(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 4 اسفند 1388- شماره 19589
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سايه قدرت ايران و افول آمريكا (يادداشت روز)
تجليل از درايت رهبري دستوركار اصلي اجلاس خبرگان
گاف (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
بروجردي خبر داد استفسار مجلس از شوراي عالي امنيت ملي درباره رابطه با انگليس
ديدار احمدي نژاد با نمايندگان فرزند شهيد مجلس
دم خروس سوءقصد از سايت پارلمان نيوز بيرون زد! (خبر ويژه)
پروژه تبديل «مجمع» به مجلس ششم ضدانقلاب را ذوق زده كرد! (خبر ويژه)
قرص اكس خورده كه... (خبر ويژه)
متن دفاعيه شريعتمداري در پاسخ به شكايت مشايي كيهان متهم است يا شما...؟!سايه قدرت ايران و افول آمريكا (يادداشت روز)

«ايران ابرقدرت منطقه اي است و نيازي به ساخت بمب اتمي ندارد» اين تيتري بود كه روز گذشته از يادداشت روزنامه صهيونيستي هاآرتص روي خروجي برخي از خبرگزاريها قرار گرفت. اين روزنامه ضمن اشاره به فاكتورها و نشانه هاي قدرت ايران در خاورميانه به سردرگمي غرب در مقابله با جمهوري اسلامي اعتراف كرده و مي نويسد: «ايران بدون آنكه بمبي در اختيار داشته باشد، موجب اختلاف و شكاف عميق بين كشورهاي غربي و حتي روابط آنان با روسيه و چين شده است.» هاآرتص در ادامه مي افزايد: «اكنون رقابت براي تحريم ها عليه ايران به جدالي براي حيثيت ابرقدرتهاي جهان تبديل شده است. اگرچه ظاهرا گزينه اي جز اين وجود ندارد ولي بايد به يك راهبرد جديد ديگر انديشيد. هرچند تصور اين موضوع سخت مي باشد ولي لازم است ايران به عنوان يك ابرقدرت منطقه اي در حل چالش هاي جهاني حضور پيدا كند.»
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، شايد بيشتر نظريه پردازان گمان مي كردند دنياي تك قطبي به سركردگي آمريكا، پي آمد گريزناپذير فروپاشي ابرقدرت شرق است و مردم همه كشورهاي جهان بايد در دهكده اي كه كدخداي آن آمريكاست، زندگي كنند. در اين ميان البته تعدادي از متفكران سياسي با تكيه بر نظرياتي كه به واقعيت نزديكتر بود، فرضيه ظهور تمدن كنفوسيوس و بيداري اژدهاي خفته شرق (چين) و برخي نيز با نگاه به پيدايش و شتاب انقلاب اسلامي نظريه احياي مجدد تمدن اسلامي با محوريت ايران را مطرح كردند.
چين توانست با تكيه بر سرمايه عظيم انساني خود كه بيش از يك پنجم جمعيت دنيا را دربر مي گيرد و با اعمال سياستهاي كنترلي و تدريجي، با حركتي آرام و مستمر، شاخ اقتصاد جهاني را شكسته و خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادي دنيا معرفي كند.
اين نظريه در باره ايران نيز تحقق پيدا كرد. بي گمان آمريكا تصور نمي كرد كشوري كه روزي آن را جزيره ثبات خود در خاورميانه مي خواند، به مخالف سرسخت سياست هاي سلطه جويانه آمريكا در منطقه و جهان تبديل شود. رابرت بائر، مامور شناخته شده سازمان سيا در اين باره به سران كاخ سفيد هشدار مي دهد و مي گويد؛ «اين تنها ايران است كه قادر به پايان دادن برتري غربي ها در خاورميانه مي باشد.»
آمريكا با توجه به تعريف سلطه طلبانه اي كه از امنيت ملي و منافعش دارد، سياست خارجي خود در خاورميانه را بر مدار تغييرات بنيادي در وضعيت ژئوپلتيك اين منطقه و تغيير حاكمان كشورها در پوشش دروغين حقوق بشر، دموكراسي و مبارزه با تروريسم، استوار كرده است. بخش عمده اي از اين سياست ها متاثر از فشار لابي صهيونيستي و تعهداتي است كه آمريكا نسبت به تضمين امنيت اسرائيل در جهان- خصوصا منطقه- دارد.
سالهاست كه كاخ سفيد تلاش مي كند با همراهي دولتهاي وابسته و همسوي با خود، ايران را محور شرارت و به مثابه تهديدي جدي در منطقه معرفي نمايد. از نظر آمريكا ايران كشوري است كه مي تواند ثبات خاورميانه را به مخاطره اندازد. براساس همين پيش فرض واشنگتن طي سالهاي متمادي سعي كرده ايران را به مخالفت با روند صلح خاورميانه، عدم رعايت حقوق بشر، دموكراسي و... متهم كرده و آن را حامي تروريست بخواند.
در جريان پيشرفت هاي اتمي ايران و تلاش دانشمندان و جوانان غيورمان براي دستيابي به فناوري هسته اي، باز هم آمريكا ساكت ننشسته و دائما بر طبل هراس از ايران اتمي مي كوبد. واشنگتن با همراهي فرانسه، آلمان و انگليس سعي كردند عليرغم همه مستنداتي كه دال بر عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي توليد سلاح اتمي است و بارها از سوي بازرسان رسمي آژانس گزارش شده، پرونده هسته اي كشورمان را با اين تهمت مواجه كرده و با همين بهانه تحريم هاي چند باره اي عليه ايران را تصويب و به اجرا بگذارند.
واقعيت آن است كه اگرچه آمريكا و غرب با ظاهر و ژست جلوگيري از گسترش تسليحات اتمي جهان در مسير پرونده هسته اي ايران سنگ اندازي مي كنند، اما مسائل به وجود آمده پيرامون پرونده ايران نشان مي دهد، موضوع بيش از آنكه به لحاظ فني و حقوقي براي آنان ارزش داشته باشد، تبديل به يك جريان و ائتلاف سياسي عليه ايران به رهبري آمريكا شده است.
ترس آمريكا و غرب از ايران هسته اي، دسترسي ايران به سلاح اتمي نيست، بلكه فارغ از فرآيند توليد سلاح اتمي كه بارها عدم علاقمندي جمهوري اسلامي به اين بحث از سوي مسئولان نظام بيان شده و سير فعاليت هاي هسته اي نيز نشان مي دهد، برنامه هاي صلح آميز، هدف ما به شمار مي آيد، فناوري هسته اي مي تواند ايران را در مسير قدرت اول منطقه شدن كمك مضاعف و شايان نمايد. علت اصلي مخالفت دشمن با هسته اي شدن ايران، خواست و اراده مردم و مسئولان نظام براي نيل به اين هدف مهم است.
هانتينگتون-نظريه پرداز مشهور آمريكايي- شايد اولين كسي است كه بر ضرورت مقابله با ابرقدرتهاي منطقه اي به مثابه نيروهاي چالشگر در مقابل تمدن غرب، تاكيد مي كند. از نظر وي هر اندازه رفتار اين قدرتها مستقل تر باشد به همان اندازه براي منافع آمريكا خطرناك ترند و بايد تحت فشار بيشتري قرار بگيرند.
آمريكا از اينكه ايران تهديدي براي موجوديت و منافع اين كشور در خاورميانه محسوب مي شود، تلاش مي كند تا كشورهاي منطقه- خصوصا همسايه هاي حوزه خليج فارس- را از ايران اتمي در هراس نگاه دارد. سفرهاي پياپي سران كاخ سفيد به كشورهاي منطقه و موضع گيريهايي كه از سوي مقامات واشنگتن صورت مي گيرد به وضوح اين موضوع را نشان مي دهد. هرچند سفر اخير هيلاري كلينتون به كشورهاي حاشيه خليج فارس و مواضعي كه برخي از سران اين كشورها در قبال هشدار وي درباره ايران هسته اي گرفتند، نشان داد كه پروژه «ايران هراسي» پروژه دستمالي شده و امتحان پس داده اي است كه ديگر نمي تواند اسبي را براي مطامع آمريكايي ها در منطقه زين كند!
آمريكا امروز در افغانستان ناتوان و شكست خورده است. سلسله عملياتهاي اخير در هلمند نشان داد كه ادامه حضور نظامي آمريكا و متحدان كاخ سفيد در افغانستان چيزي جز تحميل خسارات فراوان مادي و سرخوردگي براي ملت هايشان به ارمغان نمي آورد. از سوي ديگر آمريكا در باتلاق سياسي عراق نيز آخرين دست و پاها را مي زند.بنابراين بهتر است در منطقه به ماجراجويي هاي جديد روي نياورد تا دچار تلفات و خسارات و سرشكستگي بيشتر براي خود نشود.
ايران تصميم خود را براي آينده اي روشن گرفته است. مردم غيور ايران اسلامي مصمم به پيشرفت و توسعه اند. آنها مي خواهند منادي صلح و امنيت و آرامش در خاورميانه و جهان باشند. اين راه روشن اگر از مسير مبارزه با سلطه جويي آمريكا و غرب نيز بگذرد، ملت ايران نشان داده اند كه تا آخر پاي نظام اسلامي، اهداف و آرمانهاي بزرگ انقلاب و در سنگر مبارزه با آمريكا و دشمنان ايستاده اند.
آمريكا موجوديت خود را در منطقه متزلزل مي بيند. سايه قدرت و نفوذ ايران اسلامي در خاورميانه و بين كشورهاي منطقه، راه نفس آمريكا را گرفته است و اين براي كاخ سفيد يعني پايان غم انگيز ابرقدرتي آمريكا.
حميد اميدي

 هفتمين نشست رسمي مجلس خبرگان از امروز آغاز مي شود
تجليل از درايت رهبري دستوركار اصلي اجلاس خبرگان

سرويس سياسي-
در آستانه تشكيل اجلاسيه هفتم خبرگان رهبري تعدادي از نمايندگان ملت در مجلس خبرگان معتقدند با توجه به نقش بي بديل رهبر معظم انقلاب در مقابله با فتنه آمريكايي اخير بايد مهمترين دستور كار اجلاسيه هفتم تجليل از درايت رهبري در حوادث بعد از انتخابات باشد.
آيت الله عبدالنبي نمازي عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با خبرگزاري رسا با ستايش مديريت و تدبير مقام معظم رهبري در اداره كشور و انقلاب ابراز داشت: حسن مديريت حضرت آيت الله خامنه اي در دوران 20ساله تصدي ولايت فقيه ملموس و كاملا پررنگ است و ايشان در هوشياري، بيداري و آگاهي دادن جامعه و عبور كشور از بحران هاي مختلف ايفاگر نقش بي بديلي بوده اند.
آيت الله نمازي اضافه كرد: نقش مقام معظم رهبري در عرصه هاي نظامي، علمي، هسته اي، فناوري و همچنين توسعه فرهنگ اهل بيت كم نظير و مثال زدني است.
استاد حوزه علميه قم در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به حوادث اخير در كشور نقش مقام معظم رهبري را در عبور از فتنه متذكر شد و گفت: همه افكار ديدند كه بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري خيلي ها براي ضربه زدن به انقلاب خود را آماده و دندان تيز كرده بودند اما مقام معظم رهبري با درايت و تيزبيني و مديريتي كه داشتند با ايراد خطبه هاي نمازجمعه معروف شان در حوادث بعد از انتخابات آبي روي آتش فتنه ريخته و آرامش را در جامعه حاكم كردند.
آيت الله نمازي گفت: در خنثي سازي در حوادث بعد از انتخابات و همچنين وقايع تلخ روز عاشورا نقش مديريت و تدبير رهبر فرزانه انقلاب به خوبي نمايانگر شد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اجلاسيه خبرگان رهبري كه در هفته جاري برگزار مي شود خاطرنشان كرد: در اين اجلاسيه ها معمولا طبق آئين نامه داخلي مجلس خبرگان در هر جلسه چهار نفر به مدت 10الي 15دقيقه مي توانند ديدگاههاي خود را نسبت به مسائل جاري و مهم كشور مطرح كنند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم درخصوص برنامه هاي مجلس خبرگان رهبري براي تقدير از نقش مقام معظم رهبري در عبور دادن كشور از شرايط بحراني به ويژه حوادث بعد از انتخابات تاكيد كرد: قطعا در اجلاسيه هفتم هم از نقش ملت در خلق حماسه هايي همچون نهم ديماه و 22بهمن تجليل و تقدير خواهد شد و هم از نقش مقام معظم رهبري در برون رفت كشور از شرايط فتنه.
آيت الله سيداحمد خاتمي عضو ديگر مجلس خبرگان هم مديريت و تدبير مقام معظم رهبري در مقابله با فتنه اخير را بسيار حكيمانه و مدبرانه توصيف و تصريح كرد: تدبير و درايت معظم له در خنثي سازي كودتاي مخملي و فتنه بعد از انتخابات بسيار حائز اهميت است.
وي اضافه كرد: گرچه برخي ها از اين تعبير ناراحت هستند و آن را برنمي تابند اما ناراحتي ها و خوش آمدن ها واقعيت را تغيير نمي دهد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رسا گفت: در حوادث بعد از انتخابات، برخي از افراد خواب و خيال هايي ديده بودند، اما با تدبير و درايت مقام معظم رهبري و بصيرت مردم تمام خواب هاي آنان آشفته شد.
وي در ادامه با اشاره به ساختار مجلس خبرگان رهبري بيان داشت: در اين مجلس كميسيوني به نام كميسيون تحقيق وجود دارد كه چشم مجلس خبرگان رهبري است و اين كميسيون در هر گزارشي كه به مجلس خبرگان ارائه كرده از مقام معظم رهبري تجليل كرده است.
آيت الله سيدعلي شفيعي نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري هم گفت: در دفاع از مقام معظم رهبري جايي براي سكوت، مماشات و موضع گيري دوپهلو وجود ندارد.
اين استاد حوزه علميه قم با اشاره به نقش بارز و بي بديل رهبر انقلاب در مديريت كشور افزود: در شرايط كنوني همه خواص و نخبگان بايد با صراحت و قاطعيت يكدل و يك صدا ولي فقيه و مقام عظماي ولايت را حمايت كرده و دشمنان و فتنه گران و منافقان را ناكام سازند.
وي با اشاره به شرايط كشور اظهار داشت: امروز همه بايد به صورت يد واحده دشمنان انقلاب را ناكام كرده و آنها را به زباله دان سياست بيندازند.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: بايد توجه داشت كه صبر مردم هم حدي دارد و اگر اين صبر به پايان برسد، آثار شوم آن در وهله اول دامان فتنه گران و سكوت كنندگان را خواهد گرفت.
وي با ستايش از مديريت و تدبير مقام معظم رهبري در جريانات اخير ابراز داشت: اگر دورانديشي، درايت و صبر مقام معظم رهبري نبود مجال و جايگاهي براي سران فتنه باقي نمي ماند.
همچنين آيت الله ممدوحي نماينده مردم كرمانشاه در مجلس خبرگان با تقدير از روشنگري هاي رهبر معظم انقلاب گفت: راهي كه از سوي رهبر انقلاب ترسيم مي شود صراط حق است.
وي سپس با اشاره به اجلاسيه هفتم خبرگان رهبري كه از امروز (سه شنبه) آغاز به كار مي كند اظهار داشت: تشكيل اجلاسيه جديد خبرگان به نوعي تجليل از مقام معظم رهبري است.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرگزاري رسا گفت: بزرگترين و مهمترين كاري كه مجلس خبرگان رهبري مي تواند انجام دهد آن است كه محكم و استوار از مواضع رهبري حمايت كنند.
وي همچنين با اشاره به جايگاه خبرگان رهبري در ميان خواص افزود: خبرگان رهبري با محكوم كردن جريان ضد ولايت مي تواند با موضع روشن خود خواص سكوت كرده را به موضع صحيح دعوت كند.
عضو فراكسيون روحانيان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: خبرگان رهبري يعني تحكيم مواضع رهبري، بخصوص اينكه ملت مواضع خود را خودجوش اعلام داشته به همين خاطر ما نيز نبايد از مردم عقب بيفتيم زيرا روحانيت همواره پيشتاز ملت بوده است.
وي تصريح كرد: به نظر ما روحانيتي كه غير از مواضع رهبري و ملت داشته باشد و از مواضع ملت عقب بماند مشروعيت ندارد.
حجت الاسلام رهبر يادآور شد: خواص بايد متوجه باشند كه امروز دوپهلو حرف زدن در جامعه مشكل ايجاد مي كند و لازم است همانند مردم و رهبري با صراحت صحبت كنند، از اين رو تصور مي شود اگر كسي غير از اين موضع رفتار كند به كار خود پايان داده است.
خاطرنشان مي شود هفتمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دور چهارم از امروز به مدت دو روز در تاريخ چهارم و پنجم اسفندماه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
ميهمانان احتمالي اين اجلاس سردار سرلشكر جعفري فرمانده سپاه پاسداران و منوچهر متكي وزير امور خارجه هستند.
درايت ولايت فقيه
چشم فتنه را كور كرد
نماينده مردم استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد با تدبير و درايت ولي فقيه چشم فتنه ها در انقلاب اسلامي كور شده است.
حجت الاسلام والمسلمين نعيم آبادي در گفت وگوبا رسا افزود: در فتنه اخير هم رهبر معظم انقلاب با درايت و تدبير مثال زدني خود كشور را از شرايط فتنه عبور دادند و كشور سامان يافت.
وي در بخش ديگري از سخنانش تقدير و تجليل از نقش آفريني ها و هدايت هاي حكيمانه و مدبرانه مقام معظم رهبري را از جمله برنامه هاي اجلاسيه خبرگان عنوان كرد و گفت: هر چند رهبر انقلاب نيازي به قدرداني و تجليل ندارند اما قطعا مجلس خبرگان رهبري از عنايات حضرت حق كه تبلور عيني آن در هدايت هاي مقام معظم رهبري است تقدير و تشكر خواهند كرد.
اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم از نمايندگان خبرگان رهبري خواست تا در اجلاسيه جديد خود همانند مردم كه در 9 دي و 22 بهمن اعلام موضع شفاف داشتند مواضع صريح و شفاف داشته باشند.
وي همچنين به نقش رهبري اشاره كرد و گفت: رهبر انقلاب طي هشت ماه اخير بارها خواص و به ويژه خواصي كه در وادي فتنه قرار گرفته اند را نصيحت كردند و به خوبي جامعه را مديريت كردند و با همين مديريت هوشمندانه بود كه دشمن طي اين هشت ماه به شدت مايوس شد و در نهايت در 22 بهمن شكست خود را تجربه كرد.

 گاف (گفت و شنود)

گفت: سايت پارلمان نيوز كه ظاهراً وابسته به فراكسيون اقليت مجلس است دخالت عوامل فتنه در ترور نويسنده كيهان را لو داد!
گفتم: اين سايت كه بيشتر مطالب خود را از سايت بالاترين وابسته به منوشه امير مي گيرد و اسرائيلي ها هم كه در مخفي كاري خيلي مهارت دارند، چي شده كه ناشي گري به خرج داده؟
گفت: همه شاگردان بي عرضه وقتي استاد از آنها غافل مي شود گاف مي دهند.
گفتم: حالا چه طوري دست رفقايشان را رو كرده؟!
گفت: بدون آن كه اين حمله تروريستي را محكوم كند، فقط به كيهان فحش داده و نوشته كه حمله به پيام فضلي نژاد نويسنده كيهان، براي انتقام از دفاعيات مديرمسئول كيهان در دادگاه بوده است.
گفتم: يك عرق خور حرفه اي كه تظاهر مي كرد توبه كرده در ميان عده اي از افراد متدين نشسته بود ناگهان يكي از دوستان هم پياله اش كه از رياكاري او خبر نداشت وارد شد و جلوي چشم جمع به او گفت؛ امروز عرق رو چند برابر قيمت قبلي خريدم! و يارو با عصبانيت گفت؛ برو پس بده! خيلي گرونه! و بعد كه متوجه شد بدجوري گاف داده، با شرمندگي گفت؛ البته بايد ببخشيد، خيلي حرومه!

 كيهان و خوانندگان

¤ از آيت الله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه سوال دارم كه مگر ايشان نفرمودند همه در مقابل قانون برابر هستند؟ پس چرا با سران فتنه كه اين همه به كشور خيانت كرده اند هيچ برخوردي نمي شود؟
محمدي از تهران
¤ متوليان طرح جديد انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، چون مي دانند مردم بيدار شده و ديگر به آن ها و دوستانشان راي نخواهند داد، به دنبال راهي براي دور زدن راي مردم هستند.
روستا از اصفهان و تعدادي تلفن مشابه
¤ از يادداشت روز شنبه آقاي شريعتمداري با موضوع «اين آب به كدام آسياب مي ريزد» تشكر مي كنم كه هميشه پيشقدم و پيشتاز هستند.به متوليان مجمع تشخيص عرض مي كنم كه فاين تذهبون؟ آيا اگر در برهه اي از انتخابات شوراي نگهبان نظارت استصوابي نداشته باشد چه بلايي بر سر ملت و كشور خواهد آمد. چرا به بيراهه و آب به آسياب دشمن مي ريزيم تقاضا دارم كه برخي از آقايان سر خود را از زير برف بيرون بياورند و هوا تازه كنند. البته مردم با بصيرت ما هميشه از بسياري خواص پيشقدم ترند.
عليمرداني
¤ از وزير محترم بهداشت، به خاطر برخورد قاطعانه و ابطال آزمون دستياري تشكر مي كنم.
از اصفهان
¤ باز هم آقاي رئيس جمهور، با حكمي ديگر، اسفنديار رحيم مشايي را به مقام جديدي رساندند. البته من نمي دانم كه مشايي الان چند پست و مقام دارد؟ اما از جناب احمدي نژاد سئوال دارم كه مگر در كشور ما قحط الرجال است كه بيشتر مسئوليت ها را به ايشان مي سپرند؟ اميدواريم كه منصب هاي مشايي به همين جا خاتمه يابد.
كاشاني
¤ در سايت خبر آنلاين درباره معني نام كشورها نوشته شده است و در آن، اسرائيل به عنوان يك كشور ناميده شده است. از مسئولان محترم اين سايت سئوال دارم كه بر چه اساسي، رژيم غاصب صهيونيستي را كشور اسرائيل مي دانند.
ثروتي
¤ در صفحه اجتماعي اول اسفندماه يك مطلب درباره مشكل موتورسيكلت ها چاپ شده است. در اين باره پيشنهاد مي دهم كه در كشور ما نيز مثل سوريه، ورود موتورسيكلت در مركز شهرها ممنوع شود.
علي بيگي از گنبد
¤ از صدا وسيما تقاضا مي شود كه روند روشنگرانه خود در دهه فجر را تداوم بخشد و پخش برنامه هايي چون «شاخص» و «امروز، ديروز، فردا» ادامه يابد.
حسيني از تهران
¤ از نقش كيهان در بصيرت افزايي مردم بويژه طي 8-7ماه اخير با تحليل هاي صحيح خود تقدير و تشكر مي كنم به حق كه دين خود را به رهبري و مردم ادا كرديد.
جباري از بهشهر
¤ يك بازنشسته دولتي هستم كه مدتي است حسابي كه حقوق ماهيانه ام را از آن دريافت مي كنم مسدود شده است. از بانك مركزي تقاضاي رسيدگي مي شود.
تمدن از رشت
¤ مدتي است كه قيمت ميل گرد و آهن به شدت رو به افزايش است. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي مي شود.
حيدري
¤ از آقاي بهبهاني، وزير محترم راه و ترابري به خاطر برخورد با جاعلان نام خليج فارس تشكر و قدرداني مي نمايم.
محمدحسن اسدي
¤ چرا كارت پايان خدمت افراد، اين همه با تاخير صادر مي شود؟ اين مسئله براي جوانان مشكل ساز است. همان طور كه جوانان موظف به انجام به موقع خدمت خود هستند، مسئولان نظام وظيفه هم موظف به صدور به موقع كارت پايان خدمت هستند.
غفاري
¤ اگر نيروي انتظامي، طرح ريشه كني اعتياد در كشور را اجرا كند، مردم هم به شدت از اين طرح حمايت خواهند كرد و به نتايج مثبتي خواهيم رسيد.
عليخاني از ايلام
¤ شركت تعاوني ... تحت عنوان شارژ ماهانه، از هر راننده، 50 هزار تومان در ماه دريافت مي كند و در مقابل هيچ گونه خدماتي ارائه نمي شود. وقتي به سازمان تاكسي راني اعتراض كرديم، پاسخ دادند كه اين شركت تحت نظارت اين سازمان نيست و خصوصي است. اين شركت هم تهديد كرد كه اگر اعتراضات گسترش يابد، كارت سوخت رانندگان را ابطال مي كنند. لطفاً رسيدگي شود.
از طرف رانندگان شركت
¤ در عرض دو ماه قيمت آهن 50درصد افزايش يافته است به گوش مسئولان برسانيد تا آگاه باشند.
محمد وهاب زادگان
¤ بنده مردادماه امسال، در پادگان امام رضا(ع) شهرستان مراغه، و در نيروي زميني ارتش، خدمت نظام وظيفه خودم را به پايان رساندم.اما هنوز كارت پايان خدمت بنده صادر نشده است و مشكلات فراواني برايم پيش آمده است. لطفاً رسيدگي شود.
آخونديان از آذربايجان شرقي
¤ تعاوني اعتباري ... كه شعبه هايي را در مدت يكسال گذشته در استان هاي گلستان و مازندران و چند استان ديگر داير كرده است، با تبليغات فراوان و كارمزد 5/2 درصد، به متقاضيان وام مي دهد و مردم هم با استقبال فراوان از آن ها وام مي گيرند. اما در موقع دريافت قسط، بابت ديركرد، 36درصد دريافت مي كنند و مي گويند اين يك قانون است. از رياست محترم بانك مركزي و سازمان بازرسي كل كشور تقاضاي رسيدگي مي شود.
رحمان دماوندي از بهشهر
كيهان : نام اين تعاوني نزد روزنامه محفوظ است.
¤ بخش نودژ (آسمينون) با 35000 نفر جمعيت و 8000 نفر مركز جمعيت فاقد امام جمعه است و ما مجبوريم براي اقامه نمازجمعه به شهرهاي اطراف كه فاصله دوري از ما دارند برويم و اكثر مردم با اينكه خيلي هم علاقه مندند نمي توانند در مراسم نمازجمعه شركت كنند مردم منطقه ما اشتياق زيادي به شركت در مراسم نمازجمعه دارند اما افسوس كه علي رغم پيگيري هاي فراوان داراي امام جمعه نيست اميدوارم شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان كرمان به درخواست مردم منطقه جواب قطعي بدهد.
عيسي محمودي نودژ
¤ از شهرداري منطقه 10 و اداره برق منطقه تقاضا مي شود نسبت به تغيير جدول نامناسب كوچه و جابجايي تير برق از وسط كوچه مساعدت نمايند تا گشايشي براي ساكنين خيابان جيحون كوچه شهيد بهشت پاشنه فراهم شود.
اكبري

 بروجردي خبر داد استفسار مجلس از شوراي عالي امنيت ملي درباره رابطه با انگليس

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از استفسار كميسيون متبوعش از شوراي عالي امنيت درباره رابطه ايران با انگليس خبر داد.
«علاء الدين بروجردي» در گفت وگو با ايسنا با اشاره به طرح مباحث مختلف در اين زمينه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و البته نامه اي كه در اين زمينه به سفير انگليس نوشته شده است، گفت: البته ما هيچ عجله اي نداريم و منتظريم تا ببينيم مجموع اين بحث ها به كجا مي رسد.
وي همچنين با اشاره به اقدام سه كشور فرانسه، آمريكا و روسيه در نوشتن نامه به آژانس در جهت تهيه راديو ايزوتوپ هاي مورد نياز ايران از بازارهاي جهاني افزود: اين موضوع به عنوان يك گزينه همچنان روي ميز است، يعني اگر با توجه به درخواست رسمي جمهوري اسلامي از آژانس آنها به اين درخواست عمل كنند همانند كاري كه آرژانتين در دور گذشته انجام داد ما هيچ اصراري بر ادامه راه غني سازي 20% در داخل كشور نداريم، اما اگر به تعهداتشان عمل نكنند ما اين راه را ادامه خواهيم داد.
بروجردي با تاكيد بر اينكه اصرار مجلس نيز بر همين موضع است، گفت: براي ما بسيار مهم است 850 هزار بيماري كه نيازمند اين دارو هستند دچار مشكل نشوند و از آنجا هم كه ما فرصت زيادي نداريم حتما آژانس بايد به مسئوليت هاي خود در اين زمينه عمل كرده و مشكلات را حل كنند و در غيراين صورت در داخل اين مشكل حل خواهد شد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره آخرين وضعيت سامانه موشكي 300S و نحوه برخورد روسيه با اين موضوع گفت: انتظار ما اين است كه كشور روسيه در اين زمينه به تعهدات خود كاملا عمل كند چرا كه ما ملتي نيستيم كه اگر اين كشور به تعهد خود عمل نكند و در هر موردي اين اتفاق نيفتد ما در تكميل توانمندي هاي خود دچار مشكل شويم و در ادامه راه با مشكل مواجه شويم.

 ديدار احمدي نژاد با نمايندگان فرزند شهيد مجلس

رئيس جمهور در ديدار با نمايندگان فرزند شهيد مجلس بر جديت دولت در خدمت رساني به خانواده شهدا و ايثارگران تاكيد كرد.
در اين ديدار كه يكشنبه شب در دفتر رئيس جمهور برگزار شد، مسايل و مشكلات خانواده شهدا و ايثارگران و برخي مسايل مهم كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دكتر محمود احمدي نژاد در اين ديدار توجه ويژه به خانواده بزرگ شهدا و ايثارگران را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دولت خدمت رساني به اقشار جامعه به ويژه خانواده شهدا و ايثارگران را با جديت و افتخار دنبال مي كند.
نمايندگان فرزند شهيد مجلس شوراي اسلامي نيز در سخناني با قدرداني از تلاش ها و زحمات دولت در عرصه خدمت رساني به مردم به ويژه ارج نهادن به خانواده شهدا و ايثارگران، برخي از پيشنهادات و طرح هاي خود را با رئيس جمهور در ميان گذاشتند.

 دم خروس سوءقصد از سايت پارلمان نيوز بيرون زد! (خبر ويژه)

دم خروس سوءقصد به جان نويسنده كيهان از سايت پارلمان نيوز بيرون زد. اين سايت كه مديريت ظاهري آن را فراكسيون اقليت مجلس برعهده دارد ولي بيشتر اخبار و مطالب برگرفته از سايت هاي ضدانقلاب خارج نشين و مخصوصاً مطالب و تحليل سايت هاي بالاترين-تحت مديريت منوشه امير- و گويانيوز- وابسته رسمي به سيا- را بازتاب مي دهد. در گزارشي با عنوان «سوءقصد به نورچشمي حسين شريعتمداري بعد از ناكامي در دادگاه»! نوشت «ساعاتي بعد از دادگاه روزنامه كيهان كه حسين شريعتمداري حرف چنداني در برابر شكات نداشت، پيام فضلي نژاد نورچشمي مديرمسئول كيهان از سوي افراد ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت»!
پارلمان نيوز در اين گزارش بي آن كه متوجه باشد ردپاي روشني از عاملان سوءقصد به نويسنده كيهان و نوع وابستگي آنها بر جاي گذاشته كه مي تواند سرنخ قابل توجهي براي مسئولان امنيتي و انتظامي در پي گيري ماجرا باشد. توضيح آن كه دفاعيات مديرمسئول كيهان در دادگاه به اندازه اي مستند و افشاگرانه بود كه بلافاصله با ابراز عصبانيت شديد محافل وابسته به سران فتنه و حاميان بيروني آنها قرار گرفت تا آنجا كه سايت هاي وابسته به منافقين، بهائيان، راديو بي بي سي، راديو فردا، سايت جرس- اتاق فكر سران فتنه در لندن- و مخصوصاً سايت بالاترين كه مستقيماً زير نظر منوشه امير، مديرراديو اسرائيل اداره مي شود انتشار متن دفاعيات در شماره هاي ديروز و امروز- و فرداي- كيهان- نيز نمونه اي گويا براي قضاوت دراين باره است و نشان مي دهد كه چرا عوامل فتنه از دفاعيات شريعتمداري تا اين اندازه عصباني هستند. و اما، ناشي گري پارلمان نيوز كه رد پاي قابل توجهي از عاملان سوءقصد به جاي گذاشته، آن است كه پارلمان نيوز از يكسو دفاعيات مديرمسئول كيهان در دادگاه را فاقد «حرف چندان» مي داند و از سوي ديگر سوءقصد به جان پيام فضلي نژاد را در واكنش به اين دفاعيات معرفي مي كند! و توضيح نمي دهد كه اگر دفاعيات بي اثر بوده است، چرا بايد مخالفان كيهان-بخوانيد سران فتنه- تا اين اندازه عصباني شوند كه به اراذل و اوباش اجاره اي خود فرمان حمله به نويسنده كيهان را صادر كنند؟! زيرا در اينگونه موارد بايد از نتيجه دادگاه راضي باشند. ولي پارلمان نيوز مي نويسد كه سوءقصد به جان فضلي نژاد براي انتقام از دادگاه شريعتمداري بوده است، در اين تيتر دقت كنيد «سوءقصد به نورچشمي شريعتمداري بعد از ناكامي در دادگاه» خب! اگر دادگاه به نفع سران فتنه بوده است چرا بايد براي انتقام دست به سوءقصد عليه فضلي نژاد بزنند!؟
گزارش سايت پارلمان نيوز به وضوح نشان مي دهد كه اولا؛ سران فتنه از دفاعيات كيهان در دادگاه به شدت عصباني هستند و ثانياً؛ سوءقصدكنندگان به جان نويسنده كيهان كه به قول پارلمان نيوز در پي انتقام بوده اند، به احتمال بسيار زياد وابسته به جريان سبز بوده اند.

 پروژه تبديل «مجمع» به مجلس ششم ضدانقلاب را ذوق زده كرد! (خبر ويژه)

اشاره به تشكيل «كميسيون ملي انتخابات» در پيشنهاد تصويب نشده مجمع كه دور زدن قانون اساسي و سنگ اندازي در برابر نظارت شوراي نگهبان، تلقي مي شود با استقبال گسترده محافل ضدانقلاب مواجه شد. برخي از اين محافل در عين حال نسبت به اينكه كساني در مجمع تشخيص مصلحت توان انجام اين پروژه بزرگ را داشته باشند ابراز ترديد مي كنند.
طراحان طرح تغيير قانون انتخابات كه پيش از اين در كميسيون خاص و شوراي مشورتي بررسي شده و اكنون در دستور كار مجمع تشخيص قرار گرفته، به جاي تدوين سياست هاي كلي نظام در زمينه انتخابات منطبق با قانون اساسي كه مورد نظر رهبرمعظم انقلاب بوده، اقدام به دور زدن قانون اساسي كرده و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را به واسطه پيشنهاد تشكيل كميسيون موسوم به كميسيون ملي انتخابات، به حاشيه رانده اند. آنها همچنين شرط التزام نامزدها به ولايت فقيه را حذف كرده اند و اين در حالي است كه ادعا مي كنند مطيع ولايت فقيه هستند و نامه ارجاعي وزير كشور وقت (پورمحمدي) به مجمع از سوي رهبري را در دستور كار قرار داده اند! به عبارت ديگر بهانه آنها ارجاع نامه وزيركشور از سوي رهبري به مجمع است اما آنچه در عمل جريان دارد، خلاف قانون اساسي و نظر رهبري و حذف التزام به ولايت فقيه است!
درست به همين دليل هم بود كه طرح انحرافي و غيرقانوني اخير مورد استقبال گسترده حاميان فتنه و محافل ضدانقلاب قرار گرفت و از رسانه هاي رسمي آمريكا، انگليس و اسرائيل گرفته تا سايت هاي ضدانقلاب و مطبوعات زنجيره اي به حمايت از آن پرداختند. در اين ميان سايت «خودنويس» كه توسط شماري از روزنامه نگاران فراري مقيم آمريكا و اروپا اداره مي شود، با ابراز ذوق زدگي نسبت به طرح ياد شده نوشت: طرح مذكور قدمي بزرگ است و همان خواسته مخالفان است كه مي توان با اعمال فشار ]![ آن را به سمت قانوني شدن سوق داد. بند 4 اين طرح نظارت شوراي نگهبان را حذف مي كند و در بند 21 نيز به وضوح، التزام عملي به ولايت فقيه برداشته شده است. اين دو بند بسيار اميدواركننده است.
اين سايت ضدانقلابي با تأييد بر اينكه طرح اخير همان طرح مطرح شده در مجلس ششم ]عناصر افراطي و منافقين نفوذي[ است نوشت: ما بارها در مجلس ششم شاهد مطرح شدن طرح هايي از اين دست بوده ايم كه متاسفانه با بي توجهي مردم با عدم موفقيت روبرو شد اما در اوضاع كنوني مي توان با اعمال فشار، حاكميت را مجبور به تصويب اين طرح كرد. سران جنبش بايد مردم را دعوت به صحنه آمدن كنند تا حاكميت مجبور به تصويب آن شود]![
نويسنده مي افزايد: لزومي ندارد كه ما براي رسيدن به خواست هايمان تنها با طرح شعارهاي راديكال و فرياد اعتراض به خيابان بياييم. حمايت از اين طرح مي تواند باعث فشار بر حاكميت شود. اين بار بايد براي حمايت و اعمال فشار به خيابان آمد.
گفتني است كيهان پيش از اين تاكيد كرده بود كه طرح مذكور بخشي از فتنه ناكام پس از انتخابات و تلاش براي نتيجه گرفتن از اردوكشي و آشوب آفريني خياباني از طريقي ديگر است.
اما با وجود هيجان زدگي محافل ضدانقلاب از دست پخت مجمع تشخيص مصلحت، عبدالكريم لاهيجي (بغدادي) وكيل مدافع گروهك تروريستي منافقين در گفت وگو با دويچه وله تاكيد كرد: با توجه به اينكه قانون اساسي نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان مي داند، تصويب چنين طرحي مسلماً امكانپذير نيست.
وي ضمن اشاره به جايگاه مشورتي مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي، به نظارت استصوابي شوراي نگهبان حمله كرد اما «مسلماً براساس قانون اساسي تصويب چنين طرحي امكانپذير نيست و اصولا اراده سياسي در رهبري جمهوري اسلامي اراده براي چنين طراحي ندارد. با توجه به جرياناتي كه چند ماه گذشته اتفاق افتاده، خيلي بعيد مي دانم با اين طرح كه از جمله خواسته هاي آخرين بيانيه آقاي موسوي است بخواهند قانون انتخابات را تغيير بدهند».
با وجود شيطنت ها و تخلفات آشكار نهفته در طرح پيشنهادي به مجمع، خبرگزاري افراطي ايلنا تحركات گسترده اي را در كنار برخي سايت ها و نشريات زنجيره اي مدعي اصلاحات براي توجيه و تطهير آن آغاز كرده است. ايلنا از جمله از قول تيمور علي عسكري رابط مركز تحقيقات استراتژيك (مجمع) با مجلس، تلاش كرد طرح مذكور را به نامه ارجاعي رهبري به مجمع تشخيص نسبت دهد. داريوش قنبري سخنگوي افراطي فراكسيون اقليت مجلس نيز در توجيهي مشابه مدعي شد « با توضيحات آقاي رضايي مشخص شد رهبري در جريان هستند و خود ايشان مسئله را به مجمع سپرده اند! افراد نبايد خود را جلوتر از رهبري بدانند. حتماً مصلحتي در كار بود، كه رهبري اين كار را به مجمع تشخيص سپرده اند. بايد پذيرفت اگر برخي خلأهاي قانوني نبود آن مسائل و حوادث پس از انتخابات رخ نمي داد». ايلنا از قول شهرياري عضو ديگر اقليت مجلس نيز همين شيطنت و فريبكاري را پيش برد.
هزينه كردن از رهبرمعظم انقلاب براي مشروعيت بخشيدن به طرحي غيرقانوني و شيطنت آميز در حالي است كه اولا نامه ارجاعي مقام معظم رهبري با آنچه طيفي خاص در مركز تحقيقات استراتژيك (ائتلاف عناصر افراطي دولت هاي سازندگي و اصلاحات) طراحي كرده اند از اساس در تعارض است و اصولا طرح اخير توقع و طراحي ناكامي افراطيون به ويژه در دولت اصلاحات براي دور زدن نظارت هاي قانوني و رخنه دادن معاندين در اركان حاكميت بوده است. ثانياً اگر حضرات ديدگاه هاي رهبري را حجت و فصل الخطاب مي دانستند كه اساساً به فتنه پس از انتخابات، اردوكشي خياباني - تا آنجا كه توانش را داشتند- و تدارك آشوب براي امتيازگيري از نظام و مردم نمي پرداختند.
تيمور عسكري رابط مركز تحقيقات استراتژيك با مجلس در گفت وگو با ايلنا تصريح كرده طرح در كميسيون خاص به رياست حسن روحاني تدوين شده و سپس به مجمع آمده است. وي تاكيد مي كند كه شوراي نگهبان در كميسيون 10 نفره كذايي، يك عضو دارد كه او هم بدون حق رأي است! وي در عين حال ادعا كرد «با طرح اخير اختيارات شوراي نگهبان افزايش يافته است» كه بايد گفت اختيارات شوراي نگهبان طبق قانون اساسي مشخص است و كسي حق افزايش يا كاهش آن را ندارد، بگذريم از اينكه حضرات با همين اختيارات قانوني شوراي نگهبان مشكل دارند و علناً ابراز مي كنند پس معلوم نيست چگونه مدعي اند مي خواهند اختيارات شورا را افزايش هم بدهند!!
اما نهايتاً بايد گفت مسئله افراطيون ديكتاتورمآب اساساً سلامت انتخابات يا تقلب در آن نبود و برخي از اعضاي طيف اصلاحات صراحتاً اعلام كردند كه 11 ميليون تقلب در انتخابات اساساً امكانپذير نيست. مشكل آنها اتفاقاً گردن كلفتي و ديكتاتوري و تن ندادن به قانون و حقوق عمومي بود و بنابراين، اين مشكل با طرح و قانون و مصوبه جديد حل نمي شود.
گفتني است بعد از يادداشت كيهان در انتقاد به طرح ياد شده، دبيرمجمع و افرادي نظير تيمور عسكري به جاي استدلال عليه كيهان، به كنايه گفته بودند مخالفان طرح بايد آگاهي خود را از قوانين و طرح مزبور بالا ببرند و اين در حالي است كه كيهان در يادداشت خود به آنچه در متن طرح آمده استناد كرده و تضاد آن با قانون اساسي را به وضوح نشان داده بود.

 قرص اكس خورده كه... (خبر ويژه)

حريف ناكام آراي باطله در انتخابات رياست جمهوري، پس از 10 روز شوك زدگي در برابر حماسه پرشكوه ملت ايران در 22 بهمن از اغما درآمد و به تبعيت از تبليغات رسانه هاي استكباري ادعا كرد جمعيت مذكور با صدها اتوبوس و قطار به تهران آمده بودند!
مهره خريداري شده توسط شهرام جزايري كه نتوانست بيش از 330 هزار رأي از مجموع 40 ميليون رأي را در انتخابات به خود جلب كند و آرايي به مراتب كمتر از آراي باطله به دست آورد، با صدور بيانيه اي ادعا كرد: جريان تماميت خواه و خشونت طلب مي كوشد با استفاده از صدا و سيما و رسانه هاي دولتي و شبه دولتي خود، با بي اخلاقي تمام و وارونه سازي واقعيت و پنهان كردن وحشي گري هاي جانبي و فضاي امنيتي حاكم بر اين راهپيمايي، آن را به نفع خود مصادره كند.
وي همچنين نوشت: راهپيمايي امسال در حالي برگزار شد كه نيروهاي نظامي و امنيتي تهران را به پادگان تبديل كرده بودند. طرفه آن كه حتي يك تصوير از اين همه لشكركشي و ضرب و شتم شما مردم در رسانه هاي داخلي نشان داده نشد!
وي همچنين با ادعاي اينكه طيف متبوع وي در رقم خوردن حماسه 22 بهمن سهم داشته اند و بدون اين دعوت راهپيمايي بي رمق مي شد، خواستار دادن اجازه راهپيمايي به مخالفان و انجام رفراندوم عليه نظارت استصوابي شوراي نگهبان شد و اين در حالي است كه شخص وي با همه خيانت ها و آلودگي هايش در انتخابات اخير در زمره نامزدها قرار داشت اما حتي اعضاي ستاد او (كساني نظير كرباسچي) هم حاضر نشدند رأي خود را براي او هدر كنند.
كروبي با تحريف صورت مسئله نوشت: ما با دو گرايش روبرو هستيم. يكي گرايشي است كه از حق اجتماع و راهپيمايي مردم كه در اصل 27 قانون اساسي نيز بر آن تصريح شده، مي هراسد و براي همين روز راهپيمايي ملي، تهران را به پادگان تبديل مي كند. اما سوي ديگر، گرايشي است كه مردم را با همه تنوع و رنگارنگي اعتقاديشان، فارغ از ويژگي هاي جنسيتي و قوميتي و فرهنگي و طبقاتي، به رسميت مي شناسد. گرايشي كه مردم را نه صرفاً به ميدان آزادي، بلكه به نشستن سر سفره آزادي فرا مي خواند.
وي در حالي تلاش كرد افراطيون شكست خورده در 2 مناسبت 22 خرداد و 22 بهمن را سهيم در راهپيمايي باشكوه روز پيروزي انقلاب كند كه در تجمعات ضد انقلابي و آشوب طلبانه تدارك شده از سوي سران فتنه، عليه جمهوري اسلامي، امام خميني، ولايت فقيه و رهبري و حتي ساحت امام حسين عليه السلام مكرراً حرمت شكني شد و با صراحت به نفع مستكبران آمريكايي و صهيونيست رانده شده از ايران شعار داده شد. اما آنچه ملت روز 22 بهمن فرياد كرد شعار دفاع از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و مرگ بر آمريكا و اسرائيل و سران فتنه بود كه البته آقاي كروبي پس از 10 روز خود را به بي خبري زده است. البته براساس بيانيه تنظيم شده به نام كروبي بايد گفت لابد آن جمعيت 50 ميليوني به نفع آمريكا و اسرائيل شعار مي دادند كه ايشان را توهم برداشته است!!
گفتني است موسوي و كروبي از عناصر ضدانقلاب دعوت كرده بودند با حفظ هويت متمايز! در راهپيمايي شركت كنند كه در بين محافل ضد انقلاب به تمسخر تعبير به تئوري يابو و درازگوش تروا شد. حاميان سران فتنه همچنين از 22 بهمن به عنوان روز رفراندوم و پايان دادن به كار جمهوري اسلامي ياد كرده بودند.

 متن دفاعيه شريعتمداري در پاسخ به شكايت مشايي كيهان متهم است يا شما...؟!

ديروز متن دفاعيات مدير مسئول كيهان در قبال شكايت عمادالدين باقي به چاپ رسيد و امروز متن دفاعيه شريعتمداري در پاسخ به شكايت اسفنديار رحيم مشايي را مي خوانيد.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه
با عرض سلام؛
احتراماً، درخصوص شكايت آقاي اسفنديار رحيم مشايي معاون وقت رياست محترم جمهوري در دولت نهم و رئيس دفتر ايشان در دولت دهم به استحضار مي رساند موضوع شكايت آقاي مشايي خبري است با عنوان «درخواست استفاده از عامل سيا» كه در ستون اخبار ويژه كيهان مورخ 1/2/87 چاپ شده است. دراين باره توجه قاضي محترم و اعضاء محترم هيئت منصفه را به موارد زير جلب مي كنم:
1- كيهان در خبر ويژه مورد اشاره، متن بخشنامه قائم مقام و مشاور وزير علوم سابق را به چاپ رسانده بود كه در آن از روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خواسته شده بود يعني به آنها دستور داده شده بود كه از آقاي هوشنگ اميراحمدي براي فعاليت ها و تحقيقات علمي آموزشي استفاده شود. در بخشنامه مورد اشاره تاكيد شده بود كه اين بخشنامه در راستاي طرح حضور سبز دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور صادر شده و از روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي خواسته شده بود كه دبيرخانه مذكور را از نتيجه اقدامات به عمل آمده مطلع كنند.
كيهان با اشاره مستند به سوابق هوشنگ اميراحمدي كه از عوامل شناخته شده سازمان اطلاعات و امنيت آمريكا- CIA- و از ضد انقلابيون تابلودار ساكن آمريكاست، ضمن درج متن بخشنامه ياد شده از مسئولان محترم نظام پرسيده بود اولا؛ چه كسي اين عامل سازمان سيا را به ايران دعوت كرده است؟ و ثانياً قائم مقام محترم وزير علوم چرا و با استناد به كدام مجوز قانوني به روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي توصيه كرده است كه با اين عامل شناخته شده سازمان «سيا» همكاري كرده و اطلاعات علمي و تحقيقاتي مراكز ياد شده را در اختيار او قرار دهند؟
آيا هشدار كيهان نسبت به خطر نفوذ عوامل بيگانه در مراكز علمي و تحقيقاتي كشور جرم تلقي مي شود؟ اگر چنين نيست - كه نيست- شكايت معاون وقت رئيس جمهور و رئيس كنوني دفتر ايشان براي چيست؟
2- در متن بخشنامه قائم مقام وزير علوم تاكيد شده است كه دعوت از هوشنگ اميراحمدي و توصيه به همكاري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با ايشان در راستاي طرح موسوم به «حضور سبز دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور» صورت پذيرفته است و از سوي ديگر آقاي اسفنديار رحيم مشايي رياست «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» يعني ستاد برنامه ريزي طرح ياد شده را برعهده دارد. بنابراين بسيار طبيعي بوده و هست كه دعوت از عامل ياد شده سازمان «سيا» به دستور و با موافقت ايشان صورت پذيرفته شده باشد. از اين روي كيهان در بخشي از خبر ويژه مورد اشاره از وي خواسته بود درباره اين اقدام ناپسند و زيان بار خويش توضيح بدهد. اكنون جاي اين پرسش است كه آيا درخواست توضيح از يك مقام مسئول درباره اقدامي كه منافع ملي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را به خطر انداخته است، جرم تلقي مي شود؟ آيا نبايد نسبت به صدور مجوز حضور يك عامل شناخته شده CIA در مراكز علمي و تحقيقاتي كشور حساس بود؟ به ويژه شخصي مانند هوشنگ اميراحمدي كه سوابق و اسناد وابستگي وي و مصاحبه هاي پي درپي او در ضديت با انقلاب اسلامي، مثنوي هفتاد من كاغذ است؟! آقايان به كجا مي رويم؟! برخي از مسئولان از يكسو خود را فعال مايشاء مي دانند و هنگامي كه با كمترين انتقادي مواجه مي شوند، چنان برمي آشوبند كه انگار خواجه شيراز در وصف آنان سرورده است؛
من چه گويم كه تو را نازكي طبع لطيف تا به حدي است كه آهسته دعا نتوان كرد!
3- بعد از چاپ و انتشار خبرويژه كيهان، آقاي اسفنديار رحيم مشايي جوابيه اي ارسال كرده و خواستار درج آن شدند. ايشان در پاسخ به خبر چند سطري كيهان، جوابيه اي طولاني در سه صفحه 4 Aفرستاده بودند و حال آن كه مطابق ماده 23 قانون مطبوعات، حجم جوابيه نبايد از دو برابر حجم مطلب مورد اعتراض بيشتر باشد. اما كيهان به خاطر حفظ حرمت رياست محترم جمهوري كه آقاي مشايي عنوان معاونت ايشان را داشت، متن كامل جوابيه ارسال شده را بي كم و كاست به چاپ رساند و در توضيحي كه ذيل جوابيه آمده بود، ضمن اعلام خرسندي از اين كه آقاي مشايي دعوت از هوشنگ اميراحمدي و كارسازي براي ورود او به كشور را تكذيب مي كند، ابراز اميدواري كرد آقاي مشايي نيز كه خود از هويت هوشنگ اميراحمدي باخبر است، چگونگي دعوت از وي و صدور مجوز براي دسترسي او به مراكز علمي و تحقيقاتي كشور را پي گيري كند. كجاي اين درخواست جرم تلقي مي شود؟!
4-با توجه به بخشنامه قائم مقام وزيرعلوم، دعوت از هوشنگ اميراحمدي و صدور مجوز براي دسترسي وي به مراكز تحقيقاتي و علمي كشور خالي از ترديد است و از سوي ديگر هويت ضدانقلابي و دشمني اميراحمدي با انقلاب و نظام اسلامي كه شرح آن خواهد آمد نيز اظهر من الشمس است. بنابراين، انتظار آن بودكه دستگاه قضايي كشور آقاي مشايي را به اتهام دعوت از عامل سازمان «سيا» و فراهم آوردن دسترسي وي به مراكز علمي و تحقيقاتي كشورمورد مؤاخذه قرار دهد نه آن كه ، اينجانب به اتهام هشدار نسبت به خطر مورد اشاره به دادگاه كشيده و محاكمه شوم.
گفتني است وزيروقت علوم، جناب آقاي دكتر زاهدي بلافاصله بعد از خبر كيهان و اطلاع از ماجرا، با مسئوليت شناسي و تعهدي درخور تقدير بخشنامه كذايي را لغو كرده و امتيازي را كه به عامل سيا داده شده بود از وي بازپس گرفت.
5- آقاي مشايي نوشته اند «اقدام حوزه مذكور از وزارت علوم قطعاً بدون ملاحظات سياسي و ساده انديشانه بوده است» كه بايد گفت؛
الف: صادركننده بيانيه ياد شده از آشنايان هوشنگ اميراحمدي است و احتمال بي خبري ايشان از هويت اميراحمدي بسيار بعيد و غيرقابل قبول به نظر مي رسد.
ب: با توجه به حضور بسياري از عوامل ضدانقلاب در خارج از كشور، چرا افراد بي اطلاع در اينگونه مسئوليت ها به كار گرفته مي شوند؟
ج: جناب مشايي رياست «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» را برعهده دارند، بنابراين دعوت از هوشنگ اميراحمدي نمي تواند بدون اطلاع و اجازه ايشان صورت گرفته باشد.
د: آقاي مشايي ساليان متمادي عضو وزارت اطلاعات بوده است و از ايشان انتظار نمي رود كه نسبت به راههاي نفوذ بيگانگان به مراكز حساس و سرنوشت ساز كشور بي اطلاع بوده باشند.
هـ : جناب مشايي در سفر رياست محترم جمهوري به آمريكا واسطه صدور دستور العملي از جانب رئيس جمهور در هامش درخواست هوشنگ اميراحمدي مي شوند كه با ادعاي ناشناخته بودن هوشنگ اميراحمدي براي ايشان تناقض دارد.
و: اگر بي خبري آقاي مشايي آنگونه كه نوشته اند، صحت دارد، بنابراين و با عرض پوزش، ايشان شايستگي لازم براي حضور در مسئوليت ياد شده را ندارند.
ز: اين نكته نيز گفتني است كه جناب مشايي در دعوت اخير چند صد نفر از ايرانيان مقيم خارج كشور نيز، به مسائل ياد شده توجهي نداشته و شماري از مجرمان فراري را با هزينه هنگفت از بيت المال مسلمين به ايران اسلامي دعوت كرده بود كه معلوم نيست چه كسي و كدام مرجع قانوني بايد پي گير اين ماجرا و احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد؟ اميدواريم در اين زمينه نيز به جاي متهم اصلي گريبان كيهان را نگيرند كه چرا به اتلاف بيت المال اعتراض كرده اي؟!
ح: كيهان براي اثبات دخالت قطعي آقاي مشايي در دعوت از جاسوس CIA به ايران و فراهم آوردن امكان دسترسي وي به اسرار نظام، دلايل محكم و شواهد مستند ارائه كرده است ولي آقاي مشايي علي رغم وجود اين دلايل و اسناد غيرقابل انكار براي تكذيب خبر كيهان فقط به فقط و صرفا به اظهارنظر خود استناد مي كند! و بايد پرسيد در كجاي دنيا، دلايل و اسناد مستحكم را با اظهارنظر شفاهي و غيرمستند برابر مي نشانند؟!
تلقي اينجانب از حساسيت آقاي رحيم مشايي نسبت به خبر ياد شده آن است كه ايشان از هويت هوشنگ اميراحمدي و سوابق سياه وي در مخالفت و توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران به خوبي آگاه است و مي داند پاي چه كسي را به مراكز حساس نظام باز كرده است و احتمالا به همين علت و براي در امان بودن از پي آمدهاي ماجرا، تلاش مي كند رد پاي خود را در دعوت از نامبرده و فراهم آوردن زمينه هاي دسترسي وي به اطلاعات محرمانه نظام پاك كند. بنابراين لازم مي دانم اشاره اي گذرا، و البته كاملا مستند به برخي از سوابق آقاي هوشنگ اميراحمدي داشته باشم، اين اشاره گذرا مي تواند براي رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه، گويا و گره گشا باشد. به اين پاراگراف از مقاله آقاي هوشنگ اميراحمدي كه در نشريه ضد انقلابي «پر» چاپ شده است توجه كنيد:
«... مسئولين حكومت عقب افتاده و خونخوار ايران عليه هرآنچه ايراني و انساني است قيام كرده و قصد دارند نام ميهن را به قهقرا ببرند و در اين راه از هيچ خرابكاري و قتل و جنايتي ابا نخواهند داشت.»
هوشنگ اميراحمدي از سال 1354 ساكن آمريكا بوده و طي سال هاي اخير ضمن تدريس در دانشگاه «راتگرز» رياست «انجمن دوستي ايران و آمريكا» را نيز بر عهده دارد. به گواهي اسناد موجود ماموريت اصلي اميراحمدي به عنوان يكي از عوامل سازمان «سيا» در پروژه «گذار ايران از اسلام به لائيسته (نظام لائيك)» تعريف شده است و تلاش در راستاي انجام اين ماموريت را در تمامي فعاليت هاي سياسي و فرهنگي هوشنگ اميراحمدي مخصوصا از سال1982 ميلادي- دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي- تاكنون به وضوح مي توان ديد. كيهان در جلد 19 سلسله كتاب هاي نيمه پنهان كه به رديابي فعاليت هاي هوشنگ اميراحمدي اختصاص دارد و نيز در يادداشت ها و گزارش هاي مستند ديگري به شرح تفصيلي اين بخش از ماموريت وي پرداخته است. در اين مجال تنها اشاره مي كنم كه به گواهي اسناد موجود يكي از ماموريت هاي آقاي هوشنگ اميراحمدي ، برقراري ارتباط ميان افراد و گروه هاي ضدانقلاب مقيم آمريكا و اروپا با جريانات مخالف نظام در داخل كشور، تحت مديريت مستقيم و بي واسطه مقامات آمريكايي و اسرائيلي و تلاش براي نفوذ در مراكز حساس جمهوري اسلامي ايران و شكار مسئولان در حلقه هاي دوم با هدف راهيابي به حلقه هاي اول بوده است.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه، لطفا توجه داشته باشيد آنچه در اين باره مي گويم، تحليل و تفسير و برداشت نيست، بلكه اخبار مستند و غيرقابل انكاري است كه نشان مي دهد چرا كيهان نسبت به حضور اين مهره نشان دار «سيا» در ايران و مخصوصا تدارك ملاقات وي با رئيس جمهور محترم و محبوب نگران است.
هوشنگ اميراحمدي بعد از تاسيس موسسه آمريكايي «مركز مطالعات و تحقيقات مسائل ايران» با نام اختصاري «سيرا CIRA» به رياست اين موسسه منصوب مي شود. او، خود درباره بخشي از فعاليت هايش- بخوانيد ماموريت هايش- در اين موسسه مي گويد؛
«... فعاليت هايم در «سيرا» موجب شد كه رابطه خوبي بين روشنفكران داخل و خارج از كشور برقرار شود. مي دانيد من كسي بودم كه از آقاي احمد شاملو دعوت كردم و او را آوردم به آمريكا، آقاي محمود دولت آبادي را من آوردم به اينجا، آقاي منوچهر آتشي و آقاي هوشنگ گلشيري را هم من آوردم به اين كشور. يعني تمام اين نيروهاي خوب فرهنگي و سياسي- ادبي ايران را من براي اولين بار بعد از انقلاب به آمريكا آوردم. آقايان شاملو، دولت آبادي و گلشيري اينجا ميهمان من بودند و در خانه من اقامت كردند. اين براي من افتخاري بود كه... سروران بزرگي مثل آنان را به اين كشور بياورم كه فكر مي كنم حضور آنان در اينجا نقش بزرگي داشت در ايجاد يك رابطه خوب بين روشنفكران داخل و خارج از كشور...».نشريه ايرانيان واشنگتن چاپ آمريكا- شماره 85
به يقين رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه از هويت ضدانقلابي افراد ياد شده و نقش آنها در مقابله فرهنگي با ارزش هاي اسلامي و انقلابي باخبر هستند.
اميراحمدي در سال 1374، در پوشش موسسه سيرا، همايشي با عنوان «گذر از سيستم ولايت فقيه به كثرت گرايي» برگزار كرد و در اين همايش كه با حضور مقامات آمريكايي و سران گروه هاي ضدانقلاب مقيم آمريكا برپا شده بود، راه هاي مقابله با سيستم ولايت فقيه و جايگزيني حاكميت لائيك در ايران اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سمينار بعدي «سيرا» در فروردين 1375 در شهر «كاونتري» انگلستان تشكيل شد، عنوان اين همايش «ايران پس از آخونديسم» بود و «فرد هاليدي» استاد روابط بين الملل دانشگاه لندن كه به نظريه پردازي عليه انقلاب اسلامي شهرت دارد، مشخصات «دوران بعد از آخونديسم» و اهدافي كه همايش ياد شده در پي آن است را اين گونه شرح مي دهد؛
1- پايان دادن به نقش انحصارطلبانه روحانيت و حذف ولايت فقيه
2-تغيير در نقش مساجد و حوزه هاي علميه
3- پايان دادن به تفسير واحد از اسلام و مخصوصا قرائتي كه خميني ]ره[ از اسلام دارد.
4- رشد و گسترش فرهنگ تساهل مذهبي
در اين اجلاس چند تن از اعضاي شناخته شده احزاب مدعي اصلاحات نظير دكتر هادي سمتي، عضو مركزيت حزب مشاركت، دكتر ناصر هاديان، عليرضا نامورحقيقي و عزت الله سحابي نيز حضور داشته اند.
هوشنگ امير احمدي با ارسال نامه اي به خبرگزاري هاي مطرح جهان- 11 آگوست- 1998- تاكيد مي كند كه ملاقات جنجالي و ذلت بار عباس عبدي با «باري روزن» جاسوس آمريكايي و از گروگان هاي لانه جاسوسي حاصل تلاش پي گير و دوجانبه وي بوده است و انتساب اين ميانجي گري به «اريك رولو» سردبير نشريه فرانسوي لوموند به پيشنهاد عباس عبدي و براي پرهيز از سوء ظن مردم ايران بوده است. اميراحمدي در اين نامه آورده است؛
«اين رويداد تاريخي نبايد به شكل تحريف شده اي به مردم عرضه شود. من به مدت يك سال روي اين رويداد كار كردم و هر دو نفر توسط اينجانب از سوي انجمن آمريكايي- ايراني (AIC) دعوت شدند و يك همكار در تهران از ابتداي كار با من روي اين رويداد كار مي كرد...
به هر حال طرف ايراني دوست نداشت به علت ملاحظاتي در روابط آمريكا و ايران، هويتش به (AIC) يا من شناسانده شود. به همين دليل طرف ايراني از آقاي رولو درخواست كرد كه هيئت را اداره كند و روابط رسانه ها را هماهنگ نمايد. وانگهي «اريك رولو» براي مركز گفتمان جهاني (CWD) كار مي كند. سازماني كه كمك نمود اين رويداد صورت پذيرد و به طور خيرخواهانه هزينه هاي آن شامل هزينه من و (AIC) را پرداخت نمايد...»
گفتني است كه «سايروس ونس» وزير امورخارجه پيشين آمريكا، رئيس افتخاري شوراي ايران و آمريكا (AIC) و «رابرت پلترو» معاون سابق وزارت خارجه آمريكا، رياست دفتر اين شورا را برعهده داشته اند.
آقاي هوشنگ اميراحمدي با عوامل شناخته شده موساد و مخصوصا با «استيو روزن» از مسئولان عالي رتبه آيپك- سازمان رسمي لابي اسرائيل در آمريكا- روابط بسيار نزديكي دارد كه با شرح آن اطاله كلام نمي كنم، اما از رياست محترم دادگاه مصرانه درخواست مي كنم به اسنادي كه ارائه كردم مراجعه كرده و از مراكز اطلاعاتي و امنيتي نظام نيز درباره هويت هوشنگ اميراحمدي استعلام فرمايند تا معلوم شود چه كساني و با چه اهدافي اصرار دارند پاي اين عامل بدنام و شناخته شده «سيا» را به نهاد رياست جمهوري ايران اسلامي و مراكز حساس آن باز كنند. امير احمدي در مصاحبه با هفته نامه شهروند
- شماره نوروز 87- تاكيد مي كند كه مقدمات و تسهيلات لازم براي سفر وي به ايران به دستور آقاي دكتر احمدي نژاد فراهم شده و ما مي دانيم كه رياست محترم جمهوري از هويت واقعي هوشنگ امير احمدي و اهداف او اطلاع چنداني ندارد، ضمن آن كه مي دانيم چه كسي اين عامل سازمان «سيا» را به عنوان يك ايراني وطن دوست و خيرخواه! به دكتر احمدي نژاد معرفي كرده است. امير احمدي در همان مصاحبه و در پاسخ به اين پرسش كه آيا با آقاي احمدي نژاد هم ملاقاتي داشته ايد؟ مي گويد: «اجازه بدهيد فعلا به اين سوال پاسخ ندهم» و سپس تاكيد مي كند كه «ملاقات هاي بسيار خوبي داشته ام. دوستان دولتي و افراد بسيار موثري را ديدم و گفت وگوهاي خوبي داشتيم»... و سوال اين است كه اين افراد بسيار موثر دولتي چه كساني بوده اند؟
كيهان از 9 سال قبل درباره هويت اميراحمدي و ماموريت او عليه جمهوري اسلامي ايران هشدار داده بود و تاسف آور است كه امروزه با واسطه گري افراد مشكوك و يا بي خبر، شاهد حضور و ارتباط وي با مقامات برجسته كشورمان هستيم.
وكيل محترم آقاي مشايي مي فرمايند، خبر كيهان حاوي توهين به ايشان است كه بايد پرسيد چگونه هشدار كيهان نسبت به حضور افرادي نظير هوشنگ اميراحمدي را توهين تلقي مي كنيد، اما دعوت از اين عاملCIA و فراهم آوردن دسترسي وي به اسرار نظام اسلامي را اهانت به ملت نمي دانيد؟! شما با دعوت از هوشنگ امير احمدي به ملت شريف ايران اهانت و دهن كجي كرده ايد و نه كيهان كه از حقوق مردم در اين عرصه دفاع كرده است.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه، لطفا اين موضوع را جدي بگيريد.
و بالاخره با توجه به موارد فوق الذكر، شكايت آقاي مشايي از كيهان نه تنها فاقد وجاهت قانوني است بلكه ايشان به دلايل ياد شده قابل تعقيب كيفري نيز هستند.
متن دفاعيه حسين شريعتمداري در قبال شكايت شادي صدر، در شماره فردا به چاپ مي رسد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14