(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 28 مهر 1389- شماره 19768

نمايشگرهاي دوست داشتني
توليد انبوه بيوايمپلنت هاي چشمي انقلابي در چشم پزشكي
چاي و قهوه از رشد تومورهاي مغزي پيشگيري مي كندنمايشگرهاي دوست داشتني

LCDها يا كريستال هاي مايع اولين بار در سال 1988 از سوي يك گياه شناس اتريشي به نام فردريك رينيتز كشف شدند.
او مشاهده كرد زماني كه يك ماده شبيه كلستريل را ذوب مي كند، اين مايع كه در ابتدا تيره بوده و با بالارفتن حرارت، رنگ آن روشن مي شود پس از خنك كردن، مايع قبل از تبلور نهايي به رنگ آبي تبديل مي شود.
از ساخت آزمايشي اولين LCD در سال 1986، مدت 18سال مي گذرد. از آن هنگام سازندگان LCDها آن را به لحاظ تكنولوژيكي توسعه دادند و LCDها را از لحاظ تكنيكي به سطح بالايي رساندند و روند رو به رشد فناوري ساخت اين وسيله همچنان رو به فزوني است.
كريستال هاي مايع بسته به چگونگي تحريك و نحوه آرايش مولكول ها به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شوند. اين نوع كريستال ها نسبت به تغيير دما و در بعضي موارد فشار واكنش نشان مي دهند و جهت گيري مولكول ها در آنها از الگوي خاصي پيروي مي كند كه اغلب يك منشأ خارجي جهت دهنده دارد.
از شواهد اين گونه برمي آيد كه كريستال هاي مايع به حالت مايع نزديك تر هستند تا جامد. آنها مقادير متوسطي از گرما را دريافت مي كنند تا يك ماده مناسب را از يك حالت جامد به كريستال مايع تبديل كنند و فقط مقدار بيشتري گرما را براي تبديل همان كريستال مايع به حالت مايع واقعي دريافت مي كنند. به خاطر اينكه كريستال هاي مايع به درجه حرارت بسيار حساس هستند، انتخاب مناسبي براي كاربرد در دماسنج ها هستند.
از اينجا دلايل وضوح صفحه مانيتور كامپيوتر لپ تاپ در يك هواي سرد يا در خلال يك روز داغ در كنار ساحل روشن مي شود. يك LCD وسيله اي است كه از چهار الگو يا واقعيت فيزيكي بهره مي گيرد؛
اول اينكه نور مي تواند قطبيده شود، دوم اينكه كريستال هاي مايع مي توانند منتقل شوند و نور قطبيده شده را تغيير دهند، سوم اينكه ساختار كريستال هاي مايع مي تواند از سوي جريان الكتريكي تغيير يابد و آخرين مورد اينكه مواد شفافي موجودند كه قادرند جريان الكتريسته را هدايت كنند.
دو نوع LCD در رايانه وجود دارد؛ ماتريس غيرفعال و ماتريس فعال. LCDهاي ماتريس غيرفعال از يك شبكه ساده، براي تامين شارژ پيكسل هاي موجود روي نمايشگر استفاده مي كنند.
ايجاد شبكه در واقع يك مرحله پردازش است كه با دولايه شفاف آغاز مي شود. به يكي از اين لايه ها، ستون ها و به ديگري رديف هايي واگذار مي شود كه از مواد هادي و شفاف ساخته مي شوند كه معمولا از جنس اكسيد قلع هستند. ستون ها و رديف ها به مدارهاي مجتمع مرتبط مي شوند و زماني كه شارژ از ستون يا سطر خارج شود، اين مدارها، كنترل خواهد شد.
سادگي سيستم ماتريس غيرفعال جالب است اما نواقصي نيز به همراه دارد، از جمله زمان پاسخ كوتاه و كنترل ولتاژ بدون دقت. راحت ترين راه براي مشاهده زمان پاسخ كوتاه در يك LCD ماتريس غيرفعال اين است كه نشانگر ماوس را به سرعت از سمت صفحه نمايش به سمت ديگر حركت دهيد در حالتي كه اين حركت انجام مي شود به حالت سايه هايي كه در پي نشانگر ظاهر مي شود، توجه كنيد.
كنترل ولتاژ با عدم دقت از توانايي ماتريس غيرفعال جلوگيري مي كند و در يك زمان تنها بر يك پيكسل تاثير مي گذارد.
زماني كه ولتاژ براي از هم باز كردن يك پيكسل به كار گرفته مي شود، پيكسل هاي اطراف آن نيز تا حدي از هم باز مي شود كه باعث مي شود تصاوير تار به نظر آيد و كنتراست خود را از دست بدهد.
LCDهاي ماتريس فعال به TFTها وابسته هستند. اساسا TFTها ترانزيستورها و خازن هاي كوچك سوئيچ شونده هستند. آنها در يك ماتريس و روي يك لايه شفاف مرتب مي شوند. براي آدرس دهي يك پيكسل، رديف مناسب سوئيچ مي شود و سپس شارژ به ستون اصلي ارسال مي شود. خازن قادر به نگهداري شارژ تا دوره تازه سازي بعدي است.
بيشتر نمايشگرهاي امروزي در هر پيكسل 256 سطح روشنايي پيشنهاد مي كنند. فناوري LCDها به سرعت در حال رشد است. اندازه نمايشگر محدود به مشكلات كنترل كيفيت مي شود كه به سازنده آن برمي گردد.

 توليد انبوه بيوايمپلنت هاي چشمي انقلابي در چشم پزشكي

دكتر محمود احمدي نژاد اولين سايت توليد بيوايمپلنت هاي چشمي در جهان و دهمين سايت توليد بيوايمپلنت هاي پوششي را افتتاح كرد.
اولين سايت بيوايمپلنت هاي چشمي جهان و دهمين سايت توليد بيوايمپلنت هاي پوششي در شهرك بين المللي نسوج و بافت زنده صبح شنبه با حضور رئيس جمهور كشورمان در شمس آباد به بهره برداري رسيد.
بيوايمپلنت معادل پانسمان بيولوژيك است كه با شرايط مورد پذيرش بدن انسان همسان و در صورت پيوند به بخش هاي مختلف توسط بدن پذيرفته مي شود.
بيوايمپلنت ها 45 نوع مختلف دارند كه دانش فني توليد نمونه هاي استخواني و قلبي - عروقي آنها در سال هاي اخير از جانب محققان، پژوهشگران و صنعتگران كشور به دست آمده و تجاري سازي نيز شده است.
دانش فني توليد بيوايمپلنت ها در اختيار آمريكايي ها قرار داشت اما در عين حال تلاش آمريكايي ها براي توليد صنعتي بيوايمپلنت هاي چشمي در دو مركز تحقيقاتي آنها با شكست مواجه شده بود و متخصصان كشورمان توانستند اين محصول حاصل از فناوري پيشرفته را به توليد صنعتي برسانند.
بيوايمپلنت چشمي در انواع جراحي هاي چشم تأثير دارد و از عوارض التهاب و بخيه چشم جلوگيري مي كند.
اين بيوايمپلنت ها پس از جراحي چشم به سرعت باعث ترميم زخم ها مي شود.
بيوايمپلنت ها در ترميم قسمت هاي آسيب ديده بدن از جمله درمان سوختگي ها و بريدگي ها نيز مؤثرند.
به گفته يكي از متخصصان اين طرح، بيوايمپلنت هاي ساخت ايران از لحاظ قيمت يك سوم مشابه خارجي هستند.
در حال حاضر طرح بيوتكنولوژي پيشرفته توليد بيوايمپلنت هاي پوششي پس از طي مراحل گوناگون به مرحله توليد صنعتي (انبوه) رسيده كه حوزه كلي كاربرد اين محصول كه تحت عنوان lisepatch نامگذاري شده است در درمان سوختگي ها، ترميم زخم هاي ديابتيك، ترميم ضايعه پوستي پس از خارج كردن تومورها، ترميم لثه در دندانپزشكي، جراحي هاي پلاستيك، ترميم زخم هاي بستر، آسيب هاي پوستي با اشعه هاي يونيزه كننده همچون ليزر، جراحي سرطان سينه، آسيب هاي حوزه بيروني بدن انسان ناشي از تصادفات، تروما در چشم پزشكي، زخم هاي قرنيه، آسيب هاي شيميايي براي جلوگيري از نكروزه شدن، بازسازي سطح ملتحمه، نقص نسبي سلول هاي بنيادين ليمبوس، ناخنك و پيوند قرنيه است.
اين محصول از منشأ پرده جنيني آسلولار بوده كه با فرآيندهاي بيوتكنولوژيك خاص سازگاري بيولوژيك و ضدآنتي ژنيسيته يافته است.
توليد انبوه بيوايمپلنت هاي چشمي نيز انقلابي در عرصه چشم پزشكي است كه براي نخستين بار در جهان و در مقياس صنعتي در ايران توليد مي شود و با توليد اين محصول تحولي عظيم در درمان بيماريها و جراحت ها ايجاد مي شود.
از ويژگي هاي كاربرد بيوايمپلنت هاي چشمي، عدم نياز به بيهوشي در اعمال جراحي چشم، عدم نياز به سوراخ كردن چشم، عدم بروز عوارض جانبي اعمال جراحي چشم، جلوگيري از ريسك التهاب، خونريزي موضعي و كاهش زمان طول دوره درمان را مي توان نام برد.
بيوايمپلنت هاي ايراني، بدون عوارض
وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با تشريح ويژگي هاي بيوايمپلنت هاي ساخت ايران گفت: اين دستاورد نخستين بار است كه در دنيا به صورت صنعتي توليد مي شود.
دكتر مرضيه وحيد دستجردي در مراسم افتتاح طرح توليد بيوايمپلنت هاي پوششي و چشمي كه با حضور رئيس جمهور در شهرك صنعتي شمس آباد برگزار شد، افزود: اين نوع بيوايمپلنت ها در بيش از 50 بيمار آزمايش شده و به نتيجه مثبت و عالي رسيده است، به طوري كه عوارضي ندارد.
وي با بيان اينكه برخي كشورها طرح صنعتي كردن توليد اين گونه بيوايمپلنت ها را داشته اند، اما موفق نشده اند، افزود: اين دستاورد با تلاش هاي شبانه روزي در ايران حاصل شده است و مي توانيم امروز آن را به عنوان دستاورد منحصربه فرد به دنيا ارائه كنيم.
وزير بهداشت توليد بيوايمپلنت هاي پوششي و چشمي را مديون ديدگاه ويژه رئيس جمهور به علم، صنعت و همكاري و تعامل گسترده ميان صنعت و دانشگاه ها توصيف كرد و افزود: امروز در حضور رئيس جمهور و در سايه حمايت هاي آقاي احمدي نژاد از علم و صنعت، شاهد به بازار آمدن پديده جديدي براي نظام سلامت كشور هستيم كه مي تواند به عنوان يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي علم و صنعت، در اختيار مردم كشورمان و همه مردم عالم، قرار گيرد.
دكتر دستجردي با بيان اينكه بيوايمپلنت ها از پرده داخلي جفت جنين گرفته شده است، گفت: استفاده از اين پرده داخلي، براي پوشش ها و بيماري هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد و حتي انقلاب بزرگي در زمينه سلول هاي بنيادي پديد آورده است.
وي تصريح كرد: از اين پرده داخلي مي توان براي درمان بيماري هاي مختلف از جمله بيماريهاي پوستي، سوختگي هاي مزمن، درمان همه زخم هاي مزمن مثل زخم ديابتي استفاده كرد كه در اين نوع بيماري ها نياز به پوشش هاي داراي چسبندگي وجود دارد كه بدن انسان آن را پس نزند.
وزير بهداشت گفت: از بيوايمپلنت ها مي توانيم براي درمان موارد متعدد بيماري هاي پوستي و چشمي استفاده كنيم.
دستجردي با بيان اينكه استفاده از بيوايمپلنت ها محدود به دو بيماري چشمي و پوستي نخواهد شد، افزود: از بيوايمپلنت ها مي توان در درمان بيماراني استفاده كرد كه مشكلات غشايي از جمله غشاهاي نرم شامه و سخت شامه مغزي دارند.
دستجردي افزود: مواد افزودني به بيوايمپلنت هاي ساخت ايران اضافه شده است تا بتوان احتمال التهاب را كمتر كرد و همچنين با افزودن آنتي بيوتيك ها ميزان درمان ضدميكروبي را افزايش داد.
ايران مرز فناوري بيوايمپلنت ها را
مشخص كرد
مدير طرح توليد صنعتي بيوايمپلنت هاي چشمي گفت: ايران با اختراع بيوايمپلنت هاي چشمي، مرز جديد فناوري بيوايمپلنت را در جهان مشخص كرد.
مهندس غلامرضا عباسي در گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما با بيان اينكه ارتقاي سطح فناوري در حوزه مهندسي پليمر و آلياژها و كاهش شديد ناراحتي هاي بيمار از ويژگي هاي بيوايمپلنت هاي نوين چشمي است، افزود: مراكز تحقيقاتي آمريكا هنوز نتوانسته اند به توليد اين محصول دست يابند و كارشان در حد آزمايشگاه باقي مانده است.
وي گفت: محققان ايران اسلامي با استفاده از شبيه سازي فرم، نخستين بار در جهان توانستند به دقت ابعاد و اندازه چشم بيماران را روي حلقه هاي اين محصول پياده و با شرايط جسمي بيمار كاملا هماهنگ كنند.
عباسي افزود: چشم مغز دوم انسان و يكي از پيچيده ترين و ظريف ترين اعضاي بدن است.
وي گفت: محققان ايراني سال 87 موفق شدند بيوايمپلنت هاي استخواني را به توليد انبوه برسانند و دو ماه پيش نيز توليد انبوه بيوايمپلنت هاي قلبي و عروقي را آغاز كردند.
عباسي افزود: بيوايمپلنت ها تجهيزات پزشكي كاشتني در بدن هستند كه منشأ اوليه آن بيولوژيك است و به رفع نقص و انواع بيماري ها كمك مي كنند. وي گفت: همچنين از اختراع جديد محققان ايراني در ساخت بيوايمپلنت هاي چشمي كه در جهان بي نظير است رونمايي شد.
مدير طرح توليد صنعتي بيوايمپلنت هاي چشمي با اشاره به اينكه بيشترين نياز انسان در حوزه هاي بيوايمپلنت هاي پوششي، استخواني و قلبي -عروقي است، افزود: محققان و نخبگان ايراني روي حوزه هايي كار كردند كه بيشترين نياز جهان است.
عباسي تصريح كرد: دانش ساخت بيوايمپلنت ها در دست ماست و براي ورود به توليد بيوايمپلنت هاي جديد ديگر هيچ مانعي وجود ندارد.
وي گفت: اين محصول ثمره تلاش محققان در دو حوزه مهندسي بيوپليمر و بيوتكنولوژيك است و دانشمندان ايران كاري كرده اند كه درصد پس زدن سلولي اين محصول در بدن به صفر رسيده است.
عباسي افزود: پتانسيل نياز بشري به اين فناوري بسيار بيش از ظرفيت توليد ماست و ايران در آينده، بازار بسيار خوبي در جهان خواهد داشت.
همچنين رئيس قطب چشم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي نيز گفت: فناوري هاي پزشكي نوين در جهان به سمت روش هاي تكنولوژيك و غيردارويي است و در چشم پزشكي هم محققان در تلاش براي كشف و اختراع روش هاي غيرتهاجمي براي درمان بيماران هستند.
دكتر بهرام عين اللهي افزود: پايه گذار اين علم و فناوري نيز مرحوم دكتر كاظمي آشتياني بود كه در سال 78 و 82، تيم آن مرحوم كار بسيار فشرده اي را روي سلول هاي بنيادي قرنيه انجام دادند.
وي گفت: از دو سال گذشته كه بيوايمپلنت هاي استخوان اختراع شد تاكنون، هر قسمت از استخوان بدن كه در آن مشكلي چون شكستگي، تومور، عفونت و مشكلات مادرزادي وجود داشت با بيوايمپلنت هاي استخواني درمان مي شود.
وي افزود: با توليد انبوه اين محصول تاكنون 80 هزار بيمار از قطع عضوشان جلوگيري شده يا جانشان نجات يافته است.
وي گفت: اگر روزي به رمزگشايي قسمت هاي مختلف بدن برسيم، مي توانيم هر قسمتي از بدن را كه دچار نقص يا اشكال شده است، اصلاح كنيم.
دكترعين اللهي گفت : ايران هم اكنون در توليد محصولات بيوايمپلنت قلبي و عروق، استخواني و پوشش چشمي به توليد انبوه رسيده و در بخش بيوايمپلنت هاي پوستي، جذبي، رباطي و تاندوني نيز به نتيجه رسيده است و در آينده اي نزديك شاهد بهره برداري از اين محصولات نيز خواهيم شد.
وي افزود: قرار است در آينده اي نزديك، مراكز توليد متعددي ايجاد شود و پس از رفع نياز داخلي، به صادرات فكر كنيم.

 چاي و قهوه از رشد تومورهاي مغزي پيشگيري مي كند

دوستداران چاي و قهوه با احتمال كمتري نسبت به ديگران ممكن است به تومورهاي مغزي دچار شوند.
دانشمندان با انجام تحقيقاتي روي بيش از 500هزار اروپايي به شواهدي رسيدند كه نشان مي دهد نوشيدن روزانه چاي و قهوه خطر ابتلا به تومورهاي مغزي را در سنين بزرگسالي كاهش مي دهد.دكتر دومينيك ميجاد از دانشگاه براون در اين باره گفت: ما هنوز هم به طور قطع مطمئن نيستيم كه اين نوشيدني ها چه اثري در بدن دارند كه خطر ابتلا به تومورهاي مغزي را كاهش مي دهند. اما به هر حال هر شخصي با خواندن اين تحقيقات نبايد تصميم بگيرد مصرف چاي و قهوه خود را بيش از حد افزايش دهد. به طور كلي تومورهاي مغزي بيماري هاي شايعي نيستند از هر 100هزار زن فقط 4تا 6 نفر و از هر 100هزار مرد فقط 6تا 8نفر به اين بيماري ها دچار مي شوند.
اما اگر واقعا نوشيدن قهوه و چاي بتواند احتمال ابتلا به تومورهاي مغزي را كاهش دهد دانشمندان مي توانند از اين خاصيت براي تحقيق در مورد علل ابتلا به اين تومورها استفاده كنند.
دانشمندان با انجام مطالعه در بيش از 10 كشور اروپايي به اين نتايج رسيدند. بيش از 521هزار و 488زن و مرد بين 25تا 70سال پرسشنامه اي را كه به دقت تاريخچه پزشكي، رژيم غذايي، ميزان فعاليت بدني، سيگار كشيدن و بسيار موارد ديگر را بررسي مي كرد، پركردند.
اين تحقيقات نشان داد افرادي كه بيش از ديگران چاي و قهوه مي نوشند با احتمال يك سوم كمتر در خطر ابتلا به تومورهاي مغزي قرار دارند.به نظر مير سد كافئين موجود در اين نوشيدني ها مي تواند روي رشد تومورها تأثير منفي بگذارد. هم چنين هم چاي و هم قهوه داراي آنتي اكسيدان هايي هستند كه از بدن در برابر آسيب هاي سلولي و ابتلا به برخي بيماري هاي ديگر محافظت مي كند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14