(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 15 تير 1389- شماره 19687

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بازي با مرزها (يادداشت روز)
پيام تسليت احمدي نژاد
رهبر معظم انقلاب : آيت الله فضل الله براي جمهوري اسلامي ياوري با اخلاص بود
حضور رؤساي جمهور ايران و تركيه در نشست دي8
كارت ملي (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
مثل هميشه هوشمندانه (نكته)
علاء الدين بروجردي: اتحاديه اروپا بازنده اصلي تشديد فشارها عليه ايران است
حضور هيئت ايراني در مراسم تشييع علامه فضل الله
دورخيز آقاي معاون براي ثبت نام در كتاب ركوردهاي گينس (خبر ويژه)
يورش تروريست هاي صهيونيست به شخصيت عالم مجاهد سيد محمدحسين فضل الله (خبر ويژه)
ديگه نمي شه رو ديوار موسوي و كروبي يادگاري نوشت (خبر ويژه)بازي با مرزها (يادداشت روز)

اواخر سال گذشته يعني زماني كه حركت هاي خياباني جريان فتنه آرام آرام فروكش كرد و به اصطلاح فضاي امنيتي پايان يافت، روشن بود كه طراحان فتنه تلاش خواهند كرد آنچه را كه از كف خيابان جمع شده به درون سيستم سياسي منتقل كنند. در زمستان 88 حتي طرف هاي خارجي هم فهميده بودند كه بايد از خيابان هاي تهران قطع اميد كنند و اميدوار باشند كه درون نظام واقعه اي شكل بگيرد. يك منبع غربي همان ايام در جمله اي كه مي توان آن را به عنوان يك كلمه قصار به ياد نگهداشت، نوشت: «آنچه درون حكومت ايران مي گذرد، از آنچه كف خيابان هاي تهران مي گذرد بسيار مهم تر است». اين وضعيت بويژه زماني جدي تر شد كه آنچه پيش از اين موج دوم فتنه ناميده ايم يعني تلاش موسوي، كروبي و خاتمي براي حركت به سمت طبقه محروم، تبديل شدن به سخنگوي آنها و نهايتا به خيابان كشاندن آنها در فرصت هاي معين، شكست خورد. در روزهاي 11 و 12 ارديبهشت (روز كارگر و روز معلم) معلوم شد كه جريان فتنه طبقه متوسط را از دست داده اما طبقه محروم را به دست نياورده است، و فتنه به جاي اينكه به تعبير يكي از پرده نشينان اصلاح طلب از شمال تهران به جنوب آن منتقل شود در همان شمال شهر مرده است.
اين نوشته بنا ندارد بحث هاي مفصل قبلي در مورد چرايي از دست رفتن سرمايه اجتماعي فتنه در زماني كوتاه را تكرار كند، بلكه غرض اين است كه سوال كنيم اكنون آيا همه چيز تمام شده يا اينكه دوران هاي دشوارتر و حساس تري در پيش است؟ هرگونه پاسخ به اين سوال را بايد از تاكيد بر اين واقعيت آغاز كرد كه مجموعه افرادي كه در سال 88 سران فتنه خوانده مي شدند اكنون ديگر به لحاظ سياسي موجوداتي مرده و تمام شده محسوب مي شوند كه كاري بيش از صدور بيانيه و ملاقات هاي ملال آور با جمع هاي ثابت از آنها ساخته نيست و همه اميد و آرزويشان اين است كه به نحوي حتي اگر شده با دست زدن به انتحار سياسي در سرخط خبرها قرار بگيرند. در واقع جريان فتنه اكنون فقط داراي نوعي حيات رسانه اي است كه آن هم جز بازتوليد مداوم و صدها باره يك سري گزاره هاي نخ نما شده محتوايي ندارد. بنابراين طبيعي است كه فرض كنيم از چنين موجوداتي نمي توان انتظار «طراحي سياسي» داشت و طراحي جديد هم اگر وجود داشته باشد در جاي ديگري -يعني همان جايي كه فتنه 88 را در سطح كلان طراحي كرد- در حال شكل گيري است.
اكنون مجموعه اي از اطلاعات وجود دارد كه نشان مي دهد به واقع طراحي هاي جديدي در كار است. اگر بخواهيم مجموعه آنچه را كه اكنون در ذهن كانون هاي بيروني اداره كننده جريان فتنه مي گذرد و آنها را با واسطه هايي به عنوان «دستور العمل» به داخل منتقل مي كنند در يك جمله خلاصه كنيم اينطور مي شود گفت كه استفاده از «ظرفيت هاي درون نظام» براي ايجاد تنش هاي سياسي و جلوگيري از استقرار كامل آرامش در كشور اصلي ترين دستور كار اين كانون هاست. تحليل خفته در پس اين طراحي جديد اين است كه تنها در شرايطي كه اختلاف هاي دروني در ميان نهاد هاي مختلف نظام از حدود طبيعي فراتر برود و اختلاف نظرها تبديل به مخاصمه شود، فضا براي موثر شدن اقدامات بيروني در حال انجام براي احياي فتنه فراهم خواهد شد، در غير اين صورت و در شرايطي كه فضاي سياسي در داخل ايران كنترل شده باشد و همه چيز حتي اختلافات «در مجراي طبيعي» خود قرار داشته باشد (و حل و فصل شود)، آن وقت هيچ اميدي نيست كه «شارژ هاي بيروني» افاقه اي بكند.
اگر بخواهيم دقيق تر بحث كنيم موضوع از اين قرار است كه نوعي اراده براي تحميل تنش دائمي به صحنه سياسي كشور به بهانه هاي مختلف و بحراني نگهداشتن مستمر روابط كاري ميان نهادهاي نظام وجود دارد تا اين اختلاف ها خود به عنوان زمينه و بستري براي موثر واقع شدن فشارهاي بيروني عمل كند. اين در زمره بديهيات است كه نهاد هاي مختلف نظام مي توانند در چارچوب اختيارات خود تصميم هايي بگيرند و مي توانند درباره تصميم هايي كه مي گيرند با هم اختلاف داشته باشند. اين هم واضح است كه براي مديريت چنين اختلاف هايي مكانيسم هايي طبيعي و البته قدرتمند درون ساختار حقوقي نظام تعبيه شده كه در طول 30 سال گذشته همواره قادر بوده در مواقع لزوم با سرعت و قاطعيت وارد عمل شود و به بحث ها و اختلاف ها فيصله بدهد. اكنون تصور كنيد كه كساني -ولو به نيت خير- بخواهند هر مسئله اي را كه احساس مي كنند در آن قدرت مانور دارند يا از برجسته شدن آن نفعي عايدشان مي شود، بدل به «مسئله اول كشور»كنند و به روش هايي خارج از روال هاي تعريف شده هر روز سوژه هايي براي مخاصمات و دلخوري هاي بيشتر فراهم آورند و بدتر از همه كار را به جايي برسانند كه مسئولان كشور كه علي القاعده بايد مسائل خود با يكديگر را پشت درهاي بسته حل كنند، در رسانه ها با هم به بحث و جدل بپردازند و پشت سر هم عليه يكديگر بيانيه هاي تند و تيز صادر كنند. فقط در اين فضاست كه دشمن خارجي احساس خواهد كرد فضاي لازم براي عملي كردن كينه توزي هاي از پيش طراحي شده خود عليه كشور را در اختيار دارد و مي تواند روي به هم ريختگي فضاي سياسي داخل ايران به عنوان يك عامل كمكي در كنار فشار خارجي حساب كند.
اين پروژه اي است كه بويژه فضاي داخلي جريان اصولگرا و روابط ميان اضلاع آن را هدف گرفته است. حتي آن بخش از جريان همراه با فتنه هم كه هنوز در گوشه و كنار نهادهاي نظام حضور دارد بيش از هر چيز به اين اميد بسته كه روابط ميان اصولگرايان از كنترل خارج شود و سرچشمه هايي جديد براي رو در روي هم ايستادن كساني كه علي القاعده و تا آنجا كه به اصول مربوط مي شود در يك جبهه قرار دارند ايجاد شود. اگر به تحليل هايي كه همين حالا از جانب رسانه هاي مرتبط با دستگاه هاي غربي سياستگذار در امور ايران منتشر مي شود، مراجعه كنيم به سرعت روشن مي شود كه طرف غربي انتظار دارد اين به هم ريختگي و عدم تعادل 1- منجر به اين شود كه نظام در مورد امور مهم -مثلا پرونده هسته اي- قادر به اتخاذ تصميمات قاطع و به موقع نباشد و اجماع سياسي براي شكل گيري چنين تصميم هايي براي هميشه از دست برود. 2- علاوه بر اين توقع دارند كه دعواهاي سياسي پي در پي و عموما بي حاصل مردم را نسبت به جامعه سياسي دلسرد و بلكه بدبين كند و تصميم هاي بزرگ در امور مرتبط با امنيت ملي ديگر اجماع مردمي كافي را هم پشت سر خود نداشته باشد و نهايتا 3- «مجادله محوري» در سياست ورزي، عرصه را بر بزرگان نظام تنگ كند و آنها ناچار شوند براي جمع كردن فضا برخي از خطوط قرمز خود را در حيطه داخلي و خارجي زير پا بگذارند يا تعديل كنند.
به قطعنامه 1929 و تحريم هايي كه بلافاصله بعد از آن به طور يك جانبه توسط اروپا و امريكا عليه ايران اعمال شد نگاه كنيد. حتي يك تحليلگر غربي هم نيست كه ادعا كند يا حتي اميد داشته باشد شوخي هايي از اين دست قادر به متوقف كردن برنامه هسته اي ايران يا ايجاد حداقلي از تاثير بر اراده هاي پيش برنده آن باشد. اساسا 1929 براي برنامه هسته اي ايران صادر نشد. اين قطعنامه صادر شد فقط به اين دليل كه غربي ها اميد داشتند اولا مردم را دچار تنگناهايي كند و در مقابل نظام قرار دهد و ثانيا درون جامعه سياسي كشور با مجادلات و دلخوري هاي باقي مانده از زمان انتخابات و بحث هاي اختلافي كه مدتي است هر روز از گوشه اي سر بر مي آورد گره بخورد و نهايتا با ايجاد آشفتگي هاي جديد سياسي و اجتماعي و تشديد آشفتگي هاي پيشين، نظام را وادار به تغيير رفتار خود در مورد مسائل مرتبط با امنيت ملي بكند. از جنبه اجتماعي و رفتار مردم كه اتفاق خاصي نيفتاد چون اساسا 1929 قادر نيست فشاري بر مردم عادي ايران تحميل كند و بلكه آنها را در عداوت با غرب جازم تر كرده است. مي ماند جامعه سياسي كه بي راه نيست اگر بگوييم از ديد غرب مجريان اصلي قطعنامه در داخل ايران درون آن قرار دارند طوري كه اگر خواص سياسي فقط براي مدتي در مقابله جويي علني با يكديگر احتياط كنند و مقابله بادشمن را بر پرخاش جويي عليه يكديگر ترجيح بدهند؛ در كوتاه زماني معلوم خواهد شد قطعنامه به واقع كاغذپاره اي بيش نبوده است.
اصولگرايان بايد بيش از هر وقت ديگري مراقب باشند و اشتباهي را كه برخي از آنها در سال هاي 87 و 88 مرتكب شدند دوباره تكرار نكنند. آن اشتباه اين بود كه در حالي كه حق آشكار و مرز ميان دوست و دشمن واضح بود به دليل پاره اي دلخوري ها -كه بعضي از آنها به حق هم بود- حاضر به شفاف كردن ديدگاه هاي خود و ايستادگي صريح در مقابل جبهه باطل نشدند و همين موجب شد دشمن به طمع بيفتد و با بسيج همه امكانات خود فتنه 88 را سازمان بدهد. آن ماجراها مي تواند دوباره تكرار شود و به نتيجه اي مشابه بينجامد. اكنون روشن است كه كشور به هيچ چيز بيش از آرامش نياز ندارد و اگر كساني همه هم خود را بر تنش آفريني قرار داده باشند، سليقه خود را به ضابطه ها ترجيح بدهند و عمدا بخواهند در ذهن مومنين جاي دوست و دشمن را عوض كنند، بايد در خيرخواهي آنها ترديد كرد.
مهدي محمدي

 پيام تسليت احمدي نژاد

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهورنيز در پيام هاي جداگانه اي رحلت علامه سيدمحمد حسين فضل الله را به بيت مكرم اين مرجع و رئيس جمهور لبنان تسليت گفت.
متن پيام رئيس جمهور بيت مكرم اين مرجع به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيت مكرم مرحوم علامه سيد محمدحسين فضل الله
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ارتحال علامه سيدمحمد حسين فضل الله فقيه وارسته و عالم مجاهد و آزاديخواه موجب تأسف و تألم شديد گرديد و بي ترديد فقدان اين مرجع تقليد عاليقدر ثلمه اي براي حوزه هاي ديني محسوب مي شود.
اينجانب اين ضايعه بزرگ را به ساحت مقدس حضرت بقيه الله الاعظم امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامي، مراجع و علماي عظام، امت اسلامي و به ويژه مردم مبارز و انقلابي لبنان تسليت عرض نموده و از حضرت احديت براي آن فقيد سعيد، علو درجات و رضوان الهي و براي بيت شريف ايشان صبر و اجر و عزّت و بقاء مسألت مي نمايم.
رئيس جمهوري اسلامي ايران
منوچهر متكي ،وزير امور خارجه كشورمان نيز در پيام هاي جداگانه اي به شخصيت ها و مقامات لبناني، درگذشت علامه فضل الله را تسليت گفت.

 رهبر معظم انقلاب : آيت الله فضل الله براي جمهوري اسلامي ياوري با اخلاص بود

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي در پيامي، رحلت علامه فضل الله را تسليت گفتند.
متن اين پيام به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
رحلت عالم مجاهد آيت الله آقاي حاج سيدمحمّدحسين فضل الله رحمه الله عليه را به بيت شريف فضل الله و همه ارادتمندان و دوستداران آن مرحوم در لبنان و جوامع لبناني تبار در آفريقا و آمريكاي لاتين، و به عموم شيعيان لبنان تسليت مي گويم. اين عالم بزرگوار و سختكوش، در عرصه دين و سياست، شخصيتي اثرگذار بود و لبنان تا سالهاي طولاني، خدمات و بركات او را از ياد نخواهد برد. مقاومت اسلامي لبنان كه داراي حق عظيمي بر امت اسلامي است در همه عمر با بركت خود، مشمول حمايت و همكاري و كمك اين روحاني مجاهد بود، ايشان همچنين براي جمهوري اسلامي ياوري با اخلاص و صميمي به شمار مي رفت و در همه دوران سي ساله همواره در زبان و عمل، وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي به اثبات رسانيد.
از خداوند متعال مسألت مي كنم كه رحمت و مغفرت خود را بر روح اين سيد شريف و عزيز نازل فرمايد و او را با اجداد طاهرينش محشور نمايد.
سيد علي خامنه اي
14تير1389

 پنج شنبه صورت مي گيرد حضور رؤساي جمهور ايران و تركيه در نشست دي8

وزارت امور خارجه نيجريه اعلام كرد كه رؤساي جمهور ايران و تركيه در نظر دارند در هفته جاري در نشست كشورهاي در حال توسعه (D8)، در نيجريه حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «اوزو انووبو» «سخنگوي وزارت امور خارجه نيجريه در بيانيه اي اعلام كرد كه «محمود احمدي نژاد» و «عبدالله گل» در نظر دارند در نشست كشورهاي در حال توسعه (D8) كه قرار است پنجشنبه هفته جاري در «آبوجا» پايتخت نيجريه برگزار شود، حاضر شوند.
براساس اين گزارش، گروهD8 شامل بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان و تركيه مي شود و به جز كشور ميزبان، ديگر كشورهاي درحال توسعه حضور خود را با نخست وزيران يا ديگر وزراي خود به نمايش مي گذارند.
نيجريه روز گذشته رياست دو ساله دوره اي اين گروه را از مالزي بر عهده گرفت و «مارتين اوهومويبهي» دستيار وزير امورخارجه نيجريه در نشستي كه قبل از نشست روز پنجشنبه برگزار شد، گفت: رياست نيجريه متعهد مي شود كه چالش هايي كه متوجه اين سازمان است به طور مؤثر مورد خطاب قرار گيرد. گروهD8 در سال 1997 تأسيس شد تا همكاري اقتصادي و اتحاد را در ميان اعضاي اين گروه تقويت كند.
متكي به ابوجا رفت
در همين رابطه منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان بامداد روز دوشنبه به منظور شركت در اجلاس شوراي وزيران امورخارجه هشت كشور در حال توسعه اسلامي موسوم به دي هشت تهران را به مقصد «ابوجا» پايتخت نيجريه ترك كرد. نشست شوراي وزيران امورخارجه دي هشت روز سه شنبه در ابوجا بيانيه نهايي اجلاس را براي تصويب در هفتمين نشست سران مورد بررسي قرار خواهند داد.
ارتقاء همكاري در حوزه انرژي، حمل و نقل، گردشگري، بانكداري، توسعه و ايجاد موسسات مالي مشترك، علوم و فناوري، كارگران مهاجر، سرمايه گذاري ميان اعضا و نقشه راه، همكاري اقتصادي از جمله دستور كارهاي اجلاس دي هشت مي باشد.
وزير امورخارجه كشورمان همچنين در نشست شوراي وزيران طي ايراد يك سخنراني مواضع و راهكارهاي پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران به منظور ارتقاء سطح همكاري ها ميان كشورهاي گروه دي هشت را تشريح خواهد كرد.
 كارت ملي (گفت و شنود)

گفت: برخي از افراد نزديك به سران فتنه از سردرگمي و سرخوردگي شديد آنها خبر مي دهند.
گفتم: يعني موسوي و خاتمي و كروبي نمي توانستند بفهمند در قد و قواره اي نيستند كه بخواهند با اسلام و انقلاب و نظام مقابله كنند؟!
گفت: آمريكا و اسرائيل و انگليس با وعده ثروت و قدرت آنها را به ميدان فرستادند.
گفتم: بايد مي فهميدند خيلي كوچكتر از آن هستند كه بتوانند در مقابل توده هاي عظيم و پاكباخته اين مرز و بوم قد علم كنند.
گفت: حالا بدجوري به جيليز و ويليز افتاده اند.هم هويت خود را از دست داده اند و هم كوهي از وطن فروشي و خيانت روي دوش خود گذاشته اند.
گفتم: يارو كه ديده بود بعضي ها كارت بانكي به دستگاه خودپرداز مي دهند و پول مي گيرند، به طمع افتاد و كارت ملي خودش را به دستگاه داد و بعد پاي دستگاه نشسته و به دستگاه التماس مي كرد و مي گفت؛ ببخشيد، اشتباه كردم! پول نميدي، نده، لااقل كارت ملي رو پس بده!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ اي كاش به پرونده آشوبگران نيز كه بسيجيان و مردم عادي را به شهادت رسانده و يا مجروح كردند همچون عوامل كهريزك رسيدگي مي شد.
9880---0916
¤ مقابله با فرقه هاي منحط و ضاله كه متاسفانه در سالهاي اخير گسترش زيادي به خصوص در بين برخي جوانان ساده دل و كوته فكر و زودباور داشته است با انجام كارهاي صحيح فرهنگي و جوان پسند و دلسوزانه، وظيفه مهم و سنگيني است كه براي نجات آينده جوانان و كشور بايد با استفاده از همه امكانات تبليغاتي و ارشادي و علمي دقيق و غني اسلامي انجام شود.
محمود بليغان از اصفهان
¤ طرح برخورد با اراذل و اوباش بسيار شايسته است اما همزمان بايد طرح ممنوعيت خريد و فروش ابزار و وسايل خطرناكي مثل قمه و... در مراجع ذيربط تصويب و اجرا شود تا جامعه ايمن تري داشته باشيم.
2173---0912
¤ من در دوره نهم و دهم انتخابات رياست جمهوري به آقاي احمدي نژاد راي داده ام و پشيمان هم نيستم ولي بعضي موضع گيري ايشان مثلا در مورد حجاب مورد تاييد ما نيست.
0883---0914
¤ چرا مسئولين فرهنگي و انتظامي سنندج فكري براي بي حجابي افسارگسيخته اين شهر نمي كنند؟
4606---0936
¤ در مورد معوقه بازنشستگان سال 86 مسئولين چه وقت اقدام خواهند كرد؟
6580---0918
¤ تكليف سهام عدالت كساني كه به خانواده ها اضافه مي شوند چه مي شود؟
0185---0911
¤ مگر ديوان عدالت اداري تحت امر رئيس محترم قوه قضاييه نيست؟ چطور براي يك كار كوچك پاسخ مي دهند بايد يكسال تا يكسال و نيم صبر كنيد؟!
پيكر
¤ از معاونت نيروي انساني رئيس جمهور سؤال شود كه چرا مشكل تغيير وضعيت نيروهاي قراردادي كار مشخص را پيگيري و حل نمي كنند در صورتي كه سابقه خدمتي اكثر آنها از حق التدريسي ها بيشتر است.
3563---0915
¤ از مسئولين ذيربط درخواست مي شود نسبت به پرداخت سود سهام عدالت مددجويان بهزيستي استان قم اقدام شود.
4018---0912
¤ چرا مسئولان نسبت به جانبازان زير 25% بي توجه هستند؟ برادرم 26سال است كه با چند تركش در پايش مجبور است كار بدني سخت انجام دهد به همين علت مدتي است كه خانه نشين شده و حقوق كافي به آنها داده نمي شود، وام جانبازي نيز به آنها نمي دهند.
2066---0911
¤ از مسئولين ناجا و شهرداري درخواست مي شود نسبت به جمع آوري معتادين و كارتن خوابهاي زير پل و زيرگذر ميدان امام حسين(ع) تهران اقدام نمايند كه هر روز هنگام عبور از اين مسير مناظر بسيار زشتي را شاهد هستيم.
4039---0912
¤ از وزير محترم راه و ترابري درخواست مي شود نسبت به دريافت عوارض ، تعريف مشخصي ارايه نمايند تا شاهد دريافت عوارض متعدد از خودروهاي در حال عبور نباشيم. در اتوبان رشت- قزوين دو عوارضي 300 توماني و 1500توماني وجود دارد كه منطقي به نظر نمي رسد.
نيك پور
¤ بيش از بيست روز است كه شبكه 4 سيماي ابهر قطع شده و كسي هم پاسخگو نيست از مديران سيما تقاضا مي شود نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
0563--0912
¤ چند روز است كه آب اكثر مناطق شهر مسجدسليمان قطع شده است و متأسفانه كسي پاسخگو نيست. از مسئولين امر انتظار مي رود نسبت به حل موضوعاتي از اين دست كه بسيار حياتي است سريع وارد عمل شوند.
9502--0916
¤ در بخش هنر و ادبيات نسبت به معرفي فيلم هاي جديد وميزان فروش آنها اطلاع رساني كنيد.
7500--0935
¤ تلفن روستاي گيلان كتيه طارم علياي استان زنجان بيش از سه هفته است كه در برخي اختلال، برخي جابجا و برخي نيز قطع گرديده و زندگي مردم را مختل نموده است از مسئولين مخابرات استان براي رفع مشكل استمداد مي طلبيم.
جمعي از اهالي روستا
جوابيه روابط عمومي ناجا
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 25/2/89 روزنامه تحت عنوان «اجراي طرح امنيت اخلاقي در كرج» به اطلاع مي رساند: فرماندهي انتظامي استان تهران اعلام نموده طرح پاكسازي منطقه با حضور سه اكيپ از كاركنان زن و ده اكيپ خودرويي به صورت مستمر اجراگرديده كه به تعدادي از افراد بدحجاب تذكر لساني و تعدادي ديگر نيز با ارجاع به كلانتري ارشاد لازم داده شد و طرح همچنان ادامه خواهد داشت.»
جوابيه روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 21/2/89 با عنوان «فرهنگيان تعهد خدمتي در مناطق محروم درخواست دريافت كارت پايان خدمت خود را دارند» به اطلاع مي رساند:
اقدام فوق در اجراي بند ج شماره 13 قانون بودجه سال 1389كل كشور كه ناظر بر ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است، صورت مي گيرد ليكن به منظور مستثني نمودن متعهدين خدمت كه تعهد اوليه استخدامي خود را به طور كامل ايفاء نموده اند و متقاضي صدور كارت معافيت مي باشند توسط اين وزارتخانه پيش نويس اصلاحيه ماده 19 قانون مزبور تهيه گرديده كه در صورت موافقت مقام عالي وزارت، مراحل تصويب قانوني آن طي خواهد شد. بنابراين تا زماني كه اصلاحي در ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، صورت نگرفته است، افراد ذي نفع هنگام دريافت كارت معافيت بايد وفق قانون بودجه كل كشور، مبالغ مربوطه را پرداخت نمايند.
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ مطلب مندرج در شماره مورخ 25/3/89 روزنامه با عنوان «خاموشي معابر» در محدوده بزرگراه آزادگان كه در ستون ارتباطات مردمي درج شده است به آگاهي مي رساند: حسب پيگيري هاي بعمل آمده به آگاهي مي رساند با توجه به تغييرات فيزيكي ايجاد شده در اتوبان آزادگان مراحل اجرايي برقراري روشنايي معابر بزرگراه مذكور حدفاصل پل بسيج تا پمپ گاز خيابان شهرزاد، با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال خاتمه و حداكثر تا نيمه اول تير سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد و مراحل اجرايي برقراري روشنايي در فاز بعدي از حد فاصل خيابان شهرزاد تا خيابان شهيد رجايي با اعتبار بالغ بر دو ميليارد و ششصد ميليون ريال در حال اجرا وطبق برنامه زمانبندي در بهمن سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

 مثل هميشه هوشمندانه (نكته)

رهبر معظم انقلاب با اقدامي مثل هميشه، هوشمندانه و ارسال دو نامه جداگانه براي آقايان هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و احمدي نژاد به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به چالش پديد آمده درباره دانشگاه آزاد كه مجادلات و گفت وگوهاي فراوان- و به قول معظم له غيرلازمي- را درپي داشت خاتمه دادند. توضيح آن كه بعد از مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ اساسنامه جديد و اصلاح شده دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه با اعلام آن كه تصميم به وقف دانشگاه آزاد گرفته و توليت مالكانه آن را نيز براي خود محفوظ مي داند! از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجتناب ورزيدند، اعلام اين تصميم از سوي هيئت مؤسس در حالي بود كه اولاً؛ مطابق قانون، اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تمامي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي الزامي است و مجلس و دستگاه قضايي نيز حق مداخله در آن را ندارند و ثانياً؛ دانشگاه آزاد يك نهاد ملي و اموال و دارايي هاي آن متعلق به بيت المال است و وقف آن هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ مصداق با موانع جدي قانوني و شرعي روبروست. اجتناب هيئت مؤسس دانشگاه آزاد از اجراي مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از يكسو و اصرار اين شورا بر اجراي مصوبه از سوي ديگر به چالشي بارها گسترده تر از آنچه واقعا هست تبديل شده و درباره آن به گونه اي بزرگنمايي مي شد كه گويي اصلي ترين مسئله اين روزهاي كشور است.
در اين ميان، دستگاه عريض و طويل تبليغاتي دشمن نيز، كه آرامش و روال عادي امور در ايران اسلامي را با عمليات رواني گسترده خود براي اثربخشي قطعنامه اخير شوراي امنيت و تحريم هاي آمريكايي و اروپايي در تناقض مي ديد با همه توان در اين شيپور مي دميد. توضيح آن كه آمريكا و متحدانش انتظار داشته و دارند كه با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي مصوب كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا، روال امور در ايران اسلامي با موانع جدي روبرو شده و چرخه حركت جاري نظام مختل شود. اين خواسته دشمن اما نه فقط تحقق پيدا نكرد، بلكه هر از چند روز شاهد افتتاح يك پروژه عظيم صنعتي و اجراي طرح هاي فراوان در عرصه هاي گوناگون بوده اند، تا جايي كه علاوه بر رسانه هاي غربي و منطقه اي، برخي از طراحان و دست اندركاران پروژه تحريم نيز علي رغم ميل باطني خود، عصبانيت خويش از روال عادي امور در جمهوري اسلامي ايران را پنهان نكرده و بعضاً با اعتراف به بي اثر بودن تحريم ها، ضرورت باز كردن باب مذاكره با ايران اسلامي را پيش كشيده اند كه اخبار و گزارش هاي آن طي چند روز اخير در كيهان آمده است. به عنوان مثال، روزنامه آلماني «دي سايت» با اشاره به روال عادي امور در ايران - بعد از تحريم ها- خانم مركل صدراعظم آلمان را به تمسخر گرفته و نوشت، مدتهاست كه به بي نتيجه بودن اينگونه اقدامات عليه ايران عادت كرده ايم و روزنامه آمريكايي واشنگتن پست با اعتراف به بي اثر بودن تحريم ها و ادامه چرخه عادي امور در ايران، نوشت «مي دانستيم كه قطعنامه تاثيري ندارد، اين قطعنامه براي حمايت از اپوزيسيون صادر شده است»! و روزنامه لس آنجلس تايمز، با ملامت دولت اوباما نوشت «تنها نتيجه اقدام اخير آمريكا عليه ايران-تحريم ها- بحران اقتصادي براي آمريكا و متحدانش است» روزنامه اسرائيلي جروزالم پست نيز عصبانيت خود را از بي تاثير بودن تحريم ها و ادامه جريان عادي امور در ايران، پنهان نكرده و اعلام كرد «خطاي بزرگي است اگر تصور شود اين تحريم ها برنامه هسته اي و چرخه امور ايران را مختل خواهد كرد» و...
بديهي است كه در اين حال و هوا و در شرايطي كه دشمن از ناكامي خود در پروژه تحريم آسيب ديده است، تبديل ماجراي دانشگاه آزاد به مسئله اصلي كشور و بزرگنمايي درباره آن، سوژه سازي براي عمليات رواني دشمنان بيروني خواهد بود و يا دستكم آن كه به عمليات تبليغي رواني آنان كمك مي كند.
رهبرمعظم انقلاب در اقدام هوشمندانه خويش صورت مسئله را از آنچه مورد نياز دشمن بود به آنچه واقعاً بايد باشد تغيير دادند و موضوع را از يك چالش كه ضمن كمك به عمليات رواني دشمن، مي توانست شكاف عميق در داخل كشور را القاء كند به بستر حقوقي و قانوني منتقل فرمودند. ايشان در دو نامه جداگانه خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني
- رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد- و آقاي احمدي نژاد
-رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- ضمن تاكيد بر قانوني بودن مصوبه شورا خواستار توقف اجراي آن شدند و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد را نيز از تصرف مبني بر وقف دانشگاه آزاد بازداشتند.
و اما، ماجرا به اين دو دستور ختم نمي شود، بلكه حضرت آقا بررسي درباره امكان شرعي و قانوني وقف دانشگاه آزاد را نيز به هيئتي از متخصصان فقهي و حقوقي سپردند كه تصميم نهايي درباره دانشگاه آزاد و چالش ميان هيئت مؤسس دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكول به ارائه نظر هيئت ياد شده خواهد بود. اين هيئت موظف شده است در فرصتي محدود و بدون فوت وقت، نظر نهايي خود را با استناد به مباني فقهي، موازين حقوقي و قوانين جاري اعلام كند. بديهي است اعلام نظر اين هيئت پايان ماجرا خواهد بود، چرا كه رهبرمعظم انقلاب در نامه ارسالي «بر حق قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تصميم گيري نسبت به دانشگاههاي كشور» تاكيد فرموده اند و از سوي ديگر، نظر هيئت فقهي و حقوقي درباره وقف دانشگاه آزاد نيز فصل الخطاب است، بنابراين بارديگر و مثل هميشه، درايت رهبرمعظم انقلاب، ماجراي دانشگاه آزاد را از چالش هاي به قول ايشان «غيرلازم» و «ملال انگيز» به بستر شرعي و قانوني منتقل كرده است.
حسين شريعتمداري

 علاء الدين بروجردي: اتحاديه اروپا بازنده اصلي تشديد فشارها عليه ايران است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حجم عظيم مبادلات ايران و اتحاديه اروپا گفت: اتحاديه اروپا بازنده اصلي تشديد فشارهاي غرب عليه ايران است.
علاء الدين بروجردي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: ملت ايران درطول 30 سال حيات انقلاب با انواع تحريم ها دست و پنجه نرم كرده اند و لذا فشارهاي جديد اتحاديه اروپا و آمريكا نيز بر عزم ملت ايران براي دست يابي به انرژي صلح آميز هسته اي خللي وارد نخواهد كرد.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه اتحاديه اروپا بازنده اصلي تشديد فشارهاي اقتصادي برضد ايران است تصريح كرد: با تشديد فشارهاي اقتصادي اتحاديه اروپا برضد ايران،جمهوري اسلامي ظرفيت عظيم مبادلات تجاري خود را به كشورهايي منتقل مي كند كه درصدد تحريم ايران نيستند.

 حضور هيئت ايراني در مراسم تشييع علامه فضل الله

يك هيئت عالي رتبه از كشورمان عصر ديروز براي شركت در مراسم تشييع پيكر علامه فضل الله، عازم لبنان شد
اعضاي اين هيئت را آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي و حجت الاسلام اختري دبير كل مجمع جهاني اهل بيت و همچنين مسعود زريبافان معاون رئيس جمهور به نمايندگي از محمود احمدي نژاد و علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به همراه حجت الاسلام محمدتقي رهبر رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس و احمد آوايي نماينده دزفول به نمايندگي از علي لاريجاني تشكيل مي دهند.
پيكر مطهر علامه فضل الله قرار است امروز در بيروت تشييع و در مسجد الامامين الحسنين ناحيه حاره حريك منطقه ضاحيه بيروت به خاك سپرده شود.

 دورخيز آقاي معاون براي ثبت نام در كتاب ركوردهاي گينس (خبر ويژه)

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون و معاون پارلماني دولت اصلاحات براي بازسازي حيثيت مدعيان اصلاح طلبي دست به قلم شد.
محمدعلي ابطحي كه خود يكي از متهمان فتنه سال گذشته به شمار مي رود، با عنايت به انزواي شديد جريان متبوع خويش مي نويسد: اخيراً از سوي بعضي رهبران جنبش سبز مسئله تعامل دروني در داخل كشور مورد توجه قرار گرفته است. در همه جاي دنيا نيز كساني كه اپوزيسيون هستند و خواستار بدست گرفتن قدرت و يا شريك شدن در آن مي شوند، با توجه به جغرافياي سياسي كشورشان، روشهائي را براي ائتلاف، تعامل و گفتگو پيش بيني مي كنند و براساس آن نقشه، مسير راه را معين مي كنند و معمولاً هم به نتيجه مي رسند. حوادث سال گذشته، يكي از مقاطعي بود كه جناحهاي داخل حاكميت و كساني كه سالها در كنار يكديگر براي ايجاد و پيشرفت اهداف جمهوري اسلامي تلاش كرده بودند، به دلائل انتخاباتي كه ريشه در عدم اعتماد سالهاي پيشين به روش برگزاري انتخابات بود، منجر به روياروئي شد. اما در هر صورت كسي نمي تواند اين واقعيت را انكار كند كه رهبران اين جنبش تنها در چارچوب نظام جمهوري اسلامي كه هر كدام از اين رهبران يا رئيس جمهور و يا رئيس مجلس و يا نخست وزير آن بوده اند، مطالبه داشتند. تاكيد همواره آنها، حتي پس از حوادث خشونت آميز سال گذشته بر قانون اساسي و استمرار راه و خط امام خميني دليل بر اين واقعيت است. البته كساني در داخل و خارج بودند و هستند كه اصل نظام جمهوري اسلامي و يا حداقل جمهوري اسلامي با اين قانون اساسي كه داراي اصل ولايت فقيه است را قبول ندارند. اگر واقع بينانه نگاه شود، آنها بنا به تعريفي كه رهبران اين جنبش از خود به صورت علني ارائه كرده اند، زيرمجموعه همراهان قرار ندارند.
وي مي افزايد: «با وجود اصل مشترك اجراي قانون اساسي وحفظ نظام همچنانكه يكي از رهبران جنبش سبز گفته است راهي جز گفتگو و تعامل براي آنها متصور نيست و ايكاش زود هنگام تر و قبل از اين همه خسارت، اين راه از هر دو سو مورد توجه قرار مي گرفت. در اين روياروئي داخلي و دعواي خانوادگي متاسفانه از فرداي پس از انتخابات رياست جمهوري، افراطيون بيشتر از تجربه داران، مديريت حوادث را بر عهده گرفتند و با علاقه و با اصرار و با ارائه شعارهاي حداكثري، بيش از هر چيزي، تعامل و همكاري و گفتگو را نشانه رفتند و هر نوع آمادگي براي گفتگو و حل سياسي قضاياي داخلي را مورد حمله قرار مي دادند. در اين ميان اصلاح طلبان بايد بيش از ديگران براساس مبناي نظري شان به فكر تعامل و گفتگو باشند. چيزي كه افراطيون از دو سو مانع آن هستند».
تلاش رندانه ابطحي براي رفع اتهام افراطي گري، ساختارشكني و ضدانقلابي گري از اصلاح طلبان در حالي است كه سران اين جريان شامل خاتمي، كروبي، موسوي و برخي گردانندگان حزب مشاركت و سازمان مجاهدين(انقلاب) و كارگزاران، تصادفاً پايه گذاران فتنه و آشوب 8 ماهه بودند.
جالب تر اينكه خود ابطحي در حين اظهاراتش در دادگاه ضمن تاكيد بر اينكه تقلب امكانپذير نبود و واقعيت نداشت، گفته بود «تقلب، اسم رمز آشوب بود». اكنون سؤال اين است كه اولاً آيا غير از خاتمي وكروبي و موسوي و سران مجمع روحانيون و مشاركت و مجاهدين، كس ديگري پروژه القاي تقلب را كليد زد؟! و ثانياً چگونه مي توان تعمد در «اعلام اسم رمز آشوب» و كليد زدن يك پروژه مشترك با بيگانگان در زمينه آشوب و براندازي را به «اختلاف انتخاباتي در چارچوب نظام» تقليل داد و مدعي شد كه آنها بر «قانون اساسي و راه و خط امام و قانون اساسي و اصل ولايت فقيه تاكيد داشتند»؟!
ثالثاً سران فتنه كجا با منافقين، بهائيت، نهضت آزادي، جبهه ملي، تروريست هاي تندرو پژاك، و چپ هاي آمريكايي مرزبندي كردند و حساب خود را از آنها جدا نمودند. رابعاً چگونه مي توان «آشوب طلبان و فتنه گران» و مقابله كنندگان با آنها را دعوت به تعامل و گفت وگو و همكاري كرد؟ سران ورشكسته و سرمايه باخته فتنه، مستوجب مجازاتند و ديگر نمي توانند با نقاب افتاده اصلاح طلبي، رسميت داشته باشند.
با اين اوصاف و با توجه به بزرگي دروغي كه آقاي ابطحي- آن هم پس از اعترافات سابق خود مي گويد- احتمالاً بايد نام وي را نيز در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرد!

 يورش تروريست هاي صهيونيست به شخصيت عالم مجاهد سيد محمدحسين فضل الله (خبر ويژه)

به دنبال رحلت عالم مجاهد علامه سيدمحمدحسين فضل الله، رسانه هاي ضدانقلاب اقدام سازمان يافته و هماهنگي را براي تخريب شخصيت اين روحاني مبارز و ضدصهيونيست در پيش گرفتند.
نكته عجيب در ترور شخصيت علامه فضل الله (ره) هماهنگي سايت هاي وهابي-سعودي «العربيه»، بي بي سي انگليس، راديو فردا (ارگان سازمان سيا)، دويچه وله، راديو زمانه، جرس (وابسته به حلقه ماسوني لندن)، بالاترين (وابسته به منوشه امير صهيونيست) و برخي سايت هاي وابسته به چپ هاي آمريكايي است. اين شبكه زنجيره اي و عنكبوتي سعي كردند با الفاظ مختلف و قلم هاي متفاوت، چهره اي تجديدنظرطلب، مخالف ولايت فقيه و مخالف ايران و مخالف مقاومت اسلامي از مرحوم علامه فضل الله ترسيم كنند و جعلياتي را به جاي چهره حقيقي وي بنشانند.
سايت سعودي العربيه در اين خط تخريب و ترور شخصيت مدعي شد علامه فضل الله، مخالف ولايت فقيه بود. بي بي سي هم ادعاي مشابهي را مطرح كرد. سايت هاي جرس و دويچه وله نيز طي مصاحبه هايي با عناصر فراري نظير مهدي خلجي و محمدجواد اكبرين كوشيدند چهره اي جعلي و ضدولايت فقيه از مرحوم علامه فضل الله بسازند. جالب اينكه اين دو همكار محافل صهيونيستي و نومحافظه كار آمريكايي در ادعاهاي فاقد سندي تلاش كرده اند خود را «نزديك» به علامه فضل الله جا بزنند. اكبرين جاسوس نفوذي در كسوت طلبه بود كه پس از شيادي و قلم زني در روزنامه صبح امروز از كشور گريخت و ضمن كنار گذاشتن لباس طلبگي، به جمع همكاران راديوفردا (ارگان سيا) و سپس حلقه جرس (مهاجراني) پيوست. خلجي هم با برخي موسسات صهيونيستي و نومحافظه كار آمريكايي همكاري نزديك دارد.
اكبرين ادعا كرد فضل الله مخالف رهبري در ايران بود اما در تناقض با وي، خلجي اگرچه مي كوشيد از زاويه اي ديگر به تخريب شخصيت مرحوم علامه فضل الله(ره) بپردازد، بر دفاع علامه از ولايت فقيه تاكيد كرد و نوشت: فضل الله در مصاحبه با مني سكريه كه در كتابي تحت عنوان «عن سنوات و مواقف و شخصيات» چاپ شد، آشكارا گفته بود «من با ولايت فقيه در ايران موافقم چون با نظام جمهوري اسلامي سازگار است اما ولايت فقيه با واقعيت هاي سياسي لبنان سازگار نيست». اما آنچه از حجم انبوه عمليات تخريبي رسانه هاي سعودي، صهيونيستي و ضدانقلابي عليه شخصيت علامه فضل الله رازگشايي مي كند، حساسيت و مبارزه دايمي وي با رژيم صهيونيستي و رويارويي با استكبار بود كه باعث شده بود اين شخصيت ارجمند چندين بار مورد سوءقصد تيم هاي تروريستي وابسته به موساد، سيا و برخي محافل امنيتي سعودي قرار گيرد. وي از حاميان مقاومت حزب الله به شمار مي رفت و هوشمندانه مقاومت اسلامي را تأييد و رويكرد مزورانه جريان هايي چون القاعده و طالباني را رد مي كرد.
روزنامه سوئيسي تاگس آنسايگر چندي پيش در گزارشي به تحليل شخصيت علامه فضل الله پرداخته و نوشته بود «آيت الله سيدمحمدحسين فضل الله پس از جنگ 33 روزه اسرائيل و لبنان در پيامي كه از شبكه تلويزيوني المنار پخش شد، خطاب به رزمندگان حزب الله گفت: «شما با پيروزي هاي جديد خود، شكست خفت باري را بر آمريكايي ها و صهيونيست ها و همچنين به دشمنان آزادي در منطقه و جهان تحميل كرديد. بايد مانند پيامبر اسلام(ص) در جنگ خيبر، عليه صهيونيست ها مبارزه كنيد. علامه فضل الله چندبار از عمليات برنامه ريزي شده براي ترور وي جان سالم به در برده است. سازمان سيا سال 1985 قصد داشت به واسطه بمب جاسازي شده در يك (اتومبيل) او را ترور كند. او از موسسان و رهبران فكري حزب الله است. فضل الله دفاع از خود و مبارزه با اسرائيل را تا زمان پايان اشغال لازم مي داند».
علامه فضل الله خود مي گويد « زماني كه اسرائيل لبنان را (در سال 1982م) اشغال كرد من به دعوت جمهوري اسلامي ايران براي شركت در جشن هاي پيروزي انقلاب در اين كشور به سر مي برديم. در همان جا با شركت جمعي از علماي شيعه و سني لبناني مساله را بررسي و بيانيه اي صادر و اشغال گري اسرائيل را محكوم كرديم و به سرعت آماده بازگشت به لبنان شديم. اما برخلاف انتظار متوجه شديم كه بيش تر ورودي هاي بيروت از سوي اسرائيلي ها و يا نيروهاي داخلي هم پيمانشان بسته شده است. در تلاش براي رسيدن به بيروت از راه بند امنيتي اسرائيلي ها در منطقه شرقي بيروت گذشتيم و ناگهان در دام راه بند نيروهاي كتائب در نزديكي اسرائيلي ها افتاديم.»
مرحوم علامه فضل الله چندي پيش در مصاحبه با خبرگزاري فارس در زمينه محبت خود به انقلاب اسلامي و رهبري آن گفته بود:«آمريكا و متحدانش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به شدت هراسان شدند. طرح تشكيل حكومت اسلامي از سوي امام خميني(رض) بنيانگذار انقلاب اسلامي و مقابله با مستكبران باعث ايجاد جنبشي اسلامي شد و هراس ابرقدرت ها را از اين حكومت انقلابي بيشتر كرد. به همين دليل آنان برنامه ريزي گسترده اي براي محاصره تبليغاتي اين انقلاب آغاز نمودند و سعي كردند اين نكته را به جهان عرب القاء كنند كه انقلاب اسلامي، جنبش فارس زبانان براي تسلط بر جهان عرب است. از سويي ديگر در جهان اسلام نيز سعي كردند اين انقلاب را به عنوان انقلابي شيعي در برابر اهل تسنن قرار دهند».
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه آيت الله خامنه اي، رهبرمعظم انقلاب اسلامي، را شخصيتي آگاه و روشنفكر دانسته بود كه به دليل موقعيت ملي و مردمي ايشان در زمينه سياسي و فرهنگي داراي تجربه اي فراوان است. وي معتقد بود: اخلاص و احاطه رهبري ايران نسبت به مسايل و بحران هاي پيچيده اي كه استكبار به ويژه آمريكا بر انقلاب تحميل كرده، از ويژگي هاي ايشان است و تقابل با سياست هاي تجاوز طلبانه آمريكا و رژيم صهيونيستي، ايران را در موضع قدرت قرار داده است.
از سوي ديگر مرور مواضع چند سال اخير علامه فضل الله درباره ايران نيز قابل توجه است: -مردم ايران همواره در كنار دولت و رهبري اسلامي باشند و اين پيام قاطعانه را به استكبار برسانند كه ايران يك جبهه واحد و به هم پيوسته را در مقابل برنامه ها و توطئه هاي دشمنان تشكيل داده است.
- نظام جمهوري اسلامي ايران توانست حوادث پس از انتخابات را پشت سرگذارد و در داخل مقتدرتر شود و به مسائل اسلامي و مسئله فلسطين و روابط با كشورهاي عربي با رويكردي باز برخورد كند. برخي طرف هاي بين المللي در اوضاع داخلي ايران دخالت كردند و برخي ديگر نيز براي تحميل واقعيت جديد بر نظام جمهوري اسلامي و ايجاد تزلزل سياسي و امنيتي در ايران طراحي كردند اما نتايج اين گونه اقدامات در نهايت معكوس شد و جمهوري اسلامي قدرتمند تر از پيش شد.
- ايران ديگر نماينده خود نيست بلكه نماينده استقلال سياسي در منطقه و جهان است و در خط بازدارندگي و حامي مقاومت و آزاديخواهان جهان قرار دارد و بايد در تمام سطوح از آن ها حمايت كند. ايران مرحله خطر را پشت سر گذاشته است و مرحله فشارها و تهديدها را فراروي خود دارد.

 ديگه نمي شه رو ديوار موسوي و كروبي يادگاري نوشت (خبر ويژه)

سايت صهيونيستي بالاترين پس از قريب يك سال تشجيع و تحميق سران فتنه تاكيد كرد آنها خاصيت و كاركرد سال گذشته را از دست داده اند و عملاً به ضرر فتنه سبز عمل مي كنند.
بالاترين مي نويسد: سخنگويان جنبش سبز پس از جريان عاشورا به نگراني افتادند. آنها در جريان 22بهمن تئوري اسب تروا را مطرح كردند اما نخستين ضربه را همان جا به جنبش زدند. ديگر ويدئوهاي محسن سازگارا، به داستان هاي تكراري شبيه شده بود. هيچ يك از آنها حرف تازه اي براي جنبش نداشتند تا آنجا كه موسوي و كروبي كه در رأس جريان قرار داشتند، بهترين كاري را كه براي 22خرداد مي توانستند بكنند در لغو راهپيمايي يافتند. آنها جنبش را به سمت خاموشي بردند.
بالاترين مي افزايد: با رسيدن به اين مرحله براي هر ناظر عيني گرا بديهي شده كه جريان به اصطلاح رهبري جنبش سبز ديگر راهكار مشخصي براي جنبش ندارد و جز كليات حرف ديگري باقي نمانده است. اين در بيانيه 10موسوي آشكار شد و ضمناً تاييدي بود بر مخالفان وي در درون جنبش و سرانجام نااميدي طرفداران او را نيز به طور آشكاري برانگيخت. اكنون كساني چون مهاجراني هم سخناني مضحك بر زبان مي رانند.
بالاترين در مطلب ديگري از اينكه در سالگرد 18 تير هيچ خبري نيست ابراز ناراحتي كرد و نوشت: انگار نه انگار كه چهار روز به 18 تير مونده. اين جوري مي خوايم پيروز بشيم؟
اما يكي ديگر از كاربران اين سايت ضد انقلابي جواب خودشان را چنين داده است: متاسفانه عده اي نشسته اند كنار گود و مي گويند لنگش كن. شما خودت 4 تا تكبير رو پشت بام را هم از ترست بوسيدي گذاشتي كنار، بعد انتظار داري يك نفر بيايد يك تنه قهرمان بازي در بياورد؟ انصاف هم خوب چيزي است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14