(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 18 خرداد 1389- شماره 19664

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
محاصره غزه و انتظار از ايران (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
شاخ (گفت و شنود)
آژانس اتمي براي نخستين باربه پرونده هسته اي اسرائيل رسيدگي مي كند
دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي : رهبري مانع انحراف انقلاب از مسير خط امام (ره) شدند
وقتي نفاق جديد ياد قرآن و امام زمان(عج) مي افتد (خبر ويژه)
روزها پاي اينترنت شب ها كابوس درازگوش تروا (خبر ويژه)
هيلاري كلينتون همچنان در شوك بيانيه تهران (خبر ويژه)
عجله جرس براي اعدام عاملان رسوايي فتنه (خبر ويژه)
درگيري با نفوذ دموكراتيك ايران در منطقه اشتباه راهبردي آمريكاست (خبر ويژه)محاصره غزه و انتظار از ايران (يادداشت روز)

1-وزير محترم امور خارجه كشورمان در جريان سفر به «جده» و شركت در نشست فوق العاده كميته اجرايي سازمان كنفرانس اسلامي پيشنهاداتي را ارائه داد اما به نظر مي رسد آنچه ارائه شد با آنچه كه بايد و شأن انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي اقتضا مي كرد و نيز با آنچه كه مقتضاي حادثه اي كه در آب هاي مشرف به غزه اتفاق افتاده بود، همخواني چنداني نداشت.
منوچهر متكي در جريان اين سفر خواستار قطع رابطه كشورهاي اسلامي با رژيم صهيونيستي، تصويب قطعنامه ذيل بند 7 منشور ملل متحد از سوي شوراي امنيت، همكاري همه كشورها براي محاكمه سران رژيم صهيونيستي، ياري برادران(!) مصري براي سفر هيات هاي كشورهاي اسلامي به غزه، ارسال فوري كمك هاي بشردوستانه از طريق زمين، دريا و يا هوا به مردم غزه، صدور قطعنامه سازمان كنفرانس براي تحريم هرگونه رابطه اقتصادي با اسرائيل و تعليق عضويت رژيم صهيونيستي در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي شد. اين پيشنهادات از اهميت برخوردارند ولي همه مي دانند كه چنين پيشنهادات كلي هيچگاه به جايي نرسيده اند. در هيچ كدام از اين پيشنهادات ضمانت اجرايي ديده نمي شود از سوي ديگر معلوم نيست اقدام خاص جمهوري اسلامي براي مقابله با سياست دزدي دريايي رژيم صهيونيستي چيست.
2- در اينجا بد نيست به اهميت حفظ محاصره غزه براي رژيم صهيونيستي اشاره اي داشته باشيم. همه مي دانند كه ماجراي حمله دوشنبه هفته قبل رژيم صهيونيستي به «كاروان آزادي» و قتل نزديك به 20 نفر از سرنشينان آن هزينه زيادي را روي دست رژيم صهيونيستي گذاشته و عليرغم آنكه نزديك به 10روز از آغاز ماجرا مي گذرد، هنوز تل آويو به شدت روز اول با آن درگير است. آيا اسرائيلي ها نمي دانستند كه چنان اقدامي چنين عواقبي را در پي دارد؟ ممكن است پاسخ اين سؤال منفي باشد ولي طبعا اين مقدار كه چنين اقدامي به راحتي قابل رفع و رجوع كردن نيست قابل پيش بيني بوده است. اسرائيلي ها حفظ محاصره كامل غزه را براي خود «استراتژيك» ارزيابي مي كنند! چرا؟ رژيم صهيونيستي براي به زانو درآوردن مقاومت غزه و از ميان برداشتن موجوديت حماس بر محاصره كامل غزه تا رسيدن به نتيجه تاكيد كرده است. در واقع كنار گذاشتن محاصره از سوي اين رژيم به معناي پذيرش شكست در برابر مقاومت غزه و دولت حماس است. اگرچه اسرائيل از طريق تداوم محاصره غزه فقط زمان پذيرش علني و نهايي شكست را به تاخير مي اندازد ولي بنا ندارد خود به آن تسليم گردد. به نظر مي رسد زماني كه اسرائيلي ها محاصره غزه را- در حدود سه سال پيش- آغاز كردند فكر نمي كردند اين دوره از شش ماه فراتر رود چرا كه «غزه پس از جنگ ويرانگر زمستان 1387» شديدا به انواع كمك هاي غذايي، دارويي، ساختماني، آب، برق، سوخت و... احتياج داشت. از سوي ديگر غزه منطقه اي به شدت فقير است و به هيچ وجه قادر نيست، خود مايحتاج خويش را تامين نمايد. محاصره دريايي غزه به معناي بستن دريا و نعمات دريايي بر روي 5/1ميليون ساكن غزه است و بستن گذرگاههاي شمالي، جنوبي و شرقي غزه به معناي قطع كامل ارتباط اين باريكه بسته با دنيا مي باشد. پس محاسبه نظاميان صهيونيست چندان هم نادرست به نظر نمي رسيد اما برخلاف تصور آنان اگر چه اين محاصره از سه سال گذشت و وارد چهارمين سال خود شد. اما به تسليم شدن فلسطيني ها نيانجاميد اعمال تضييقات متعدد عليه ساكنان مظلوم غزه، آرام آرام وجدانهاي بشري را بيدار كرد. از همه كشورها اين فرياد برخاست كه محاصره بايد برداشته شود. وقتي كاروان آزادي از درياي مرمره وارد درياي مديترانه شد، اسرائيلي ها دريافتند كه اينك «جامعه جهاني» و نه صرفا عرب ها يا صرفا مسلمان ها به راه افتاده اند تا محاصره برداشته شود. از نظر اسرائيل اين حركت به معناي آغاز انزواي اسرائيل از يك سو و آغاز رفع انزواي مقاومت فلسطيني از ديگر سو است. رژيم صهيونيستي به درستي مي داند كه از فرداي لغو محاصره غزه، انتفاضه جديدي در سرزمين هاي 1967 و 1948 شكل مي گيرد. انتفاضه اي كه معلوم نيست مي توان آن را كنترل و متوقف كرد يا نه. اسرائيل درست فكر مي كند، وقتي محاصره غزه در نهايت با مخالفت جهاني مواجه شود چرا توسل به اقدامات سركوب گرانه براي خاموش كردن صداي انتفاضه در كرانه باختري، قدس شرقي، جنين و سرزمين هاي اشغالي 1948 با واكنش متوقف كننده بين المللي مواجه نشود. رژيم صهيونيستي مي داند كه عقب نشيني از محاصره غزه به عقب نشيني هاي بعدي آنان در ساير بخش هاي فلسطين منجر مي شود از اين رو اين عبارت نتانياهو قابل درك است كه گفت: «ما اجازه نمي دهيم ايران در غزه بندري در اختيار داشته باشد.» حال سؤال اين است كه آيا اسرائيل قادر به حفظ محاصره غزه است؟ پاسخ اين سؤال قطعا منفي است چرا كه راههاي واقعي- كه در محاسبات اسرائيل نيامده- براي لغو اين محاصره وجود دارند.
3- چه راهكارهاي عملي براي كمك به فلسطيني ها- بخصوص ساكنان غزه- وجود دارد؟ بعضي از كشورهاي اسلامي و بعضي از افراد در داخل كشور ما گمان مي كنند سقف كمك ممكن به فلسطيني ها و سقف تلاش براي رهاسازي فلسطين همين مقداري است كه انجام شده است در حاليكه اين ادعا اگر از سر عافيت طلبي نباشد، از سر ناآگاهي است. در اين خصوص پيشنهاداتي وجود دارد؛
الف: جمهوري اسلامي بعنوان پيشتاز كشورهاي اسلامي و كشوري كه در طول 31 سال گذشته همواره در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطين بوده و اساسا ايران احياگر آرمان فلسطين است بايد اعزام پي درپي كشتي به سمت سواحل غزه را رسما اعلام كند و از كشورهاي اسلامي بخواهد كه به او بپيوندند در اين صورت اعزام كاروانهاي كمك معنا و مفهوم خاصي پيدا مي كند و به يك موج سنگين سياسي در كشورهاي اسلامي منتهي مي گردد. اين در حالي است كه اينك حركت كاروانها فاقد شور و انرژي لازم مي باشد.
ب: جمهوري اسلامي اگر اعلام كند كه شهداي حركت كاروانهاي بين المللي به سمت غزه را «ايراني» تلقي كرده و براي هميشه نسبت به حمايت از خانواده هاي آنان متعهد خواهد ماند مفهوم «شهادت» و نه قربانيان بعنوان يك پديده اثرگذار فرهنگي وارد ادبيات مربوط به «امدادرساني به فلسطين» مي شود و به اين حركت قداست و عمق مي بخشد.
ج: حركت به سمت غزه و تلاش براي شكستن محاصره غزه فقط نبايد ابعاد دريايي داشته باشد. غزه داراي يك فرودگاه بين المللي است. كشورهاي اسلامي بايد رسما اعلام كنند كه خط هوايي پايتخت هاي خود به غزه را فعال مي كنند. در اين بين اسرائيل قطعا به اولين پروازها شليك مي كند و يا آنها را وادار به نشستن در فرودگاههاي فلسطين مي كند ولي براي هميشه قادر نيست با كشورهاي اسلامي چنين مواجهه اي داشته باشد. در اين بين خلبانان شهادت طلب فراواني در سراسر جهان اسلام و از جمله در ايران وجود دارند كه حاضرند جان خود را فداي آرمان قدس نمايند كاش اين حركت كه لامحاله آغازخواهد شد از ايران شروع شود.
د: مصر، اردن و سوريه سه ظرفيت مهم در مواجهه با رژيم صهيونيستي اند، مصري ها جنوب غزه را در اختيار دارند. اردني ها به بخش وسيعي از مرزهاي شرقي فلسطين احاطه دارند، سوريه صاحب بلندي هاي جولان و جبل الشيخ است. اين كشورها در شرايط فعلي نياز به تضمين هاي خاص براي برخورداري از حمايت عملي و همه جانبه جهان اسلام دارند. دولت سوريه مي تواند ضرب الاجلي را تعيين كند و بگويد اگر تا اين تاريخ محاصره برداشته نشود توسل به اقدام نظامي براي بازپس گرفتن مناطق اشغال شده سوريه را حق خود مي داند. كشورهاي اسلامي مي توانند با پرداخت هزينه هاي اردن در كمك به فلسطيني هاي ساكن كرانه باختري، قدس شرقي و منطقه جنين، اردن را به تلاشي مسئولانه و يا حداقل آزاد گذاشتن دست حدود 5/2ميليون فلسطيني ساكن اردن ترغيب نمايند. كشورهاي اسلامي مي توانند از طريق كمك هاي مادي بلاعوض به مصر- معادل كمكي كه مصر از طريق پيمان كمپ ديويد دريافت مي كند- حجت را بر مصري ها براي دفاع از مظلومان غزه تمام كنند و در همراهي قاهره با تل آويو رخنه ايجاد نمايند.
در اين ميان نقش جمهوري اسلامي ايران بايد برجسته باشد تا نهضت مبارك بيداري اسلامي و انتفاضه ضد صهيونيستي با آفاتي روبرو نشود.
سعدالله زارعي

 كيهان و خوانندگان

¤ آقاي سيدحسن خميني كه در كسوت روحانيت است و نسب از امام خميني مي برد، بايد شأن خودش را رعايت كند و با دشمنان اسلام و امام هم كاسه نشود.
هاشمي
¤ اي كاش آقاي سيدحسن خميني جمله «فقط 21 سال از رحلت امام خميني گذشته است» را به سران فتنه مي گفت، نه مردمي كه عاشق آن حضرت هستند.
محمدي
¤ آقاي خباز نماينده اصلاح طلب مجلس اعلام كرده است كه بايد سريع با اهانت كنندگان به نوه امام برخورد شود. خواستم به ايشان بگويم چرا وقتي سران فتنه كه شما نيز از آنها حمايت مي كنيد و متاسفانه نوه حضرت امام هم در كنار آنهاست بعد از انتخابات عكس امام را پاره كردند، به انقلاب و رهبري توهين نمودند، اصل ولايت فقيه را زير سوال بردند و كار را به جايي رساندند كه در روز عاشورا كف و سوت زدند و شادي كردند، شما و همفكرانتان دم بر نياورديد و امروز توقع برخورد با كساني را داريد كه جواب اين توهين هاي شما را دادند. ملت بيدارند و تكليف خود را مي دانند.
بخشي از تهران
¤ به سيدحسن خميني بگوييد افرادي كه مانع صحبت شما شدند همان كوخ نشيناني هستند كه امام يك موي سر آنها را به همه كاخ نشينان ترجيح مي داد. نوه امام بايد مدافع ميراث اصلي امام يعني ولايت مطلقه فقيه باشد نه همنشيني با سران فتنه كه خيانت آنها به اسلام، امام و انقلاب اسلامي و ولايت بر همگان آشكار است.
يك شهروند
¤ به علي مطهري توصيه مي كنم كه نسبت به افزايش بصيرت خود تلاش كنند تا از مردم عقب نماند.
عليمرداني
¤ در ويژه نامه اي كه توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) در مراسم سالگرد ارتحال ايشان توزيع شده در پشت جلد، از عنوان سيدروح الله مصطفوي استفاده شده بود. در حالي كه همه مردم آن حضرت را به نام امام خميني مي شناسند.
ايرجي از تهران
¤ با توجه به حمايت علني بني صدر از كروبي و موسوي به عنوان رهبران پيشتاز تعجب آور است كه خواص تا كي مي خواهند با غفلت از سران فتنه حمايت كنند؟
9579---0916
¤ آيا دستور طبيب حاذق در محو غده سرطاني براي حفظ جان آن انسان ضروري نيست؟ اگر بيش از اين جامعه بين المللي، با هشدار امام راحل(ره) آن طبيب دلسوز بشريت، سياسي برخورد كند كه فرمودند: «اسرائيل غده سرطاني است كه بايد از صحنه روزگار محو شود» آنوقت بشريت ناچار است كه هزينه بيشتري را براي ريشه كن كردن اين جرثومه فساد بپردازد.
يك شهروند از مشهد مقدس
¤ نتانياهو، در واكنش به وقايع اخير، جامعه جهاني را به رياكاري متهم كرده است. ظاهراً اين مقام صهيونيستي نمي داند كه اين دولت هاي جهاني نيستند كه به جنايات آن رژيم معترض هستند، بلكه ملت هاي جهان بيدار شده و در حال فشار آوردن به دولت هاي خود براي مقابله با رژيم جعلي اسرائيل مي باشند.
فرامرزي
¤ سالگرد انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به رهبري انقلاب را به امت حزب الله ايران تبريك مي گويم.
قاسمي از اصفهان
¤ پيشنهاد مي شود يكي از خيابان هاي تهران به نام راشل كوري، همان دختري كه در دفاع از مردم فلسطين، زير چرخ هاي بولدوزر صهيونيست ها كشته شد، نامگذاري شود.
كاشاني از تهران
¤ انتظار داريم كيهان بعنوان پرچمدار نيروهاي انقلابي در مورد غيرقانوني بودن وقف دانشگاه آزاد و مغايرت آن با تمام قوانين و مقررات حقوقي بيشتر قلم بزند.
8516---0919
¤ يك بازنشسته فرهنگي هستم كه پس از 30 سال خدمت دچار عارضه سرطان شدم و پس از عمل جراحي در سال 88 قرار شد هزينه هاي درماني را كه پرداخت نموده بودم در ارديبهشت 89 از صندوق آتيه سازان دريافت نمايم كه با پيگيري هاي متعدد از صندوق، بانك، اداره بازنشستگي و سازمان بازنشستگي كشوري تا كنون موفق به دريافت هزينه ام نشده ام و علت آن را نبود پول در صندوق بازنشستگي عنوان مي نمايند. خطاب به وزير محترم آموزش و پرورش مي گويم با فرهنگياني كه 30 سال از بهترين عمر خود را صرف آموزش بچه هاي اين كشور نموده اند شايسته برخورد اينچنيني نيستند و لازم است در رفع مشكلات آنان تسريع گردد.
يك فرهنگي
¤ در تاريخ 6/2/89 يكدستگاه پرايد 141 از سايپا تحويل گرفتم كه پس از تحويل علاوه بر دريافت حدودا صدهزار تومان مازاد- كه قرار است برگردانند- متوجه شدم كه يكي از چرخهاي آن كه چيني است دو پوست شده است. قريب يكماه از اين نمايندگي به آن نمايندگي در اصفهان در حال تردد هستم ولي تا به حال هيچ نتيجه اي نگرفته ام. واقعاً اين است مشتري مداري؟!
فرشاد دهقان
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود براي جلوگيري از گرايش جوانان به دخانيات چاره اي بيانديشد. يكي از اين راه ها، كاهش جذابيت ظاهري بسته هاي سيگار است. همچنين ممانعت از فروش نخي سيگار يك راه حل ديگر است.
مهدي كلانتري از ارسنجان
¤ پارك كوثر در منطقه هشت، خيابان لشگر، خيابان نظام آبادشمالي، فاقد نور و روشنايي مناسب است و جولانگاه اراذل و اوباش شده است. مسئولان امر رسيدگي نمايند.
8041---0912
¤ همسر بنده در مسابقه سريال شمس العماره شبكه دوم سيما برنده سفر حج عمره شد. اما پس از يكسال هنوز اين هديه اعطا نشده و مسئولان اين شبكه نيز پاسخگو نيستند.
حسين پور
¤ منزل ما واقع در خيابان وليعصر(عج)، تقاطع دمشق حدود سه ماه است كه مشكل آب رساني دارد. لطفا ً رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ صف هاي طولاني اتومبيل در جايگاه ه هاي گاز غيرقابل تحمل شده است از مسئولين درخواست داريم براي اينكه از مشكل ما آگاه باشند هر از چند گاه نيم ساعت در اين صف ها بايستند تا بفهمند مردم چه مي كشند. در حال حاضر اكثر جايگاههاي سوخت گاز با نصف ظرفيت كار مي كنند. چرا؟
بابايي
¤ در طرح توسعه اداره صنايع با 25 سال سابقه كار بازنشستگي صورت مي گيرد. اما بنده به خاطر فقط سه روز كمتر، بايد 5 سال حق بيمه بپردازم تا بتوانم از اين شرايط بازنشستگي بهره برم. از مسئولان خواهشمند است تدبيري بيانديشند تا شاغلاني كه دچار چنين وضعيتي هستند به مشكل برنخورند.
موثق از سمنان
¤ چرا مشكل بيمه سردفتران و دفترياران جديد علي رغم پرداخت ده درصد حق بيمه ماهيانه خود كه نزديك دوسال از آن مي گذرد حل نشده است.
4685---0915
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه در خصوص علت تبعيض در افزايش حقوق بازنشسته هاي تامين اجتماعي و دولتي توضيح داده شود.
جوادزاده
¤ با گرم شدن هوا، تنفس در واگن هاي قطار مترو دشوارتر مي شود. از دست اندركاران مترو تقاضا مي شود فكري به حال تهويه هوا در اين قطارها شود.
سيدعزيزالله خامسي از تهران
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه براي خلوت كردن تهران، خارج كردن اتباع افغاني در اولويت قرار بگيرد. زيرا افاغنه نه تنها باعث افزايش جمعيت تهران شده بلكه بسياري از فرصت هاي شغلي را نيز تصرف كرده اند.
محسن شاهي
به منافقين كوردل كه شعار نه غزه، نه لبنان سر مي دادند بفرمائيد كه حالا، غزه و لبنان قلب آزادي دنيا شده است و قلب همه آزادي خواهان جهان براي غزه و لبنان مي تپد. پس بهتر است از خواب بيدار شوند.
عيسي پور
از چاپ ستون حديث دشت عشق در روزنامه ارزشي كيهان بسيار ممنون هستم. من يك رزمنده جامانده از كاروان عشقم كه هرگاه تصوير شهدا در اين ستون را مي بينم، ناخودآگاه آن را بوسه باران مي كنم.
علي عباسي از قزوين
هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده بسيار سنگين است. از مسئولان تقاضاي ياري رساني به مردم در اين زمينه مي شود.
فريده خامسي از تهران
قتل عام فعالان حقوق بشر به دست سفاكان رژيم صهيونيستي، سند ديگري بر اثبات مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال اين متجاوز است.
سيدعلي ابراهيمي از تهران
منازل ما در اطراف حرم، جزو طرح است و شهرداري تهران پس از گذشت 10 سال، از آغاز طرح، همين امروز تصميم به خريد به اجبار آپارتمان ها از مردم نموده و در اين راه از روش هاي بعضا نادرستي استفاده مي كند. از شهرداري تهران تقاضاي تجديدنظر در اين عمل مي شود.
محسن زين العابدين
دولت محترم دهم كه بناست شهر تهران را به حداقل اسكان برساند پيشنهاد مي كنم كه تمامي افغاني ها را اگر بتواند هدايت كند به افغانستان بخش عمده تهران تخليه مي شود.
مادر شهيد
نامه وارده صفحه 6 كيهان مورخ 12/3/89 با عنوان تبيا را خواندم. بنده هم با نظر نويسنده اين نامه موافق هستم و عرض مي كنم انتخاب نام تبيا براي اتومبيل مينياتور شركت سايپا نام نامتجانسي است- چرا كه بيشتر مفاهيم با بار منفي را به ذهن متبادر مي كند.
ميرحسيني
از متوليان امر به ويژه قوه قضائيه و ناجا تقاضا مي شود به مقابله جدي با مسئله اعتياد كه به صورت علني در روز روشن در انظار عمومي به كشيدن اين مواد افيوني مبادرت مي ورزند اقدام كنند.
سمندي زاده
گفته مي شود كارمندان دولت به دفعات متعدد مي توانند مجوز كسب بگيرند. درحالي كه صاحبين شغل آزاد فقط يك مجوز كسب مي توانند داشته باشند. با اين روش و قانون چگونه مي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي در كشور رشد كند.
4414--0915
وزير محترم ارتباطات بنده 31 سال در مخابرات خدمت نموده ام و 31 سال نيز بيمه تأمين اجتماعي دارم ولي حق مسكن بنده هفت هزار تومان است و افراد مشابه من در سازمان تأمين اجتماعي 100 هزار تومان! آيا اين عدالت است؟
9426--0918
لطف كنيد پيام ها را كه در روزنامه مي نويسيد برخي از آنها نياز به پيگيري هم دارد در صورت امكان از سازمان هاي متبوع پاسخ آنها را نيز بگيريد و چاپ كنيد.
9127--0936
از دولت خدمتگذار تقاضا مي شود بازار مسكن را رونق ببخشند.
6964--0938
اميدوارم دولت دهم با اقتدار ريشه مفاسد اقتصادي و مواد مخدر را در كشور بخشكانند.
1362--0919
اطاعت از رهبر نوعي آزمايش و تمرين است براي دل سپردن به حضرت حجت چون تا از يك باغچه نتوانيم مراقبت كنيم يك گلستان را به دست ما نمي دهند. پس نعمت هاي خدا را شاكر باشيم.
5052--0917
مهرماه سال گذشته خانواده اينجانب پس از بازگشت از مشهد مقدس با قطار رجا به علت آتش سوزي كليه وسايلشان در آتش سوخت ولي از جبران اين خسارات خبري نشد. شما را به خدا چاپ كنيد تا فرجي شود؟
2077--0935
با وجودي كه هنوز لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرا نشده قيمت اكثر اجناس درحال افزايش است از جمله نرخ كرايه تاكسي ها و...
5671--0913
اهل روستاي شاه غيب از توابع لارستان فارس هستم. در اين روستا آب آشاميدني سالم هم نداريم چه برسد به ساير امكانات! آيا درست است كه با وجود اين مشكلات و نيازهاي اوليه بودجه هاي كلان صرف كارهاي غيرضروري بشود.
7618--0917
سران دانشگاه آزاد چون از حاميان سران فتنه هستند تا مي توانند در اجراء مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كوتاهي مي كنند. و هدفشان نيز ايجاد تنش ميان مسئولين و دانشجويان مي باشد. بنابراين بايد به حكم قانون با هر كسي كه به قانون پايبندي ندارد برخورد قضايي بشود.
8452--0918
در پاسخ به حركت موذيانه و ناشيانه اماراتي ها در تغيير عنوان خليج فارس و جعل خليج عربي بايد نه تنها يك خيابان بلكه چندين خيابان، بلوار و بزرگراه و شركت هاي هواپيمايي و همچنين نمايشگاه هاي بين المللي داخل و خارج كشور را به نام زيباي خليج فارس نامگذاري كرد.
1908--0916
چند ماهي است كه هر شب تعدادي جوان مرفه با ماشين هاي مدل بالا با حالت غيرعادي در كنار سد كرج تعمدا جلو چشم مردم رقص و پايكوبي مي كنند. آيا مسئولين نيروي انتظامي از اين موضوع خبر دارند يا خير؟ و در صورت اطلاع چرا برخورد نمي كنند.
0313--0911
زمزمه هايي كه از ايجاد تغييرات اساسي در دانشگاه آزاد اسلامي شنيده مي شود خوشحال كننده است. چرا كه بعضي از افراد و خانواده هايشان كه اين دانشگاه را ملك طلق خود مي پنداشتند بايد به فكر اسباب كشي باشند.
1648--0915
با توجه به حساسيت و حجم زياد كار در مراكز تابعه بنياد شهيد و امور ايثارگران، از مسئولين خواهشمند است شاغلين در اين واحدها نيز مشمول طرح مشاغل سخت و زيان آور شوند.
يك شهروند
سران فتنه در شرايطي تقاضاي مجوز برگزاري راهپيمايي كرده اند كه طي يك سال اخير نشان دادند، همه حركاتشان برخلاف منافع ملي و حقوق مردم بوده است. با چه آبرويي مدعي برگزاري تظاهرات هستند.؟
جنت خواه دوست

 شاخ (گفت و شنود)

گفت: يك سايت وابسته به سلطنت طلب ها نوشته است؛ ائتلاف اصلاح طلبان با سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها به هيچوجه تعجب آور نيست.
گفتم: ديگه چي؟!
گفت: منظور سايت مورد اشاره آن است كه همه اين گروههاي داخلي و خارجي عليه جمهوري اسلامي با هم ائتلاف كرده اند و از آنجا كه تمامي آنها در اين نقطه اشتراك نظر دارند، نبايد ائتلاف آنها را تعجب آور دانست.
گفتم: خب! ما هم كه تعجب نمي كنيم چون همه آنها را از يك قماش مي دانيم كه بخشي از اعضاي خل و چل سازمان هاي موساد و سيا را تشكيل مي دهند.
گفت: اين سايت نوشته كه هرچه فكر مي كنيم جايي براي تعجب نمي بينيم!
گفتم: به شخصي گفتند دست روي سرت بمال! چيزي احساس نمي كني؟ خب! تعجب نكن، چون بعضي از گاوها شاخ ندارند!

 گزارش خبري كيهان
آژانس اتمي براي نخستين باربه پرونده هسته اي اسرائيل رسيدگي مي كند

سرويس سياسي-
نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز درحالي آغاز شد كه براي اولين بار قرار است برنامه هسته اي نظامي رژيم صهيونيستي در دستور كار اين نشست قرار بگيرد.
در نشست مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه سپتامبر سال 2009 برگزار شد مقرر گرديد كه بررسي موضوع هسته اي رژيم صهيونيستي در دستور كار شوراي حكام آژانس قرار بگيرد اما از آن زمان تاكنون بخاطر فشارهاي آمريكا اين امر محقق نشده است.
در نشست فصلي اين شورا كه از ديروز آغاز و تا جمعه 21 خردادماه ادامه دارد قرار است به برنامه هسته اي نظامي رژيم صهيونيستي رسيدگي شود و رئيس نشست نيز در پايان مطالبي درباره اسرائيل در جمع بندي خود از اين نشست ارائه كند.
كارشناسان و تحليلگران سياسي معتقدند، همين كه پس از سال ها تلاش ايران و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و مخالفت هاي آشكار آمريكا و برخي كشورهاي غربي براي ممانعت از طرح موضوع اسرائيل در نشست هاي شوراي حكام آژانس، اين اتفاق در حال رخ دادن است، بسيار مهم و اساسي خواهد بود.
در همين رابطه، منابع نزديك به اين نشست در گفت وگو با كيهان اعلام كردند كه برخي كشورهاي غربي با محوريت آمريكا، انگليس و فرانسه در تلاشند تا موضوع هسته اي اسرائيل را از دستور كار خارج كنند و احياناً آن را به نشست هاي بعدي موكول كنند. البته اين مسئله نياز به رأي اكثريت اعضاي شوراي حكام دارد و با توجه به نفوذ لابي صهيونيسم در شورا و فشارهاي آمريكا رأي به عدم پرداختن به موضوع هسته اي نظامي دور از انتظار نيست.
موضوع ديگري كه در اين نشست قرار است به آن رسيدگي شود، گزارش اخير مديركل آژانس درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران و بيانيه تهران است. بنا به گفته منابع مطلع، ايران با ارسال نامه هايي به آژانس خواستار اصلاح برخي بخش هاي گزارش اخير آمانو شده است.
ايران در سوم خردادماه طي نامه اي رسمي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در جريان توافقنامه تهران كه ميان ايران، برزيل و تركيه درباره مبادله سوخت منعقد گرديد، قرار داد.
«يوكيا آمانو» ديروز طي سخناني در افتتاحيه اين نشست درباره نامه ايران گفت: آژانس همچنان در انتظار پاسخ هاي رسمي آمريكا، فرانسه و روسيه به تبادل سوخت پيشنهادي ايران با تركيه و برزيل است.
خبرگزاري فرانسه در اين باره گزارش داد: مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي دوشنبه در نطق آغازينش در برابر 35 عضو شوراي حكام اظهار كرد كه توافق پيشنهادي (ايران- برزيل- تركيه) را بلافاصله پس از دريافت از ايران در تاريخ 24 مه (3 خرداد) براي واشنگتن، پاريس و مسكو جهت ملاحظه ارسال كرده است.
آمانو اظهار كرد: اكنون در انتظار پاسخ آنها هستم و به مشورت با همه طرف هاي مربوطه در خصوص اين موضوع ادامه خواهم داد.
يك مقام آگاه در گفت وگو با كيهان در اين باره گفت: البته در فاصله نامه ايران به آژانس تا آغاز نشست شوراي حكام تهران نامه هاي ديگري متناسب با موضوعات پيش آمده براي آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال كرده است. در يكي از اين نامه ها ايران مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به درز اخبار و اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه هسته اي خود كه از سوي بازرسان آژانس صورت گرفته، اعلام كرده است.
وي افزود: ايران در اين نامه هشدار داده است چنانچه اين مسئله تكرار شود، تهران بازرسان خاطي را از كشور اخراج خواهد كرد.
اين مقام آگاه در ادامه تصريح كرد: آخرين نامه اي كه ايران به آژانس نوشته مربوط به پاراگراف 28 گزارش اخير مديركل آژانس است كه مدعي شده بود در يك آزمايشگاه هسته اي ايران مقداري مواد و تجهيزات جابجا شده است. در اين نامه ايران خواستار آن شده كه با توجه به عدم صحت موضوع و رسانه اي شدن آن، آژانس بايد اين مسئله را اصلاح كند.
اسرائيل ديگر نمي تواند پنهانكاري كند
در همين حال شبكه الجزيره در گزارشي با عنوان «اسرائيل ديگر نمي تواند برنامه هسته اي خود را پنهان كند» با اشاره به بررسي اين موضوع در نشست فصلي شوراي حكام نوشت: «براي نخستين بار در دو دهه گذشته قرار است برنامه هسته اي بحث انگيز و سري اسرائيل در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
سالها بود كه مقامات اسرائيلي مي گفتند در تاسيسات واقع در ديمونا پوشاك توليد مي شد اما در دهه هزار و نهصد و هشتاد يكي از مهندسان سابق اين مركز فاش كرد كه اين تاسيسات در واقع نيروگاهي هسته اي است. از آن زمان تاكنون اسرائيل درخصوص اين تاسيسات سياست پنهانكاري و عدم شفافيت را دنبال كرده است و هرگز داشتن ظرفيت و برنامه هسته اي را رد يا تاييد نكرده است اما اين سياست تا كجا مي تواند ادامه پيدا كند. ماه گذشته كنفرانس بازنگري در پيمان منع تكثير هسته اي يا همان ان پي تي به اتفاق آرا از جمله با موافقت آمريكا تصميمي بي سابقه گرفت تا براي خاورميانه اي عاري از سلاحهاي اتمي تلاش كند و حال به نظر مي رسد كه اسرائيل هم قرار است زيرنظر آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد. برخي مي گويند وقت آن است كه اسرائيل پنهانكاري را كنار بگذارد.
در ادامه اين گزارش به نقل از «اوزون اون» از كاركنان سابق تاسيسات هسته اي ديموناي اسرائيل آمده است: به ما، هند، پاكستان و حتي كره شمالي هم تذكر داده شده است كه درباره برنامه هسته اي خود شفافيت داشته باشيم. هم اكنون همه مردم جهان براين باورند كه اسرائيل فن آوري هسته اي در اختيار دارد و سياست ابهام سازي و پنهانكاري اسرائيل ديگر سياستي مضحك است و ديگر وقت آن است كه اين سياست پايان پيدا كند.
براساس اين گزارش «اياد زيسر» مديرمطالعات خاورميانه در دانشگاه تل آويو نيز با اين نظر موافق است. وي گفت: اگر ما بخواهيم جهان را عليه ايران بسيج كنيم نمي توانيم فشارها در داخل و خارج منطقه را درباره برنامه هسته اي خود اسرائيل ناديده بگيريم. از اين رو احتمالا در آينده براي اسرائيل بهتر است كه سياست پنهانكاري و ابهام را كنار بگذارد.
البته اين كار ساده نيست و بايد عوامل مهمي را در نظر گرفت. منتقدان مي گويند در حاليكه سياست ابهام و پنهانكاري توانسته چهار دهه به اين خوبي عمل كند چه دليلي دارد كه اكنون اسرائيل اعلام كند كه هسته اي است.
تحليلگران معتقدند اگر اسرائيل اين كار را كند در آن صورت براي امضاي پيمان ان پي تي و پس از آن خلع سلاح هسته اي تحت فشار قرار خواهد گرفت.
بعلاوه آشكار شدن دقيق ويژگيهاي هسته اي اسرائيل مي تواند از طرف ديگر كشورهاي منطقه اقدامي تحريك آميز تلقي شود.
در پايان اين گزارش آمده است: اسرائيل مي گويد كه بايد روي مسئله هسته اي ايران تمركز كرد كه بزرگترين تهديد در خاورميانه است. البته برخي بر اين باورند كه اسرائيل نمي تواند همزمان هر دو سياست پنهانكاري درباره برنامه هسته اي خود و اصرار بر لزوم بازرسي و نظارت بر برنامه هسته اي ايران را پيش ببرد».
در كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي نيز كه از 13 ارديبهشت ماه سالجاري تا 7 خردادماه برگزار شد، 189 كشور شركت كننده در كنفرانس در بيانيه پاياني خواستار امضاي اين معاهده از سوي رژيم صهيونيستي شدند.

 دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي : رهبري مانع انحراف انقلاب از مسير خط امام (ره) شدند

حسين فدايي با اشاره به تلاش عده اي براي تحريف خط امام(ره) گفت: رهبرانقلاب اجازه ندادند مسير انقلاب دچار انحراف شده و خط انقلاب از خط امام فاصله بگيرد.
وي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: كساني قصد داشتند قرائت جديدي از ديدگاه ها و خط امام داشته باشند و تحت عنوان اين قرائت جديد، ديدگاه ها و خط امام را قلب كنند.
فدايي با بيان اينكه طرح موضوع قرائت جديد از خط امام براي گريز از خط امام بود، افزود: اين ديدگاه در چند سال گذشته تلاش مي كرد با تمسك به مفاهيم سياسي خط امام را از محتوا خالي و خطي استحاله شده به نام امام به جامعه عرضه كند و يك انحرافي در گفتمان انقلاب اسلامي به وجود آورد كه به حول و قوه الهي موفق نشد.
وي تاكيد كرد: يكي از ويژگي ها و مختصات خط امام اين است كه در انحصار هيچ شخص و جرياني نيست و كسي نمي تواند مدعي شود مفسر خط امام است و مردم از آموزه هاي امام در يافتند كه خط آن حضرت ويژگي هايي مستقل از همه اشخاص دارد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم گفت: حضرت امام(ره) مانند پيامبر بزرگ اسلام و ائمه اطهار، امت را اينگونه تربيت كردند كه كسي نمي تواند بگويد خدا، قرآن و خط انبياء و اولياء در انحصار من است زيرا خود مردم مي توانند بدون آنكه كسي بخواهد به عنوان داعيه دار خط امام(ره) براي آنها راه تعيين كند، مسير حق مبتني بر فطرت الهي بشر را ادامه دهند.
فدايي خاطر نشان كرد: هر كس بيايد و بگويد در خط امام حركت مي كند و پايبند به اين خط است، ما از او استقبال مي كنيم ولي به شرط آنكه در خط امام با شاخصه هاي واقعي خود كه با اسلام ناب محمدي(ص) منطبق است و نه در خط امام تقلبي و تهي شده از محتوا و منطبق بر اسلام آمريكايي حركت كند.
وي اضافه كرد: خط امام يعني اسلام، يعني حق و خط ولايت فقيه كه رهبرمعظم انقلاب همواره آن را متذكر مي شوند و تبيين مي كنند. در همه گلوگاه هاي مهم انقلاب، برخي تلاش داشتند با تمسك به تحليل هاي تحريف شده از خط امام، مسير انقلاب را به انحراف بكشانند اما رهبري انقلاب مانند سكانداري حكيم اين صحنه را مديريت كرده و اجازه ندادند مسير انقلاب دچار انحراف شده و خط انقلاب از خط امام فاصله بگيرد.
اين فعال سياسي از موضوعاتي چون «جنگ خليج فارس و حمله آمريكا به عراق، ارعاب عده اي در برابر نظام سلطه در مناسبات بين -المللي كه دائماً در گفتگوها بود، دستيابي كشورمان به فناوري صلح آميز هسته اي، بحث عدالت خواهي و توجه به محرومين، تلاش برخي براي شكل گيري طبقه ممتاز در جامعه و اشرافيت در حكومت، موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرم«به عنوان مسائلي ياد كرد كه رهبري از مدت ها قبل مسئولان را به آنها توجه دادند و درايت ايشان مانع از بروز بحران در اين عرصه ها شد.

 وقتي نفاق جديد ياد قرآن و امام زمان(عج) مي افتد (خبر ويژه)

سازمان مجاهدين (انقلاب) و مجمع روحانيون، اعتراض مردم ارادتمند امام خميني به سوءاستفاده سران فتنه از سيدحسن خميني را به امام زمان(عج) تسليت گفتند!
در بيانيه هاي متحدالشكلي! كه از سوي اين گروه ها و همچنين «مجمع محققين» و برخي عناصر نفوذي در مركز تنظيم و نشر آثار امام به همراه كروبي و موسوي و... صادر مي شود، تنظيم كنندگان بيانيه ها ضمن استفاده از آيه استرجاع، مدعي اهانت به سيدحسن خميني شده اند حال آن كه بهتر از هر كس مي دانند ملت ارادتمند امام با وجود دلخوري از برخي مواضع سيدحسن، ميان او و سران فتنه فاصله گذاشته و اتفاقاً و صرفاً عليه سران فتنه شعار داده اند كه طبيعتاً اين حريم نگاه داشتن براي نوه امام و شعار عليه رئوس فتنه، براي جماعت نفاق جديد سنگين آمده است.
سازمان مجاهدين در بيانيه خود ضمن به كار بردن آيه استرجاع نوشت «سازمان اين فاجعه مؤلمه و اين هتك حرمت ساحت مقدس بنيانگذار جمهوري اسلامي را به آستان مقدس ولي عصر(عج) و بيوت شريف مرجعيت و روحانيت تسليت عرض مي كند». مجمع روحانيون هم با لحني مشابه، ماجراي اعتراض مردم به سوءاستفاده فتنه گران از نوه امام را به ساحت بقيه الله الاعظم تسليت گفت!
اين تظاهر كاملاً حرفه اي به سوگمندي و تاثر در حالي است كه در روزگار دولت و مجلس اصلاحات، هنگامي كه هاشم آغاجري عضو منحط سازمان مجاهدين دين را افيون توده ها خواند و تقليد از مرجعيت را به ميمون نسبت داد و رذيلانه تر از آن علناً به ساحت ائمه معصومين جسارت كرد، سازمان مجاهدين و نه اعضاي مجمع روحانيون (از خاتمي و موسوي خوئيني ها و كروبي گرفته تا انصاري و محتشمي و موسوي لاري و...) هيچ كدام نه غيرتشان جنبيد، نه آيه استرجاع خواندند و نه عناصر افراطي را از خويش راندند. همچنين زماني كه گنجي در برلين به ساحت امام خميني اهانت روا داشت، كسي از اين حضرات معترض نشد تا اينكه اين يار غار آغاجري و تاج زاده، اخيراً در آمريكا منكر امام زمان(عج) هم شد و باز هم از اردوگاه نفاق جديد صدايي بلند نشد!
جريان نفاق جديد به دنبال رسوايي زنجيره اي يك سال گذشته در خوش خدمتي به آمريكا و رژيم صهيونيستي، ايجاد آشوب و مقابله ديكتاتورمآبانه با جمهوريت و رأي مردم، ميدان دادن به گروهك ها براي شعار به نفع شيطان بزرگ و رژيم اشغالگر قدس، حذف اسلام از جمهوري اسلامي، آتش زدن عكس امام و اهانت به ولايت فقيه، و سرانجام جنايت بي سابقه حرمت شكني امام حسين عليه السلام در روز عاشورا كه منجر به تودهني بزرگ 9دي و 22 بهمن شد، قافيه را كاملاً باخته مي بيند و از اين جهت خيال مي كند آن همه رسوايي را مي توان با پنهان شدن پشت سر نوه امام و سوءاستفاده از حرمت وي به فراموشي بسپارد.

 روزها پاي اينترنت شب ها كابوس درازگوش تروا (خبر ويژه)

حاصل جمع «نزديكي به سالگرد انتخابات رياست جمهوري» و «ريزش مكرر نيروهاي فتنه سبز به ويژه پس از عاشورا و 22بهمن»، فشار عصبي شديد و رو به تزايدي را متوجه سازمان دهندگان فتنه كرده است. در اين ميان زبان و ديالوگ فتنه گران در فضاي اينترنت، اين اضطراب و افسردگي را بيشتر به رخ مي كشد.
آنچه اين اضطراب را تشديد كرده، نمايش مضحك اسب تروا در 22 بهمن با چند هفته تبليغات و پس از آن طنز چهارشنبه سوري و هياهو براي هيچ در روزگارگر و معلم و نمايشگاه كتاب است كه نوعي «جبريت كابوس» را براي عناصر آشوب طلب با كانون مديريت خارجي رقم زده است. اين طيف دغلباز تبليغاتي مدعي شده بودند كه چهاردهم خرداد نيز، شبانه مراسم سوت كشيدن و الله اكبر گفتن و... راه مي اندازند اما طبق معمول خبري نشد.
در واكنش به اين روند معكوس و كابوس وار بود كه محسن سازگارا يكي از 3 خالي بند معروف ضدانقلاب مدعي شد: اگر نتوانستيد الله اكبر بگوييد، صداهاي ديگري مثل بشقاب زدن و كاسه را هم مي توان به آن اضافه كرد اگر هم امكان تظاهرات فراهم نشد، مثل چهارشنبه سوري در محلات تمرين كنيد(!)
اما واقعيت تلخ تر از آن بود كه با لودگي امثال سازگارا، حتي پوزخندي بر لب هم قطاران بنشاند، چنان كه يكي از كاربران بالاترين ضمن انتشار عكس يك حباب كه با اشاره انگشت تركيده، نوشت: چرا كسي الله اكبر نگفت. غوغاي روز چهارده خرداد را سكوت شب شكست. چرا اين سكوت اين قدر معني دار مي شود؟ چرا از سكوت آن شب، دلم مي لرزد از حدس و گمان براي روزهاي پيش رو؟ امروز هم چه قدر سايت ها و صفحات ما بيشتر از هميشه شلوغ بود. چقدر بازار كري خواني داغ است. براي جنگ بايد كري خواند اما خود صحنه نبرد چه مي شود؟ چرا ساعت ده امشب هيچ كداممان نرفتيم روي پشت بام؟ چرا خبري از صداي تكبير نمي خوانم و نمي بينم؟
نويسنده قافيه باخته بالاترين مي افزايد: دلگيرم. روز را در صفحه مان شلوغ مي كنيم، دعوت مي كنم، تبليغ مي كنم، حتي قسم مي دهم، شب اندازه خاموشي بيشتر خودم را به روز قبل قياس مي كنم. مي خندانم و مي خندانم و غصه مي خورم. چرا دوست ندارم بدانم كه 22 خرداد هم بشود وصف تكبير آن شب. اگر نمي كنيم حرفي نيست، لااقل رجز نخوانيم برايش. اگر قرار است تغيير رفتار بدهيم پس لااقل خط قبلي را تبليغ نكنيم كه تماشاي خودمان در پايان روز براي خودمان سخت باشد. در اين شب لعنتي خيلي سؤال از خودم دارم.
يكي ديگر از نويسندگان سايت بالاترين با لحني فريبكارانه و شيادانه از خارج كشور نوشت: من اينجا فرياد مي زنم در فضاي مجازي (!) اين جا همه چيز عالي است. راحت مي توانم تهديد كنم، مسخره كنم. بيرون گود نشسته ام و مي گويم لنگش كن. مگر مي شود؟! از خودم شرمسارم (!) اين حقير خاك پاي شماست(!) كه به پشت بام مي رويد و خيابان مي رويد و كتك مي خوريد(!؟) هر گاه خيابان رفتيد و بر روي زمين افتاديد آب دهاني روي خاك بياندازيد كه من آنجا پيش شما نبودم. من شرمنده ام(!) .
اين متن با امضاي جعلي «مارلبورو»! منتشر شده است.

 هيلاري كلينتون همچنان در شوك بيانيه تهران (خبر ويژه)

همزمان با تقلاي از سر ناچاري آمريكا براي صدور قطعنامه اي سمبليك عليه ايران در شوراي امنيت، فقدان اعتماد به نفس و هراس از ديپلماسي ايران در اظهارات مقامات واشنگتن موج مي زند.
در آخرين مورد از اين اظهارات، هيلاري كلينتون وزيرخارجه اوباما گفت: انتظار مي رود ايران ظرف 24 تا 48 ساعت آينده بازي و ماجراجويي تازه را بر عليه تصويب تحريم ها آغاز كند(!)
وي كه عازم ديدار از چند كشور آمريكاي جنوبي بود افزود: ايران احتمالاً خواهد گفت صبركنيد، يك دقيقه صبر كنيد تا ببينيد ما چه مي كنيم.
وي گفت: ايران اخيراً بيانيه مبادله اورانيوم را با ميانجي گري تركيه و برزيل امضا كرد در حالي كه مي دانست ما خود را براي قطعنامه آماده مي كنيم.
تقلاي آمريكا براي صدور قطعنامه اي سمبليك و بي خاصيت در حالي است كه بيانيه چند هفته پيش تهران همچنان روي ميز است و امضاي آن ضربه حيثيتي و شوك ويرانگري به تمام تلاش هاي 9-8 ماه گذشته واشنگتن وارد كرد به نحوي كه براي اولين بار 3 عضو شوراي امنيت (تركيه، برزيل و لبنان) با موضع غيرمنطقي آمريكا مخالفت كرده و آن را مورد سرزنش قرار دادند.
پس از لولا داسيلوا و رجب طيب اردوغان، اكنون سعد حريري نخست وزير 14 مارسي لبنان است كه در اظهاراتي كم سابقه گفت: اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران از سوي واشنگتن، خودكشي سياسي است. به نوشته السفير حريري گفت: من ماه گذشته در جريان ديدار از واشنگتن ضمن مخالفت با تحريم ايران گفتم كه اين كار به منزله خودكشي است.
شايان ذكر است ابتكار ديپلماتيك جمهوري اسلامي در صدور بيانيه تهران آن قدر موثر بود كه نشريه آلماني دي سايت تاكيد كرد «ايران با بيانيه تهران ثابت كرد نه تنها منزوي نشده بلكه كشورهاي جنوب و غيرمتعهد را هم عليه آمريكا شورانده است». مجله نيوزويك هم براين باور است كه «عكس سه نفره احمدي نژاد، داسيلوا و اردوغان پس از امضاي بيانيه تهران، نه بيش از هزار مقاله بلكه به اندازه هزاران تن مقاله حرف با خود داشت و مقامات آمريكايي را آزار داد. اين عكس نشان داد هيچ كس از اوباما نمي ترسد و از اين رو همه به راحتي به صف دشمنان آمريكا مي پيوندند. رژيم جمهوري اسلامي مثل كره شمالي نيست كه در دنيا منزوي شود. نه تنها برزيل و تركيه بلكه 118 كشور غيرمتعهد از برنامه هسته اي ايران حمايت مي كنند».
همچنين چند روز پيش مقارن با تحليل روزنامه وال استريت ژورنال كه تصريح مي كرد «اوباما افكارعمومي آمريكا را احمق فرض كرده كه از پيروزي ديپلماتيك بر ايران سخن مي گويد» ژنرال كالين پاول وزير خارجه دولت بوش (و حامي انتخاباتي اوباما!) اعلام كرد «ملت ايران، ملتي ريشه دار و با ذكاوت است كه از پس تحريم ها برمي آيد و اين كشور داراي سابقه تاريخي را نمي توان تحريم و منزوي كرد».
انبوهي از اين تحليل ها كه طي هفته هاي گذشته در رسانه هاي آمريكايي و غربي منتشر شد، روشن مي كند كه چرا خانم كلينتون بدون اعتماد به نفس و از سر اضطراب و ترس درباره ابتكارات ايران سخن مي گويد.

 عجله جرس براي اعدام عاملان رسوايي فتنه (خبر ويژه)

سايت وابسته به حلقه ماسوني لندن از احتمال اعدام سران فتنه خبر داد.
جرس به نقل از شنيده ها(!) مدعي شد جمهوري اسلامي در حال تمهيد فضا براي دستگيري، مجازات و اعدام كساني است كه سران فتنه ناميده مي شوند.
سناريوسازي اخير حلقه فراري لانه كرده در لندن، به وضوح از مرگ سران فتنه حكايت مي كند.
سناريوسازان پس از يك سال بهره برداري از سران فتنه كه نوعي سر به سنگ كوبيدن و انتحار سياسي بود، اكنون معتقدند كه اين افراد ديگر برگ سوخته محسوب مي شوند و تقلاي بيشتر آنها صرفاً به ريزش بيشتر نيروها در جبهه فتنه گران منجر مي شود. بنابراين مرده سران فتنه اكنون بيشتر از زنده بي خاصيت بلكه زيانبار آنها مي ارزد!
جمهوري اسلامي با وجود قدرت برخورد و مجازات سران فتنه، اين فرصت را به آنها داد كه يا توبه كنند و خود را از كام جريان سياسي كفتار مسلك بيرون بكشند يا اينكه با تداوم شتاب در بيراهه، رسوايي را به غايت برسانند و شناخت عميق تر افكار عمومي را باعث شوند. به نحوي كه از روز قدس (شهريور ماه) سال گذشته تا به امروز، ايستگاه به ايستگاه، ماهيت واقعي منافقين جديد براي مردم بيشتر روشن شده است.
با اين اوصاف، زنده و آزاد سران ورشكسته فتنه به نفع كدام جريان است و مرده آنها به نفع چه محافلي است. از نگاه جمهوري اسلامي مرده متعفن را دوباره نمي كشند!

 درگيري با نفوذ دموكراتيك ايران در منطقه اشتباه راهبردي آمريكاست (خبر ويژه)

مشاور شوراي امنيت ملي آمريكا در دولت بوش گفت: ايران از زمان كنار رفتن اصلاح طلبان و روي كار آمدن احمدي نژاد توانست اعتبار و نفوذ خود را در منطقه خاورميانه افزايش دهد.
به گزارش پايگاه اينترنتي «ريس فور»، فلينت لورت با اشاره به اشتباهات استراتژيك آمريكا در رابطه با حماس و فلسطين تصريح كرد: اوباما نبايد اشتباه مبتني بر اعمال فشار را در مورد ايران تكرار كند.
وي درباره اين اشتباهات اظهار داشت: آمريكا و اروپا به شكل قابل ملاحظه اي از محاصره غزه حمايت مي كنند. آنها از منظر غيراخلاقي معتقدند تحميل رنج و درد بر مردم غزه سبب مي شود كه آنها از حماس روي گردان شوند و با آن مخالفت مي كنند.
فلينت لورت گفت: پس از پيروزي حماس در انتخابات سال 2006 فلسطين كه با حضور ناظران بين المللي برگزار شد، آمريكا و اروپا با به رسميت نشناختن اين پيروزي و عدم تعامل با حماس مرتكب يك اشتباه استراتژيك شدند.
آمريكا و اروپا فعالانه تلاش كردند تا با تخريب و تضعيف دستگاه حاكميت مشروع فلسطين از چهره هايي در فلسطين حمايت كنند كه تمايل بيشتري براي سازش و تطابق با اسرائيل داشتند. اكنون، با حمله اسرائيل به كشتي آزادي شاهد پيامدهاي ژئوپوليتيك رويكرد آن وقت اروپا و آمريكا هستيم. بايد گفت كه اين اقدام اسرائيل و اقدامات بعدي او در آينده ناشي از اشتباه استراتژيكي است كه اروپا و آمريكا در به رسميت نشناختن حماس در سال 2006 مرتكب شدند.
لورت افزود، دومين نكته ايران است. در دهه گذشته، به ويژه از زمان انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران در سال 2005، ايران توانست تا حدود زيادي اعتبار و نفوذ خود را در منطقه افزايش دهد و فاتحاني همچون حزب الله در لبنان، احزاب اسلامي در عراق و حماس در فلسطين را به متحدان و هم پيمانان خود در عرصه هاي مختلف منطقه اي تبديل كند اما آمريكا همان گونه كه نسبت به تحركات و پويش هاي عرصه سياست فلسطين دچار بدفهمي هم شده، موفق به شناخت پويش هاي عرصه سياست ايران هم نشد. احمدي نژاد و ساير رهبران ايران هم در ايران و هم در ساير كشورهاي منطقه از مشروعيت و حمايت مردمي چشمگيري برخوردارند، زيرا در جهت نياز و منافع مردم به يك رهبري استراتژيك گام بر مي دارند.
وي گفت: متأسفانه، دولت اوباما با اين اميد كه اعمال فشارها، مردم ايران را از دولت احمدي نژاد و شايد كل نظام جمهوري اسلامي روگردان سازد، كوشيده تا مدل غزه را در مورد ايران اجرا كند اما، بايد گفت كه اين سياست دستكم يك اشتباه استراتژيك است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14