(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 28 مهر 1389- شماره 19768

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
اعتراف (گفت و شنود)
احمدي نژاد در ديدار چاوز:ملت هاي مستقل با همبستگي و اقتدار مي توانند شرايط موجود جهاني را تغيير دهند
اذعان غرب به نقش محوري ايران در حل بحران افغانستان
مهمانپرست: ايران منتظر پاسخ اشتون به نامه جليلي است
شبكه عنكبوت هنگ كرد (خبر ويژه)
بيخود شلوغ نكنيد كله گنده هاي سبز مي گويند تقلب نشده (خبر ويژه)
ايران، گرانيگاه امنيت در خاورميانه و بزرگ ترين مشكل آمريكا و اسرائيل است (خبر ويژه)
اگر تو ابوذري، لابد خانه ات در قيطريه هم «ربذه» است! (خبر ويژه)
پايگاه اجتماعي و قدرت سياسي حزب الله به روايت شوراي روابط خارجي آمريكا (خبر ويژه)چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت (يادداشت روز)

سلطه گران جهاني از 32 سال پيش كه پيروزي انقلاب اسلامي نامعادله آنان را به هم ريخت براي ترور انقلاب اسلامي تمامي ظرفيت و پتانسيل خود را به صحنه آورده و با لطايف الحيل ترفندهاي گوناگوني را طراحي نموده اند و پس از ناكامي در هر دوره زماني اين سؤال را پيش كشيده اند كه در مواجهه با «ايران اسلامي» چه بايد كرد؟
اكنون نيز كه رويكرد دشمنان جمهوري اسلامي از نبرد نيمه سخت و سخت به «جنگ نرم» ميل كرده است كماكان اين پرسش كليدي استمرار دارد.
اين در حالي است كه تجربه بيش از سه دهه رويارويي نظام سلطه و قدرت هاي افزون طلب و زياده خواه با نظام جمهوري اسلامي ايران و بهره گيري از گزينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي باعث شده تا جريان سلطه قدري فراتر از برآوردهاي مادي و ظاهري، توانمندي ايران اسلامي را به ارزيابي بنشيند و از همين روي است كه امروز رسانه هاي مختلف غربي به بخشي از واقعيت ها و حقيقت هاي غيرقابل انكار اعتراف دارند.
واشنگتن پست با صراحت به قدرت و توانمندي ايران اشاره كرده و سياست هويج و چماق آمريكا در قبال، جمهوري اسلامي ايران را شكست خورده تحليل مي كند و مي نويسد: «امروز خاورميانه ديگر حياط خلوت آمريكا نيست.»
روزنامه آمريكايي بوستون گلوب با تحليل شرايط حاكم بر منطقه اقرار مي كند: «زمان رهبري ايران در منطقه فرا رسيده است.»
روزنامه الحيات چاپ لندن پروژه آمريكايي- صهيونيستي «خاورميانه جديد» را به باد انتقاد و مذمت مي گيرد و عجزآلود چون كودكي كه نمي تواند دهان بربندد فرياد مي كشد: « خاورميانه جديد آنگونه كه ايران مي خواهد شكل گرفته است.»
اينها تنها اندكي از بسيارها و مشتي از خروارهاست كه از زبان رسانه هاي غربي درباره قدرت و توانمندي ايران اسلامي رسانه اي شده است. اما غرض از اين مقدمه بيان يك نكته مهم و راهگشا است و آن اينكه نظام سلطه به سركردگي آمريكا و چند كشور همپيمان او هر چند به خوبي فهميده اند كه ايران اسلامي سد راه زياده طلبي هاي استكبار در جاي جاي منطقه و حتي فراتر از آن است اما كماكان نفهميده اند- يا اينكه نمي خواهند بفهمند- عمق استراتژيك نظام جمهوري اسلامي كه همانا قدرت و توانمندي اصلي و واقعي نظام است چيست و يا بهتر است گفته شود همه آنچه كه جان حقيقت است را درنيافته اند.
مثلاً جريان سلطه و استكبار نقش «ولايت فقيه» را در نظام جمهوري اسلامي كه ترجماني از اسلام ناب است، درك كرده است. براي همين است كه سال ها پيش فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز برجسته غربي در همايش اورشليم تحت عنوان «بازشناسي هويت شيعه» در قامت يك ايدئولوگ ظاهر مي شود و بيان مي دارد، شيعه پرنده اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست؛ پرنده اي كه دو بال دارد: بال سبز كه همانا مهدويت و عدالتخواهي است و بال سرخ كه شهادت طلبي است و ريشه در كربلا دارد.
اين نظريه پرداز كه صاحب رساله «پايان تاريخ و آخرين انسان» است به بعد سوم شيعه اشاره مي كند و مي گويد اين پرنده زرهي به نام ولايت پذيري بر تن دارد.
يا در همين راستا جالب است كه پس از فتنه سال گذشته كه تمام دشمنان داخلي و بيروني نظام تضعيف ساختار نظام و ستون آن يعني «ولايت فقيه» را نشانه رفته بودند مؤسسه آمريكايي رند-RAND- كه از قضا فوكوياما از استراتژيست هاي آن محسوب مي شود در كتابي كه بخش هايي از آن درباره جايگاه ولايت فقيه و رهبري در ايران است مي نويسد: «آيت الله خامنه اي مديري با تدبير، كاريزما و مقتدر و بااعتماد به نفس بسيار بالاست كه در همه موضوع هاي اصلي و تأثيرگذار در جمهوري اسلامي حرف آخر را مي زند.»
اما آنچه كه قابل تأمل است تكرار كارشكني ها و دسيسه هاي دشمنان در برابر نظام جمهوري اسلامي است و اين در حالي است كه بارها و به كرات در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده ناكام بوده اند.
حوادث و وقايع پس از انتخابات سال گذشته شاخص و محك خوبي است تا عمق سردرگمي و ناتواني دشمنان جمهوري اسلامي عيان و نمايان گردد.
علي رغم تمام فتنه ها، شائبه ها و شبهات، اغتشاش و آشوب، فضاسازي ها و چنگ انداختن به چهره نظام جمهوري اسلامي از سوي فتنه گران داخلي و بيروني و از سوي ديگر پمپاژ دروغ و شايعه و شبهه از سوي لشكر رسانه اي اين جريان، ايران اسلامي در 9 دي و 22 بهمن 88 اقتدار خود را در مقياس خيره كننده به رخ كشاند.
اما دشمنان بيروني در آستانه سالگرد انتخابات سال پيش، قطعنامه تحريمي بر ضد ايران تصويب كردند و به دنبال آن موج تحريم هاي يكجانبه و مشدّده را كليد زدند.
اين همان نكته اي است كه نشان مي دهد دشمنان هنوز عمق استراتژيك نظام جمهوري اسلامي را باور نكرده اند.
بديهي است مادام كه جمهوري اسلامي ايران بر هويت اسلامي خود تأكيد دارد، دشمني دشمنان ادامه خواهد داشت اما روي آوردن آنها به حربه هاي نخ نما- همچون داستان تحريم ها يا جنگ نرم به اميد تضعيف ساختار نظام- بيانگر واقعيت ديگري است.
سفر ديروز رهبر معظم انقلاب اسلامي به قم و استقبال پرشكوه مردم را نيز بايد در همين راستا ارزيابي كرد. با اين توضيح كه اين بار هم دشمنان از تحليل اين حضور پرشور و شعور عاجز خواهند ماند.
اين عجز و استراگيجي ناشي از آن است كه آنها در فصل 8 ماهه فتنه سال گذشته-22خرداد تا 22بهمن- تمام توان خود را بكار بستند و آنچنانكه رسانه هاي متعدد غربي برملا كردند تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي و در رأس آن ولايت فقيه را نشانه رفته بودند.
پيوست اين نشانه گيري، به اين اميد واهي و پوچ متمسك شده بودند كه 1-مشروعيت نظام را مخدوش خواهند كرد و 2- شكاف ميان مردم و رهبري برقرار خواهند ساخت. اما در فرجام كار، تمام نقشه هاي آنها نقش بر آب شد و طرفي نبستند. خب؛ اكنون آيا كينه توزان ناكام قادر خواهند بود شميم حضور رهبر انقلاب كه شهر مردمان بابصيرت را عطرآگين نموده دريابند؟
ارزيابي دشمنان از استقبال تاريخي مردم قم كه در سالروز ولادت مسعود ثامن الحجج(ع) رهبرشان را همچون نگيني دربر گرفتند چگونه خواهد بود؟
واقعيت آن است كه هرچند سفرهاي رهبر فرزانه انقلاب به هر نقطه اي از ايران با دستاوردها و بركات زيادي همراه بوده است اما سفر ديروز «آقا» افزون بر آنكه منجر به شكوفايي و پويايي حوزه هاي علميه، پيوند هرچه بيشتر رهبري با مرجعيت و علما، حل مشكلات مردم قم و منشأ تحولات تاريخي خواهد شد از همه مهم تر خنثي كننده بسياري از شبهات و توهمات دشمن در مقطع كنوني است.
استقبال گسترده اقشار مختلف مردم قم كه چند ساعت قبل از آغاز مراسم به خيابانها آمدند و كيلومترها رهبر خود را همراهي كردند نقش و جايگاه ولايت فقيه در ميان آحاد ملت را به رخ دشمنان مي كشد و دشمنان بر اهميت اين جايگاه آگاهي دارند اما از درك اينكه چه عاملي و كدام نيرو اين چنين اقشار مختلف مردم از كارگر و كارمند و طلبه و دانشجو تا عالم و فرهيخته و نخبه را به صحنه آورده ناتوان خواهند ماند.
اينجاست كه رسانه هاي ضدانقلاب به هذيان گويي روي مي آورند و هربار كه جمعيت آكنده از شور و شعور را مي بينند كه در دفاع از ارزشها و بخاطر علقه و علاقه به نظام اسلامي به ميدان آمده اند به اين توجيه سخيف و مبتذل گرفتار مي شوند كه مثلا آنها در قبال سانديس يا توزيع كوپن!! در خيابان ها حضور يافته اند!!
آنچه ديروز در قم اتفاق افتاد تنها در ساختار نظام «امت- امامت» قابليت بروز و ظهور دارد. تنها عشق به ولايت است كه اين چنين در جان مردمان اين سرزمين ريشه دوانده تا رهبر و مقتدايشان را با چشمان باراني دربر گيرند و در يك روز پاييزي، بهاري وصف ناشدني را به بار بنشانند.
بدون ترديد قدرت طلبان و زورگويان عالم همچون اوباما، نتانياهو، پرز، ديويد كامرون، ساركوزي، ليبرمن، هيلاري كلينتون و... نخواهند فهميد و به مخيله شان خطور نخواهد كرد كه راز اين تشنگي مردم براي ديدن و رويت رهبرشان چيست همچنانكه كارتر و بگين و گورباچف و... نفهميدند كه عشق مردم به حضرت روح الله ناشي از چيست. شايد اين نفهميدن ها و عدم درك دشمنان نسبت به وضعيت خاص و ويژه جمهوري اسلامي، به اين علت است كه عمق استراتژيك نظام اسلامي را كه همانا ماهيت ايدئولوژيك آن است بخوبي درنيافته اند.
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان به جمله «داني ياتوم» رئيس اسبق سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) اشاره كرد كه با حالتي آميخته به عجز و سردرگمي درباره ايران مي گويد؛ خطر ايران فراتر از موشك ها و قابليت دفاعي و نظامي آن است خطر آنجاست كه ايرانيان معتقد به برخورداري از يك خط تلفني مستقيم با خدا هستند!
در اين مقال ديگر فرصت بسط موضوع وجود ندارد اما آنچه در بالا آمد توضيح طنين همان شعاري است كه ديروز مردم بابصيرت قم آن را فرياد كشيدند كه؛ خامنه اي كوثر است- دشمن او ابتر است.
و بالاخره درباره شور و شعف و عشق مردم به ولي امر و مقتدايشان نيز از حضرت مولانا بايد كمك گرفت كه؛
هرچه گويم عشق را شرح و بيان
چون به عشق آيم خجل گردم از آن
گرچه تفسير زبان روشنگر است
ليك عشق بي زبان روشن تر است
چون قلم اندر نوشتن مي شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها كه جراحي بزرگي در اقتصاد كشور است متاسفانه برخي افراد مريض، مغرض، آلت دست و نوكر بيگانگان به طرح شايعه پراكني گسترده اي دامن مي زنند. لازم است متوليان امور طرح هدفمند كردن يارانه ها با تشريح محسنات اين طرح به اين شايعات پايان دهند و مسئولين امنيتي نيز با افرادي كه عمدا و به عنوان نوكر جيره خوار بيگانگان به شايعات دامن مي زنند برخورد نمايند.
خانم رحمتي
¤در ايام اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها برخي انسانهاي مغرض و طمع كار و اجير شده اين روزها به خريد و احتكار برخي اقلام مصرفي مردم مبادرت مي ورزند از جمله روغن نباتي كه اينجانب فردي را با وانت ملاحظه كردم كه با تردد به مغازه هاي متعدد و خريد اين مواد علاوه بر تخليه مغازه ها به جنگ رواني عليه مردم نيز مبادرت مي كرد. شايسته است مسئولين بازرسي و نظارتي و امنيتي و قضايي به جد با اين كارها برخورد نمايند.
عليمرداني
¤نبايد به فتنه گراني چون موسوي، خاتمي و كروبي بيش از اين فرصت داد تا با برنامه ريزي به شيطنت خود ادامه دهند و جنايات آنها در حافظه ها به فراموشي سپرده شود. از دستگاه قضا درخواست مي شود نسبت به محاكمه سران فتنه اقدام نمايد.
4730---0936
¤با تشكر از مواضع به حق كيهان كه با افشاگريهاي خود باعث شد از جنبش سبز و سران فتنه جدا شوم و بصيرت يابم.
مرادي
¤روشنگري كيهان از فتنه ها و توطئه استكبار و صهيونيستها و عوامل داخلي آنها مايه مباهات است به آقاي شريعتمداري و همكارانشان در كيهان خسته نباشيد عرض نموده و به وجود چنين افرادي افتخار مي كنم.
رهنما
¤رمز مقابله با استكبار و عوامل آنها وحدت مردم و مسئولين است مطلبي كه امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب هميشه بر آن تاكيد مي كردند و مي كنند.
2957---0919
¤به هنرمند پرآوازه و متعهد كشورمان آقاي عليرضا افتخاري بفرماييد همانگونه كه ايشان به ملت و كشورش افتخار مي كند ما مردم ايران هم به وجود اين انسان شريف افتخار مي كنيم تا چشم وطن فروشان بي غيرت كور شود.
6888---0913
¤آيا سهام عدالت به رزمندگان و بسيجيان تعلق نمي گيرد. پدرم رزمنده بسيجي است و در آژانس كار مي كند ولي تا به حال از دريافت سهام محروم بوده است از متوليان امر درخواست رسيدگي داريم.
2143---0935
¤از نويسنده مقاله عرفان كيهاني در صفحه 6 مورخ 26/7/89 تقدير و تشكر مي كنم. حركت مباركي است كه انشاءا بيشتر و جزئي تر و هشدارگونه ادامه داشته باشد و مسئولين امنيتي نيز با مروجين اينگونه انحرافات در بين نسل جوان شديدا برخورد نمايند.
عبدا
¤از دولت و مجلس درخواست مي شود قانون مشاغل سخت و زيان آور را در مورد شغل نگهباني (شب كار) كه بر روي قلب و اعصاب اثرگذار است اجرايي كنند.
2174---9091
¤از كيهان درخواست مي شود گزارشي از مسكن مهر شهرري تهيه كند با توجه به منزل استيجاري و واريز مبلغ چهار ميليون تومان به حساب مسكن مهر و با گذشت سه سال از آن تاريخ (واريزي) متاسفانه هيچ كاري صورت نگرفته است اگر قرار است زمان به همين منوال سپري شود حداقل پول ها را با سود آن برگردانند تا مستاجرين اقدام ديگري كنند.
ابراهيمي از شهرري
¤كشاورز اصفهاني هستم كه مدت 8 ماه تمام براي كشت پنبه زحمت كشيده ام حال كه نزديك برداشت شده اعلام مي كنند كه واردات پنبه آزاد شد. چرا با اين بي تدبيري ها حاصل زحمت هاي چندين ماهه ما كشاورزان را نابود مي كنند.
1725---3091
¤از عوامل ساخت برنامه «هشت روايت» بخاطر اينكه با اين برنامه حال و هواي دوران دفاع مقدس را زنده كرده اند و معنويت خاصي بوجود آورده اند تشكر مي كنيم.
5070---9091
¤در حال حاضر برنامه كلاسهاي بسياري از مدارس آموزش و پرورش بويژه مدارس پيش دانشگاهي به صورتي است كه به هنگام اذان ظهر دانش آموزان سر كلاس هستند. با توجه به توصيه و تاكيدات بزرگان دين درخصوص فضيلت اقامه نماز در اول وقت چرا برنامه درس مدارس را به گونه اي تنظيم نمي كنند كه امكان خواندن نماز در اول وقت براي دانش آموزان فراهم بشود.
رحماني
¤وقتي كه اصل برگه سهام عدالت را تحويل عده اي نداده اند تبليغ امكان عرضه آن در بورس چه فايده اي براي ما دارد. لطف كنند فعلا اصل برگه سهام را تحويل ما بدهند كه حداقل چيزي بعنوان سند در دست داشته باشيم.
1732---0913
¤ با توجه به ابلاغ وام روستايي متاسفانه بانكها در پرداخت آن تعلل مي كنند. اين تعلل باعث مي شود تا چند صباح ديگر كه فصل سرما و يخبندان است كار ساخت و ساز را حداقل 8-7 ماه به عقب بياندازد لذا از مسئولين امر تقاضا مي شود نسبت به حل موضوع در اسرع وقت اقدام نمايند.
ميرزكي از كجور نوشهر
¤ از بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و سردار باقرزاده به خاطر تدفين اجساد مطهر و گمنام شهيدان در اقصي نقاط كشور تشكر مي كنم كه با اين كار باعث پيوند بيشتر مردم بويژه جوانان با شهدا و گسترش فرهنگ جهاد و شهادت شده است.
حسين جوادي
¤ از مسئولان دانشگاه پيام نور خواهش مي كنم كه سري به دانشگاه واحد ايوانكي سمنان بزنند. در اين دانشگاه هيچ گونه امكانات بهداشتي، رفاهي و حتي نمازخانه وجود ندارد.
رحيمي
¤ از پليس و مسئولان امنيتي درخواست عاجزانه رسيدگي به مسايل اخلاقي در شهرك ناز فرديس كرج را دارم. در اين منطقه باندهاي موادمخدر آسايش را از خانواده ها سلب كرده است.
يكي از اهالي
¤ تعمير و پارك خودرو در پياده روهاي كرج به يك امر عادي و مشكل بزرگي تبديل شده است. نمونه روشن آن ميدان امام حسين(ع) و بلوار 7 تير به فاصله 05 متري از پايگاه راهنمايي و رانندگي همه روزه اتفاق مي افتد و هيچ برخوردي نيز صورت نمي گيرد چه از طريق راهنمايي و رانندگي و چه سد معبر شهرداري اين امر رفت و آمد مردم را واقعا از پياده رو غيرممكن كرده و مردم مجبورند از خيابان عبور كنند. درخواست مي شود مسئولين ذيربط اقدام نمايند.
8607---2091
¤ بارها در جرايد از دير رسيدن قبوض شهروندان اهوازي مطلب چاپ شده ولي مسئولين امر توجهي ننموده اند. براي نمونه قبض تلفن كه مهلت پرداخت آن 02/7/98 بوده ساعت 3 عصر 91/7/98 به دستم رسيده است. از مسئولين اين امر درخواست مي شود با توجه به تاكيد اسلام بر نظم و انضباط نسبت به اين بي نظمي ها حساسيت نشان داده و شهر ما را چون ديگر شهرها منضبط نمائيد.
فريدون كمالي
¤ از بلوار حصارك تا بلوار اشرفي اصفهاني ترافيك سنگين ديده مي شود و متاسفانه اين ترافيك ناشي از عدم حضور پليس براي جلوگيري از تخلفات برخي خودروها مي باشد.
يك پيام
¤ از شركت اتوبوسراني اهواز و حومه درخواست مي شود نسبت به خدمات دهي به مردم غيور مسير اهواز - ملاثاني - شيبان مساعدت فرماييد.
جمعي از اهالي مسير اهواز ملاثاني- شيبان
¤ بيمارستان رستم آباد در شهرستان رودبار در آينده نزديك افتتاح خواهد شد كه جاي تقدير و تشكر دارد ولي چرا علي رغم قول مسئولين امر خبري از جذب نيروهاي منطقه نيست.
4111---6093
¤ نهرهاي خزانه بخارايي هنوز جمع نشده است به نحوي كه بوي گنديدگي، مردم اين منطقه را آزار مي دهد. از شهرداري مي خواهيم كه قدري هم به بهداشت اين منطقه رسيدگي كند.
حسيني
¤ در خيابان هاي پارك پرديسان صندلي براي نشستن و استراحت وجود ندارد و اغلب سامانه هاي روشنايي آن خراب و سرويس هاي بهداشتي آن متناسب با اين پارك وسيع نيست.
يك پيام
¤ نزديك يك سال است كه معوقه پاداش پايان خدمتم را دريافت نكرده ام.
عبداللهي- بازنشسته لشكري
¤ قرار بود در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش از هركاري قيمت ها كنترل شود اما شواهد امر نشان مي دهد كه چنين كنترلي حتي در فروشگاه هاي دولتي وجود ندارد و يا خيلي ضعيف است.
زهرا درهمي
¤ چرا همزمان چند جايگاه CNG در جنوب تهران از جمله جايگاه نعمت آباد، خيابان ورزش و گل آذين تعطيل و ديگر جايگاه ها را با صف هاي طولاني مواجه كرده است.
اصغري
¤ اگر نويسندگان مجموعه فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني سوژه هاي خود را در بين آيات شريفه قرآن كريم انتخاب و مضمون فيلم ها را نيز با هدف و مقصود الهي طرح كنند يقيناً هم جامعه سعادتمند و سالمي خواهيم داشت و هم فيلمسازان از اجر عظيم دنيوي و اخروي بهره مند خواهند شد.
سليمان بلغار
¤ دو سال است كه به شدت پي گير آسفالت روستاي صيدگاه مرزن آباد چالوس هستم اما هنوز هيچ نتيجه اي نگرفته ام.
يك روستايي
¤ قرار بود براساس دستور اخير رئيس جمهور همه نيروهاي جديدالورود آتش نشاني بندراميرآباد رسمي شوند اما تاكنون اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
مصطفي مدافعي
¤مي خواستم به مسئولين قوه قضائيه بفرمائيد كه چرا خانم هاي محكوم و متهم را در دادگاه و يا روزنامه ها و رسانه هاي تصويري با چادر نشان مي دهيد. آيا اين زير سوال بردن چادر نيست كه يك فرد متهم و محكوم را با نماد زنان سالم و مومن نشان مي دهيد.
خانم آل اسحاق
¤ظرف يك سال گذشته قيمت كرايه اتوبوس در شهر كارگري ساوه از 52 تومان به 07تومان رسيده است. اين مسئله با توجه به اينكه فاصله ايستگاه ها در ساوه خيلي كمتر از تهران است اين قيمت براي چنين شهري با درآمد كم بسيار زياد مي باشد.
بيرامي
¤آشكارترين جرم سران فتنه با القاي تقلب، ناديده گرفتن رشد و شعور و بلوغ سياسي ملت ايران و اهانت به دست اندركاران انتخابات بود.
محمدي-تهران
¤پيشنهاد مي كنم راننده هاي خودرو هوگو وقتي احساس كردند كه ترمز ماشين بريده است بلافاصله درصدد خاموش كردن خودرو برآيند چرا كه در اينصورت احتمال شدت خطرات كاهش مي يابد.
لطفعلي لطيفي
¤به عنوان يك وظيفه شرعي و انقلابي از مسئولان شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران درخواست مي كنم كه اولا نام ميدان انقلاب را به طور كامل يعني «انقلاب اسلامي» بر روي تابلويي بسيار زيبا درج نمايند، ثانيا ميدان تازه تاسيس را با اضافه كردن يك نماد انقلابي و اسلامي تكميل نمايند.
عباس تازيان
¤از شهردار محترم منطقه 2درخواست مي شود بزرگراه آيت الله اشرفي اصفهاني، ابتداي جلال آل احمد (ضلع جنوبي) با توجه به پرتردد بودن اين منطقه نسبت به قرار دادن سطل زباله براي پرهيز از اين وضعيت كثيف اقدام نمائيد.
4283---2091
¤شب شهادت امام صادق(ع) در خيابان وليعصر(عج) و از مقابل مسجد بلال در حال گذر بودم كه قصد شركت در نماز جماعت كردم. اما هيچ صداي اذاني از آن پخش نمي شد وضوخانه آن بيشتر شبيه يك مخروبه بود. متاسفانه نماز جماعت هم در آن برگزار نشد. با توجه به عدم وجود مسجد ديگري در آن نزديكي جا دارد كه مسجد بلال از حالت نمادين خارج شده و به محل برگزاري نماز جماعت براي مومنين تبديل شود.
روح الله مهرياري
¤ از آقاي احمدي نژاد تقاضا مي كنم كه در مدت باقي مانده از دوره رياست جمهوري شان طرح دولت الكترونيك را تكميل كنند و براي كليه مغازه داران پايانه فروش قرار دهند تا عدالت اجتماعي در پرداخت ماليات ها محقق شود.
كاشاني
¤ مي خواستم از برگزاركنندگان اولين نمايشگاه ملي دفاع مقدس در شهر شهيد پرور و ولايت مدار اصفهان بويژه سپاه صاحب الزمان اصفهان تقدير و تشكر كنم.
يك هموطن
¤ از آيت الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه مي خواهيم كه هرچه سريع تر محاكمه سران فتنه را آغاز كنند تا حقوق مردم بيش از اين پايمال نشود.
ستاري-تهران
¤ مسير اتوبوس راني تجريش به پيچ شميران ساعت 6 تا 8 صبح واقعاً با مشكل ترافيك شديد روبه رو است. لطفاً يك فكري براي حل اين موضوع بكنيد.
يك كارمند
¤ تلويزيون براي آرامش خاطر خانواده هاست نه براي توليد اندوه و افسردگي كه امروز با پخش سريال هاي خيلي خشن و ناراحت كننده باعث ناراحتي مخاطبين مي شوند.
شمس علي بابايي
¤ از شهردار محترم تهران خواهش مي كنم كه پل جواديه را افتتاح كنند چرا كه قرار بود اول مهرماه اين پل به بهره برداري برسد ولي نمي دانم چرا هنوز راه اندازي نشده است.
احمدي
¤مسئله فاضلاب در شهرستان بندرانزلي، كوچه مسافري چندين سال است كه براي ساكنين مشكل آفرين شده است. چندين بار به سازمان آب شهرستان مراجعه كرديم اما به بهانه هاي مختلف از تعمير آن طفره رفته اند. با كوچكترين بارندگي تمام اين خيابان و خانه ها را آب فرا مي گيرد لذا خواهشمندم كه مسئولان ذي ربط رسيدگي كنند.
غ-ق-بندرانزلي
¤ چرا از خروج اين همه ارز به عنوان اعزام دانشجو به استراليا كه جزو تحريم كننده هاي كشور ما است جلوگيري نمي شود.
نخجواني
¤ از اعضاي شوراي اسلامي روستاي كهنك از توابع دزفول هستم. و از وزيرمحترم آموزش و پرورش خواهش مي كنم از ادغام دانش آموزان دختر و پسر دبستان اين روستا جلوگيري كند.
علي عسگري نسب
¤ پارك المهدي در ميدان آزادي به دليل كنده كاري هاي متعدد به يك خرابه تبديل شده است. لطفاً رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ امروز برخي از پزشكان به جاي خدمت به مردم با انگيزه كسب ثروت بيشتر كار مي كنند و در اين ميان گاهي دچار خطا هم مي شوند. از وزارت بهداشت انتظار مي رود كه در اين زمينه تدبيري را اتخاذ كند.
يك هموطن
¤ چرا كتاب خواص و لحظات تاريخ ساز در استان فارس توزيع نشده است؟
يك هموطن از فارس
¤ چرا به عوامل اصلي فتنه و ياران آن ها اجازه سخنراني در دانشگاه ها داده مي شود؟
كرد احمدي
¤ برخي خانم هاي سوار بر موتورها حجاب و پوشش نامناسبي دارند كه چهره زشتي به معابر و خيابان ها مي بخشد. از نيروي انتظامي خواهشمند است براي رفع اين مشكل فكر چاره اي شود.
يك هموطن
¤ از رياست محترم جمهوري درخواست داريم نسبت به حل مشكل ما كاركنان قراردادي فرمانداري پاكدشت كه از ابتداي سالجاري تاكنون از دريافت حقوق محروم هستيم، برسد.
پرسنل فرمانداري شهرستان پاكدشت

¤ تخفيفهايي كه دانشگاههاي آزاد اسلامي به خانواده هايي كه دو فرزند دانشجوي در حال تحصيل و به طور همزمان در يك يا دو دانشگاه آزاد اسلامي دارند مي دهد به هيچ وجه كافي نيست و جوابگوي مخارج سرسام آور تحصيلي و جبران هزينه هاي سنگين شهريه هاي آنها را نمي كند لذا شايسته است با نظر مسئولين محترم شهريه يكي از دو فرزند دانشجوي در حال تحصيل از يك خانواده، شامل بخشودگي شهريه شود.
محمود بليغيان اصفهان
¤ براي اينكه طرح هدفمند كردن يارانه ها به سلامتي اجرا بشود و براي دولت و مردم مشكلي پيش نيايد چند پيشنهاد دارم اولا در رابطه با حذف يارانه بنزين با احتياط كامل عمل كنند چون كوچكترين تغيير در قيمت بنزين روي قيمت كليه اجناس و خدمات اثر مي گذارد ثانياً در صورت امكان بجاي پرداخت پول نقد به شهروندان مايحتاج روزمره و اقلام خوراكي بدهند و بدين وسيله جلوي تورم را بگيرند.
بخت آور
¤ برادرم از روز شنبه تا دوشنبه 4 بار از كانادا با ما تماس گرفته كه هر 4 بار نيز پيغام «به علت بدهي تلفن مورد نظر قطع مي باشد» را شنيده است در صورتي كه تا به حال يكبار نشده كه ما بدهي داشته باشيم و تلفن ما قطع شده باشد. از مسئولين شركت مخابرات درخواست رسيدگي مي شود.
داوري نژاد
¤ از اقدام صدا و سيما در پخش مستندات عمليات هاي دفاع مقدس در هفته اي كه به همين عنوان هر ساله برگزار مي شود تقدير و تشكر مي شود.
مير نبي زاده
¤ از گفتگوي روزنامه كيهان با خانواده سرتيپ جانباز ابراهيم مهران داد، بسيار خوشحال شدم همسر ايشان كاري زينبي مي كنند.
4742---0917
¤ لطفاً در مورد وامهاي مهر رضا(ع) گزارشي تهيه كنيد. چرا مسئولين در اين مورد پاسخگو نيستند پس ما جوانهاي بيكار كه چشم اميد به اين وام داريم چه مدت بايد صبر كنيم.
7087---0916
¤ اين روزها مغازه هاي تلفن همراه فروشي در اصفهان مملو از مشتريان اغلب جواني است كه با بي قراري مي خواهند گوشي هاي تلفن همراه خود را با مدلهاي جديدتري عوض كنند و اين امر متأسفانه به صورت يك عادت غيرضروري و شايد از روي چشم و هم چشمي براي عده زيادي با تحميل هزينه هاي سنگين بر خانواده درآمده است كه بايد در اين مورد و رفع اين وسواس بي جا فرهنگ سازي شود.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ محل واريزي پول صندوق صدقات به علت سرقت توسط دزدان با آدامس خيلي كثيف است. لطفاً هنگام تخليه نظافت هم فراموش نشود و اقدامي نيز براي عدم امكان سرقت پيش بيني شود.
1381---0912
¤ قطار انقلاب روي ريل ولايت در حال حركت است كه فتنه گران از آن پياده شده اند.
8867---0911
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود كه ماموريت تحصيلي براي ادامه تحصيل فرهنگيان را فراهم نمايند.
5474---0918
¤ يك كارگر پيمانكاري هستم و 93 سال سن دارم. با اينكه ماهيانه 040 هزار تومان بيشتر حقوق ندارم با اين حال به دولت خدمتگزار و مسئولين اجرايي كشورم علاقمندم و دوستشان دارم چون مي بينم كه در طول اين چند سال همه جاي ميهن را متحول كرده اند.
1407---0916
¤ مسائل جاري كشور نبايد ما را از باني اصلي فتنه و فتنه گران غافل كند.غده سرطاني را بايد هرچه زودتر جراحي كرد و بدن را نجات داد.
2179---0916
¤ در منطقه گلچين بندرعباس انواع وسايل و تجهيزات ماهواره بصورت آشكار در داخل مغازه ها در ديد مردم قرار داده شده است بطوري كه هر تازه وارد براي مدتي شك مي كند اين منطقه جزء ايران باشد و فكر مي كند به خارج آمده است.
1783---0917
¤ از مسئولين شركت اتوبوسراني تقاضا داريم به منظور رفاه حال ساكنين محروم فاز 3 شهر بهارستان اصفهان به مانند فاز يك خط مستقيم اتوبوس داير بكنند.
2171---0913
¤ براي تهيه كيهان هر روز به شهرك غرب بلوار فرحزاد مي رفتم كه امروز باتعجب ديدم كه تمام شده است. سهميه كيهان اين منطقه كم شده يا خبر خاصي باعث فروش سريع آن شده است.
خانم فريار
¤ متاسفانه علي رغم هشدارهاي زياد، متوليان امور فرهنگي گويا توجهي نمي كنند كه هر سال در آغاز بازگشايي مدارس كيف و دفتر دانش آموزان مزين به عكس هاي مبتذل و فيلم هاي هاليوودي مي شود. شايسته است تدبيري انديشيده شود تا شاهد اين ناهنجاري ها نباشيم.
5077---0918
¤ پيشنهاد مي كنم از وضعيت قيمت و پخت نان در استان البرز گزارشي تهيه كنيد.
6750---0935
¤ چقدر خوبست حداقل به همان ميزاني كه به فوتبال پرداخته مي شود به مسائل ديگر جوانان از جمله آموزش احكام، اصول عقايد، فروع دين و قرآن هم پرداخته مي شد كه متاسفانه برخي از جوانان از حداقل سواد موارد فوق برخوردار نيستند.
3959---0911
¤ از توصيه عموپورنگ به خاطر توصيه هاي مفيد و سازنده به كودكان در مورد استفاده نكردن از فيلمها و كارتونهاي خشن و نامناسب تشكر مي كنم.
9426---0918
¤ صداوسيما در ايام جام جهاني براي مسابقه پيامك همراه اول تبليغات بسياري كرد و ميلياردها تومان سودآوري كرد اما مسابقه اي برگزار نشد و حق مردم پايمال شد. آيا اين وظيفه صداوسيما نيست تا با پيگيري نسبت به احقاق حقوق مردم كمك كند.
3729---0912
¤ لطفا از آخرين وضعيت نيروهاي شركتي در حال حاضر گزارشي تهيه كنيد بالاخره تكليف اين نيروها در آينده چه خواهد شد.
5721---0918
¤ علي رغم تاكيدات وزير محترم بهداشت در خصوص معرفي هرچه سريعتر مسئول براي دو بيمارستان شهرهاي دليجان و محلات متاسفانه بايد اطلاع بدهم هنوز اين دو مركز درماني بدون مسئول هستند و دستور همراه با تاكيدات وزير مربوطه اجرايي نشده است.
موسوي
¤ براي اينكه قدرت خريد مردم كشورمان بالا برود پيشنهاد مي شود طرح سهام عدالت شماره2 در 06قسط 02هزار توماني توسط مسئولين و با هدف پشتيباني از طرح هدفمند كردن يارانه ها به اجرا گذاشته شود.
گودرزي
¤ نظارت بر نمايندگان مجلس در اكثر كشورهاي داراي پارلمان وجود دارد و امري معمول است. چرا بايد در كشور جمهوري اسلامي فوريت چنين طرح مترقي توسط نمايندگان مجلس رد بشود و راي لازم را نياورد.
ايرج
¤ فارغ التحصيل رشته رياضي هستم. مي خواستم از قول بنده از مسئولين وزارت آموزش و پرورش سؤال كنيد با توجه به حذف دوره پيش دانشگاهي و جايگزيني كلاس چهارم آيا امكان شركت امثال ما ديپلمه هاي رياضي در آزمون رشته علوم انساني در دانشگاهها وجود دارد يا خير؟
8191---0937
¤ طبق اصل 92 قانون اساسي همه شهروندان بايد تحت پوشش بيمه باشند ولي بسياري از افراد جامعه مثل بنده بايد براي بيمه اختياري ماهيانه 07 هزار تومان هزينه بكنيم. چرا اين اصل قانون اساسي براي همه يكسان اجرا نمي شود و با تبعيض همراه است. در ضمن تكليف كساني كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه اي نيستند چه مي شود؟
بهمني
¤ شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي علي رغم ابلاغ ماده 8 در خصوص فروش خانه هاي سازماني از اجراي اين قانون امتناع مي كند. از مسئولين امر در وزارتخانه مربوطه در اين مورد تقاضاي رسيدگي داريم.
5941---0914
¤ جوانان كشور در انتظار وام ازدواج 5 ميليون توماني هستند. از شوراي محترم پول و اعتبار تقاضاي تشكيل جلسه و تصويب مصوبه در اين مورد را داريم.
4423---0911
¤ وقتي مقام رياست محترم جمهوري تاكيدات زيادي در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به جوانان تازه ازدواج كرده دارد چرا مسئولين بانكها در مقام اجرا تا مي توانند سنگ اندازي مي كنند. وقتي يك ضامن كارمند يا بازاري معتبر براي ضمانت قبول مسئوليت مي كند اصرار روي دو ضامن هيچ توجيهي ندارد.
7765---0935
¤ از ميان قسمت ها و سازمان هاي مختلفي كه زيرمجموعه شهرداري هستند فقط دفترچه بيمه تكميلي كاركنان سازمان فرهنگي- هنري به بهانه انحلال شركت شهر سالم جمع آوري شده است. چرا؟
9678---0912
¤ بعضي از طرحهاي مصوب دولت در خصوص عمران و آباداني استان بوشهر علي رغم گذشت مدت زمان طولاني از تصويب آنها اجرايي نشده اند. تقاضا داريم سفر دولت خدمتگزار به اين استان در اولويت قرار بگيرد تا براي اين طرحهاي عقب افتاده تدبيري انديشيده شود.
3243---0917
¤ دانشگاه آزاد در سال تحصيلي جديد شهريه واحدهاي درسي و همچنين پول بن غذا را سرسام آور افزايش داده است. چرا مسئولين آموزش عالي نظارت و كنترل روي فعاليت اين دانشگاه ندارند.
4770---0938
¤ مسئول محترم نظام وظيفه در مصاحبه اخير خويش اعلام كرد در حال حاضر براي دولت اين امكان وجود ندارد كه دانشجويان در حين تحصيل را به خدمت سربازي اعزام كند. اگر چنين است تقاضا داريم قانون كسر خدمت سربازي را براي سال آينده نيز تمديد كنند تا حقي از اين دانشجويان ضايع نشود.
خانواده يك دانشجو
¤ از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به تشكيل اتاق هاي فكر براي راهبرد جمهوري اسلامي در تقابل با قدرتهاي زورگوي جهاني و اجراي سياستهاي اسلام ناب محمدي(ص) اقدام نمايند.
2505---0912

 اعتراف (گفت و شنود)

گفت: اين روزها سران فتنه و سايت هاي ضدانقلاب حامي آنها بدجوري به اكبر پونز حمله مي كنند.
گفتم: چرا...؟! اينها كه تا چند روز پيش براي هم تشتك نوشابه مي پراندند؟!
گفت: براي اين كه اكبر پونز گفته در انتخابات تقلب نشده و اعتراف كرده كه تمام نظرسنجي ها هم نشان مي داد كه موسوي رأي نمياره.
گفتم: خب! حالا اكبر پونز در مقابل حمله سران فتنه و بقيه سايت هاي حامي آنها چي ميگه؟
گفت: اعلام كرده كه علاوه بر من، بهزاد نبوي، تاجزاده، رمضان زاده و ساير عوامل فتنه 88 هم اعتراف كرده بودند در انتخابات تقلب نشده، چرا فقط يقه مرا چسبيده ايد؟
گفتم: حيوونكي ها مثل اسب هاي درشكه حالا كه به سر بالايي رسيده اند و نمي كشند، يكديگر را گاز مي گيرند و به همديگر لگد مي زنند.
گفت: ولي سران فتنه و سايت جرس و... در برخورد با اكبر پونز احتياط مي كنند چون مي ترسند، خيلي چيزهاي ديگر را لو بدهد.
گفتم: كشيش يك كليسا در آمريكا كه متوجه شده بود، مستخدم كليسا سيگارهاي او را كش مي رود او را در جايگاه اعتراف نشاند و از او پرسيد؛ چه كسي سيگارهاي كشيش رو مي دزده؟ مستخدم گفت؛ صداي شما را نمي شنوم. و كشيش براي مچ گيري به او گفت حالا تو جاي من بنشين و خودش روي صندلي اعتراف نشست. مستخدم پرسيد، اين كدام كشيش است كه مرغ هاي همسايه را مي دزد؟! و كشيش گفت؛ راست ميگي! اصلاً صدا نمي آيد!

 احمدي نژاد در ديدار چاوز:ملت هاي مستقل با همبستگي و اقتدار مي توانند شرايط موجود جهاني را تغيير دهند

رئيس جمهور در ديدار همتاي ونزوئلايي خود بر افزايش قدرت تأثيرگذاري ملت ايران در منطقه به رغم فشارهاي نظام سلطه تأكيد كرد.
دكتر «محمود احمدي نژاد» ديروز در ديدار با «هوگو چاوز» رئيس جمهوري ونزوئلا با بيان اين كه نظام سلطه و امپرياليسم تمام امكانات خود را عليه ملت هاي مستقل بسيج كرده است گفت: ملت هاي مستقل با همبستگي و اقتدار مي توانند شرايط كنوني جهان را به نفع خود تغيير دهند.
رئيس جمهور در ادامه با قدرداني از مواضع حمايت آميز همتاي ونزوئلايي خود در خصوص موضوع تحريم ايران افزود: مواضع مترقي و برادرانه ونزوئلا در محكوميت تحريم قدرت هاي زورگو عليه ملت ايران نشان دهنده مناسبات عميق و مستحكم دو كشور است.
رئيس جمهور ونزوئلا نيز در اين ديدار با بيان اينكه ونزوئلا گسترش همكاري با ايران را به عنوان يك موضوع مقدس با جديت پيگيري مي كند گفت: دو كشور ظرفيت ها و فرصت هاي فراواني براي افزايش هر چه بيشتر روابط در همه زمينه ها دارند كه مي توان همه آنها را فعال كرد.
هوگو چاوز با اشاره به شرايط كنوني جهان گفت: كشورهاي مستقل از ظرفيت هاي مناسبي برخوردار هستند كه اگر اين ظرفيت ها را يكپارچه كنند قطعاً قدرت ما در مقابل امپرياليسم چندين برابر افزايش خواهد يافت.
رئيس جمهور ونزوئلا روابط ايران و ونزوئلا را برادرانه، مستحكم و قوي خواند و گفت: ونزوئلا تحت هر شرايطي در كنار ملت بزرگ ايران خواهد ايستاد.
رؤساي جمهور ايران و ونزوئلا در اين ديدار استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود را براي افزايش سطح روابط دوجانبه در بخش هاي مختلف مورد تأكيد قرار دادند.
هوگو چاوز ديروز درصدر هيئتي بلندپايه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن قرار گرفت.
چاوز ديروز بلافاصله در محل نهاد رياست جمهوري مورد استقبال رسمي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان قرار گرفت.
چاوز در اين سفر كه نهمين سفرش به ايران در دوران رياست جمهوري اش مي باشد ضمن ديدار با مقامات كشورمان در خصوص گسترش مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه اي و بين المللي به گفت وگو مي نشيند.
 گزارش خبري كيهان از نشست رم
اذعان غرب به نقش محوري ايران در حل بحران افغانستان

سرويس سياسي-
نشست بين المللي افغانستان كه با حضور نماينده كشورمان، در رم پايتخت ايتاليا برگزار شد، نمايندگان آمريكا و كشورهاي غربي اذعان كردند كه بدون كمك ايران ثبات و امنيت در افغانستان برقرار نخواهد شد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره گزارش داد: در بحبوحه تلاش هاي جديد براي پايان دادن به نه سال جنگ در افغانستان از جمله تلاش براي آوردن طالبان به مذاكرات صلح گروه تماس بين المللي نشستي را در رم برگزار كرد.
دولت افغانستان، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و ديگر بازيگران مهم از جمله ايران به منظور ارزيابي و بررسي پيشرفت ها در افغانستان در اين نشست شركت كردند. براساس اين گزارش، نمايندگاني كه در اين مذاكرات حضور داشتند گفتند ايران در بخشي از اين تلاش ها براي داشتن رويكردي جامع و حضور بازيگران بين المللي در اين مذاكرات درخصوص آينده افغانستان به اين نشست دعوت شد.
در همين رابطه، «ريچارد هالبروك» نماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان و پاكستان در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران اعلام كرد: از واشنگتن درخصوص حضور احتمالي ايران سوال شد و پاسخ داديم كه هيچ مشكلي با حضور ايران در اين مذاكرات نداريم.
وي گفت: ما به اين موضوع آگاهي داريم كه ايران در روند ايجاد صلح افغانستان داراي نقش است.
هالبروك افزود: كنفرانس رم نهمين كنفرانس درباره افغانستان است اما اولين بار است كه تهران بر سر ميز مذاكره حاضر مي شود.
وي با اشاره به اين كه موضوع افغانستان بسيار متفاوت از ديگر پرونده هاي بين المللي يا دوجانبه همانند پرونده هسته اي ايران است گفت: براي آمريكا ديدن فرستاده هاي ايران بر سر اين ميز هيچ مشكلي ايجاد نمي كند.بلكه حضور يك هيات ايراني به همراه فرستادگان ده كشور مسلمان و نمايندگان سازمان كنفرانس اسلامي نشان دهنده آن است كه در افغانستان هيچ برخوردي ميان تمدن ها نبوده اما اتحادي قوي عليه تهديدهاي مشترك است.
در همين زمينه «ماسيو لانوچي» نماينده ايتاليا در اين كنفرانس نيز در سخناني گفت: حضور ايران بسيار مهم است زيرا منافع مشترك بسيار زيادي با تهران داريم كه از ميان آنها مي توان به مشكل قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غيرقانوني اشاره كرد.
مايكل اشتاينو مسئول هماهنگي اين نشست و فرستاده ويژه آلمان در امور افغانستان هم با ابراز خرسندي از حضور نماينده ايران در اين نشست گفت ما بسيار تلاش كرده بوديم كه نماينده ايران براي افغانستان در اين نشست حضور داشته باشد چرا كه بر اين باوريم استقرار صلح در افغانستان بدون مشاركت ايران امكان پذير نخواهد بود.
«زلماي رسول»، وزير امور خارجه افغانستان نيز با اشاره به نقش كليدي ايران به عنوان همسايه افغانستان در ايجاد ثبات در كشورش گفت: بدون حمايت همسايگانمان، در دستيابي به موفقيت در مسائل مربوط به صلح و امنيت مشكل خواهيم داشت.
«محمدعلي قانع زاده» مديركل آسياي غربي وزارت امور خارجه كه به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران در اين مذاكرات حضور يافته بود، طي سخناني بر ضرورت راهكار منطقه اي حل و فصل بحران افغانستان تاكيد كرد.
وي گفت: ايران راهكار منطقه اي را مناسب ترين گزينه براي حل و فصل مسائل افغانستان مي داند.
وي همچنين با انتقاد از حضور نيروهاي خارجي در افغانستان بر واگذاري امور اين كشور به دولت و مردم افغانستان تاكيد كرد.

 مهمانپرست: ايران منتظر پاسخ اشتون به نامه جليلي است

سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان اعلام كرد كه هنوز پاسخ نامه جليلي را از اشتون دريافت نكرده ايم.
رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به پرسشي در مورد اين كه آيا كاترين اشتون پاسخ پرسش هايي را كه سعيد جليلي در نامه اي از وي پرسيده بود، داده است؟ گفت: در مورد بحث 1+5 و مذاكراتي كه مطرح شده همواره اعلام كرده ايم مذاكراتي هدفمند، عادلانه كه حقوق ملت ها را محترم بشمارد مورد تاييد ماست و مي تواند موثر باشد.
وي ادامه داد: تكرار مواضع بي نتيجه قبلي حاصلي نخواهد داشت و موثر نيست، رويكرد همكاري بايد جايگزين برخورد گروه هاي مختلفي باشد كه در رابطه با ايران طرف مذاكره قرار مي گيرند.
مهمانپرست اضافه كرد: هنوز پاسخي از جانب اشتون در مقابل نامه جليلي، دريافت نكرده ايم.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه در مورد وضعيت دو تبعه آلماني كه در ايران بازداشت شده اند گفت: اين دو تبعه آلماني دچار تخلف شده اند زيرا با ويزاي توريستي وارد كشور شده بودند اما اقدام به كار خبرنگاري كرده اند. موضوع رسيدگي به پرونده آن ها در دست مقامات قضايي است كه روال خود را طي مي كند، با صحبت هايي كه با مقامات آلماني انجام شد امكان دسترسي كنسولي براي اين دو نفر امروز فراهم شده است.
خبرنگار ديگري پرسيد مواردي كه احمدي نژاد براي انجام مذاكرات مطرح كرده است، آيا پيش شرط مذاكرات است يا اين كه مي شود در مورد آن ها در مذاكرات صحبت كرد؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه در مذاكره با 1+5 موضوع تبادل سوخت در حاشيه مطرح شود، آيا شما در مورد موضوع سوخت نيز در اين مذاكرات گفت وگو مي كنيد؟ كه سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان پاسخ داد: فضايي كه توسط رئيس جمهور و مقامات كشورمان ترسيم شد تا مذاكرات موثر و سودمند انجام شود، كاملا شفاف به اطلاع طرف مقابل رسيده است. اميدواريم با رويكرد همكاري مباحث دنبال شود و نتايج موثري داشته باشد.
دستيار ويژه وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: اين موضوع، بستگي به رويكرد همكاري و كنار گذاشتن مواضع تكراري قبلي و محترم شمردن حقوق ملت ها دارد.
او گفت: بحث تبادل سوخت اساسا موضوع جداگانه اي است كه با اعضاي گروه وين دنبال خواهد شد.
مهمان پرست در ادامه خاطرنشان كرد: در مورد مذاكرات با گروه وين نيز هنوز بحثي راجع به جزييات آن مطرح نشده است.
سفر حريري به تهران
سفر نخست وزير لبنان به ايران سوال ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد و سخنگوي وزارت خارجه در اين باره گفت: سفر سعد حريري نخست وزير لبنان به ايران در راستاي روابط خوب دو كشور و افزايش همكاري هاي دوجانبه در دستور كار قرار دارد و اميدواريم اين سفر طبق برنامه دنبال شود.
وي با بيان اينكه تاريخ دقيقي مشخص نشده است، خاطرنشان كرد: تا قبل از پايان سال جاري ميلادي اين سفر انجام خواهد شد.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي با ذكر اين نكته كه موارد زيادي براي توسعه همكاري ها وجود دارد كه در سفر بسيار مهم و موثر آقاي احمدي نژاد به لبنان مطرح شد و سندهاي مختلفي به امضا رسيد، اظهار داشت: فكر مي كنيم با اجرايي شدن اين سندها تحول بسيار جدي در روابط ما با لبنان ايجاد خواهد شد. موضوعات مختلف اقتصادي، همكاري هاي آموزشي و مسائل بهداشتي و مسائلي كه به نفع روابط دوجانبه است و براي وضعيت منطقه موثر خواهد بود در دستور كار قرار گرفته است.

 شبكه عنكبوت هنگ كرد (خبر ويژه)

استقبال تاريخي و باشكوه مردم و علماي قم از رهبر انقلاب، تمام بافته هاي 2 ماه اخير مافياي رسانه اي موسوم به «شبكه عنكبوت» را پنبه كرد.
اعضاي اين شبكه شامل رسانه هايي چون بالاترين، جرس، راديو فردا، بي بي سي، روزنت، كلمه، سحام نيوز، نوروز، راديو زمانه و... دهها رسانه همسو طي 2 ماه اخير تلاش مضاعفي را به كار بستند تا با جعل خبر و دروغ پردازي چنين القا كنند كه استقبال سردي در قم از رهبر انقلاب صورت خواهد گرفت. اما تمام اين بافته هاي عنكبوتي ديروز با امواج پردامنه محبت مردم و علما در قم از هم گسيخت به نحوي كه رسانه هاي ياد شده ديروز با وجود سپري شدن قريب 10ساعت از استقبال گرم مردم و علما، در سكوت مطلق فرو رفته و گويا «هنگ» كرده بودند. شبكه عنكبوت پس از آن هم ضمن كتمان حماسه ديروز قم، به برخي محورهاي سخنان رهبر انقلاب پرداختند و متعرض صحت و سقم 2 ماه ياوه گويي خود نشدند.
در اين ميان سايت هايي نظير «جرس» (ارگان خارجي فتنه گران از دفتر مديريت لندن)، كلمه (وابسته به موسوي و طيف مشاركت)، بالاترين (صهيونيستي) و چند شبكه همسو با پررويي تمام و به خيال اينكه مخاطب دو ماه دروغ پراكني آنها درباره پيش بيني «استقبال سرد» را فراموش كرده، به ترديدافكني از زاويه مخالف پرداختند به اين معنا كه با انتشار مقاله اي به قلم يك عضو باند مهدي هاشمي (فاضل ميبدي) به همراه تصوير استقبال مردم از رهبري تلاش كردند چنين القا كنند كه استقبال گرم مردم از مقتداي خود، خلاف سيره اميرمؤمنان است!
اين عضو باند مهدي هاشمي مي نويسد «روزي حضرت علي(ع) سوار بر مركب در حركت بود؛ يكي از ياران در حالي كه پياده بود امام را همراهي مي كرد حضرت چون كسي را در ركاب خود ديد فرمود برگرد چرا كه رفتن مثل تو با مثل من، فتنه براي حاكم و ذلت براي مؤمن است... پيامبر هم مي فرمايد بر دهان چاپلوسان و مداحان خاك بپاشيد.»
اين رويكرد منافقانه مثلث «جرس- كلمه- بالاترين» از چند جهت جالب توجه است. اولا هماهنگي اين حلقه 3گانه از حلقه نفاق جديد همراه موسوي گرفته تا لندن و تل آويو است. ثانيا نويسنده مقاله به همراه عناصري نظير كديور و احمد منتظري، عضو باند نفاق مهدي هاشمي است كه اصل حركت خود را ضربه به ولايت فقيه و رهبري- چه در زمان حضرت امام و چه پس از رحلت ايشان- قرار داده اند.
ثالثا جناب نويسنده در حالي تظاهر به طرفداري از سيره پيامبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) مي كند كه 10مهر 1387 در مصاحبه اي صريح با راديو فردا (ارگان رسمي سازمان سيا) برخلاف سيره صريح پيامبر و اميرمؤمنان- عليهماالسلام- سخن گفته و تصريح كرده بود «سياست بايد از مذهب جدا باشد. سياست ورزي يك امر كاملا عرفي است و به نظر من سياست ورزي امر شرعي نيست... اگر شما بخواهيد عقايد مذهبي را در مسائل سياسي دخالت دهيد ممكن است اين اعتقادات مورد باور ديگران نباشد.» انساني با اين نگرش طبيعتا نمي تواند به سيره سياسي پيامبرو اهل بيت استناد كند!
رابعا فاضل ميبدي همان عضو گروهك جعلي «مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم» است كه در گفت وگوي چندي پيش با راديو زمانه از گروهك انحرافي، استعمارساخته و ضداسلامي بهائيت دفاع كرد. او تصريح كرده بود «اگر برداشت ما از اسلام همان برداشت نص محور باشد، از اسلام در نمي آيد كه بهايي ها حقوق داشته باشند اما با برداشت حق محور و عدل محور از اسلام اين برداشت درست است.» كه بايد پرسيد آيا استناد اخير شما به كلمات اميرمؤمنان نص محور نيست؟!
اگر از سوابق اين همكار باند مهدي هاشمي و سوابق همكاري اش با گروهك هايي نظير نهضت آزادي بگذريم و بر گفته اخير او متمركز شويم درباره مغالطه شبكه نفاق جديد بايد يادآور شد كه استقبال مردم از مقتداي خود، مصداق سواره رفتن امام علي و پياده حركت كردن همراه او در يك سفر نيست. بلكه چون حلقه، نگين ولايت و رهبري را در آغوش كشيدن و قدرت نمايي هوشمندانه و به موقع در برابر دشمنان و منافقاني است كه القا كردند ميان مردم و رهبري شان فاصله افتاده است.
از سوي ديگر بايد يادآور شد كه مسئولان جمهوري اسلامي از جمله امام و رهبري در ميان مردم و با مردم و مانند مردم زيسته اند و اگر ضرورت هايي نظير استفاده از خودرو پيش آمده، به اعتبار جنايت هاي رذيلانه اي است كه متحدان فتنه گران و منافقان جديد در گروهك هاي قديمي تر نفاق (نظير گروهك تروريستي منافقين) ترتيب دادند و به حوادث سياه 6 تير (ترور آيت الله خامنه اي)، 7 تير (شهيد بهشتي و 72 يار همراه ايشان) و 8 شهريور (ترور شهيدان رجايي و باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير وقت) دست زدند. اين جنايتكاران البته در حوادث فتنه آلود سال گذشته و از جمله خباثت روز عاشورا و قبل از آن، در كنار فتنه گران لانه كرده در جرس و كلمه) ... به ايفاي نقش پرداختند.
حالا هم به اين منافقين جديد و قديم بايد كلام اميرمؤمنان را يادآور شد كه فرمود «]منافقين[ غرش كردند و جرقه زدند و با اين وجود فشل ماندند و ما غرش رعدآسا نمي كنيم مگر كه بباريم و نمي باريم مگر كه سيل جاري سازيم.» قم ديروز شاهد باران سيل آساي محبت مردم و علما بود كه آب به لانه منافقين گرفت و اگر زنجموره اي هم بلند است، حاصل آن لاف زني و اين پاسخ كوبنده ملت نستوه است.

 بيخود شلوغ نكنيد كله گنده هاي سبز مي گويند تقلب نشده (خبر ويژه)

در پي اعتراض محافل ضدانقلاب به اكبر گنجي، وي تحليل مجددي در رد ادعاي پيروزي ميرحسين موسوي در انتخابات سال 88 منتشر و به برخي فعالان تندروي جبهه اصلاحات استناد كرد. گنجي هفته گذشته ضمن تأييد بر اينكه، جنبش سبز قابل تعريف نيست، تصريح كرده بود طبق نظرسنجي هاي اصلاح طلبان هم آراي احمدي نژاد در سراسر كشور بيش از موسوي بوده است.
گنجي كه سال گذشته از سوي مهاجراني به عنوان يكي از 5 عضو اتاق فكر (!؟) جنبش سبز در خارج كشور معرفي شده بود، در پاسخ به اعتراض هاي مطرح شده نوشت: هويت سبز را نمي توان با مدعاي پيروزي موسوي در انتخابات برساخت. اين مدعا بلا دليل است. پيامد منفي چنان تلقي اين است كه هر كس اين باور را ندارد، «ناسبز» است بلكه حتي سبزهايي وجود دارند كه به صراحت تقلب در انتخابات را انكار مي كنند از جمله تاج زاده و رمضان زاده و بهزاد نبوي و خاتمي و مجمع محققين و مدرسين، و نمايندگان موسوي و كروبي در ديدار با رهبر.
وي آنگاه با فهرست كردن اظهارات گسترده افراد ياد شده در رد تقلب مي نويسد: تاج زاده در ويدئوي منتشره به صفايي فراهاني مي گويد «براي بنده كه تجربه انتخابات را دارم، مي دونم كه تقلب نشده. ممكنه يكي دو ميليون عقب جلو بشه ولي ما نتيجه انتخابات رو باختيم». او تجربه برگزاري انتخابات را دارد. تاج زاده يك زنداني سياسي شجاع است كه هر هفته بيانيه هاي سياسي جديد عليه زمامداران صادر مي كند. او از نزديك با ساز و كار انتخابات آشناست. اگر از نظر او موسوي در انتخابات پيروز شده بود، يك بار آن را با ذكر دلايل بيان مي كرد تا مدعاي پيروزي موسوي موجه شود. عبدالله رمضان زاده هم سخنگوي دولت خاتمي و قائم مقام جبهه مشاركت است و تقلب در انتخابات را انكار كرده و مي گويد «قبل از انتخابات هم گفتم هر وقت مشاركت مردم به حداكثر برسد، تقلب غيرممكن است و مشاركت در اين دوره هم بسيار بالا بود». رمضان زاده هم انسان شجاعي است كه از هيچ يك از آرمان و مدعيات اصلاح طلبان و سبزها دست بر نداشت.
گنجي هم چنين با استناد به بهزاد نبوي مي نويسد: سخنان بهزاد نبوي در كيفرخواست هم قابل توجه است. همه مي دانند او فرد بسيار شجاعي است. به مرخصي هم آمد و تاكنون مدعاي بيان شده از سوي خود را تكذيب نكرده است آنجا كه مي گويد « ما هيچ سندي دال بر وجود تقلب نداشته ايم اما من ] با اعلام اين موضوع[ به آقاي موسوي خيانت نمي كنم».
اين عنصر فراري همچنين با استناد به سخنان الويري و بهشتي (نمايندگان كروبي و موسوي) در حضور رهبرانقلاب تصريح كرد: نماينده موسوي هيچ دليلي مبني بر وقوع تقلب در انتخابات ارائه نمي كند، چه رسد به پيروزي موسوي. الويري هم از اشكالات و تخلفات گفته است.
وي آنگاه به ارزيابي « گروه تحليل نظرسنجي هاي سبزها» استناد كرد و نوشت: آقايان عباس عبدي، محسن گودرزي، حسين قاضيان و محمد فاضلي مسئول تحليل نظرسنجي ها از سوي سبزها بودند. نتيجه كار آنها همان است كه از سوي حسين قاضيان در سخنراني ونكوور بيان شد تحليل نظرسنجي هاي آنها هيچ دليلي دال بر پيروزي ميرحسين موسوي ندارد. بر مبناي تحليل آنها از نظرسنجي ها، در سراسر كشور، محمود احمدي نژاد با اندكي راي از موسوي پيش بود، اما در تهران موسوي از احمدي نژاد جلو افتاد. نتايج تحليل هاي اين گروه از دو جهت اهميت دارد. اولا: اينها متخصص نظرسنجي هستند. نتايج به دست آمده از نظرسنجي هاي آنها در انتخابات رياست جمهوري سال هاي 76 و 80 بهترين تاييد عملكرد آنان است. ثانياً: اين كار را رسماً براي ستاد آقاي موسوي و آقاي كروبي انجام مي دادند.
گنجي در پايان ضمن استنادهاي مشابه به اظهارات موسوي، كروبي و مجمع محققين نوشت: بقا و دوام سبز بودن به باور اين مدعا نيست كه موسوي پيروز انتخابات است. نمي توان ابتدا مدعي شد كه «سبز» همه نظرات و گرايش هاي مختلف و متفاوت را در برمي گيرد و چند دقيقه بعد به «شدت» اعتراض كرد كه چرا كسي گفته است كه مدعاي پيروزي موسوي در انتخابات رياست جمهوري بلادليل است و هويت سبزها براين اساس ساخته نمي شود. به نظر من حتي يك دليل هم براي پيروزي موسوي وجود نداشته و ندارد. اگر موسوي 20 ميليون و كروبي 7 ميليون راي آورده اند اين 27 ميليون نفر كجا هستند؟ چرا فقط در تهران نارضايتي بود و رژيم چگونه مي تواند آن 27 ميليون نفر را سركوب كند. اگر به ادعاي ما احمدي نژاد دست كم 13 ميليون راي آورده از كجا آورده؟ از كجا معلوم احمدي نژاد ديگري در پستو نباشد و به همين شيوه 8 سال سوار كار شود؟ چرا ميليون ها نفر به چنين فردي راي مي دهند؟ از اين پرسش ها نمي توان گريخت.

 ايران، گرانيگاه امنيت در خاورميانه و بزرگ ترين مشكل آمريكا و اسرائيل است (خبر ويژه)

مقامات ارشد آمريكا و رژيم صهيونيستي پس از ديدار مشترك در واشنگتن اذعان كردند «ايران بزرگ ترين مشكل ما در خاورميانه است».
جيمز استاينبرگ معاون وزير خارجه آمريكا و داني ايالون معاون وزير خارجه اسرائيل ديروز براساس روابط ملاقات هاي دو جانبه و استراتژيك آمريكا-اسرائيل (هر 6 ماه يكبار) با هم ملاقات كردند. در اين ملاقات عوزي آراد رئيس شوراي امنيت اسرائيل، عاموس گيلعاد رئيس دفتر سياسي-امنيتي وزارت دفاع و فرستادگان سرويس هاي امنيتي موساد و شاباك حضور داشتند و استاينبرگ هم به همراه مشاورانش شركت كرده بود. طرفين پس از ملاقات بيانيه مشتركي را منتشر كردند كه در آن آمده است: «ترديدي نيست كه ايران بزرگ ترين چالش و مشكلي است كه در خاورميانه، در برابر آمريكا و اسرائيل قرار دارد و از تعهدات بين المللي خود سرپيچي مي كند و به حمايت از گروه هاي تروريستي ادامه مي دهد. اين مايه نگراني ماست. ما همچنان از سياست دو مسيره مذاكره و تحريم حمايت مي كنيم و تعامل و فشار را براي تغيير محاسبات استراتژيك ايران ضروري مي دانيم».
اين بيانيه در حالي منتشر شده كه همزمان ريچارد هالبروك فرستاده ويژه اوباما در امور افغانستان و پاكستان در حاشيه نشست رم اذعان كرد: ما مي دانيم جمهوري اسلامي نقش مهمي را در امنيت افغانستان و بازگشت صلح به اين كشور برعهده دارد. ما به اين مهم واقف هستيم.
همزمان با اين اظهارات مقام هاي آمريكايي و صهيونيستي، روزنامه لس آنجلس تايمز در تحليلي نوشت: ايران گرانيگاه امنيت در منطقه خاورميانه است. ديدار اخير نوري مالكي نخست وزير عراق با فرمانده كل قواي ايران آيت الله خامنه اي و توصيه رهبري ايران به تشكيل سريع دولت در عراق، زايل كننده تصميمات دولت آمريكا براي ايجاد دولتي غربي در عراق است. اين سفر از نقش موثر ايران در عراق حكايت مي كند. آمريكا چه بخواهد و چه نخواهد ايران گرانيگاه امنيت در منطقه است.

 اگر تو ابوذري، لابد خانه ات در قيطريه هم «ربذه» است! (خبر ويژه)

اظهارات توهم آلود كروبي درباره «ابوذر» معرفي كردن خود باعث مبادله جملات مطايبه آميز و طنزآلود در فضاي اينترنت شد.
كروبي در ديدار شماري از عناصر زنجيره اي با زرنگي منحصر به فردي! تلاش كرده بود از سويي خود را همسو و هم وزن آيت الله هاشمي رفسنجاني جا زده و از سوي ديگر خود را نه شبيه طلحه و زبير بلكه ابوذر معرفي كند! او گفته بود مردم بايد قضاوت كنند كه من طلحه و زبيرم يا ابوذر.
كاربران سايت جهان نيوز زير اين خبر نظرات جالبي را ارائه كرده اند از جمله؛ «اگر تو ابوذري، حتماً نياوران و قيطريه ]محله مسكوني كروبي[ هم بيابان ربذه است... جناب آقاي كروبي! (يكي از ابوذران زمان!!!)، هنوز از اذهان مردم ايران موضعگيري اعتراضي شما نسبت به آقاي هاشمي رفسنجاني بدليل حمايتشان از كانديداتوري آقايان خاتمي و موسوي پاك نشده است!... آقاي كروبي! ابوذر كه بعد از پيامبر عليه علي شمشير نكشيد، كشيد؟... اول شما بگو علي شما كيست تا ببينيم برايش ابوذري كرده اي يا نه!... بيخود خودت را به هاشمي نچسبان... حالا آيت الله هاشمي را درست گفته ولي خودش رو اشتباه جا زده، بيشتر به طلحه مي خوره تا ابوذر... اي سردمدار نوابغ! گمان مي كنم به زودي جايزه نوبل هم بگيري... مردم قضاوت خودشون رو كردند آقاي رقيب آراي باطله! ابوذربا فقر زندگي كرد، تو چي؟ بيچاره ابوذر.»

 پايگاه اجتماعي و قدرت سياسي حزب الله به روايت شوراي روابط خارجي آمريكا (خبر ويژه)

ارگان شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي اعلام كرد: حزب الله، پرنفوذترين گروه اجتماعي و قدرتمندترين نيرو در لبنان است.
پايگاه اطلاع رساني اين شورا در گزارش خود نوشت: حزب الله همچنان قدرتمندترين نيرو در لبنان است. طي سال هاي اخير، اين گروه به ايران نزديك تر شده اما اشتباه است اگر سياستمداران غربي و عرب تصور كنند كه با زير سوال بردن هويت لبناني و عربي جنبش حزب الله، مي توانند پايگاه حمايتي و اجتماعي اين گروه را تضعيف كنند.
اين گزارش مي افزايد: دولت هاي لبناني در سنت تاريخي خود شيعيان را به حال خود رها كرده بودند و اين تا اوايل دهه 1980 ادامه داشت. آنها بايد چشم به دستان گروه هاي خيريه مي دوختند اما با تشكيل حزب الله، وضعيت دگرگون شد. پيش از حزب الله، خانواده هاي شيعه به فئودال ها و زمين داران سپرده شده بودند. در اين دوره امام موسي جنبش امل را بنا نهاد كه نخستين حزب سياسي شيعه در لبنان بود. پس از آن حزب الله لبنان بنيان نهاده شد و امروز قوي ترين گروه در لبنان است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14