(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 4 ارديبهشت 1389- شماره 19627
 

پليس و هشدارهاي امنيتي اجتماعي ثبت شركت
كلاس هاي پيشگيري از اعتياد راهي براي هشيارسازي جوانانپليس و هشدارهاي امنيتي اجتماعي ثبت شركت

ثبت شركت ها و درج آگهي در جرايد دليلي بر صحت عمل و قانوني بودن اقدامات آنان نمي باشد.
سرهنگ عبدالله قاسمي رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا با بيان مطلب فوق گفت: متأسفانه علي رغم هشدارها و تأكيدات پليس آگاهي ناجا در رسانه هاي جمعي كشور باز شاهد شركت هاي كاغذي و موسسات خلق الساعه اي هستيم كه از راه تبليغات فريبنده اقدام به جذب سرمايه هاي مردم و كلاهبرداري از آنان مي كنند.
وي در ادامه گفت تاكنون پليس آگاهي به دفعات و از طريق مجاري مختلف درباره روش هاي مختلف كلاهبرداري شركت هاي كاغذي يا به عبارتي شركت هايي كه كلاهبرداران به راحتي و در مدتي كوتاه تأسيس كرده اقدام به اطلاع رساني كرده است اما برخي شهروندان به هشدارها و توصيه هاي پليسي در اين زمينه توجه اندكي داشته اند و بدون اغراق، اين مهمترين عاملي است كه شيادان و سودجويان براي انجام اعمال مجرمانه شان به آن تكيه دارند.
سرهنگ قاسمي خاطرنشان كرد: اولين و مهمترين روندي كه در ثبت شركت ها وجود دارد عدم بررسي سوابق افراد و محل فعاليت شركت است. بدين ترتيب، كساني كه حتي داراي سوابق كيفري مي باشند نسبت به ثبت شركت اقدام و حتي آدرس هاي اماكن اجاره اي يا جعلي براي فعاليت شركت اعلام مي كنند كه يكي از مهمترين ابزار كلاهبرداران براي به دام انداختن شهروندان در اين زمينه تبليغات فريبنده و وسيع با شعارها و موضوعات اغواكننده است.
وي با بيان اينكه معمولا مردم با ديدن شماره ثبت شركت در تبليغات و درج آن در روزنامه هاي كثيرالانتشار به مفاد اعلام شده در تبليغات اعتماد مي كنند افزود: ولي صرف درج آگهي يك شركت داراي شماره ثبت، وضعيت ظاهري كاركنان و موقعيت جغرافيايي نمي تواند دليلي بر صحت عملكرد آن باشد و مردم در صورتي كه بخواهند با چنين شركت هايي وارد معامله شوند، بايد از روش هاي مختلف نسبت به آن اطمينان حاصل كنند.
سرهنگ قاسمي در پايان گفت: در كنار ثبت قانوني شركت ها، سابقه عملكرد، بررسي كارنامه و بيلان عملكرد شركت، وضعيت مالياتي و بانكي شركت و صلاحيت و اعتبار صاحبان را عامل مهمي در احراز اطمينان شهروندان تلقي و به مردم توصيه مي كند كه پيشنهادهاي گوناگون و اغواكننده از سوي شركت ها را تا قبل از اطمينان كامل از هويت و قانوني بودن عملكرد آنها نپذيرند و در نهايت تحقيق و بررسي از مراجع قانوني و اخذ مشاوره از مراجع ذي صلاح بهترين راه كسب اطمينان است.

 كلاس هاي پيشگيري از اعتياد راهي براي هشيارسازي جوانان

بسيج سازندگي به فرمان مقام معظم رهبري درسال 1379 با محوريت غني سازي اوقات فراغت جوانان و كمك به دولت جمهوري اسلامي با هدف توسعه، آباداني و محروميت زدايي تشكيل شد.
آشنايي بسيجيان وجوانان با فرهنگ كار و تلاش، محروميت زدايي، تسريع درانجام پروژه هاي ملي و زودبازده و واگذاري امور به جوانان و افزايش حس مسئوليت پذيري آنان از دستاوردها و اهداف اين طرح است.
سازمان بسيج سازندگي سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ براي نيل به اهداف فوق اقدامات و همكاري هاي گسترده اي را درعرصه هاي توسعه و سازندگي با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي انجام داده است.
درگفت وگوي كوتاهي كه با سرهنگ حميدر ضا مددي فرد، رئيس سازمان بسيج سازندگي تهران بزرگ سپاه محمدرسول الله(ص) در زمينه برنامه هاي اين سازمان داشته ايم وي فعاليت هاي سازمان را اينگونه برمي شمرد:
ازجمله همكاري هاي سازمان با آموزش و پرورش مي توان به طرح رنگ آميزي و زيباسازي مدارس درسال 1388 اشاره كرد.
دراين طرح بيش از 651 مدرسه با حضور دانش آموزان رنگ آميزي، مرمت و بازسازي و آماده بهره برداري شد كه در آن بالغ بر 466هزار نفر روز از دانش آموزان اوقات فراغت تابستان خود را به شكل سازنده، مفيد و اثربخش سپري كردند.
همچنين با همكاري سازمان آموزش فني حرفه اي براي ارتقاي سطح مهارت جوانان و داوطلبان دوره هاي آموزشي فني حرفه اي در تعداد زيادي از رشته ها و گرايش هاي مهارتي برگزار و به شركت كنندگان گواهي نامه پايان دوره اعطا گرديد كه دراين عرصه نيز شاهد حضور تعداد 287000 نفر روز در دوره هاي آموزش فني حرفه اي بوديم.
دربخش محروميت زدايي نيز با حضور جوانان و بسيجيان و با مشاركت رده ها و پايگاه هاي مقاومت تعداد 115 سري جهيزيه براي ترويج فرهنگ آسان سازي امر ازدواج تهيه و بين نوعروسان بي بضاعت توزيع شد.
سرهنگ مددي فرد مي افزايد: در قالب طرح اردوهاي هجرت (3) تعداد 67 گروه جهادي و سازندگي از ميان خواهران و برادران دانش آموز و دانشجو به مناطق محروم كشور اعزام و ساخت ده ها طرح و پروژه عمراني و كشاورزي و محروميت زدايي نظير مرمت خانه محرومين، نوسازي مدارس روستايي بازسازي اماكن متبركه، اجراي عمليات آبخيزداري و سدهاي خشكه چين، تجهيز تأسيسات آبرساني روستايي و... را به پايان رسانديم كه دراين اردوها انتقال فرهنگ سازندگي، خودباوري، كار و تلاش، فداكاري، و ايثار همواره مورد توجه و تأكيد بوده است.
دربخش توسعه روستايي و احياي منابع طبيعي نيز با همكاري سازمان جهاد كشاورزي و سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران جوانان و دانش آموزان بسيجي درعرصه هاي مختلف و در بخش هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي به كار گرفته شده اند كه ماحصل آن كاشت و غرس بيش از 400هزار نهال، مبارزه بيولوژيك با آفات گياهي، تقويت شبكه مراقبت گياهان زراعي و كمك به كشاورزان بي بضاعت در مراحل كاشت و برداشت محصول است.
جدا از فعاليت هاي سازندگي اين سازمان مطلع شديم كه بسيج سازندگي براي آشنايي هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان با معضل اعتياد كلاس هاي آموزشي خاصي برگزار مي كند. سرهنگ مددي فرد در اين زمينه اظهار مي دارد:
هر چند ممكن است تلاش و برنامه ريزي براي كاهش گرايش و عدم ابتلا به مصرف موادمخدر در ظاهر با عمده فعاليت هاي بسيج سازندگي كه در جهت خدمت رساني به مناطق محروم و سازندگي كشور شكل گرفته است از سنخيت زيادي برخوردار نباشد اما از آنجا كه امروزه گرايش به مصرف موادمخدر در ميان كشورهاي مختلف دنيا به ويژه جوانان افزايش يافته است و يك تهديد جدي با عوارض ناخوشايند اجتماعي محسوب مي گردد تلاش براي مهار گرايش افراد به مصرف انواع موادمخدر در دستور كار جدي مسئولان مربوطه در اين زمينه قرار گرفته است.
در اين ميان كشور ما به دلايل متعددي بيش از ساير كشورها در معرض آسيب ها و تهديدات ناشي از موادمخدر قرار دارد. همسايگي ايران با كشور افغانستان كه امروزه بزرگترين توليدكننده موادمخدر در جهان به شمار مي رود و ورود انواع مختلف به كشور سازمان را بر آن داشته است تا با هدف افزايش روحيه كار و جهاد در بين آحاد جامعه و جلوگيري از نابودي جوانان و خانواده ها در اثر گرايش به مصرف انواع مخدر به ميدان آمده و با آموزش و افزايش سطح آگاهي جامعه در خصوص عوارض ناشي از مصرف موادمخدر حركت نوين و مقدسي را در سطح جامعه آغاز نكند. سرهنگ مددي فرد ادامه مي دهد: يكي از حوزه هاي فعاليت ما بهداشت و درمان و ارائه خدمات بهداشتي به مناطق تحت مأموريت بسيج سازندگي است. ما در سالهاي گذشته در راستاي ترويج زندگي سالم و آموزش سلامت به بسيجيان و خانواده هاي آنان و همچنين عموم مردم اقداماتي را انجام مي داديم و در كنار آن ويزيت رايگان و اعزام اكيپ هاي پزشكي به مناطق محروم داخل و خارج استان را نيز در دستور كار خود قرار داديم كه از آذرماه سال گذشته يك مأموريت به مأموريتهاي ما در اين حوزه افزوده شد و آنهم برپايي كلاس هاي پيشگيري از اعتياد به مصرف انواع موادمخدر بود.
وي مي افزايد: در اين عرصه ما تنها به دنبال افزايش سطح اطلاعات و آگاهي افراد در حوزه موادمخدر و نحوه برخورد با افراد معتاد هستيم و تلاش مي كنيم با ارائه آموزش هاي صحيح بتوانيم سطح سلامت افراد جامعه را بهبود بخشيم.
البته از آنجا كه بسيج يكي از گسترده ترين نهادها و تشكيلات مردمي در سطح كشور از جمله كلان شهري مانند تهران به شمار مي رود لذا مي توان مدعي بود باتوجه به سوابق درخشان بسيج در گذشته در اين زمينه نيز موفق باشد.
تاكنون چه تعدادي از نوجوانان در اين كلاسها شركت كرده اند؟
- از آذرماه 88 كه اين سازمان فعاليت خود را به صورت رسمي براي آموزش افراد و خانواده ها آغاز كرد تا امروز چيزي حدود 198 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه در قالب 290 كلاس آموزشي (4950 دوره آموزشي) از آموزش هاي ارائه شده در اين زمينه بهره مند شده اند و حدود 150 نمايشگاه نيز در سطح شهر تهران بزرگ با هدف افزايش آگاهي افراد بازديدكننده برپا شده است.
مددي فرد در ارتباط با اماكني كه براي برگزاري اين كلاس ها در نظر گرفته مي شود مي افزايد: سعي مي كنيم براي برگزاري كلاس ها از مساجد، حسينيه ها، ادارات، مدارس، حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج استفاده شود.
آيا در ماموريت خود با مشكلات خاصي مواجه شده ايد؟
- از آنجا كه ازسوي مسئولان قول افزايش اعتبار در اين زمينه داده شده، لذا احساس مي شود كه در ارتباط با كسري بودجه و عدم اعتبار با مشكل جدي در اين زمينه مواجه نباشيم. اما بطوركلي به حمدالله دراين زمينه فعلا چالش جدي وجود ندارد و همكاري هاي خوبي نيز از سوي مسئولان صورت مي گيرد.
استقبال خوب مردم و خانواده ها و همچنين سازمان هاي دولتي و خصوصي در ارتباط با برگزاري اين كلاس ها نيز مويد اين مطلب است.
البته شوراي عالي هماهنگي مبارزه با موادمخدر، شامل دانشگاههاي علوم پزشكي، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزيستي و سپاه پاسداران از جمله نهاد و سازمان هايي هستند كه در ارتباط با برگزاري كلاس ها و نمايشگاههاي آموزشي دراين باره ما را ياري مي كنند.
نحوه برگزاري كلاس ها چگونه است؟
اين كلاس ها به صورت تفكيكي براي آقايان و خانم ها برپا مي شود كه در صورت حمايت هاي جدي و بيشتر مسئولان اين آمادگي وجود دارد كه اين طرح دركل شهر تهران با ظرفيت 2 ميليون نفر درسال اجرايي گردد.
نحوه بهره مندي سازمان هاي دولتي و خصوصي از مزاياي اين طرح چگونه است؟
ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مي توانند با مراجعه حضوري به بسيج سازندگي تهران بزرگ به آدرس: خيابان مجيديه شمالي، خ استاد حسن بنا روبروي اداره مخابرات، يا به صورت تماس تلفني، ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري اين دوره ها كاركنان خود را از مزاياي اين طرح بهره مند كنند. كلاس هاي آموزشي ما رايگان است و توسط مربيان خبره برگزار مي شود.
نحوه انتخاب مربي براي اين دوره هاي آموزشي چگونه است؟
افرادي كه به عنوان مربي براي اين كلاسها انتخاب مي شوند افراد داراي تحصيلات كارشناسي و بالاتر با گرايش هايي مرتبط هستند كه ازطريق اداره مبارزه با موادمخدر ناجا و دانشگاههاي علوم پزشكي دوره هاي آموزشي خاصي را سپري مي كنند كه درهمين رابطه از چهارم ارديبهشت سال جديد با هماهنگي هاي صورت گرفته با دانشگاههاي علوم پزشكي و اداره مبارزه با موادمخدر حدود 150نفر به عنوان مربي آموزش خواهند ديد كه اين افراد پس از اتمام دوره هاي آموزشي به صورت بسيجي و دائم با اين سازمان همكاري خواهند نمود. هريك از مربيان داراي يك كيف كمك آموزشي شامل انواع موادمخدر شبيه سازي شده و جزوات و سي دي هاي آموزشي است كه از آنها براي آموزش استفاده مي شود.
¤ به نظر شما كلاس هاي آموزشي تا چه اندازه در پيشگيري جوانان و نوجوانان به گرايش به موادمخدر موثر است؟
من معتقدم با اطلاع رساني دقيق به گروههاي سني جوان مي توان آنها را با خطرات متعددي كه جامعه تهديدشان مي كند آشنا ساخت. البته تنها آموزش كافي نيست در كنار اين كلاس ها براي بالابردن روحيه نشاط قشر جوان و ايجاد انگيزه در آنان بايد كلاس هاي تفريحي و سازنده اي نيز برگزارشود تا آنان در جمع دوستانه خود بتوانند اهداف سازنده اي را دنبال كنند و به بالندگي برسند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14