(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يكشنبه 16 خرداد 1389- شماره 19662

نانوروبات ها در بدن انسان
علت صرع
رازطب سوزني
زندگي شايد جايي ديگر!
ژنهاي100 سالگي
تعرق مغز را پير مي كندنانوروبات ها در بدن انسان

هوش مصنوعي (AI) در چند دهه آينده همپاي هوش انساني خواهد شد و حتي از آن عبور خواهد كرد.
يك متخصص علوم روبوتيك كه در كار خود خبره است با پيش بيني چنين اتفاقي مي گويد كه تكنولوژي «نانوروبوت» بسيار سريع پيشرفت خواهد كرد و در آينده خيلي نزديك نانوروبوت هاي هوشمند در داخل بدن انسان جاگذاري خواهند شد تا مانع از پيري و زوال قدرت حافظه شوند.
«ري كورزويل» متخصص كامپيوتر و روبوت پيش بيني كرده تكنولوژي آنقدر سريع پيشرفت خواهد كرد كه زندگي انسان از اواسط قرن جاري به كلي تغيير يابد. براساس پيش بيني او اين تغييرات شامل از ميان رفتن بسياري از بيماري ها و كاهش علائم و عوارض بسياري از امراض و به خصوص مبارزه با پيري است در نتيجه عمر بشر به ميزان بسيار زيادي افزايش خواهد يافت. براساس گزارش مركز مؤسسه مطالعات تكنولوژيك آمريكا- كه كورزويل يكي از اعضاي آن است- سرعت رشد تكنولوژي هر 20 سال دو برابر مي شود.
در واقع براساس چنين فرمولي بشر از لحاظ تكنولوژيك در سال 2050 حدود 32 برابر از سال 1950 جلوتر خواهد بود. براساس اين پيش بيني ها سرعت پيشرفت تكنولوژي باعث خواهد شد كه هوش مصنوعي از هوش انساني پيشي بگيرد و اين تكنولوژي با به كار گرفته شدن در ماشين ها و ابزارآلات مناسب با بيماري ها و روند پير شدن بدن انسان مبارزه كند. دكتر كورزويل در توصيف آينده مي گويد: «مطمئن باشيد كه نانوروبوت هاي هوشمند كاملا در زندگي آينده انسان و محيط زندگي او حضور خواهند داشت. من مطمئن هستم در آينده در مغز و بدن هر انساني تعداد زيادي نانوروبوت هوشمند كار گذاشته مي شود كه نه تنها او را از بيماري ها يا پير شدن دور نگه مي دارند بلكه قدرت جسماني و احساسي او را تقويت خواهد كرد.»
البته ديدگاه هاي دكتر كورزويل و همكارانش مورد قبول تمام متخصصان كامپيوتر و روبوت نيست و برخي معتقدند كه اين گروه در مورد سرعت رشد تكنولوژي اغراق مي كنند و آينده آن گونه كه اين افراد توصيف مي كنند، نخواهد بود. گروهي از متخصصان مي گويند كه تصوير كردن چنين آينده اي به صرف پيشرفت سريع تكنولوژي و ناديده گرفتن مسائلي مثل سرعت گرمايش زمين، گرسنگي، گسترش بيماري هاي عفوني مختلف، آلودگي زمين و... بسيار خوش بينانه اس ت.
مؤسسه ملي مهندسي آمريكا اخيرا گروهي 18 نفره را تشكيل داده كه در مورد تصوير تكنولوژي در آينده بشر گزارشي ارائه دهند. افراد معروفي مثل «لاري پيچ» يكي از مؤسسان سايت گوگل «كرگ ونتر» متخصص ژنتيك كه به دنبال خلق زندگي مصنوعي است هم در اين گروه عضويت داشتند. نتايج تحقيقات اين گروه به شكل بيانيه و نيز فيلمي به نام «داستان واقعي زندگي در آينده» در اواخر سال ميلادي جاري ارائه خواهد شد. يك نكته كليدي گزارش اين گروه جايگزين شدن انرژي خورشيدي به جاي انرژي هاي معمول امروزه است. براساس اين گزارش بشر در آينده با استفاده از نانوتكنولوژي انرژي خورشيدي را به راحتي مهار كرده و به شكل مناسب و مورد نياز خود درخواهد آورد و از تمام منابع انرژي ديگر بي نياز خواهد شد.

 علت صرع

نتايج تحقيقات دانشمندان ايتاليايي نشان مي دهد كه علاوه بر نورونها، سلولهاي ستاره مانند آسيب ديده نيز در بروز بيماري صرع نقش دارند.
تاكنون تصور مي شد كه صرع در اثر آسيب ديدگي نورونها ايجاد مي شود اما اكنون گروهي از محققان مؤسسه نورساينس شوراي تحقيقات ملي دريافتتد كه تخريب ساير سلول هاي مغز نيز مي تواند در بروز اين بيماري نقش داشته باشد.
اين پژوهشگران نشان دادند كه سلولهاي ستاره مانند (استروسيتها) به طور فعالي در ايجاد حملات صرعي حضور دارند.
استروسيتها سلولهاي نوروني نيستند بلكه در گروه سلولهاي گليايي جاي دارند سلولهاي گليايي در مغز پستانداران بسيار متنوعند و به طور مداوم با نورونها تماس دارند.
صرع يك بيماري مغزي است كه مي تواند هم پايه هاي ژنتيكي داشته باشد و هم در اثر بدشكلي مغز، جراحات، عفونتها، سكته يا تومورها ايجاد شود. همچنين مي تواند به دلايل تاكنون ناشناخته اي شكل گيرد.يكي از مهمترين علائم صرع، حملات تشنج است كه در موارد حاد مي توانند زندگي بيمار را در معرض خطر قرار دهند. اين حملات نتيجه يك ناهنجاري در فعاليت الكتريكي نورونها است.
براساس گزارش آنسا، تاكنون هيچ درمان قطعي براي اين بيماري ارائه نشده است و تنها برخي داروها مي توانند فعاليت الكتريكي نورونها را كنترل كرده و از بروز حملات تا حدودي جلوگيري كنند.
اين محققان اميدوارند با كسب اين نتايج جديد كه نشان مي دهد آسيب ديدگي استروسيتها نيز در ظهور اين بيماري نقش دارند بتواند در ارائه روشهاي درماني موثر آينده كمك كند.

 رازطب سوزني

گروهي از پژوهشگران آمريكايي باكشف يك مكانيزم مولكولي موفق شدند راز طب سوزني با قدمتي چهارهزار ساله را فاش كنند.
محققان دانشگاه «روچستر» نيويورك كه نتايج يافته هاي خود را درمجله نيچر نوروساينس منتشر كرده اند يكي از مكانيزم هاي مولكولي كه اثرات تسكين دهنده درد طب سوزني را القاء مي كند، كشف كردند.
اين محققان دريافتند كه سوزنهاي به كار رفته در طب سوزني موجب مي شود كه در سطح بافت تحت درمان، ماده اي به نام «آدنوزين» آزاد شود. اين ماده همانند يك مسكن طبيعي عمل مي كند.
برپايه اين ماده، دانشمندان آمريكايي موفق شدند با افزايش تجمع آدنوزين، اثرات ضد درد طب سوزني را بر روي موشها سه برابر كنند.طب سوزني با قدمتي چهارهزار ساله يكي از رايج ترين روشهاي غيرمتداول پزشكي است كه امروزه درتمام دنيا براي درمان بسياري از بيماريها از آن استفاده مي شود به ويژه يكي از كاربردهاي آن در مقابل دردهاي مزمن و دردهاي شديد است.درحال حاضر چين، ژاپن و ايتاليا از بيشترين تعداد پزشك طب سوزني برخوردارند.
محققان آمريكايي براي درك اين مسئله كه طب سوزني مولكولي چه عملكردي دارد درپاهاي موشها درد ايجاد و سپس سوزنها را درنقاط حساس به درد وارد كردند.
با بررسي سطح مولكولي، اين دانشمندان دريافتند كه درمحل بافت تحريك شده با سوزنها آدنوزين ترشح شد.تاكنون آدنوزين به عنوان ماده اي كه اثرات مطلوبي براي خواب ايجاد مي كند شناخته شده بود.براساس گزارش تلگراف، اين محققان نشان دادند در موشهايي كه با اين طب سنتي درمان شدند در مدت زمان بسياركوتاهي پس از تحريك با سوزنها آدنوزين در بخش داراي درد ترشح شد و تا زماني كه از سوزنها استفاده مي شد ميزان آن به 24 برابر افزايش يافت با افزايش ميزان اين ماده كاهش درد درموشها مشاهده شد.گفتني است فوريه گذشته گروهي از دانشمندان انگليسي دانشگاه يورك كشف كرده بودند كه طب سوزني بيشترين تاثير خود را بر روي مغز دارد نه بدن و درواقع ميزان درد را به جاي بدن درمغز كاهش مي دهد. اين محققان با اسكن مغز گروهي از افراد تحت تحريكات طب سوزني به اين نتايج دست يافته بودند.

 زندگي شايد جايي ديگر!

اگر روزي زندگي بشر در نتيجه برخورد يك شهاب سنگ بزرگ يا انفجار هسته اي از چهره زمين محو شود، نجات از آسمان خواهد رسيد!
به گزارش فاكس نيوز، دانشمندان در حال ارائه طرح هايي براي يك «روز رستاخيز» حاوي ضروريات اساسي زندگي و تمدن زميني روي ماه هستند كه در صورت نابودي زندگي روي زمين به دليل عوامل مذكور فعال شود.
ساخت يك بانك اطلاعاتي قمري كه قبلا طي كنفرانسي در استراسبورگ در مورد آن تبادل نظر شد، به بازماندگان زميني امكان دسترسي به يك جعبه ابزار دوردست را براي بازسازي نسل بشري خواهد داد.
يك نمونه اصلي از يك كشتي لوح هاي فشرده اي محتواي اطلاعاتي مانند دستورالعمل هايي براي توالي DNA، چگونگي ذوب فلزات و كاشت محصولات كشاورزي را در خود خواهد داشت. اين كشتي در زير يك طاق و درست در زير سطح كره ماه دفن خواهد شد و فرستنده هايي اين اطلاعات را به گيرنده هاي محافظت شده اي در روي كره زمين ارسال مي كنند. اگر هم هيچ گيرنده اي روي زمين باقي نمانده باشد، اين كشتي آنقدر به ارسال اطلاعات ادامه مي دهد تا اينكه گيرنده هاي جديدي ساخته شوند.
ممكن است اين اتاق تا حدي توسعه داده شود كه مواد طبيعي از قبيل ميكروب ها، جنين هاي حيواني، دانه هاي گياهان و حتي آثار فرهنگي مانند اقلام اضافي موزه ها را نيز شامل شود.
به عنوان اولين قدم براي درك اين موضوع كه آيا ارگانيسم هاي زنده مي توانند روي كره ماه زنده بمانند يا خير، دانشمندان سازمان فضايي اروپا اميدوارند طي دهه آينده با كاشت گل هاي لاله روي ماه اين ايده را آزمايش كنند.
به گفته «برنارد فوينگ» دانشمند ارشد بخش تحقيقات اين سازمان؛ «گل هاي لاله و گياهان ديگري كه در كار تحقيقات بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند، تا سال 2012 يا 2015 روي ماه كاشته خواهند شد.»
گل لاله براي كشت در فضا ايده آل است زيرا مي توان با منجمد كردن، آنها را تا فاصله هاي زيادي حمل كرد و با مواد مغذي كمي پرورش داد. اين لاله ها مي توانند با تركيب شدن با جلبك، درون يك اتمسفر بسته و مقداري خاك از كره ماه كه از نظر شيميايي غني شده است، پايه و اساس يك اكوسيستم جديد را به وجود آورند.
اولين آزمايش ها در زيست كره هاي شفافي كه محتواي مخلوطي از گازها هستند، انجام خواهند شد تا جو زمين در آنها شبيه سازي شود. جلبك ها با جذب دي اكسيدكربن منتشر شده توسط گياهان در حال فساد، آن را از طريق فتوسنتز به اكسيژن تبديل مي كنند.
بانك اطلاعاتي توسط روبات هايي كه با استفاده از فرستنده ها به زمين متصل مي شوند، اداره خواهد شد. دانشمندان اميدوارند كه پيش از پايان قرن حاضر يك ايستگاه سرنشين دار روي ماه مستقر كنند.
اين كشتي بايد در زير صخره ها دفن شود تا در مقابل حرارت و پرتوهاي بسيار شديد و خلأ موجود در كره ماه محافظت شود. بيشتر انرژي اين كشتي انرژي خورشيدي خواهد بود و دانشمندان اميدوارند تا سال 2020 اولين نمونه آزمايشي آن را روي ماه قرار دهند.
اما نمونه كامل اين كشتي تا سال 2035 به سوي ماه حركت خواهد كرد. طول عمر اين بانك اطلاعاتي 30سال خواهد بود. اطلاعاتي كه در اين كشتي نگهداري مي شود به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي خواهد بود كه با استفاده از فرستنده هايي به چهار هزار «مخفيگاه زميني» متصل مي شود. اين مخفيگاه ها نيازهاي اساسي مانند غذا، سرپناه و آب را براي بازماندگان فراهم مي كنند.

 ژنهاي100 سالگي

دانشمندان موفق به كشف ژنهايي شده اند كه دارنده خوش شانس آنها حتي اگر پيرو شيوه زندگي سالمي نيز نباشد مي تواند تا 100 سالگي به زندگي خود ادامه دهد.
به نظر مي آيد اين ژنها از انسان در برابر تاثيرات مخرب سيگار و رژيم بد غذايي محافظت كرده و ظهور بيماريهاي ناشي از سالخوردگي از قبيل سرطان و بيماري هاي قلبي را تا سه دهه به تاخير مي اندازد.
يك تك ژن نمي تواند دستيابي به چشمه طول عمر را تضمين كند بلكه در واقع راز عمر طولاني در داشتن رشته اي درست و مناسب از ژنها نهفته است. چنين تركيبهايي در ميان ژنهاي انسان بسيار كميابند و تنها يك نفر از 10 هزار نفر مي توانند با كمك آن به سن 100 سالگي برسد. هر يك از ژنهاي يافته شده به تنهايي تاثير كوچكي بر روي محافظت در برابر بيماري هاي كهولت سن دارند و به نظر مي آيد داشتن چندين نمونه از اين ژنها در رشته دي ان اي مي تواند تجريه 100 ساله شدن را در انسانها به وجود آورد. به گفته محققان افرادي كه از طول عمر بالايي برخوردارند از ژنهاي بيماري زا يا ژنهاي كهولت زاي كمتر برخوردار نيستند بلكه اين افراد از ژنهاي ديگري برخوردارند كه مي تواند عملكرد ژنهاي بيماري زا را متوقف كرده يا آنها را خاموش كند. ژنهاي كشف شده طولاني كننده عمر شامل ژن ADIPOQ كه در 10 درصد از افراد جوان و تقريبا 30 درصد افرادي كه بالاي 100 سال زندگي كرده اند يافت مي شود است. همچنين ژنهاي CETP وAPoC3 كه در 10 درصد از افراد جوان و 20 درصد از افراد صد ساله يافته مي شوند نيز در اين گروه ازژنها قرار دارند. براساس گزارش تايمز آنلاين، مطالعات نشان داده اند ايجاد جهشي كوچك در ساختار ژنهايي خاص مي تواند طول عمر انسان را به اندازه اي قابل توجه افزايش دهد. با اين وجود تاثير عوامل محيطي مانند كاهش بيماري هاي عفوني در افزايش تعداد افرادي كه تا 100 سالگي عمر مي كنند بسيار مهم به شمار مي روند. ژنوم انسان داراي 28 هزار ژن است كه تمامي اين ژنها تحت كنترل چند ژن تنظيم كننده قرار دارند.

 تعرق مغز را پير مي كند

نتايج بررسي هاي دانشمندان انگليسي نشان مي دهد كه 90 دقيقه عرق كردن مداوم مي تواند مغز را به اندازه يك سال پير كند.
محققان دانشگاه كالج «كينگ» لندن در تحقيقات خود دريافتند كه 90 دقيقه تعريق و از دست رفتن آب بدن به طور مداوم براي مثال در اثر دوچرخه سواري زير آفتاب مي تواند مغز را به اندازه يكسال پير كند.
به گفته اين محققان، مغز به طور كلي از آب تغذيه مي كند و بنابراين در شرايط بي آبي موجب مي شود كه در كمتر از چند دقيقه قشر خاكستري شروع به جمع شدن كرده و عملكردهاي نرمال مغزي آهسته شود و اگر مغز به طور ثابت در يك رژيم كم آبي مزمن باقي بماند حتي مي تواند در راندمان كاري و تحصيلي تاثيراتي منفي برجاي بگذارد.
اين دانشمندان، مغز گروهي از نوجوانان را بعد از يك ساعت و نيم دوچرخه سواري اسكن كردند برخي از اين نوجوانان در زمان دوچرخه سواري لباس زيادي پوشيده بودند كه حداقل از سه لايه تشكيل شده بود و ديگران تنها يك پيراهن و شلوارك ورزشي به تن داشتند.
گروه اول در اثر تعريق حدود دو ليتر آب از دست دادند و اسكن مغز آنها نشان داد كه بافت مغزي اين گروه كاهش يافته بود. در آزمايش شناختي، گروه «عرق كرده ها» سختي و كندي بيشتري در پاسخگويي به تستها را نشان دادند.براساس گزارش ديلي ميل، اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند: «ما در اين نوجوانان انقباض كلي بافت مغزي را ديديم اين انقباض معادل يك سال پير شدن مغز بود.»

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14