(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 3  مهر 1389- شماره 19748

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
يك عمليات تمام عيار (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
كتاب (گفت و شنود)
وحشت غرب از شنيده شدن پيام احمدي نژاد توسط مردم آمريكا و اروپا
با هشدار به غرب روسيه: اگر مي خواهيد ايران بمب اتم بسازد به اين كشور حمله كنيد!
متكي: لندن اشتباهات دولت هاي قبلي را جبران كند
گدايي كرديم كه محتاج كسي نباشيم! (خبر ويژه)
ارگان سازمان سيا: ايران مقتدرتر از هميشه است (خبر ويژه)
واشنگتن پست: فشار آمريكا نتوانست جهت گيري حاكميت ايران را تغيير دهد (خبر ويژه)
عضو فراري حزب مشاركت نمك گير گروهك هاي تروريست كومله و پژاك (خبر ويژه)
بي بي سي هم به مرگ فتنه سبز اعتراف كرد (خبر ويژه)يك عمليات تمام عيار (يادداشت روز)

سفر دكتر محمود احمدي نژاد به نيويورك كه از آغاز رياست جمهوري هر سال تكرار شده است بعنوان يك «نقطه عطف» در ديپلماسي كشور تلقي شده و منشأ ارزيابي ها و تعبير و تفسيرهاي مختلف گرديده است. اين قلم مجموعه آنچه در اين سفر دنبال و انجام مي شود و اهدافي كه پشت اين سفر وجود دارد را «آئينه تمام نماي ديپلماسي دولت احمدي نژاد» مي داند.
اينك اين ششمين بار است كه دكتر احمدي نژاد در آستانه برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل راهي نيويورك شده و اگر سفر او براي شركت در اجلاس بازنگري NPT كه امسال انجام شد را اضافه كنيم، اين هفتمين سفر است. اين سفرها البته صرفا براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل- كه يك تريبون براي ابراز نظر كشورهاست و متاسفانه نوعا از جنبه تصميم گيري و اثرگذاري خالي است- صورت نمي گيرد و اكثر كشورها هم در حد رئيس دولت در اجلاس شركت نمي كنند. در واقع رئيس جمهور ايران شركت سالانه در مجمع عمومي سازمان ملل را يك بهانه مي داند براي آنكه يك عمليات تمام عيار ديپلماتيك را در خاك و آب و هواي دشمن به اجرا درآورد.
سفر دكتر احمدي نژاد به نيويورك سه بخش عمده را شامل مي شود. يك بخش آن رسمي است كه شامل نطق مجمع عمومي (و نطق در اجلاس هزاره سوم كه امسال برگزار شد) و ديدار با سران كشورهاي مختلف مي شود، يك بخش آن ديدار با رسانه هاي مختلف غربي و بويژه آمريكايي و شخصيت هاي فرهيخته آمريكايي است و بخش ديگر ديدار با ايرانيان مقيم آمريكا است كه در فضايي صميمانه برگزار مي شود.
در خصوص اين سفرها و آثار و حواشي آن نكات زير به چشم مي خورد:
1- مواضع انقلابي رئيس جمهور در عرصه سياست خارجي كه روح اصلي همه مطالب و اقدامات رئيس جمهور در نيويورك را به خود اختصاص داده است به شدت مورد استقبال افكار عمومي در غرب قرار مي گيرد. يك گزارش كه توسط رسانه هاي آمريكايي منتشر گرديد بيانگر آن است كه در سال گذشته نزديك به 020 ميليون نفر- يعني نيمي- از شهروندان آمريكايي حداقل يكي از سخنراني ها و يا مصاحبه هايي كه دكتر احمدي نژاد در خلال سفر 5 روزه به نيويورك ارائه كرده است را با دقت شنيده اند و اين در حالي است كه همين رسانه ها گفته اند نطق سال 9200 باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل را فقط 7 درصد آمريكايي ها شنيده و يا در رسانه هاي مكتوب خوانده اند. همين گزارش مي گويد 050 ميليون نفر از شهروندان اروپايي و آمريكاي شمالي- شامل ايالات متحده و كانادا- نطق دكتر احمدي نژاد در مجمع عمومي پارسال را شنيده و يا در مطبوعات خوانده اند. اين يك اتفاق بسيار بزرگ است به گونه اي كه رسانه «روسيا اليوم» اعلام كرد هيچ سخنراني به اندازه احمدي نژاد نتوانسته است، توجه مخاطب را در غرب برانگيزد. چرا؟ به نظر مي آيد براي پاسخ به اين پرسش بايد به متن نطق هاي رئيس جمهور نظر انداخت. دكتر احمدي نژاد در نطق ها و مصاحبه هاي خود همواره از يك سو به نقد مباني فكري و دستاوردهاي تمدن غرب و انديشه ليبراليزم و كاپيتاليسم پرداخته و از سوي ديگر راه حل هاي برون رفت از بن بست هاي موجود در انديشه و كاركرد غرب را با بياني صريح و در هياتي منطقي ارائه كرده است پس مي توانيم بگوئيم احمدي نژاد حرفهايي مي زند كه ملت ها آماده شنيدن آن هستند و خود را نيازمند آن مي بينند.
2- مواجهه رسانه هاي غرب با سفر احمدي نژاد و سخنان او همواره مبتني بر روش هاي تكبرآلود و در عين حال انفعال بوده است. رسانه هاي عمده آمريكايي نظير CNN، Fax News، ABC و NBC از دو روز قبل ورود هيات ايراني به نيويورك شروع به تبليغات شديدا منفي عليه رئيس جمهور ايران مي كنند. Fax News امسال دو روز اين عبارت را زيرنويس مي كرد: «به ما كمك كنيد تا از ورود تصوير احمدي نژاد به درون خانه هاي آمريكايي ها جلوگيري كنيم.» اين تبليغات بيش از آنكه سفر رئيس جمهور ايران را به حاشيه ببرد در متن توجه افكار عمومي قرار داد و سخنان وي را عليه تمدن غرب مدلل گرداند. نشانه واضح آن اين است كه رسانه هاي آمريكايي عليرغم راه انداختن موج منفي عليه هيات ايراني، براي گرفتن وقت مصاحبه با دكتر احمدي نژاد به صف ايستادند و زبده ترين عنصر خود را براي پرسيدن سؤالات مهمتر به مصاحبه فرستادند. اين به خوبي نشان مي دهد كه به عنوان مثال مصاحبه CNN با دكتر احمدي نژاد برخاسته از يك تصميم در كادر اداره كننده اين شبكه تلويزيوني نيست بلكه ناشي از فشار شديد مخاطبان اين رسانه به گردانندگان آن است و لذا CNN از بيم از دست دادن مخاطب به مصاحبه با رئيس جمهور مي نشيند.
3- مواجهه دولت آمريكا و دولتهاي مرتبط با آن نيز در جريان اين سفر قابل توجه است. آمريكا و تعداد ديگري از كشورها در هنگام ايراد نطق توسط رئيس جمهور در مجمع عمومي سالن اجلاس را ترك كردند و رسانه هاي غرب با نشان دادن تصاوير صندلي هاي خالي، تلاش كردند تا نوعي اعتراض عمومي را به مفاد نطق دكتر احمدي نژاد القا نمايند اما واقعيت اين است كه اولا همه آن هيات هايي كه سالن اجلاس را ترك مي كنند در عمل با آمريكايي ها چندان همراهي ندارند و اين عدم حضور با فشار آمريكا و به عنوان يك حركت سمبوليك انجام مي شود. اينكه 33 هيات در اجلاس امسال هنگام نطق دكتر احمدي نژاد سالن را ترك گفته اند ولي عليرغم گذشت يك ماه از مهلت شوراي امنيت به كشورهاي مختلف براي ارائه گزارش اجراي تحريم ها عليه ايران، فقط 71 كشور اجابت كرده اند، نشانه اي از اين مسئله است. ثانيا هميشه تعداد هيات هايي كه در محل اجلاس مجمع عمومي باقي مانده و با دقت كامل به سخنان رئيس جمهور ايران گوش داده اند بيش از چهاربرابر هيات هاي ترك كننده بوده اند و اين به خوبي نشان مي دهد كه تبليغات و فشارهاي ديپلماتيك آمريكا نتوانسته از توجه هيات هاي ديپلماتيك به اين نطق بكاهد. امسال 951 هيات ديپلماتيك در حين سخنراني دكتر احمدي نژاد در اجلاس مجمع عمومي حضور داشتند.
4- تجربه به خوبي نشان داده است كه هيات هاي ترك كننده محل اجلاس به اتاق هاي مجاور مي روند و با استفاده از زبده ترين مترجم ها، واژه به واژه نطق رئيس جمهور ايران را دنبال كرده و آنها را «بسيار مهم» و «فوق العاده» مي دانند نشانه واضح آن اين است كه آنان يكي يكي در همان دقايق اوليه پس از پايان سخنان احمدي نژاد به موضع گيري رسمي درباره مفاد اصلي «نطقي كه قرار است شنيده نشود» مي پردازند. نمونه آن موضع گيري رسمي سخنگوي هيات آمريكايي، رئيس هيات آلماني، رئيس هيات انگليسي و يكي از اعضاي هيات فرانسوي دقايقي پس از پايان نطق پريشب احمدي نژاد در مجمع عمومي است.
5- توجه جدي به آنچه ايران مي گويد بيانگر آن است كه يك اتفاق مهم در عرصه افكار عمومي و به تبع آن در ذهنيت دولت ها و هيات هاي ديپلماتيك افتاده است و اين حتما از تحولات بسيار مهمي در آينده نزديك خبر مي دهد و جهان خود را براي پذيرش واقعه اي كه در چند قدمي او قرار دارد آماده كرده است و براي وقوع آن لحظه شماري مي كند.
اتفاقا رئيس جمهوري اسلامي ايران از چند سال پيش روي اين واقعه انگشت گذاشته و امروز كشورهاي زيادي هستند كه مي گويند «حق با ايران است» يعني وقوع تحولات بزرگ را حتمي مي دانند. متاسفانه در صحنه داخلي، بعضي از دسته ها و افراد كوته فكر با انگشت گذاشتن روي بعضي از مشكلات داخلي، حرف زدن از اين تحولات را «زياده گويي» معرفي مي نمايند. كسي نمي گويد بار اين تحولات فقط بر دوش ايران است، نه حرف اين است كه سرآغاز و سلسله جنبان اين تحولات ايران است و بايد به معمار اين تحولات عظيم كه بنيانگذار راحل انقلاب اسلامي- حضرت امام خميني قدس سره الشريف- است آفرين گفت كه وقتي ايران غرق در انواع مشكلات و چالش ها بود با تيزبيني اين تحولات حتمي را نويد مي دادند و با صراحت مي فرمودند: «اسلام ابرقدرت ها را به خاك مذلت مي نشاند».
6- امروز بي فايده بودن مقاومت در برابر ايران بسيار آشكار شده به گونه اي كه بارها مقامات لجوج غربي هم به آن اذعان كرده اند. جان بولتون نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل به فاصله يكي- دو ساعت پس از نطق دكتر احمدي نژاد در سازمان ملل با صراحت اعلام كرد كه آمريكابازنده اصلي تحولاتي است كه ايران از آن خبر مي دهد. وي به شبكه وابسته به وزارت دفاع آمريكا گفت: «با آنكه 33 هيات شركت كننده در نشست عمومي سازمان ملل متحد جلسه را ترك كردند باز هم هيات هاي 951 كشور جهان در محل ماندند. اين وضع نشان مي دهد كه آمريكا در طرف بازنده قرار دارد». شبكه فاكس نيوز كه با بولتون مصاحبه مي كرد اشاره اي هم به تحريم ها و تهديدها عليه ايران كرد و در جمع بندي نهايي گفت: «اميدواريم تحريم ها بر ضد ايران به نتيجه اي برسد اما شواهدي كه تاكنون مشاهده كرده ايم دال بر اين است كه اين وضعيت نمي تواند عينيت پيدا كند.»
7- در طول سالهاي گذشته، احمدي نژاد از لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل، تقويت نقش مجمع عمومي دربرابر شوراي امنيت، حذف حق وتو، نقش آفريني برابر كشورها در تصميم گيري ها در مهمترين سازمان بين المللي و... سخن گفته و روند كنوني اين سازمان را ظالمانه خوانده است. اين سخنان او هيچ اعتراضي را در صحن سازمان ملل و يا در حاشيه آن برنيانگيخته است. اين نشان مي دهد كه واقعا سازمان ملل در معرض تغيير جدي قرار دارد. وقتي بيش از 071 كشور جهان اين سخنان را قبول دارند، چنين سازماني كه براساس حضور كشورها بنا گذاشته شده نمي تواند مسير كنوني را ادامه دهد. پس تغيير در ساختار و كاركرد سازمان ملل قطعي است و وقتي اين تغيير قطعي باشد تغيير در ساخت نظام بين الملل هم قطعي خواهد بود.
8- نطق دكتر محمود احمدي نژاد در سازمان ملل تركيبي از آموزه هاي اسلامي و تحليلي دقيق از وضع كنوني عالم است. تركيب آموزه هاي ديني با نياز امروز بشر و متناسب ديدن اين آموزه ها با اين نيازها از سوي هيات هاي مختلف كه تركيبي از مسيحيان، مسلمانان، بودائيان و... مي باشند، نشان مي دهد كه به عصر طلوع حاكميت انديشه ديني با محوريت دين آخرالزمان - اسلام- نزديك شده ايم و اين مهمترين هراس ميراث داران نظام بين المللي منبعث از جنگ جهاني دوم است كه غرب در قالب قرآن سوزي و اهانت به پيامبر رحمت(ص) آن را بازتاب مي دهد.
سعدالله زارعي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ شهادت جمعي از هموطنان در اولين روز سالگرد دفاع مقدس توسط ايادي و رهروان صدام عفلقي را به رهبر و ملت تبريك و تسليت مي گوئيم و از مسئولين امنيتي درخواست مجدانه براي مجازات عاملين ننگين اين جنايت را داريم.
حيدري
¤ با توجه به حمايت آشكار دولت آمريكا از اهانت به قرآن كريم بجاست كليه كشورهاي اسلامي تا مجازات عاملين، ارتباط خود را با دولت آمريكا قطع و يا به صورت تعليق درآورند.
6041---0919
¤ فاجعه سوزاندن قرآن كريم توسط شيطان بزرگ آمريكا زمينه نابودي استكبار جهاني خواهد شد و مقدمات ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) را فراهم خواهد ساخت.
8477---0919
¤ آتش زدن قرآن نهايت عجز و درماندگي صهيونيست ها را در مقابل منطق مبين اين كتاب آسماني نشان مي دهد. كشيش تحريك شده در اين ماجرا ملعبه اي بيش نبود عوامل سيا و موساد صحنه گردانان اصلي اين اهانت نابخشودني بودند.
7157---0914
¤ هدف روزنامه شرق از انداختن عكس يكي از كارگردانان سينما در صفحه اول و چاپ اين تيتر كه براي تدريس به آمريكا مي رود چيست؟ علاقمندي به آمريكاي جنايتكار جاي افتخار دارد يا شرمندگي، كداميك؟
يك شهروند
¤ همانطور كه آهن در كوره تبديل به فولاد سخت و آبديده مي گردد، ملت ما هم در جريان اين تحريم ها قوي تر از فولاد مي شود.
2917---0937
¤ به بركت وجود دولت خدمتگزار ما كارگران توانستيم معني عدالت را بفهميم. خدا كمكشان كند.
يك هموطن از بندرعباس
¤ از شبكه چهار سيما فيلم مستندي از جنگ 15 سال پيش صرب ها با مسلمانان كوزوو و بوسني هرزگوين پخش شد كه شخصيت اول اين مستند خانم امان پور با آن سابقه معلوم الحال بود. چرا در انتخاب و پخش برنامه هاي اين شبكه دقت و نظارت كافي وجود ندارد؟
احمدي از بهشهر
¤ با توجه به سابقه 25 سال خدمتم و با توجه به اين كه قانون بازنشستگي 25 سال پيش از موعد تمديد شده چرا تامين اجتماعي اقدام نمي كند، از مسئولين محترم درخواست رسيدگي عاجل داريم.
جمعي از كارگران اروميه
¤ همانطور كه هر روز از سخنان امام راحل(ره) در صفحه 14 استفاده مي كنيد نسبت به درج هر روز از سخنان مقام معظم رهبري نيز اقدام كنيد كه انديشه ها و گفتار امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري حقيقتا راهگشاست.
0556---0910
¤ براي شماره حساب واريزي يارانه ها بنده كه بازنشسته ام نمي خواهم مبلغ يارانه ها به حساب بازنشستگي ام واريز شود حساب ويژه اي باز كرده ام مي خواهم به آن واريز شود تا حساب و كتاب هزينه هاي آب و برق و گاز را داشته باشم تا بتوانم مديريت كنم و با حساب حقوق دريافتي ام تداخل پيدا نكند. از مسئولين ذيربط مي خواهم كه اين مشكل را حل نمايند.
هاشمي از كرج
¤ آموزش و پرورش چه زمان پاسخ معترضين به نتيجه نقل و انتقالات را خواهد داد 25 مرداد آخرين مهلت بود ولي با گذشت بيش از يك ماه هنوز پاسخي داده نشده است و ما همچنان منتظريم.
يك فرهنگي
¤ اخذ ديركرد توسط بانك ها از نظر تمام مراجع حرام است چرا ابلاغ نمي شود كه جلوي اين كار حرام در بانك ها گرفته شود؟
1411---0919
¤ وزير محترم آموزش و پرورش با تعداد زيادي بازرس ويژه كه به مدارس سطح شهر تهران اعزام مي كند چگونه متوجه نمي شود دبيرستان دولتي... واقع در منطقه 3 آموزش و پرورش از اولياء هر دانش آموز مبلغ 5/2 ميليون تومان پول مي گيرد و دبير مرد هم سر كلاس دختران مي آورد.
4509--0912
كيهان: نام مدرسه مورد نظر نزد روزنامه محفوظ است.
¤ مسئولين امر پاسخ بدهند چرا مصوبات هيئت دولت در مورد تبديل وضعيت نيروهاي سازمان محيط زيست اجرايي نمي شود؟
2505--0910
¤ از نيروي انتظامي درخواست مي شود با عده اي از افراد بي فرهنگي كه فرهنگ غرب را در جامعه ترويج مي دهند مثل سگ گرداني در معابر عمومي برخورد نمايند.
0627--0912
¤ از كاركنان صندوق مهر امام رضا(ع) كردستان در ارائه خدمات به جوانان تقدير و تشكر مي شود.
4065--0918
¤ آسفالت فاز 4 شهر جديد پرديس در جاده دماوند كاملا از بين رفته و حالت خاكي پيدا كرده است با مراجعه به شهرداري براي آسفالت مجدد درخواست هاي زيادي كرده ايم ولي ترتيب اثر نمي دهند. اميدواريم از اين طريق نتيجه بگيريم.
م- ح
¤ براي خريد از بازار پائيزه پارك ارم مبلغ دوهزار و پانصد تومان ورودي مي گيرند چرا؟
0627--0912
¤ چرا بابت عوارض اتوبان رشت- قزوين كه حدود 150 كيلومتر است هزار و پانصد تومان دريافت مي شود و در برخي موارد كه اتوبان هم مسدود است و از جاده قديم تردد مي شود همان عوارض اخذ مي شود؟!
8012--0912
¤ ترافيك ورودي شهر تهران از اتوبان ساوه بسيار آزاردهنده است از شهرداري محترم منطقه درخواست رسيدگي مي شود.
8055-- 0912
¤ وضعيت اسف بار ترافيك خيابان مختار خوان در شهرري را به رئيس راهنمايي و رانندگي اين شهر گزارش كرديم. بلافاصله موضوع را پيگيري و با تدبير معضل را حل كردند و شهرو ندان را نجات دادند. وظيفه خودم مي دانم از مسئوليني كه به مشكلات مردم توجه دارند و در صدد رفع آنها برمي آيند تشكر بكنم.
يك شهروند
¤ از اداره كل راه و ترابري استان گلستان درخواست مي شود نسبت به تعريض كمربندي شهرستان گنبدكاووس كه بسيار كم عرض است همچنين جاده مينودشت به گاليكش به طرف جنگل و پارك ملي گلستان كه خيلي كم عرض است و در تعطيلات ايجاد راه بندان و ترافيك سنگين و در برخي موارد به تصادف منجر مي شود اقدام نمايند.
ابراهيم مهرباني
¤ خيابان 64 غربي يوسف آباد فاقد روشنايي است. به رغم اين كه بارها از مسئولان مربوطه تقاضاي نصب يك چراغ نموده ايم، اما هنوز عملي نشده است.
اسدي
¤ پروژه احداث سالن ورزشي شهداي عباس آباد شهرستان آران و بيدگل كه جزء مصوبات دور اول سفر دولت محسوب مي شود به دليل كوتاهي مسئولين محلي ناتمام مانده است.
5489---0939
¤ از مصوبه سفر استاني دولت به استان گيلان در خصوص احداث جاده شفت- طارم زنجان از محور آب بر به ملاسرا مدت 5 سال مي گذرد ولي از شروع عمليات اجرايي اين طرح خبري نيست. حداقل علت آن را بگويند و مردم را در جريان مشكلات كار قرار بدهند.
1499---0912
پاسخ شركت برق تهران بزرگ
ضمن تشكر از آن روزنامه در خصوص انعكاس درخواست هاي مردمي در پاسخ به مطلب مندرج در شماره مورخ 27/6/89 با عنوان «خاموشي معابر» محدوده ضلع غربي خيابان 17 شهريور به آگاهي مي رساند: حسب بررسي هاي به عمل آمده روشنايي محل موردنظر در حد استاندارد مي باشد.
¤ از طريق اين ستون از دروازه بان تيم استقلال (طالب لو) بخاطر پوشيدن لباسي كه مزين به جمله «قرآن نوري است كه خاموشي ندارد» تقدير و تشكر مي كنيم.
4423---0919
¤ به گواه تاريخ صهيونيستها احمق ترين افراد بشرند. كساني كه هميشه تاريخ بر جهالت خود پافشاري كردند پيامبران را سر بريدند، گوساله پرستي راه انداختند، پيامبر خدا را پسر خدا خواندند، بر مادرش تهمت ناپاكي زدند. دل حضرت عيسي(ع) نيز از آنها به خاطر جهالتشان و كوته بينيشان خون بود اي ابلهان قرآني كه آتش مي زني همان انجيل، تورات، زبوراو... است كه سوره اي به نام مريم مقدس دارد. جاي جايش نام پيامبران است. چه فكري كرده اي چيزي آتش نزدي جز وجود خويش و كاشانه خويش را پس منتظر عقوبت خود باش كه نزديك است.
مصطفي سعيدفر از اهواز
¤ تحليل هايي در مورد جنايات اخير صهيونيست ها بنويسيد تا اطلاعات خوانندگان روزنامه بيشتر شود.
1908---0916
¤ از صفحه 6 معارف 27/6/89 با موضوع دروازه اي به جهان شگفت انگيز از آقاي محسن حسن زاده تقدير و تشكر مي شود.
منجزي از قزوين
¤ در روزنامه دولتي ... مورخ 25/6/89 گزارشي در قالب يك صفحه كامل از جاذبه هاي توريستي دبي چاپ شده است. چرا بايد روزنامه دولت به پول بيت المال تبليغ كشور ديگر بكند؟
9893---0912
¤ مي خواستم تقاضا بكنم در روزنامه اسم جلاله الله و نام مقدس ائمه معصومين(ع) را بصورت نقطه چين و از آيات قرآن فقط ترجمه فارسي آنرا چاپ كنيد چرا كه روزنامه زير دست و پا مي افتد و بي احترامي مي شود.
7478---0917
¤ تعداد 15 خانواده ساكن در زمين هاي بسيج واقع در شهرك پرديسان قم از نعمت گاز شهري محروم هستند در حاليكه تمام منازل اطراف گازكشي شده است. تقاضاي رسيدگي داريم.
5770---0912
¤ در وزارت نفت تعداد زيادي كارمند وجود دارند كه بالاي 30 الي 40 سال داراي سابقه خدمت هستند و هر كدام جاي استخدام يك جوان تازه نفس را گرفته اند. چرا براي رفع اين معضل اقدام عملي صورت نمي گيرد؟
محمدي
¤ بعضي از شهرهاي استان هاي شمالي كشور با شهرهاي مرزي كشورهاي همسايه بعنوان شهرهاي خواهرخوانده شناخته مي شوند. مي خواستم بدانم خواهرخواندگي شهرهاي دو كشور همسايه چه مزايايي براي ساكنين آنها دارد؟
پيراسته فر
¤ از مسئولان محترم خواهشمند است كه تكليف نيروهاي شركتي موسسات و ادارات دولتي را مشخص كنند.
اميد روحاني
¤ چرا وزارت آموزش و پرورش مصوبه مجلس درباره آموزشياران و حق التدريسي ها را اجرا نمي كند؟
سهيلا گزاني از تهران
¤ چرا كارت بيمه طلايي فرهنگيان، به بازنشسته ها تعلق نگرفته است؟
فريبا كاظمي
¤ با اين كه بارها پرداخت معوقات بازنشسته ها در دستور كار قرار گرفته است، اما هنوز اقدامي براي آن نشده است. لطفا رسيدگي شود.
نگار كرمي از تهران
¤ با توجه به اين كه قرار شده نيمي از معلمان استخدام شوند، بايد پرسيد كه تكليف مابقي آنها چيست؟
آذر فنايي
¤ با گذشت چند ماه از ارسال قبوض پسماند به درب منازل، هنوز هم شهرداري تهران از ارائه توضيح خودداري مي كند.
فواد كاسب از تهران
¤ تعدادي از شركت هاي اطراف شهر مهاجران در اراك با سوزاندن ضايعات خود باعث آلودگي شديد هواي شهر مي شوند. از مسئولان محيط زيست خواهشمند است كه به اين مسئله رسيدگي شود.
كژال اميني از اراك
¤ قرار بود سود سهام عدالت به ايثارگران پرداخت شود، اما هنوز اقدامي نشده است.
صلاح الدين خامسي از تهران
¤ مسكن مهر فرهنگيان از سال 76 تاكنون، از هريك از اعضاي خودش بيش از 7 ميليون تومان پول گرفته و قرار بود واحد مسكوني و وام مسكن به اين اعضا پرداخت شود. اما حال اعلام كرده اند كه بايد 4 ميليون ديگر پرداخت شود. لطفا رسيدگي شود.
فروزان مسي از همدان
¤ مدتي است كه به بهانه هاي گوناگون همچون بيمه هاي مختلف، از حقوق فرهنگيان بازنشسته كاسته مي شود. همچنين هنوز 6 درصد اضافه حقوق سال جاري به بنده و همكارانم پرداخت نشده است.
يك فرهنگي بازنشسته
¤ چرا در حالي كه مردم با قيمت بسيار گزافي انگور تهيه مي كنند، در بناب سه هزار تن انگور روي دست كشاورزان مانده است؟ چرا سازمان بازرسي كل كشور اقدام مقتضي نمي كند؟
يك شهروند
¤ در ديوان عدالت اداري كه رتبه قضايي آن به مراتب بالاتر از دادگستري ها است وكيل محضري داراي سمت قانوني است و مي تواند پرونده را پيگيري كند. اما در شوراهاي حل اختلاف كه رسالت آنها ايجاد آشتي و دوستي است، وكيل ديوان عدالت اداري را نمي پذيرند و تنها وكيل دادگستري را قبول مي كنند. اين با روح شوراها در تضاد است.
دكتر مستوفي
¤ به رغم گفته وزير آموزش و پرورش مبني بر اين كه معلم مازاد نداريم، در استان ايلام بخش زيادي از معلمان مازاد هستند.
قمري از استان ايلام
¤ در خيابان جهانگير واقع در خيابان جيحون، مدتي است كه ميزان سرقت بسيار زياد شده است. از نيروي انتظامي خواهشمند است رسيدگي شود.
مجيدي
¤ مدتي است كه در مقابل شركت ايران خودرو ديزل، عده اي اقدام به فروش سي دي هاي مبتذل و غيراخلاقي مي كنند. لطفا رسيدگي شود.
حسين بهزادسرشت
¤ آن عناصر مزدور كه به اسم مسيحيت به قرآن توهين نمودند، آنقدر جاهل هستند كه نمي دانند بيشترين كتابي كه از حضرت مريم(س) به نيكي و احترام ياد كرده، قرآن بوده است. به عبارتي آنها خودسوزي كردند. ضمن اين كه اين نوع كارها باعث افزايش معروفيت و شكوه اين كتاب آسماني مي شود. همچنان كه هرچه از بر نيزه رفتن سر مبارك امام حسين(ع) مي گذرد، بر جلال و بزرگي آن حضرت نيز افزوده مي شود.
سيدعلي ابراهيمي از تهران
¤ مدت دو سال است كه از تخليه غيربهداشتي فاضلاب خانگي همسايه خود در تردد بين بهداشت، شهرداري و سازمان آب و فرمانداري و شوراي شهر و دادگاه در رفت و آمدم چرا مسئولين نسبت به حل مشكل اقدام نمي كنند.
8154--0938
¤ آمريكا با حمايت از القاعده سعي كرد تا مروج اسلام آمريكايي باشد و حال نيز در تدارك القاعده مسيحيت است تا جنگ صليبي راه بياندازد اما امت اسلام و مسيحيت اين شيطنت ها را خوب مي شناسند.
1709---0918
¤ با عنايت به اهداف استكبار از اهانت به قرآن كريم وزارت ارشاد مسابقه نقاشي «كاريكاتور و...» بين المللي را با عنوان «اتحاد مكاتب آسماني عليه كفر و الحاد» برگزار نمايد تا ضمن نمايش چهره منطقي از فرهنگ غني اسلامي ايراني به جاي اختلاف اديان جبهه متحد اديان عليه استكبار را تقويت كنيم.
توفيقي از قزوين
¤ چرا تراكتورهاي يك ميليون توماني وارد كشور مي كنند كه نتيجه اش از دست رفتن 200 هزار فرصت شغلي است. اين كار خيانت به صنعت ملي كشور چگونه قابل دفاع مي باشد. انتظار داريم مسئولين قوه قضائيه و ساير نهادهاي ذيربط رسيدگي كنند.
4293---0918
¤ شركت آب و فاضلاب كاشان هزينه پروژه اي را كه چهار سال بعد درصدد انجام آن است از الان در قبوض آب مصرفي بعضي از مشتركين درج و دريافت مي كند. سؤال اين است كه دريافت پول براي كار نكرده چه معنايي دارد؟
7814---0912
¤ از مصاحبه آقاي حداد عادل پيرامون شخصيت و زندگي مقام معظم رهبري كاملا استفاده برديم. بابت چاپ اين مصاحبه در روزنامه تشكر مي كنيم.
8466---0912
¤ براي ثبت نام شماره حساب بانكي تازه ازدواج كرده ها آخرين تاريخ روز جمعه تعيين شده است سؤال مي كنيم روز جمعه كه روز تعطيل مي باشد اداره پست مركزي چگونه خدمات ارائه مي دهد.
7765---0935
¤ قسمتي از ميدان ورودي روستاي ابيانه از توابع اصفهان كنده شده و بدون آسفالت رها شده است و بسيار توي ذوق مسافرين و افراد توريست مي زند. از مسئولين محلي تقاضا داريم اين مشكل را برطرف كنند.
احمدي
¤ از مسئولان خواهشمند است كه از اول مهرماه به دانش آموزان و دانشجويان بدحجاب اجازه ورود به مدارس و دانشگاه ها را ندهند.
آب پيكر از لاهيجان
¤ اميد است كه سيل پاكستان، عامل تنبيه گروه هاي تروريستي و تفرقه افكن بين مسلمانان در آن كشور شود. پاكستان امروز بيش از هر زمان نيازمند وحدت است تا بتواند زيربناهاي آسيب ديده را بازسازي كند.
كاشاني
¤ در تالار سبز، واقع در فاز يكم شهرك غرب، هر شب مراسم عروسي برگزار مي شود و يكي از برنامه هاي آن ها، تيراندازي است. اين برنامه باعث سلب آسايش همسايگان، به خصوص سالخوردگان و بيماران مي شود.
يك شهروند
¤ در انتهاي خيابان نواب شهر همدان فردي حياط منزل خود را به مغازه تبديل و به اين بهانه عده اي را دور خود جمع و مزاحمت براي عابران ايجاد مي كند درخواست رسيدگي داريم.
5768---0918
¤ به دليل عدم افزايش وام مسكن از 15 ميليون به 20 ميليون از سوي بانك صادرات استان اردبيل اجراي مسكن مهر كارمندان كيوي كوثر تعطيل شد.
تعاوني مسكن كارمندان كيوي
¤ اخبار شبانگاهي ساعت 22 شبكه سوم مراسم ازدواج زوج همداني را پخش كرد كه عروس خانم داراي پوشش نامناسب بود، از صدا و سيما تقاضا مي شود ضمن رسيدگي نسبت به عدم تكرار چنين برنامه هايي توجه نمايد.
5379---0912
¤ حدود يكسال از پيمانكار شهرداري منطقه 8 طلب داريم كه از پرداخت آن شانه خالي مي كنند از مسئولين ذيربط درخواست رسيدگي داريم.
2751---0919
¤ شكايت از گران فروشي كپسول گاز را به كجا ببريم مسئولين ذيربط رسيدگي نمايند.
2751---0919
¤ آب آشاميدني روستاي سفيدانه از توابع فارسان آلوده است سه سال است كه مي خواهند آب بدهند ولي خبري نيست آيا نمي خواهند به روستاي ما رسيدگي كنند كوچه ها را شن ريزي كنند و به وضع روستا برسند تا مردم كوچ نكنند.
2751---0919
¤ از دولت خدمتگزار تقاضا مي شود فكري براي آسيب ديدگان خط گاز سرخس و خانواده هاي داغدار آنها بنمايند.
محمد علي پندار از چهارمحال و بختياري
¤ جمعي از انديشمندان و محققان جهان بعد از تحقيقات گسترده در مورد هولوكاست به اين نتيجه رسيده اند كه در اردوگاه آشويتس لهستان هيچ اتاق گازي وجود نداشته و هزاران نفر در اثر بيماري تيفوس مرده اند. بي جهت نيست كه صهيونيست هاي جنايتكار تحقيق و پژوهش در مورد موضوع هولوكاست را جرم مي دانند.
8905---0938
¤ از آقاي عليرضا افتخاري هنرمند انقلابي كشورمان به خاطر حق طلبي و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي تشكر مي كنم. بدانند كه رفتارهاي متين ايشان باعث دلگرمي امت حزب الله است.
8497---0935
¤ 22 سال از پايان جنگ تحميلي مي گذرد. كساني كه در دوران دفاع مقدس به وظيفه خودشان عمل كردند نزد ما مردم ايران عزيز هستند و به آنان و خانواده هايشان با ديده احترام نگاه مي كنيم.
همزاد
¤ تعدادي از برادران شهدا هستيم كه با همسر برادران شهيد خود ازدواج كرده و سرپرستي فرزندان آنها را به عهده گرفته ايم. آيا مسئولين بنياد شهيد نبايد ما را در بعضي از امور مورد حمايت قرار بدهند. چرا بي تفاوت از كنار موضوع عبور مي كنند؟
9309---0918
¤ با شناختي كه از دانشگاه هاي كشور دارم مطالب انتقادي آقاي سليمي نمين در خصوص اساتيد سكولار دانشگاه آزاد را كه با عنوان نكته در كيهان چاپ شده بود تأييد مي كنم.
2573---0935
¤ از سازمان سنجش درخواست داريم جهت افزايش اطلاعات داوطلبان آزمون سراسري و مشاوران مدارس كارنامه قبول شدگان دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزش عالي را بدون ذكر اسم داوطلب منتشر كنند و تراز هر دانشگاه را نيز اعلام نمايند.
پيراسته فر
¤ قرار بود نيروهاي شركت هاي خدماتي كه در دستگاه ها مشغول به كار هستند بزودي استخدام شوند. مدت ها از اعلام اين خبر مي گذرد اما هنوز هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته است.
سعادت خالص- تهران
¤ در خبرها خواندم كه صندوق مهر امام رضا(ع) تا اين لحظه 200 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است اما بنده وقتي براي دريافت وام به اين صندوق مراجعه كردم با تشويق آن ها با كشيدن چك مغازه اي خريداري كردم اما چون وام وعده داده شده پرداخت نشد ورشكست شدم. لطفاً مسئولان ذيربط تدبيري براي حل مشكل بنده بينديشند.
ميرزايي- كرج
¤ بنده از يكي از نهادها در ارتباط با مابه التفاوت حقوقم نزد ديوان عدالت اداري شكايت كرده ام ولي 4 سال است كه ديوان حكمي در اين رابطه صادر نكرده است و بنده را در يك بلاتكليفي قرار داده است، چه كار بايد بكنم؟
ابراهيم حبيبي
¤ مي خواستم به صدا و سيما متذكر شوم كه چند سالي است هفته دفاع مقدس در اين رسانه عظيم محدود شده به پخش چند فيلم مربوط به دفاع مقدس و تهيه و توليد برنامه هايي در خصوص جبهه و شهادت بسيار كمرنگ و كم سو شده است.
صحراسو- تهران
¤ از راه و ترابري استان اردبيل به خاطر تسريع در فعاليت هاي راه سازي تشكر مي كنم.
يك شهروند از خلخال
¤ از صدا و سيما به خاطر پخش سريال هاي تلويزيوني ملكوت و شايد براي شما هم اتفاق بيفتد در ماه مبارك رمضان تقدير و تشكر مي كنم و از پخش فيلم هاي سينمايي خشن پس از ماه رمضان مثل هملت 2000 انتقاد دارم. واقعاً يك ماه رمضان به خاطر پخش فيلم ها و سريال هاي معنوي و داراي پيام هاي مثبت و سازنده در آرامش كامل بسر مي برديم.
خانم پزشكي- تهران
¤ من نمي دانم چرا وقتي در اسلام به اندازه كافي الگو داريم رئيس جمهور ما سراغ كوروش و مكتب ايراني رفته است.
سعيد مشاهري- تهران
¤ از شبكه هاي 2 و 3 سيما خواهش مي كنيم كه در هفته دفاع مقدس بخشي از برنامه ها و فيلم هاي سينمايي خود را اختصاص به اين هفته داده و يادي از حماسه آفريني هاي رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس كند.
حسين محسني- جانباز نيروي انتظامي
¤ از وزارت راه و ترابري تقاضا مي شود زمان آغاز بهره برداري از بزرگراه تهران- ورامين را اعلام نمايد.
سكينه منصوري خامسي- تهران
¤ فرزندم در يكي از مدارس آموزش و پرورش منطقه 3 درس مي خواند. هنوز سال تحصيلي شروع نشده سفارش يك روپوش جديد با رنگ جديد داده اند در حالي كه روپوش سال گذشته هنوز قابل استفاده است. آيا اين درست است كه اوليا را به زحمت و خرج بي خود بيندازند.
زيور خام فروش - تهران
¤ صاحبان بافت هاي فرسوده كه سند ندارند و وام هم به آن ها تعلق نمي گيرد بلاتكليف هستند لذا از مسئولان محترم درخواست مي شود كه در اين مورد تدابيري بينديشند.
آذرگندآبي
¤ فروشندگان موادمخدر امنيت شهرك وحيديه شهرستان شهرياردر غرب تهران بويژه شهرك اداره گاز را به خطر انداخته اند.
خانم زرندي
¤ اخيراً خياباني در ميدان ايرواني، رباط كريم سابق سمت گمرك در دست احداث است. به همين خاطر پل عابرپياده اي كه از قبل براي سهولت عبور و مرور نصب شده بود برداشته شده است كه به علت طولاني شدن احداث اين خيابان باعث ايجاد مشكلات فراواني براي عابران شده است.
حسيني

 كتاب (گفت و شنود)

گفت: خاتمي ادعا كرده است كه مركز گفت وگوي تمدن ها غيرسياسي است و براي راه اندازي آن از هيچكس كمك مالي نگرفته است تا اين مركز مستقل باشد!
گفتم: ولي اين مركز از مجلس ششم بودجه هنگفتي دريافت كرد تا آنجا كه وقتي ديدند اين بودجه كلان مي تواند سوال برانگيز باشد، اعلام كردند كه مبلغي از آن را پس خواهند داد!
گفت: مركز به اصطلاح گفت وگوي تمدن ها در كارنامه خود دهها موضع سياسي، آنهم در تقابل با مباني انقلاب اسلامي و نظام داشته است و مخصوصا دفتر آن در ژنو محل ملاقات آقاي خاتمي با برخي از عوامل نشان دار آمريكايي و اروپايي بوده است كه به دشمني با جمهوري اسلامي ايران زبانزد هستند.
گفتم: يكي از نزديكان او هم با ارائه اسناد اعتراف كرده است كه در جريان فتنه 88 از جانب خاتمي براي دريافت كمك هاي مالي نزد برخي از سران كشورهاي عربي، از جمله ملك عبدالله سعودي و... رفته است.
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: شخصي در خيابان گدايي مي كرد و به عابران مي گفت به من بيچاره كمك كنيد كه گداي معمولي نيستم، بلكه نويسنده اي هستم كه دهها كتاب نوشته ام! عابري پرسيد مثلاً چه كتابي؟ و يارو گفت؛ كتاب معروف «گدايي كن تا محتاج خلق نشوي»!

 واكنش ها به سخنان رئيس جمهور كشورمان در نيويورك
وحشت غرب از شنيده شدن پيام احمدي نژاد توسط مردم آمريكا و اروپا

سرويس سياسي-
رسانه هاي خارجي با اشاره به واكنش كشورهاي غربي به سخنان احمدي نژاد در سازمان ملل از وحشت سران اين كشورها از شنيده شدن پيام رئيس جمهور ايران توسط مردم آمريكا و اروپا خبر دادند.
خبرنگار الجزيره انگليسي اقدام هيات آمريكايي در ترك سالن مجمع عمومي سازمان ملل در هنگام سخنراني احمدي نژاد را عاملي براي نشنيدن لحن منطقي احمدي نژاد در مورد برنامه هسته اي ايران ارزيابي كرد.
جيمز بين همچنين دليل ديگر خروج هيات آمريكايي را بررسي تئوري هاي به وجود آورنده حادثه 11سپتامبر توسط احمدي نژاد ذكر كرد و گفت: يكي از اين تئوري ها اين است كه به عقيده بسياري از آمريكاييان اين حادثه تنها يك تئوري توطئه بوده و اين اتفاق در واقع بدست خود آمريكاييان رخ داده است. توضيحات بيشتر آقاي احمدي نژاد در خصوص اين تئوري توطئه باعث اقدام هيئت آمريكايي به ترك جايگاه شد.
در همين حال شبكه ضد ايراني فاكس نيوز به سراغ جان بولتون نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل رفت. وي به شدت از اظهارات رئيس جمهور كشورمان خشمگين شده بود ضمن فحاشي اذعان كرد كه آمريكا بازنده ميدان سخنراني احمدي نژاد بود.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: وقتي هيات آمريكايي هنگام سخنراني احمدي نژاد جلسه را ترك مي كند نشان مي دهد تا چه اندازه سخنان مطرح شده شنيع و زشت است با آنكه 33 هيات شركت كننده در نشست مجمع عمومي جلسه را ترك كردند اما باز هم هيات هاي 159 كشور جهان در اين محل ماندند. اين وضع نشان مي دهد كه آمريكا در طرف بازنده قرار دارد و حتي تحريم ها هم نتيجه اي نداشته است.
از سوي ديگر خبرنگار فرانس24 در نيويورك هم با اشاره به خشم غربي ها اعلام كرد اظهارات احمدي نژاد بيدارباشي عليه نظام سلطه بود كه منطقا مي بايست به مذاق بسياري تلخ مي نشست.
در همين حال خبرگزاري فرانسه از سازمان ملل متحد گزارش داد يكي از مقام هاي ارشد دولت آمريكا گفت باراك اوباما رئيس جمهوري اين كشور از اظهارات روز پنجشنبه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در مورد دست داشتن دولت آمريكا در حملات يازدهم سپتامبر عصباني شده و رنجيده است.
اين مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود گفت رئيس جمهور آمريكا اين اظهارات را به ويژه با درنظر گرفتن اين كه در نزديكي محل برجهاي دوقلو هستيم عصباني و ناراحت كننده توصيف كرد.
همچنين كراولي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اظهاراتي خشم آلود سخنان رئيس جمهور ايران در خصوص يازده سپتامبر را سخناني نفرت آور دانست.
از سوي ديگر كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مثل هميشه در ادامه دنباله روي از آمريكا اعلام كرد اظهارات پنجشنبه شب محمود احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مبني بر اينكه آمريكا در هر صورت در حملات تروريستي يازده سپتامبر مسئول است با اينكه اكثريت ملت آمريكا بر اين باورند كه دولت آمريكا در اين حملات دست داشته شرم آور و غيرقابل قبول است. اشتون با اشاره به اطاعت نمايندگان اروپا از نمايندگان آمريكا كه هنگام سخنراني احمدي نژاد سالن را ترك كردند افزود: درست به دليل همين حرفهاي احمدي نژاد درباره آمريكا همه نمايندگان بيست و هفت كشور عضو اتحاديه اروپا از سالن محل سخنراني احمدي نژاد خارج شدند.
در همين حال يك تحليلگر روزنامه آمريكايي «هيل» با استقبال از سخنان احمدي نژاد گفت: طرح رئيس جمهور ايران براي خلع سلاح هسته اي بسيار خوب بود و اروپا و آمريكا بايد از آن استقبال كنند.
اما رفتار مقامات غربي در قبال اظهارات احمدي نژاد دقيقا برعكس تحليل اين روزنامه نگار غربي بود و آنها با ترك سالن، وحشت خود را از شنيدن پيام احمدي نژاد توسط مردم آمريكا و اروپا به عينه نشان دادند.
اظهارات اوباما
در سازمان ملل
رئيس جمهور آمريكا در اظهارات خود در مجمع عمومي سازمان ملل با اشاره به ايران مدعي شد «درهاي ديپلماسي همچنان باز است، به شرطي كه ايران تمايل به عبور از اين مسير را داشته باشد.»
باراك اوباما افزود: اما دولت ايران بايد اراده خود را به طور واضح و قابل اعتمادي نشان دهد و جهان را از صلح آميزبودن فعاليت هاي هسته اي خود مطمئن كند.»
وي سپس با تكرار ادعاهاي واهي درباره برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان ادعا كرد در حال حاضر ايران تنها كشوري است كه به معاهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي پايبند نيست!
اين ادعاي اوباما اولا در حالي مطرح شد كه جمهوري اسلامي ايران طي هفت سال گذشته بيشترين همكاري را با آژانس داشته و حتي فراتر از پادمان نيز با آژانس تعامل كرده است و ثانيا رژيم صهيونيستي با اينكه بيش از 200 كلاهك هسته اي دارد هيچ گاه به ماموران آژانس اجازه بازرسي از تاسيساتش را نداده است.
 با هشدار به غرب روسيه: اگر مي خواهيد ايران بمب اتم بسازد به اين كشور حمله كنيد!

سرويس سياسي-
با گذشت چند روز از گزارش مغرضانه و سياسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر عدم اطمينان به صلح آميز بودن تمام فعاليت هاي هسته اي ايران كه دستاويزي براي افزايش فشارها و تهديدات غرب قرارگرفته، وزارت خارجه روسيه با اذعان به نظامي نبودن برنامه هسته اي ايران، نسبت به پيامدهاي ناگوار اقدام نظامي عليه اين برنامه هشدار داد.
«سرگئي لاوروف» وزير خارجه روسيه در گفت وگو با «چارلي رز» مجري شبكه تلويزيوني بلومبرگ درباره ماهيت برنامه هسته اي ايران گفت: ما هيچ مدركي نداريم كه نشان بدهد ايران به دنبال بمب است. وي خاطرنشان كرد: ما هيچ مدركي نداريم كه نشان دهد ايران تصميم سياسي را براي توليد و غني سازي اورانيوم به ميزان قابل بكارگيري در توليد بمب گرفته باشد ما مي دانيم كه ايران مي خواهد چرخه سوخت هسته اي داشته باشد. ما بار ديگر مي گوييم براساس ان پي تي داشتن چرخه سوخت هسته اي ممانعتي ندارد.
وي در عين حال مدعي شد كه ترديدهايي درباره برنامه هسته اي تهران وجود دارد كه اين ظن و ترديد بايد به طور كامل از بين برود به همين علت است كه ما در گروه 1+5 تلاش مي كنيم به چنين مسئله اي برسيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه روسيه در چه نقطه اي خواهد گفت كه ديپلماسي كارايي نداشت تحريم ها كارايي نداشت و اكنون داشتن تسليحات هسته اي در ايران براي ما غيرقابل پذيرش است از اين رو شايد اقدام نظامي ضروري باشد؟ گفت: اگر اين تهديدها كه ما بارها شاهد آن بوديم عملي شوند زور بر ضد ايران بكار گرفته شود آنگاه كوتاه ترين مسير براي ايران فراهم خواهد شد تا پيروز شوند و تصميم بگيرند كه اكنون كه هدف حمله قرار گرفته ايم ايران بايد تسليحات هسته اي داشته باشيم به نظر من حمله به ايران كوتاه ترين مسير براي ترغيب كردن ايراني ها براي هسته اي شدن نظامي اين كشور است.
مجري بلومبرگ در ادامه پرسيد، پس شما تحت هيچ شرايطي اقدام نظامي بر ضد ايران را عاقلانه نمي دانيد؟
سرگئي لاوروف پاسخ داد: نه به نظر من اين منطقه بسيار شكننده است و مشكلات زيادي دارد. دو جنگ در عراق و افغانستان وجود دارد. مناقشه اسرائيلي فلسطيني حل نشده است. سوريه و لبنان وجود دارد بايد در منطقه خاورميانه مطابق با كنفرانس بازنگري ان پي تي به سمت ايجاد خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي حركت كنيم. همه اين مسائل به هم مرتبط هستند اگر بر ضد كشوري مثل ايران زور بكار گرفته شود آنگاه پيامدهاي آن زياد خواهد بود. اميدوارم منطق پيروز شود و افرادي كه چنين عقايد خيالي دارند نتوانند پيروز شوند.
وزير خارجه روسيه در ادامه اين گفت وگو درباره روابط مسكو- تهران گفت: ما روابط پيچيده اي با ايران داريم. ايران همسايه بزرگ روسيه است روابط ما با ايران به قرنها پيش برمي گردد. ما مشتركات زيادي داريم كه يكديگر را متحد مي كند از جمله تجارت روابط اقتصادي طرح هاي انرژي و درياي خزر. ايران تمدن بسيار كهني دارد و فرهنگي غني دارد ما تبادلات فرهنگي با ايران داريم كه قرنها قدمت دارد پس روابط متقابل بين ايران و روسيه واقعا ريشه دار است ما مي خواهيم كه ايران كشوري باثبات باشد و عضو كامل جامعه بين المللي باشد.
لاوروف در پايان با تاكيد بر نقش كليدي ايران در حل بحران هاي منطقه اي خاطرنشان كرد: اگر همه ما درك كنيم كه منافع امنيتي ايران همانند منافع امنيتي ديگر كشورهاي منطقه وجود دارد و اگر همه ملزم شويم كه ايران را به عنوان يك شريك برابر در موضوعات منطقه اي قبول كنيم آنگاه اين بهترين راه حل خواهد بود.

 در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل
متكي: لندن اشتباهات دولت هاي قبلي را جبران كند

وزير خارجه كشورمان در ديدار با همتاي انگليسي ضمن انتقاد از اقدامات گوناگون و رفتار سياسي دولت هاي سابق انگليس، تغيير سياست و عملكرد دولت جديد انگليس را تنها راه بازسازي روابط به شدت آسيب ديده تهران- لندن اعلام كرد.
منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان به درخواست ويليام هيگ همتاي انگليسي خود در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك با وي ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ملاقات كه اولين ديدار وزراي خارجه ايران و انگليس پس از تغيير دولت اين كشور محسوب مي شود، متكي ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در خصوص اقدامات گوناگون و رفتار سياسي دولت هاي سابق انگليس را مورد انتقاد قرار داد و فضاي افكار عمومي مردم كشورمان و منطقه در خصوص اقدامات اين كشور در موضوعاتي همچون حمله به افغانستان، عراق، مسائل هسته اي، رويكردهاي متناقض در موضوع حقوق بشر و حمايت از گروه تروريستي منافقين را براي وزير خارجه جديد انگليس تشريح كرد.
وي ضمن شفاف خواندن برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و ركورد بيشترين همكاري با آژانس، اظهار داشت: برخورداري از چرخه سوخت حق ذاتي و قانوني اعضاي NPT بوده و انگليس حق اظهارنظر در اين زمينه را ندارد. اعضاي شوراي امنيت بايد پاسخگوي اقدام خويش در تجهيز برخي از كشورها و رژيم ها به سلاح هسته اي باشند.
متكي تغيير سياست و عملكرد دولت جديد انگليس را تنها راه بازسازي روابط به شدت آسيب ديده تهران- لندن اعلام كرد.
ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در ابتداي اين ديدار اظهار داشت: انگلستان نمي خواهد به عنوان دشمن ايران مطرح شود و علاقه مند به بهبود روابط با جمهوري اسلامي ايران است.
وي ضمن محكوم كردن اقدام اخير تروريستي در ايران، از آمادگي كشورش براي همكاري در مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان خبر داد.
وزير امور خارجه كشورمان همچنين با وزراي خارجه بلغارستان، اكوادور، فرانسه نيز ديدار و گفت وگو كرد.

 گدايي كرديم كه محتاج كسي نباشيم! (خبر ويژه)

محمد خاتمي تصويري رياضت كشانه و بي هزينه از پروژه سياسي گفت وگوي تمدن ها ترسيم كرد.
وي در گفت وگو با «ديپلماسي ايراني» با بيان اين كه گفت وگوي تمدن ها سياسي نيست اما آثار سياسي دارد، اظهار داشت: بسياري فكر مي كردند اين يك ژست سياسي است كه ما براي گفت وگو با آمريكا مطرح كرديم: من در دوره رياست جمهوري به عنوان، يك سياستمدار طبعا مسئله مذاكرات سياسي را مورد توجه قرار مي دادم. ما شرايطي براي مذاكره با آمريكا داشتيم كه آن شرايط تامين نشده بود و نشد. ممكن است در مواردي كوتاهي از ما ]![ يا جايي هم مشكلات از سوي آمريكا بود، اين مسئله ديگري است.
خاتمي، با بيان اين كه حاضر نيستيم از كسي پول بگيريم، گفت: «موسسه بين المللي گفت وگوي تمدن ها در خارج از كشور تاسيس شده كه داراي پشتوانه قوي معنوي است، البته از نظر امكانات مادي در حالت ضعف هستيم، از اين جهت كه نخواستيم از برخي كمك هايي كه در دنيا رايج است، استفاده كنيم. مثلا آقاي ماندلا وقتي بنيادش را تاسيس كرد، آشكارا در دنيا و از جمله منطقه اعلام كرد مي خواهيم كارهاي خيريه بكنيم، كارهاي سياسي ارزنده و حقوق بشري انجام دهيم و پول گرفت. از عربستان، كويت، امارات و از ايران در دوره رياست جمهوري من كمك هاي مالي دريافت كرد. تشكيلات ديگر، روساي جمهور سابق، عده اي از افراد ثروتمند را جمع مي كنند، پيشنهاد مي كنند و خيلي آشكار پول مي گيرند و كار انجام مي دهند. ما اين كار را نكرديم، گرچه مستقل بوديم و هستيم و اگر هم پول مي گرفتيم تابع كساني كه پول مي دادند نبوديم، ولي در عين حال به هيچ وجه حاضر نبوديم اينطور كار را انجام بدهيم و رسما بگوييم پول بريزيد، حساب هم هست. ما حتي يك ريال از كسي نگرفتيم، براي اين كه نمي خواهيم استقلال مان از بين برود.»
وي اضافه كرد: براي تاسيس تلويزيون گفت وگوي تمدن ها كه دو سال قبل مطرح شد، چند ميليون دلار بودجه برآورد شده بود كه از نظر ديگران ]!؟[ خيلي هم برآورد زيادي نبود شايد با چند ميليون دلار مي شد اين كار را راه بيندازيم اما همين چند ميليون دلار براي ما مهم بود.
اين اظهارات در حالي است كه خاتمي به هنگام رياست جمهوري، رياست مركز گفت وگوي تمدن ها را به چهره اي سياسي كار و ذاتا طرفدار سازش با آمريكا و آلوده به لابي هاي صهيونيستي (مهاجراني) سپرد و مجلس وقت (مجلس ششم) نيز در اختصاص بودجه هاي كلان چند ميلياردي دريغ نكرد به نحوي كه در يكي از سال هاي دولت اصلاحات، رئيس مركز گفت وگوي تمدن ها اعلام كرد بودجه اختصاص يافته به مراتب بيش از نياز مركز است و بنابراين بخشي از آن را عودت مي دهد!
پس از تاسيس موسسه گفت وگوي تمدن ها نيز نهادها و موسسات غربي متعددي مشغول پشتيباني رسانه اي و تبليغاتي از اين موسسه و شخص خاتمي بوده و سفرهاي متعددي را براي وي طراحي كردند و از جمله خاتمي با كساني چون راسموسن دبيركل ناتو و جرج سوروس سرمايه گذار كودتاهاي مخملي ملاقات كرد. خاتمي يك ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 نيز سفري مشكوك- به بهانه گفت وگوي تمدن ها- به رياض داشت و با شاه عربستان ديدار و مذاكره كرد كه باعث شد خاتمي در كانون خبر كمك يك ميليارد دلاري سعودي ها به فتنه گران در ايران قرار گيرد.
يكي از نزديكان خاتمي نيز به چند ماموريت خود به كشورهاي عربي و ماموريت يكي ديگر از نزديكان وي به كشورهاي اروپايي با هدف دريافت كمك مالي براي فتنه 88 اعتراف كرده و به مبالغ هنگفت اين كمك ها نيز اشاره كرده است.
ادعاي خاتمي درباره عدم مذاكره با آمريكا نيز برخلاف اخبار منتشره در رسانه هاست از جمله گلايه هاي مكرر خاتمي و وزير خارجه او نسبت به قول و قرارها و وعده هايي كه دولت بوش نسبت به همكاري اصلاح طلبان در ماجراي افغانستان ارائه كرد اما بعدها با اتهام پراكني اين خدمت را جبران! كرد.

 ارگان سازمان سيا: ايران مقتدرتر از هميشه است (خبر ويژه)

ارگان رسمي سازمان سيا وضعيت ايران را قدرتمند و باثبات توصيف كرد
سايت راديو فردا در تحليلي به قلم خوان كول استاد دانشگاه ميشيگان و محقق در امور خاورميانه نوشت: بخش مهمي از سياست اعمال فشار به حكومت ايران مسدود كردن صادرات بنزين به ايران بود، اما تجربه ماههاي گذشته نشان داده است كه ايران با افزايش ظرفيت توليد داخلي و كنترل مصرف توانسته است با اين فشار به خوبي مقابله كند. در عين حال ايران در نظر دارد طي پنج سال آينده توليد بنزين داخلي را دوبرابر كند. علاوه بر اين اكثر ايراني ها آمريكا را مسئول اين وضعيت دانسته و آن را بهايي براي حفظ استقلال ملي خود تلقي خواهند كرد.
خوان كول كه سال 1972 بهايي شده و در سال 1996 اعلام كرد از بهائيت كناره مي گيرد، در اين تحليل تاكيد مي كند: بهاي نفت اكنون در بازارهاي جهاني مجددا رو به افزايش است و به بالاي 70 دلار رسيد، در حالي كه بهاي 50 دلار براي تداوم حيات اقتصادي ايران كفايت مي كند. ايران در دشوارترين شرايط تحريم نيز قادر است مناسبات اقتصادي خود با ديگر كشورها را حفظ كند. صادرات نفت ايران به چين و ژاپن طي ماه اوت شاهد جهش بوده و اين نشان مي دهد كه با وجود تحريم هاي بين المللي راههايي براي پرداخت اين مبالغ به بانكهاي ايراني وجود دارد. حتي عراق و افغانستان كه قاعدتا بايد به نوعي تحت نفوذ آمريكا باشند مناسبات اقتصادي خود با ايران را به طور چشمگيري افزايش داده اند.
تحليلگر راديو فردا با مرور آشوبهاي سال گذشته نتيجه مي گيرد: از يك سو احمدي نژاد و متحدان وي بر موضع خود پافشاري كرده و از سوي ديگر سران اصلاح طلب مثل موسوي و كروبي حاضر نشدند كه اعتراضات را به شكل جدي و عميق تري هدايت كنند. بنابراين به نظر مي رسد كه نظام اسلامي موقعيت خود را تثبيت كرده است. از نظر منطقه اي نيز ايران در موقعيت نسبتا مناسب و راحتي قرار دارد. هنوز هم بخشي از جهان عرب قاطعيت ايران در مقابله با اسرائيل و آمريكا را مي ستايد و تداوم شكاف در جناح هاي فلسطيني و عدم پيشرفت جدي در حل بحران خاورميانه نشان مي دهد كه ايران از طريق حماس به نفوذ در اين عرصه ادامه خواهد داد. در لبنان هم گروه حزب الله شريك دولت ائتلافي اين كشور است و با توجه به بهبود مناسبات سياسي بين لبنان و سوريه طي سال اخير احتمالا موقعيت حزب الله از گذشته نيز بهتر خواهد شد. ايران با حكومت افغانستان و حامد كرزي مناسبات خوبي دارد و دولت شيعه عراق نيز سعي مي كند مناسبات حسنه اي با ايران داشته باشد. تركيه همسايه ديگر ايران نيز در سالهاي اخير مناسبات تجاري فعالي با ايران داشته است.
ارگان سازمان سيا نتيجه گرفت كه نماينده ايران در اجلاس مجمع عمومي از موضع مستقل و قدرتمند شركت كرده و شرايط ايران به وي اجازه داد تا مقابل فشارهاي آمريكا ايستادگي كند.

 واشنگتن پست: فشار آمريكا نتوانست جهت گيري حاكميت ايران را تغيير دهد (خبر ويژه)

واشنگتن در پي آن است كه با فشار بر ايران بالاخره تهران را وادار به اتخاذ تصميم درست كند اما جمهوري اسلامي خيلي خارج از اين قاعده مورد نظر آمريكا عمل مي كند و دوستان و متحدان چند لايه اي دارد كه به اين كشور اجازه مي دهد به راه خود برخلاف ميل آمريكا ادامه دهد.
اين تحليل را روزنامه واشنگتن پست به قلم ري تكيه (عضو شوراي روابط خارجي آمريكا) ارائه كرد و نوشت: آمريكا تلاش كرد هزينه نافرماني و گردن كشي ايران را بالا ببرد اما در يك محاسبه مي توان دريافت اين رويكرد، برنامه ها و محاسبات حاكميت، رهبري و رئيس جمهور ايران را تغيير نداده است. رهبر ايران چندي پيش در يك سخنراني اعلام كرد هرگونه مذاكره با آمريكا جواب نمي دهد و اصولاً به نفع نظام نيست. سياست مقاومت و قدرت هسته اي، هويتي آمريكا ستيز به ايران در ميان كشورهاي اسلامي داده و تحريم ها به سختي مي تواند حاكميت ايران را از اين روند دور كند. مقامات ايراني- كساني چون سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي- هيچ درسي از تحريم ها نمي گيرند گويا كه متوجه وضع نيستند]![
ري تكيه با ابراز ترديد نسبت به اينكه تحريم ها جواب بدهد، مي نويسد: كساني كه درغرب از تحريم هاي بيشتر حمايت مي كنند، اميدوارند فشارهاي اقتصادي باعث شود محافظه كاران مقابل حاكميت قرار گيرند اما اين واقعيت ندارد. جهت گيري سياسي ايران را نه با تحريم و نه با مذاكره نمي توان به راه آورد. در آخر هم بهترين راه براي حل اين پارادوكس، سرمايه گذاري روي آن طبقه سياسي در ايران است كه حاضر است پراگماتيسم را با اگماتيسم عوض كند و در حال حاضر هم، اين گزينه جريان سبز است.

 عضو فراري حزب مشاركت نمك گير گروهك هاي تروريست كومله و پژاك (خبر ويژه)

همكار فراري روزنامه هاي زنجيره اي وابسته به مشاركت و كارگزاران، پس از نمك گير شدن توسط گروهك تروريستي كومله، به تبرئه و تطهير اين گروهك جنايتكار پرداخت.
محمدرضا يزدان پناه عضو جبهه مشاركت بود و پيش از اين با روزنامه هاي ياس نو، كارگزاران، هم ميهن، شرق، اعتماد، اعتمادملي، صداي عدالت و فرهيختگان، و سايت هاي آفتاب و نوروز همكاري داشت. او پس از ايفاي نقش در فتنه سال گذشته، با كمك واسطه گروهك هاي پژاك و كومله از كشور گريخت و به همين دليل هم براي اينكه دين ولي نعمت هاي جديد! را ادا كرده باشد ماه گذشته مصاحبه اي توأم با توجيه و تبليغ، با مهتدي رئيس گروهك پژاك در سايت ضدانقلابي روزنت ترتيب داد و اين گروهك تروريستي را- كه يكي از متهمان بمب گذاري تروريستي اخير در مهاباد هم هست- به عنوان جرياني دموكرات و طرفدار حقوق بشر و «سبز» معرفي كرد.
وي به تازگي هم با اذعان به فرار از كشور به واسطه گروهك كومله، تملق بلندبالا و نچسبي براي اين گروهك تروريستي و جنايتكار در وبلاگ خود منتشر كرد و با اشاره به حضور در اردوگاه اين گروهك، از آنها به عنوان انسان هايي عاشق، بزرگ، شجاع، با اخلاص، و مهربان ياد كرد! وي با انكار جدايي طلبي و خيانت ها و جنايت هاي گروهك كومله مدعي شد آنها مطالبات دموكراتيك و آزادي خواهانه دارند.
اين گزافه گويي ها در حالي است كه گروهك كومله در خدمت سازمان هاي سيا و موساد و سپس استخبارات عراق قرار گرفت و نقش مهمي در ناامني هاي سال هاي آغازين انقلاب در كردستان داشت و نه تنها نيروهاي مردمي اعزامي به منطقه بلكه مردم غيور كرد را مورد جنايت قرار داد و از هيچ سبعيتي -در اندازه سر بريدن و نسل كشي- در منطقه دريغ نكرد. سران اين گروهك اكنون هم تحت الحمايه آمريكا و برخي سرويس هاي اطلاعاتي اروپايي قرار دارند.
برخي عناصر افراطي در احزابي چون مشاركت و مجاهدين در سالهاي حاكميت اصلاح طلبان، ارتباط گسترده اي با گروهك هاي تجزيه طلب و تروريست برقرار كردند.

 بي بي سي هم به مرگ فتنه سبز اعتراف كرد (خبر ويژه)

شبكه بي بي سي و سايت ضدانقلابي خودنويس اذعان كردند جريان فتنه سبز حتي در خارج از كشور هم مرده است.
خبرنگار اعزامي بي بي سي فارسي با اشاره به تلاش هر ساله محافل ضدانقلاب براي تجمع و حاشيه سازي در جريان سفر رئيس جمهور اسلامي ايران به مقر سازمان ملل نوشت: پر جمعيت ترين گروه معترضان گروه سازمان مجاهدين خلق و منافقين ملي بوده و تعدادي از چهره هاي نظير جان بولتون هم در تجمع آنها شركت كرده بودند.
خودنويس هم با توضيح بيشتري به ماجرا پرداخت و نوشت: سفر سال قبل احمدي نژاد به سازمان ملل مصادف با راهپيمايي سبزها و سلطنت طلب ها و نيز طرفداران اندك سازمان مجاهدين همراه بود اما امسال متفاوت بود. مجاهدين در چند ماه قبل به تداركات پرداختند و تبليغات كردند و تجمع كردند. قصد تعريف از آنها يا تاييد آنها در ميان نيست بلكه مقصود اين است كه امسال سبزها يا ديگر گروه ها دست به راهپيمايي و حركت اعتراضي در نيويورك نزدند. سال گذشته هنوز بحث ها داغ بود اما اكنون تب جريان هاي مقيم خارج هم فروكش كرده است و آنها هم دچار سردي شده اند. شايد خيلي ها حركت مجاهدين در خارج كشور را موثر ندانند ولي كمترين تاثير اين حركت ها سوءاستفاده جمهوري اسلامي است]![
نه بي بي سي انگليس و نه سايت خودنويس اشاره اي به اين واقعيت نكرده اند كه در داخل كشور نيز بانيان اصلي آشوب خياباني بقاياي گروه هاي تروريستي نظير منافقين و ديگر گروه هاي سلطنت طلب و شبه ماركسيست و... بودند.
عناصر فراري همسو با مدعيان اصلاح طلبي سال گذشته تلاش كردند طيفي از اكبرپونز و افشاري و حقيقت جو و موسوي خوئيني گرفته تا گوگوش و ديگران را عليه سفر رئيس جمهور به نيويورك بسيج كنند اما امسال همان بالماسكه پرضرب و آهنگ نيز برقرار نشد تا معلوم شود سامان دهندگان آشوب حتي در خارج كشور نيز رمقي ندارند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14