(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 19 مهر 1389- شماره 19761

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كاش كه اين فاصله را كم كنيم (يادداشت روز)
رهبرمعظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامي شرعي و قانوني نيست
ديابت (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
درخواست آمريكا از ايران براي تعيين زمان گفت وگو با 1+5
حمايت كميسيون امنيت ملي ازاجراي قانون هدفمندي يارانه ها
كيهان آرزو مي كند امانتدار خون همسران شهيدتان باشيد (خبر ويژه)
پيش لرزه بهاء الله از سفر احمدي نژاد به لبنان (خبر ويژه)
تقصير شما نيست! ايراد از ميلياردها تومان پول بادآورده است! (خبر ويژه)
رفيق «خانه ملت» و شريك قافله قاچاقچي ها (خبر ويژه)كاش كه اين فاصله را كم كنيم (يادداشت روز)

تير در گوشه اي از اردوگاه افتاد. تير جنگ نبود، جنگ هنوز آغاز نشده بود. پيامي كوتاه بر چوبه آن حك شده بود. از اردوگاه دشمن پرتاب شده بود اما لحني خيرخواهانه داشت. «م ن عبدالله الناصح ...از بنده خيرخواه و ناصح خدا. من شما را خبر و هشدار مي دهم كه معاويه مي خواهد فرات را بشكافد و به جانب شما گشايد تا شما را غرق كند، پس خود را بپاييد.» تير كه افتاد و در سپاه اميرمؤمنان(ع) دست به دست شد، ولوله برپا كرد. هنوز كار به قرآن هاي سرنيزه نكشيده و جنگ آغاز نشده بود. نيرنگ معاويه و عمروعاص كار خود را كرد. آنها مي خواستند اردوگاه كوفه را كه در موضع بهتري قرار داشت از جاي بجنبانند و موقعيت آنها را به تسخير درآورند و چنين هم شد. جماعت به سوي علي بن ابيطالب(ع) هجوم آوردند درحالي كه 200 عمله معاويه را نشان مي دادند، كنار فرات مشغول «نمايش» حفاري!
امام فرمود «آنها نيروي اين كار را ندارند و تنها مي خواهند شما را بترسانند و از جاي بجنبانند.» اما جماعت گفتند «به خدا سوگند دارند حفر مي كنند و ما اينجا نمي مانيم و تغيير موقعيت مي دهيم، تو مي خواهي بمان.» امام فرمود «رأي مرا تباه مي كنيد» و به ناچار با آنها همراه شد و لشكر شام موقعيت برتر را- از لحاظ امدادرساني و آب و آذوقه- اشغال كرد. بنابر روايت آيت الله رسولي محلاتي در كتاب «زندگاني اميرالمؤمنين(ع)»، امام پس از اين اتفاق تلخ، مالك اشتر و اشعث بن قيس، هر دو را سرزنش و ملامت كرد. «آيا شما نبوديد كه مرا مغلوب نظر خود كرديد، اكنون اين شما و اين وضع تازه.» اين ماجرا پس از خطبه اي كه امام در دعوت جماعت به عزت و جهاد خواند، ختم به خير شد و سپاه امام موقعيت از دست داده را پس گرفت اما صفين آبستن حادثه هاي مهيب تر و خرد سوزتر بود، آنجا كه راه مالك و اشعث از هم جدا شد، يكي مدال شجاعت و افتخار از امام زمان خود گرفت و ديگري به عنوان بخشي از چيدمان نقشه دشمن، مجسمه خيانت در فتنه شد. اميرمؤمنان در همان آزمون اول صفين، 2 بيت شعر را زمزمه كرد كه مضمون آن اين بود «اگر اطاعت مي شدم، قوم خود را مصون و در پناه نگاه مي داشتم اما چگونه كار خويش را محكم و استوار كنم حال آن كه از من مي خواهند فرو مايگان را پيروي كنم.»
سخن از دوستان و دوست نمايان است، از دشمن كه گله اي نيست. و خدا مي داند كه سهم طايفه دوستان دين و اهل بيت، از تاخير در تشكيل دولت كريمه دوست چقدر است. و امن و آسايش و عدالت، همچنان پرده نشين غيبت شد تا آنجا كه جماعتي به ترديد افتادند نكند عدالت، افسانه اي بيش نباشد! حمران بن اعين مگر از روزگار چه ديده بود كه خدمت امام زمان خود- امام صادق عليه السلام- عرض كرد «ما شيعيان چه كم شماريم كه اگر براي خوردن برّه اي دور هم جمع شويم، نمي توانيم آن را به پايان رسانيم». آيا سهل بن حسن خراساني را ديده بود كه به امام عرض مي كند «چرا قيام نمي كنيد در حالي كه فقط 100 هزار شيعه در خراسان آماده قيامند» اما وقتي امام به آزمون و استدلال، از او مي خواهد وارد تنور شود، عرض مي كند «مرا معاف داريد»؟! هارون مكي تو در آتش تنور شو! «فاخلع نعليك» را لبيك مي گويد و در تنور مي شود. سهل! چند نفر در ميان شما چنين آماده جهادند؟! هيچ مولايم... هيچ! چند نفر به عبدالله بن ابي يعفور مي مانند كه به امام خود عرض كنند «به خدا سوگند اگر اناري را دو نيم كني و بگويي اين نيم حرام و اين نيم حلال است، من شهادت مي دهم همان نيم كه گفتي حلال است و آن نيم ديگر، حرام» و صادق آل محمد او را دعا كند و بگويد «خداوند تو را رحمت كند.»
تكان دهنده است اين دو كلام ناب از حضرت به حق ناطق جعفربن محمدالصادق(ع) كه فرمود «بدانيد اگر مردم، خداوند را چندان كه شايسته طاعت اوست اطاعت مي كردند، همانا بارهاي خود را بر شيرها]به تسخير درآمده و رام شده[ بار مي كردند» و «اگر شيعيان ما استقامت مي ورزيدند، فرشتگان با آنها مصافحه مي كردند و ابرها سايه خويش بر آنها مي گستراندند و در روشناي روز مي درخشيدند و از بالاي سر و پايين پاي خويش روزي مي خوردند و چيزي از خدا نمي خواستند مگر آن كه به آنها عطا مي كرد.» و همين شد قصه تلخ روزگار دراز ظهور و غيبت. آب در كنار و تشنه لبان در حيرت روزگار!
سخن از دوستان و دوست نمايان است، از دشمن كه گله اي نيست. دست اولياي خدا را فقط دشمنان كه نبستند. كم نبودند دوستان و دوست نماياني كه دست مولاي حق را بستند و انسانيت و شرافت و عزت و عدالت و حق را در اضطرار انداختند. هنوز تازه و آشناست طنين گلايه روح خدا خميني كه مي گويد «تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگان آن به اسلام ...سعدي، از دست دوستان فرياد». روح خدا مردم روزگار خويش را مي شناخت و شهادت مي داد كه از امت پيامبر(ص) در حجاز برتر و وفادارترند اما همين مرد الهي در ماه هاي آخر عمر مبارك خود، درباره نظاير آن شيخ لجوج آلت دست منافقين- كه او را حاصل عمر خود مي شمرد- خيانت بزرگان به اسلام را يادآور شد؛ و غصه خونباري كه بر قلب امام رفت. و امان از آن زمان كه ساده لوحي دوستان به مضرب «غرور و لجاجت و غفلت و نفوذ و تعصب باطل» گرفتار شود.
فتنه سال 88 را شماري از دوستان و دوست نمايان انقلاب- برخي از سر غفلت و شماري از سر غرض و هماهنگي با بيگانه- تدارك كردند تا معبر شبيخون دشمن به سرمايه 40 ميليوني اعتماد ملت مؤمن فراهم شد. آتش آن فتنه را خود همان ملتي فرو نشاندند كه دل در گرو مولا داشتند و قصه هاي پرغصه و عبرت آلود خيانت خواص در تاريخ را آويزه گوش ساخته بودند. دشمن لحظه غفلت را غنيمت شمرد و خنجر خود را فرود آورد اما چون ايمان، دستاويز و سپر جان ملت ما بود، كيد دشمن در تضليل و گمراهي و تباهي خود او قرار گرفت و بصيرت و غيرت ازخاكستر فتنه روييد. آن فتنه به يقين با پايمردي ملت و نخبگان اهل حق مرد اما دشمني دشمنان و نفاق منافقان سر جاي خود باقي است. نفاق به تعبير امير مؤمنان مرضي است بي درمان و منافق، در هر موقعيتي به رنگي درمي آيد و به هر دلي- به مقتضاي تعلقات آن دل- راهي مي جويد.
منافق شاخ و دم ندارد اما نشانه دارد. منافق هر چند همرنگ متن و محيط مي شود و تشخيص او دشوار مي گردد، اما قابل شناسايي است آنجا كه پس از مدت ها سكون براي همرنگي، ناچار از حركت مي شود و خلاف متن جامعه ديني به حركت در مي آيد. بزرگ نشان دادن دشمن و رعب او را در دل ها انداختن، خالي كردن دلها، نااميد ساختن و سياه نمايي، القاي اين كه همه چيز از دست رفته و بايد كوتاه آمد و از باورها دست شست، تفرقه انداختن و زدن ريشه هاي وحدت و همدلي و الفت، القاي اعتماد مطلق به دشمن و بدگماني مطلق به جبهه خودي، دشمن را به عنوان دوست و محرم اسرار گرفتن، مخالف خواني با ولي حق يا او را متهم به خوش باوري و آسان پذيري كردن (آيه 61 سوره توبه)، كفر ورزيدن پنهان، آدرس غلط و انحرافي دادن و اصرار به بازي در زمين و نقشه دشمن از نشانه هاي منافقين است كه در سوره هاي متعدد قرآن به ويژه سوره هاي توبه و احزاب مورد تصريح قرار گرفته است تا آنجا كه خداوند از پيامبر خود مي خواهد بر جنازه آنها نماز نخواند و سر قبرشان نرود و براي آنها استغفار نكند كه حتي 70بار استغفار پيامبر هم براي آنها- به خاطر كفر و فسق شان- باعث آمرزش آنان نمي شود. (آيه 84 سوره توبه). منافق با تأكيد قسم مي خورد كه از ناصحان و خيرخواهان است و اين را از پيشواي خود- ابليس- آموخته است. منافق خود را مهياي يارگيري و كمك و همراهي نشان مي دهد، جاي پا باز مي كند و به وقت مقتضي از پشت شبيخون مي زند. منافق براي هر سليقه و هر محيطي، جامه و پوشش همان سليقه و محيط را دارد. از احزاب و شعارهاي سياسي بگيريد تا دستگاه ها، و تا دفتر و اندروني و خانه نخبگان صاحب نفوذ و محل رجوع.
از فتنه 88 به بعد تيرهاي فراواني به جانب جبهه خودي روانه مي شود اما نه از جنس جنگ سخت، كه تيرهاي جنگ سخت در جاي خود- به انبوه- روانه است. اين يكي تيرها، امضاهايي چون «بنده ناصح خدا»، «دوست دلسوز و نگران ارزشها و انقلاب»، «همسر شهيد...»، «حجت الاسلام و آيت الله فلان»، «دكتر ايثارگر بهمان» و... پاي پيام خود دارند، متنوع و متفاوت و پر از عاطفه و احساس! اما تشخيص اينكه از كدام اردوگاه و براي چه پرتاب مي شوند، ناممكن نيست. فارغ از اينكه اين تيرها مستقيماً از جانب دشمن سفارش داده شده باشند يا با واسطه- و بدون اطلاع تيرانداز- محتواي پيام ها سوخته و لو رفته است. تيرها مرض آلوده و مسموم است چرا كه اگر دقيق تر بنگري اثر انگشت «نفاق» در مرحله اي از ساخت و پرداخت يا انداخت آن مشاهده مي شود و طبق معمول، كارگران و عمله هايي چه در اردوگاه دشمن و چه در صف دوست، مشغول كار و هنرنمايي اند! يكي به حفر و ديگري به حرف، يكي به پاس و ديگري به آبشار!
... مطلب در تنگناي ستون يادداشت ماند، گفته و نگفته، به ايجاز. در اين مجال تنها دو كلمه مي ماند يكي خطاب به آنها كه نفاق مي ورزند و به دشمن ميل مي كنند و آن اينكه «قل اذن خيرلكم... بگو شنيدن و پذيرفتن پيامبر از شما، خير شماست... و خداوند آشكار مي كند رازهاي شما را كه از انتشار آن هراسانيد...بگو همانا خداوند ما را از اخبار شما باخبر كرده است» (سوره توبه). و مطلب دوم، بشارت دعاي خير رسول خدا(ص) است براي دوستان عمل آلوده كه توبه كنند. «و ديگراني كه به گناهان خود اعتراف كردند، آنها عمل صالح را با عمل بد و گناه آميختند. باشد كه خداوند توبه آنها را بپذيرد،همانا خداوند آمرزنده مهربان است. از اموال آنها مالي را براي پاكيزه و خالص شدن آنها بگير و براي آنها دعا كن، كه دعاي تو براي آنها سكينه و آرامش است. و خداوند وسعت دهنده و داناست» (توبه، آيات 301 و 401).
تيغ و تير دشمن را به تيغ و تير بايد پاسخ گفت و رجز و فريب را با رشادت و صراحت و سينه سپر كردن، چونان عمار ياسر... همچون اباالفضل العباس و حبيب بن مظاهر. گاه چند جمله از سر مروت و بصيرت، سال ها از زمان ظهور كم مي كند و گاه نگفتن همان ها، ظلمت 11قرن «غيبت» را بر سرنوشت بشر حاكم مي سازد. شايد اين راز آن آه پرحسرتي باشد كه امام دوران، اميرمؤمنان علي عليه السلام كشيد و فرمود «أين عمار. كجاست عمار».
يكبار هم به جاي گله از امام عصر(عج) خطاب به خود بگوييم:
كاش كه اين فاصله را كم كنيم
محنت اين قافله را كم كنيم
محمد ايماني

 رهبرمعظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامي شرعي و قانوني نيست

دو هيئت فقهي و حقوقي كه از سوي رهبرمعظم انقلاب براي بررسي عميق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي تعيين شده بودند، نظرنهايي خود را مبني بر مغايرت فقهي و حقوقي وقف اين دانشگاه به محضر معظم له تسليم كردند و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي نتيجه اين بررسي دقيق و مستند فقهي و حقوقي را به عنوان نظر قطعي و نهايي درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامي و آقاي احمدي نژاد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ فرمودند. متن نامه رهبرمعظم انقلاب كه از سوي دفتر ايشان براي آقايان هاشمي ر فسنجاني و احمدي نژاد ارسال شده به شرح زير است.
بسم الله الرحمن الرحيم
در پي مأموريت به دو هيئت فقهي و حقوقي براي بررسي عميق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي، مجموعه بحث ها و تدقيق در ادله مختلف به اين نتيجه قطعي منتهي شد كه وقف مزبور داراي اشكالات اساسي فقهي و حقوقي است از جمله، هم به لحاظ مشروعيت وقف مذكور و هم از جهت صلاحيت هيئت محترم موسس در انشاء اين وقف. همچنان كه مشكل اساسي تحقق قبول مقام ذيصلاح نيز مطرح است، بنابراين وقف مزبور از لحاظ فقهي و حقوقي صحيح نيست.
ضمناً با توجه به ماهيت غيرخصوصي و غيردولتي دانشگاه آزاد اسلامي، لازم است بندهاي 5 و 10 مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسي مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
مراتب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم هيئت موسس و جناب آقاي احمدي نژاد رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شود.
سيدعلي خامنه اي
18/7/89
گفتني است، طي ماههاي گذشته يكي از مسائل مهم مورد بحث جامعه دانشگاهي كشور، ماجراي «وقف اموال دانشگاه آزاد» بوده است. ماجرايي كه پس از يك سال از اعلام وقف اموال از سوي هيئت موسس و امناي دانشگاه آزاد بالاخره به پايان كار خود رسيد و مشخص شد وقف اموال دانشگاه آزاد كه ارزش تقريبي آن 250 هزار ميليارد تومان شرعي و قانوني نيست.
اما ماجرا از آن جا شروع شد كه؛
1- هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد در تيرماه 86 در ديدار جمعي از استادان دانشگاه آزاد واحدهاي مختلف استان كرمان گفت: «همه مي دانند كه امكاناتي را كه دانشگاه آزاد در طول ربع قرن به دست آورده، متعلق به بيت المال است و هيچ كس حقي در تصرف آن ندارد.» اين اظهارات هاشمي در حالي مطرح شد كه هيات موسس دو سال بعد اعلام كرد كه اموال اين دانشگاه را ( كه به زعم آقاي هاشمي متعلق به بيت المال است) با لحاظ شروطي- كه در ادامه مي آيد- وقف كرده است .
2- شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شهريور 1387 اعلام كرد كه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را از 13 مهرماه همان سال در دستور كار قرار خواهد داد. اين اعلام نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با واكنش دانشگاه آزاد و اين بار رئيس اين دانشگاه روبرو شد، جاسبي گفت:«هر وقت هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح كرد اين اصلاحات به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال خواهد شد؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز پس از اينكه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اصلاحات لازم را بر روي اساسنامه انجام داد مي تواند اين مورد را بررسي كند.»
3- در پي درخواست مسئولان دانشگاه آزاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيئت امناي دانشگاه آزاد براي اصلاح اساسنامه تا 10 دي87 اولتيماتوم داد. اين شورا تأكيد كرد كه اگر دانشگاه آزاد تا 10 دي اساسنامه را اصلاح و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نكند، شورا خود به اين كار اقدام خواهد ورزيد. اما اين اولتيماتوم نيز كارساز نشد و با پايان زمان تعيين شده، اساسنامه دانشگاه آزاد همچنان بدون اصلاح ماند تا اينكه بالاخره شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود «اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور كار قرار داد.»
4- در حالي كه همگان گمان مي كردند هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در حال اصلاح اساسنامه به منظور تقديم آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب نهايي است، بعدها و در گفت وگوي مشروح يكي از مقامات ارشد دانشگاه آزاد با خبرگزاري فارس مشخص شد كه دقيقا در همين ايام هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به جاي پرداختن به اصلاح اساسنامه، موضوع ديگري را پيگيري مي كند كه همان «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود. در 7 شهريور 88 بيانيه اي از سوي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد صادر و در آن اعلام شد كه «اموال دانشگاه آزاد اسلامي وقف شده است»!
وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه كارشناسان امري مبارك و ميمون به نظر مي آمد تا آنكه نكته اي قابل توجه، ديدگاه كارشناسان حقوقي و آموزشي را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغيير داد. اين نكته ظريف گنجانده شده در بيانيه وقف دانشگاه آزاد از جملات پاياني بيانيه استخراج شد. آنجايي كه هيئت موسس دانشگاه آزاد تاكيد مي كنند: «فقط متوليان حق دارند تمامي فعاليت هاي مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي را به انجام برسانند و به طور كلي اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهي است» جملات پاياني بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازي بود بر واكنش هاي كارشناسان و صاحب نظران نسبت به پروژه «وقف اموال دانشگاه آزاد».
5- يكي از نكاتي كه در بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد بيش از همه چيز جلب توجه مي كرد، اشاره هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در اين بيانيه بر «استيذان از مقام معظم رهبري» و موافقت ايشان با اين وقف بود. اما تأكيد و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استيذان- كسب اجازه- از رهبري موجب شد كه رسانه ها در تماس هاي مختلف با دفتر اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري صحت و سقم اين موضوع را جويا شوند.
اين پيگيري هاي رسانه ها و افكار عمومي موجب شد كه ناگهان ورق بر عليه دانشگاه آزاد برگردد. بدين صورت كه عصر روز 10 شهريور 88، دفتر مقام معظم رهبري اطلاعيه اي صادر كرد كه متن آن بدين شرح بود: «در پي صدور بيانيه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 7/6/88 در مورد وقف اموال و دارايي هاي اين دانشگاه، يك مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرد: موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است.»
6- سازمان اوقاف و امور خيريه نيز صراحتا در اين زمينه موضع گيري كرد؛ معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در همين خصوص گفت: افرادي كه اموال دانشگاه آزاد را وقف كرده اند ابتدا بايد ثابت كنند اين اموال، اموال شخصي آن هاست سپس وقف كنند.
7- در همان روزها شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پي اقدام دانشگاه آزاد به طور صريح موضع گيري و اعلام كرد كه وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتبار ندارد. همان هنگام روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «زيارت قبول!!» به مغايرت هاي آشكار وقف دانشگاه آزاد اسلامي با قوانين جاري و مباني شرعي پرداخت و با كنايه خطاب به هيئت مؤسس نوشت؛ اقدام شما شبيه كسي است كه نذر كرده بود اگر فلان حاجتش برآورده شود، پيرزن همسايه شان را پياده به زيارت كربلا مي فرستد!!
8- واكنش هاي مطرح شده نسبت به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد از سوي كارشناسان و صاحب نظران باعث شد تا اين بحث براي چند ماه هم كه شده از سوي مديران دانشگاه آزاد مطرح نشود و پرونده وقف دانشگاه آزاد به نوعي تعليق شود و همه چشم ها براي اظهارنظر نهايي در اين زمينه به سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.تا اينكه عبدالله جاسبي 27 آبان88 در شصتمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد مجددا اعلام كرد كه وقف دانشگاه آزاد به پايان رسيده و بايد براي آينده اي روشن براي اين دانشگاه تلاش كنيم.
9- در دي ماه 88 اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي پايان مي پذيرد. اما با آغاز سال 89 و زمزمه هاي ابلاغ اساسنامه جديد و اصلاح شده دانشگاه آزاد به مسئولان اين دانشگاه، جاسبي براي نخستين بار در سال جديد با صدور پيامي به مناسبت فرارسيدن سال نو اعلام كرد: وقف اموال و دارايي هاي دانشگاه پس از استعلام از نظر فقهي مقام معظم رهبري و پيگيري هاي هيات موسس دانشگاه، به فرجام رسيد!
بالاخره انتظار براي ابلاغ اساسنامه جديد و تصحيح شده دانشگاه آزاد به پايان رسيد تا محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد را كه در 7 جلسه اين شورا به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در جلسه 24 فروردين 89 در 25 ماده به تصويب نهايي رسيده بود، براي اجرا ابلاغ كرد.
10- در حالي كه كشمكش ميان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسئولان دانشگاه آزاد درباره اجراي اساسنامه جديد و مباحث مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد بالا گرفته بود، رهبر معظم انقلاب در 2 نامه جداگانه به آقايان هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد و محمود احمدي نژاد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي مباحثي را در خصوص وضعيت دانشگاه آزاد و حل مسائل پيش آمده مطرح كردند.
ايشان در اين نامه ها ضمن تاكيد بر قانوني بودن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد، خواستار توقف موقت اجراي اساسنامه اصلاح شده اين دانشگاه براي رفع برخي ابهامات حقوقي و قانوني شدند و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد را نيز از تصرف مبني بر وقف اموال اين دانشگاه منع كردند.
رهبر معظم انقلاب همچنين بررسي امكان شرعي و قانوني وقف اموال دانشگاه آزاد را نيز به هيئتي از متخصصان فقهي و حقوقي سپردند كه آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه سرپرستي آن را بر عهده داشت.
11- در حالي كه منابع موثق از اعلام نظر هيئت رسيدگي به وقف اموال دانشگاه آزاد مبني بر امكان نداشتن وقف اموال اين دانشگاه خبر مي دادند، محسني اژه اي سخنگوي آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه و «سرپرست هيئت حقوقي و فقهي رسيدگي به وقف اموال دانشگاه آزاد» خبر از اعلام نظر اين هيئت به رهبر معظم انقلاب داد و آيت الله صادق آملي لاريجاني هشتم مهر ماه در حاشيه بيست ويكمين گردهمايي شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور در واكنش به سخنان هاشمي رفسنجاني اعلام كرد: وقف دانشگاه آزاد از ابتدا كار باطل و اشتباهي بوده است. اظهارنظر رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني بود كه چند روز قبل از آن، اعلام كرده بود وقف دانشگاه آزاد با فتواي 4 مجتهد- همگي عضو هيئت مؤسس- انجام پذيرفته و خدا اجازه نمي دهد اين وقف باطل شود!!

 ديابت (گفت و شنود)

گفت: تعدادي از مدعيان اصلاحات و نزديكان سران فتنه كه به آمريكا و انگليس فرار كرده و پناهندگي گرفته اند با ناراحتي هاي شديد عصبي روبرو شده اند.
گفتم: حيوونكي ها!
گفت: يكي از آنها گفته است، حال و روز ما مثل كسي است كه روي اره نشسته، نه راه پس داريم و نه راه پيش!
گفتم: خب! چرا دست به آدم كشي و جاسوسي و دهها جنايت ديگر زدند كه مجبور به فرار شوند و كاسه چه كنم؟ چه كنم؟ به دستشان بگيرند؟!
گفت: از قرار معلوم بهاءالله مهاجراني به آنها يك قول هايي داده بود كه اگر پناهنده شوند چنين و چنان خواهد شد ولي حالا كه پناهنده شده اند تازه فهميده اند چه خاكي بر سر خودشان ريخته اند.
گفتم: يارو توي هواپيما كنار يك جهانگرد نشسته بود. مهماندار از جهانگرد كه پيرمردي سالخورده بود پرسيد، نوشابه ميل داريد؟ و جهانگرد گفت؛نه! متشكرم، من «ديابت» دارم، بعد از يارو پرسيد شما نوشابه ميل داريد؟ و يارو كه مي خواست كلاس رفاقت بذاره و در ضمن نمي دونست ديابت چيه، جواب داد؛ نه! متشكرم، من هم براي همراهي با اين همسفرم، يك كمي از «ديابت» ايشون مي خورم!
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ با حضور برخي تفكرات دنباله هاي فتنه سبز در بدنه نظام شاهد ايجاد جو رواني براي مردم درخصوص عملكرد دولت ، خاصه در تحقق طرح تحول اقتصادي و ... در خدمات رساني مسئولين هستيم كه همگي در راستاي اهداف استكبار جهاني و بيانيه هاي سران فتنه صورت مي گيرد. وقت آن رسيده كه با توجه به انبوه اسناد و مدارك موجود به محاكمه اين مفسدين پرداخته شود.
محمودي
¤ اين 6 نفر افرادي كه گرداننده قاچاق طلا در كشور هستند و مدير مسئول محترم كيهان يكي از يادداشت هاي خود را به اين موضوع اختصاص داده از چه حاشيه امنيتي برخوردار هستند كه نه اسم آنها برده ميشود و نه دولت و مسئولين با آنان برخورد مي كنند. بالاخره اين ابهامات كي از ذهن و فكر مردم پاك ميشود؟
صادقي
¤ چرا با نمايندگاني كه سر موقع سر كار خود حاضر نمي شوند برخوردي صورت نمي گيرد باعث تأسف است كه نماينده مردم به وظيفه خود حساسيت لازم را نشان نمي دهد.
5074---0919
¤ دولت قبل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت بعضي از اجناس و خدمات مثل هزينه سفر با هواپيما و قطار را افزايش داده به عبارت ديگر شوك را به بازار وارد كرده با اين وصف به مردم روحيه مي دهد كه نگران نباشند؟!
2845---0919
¤ تاكنون چندين مرتبه به مسئولين شهركتاب نياوران در رابطه با فروش كتب موسسه صهيونيستي پنگوئن كه منتشر كننده كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي مرتد مي باشد معترض شده ام ولي هر بار مي گويند فعاليت آنان زير نظر وزارت ارشاد مي باشد. به هر حال چه كسي مقصر است و چرا رسيدگي نمي شود؟
علي دوستي
¤ براي تقويت و رشد بنيه پس انداز و سرانه ملي جوانان در راستاي شكوفايي اقتصاد ملي اسلامي پيشنهاد ميشود بانك هاي كشور اوراق مشاركت پس انداز جوانان را بصورت اقساطي و با نرخ مصوب و بصورت 5 ساله منتشر نمايند. در ضمن اين برنامه مي تواند بعنوان طرح مشوق و مكمل هدفمند كردن يارانه ها منظور شود.
گودرزي
¤ آنچه بيش از هرچيز مردم كشورهاي اروپايي و آمريكايي را تهديد مي كند، نظام سرمايه داري است كه همان برده داري نوين است.
كاشاني
¤ در فروشگاههايي مثل شهروند ماليات بر ارزش افزوده را از ما مصرف كنندگان دريافت مي كنند. پس مشكل برخي كسبه كه در برابر اين نوع ماليات مقاومت مي كنند چيست؟
5780---0912
¤ چندين مرتبه پيام فرستاده ام و از اينكه فرزندان تحصيل كرده ما را جايي استخدام نمي كنند معترض شده ام ولي چاپ نكرده ايد. مسئولان امر فكري به حال جوانان نمايند.
7303---0916
¤ با داشتن 8 سال سابقه حق التدريس و يك كودك سه ساله بايد براي 4 ساعت تدريس مدت 5 ساعت در راه روستاي ليقوان تبريز وقت صرف بكنم و در رفت و آمد باشم. جالب اينكه نصف حقوقي كه مي گيرم صرف كرايه مسير ميشود هر وقت هم اعتراض كرده ام كاري نكرده اند.
8817---0935
¤ يك مسئله عجيب اين است كه در ميدان آزادي ايستگاه مترو وجود ندارد. اين در حالي است كه اين ميدان بسيار استراتژيك است و با انبوهي از مردم مواجه است.
يك شهروند
¤ اشتراك ساكنان مجتمع هاي مسكوني در آب و گاز يك بي عدالتي است. زيرا خانوار يك نفره و خانواده اي كه 7 نفر عضو دارد، تقريباً يك اندازه پول شارژ مي پردازند. در اين حالت هيچ انگيزه اي براي صرفه جويي وجود ندارد. از دولت محترم خواهشمند است كه براي مستقل كردن كنتور در اين گونه مجتمع ها اقدام شود.
نيكي از گوهردشت كرج
¤ دو روز قبل از ماه مبارك رمضان هيئت دولت تصويب كرد كه به بازنشستگان كشوري و لشكري بن غيرنقدي معادل 40 هزار تومان پرداخت مي شود. اما با گذشت اين زمان، هنوز پرداخت نشده است.
يك پيام
¤ مطالبات بازنشستگان لشكري قبل از 79 هنوز پرداخت نشده است. لطفاً رسيدگي شود.
مصطفي تهراني
¤ سرويس صبحگاه دانشجويان دانشگاه هنر كرج كه در تهران ساكن هستند حذف شده است. از مسئولان دانشگاه هنر خواهشمند است تجديدنظر شود.
قديري از تهران
¤ از شبكه سوم سيما شاهد پخش فوتبال مستقيم بودم. مسئولين شبكه براي اينكه مدت بين دو نيمه را پر كنند اقدام به پخش برنامه سيرك خارجي كردند كه يك مرد با لباس تور چسبان هنرنمايي مي كرد. واقعاً خجالت آور بود. تمام اين چند دقيقه تهاجم فرهنگي صورت گرفت. مگر مسئولين مربوطه تشخيص نمي دهند كه مردم از هر سن و گروهي برنامه هاي تلويزيوني را تماشا مي كنند پس چرا رعايت نمي كنند؟
يك هم وطن
¤ عضو تيم ملي وزنه برداري جانبازان و معلولين هستم .لطفاً بنويسيد فدراسيون مربوطه بعد از گذشت يك سال و نيم از برگزاري اردوي مسابقات جهاني هند هنوز حقوق ما را پرداخت نكرده است.از آقاي سعيدلو مسئول تربيت بدني كشور تقاضا داريم گوشه چشمي هم به ورزش هاي غيرفوتبال داشته باشد.
9818---0936
¤ فروشندگان مواد مخدر در فرديس كرج امنيت مردم را به خطر انداخته اند. از نيروي انتظامي تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك شهروند از فرديس كرج
¤ ضلع شرقي ميدان بهارستان حد فاصل خيابان مجاهدين اسلام تا مقابل ميدان فاقد روشنايي است. اميدواريم مسئولين اداره برق منطقه رسيدگي نمايند.
يك شهروند تهراني
پاسخ صندوق تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج تحت عنوان «چرا در استان قم هنوز يك بيمارستان متعلق به تامين اجتماعي نيست» مورخ 17/5/89 به آگاهي مي رساند:
«مديريت درمان تامين اجتماعي استان قم با پيگيري هاي مستمري كه انجام داد، موفق شد در سال 1386 احداث بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا(ع) را آغاز نمايد و در حال حاضر ساخت بيمارستان 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است كه اميدواريم در سال 1390 شاهد افتتاح و بهره برداري بيمارستان براي بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي در استان قم باشيم.»
پاسخ صندوق تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج تحت عنوان «نزديك به 8 ماه مي شود كه در يك مجتمع تجاري...» مورخ 11/5/89 به آگاهي مي رساند:
«وفق ماده 36 قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا به سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و در مهلت مقرر قانوني (هر ماه حداكثر تا پايان ماه بعد) به سازمان تاديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.»
پاسخ صندوق تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 29/6/89 در ستون كيهان و خوانندگان به آگاهي مي رساند:
« با صدور بخشنامه اي از سوي دكتر رحمت اله حافظي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي و در اجراي بند 39 قانون بودجه سال 88 كل كشور ميزان افزايش كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان اين صندوق كه تا پايان سال 1388 برقرار شده است، معادل 6 درصد افزايش يافته و در مهرماه سال جاري پرداخت مي شود.»

 درخواست آمريكا از ايران براي تعيين زمان گفت وگو با 1+5

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا خواستار تعيين زمان گفت وگو ميان ايران و گروه 1+5 از سوي تهران شد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، «فيليپ كرولي» با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه كشورمان مبني بر آمادگي ايران براي شركت در گفت وگوها با غرب گفت: تهران براي مذاكرات تاريخ مشخص كند. منوچهر متكي، وزير خارجه ايران، روز شنبه گفته بود: «اكتبر يا اوايل نوامبر تاريخ مناسبي است كه گفت وگوهاي نمايندگان ايران و 1+5 شكل بگيرد.» وي افزوده است: «تاريخ دقيق اين گفت وگوها از سوي طرفين در حال رايزني است و در مورد سطح و محل گفت وگوها پس از نهايي شدن تاريخ گفت وگوها اطلاع رساني خواهد شد.» در همين رابطه سخنگوي «كاترين اشتون» رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا اعلام كرد كه هيچ تاريخ رسمي براي مذاكرات هسته اي ميان ايران و قدرت هاي اصلي جهان تعيين نشده است. به گزارش رويترز، وي تصريح كرد: ما قبل از اين موضوع مطلع نبوديم، هيچ تاريخ رسمي براي گفت وگوها تعيين نشده است و هيچ پاسخ رسمي از جانب اشتون يا سرويس هاي وي درخصوص تاريخ مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي بزرگ جهان دريافت نشده است. اشتون براي گفت وگو آماده است و اميدوار است كه اين رخداد هرچه سريعتر به وقوع پيوندد.
همچنين «گيدو وستروله» وزير خارجه آلمان جمعه گذشته گفت: آلمان معتقد است كه زمان از سرگيري مذاكرات ميان جمهوري اسلامي ايران و غرب بر سر موضوع هسته اي اين كشور فرا رسيده است. وي افزود: هم اكنون آنچه كه مهم است، از سرگيري سريع مذاكرات جدي و سازنده درباره برنامه هسته اي ايران است.

 جلالي خبر داد
حمايت كميسيون امنيت ملي ازاجراي قانون هدفمندي يارانه ها

كاظم جلالي گفت: كميسيون امنيت ملي در نامه به رئيس جمهور، از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها حمايت كرد.
به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: در جلسه يك شنبه كميسيون موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي گفت: بي ترديد اجراي صحيح اين قانون مي تواند منشاء يك تحول بزرگ و جهش اقتصادي شود. طبعا با عنايت به اين موضوع عده اي كه هيچ گاه دل در گرو سربلندي اين مرز و بوم ندارند، تلاش دارند دل مردم را در جريان اجراي اين قانون خالي كرده و با ايجاد جنگ رواني و رسانه اي عملا مردم را نگران نموده و به زعم خود اجراي اين قانون را با خدشه مواجه نمايند كه البته هيچ گاه به هدف خود نخواهند رسيد.
جلالي افزود: كميسيون امنيت ملي طي نامه اي به رياست جمهوري نقطه نظرات خود را در اجراي صحيح و منسجم اين قانون با اطلاع رساني بيشتر به مردم اعلام نمود.
وي گفت: البته بر اساس اطلاعات واصله، دولت در اين خصوص برنامه ريزي هاي مفصل نموده است. نامه ما به رياست جمهوري نيز در راستاي تقويت همين تدابير بوده است.

 كيهان آرزو مي كند امانتدار خون همسران شهيدتان باشيد (خبر ويژه)

همسر شهيد حميد باكري در نامه اي به همسر شهيد همت كيهان را به خاطر روشنگري ها و هشدارهايش درباره مراقبت از سوءاستفاده فتنه گران مورد تخطئه قرار داد.
فاطمه اميراني در نامه خود به ژيلا بديهيان مي نويسد: «من و تو هميشه غم سنگيني را با خود مي كشيديم اما غمي شيرين بود و به آن افتخار مي كرديم چون در اين غم ما با انسان هايي مانوس بوديم كه همانند شهداي كربلا صعود كردند. به روز عاشورا كه فكر مي كنم مي بينم عاشورا با تمام زشتي هايش، زيبا هم هست. رشد انسان ها و بهترين روابط انساني را در آن روز مي توان ديد اما اين روزها شاهد سقوط انسانها هستيم. شهدا يك يك خاكريزهاي اخلاق را فتح مي كردند و برعكس، اين دوستان ديروز ما از خاكريزهاي بي اخلاقي عبور مي كنند. و بدتر از همه، فكر مي كنند براي اسلام است و اشكالي ندارد! يكي از كساني كه اين روزها ما را از تراوشات ذهنيشان بي نصيب نگذاشته اند، آقاي حسين شريعتمداري است. ايشان چندين سال در رأس رسانه اي قرار گرفته اند كه به راحتي در اختيار تمام مردم ايران قرار مي گيرد و در اين مدت تلاش كرده اند طرحي براي تمامي ايرانياني كه در اين سرزمين زندگي مي كنند، بدهند تا به آن جايي برسند كه ايشان در نظر دارند! انگار متوجه نيستند كه انسان ها زمين نيستند و نمي توان براي ساختن آنها نقشه داد. و تعجبي ندارد كه طبق روال شهرداري فكر مي كنند هر كس در طرحشان نباشد بايد از صحنه روزگار حذف شود! آقاي شريعتمداري فكر مي كنند در اين سالها كار فرهنگي كرده اند تا مردم را به ديني كه پيامبرش رحمه للعالمين است، هدايت كنند. اما با كلام قهرآميزشان هميشه ديگران را آزار داده اند و به بدترين ها متهم كرده اند. ايشان ادعا كرده اند كه شهدا را بهتر از ما مي شناسند. اما اين حكمشان يك نقيض دارد كه: چرا در اين بنده خدا از صفات بارز شهدا ديده نمي شود؟! من واقعاً براي سقوط افرادي مثل ايشان غصه مي خورم. و بدتر از آن فكر مي كنم فرصتشان تنگ است. ايشان خيلي «من» شده اند و به فرموده امام خميني من شيطان است.»
اگر چه گفتني درباره سوءاستفاده فتنه گران از همسر دو شهيد والامقام- شهيدان حميد باكري و همت- بسيار است اما صرفاً به اعتبار استدلال خانم اميراني در نامه اخير خود بايد پرسيد آيا حضرت زينب سلام الله عليها كه حماسه كربلا و عاشورا را در يك كلام كوتاه و رساي «ما رأيت الا جميلا» توصيف كرد، نعوذبالله در اردوگاه جماعتي ايستاد كه خود پديد آورنده آن ستم و جنايت بزرگ در كربلا بودند؟ همسر شهيد باكري كه حتماً اذعان دارد بدون هويت اين شهيد والامقام شهرتي ندارد چگونه مي تواند در جبهه اي بايستد يا بهانه فريبكاري جبهه اي واقع شود كه آمريكا و رژيم صهيونيستي و انگليس- يعني همان ها كه باني جنگ تحميلي و شهادت بهترين فرزندان اين آب و خاك نظير شهيد باكري بودند- صراحتاً و بارها از آن جبهه حمايت كرده اند؟ يعني سران جنايتكار اين رژيم ها هم عاشورايي و طرفدار اخلاق و فضايل انساني شده اند؟
همچنين بايد پرسيد آيا حرمت همان عاشوراي مقدس را سال گذشته عناصر تحريك شده فتنه گران خارجي و داخلي- عناصر وابسته به گروهك هاي منافقين و بهائيت و...- نشكستند؟ و اساساً نسبت آن گروهك ها- دشمنان خوني فرهنگ جهاد و شهادت- با فتنه گران كدام است و همسر شهيد باكري و همت در اردوگاه نامحرمان كينه توز چه مي كنند؟ آيا انصاف است حرم شهيدان والامقام- باكري و همت- بازيچه فتنه گران شود؟
به راستي از هياهو و ارعاب فتنه گران نهراسيدن و با سند و مدرك دست آنها را رو كردن و نقاب نفاق از صورت آنان برداشتن، به معناي «سقوط» است يا همرنگ جماعتي شدن كه ننگ حمايت علني آمريكا و رژيم صهيونيستي و انگليس و منافقين و سلطنت طلب ها و بهايي ها و تروريست ها را بر پيشاني دارند؟ آيا سينه سپر كردن در برابر تهاجم همه جانبه دشمن «منيت شيطاني» است يا امانت شهيدان را پاس نداشتن و آنها را خرج فتنه گري دشمنان و دنياخواهان كردن؟!
و سرانجام اينكه بايد به سركار خانم اميراني گفت كيهان نمي خواهد شما از صحنه روزگار محو شويد بلكه مي خواهد شما همچنان عزتمند و امانتدار همسر شهيد خود باشيد و مجالي براي بدخواهان فراهم نكنيد، بدخواهاني كه مي خواهند فرهنگ جهاد و شهادت و نفوذناپذيري در برابر مستكبرين و منافقين و زياده خواهان از صحنه روزگار محو شود. ما هم در كيهان تاكيد مي كنيم با وجود همه حاشيه سازي ها، گريبان جريان فتنه و خيانت را رها نخواهيم كرد و اجازه نمي دهيم آنها با سوءاستفاده از ارزشها از عواقب خيانت هاي خود بگريزند.


 پيش لرزه بهاء الله از سفر احمدي نژاد به لبنان (خبر ويژه)

سايت وابسته به بهاء الله مهاجراني و كديور افندي به نيابت از رژيم صهيونيستي نسبت به سفر قريب الوقوع دكتر احمدي نژاد به لبنان ابراز نگراني كرد.
سايت جرس كه شايعات و حاشيه سازي هاي روزنامه ها و محافل صهيونيستي عليه اين سفر راهبردي را برضد سفر رئيس جمهور كشورمان منتشر مي كرد، مدعي شد احمدي نژاد در اين سفر دستورالعمل آغاز درگيري حزب الله با اسرائيل را با خود به منطقه خواهد برد. همه نگراني ها ناشي از رفتن احمدي نژاد به لبنان از احتمال سنگ انداختن وي به خاك ]![ اسرائيل هنگام حضور در مرزهاي شمالي اسرائيل است.
همكاران ناشي اين سايت صهيونيستي علي القاعده اين درك و شعور را نداشته اند كه براي دستور درگيري لازم نيست كسي از جايي به جايي سفر كند و براي درگير شدن هم، سنگ نمي اندازند بلكه ايران و حزب الله لبنان موشك هاي دوربرد و ميان بردي دارند كه مي تواند عمق تل آويو را مورد هدف قرار دهد اما اساسا رژيم صهيونيستي كه توسط فلسطينيان غيرتمند محاصره شده و از برخي كشورهاي فقير، آدم مي خرد و به سرزمين هاي اشغالي منتقل مي كند تا «ملت» و «ارتش» تشكيل دهد، خود به خود در معرض انهدام است و انقلاب اسلامي از همان زمان كه در جان ملت فلسطين و ديگر ملت هاي مسلمان منطقه نشست، تير خلاص را به رژيم صهيونيستي زد.
آنچه در اين ميان جالب است آشكار شدن ماهيت صهيونيستي گردانندگان حلقه لندن (جرس) است كه طي ماه هاي اخير كوشيده بودند افتضاح شعار «نه غزه، نه لبنان» را بپوشانند و خود را طرفدار ملت فلسطين و شعار هم غزه هم لبنان، و ضد صهيونيست نشان دهند اما حالا از خاك اسرائيل! سخن مي گويند. مهاجراني سال گذشته ضمن حضور در واشنگتن در كنفرانس يكي از لابي هاي صهيونيستي شركت و سخنراني كرد كه بنا بر افشاگري برخي محافل ضدانقلاب، در ازاي اين كار مبلغي را به عنوان دستمزد دريافت كرد.

 تقصير شما نيست! ايراد از ميلياردها تومان پول بادآورده است! (خبر ويژه)

محمد نوري زاد در نامه اي به ستايش از نظام سياسي آمريكا پرداخت و متقابلا انواع اتهامات و اهانت ها را نثار نظام اسلامي كرد.
وي در اين نامه كه از زندان اوين ارسال و در سايت هاي گوناگون ضدانقلاب منتشر شده با تظاهر به خيرخواهي و به رغم اينكه ادعا مي كند اين نامه را از سر شيدايي نمي نويسد، با شيفتگي و شيدايي تمام نسبت به آمريكا، فضيلت هاي نداشته اي را به رژيم مستكبر آمريكا نسبت مي دهد و ادعا مي كند: «در آنجا حريم خصوصي مردمان رعايت و شديدا توسط مجريان قانون محافظت مي شود... در آمريكا اقليت هاي ديني و حتي بي دينان و شيطان پرستان از همان آزادي مسيحيان برخوردارند. و مسلمانان در جوار برج هاي دوقلوي تخريب شده نيويورك، قطعه زميني را براي احداث مسجدي بزرگ خريداري كردند... مردم آمريكا به گونه اي تربيت شده اند كه اغلب دروغ نمي گويند. اين اخلاق جاري به صورت يك فرهنگ در همه اركان حكومتي نيز رخنه كرده است. موارد استثنايي امري بديهي است اما صورت كلي همان است كه گفته آمد. يك مسئول حكومتي در آنجا اگر دروغ بگويد از جايگاه مسئوليتي اش ساقط مي شود... در آمريكا دادگاههاي فعال، سخت مراقب كوچك ترين تخطي نظاميانشان هستند... رياكاري در آمريكا يك بي تعريف است يعني مردم ريا را نمي فهمند و با آن آشنا نيستند... در آمريكا قانون به هيچ وجه از خون هاي به ناحق ريخته شده در نمي گذرد و...»!!
وي در اين نامه همچنين انواع اتهامات را به جمهوري اسلامي نسبت داد بي آنكه توضيح دهد اين چه خفقان و اختناقي است كه او به راحتي مي تواند نامه تهمت پراكنانه و انباشته از دروغ عليه جمهوري اسلامي منتشر كند. اگر به عنوان مثال همين آقا در زندان گوانتانامو يا ساير بازداشتگاههاي آمريكا- و مثلا تحت شكنجه خفگي مصنوعي با آب و... بود آيا اجازه داشت حتي موقعيت خود را به بيرون گزارش كند چه رسد به اينكه نامه پراكني كند؟
كاش آقاي نوري زاد كه از قبل جمهوري اسلامي و بيت المال صاحب موقعيت و نام شد اندازه گزارشگر نشريه فارين پاليسي مروت و انصاف داشت كه شهادت داد در ايران مسئولان بلافاصله پس از آگاهي از تخلفات ماموران در كهريزك، اين بازداشتگاه را تعطيل كردند و 11 متهم حادثه محاكمه شدند كه براي 2 تن از آنها اشد مجازات- قصاص و اعدام- صادر شد و صرفا با گذشت اولياي دم، از قصاص نجات يافتند اما در آمريكا همچنان بازداشتگاههاي غيرقانوني داير است و از دهها متهم ماجرا تنها يك نفر محكوم شده كه او هم با مجازاتي مختصر مواجه شده است.
از سوي ديگر معلوم است كه شيطان پرستان در آمريكا آزادي كامل دارند- بلكه حاكمند- اما درباره احترام به مسلمانان، لابد پاره كردن قرآن و اهانت به آن مقابل كاخ سفيد هم از سر احترام و آزادي بوده است. درباره دروغ و ريا هم كه لابد نه كارتر و ريگان و كلينتون دروغگو و رياكار بودند و نه بوش و اوباما، بلكه احتمالا وفادار صادق و سينه چاك حقوق بشر و دموكراسي و احترام به انسانيت و اخلاق بوده اند و در انبوه جنگ و ترور و جنايت و فريب هايي كه آمريكايي ها مرتكب شده اند، مقصر قربانيان اين جنايت ها و ملت هاي مظلوم دنيا بوده اند. (جاي شكرش باقي است كه آقاي نوري زاد هنوز ادعا مي كند از سر شيدايي سخن نمي گويد!)
البته در يك مورد حق با آقاي نوري زاد است. اگر در برخي نهادهاي فرهنگي، نظارت كاملي وجود داشت ميلياردها تومان بيت المال مملكت در اختيار وي قرار نمي گرفت تا در ازاي اين مبالغ هنگفت چند فيلم و سريال ضعيف و آشفته را تحويل مخاطبان دهد و پس از غني شدن، آروغ آزاديخواهي و حقوق مردم بزند. او درست مي گويد اينجا اگر آمريكا بود، پول يامفت به شخصي با مختصات او نمي دادند كه نان مملكت خود را بخورد و حليم بيگانه را سرسپرده تر از تقي زاده ها و ملكم خان ها هم بزند.

 رفيق «خانه ملت» و شريك قافله قاچاقچي ها (خبر ويژه)

در پي اعتصاب هفته گذشته عده اي از طلافروشان يكي از نمايندگان مشهور فراكسيون اقليت مجلس به برخي از طلافروشان حوزه انتخابيه پيامي فرستاده و خواستار اعتصاب آنها شده بود.
به گزارش مشرق، اين نماينده مجلس كه خود را در ميان اقليت ژنرال مي نامد در پيغام خود گفته بود قول مي دهم كه همه گونه حمايت را از شما در صورت اعتصاب به عمل آورم. پوشش رسانه اي خوبي به شما خواهيم داد. در صورت اعتصاب حتي در ميان شما حضور پيدا مي كنيم.
عضو ارشد فراكسيون اقليت همچنين گفته است؛ جاي تعجب است كه در شهر {...} يك آدم با عرضه پيدا نمي شود. چرا اينجا خبري از اعتراض نيست؟!
وي همچنين پيشنهاد داده بود «يك هفته برويد شمال، همه مغازه ها را ببنديد، تا عقب نشيني كنند»!
گفتني است علي رغم تحريك اين نماينده طلافروشان حوزه انتخابيه وي حاضر نشدند آرزوي او را عملي سازند.
وي توضيح نداده چه سر و سري با قاچاقچيان بزرگ طلا و سودهاي نامشروع چند هزار ميليارد توماني آنها دارد كه حاضر شده براي مافياي قاچاق طلا به ميدان بيايد.
برخي اعضاي فراكسيون اصلاحات در مجلس ششم توسط مفسداني چون شهرام جزايري آلوده شده بودند.
يادآور مي شود كه 3 تن از مافياي طلا و جواهر و از عوامل اصلي و پشت صحنه تعطيلي هفته گذشته بازار طلا فروشان مقيم آمريكا هستند. آنها طلافروشان را تهديد كرده بودند كه در صورت عدم همراهي، مانع فروش جنس به آنان خواهند شد. كيهان درباره پشت صحنه اين ماجرا اخبار موثقي دارد كه به آن خواهد پرداخت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14