(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 2 اسفند 1388- شماره 19587
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نخ نماي حقوق بشر! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
شليك (گفت و شنود)
سفير كويت در تهران: استفاده از انرژي هسته اي حق ايران است
سلطانيه: ادعاهاي مطالعات نظامي در گزارش آژانس جعلي و دروغ است
چند جمله سربسته خطاب به بازيگران فتنه (خبر ويژه)
پول هاي بي زبان در خدمت كدام زبان؟! (خبر ويژه)
ما از غصه دق كرديم اما، شما مأيوس نباشيد! (خبر ويژه)
تحريم ها بي اثر است به جاي آن از مخالفان ايران حمايت كنيد (خبر ويژه)
هدايت سران مجازي به شيوه كنترل از راه دور (خبر ويژه)
بررسي خروج از NPT واكنش ايران به دروغ پردازي آمانو



نخ نماي حقوق بشر! (يادداشت روز)

بدون ترديد آيندگان از تمامي ماه هاي گذشته سال جاري به عنوان فصل هوشياري و پايداري ملت ايران ياد خواهند كرد. ملتي كه طي سه دهه گذشته علي رغم كارشكني هاي دشمنان و جريان استكبار توانسته بود از گذرگاه هاي پرپيچ و خم و صعب العبور به سلامت عبور كند يكبار ديگر توطئه هاي پيچيده و تودرتوي دشمنان را به خوبي تشخيص داد و نقشه هاي شيطاني آنها را نقش برآب كرد.
هر چند در وقايع و حوادث ماه هاي گذشته، دشمنان بيروني و فريب خوردگان داخلي با لطايف الحيل و ساز و كاري متفاوت و شمايلي بزك كرده فتنه اي را به راه انداختند تا خروجي آن بنابر برداشت و محاسبه مادي گرايانه آنها تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي باشد اما تودهني محكم و ضرب شصت سنگين مردم در 22 بهمن نشان داد كه دشمنان نه تنها از مجموعه تحركات و تكاپوها و ترفندهاي خود طرفي نبسته اند بلكه خود عاملي براي انسجام و ايستادگي هرچه بيشتر ملت ايران شده اند و از سوي ديگر در فتنه اخير چهره منافقانه جرياني كه مو به مو فرمول هاي دشمنان بيروني را در داخل عملياتي مي كرد عيان شد و آنچه در پايان كار برجاماند پيروزي ملت ايران و شكست سهمگين دشمنان ملت و نظام اسلامي بود.
همچنانكه رهبر بصير و فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار پرشور مردم آذربايجان شرقي با ايشان تأكيد و تصريح فرمودند كه جمهوري اسلامي ايران امسال براي چند دهمين بار در مبارزه خود با مستبكرين پيروز شد و آنها شكست خوردند. جالب اينجاست كه برخي از رسانه هاي غربي و صهيونيستي- از جمله سي.ان.ان و الحيات - پس از حضور چند ده ميليوني آحاد ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن تأكيد كردند اين رفراندوم تاريخي ايرانيان نشان داد كه دشمنان و مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران طعم تلخ شكست را ناگزير چشيده اند.
افزون بر اين، سفر هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا به منطقه و تلاش براي احياي پروژه سوخته «ايران هراسي» صرفنظر از اهداف آن، اعتراف آشكار به اقتدار ايران اسلامي است، چرا كه اگر جمهوري اسلامي ايران تضعيف شده و اقتدار خود را از دست داده بود، ترساندن كشورهاي منطقه از ايران مفهوم و معنايي نداشت. و اما، شكست سخت و سنگين آمريكا و اروپا در مصاف اخير با جمهوري اسلامي ايران را نبايد پايان درگيري ايران اسلامي با نظام سلطه جهاني دانست، چرا كه تقابل اين دو اردوگاه از ماهيت طرفين درگير ريشه مي گيرد و مادام كه جمهوري اسلامي ايران بر اسلام ناب و ظلم ستيز تأكيد دارد و آمريكا از خوي استكباري خود دست بر نمي دارد، اين درگيري ادامه خواهد داشت و اكنون در پي شكست فتنه اخير بايد منتظر ترفند بعدي نظام سلطه جهاني بود.
رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان شرقي با تأكيد براينكه جمهوري اسلامي ايران از موضع خود كه سخن دل ملت ها و بسياري از دولت ها است كوتاه نخواهد آمد و به هيچ وجه از اين مخالفت ها و تهديدها نيز نمي هراسد فرمودند: «به صراحت اعلام مي كنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلط چند كشور بر جهان مخالفيم و با آن مبارزه مي كنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازي كنند.»
بنابراين از يك طرف ايران اسلامي زورگويي ها و چپاولگري هاي جريان استكبار به سركردگي آمريكا را برنخواهد تافت و از طرف ديگر اين جريان افزون طلب و زيادت خواه كه منطقي جز غارت و چپاول و جنگ و خونريزي را به رسميت نمي شناسد تلاش خواهد كرد تا در برابر فرياد بلند عدالت خواهي نظام اسلامي در هر مقطعي ترفند و نيرنگ جديدي را به صحنه آورد.
از همين روي؛ هر چند مجموعه وقايع و اتفاقات اخير در ماه هاي گذشته اقتدار و صلابت ايران اسلامي را به نمايش گذاشت و 22 بهمن، 9 دي، 16 آذر، 13 آبان، روز قدس و... برگ هاي زريني را در كتاب قطور انقلاب اسلامي ثبت كرد و مردم ثابت كردند كه تحت هيچ شرايطي از آرمان ها و اصول انقلاب و نظام دست نخواهند كشيد اما اكنون بايد مراقب سوژه هاي بعدي بود.
دشمنان نظام جمهوري اسلامي به مانند تاجري ورشكسته به تقصير هستند كه تمام سرمايه و دارايي خود را به ميدان آوردند و از تمام اهرم هاي سياسي و رسانه اي خود استفاده كردند با اين اميد كه به منفعتي دست يابند ولي سرانجام كار هيچ سودي عايدشان نشده است و آنچه از ماه ها برنامه ريزي و طراحي و نقشه هاي كذايي و بذر فتنه درو كرده اند مصداق «هباء منشورا» است.
اكنون آمريكايي ها به دنبال اين هستند كه از طريق ترفند نخ نماشده ايران هراسي به اعمال تشديد تحريم ها عليه ايران بپردازند و اين در حالي است كه علاوه بر اينكه آنها نتوانسته اند و نمي توانند يك اجماع جهاني عليه ايران سروسامان دهند تجربه سه قطعنامه تحريمي بر ضد ايران نيز نشان داده است كه تحريم ها كارايي خود را از دست داده است. به طوري كه اكثر تحليلگران و كارشناسان و رسانه هاي مطرح غربي بر بي خاصيتي تحريم ها به صراحت و بي پرده اعتراف دارند كه ذكر اين موارد مثنوي هفتاد من كاغذ است.
در بحث برنامه هسته اي ايران نيز آنچه امروز افكار عمومي دنيا دريافته است و بسياري از دولت ها نيز بر آن صحه مي گذارند اين است كه بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ايران يك كشور توانمند هسته اي است و تنها راه سخن گفتن با ايران هسته اي، گزينه تعامل و ديپلماسي است و ادبيات سخت و تحكم گونه با ايران راه به جايي نخواهد برد.
ظاهرا غرب به سركردگي آمريكا بازي تبليغاتي جديدي با عنوان «حقوق بشر» را در دستور كار كنوني خود دارد.
موضوع و چالشي كه چيز تازه اي نيست و محافل غربي همواره در سه دهه گذشته با ژست حاميان سرسخت حقوق بشر! اتهامات بي اساسي را به ايران نسبت داده اند و كوشيده اند از اين ماجرا به عنوان يك اهرم سياسي عليه ايران اسلامي استفاده كنند. كه از جمله مي توان به نشست هفته گذشته «گروه كاري حقوق بشر» در ژنو اشاره كرد كه در اين نشست كشورهاي غربي و آمريكا سعي كردند با پيش كشيدن اتهام نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران و به دنبال آن مطرح كردن ادعاها و اتهامات واهي و پوچ، ايران اسلامي را محكوم نمايند اما با روشنگري هيئت ايراني در آن نشست بسياري از كشورها نسبت به بهره برداري سياسي آمريكا ازموضوع حقوقي و فني «حقوق بشر» واكنش نشان دادند و مخالفت خود را با نظر و منطق غرب اعلام كردند.
به طوري كه علي رغم جوسازي گسترده غربي ها و آمريكايي ها در اين نشست، نمايندگان كشورهاي اسلامي تلاش هاي ايران در زمينه ارتقا و تحكيم حقوق بشر را تمجيد و تحسين كردند.
آمريكا در شرايطي از گزينه حقوق بشر به عنوان يك اهرم سياسي عليه ايران اسلامي استفاده مي كند و آن را در دستور كار سياسي خود براي اعمال فشار بر ايران قرار مي دهد كه اعتراض شديد فعالان و سازمان هاي حقوق بشري به نقض پي درپي «حقوق بشر» در ايالات متحده از جمله چالش هاي اصلي دولت اوباما است.
وضعيت زندان هاي آمريكا بنا بر آمار نشريات آمريكايي - از جمله مجله آمريكايي هارپر - به نحوي است كه سوءرفتار، تجاوز جنسي و شرايط اسفبار بهداشتي اعتراض عمومي مردم آمريكا و بخصوص فعالان حقوق بشر را برانگيخته است و آمريكا كه بيشترين زنداني را در سراسر جهان دارد علاوه بر زندان هاي داخل در كشور خود نسبت به زندان هاي «گوانتانامو» و «ابوغريب» نيز در معرض اعتراض جدي افكار عمومي دنياست و علي رغم تمامي اين اعتراضات رئيس جمهور آمريكا كه اتفاقا جايزه صلح نوبل را نيز دريافت كرده است! هرگونه پيگرد درباره زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب رامتوقف كرد و حتي صريحا اعلام كرد كه تخلف نيروهاي امنيتي - بخوانيد شكنجه گران - نبايد پيگيري شود.
علاوه بر همه اينها آمريكا علي رغم گزارش قاضي گلدستون - رئيس كميته حقيقت ياب سازمان ملل در مورد جنگ غزه - كه رژيم صهيونيستي را به ارتكاب كلكسيوني از جنايات جنگي و ضدبشري در غزه محكوم كرد متعهد شده است كه مانع از ارجاع گزارش گلدستون به شوراي امنيت شود و در صورت ناتواني اين گزارش را در شوراي امنيت وتو نمايد.
اكنون مقامات آمريكايي اگر در مخيله شان عقلي باشد بايد بدانند كه اولا استفاده از سوژه حقوق بشر عليه ايران به مانند استفاده از ترفندهايي كه در ماه هاي گذشته بكار بستند و از آن طرفي نبستند نه تنها منجر به تضعيف ايران نمي شود بلكه نظام اسلامي اين فرصت را پيدا خواهد كرد تا علاوه بر تشريح فعاليت هاي حقوق بشري خود، رويكرد تبعيض آميز و استفاده دوگانه از موضوع حقوق بشر توسط آمريكا را به چالش بكشاند و ثانيا همانطور كه با برگزاري اجلاس هاي متعدد بستر خيزش و خروش افكار عمومي دنيا را نسبت به جنايات سبعانه رژيم صهيونيستي فراهم نمود اين بار با پرچمداري حقوق بشر اسلامي، تابلوي تقلبي و دروغين حقوق بشر آمريكا را به زير كشد.
حسام الدين برومند

 



كيهان و خوانندگان

¤ متاسفانه سران فتنه دو حماسه 9 دي و 22بهمن را كه نشانه هاي ديگري از رافت اسلامي براي آنها و فرصت خوبي براي بازگشت به آغوش ملت بود ناديده گرفته و همچنان بر طبل لجاجت مي كوبند. در حالي كه در تمام دنيا اگر اتفاقاتي از اين دست بيفتد عوامل آن مستوجب مجازات هاي بسيار سنگين مي شوند اما نظام جمهوري اسلامي تاكنون تلاش كرده است تا آنها را به مواضع توبه راهنمايي كند. از قوه قضاييه تقاضا مي كنم كه تا دير نشده حد و حدود اين مماشات را مشخص كند.
صادقي
¤ 22بهمن سال 88 را بايد به مثابه فتح الفتوح دانست چرا كه بدون درگيري مورد انتظار دشمنان ، تمامي سنگرهاي فتنه نفاق را فتح كرد و هيچ بهره اي براي ايادي شيطان باقي نگذاشت.
حبيب اشرفي- اروميه
¤ با توجه به نامه آقاي سايمون گيتس سفير استعمار پير بريتانيا به آقاي علاءالدين بروجردي تقاضا مي كنم به منظور التيام زخم هايي كه اينها از ديرباز با نيش هاي دخالت آميزشان به قلب ملت ايران زده اند و اخيرا استمرار پيدا كرده و دخالت هاي بي جا و ناشايسته اي در امور داخلي كشورمان داشته اند حداقل براي مدتي حتي كوتاه رابطه با اين كشور استعمارگر را معلق كنيم تا هم درس عبرتي براي همفكرانشان باشد و هم اينكه يك مقداري صلابت جمهوري اسلامي ايران را به منصه ظهور در ارتباطات بين المللي قرار داده باشيم.
براز- تهران
¤ از صداوسيما تقاضا مي شود كه پس از برنامه ديدني شاخص، يك برنامه شاخص ديگر با موضوع دخالت هاي انگليس در ايران تهيه و پخش شود.
ميرشكار از مشهد
¤ به كساني كه دم از آشتي ملي مي زنند بفرماييد كه با افرادي كه هويت خود را گم كرده اند و بيگانه از جايگاه سابق خود شده اند، نمي توان آشتي كرد.
يك هموطن
¤ رژيم صهيونيستي آنقدر ضعيف است كه اصلا براي نابودي آن به لشكركشي نيازي نيست. اما جاي تعجب است كه چرا در شرايطي كه اين رژيم در حال فروپاشي است، برخي از سران مرتجع عرب به آن كمك مي كنند. لازم است مسئولان ديپلماسي كشورمان، به نشانه اعتراض، روابط خود با اين دولت ها را كاهش دهند.
صادق پور
¤ مراحل اسقاط خودروهاي فرسوده بسيار كند انجام مي شود. پس از گذشت دو ماه از واريز مبلغ خودروي جايگزين، و تحويل دادن خودروي فرسوده، هنوز گواهي اسقاط خودرو را دريافت نكرده ام.
صدوقي نيا
¤ خودروي خود را به تازگي معاينه فني بردم و اعلام شد كه هيچ مشكلي ندارد. اما متاسفانه در طرح اسقاط خودروهاي فرسوده قرارگرفته است. همچنين به خاطر اين مسئله، تمام بنزين هاي پس انداز شده آن ابطال مي شود. اين در حالي است كه بنده براي روز مبادا، در مصرف بنزين نهايت صرفه جويي را كردم.
منصور تيموري
¤ از نيروي انتظامي به خاطر عدم برخورد با فروشندگان سي دي هاي مبتذل در ميادين تهران انتقاد دارم. توزيع اين گونه مظاهر ضدفرهنگي در شرايطي صورت مي گيرد كه متاسفانه در برخي موارد ماموران نيروي انتظامي نيز بدون كوچكترين واكنشي از كنار اين فروشندگان و گسترش دهندگان فساد اخلاقي عبور مي كنند.
بهرامي- تهران
¤از مسئولان امر تقاضا مندم كه از افزايش بي رويه قيمت دارو جلوگيري كنند.
مصطفي رزم لو
¤لطفا شمارگان روزنامه را بالا ببريد چرا كه هر موقع به دكه هاي روزنامه فروشي مراجعه مي كنم مي گويند كه همان اول صبح تمام مي شود.
يك شهروند از قم
¤ در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها با توجه به اينكه بيشترين جمعيت كشور را مشاغل آزاد تشكيل مي دهند، دولت چگونه مي تواند درآمد واقعي آن ها را به دست بياورد و بر اساس آن نسبت به هدفمند كردن يارانه ها اقدام كند در صورتي كه اكثراً آنان درآمد واقعي شان را اعلام نخواهند كرد.
محسن طاهري
¤ مدتهاست براي خريد يك دستگاه خودرو «مينياتور» از سايپا ثبت نام نمودم، اما پس از 6 ماه شركت پيغام داده كه يا رضايت بدهم به جاي مينياتور يك دستگاه پرايد دريافت كنم و يا اينكه منتظر دريافت خودرو مينياتور هر زمان كه ميسر شد باشم. اين مسئله مشكل من و يا يكي دو نفر نيست. لطفاً منعكس كنيد تا شايد مسئولان ذيربط مجبور به پاسخگويي شوند.
يك هم وطن
¤ اخيراً دستگاههاي كامپيوتر خودروها در محله هاي تهران بسرقت مي رود و اين نوع قطعه هم در نمايندگي هاي ايساكو موجود نيست. خودروهايي كه بخاطر سرقت اين وسيله از كار افتاده اند تكليف شان چيست. آيا ايران خودرو نمي تواند اين قطعه را تأمين و در اختيار نمايندگي هاي فروش خود بگذارد تا مشتريان اين شركت براي تهيه آن دچار چنين مشكلي نشوند.
يك خسارت ديده
¤ به تازگي جدايي زن و مرد در اتوبوس هاي شركت واحد رعايت نمي شود. لطفاً رسيدگي شود.
عامري
¤چرا در شهرك جانبازان شهرستان نيشابور زميني را كه حدود 10 سال قبل قرار بود به فضاي سبز تبديل شود امروز توسط شهرداري به پاركينگ اتوبوسراني تبديل شده است.
خانم فهيم سيرجاني
¤اتوبوس ترمينال شرق، در مسير تهران- كلاله، براي نماز مغرب و عشا توقف نكرد و موجب قضا شدن نماز مسافران شد. با تذكر اين مسئله به راننده، برخورد نامناسبي را از خود نشان داد. از مسئولان مربوطه تقاضا مي شود كه به رانندگان تأكيد كنند، براي نماز توقف كنند.
سيدرضا حسيني از كلاله
¤ در شهرستان هاي استان مازندران، هزينه هر جلسه مشاوره بين 7 تا 10 هزار تومان است. همچنين براي پركردن دندان و عصب كشي 150 هزار تومان دريافت مي شود. از مسئولان تقاضاي نظارت بر اين گونه قيمت ها مي شود.
يك هموطن
¤ پارك ارغوان در شهرك بسيج شهرستان نيشابور، به كارخانه آسفالت تبديل شده است. متأسفانه شهرداري هيچ اقدامي براي ممانعت از اين ضايعه نكرد.
يك هموطن از شهرك بسيج نيشابور
¤ بدحجابي در معابر عمومي اصفهان به خصوص پارك ها زياد شده است. مسئولان امر رسيدگي نمايند.
قاسمي از اصفهان
¤ پس از بارها مراجعه به اداره بهداشت و شهرداري شهرستان رباط كريم به خاطر جمع آوري سگ هاي ولگرد در منطقه آدران اين شهرستان، هنوز هيچ اقدامي نشده است.
كرمي از آدران رباط كريم
¤ كرايه هاي سواري خط قزوين رشت تا 10 روز پيش نفر جلو 6 هزار تومان و نفرهاي عقب نفري 5 هزار تومان بود اما چند روز است نفر جلو 7 هزار تومان و نفر عقب 6 هزار تومان شده است. از مسئولان پايانه هاي مسافربري استان قزوين تقاضا مي كنم كه در اين خصوص پاسخگو باشند.
اميرعلي محرمي گنجه

 



شليك (گفت و شنود)

گفت: محافل آمريكايي و صهيونيستي سران فتنه را عامل اصلي شكست مفتضحانه فتنه سبز معرفي مي كنند.
گفتم: موسوي و خاتمي و كروبي دستور العمل هاي سيا و موساد را مو به مو اجرا كرده بودند. بنابراين سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل عامل اصلي شكست فتنه بوده اند.
گفت: روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي تودي» نوشته است سران فتنه بايد مي دانستند كه استفاده از شعار الله اكبر و شركت در نمازجمعه به نفع جمهوري اسلامي است و با شعارهاي آنها عليه انقلاب و بنيانگذار آن همخواني ندارد.
گفتم: اين دستور العمل را هم «رابرت هلوي» انگليسي و «جرج سوروس» آمريكايي به سران فتنه ديكته كرده بودند.
گفت: شبكه تلويزيوني سي.ان.ان مي گويد، موسوي و خاتمي و كروبي از هوش كافي براي بهره گيري از فرمول كودتا برخوردار نبوده اند!
گفتم: يارو آر پي جي را برعكس روي شانه اش گذاشته بود و بعد از شليك، دوستان خود را كه پشت سر او ايستاده بودند لت و پار كرد. به او اعتراض كردند كه اين چه كاري بود؟ و يارو در جواب گفت؛ وقتي اين آر پي جي خودي ها را اينجوري لت و پار كرده، ببين بر سر دشمن چه بلايي آورده؟!

 



سفير كويت در تهران: استفاده از انرژي هسته اي حق ايران است

سفير كويت در تهران استفاده از انرژي هسته اي را حق ايران دانست و گفت: كسي نمي تواند اين حق را از ايران بگيرد.
«مجدي احمد ابراهيم الظفيري» كه به بوشهر سفر كرده بود با اشاره به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران گفت: انرژي هسته اي و توليد برق از آن حق ايران و ديگر كشورها است و كسي نمي تواند اين حق را از ايران بگيرد يا به آن اعتراض كند. وي افزود: كويت و ديگر كشورهاي منطقه در انديشه استفاده از انرژي هسته اي براي توليد برق مورد نياز خود هستند. البته اقداماتي در اين زمينه در شرف انجام است. سفير كويت در تهران درباره تحريف نام خليج فارس گفت: از ابتدا نام اين دريا خليج فارس (پرشين گلف) بود و نمي توان تاريخ را تغيير داد. وي تصريح كرد: تحريف نام خليج فارس در يك دوره خاص از سوي قومي مشخص در مصر با هدف سياسي رخ داد. به همين دليل نبايد نسبت به يك مسئله تاريخي حساسيت داشت و خليج فارس هميشه خليج فارس باقي مي ماند.

 



سلطانيه: ادعاهاي مطالعات نظامي در گزارش آژانس جعلي و دروغ است

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادعاهاي مطرح شده در گزارش اخير آژانس درباره برنامه هسته اي ايران را دروغ و مبتني بر اطلاعات نادرست و بدون اعتبار دانست.
علي اصغر سلطانيه روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: ادعاهاي وارده در گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي هسته اي درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران، با تكيه بر اطلاعاتي بي پايه و اساس تهيه شده و هدف از آن طولاني كردن اين قضيه و ايجاد شبهه در صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران به ويژه پس از موفقيت آژانس و ايران در حل همه مسائل حل نشده در خصوص اين برنامه است.
وي با اشاره به سياسي شدن موضوع گفت: ادعاي مطالعات نظامي كه بعدا آن را مطرح كردند متكي به مدارك جعلي و دروغين و براي ايجادترديد در صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران است.
در گزارش آژانس بين المللي انرژي هسته اي، به اقدام ايران در ماه جاري در غني سازي اورانيوم به ميزان 20 درصد براي تامين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران براي اهداف پزشكي اشاره و اعلام شده است با وجود اينكه ايران با ارسال نامه اي رسمي براي آژانس زمان شروع غني سازي را به اطلاع رسانده است، اما بازرسان آژانس با تاخير به محل غني سازي رسيده اند.
قرار است كه گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست شوراي حكام در اول ماه آينده بررسي شود.
در همين حال، «جيل تودور» سخنگوي رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در گفت وگو با العالم اظهار داشت: بازرسان در ايران به كار خود ادامه مي دهند و همه اطلاعاتي را كه به دست مي آورند، به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي منتقل مي كنند تا در نشست آينده اين شورا بررسي شود.
يوكياآمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اولين گزارش خود به دروغ گويي درباره ابعاد مختلف برنامه هسته اي ايران پرداخت.

 



چند جمله سربسته خطاب به بازيگران فتنه (خبر ويژه)

عضو مستعفي سازمان مجاهدين (انقلاب) و سردبير ويژه نامه انتخاباتي ستاد موسوي (روزنامه انديشه نو) نسبت به خروج موسوي عليه قانون و قدر ندانستن سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان ابراز تاسف كرد.
اميرحسين مهدوي كه پاسخ پرسش هاي مخاطبان سايت «الف» را مي داد، درباره اين پرسش كه «اگر از شما بخواهند به هر يك از اين اشخاص جمله اي بگوييد چه مي گوييد»، خطاب به موسوي نوشت: اي كاش از سرمايه حاميان براي فعاليت سياسي قانونمند، مسالمت آميز و در چهارچوب قانون استفاده مي كرديد.
اين تعبير مشابه همان تعبيري است كه رئيس دولت اصلاحات چندي پيش در برخي جلسات گروههاي اصلاح طلب عنوان كرده و تصريح نموده بود موسوي سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان راهدر داد و آنها را به بن بست كشاند.
اميرحسين مهدوي همچنين خطاب به عطاءالله مهاجراني نوشت: «چه مي شد اگر مفسر تلويزيون دولتي انگليس نمي شديد؟». اين فعال ستاد موسوي كه سابقه عضويت در شوراي سردبيري روزنامه شرق و مسئوليت انتشار ضميمه هفتگي روزنامه اعتماد را نيز دارد، همچنين خطاب به محسن سازگارا نوشت: «سعي كن واقعيات ايران را بشناسي. اين ملت حكومت غيرديني نمي خواهند.»
عضو مستعفي سازمان مجاهدين همچنين خطاب به برخي افراد ديگر چنين نوشته است:
- سردبير بي بي سي فارسي: حداقل از ادعاي حرفه اي گري و بي طرفي دست برداريد.
- محسن مخملباف: نه از تندروي هاي دهه 60 نتيجه گرفتي و نه از اين رفتارها نتيجه خواهي گرفت.
- مهدي هاشمي رفسنجاني: باستاني و نوربخش ]دو تن از گردانندگان محكوم شده سايت تخريبي- انتخاباتي «جمهوريت» وابسته به مهدي هاشمي[ را به ياد مي آوري؟
- فائزه هاشمي: خيابان محل منازعات سياسي نيست.
گفتني است مهدوي عضو مركزيت سازمان مجاهدين (انقلاب) بود كه پس از حوادث خياباني بازداشت و سپس آزاد شد. وي 6 تير 88 با حضور در خبرگزاري ايسنا و در جمع خبرنگاران گفت: روندي كه فرداي انتخابات آغاز شد يك انحراف بود. شعار موسوي بازگشت قطار اجرايي كشور به ريل قانون بود اما ستاد او اين انحراف را به وجود آورد... از قبل فرايندي براي انتشار نظرسنجي ها و نتيجه از پيش اعلام شده انتخابات طراحي شده بود و براساس اين برنامه بود كه موسوي ساعت 21روز 22خرداد و پيش از اتمام راي گيري در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد در مرحله اول پيروز مي شود و هر نتيجه اي غير از اين نادرست است و نشان مي دهد تقلب شده است... مواضع تبليغاتي آقاي موسوي، نخست وزير زمان جنگ را تداعي مي كرد اما گروههاي فشار دور او را گرفته و برايش شرط گذاشتند و فضاي دور او را طوري ساختند و قرائني را برايش شكل دادند كه با مواضع گذشته اش فرق داشت... آقاي موسوي در دايره گروه هاي فشاري محصور شد كه باعث عدم پذيرش نتيجه انتخابات از سوي او شدند و كار به جايي رسيد كه گروه هايي كه پيش از اين از نظام و قانون دم مي زدند با تروريست ها، معاندين، خاندان پهلوي و گروه هاي خارجي همصدا شدند... وضعيت به وجود آمده پس از انتخابات يك تغيير جهت تاريخي در جريان اصلاح طلب بود چرا كه ذات اصلاح طلبي به معناي پذيرش چارچوب ها براي كارآمدتر كردن سيستم است اما گروه هايي كه با داعيه قانون و اصلاح طلبي شكل گرفته بودند به رفتارهاي فراقانوني و تعيين تكليف در خيابان و اردوكشي خياباني روي آوردند. اينها با ذات اصلاح طلبي در تناقض است و در بيانيه هاي آنها نيز مشخص بود كه اعتقادي به سازوكارهاي قانوني ندارند.

 



پول هاي بي زبان در خدمت كدام زبان؟! (خبر ويژه)

يك شبكه ضدانقلابي مرتبط به مافياي مطبوعات زنجيره اي فاش كرد حمزه كرمي از مديران اسبق و كارگزاراني سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، داراي پرونده سنگين مالي بوده و اعترافات زيادي را درباره خود و مهدي هاشمي رفسنجاني انجام داده است.
«خودنويس» از قول منابع مطلع خود در ايران و با اشاره به محكوميت حمزه كرمي به 26 سال زندان و بازپرداخت 6 ميلياردتومان نوشت: كرمي مديرسايت جمهوريت، در سال 1381 جانشين روح اله زم در مديريت فرهنگ سازي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت شد و تا سال 84 جزو مديران مهدي هاشمي بود. به گفته يك منبع مطلع، كرمي متهم است كه سهمي از قراردادهاي سازمان با پيمانكاران سازمان را به نفع خود برداشته است. براساس كيفرخواست دادگاه مبلغ 3 ميليارد ريال از اختلاس از سازمان بهينه سازي صرف هزينه هاي انتخاباتي سال 84 شده است. در آن زمان كرمي، جزو افراد فعال در ستاد هاشمي رفسنجاني بود. يك منبع ديگر در گفت وگو با خودنويس، احتمال سوءاستفاده مالي در سازمان بهينه سازي را رد نكرد. مهدي هاشمي در جريان انتخابات سال 84 و 88 فعاليت زيادي به نفع رقباي احمدي نژاد كرد و احمدي نژاد در جريان مناظره با موسوي، به اين مسئله اشاره كرد. كرمي پس از خروج از سازمان بهينه سازي ارتباط با مهدي هاشمي را حفظ كرد و در جريان مبارزات انتخاباتي، مدير سايت جمهوريت بود. مسعود باستاني سردبير سايت جمهوريت نيز از جمله دستگيرشدگان بعد از انتخابات بود كه دچار محكوميتي سنگين شد. او در دادگاه گفت سايت جمهوريت تحت مديريت مهدي هاشمي بود و بنده به عنوان دبيرشيفت شب زير نظر آقايان كرمي و نوربخش كار مي كردم. سايت ما تبديل به اتاق جنگ رواني و شايعه پراكني عليه سلامت انتخابات شده بود.
سايت خودنويس در عين حال تلاش كرده تا مهدي هاشمي را از اتهامات تبرئه كرده و اظهارات كرمي و باستاني را به فشار بازداشت نسبت دهد.
گفتني است مهدي هاشمي 5 ماه پيش به بهانه سركشي به دفاتر دانشگاه آزاد در خارج كشور از ايران خارج شد و به لندن رفت اما با طولاني شدن اين سركشي وي اكنون با ارسال توضيحي در سربرگ دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد به خبرگزاري مهر، از اقامت در خارج براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا خبر مي دهد و مي نويسد: اينجانب براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي در چندين شعب خارج از كشور به خارج سفر كرده ام و از حدود پنج ماه اقامت در خارج از كشور، حدوداً يك ماه آن را در لندن به سر برده ام و مابقي اين مدت در ساير كشورها در تردد و سركشي و ماموريت بوده ام. من مانند يك شهروند عادي به ادامه تحصيل در خارج از كشور ادامه مي دهم.

 



ما از غصه دق كرديم اما، شما مأيوس نباشيد! (خبر ويژه)

به دنبال شكست سهمگين سازمان خارجي و داخلي فتنه در 22بهمن و تو دهني بزرگ ملت به فتنه گران، رسانه هاي رسمي آمريكا و انگليس ضمن تلاش براي روحيه دادن به عوامل ميداني مشغول طراحي و نسخه پيچي هاي جديد براي آنها هستند.
سايت راديو فردا ارگان رسمي سازمان سيا در اين زمينه با تأكيد بر اينكه «جمهوري اسلامي در 22بهمن مخالفان را كيش و مات كرد» نوشت: با توجه به موفقيت حكومت به نظر مي رسد مخالفان بايد در روش هاي خود تجديدنظر كنند. نحوه اقدام و روش هاي به كار گرفته شده از سوي رهبري و بدنه جنبش سبز سردرگم كننده است.
اين رسانه همچنين با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ابتكار عمل را در دست دارد، نوشت: جنبش سبز نمي تواند براي هميشه به تجمع خياباني آن هم توسط كساني كه خسته شده اند، اتكا كند به ويژه كه هزينه اين تحركات افزايش يافته است. آنها در عين حال نمي توانند صرفاً به شبكه هاي غيرسازمان يافته كه به سادگي مختل مي شوند، تكيه كنند. ميرحسين موسوي ايده تشكيل حزب را رد كرده اما عدم برخورداري از سازمان يا حزب سياسي مي تواند به همان سرانجامي برسد كه در سال 1360در مورد بني صدر شاهد آن بوديم. مخالفان بني صدر با اتكا به «حزب الله» و حزب جمهوري اسلامي توانستند بني صدر را شكست دهند. روز 22بهمن ثابت شد حمايت هاي قبلي از موسوي، از اين پس كارايي نخواهد داشت.
از سوي ديگر صادق صبا رئيس بخش فارسي شبكه دولتي بي بي سي انگليس در گفت وگو با راديو بي بي سي از ملاقات هاي كروبي و موسوي استقبال كرد و گفت: همين ملاقات ها و اينكه قول دادند سياست هاي جديدي را اعلام كنند نشان مي دهد جنبش به يك شكلي همچنان جان دارد. ]![ و مي تواند ادامه داشته باشد.
وي اضافه كرد: با بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين و حزب مشاركت، از نظر تشكيلاتي ضربه اي وارد شده ولي حركت اعتراضي فراتر از گروه هاي سياسي است و يك حركت خود انگيخته است(!)
از سوي ديگر صداي آمريكا با ابراز اطلاع از جزئيات ملاقات خصوصي موسوي و كروبي، از قول عليرضا نوري زاده كه يكي از تبليغاتچي هاي اغتشاش بوده گفت: آقاي موسوي دعوت كرده بود تا با هويت سبز در تظاهرات شركت كنند آقاي كروبي هم شخصاً به ميدان آمد و مورد تعرض قرار گرفت.
اين مستخدم سازمان سيا و موساد افزود: در نشست آقايان موسوي و كروبي، هر دو به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به اينكه نظام حاضر نيست در برابر اپوزيسيون كوتاه بيايد بنابراين لازم است تاكتيك هاي جديدي به ميدان بيايد. بعضي از اطرافيان و كساني كه در اطراف آقايان موسوي و كروبي هستند تلويحاً گفته اند موضوع دعوت به اعتصاب يكي از راهكارهايي است كه اين دو راجع به آن انديشيده و صحبت كرده اند.
وي درباره ديگر جزئيات ملاقات خصوصي كروبي و موسوي گفت: نكته ديگر اين است كه از اين پس ديگر نبايد روي روزهايي كه حكومت مي تواند مشاركت مردم را مصادره كند، تكيه كرد. آقايان موسوي و كروبي گفتند مصادره راهپيمايي 22بهمن شيوه رژيم است و بايد روزهاي ديگري را انتخاب كرد.
از سوي ديگر سايت اخبار روز وابسته به گروهك فدائيان خلق به نقل از مليحه- م نوشت: از قبل از 22بهمن، حماسه اي كه برخي از دوستان آفرينش آن را از مردم چشم داشتند، نگرانم مي كرد. شمار قابل توجهي از دوستان مخالف رژيم از روز واقعه و سرنوشت ساز خبر مي دادند اما خيلي ها هم مثل من دل نگران اين بزرگ نمايي ها بودند.
اخبار روز همچنين پايگاه اجتماعي دكتر احمدي نژاد را حقيقت توصيف كرد و نوشت؛ ماهمچنان نتوانسته ايم به زبان مشتركي با قشرهاي محروم دست پيدا كنيم. مزدور ديدن هواداران احمدي نژاد واقع بينانه نيست. دلايل فراواني وجود دارد كه لايه هاي فرودست اجتماعي به احمدي نژاد باور داشته باشند. اما نقطه ضعف دوم،همان است كه اگر 4 ماه پيش مي خواستم چنين كارنامه اي بنويسم، در حساب نقطه قوت جنبش سبز مي نوشتم؛ يعني رهبري برآمده از واقعيت مبارزه (موسوي و كروبي). امروز ديگر از انتخابات گذشته ايم. رهبران حركت ديگر كافي نيست كه به خيابان بيايند. موسوي و كروبي يا بايد اسماً و رسماً باشند و عملكردشان مشخص شود و يا اصلاً نباشند تا جنبش رهبران بي رودربايستي خود را بيابد.
اين سايت گروهكي همچنين با بيان اينكه «22بهمن روز سبز نبود» نوشت: حضراتي كه در فضاي مجازي و نه واقعي اميد كذايي خيرات مي كردند كه چنين شود و چنان كنيم، خطايي استراتژيك مرتكب شدند. مستي كرديم و شستانه لمس نكرديم كه حاكميت در فضاي واقعي كار مي كند و ما در فضاي مجازي. تمهيدات سبزها در مجاز نسخه پيچي شد و براي نظام با همان تاكتيك هاي توده اي ]![ طبيعي بود كه حاكميت موفق شود. روشن شد كه تعلق خاطر به انقلاب اسلامي در روزهاي مبعوث آن نزد سبزها بسيار كم رمق است. خردك شررهاي مطروحه در قالب استراتژي و تاكتيك هاي معطوف به 22 بهمن از سوي قلم به دستان سبز، نزد مردم تاثير قاطع ندارد.

 



تحريم ها بي اثر است به جاي آن از مخالفان ايران حمايت كنيد (خبر ويژه)

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با ارزيابي دلايل بيهوده بودن تحريم اقتصادي ايران، خواستار تدارك براي حمايت از محافل ضدانقلاب در راستاي تضعيف جمهوري اسلامي شد.
راجر كوهن تحليلگر نيويورك تايمز تأكيد مي كند: ايران در سه دهه گذشته به تحريم عادت كرده و روش هاي انطباق با آن در اين كشور بسيار پيشرفته است. بعيد است كه تحريم هاي جديد و به اصطلاح «هدفمند» بتوانند اين جريان اقتصادي را مختل كنند. اقتصاد ايران حتي در بدترين شرايط آن يك اقتصاد بزرگ، متنوع و پيچيده است و با نمونه كره شمالي تفاوت فاحشي دارد. اجراي اين تحريم ها طرفداران اقدام عليه ايران در كنگره را ارضا خواهد كرد ولي در عمل هيچ چيزي را تغيير نخواهد داد.
وي با اشاره به فهرست شركت هاي ايراني طرف تحريم آمريكا مي نويسد: كافي است ايراني ها يك شركت پوششي را به اسم يك عموزاده يا وابسته سازماني خود در كشور ديگري ثبت كنند. با همين روش ساده، آنها از اين فهرست و مجازات هاي اقتصادي فرار مي كنند.
با وجود اصرار مستكبرانه آمريكا بر ممنوعيت صادرات تكنولوژي به ايران، نيويورك تايمز حوزه اينترنت را براي حمايت از ضدانقلاب استثنا مي كند و مي نويسد: «راه بهتر براي تضعيف ايران- به جاي تحريم- گشايش تجاري در زمينه فناوري هاي گسترش اينترنت و مبارزه با سانسور است. اواسط ماه دسامبر ]آذرماه[ يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا به مجلس سناي اين كشور اطلاع داد كه خواستار لغو تحريم هاي مربوط به ايران در زمينه صدور تكنولوژي است. ريچارد ورها مقام وزارت خارجه در نامه خود به مجلس سنا نوشت «ما به وزارت خزانه داري توصيه كرده ايم كه با صدور يك جواز عمومي اجازه دهد كه محصولات ارتباطي شركت هايي مثل گوگل يا مايكروسافت كه براي مصارف شخصي طراحي شده اند- از قبيل اي ميل، چت و دسترسي به شبكه هاي اجتماعي و گروهي- به ايران صادر شود.» اما بخش مسئول در وزارت خارجه آمريكا تاكنون هيچ كاري درباره اين پيشنهاد نكرده و طبق قوانين آمريكا- به عنوان مثال- هنوز هم ارائه خدمات پيام رسان ام اس ان مايكروسافت براي ايران غيرقانوني است. در مقابل وزارت خزانه داري 4 شركت وابسته به سپاه پاسداران را در فهرست تحريم ها قرارداد كه يك اقدام صرفاً بي فايده و نمايشي است».
گفتني است دست و دل بازي و ولخرجي قدرت هاي غربي در زمينه گسترش فناوري هاي دسترسي آسان به شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي وابسته به دشمنان ملت ايران در حالي طي سال هاي اخير شدت گرفته كه اين قدرت ها در زمينه صدور فناوري به ايران، اصالتاًقائل به سخت گيري مطلق و انحصارطلبي هستند.

 



هدايت سران مجازي به شيوه كنترل از راه دور (خبر ويژه)

عناصر ضدانقلاب فراري و مقيم خارج كشور از خط دهي به ميرحسين موسوي توسط شبكه هاي اينترنتي و ماهواره اي خبر مي دهند.
سايت موسوم به نداي سبز كه توسط شماري از عناصر فراري نزديك به حزب مشاركت اداره مي شود، با اشاره به بازداشت حلقه اصلي مشاوران موسوي نوشت: دستگيري هاي روزهاي اول بعد از انتخابات تأثيري بر جنبش نداشت اما شايد نتوان در مورد موج اخير بازداشت ها به خصوص بعد از عاشورا كه بر اطرافيان سران جنبش به ويژه مشاوران موسوي متمركز بود، با اين صراحت قضاوت كرد. اين بازداشت ها باعث مي شود موسوي و كروبي نتوانند عملكرد خوبي را ارائه كنند.
سايت ياد شده مي افزايد: براساس آنچه از گوشه و كنار به گوش مي رسد اين دو نفر با فضاي مجازي در ارتباط هستند. يكي از روزنامه نگاران اصلاح طلب چند روز پيش در گزارشي كه از برنامه روزانه ميرحسين موسوي نوشته بود، اشاره كرده بود كه او هم در خانه و هم در دفتر كارش اينترنت پرسرعت دارد و روزي بيش از دو ساعت از وقتش را به گشت و گذار در اينترنت و خواندن وب سايت هاي خبري اختصاص مي دهد. ضمن اين كه اگر نوشته درخوري نوشته شود كه خواندنش براي هر يك از اين دو مفيد باشد مي توان حدس زد كه پيدا مي شوند كساني (از بستگان نزديك و دوستان آنها) كه اين نوشته ها را به دست آقاي موسوي و كروبي برسانند.
اين سايت ضد انقلابي البته هويت روزنامه نگار مذكور را فاش نكرد اما مراجعه به وبلاگ سراج ميردامادي (روزنوشت ها) فرد مذكور را نمايان مي كند. ميردامادي كه مديركل انتخابات وزارت كشور در دولت خاتمي بود هم اكنون متواري است و ضمن اقامت در فرانسه با برخي رسانه هاي ضد انقلاب نظير راديو زمانه، روزنت و نيز رسانه هاي رسمي آمريكايي و انگليسي مانند راديو فردا همكاري مي كند.
نامبرده با ارائه گزارشي از برنامه هاي موسوي و وضعيت به هم ريخته مشاوران وي مي نويسد: «او در منزل از تجهيزات دريافت امواج ماهواره برخوردار نيست اما ساير انواع ارتباطات از قبيل موبايل و تلفن و اينترنت دارد و دوستان او گاه و بيگاه برخي از برنامه هاي سياسي ماهواره ها را براي ايشان بر روي نوار ضبط كرده و به ايشان نشان مي دهند در غير اين صورت اينترنت آ دي اس ال منزل و دفتر ايشان كم و بيش جبران نبود ماهواره را مي نمايد.
موسوي، بطور متوسط روزانه حدود دو ساعت را به مطالعه روزنامه ها و نشريات كاغذي و كمي بيشتر از اين مدت را صرف خواندن سايتهاي اينترنتي خبري و تحليلي داخلي و خارجي مي نمايد».
خبر رهنمود گرفتن موسوي به واسطه شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي، از آن جهت قابل توجه است كه وي طي 8-7 ماه گذشته اغلب مانند پيرو شبكه هدايت مجازي از خارج كشور- و نه مديريت كننده فتنه سبز- عمل كرده و غالباً دنباله رو منفعل و مطيع طراحي رسانه هاي استكباري و ضدانقلابي در راه اندازي اغتشاش بوده است به نحوي كه مجبور شد حتي آشوبگران حرمت شكن روز عاشورا را كه از سوي همين شبكه ها تحريك و سازمان دهي شده بودند، مردان خداجو معرفي كند يا در 22 بهمن از آنها بخواهد با حفظ هويت و تمايز در راهپيمايي 22 بهمن شركت كنند كه البته اين دعوت به جايي نرسيد.
خدمتگزاران علني سازمان هاي جاسوسي آمريكا و انگليس (كساني چون مهاجراني، سازگارا، نوري زاده، مخملباف و...) به واسطه ماهواره و فضاي مجازي، در تشنج آفريني هاي 8 ماه گذشته به عنوان عناصر الهام بخش و راه بلد موسوي و آشوب طلبان وابسته به ضد انقلاب عمل كرده بودند.

 



گزارش اختصاصي كيهان
 بررسي خروج از NPT واكنش ايران به دروغ پردازي آمانو

سرويس سياسي-
به دنبال دروغ پردازي آشكار مديركل آژانس در گزارش جديد خود عليه ايران، برخي مقام هاي مسئول بويژه نمايندگان مجلس از جدي شدن بحث خروج از NPT خبر دادند.
يوكيا آمانو در گزارش خود كه روز جمعه منتشر شد با استناد به اطلاعاتي كاملا جعلي كه آژانس چند ماه قبل وثاقت آن را تكذيب كرده بود، ادعا نموده كه ممكن است يك جنبه نظامي در برنامه هسته اي ايران وجود داشته باشد و اين موضوع باعث شده برخي از محافل سياسي متنفذ در ايران به اين نتيجه برسند كه ادامه عضويت در NPT به صلاح ايران نيست.
يك نماينده مجلس كه به دليل حساسيت موضوع نخواست نامش فاش شود، در اين باره به كيهان گفت: «برآورد ما اين است كه غربي ها با اين گزارش كه با گزارش هاي دوران البرادعي قابل مقايسه نيست، مي خواستند يك پيام به ما بدهند و آن پيام هم اين است كه آژانس از اين به بعد «ادعا» را به جاي «واقعيت» مبناي قضاوت در مورد ايران قرار خواهد داد».
وي اضافه كرد: «ما اين پيام را دريافت كرديم. برداشت ما اين است كه با اين رويه جديد عضويت در NPT ديگر براي ايران هيچ فايده اي نخواهد داشت چرا كه ما بايد يك طرفه اطلاعات بدهيم و همكاري كنيم و در عوض همه همكاري هاي ما به ضرر ما استفاده خواهد شد. در اين صورت اين سؤال وجود دارد كه ما چه نفعي در تداوم اين عضويت داريم.»
شنيده هاي كيهان حاكي از آن است كه زمزمه هاي مربوط به بررسي مجدد منافع و مضار عضويت ايران در NPT در نهادهاي مختلف مرتبط با موضوع جدي شده و ماموريت هايي براي تدوين گزارش در اين مورد به برخي از اين نهادها داده شده است.
يك نماينده ديگر مجلس در اين باره به كيهان گفت: «ممكن است دولت فعلا به طور مستقل مايل به انجام اين كار نباشد ولي نمايندگان مجلس همانطور كه در يك مقطع خاص دولت را ملزم به توقف كليه اقدامات داوطلبانه كردند، احتمال دارد اين بار هم در مورد تجديدنظر در عضويت NPT پيش قدم شوند» وي مناقشات در مورد خروج از NPT را ريشه دار دانست و تاكيد كرد: «تا به حال هم اگر اين موضوع مسكوت مانده به اين دليل بوده كه دولت عقيده داشته منافع عضويت در NPT مجموعا از ضررهاي آن بيشتر است، اما حالا ديگر حتي مقام هاي دولتي هم به ما مي گويند كه نمي توانند ازاين معادله دفاع كنند.»
برخي كارشناسان عقيده دارند، اساسا عضويت در معاهداتي چون معاهده NPT بايد كاملا بر اين اساس باشد كه تعادلي ميان بخش «حقوق» و «تعهدات» ايجاد شود اما اكنون اين تعادل كاملا به هم خورده است.
يك كارشناس مسائل خلع سلاح كه در اين مورد با كيهان سخن مي گفت، اظهار داشت: «گزارش جديد آمانو دفاع از همكاري با آژانس را در سطوح تصميم سازي ايران بسيار دشوار كرده است و با توجه به اين كه سطح همكاري ايران با آژانس اكنون محدود به پادمان است، هرگونه كاهش سطح همكاري ضرورتا به معناي تجديدنظر عضويت ما در NPT است و معناي ديگري نمي تواند داشته باشد.»
كيهان اين بحث را با يكي از مقام هاي مسئول مرتبط با پرونده هسته اي ايران نيز در ميان گذاشت. وي با تاييد اينكه «بحث هايي در جريان است ولي هنوز تصميمي گرفته نشده» گفت: «طبعا اگر مجلس تصميمي بگيرد ما صددرصد تابع خواهيم بود ولي خود ما نيز اكنون در حال تدوين يك پاسخ جامع به استراتژي جديد آمريكا- كه گزارش اخير آژانس هم در چارچوب آن است- هستيم كه بررسي عضويت در NPT جزو گزينه هاي جدي آن است». وي گفت: «ارزيابي هاي بيشتر در حال انجام است ولي زمان طولاني نخواهد بود.»
تمجيد رسانه هاي غربي از انتشار اطلاعات غير مستند توسط آمانو
در پي نخستين گزارش يوكيا آمانو مدير كل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي كه برپايه اطلاعات غلط به دروغ گويي درباره ابعاد مختلف برنامه هسته اي ايران پرداخت، منابع غربي اين گزارش را محصول تغيير در رويكرد آژانس بعد از روي كارآمدن آمانو دانستند.
جان بولتون نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل در گفت وگو با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز گزارش جديد آژانس را نتيجه تغييري دانست كه در اين نهاد صورت پذيرفته است و تصريح كرد: محمد البرادعي مديركل سابق آژانس بسياري از اطلاعات و نتيجه گيري هاي آژانس را مخفي مي كرد اما مدير كل جديد آژانس اين مطالب را علني مي كند.
روزنامه لوموند نيز گزارش تازه آژانس را بازتاب داد و نوشت: آژانس در اين گزارش خواسته است برخي ظن هاي مطرح شده به طور جزيي و محرمانه در سال گذشته در مورد ايران را علني كند، براساس اين حرف و حديث ها گفته مي شد ايران در زمينه ساخت بمب از توانايي كافي برخوردار است.
گاردين هم با اشاره به گزارش نخست يوكيا آمانو نوشت: متن اين گزارش در مقايسه با گزارش هاي البرادعي شديداللحن تر است. اين روزنامه انگليسي مدعي شد كه محتاط بودن البرادعي باعث نااميدي برخي از بازرسان آژانس در اداره پادماني اين نهاد شد.
آسوشيتدپرس نيز درباره گزارش تازه آژانس بين المللي گزارش داد: لحن اين گزارش در قياس با گزارش هاي قبلي كه توسط محمدالبرادعي مديركل قبلي آژانس تهيه مي شد حالت انتقادي مستقيم تري دارد.
از سوي ديگر؛ برخي منابع غربي از جمله فاكس نيوز در بازتاب گزارش نخست مديركل جديد آژانس به اين نكته پرداخته اند كه اين گزارش برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 را كه مي گفت ايران برنامه تسليحات هسته اي خود را در سال 2003 متوقف كرده نقض مي كند.
اين منابع عقيده دارند در عوض، اين گزارش زمينه لازم براي برآورد اطلاعات ملي آمريكا را كه مدعي است ايران در آستانه ساخت سلاح هسته اي است آماده مي كند.
همچنين در همين حال، برخي از كشورهاي غربي و رژيم صهيونيستي نسبت به گزارش اخير واكنش نشان دادند و با استقبال از آن ادعاهايي بي پايه و اساس را مطرح كردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي آنگلا مركل صدراعظم آلمان از گزارش جديد آژانس استقبال كرد و مدعي شد: گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در آن درباره تلاش احتمالي ايران براي ساخت تسليحات هسته اي ابراز نگراني شده تأييدي بر نگراني هاي مهم آلمان است.
سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هم به تمجيد گزارش آژانس پرداخت و ادعا كرد: اين گزارش مبين نگراني هاي عميق جامعه جهاني است و نشان مي دهد تا چه اندازه ضرورت دارد كه هر چه زودتر در مورد برنامه هسته اي ايران واكنش نشان دهيم.
همچنين به گزارش خبرگزاري ايتارتاس از مسكو، اندري نسترنكو سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه گفت كه تهران بايد فعالانه تر با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند.
به گزارش خبرگزاري آلمان، رژيم صهيونيستي هم با اين ادعاي بي پايه و اساس كه ايران ممكن است در حال ساخت سلاح هسته اي باشد خواستار تحريم هاي شديدتر بر ضد ايران شد. گفتني است؛ رسانه هاي غربي نسبت به مقاومت چين در برابر تحريم ها بر ضد ايران اظهار نگراني مي كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14