متحدانش تنگ كرده اند، همگي با نگاه به الگوي ايران اسلامي شكل گرفته و به حركت خود ادامه مي دهند... هدف آمريكا از مذاكره با ايران، ابلاغ اين پيام- بخوانيد توهم- به حركت هاي اسلامي در تمامي جهان است كه ايران نيز بعد از سال ها مقاومت چاره اي جز تسليم در برابر آمريكا نداشته است!»
به بيان ديگر مذاكره با آمريكا «نياز» آمريكاست كه سعي دارد آن را با عنوان «امتياز» بفروشد! مقصود نهايي از اين مذاكره، تضعيف اقتدار ايران اسلامي و نهايتاً باج خواهي پس از تضعيف است. به قول رهبر معظم انقلاب:
«ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه هاي كشور خود و كشورهاي همسايه و با مشورت با صاحب نظران عمده و داراي رأي، به اين نتيجه مي رسيم كه نه فقط رابطه با آمريكا، بلكه مذاكره با دولت آمريكا امروز برخلاف مصالح ملي و منافع ملت است، اين يك نظر متعصبانه نيست؛ اين يك انديشه و فكر است، بررسي شده و با ملاحظه همه جوانب است. مذاكره با آمريكا به معناي باز كردن باب توقعات و طلبكاري هاي آمريكاست.»
5- روز چهارشنبه 51 مهرماه جاري و بعد از جلسه هيئت دولت، رئيس جمهور محترم در پاسخ به خبرنگاري كه از ايشان درباره ملاقات دكتر جليلي و برنز در حاشيه اجلاس ژنو سؤال كرده بود، گفت: «نماينده آمريكا خواسته كه مذاكره اي بشود. آقاي جليلي هم استقبال كرد و اتفاقاً مذاكراتشان هم مذاكرات خوبي بوده است»! اين در حالي است كه دكتر جليلي- مطابق خبر پيش گفته- به درخواست با واسطه و سپس بي واسطه ويليام برنز براي گفت وگو- به مفهوم رايج و نه به عنوان مذاكره با تعريف سياسي آن- پاسخ منفي داده و نهايتاً ديدار و گفت وگوي مورد اشاره با صحنه سازي و طرح قبلي به ايشان تحميل شده بود بنابراين نه استقبالي در ميان بوده و نه مذاكره اي كه نتيجه آن نيز «خوب»! ارزيابي شود. مضافاً آن كه رئيس جمهور محترم و محبوب مي دانند مذاكره با آمريكا، از جمله سياست هاي كلان نظام است و مطابق بند يك از اصل 011 قانون اساسي، تصميم درباره آن برعهده رهبر معظم انقلاب است از اين روي ترديدي نيست كه اظهارنظر آقاي دكتر احمدي نژاد، نوعي «سهواللسان» بوده است، اگرچه بعيد نيست، اين سهواللسان مورد سوءاستفاده دشمنان نيز قرار گيرد كه دقت نظر بيشتر رئيس جمهور محترم مي تواند مانع از آن باشد.
حسين شريعتمداري

 در ديدار رئيس جمهور سنگال مطرح شد
تاكيد رهبر انقلاب بر ضرورت نقش آفريني سازمان كنفرانس اسلامي در موضوع فلسطين

رهبر معظّم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس جمهور سنگال، همبستگي كشورهاي اسلامي را از جمله اهداف و تلاشهاي ايران در عرصه بين المللي برشمردند و با ابراز رضايت از گسترش روابط تجاري، صنعتي و اقتصادي دو كشور خاطر نشان كردند: ايران آمادگي دارد تجارب و دستاوردهاي خود را در اختيار كشورهاي اسلامي قرار دهد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به رياست كشور سنگال بر سازمان كنفرانس اسلامي افزودند: هدف از تشكيل اين سازمان پيگيري مسئله فلسطين است لذا سازمان كنفرانس اسلامي مسئوليت مهم و ظرفيت زيادي را براي ايفاي نقش در موضوع فلسطين دارد و امروز واقعاً «فلسطين مظلوم و تنها» نيازمند حركتي محكم، درست و حساب شده در دنياي اسلام است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به پشتيباني قدرتهاي استكباري و برخي دولتهاي كشورهاي اسلامي از رژيم صهيونيستي خاطر نشان كردند: خواست ملتهاي مسلمان، كمك به فلسطين است و جا دارد سازمان كنفرانس اسلامي با حمايت از مظلومان فلسطيني، در دل مردم فلسطين اميد ايجاد كند.
در اين ديدار كه آقاي احمدي نژاد نيز حضور داشت، عبدالله واد رئيس جمهور سنگال با ابراز خرسندي از سفر به جمهوري اسلامي ايران، سطح همكاريهاي بين دو كشور را عالي برشمرد و گفت: ايران داراي جايگاه مهم در دنياي اسلام است و قطعاً تجربيات آن در سازمان كنفرانس اسلامي و براي جهان اسلام، ارزشمند و مفيد خواهد بود.
رئيس جمهور سنگال و رئيس سازمان كنفرانس اسلامي از برگزاري با شكوه انتخابات رياست جمهوري در ايران و نتايج آن ابراز خرسندي كرد.

 روسفيد! (گفت و شنود)

گفت: كروبي بعد از آنهمه وطن فروشي و قانون شكني و خيانت به امام و نظام اسلامي به مراجع تقليد اعتراض كرده است كه چرا او را گناهكار مي دانند؟!
گفتم: مگر او نبود كه در فتنه اخير با آمريكا و اسرائيل همراهي آشكار داشت؟
گفت: كي ميگه نداشت؟
گفتم: مگر همين كروبي نبود كه با منافقين و سلطنت طلب ها و بهايي ها عليه جمهوري اسلامي ايران همصدا شده بود؟
گفت: خود خودش بود.
گفتم: مگر او نبود كه ادعاي دروغ تجاوز به زندانيان را مطرح كرد؟ مگر او نبود كه روز قدس با شعار ديكته شده از سوي وزارت خارجه اسرائيل همراهي كرد، مگر...
گفت: چه عرض كنم؟! حالا طلبكار هم شده است!
گفتم: نوكري كيسه گندم ارباب را با الاغ براي آرد كردن به آسياب برد ولي قبل از آن كه نوبتش شود با اراذل و اوباش مشغول قمار شد و كيسه گندم و الاغ را باخت و ديگر روي بازگشت نداشت. ارباب كه متوجه غيبت او شده بود به سراغش رفت و ديد در گوشه اي نشسته و مشغول خوردن نان و ماست است، پرسيد گندم چه شد؟ نوكر گفت؛ سيل آمد و گندم را برد! پرسيد؛ الاغ چي؟ جواب داد گرگ حمله كرد و الاغ را خورد! پرسيد؛ افسار و پالان الاغ چي؟ آنها را كه سيل نبرده و گرگ نخورده؟ و يارو در جواب با حالتي طلبكارانه گفت؛ يعني بايد از گرسنگي مي مردم؟! آنها را فروختم و نان و ماست خريدم! ارباب كه حسابي عصباني شده بود كاسه ماست را به مغز نوكر كوبيد و نوكر در حالي كه ماست را به صورت مي ماليد گفت؛ خدا را شكر كه هم حسابم را پس دادم و هم روسفيد شدم!!

 كيهان و خوانندگان

¤ با توجه به اين كه يكي از شاكيان روزنامه كيهان مدعي است، افرادي كه با ستون كيهان و خوانندگان تماس مي گيرند مجهول الهويه هستند، بنده به عنوان يكي از خوانندگان روزنامه كيهان كه معلوم الهويه مي باشم، حاضرم كه شهادت دهم مطالبم را به صورت آزادانه به كيهان گفته و چاپ شده است. مجهول الهويه كساني هستند كه زير چتر بيگانگان زندگي مي كنند و از راه دور براي ايجاد تفرقه در كشورمان به سود بيگانگان مصاحبه مي كنند و شاكي هم هستند.
ستار سعيدي
¤ سؤال ما از دستگاه قضايي اين است كه تا كي بايد منتظر برخورد قانوني با سران فتنه باشيم؟ آيا اردوكشي خياباني، به جان هم انداختن مردم و اعتراض به راي مردم، خلاف قانون نيست.
صفاري از كرج
¤ درباره طرح وحدت ملي كه عده اي آن را مطرح كرده اند، بايد گفت كه تلاش براي ايجاد وحدت كار خوبي است، اما مردم نشان داده اند كه با هم وحدت دارند. برنامه هايي چون انتخابات رياست جمهوري، راهپيمايي هاي گسترده و كم نظير در روز قدس و بيعت با مقام معظم رهبري در چالوس، نمونه هايي از اين وحدت است. همچنين مردم هرگز پادوهاي سروش، جرج سوروس و قانون شكنان را نخواهند بخشيد چه رسد به اين كه بخواهند با آن ها وحدت كنند.
شكيبايي از اهواز
¤ آقاي خاتمي به تازگي در يزد سخنراني كرده و گفته كه در كشور ما ديكتاتوري است. از او سؤال دارم كه اگر ديكتاتوري است پس چگونه مي تواند به راحتي هر كار كه مي خواهد انجام دهد و هر چه مي خواهد بگويد؟
محمد مهدي رحماني
¤ آن هايي كه قداست سادات، شال سبز، نماز جمعه و روز قدس را شكستند، چه پاسخي در قبال زيرپا گذاشتن ارزش ها، و خون شهدا دارند؟ اين وظيفه قوه قضاييه است كه اجازه اين حرمت شكني ها را ندهد.
سيدرضا حسيني از كلار
¤ غربي ها، به خاطر سابقه اي كه دارند، همواره در پي اين هستند كه در كشور ما تفرقه ايجاد كنند و از آب گل آلود ماهي موردنظر خودشان را بگيرند. بنابراين بايد از تفرقه پرهيز كرد.
شهيدي
¤ از هم اكنون كتاب دفاعيات آقاي شريعتمداري در دادگاه را خريداريم.
خسروي از اصفهان
¤ مدتي است كه در برنامه ها و سريال هاي سيما اشرافيت و تجمل گرايي بسياري موج مي زند. به عنوان مثال دكور برنامه ها با هزينه بسيار بالايي چيده مي شود. مسئولان رسانه ملي بهتر است كمي هم به اين بيانديشند كه اين نوع برنامه ها بر طبقات ضعيف اجتماعي اثر سوء مي گذارد.
اكبري از تهران
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي شود به خانم هايي كه در خودروهايشان كشف حجاب مي كنند تذكر دهد.
سيدحسيني از شميران
¤ از كم توجهي دولت در زمينه معرفي وزير آموزش و پرورش به مجلس كه يكي از مهم ترين و بزرگترين دستگاه كشور است، گلايه دارم. همچنين جاي انتقاد است كه معاون آموزشي اين وزارتخانه، بدون در نظر گرفتن جاي خالي وزير آموزش و پرورش، به عنوان استاندار معرفي شده است.
صادقي
¤ از مسئولان وزارت بازرگاني تقاضا داريم كه نظارت بيشتري بر نانوايي ها داشته باشند كه بعضي از آن ها به سليقه خود قيمت نان را افزايش ندهند به تازگي ديده شده است كه بعضي از نانوايي ها قيمت نان را 2 برابر گذشته به مشتريان عرضه مي كنند.
مقدس زاده- شهرك وليعصر
¤ از اين كه سخنراني پر محتواي مقام معظم رهبري درباره حافظ در سال 67 را در روزنامه چاپ كرديد نهايت تشكر را دارم. از اين مطلب استفاده فراوان بردم.
آشوري از خمام
¤ بالاخره معلوم نشد كه تاريخ دقيق اجراي قانون خدمات كشوري چه زماني است. از مسئولان مربوطه خواهشمند است كه اين تاريخ را مشخص نمايند تا بازنشستگان و كارمندان شاغل برنامه خود را بدانند.
ه.ك از تهران
¤ در طرح جديد ساعات آغاز فعاليت مراكز دولتي، ساعت ادارات 30/7 و مدارس 30/8 تعيين شده است. با تعيين اين ساعات خانواده هايي كه هم پدر و هم مادر شاغل در ادارات دولتي هستند با مشكل روبرو مي شوند. به عنوان مثال بنده و همسرم با اين شرايط هر روز بايد مرخصي بگيريم تا فرزند خود را به مدرسه برسانيم و سپس به سركار خودمان برويم.
يك شهروند
¤ 70 نفر از كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان درود هستيم كه 5 سال پيش مبلغ 4 ميليون تومان را به تعاوني مسكن اين شبكه پرداختيم تا مشكل مسكن ما حل شود، اما هنوز هيچ اقدامي نشده است. لطفاً اين مسئله را به گوش مسئولان امر برسانيد، چون مسئولين تعاوني مذكور مي گويند تا وقتي كه وام مسكن پرداخت نشود، هيچ اقدامي نخواهند كرد.
هداوند از درود
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي شود كه به موتورسواراني كه با قانون شكني اقدام به لايي كشيدن بين خودروها مي كنند و با اين كارشان موجب مزاحمت مردم مي گردند برخورد شود.
قنبريان از ساري
¤ دستمزد همكاري حدود 70 نفر از فرهنگيان شهرستان ميانه در دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري هنوز پرداخت نشده است. لطفاً رسيدگي شود.
رحيم مختاري از ميانه
¤ بانك ها به تازگي براي رفع سوءاثر چك ها از هر مورد 10 هزار تومان دريافت مي كنند. آن زماني كه اين مبلغ هزار تومان بود، بنده از رياست ديوان عدالت اداري وقت (آقاي دري نجف آبادي) استعلام كردم و گفتند كه غير قانوني است. چطور حالا كه اين مبلغ ده برابر شده، هيچ كسي رسيدگي نمي كند؟
محمدعلي اخلاقي
¤ پس از سال ها تلاش ، زميني تهيه كرده و با گذراندن مراحل قانوني و زحمات فراوان منزل مسكوني خويش را در اين زمين بنا كردم. اما متأسفانه پس از گذشت يك سال از درخواست، اداره برق شهرستان بهبهان به بهانه كمبود بودجه از برقراري انشعاب برق خودداري مي كند. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي مي شود.
رحيم شجاعي از بهبهان

 درآمدي بر مذاكرات هسته اي فردا در گزارش تحليلي كيهان

سرويس سياسي-
گفت وگوهاي فني ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي فردا در حالي در سطح كارشناسي برگزار مي شود كه تحليلگران سياسي اين مذاكرات را آزموني براي اثبات ادعاي حسن نيت غرب به حل مسالمت آميز برنامه هسته اي ايران مي دانند.
يك مقام آ گاه در تهران، در گفت وگو با كيهان پيرامون اين مذاكرات كه قرار است دوشنبه (فردا) در سطح كارشناسان در وين برگزار شود، گفت: جمهوري اسلامي ايران با جديت و ابتكار وارد اين مذاكرات خواهد شد.
بررسي جزئيات درخواست ايران از آژانس و طرح آن در مذاكرات ژنو (اول اكتبر) مبني بر فرمول دريافت سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران در ازاي ارسال اورانيوم با غناي 5/3 تا 5 درصد به خارج از كشور از موضوعات مهم نشست فردا در وين خواهد بود.
اين مقام آگاه درباره علت عدم حضور رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در اين مذاكرات نيز گفت: ايران مي خواهد ببيند كه در سطح كارشناسي امكان توافق ميان طرفين ايجاد مي شود يا نه. طبعاً اگر توافقي صورت گيرد مذاكرات در سطح بالاتري تداوم مي يابد.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات وين بر عدم وجود هرگونه ارتباط ميان اين طرح (درخواست سوخت هسته اي) و تعليق غني سازي اورانيوم تاكيد خواهد كرد.
پيش از اين نيز، «شيرزاديان» سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي هم هشدار داده بود كه چنانچه مذاكرات 19 اكتبر (27 مهر) شكست بخورد ايران خودش اورانيوم با غناي 20 درصد را توليد خواهد كرد.
خبرگزاري انگليسي رويترز درباره اين مذاكرات اعلام كرد كه تهران به جاي رئيس انرژي اتمي، مقامات كم اهميت تري را به مذاكرات وين اعزام مي كند.
رويترز افزود: ايران با تعامل با 1+5 در گفت وگوهاي عالي رتبه كم نظير اول اكتبر (9مهر) تهديد به تحريم هاي سرسختانه تر سازمان ملل را به تعويق انداخت. اين گفت وگوها در را به روي تنش زدايي درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور پس از بن بستي هفت ساله گشود.
در ادامه اين گزارش با تاكيد بر اين كه ايران هيچ تعهدي درباره محدود كردن برنامه غني سازي اورانيوم خود در مذاكرات ژنو نداده، آمده است: گفت وگوهاي فني دوشنبه در وين كه هدايت آن را كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به عهده خواهند داشت اولين شانس ايران و آمريكا، روسيه و فرانسه براي آن كه دورنماهاي همكاري هسته اي مطرح شده در ژنو را عملي سازند است، اما پيشنهاد مربوط به اورانيوم به دليل مشكلاتي درباره اين كه دقيقاً چه چيزي در اول اكتبر مورد توافق قرار گرفته و هر طرفي چه چيزي از اين توافق مي خواهد با اشكالاتي روبه رو است. تحليلگران سياسي معتقدند كه مذاكرات وين آزموني براي غرب جهت اثبات ادعاي حسن نيت خود به تعامل دوجانبه با ايران خواهد بود.
ايران در ارديبهشت ماه سال جاري در نامه اي به آژانس خواستار تامين سوخت راكتور تهران شد و اعلام كرد در صورت همكاري نكردن آژانس در اين رابطه خود اقدام به توليد سوخت خواهد كرد.
قرار است در نشست وين درباره جزئيات مربوط به انتقال سوخت براي راكتور تهران كه با حضور كشورهاي روسيه، فرانسه و آمريكا برگزار مي شود كارشناسان فني و حقوقي ايران به بحث و بررسي بپردازند.
«محمود احمدي نژاد» نيز در حاشيه نشست اخير هيئت دولت دراين باره گفت: ما قبلاً هم اعلام كرده ايم در مورد خريد سوخت بيست درصد (نوزده و هفتاد و پنج صدم درصد) براي راكتور تهران با هر كسي كه تمايل داشته باشد آن را در اختيار ما قرار دهد گفت وگو مي كنيم؛ يعني كارشناسان ما بروند گفت وگو كنند؛ اين پيشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و كشورهاي گوناگوني پيشنهاد دادند. برخي گروهي پيشنهاد دادند، برخي هم فردي پيشنهاد دادند؛ اين هم طراحي شده كه ان شاءالله از يكي دو هفته آينده گفت وگوهاي كارشناسي اش آغاز شود تا بتوانيم سوخت مورد نياز راكتور تهران را از مسير درستش تهيه كنيم.

 در پيامي خطاب به رئيس جمهور اين كشور
احمدي نژاد انتخاب برزيل براي ميزباني بازي هاي المپيك را تبريك گفت

رئيس جمهور كشورمان در پيامي انتخاب شهر «ريودوژانيرو» به عنوان ميزبان بازي هاي المپيك سال 2016 با رأي 95 درصدي مسئولين كميته بين المللي را به دولت و ملت برزيل تبريك گفت.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، متن پيام محمود احمدي نژاد به رئيس جمهور برزيل بدين شرح است:
دوست خوبم، جناب آقاي لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا
رئيس جمهوري فدراتيو برزيل
انتخاب شايسته شهر زيباي «ريودوژانيرو» به عنوان ميزبان بازي هاي المپيك سال 2016 با رأي 95 درصدي مسئولين كميته بين المللي را به جنابعالي، دولت و ملت برزيل صميمانه تبريك مي گويم. اطمينان دارم با تلاش هاي مجدانه جناب عالي و ملت ورزش دوست برزيل، بازي هاي المپيك كه همواره در راستاي همبستگي و يكپارچگي ملل مختلف است، در سال 2016 از به يادماندني ترين و باشكوه ترين دوره هاي المپيك خواهد بود. از خداوند متعال، استمرار سلامتي و موفقيت جناب عالي، سرافرازي و بهروزي دولت و ملت بزرگ برزيل و توسعه وحدت ميان ملت ها به ويژه از طريق ورزش را مسئلت دارم.
محمود احمدي نژاد - رئيس جمهوري اسلامي ايران

 پس از تحريم بنزين ايران در سناي آمريكا صورت گرفت مخالفت چين با هرگونه اعمال تحريم عليه ايران

سرويس سياسي -
در حالي كه سه روز پيش سناي آمريكا در اقدامي خصمانه قانون جديد ممنوعيت معاملات تجاري با صادركنندگان بنزين به ايران را به تصويب رساند ديروز چين مخالفتش را با هرگونه تحريم عليه ايران اعلام كرد.
«ون جيابائو» نخست وزير چين بر مخالفت پكن با درخواست هاي فزاينده غرب براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد و گفت: چين مبادلات خود با ايران را در سطح بالا حفظ خواهد كرد. وي افزود: چين تفاهم و اعتماد دو جانبه را افزايش و همكاري هاي عملگرايانه دوجانبه را ارتقا خواهد داد.
به گزارش روزنامه اينديپندنت، نخست وزير چين همچنين بر حل مسالمت آميز برنامه هسته اي كشورمان تاكيد كرد و اظهار داشت: پكن مايل است به نقش سازنده خود در حل مسالمت آميز برنامه هسته اي ايران ادامه دهد. گفتني است؛ چين و روسيه از اعضاي دايم شوراي امنيت كه داراي حق وتو هستند با اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران مخالف هستند و اعتقادي به صدور قطعنامه هاي احتمالي شوراي امنيت در اين زمينه ندارند.

 جنبشش كجا بود؟! كو حركت؟! اينكه نمي جنبد! (خبر ويژه)

ريزش شديد نيروها و عدم سرايت آشوب به بدنه جامعه، گروهك هاي ضدانقلاب را افسرده و دل نگران كرده است. «اخبار روز» وابسته به گروهك فدائيان خلق در تحليلي نوشت: جنبش نه برنامه و هدف مشخص و روشني دارد، نه گسترش ملي يافت و نه در محل كار و زندگي و تحصيل، عملكرد جدي داشت. نه نيروي هدايت كننده متمركزي دارد و نه امكان ايجاد همكاري بين نيروها به وجود آمد.
اين سايت گروهكي مي افزايد: جنبش از توافق حداقلي براي هماهنگي و اتحاد برخوردار نيست. برخي مواضع اصلاح طلبان حكومتي به تداوم ضعف و پراكندگي نيروهاي اپوزيسيون سكولار كمك مي كند. پراكندگي تنها شامل نيروهاي اصلاح طلبان نبوده بلكه حتي در نيروهاي سكولار و لائيك هم اين نقص و كمبود به طور جدي مشاهده مي شود. با جبهه اي چنين پراكنده، عقب راندن نيروي قدرتمند رژيم عملي نيست. جنبش همچنين از نبود ستاد هدايت كننده متمركز رنج مي برد. جنبش داراي نماينده و سخنگوي مشخص نيست و معلوم نيست با چه كسي براي همكاري بايد صحبت كرد. جنبش بعد اجتماعي پيدا نكرده و بيشتر از سوي طبقات متوسط بالاي شهر حمايت مي شود.
ظاهراً قصه همان ترياكي مفنگي است كه پليس به وي گفت بي حركت! و او با همان لهجه خاص خود گفت: جناب سروان كو حركت؟!
انگليسي ها سر كيسه را براي خبرچين ها و آشوبگران شل كردند
يك خبرگزاري انگليسي به همكار روزنامه هاي زنجيره اي اعتماد ملي و سرمايه جايزه داد. كريستوف پلايتگن رئيس بخش رسانه اي رويترز اعلام كرد جايزه موسوم به «محمد امين» (خبرنگار آفريقايي تبار رويترز) را به خاطر شجاعت و تعهد و وفاداري وبلاگ نويسان ايراني در پوشش خبري تحولات پس از انتخابات و به نيابت از آنها به «دلبر- ت» اهدا مي كند. وي تاكيد كرد: وبلاگ نويسان ايراني پس از انتخابات اخير ايران به منبع اخبار مربوط به تحولات تبديل شدند.
جايزه مذكور با حمايت شركت تامسون رويترز به خبرنگار مذكور داده شد. نامبرده پس از آشوب هاي خياباني از كشور خارج شد.
محافل آمريكايي و اروپايي طي دهه گذشته جايزه و پول دادن به مهره هاي خود را در راستاي دام گستري و به دام انداختن مهره هاي جديد گسترش داده اند.
گفتني است بنابر اعترافات حسين رسام تحليلگر سياسي سفارت انگليس، سعيد ليلاز سردبير روزنامه سرمايه در شمار 180خبرچيني قرار داشته كه سفارت انگليس طي 5 سال گذشته از طريق آنها به جمع آوري اطلاعات مي پرداخت.


 ما طرف آمريكا و ضدانقلابيم شما چرا بيطرف نيستيد! (خبر ويژه)

نصيحت مراجع عظام تقليد به عناصر فتنه گر براي توبه و جبران خيانت هاي خود، با خشم توام با انفعال كروبي مواجه شد. كروبي با انتشار نامه اي خطاب به آيت الله نوري همداني- كه تصادفا اول بار در سايت گويانيوز وابسته به سازمان سيا منتشر شد!- به مغالطه و تهديد پرداخت.
كروبي ضمن وارونه نويسي حوادث قبل و بعد از انتخابات و بي آنكه به خيانت هاي خود و طيفي از اعضاي ستاد انتخاباتي اش در زمينه القاي تقلب، مقابله آشوب طلبانه با راي مردم، دامن زدن به اغتشاش خياباني و نهايتا ادعاي تجاوز به بازداشت شدگان اشاره كند، به تخطئه مواضع انقلابي و هوشيارانه آيت الله نوري همداني پرداخت. كروبي ادعا كرد كه مواضع آيت الله نوري همداني «برخلاف سيره سلف صالح از مراجع است» و «اين خطر را پيش مي آورد كه با شبهه آفريني نسبت به ساحت مقدس مرجعيت شيعه منجر گشته و مفهوم كمك و تعاون به ارباب قدرت ]![ از حضرتعالي در برخي اذهان برداشت شود.»
اين در حالي است كه كروبي به خاطر خيانت هاي اخيرش مورد ستايش گروهك منافقين، سلطنت طلبان و انبوهي از مقامات و رسانه هاي آمريكايي و انگليسي قرار گرفت و ستاد وي علنا در خدمت پروژه هاي جبهه ضدانقلاب خارجي قرار داشت. كروبي توضيح نداد كه آيا دفاع از انقلاب، كمك به ارباب قدرت و قبيح است يا نقش آفريني در پروژه استكبار جهاني و مفسدان سياسي و اقتصادي؟!
كروبي با وجود اذعان به جايگاه علمي آيت الله نوري همداني به عنوان استاد برجسته حوزه و مبارزات و زندان و تبعيد وي، هجوم ضدانقلاب به اصل نظام و انقلاب را به «منازعه سياسي معترضين و دولت» تعبير كرد و از اينكه اين مرجع تقليد هوشيار در برابر تحرك ضدانقلاب «بي طرف» نمانده ابراز ناراحتي كرد.
كروبي در نامه خود مدعي شد آيت الله نوري همداني يكطرفه به قاضي رفته و اين در حالي است كه با گذشت 4 ماه از حوادث پس از انتخابات، اكنون بسياري از مسائل روشن شده است. از ادعاي گزاف تقلب 11ميليون رايي در انتخابات كه هيچ سندي براي آن ارائه نشد! تا طفره از حضور در بازشماري تصادفي 10درصد آرا و تن ندادن به انتخابات 5/24ميليون نفري مردم و تحريك به درگيري ميان طيف هاي مختلف اجتماعي- كه منجر به حمله به مساجد، اماكن دولتي و شهروندان بي گناه شد- و تا آخرين سياه بازي كروبي در طرح ادعاي تجاوز و فراري دادن شاهد كذايي به خارج كشور و نهايتا دخيل بستن به شيخ آلت دست منافقين و مطرود حضرت امام(ره)!
انتشار نامه اخير كروبي نشان مي دهد كه جريان فتنه گر پس از 4 ماه تقلا و تبليغات در زمينه القاي همراهي علما و مراجع با جريان فتنه، اكنون به آخر خط رسيده و مجبور به هتاكي و تهديد عليه مراجع شده است. افراطيون در مجلس خبرگان نيز با ضربه جانانه مشابهي مواجه شدند و حتي آقاي هاشمي هم حساب خود را از آنها جدا كرد.

 به مرده كه رو بدي... (خبر ويژه)

دادگاه فدرال آمريكا، به خاطر آسيب ديدن يك تبعه اين كشور در لبنان، ايران را به پرداخت 5/309 ميليون دلار غرامت محكوم كرد! قاضي فدرال در واشنگتن به دنبال شكايت ريچارد بروئر (از كارمندان امنيتي وقت سفارت آمريكا در بيروت)، حكم مذكور را صادر كرده كه طي آن ايران بايد 300 ميليون دلار به عنوان خسارت كيفري، 7 ميليون دلار بابت آسيب هاي وارده به بروئر و 5/2 ميليون دلار به مادر وي (بابت آسيب هاي عصبي)! بپردازد.
بوئر در بمبگذاري سال 1984 در بيروت زخمي شد. آمريكا در آن سال ها به دخالت سياسي و نظامي آشكار در امور لبنان مي پرداخت و مورد اعتراض و انزجار لبناني ها قرار داشت.
رژيم آمريكا به واسطه كودتا، جنگ، مداخله و فشارهاي نامشروع سياسي و اقتصادي به ملت هاي گوناگون در دنيا آسيب هاي گسترده اي وارد كرده اما هرگز خسارت اين جنايت ها را نپرداخته است. آنها از جمله در قبال ملت ايران، از سال 1320- با اشغال نظامي ايران و حمايت از روي كار آمدن ديكتاتوري فاسد به نام محمدرضا پهلوي- مرتكب انواع جنايات شده و صدها هزار شهروند ايراني را به واسطه كودتا و ترور و تحميل جنگ به شهادت رسانده اند.

 حسنين هيكل: تاريخ ما را به خاطر رفتاري كه با ايران داشتيم نمي بخشد (خبر ويژه)

«تاريخ ما عرب ها را به خاطر رفتاري كه با ايران داشته ايم به سختي بازخواست خواهد كرد». حسنين هيكل پژوهشگر و روزنامه نگار ارشد مصري با بيان اين مطلب خطاب به الجزيره گفت: به نظر من رفتار ما در قبال ايران اشتباه بزرگي است كه تا سطح جرم هاي تاريخي مي رسد.
وي اضافه كرد: من در ابتدا با ايران دشمن بودم ولي اين دشمني به دوره وابستگي كامل ايران به آمريكا بازمي گشت. در چنين فضايي انقلاب ايران رخ داد و ما عربها با ايران به دشمني پرداختيم ولي من علت آن را درك نمي كنم. ما (عرب ها) مي گوئيم كه برنامه هسته اي ايران ما را نگران كرده است- هر چند اين مسئله از نظر من نگران كننده نيست- من آمارهايي درباره سلاح هسته اي اسرائيل در اختيار دارم. تعداد كلاهك هاي هسته اي اسرائيل بيشتر از كلاهك هاي هسته اي هند و پاكستان روي هم است. اسرائيل حتي از فرانسه و انگليس نيز سلاح هسته اي بيشتري در اختيار دارد. اين مسئله براي من آزاردهنده است كه گفته مي شود ايران به دنبال برنامه هسته اي و سلاح هسته اي است و اين مسئله براي ما عرب ها نگران كننده است ولي سلاح هاي هسته اي اسرائيل كه بيشتر از سلاح هاي ابرقدرت ها است ما را نگران نمي كند.
وي گفت: ما (عرب ها) دست به حملات تبليغاتي عليه ايران زديم، به حمله به ايران كمك كرديم، اجازه داديم عمليات خرابكاري در ايران صورت گيرد كه مشهورترين آن عمليات براي نجات گروگان هاي آمريكايي در سفارت آمريكا در ايران بود.

 باج ايتاليا به طالبان و رودستي كه فرانسه خورد (خبر ويژه)

«ايتاليا براي حفظ جان سربازانش، ده ها هزار دلار به عنوان باج به طالبان پرداخت كرده است». انتشار اين خبر موجي از خشم را در كشورهاي غربي درگير در بحران افغانستان به دنبال داشت.
روزنامه انگليسي تايمز اخيرا فاش كرد ايتاليا در زمان حضور سربازانش در افغانستان ده ها هزار دلار به طالبان باج داده تا حملات انتحاري عليه اين سربازان ترتيب ندهد. انتشار اين گزارش با خشم مقامات ايتاليايي مواجه شد. وزير دفاع ايتاليا، مقاله روزنامه تايمز را «زباله» خواند اما نشريه آلماني اشپيگل از قول كارشناسان متخصص در امور افغانستان، اطلاعات مندرج در گزارش تايمز را معتبر اعلام كرد.
تام كولان خبرنگار تايمز كه سالها در افغانستان فعاليت كرده در گزارش خود تاكيد مي كند: «مقامات امنيتي ايتاليا در سال هاي 2007 و 2008 ميلادي، ده ها هزار دلار به طالبان رشوه داده اند. آنها از طالبان خواسته بودند تا بر ضد سربازان ايتاليايي كه در اين كشور مستقر بودند، حمله انتحاري صورت ندهند.» چند فرمانده بلندپايه ناتو اين گزارش را تاييد مي كنند. ابتدا سازمان اطلاعاتي آمريكا از طريق استراق سمع به پرداخت چنين رشوه هايي به طالبان پي برده و به طريق ديپلماتيك از دولت رم مي خواهد تا در اين باره توضيح دهد. اقدام دولت ايتاليا انتقاد فرماندهان عالي رتبه ناتو را نيز به همراه داشته است.
اين انتقادها زماني بالا گرفت كه مشخص شد ارتش ايتاليا پس از ترك قرارگاه خود در افغانستان، مقامات ارتش فرانسه را در جريان مبادله مالي خود با طالبان نگذاشته است. سربازان فرانسوي پس از آن كه ايتاليا در سال 2008 اين قرارگاه را كه در شمال كابل واقع شده، ترك مي كنند، به عنوان جانشين كنترل منطقه را بدست مي گيرند. به اين ترتيب آنها فرض را بر آن گذاشته اند كه اين منطقه نسبتا آرام و بدور از خشونت است. اما مدت كوتاهي پس از آن، ارتش فرانسه در يك حمله برنامه ريزي شده از سوي طالبان، ده نفر از سربازان خود را از دست مي دهد. اين حمله سنگين ترين حمله عليه نيروهاي فرانسوي در افغانستان از ابتداي ورود آنها به اين كشور محسوب شد.
گفتني است ايتاليا كشور مافياهاي باج بگير است و از اين نظر هر چند كه زد و بند آنها طبيعي مي نمايد، اما باج دادن پنهاني شان به طالبان دور از چشم متحدان قابل تامل به نظر مي رسد.

 مگر بهايي بودن، پول گرفتن از آمريكا و همراهي با فتنه انگيزان و... جرم است؟! (خبر ويژه)

رئيس بهايي گروه موسوم به «مركز اسناد حقوق بشر ايران» با تاييد دريافت پول از دولت بوش اذعان كرد « دولت بوش با پررنگ كردن نقض حقوق بشر در ايران مي كوشيد از حقوق بشر به عنوان يك ابزار سياسي جهت انزواي ايران استفاده كند.»
پيام اخوان اين سخنان را در گفت وگو با سايت گذار و محمد تهوري (همسر فاطمه حقيقت جو) عنوان كرد. وي در اين گفت وگو از موضع اخير دولت آمريكا مبني بر قطع كمك مالي به «مركز» مذكور انتقاد كرد و در عين حال مدعي شد: موسسه ما موسسه اي مستقل است. ما وابسته به دولت آمريكا نبوديم. در حال حاضر تعدادي از موسسات غيردولتي و دولت كانادا از ما حمايت مالي مي كنند.
وي اضافه كرد: تا ديروز سياست آمريكا نسبت به ما حمايتي بود. امروز تغيير سياست داده اند. اين نمي تواند محدود كننده ما باشد بلكه بيشتر به استقلال مالي ما كمك مي كند.
وزارت خارجه آمريكا اخيرا اعلام كرد در سال مالي جديد كمكي در اختيار «مركز اسناد حقوق بشر ايران» قرار نخواهد داد. اين مركز در سال 2004 با كمك يك ميليون دلاري وزارت خارجه در دولت بوش راه اندازي شد. رنه ردمان از مديران مركز ياد شده به بي بي سي گفت «وزارت خارجه آمريكا تاكنون 3 ميليون دلار در اختيار مركز اسناد قرار داده و در عمل 90درصد بودجه آن را تامين كرده است.» وي علت قطع كمك ها را «عدم توانايي مركز در مستندسازي به موقع موارد نقض حقوق بشر پس از انتخابات اخير ايران» عنوان كرد.
كنگره آمريكا در سال 2006 ميلادي به درخواست دولت جرج بوش براي حمايت از برنامه هاي ترويج دموكراسي در ايران اعلام كرد بودجه اي 75ميليون دلاري اختصاص مي دهد.
پيش از اين برخي منابع خبري از ارتباط و همكاري پيام اخوان با نرگس توسليان (دختر شيرين عبادي) خبر داده بودند. به گزارش ايرنا پروژه مشترك آن دو درباره نقض حقوق بشر در ايران، از بودجه ياد شده در دولت آمريكا تامين اعتبار مي شد. براساس اين گزارش، اخوان در خانواده اي بهايي متولد و در 9 سالگي ايران را ترك كرده و در كانادا ساكن شده است. وي در راه اندازي مركز مورد بحث با كساني چون رويا برومند (دختر عبدالرحمن برومند)، جاناتان فريمن وكيل بنياد سوروس، رويا حكاكيان يهودي ايراني تبار عضو شوراي روابط خارجي آمريكا و نرگس توسليان همكاري داشت.
در حال حاضر تام پاركر با معرفي پيام اخوان به عنوان مدير اجرايي مركز اسناد حقوق بشر ايران منصوب شده است. وي به عنوان مشاور ويژه انگلستان در امر عدالت انتقالي براي دولت موقت عراق (CPA) در بغداد و به عنوان رئيس بخش تحقيقات جنايت عليه بشريت انجام وظيفه كرده است. او از ماموراني است كه در شهريورماه سال 1383 توسط دولت آمريكا براي بررسي امور دارفور، به كشور چاد فرستاده شد.»
ناقضان اصلي «حقوق بشر» در جهان طي دهه گذشته بيشترين سرمايه گذاري را براي مصادره اين عنوان فريبنده و اتهام پراكني و جنجال عليه مخالفان قدرت هاي استكباري انجام داده و شبكه اي وسيع شامل صهيونيست ها، بهائيان، لژهاي فراماسونري و عناصر معارض در داخل كشورهاي مخالف آمريكا و انگليس و اسرائيل تشكيل داده اند.
فارغ از موضوع خاص مركز مورد بحث، فعاليت هاي فريبكارانه آمريكا طي يكي دو سال گذشته در زمينه حقوق بشر به ويژه عليه ايران گسترش يافته و دولت اوباما فريبكارانه تر از دولت بوش ظاهر شده است.
در جريان فضاسازي عليه جمهوري اسلامي به بهانه حوادث پس از انتخابات، طيفي از عناصر بهايي با همكاري شماري از افراطيون فراري بيشترين جنجال را تدارك كردند. شبكه اختاپوسي بهائيت پيش از انقلاب با نفوذ در اركان سياسي، اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي كشور نقش عمده اي در جنايت و غارت منابع ملت ايران ايفا كرد. گفته مي شود محمدرضا پهلوي در سالهاي پاياني عمر منحوس خود به بهائيت گرايش پيدا كرده بود. برخي از نخست وزيران و روساي ارتش و ساواك او نيز در زمره بهائيان قرار داشتند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14