(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 شهريور 1389- شماره 19736

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چراغ از بهرخاموشي نگه دار (يادداشت روز)
كاربن (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
گزارش راهبردي دانشگاه تل آويو از وخامت اوضاع امنيتي اسرائيل (خبر ويژه)
بي اعتباري اصلاح طلبان در داخل مي تواند باعث محروميت اپوزيسيون از كمك خارجي شود (خبر ويژه)
دلالان خرده پاي اوريف ليم دست به كار شدند (خبر ويژه)
ژنرال پترائوس: اگر قرآن سوزي شود گور خود را در خاورميانه كنده ايم (خبر ويژه)
آبي از توالت فرنگي گرم نشد برويم سراغ... (خبر ويژه)
هنرپيشه فرانسوي: همسر ساركوزي باعث آبروريزي ما شده است! (خبر ويژه)چراغ از بهرخاموشي نگه دار (يادداشت روز)

1- آرزوي «رستم» همه اين بود كه فرزند گمشده خود «سهراب» را بيابد و سهراب در جستجوي پدر پاي در سفر نهاده و همه جا را مي كاويد. سرانجام، روزي فرا رسيد كه پدر و پسر به هم رسيدند و كوه و دره و رودخانه اي در ميان نبود. اما، «افراسياب» كه ماندگاري خود را در جدايي آن دو مي ديد، حيله اي انديشيد. رستم را گفت؛ مژده باد كه دوران فراق به سر رسيده و اگر اين پهلوان جوان را از ميان برداري با فرزند گمشده ات فاصله چنداني نداري و آن پهلوان جوان «سهراب» بود! افراسياب در گوش سهراب نيز به نجوا نشست كه ديدار پدر نزديك است و فاصله اي در ميان نيست، مگر اين پهلوان سپيد موي كه سد راه است. و آن پهلوان سپيد موي «رستم» بود! در پي اين نجواي شيطاني، رستم و سهراب به هم آويختند... ساعتي بعد، رستم بر پهلوان جوان غلبه كرد. پشت او را به خاك كشاند و با همه توان، خنجر بر پهلويش نشاند و در حالي كه سرمست از اين پيروزي به پيكر نيمه جان حريف مي نگريست، بازوبند مخصوص خويش را كه به نشانه نزد پسر گمشده اش بود، بر بازوي پهلوان جوان ديد. سر از ندامت به سنگ كوبيد كه «سهراب» را كشته بود! نوشدارو طلب كرد تا بر زخم پسر نهد، اما ديگر كار از كار گذشته بود و نوشدارو بعد از مرگ سهراب چه سود؟!
چند روز پيش، در نشست جمعي از دانشجويان با برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، يكي از حاضران طي سخني كه بوي تند فتنه از آن به مشام مي رسيد، خطاب به رئيس جمهور محترم مي گويد «امروز روزنامه هايي مثل كيهان و شرق دائما دولت را مورد هجمه هاي سنگين خود قرار مي دهند» و جناب رئيس جمهور در پاسخ اظهار مي دارند «خوشبختانه، نه كيهان مي خوانم و نه شرق»!
در اين نوشته از مواضع روزنامه شرق سخني به ميان نمي آوريم، ضمن آن كه حملات بي اساس و خصمانه اين روزنامه زنجيره اي به دولت را انكار نمي كنيم و درباره كيهان و اين توهم كه «دائماً دولت را مورد هجمه هاي سنگين قرار مي دهد»!! نيز سخن به اختصار مي گوئيم، چرا كه اين يادداشت در پي پرداختن به موضوع ديگري است و آن، هشداري جدي و صدالبته دوستانه و دلسوزانه به رئيس جمهور محبوب و محترم كشورمان است كه «مواظب افراسياب باشيد»!
2- نسخه هاي يك روزنامه، گوياترين سند براي نشان دادن مواضع و خط مشي آن است، بنابراين، فقط مروري گذرا بر مواضع كيهان كه ثبت و مكتوب است، ترديدي باقي نمي گذارد كه اين روزنامه از اصلي ترين مدافعان آقاي دكتراحمدي نژاد و دولت ايشان در مقابل بدخواهان و بدانديشان بوده و هست و البته، بديهي است كه هرجا ميان مواضع دولت يا دولتمردان و خط روشن و تعريف شده اصولگرايي، زاويه اي ديده و يا ببيند، با نگاهي دلسوزانه به آن پرداخته و مي پردازد، بي آن كه در انتقادهاي هر از چندگاه خود از مرز انصاف عبور كند و يا مرزبندي مشخصي با دشمنان نداشته باشد. نگاهي به انتقادات هر از چندگاه- و البته كم شمار كيهان- و مقايسه آن با رخدادهاي بعدي به وضوح نشان مي دهد كه در انتقادهاي مورد اشاره، حق با كيهان بوده و دغدغه هاي دلسوزانه اين روزنامه بي علت نبوده است.
رئيس جمهور محترم در پاسخ به ادعاي يكي از حاضران كه كيهان را به هجوم سنگين و دائمي عليه دولت متهم كرده بود، مي فرمايند«خوشبختانه، نه كيهان مي خوانم و نه شرق» و سوال اين است كه اگر كيهان نمي خوانيد از كجا مي دانيد مواضع اين روزنامه هجوم سنگين عليه دولت است؟! تنها پاسخ منطقي رياست محترم جمهوري به اين پرسش آن است كه گزاره «هجوم كيهان به دولت» را ديگران به ايشان گزارش داده اند! و اين دقيقاً همان نكته مورد نظر در يادداشت پيش روي است و اين نگراني و دغدغه جدي را پيش مي آورد كه آن «ديگران» چه كساني هستند؟! و آيا نبايد احتمال داد كه در سايه روشن اطراف ايشان «افراسياب» به كمين نشسته است. افراسيابي كه وظيفه- و شايد مأموريت- او فتنه انگيزي و تفرقه افكني ميان اصولگرايان است. آيا حضور احتمالي اين افراسياب در كنار احمدي نژاد نگران كننده نيست؟!
3- كاش برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد نگاهي به اطراف خويش مي انداخت و مشخصات و هويت برخي از اين اطرافيان را كه امروزه در شمار نزديكترين افراد به ايشان هستند، با كساني كه طي چند سال گذشته در كنار وي بوده اند به مقايسه مي نشست. برخي از آنان- تاكيد مي شود كه فقط برخي از آنها نظير آن آقاي اخراجي فلان وزارتخانه و...- چگونه آمده اند؟ و برخي از ياران فداكار، اصولگرا و كارآمد قبلي چرا در كنار ايشان نيستند؟! بي آن كه- خداي نخواسته- قصد مقايسه مثل به مثل در ميان باشد، و فقط به عنوان يك هشدار منطقي بايد گفت كه ماموريت عوامل نفوذي دشمن تنها ترور و انفجار نيست، بلكه مهره چيني بي خاصيت هاي گوش به فرمان و دور كردن كارآمدهاي متعهد از كنار مسئولان يكي از اصلي ترين و شناخته شده ترين مأموريت آنهاست. اينگونه نفوذي ها را چگونه مي توان شناخت؟! به يقين نبايد در جيب و كيف آنها، كارت شناسايي سازمان هاي ماموريت دهنده را جستجو كرد! آنان بعد از نفوذ و جايگزيني دست به كار ماموريت خود مي شوند، و از جمله بااهميت ترين و شناخته شده ترين انواع ماموريت آنها علاوه بر خالي كردن اطراف يك مسئول بلندمرتبه از نيروهاي وفادار و متعهد كه به آن اشاره شد، تنگ كردن دايره دوستان، متهم كردن ياران متعهد و دلسوز به دشمني، دست زدن به اقدامات ضدارزشي و نسبت دادن آن به مسئولان و هنجارشكني هاي ديگري از اين دست نيز هست.
اكنون بايد پرسيد كه آيا برخي از نزديكان رياست محترم جمهوري با بهره گيري از حسن نيت و اعتماد ايشان دست به اينگونه اقدامات نزده اند؟! كسي كه آشكارا از پايان دوران اسلامگرايي سخن مي گويد، صهيونيست هاي غاصب را «مردم اسرائيل»! و مستحق دوستي! مي داند، ناسيوناليسم را به جاي مكتب اسلام مي نشاند و... به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور محترم در امور خاورميانه به آن سامان گسيل مي شود! خاورميانه اي كه اصلي ترين هويت آن اسلامي بودن آن است و حضور و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در آن منطقه صرفاً و تنها به دليل نمايندگي اسلام ناب محمدي(ص) است. آيا اين گزينش بي آن كه احمدي نژاد عزيز بخواهد، همان خواست هميشگي دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب نيست؟! و يا، آن ديگري كه از كمترين سابقه، تجربه و دانش ديپلماتيك نيز برخوردار نيست به نمايندگي ويژه رئيس جمهور در امور آسيا گسيل مي شود و در اولين مأموريت به تركيه با اظهارنظرسخيف و نسنجيده خويش، مردم مسلمان تركيه اي را كه با حضور اسلامگرايان در كانون تصميم سازي و سياست پردازي آن به ايران اسلامي نزديك شده، عليه جمهوري اسلامي ايران برمي انگيزد! و يا...
خوش بينانه ترين احتمال آن است كه اين نمايندگان ويژه، فقط ناآگاه و ناشي هستند! ولي متاسفانه در پرونده عملياتي و مواضع آنان سوابقي ديده مي شود كه راه را بر خوشبيني مي بندد و اين دغدغه و نگراني جدي را پيش مي كشد كه مبادا به جاي «حمل بر صحت» به «صحت» حمله شده باشد.
آيا اين نمونه ها و دهها نمونه ديگر اين نگراني را پديد نمي آورد كه مبادا پاي افراسيابي در ميان باشد و اين افراسياب هركه هست و هر نام ديگري كه دارد، وظيفه يا خداي نخواسته ماموريت جدايي رئيس جمهور اصولگرا از اصولگرايان و تنها گذاشتن او در ميانه ميدان را دنبال مي كند؟!
4- در ميان دشمنان احمدي نژاد، افراد و جرياناتي هستند كه صرفا به علت اصولگرايي رئيس جمهور، پاكدستي، پركاري، مردم گرايي، ايستادگي در مقابل دشمنان بيروني و... با ايشان دشمني مي ورزند و رئيس جمهور محترم نيز هر از چندگاه به سختي و به حق عليه اين دشمنان موضع گرفته و به آنان مي تازد. اكنون به مواضع و عملكرد افراسياب مورد اشاره و احتمالي نگاهي بيندازيد. ميان مواضع او و مواضع دشمنان تابلودار چه تفاوت عمده اي مي بينيد؟! عبرت انگيز و درس آموز نيست؟! هست.
5- و بالاخره در اين باره اگرچه گفتني بسيار است ولي به اين نكته پاياني بسنده مي كنيم و خطاب به برادر عزيزمان جناب دكتر احمدي نژاد مي گوئيم؛ برادر بزرگوار! جنابعالي به يقين نمونه هاي فراواني از پيش بيني هاي كيهان را كه به واقعيت پيوسته است، شاهد بوده ايد كه نزديكترين آنها در جريان فتنه 88 بود. كيهان با رصد كردن حركات دشمن و مراجعه به فرمول شناخته شده آنان، تمامي مراحل فتنه 88 را قبل از وقوع پيش بيني كرده بود و همه آن مراحل بي كم و كاست به وقوع پيوست و اكنون، با توجه به مسير حركت «افراسياب» و مراجعه به فرمول بارها به كار گرفته شده از جانب اينگونه جريانات، پيش بيني كيهان آن است كه افراسياب ياد شده به زودي و شايد طي چند هفته آينده به حضرتعالي پيشنهاد مي كند كه آشكارا و بي پرده با دوستان واقعي خويش و جريان اصولگرا و حتي دو قوه ديگر اعلام مرزبندي كنيد! شايد هم تا به حال اين پيش بيني را ارائه كرده باشد! افراسياب از شما مي خواهد كه مثلا در يك مصاحبه و يا سخنراني و يا به هر شكل ديگري اعلام كنيد كه فقط خودتان هستيد و هيچ رابطه و پيوندي با ساير اصولگرايان نداريد، دوستان را به دشمني متهم كنيد و در يك كلمه خود را تنها در ميانه ميدان بدانيد! و....
آقاي احمدي نژاد عزيز! اگر به شما چنين پيشنهادي شد، آن را نپذيريد و چنانچه تاكنون اين پيشنهاد ارائه شده است، از انجام آن خودداري ورزيد. شما برخاسته از اصولگرايي هستيد و نه- آنگونه كه افراسياب ادعا مي كند- ايجاد كننده آن. افراسياب جدا كردن شما از دوستان واقعي و توده هاي مردمي را كه به آنان خدمت كرده ايد و مي كنيد، دنبال مي كند. نگارنده باتجربه اي كه دارد ترديدي ندارد كه پيشنهاد ياد شده به حضرتعالي ارائه خواهد شد. پس اين پيش بيني هشداردهنده را جدي بگيريد و بلافاصله بعد از ارائه آن پيشنهاد در هويت پيشنهاددهنده ترديد كنيد. شما برادر عزيز متعلق به مردمي هستيد كه دوستشان داريد و دوستتان دارند. پس؛
چو ب ه گشتي طبيب از خود ميازار
چراغ از بهر خاموشي نگه دار.
حسين شريعتمداري

 كاربن (گفت و شنود)

گفت: عوامل فتنه بعد از شكست و رسوايي تصميم گرفته اند خيانت ها و جنايت هاي خويش را با اتخاذ مواضع جديد به فراموشي سپرده و از ذهن مردم پاك كنند.
گفتم: مگر مي شود يك عمر خيانت، جنايت و وطن فروشي و همخواني با دشمنان مردم را به اين آساني و در عرض چند روز پاك كرد.
گفت: براي پاك كردن آن جنايات از ذهن مردم تصميم گرفته اند كه پي درپي از وفاداري خود به اسلام و انقلاب و امام(ره) سخن بگويند و اعلاميه و بيانيه صادر كنند!
گفتم: يارو چهل پنجاه سال نماز قضا بدهكار بود، زير جانمازش كاربن مي گذاشت!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
استقبال گسترده مردم، خاصه جوانان از نمايشگاه هر ساله قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نشان از توجه همه نسل هاي انقلاب به ارزش ها و اصول اعتقادي دارد. مبلغين دين هر چقدر بتوانند ارزش هاي ديني را در قالب هنرهاي زيبا و جذاب تر عرضه كنند اقبال مردم بيشتر خواهد شد. اميد آنكه در رابطه با ترويج حجاب و عفاف نيز با الگوبرداري از نمايشگاه موفق قرآن گام هايي برداشته شود.
محمودي
¤ در اخبار آمده بود كه قرار است واتيكان به دفاع از يك زن مجرم كه در ايران طبق راي دادگاه محكوم به مجازات شده اعلام حمايت كند. بنده عرض مي كنم بهتر است با آماري كه هر ساله از تجاوز جنسي كشيش ها به كودكان و نوجوانان در كليساهاي اروپا به بيرون درز پيدا مي كند، ابتدا فكري براي آن بكنند بعد در خصوص مسائل ديگر كشورها تصميم به دخالت بگيرند.
شيرواني
¤ از شهرونداني هستم كه براي رفت و آمد روزانه از مترو استفاده مي كنم. مدتي است كه تعدادي دختر و يا زن با تيپ هاي خاص و آرايش هاي غليظ در داخل واگن هاي مترو اقدام به فروش تنقلات مي كنند. كاملاً پيداست كه در پوشش فروشندگي ترويج مد مي كنند. چرا مسئولين حراست مترو نسبت به اين موضوع كه عفت عمومي جامعه را نشانه رفته بي تفاوت شده اند.
اسداللهي
¤ از توضيحات وزير محترم آموزش و پرورش در خصوص سهميه استخدام براي فرزندان فرهنگيان تشكر مي كنيم. فقط نمي دانيم كه براي شهر دزفول چه ميزان سهميه در نظر گرفته شده است. درخواست اطلاع رساني در اين مورد را داريم.
8050---0916
¤ تعداد زيادي از فرهنگيان در مراكز تربيت معلم و مراكز ضمن خدمت مدارك كارداني و كارشناسي گرفته اند و مدارك آنان معادل محسوب شده و امكان ادامه تحصيل در دانشگاه دولتي و پيام نور را ندارند از وزير محترم درخواست حل مشكل را داريم.
8036---0917
¤ كي نوبت رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي كه وام هاي كلان از بانكها گرفته و اقدام به بازپرداخت ننموده اند مي رسد؟
4061---0917
¤ در تاريخ 28/12/82 بازنشسته شده ام ولي تاكنون از سود سهام عدالت خبري نيست.
7307---0911
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود كار مشاوران مدارس را از 30 ساعت به 24 ساعت تقليل دهند چون مشاوران در ازاي 6 ساعت اضافي هيچ پولي دريافت نمي كنند.
0142---0913
¤ مسئولين اعلام كرده اند كه تا پايان سال تمام روستاهاي زير 20 خانوار برق دار مي شوند. بنده كه با پاي خود از تهران رفته و يك بازنشسته هستم بيش از 45 روز در حال دوندگي بين فرمانداري، بخشداري، دهداري، جهاد كشاورزي و اداره برق و... هستم تا براي منزل خود در روستاي «وليان» ساوجبلاق برق بكشم، با درخواستهاي متعدد و هزينه هاي گزاف صدها هزار توماني، من بازنشسته را مستأصل نموده اند از مسئولين ذيربط درخواست مي شود اين مشكل را مرتفع نمايند.
رضايي
¤ اينجانب بهيار بازنشسته بيمارستان مهر ملاير مي باشم كه سال گذشته از طريق كميسيون پزشكي به علت بيماري با 25 سال سابقه بازنشسته شدم. قبل از صدور حكم بازنشستگي، تعهد محضري از اينجانب گرفتند كه نسبت به پاداش پايان خدمت هيچگونه ادعايي نداشته باشم. خواستم به مسئولين امر بگويم اين است قدرداني از زحمات يك بهيار؟
نظيري از ملاير
¤ با توجه به كمبود وسايل و دستگاههاي پيشرفته تشخيص طبي براي بيماريهاي خاص در سطح استان اصفهان و حتي شهرهاي بزرگ نياز به حداقل يك دستگاه عكس برداري ام آر اي در بيمارستان بزرگ دكتر شريعتي اصفهان و ايجاد اين بخش در بيمارستان دولتي متعلق به بيمه هاي تامين اجتماعي كاملا احساس مي شود و توجه بيشتر مسئولين را مي طلبد.
محمود بليغيان اصفهان
¤ از تكريم ارباب رجوع و حسن رفتار رئيس و كاركنان بانك مسكن قيامدشت تقدير و تشكر مي كنم.
يك شهروند
¤ در استان خوزستان ، روستاي چهجم از توابع شهر صيدون هنوز از آب و برق و جاده مناسب محروم است. ما مردم اين روستا چشم اميد به كمك و مساعدت مسئولين داريم.
2696---0916
¤ وضعيت رانندگي در شيراز به دليل بالا بودن ميزان تخلفات از سوي رانندگان بويژه موتورسواران فوق العاده ناراحت كننده است. شهروندان از ضعف كنترل مامورين راهنمايي و رانندگي در اين شهر گله دارند. لطفا منعكس بكنيد.
7352---0912
¤ كسي كه اتومبيل خود را براي تعمير پيش تعميركار مي برد و اتومبيل چند روزي در تعميرگاه مي ماند چه ضمانتي وجود دارد كه اتومبيل توسط تعميركار مورد سوءاستفاده واقع نشود. چرا تعميركاران را مجاب به ارائه رسيد تحويل گرفتن اتومبيل نمي كنند.
1597---0914
¤ ما رانندگان كاميونت، نيسان با توجه به وضعيت درآمد خود بايد ماهانه هفتاد هزار تومان بابت بيمه پرداخت كنيم چگونه با اين مخارج و درآمد اين هزينه ها را پرداخت كنيم؟
6608---0918
¤ در خيابان پيروزي، خيابان پرستار كوچه لادن(شرقي و غربي) به طور مرتب هر ماه چند خودرو سرقت مي شود. پيگيريها نيز تا به حال نتيجه اي نداده است از مسئولين ناجا بويژه كلانتري سليمانيه درخواست مي شود به صورت جدي وارد عمل شوند.
4451---0912
¤ مشكل ترافيك در ميدان ولي عصر و چهار راه آيت الله كاشاني در كاشان سالهاي زيادي است كه حل نشده چرا مسئولين مربوطه به فكر راه حل مانند احداث زيرگذر يا پل نيستند.
8313---0912
¤ برق ميدان انصاري منطقه نازي آباد-خيابان شهيد رجايي-كوچه شهيد رضائيان مدتي است قطع شده و عليرغم پيگيريهاي متعدد تا به حال مشكل حل نشده است از مسئولين برق منطقه درخواست مي شود به اين مشكل رسيدگي نمايند.
متولي
¤ از روزنامه كيهان به خاطر افشاي شركت هرمي اوريف ليم تشكر مي كنم. كيهان تنها رسانه اي بود كه در مقابل اين كلاهبرداران ايستاد. همچنين مديران آن شركت قصد دارند با ترفندهايي جلوي مصادره اموال خود را بگيرند كه بايد از آن ممانعت شود. شركت سوئدي وابسته به آن نيز قصد دارد، اموال توقيف شده آن را مسدود كند.
ابطحي از اصفهان
¤ پيشنهاد مي شود تمام فطريه جمع آوري شده از مردم ايران، امسال به سيل زدگان پاكستان اختصاص يابد.
بقايي
¤ 440 خانواده ساكن در كوي فرهنگ كه فاقد كنتور برق هستند، بارها به دليل افت فشار برق وسائل برقي شان سوخته است. لطفاً رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ وزير كار و امور اجتماعي قول داده بود كه براي كارمندان پيمانكار فكري نمايد. اما بنده يك پيمانكار شاغل در سازمان جنگل ها و مراتع هستم كه سه ماه است حقوق نگرفته ام و خود و خانواده ام دچار مشكل تأمين معاش شده ايم.
عليرضا زينالي
¤ تا كي بايد شاهد عمل زشت تكدي گري در سطح شهر باشيم؟ هر روز در نقاط مختلف تهران، متكدياني ديده مي شوند كه اقدام به پول گرفتن از مردم مي كنند. اين مسائل چهره نظام اسلامي را زشت مي كنند.
فيروزنيا
¤ پيشنهاد مي شود دولت براي كاهش جمعيت كلان شهرها، در شهرستان ها اشتغال ايجاد كند زيرا مهم ترين دليل مهاجرت به شهرهاي بزرگ، مشكل بيكاري در شهرستان هاست.
مرتضي سبحاني
¤ شركت مترو حاضر به دائمي كردن قرارداد موقت پرسنل خودش نيست. از سازمان بازرسي كل كشور تقاضاي رسيدگي مي شود.
از پرسنل مترو
¤ از مسئولان شاهين شهر اصفهان سؤال دارم كه چرا هيچ اقدامي در مواجهه با بدحجابي در اين شهرستان نمي شود؟
علي از شاهين شهر
¤ از دست اندركاران سينما تقاضا مي شود به جاي توليد فيلم هاي پوچ كه مروج بي عفتي و بدحجابي هستند، فيلم هايي با مضامين جوانمردي و اخلاق بسازند.
حسيني از تهران
¤ عمليات تعريض جاده تهران-قرچك در حالت تعليق است و اين باعث شده كه عابران در عبور از آن با خطرات بسياري مواجه شوند. لطفاً رسيدگي شود.
علي اعتمادي پور
¤ريختن خون بي گناهان توسط اعضاي گروهك ضاله وهابيت در عمليا ت هاي انتحاري مكرر در عراق، تنها گوياي ضدانساني بودن اين فرقه است. چرا مدعيان حقوق بشر در سراسر دنيا هيچ اعتراضي به اين فرقه انحرافي نمي كنند؟
سليمان بلغار
¤ به دليل جاري بودن آب نهر در خيابان شهيد ديناروند، واقع در شهرك رضوان شهرري، عده اي اقدام به شست و شوي خودروي خود مي كنند كه موجب سنگين شدن ترافيك و گاهي تصادف مي شود. لطفاً رسيدگي شود.
علي اصغر ابري
¤ از مسئولين حزب موتلفه اسلامي به خاطر دادن پاسخ منفي به سفير دولت انگليس تشكر مي كنم. ان شاء الله اين رفتار پسنديده تبديل به يك سنت براي همه شخصيت ها و گروه هاي سياسي شود. زيرا بسياري از فتنه ها از ديدارهاي سفراي غربي با سياستمداران داخلي برمي خيزد. همچنين بايد بررسي شود كه پويايي و بيش فعالي سفير انگليس در ايران به چه دليلي است؟
يك هموطن
¤منطقه تهرانپارس در تهران به تازگي بسيار ناامن شده است به طوري كه بنده چند روز پيش در حال تردد بودم كه چند سارق حمله ور شدند و ضمن دزديدن كيفم بنده را به شدت مجروح نمودند.
ناهيد رضوي قزويني
¤ نتيجه بحث برسر تداوم همكاري با انگليس، باغ قلهك و... با اين دشمن خبيث و مكار به كجا رسيد.
0692--0918
¤ چرا حق تفاوت تطبيق كه حدود 000/120 تومان است از فيش حقوقي استخدامي هاي بعد 88 وزارت بهداشت حذف شده است؟
6650--0919
¤ اگر مسئولين صدا و سيما يك يا دو كانال جديد براي پخش فيلم هاي قديمي راه اندازي كنند هم اوقات فراغت جوانان پرشده و هم ميل اين قشر به استفاده از ماهواره كاهش پيدا مي كند. اميدوارم روي اين پيشنهاد بنده فكر شود.
4956--0912
¤ هرسال چند نمونه از بازرسي بازرسان تعزيرات حكومتي و برخورد با گران فروشان براي مردم نشان داده مي شود در حالي كه اگر هزاران بازرس موجود واقعاً به وظيفه خودشان عمل كنند نبايد شاهد حتي يك مورد گران فروشي در جامعه باشيم.
5074--0919
¤ براي گرفتن ارث پدري به دادگستري بويين زهرا شكايت برده ام. بعد از گذشت 5 سال به كار بنده كه يك زن 70 ساله هستم رسيدگي نمي كنند. پس دادگاه و دادگستري را براي چه درست كرده اند؟
1419--0938
¤ مسئولان فكري براي كرم ساقه خوار برنج كه نصف محصول ما را خراب كرد بكنند.
جعفري روستاي نركه املش گيلان
¤ از وزارت آموزش و پرورش درخواست مي شود ابتدا نسبت به تكميل و تعمير و خارج كردن برخي مدارس كپري اقدام نمايند سپس به فكر آموزش شنا براي دانش آموزان بيفتند؟!
3819--0916
¤ از وزير محترم نفت تقاضا دارم با توجه به دستور رياست محترم جمهوري در خصوص تغيير قراردادهاي موقت كاري به وضعيت كاركنان شاغل كه 6 سال درحراست پتروشيمي آريا ساسول مشغول بكارند رسيدگي شود و مسئولين شركت را ملزم به عقد قرارداد با كاركنان حراست نمايند.
جمعي از كاركنان حراست
¤ براي ارسال مدارك توسط پليس +10 و... هزينه پست از افراد گرفته مي شود و حتي شماره تلفن فرد روي پاكت نوشته مي شود ولي پاكت به مقصد نمي رسد چرا اداره پست بابت پولي كه مي گيرد احساس مسئوليت نمي كند؟
3530--0912
¤ از مسئولان خواهشمند است كه ساعت كار بانوان را به دست فراموشي نسپارند.
فريبا رادمهر
¤ چرا پس از گذشت بيش از 5 ماه از ابتداي سال، اضافه كاري ها پرداخت نمي شود؟
اميده خامسي
¤ حدود 5 ماه پيش با دريافت نامه از بنياد جانبازان جهت تبديل خودروي خود به دوگانه سوز به مراكز زيرنظر مركز فرآورده هاي پخش نفتي مراجعه كردم. اما هنوز هيچ اقدامي نشده است. لطفاً رسيدگي شود.
سعيد بهرامي
¤ آمريكا براي فتنه سال 88 بيش از يك ميليارد دلار هزينه كرد. اين در حالي است كه در منابع مستند تاريخي آمده كه آمريكا در كودتاي 28 مرداد يك ميليون دلار پول اختصاص داد كه از اين ميان تنها 10 هزار دلارش خرج شد. اين نشان مي دهد كه قيمت مردم ايران نسبت به آن زمان بسيار بالا رفته است. اما آمريكا بايد بداند كه هر چقدر هم سرمايه گذاري كند، نمي تواند در مقابل ملت ايران بايستد.
كاشاني
¤ مبلغ كارانه اي كه به پرستاران به ويژه پرستاران كمك جراح در اتاق عمل اختصاص يافته در مقايسه با كارانه پزشكان غيرقابل مقايسه بوده و مقدار بسيار ناچيزي است. چرا وزارتخانه مربوطه به اينگونه مشكلات رسيدگي نمي كند.
0844--0911
¤ مجلس شوراي اسلامي مصوب را در خصوص احتساب ارشديت كاركنان نيروي انتظامي كه ادامه تحصيل داده باشند تصويب كرد. درخواست داريم مشابه همين مصوبه را نيز در مورد كاركنان ارتش جمهوري اسلامي داشته باشند.
0051--0914
¤ از توطئه هاي صهيونيست ها در آلوده كردن خورد و خوراك و تغذيه مسلمانان كشورهاي منطقه نبايد غفلت بشود. پرداختن به مسائل فرهنگي جاي خود ولي در مورد مواد غذايي كه اين رژيم غاصب در آن دست دارد اطلاعات و آگاهي مردم كم است.
2413--0912
¤ يك پزشك متخصص هستم. در بيمارستاني كه كار مي كنم در ازاي يك ساعت كار مبلغ هشت هزار تومان دريافت مي كنم. ولي در مراجعه اي كه براي اجاره منزل به يك بنگاه معاملاتي داشتم صاحب بنگاه براي يك ساعت وقت گذاشتن و عقد قرارداد مبلغ 500 هزار تومان از بنده دريافت كرد.
9848--0912
¤ چراغ برق كوچه ميخك منشعب از خيابان آيت الله كاشاني در اصفهان در طول روز روشن باقي مي ماند. مسئولين محترم اداره برق منطقه رسيدگي كنند و جلوي هرز رفتن سرمايه ملي كشور را بگيرند.
9684--0910
¤ مزارعي در كشور زير كشت هستند كه با آب فاضلات شهرها آبياري مي شود چرا وزارتخانه هاي بهداشت و جهاد كشاورزي با همكاري يكديگر در اين خصوص اقدام جدي نمي كنند؟
8933--0914
¤ كتاب هاي درسي دانشگاه پيام نور در كاشان، به خصوص براي رشته كامپيوتر بسيار ناياب است. مشكل ديگر اين است كه گاهي در امتحان ها، سئوالاتي از كتاب ديگري، غير از كتاب اعلام شده طرح مي شود، لطفا رسيدگي شود.
يك هموطن از كاشان
¤عوارض شهرداري تهران هر سال به شدت افزايش مي يابد. اين در حالي است كه افزايش حقوق مردم امسال بسيار ناچيز بوده است. لطفا تجديدنظر شود.
يك شهروند
¤ بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرستان رشت، همچنان بر مبناي سال گذشته حقوق دريافت مي كنند. لطفا رسيدگي شود.
حميد رمضان نژاد از رشت
¤ چراغ هاي آزاد راه تهران- قم روزها نيز روشن است. اين در حالي است كه مسير قم- كاشان و كاشان- اصفهان فاقد روشنايي در شب است. لطفا رسيدگي شود.
واقف
¤ خيابان جديدالاحداث متصل به كمربندي بين المللي شهرستان تسوج، فاقد روشنايي، سرعت گير و علائم راهنما و هشداردهنده است. لطفا رسيدگي شود.
يك هموطن از تسوج
¤ از وزارت بهداشت خواهشمند است تا بر عملكرد توليدكنندگان كفش نيز نظارت صورت گيرد. زيرا كيفيت كفش بر سلامت انسان نقش موثري دارد.
سيدعلي اصغر سعيدي از اصفهان
¤ بسياري از زمين هاي وقفي در اطراف فين كاشان ثبت قانوني نشده اند و به همين دليل عده اي سودجو اقدام به فروش آن ها مي كنند. لطفا رسيدگي شود.
يك هموطن از كاشان
¤ از كميته امداد امام خميني ره، درخواست مي شود نسبت به تغيير صندوق هاي سطح شهرها از نظر كيفي مانع سرقت پولهاي صدقه مردم شويد. بنده بارها شاهد تلاش برخي جوانان معتاد براي تخليه اين صندوق ها بوده ام.
حيدري
¤ مدتي قبل از يك طباخي براي بنده پيامك تبليغاتي فرستاده شد. لطفاً بنويسيد براي اين كار يك قانون و مقررات تصويب كنند كه هر كس به خودش اجازه ندهد بدون رضايت افراد براي آنان پيامك بفرستد و ذهن و فكرشان را مشغول سازد.
1952-0912
¤ شهرداري در منطقه10 تهران كلمه مقدس «شهيد» را از روي تابلوي كوچه ها و خيابان هايي كه به نام شهدا مي باشد حذف كرده و پاسخگو نيز نمي باشد.
4652-0912
¤ منطقه كيان شهر در اهواز چهار سال است كه مسكوني شده اما مسئولين امر به مشكلات آن رسيدگي نمي كنند. از تلفن شهري كابلي خبري نيست و مغازه هاي بدون مجوز داد ساكنين را درآورده اند.
0097-0916
¤ در مجموعه ورزشي بهشت واقع در منطقه8 شهرداري به دليل اينكه سرويس بهداشتي در گوشه حياط واقع شده ورزشكاران بعضاً با زيرپوش ركابي و شورت كوتاه در داخل حياط تردد مي كنند. مشاهده اين وضع از سوي عابرين و اهالي محل آزاردهنده است. اميدواريم رسيدگي شود.
5139-0912
¤ در فرودگاه مشهد بخش مربوط به سفر حجاج تفكيك شده ولي باتوجه به حجم بالاي منتظرين و همراهان بدرقه كننده تعداد اندك صندلي ها جوابگو نيست. لطفاً رسيدگي شود.
3470-0915
¤ بانك مسكن از روز شنبه 6/6/89 پرداخت كليه تسهيلات مسكن مهر را متوقف نموده است. اكنون تعداد زيادي از متقاضيان كه براثر اطلاع رساني دولت اقدام به تخريب منزل خود جهت بازسازي متحمل هزينه هايي شده اند سرگردان و گرفتارند. شايسته است در اسرع وقت اين موضوع از سوي مراجع ذيربط بررسي و حل شود.
يك شهروند
¤ از زحمات مسئولين اداره برق شهر مراغه كه در زمينه حل مشكلات محل دلسوزانه تلاش مي كنند نهايت قدرداني و تشكر را داريم.
9231-0919
¤ كوي بهارستان بين خيابان فروغي و شهيد باهنر امنيتي براي عابران پياده ندارد شهرداري منطقه8 اصفهان و راهنمايي و رانندگي ترتيب اثر نمي دهند. مسئولين بالاتر تدبيري اتخاذ كنند كه اين مشكل حل شود.
4240-0910
¤ آمريكا و اروپا كشور عزيزمان را تحريم اقتصادي مي كنند ولي آتش بحران اقتصادي به جان خودشان افتاده است جالب نيست؟ و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين.
8157-0915
¤ وقتي براي دريافت پنجاه يا صدهزار تومان به اكثر بانكها مراجعه مي كني از دادن پول خورد طفره مي روند و يك فقره چك پول 50 يا 100هزار توماني به مشتري مي دهند. باتوجه به اينكه افرادي كه براي اين مبلغ به بانك مراجعه مي نمايند نياز به پول خورد دارند از مسئولين امر درخواست مي شود اين مشكل را مرتفع نمايند.
آذري
¤ از شركت برق منطقه اي 17شهريور درخواست مي شود نسبت به شستشوي حبابهاي تير برق هاي خيابان 17شهريور از ابتدا تا انتهاي آن كه مدت 2سال است توسط پيمانكار يا بخش خصوصي انجام نشده اقدام نمايد.
محمدي
¤ از شبكه 2سيما به خاطر پخش دعاي قرآني ربنا با صداي زيباي آقاي سيدعليرضا موسوي بي نهايت سپاسگزارم.
8220-0912
¤ از استاندار گيلان مهندس قهرماني به جهت حمايت از توليدكنندگان برنج و چاي ايراني و اهتمام به سرمايه هاي ملي كمال تشكر را دارم.
5954-0911
¤ مدت 5 سال است كه شهرك پرديس شهرستان اميديه در استان خوزستان فاقد امكانات شهري است و زندگي شهروندان اين شهرك با مشكلات زيادي سپري مي شود از مسئولين محلي بويژه مديران شهرداري تقاضاي رسيدگي داريم.
3834---0916
¤ چرا پارك هاي تهران پاتوق قلياني ها شده و نظارت و كنترلي روي آنها صورت نمي گيرد؟
7450---0912
¤ در شهر بزنجان كرمان موتورسواران جوان آسايش را از مردم سلب نموده اند از ناجا درخواست رسيدگي داريم.
8294---0913
¤ در خيابان 17 شهريور (تقاطع فياض بخش-رفيعا) شاهد تردد افراد نامطلوب و مشكوك با انجام مكرر اعمال سخيفانه در ملأ عام هستيم از نيروي انتظامي 17 شهريور تقاضاي افزايش گشت مربوطه را داريم.
جمعي از اهالي محل
¤ عمليات تعريض جاده تهران- هشتگرد نيمه كاره رها شده و به دليل ناايمن بودن، تصادفات و انحراف خودروها از جاده بسيار رخ مي دهد. لطفا رسيدگي شود.
علي اسماعيلي پور
¤ از شركت برق تهران بزرگ درخواست مي شود نسبت به نصب تير برق روشنايي روي پل تازه تاسيس تقاطع شريعتي- روشندلان و كناره دو طرف اين پل اقدام نمايد.
يك شهروند

 گزارش راهبردي دانشگاه تل آويو از وخامت اوضاع امنيتي اسرائيل (خبر ويژه)

گزارش راهبردي اسرائيل براي سال جاري ميلادي نشان مي دهد خطراتي كه اين رژيم را در برگرفته، رو به افزايش است.
به گزارش قدسنا، روزنامه، هاآرتص بخش هايي از گزارش سالانه مركز مطالعات امنيت ملي وابسته به دانشگاه تل آويو با موضوع گزارش راهبردي اسرائيل در سال 2010 را منتشر كرد كه در آن آمده است: خطرات امنيتي بسيار زيادي اطراف اسرائيل را فرا مي گيرد.
در مقدمه گزارش نسبت به موفقيت باراك اوباما در دستيابي به نتيجه از رهگذر مذاكرات مستقيم واشنگتن ابراز نااميدي شده و آمده است: شكاف هاي بسيار عظيمي ميان دو طرف مذاكره كننده صلح وجود دارد كه هرگونه شانس موفقيت اين مذاكرات را از بين مي برد.
در بخشي از اين گزارش با اشاره به سابقه روند مذاكرات آمده است: ايهود باراك در سال 2000 به دنبال صلح بود اما نتوانست محقق كند حالا بنيامين نتانياهو كه معلوم نيست چه مي خواهد، چگونه به دنبال صلح است.
عنات كورتس از تهيه كنندگان اين گزارش به ضعف هاي دو طرف مذاكره كننده فلسطيني و اسرائيلي اشاره مي كند و مي نويسد: ضعف داخلي در هر دو طرف بسيار نگران كننده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: در سال گذشته اسرائيل نتوانست به طور مناسبي با چالش هاي پيش رو در محيط استراتژيكش مقابله كند، بر اين اساس تهديدات پيراموني اسرائيل افزايش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: عمليات سياسي بين اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين به بن بست رسيده است. محاصره غزه نتوانست حماس را تضعيف كند.
در اين گزارش آمده است: مسلح شدن حزب الله و افزايش قدرت آن در صحنه سياسي لبنان ادامه دارد.
در سايه توقف فرايند سياسي بين اسرائيل و سوريه و افزايش قدرت حزب الله، به نظر مي آيد كه در شمال اسرائيل جبهه اي در حال متبلور شدن است كه، بسيار شديدتر از سال هاي قبل تهديدكننده است. اما ايران در اوج فرايند تكميل برنامه هسته اي خود و محكم كردن پايگاهش بعنوان نوك پيكان اردوگاه كشورهاي مخالف اسرائيل در منطقه قرار دارد. و تركيه هم به گونه اي به اين اردوگاه كشيده شده است. در سايه مجموعه اين تهديدها، تلاش ها براي نامشروع جلوه دادن اسرائيل در حال سرعت گرفتن است.
گفتني است همزمان با انتشار بخش هايي از اين گزارش راهبردي، گابي اشكنازي رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي از افزايش قدرت و توان نظامي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جنبش حزب الله لبنان در مقايسه با سالهاي گذشته خبر داد.
به گزارش سايت اخبار ملي رژيم صهيونيستي، اشكنازي با اشاره به حمله هفته گذشته مبازرين فلسطين به منطقه اي در الخليل كه به كشته شدن چهار صهيونيست انجاميد، اذعان كرد كه قدرت حماس و حزب الله در منطقه روز به روز در حال افزايش است و آنها در حال ارتقاي توان موشكي خود هستند. بي اعتباري اصلاح طلبان در داخل مي تواند باعث محروميت اپوزيسيون از كمك خارجي شود (خبر ويژه)

علني شدن بي عرضگي مطلق جريان مدعي اصلاح طلبي در زمينه معارضه با جمهوري اسلامي صداي اعتراض محافل ضدانقلاب را بلند كرده است. اين محافل سال گذشته اميد فراواني به جريان نفاق جديد بسته بودند.
يك پايگاه اينترنتي ضدانقلاب (ايران گلوبال) در ارزيابي دلايل شكست فتنه سبز نوشت: آنچه جنبش را به عنوان يك خطر جدي و مرگبار تهديد مي كند سپردن سكان هدايت آن به دست اصلاح طلبان امتحان پس داده و شكست خورده است كه توان تغيير اساسي در نظام اسلامي را ندارند. با توجه به اينكه اصلاح طلبان مقبوليت داخلي و خارجي ندارند، معرفي آنها به عنوان متوليان جنبش سبز مي تواند به محروم شدن جنبش از حمايت هاي خارجي و داخلي بينجامد.
نويسنده اين تحليل معتقد است: من بعد از انتخابات خرداد 88 نوشتم كه اكنون جهان از امكان تغيير از درون جمهوري اسلامي نااميد شده است. حوادث يك سال گذشته بعد از انتخابات غرب را درباره امكان متوقف كردن رژيم از داخل به ترديد انداخت اما بي اعتمادي به اصلاح طلبان تنها در خارج مطرح نيست بلكه بي اعتمادي به اين جريان شكست خورده در داخل هم غيرقابل انكار است لذا پيوند جنبش سبز با اصلاح طلبان به شكلي كه سكان رهبري جنبش بدست آنان سپرده شود نقطه ضعف بزرگي براي جنبش سبز و در جلب حمايت دولت هاي خارجي به حساب مي آيد و در بلند مدت اعتبار جنبش را در داخل كشور خدشه دار نموده و موجب از دست رفتن پايگاه اجتماعي جنبش در بين طبقات سياسي و اجتماعي خواهد گرديد.
«ايران گلوبال» با تصريح بر اينكه موسوي حتي اگر به قدرت مي رسيد هم توان تغيير در ساختار جمهوري اسلامي را نداشت، مي نويسد: منطقي اين است كه اصلاح طلبان را به عنوان بخش كوچكي از جنبش بپذيريم نه كل جنبش. به جرئت مي توان گفت تنها رئيس جمهوري كه درصدد تغيير اساسي در رژيم بود آقاي بني صدر بود كه خلع شد و اگر فكر كنيم اين امر تكرار خواهد شد سخت به خطا رفته ايم چه آنكه هم اكنون در داخل كشور نه چنين شخصي برخاسته از نظام وجود دارد و نه رژيم اشتباه گذشته خود در ميدان دادن به كسي چون بني صدر را تكرار خواهد نمود بنابراين دوباره تكرار مي كنيم براي مصون ماندن جنبش از خطر فرسايش در داخل و از دست رفتن حمايت جهاني از جنبش سبز مي بايد اصلاح طلبان را تنها جزيي از كل و نه كل جنبش معرفي كنيم و آن را به عنوان فقط بخش كوچكي از جنبش سبز بپذيريم نه به عنوان كل جنبش. چرا كه با توجه به نداشتن مقبوليت داخلي و خارجي اصلاح طلبان، معرفي آنها به عنوان متوليان جنبش سبز مي تواند به محروم شدن از حمايت هاي خارجي و داخلي بيانجامد.

 دلالان خرده پاي اوريف ليم دست به كار شدند (خبر ويژه)

گروهي از مشاوران زيبايي شركت هرمي اوريف ليم در نشستي در يكي از باغ هاي كرج نقشه تاسيس يك شركت هرمي جديد را مرور كردند.
به گزارش «جهان» اين گروه كه با اغفال گروه هاي گسترده اي از جوانان به درآمدهاي چندين ميليوني ماهانه دست يافته بودند، علاوه بر رايزني با برخي از كارشناسان حقوقي و كارشناسان امور اقتصادي درصدد فعاليت دوباره برآمده اند. فعاليت شركت اوريف ليم به تازگي و پس از فعاليت دو ساله از سوي مراكز ذي صلاح غيرقانوني اعلام شد. شركت اوريف ليم بيش از اين در خبرها شركت هرمي و غيرقانوني اعلام شده بود.
شركت ياد شده از يك سال گذشته مشغول كلاهبرداري گسترده در ايران بود.
گفتني است شركت اوريف ليم از كيهان به خاطر افشاگري عليه اين شركت به دادگاه شكايت كرده است و دو هفته قبل مدير مسئول كيهان براي تفهيم اتهام درباره شكايت اوريف ليم به دادگاه احضار شد و اسناد غيرقابل ترديدي از كلاهبرداري هاي اين شركت را به بازپرس مربوطه ارائه كرد.

 ژنرال پترائوس: اگر قرآن سوزي شود گور خود را در خاورميانه كنده ايم (خبر ويژه)

فرمانده نيروهاي اشغالگر افغانستان نسبت به قرآن سوزي در يك كليساي آمريكايي در آستانه 11 سپتامبر (20 شهريور) هشدار داد.
ژنرال پترائوس فرمانده جديد نيروهاي اشغالگر هشدار داد تدارك يك كليسا براي آتش زدن كتاب مقدس مسلمانان ممكن است جان نيروهاي آمريكايي حاضر در افغانستان و تمام تلاش هاي واشنگتن در اين كشور و ديگر كشورهاي اسلامي را در معرض خطر قرار دهد و تمام موفقيت هاي كسب شده را نابود كند.
وي افزود: اين اقدام مي تواند مشكلات زيادي به بار آورد. نه فقط اينجا در افغانستان بلكه در سراسر جهان كه ما با جوامع اسلامي سر و كار داريم.
كليسايي در شهر گينزويل ايالت فلوريدا قصد دارد در نهمين سالگرد حملات 11 سپتامبر نسخه هايي از قرآن را آتش بزند. همزمان با هشدار پترائوس روز دوشنبه تظاهراتي اعتراض آميز در كابل برگزار شد و تظاهركنندگان مسلمان اين اقدام را محكوم كردند.
همچنين در برخي ديگر از كشورهاي اسلامي نيز تظاهراتي عليه اين اقدام صورت گرفته و احتمال مي رود كه در صورتي كه اين كليسا دست به چنين اقدامي بزند انتشار تصاوير و فيلم هاي آن موجي از خشم را در كشورهاي اسلامي سبب شود.
در همين حال ژنرال ويليام كالدويل فرمانده كميته آموزشي نيروهاي ناتو در افغانستان در مصاحبه با شبكه سي.ان.ان گفت انتشار خبر تصميم كليساي فلوريدا در سوزاندن قرآن باعث خشم شديد مردم افغانستان شده است.
وي افزود: «قرآن كتاب مقدس آنها است و طبيعي است هنگامي كه كسي از نابود كردن و توهين به آن صحبت كند، نگراني هاي شديدي در ميان مردم ايجاد شود.»
كالدويل گفت: «ما به شدت نگران اين موضوع هستيم كه سوزاندن قرآن باعث شود جان مردان و زنان آمريكايي كه در افغانستان خدمت مي كنند جداً به خطر بيافتد.»
يادآور مي شود جرج بوش حمله به افغانستان را آغاز دور تازه جنگ هاي صليبي عليه اسلام خوانده بود.

 آبي از توالت فرنگي گرم نشد برويم سراغ... (خبر ويژه)

در پي به بن بست خوردن پروژه توالت فرنگي! براي تبرئه مهدي هاشمي از جرايم و خيانت هاي انجام گرفته در فتنه سال 88، برخي خبرها از تقلا به شيوه هاي ديگر در اين راستا حكايت مي كند.
برخي عوامل مرتبط با مهدي هاشمي در تهران حمزه كرمي (دستيار مهدي هاشمي در برخي اقدامات خيانت آلود سال گذشته) را وادار كرده بودند ضمن انكار اعترافات قبلي خود ادعا كند كه آن اظهارات را به خاطر شكنجه و فرو برده شدن سر وي در توالت فرنگي ادا كرده است اما تحقيقات كامل قضايي نشان داد اين ادعا از اساس دروغ است ضمن اينكه برخي اسناد متقن دلالت قطعي بر پولشويي هاي ميلياردي در برخي مراكز نظير بهينه سازي مصرف سوخت و پشت صحنه ضدانقلابي سايت جمهوريت مي كند.
به گزارش رجانيوز، پس از بن بست در پروژه توالت فرنگي و حمزه كرمي، تحركات تازه اي با استفاده از تحريك يكي ديگر از زندانيان آغاز شده تا مهدي هاشمي را كه يك سال پيش از كشور فرار كرده، تبرئه نمايد.
براساس اين گزارش، متعاقب ادعاي حمزه كرمي، يكي از مقامات عالي نظام خواستار رسيدگي به اين نامه شده و كميته اي مستقل و با رضايت چهره سياسي حامي مهدي هاشمي براي بررسي اين موضوع تشكيل شد. اين كميته پس از چند هفته بررسي دقيق پرونده كرمي، سير بازجويي ها و تحقيقات از عوامل پرونده و بازداشتگاه گزارش خود را آماده كرده و محتواي اين گزارش به تاييد نيز مي رسد.
گفته مي شود در اين گزارش تمامي موارد ادعايي حمزه كرمي بررسي و موارد ادعايي او با استناد به شواهد و قرائن تكذيب و تصريح شده است كه وي در دوران بازداشت، بازجويي و تحمل زندان خود تحت هيچگونه فشاري براي بيان اعترافات آنچنان كه در نامه اش ادعا كرده، نبوده است.
براساس اين گزارش، مهدي هاشمي پس از ناكامي پروژه حمزه كرمي در نظر دارد يكي ديگر از زندانيان امنيتي به نام «محمدرضا -ر» را جهت اجراي سناريويي مشابه و مجاب كردن خانواده اش به حمايت از او با اين سناريو فعال كند.
آقاي «ر» از همكاران مهدي هاشمي در دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد است كه در انتخابات سال 84 نقش مستقيمي در هزينه بودجه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در فعاليت هاي انتخاباتي داشته است.
شايان ذكر است سايت جرس و حلقه لندن (مهاجراني و...) كه ارتباط وسيعي با مهدي هاشمي دارند تلاش گسترده اي را براي جا انداختن سناريوي «توالت فرنگي» و پولشويي دست كم 2 ميليارد توماني به كار بسته بودند.

 هنرپيشه فرانسوي: همسر ساركوزي باعث آبروريزي ما شده است! (خبر ويژه)

يك هنرپيشه فرانسوي، همسر بدنام ساركوزي را به خاطر حمايت از يك متهم جنايتكار در ايران مورد انتقاد قرار داد و گفت: حمايت كارلا بروني كمپين حمايت از متهم ياد شده را بي اعتبار كرد.
كاترين دنو كه برنده دو جايزه سينمايي سزار هم هست به ديلي تلگراف گفت: دخالت بروني در پرونده سكينه ]م...[ نابجا بود و باعث شد تا كيهان در ايران با پيش كشيدن گذشته وي، كمپين حمايت از اين متهم را بي اعتبار كند. آدم هاي مشهور بايد در اعلام حمايت هاي خود از چنين پرونده هايي بسيار محتاط باشند به ويژه اينكه بروني با توجه به گذشته خود بايد محتاط تر مي بود. واكنش طرف ايراني نسبت به اقدام خانم بروني تنها برگرداندن توپ به زمين بروني بود و اشاره آنها به گذشته بروني در واقع تاكيد بر اين نكته بود كه سرت به كار خودت باشد.
بروني همسر سوم ساركوزي به بدنامي قبلي و بعد از ازدواج با رئيس جمهور فرانسه شهرت دارد و هم اكنون هم مي گويد «تك همسري حوصله من را سر مي برد. اين عشق است كه دوام مي آورد اما هوس آتشين دو يا سه هفته بيشتر دوام نمي آورد» وي باعث فروپاشي خانواده ساركوزي و طلاق همسر دوم وي شد اما خود به ساركوزي وفادار نماند.
رسوايي دفاع از س-م (زن خائني كه پس از خيانت به شوهر، او را به قتل هم رساند) ابعاد ديگري هم در فرانسه گرفته است. كوشنر وزير خارجه فرانسه در ديدار با مصطفايي وكيل نماي كاسبكار و فراري خانم س- م مدعي شد «خانم ]س...[ يك مسئله شخصي براي من و موضوع ملي براي فرانسه است و به اين منظور اگر لازم باشد به تهران بروم، خواهم رفت»!
اين بلوف در حالي است كه كوشنر از چند هفته پيش در ليست حذفي هاي كابينه ساركوزي قرار دارد و خود به همين خاطر پيشاپيش اعلام كرده كه استعفاي خويش را تقديم ساركوزي كرده است.
كوشنر در فرانسه به عنوان فردي فرصت طلب و كاسبكار شناخته مي شود. وي در انتخابات فرانسه از سگولن رويال رقيب ساركوزي حمايت مي كرد اما به كابينه ساركوزي پيوست. وي در سوابق خود عضويت در حزب كمونيست و اخراج از اين حزب و سپس عضويت در حزب سوسياليست را دارد. اما بعدها از سوي حزب سوسياليست هم به عنوان «خائن» معرفي شد. مطبوعات فرانسه از كوشنر به عنوان فردي خوشگذران كه دوست دارد در رستوران و كازينو عمر بگذراند ياد مي كنند. كوشنر نفوذ در ميان صاحب منصبان را مديون ازدواج مصلحتي با همسر دوم خود (كريستين اوكرنت) مي داند. اوكرنت عضو بنياد فرانسه- آمريكاست و آن قدر نفوذ دارد كه برخي مطبوعات فرانسه بعضاً برنار كوشنر را به عنوان «برنار اوكرنت» خطاب مي كنند. وزير خارجه فرانسه در گذشته متهم شده كه در قاچاق كودكان در كشور نقش داشته است. او از عناصر طرفدار آمريكا محسوب مي شود. پطروس غالي دبير كل اسبق سازمان ملل، كوشنر را به عنوان «موشك بي هدف» خطاب كرده بود!
كوشنر پس از موج سواري هاي فراوان اكنون در آستانه اخراج از كابينه ساركوزي است و بنابراين منطقي است اگر به وي گفته شود شما قاچ زين را بچسب، سواري پيشكش!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14