(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 22 آذر 1388- شماره 19533
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نفي تو، يعني نفي همه خوبي هاي عالم
شوراي نگهبان دست مجلس را براي اصلاح يارانه ها باز گذاشت
فرمانده نيروي دريايي ارتش: زيردريايي هاي سبك ايران مجهز به سلاح هاي خاص و تيم هاي ويژه هستند
آنان و مشكلاتشان!
آيت الله نوري همداني در حمايت از رهبر معظم انقلاب شعار سرداد
جمعيت ايثارگران: ادامه خويشتنداري در برخورد با سران فتنه تسامح در برابر فرصت سوزي هاست
گردهمايي نخبگان هيئت هاي مذهبي سراسر كشور
دادستان تهران: بدون اغماض با اهانت كنندگان به ساحت امام (ره) برخورد مي كنيم
تحريف بخشي از وصيت سيداحمد خميني در سايت هاي حامي سران فتنه
آمريكا : مدركي درباره دخالت ايران در يمن وجود ندارد
انتشار شماره جديد كيهان فرهنگي
نهضت مردان با حجاب!
بذرپاش: جسارت به امام همچون خاك بر آفتاب پاشيدن استنفي تو، يعني نفي همه خوبي هاي عالم

گاليا توانگر
سلام امام خوبي ها
بچه كه بودم تو بر بلنداي سكوي ولايت مي نشستي و همه را به يك دلي و يك صدايي دعوت مي كردي. آن روزي كه فرمودي: «آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.» لرزه اي بر جان استكبار انداختي كه هنوز هم پشتشان رامي لرزاند. اين نداي آزادي بخش تو بود كه زنجيرهاي بردگي را از روح انسان ها باز كرد و در دامن اسلام به آرامش فراخواند.
امام خوبم؛
هنوز هم بر سكوي ولايت نشسته اي وفرياد مي زني. درست مثل مولايمان حسين(ع)، كه نداي قيامش تا انقلاب مهدي (عج) به گوش مي رسد. بگذار اين كوردلان، اين ها كه بي هويت آتش عناد بر نام و عكست كشيده اند در سردي يخبندان دل هايشان جاهلانه بمانند و بميرند.
در نام و انديشه خالص تو شفافيت آيينه گونه اي است كه نه مي توانند از آن براي خود سنگر و نقابي بسازند و نه با نفي اش خود را اثبات كنند.
تو يك مكتبي، مكتبي كه با اراده مستضعفين پايه گذاري شد. ما برده داري جهان تك قطبي را به سرسوزني نخواهيم پذيرفت.
امام خوبم
به مظلوميت برادرانمان در خاك عراق و افغانستان مي نگرم. خون مي گريم، جگرم مي سوزد از اين همه ضعيف انگاشتن آنها و ضعيف نگه داشته شدن.
من و همسن و سالانم سربازان مبارزه فرهنگي، هرگز به اين نقشه هاي شوم لبخند نمي زنيم و با قلممان برايشان خوش رقصي نخواهيم كرد.
تو زنده اي. تا زماني كه تك رگ قلممان براي نشر انديشه تو مي نويسد، تا زماني كه عكس تو كنار عكس شهدا به ما چشم دوخته، تو زنده اي.
همچون خسي در ميقات بين صفاي انديشه تو و مروه ارزشهاي انقلاب پابرهنه مي دويم و حقيقت قيام تو را به گوش ناآگاهان خواهيم رساند. اين نسل، نسل آگاهي است كه عاشقي را بار ديگر به ثبت خواهد رساند. خون چكان دلمان را سرخي راهي مي دانيم كه شهادت در اين مسير اثبات عاشقي و مجنون وار زيستنمان است.
امام خوبم؛
بنويسم دنيا بي معرفت و نامراد است. تو خود مي دانستي كه دل بسته نبودي. اتاق كوچكت بوي عظمت اهداف زيستن و پرگشودن مي داد.
ما مظلوم نيستيم كه برايمان اشك تمساح بريزند و دلسوزي خاله خرس ها دستمان را بگيرد. ما همه پا به ركابيم و بر قلب سياه دشمنان يورش مي بريم.
مي خواهيم، همه در هواي اسلام نفسي تازه كنند و مي خواهيم مستضعفان را از پنجه خونين مستكبران برهانيم.
ما، بندها را پاره مي كنيم و بر بت هاي زمانه سجده نخواهيم كرد.
امام خوبم؛
شرمنده ام. چه بگويم تا آن همه بي حرمتي ها را در برابر روح با عظمتت خنثي كند؟
نفي تو، يعني نفي همه خوبي هاي عالم. بر ما نفرين نگير!

 شوراي نگهبان دست مجلس را براي اصلاح يارانه ها باز گذاشت

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه ها به دليل وجود سه ابهام به مجلس بازگشته است.
دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران ابتدا با اشاره به هتك حرمت حاميان موسوي، كروبي و خاتمي نسبت به ساحت مقدس حضرت امام(ره) اظهار داشت: شوراي نگهبان حادثه تلخ هتك حرمت به امام راحل را محكوم مي كند و خواستار برخورد قاطع با عوامل آن است.
كدخدايي در ادامه با اشاره به بازگشت لايحه هدفمندكردن يارانه ها از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به حساسيت لايحه فوق شوراي نگهبان در بررسي هاي خود اين لايحه را از سه جهت داراي ابهام ديد كه از مجلس خواسته تا رفع ابهام صورت گيرد.
وي با بيان اينكه دوماده 12و 15 در پيش نويس اوليه 13 و 16 بوده است، افزود: عبارت «موارد خاص» در تبصره يك بند «ج» ماده يك، مبهم است و پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود و همچنين عبارت «اعمال قيمت ترجيحي و پلكاني» در تبصره 2 ماده 3 از آنجا كه ضابطه اي براي آن پيش بيني نشده مبهم است و پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود.
كدخدايي تصريح كرد: ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واريز به رديف درآمدي مندرج در قانون بودجه به نحو صددرصد (درآمد-هزينه) داده است، از اين جهت كه آيا مقصود، مصرف همه اين درآمدها بدون رعايت مفاد ماده 12 است يا مراد اجازه مصرف اين وجوه در حد مصوبه لايحه بودجه سنواتي است، داراي ابهام است كه پس از بيان مقصود اعلام نظر مي شود.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان قرار گرفتن دو ماده 12 و 15 را در كنار هم داراي ابهام دانست، خاطرنشان كرد: ماده 15 روش درآمد هزينه اي را اجازه داده كه اگر بخواهد اجرا شود روند خزانه داري كل را رعايت نمي كند و مي تواند مغاير با قانون اساسي باشد لذا ما آماده هستيم كه پس از رفع اشكال مجلس و توضيح بيشتر، آن را در جلسه فوق العاده بررسي كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما آيا به لحاظ قانوني مجلس شوراي اسلامي مي تواند سازماني تحت اين عنوان وارد لايحه هدفمندكردن يارانه ها كند يا خير، تصريح كرد: شوراي نگهبان نسبت به تصميمات مجلس پيش داوري ندارد و در صورت تصويب آن را بررسي و اگر مغايرتي با شرع و قانون اساسي ملاحظه كرد آن را اعلام مي كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان ايرادات خود نسبت به هدفمند كردن يارانه ها به صورت ابهام اعلام و به مجلس ارسال كرده است و با توجه به اين موضوع نمايندگان مجلس، هرگونه اصلاحي را در چارچوب توضيح ابهام مي توانند داشته باشند.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اينكه آيا لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي نهايي شدن احتياج به حكم حكومتي دارد يا خير گفت: اميدواريم چنين نشود و اساسا ما نمي توانيم در مورد مسئله اي احتمال دهيم.
كدخدايي در ادامه خاطرنشان كرد: ايراداتي كه شوراي نگهبان به لوايح و مصوبات مي گيرد يا مستقيم روشن شده و يا اينكه مغايرت گاهي اوقات از طريق ابهام اعلام مي شود و منظور از ابهام اين است كه شوراي نگهبان منظور قانونگذار را براي اظهارنظر متوجه نشده است.
تاييد طرح روز غزه
وي همچنين با اشاره به ارسال 10 مصوبه مجلس به شوراي نگهبان گفت: از اين تعداد، 5 مصوبه مورد تاييد شورا قرار گرفته است.
طرح اعلام روز 29 دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين و لايحه موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليت هاي بر درآمد از جمله مصوباتي است كه در شوراي نگهبان نيز تاييد شده است.

 فرمانده نيروي دريايي ارتش: زيردريايي هاي سبك ايران مجهز به سلاح هاي خاص و تيم هاي ويژه هستند

فرمانده نيروي دريايي ارتش عنوان كرد زيردريايي هاي كلاس غدير ايران به سلاح هاي خاص مجهز بوده و تيم هاي عملياتي ويژه همراه دارند.
امير حبيب الله سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي حراست از سهم ايران در درياي خزر اظهار داشت: بنا بر منافعي كه در درياي خزر داريم، ارگان هاي مسئول پيش بيني هاي لازم براي بهره برداري در منطقه اي كه تحت كنترل ما است را انجام داده اند و ما هم برابر وظيفه خود از 20درصد سهم درياي خزر كه متعلق به ايران است، بايد حفاظت و حراست كنيم كه در حال انجام اين كار هستيم.
سياري در ادامه تصريح كرد: قوانين حاكم بر درياهاي بسته كاملا بايد توسط كشورهاي همسايه آن دريا مشخص شود، رژيم حقوقي درياي خزر هم توسط كشورهاي همسايه دريا تنظيم مي شود كه در حال انجام است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش در ادامه با اشاره به توانايي هاي نيروي دريايي ارتش در بخش زيرسطحي اظهار داشت: نيروي دريايي ارتش اكنون از زيردريايي هاي كلاس كيلو به نام زيردريايي نوح، يونس و طارق و از زيردريايي هاي سبك كلاس غدير برخوردار است كه كاملا توليد داخل است.
وي ادامه داد: اين زيردريايي ها با توجه به سبك بودنشان در عمق عملياتي مورد نياز خود غوص مي كنند و شعاع عملياتي خاص خود را دارند. امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، تعداد نفراتي كه در يگان هاي شناور مشغول به كار هستند به حداقل رسيده و زيردريايي كلاس غدير نيز كمترين نفرات را سازماندهي كرده تا با خود به دريا ببرد.
سياري متذكر شد: اين سامانه ها و افراد، بايد به سلاح هاي خاص مجهز بوده و يا تيم هاي عمليات ويژه خاص همراه داشته باشند كه هر جا كه لازم باشند آنها را براي انجام ماموريت پياده كنند.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به ناوگروه اعزامي به شمال هند اظهار داشت: يگان هايي كه اعزام شده اند، توانمندي همراه بردن بالگرد را دارند و بالگرد روي اين كشتي ها مستقر است و در مواقع مورد نياز از آن استفاده مي كنند.
وي در همين رابطه با اشاره به يگان هوا درياي نيروي دريايي خاطرنشان كرد: در نيروي دريايي ، يگاني به نام هوادريا سازماندهي شد كه توانمندي در اختيار داشتن انواع بالگردها و هواپيماهاي بال ثابت تا يك سطح مشخص را دارد.
سياري در خصوص زيردريايي غدير گفت: شايد قريب به يك دوم زيردريايي هايي كه خريداري شده قدرت مانور و نفوذ دارد و كاملا ساخت كاركنان نيروي دريايي ، متخصصين صنايع دريايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دانشگاههاي كشور است، تكنولوژي اين زيردريايي برترين تكنولوژي زيردريا است.
وي ادامه داد: هر كشوري كه بخواهد به قدرت دريايي تبديل شود بايد چند ويژگي داشته باشد، يكي اينكه سواحل مناسبي در اختيار داشته باشد دوم اينكه عمق مناسبي در آن سواحل وجود داشته باشد، ويژگي اقليمي و جمعيت مناسبي داشته باشد، علم ساخت و ساز در اختيار داشته باشد و ناوگان نظامي و تجاري خوبي داشته باشد و موثرتر از همه ايده و تفكر رهبران مملكت نسبت به تسلط بر درياها است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش در پايان خاطرنشان كرد: امروز همه اين ويژگي ها در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد بويژه تفكر رهبر انقلاب در استفاده از درياها، كه ايشان عنوان فرمودند دريا عامل توسعه است و نيروي دريايي بايد راهبردي باشد و به همين دليل ما بايد راهبردي بشويم و البته هستيم و از اين عامل توسعه براي مملكت استفاده كنيم.

 آنان و مشكلاتشان!

ع-ثفقي
مي گفتند ما با ولايت فقيه مشكلي نداريم و مشكل ما دولت است. مي گفتند ما از دولت به ولايت فقيه نزديكتريم. مي گفتند آقا هم از اين وضع ناراحت است و بايد شورشيان- اعم از اراذل و اوباش و فريب خوردگان بازيهاي اخير سياسي غرب و اساساً همه بازيها- همه و همه آزاد شوند. مي گفتند ما با قانون اساسي هم مشكلي نداريم. بعضي وقتها هم كه وقت مي كردند، مي گفتند ما با انقلاب هم مشكل نداريم. اما معلوم نمي شد كه چگونه يكدفعه مي زدند به طبل تناقض و مي گفتند ما با آمريكا و انگليس و اسرائيل هم مشكلي نداريم؟! آن وقت در قدري پيشروي مي گفتند مشكل ما غزه و لبنان است- و شعار مي دادند نه غزه، نه لبنان- و ادامه مي دادند كه مشكل ما اسلام است- و شعار جمهوري ايراني مي دادند- و نهايتاً زمزمه مخالفت با ولايت را- تا مشكل مصداق ولايت- دم مي گرفتند!
حالا ديگر وقت چه بود؟ بعد از اين همه پرده دريها و تناقض گويي ها و بي حيايي هاي عيان و مبرهن؟ وقت آنكه از فضاي تسامح و آزادي، پا پيشتر بگذارند و بجاي اصل و مبنا و مصداق به تنهايي، به سراغ اصول و مباني و مصداقها بروند، يعني به سراغ خميني كبير! در حالي كه از شدت حيراني و ذوق زدگي از اينهمه تسامح معنادار، خيلي بي معني و بي مقدمه بروند سر اصل مطلب، بدون آنكه به ياد بياورند تاكنون پشت چه سنگر گرفته و از ساحت قدسي كه خرج مي كردند؟!
براستي اگر نبود سنگرگيري آنان در پشت امواج آرام تسامح ولايي كشور، آيا كار آنان تا به همينجا هم مي كشيد؟ چه خيال كرده اند؟ فكر كرده اند كه فرزندان راستين خميني مرده اند؟ فكر كرده اند كه اينان اجازه خواهند داد ميراث انقلاب اسلامي به تاراج آنان و از آنان بزرگترشان- يعني غرب دجال- برود؟! فكر كرده اند كه ساحت انقلابي كشور جاي صدا كردن عفريت اوباماست؟ يا قياس از خود گرفته و فكر كرده اند خاموشي معنادار فرزندان انقلاب، به معناي خفتن و بي غيرتي و وطن فروشي است؟
آنان خيلي چيزها را نمي فهمند و خيلي چيزها را مي فهمند و پنهان و كتمان مي كنند و خيلي چيزها را هم از ياد برده اند.
آنان از ياد برده اند كه نسل همان ماموراني هستند كه در 16 آذرها و 15 خردادها و 17 شهريورها مقابل فرزندان انقلاب ايستادند. آنان نمي فهمند كه معناي غيرت و دينداري و ولايت چيست. اما آنان از قضا مي فهمند كه با كه و براي چه مي جنگند. گرچه خود را به راههايي مي زنند كه خاص خائفان و خاطيان و خائنان است. چشم شيطان مي شوند و تصوير موهن آتش زدن عكس امام انقلاب را به كانال آمريكايي متبوعشان رله مي كنند آن وقت، پخش اين اهانت را از سيماي انقلاب زير سوال مي برند!
آن قدر هم بي حيا هستند كه هنوز چند روز بيشتر از اين اقدام نگذشته، تصوير پخش شده از سوي خود را انحصاري صداوسيماي جمهوري اسلامي جا بزنند! بدون آنكه عليرغم حماقتشان معناي اصطلاحاتي چون مونيتورينگ و ضبط و سند و خاطره افكارعمومي و حافظه تاريخي ملتها را بدانند. شايد هم مي دانند و ديگر در جهان اكاذيب فراوان خود ساخته شان، معناي كذب، حقيقت خود را از دست داده است و مبنايشان اين است كه آنقدر دروغ بگويند تا اهل صدق از تكذيب خسته شده و دست بردارند!
اين از آنان، حالا نوبت چيست؟ آيا نوبت از آنان آنان تر است يا نوبت از آنان اينان تر؟! وقتي كه دست اهانتشان رو مي شود- عليرغم آنكه همچنان نمي خواهند از رو بروند!- اكنون نوبت چه و كيست؟ آيا نوبت آن نيست كه رصدگران و ناظران و متصديان و ماموران- و حداقل مواجب بگيران اين عرصه- به ميدان دفاع از ارزشي بيايند كه از قضا مامور دفاع از آنند و سالها براي چنين لحظاتي حقوق مفت مسلم گرفته اند و باد به غبغب تفاخر قرب اين ساحت بسته اند؟!
حالا اگر اينها كه هيچ وقت در هيچ عرصه اي بر خود دفاع از انقلاب را فرض نمي دانند، از قضا در صحنه ماموريت مالوف خويش نيز كم بياورند و زياده گويي نمايند، بايد چه كرد و چه گفت؟ بايد به زياده گويي شان مجال زيادتر داد؟ بايد در مقابل، سكوت بي معني شان را ستود و احسنت و طيب الله گفت؟ بايد خواست و گذاشت به اين رويه ادامه دهند؟ يا نه، بايد به ياد آنان آورد و اگر ياد ندارند به آنان فهماند كه چكاره و كجا و چگونه اند؟ تا نباشد كه خود را بجاي سند و مستند، متولي امام انقلاب بدانند و معتقد باشند در صورت رضايت آنان مي شود تا مرز مصادره ولايت و اهانت به ساحت آن امام پيش رفت. براستي از آنان كه تلقي شان از حفظ آثار، اينگونه تنگ و منجمد و معكوس است چه انتظاري مي شود بيش از اين داشت؟
كساني كه فرق صحت و استناد را با دلالت و محتوا نمي فهمند و خود را به جاي خادم يك فرهنگ، متولي آن مي دانند و در حالي كه حرمت امامزاده را پاس نمي دارند، كساني كه بارها و سالها با مهاجمان به اين فرهنگ مسامحه كرده و حتي گاه آب به آسياب حزبي دشمنان اين فرهنگ ريخته اند را چه به تنظيم و حفظ آثار امام...؟! آنان كه صلاحيت خود را اثبات نكرده، دم از صلاح و مصلحت مي زنند. آنان كه از بناي بارگاه يك امام- طي گذر 20سال- در مانده اند، در اين مدت براي خود چه بنا كرده اند؟ آنان مردم را چه انگاشته اند؟ فرزندان راستين امام را چه فرض كرده اند؟ چه را كشته و كه را حيات بخشيده اند؟ از كجا آمده، تازه به كجا رسيده اند؟ منافع جناحي را چگونه پاس داشته و از پاس كدام مسئوليت دست برداشته و كم گذاشته اند؟ در وقت حمله يارانشان به امام، چرا محكوم نكرده و نمي كنند؟ چرا به دشمن هشدار نداده و دوست را هدف مي گيرند؟ چرا قلم دوست را شكسته، قدم دشمن را مي بوسند؟! چرا به اصل انقلاب وفاداري نمي كنند و اين اصل را فقط در كاغذها مي جويند؟ چرا امام را در ميانه ميدان نمي بينند؟ آيا در چاه اليگارشي تا بدين حد از امام دور افتاده اند كه ديگر او را نمي شناسند و حرفش را نمي شنوند و نمي فهمند؟!
آيا همان امام نفرمود كه پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا كشور آسيب نبيند، حال آيا آنان كه به غلط خود را ميراثدار و مفسر اقوال امام مي دانند- كه معلوم نيست اين حق را از كجا نه مفروض بلكه حكم مطلق گرفته اند؟ -تلقي شان از اين بيان و برداشتشان از لفظ پشتيباني، پنهان شدن و سنگر گرفتن در پشت سپر ولي و ولايت است؟ يا سپر ولي و ولايت بودن؟! بد نيست كه اين حضرات براي يكبار هم كه شده براي اثبات صلاحيت خود همين يك جمله- تاكيد مي نمايم همين يك جمله- امام را معنا نموده و سپس اگر خواستند و توانستند به آن عمل نمايند كه همه مصائب كنوني كشور در دايره همين نخواستنها و ناتواني ها از سويي و خواستن و تلاش و ترجيح نقطه مقابل توان و خواسته هاي امام و ولايت است. و اما اين مشكلات زماني حل مي شود كه آنان كه الف امام را متكبرانه و از سر جهل هماره با فتحه مي خوانند و لاجرم او را مقابل معنا مي كنند و با او به تقابل برمي خيزند، بدانند امام با كسره- به معناي پيشوايي- نوشته مي شود تا در برابر او منكسر شويم و او را اطاعت نمائيم، نه آن كه هرگاه منافعمان اقتضا كرد از او خرج كنيم و او را رنج دهيم و ميراث او را به تاراج فرقه گرايي و جرگه سالاري دوستانمان پيشكش كنيم.
والسلام

 آيت الله نوري همداني در حمايت از رهبر معظم انقلاب شعار سرداد

حضرت آيت الله نوري همداني امروز در دفتر خود و در حمايت از رهبر معظم انقلاب شعار سر داد و همگان را به تكرار اين شعارها دعوت كرد.
به گزارش خبرگزاري رسا، حضرت آيت الله نوري همداني از مراجع تقليد امروز همزمان با تجمع اعتراض آميز اساتيد، فضلا و طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور، در جمع ديدار كنندگان وي، شعار حمايت از رهبر انقلاب سرداد.
در اين ديدار كه شماري از پرسنل نيروي انتظامي سراسر كشور حضور داشتند، حضرت آيت الله نوري همداني شعارهايي در حمايت از رهبر معظم انقلاب اسلامي سرداد و گفت: امام ما كوثر است دشمن او ابتر است. اين مرجع تقليد بعد از سر دادن اين شعار همه حضار را به تكرار آن دعوت كرد و ادامه داد:خامنه اي كوثر است، دشمن او ابتر است.
حضار نيزدر تبعيت از اين مرجع تقليد شعارهاي مطرح شده ازسوي وي را تكرار كردند.
گفتني است، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران نيز در بخش خبري ساعت 14 شبكه يك سيما تصاوير مربوط به شعارهاي حضرت آيت الله نوري همداني در حمايت از رهبر معظم انقلاب را پخش كرد.
شايان ذكر است، حضرت آيت الله نوري همداني در سخناني اقدام توهين آميز گروهي فريب خورده در هتك حرمت ساحت حضرت امام خميني(ره) را محكوم كرد.

 جمعيت ايثارگران: ادامه خويشتنداري در برخورد با سران فتنه تسامح در برابر فرصت سوزي هاست

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در بيانيه اي با اعلام انزجار از اهانت به ساحت امام (ره) تاكيد كرد كه خويشتنداري و مصلحت جويي در برخورد با سران فتنه تسامح در برابر فرصت سوزي ها است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني جمعيت ايثارگران، دبيران استان ها و مسئولان دفتر مركزي اين جمعيت در پايان نشست فصلي خود با صدور بيانيه اي درباره اهانت به ساحت امام خميني (ره) اعلام انزجار كرده و تاكيد كردند: اهانت به تصاوير و ساحت حضرت امام (ره) و جسارت به معظم له دل تمامي شيفتگان و فداييان آن عزيز سفر كرده را خون كرد. البته جبهه شكست خوردگان به سركردگي عده اي فتنه گر طي چند ماه گذشته پس از انتخابات رياست جمهوري با اجراي پروژه هاي تفرقه افكنانه در نماز جمعه يكي از خطيبان، فتنه گري در روز جهاني قدس و ايجاد آشوب و اغتشاش عملا با برپايي تجمعات غيرقانوني، مخالفت با سياست هاي كلان نظام، ديدار و تعامل با شيخ مطرود امام، مخالفت با دستگيري قانون شكنان و تحريك عوامل اغتشاشات خياباني و... تمايل به غرب و اجراي برنامه ريزي هاي استكبار جهاني كه در بيانيه هاي سريالي آنها كاملاً مشهود بود آرمان ها و راه امام (ره) را هدف گرفته بودند كه اكنون با اين حركت در اهانت به ساحت حضرت امام (ره) يك بار ديگر اين پيام را به مسئولان امنيتي و قضايي مي دهد كه ادامه خويشتنداري ها در برخورد با سران فتنه و مصلحت جويي در برابر حاميان عاطفي و سياسي آنها، تسامح در برابر فرصت سوزي ها است. ادامه مصلحت جويي و تسامح تنها به توهم در بين سران فتنه و همچنين طمع واهي بيگانگان و ضدانقلاب حامي آنان براي تضييع فرصت ها و سرگرم نمودن مردم و مسؤولان به مسائل حاشيه اي دامن مي زند كه آثار ويرانگر آن در عرصه پيشرفت و عدالت هيچ جاي اغماض و چشم پوشي ندارد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: از دستگاه قضايي انتظار داريم بدون كوچك ترين اغماض عوامل اغتشاشات و فتنه گري را شناسايي، محاكمه و به مردم معرفي كند در اين راستا با فرزندان برخي شخصيت ها كه با سوءاستفاده از موقعيت فعاليت هايي انجام دادند كه اين فعاليت ها مورد اعتراض و سؤال جدي مردم است، صورت بگيرد، رسيدگي به اتهامات اين افراد بايد در اولويت قرار گيرد. بهتر است برخي بزرگان نظام بدون هيچ توجيه گري در مقابل قانون خضوع كرده و مانع از اين نشوند كه فرزندان و آقازاده هايشان در مقابل ملت و دستگاه قضايي پاسخگو باشند.

 گردهمايي نخبگان هيئت هاي مذهبي سراسر كشور

سرويس فرهنگ و معارف -
در آستانه فرارسيدن ماه محرم و ايام سوگواري حضرت اباعبدالله الحسين (ع) جمعي از نخبگان هيات هاي مذهبي سراسر كشور در مهديه تهران گردهم آمدند.
در اين گردهمايي مداحان، شاعران و خادمان در كنار برخي اعضاي هيئت امناي هيئت هاي مذهبي سراسر كشور به منظور افزايش هماهنگي در بيان اشعار و نوحه هاي مذهبي، آشنايي با مسائل سياسي - فرهنگي روز و وفاق ملي و تبيين اين مسائل در منابر و محافل حضور يافتند.
آيت الله علم الهدي، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبري در اين گردهمايي درباره تبيين راهكارهاي صحيح براي تعامل جامعه مداحان ، شاعران مذهبي و خادمان هيات هاي مذهبي و هماهنگي مداحان براي مطالعه و تحقيق و بيان درست مصيبت هاي وارده بر خاندان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بويژه امام حسين عليه السلام و ياران باوفايش و هدف و فلسفه قيام عاشوراي حسيني سخنراني كرد.
وي مداحان را لشكر امام حسين (ع) خطاب و تاكيد كرد: مداحان، در عرصه سياست امروز همان مبارزه را پيش روي دارند كه امام حسين (ع) بر يزيديان داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: مداحان بايد بصيرت داشته باشند و بصيرت سياسي - فرهنگي اين است كه بدانند جنگ كنوني با نظام جمهوري اسلامي ايران، جنگ نرم است و جريان حركت دشمن بر ضد اين نظام الهي، در عرصه گسترده رسانه اي، ماهواره اي، اينترنتي و اطلاع رساني همواره با تحريف و عمليات رواني است.
در اين مراسم همچنين حاج منصور ارضي به تبيين نقش حساس مداحان براي افزايش بينش مذهبي، فرهنگي و سياسي مردم و همچنين ماندگاري سنت گرانقدر عزاداري سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) پرداخت.
اين گردهمايي شامگاه جمعه با نوحه خواني و مداحي در رثاي سيدالشهداء (ع) به كار خود پايان داد.

 دادستان تهران: بدون اغماض با اهانت كنندگان به ساحت امام (ره) برخورد مي كنيم

دادستان تهران با اشاره به هتك حرمت امام (ره) در دانشگاه تهران، تصريح كرد كه با اهانت كنندگان به ساحت امام خميني (ره) بدون اغماض برخورد مي كنيم.
عباس جعفري دولت آبادي اظهاد داشت: در مورد افرادي كه در 16 آذر دستگير شده اند و تمامي كساني كه با حضور در تجمعات غيرقانوني، اقدام ضدانقلابي از جمله اهانت به معمار كبير انقلاب انجام داده اند هيچ گونه اغماضي نخواهيم كرد.
وي گفت: در مورد يكي از متهمان كه در تظاهرات شركت و اهانت صريح كرده بود دادستاني بدون اغماض، با سرعت و قاطعيت تصميم گيري خواهد كرد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه در برخورد با كساني كه به ساحت امام خميني (ره) اهانت كرده اند هيچ گونه اغماضي نمي كنيم، افزود: ماموران گزارش هايي در مورد متهمان ارايه كرده اند كه اين گزارش ها با سرعت پيگيري و با قاطعيت رسيدگي و به دادگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وي همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده انفجار در خانقاه نعمت اللهي در خيابان مولوي، گفت: اين پرونده به لحاظ انفجار و حمل اسلحه جنگي به دادسراي انقلاب ارسال مي شود.

 تحريف بخشي از وصيت سيداحمد خميني در سايت هاي حامي سران فتنه

در پي انتشار بخشي از وصيت مرحوم سيداحمد خميني به فرزندانش مبني بر ماندن در خط رهبري و انتشار متن كاملاً تحريف شده آن در برخي سايت هاي حامي سران فتنه،متن اصلي اين بخش از وصيت نامه يادگار امام منتشر شد.
سايت هاي طرفدار موسوي با دروغ خواندن وجود چنين فرازي در وصيتنامه سيداحمد خميني متني تحريف شده كه در آن اين بخش حذف شده است به عنوان وصيت نامه سيداحمد خميني منتشر كردند.
خبرگزاري فارس با انتشار متن كامل اين وصيت به نقل از شماره 10 فصلنامه حضور مورخه بهار 1374 بخش تحريف شده آن را كه شامل بخشي از بند دهم وصيت است به شرح زير آورده است:
10- ... به حسن و برادرانش اين توصيه را مي نمايم كه هميشه سعي كنند در خط رهبري حركت كنند و از آن منحرف نشوند كه خير دنيا و آخرت در آن است و بدانند كه ايشان موفقيت اسلام و نظام و كشور را مي خواهند، هرگز گرفتار تحليل هاي گوناگون نشوند كه دشمن در كمين است.

 آمريكا : مدركي درباره دخالت ايران در يمن وجود ندارد

يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد كه هيچ مدركي درباره حمايت ايران از مبارزان الحوثي در يمن وجود ندارد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري «رويترز»، «جفري فلتمن»، دستيار وزير امور خارجه آمريكا در امور خاور نزديك، جمعه در يك نشست امنيتي منطقه اي در بحرين گفت: آمريكا مدركي درباره حمايت ايران از جنبش «الحوثي» در يمن ندارد.
وي افزود: بسياري از دوستان و شركاي ما به ما درباره حمايت خارجي از حوثي ها گفته اند و ما نظريه هايي درباره حمايت ايران از حوثي ها شنيده ايم. اگر صادق باشيم، بايد بگويم كه ما اطلاعات مستقلي درباره اين موضوع نداريم.
فلتمن گفت: نبايد درباره جنبه فرقه اي درگيري در يمن اغراق كرد.
وي در پايان بدون اشاره به حمايت هاي آشكار كاخ سفيد از ارتش هاي يمن و عربستان براي سركوب بيشتر شيعيان صعده مدعي شد: بحران يمن بايد در درون اين كشور حل شود.

 انتشار شماره جديد كيهان فرهنگي

كيهان فرهنگي ويژه مهر و آبان ماه با يك فرم اضافه، در100 صفحه منضم به مصاحبه دكتر سيدحسين ابطحي چاپ و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
دكتر ابطحي در اين گفت وگو با اشاره به نقش مديريت و الگوهاي اجرايي آن در جامعه گفته است: امروزه ديگر در مديريت كشور، آزمون و خطا جايز نيست، چون آن قدر آزمون و خطاها شده است كه مي توان از نتايج آنها استفاده كرد. ما نمي توانيم به اين دليل كه مدير نداريم يا داريم، اما به آنها اعتماد نداريم يا آن ويژگي هايي را كه مي خواهيم ندارند، افرادي را به كار بگماريم كه نه مديريت بدانند و نه آموزه هاي ديني را باور كرده باشند. اين موجب خسران زيادي در جامعه ما شده است كه هنوز هم ادامه دارد. ابطحي در پايان تصريح كرد: معتقدم تا روزي كه جمعي متشكل از متخصصان سطح بالاي حوزه و دانشگاه، مديريت و وظايف آن را تبيين نكنند در اين زمينه خلا وجود خواهد داشت.
مدير مسئول در طليعه اين شماره تحت عنوان «فرهنگ مديريت و مديريت فرهنگي» با اشاره به برگزاري جشنواره حكمت سينوي و اختصاص يكي از جوايز به سيدحسين نصر گفته است: شگفت آور است بدانيم، رياست محترم جمهوري بزرگترين جايزه كشور - صدهزار دلار - را به شخصي داده كه عضو انجمني به رياست فرح و به تعبير وي «ملكه» و نيز سفير ويژه شاه بوده است.
معلي افزوده است: خدمت اين فرد به دشمنان اصلي ملت ايران فقط مربوط به گذشته نيست، بلكه نامبرده بعد از انقلاب نيز قيموميت فرزندان پهلوي دوم، عضويت در بنياد مطالعات ايران در آمريكا و نيز عضويت در شوراي سردبيري نشريه «ايران نامه» - هر دو متعلق به اشرف پهلوي - را به عهده گرفته و هرگز از اسلام ناب محمدي (ص) دفاع نكرده است.
معلي در پايان تأكيد دارد: بديهي است اهداي جايزه در جشنواره هاي دانشي - فرهنگي كم هزينه ترين راه ترويج ارزش ها، اهداف و آرمان ها است كه در همه جاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد به شرط آن كه معيارهاي گزينش، روشن و شفاف باشد.
همچنين در اين شماره مي خوانيم: «كتاب شناسي دكتر سيدحسين ابطحي» از طيبه صالحي، «الگوي تصميم گيري بر مبناي اخلاق» به قلم دكتر سيدحسين ابطحي، «آينده اسلام در اروپا اميدبخش است» گفت وگو با دكتر همايون همتي، «داوري كاريكاتورها در سرزمين حرفه اي ها» گفت وگو با مسعود شجاعي طباطبايي، «واگويه هاي ساحل نمناك» به قلم عبدالعلي دست غيب، «آثار ياشار كمال: كارستان ماندگار «از عبدالحسين توكلي، اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟» «گزارش سفر ابراهيم زاده گرجي و ...»

 نهضت مردان با حجاب!

به دنبال دستگيري، «مجيد توكلي» از سر كرده هاي اغتشاشگران كه پس از ناكامي در جريان اغتشاشات 16 آذر دانشگاه اميركبير به صورت مخفيانه و در اقدامي عجيب با پوشيدن لباس زنانه و چادر درصدد گريختن از تجمع بود، در اقدامي عجيب تر گروهي از حاميان جنبش سبز اموي در حمايت از وي خود را به شكل زن درآوردند. حاميان اين اغتشاشگر اقدام به عكس گرفتن از خود با روسري و لباس زنانه و انتشار اين عكس ها در صفحات اينترنتي (فيس بوك، وبلاگ و...) كرده اند.
در همين رابطه، خبرنامه اميركبير از راه اندازي كمپيني موسوم به «مردان با حجاب!» براي آزادي مجيد توكلي خبر داده است.
مجيد توكلي روز 16 آذر پس از آنكه نتوانست با سخنراني ساختارشكنانه و اهانت آميز خود بر تعداد تجمع كنندگان حامي ميرحسين موسوي بيفزايد، با مشاهده حضور پررنگ دانشجويان حامي انقلاب اسلامي احساس خطر كرد و با آرايش و لباس زنانه آماده فرار از دانشگاه شد. او كه همانند زنان محجبه، مانتو به تن كرده و مقنعه و چادر به سر داشت و حتي يك كيف زنانه را نيز براي محكم كاري به دوش انداخته بود، در رسيدن به هدف خود ناكام ماند و توسط مامورين امنيتي دستگير شد.
گفتني است اين اغتشاشگر در سال 83 در رشته كشتيراني وارد دانشگاه اميركبير شده بود كه به دليل پائين بودن معدل (كمتر از 10) در 4 ترم پياپي از اين دانشگاه اخراج شد.
وي اول بار پس از ايجاد اغتشاش و درگيري در تجمعهاي دانشجويي و اقدام به فعاليت اغتشاشگرانه در سخنراني رياست محترم جمهوري در دانشگاه اميركبير و پس از آن چاپ نشريات جعلي دانشگاه دستگير و به مدت 15 ماه در زندان بسر برد.

 بذرپاش: جسارت به امام همچون خاك بر آفتاب پاشيدن است

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي جوانان جسارت به ساحت امام راحل را مورد تنفر جوانان كشور و همچون پاشيدن مشتي خاك بر آفتاب و ابلهانه دانست.
مهرداد بذرپاش تاكيد كرد: انقلاب اسلامي بي نام و ياد خميني (ره) معناو مفهومي ندارد، اگر جمهوري اسلامي ايران هست، از خميني نشأت گرفته و اگر آبرويي براي ايران است، آبروي خميني است.
رئيس سازمان ملي جوانان خاطر نشان كرد: جوانان ما هنر خميني زيستن، خميني وار فرياد زدن و خميني وار رها شدن از تعلقات دنيايي را به خوبي ياد گرفته و بدون شك خميني زمانه را با همان نگاه تبعيت مي كنند كه خوب فرمود معظم له كه اين انقلاب بي نام خميني در هيچ جاي دنيا شناخته شده نيست.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه «حتما تنفر از اين اقدامات ابلهانه در گوشه دلهاي تمامي جوانان ايران وجود دارد»، گفت: اهانت به امام خميني مانند مشتي خاك بر آفتاب پاشيدن است و به طور قطع اين اقدام كه در راستاي راهبرد قبح زدايي از اصول اساسي انقلاب است، انتهايي جز تباهي و خسران نخواهد داشت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14