(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 21  شهريور 1389- شماره 19738

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آيا بازسازي 11 سپتامبر امكان دارد؟ (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
تعطيلي (گفت و شنود)
شكل گيري جبهه متحد اسلامي تنها راه مقابله با دشمنان
لبنان 21 مهرماه ميزبان احمدي نژاد خواهد بود
اخبار ضد و نقيض درباره آزادي جاسوس آمريكايي
اوباما : با مذاكرات سازش دنبال مواجهه با ايران هستيم
اعتراف صريح زهرا رهنورد به ائتلاف با منافقين و بهايي ها (خبر ويژه)
توصيه خواندني سايت سازمان سيا به سران فتنه (خبر ويژه)
مجري آمريكايي: همه جاخالي مي دهند با تحريم ايران، خودمان را مسخره كرده ايم (خبر ويژه)
چراغ «سبز» به رژيم صهيونيستي براي مزدوري در مذاكرات سازش (خبر ويژه)
هزينه 3هزار ميليارد دلاري جنگ عراق اقتصاد آمريكا را گرفتار بحران كرد (خبر ويژه)آيا بازسازي 11 سپتامبر امكان دارد؟ (يادداشت روز)

ديروز سالگرد «ماجرا»ي 11سپتامبر بود، در نهمين سالگرد ماجرا و در حاليكه بيش از 80درصد شهروندان ايالات متحده نيز، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا را طراح و مجري عمليات حمله به برج هاي دوقلو- در محله منهتن نيويورك- و چند نقطه ديگر از اين شهر مي دانند، دولت آمريكا به يك كليساي آمريكايي ماموريت داد تا با حمله به حساسترين و مشترك ترين نقطه اعتقادي مسلمين، ماجرا را با همان تفسير پنتاگون و سيا بازپروري كرده و به «خبر اول دنيا» تبديل نمايد.
نقش آفريني دولت آمريكا در «ماجرا»ي ياد شده، بديهي تر از آن است كه نياز به استدلال داشته باشد همانگونه كه اشاره شد امروز شهروندان آمريكا كه زير بمباران تبليغات دروغ پيرامون اين موضوع قرار دارند، نقش آفريني مسلمين و حتي گروه بدنام «القاعده» را رد مي كنند و به اين باور رسيده اند كه 11سپتامبر يك پروژه داخلي بوده است. جالب اين است كه عليرغم اعمال ممنوعيت تحقيق در اين مورد، در داخل آمريكا چندين جلد كتاب و ميليونها مقاله به چاپ رسيده و در همه آنها به «داخلي بودن» پروژه تاكيد شده است. كتاب «دروغ بزرگ» اولين كتابي بود كه توسط يك محقق صاحب نام فرانسوي- تيري ميسان- در سال 2002 قبل از اولين سالگرد ماجرا به چاپ رسيد و البته به قيمت اخراج اين استاد از دانشگاه تمام شد! جالب تر اينكه 46 روز پيش از وقوع ماجرا، يك راديوي محلي در شهر آستين- ايالت تگزاس- از ماجرايي كه 6 هفته بعد اتفاق افتاد با ذكر جزئيات و اينكه قرار است به كجاها حمله شود و انگشت اتهام به سمت چه كساني برود دقيقا پرده برداري كرد. در آن برنامه «الكس جونز» گفته بود اين ماجرا منشأ حمله به خاورميانه و بطور خاص افغانستان و عراق مي شود.
شايد بتوان گفت كه ماجراي 11سپتامبر مهمترين پروژه امنيتي غرب بعد از جنگ دوم جهاني است و تاثيرات ميداني آن از فروپاشي بلوك شرق مهمتر است. 11سپتامبر تاكنون چندين جنگ را در خاورميانه درپي داشته است، حكومت هايي را تا لبه سقوط برده و ادبيات خاصي را بر جهان حاكم كرده است اين نظريه كه «امنيت آمريكا، امنيت جهان و هر نوع رخداد امنيتي عليه آمريكا، رخدادي امنيتي عليه جهان است» طي 9 سال گذشته فضاي گفت وگوهاي رسمي و ديپلماتيك را به «اشغال» درآورده است. ماجراي جسارت ابلهانه به قرآن كريم در سالگرد ماجراي 11سپتامبر براي حفظ اين ادبيات در فضاي رسمي و ديپلماتيك و يكپارچه سازي موضع غرب در مقابل مسلمين طراحي گرديده است. در خصوص اين موضوع نكات زير قابل تامل است:
1- كاملا واضح بود كه آمريكايي ها توان به آتش كشيدن قرآن- به صورت رسمي- و پذيرش مسئوليت و عواقب ناشي از آن را نداشته و ندارند. پس واقعا قرار نبود قرآني سوزانده شود- هرچند قلوب رهبران آمريكايي و سران جريانات پشت صحنه مديريت آمريكا مملو از كينه و حقد نسبت به قرآن كريم است- سؤال اين است كه چرا از آن با جديت حرف زده شد؟ در واقع دستگاه سياسي آمريكا كه با پا پس كشيدن افكار عمومي- حتي در درون ايالات متحده- مواجه گرديده است با صحنه سازي و بردن انگشت اشاره به سمت مقدس ترين كتاب آسماني- كه مورد احترام پيروان واقعي همه اديان و ساير خردمندان كه پيرو دين هم نيستند، مي باشد- دنبال اين بودند كه مسلمانان را به واكنش هايي بكشانند و با براه انداختن جوي خون در بسياري از كشورهاي اسلامي، در نهايت نوعي جبهه بندي ميان غرب و مسلمين به وجود آورند به گونه اي كه كشورهاي غربي به علاوه آن دسته از كشورهاي شرقي كه اكثريت جمعيت آنان پيرو آئين هاي كنفسيوس، بودا و... هستند خود را در جبهه اي ببينند كه پرچم آن دست خود آمريكايي هاست. سؤال بعدي اين است كه پس چرا دو روز قبل از روز موعود مقامات رسمي آمريكا- از رئيس جمهور تا سخنگوي كاخ سفيد- نسبت به موضع كليساي فلوريدا موضع منفي گرفتند و آن كشيش فاسد، اعلام كرد كه «به دليل هشدارهايي كه دريافت كرديم بايد در تصميم خود تجديدنظر كنيم»؟ اگر به متن اظهارات اوباما، هيلاري كلينتون، سخنگوي كاخ سفيد و نظامياني نظير پترائوس مراجعه كنيد، در مي يابيد كه هيچكدام از آنان از حرمت و حريم كتاب مقدس مسلمانان حرف نزدند و هيچكدام رأي كليساي ياد شده را محكوم نكردند. همه به عواقب اين حكم در خاورميانه اشاره كردند و اينكه اجراي آن جان آمريكايي ها را در مناطق اسلامي به خطر مي اندازد! راز مطلب اين است كه هنوز بسياري از كشورهاي غربي با جنگ افروزي آمريكا عليه مسلمانان موافق نيستند و لذا در اكثر موارد حاضر به همراهي با آمريكا نمي باشند همين عامل سبب فروپاشي ائتلاف هاي امنيتي غرب شده است و اين نگراني بزرگ آمريكاست. مقامات طراح آمريكا تلاش مي كنند تا در يك برنامه پلكاني، جهان غرب را به مقابله با مسلمين سوق دهند و لذا ناچارند در شرايطي كه هنوز اين آمادگي در اروپا، روسيه، چين، ژاپن و... وجود ندارد از سياست «دو گام به جلو يك گام به عقب» استفاده نمايند. اگر خاطرتان باشد در آغاز ماجراي 11سپتامبر، جرج بوش از «جنگ صليبي» سخن گفت و چند روز بعد -ظاهرا- حرف خود را پس گرفت و گفت در مورد آنچه اظهار داشته سوءتفاهم صورت گرفته است.
2-آمريكايي ها با پيش كشيدن بحث جسارت به مقدس ترين كتاب آسماني خواستند به مسلمين و رهبران كشورهاي اسلامي- بخصوص رهبران بلوك مقاومت- بگويند عدم همكاري جهان اسلام با آمريكا كار را به بالاترين سطح برخورد مي كشاند آن موقع ديگر بزرگترين مقدسات هم از هجوم غرب در امان نيستند چه رسد به دماء مسلمين. آمريكايي ها در اين گام بحث را از متهم كردن گروهي از مسلمانان به متهم كردن خود اسلام و در نتيجه همه مسلمانان تسري داده اند- هر چند از اول هم معلوم بود كه آنان با اساس اسلام و همه مسلمانان مسئله دارند- كندن پوسته قبلي و خارج كردن مسئله اصلي از غلاف فريبنده- اين كه ما با اسلام مشكل نداريم با تندروي اسلامي مشكل داريم- نشان دهنده آن است كه ماجرا مطابق نقشه پيش نرفته و كار به بن بست رسيده است. حال آمريكايي ها با بالا بردن سطح مطلب مي خواهند توجه طرف مقابل خود را به مهم بودن موضوعي كه او آن را به چيزي نگرفته است، جلب نمايند. در واقع آمريكايي ها به همراه سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس از مسلمانان و دولت هاي آنان مي خواهند كه خود تكليف جنبش هاي اسلام گرا و دولت هاي حامي اين جنبش ها را مشخص كنند تا كار به هتك قرآن و وقوع جنگ صليبي عليه جهان اسلام منجر نگردد. در واقع غرب دارد اعتراف مي كند كه تقسيم جهان اسلام به دو بخش محافظه كار و راديكال نه تنها به انزواي جريان اسلام گرايي در خاورميانه و حوزه هاي پيراموني آن منجر نشده بلكه هر روز به گسترش حوزه نفوذ كشورهايي نظير ايران و جنبش هايي نظير حزب الله و حماس در اين منطقه و فراتر از آن انجاميده است. آمريكايي ها با خيز به سوي قرآن مي خواهند مسلمين را در مقابل جريان اسلام گرا قرار دهند يعني در واقع اينجا قرآن به گروگان گرفته مي شود تا مانع پياده شدن پيام هاي تحول ساز آن گردند. اما آيا اين شدني است؟ پاسخ قرآن اين است: «يريدون ليطفئوا نورالله بافواههم و الله متم نوره ولوكره الكافرون» (آيه 8 سوره صف)
3- ماجراي كليساي فلوريدا يك تك حادثه نبود. همزمان با آن صدراعظم آلمان در يك برنامه رسمي و در جلو دوربين هاي تلويزيوني به شخص كاريكاتوريست دانماركي كه به پيامبر اسلام جسارت كرده بود، جايزه داد و اهانت هاي وي را مصداق استفاده از آزادي، بيان دانست! همزمان با اين دو اقدام، «سازمان بازي هاي اينترنتي آمريكا» كه مورد حمايت رسمي مالي، اطلاعاتي و سياسي دولت آمريكاست يك بازي رسانه اي را روانه بازار كرد كه شعار آن اين بود: «مسجد را خراب كن، مسلمان را بكش»! در اين بازي كاربر اينترنتي بايد به هر شهري كه وارد مي شود مساجد، قرآن، افراد داراي محاسن، مشايخ و علماي ديني را از بين ببرد تا به دنيايي امن و داراي رفاه دست پيدا كند. در اين بازي بطور سمبليك به لبنان، سوريه، ايران و عربستان حمله مي شود و با شكست اين كشورها و كشته شدن مردم آن خاورميانه امن مي شود! دو سال پيش هم همين موسسه آمريكايي يك بازي رايانه اي ساخت كه در آن سرباز آمريكايي - كاربر اينترنتي - بعد از شليك موشك به مساجد، پاره كردن قرآن و كشتن پيروان همه مذاهب اسلامي به بن لادن دست مي يابد و با كشتن او جهان امن مي شود!
مجموعه اين قضايا بيش از آنكه از وقوع جنگ هايي در آينده خبر دهند از شكست غرب در فضاي واقعي و توسل به فضاي مجازي براي جبران شكست در فضاي واقعي، حكايت مي كنند.
شما ببينيد آمريكا براي آنكه 11 سپتامبر را به نقطه عزيمت برخورد با مسلمانان و مقدمه اي براي از ميان برداشتن مقاومت اسلامي تبديل كند تاكنون بيش از 40 ميليون مقاله، خبر، گزارش، تحليل، تصوير، مصاحبه و ... را توليد كرده و به روي بستر اينترنت فرستاده است، حالا نتيجه همه اين تقلاها اين است كه افكار عمومي غرب در تحليل ماجراي 11 سپتامبر، مقامات آمريكا را به عنوان طراحان و مجريان نشان مي دهند اين يعني شكست سنگين آمريكا در همراه سازي افكار عمومي و در معناي بزرگتر يعني شكست اين نظريه كه: «هركس رسانه هاي پرقدرت را در اختيار داشته باشد، قادر است به افكار عمومي شكل دهد و هركس به افكار عمومي شكل دهد قادر است بر جهان حكومت كند». يك خبر كه توسط رسانه هاي آمريكايي منتشر گرديد، بيان گر آن است كه بعد از چندين سال فعاليت شديد رسانه اي عليه ايران تنها 11 درصد از مردم در خاورميانه، ايران را يك تهديد امنيتي ارزيابي كرده اند و حال آنكه رقم كساني كه آمريكا را تهديد امنيتي مي دانند به مرز 80 درصد نزديك شده است. نظرسنجي اخير موسسه آمريكايي زاگبي در 6 كشور مصر، اردن، عربستان، امارات، لبنان و مراكش كه فلينت لورت - مشاور پيشين امنيت ملي كاخ سفيد - آن را فاش كرد بيانگر آن است كه 88 و 77 درصد از شهروندان اين شش كشور عرب به ترتيب رژيم صهيونيستي و آمريكا را «بزرگترين تهديد براي جهان» مي دانند و تنها 10 درصد از آنان ايران را يك منبع تهديد ارزيابي كرده اند. جالب اين است كه 77 درصد از مردم اين كشورها تلاش براي دست يافتن به بمب اتمي را حق ايران دانسته اند با اين وصف مي توان حدس زد كه بالاي 95 درصد شهروندان مسلمان در منازعه اتمي غرب با ايران، از حق ايران حمايت مي نمايند اين راز تبليغات منفي غرب عليه قرآن و پيامبر اعظم است و از قضا طرح موضوع حمله قريب الوقوع نظامي به ايران يا سوزاندن قرآن بيش از آنكه از جرات آنان حكايت كند از هراس و ياس آنان خبر مي دهد.
سعدالله زارعي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
امروز بي حجاب ها و مروجان فساد، نقش پياده نظام دشمن را بازي مي كنند. مسئولان امر، فكري اساسي براي برچيده شدن اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بنمايند.
فتاحي از تهران
¤ سياست هاي واتيكان و آقاي پاپ تا حال اين بوده كه در امور سياسي دخالت نمي كردند. بايد ديد چه اتفاقي افتاده كه هزاران معضل جنسي ناشي از تجاوز صدها كشيش به كودكان و همچنين جنايت هاي جنگي آمريكا در عراق و افغانستان را نديد گرفته و صحبت از حمايت از يك زن مجرم زناكار در ايران مي كنند. بايد گفت طشت رسوايي پاپ به زمين افتاده و دم خروس از پنجره هاي واتيكان بيرون زده است. بيش از اين خود را رسواي عالم و آدم نكنند.
محمودي
¤ نصب عكس زن قاتل با چادر بر سر در نخست وزيري ايتاليا جهت تخريب حجاب است و نبايد از آن عفلت شود.
8858---0919
¤ مقاله آقاي شريعتمداري با عنوان «چراغ از بهر خاموشي نگهدار» كه از سر خيرخواهي براي آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري نوشته شده مطلب بسيار مفيدي بود. اميدواريم برخي از افراسياب هايي كه اطراف رئيس جمهور جمع شده اند اجازه بدهند اين يادداشت توسط ايشان مطالعه شود.
صدري از نجف آباد اصفهان
¤ يادداشت اخير مديرمسئول محترم روزنامه با عنوان «چراغ از بهر خاموشي نگهدار» واقعا مطلب ارزنده اي بود.
آصفي و دهها تلفن مشابه ديگر
¤ از اظهار نظر رئيس جمهور محترم نسبت به روزنامه كيهان متعجب هستم چرا كه كيهان نقش كليدي در بصيرت افزايي را در فتنه 88 ايفا كرد و نبايد يك چنين روزنامه ارزشي را در كنار روزنامه متعلق به اصلاح طلبان مانند شرق قرار داد.
شجاع ازبوكان
¤پرفسور «فراي» ايران شناس آمريكايي كه در همايش ايرانيان خارج نشين صحبت كرد در مصاحبه خود دو مرتبه اظهار داشت ايراني ها عرب نيستند از آن طرف به عرب ها مي گويند شما عجم (ايراني) نيستيد و اين برنامه ها همه در راستاي ايجاد تفرقه بين كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه و بهره برداري دشمنان مي باشد. طراحان مكتب ايراني بدجوري در تله آمريكايي ها افتاده اند.
6111---0912
¤ چرا در فيلم ها و سريال هايي كه از سيما پخش مي شود بجاي اينكه بصورت غيرمستقيم هنجارهاي جامعه آموزش داده شود برعكس صحنه هايي مثل صحبت كردن با تلفن همراه هنگام رانندگي، كشيدن سيگار و بي احترامي به قوانين رانندگي نشان مي دهند.
7496---0912
¤ از كارگردان سريال «در مسير زاينده رود» درباره افشاي دلال هاي ورزشي بسيار تشكر مي كنم. چون اينگونه مسايل در عرصه ورزش به مرز بحران رسيده است و انتظار داريم كه دولت تدابيري براي ريشه كني مافياي ورزشي بينديشد.
صادقي
¤ ضمن تشكر از گزارش ويژه كيهان درباره حضور تروريست پنهان رژيم صهيونيستي در آب هاي خليج فارس، اميد است دستگاه هاي مسئول نسبت به اين مسئله هوشيار بوده و كيهان نيز دست از افشاگري بر ندارد.
يك هموطن
¤ ازدولت خواهشمند است فكري هم به حال كارمندان بازنشسته كند. در حالي كه كارگران بازنشسته سهام عدالت گرفته اند، كارمندان بازنشسته هنوز نگرفته اند.
يك هموطن از كاشان
¤ جوانان بي كار شهرستان دره شهر از توابع ايلام از استخدام هاي رابطه اي گلايه مند بوده و به ستوه آمده اند. چرا كسي پاسخگو نيست؟
6947---0918
¤ اينجانب با وضعيت نابسامان مسكن در سال 68 با طرح امكان ثبت نام و پرداخت مبلغ معادل سه ماه حقوق، در انتظار دريافت زمين يا مسكن از زمين شهري ورامين هستم ولي هيچكس تا به حال به ما پاسخ قطعي نداده است. آيا 21 سال انتظار كافي نيست؟ از مسئولين درخواست رسيدگي عاجل دارم.
6358---0912
¤ سهميه جانبازان براي سي ان جي خودروها قطع شده است. لطفاً مسئولين مربوطه پاسخگو باشند.
0929---0915
¤ وزارت مسكن نرخ زمين مسكن مهر را 300 تا 310 هزار تومان اعلام كرده ولي در قرچك بابت آن مبلغ 450 هزار تومان از ما دريافت كردند. رسيدگي شود.
1069---0912
¤ 20 سال است كه در منطقه 4 آموزش و پرورش به صورت پيماني و قراردادي كار مي كنم. از يك طرف استخدام رسمي نمي كنند از طرف ديگر نيز هيچ حق و حقوقي مثل پاداش و مزايا به بنده تعلق نمي گيرد.
زهيرزاده
¤ مي خواستم از مسئولان ذيربط بپرسم كه چرا سه سال است كه در آزمون استعدادهاي درخشان براي آزمون راهنمايي به دبيرستان سهميه جايگزين وجود ندارد.
محمدي- رباط كريم
¤ چرا اتوبوس هاي ريالي را به دستگاههاي پرداخت كرايه تجهيز نمي كنند تا در وقت مردم صرفه جويي شود؟
9678---0912
پاسخ معاونت اجتماعي ناجا تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب چاپ شده در مورخه 25/5/89 روزنامه در خصوص بسته شدن تونل توحيد، به آگاهي مي رساند: «بسته شدن موقت تونل توحيد در ساعات پاياني شب به دليل اجراي عمليات هاي عمراني بوده و شهروندان محترم مي توانند از مسير جايگزين استفاده نمايند.»
پاسخ معاونت اجتماعي ناجا تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب چاپ شده در مورخه 17/4/89 روزنامه در خصوص خريد و فروش مواد مخدر و استعمال آن در محله تهرانسر، به آگاهي مي رساند: «در خصوص برخورد با جرايم بخصوص مواد مخدر و پاكسازي پارك ها اقدام و در اين خصوص كشفيات و دستگيري نيز انجام شده. مراتب براي آگاهي و بهره برداري اعلام مي گردد».
پاسخ روابط عمومي ناجا
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 23/4/89 روزنامه تحت عنوان «ترمينال شهرستان گرگان» به اطلاع مي رساند: فرماندهي انتظامي استان گلستان اعلام نموده به دليل تراكم مسافر در ترمينال گرگان از سال 86 ايستگاه پليس در آن محل استقرار يافته و امنيت مطلوبي را براي مسافران و رانندگان ايجاد نموده است. لذا شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مي توانند مراتب را به ماموران ايستگاه پليس مستقر در جنب ترمينال اطلاع دهند.
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره مورخ 13/6/89 روزنامه با عنوان «خاموشي معابر» محدوده كوچه شهيد زارع در خزانه بخارائي به اطلاع مي رساند: با هماهنگي هاي به عمل آمده مشكل خاموشي خيابان مذكور رفع و در حال حاضر از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد.

 تعطيلي (گفت و شنود)

گفت: مجلس با پيشنهاد دولت براي افزايش يك روز به تعطيلي عيد فطر مخالفت كرد.
گفتم: خب! نمايندگان مردم هستند و احساس كردند كه همان يك روز تعطيلي كافي است!
گفت: پس چرا خودشان بلافاصله دو هفته مجلس را تعطيل كردند؟
گفتم: خب! نمايندگان يك ماه تعطيلات تابستاني دارند كه نصفش باقي مانده بود.
گفت: مگر نمايندگان مجلس مثل بقيه مردم از تعطيلات رسمي استفاده نمي كنند كه يك ماه تعطيلات اضافي هم براي خودشان در نظر گرفته اند؟!
گفتم: البته كه از همه تعطيلات رسمي هم استفاده مي كنند.
گفت: پس چي شده كه يك روز تعطيلي عيد فطر را براي مردم نمي پسندند ولي يك ماه تعطيلي اضافه بر تعطيلات رسمي را حق خودشان مي دانند؟! نمايندگان مردم كه بايد كارشان بيشتر از بقيه باشد، تازه امسال سال كار مضاعف و همت مضاعف هم هست.
گفتم: چه عرض كنم؟! از شخصي پرسيدند چرا شب ها اينقدر زود مي خوابي؟ گفت؛ آخه ديدم من كه نمي تونم صبح ها زود بيدار شم، گفتم لااقل شب ها زود بخوابم!
 رهبر انقلاب در ديدار مسئولان نظام تبيين فرمودند
شكل گيري جبهه متحد اسلامي تنها راه مقابله با دشمنان

رهبر معظم انقلاب اسلامي روز جمعه در ديدار مسئولان نظام، سفراي كشورهاي اسلامي و جمعي از قشرهاي مختلف مردم، بزرگترين درس عيدسعيد فطر را اتحاد دنياي اسلام دانستند و تاكيد كردند: ملت هاي مسلمان بايد روز بروز به يكديگر نزديك شوند و بيش از پيش در جهت وحدت گام بردارند زيرا تنها راه مقابله با جبهه دشمنان اسلام، شكل گيري جبهه متحد امت اسلامي است.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي صفوف مستحكم و با شكوه مسلمانان در نماز عيد فطر را جلوه اي از خشوع در مقابل پروردگار و پيوند معنوي و قلبي مسلمانان برشمردند و افزودند: اين صف واحد امت اسلامي بايد براي تمام مسائل مرتبط با جهان اسلام تشكيل شود تا با هم جهت شدن توان ها و فكرها، كارايي امت اسلامي در مقابل جبهه عظيم دشمنان اسلام، جلوه گر شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اين كه «دشمني جبهه مقابل دنياي اسلام، با همه مسلمانان است» خاطرنشان كردند: اين تصور كه آن ها با بخشي از مسلمانان دوست و همراه و با بخش ديگري دشمن هستند، تصور غلطي است، زيرا آن ها با اصل اسلام كه خواستار ايستادگي در مقابل زورگويان است، مخالفند.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، با اشاره به بيداري روزافزون امت اسلامي، آگاهي و هوشياري مسلمانان در قبال مسئله فلسطين را يك نمونه از اين بيداري دانستند و افزودند: امروز ملت بزرگ ايران در ميان ملت هاي مسلمان الگوست و با هوشياري كامل متوجه تحولات جهاني و مسائل دنياي اسلام است.
ايشان حضور پرشكوه مردم ايران در راهپيمايي روز جهاني قدس را، نشانه اي از اهتمام ويژه ملت ايران به مسائل جهان اسلام برشمردند و تاكيد كردند: اين همان راهي است كه امام بزرگوار(ره) پيش روي مردم نهاد و تهديدها، خصومت ها و غرض ورزي ها نخواهد توانست اين ملت را از اين مسير باز دارد.
در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور با تبريك عيد سعيد فطر، ايمان و تقواي الهي را ثمره ماه مبارك رمضان دانست و تاكيد كرد: ملت ايران با اندوخته ايمان و تقواي خود، در مسير عدالت، پاكي و ايستادگي در مقابل زياده خواهان همچنان پاي خواهد فشرد.
رئيس جمهور هم چنين با اشاره به تصميم يك فرد جاهل آمريكايي در جسارت به مقدس ترين كتاب آسماني، آن را توطئه اي صهيونيستي و مخالف تعاليم همه پيامبران الهي خواند و خاطرنشان كرد: صهيونيست ها و حاميان آن ها، در مسير سقوط و اضمحلال قرار دارند و اين گونه حركت هاي مذبوحانه، نه تنها آن ها را نجات نخواهد داد بلكه سرعت سقوط و نابودي آنان را دو چندان خواهد كرد.

 روزنامه النهار خبر داد
لبنان 21 مهرماه ميزبان احمدي نژاد خواهد بود

رئيس جمهور كشورمان به منظور گسترش روابط ديپلماتيك ميان ايران و لبنان مهرماه به اين كشور سفر خواهد كرد.
روزنامه النهار لبنان اعلام كرد كه «محمود احمدي نژاد» چهارشنبه 13 اكتبر آينده (21 مهرماه) در سفري دو روزه به لبنان سفر خواهد كرد.
النهار با بيان اينكه احمدي نژاد با «ميشل سليمان» همتاي لبناني خود ديدار خواهد كرد، نوشت كه مهم ترين موضوعاتي كه در اين سفر بررسي خواهد كرد تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه لبنان و حمايت ايران از لبنان است و علاوه بر اين موضوع هسته اي ايران نيز در دستور كار است.
در همين حال، ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان در گفت وگوي تلفني با احمدي نژاد با اشاره به سفر آتي وي به بيروت، آمادگي دولت و ملت لبنان را براي استقبال گرم از رئيس جمهور كشورمان مورد تاكيد قرار داد.
رئيس جمهور لبنان همچنين در اين گفت وگوي تلفني فرا رسيدن عيد فطر را به رهبر معظم انقلاب، دولت و ملت ايران تبريك گفت.
احمدي نژاد نيز در اين گفت وگوي تلفني با تبريك عيدفطر به دولت و مردم لبنان اظهار اميدواري كرد كه اين عيد مقدمه برپايي صلح و برادري در همه جهان باشد.

 گزارش خبري كيهان
اخبار ضد و نقيض درباره آزادي جاسوس آمريكايي

سرويس سياسي -
در اقدامي تامل برانگيز اعلام شد كه سارا اميلي شورد، يكي از سه تبعه آمريكايي كه چندي پيش به اتهام ورود غيرقانوني به خاك ايران دستگير شده و هم اينك به جرم جاسوسي در بازداشت به سر مي برد، عفو و آزاد خواهد شد.
رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان در همين زمينه گفت: با توجه به پي گيري هاي رئيس جمهور، در آستانه فرارسيدن عيد سعيد فطر تصميم به آزادي وي گرفته شد.
هرچند مراسم آزادي اين تبعه آمريكايي كه خبر آن در سايت هاي مختلف منتشر شده بود به دليل هماهنگي هاي بيشتر به روزهاي آتي موكول شد، اما به هر ترتيب جرائم اين فرد و اظهارنظرهاي پيشين برخي مسئولين امنيتي و قضايي كشورمان در خصوص وابستگي اين سه تبعه آمريكا به سرويس هاي اطلاعاتي اين كشور، تلاش براي آزادي اين زن آمريكايي را با سوال روبرو مي كنند.
گفتني است سه تبعه آمريكايي با نام هاي سارا اميلي شورد 31 ساله، شين مايكل بوئر و جاشوا فليكس فاتال 27 ساله، مردادماه 1388 در مناطق كوهستاني استان كردستان به اتهام ورود غيرقانوني به خاك ايران دستگير شدند.
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان كل تهران مدتي بعد، راز يافتن اسناد و مداركي آشكار درباره ارتباط دستگيرشدگان با سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) خبرداد و اين 3 تن را به جاسوسي متهم كرد.
حجت الاسلام حيدر مصلحي وزير اطلاعات هم بارها طي مصاحبه اي اعلام كرد كه مدارك مستندي در اختيار دارد كه سه تبعه آمريكايي با سرويس هاي اطلاعاتي در ارتباط بوده اند.
با اين حال در واكنش به انتشار خبر آزادي سارا شورد، دادستان تهران تاكيد كرد: به دليل عدم طي شدن فرآيند قضايي در پرونده متهم آمريكايي ياد شده، آزادي وي كه برخي سايت هاي خبري اعلام كرده اند، منتفي است.
جعفري دولت آبادي اضافه كرد: خبر منتشره مورد تاييد دستگاه قضايي نمي باشد و طبعا هرگونه تصميم گيري درباره متهمان ياد شده منوط به سپري شدن مراحل قضايي خواهد بود.

 اوباما : با مذاكرات سازش دنبال مواجهه با ايران هستيم

رئيس جمهور آمريكا مدعي شد كه صلح ميان تل آويو و تشكيلات خودگردان فلسطين به تعامل با ايران درباره برنامه هسته اي آن كشور كمك مي كند.
باراك اوباما جمعه گذشته دركنفرانس مطبوعاتي دركاخ سفيد درپاسخ به سؤال خبرنگار هاآرتص كه پرسيد اگر مذاكرات صلح در مراحل اوليه شكست بخورد چه اتفاقي خواهد افتاد، پاسخ داد: ما تلاش ها را ادامه مي دهيم.
اوباما در جمع خبرنگاران مدعي شد: صلح در طولاني مدت اين فرصت را دارد كه چشم انداز استراتژيك درخاورميانه به طوري كه بسيار مفيد باشد را تغيير دهد. اين موضوع به ما كمك مي كند تا با ايران كه تمايل ندارد تا برنامه هسته اي خود را رها كند، تعامل كنيم.
اين ادعا درحالي است كه كارشناسان و تحليلگران سياسي معتقدند مذاكرات سازش در واشنگتن با شكست آغاز شده و به مانند تمامي مذاكرات سازش در دهه هاي قبل نتيجه اي در برنخواهد داشت.
پيوند زدن برنامه هسته اي ايران با اين مذاكرات سازش در صورتي است كه با گزارش اخير يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران، براي بيست و سومين بار بر اين مطلب تاكيد شد كه برنامه هسته اي ايران هيچ گونه انحرافي ندارد.

 اعتراف صريح زهرا رهنورد به ائتلاف با منافقين و بهايي ها (خبر ويژه)

همسر يكي از بازيگران فتنه حضور عناصر ضد دين و لائيك در فتنه سبز را تأييد كرد.
زهرا رهنورد كه خود به بهانه ادعاي فمينيستي با برخي از اين عناصر مرتبط است در گفت وگو با سايت جرس تأييد كرد عناصر لائيك و ضد انقلاب در جريان متبوع وي حضور دارند.
جرس از وي پرسيد «شما بارها تأكيد كرده ايد متكثر بودن جنبش را نقطه قوت آن مي دانيد. سوال اين است كه فصل مشترك ميان گروه هاي مختلف اصلاح طلب و جنبش داخل كشور با برخي گروه هاي اپوزيسيون ديگري كه باوري به چهارچوب هاي نظام و قانون اساسي و حتي دين ندارند، دركجاست؟» رهنورد در پاسخ گفت: در اين شكي نيست كه تكثر و تنوع مهمترين شاخصه جنبش سبز است. در دل جنبش از آدم هاي صددرصد مذهبي وجود دارد تا كساني كه به لحاظ اعتقادات مذهبي ضعيف و يا حتي لائيك هستند. با صداقت جور درنمي آيد كه حضور اين افراد در جنبش سبز را انكار كرد. اما كف خواسته هاي همه نيروها و چهره هاي متفاوت با جنبش، آزادي، دموكراسي و احترام به حقوق شهروندي است. با واقعيت جنبش هم جور درنمي آيد كه همه را وادار كنيم كه مثل هم فكر كنند.]![
وي توضيح نداد كه «سقف» خواسته هاي مشترك آنها با جريان هاي ضد دين و ضد قانون اساسي كدام است؟ وي از طريق شبكه بي بي سي يكي از آغازكنندگان پروژه آمريكايي - انگليسي القاي تقلب در انتخابات بود.
اذعان رهنورد به همراهي جريان هاي لائيك و معارض با قانون اساسي و دين در حالي است كه موسوي در طول حوادث يك سال گذشته خود يكي از مهره هاي جريان هاي ضد انقلاب در زمينه قانون شكني، برپايي آشوب، حمايت از تروريست ها و محاربين، و حرمت شكني علني عليه قانون اساسي، انقلاب اسلامي، حضرت امام و عاشوراي حسيني بود.

 توصيه خواندني سايت سازمان سيا به سران فتنه (خبر ويژه)

يك سايت ضدانقلابي از فتنه گراني چون موسوي و كروبي خواست به جاي تناقض و تاكتيك يكي به نعل و يكي به ميخ، تكليف خود را با قانون اساسي و خط امام مشخص كنند چرا كه طبق قانون اساسي و خط امام، آنها بايد از ولايت فقيه تبعيت مي كرده اند و نكرده اند.
گويانيوز نوشت: آنچه از ظاهر امر پيداست دعواي حاكميت و اصلاح طلبان بر سر اجراي قانون اساسي است. اما قانون اساسي متاثر از جايگاه ولايت فقيه است و مي توان گفت بازگشت به قانون اساسي، از منظري ديگر، بازگشت به دامان ولايت مطلقه فقيه و التزام عملي به آن مي باشد كه همان هدف حاكميت و همان مفهومي است كه در مرامنامه جبهه مشاركت به عنوان يك حزب خط امامي آمده است.
اين سايت نزديك به سازمان سيا با تاكيد بر اينكه ولايت مطلقه فقيه از مباني انديشه سياسي امام خميني و قانون اساسي است اضافه مي كند: آقاي خميني در نامه مورخ 16/2/1366 خطاب به آقاي خامنه اي مي گويد «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...». آقاي كروبي به عنوان عضو شوراي بازنگري، بعد از بازنگري قانون اساسي گفت «اگرچه رهبر، ولي امر و مافوق قانون است ولي با تغييراتي كه صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است». از موارد ديگر قابل ذكر، مي توان به گفته هاي آقاي يوسف صانعي در يكي از سخنراني هايش اشاره كرد؛ در آنجايي كه مي گويد: «من به عنوان يك مساله شرعي مي گويم كه تخلف از نظر آيت الله خامنه اي خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است».
گويانيوز مي نويسد: با اين اوصاف نمي توان حكومت ديني را متهم به نقض قانون اساسي و انحراف از خط امام كرد چرا كه عمل حكومت بر طبق شرع، خط امام و قانون اساسي است. اكنون يا جناح اصلاح طلب (وكساني چون آقايان موسوي و كروبي و خاتمي) از قانون اساسي موجود عبور كرده كه در اين صورت بايد تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذيرد و يا قانون اساسي را قبول داشته و كماكان معتقد به حكومت ديني بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همين چارچوب مي داند كه در اين صورت نيز بايد تمام الزامات و پيامدهاي آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشيه ها و ادبيات معمول به سخنان به نعل و به ميخ روساي جمهور قبلي و برخي اصلاح طلبان دقيق شويم، شائبه اخير تقويت خواهد شد. بنابراين با لحاظ شناخت و تجربه كافي آنها از ساختار و ماهيت نظام ولايت فقيه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دايره صداقت، وارونه نمايي و قلب واقعيت هاست. واقعيت را مي توان انكار كرد اما نمي توان پنهان و دگرگون جلوه داد. با درنظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ايستادگي آقايان كروبي و موسوي و اعلام مواضع و بيانيه هاي آنها و دگرگوني اين مواضع با گذشت زمان و همچنين برخي اشارات اين دو در مورد وحي منزل نبودن قانون اساسي، حساب آنها را بايد از بقيه اصلاح طلبان و سياسيوني كه مصداق گفته هاي متناقض مي باشند، جدا كرد. بنابراين اگر براساس قرائن و شواهد چنين باشد و كروبي و موسوي به اين رسيده باشند، اصرار بر «اجراي بدون تنازل قانون اساسي ولو به صورت تاكتيكي و به خاطر درنظر گرفتن برخي ملاحظات و يا براساس هر محاسبه و استدلال ديگري نه تنها به آنها كمكي نخواهد كرد بلكه در شرايط حساس كنوني براي جنبش سبز نيز نتيجه مثبتي دربر نخواهد داشت و حتي موجب تضعيف آن نيز خواهد شد، همچنان كه بعيد به نظر مي رسد از هزينه هاي مبارزه هم بكاهد. كما اينكه عليرغم اصرار آقايان بر التزام به قانون اساسي، انقلاب و خط امام، اتهام «منافقان جديد» نيز بر ليست اتهامات قبلي آنها افزوده شده است. وقت آن رسيده است كه آقاي كروبي و موسوي و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيري كه متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبي، مصلحت انديشي و محافظه كاري، بصورت شفاف موضع خود را در قبال ولايت فقيه، حكومت ديني و جدايي نهاد دين از دولت اعلام نمايند. چرا كه تقليل و تنزل مسئله و مبارزه فعلي به دعوا بر سر «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» نشاني اشتباه دادن است.

 مجري آمريكايي: همه جاخالي مي دهند با تحريم ايران، خودمان را مسخره كرده ايم (خبر ويژه)

همزمان با تبليغات رسمي دولت آمريكا مبني بر همراهي جامعه جهاني با تحريم هاي ضد ايراني، گزارش ها حاكي از آن است كه حتي متحدان نزديك كاخ سفيد هم حاضر به همراهي جدي نيستند و صرفاً در برابر آمريكا فيلم بازي مي كنند.
مجري معروف شبكه فاكس نيوز با اذعان به اين واقعيت، به دولت كره جنوبي حمله كرد. گرتا وان ساسترن مي نويسد: آمريكا همواره از سئول دربرابر تهديدهاي كره شمالي حمايت كرده است. تا زماني كه در تحريم ها عليه ايران خلل و شكافي باشد، نبايد اميدي به اثرگذاري آن داشت. واقعاً آدم بهت زده مي شود وقتي مي بيند كه كشوري چون كره جنوبي كه در 60 سال گذشته بيشترين حمايت ها را از آن كرده ايم و جان هزاران سرباز آمريكايي را به خاطر امنيت اين كشور به خطر انداخته ايم در موضوعي چون تحريم ايران، ما را بازي مي دهد. ماجرا از اين قرار است كه ما از كره جنوبي خواسته ايم تا در اعمال تحريم ها عليه ايران به ما بپيوندد، چرا كه اين كار هم به نفع كره جنوبي است، هم به نفع ماست و هم به نفع همه جهان است. آنها تا همين اواخر در پيوستن به تحريم هاي ما «اما و اگر» مي كردند و تعلل مي ورزيدند و در نهايت اعلام كردند كه به تحريم ها مي پيوندند. اما اعلام تحريم هاي اين كشور عليه ايران نشان داد كه آنها به برخي تحريم ها خواهند پيوست نه همه تحريم هايي كه ما انتظار داشتيم عليه ايران به مورد اجرا بگذارند.
وي مي نويسد: تا زماني كه تحريم ها نصفه و نيمه و نيم بند به اجرا درآيد، تأثيرگذار نخواهد بود و اين كشور را از حركت درمسير اتمي شدن باز نخواهد داشت. آنها متعهد شدند كه در كار بازرسي از كشتي ها و محموله هاي به مقصد ايران جد و جهد بيشتري به خرج دهند اما چرا «جد و جهد»؟ و كره اي ها خود را متعهد به اجراي بازرسي كامل نكرده اند؟... دولت كره جنوبي آشكارا درخواست دولت آمريكا مبني بر بستن شعبه هاي بانك ملت در اين كشور را رد كرد، در حالي كه فعاليت اين بانك ايراني در كره براي دولت ايران بسيار حياتي و مهم است.
ساسترن مي نويسد: «اين كار دولت كره جنوبي در واقع از تأثيرگذاري تحريم ها عليه ايران خواهد كاست و تأثيرگذاري اين تحريم ها را ناچيز و بي ارزش خواهد كرد.
تحليلگر و مجري فاكس نيوز در پايان مي پرسد: اگر هر كشوري بخواهد وقتي به مسئله تحريم ها مي رسد شروع به جرزني و جاخالي دادن بكند، چرا ما خودمان را مسخره كنيم و تحريم ها را عليه ايران به اجرا بگذاريم و تازه وزارت خارجه ما هم از همين اقدامات نيم بند كره استقبال هم بكند؟ من فكر مي كنم كار كره اي ها كار پست و كثيفي بود]![

 چراغ «سبز» به رژيم صهيونيستي براي مزدوري در مذاكرات سازش (خبر ويژه)

يكي از عناصر ضدانقلاب فراري و مرتبط با فتنه سبز اعلام كرد جمهوري اسلامي باعث عقيم شدن همه مذاكرات سازش بر سر فلسطين طي 30 سال گذشته بود و بدون چاره انديشي براي نفوذ ايران، مذاكرات واشنگتن هم به سرنوشت مشابه گرفتار خواهد شد.
«محمدرضا- ش» كه در پاريس اقامت دارد در يكي از سايت هاي وابسته به اپوزيسيون مي نويسد: نقش تاريخي جمهوري اسلامي در ايجاد مانع بر سر مذاكرات صلح خاورميانه بي بديل است. نقش ايران از دهه 80 ميلادي به اين سو غليظ تر شده و يكي از اثرگذارترين نقش ها را در عقيم نمودن رشته اي از مذاكرات نظير مادريد، اسلو، كمپ ديويد، آناپوليس و... ايفا كرده است. مهمترين معضل در اين عرصه جمهوري اسلامي است.
وي اضافه مي كند: اگرچه هيلاري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده صراحتا اعلام كرد شروع مذاكرات هيچ ارتباطي با سياست هاي آتي دولت اوباما عليه تهران ندارد، اما بعيد مي نمايد پس از سالها تجربه و آزمون و در پي آن آموختن، طرف هاي درگير مذاكرات، بدون درك ماهيت اصلي معضلات از جمله نقش منطقه آتي تهران و تلاش در جهت دريافت يك راه حل براي مرتفع نمودن چنين موا نعي، حاضر شده باشند گردهمايي ديگري را تجربه كنند.
ادامه روند مذاكرات بي نتيجه يا همان مسير معيوب مذاكره براي مذاكره، جز اتلاف انرژي سياسي در مسيري مبهم و مهمتر از كف دادن فرصت هاي تاريخي، پيامدي نخواهد داشت و پيمودن چنين مسيري منطقا جز خلق هزينه هاي ريز و درشت سياسي در اشل هاي مختلف براي همه طرف هاي ذينفع، ماحصلي در بر نخواهد داشت.
يادآور مي شود رژيم صهيونيستي و آمريكا با درك اين واقعيت كه تمام نقشه هاي آنها براي بلعيدن خاورميانه، با وجود ايران قدرتمند راه به جايي نخواهد برد، روي فتنه سبز و جريان نفاق جديد سرمايه گذاري كردند به نحوي كه اوباما اعلام كرد از اقدامات اين جريان در جريان اعتراضات خياباني هيجان زده شده و زبان به تحسين مي گشايد. شيمون پرز هم اعلام كرد اپوزيسيون سبز به نيابت از اسرائيل با جمهوري اسلامي مي جنگد.
آشوبگران در روز قدس سال گذشته به نفع رژيم صهيونيستي و عليه ملت مظلوم فلسطين و لبنان شعار داده بودند.

 هزينه 3هزار ميليارد دلاري جنگ عراق اقتصاد آمريكا را گرفتار بحران كرد (خبر ويژه)

آمارهاي جديد از هزينه هاي هنگفت آمريكا در جنگ عراق نشان مي دهد اين رقم بيش از 3هزار ميليارد دلار است. تا پيش از اين رقم مذكور حدود هزار ميليارددلار برآورد مي شد.
جوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل و ليندا بيلمز، مدرس دانشگاه هاروارد، نويسندگان كتاب «جنگ 3 تريليون دلاري» در نوشتاري در واشنگتن پست به بررسي هزينه هاي جنگ عراق پرداختند. اين دو معتقدند كه حالا كه ماموريت رزمي آمريكا در عراق پايان يافته است به نظر مي رسد هزينه واقعي جنگ بسيار بيشتر از اين باشد كه ناشي از عدم محاسبه عوامل مختلف از جمله هزينه هاي درماني و مستمري سربازان صدمه ديده در جنگ و بسياري مسائل كوچك و بزرگ ديگر باشد. به عنوان مثال هزينه درمان و مستمري سربازان صدمه ديده بسيار بيش از آن چيزي است كه تصور مي شود.
استيگليتز و بيلمز مي نويسند: «پس از دو سال به نظر مي رسد بسياري از جنبه هاي پرهزينه اين جنگ را ما در نظر نگرفته بوديم. برخي مي پندارند اگر جنگ عراق نبود ما هنوز درگير جنگ در افغانستان بوديم. همچنين از خود مي پرسيم اگر جنگ عراق اتفاق نمي افتاد آيا قيمت نفت با اين سرعت بالا مي رفت؟ آيا بدهي دولت فدرال به اين اندازه بالا بود و آيا بحران اقتصادي با اين شدتي كه روي داد اصلاً اتفاق مي افتاد؟ پاسخ به اين پرسش ها منفي است. چرا كه توجهي كه به جنگ عراق شد به هيچكدام از مواردي كه در بالا ذكر شدند صورت نگرفت.»
واشنگتن پست مي افزايد: زماني كه جنگ عراق شروع شد بهاي نفت هر بشكه 25 دلار بود و انتظار مي رفت در همين حد بماند ولي در سال 2008 به 140 دلار در هر بشكه رسيد. به اعتقاد نويسنده، جنگ در عراق بيشترين تاثير را بر توليد نفت در خاورميانه كه بزرگترين ذخاير نفتي جهان را دارد گذاشت و همين امر 250 ميليارددلار به هزينه هاي جنگ افزود و افزايش قيمت نفت خسارات زيادي به اقتصاد ]آمريكا[ وارد كرد. شكي نيست كه جنگ در عراق باعث افزايش شديد بدهي دولت فدرال گرديد. بدهي دولت فدرال از 6/4 تريليون دلار در 2003 به 10 تريليون دلار در سال 2008 درست پيش از بروز بحران اقتصادي رسيد. بروز بحران اقتصادي تا اندازه اي به واسطه بروز جنگ عراق بود. افزايش بهاي نفت وارداتي منجر به خروج پول از سيستم مالي شد. همچنين هزينه هاي پرداختي به مقاطعه كاران در عراق افزايش يافت. به احتمال زياد بدون جنگ هم بحران اقتصادي پيش مي آمد ولي به شدتي كه اتفاق افتاد نمي بود. جنگ در عراق نه تنها توانايي ما براي كنترل بحران را كمتر كرد، بلكه باعث شد بحران اقتصادي به درازا بيانجامد، بيكاري افزايش يابد و كسري بودجه از آنچه تصور مي شد بسيار فراتر رود.
در پايان اين گزارش آمده است: «بدون اين جنگ ترديدي نيست كه آمريكا در وضعيت بهتري مي بود و اقتصاد هم در فرم بسيار مناسب تري تثبيت مي شد. پرسش اين است كه آيا ما از اين اشتباه بسيار پرهزينه مان درس گرفته ايم؟»

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14