(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 15 مهر 1389- شماره 19758

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نگاه از چهار زاويه (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
دادستان تهران: مجازات عوامل فتنه يك مطالبه عمومي است و در زمانش انجام مي شود
بزغاله (گفت و شنود)
تمجيد كويت از فتواي رهبر معظم انقلاب
75 درصد ايرانيان ، فتنه پس از انتخابات را در راستاي اهداف دشمنان مي دانند
وزير كشور دولت خاتمي دچار آلزايمر شده؟! (خبر ويژه)
عصبانيت شديد ضد انقلابيون از حوزه هاي علميه و مراجع (خبر ويژه)
رازگشايي ضدانقلاب از شكست نفاق جديد در پروژه براندازي (خبر ويژه)
استاندارد: توافق گروه هاي عراقي شكست آشكار آمريكا از ايران بود (خبر ويژه)
وقتي رژيم بي ملت، «جمعيت» وارد مي كند! (خبر ويژه)
آدرس فتنه كجاست؟ اردوگاهي كه خاتمي صداي دشمن از آن شنيد (خبر ويژه)نگاه از چهار زاويه (يادداشت روز)

آمريكايي ها پس از سناريوي ساختگي حادثه 11 سپتامبر- 20 شهريور 80- كه زمينه ساز حمله نظامي به افغانستان در سال 2001 و لشكركشي به عراق در 2003 بود چون تبعات غيرقابل پيش بيني استفاده از گزينه نظامي عليه ايران را بخوبي برآورد كرده بودند و مي دانستند ايران اسلامي، افغانستان يا عراق نيست به حربه نخ نما شده تحريم ها متوسل شدند و دوره جديدي از تحريم هاي اقتصادي را از آن تاريخ بر ضد ايران به تصويب رساندند. البته از همان ابتدا كه دور جديد تحريم ها از سوي آمريكا بطرفيت ايران كليد خورد چون سابقه اين داستان تكراري به اوايل پيروزي انقلاب اسلامي برمي گشت و از سال 1980 براي اولين بار گزينه تحريم به كار گرفته شد ناظران و تحليلگران سياسي معتقد بودند كه در فرجام كار ايالات متحده از درخت تحريم ها ثمره اي نخواهد چيد كه تا به امروز نيز چنين شده است.
اما در ادامه پروژه آمريكايي تحريم ها بر ضد ايران كه با گذشت زمان به پروسه اي ناموفق مبدل گشته و هر روز اين مسئله آشكارتر مي شود باز هم ايالات متحده بر سنت معمول و نامعقول خود پافشاري كرده و هفته گذشته رييس جمهور آمريكا 8 تن از مقامات كشورمان را مشمول تحريم به اصطلاح بين المللي اعلام كرد.
جالب اينجاست كه اين 8 مقام ايراني به اين دليل مشمول محروميت و تحريم قرار گرفته اند كه در مبارزه با اغتشاشات بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 و مهار جنگ نرم و فتنه هاي فتنه گران و آ شوبگران- كه رد پاي مثلث آمريكا و انگليس و صهيونيسم به وضوح در آن ديده شد- نقش ويژه و برجسته اي را ايفا كرده اند.
با اين اقدام باراك اوباما بار ديگر نقاب از چهره كنار زده و صريحاً با صدور اين فرمان تحريم اعلام مي كند كه 8 مقام ايراني (محصولي- نجار- رادان- مرتضوي- اژه اي- مصلحي- تائب و جعفري) حق مسافرت به كشورهاي خارجي و آمريكا را نداشته و اموال آنها در خارج از كشور مصادره و افراد مذكور از نظر بين المللي ممنوع المعامله و مشمول ضبط و مصادره اموال مي باشند!
هرچند داستان بلند و بي نتيجه تحريم ها طي 30 سال گذشته نتوانسته در عزم و اراده ملت ايران خدشه اي وارد كند و عموم مردم بخوبي و با بصيرت از بي خاصيتي تحريم ها باخبرند اما اين نوشته درصدد است تا از 4 منظر سياسي، ديپلماسي، حقوقي و اقتصادي علت تحريم اخير آمريكايي ها عليه 8 مقام ايراني را واكاوي كند.
1- به لحاظ سياسي علت تحريم 8 تن از مقامات كشورمان از سوي آمريكا حمايت از جريان فتنه اعلام شده است.
مقامات آمريكايي پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در خرداد سال 88 چندين بار بي پرده و گستاخانه به ميدان آمدند و از آشوب ها و اغتشاشات و قانون شكني ها حمايت كردند.
اين حمايت ها كه حتي در سطح رييس جمهور و وزيرخارجه ايالات متحده انجام شد از سويي مكمل اسناد غيرقابل انكاري بود كه نشان مي داد كمك هاي مالي گسترده اي به جريان فتنه شده است و از سوي ديگر در ادامه اعترافات و اقارير متهماني از حوادث پس از انتخابات بود كه در جريان محاكمه قضايي خود و به گواهي اسناد به دست آمده از آنان بر دخالت آمريكا و انگليس، تأكيد و تصريح داشتند.
از همين روي؛ آمريكايي ها با تحريم 8 تن از كساني كه به اقتضاي وظيفه و مسئوليت شان در مقابل آشوبگران خياباني و فتنه گران گمارده كاخ سفيد ايستادگي كردند نمي خواهند قبول كنند و بپذيرند- علي رغم اينكه خوب مي دانند- كساني كه آنها به صحنه آورده اند اينك مرده اند و بوي جسد بي جان آنها به مشام مي رسد.
خب، اين سؤال به ميان كشيده مي شود كه اگر آمريكا مي داند جريان فتنه ماههاست كه مرده و هيچ شوكي نمي تواند آن را زنده كند چرا با توجيه حمايت از فتنه گران دست به اقدامات واهي و پوچ همچون تحريم 8 مقام مسئول در ايران مي زند؟
پاسخ سخت به نظر نمي رسد و با كمي تأمل مي توان پي برد كه هدف از اينگونه اقدامات و اعلام حمايت از فتنه گران براي اين است كه از دنباله هاي داخلي و بقيه گمارده ها و عوامل شان در منطقه حمايت كنند و به اصطلاح اميد آنها را زنده نگه دارند. اگر خاطرتان باشد جرج بوش رييس جمهور پيشين آمريكا مكرراً در سخنراني خود مي گفت: «ما از اصلاح طلبان و دموكرات ها در جاي جاي خاورميانه از بيروت گرفته تا دمشق و از تهران تا بغداد حمايت مي كنيم.»
2- از منظر ديپلماسي نيز اگر به موضوع تحريم 8 تن از مقامات كشورمان از سوي رييس جمهور آمريكا بنگريم آشكارا مشاهده مي شود كه آمريكايي ها در مواجهه با ايران اسلامي در كارزار ديپلماسي و محيط بين الملل دچار عارضه استيصال و سردرگمي شده اند. بنابراين اين اقدام آمريكايي ها را بايد در راستاي سفر اخير رييس جمهور كشورمان و هيئت همراه وي به نيويورك ارزيابي كرد چرا كه رييس جمهور ايران با سخناني مستدل از تريبون سازمان ملل مقامات زياده خواه واشنگتن را به محاكمه كشاند.
پيشنهاد تشكيل كميته حقيقت ياب سازمان ملل براي حادثه مرموز 11 سپتامبر از سوي رييس جمهور ايران پاشنه آشيل آمريكا را بيش از گذشته عيان و نمايان ساخت.
بازتاب مثبت سخنان رييس جمهور ايران در صحن علني مجمع عمومي سازمان ملل و مصاحبه هاي هوشمندانه وي با رسانه هاي برجسته و پرمدعاي غربي نشان از به چالش كشيدن سياست هاي دوگانه و مزورانه آمريكا در عرصه تصميم گيري هاي جهاني داشت. به همين خاطر طبيعي بود آمريكايي ها كه از پس ديپلماسي موفق و افشاگرانه احمدي نژاد برنيامدند درصدد انتقام بربيايند و با تحريم 8 مقام مسئول در كشورمان به زعم خودشان انتقام گرفته باشند.
3- از دريچه حقوقي نيز اگر به موضوع تحريم 8 مقام ايراني نگاهي گذرا داشته باشيم مطالب و نكات قابل اعتنا و مهمي استخراج مي شود.
باراك اوباما كه خود ظاهراً دانش آموخته رشته حقوق است درحالي با توجيه و ادعاي نقض حقوق بشر از سوي 8 مقام ايراني فرمان تحريم عليه آنها را صادر كرده است كه اقدام او هيچ تناسب و سنخيتي با آموزه هاي اوليه علم حقوق و حقوق بين الملل ندارد بلكه نقض صريح اصول و مسلمات قوانين بين المللي است.
اولا؛ اوباما در شرايطي خواسته از اهرم الزام حقوقي بهره ببرد كه فرمان او در تحريم 8 تن از مقامات ايران هيچ گونه توجيه حقوقي ندارد و چون از يك مرجع بين المللي حقوقي- همچون شوراي حقوق بشر سازمان ملل يا شوراي امنيت- صادر نگشته است بنابراين دستور او تنها براي شخص خودش مي تواند عنصر الزام آوري را به همراه داشته باشد آنهم قطع نظر از اينكه قابليت اجرا دارد يا نه.
ثانياً؛ اين فرمان رييس جمهور آمريكا برخلاف منشور ملل متحد است چرا كه به صراحت در مفاد منشور تأكيد شده كه هيچ كشوري حق دخالت در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي يك كشور است را ندارد.
ثالثاً؛ فرمان تحريم 8 مقام ايراني كه آشكارا دخالت در امور داخلي ايران است برخلاف مفاد معاهده الجزاير است.
آمريكايي ها در ماده نخست معاهده الجزاير- 19 ژانويه 1981- كه بعد از حادثه تسخير لانه جاسوسي بين اين كشور و جمهوري اسلامي منعقد گرديد متعهد شدند كه در امور داخلي ايران مداخله ننمايند.
رابعاً؛ اين اقدام رييس جمهور آمريكا بر خلاف بسياري از نصوص و متون حقوق بشري از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر (كه حق مالكيت اشخاص را به رسميت شناخته است) و ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي (كه بر حق عبور و مرور آزادانه افراد تصريح مي كند) و... است طرفه آنكه نشريه «فارين پاليسي» هم نسبت به اقدام رييس جمهور آمريكا در تحريم 8 مقام ايراني واكنش نشان مي دهد و با انتقاد از سياست هاي دوگانه و متناقض ايالات متحده مي نويسد: «ظاهراً تاريخ معاصر خود آمريكا در زمينه تجاوز و اشغال كشورها، آدم ربايي، بازداشت نامحدود و بدون تفهيم اتهام و اعمال شكنجه هاي جسمي و روحي عليه هزاران نفر از جمله در مكان هايي مانند گوانتانامو، بگرام و ابوغريب با ادعاهاي آمريكا و جنگ رواني واشنگتن بر ضد ايران بي ارتباط است.»
فارين پاليسي همچنين خاطرنشان مي كند: «در حالي كه اوباما همچنان ادعا مي نمايد مايل است دستش را به سوي دولت ايران دراز كند به نظر مي رسد او فراموش كرده كه ابتدا بايد خون روي دستش را بشويد.»
4- اما فراتر از منظرهاي سياسي، ديپلماسي و حقوقي آنچه حائز اهميت است اوضاع بلبشو اقتصادي آمريكاست كه نبايد از آن غفلت كرد. همين چند روز پيش بود- دوم اكتبر- كه ميليون ها نفر از مردم آمريكا در سراسر اين كشور در اعتراض به مشكلات اقتصادي دست به تظاهرات گسترده اي زدند به طوريكه بيش از 400 سازمان و نهاد غيردولتي آمريكا حضوري فعال در اين اعتراض گسترده داشتند. چندي پيش نيز در واشنگتن تظاهراتي 500 هزار نفري تحت عنوان «اعاده حيثيت ملي» برگزار شد و اكنون مشاهده مي شود كه فاصله برگزاري اين تجمعات انبوه اعتراضي كمتر و كمتر مي شود و اين نشانه يك هشدار جدي براي مقامات كاخ سفيد است.
شخصيت هاي سياسي آمريكايي نيز در موج اين اعتراضات لب به سخن گشوده اند. به عنوان نمونه -و تنها يك نمونه- بيل كلينتون رييس جمهور سابق آمريكا و همسر هيلاري كلينتون وزير خارجه فعلي اين كشور صريحاً با اشاره به مشكلات و بحران اقتصادي در آمريكا تصريح مي كند: «آمريكا نفوذ خود را به عنوان يك ابرقدرت از دست داده است.»
از سوي ديگر؛ ديروز دفتر حسابرسي آمريكا طي گزارشي اعلام كرد 16 شركت نفتي بين المللي، تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران را ناديده گرفته اند.
در همين زمينه، استانلي كوهن حقوقدان بين المللي و فعال سياسي در آمريكا نيز اقدامات سياسي آمريكا عليه ايران را يكي از راه هاي احتمالي باراك اوباما براي فرار از مشكلات داخلي آمريكا و حزب دموكرات مي داند.
بنابراين با توضيحات ياد شده به وضوح مي توان فهميد يكي از دلايل تحريم 8 مقام ايران به مشكلات اقتصادي و بحران مالي آمريكا برمي گردد با اين اميد كه طرح آن به انحراف افكار عمومي منجر شود.
در نهايت بايد گفت آمريكايي ها علي رغم آنكه ترفندها و دسيسه هاي مختلفي را در مواجهه با ايران به كار گرفته اند اما طرفي نبسته اند و اقدام اخير رييس جمهور آمريكا كه مدعي «ديپلماسي هوشمند» بود نشان داد كه «هوشمندي» از ديپلماسي دولت او رخت بربسته است و فرمان تحريم 8 مقام ايران مصداق بارز يك ترور نافرجام است چرا كه «ترور» عكس العمل فرد يا گروه و يا دولتي است كه در برابر منطق مستدل و متقن حريف كلافه و سردرگم شده است و «نافرجام» بدين دليل كه اصلا شليك مشقي بوده و تنها سروصدا داشته بي آن كه تأثير و مابه ازاء عملي داشته باشد.
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ چرا اكثر طلافروشان كه درآمد بسيار بالايي دارند، از پرداخت ماليات فرار مي كنند و حالا هم كه دولت قصد گرفتن ماليات از آن ها را دارد زير بار نمي روند. از مسئولان سازمان امور مالياتي خواهشمند است كه با شدت و قاطعيت با آن ها برخورد شود.
اسكويي از تبريز
¤ به آن 8 عزيزي كه مورد غضب رئيس تروريست هاي دنيا، يعني دولت آمريكا قرار گرفته اند تبريك مي گويم. اين اتفاق نشان مي دهد كه آن ها راهشان را درست رفته اند.
ناظري از تهران
¤ اقدام رئيس قوه قضائيه در صدور و اجراي انقلابي حكم اعدام براي پرونده متجاوزين حيوان صفت به عنف در خراسان جنوبي و ورامين قابل تقدير است مردم و دلسوزان انقلاب از اقدام ايشان در برخورد با مفسدان اجتماعي، سياسي و اقتصادي پشتيباني مي كنند.
5053---0910
¤ بعد از حمايت صريح اوباما و كلينتون از فتنه سبز كه هدف اصلي استكبار را نشان مي دهد لازم است كه رسانه ها، بسيار حساس تر و دقيق تر از قبل به رصد تحركات سران فتنه پرداخته و پشت پرده اين جريان شوم را افشا نمايند.
6406---0219
¤ بايد همزمان با بررسي حادثه 11سپتامبر آمريكا در سازمان ملل كميته اي حقيقت ياب جهت بررسي صحت و سقم موضوع كشتار جمعي يهوديان در خلال جنگ جهاني دوم نيز تشكيل شود.
رمضاني
¤ دولت براي برقراري عدالت بايد اجراي الگوي مصرف را از دستگاه هاي دولتي شروع بكند. در حال حاضر در روز روشن بسياري از لامپ هاي ساختمان هاي اداري روشن هستند در حالي كه هيچ ضرورتي ندارد. فقط بايد احساس مسئوليت داشت و موضوع را جدي گرفت.
5013---0914
¤ در اين روزها كه فيلم سراسر شك برانگيز دمكراسي در روز روشن در حال پخش در سينماهاي كشور است ضرورت دارد كيهان طي چاپ يك گزارش تحليلي به نقد اين فيلم بپردازد و جلوي القائات منفي فيلم را بگيرد.
8548---0936
¤ در طول هفته دفاع مقدس به هر كدام از ايستگاه هاي مترو كه وارد مي شديم نشاني از كار فرهنگي و تبليغي در ارتباط با دفاع مقدس نبود. مسئولين امر پاسخ بدهند دليل اين كوتاهي و قصور آنان چيست؟
فخاريان
¤ مي خواستم سؤال بكنم اگر چنانچه با اجراء هدفمند كردن يارانه ها قيمت بنزين آزاد بشود تكليف باقي مانده هاي سهميه بنزين شهروندان كه در داخل كارت آنها ذخيره شده چه مي شود؟ لطفاً مسئولين مربوطه تكليف ما را در اين مورد روشن كنند.
رنجبر
¤ در شهرستاني مانند مسجدسليمان كه مردم براي گرم كردن منزل از برق استفاده مي كنند دولت با حذف يارانه انرژي چگونه مي خواهد موضوع تامين سوخت فصل سرماي اين شهرستان و نظاير آن را حل بكند.
احمديان
¤ رئيس سازمان حج اعلام نموده با توجه به اينكه بيش از يك ميليون و هفتصد هزار نفر در نوبت حج تمتع هستند كه اگر براساس سهميه جاري بخواهند مشرف شوند 17 سال طول مي كشد بنابراين ثبت نام جديد متوقف مي باشد سؤال ما از اين مسئول اين است كه كساني كه بيش از 70-60 سال سن دارند و تازه مستطيع مي شوند چه بايد بكنند؟
اكرمي از شيراز
¤ وزارت علوم به فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران اجازه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را نمي دهد. از مسئولان خواهشمند است تجديدنظر شود.
طالع- يك فرهنگي
¤ به رغم تاكيدات مجلس مبني بر لزوم جذب نيرو براي آموزش و پرورش از مراكز تربيت معلم، هنوز هيچ اقدامي جهت گرفتن تعهد از دانشجويان ورودي سال 1388 از سوي آموزش و پرورش صورت نگرفته است. لطفاً رسيدگي شود.
مجيد امان خاني
¤ براي ساخت يك واحد مسكوني مراجعه كرده ام فقط 7 ميليون تومان پول بيمه كارگر بايد بپردازم. چرا اولا بيمه كارگر ساختماني را از بنده كارمند دريافت مي كنند ثانياً چرا مبلغ آنرا نسبت به گذشته 30برابر كرده اند.
محمدي
¤ كارمند جانباز هستم. به دكتري كه مراجعه كردم نوعي اسپري تنفسي تجويز كرده كه مبلغ 75 هزار تومان خريده ام ولي بيمه فقط 18 هزار تومان آنرا پرداخت مي كند. خدا شاهد است هر ماه از جيب خودم مبلغ 160 هزار تومان پول دارو مي پردازم. نه مسئولين بنياد و نه مسئولين بيمه در اين رابطه هيچگونه احساس مسئوليت نمي كنند.
3212---0917
¤ بنويسيد مسكن مهر در شهرستان اهواز متولي پاسخگو ندارد پولي را كه با خون دل تهيه كرده و به حساب مربوطه ريخته ايم معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا مي كند؟
2179---0916
¤ از شهرداري اهواز درخواست مي شود نسبت به نصب سطل هاي زباله مناسب در اقصي نقاط شهر مساعدت نمايد تا وضعيت شهر از اين اوضاع نابسامان زباله هاي متعفن خلاصي يابد.
4218---0937
¤ ضلع شمال شرقي ميدان امام حسين تهران فاقد پايه برق روشنايي است. از مسئولين اداره برق منطقه بوعلي درخواست رسيدگي داريم.
يك شهروند تهراني
پاسخ روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
در پاسخ به مطلب مندرج در برخي از سايت ها با مضمون «ورود قطارهاي چيني به مترو تهران»، ضمن تكذيب اين مطلب، به اطلاع مي رساند كليه واگن ها و قطارهاي شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) توسط شركت واگن سازي تهران با همكاري شركت واگن سازي پارس و پلور سبز، داخل كشور ساخته شده اند. لازم به ذكر است در سه سال گذشته، هيچ واگن ساخته شده اي توسط شركت مترو تهران وارد ايران نگرديده است.
پاسخ روابط عمومي وزارت راه و ترابري
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 9 روزنامه ، ستون كيهان و خوانندگان مورخ 31/6/89 درخصوص «نيمه تمام رها شدن پل زيرگذر روستاي سعدآباد در شاهرود» به آگاهي مي رساند: عمليات اجرايي پروژه كنارگذر شهرستان شاهرود با احداث تعداد زيادي زيرگذر و تقاطع غيرهمسطح با اولويت بندي در حال اجرا مي باشد لذا به اطلاع مي رساند عمليات تكميلي پل زيرگذر روستاي سعدآباد در آينده نزديك به پايان و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.»
پاسخ روابط عمومي وزارت راه و ترابري
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 9 روزنامه مورخ 17/6/89 درخصوص «نيمه كاره رها شدن عمليات تعريض جاده تهران-هشتگرد» به اطلاع شهروندان گرامي مي رساند بنابر اعلام اداره كل راه و ترابري استان تهران تعريض محور تهران-هشتگرد به اتمام رسيده است، علي ايحال با عنايت به وجود چند مسير قابل دسترسي در استان و مسافت طولاني در صورت وجود مشكلات در محورهاي استان تهران و البرز محل دقيق و نوع مشكلات را به واحد ارتباط مردمي روابط عمومي وزارت راه و ترابري با شماره تلفن هاي 82244090 و 82244091 اعلام و يا به اداره راه و ترابري شهرستان مربوطه مراجعه تا مورد رسيدگي قرار گيرد.»
پاسخ شركت واحد تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ 29/4/1389، پيرامون «جمع آوري خط اتوبوسراني شهرك صدف-پايانه تجريش»، به اطلاع مي رساند: دليل جمع آوري خط مذكور، برخورداري از مسير مشترك آن تا ميدان اراج با خطوط 1-1(ميدان رسالت- ميدان قدس)، 2-11 (شهرك قائم- پايانه تجريش)، 28-10 (ميدان ازگل- مترو قيطريه)، فعال بودن خط بليتي 14-10 (شهرك صدف- پايانه شهيد دستواره) و با درنظر گرفتن سياستهاي جاري مبني بر حذف خطوط داراي مسير مشترك بوده است. لذا شهروندان محترم مي توانند از شهرك صدف با استفاده از امكانات خط 14-10 (شهرك صدف- پايانه دستواره) تا ميدان اراج عزيمت و سپس از آنجا با استفاده از خطوط عبوري فوق الذكر، به سمت ميدان قدس، مترو قيطريه و پايانه تجريش ادامه مسير دهند.
پاسخ شركت واحد تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ 3/5/1389، پيرامون «تاخير در نحوه خدمت رساني خط اتوبوسراني شهيد محلاتي- پايانه شهيد دستغيب»، به اطلاع مي رساند: بررسي هاي دقيق در اين زمينه از سوي عوامل نظارتي اين شركت صورت پذيرفته و دستورات لازم در خصوص رفع مسايل و مشكلات احتمالي صادر گرديد.

 دادستان تهران: مجازات عوامل فتنه يك مطالبه عمومي است و در زمانش انجام مي شود

عباس جعفري دولت آبادي با تأكيد بر اينكه براي مجازات عوامل فتنه يك مطالبه عمومي وجود دارد تصريح كرد كه اين مطالبه در زمان خود انجام خواهد شد.
دادستان تهران روز چهارشنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 10 (هاشمي) در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به محاكمه عوامل فتنه و رسيدگي به پرونده عوامل كوي دانشگاه آيا برخوردي با عوامل فتنه صورت نمي گيرد؟ گفت: در رابطه با كوي دانشگاه پرونده در دادسراي نظامي مطرح است و در اين خصوص بايد از دادسراي نظامي سؤال شود. از سوي ديگر اكثر افرادي كه در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاكمه شدند و تعداد كمي مانده كه در آستانه محاكمه هستند.
به گزارش ايسنا، وي افزود: در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره كرديم كه يك مطالبه عمومي وجود دارد و در زمان خود انجام مي شود.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به بخش ديگري از سؤال اين خبرنگار مبني بر اينكه اقدام عملي در اين مورد را كي مشاهده مي كنيم؟ گفت: اقدام عملي وقتي است كه مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتي عمل كرديم اعلام كنيم.
جعفري دولت آبادي در خصوص شناسايي چند جاسوس هسته اي كه خبر آنرا وزير اطلاعات اعلام كرده بود نيز گفت: از خود وزير اطلاعات توضيح بيشتر را بخواهيد.
دولت آبادي همچنين با اشاره به ترورهاي اخير در تهران اظهار كرد: در خصوص دو، سه تروري كه در تهران و نسبت به پزشكان رخ داد برخي از سايت هاي خبري وانمود كردند كه اين ترورها سياسي است در حالي كه قاتل دكتري كه در نارمك كشته شده بود را شناسايي كرديم و قاتل امروز دستگير شده است.
وي افزود: در رابطه با پدر وي نيز كه در گيلانغرب خودكشي كرده پيشنهاد كرديم كه اين پرونده به تهران احاله شود. برخي سايت ها سعي مي كنند همه چيز را در ايران سياسي جلوه دهند درحالي كه اين موضوع بسيار روشن است. يك دكتري كشته شده؛ گفته مي شود بيمارستان ها و دكترها را مسلح كنيد. قتل در همه جوامع وجود دارد و ايران نيز يكي از آن جوامع است.
دادستان تهران افزود: در خصوص قتلي كه در بلوار كشاورز رخ داد هنوز سرنخي پيدا نشده و اميدواريم كه در اين رابطه سرنخي پيدا شود. اما بعضي از سايت ها اين موارد را با ترور علي محمدي و حمله به دكتر معتمدي كنار هم چيدند. اين امر كم لطفي است و رسانه هاي خبري بايد به اين موضوع توجه كنند كه دادستاني حتماً به اين نوع شبهات در وقت خود پاسخ مي دهد و دليلي وجود ندارد كه مرتب بخواهيم توضيح دهيم.
جعفري دولت آبادي يادآور شد: قاتل پرونده قتلي كه در نارمك رخ داده دستگير شده و پرونده نزد پليس امنيت تهران بزرگ است و پرونده در دادسراي امور جنايي مطرح است.
همچنين دادستان تهران با اشاره به دستگيري هايي كه در اصفهان صورت گرفته خطاب به جريانات سياسي گفت: جريانات سياسي توجه داشته باشند كه وقتي به افرادي مرخصي داده مي شود كه به درمان يا زندگي شخصي بپردازند دنبال كردن كارهاي سياسي برخلاف عهد آنان است و كساني كه به مرخصي مي آيند قرار نيست كه فعاليت عليه نظام انجام دهند.
وي افزود: اين افراد كه در جريان مرخصي قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتي انجام داده بودند توسط پليس و نهادهاي امنيتي دستگير شدند.
دادستان تهران با تأكيد بر اين كه سازمان و نهادهايي كه پروانه ندارند نبايد فعاليت كنند، تصريح كرد: همچنين سازمان ها و نهادهايي كه پروانه دارند اما پروانه هايشان توقيف است نمي توانند فعاليت كنند و صرفاً نهادها و سازمان هايي مي توانند به فعاليت بپردازند كه طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند.
دولت آبادي ادامه داد: افرادي كه از مزاياي مرخصي استفاده مي كنند حتماً بايد پايبند به اين مرخصي ها باشند و وقتي نظام نسبت به آنها رأفت مي كند توقع دارد كه پاسدار تعهداتشان باشند كما اينكه تعدادي از اين گروه در سال 80 محكوميت هاي 6، 10، 15 و... ساله داشتند و نظام اين احكام را اجرا نكرده و اگر مي خواستيم احكام را اجرا كنيم طبيعتاً اجراي احكام ساده است.
جعفري دولت آبادي در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اين كه مباني ما در حوزه نظم عمومي بسيار قوي است، گفت: بر هم زدن نظم عمومي و تعدي به نظم عمومي در هر حوزه اي جرم است. حال ممكن است ضمانت اجراهايش نيز متفاوت باشد. اگر امروز عده اي تصميم بگيرند با احتكار، بستن بازار يا كم و زياد كردن كالايي نظم جامعه را بر هم بزنند به طور طبيعي حاكميت و مجاري مربوطه ورود پيدا مي كنند.

 بزغاله (گفت و شنود)

گفت: وزيركشور دولت خاتمي در مصاحبه با ايلنا گفته است؛ منظور ما از اصلاحات «روزآمد» كردن جمهوري اسلامي بوده است!
گفتم: يعني ديكته جرج سوروس و دلارهاي ملك عبدالله و اهانت به امام حسين(ع) و نفي امام زمان(عج) و توهين به امام(ره) و ارتباط با موساد و سيا و MI6 و... براي روزآمد كردن جمهوري اسلامي بوده است؟!
گفت: با آنهمه وطن فروشي و خيانت و جنايتي كه مرتكب شده اند عجب رويي دارند كه...
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: در اين مصاحبه اصرار داشته كه بگويد اصلاحات و سران فتنه هنوز نمرده اند!
گفتم: آموزگاري از دانش آموز كلاسش پرسيد؛ آن صحنه اي را كه گفته بودم نقاشي كني، بياور ببينم. قرار بود صحنه يك علفزار را نقاشي كني كه چند تا بزغاله در آن مشغول چريدن هستند. دانش آموز ورقه نقاشي را به دست آموزگار داد. آموزگار با تعجب گفت؛ اين كه يك ورقه سفيد است، پس علف كو؟ و دانش آموز گفت؛ بزغاله ها خوردند! معلم با عصبانيت پرسيد؛ بزغاله ها كجا هستند؟ و دانش آموز گفت؛ آقا اجازه؟! علف ها را خوردند و رفتند!
 تمجيد كويت از فتواي رهبر معظم انقلاب

شوراي وزارتي كويت از فتواي اخير رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مبني بر حرام دانستن اهانت به صحابه و همسران پيامبر اكرم(ص) استقبال و تمجيد كرد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه اي«الحيات» شوراي وزارتي كويت درپايان نشستي بيانيه اي درحمايت فتواي اخير رهبر معظم انقلاب درباره احترام به صحابه و همسران پيام اكرم (ص) صادركرد.
دراين بيانيه تاكيد شده است كه مسلمانان نسبت به دسيسه ها و تلاش ها براي فتنه انگيزي و نابودي وحدت آنها آگاه هستند.
شوراي وزارتي كويت تلاش هاي علماي مسلمين در سراسرجهان براي جلوگيري از ايجاد فتنه و اختلاف افكني بويژه فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران درخصوص حرام دانستن اهانت به همسران پيامبراكرم (ص) و شخصيت هاي برجسته اسلامي اهل سنت را ستود.
استفتاء از آيت الله خامنه اي درپي توهين به عايشه توسط «ياسر الحبيب» روحاني شيعه كويتي صورت گرفت كه با واكنش ها و مخالفت هاي بسياري روبه رو شد. در شديدترين اين واكنش ها كابينه كويت، اين روحاني را سلب تابعيت كرد.
يك مبلغ شيعه در بحرين نيز اخيرا «عايشه» همسر پيامبر اكرم(ص) را مورد اهانت قرارداده بود كه اين امر اعتراض مسلمانان اهل تسنن را بدنبال داشت.

 براساس يك نظرسنجي در سراسر كشور
75 درصد ايرانيان ، فتنه پس از انتخابات را در راستاي اهداف دشمنان مي دانند

براساس نظرسنجي موسسه افكارسنجي خبرگزاري فارس در نمونه اي به وسعت 142 هزار نفر در سراسر كشور، 75 درصد مردم برنامه هاي جريان فتنه را در راستاي اهداف دشمنان خارجي مي دانند.
به گزارش فارس، نتيجه اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد 82 درصد مردم كشورمان آمريكا را دشمن اصلي خود مي دانند و 76 درصد هم معتقدند بسياري از توطئه هايي كه عليه ايران طراحي مي شود، از جانب انگليس است.
روش اصلي اين مطالعه روش پيمايشي بوده و جامعه آماري تحقيق كليه افراد 18 سال به بالاي ساكن كليه استان هاي كشور در 350 شهرستان به همراه روستاهاي تابعه آنها بوده اند؛ 65 درصد از سهميه هر شهرستان به شهر و 35 درصد به 3 تا 4 روستاي تابعه همان شهر اختصاص يافته است.
حجم نمونه كل كشور 142000 نفر و علت انتخاب اين حجم وسيع نمونه، فراهم كردن امكان تحليل در مورد تك تك شهرستان ها بوده است.
تقسيم بندي سهميه هر يك از شهرستان ها به اين صورت بوده كه براي شهرهاي كوچك 400 نفر، براي شهرهاي مركزي هر استان 600 نفر و براي 7 كلان شهر تبريز، اهواز، شيراز، اصفهان، قم، كرج و مشهد 1000 نفر و براي تهران بزرگ 4000 نفر سهميه در نظر گرفته شده است.
ميانگين حجم نمونه منازل 40 درصد، ميادين 25 درصد، خيابان ها 25 درصد، مراكز تجمع و تفريحي (مانند پارك، ورزشگاه، سينما و ...) 15 درصد و بازار (مراكز فروش و مغازه ها) 15 درصد در نظر گرفته شده و اين نظرسنجي در دهه نخست خردادماه سال جاري انجام شده است.توضيح نسبي پاسخگويان بر حسب جنسيت نشان مي دهد كه 47 درصد از پاسخگويان زن و 53 درصد از آنان مرد بوده و حدود 39 درصد افراد مجرد بوده و حدود 60 درصد جامعه آماري را متاهلين تشكيل داده اند و حدود 50 درصد پاسخگويان جوان، 34 درصد ميانسال و 16 درصد نيز بزرگ سال هستند.
81 درصد پاسخگويان در اين نظرسنجي اظهار كرده اند با اين گويه كه «من ايران را بهترين كشور براي زندگي كردن مي دانم» موافق و كاملا موافق و در مقابل 9 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و 9 درصد نيز در اين خصوص نظري نداشته اند.
83 درصد پاسخگويان اعلام كرده اند با اين نظر كه «حكومت بايد براساس احكام دين اسلام اداره شود؛ حتي اگر عده اي آن را قبول نداشته باشند «موافق و كاملا موافق و در مقابل 7 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و 10 درصد پاسخگويان هم نظري نداشتند.
67 درصد پاسخگويان با «حمايت جمهوري اسلامي از مردم لبنان و فلسطين و ساير مردم مظلوم جهان «موافق و كاملا موافق و در مقابل 19 درصد مخالف و كاملا مخالفند و همچنين 14 درصد پاسخگويان نيز در اين زمينه نظري نداشته اند.
48 درصد پاسخگويان با اين عبارت كه «امر به معروف و نهي از منكر تا حد زيادي در جامعه اجرا مي شود» موافق و كاملا موافق و در مقابل 34 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و حدود 19 درصد پاسخگويان نيز نظري نداشتند.
76 درصد پاسخگويان با اين عبارت كه «در نظام جمهوري اسلامي ايران مبارزه با مستكبران و زورگويان و در راس آنها آمريكا همواره ضروري است «موافق و كاملا موافق و در مقابل 11 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و حدود 14 درصد پاسخگويان نيز، در اين باره نظري نداشتند.
31 درصد پاسخگويان با اين عبارت كه «به نظر مي رسد وضعيت حجاب در جامعه رو به بهبود است» موافق و كاملا موافق و در مقابل 55 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و همچنين 15 درصد پاسخگويان نظري نداشته اند.
82 درصد پاسخگويان با اين جمله كه «آمريكا دشمن اصلي ماست» موافق و كاملا موافق و در مقابل 10 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و 8 درصد پاسخگويان هم نظري نداشتند.
76 درصد پاسخگويان با اين گويه كه «بسياري از توطئه هايي كه عليه ايران طراحي مي شود، از جانب انگليس است» موافق و كاملا موافق و در مقابل 8 درصد مخالف و كاملا مخالفند و البته 16 درصد پاسخگويان هم در اين خصوص نظري نداشتند. و بالاخره اينكه 75 درصد شركت كنندگان در نظرسنجي مركز افكارسنجي خبرگزاري فارس با اين گونه كه «برنامه هاي جريان فتنه پس از انتخابات، خواسته يا ناخواسته در راستاي اهداف دشمنان خارجي است» موافق و كاملا موافق و در مقابل 11 درصد مخالف و كاملا مخالف هستند و حدود 14 درصد پاسخگويان نيز در اين خصوص نظري نداشتند.

 وزير كشور دولت خاتمي دچار آلزايمر شده؟! (خبر ويژه)

عضو مجمع روحانيون و وزير كشور دولت خاتمي گفت: برخي مي گويند دوره اصلاح طلبي تمام شده اما هر كس چنين بگويد ممكن است در دلش معتقد به پايان دوره انقلاب اسلامي باشد.
عبدالواحد موسوي لاري در گفت وگو با ايلنا اظهار داشت: مگر مي شود ادعا كرد آينده اصلاحات بد است اما انقلاب اسلامي وضعيت خيلي خوبي دارد؟ بدون اصلاحات، تثبيت نظام جمهوري اسلامي معنا پيدا نمي كند.
موسوي لاري گفت: «تلقي من هميشه اين بوده است كه اصلاحات چيزي جز روزآمد شدن شرايط جامعه مبتني بر جمهوري اسلامي نيست و اگر روزي گوشه اي از جريان اصلاحات دچار مشكل شود به اين معناست كه انحرافي در مسير ما رخ داده است، يعني ما به جاي اصلاح امور در جا زده ايم.»
آنچه شايسته يادآوري به آقاي موسوي لاري است اين كه دست بر قضا برخي از متحدان سياسي جبهه اصلاحات بارها به صراحت ادعا كردند دوره انقلاب اسلامي پايان يافته و بايد براي آن ختم گرفت! و با اين همه گزافه گويي ها، آدرس غلط به شبه اصلاح طلبان دادند و آنها را از مردم و جمهوري اسلامي جدا كردند و به نهايت سقوط كشاندند تا جايي كه به نام اصلاحات انواع خيانت، حرمت شكني، ترويج فساد و تلاش سازمان يافته براي سرنگوني انقلاب اسلامي صورت گرفت و در اغلب موارد با همراهي يا سكوت مدعيان خط امام در جبهه كذايي اصلاحات قرار گرفت كه لابد همه اينها براي «تثبيت نظام» بوده است! همچنين بايد يادآور شد كه شيوه رايج منافقين در تاريخ فساد به نام صلاح و افساد به نام اصلاح است... «و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون».
ادعاي روزآمد كردن جمهوري اسلامي به عنوان دغدغه مدعيان اصلاح طلبي نيز در حالي مطرح مي شود كه در اوج دولت اصلاحات- كه جناب موسوي لاري وزير كشور آن دولت بود-هدايت كنندگان اصلي جبهه اصلاحات علنا اعلام مي كردند دوره آرمانگرايي و پافشاري بر اصول و ارزش هاي انقلاب گذشته و به جاي تاكيد بر خط امام و عدالت خواهي و استكبارستيزي، بايد از دموكراسي ليبرال، كاپيتاليسم و تسليم در برابر قدرت ها سخن گفت... و بالاخره، بعيد است كه آقاي موسوي لاري دچار آلزايمر شده و تلاش ناكام خود و دوستانش را براي عبور از امام و انقلاب فراموش كرده باشد.

 عصبانيت شديد ضد انقلابيون از حوزه هاي علميه و مراجع (خبر ويژه)

«حوزه هاي علميه و مراجع تقليد نه تنها از سران جنبش سبز و بازداشت شدگان حوادث سال گذشته حمايت نكردند بلكه در مواردي عليه آنها موضع گرفتند و آتش بيار معركه شدند.»
اين تحليل را سايت ضدديني و ضدانقلابي روزنت كه با مديريت مشترك طيفي از سلطنت طلبان و برخي عناصر فراري مدعي اصلاح طلبي اداره مي شود، منتشر كرد. روزنت نوشت: سران جنبش سبز بارها رهبران مذهبي و مراجع تقليد و روحانيون را دعوت به همراهي كردند اما متاسفانه پاسخ درخوري نيافتند. تاسف بارتر اينكه حوزه هاي علميه در طول سال گذشته، خود آتش بيار معركه شدند و شعله هاي آن را فروزانتر كردند.
اين سايت ضدانقلابي خود يكي از محافل آتش افروز در فتنه و آشوب سال گذشته بود و در مقاطع مختلف مطالب ضدمذهبي و ضدفقهي متعددي را منتشر كرده كه از آن جمله اهانت هاي تروريست هاي اجيرشده اي نظير سروش و گنجي و... عليه فقها و روحانيت و قرآن و وحي و عصمت پيامبر(ص) و انكار امام زمان(عج) بوده است. سروش از جمله به مرحوم حضرت آيت الله مشكيني(ره) حمله كرده و فقه و فقها را با عملكرد گروهك آمريكايي طالبان مقايسه كرده بود!
محافل ضدانقلاب پس از مشاهده همراهي روحانيت اصيل و مرجعيت انقلابي با نظام و رهبري و نااميدي از اين جريان، ناچارا دست به دامن چند روحاني نماي جاه طلب و آلت دست شدند كه اساسا وجاهت و حجيتي در ميان روحانيت و مردم ندارند. جالب اينكه جماعتي به اين روحاني نماها دخيل بستند كه پيش از اين تقليد را كار ميمون معرفي كرده بودند.

 رازگشايي ضدانقلاب از شكست نفاق جديد در پروژه براندازي (خبر ويژه)

چرا اصلاح طلبان قادر به تغيير و براندازي جمهوري اسلامي نيستند؟
به گزارش سايت صهيونيستي بالاترين، وبلاگ ]ضدانقلابي خود رهاگران[ در پاسخ به پرسش مذكور نوشت: كساني چون مهندس موسوي و كروبي از اجراي بدون تنازل قانون اساسي به عنوان راه خروج از بن بست سخن گفتند اما بطلان حرف خود را ديدند. با چماق قانون اساسي نمي توان به جنگ رژيم و رهبري رفت. موسوي و كروبي مي گويند قانون اساسي وحي منزل نيست و مي توان آن را تغيير داد. ولي طبق اصل آخر قانون اساسي، اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ولايت فقيه و مذهب رسمي اثني عشري غيرقابل تغيير مي باشد و اگر در نظر بگيريم بقيه اصول قانون اساسي تابعي از اين ماهيت مذهبي هستند و مشكل عمده همين «پايه» قانون اساسي است، نمي توان با تكيه بر همين قانون اساسي آن را «تغيير» داد يا لااقل صرفاً اصولي را مي توان عوض كرد كه چندان تفاوتي با وضع فعلي ايجاد نمي كند.
نويسنده لائيك اين تحليل همچنين نوشته است: با تجربه دوران اصلاحات معلوم شد تعابيري مانند «قرائت دموكراتيك از آراء آيت الله خميني» يا «استخراج دموكراسي از قرآن» چه اندازه دور از واقعيت است.
بسياري از نيروهاي سياسي (از مسعود بهنود گرفته تا فرخ نگهدار) مكانيسم صندوق رأي به هر قيمت را تبليغ مي كردند كه تنها باعث شد رهبر جمهوري اسلامي به طور مكرر از مشروعيت نظام و حضور 40 ميليوني امت هميشه در صحنه صحبت كند. اين اشتباه مهم ما و آمريكا در خاورميانه است كه به صندوق رأي و كميت رأي دهنده ها به جاي كيفيت دموكراسي ]!؟[ بها مي دهيم كه ممكن است حتي به روي كار آمدن دشمنان دموكراسي از طريق رأي گيري منجر شود.
اين تحليل خطاب به موسوي و كروبي تأييد مي كند: اعدام ها نه تنها جنبه غيرديني ندارد بلكه با توجه به متن قرآن و سنت است.
گفتني است بسياري از محافل ضدانقلاب ضمن آن كه تاكيد كرده اند موسوي و كروبي و خاتمي به عنوان پوشش تظاهر به پايبندي به اسلام و خط امام و قانون اساسي داشته اند، اعلام كرده اند اين تاكيدها در نهايت به ضرر اين عناصر تمام مي شود.

 استاندارد: توافق گروه هاي عراقي شكست آشكار آمريكا از ايران بود (خبر ويژه)

واكنش سرد آمريكا به نامزدي دوباره نوري مالكي نشان مي دهد واشنگتن آشكارا بازي را به ايران باخته است.
اين تحليل را روزنامه اتريشي استاندارد منتشر كرد و نوشت: بعد از 7 ماه گروه هاي عراقي به توافق رسيده اند و احتمالا نوري مالكي مجددا نخست وزير خواهد بود كه روابط خوبي با ايران دارد. مالكي اين بار در حالي به نخست وزيري معرفي شد كه گروه مقتدا صدر پيش از اين با وي مخالف بود اما نقش ايران باعث توافق اخير شد.
استاندارد مي افزايد: واكنش آمريكا به توافق اخير سرد بود. ايران آشكار بازي را برده و جلوي سياست هاي آمريكا را گرفته است. مالكي شيعه معتقدي است. در مقابل اياد علاوي، شيعه سكولاري است كه دست حاميانش خالي مانده است. كشورهاي عربي و در رأسشان عربستان سعودي از وضعيت جديد بسيار ناراحتند. آمريكا ماه ها كوشيد تا مالكي و علاوي را به هم نزديك كند. كردها اكنون در كنار مالكي و در ائتلاف با او هستند و بدين ترتيب مالكي مي تواند دولت را بدون علاوي تشكيل دهد.
يادآور مي شود آمريكا تلاش بسياري را ترتيب داد تا ضمن اختلاف افكني ميان شيعيان عراق، اياد علاوي لائيك را به قدرت بنشاند و در مرحله دوم كوشيد تا با پيشنهاد ائتلاف مالكي و علاوي، از قدرت اسلامگرايان در برابر جريان لائيك و تحت الحمايه رژيم سعودي بكاهد اما در هيچ كدام از اين پروژه ها موفق نشد. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ضمن تاكيد بر استقلال نظر گروه هاي عراقي، مايل به ائتلاف آنها خارج از سيطره اشغالگران بود.

 وقتي رژيم بي ملت، «جمعيت» وارد مي كند! (خبر ويژه)

رژيم جعلي صهيونيستي براي مقابله با بحران رشد منفي جمعيت! خود اقدام به خريد و انتقال اتباع برخي كشورهاي فقير آفريقايي به سرزمين هاي اشغالي مي كند. بيشتر اين افراد پس از انتقال به سرزمين هاي اشغالي به عنوان سرباز صفر به كار گرفته مي شوند!
در حالي كه خبرها حاكي از روند مهاجرت معكوس صهيونيست ها از سرزمين هاي تحت اشغال رژيم صهيونيستي است، خبرگزاري قدس به نقل از رسانه هاي صهيونيستي گزارش داد: ماموران آژانس بين المللي يهود براي جلوگيري از شكل گيري رشد منفي جمعيت در رژيم صهيونيستي و مقابله با مهاجرت معكوس صهيونيست ها از فلسطين اشغالي دست به دامن كشورهاي آفريقايي شده اند. به همين منظور ماموران آژانس يهود با همكاري ماموران موساد در تعدادي از كشورهاي آفريقايي از جمله اريتره، اتيوپي، موريتاني، سومالي و منطقه دارفور سودان مشغول فعاليت هستند تا برخي اتباع بسيار فقير اين مناطق را به نام يهودي به فلسطين اشغالي منتقل كنند.
اين مامورين به هر يك از افراد مذكور كه حاضر به عزيمت به فلسطين اشغالي شوند بين 4 تا 5 هزار دلار پول پرداخت مي كند تا به عنوان هزينه سفر و مزد قاچاقچيان انسان مورد استفاده قرار گيرد.
انتقال آفريقايي ها به فلسطين اشغالي يكي از طرح هاي موساد است؛ به نحوي كه بعد از عبور آنها از مرز توسط جيپ هاي نظامي رژيم صهيونيستي به اردوگاه هاي مخصوص منتقل و پس از معاينات پزشكي و اتمام قرنطينه آزاد و مستمري براي آنها تخصيص مي يابد.
به اعتقاد كارشناسان صهيونيست، اين اقدام موجب مي شود به جاي كشته شدن يك نظامي صهيونيست متولد فلسطين اشغالي بهتر است يك نظامي اسرائيلي- آفريقايي تبار كه اصولا يك يهودي نيست، بميرد!

 آدرس فتنه كجاست؟ اردوگاهي كه خاتمي صداي دشمن از آن شنيد (خبر ويژه)

رئيس دولت اصلاحات گفت: امروز زياد از فتنه دم مي زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر مي بريم.
خاتمي در ديدار برخي آشوبگران «محكوم شده» و بستگان برخي از عناصر فتنه گر بازداشتي گفت: زير پا گذاشتن معيارهاي اخلاقي و شرعي و انساني و قانوني به نام دفاع از ارزشها و انقلاب مصداق فتنه است. در نتيجه اين كار، علاوه بر ظلم و ستمي كه مي شود و هزينه هايي كه جامعه مي پردازد، چهره نظام نيز زشت جلوه داده مي شود.
وي افزود: «اگر خداي ناخواسته در اين مسير شوم موفق شوند، ضربه زدن نهايي به نظام و كشور برايشان آسان تر و كم هزينه تر خواهد بود و اگر كساني با هر نيتي در اين مسير حركت كنند آيا در دام فتنه و توطئه نيفتاده اند؟ اينها از جمله اموري است كه خيرخواهان و دلسوزان واقعي انقلاب و كشور بايد به آن توجه و براي آن چاره جويي كنند. خواست ما پاس داشتن قانون اساسي و حقانيت در چارچوب آن و اجراء و جاري شدن اين پيمان جمعي براي همه به صورت همه جانبه و جامع است.»
اظهارات خاتمي در اين ملاقات كه توأم با تحريك به ادامه مخالف خواني و مخالفت بوده، يادآور تذبذب مداوم وي در طول دهه گذشته است. او در حالي كه مي گفت «از اردوگاه اصلاحات صداي دشمن به گوش مي رسد» تن به ائتلاف و همكاري با معاندترين عناصر رخنه كرده در اين اردوگاه داد و ميدان شبيخون را براي آنها فراهم كرد. اكنون هم در حالي كه خود يكي از اضلاع فتنه انگيزي، تحريك به آشوب خياباني و قانون شكني، و مقابله با جمهوريت بوده، ادعا مي كند نگران زير پا گذاشته شدن معيارهاي اخلاقي و شرعي و قانوني است و «واقعاً در دوران فتنه به سر مي بريم»!
اظهار نگراني وي از فتنه در حالي كه وسط فتنه دست و پا مي زند هم يادآور رويه منافقان است- كه به پيامبر(ص) مي گفتند ما را در فتنه نينداز و آيه 49 سوره توبه نازل شد كه «الا في الفتنه سقطوا، آگاه باش كه در فتنه سقوط كرده اند- و هم تداعي كننده رويه ابوموسي اشعري است دم از دامن چيدن از فتنه مي زد اما خود سلسله جنبان فتنه حكميت شد و مورد سرزنش و عتاب تند اميرمومنان علي عليه السلام واقع شد كه اگر در نگراني از فتنه صادقي، وسط فتنه چه مي كني؟!
خاتمي در تداوم روند تذبذب و نفاق خود نيز چند سال پيش تصريح كرده بود «شعار تغيير قانون اساسي خيانت است» اما تا به امروز در جبهه خيانتي ايستاده كه يكي از شعارهايش تغيير در قانون اساسي و اصول و مباني اسلامي آن است.
درباره ظلم و هزينه اي كه خاتمي به آن اذعان دارد، شخص وي از متهمان اصلي ماجراست كه خون قربانيان بي گناه حوادث سال گذشته و تمام پيامدها و هزينه هاي آن خيانت بزرگ به ملت و كشور، بر دوش وي سنگيني مي كند.
درباره «توطئه» و «دام» دشمن نيز كه خاتمي به آن اذعان كرده بايد پرسيد چه كساني با جرج سوروس، ملك عبدالله سعودي، راسموسن «دبيركل خبيث و ضد اسلام ناتو» و ده ها طراح يا حامي كودتاي مخملي و جنگ نرم ملاقات هاي پنهان پيدا داشته و كلمه به كلمه ديكته هاي آنها را به اجرا گذاشته اند. القاي تقلب پيش از انتخابات، هجمه به اعتبار و مشروعيت حاكميت و سياه نمايي براي كاستن از اعتماد مردم، به هم زدن قواعد دموكراسي، ايجاد هرج و مرج و آشوب و شورش خياباني به قيمت تعطيلي قانون و جمهوريت، تبادل اطلاعات و حمايت با بيگانگان و... ده ها خيانت و جنايت از اين دست، كدام يك، خارج از سناريوي ديكته شده سازمان هاي جاسوسي سيا، موساد و MI6 براي كودتاي مخملي و براندازي خاموش نبوده و خاتمي چگونه مي تواند شركت خود در جزء به جزء اين خيانت ها را انكار كند يا با فرار به جلو، اين عملكرد خيانت آلود -برخاسته از توهم فرصت طلبي- را بپوشاند؟! آيا خاتمي مي تواند نقش هماهنگ شده و از سر اطلاع خود در زمينه «زشت جلوه دادن چهره نظام» را انكار كند؟

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14