(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يكشنبه 16 خرداد 1389- شماره 19662

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
از كه بريدي و با كه پيوستي؟! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
كوير (گفت و شنود)
حسين شريعتمداري در اجتماع مردم كاشان : مردم خواص آلوده را از صحنه انقلاب بيرون مي ريزند
رويترز: اسرائيل در نشست هفته آينده شوراي حكام در تنگنا قرار مي گيرد
تصويب بيانيه غيرمتعهدها در حمايت از برنامه هسته اي ايران
اينديپندنت: برخلاف ميل اوباما ايران 189 كشور را عليه اسرائيل بسيج كرد (خبر ويژه)
موسوي و كروبي و خاتمي با ادعاي طرفداري امام خود را محاكمه مي كنند (خبر ويژه)
اگر دايي جان ناپلئون نبوديم پاي اينترنت خودمان را رنگ نمي كرديم (خبر ويژه)
غسل تعميد سران فتنه توسط سلطنت طلبان دو آتشه (خبر ويژه)از كه بريدي و با كه پيوستي؟! (يادداشت روز)

انتظار اين بود- و چه مي دانيم، شايد به روال هميشگي هم نزديك تر بود- كه يادداشت امروز را به حماسه بي نظير روز جمعه اختصاص مي داديم و درباره حضور پرشور توده هاي انبوه و ميليوني مردم خداجوي در ميقات 14 خرداد قلم مي زديم. مردمي كه نه در سر سوداي سود داشتند و نه در دل، غم بود و نبود، از اقصي نقاط ميهن اسلامي آمده بودند تا عهدي را كه با امام راحل(ره) و خلف حاضر او بسته بودند و هرگز نشكسته بودند، تازه كنند و بصيرت خويش را به رخ مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس بكشند كه نه فقط از ماهيت پليد اين مثلث شوم باخبرند، بلكه مزدوران و ماموران آنها را نيز در هر لباسي كه باشند و با هر پوششي كه به ميدان فرستاده شده باشند، مي شناسند و آنان را با همان سرنوشتي روبرو مي كنند كه سران فتنه 88 را روبرو كردند و....
اما، در جريان حضور حماسي و بي نظير 14 خرداد، رخداد ديگري نيز اتفاق افتاد. اين رخداد، اگرچه به ظاهر، در حاشيه بود ولي عبرت انگيز و درس آموزتر آن بود كه بيرون از متن تلقي شود و آن، اعتراض يكپارچه، خودجوش و پرخروش توده هاي ميليوني حاضر در مراسم به جناب آقاي سيدحسن خميني، نوه حضرت امام(ره) بود. اين اعتراض به اندازه اي فراگير بود كه نوه حضرت امام(ره) را نه فقط از ادامه سخن بازداشت، بلكه فرصتي براي سخنان ايشان باقي نگذاشت و آقاي سيدحسن خميني را ناچار به قطع سخن و ترك تريبون كرد. اقدام به موقع و حرفه اي صدا و سيما در پيشگيري از پخش شعارهاي مردم، درخور تقدير است، چرا كه شعارها هرچند عليه نوه حضرت امام(ره) بود ولي به نظر مي رسد كه پخش آن از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به مصلحت نبود، اما از آنجا كه جمعيت چندميليوني روز 14خرداد، تقريباً از تمامي نقاط ايران اسلامي آمده بودند، ماجراي آن روز را به اقصي نقاط اين مرز و بوم مقدس بردند و يادداشت امروز در پي انتشار خبر آن روز، ضرورت يافته است و دراين باره گفتني هايي هست.
1- ابتدا بايد گفت آرزوي همه مردم- و از جمله نگارنده- اين بوده و هست كه كاش جناب سيدحسن خميني حرمت رابطه نسبي خود با حضرت امام(ره) را پاس مي داشت و رابطه معنوي خويش با آن مراد به حق پيوسته را حفظ مي كرد و كار به آنجا نمي كشيد كه كاسه صبر عاشقان امام(ره) لبريز شود و براي حفظ حريم مراد و مقتداي راحل خويش عليه نوه ايشان خروش بردارند و... اميد است جناب سيدحسن خميني به خود آيند و اين هشدار را در وجدان خويش به ارزيابي بنشينند كه؛
به قول دشمن، پيمان دوست بگسستي
بين كه از كه بريدي و با كه پيوستي؟!
2- برخلاف آنچه كه سايت هاي وابسته به سران فتنه و رسانه هاي بيگانه ادعا مي كنند، اعتراض به آقاي سيدحسن خميني از سوي «يك اقليت تحريك شده»! نبوده است، بلكه به گواهي اسناد صوتي و تصويري موجود و ميليون ها نفر از افراد حاضر در صحنه، اعتراض به ايشان يك خروش سراسري، خودجوش و همگاني بوده است و اگر غير از اين بود و تنها يك اقليت به جدايي ايشان از خط مبارك حضرت امام(ره) و همراهي وي با فتنه گران و دشمنان تابلودار امام راحل(ره) اعتراض داشتند بايستي بقيه مردم با سر دادن آن شعارها عليه نوه حضرت امام(ره) مخالفت مي ورزيدند اما نه فقط كمترين صدايي به مخالفت با آن شعارها از كسي شنيده نشد، بلكه ميليون ها نفر از جمعيت حاضر در صحنه، با تمامي وجود و از ژرفاي دل عليه مواضع جناب آقاي سيدحسن خميني به خروش آمده بودند. آيا غير از اين بود؟!
3- اين ادعا كه اعتراض به آقاي سيدحسن خميني از سوي عده اي قليل بوده است، اهانت به شعور مردم و دستكم گرفتن آگاهي و بصيرت آنان نيز هست. آيا جناب سيدحسن خميني طي يك سال گذشته و در تمامي مراحل فتنه 88، با سران فتنه و عوامل ميداني آنها همراه و همصدا نبوده است؟! و آيا اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين(ع)، نفي وجود مبارك حضرت بقيه الله الاعظم(عج)، توهين آشكار و بي پرده به حضرت امام(ره)، همكاري با سازمان هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل و انگليس و... از نگاه نوه حضرت امام، جرم و خيانت و جنايت نيست؟ اگر هست- كه هست- چرا ايشان در مقابل تمامي اين خيانت ها نه فقط سكوت كرده بلكه با سران فتنه همراهي نيز داشته است؟!
به يقين نوه حضرت امام(ره) انتظار ندارد مردم اين مرز و بوم كه به قول امام راحل(ره) از مردم حجاز در زمان رسول خدا(ص) و از مردم كوفه در دوران حضرت امير عليه السلام برترند، همه اين بي حرمتي هاي ايشان به اسلام و انقلاب و امام را شاهد باشند و باز هم آقاي سيدحسن خميني را نوه معنوي حضرت امام(ره) بدانند! احترام نوه امام به خاطر رابطه نسبي ايشان با وجود مبارك حضرت امام است، بنابراين، بسيار بديهي است كه وقتي نوه حضرت امام را در مقابل آن حضرت و همراه و همگام با دشمنان او مي بينند، هرگز حضرت امام(ره) را فداي نوه ايشان نمي كنند، بلكه با انگيزه احترام به حضرت امام - تاكيد مي شود كه با همين انگيزه- نوه امام را از خود مي رانند تا خداي نخواسته، مواضع و عملكرد آقاي سيدحسن خميني به حساب امام راحل(ره) نوشته نشود و بر دامن كبريايي آن حضرت گرد و غبار مخالفت با انقلاب و همراهي با دشمنان مردم ننشيند.
4- نگارنده، پيش از اين هم علي رغم ميل خويش و تنها به عنوان اداي وظيفه درباره مواضع و عملكرد آقاي سيدحسن خميني به اين آيه شريفه از كلام خدا كه روشنگر و راه گشاست اشاره كرده بود. آنجا كه مي فرمايد: «ان اولي الناس بابراهيم، للذين اتبعوه... نزديكترين مردم به حضرت ابراهيم(ع)، كساني هستند كه از او تبعيت مي كنند»، بنابراين، و با پوزش از آقاي سيدحسن خميني بايد گفت؛ از پيروان حضرت ابراهيم(ع) پسنديده و پذيرفته نيست كه عموي بت پرست آن پيامبر عظيم الشأن را تنها به اين علت كه با حضرت ابراهيم(ع) رابطه نسبي داشت، گرامي بدارند! و يا فرزند خداناشناس حضرت نوح عليه السلام را فقط به دليل آن كه پسر پيامبر خداست، قابل احترام بدانند!
نگارنده هرگز و خداي نخواسته قصد مقايسه مثل به مثل ندارد بلكه در پي اشاره به مستنداتي است كه به مردم حق مي دهد، رابطه نسبي با حضرت امام(ره) را در صورتي قابل احترام و تجليل بدانند كه با رابطه و پيوند معنوي نيز همراه باشد و چنانچه احساس كنند و به وضوح ببينند كه از رابطه نسبي براي مقابله با حضرت امام(ره) -خواسته يا ناخواسته- سوءاستفاده مي شود، عليه سوءاستفاده كنندگان خروش بردارند و از خدشه احتمالي به خط مبارك حضرت امام(ره) جلوگيري كنند، آيا، اين اعتراض نه فقط حق، بلكه تكليف اسلامي و انقلابي و نيز، وظيفه ملي و ميهني مردم نيست؟ معلوم است كه هست.
5- بلافاصله بعد از اعتراض گسترده و فراگير مردم به جناب سيدحسن خميني، سايت هاي وابسته به سران فتنه و رسانه هاي بيگانه- مخصوصاً رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي- در اقدامي - مانند هميشه هماهنگ- از يكسو، اعتراض كنندگان را يك «اقليت اندك و تحريك شده» معرفي كردند كه به دلايل پيش گفته، دروغي بزرگ است و تمامي شواهد و اسناد غيرقابل ترديد از اعتراض سراسري، ميليوني و يكپارچه مردم در آن روز حكايت مي كند و از سوي ديگر تلاش كرده و مي كنند كه اعتراض مردم را «اهانت به حضرت امام(ره)» وانمود كنند و اين در حالي است كه سايت ها و رسانه هاي ياد شده، به دشمني و كينه توزي آشكار و علني با امام راحل(ره) زبانزد هستند. به عنوان مثال و فقط يك نمونه و يك مثال، آيا مي توان پذيرفت كه بهايي ها و منافقين و سايت هاي وابسته به اسرائيل و آمريكا و انگليس نگران اهانت به حضرت امام(ره) باشند؟! كاش آقاي سيدحسن خميني نگاهي به گردانندگان اين سايت ها و برخي از اطرافيان خود مي انداخت. آن يكي «اسلام» را عامل عقب افتادگي مي داند! اين يكي معتقد است خط امام(ره) بايد به موزه تاريخ برود، ديگري مي گويد اصلي ترين مشكل دموكراسي در ايران اسلامي، آن است كه در ايران، هنوز خدا نمرده است! آن ديگري از اين كه موسوي و خاتمي و كروبي در مبارزه با بينش و منش امام ناكام مانده اند ابراز تاسف مي كند و... آيا نوه امام باور مي كند كه دل سياه اين جماعت نگران ساحت حضرت امام است.
و اما، از سوي ديگر اعتراض مردم به آقاي سيدحسن خميني از اوج ارادت آنان به حضرت امام(ره) و ژرف انديشي و بصيرت آنها حكايت مي كند و نشان مي دهد كه وقتي پاي حفظ و پاسداري از بينش و منش حضرت امام(ره) در ميان باشد، رابطه نسبي را به رابطه معنوي و پيروي افراد از آن بزرگوار ترجيح نمي دهند. يعني دقيقاً همانگونه كه امام(ره) بود و به آن توصيه فرموده بود.
... و بالاخره، يكي از شعارهاي آن روز مردم بسيار عبرت انگيز و درس آموز بود و حكيمانه و هوشمندانه... آن شعار اين بود؛
«نواده روح الله، سيدحسن نصرالله».
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

يادمان باشد كه ما خون داده ايم
يك بيابان مرد مجنون داده ايم
يادمان باشد پيام آفتاب
دست نااهلان نيفتد انقلاب
7660---0911
¤ حضرت علي(ع) مي فرمايند كسي كه به وقت ياري رهبرش در خواب باشد با لگد دشمن بيدار مي شود. خدا را شكر مي كنيم كه ملت ايران در تمام مقاطع انقلاب يار وفادار بوده است و به همين دليل توانسته اند پوزه دشمنان را به خاك بمالند.
6815---0919
¤ اقدام ضدانساني رژيم اشغالگر قدس، بيش از هر گروهي، موجب آبروريزي آنهايي شد كه شعار نه غزه، نه لبنان را سر مي دادند. آنها شريك جنايت امروز اسرائيل هستند.
يك هموطن
¤ حمله ددمنشانه رژيم بزدل صهيونيستي، گوياي عمق، بينش و بصيرت امام خميني(ره) است كه آن زمان، آينده نگري كرده و تنها راه رهايي از اين رژيم را محو آن از زمين دانستند.
يك هموطن
¤ جنايت اخير رژيم صهيونيستي عليه بشريت، بايد باعث شرمندگي كساني شود كه شعار اسرائيل پسند نه غزه، نه لبنان سر مي دادند.
يك شهروند
¤ اقدام اخير رژيم صهيونيستي نشان داد كه آن رژيم نه تنها دشمن فلسطين كه دشمن تمام بشريت هستند. اين حادثه همچنين آزموني در پيش سازمان ملل است. اگر اين سازمان در قبال اين اتفاق مماشات كند، معلوم مي شود كه فاقد كارايي لازم است.
واقفي
¤ حال كه با حمله وحشيانه رژيم اسرائيل به كشتي هاي امدادرساني دريايي دولت نامبارك مصر تحت فشار افكار عمومي مجبور شده گذرگاه رفح را تا اطلاع ثانوي باز كند از تمام موسسات امدادي بين المللي و همچنين دولت هاي طرفدار مظلوم مي خواهيم تا اين گذرگاه بسته نشده، هرچه زودتر كمك هاي خود را به مردم مظلوم غزه برسانند و از اين فرصت نهايت استفاده را بكنند.
اصالت منش
¤ جنايت وحشيانه اخير رژيم صهيونيستي را محكوم مي كنم. به حاميان معلوم الحال حقوق بشر مانند شيرين عبادي عرض مي كنيم اين روزها كجا هستند و چرا سكوت كرده اند؟ حمله به كشتي كمك هاي بشردوستانه، نقض آشكار حقوق بشر نيست؟!
سهرابي
¤ صدور بيانيه ميرحسين موسوي و اظهارات خاتمي از ديگر سران فتنه در مورد حركت ددمنشانه رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان آزادي در حالي است كه اين رژيم در حوادث پس از انتخابات سران فتنه را سرمايه خود خواند و حاميان فتنه نيز در روز قدس اقدام به سر دادن شعارهاي انحرافي كردند و ما مردم هيچ محكوميتي از سوي سران فتنه نديديم و نشنيديم پس بنابراين اظهارات امروز آنان در مخالفت با اسرائيل نوعي فريبكاري بيش نيست.
محمودي
¤ پيشنهاد مي شود تاريخ 10 خرداد، به عنوان روز جهاني آزادي اعلام شود تا هيچ گاه جنايت ضدبشري رژيم صهيونيستي فراموش نشود.
يك شهروند
¤ پديده بدحجابي به صورت يك بيماري مرموز جامعه را به سمت انحطاط مي كشاند. شايسته است تمامي متوليان فرهنگي به طور جدي نسبت به اين مسئله از خود واكنش نشان داده و با برنامه ريزي به مقابله جدي بپردازند.
مادر يك شهيد
¤ قوه قضائيه به جرم افرادي كه توسط كيهان در دادگاه با مستندات و مستدلات محكوم شده اند رسيدگي كند و يكطرفه عمل ننمايد.
4452---0912
¤ رئيس محترم قوه قضائيه بارها اعلام كرده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي و سياسي جدي است. با احترام به ايشان عرض مي كنم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سالهاست كه داده ميشود. مهم عمل به اين شعارها مي باشد. آنچه كه خواب مفسدين اقتصادي را آشفته مي كند اقدام عملي است كه انشاءالله شما انجام خواهيد داد.
5668---0919
¤ براي بنده اين سوال پيش آمده كه با توجه به رويه معمول رسانه هاي بيگانه كه هميشه نقاط ضعف ما را در بوق و كرنا مي كنند پس چرا در مورد موضوع پرونده هاي فساد اقتصادي دانه درشت هاي كشور ورود پيدا نمي كنند و سكوت اختيار كرده اند. چه ارتباطي بين اين مفسدين اقتصادي و رسانه هاي بيگانه وجود دارد؟ توقع داريم كيهان در اين رابطه افشاگري داشته باشد.
1315---0919
¤ از نهادهاي فرهنگي انتظار مي رود در عرصه سينما و دانشگاه به فكر منابع بومي باشند تا جوانان با انديشه هاي ايراني و انقلابي تربيت شوند چطور از كتب غربي ماديگرا مي توان نيروهاي وفادار و انقلابي تربيت كرد.
9161---0919
¤ شوراي شهر تهران در حالي تصميم به دريافت يك ميليون يورو وام از چين گرفته كه بسياري از هزينه هايي كه از سوي مديريت شهري اعمال مي شود، غيرضروري است. بهتر نيست به جاي وام گرفتن از خارجي ها، از هزينه هاي غيرضروري جلوگيري شود.
حسيني
¤ متاسفانه عليرغم برخورد ضربتي با شركت هاي هرمي برخي از آن شركت ها، همين حالا هم با توان بيشتر در حال فعاليت مي باشند.
عباسي
¤ سهام عدالت براي يكي از فرزندانم و همسرم اقدام شده ولي براي 2 فرزند ديگر و پدر خانواده اقدام نشده هرچه پيگيري نمودم نتيجه اي نداد. از مسئولين آموزش و پرورش تقاضاي رفع مشكل ياد شده را داريم.
يك فرهنگي
¤ با توجه به اقدامات شايسته ناجا در برخورد با مجرمان لازم به ذكر است منطقه مهرآباد جنوبي - شمشيري - سالهاست تبديل به منطقه اي ناامن شده است كه حضور اشرار، سارقين و فروشندگان موادمخدر آسايش اهالي محل را سلب نموده است و با وجود شكايات متعدد اهالي به كلانتري 119 مهرآباد اقدام شايسته اي در برخورد با اينها صورت نگرفته است و همچنان اين منطقه ناامن است.
جمعي از اهالي محل
¤كارت طرح ترافيك ويژه جانبازان و معلولان با آرم ويلچر كه تحويل ما گرديده طبق سنوات گذشته 2 ساله است ولي راهنمايي و رانندگي گويا به علت مشكلات اداري بين بنياد و راهنمايي و رانندگي هم از عبور خودروها جلوگيري مي نمايد و هم اينكه براي خودروهاي عبوري جانبازان جريمه صادر مي كند.
جانباز محمود حبيبي
¤ دو سه ماه است كه در خيابان ساحلي بندر عباس، يك كشتي با اسكله برخورد كرده و به آنجا آسيب رسانده است. چرا مسئولان به فكر پيشگيري از اين گونه مسائل نيستند؟
يك هموطن
پاسخ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 25/2/89 از جانب آقاي سياحي، به آگاهي مي رساند: آقاي سياحي مالك پيكان شماره 186هـ 47 ايران 33 پس از اعلام تقاضاي نوسازي و ثبت نام در سايت مربوطه در تاريخ 18/2/89 توسط راهور ناجا اسقاط و در حال حاضر منتظر دريافت پيش فاكتور از ايران خودرو ميباشد، لذا روند طي شده طبيعي بوده و دال بر اختلاف بين مجموعه ها نمي باشد.
پاسخ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرتهران
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 25/2/89 به نقل از آقاي شهيدي راننده محترم تاكسي به آگاهي مي رساند: تعميرگاه آزادي متعلق به شركت تعاوني تاكسيراني مي باشد و سازمان تاكسيراني تهران هيچگونه دخالتي در گردش امور جاري تعميرگاه مذكور ندارد، لذا چنانچه گلايه اي دراين زمينه وجود دارد لطفاً موضوع را از طريق مرجع ذيربط پيگيري فرمايند.

 كوير (گفت و شنود)

گفت: خبرگزاري رويترز طي گزارشي از نماز جمعه 14 اسفند در مرقد حضرت امام(ره) نوشت، «حضور گسترده و ميليوني مردم زير آفتاب سوزان حيرت انگيز بود».
گفتم: رسانه هاي آمريكايي هم نتوانسته اند حضور ميليوني مردم در آن روز را انكار كنند و علي رغم ميل باطني خود ناچاراً به اين حماسه بي نظير اعتراف كرده اند.
گفت: يكي از عوامل فراري فتنه در مصاحبه با بي بي سي گفته است، فقط تعدادي از كارمندان دولت و نظاميان با وعده مرخصي و به زور در مراسم شركت كرده بودند.
گفتم: يارو براي استخدام در كارخانه چوب بري مي گفت من مي توانم در عرض يك ساعت تمام درختان اين جنگل را با تبر قطع كنم! مدير كارخانه مي پرسد؛ از كجا اين همه تجربه را كسب كرده اي؟ يارو جواب مي دهد؛ از كوير لوت، مدير چوب بري با تعجب مي پرسد؛ كوير لوت كه درخت ندارد؟ و يارو مي گويد؛ خب! واسه اين كه همه درخت هاي آنجا را بنده قطع كرده ام!!

 حسين شريعتمداري در اجتماع مردم كاشان : مردم خواص آلوده را از صحنه انقلاب بيرون مي ريزند

كاشان- خبرنگاركيهان
در كلام خدا پيرامون يكي از شاخصه هاي خط نفاق آمده است كه وقتي به آنها گفته مي شود چرا در زمين فساد مي كنيد؟ پاسخ مي دهند كه ما اصلاح طلب هستيم! اين شاخصه نشان مي دهد كه اولا؛ خط نفاق و ستون پنجم دشمن در پوشش هاي ارزشي نظير اصلاح طلبي دست به فساد و تباهي مي زند و ثانيا؛ اين حركت خزنده از نگاه مؤمنان هوشمند و بابصيرت پنهان نمانده و مورد اعتراض قرار مي گيرد.
حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان كه روز جمعه 14خردادماه و در سالروز رحلت حضرت امام(ره) به عنوان سخنران قبل از خطبه ها در نمازجمعه كاشان شركت كرده بود ابتدا به تفاوت بنيادين رهبران الهي نظير حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب با ساير رهبران نهضت ها و انقلاب ها اشاره كرده و گفت؛ در حركت ها و انقلاب هاي غيرالهي خط جاذبه از مردم شروع شده و به رهبر ختم مي شود بنابراين وقتي اينگونه رهبران از دنيا مي روند، خط جاذبه نيز قطع مي شود و بنيان هايي كه بنا نهاده اند به تدريج فرو مي ريزد. اما در رهبري الهي، خط جاذبه از مردم به رهبر و از رهبري به خدا متصل مي شود و اينگونه است كه وقتي رهبران الهي چشم از جهان فرو مي بندند، خط جاذبه قطع نمي شود بلكه با واسطه رهبري ديگر ادامه مي يابد. شريعتمداري گفت؛ قدرت هاي استكباري و دنباله هاي داخلي آنها كه رهبري امام راحل(ره) را از نوع رهبري كاريزماتيك تلقي مي كردند بر اين باور بودند كه نقطه پايان عمر حضرت امام(ره)، نقطه آغاز فروپاشي جمهوري اسلامي ايران است و بي صبرانه رسيدن به آن نقطه را انتظار مي كشيدند. وي افزود؛ مشركان در صدر اسلام نيز درباره رسول خدا(ص) همين تلقي را داشتند و حال آن كه رسول خدا(ص) اگرچه مي روند اما رسالت ايشان باقي مي ماند و پيامبر هرچند دنيا را ترك مي فرمايند ولي پيام او ماندني خواهد بود و ديديم و ديدند و مي بينند كه چنين بود. وي افزود رهبري حضرت امام(ره) نيز در طول رهبري پيامبر خدا(ص) و ائمه معصومين بود و از اين روي با رحلت ايشان به رهبر الهي ديگري منتقل شده و ادامه يافت.
مدير مسئول كيهان در ادامه به تشريح ماهيت انقلاب اسلامي پرداخت و با اشاره به اين نكته كه اسلام ناب محمدي(ص)، با قدرت هاي استكباري در ستيز و تقابل دائمي است نتيجه گرفت مادام كه ماهيت طرفين درگير تغيير نكرده است اين درگيري ادامه خواهد داشت و افزود؛ البته، ميدان هاي درگيري تغيير مي كنند و امروزه عرصه جنگ سخت به علت ناكارآمدي آن در مقابله با جمهوري اسلامي ايران به كارزار در ميدان جنگ نرم تبديل شده است.
شريعتمداري آنگاه به نقش ستون پنجم دشمن و خط نفاق در عرصه جنگ نرم پرداخت و گفت؛ با مراجعه و دقت در شاخصه هاي خط مبارك حضرت امام(ره) به آساني مي توان ستون پنجم و سران و عوامل فتنه را شناخت و چهره خيانت بار آنان را حتي اگر مانند امروز در پوشش دروغين خط امام پنهان شده باشند، كشف كرد و از سوي ديگر با رصد كردن مواضع و تحركات دشمنان بيروني، به سادگي مي توانيم حركت ستون پنجم و جريان فتنه را مرحله به مرحله پيش بيني كرده و خنثي كنيم. وي حماسه هاي 9 دي و 22بهمن را نشانه درايت رهبري در فرماندهي جنگ نرم و بصيرت مردم در شناسايي خط نفاق و ماهيت نفرت انگيز فتنه گران دانست.
مدير مسئول كيهان در ادامه سخنان خود به چند نمونه از شاخصه هايي كه با توجه به آنها مي توان فرمول حركت خط نفاق را كشف و مراحل پلكاني آن را پيشاپيش حدس زد پرداخت و از جمله گفت؛ خط نفاق، زبان دشمنان بيروني را به كام مي گيرد و در بستر اهداف اعلام شده آنان گام برمي دارد، بنابراين ستون پنجم دشمن يعني همان خط نفاق در مقايسه نظري و عملي اين خط با نظر و عمل دشمن به راحتي قابل شناسايي است چرا كه امروزه و در عصر ارتباطات دشمنان بيروني، مواضع خود را با هزاران زبان و قلم اعلام مي كنند و كساني كه در داخل با دشمنان همصدا و همراه هستند به آساني شناخته خواهند شد.
شريعتمداري در ادامه گفت؛ يكي از اهرم هاي مورد استفاده دشمن برخي از خواص خوش سابقه هستند كه بعدها به هر علت دچار انحراف شده و تغيير هويت داده اند. اين عده از خواص، با تابلوي قبلي خود در صحنه حضور پيدا مي كنند و هويت كنوني خويش را زير اين تابلو پنهان مي دارند. مدير مسئول كيهان با ذكر چند نمونه از تاريخ صدر اسلام و دوران انقلاب، اظهار داشت؛ حضرت امام(ره) براي مقابله با اين ترفند، فرمول دقيقي ارائه فرموده و تاكيد مي كنند كه ميزان حال فعلي افراد است. و به عنوان نمونه گفت؛ قوم هاني وقتي ديدند كه بازگشت هاني از دارالعماره ابن زياد به درازا كشيده است، اطراف دارالعماره جمع شدند. آنها مي توانستند با يورش به دارالعماره، هاني را آزاد كنند و مسير تاريخ را تغيير بدهند ولي شريح قاضي روي بام دارالعماره رفت و به دروغ اعلام كرد كه هاني ميهمان مورد احترام ابن زياد است و قوم هاني به حرف او اعتماد كرده و بازگشتند. شريعتمداري گفت؛ قوم هاني به سابقه شريح قاضي نگاه مي كردند كه قاضي دوران حضرت اميرعليه السلام بود. آنها اگر مي دانستند كه شريح كنوني تغيير هويت داده است به يقين سخن او را نمي پذيرفتند.
مدير مسئول كيهان افزود؛ امروزه به آساني مي توان خواص تغيير هويت داده را با نگاه به حال فعلي آنها، شناسايي و ترفند دشمنان را در بهره گيري از سوابق آنان، نقش بر آب كرد.
مدير مسئول كيهان از تجزيه و تحليل هويت گروههايي كه در يك ائتلاف شركت مي كنند نيز به عنوان يكي از راههاي شناسايي اهداف فتنه گران ياد كرده و گفت؛ وقتي منافقين و بهائي ها و ماركسيست ها و اسرائيل و آمريكا و انگليس همراه با جبهه موسوم به اصلاحات در يك ائتلاف شركت مي كنند به آساني مي توان درك كرد كه مسائلي نظير اختلاف با دولت و يا اصلاحات و غيره نمي تواند هدف اصلي اين ائتلاف باشد، چرا كه بسياري از ائتلاف كنندگان اساسا به اسلام و انقلاب و امام(ره) اعتقادي ندارند، بنابراين چگونه مي توان شعار ظاهري آنها نظير اعتراض به برخي از مواضع دولت و يا ادعاي تقلب در انتخابات را پذيرفت؟! اين ائتلاف ترديدي باقي نمي گذاشت كه سران فتنه براي مقابله با اساس اسلام و انقلاب و خط امام ماموريت يافته اند كه چه زود مثل حباب هاي روي آب، تركيدند و فنا شدند.
شريعتمداري درباره نقش خواص آلوده در دوران حضرت امير عليه السلام و دوران كنوني گفت؛ در دوران حضرت امير، امام حسن و امام حسين عليهم السلام اولا؛ تعداد خواص آلوده به نسبت جمعيت آن روزها بسيار زيادتر بود و ثانيا؛ در آن دوران نگاه مردم به خواص بود، بنابراين وقتي يكي از خواص منحرف شده و مي لغزيد، عده اي را با خود به انحراف مي كشاند اما، امروزه از يكسو تعداد خواص آلوده بسيار كمتر از آن دوران است و از سوي ديگر، نگاه مردم به رهبر است نه خواص، و دقيقا به همين علت است كه امروزه هر يك از خواص كه بلغزند به جاي آن كه مردم را به انحراف بكشانند، خودشان سقوط كرده و از عرصه انقلاب اخراج مي شوند كه ديديم چنين شد و كساني مورد خشم و نفرت مردم قرار گرفته و طرد شدند كه در گذشته، از ياران امام(ره) تلقي مي شدند و حتي در مواردي نيز تائيد و تجليل امام راحل(ره) را با خود داشتند و البته حضرت امام(ره) با نگاه ملكوتي خود پيش بيني كرده بودند كه تجليل ايشان از برخي افراد به منزله تائيد هميشگي آنها نيست، بلكه ميزان حال فعلي افراد است.

 رويترز: اسرائيل در نشست هفته آينده شوراي حكام در تنگنا قرار مي گيرد

سرويس سياسي -
خبرگزاري رويترز با اشاره به برگزاري نشست شوراي حكام در هفته آينده گزارش داد كه با اين نشست اسرائيل تحت فشار قرار خواهد گرفت.
رويترز در گزارش خود به قلم سيلويا وستال به نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در هفته آينده و وضعيت رژيم صهيونيستي اشاره كرد و نوشت: انتظار مي رود كشورهاي عرب از نشست هفته آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي براي جلب توجه به سياست ابهام هسته اي رژيم صهيونيستي استفاده كنند و از اين رژيم بخواهند به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته اي بپيوندد.
اين نشست در حالي برگزار مي شود كه در كنفرانس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره بازنگري پيمان منع اشاعه تسليحات هسته اي، رژيم صهيونيستي ملزم شد به پيمان ان.پي.تي بپيوندد و تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرس هاي آژانس باز كند.
189 كشور در بيانيه پاياني كنفرانس بازنگري ان.پي.تي با اشاره برنامه رژيم صهيونيستي از اين رژيم خواستند در كنفرانس 2012 درباره خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي شركت كند.
از سوي ديگر؛ رژيم صهيونيستي در اقدامي خلاف موازين بين المللي با صدور بيانيه اي اعلام كرد از آنجا كه عضو ان.پي.تي نيست هيچ اجباري براي اجراي تصميم هاي كنفرانس بازنگري ندارد.
رويترز همچنين در گزارش خود به حمله وحشيانه رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي اشاره كرد و نوشت: اسرائيل به علت حمله اخير به كاروان كشتي هاي حامل كمك هاي بشردوستانه به مردم غزه تحت توجه افكار عمومي جهان قرار دارد.
اين گزارش با بيان اينكه نشست هفته آينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي بدون نتيجه خاصي به پايان خواهد رسيد در عين حال يادآور شد: اين نخستين بار است كه در نشست هفته آينده شوراي حكام از سال 1991 تاكنون اين مسئله مورد بحث قرار مي گيرد كه رژيم صهيونيستي به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته اي بپيوندد.

 سلطانيه خبر داد
تصويب بيانيه غيرمتعهدها در حمايت از برنامه هسته اي ايران

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي از تصويب بيانيه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در آژانس خبر داد.
علي اصغر سلطانيه در گفت وگو با ايسنا،، اظهار كرد: بيانيه نمايندگان كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در حمايت از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران در نشستي كه به اين منظور پيش از آغاز نشست شوراي حكام برگزار شد به تصويب رسيد و قرار است اين بيانيه هفته آينده هنگام طرح موضوع ايران، توسط سفير مصر در آژانس به نمايندگي از اين جنبش ارائه شود.
سلطانيه با اشاره به ارائه دو نامه از سوي ايران به مديركل آژانس خاطرنشان كرد: در يكي از اين نامه ها به موضوع پاراگراف 28 گزارش اخير مديركل آژانس درباره جابجايي تجهيزات در يكي از آزمايشگاه هاي ايران اشاره شده است كه اين موضوع به اشتباه درج شده است و بايد اصلاح شود و انتظار داريم پاسخ اين نامه را دريافت كنيم.
وي ادامه داد: در نامه اي ديگر نسبت به رعايت نشدن حفظ اطلاعات محرمانه كشورهاي عضو كه از سوي تمامي كشورهاي عضو آژانس مورد تاكيد است اشاره كرده ايم و از مديركل خواسته ايم تا نسبت به اين موضوع اقدام مقتضي را انجام دهد.

 اينديپندنت: برخلاف ميل اوباما ايران 189 كشور را عليه اسرائيل بسيج كرد (خبر ويژه)

روزنامه انگليسي اينديپندنت نشست بازنگري ان پي تي در نيويورك را يك پيروزي ديپلماتيك براي جمهوري اسلامي ايران دانست.
اين روزنامه تاكيد كرد: پيمان منع اشاعه تسليحات هسته اي به عنوان سنگ بناي خلع سلاح اتمي، حيات دوباره اي يافته است اما اين رويداد به بهاي يك پيروزي ديپلماتيك براي ايران و ايجاد اختلافات جديد ميان اسرائيل و آمريكا به عنوان متحد تل آويو تمام شده است.
اينديپندنت اضافه كرد: بازنگري ان پي تي هر 5 سال يك بار انجام مي شود. اجلاس تازه بازنگري توانست برخلاف جلسه پيشين آن در سال 2005، به قطعنامه پاياني دست پيدا كند. 189 كشور امضاكننده پيمان، بر اصل بنيادين پيمان پافشاري كردند، اصلي كه خواهان گام برداشتن به سوي نابودي تمامي تسليحات هسته اي و نيز عدم تلاش كشورهاي عاري از سلاح براي كسب تسليحات است. بحث انگيزترين بخش اجلاس، جايي بود كه اسرائيل مخاطب قرار گرفت. اسرائيل كه پيمان را امضا نكرده صاحب 100 تا 300 كلاهك هسته اي است. بيانيه 28 صفحه اي اجلاس خواستار برپايي يك كنفرانس بين المللي براي دست يافتن به خاورميانه عاري از سلاح هسته اي تا سال 2012 شده است و در عين حال، آشكارا از اسرائيل مي خواهد اين پيمان را امضا كند و درهاي تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرسان بين المللي باز كند. اين امر اسرائيل را خشمگين كرد.
روزنامه انگليسي معتقد است: هيچ كنفرانسي در خاورميانه نمي تواند بدون دستيابي به پيمان صلح منطقه اي به نتيجه اي برسد. اوباما بلافاصله با بيانيه نشست بازنگري درباره اسرائيل به شدت مخالفت كرد. در اينجا بايد پرسيد چرا واشنگتن قطعنامه اي را كه همراه حمايت همگاني است رد مي كند؟ در واقع آمريكا بايد گزينه ناخوشايندي را انتخاب كند؛ از اسرائيل حمايت نكند و يا اين كه بايد به چشم كشوري ديده شود كه كنفرانس را از هم مي پاشد؛ آن هم در حالي كه پيگيري منع گسترش تسليحات هسته اي و كاهش تدريجي آنها تا نابودي نهايي ذخاير تسليحات هسته اي، اولويت بالايي براي اوباما داشته است. ايران به عنوان يك كشور امضاكننده پيمان ان پي تي بايد از عملكرد خوب خودش در نيويورك سرمست باشد. از اين كشور در جايي نام برده نشد و حتي اگر آمريكا هم اصرار داشت از ايران در جايي نام برده شود، اما امكان تصويب قطعنامه اي وجود نداشت. جاي تعجب ندارد كه اين كنفرانس سبب عصبانيت اسرائيل شده است.
روزنامه اتريشي استاندارد با اشاره به تن دادن اجباري آمريكا به درج نام رژيم صهيونيستي در بيانيه نشست نيويورك، واشنگتن مجبور شد براي جلوگيري از پايان بي نتيجه و بدون قطعنامه، نشست نيويورك كوتاه بيايد. روزنامه هاآرتص معتقد است آمريكا، اسرائيل را قرباني كنفرانس ان پي تي كرد.
به نوشته استاندارد دولت بوش در سال 2005 عدم موفقيت كنفرانس را به جان خريد زيرا در طرح بيانيه ضمن تاكيد بر خاورميانه عاري از سلاح اتمي، از اسرائيل خواسته شده بود پيمان ان پي تي را بپذيرد. دوراهي ناخوشايند دولت اوباما اين گونه آشكار شد كه ابتدا با بيانيه پاياني موافقت كرد و بعد توضيح داد كه تا چه ميزان از نام بردن اسرائيل در بيانيه ناخشنود است. اسرائيل مي تواند به بيانيه بي توجهي كند اما فشارها بر اين رژيم افزايش خواهد يافت.

 موسوي و كروبي و خاتمي با ادعاي طرفداري امام خود را محاكمه مي كنند (خبر ويژه)

«موسوي و كروبي و خاتمي با ابراز طرفداري از آيت الله خميني نمي توانند قشرهاي طرفدار آيت الله خامنه اي و پيرو اسلام فقاهتي را جذب كنند بلكه فاعلان اپوزيسيون را هم دفع مي كنند».
اين تحليل را اكبر پونز در واكنش به تظاهر سران فتنه نسبت به طرفداري از امام خميني عنوان كرد. وي با اشاره به اينكه درك مي كند چرا امثال موسوي و كروبي از امام دفاع مي كنند، نوشت: اين انتظار كه مهندس موسوي و مهدي كروبي از آيت الله خميني انتقاد كنند از نظر سياسي نادرست است و هيچ كمكي به گذار نمي كند. اولا آن دو بايد بتوانند بين دو ولي فقيه فاصله بگذارند. ثانياً آنها ضدآيت الله خميني، ضد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي معرفي مي شوند. بنابراين بايد اجازه داد آنها همان گونه كه درست مي دانند مبارزه كنند.
وي در عين حال تظاهر به دفاع از امام را براي سران فتنه داراي اشكال اساسي دانسته و در سايت روزنت مي نويسد: دفاع از آيت الله خميني و خود را پيرو او معرفي كردن از نظر تاكتيكي و استراتژيك نادرست است. به محض آن كه ادعاي «پيروي از امام راحل» طرح گردد، ساز و برگ هاي ايدئولوژيك نظام اين مدعا را مطرح خواهند ساخت كه آيت الله خميني گفته است «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا مملكت شما آسيب نبيند» يا به حمايت آيت الله خميني از آيت الله خامنه اي براي رهبري سخن خواهند گفت. هاشمي رفسنجاني مي گويد در آن جلسه ميرحسين موسوي هم حضور داشته است. هاشمي مي گويد « در زماني كه بحث عزل آيت الله منتظري جدي بود، به امام گفتيم «بعد از شما چه اتفاقي مي افتد؟ ما كه رهبري نداريم. خلأ پيش مي آيد» كه ايشان گفتند «آقاي خامنه اي هست». اين تعبير را در جمع ما 5 نفر (موسوي اردبيلي، سيدعلي خامنه اي، هاشمي رفسنجاني، ميرحسين موسوي، احمد خميني) گفته بودند. آيت الله خامنه اي به امام گفتند «گفتن اين مطالب اين جلسه را بر ما حرام كنيد» ... از بعضي از اعضاي خانواده امام نقل كردند كه وقتي آيت الله خامنه اي در دوره رياست جمهوري به كره شمالي رفته بود و امام فيلم سفر را از تلويزيون تماشا مي كردند، گفتند: «ايشان براي رهبري صلاحيت دارند». نكته جالب اين است كه اين سخنان دوباره روي سايت هاشمي رفسنجاني گذاشته شده است.
اكبر پونز همچنين يادآور شد در برابر ادعاي وفاداري به خط امام گفته خواهد شد امام فتوا صادر كرد كه براي حفظ نظام، مي توان احكام اوليه اسلام را تعطيل كرد چه رسد به بقيه مسائل». گنجي خطاب به موسوي و كروبي اضافه كرد: وقتي با سران نهضت آزادي ملاقات مي كنيد، مي گويند امام بدترين تعابير را درباره آنها به كاربرد ونوشت «نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است، و دراين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده... اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت هاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرن ها سربلند نمي كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون گذاري يا قضايي را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويل هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است...» (صحيفه نور، جلد 20، ص 482-481)
وي همچنين با اشاره به نامه نگاري سران فتنه به منتظري نوشت: وقتي به آيت الله منتظري نامه مي نويسيد و به تشييع جنازه او مي رويد نامه بركناري او توسط آيت الله خميني را علم مي كنند كه جايگاه آيت الله منتظري را قعر جهنم دانسته و نوشته بود « از آن جا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از كانال آنها به منافقين مي سپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده ايد... نامه و سخنراني هاي منافقين كه بوسيله شما از رسانه هاي گروهي به مردم مي رسيد، ضربات سنگيني به اسلام و انقلاب زد».
شايان ذكر است اكبر پونز خود جزو لمپن هاي سياسي و مزدوران انتحاري سازمان سيا به شمار مي رود كه تا مرز انكار امام زمان(عج) پيش رفت و خود بارها به هتاكي عليه حضرت امام خميني پرداخته و اگر هم انتقادي به سران فتنه مي كند از اين جهت است كه اين افراد تبديل به چوپ دو سر... نشوند.
گنجي جزو 5 نفري (سروش و مهاجراني و كديور و بازرگان و گنجي) است، كه در حمايت از موسوي بيانيه صادر كردند.

 اگر دايي جان ناپلئون نبوديم پاي اينترنت خودمان را رنگ نمي كرديم (خبر ويژه)

انتقاد از «توهم زدگي» و «خيال آلودگي» در ميان جريان هاي ضد انقلاب شدت گرفته است. تقابل واقعيت قدرتمند جمهوري اسلامي با خيال پراكني گسترده در اينترنت تحت عنوان «جنبش سبز» به اين انتقاد شدت بخشيده است.
سايت ضد انقلابي خودنويس كه خود تا مدت ها در دميدن بر حباب سبز ايفاي نقش كرده در تحليلي با عنوان «توهم تاثير» نوشت: نوشتن در عالم مجازي مسائلي به وجود مي آورد كه در عالم واقع كمتر شاهد آن هستيم. اولين و بزرگترين مسئله و بلكه معضل، تركيب تدريجي عالم حقيقي با عالم مجازي و تشخيص ندادن اين دو از يكديگر است. ممكن است اين سخن به نظر غيرواقعي و حتي مسخره بيايد اما حقيقتي ست كه قابل كتمان نيست. كساني كه مدت طولاني پشت كامپيوتر مي نشينند و ارتباطشان با دنيا از طريق شبكه هاي اينترنتي و وب سايت ها و وب لاگ ها برقرار مي گردد، بعد از مدتي جهان واقعي را همان جهان داخل كامپيوتر فرض مي كنند كه اين اگر براي وب گردهاي غيرنويسنده مشكلي ايجاد نكند، براي نويسندگان اجتماعي و سياسي قطعا ايجاد اشكال مي كند.
اين سايت كه توسط برخي روزنامه نگاران زنجيره اي متواري به آمريكا و كانادا اداره مي شود، با تاكيد بر اين مطلب كه ميزان مراجعه به سايت هاي مخالف نشانه مراجعه واقعي و خريداران نيست، تاكيد كرد: متاسفانه نويسندگان سياسي اينترنتي به خصوص آنهايي كه در خارج از كشور زندگي مي كنند و تنها وسيله ارتباطي شان با جامعه داخل ايران اينترنت است، به خاطر قاطي كردن عالم مجازي با عالم واقعي و برآورد خطا به خاطر تعداد كليك هايي كه روي مطالب شان مي شود و تعداد نظرهايي كه زير مطالب شان نوشته مي شود و تعداد لينك هايي كه در شبكه ها به مطالب شان داده مي شود دچار توهم تاثير مي شوند. به بيان ديگر اين گروه از نويسندگان كه بيشتر ساعات عمرشان را پاي كاميپوتر و در اتاق هاي دربسته مي گذرانند، دچار اغراق در ميزان تاثير مطالب شان بر خواننده و ايضا ميزان تاثير خودشان و گفتارشان در رويدادها و حوادث اجتماعي و سياسي مي گردند كه منجر به مسائل تراژدي- كمدي مي شود. به عنوان مثال نويسنده اي كه در فلان گوشه دنيا نشسته، و تنها وسيله ارتباطي اش با داخل كشور خطوط تلفن و اسكايپ و مسنجر و اينترنت است، به گمان محبوبيت خودش و نوشته هايش، به تدريج لباس فعال سياسي و اجتماعي به تن مي كند و آغاز به دادن رهنمود مي كند چرا كه بر اين باور است رهنمودهاي او، مانند نوشته هاي سياسي و اجتماعي و برنامه هاي تلويزيوني اش چون درّ و گهر توسط مردم خريدار دارد و مردم(مردم واقعي كوچه و خيابان) چشم انتظار نظرهاي او هستند تا چگونه در فلان راهپيمايي حضور يابند يا فلان جماعت سياسي را دوست بدارند، يا فلان جماعت سياسي را از خود برانند و اين آغازي مي شود براي توهم، و رشد توهم كه گاه به خودبزرگ بيني و مگالومانيا و امراض روحي امثال آن منتج مي گردد.
نويسنده سابقه دار خودنويس كه با ديگر سايت ها نظير گويا نيوز و... همكاري دارد، از موضع «يك تجربه كرده» نوشت: البته كه هر نويسنده اي چه صاحب نام، چه بي نام، چه با ده هزار كليك چه با ده كليك، بر محيط اطراف خود و خوانندگان پرشمار يا كم شمارش تاثير مي گذارد اما ارزيابي ميزان اين تاثير و چگونگي آن موضوعي ست كه بايد به طور واقع گرايانه مورد مداقه قرار گيرد تا نويسنده خداي نكرده از دايي جان نايب سوم فوج قزاق تبديل به ناپلئون بناپارت نگردد. بايد ديگران را از افتادن در چنين دامي برحذر داشت.

 غسل تعميد سران فتنه توسط سلطنت طلبان دو آتشه (خبر ويژه)

دو سلطنت طلب بدسابقه كه عمر خود را در خدمت به رژيم كودتايي، فاسد و ديكتاتوري پهلوي سپري كردند، به ستايش از تغيير هويت موسوي و كروبي پرداختند.
داريوش همايون سانسورچي ارشد و آخرين وزير اطلاعات و جهانگردي رژيم پهلوي درباره نقش اين دو در بازسازي اپوزيسيون تحت پوشش جنبش سبز به دويچه وله گفت: نقش آنها بسيار موثر بوده و موثرتر هم شده است. جاهايي كه جنبش نمي تواند خودش را ابراز كند، اينها زبان جنبش هستند. سخنان و مصاحبه هاي آنها، بسيار موثر و داراي نقش مثبت است.
اين صهيونيست بدنام درباره سوال دويچه وله مبني بر اينكه «بسياري به گذشته آقاي موسوي اشاره مي كنند يا به گذشته آقاي كروبي، شما چه طور؟»، گفت: آناني كه فقط روي گذشته تكيه مي كنند، تصميم گرفته اند كه با گذشته شان هم تمام شوند. افراد در موقعيت هاي گوناگون مي توانند تغيير كنند و اين ها هم تغيير كرده اند، و بخصوص كروبي. چون من شنيده ام، پيراموني هاي شان هم گفته اند، كه باقي زندگي شان را گذاشته اند براي جبران آنچه در آن سال ها كرده اند(!)
دويچه وله پرسيد «شما به عنوان بخشي از اپوزيسيون خارج از ايران فعاليت مي كنيد. چه نقشي براي اپوزيسيون در بيرون از ايران متصور هستيد؟» همايون گفت: پشتيباني و پشتيباني و پشتيباني! ادعاي تصاحب و تملك بخشي از جنبش سبز يا بخشي از گفتمان جنبش سبز كار غلطي است و دسته بندي بر سر جنبش سبز خلاف منظور است. براي اين كه جنبش سبز مرزها را از بين برده است، مرزهاي دروني گرايشات سياسي، مرزهاي درون و بيرون را و اگر كساني نيز همچنان روي عادت گذشته به دسته بندي و اين گوشه مال من و آن گوشه ما شما ادامه دهند، تبعاً خلاف منظور عمل كرده اند ولي هرچه پشتيباني بيشتر باشد، البته نقش موثرتري خواهد بود.
شايان ذكر است داريوش همايون داراي گرايش افراطي به بهائيت و از مهره هاي مورد اعتماد صهيونيست ها در ايران بود كه به واسطه ازدواج با هما زاهدي (دختر سرلشكر زاهدي عامل كودتاي آمريكايي-انگليسي 28 مرداد) به رأس قدرت در رژيم پهلوي نزديك شد. او مهرماه سال گذشته به نشريه ضدانقلابي شهروند گفته بود «انقلاب اسلامي بدترين اتفاق در اين 80 سال عمر من بود».
همزمان با همايون، مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند و از عناصر خدمتگزار سلطنت پهلوي در حوزه مطبوعات) در سايت بي بي سي فارسي نوشت: نمي شود انقلابي ديگر را در ايران انتظار كشيد و آنگاه به صحنه آمد... در انتخابات سال گذشته ابتدا شجاعت موسوي و كروبي را باور نمي كرديم. ما مقيمان خارج اصلاً باور نمي كرديم مي انگاشتيم يك موج زودگذر است و موسوي به زودي عذرخواهي مي كند و مي رود پي قلم مو و بوم نقاشي. موسوي و كروبي پيش داوري هاي امثال من را از پايه فرو ريختند.
وي با اشاره به ترديدش براي حضور در انتخابات و حوادث بعدي مي نويسد: در اين دوران پرخطر، احترام به موسوي و كروبي و رهنورد، ديگر نقطه نظرهاي من را كه از راه دور به تماشا نشسته ام تحت الشعاع قرار داده است. تا كسي شرايط سياسي پيرامونشان را نزيسته باشد، نمي تواند به سزا تحسين شان كند. تا يك سال پيش در باورم نمي گنجيد بيانيه هاي موسوي را بر ديگر نظرات منتشره ترجيح دهم.
شايان ذكر است دفاع اين دو سلطنت طلب ورشكسته از سران ورشكسته فتنه مي تواند سندي بر بن بست و مالباختگي منافقين جديد باشد و ماجراي تجانس زاغ و لك لك را تداعي كند كه به اعتبار «لنگيدن» دم خور يكديگر شده بودند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14