(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 6  آبان 1389- شماره 19775

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نمي پرسيد كجا بوديم؟! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
دله دزد (گفت و شنود)
هيئت دولت به رياست معاون اول در قم تشكيل جلسه داد
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي: تركيه همه جا جانب ايران را مي گيرد
كلينتون : اميدوارم اشتون مذاكراتي عميق را با ايران آغاز كند
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس: ايران در مذاكرات هسته اي جدي است
ايران و بوليوي بانك مشترك تأسيس مي كنند
اكبر پونز: عبور موسوي از تظاهر به خط امام قابل تقدير است! (خبر ويژه)
ايران در عراق غريبه به حساب نمي آيد (خبر ويژه)
اطلاعات «بگرام» سرّي بماند پرونده ابوغريب و گوانتانامو بايگاني شود! (خبر ويژه)
زن دوم نتانياهو كابينه رژيم صهيونيستي را به هم ريخت (خبر ويژه)
تركيه ساز مخالف مي زند اما واشنگتن نمي تواند صداي خود را بلند كند (خبر ويژه)نمي پرسيد كجا بوديم؟! (يادداشت روز)

غرق شدن در خود نهايت ندارد. كساني هستند كه هميشه حواسشان جمع است و مدام محيط پيرامون و جايي را كه ايستاده اند رصد مي كنند. از اين دايم الذكرهاي هميشه هوشيار كه بگذريم، بسياري از مردم- كم يا بيش- گاه گداري در خود غرق مي شوند آن قدر كه از اطراف و موقعيتي كه قرار گرفته اند- مثلا وسط خيابان و بي خيال همه چيز- يا بيراهه هايي كه به جاي راه رفته اند غافل مي مانند. بعضي ها در اين حيص و بيص به خود مي آيند و از خود مي پرسند من اينجا چه مي كنم؟ من كه نبايد اينجا مي بودم. من كجا و اينجا كجا؟ يكي ممكن است زودتر به خود بيايد و محيط و موقعيت را يادآور شود و ديگري ديرتر. اما طايفه چهارمي هم هستند كه حافظه شان كمابيش پاك مي شود به نحوي كه اگر بپرسند «اينجا كجاست»، پيش يا پس از آن مي پرسند «من كي هستم؟ تو كي هستي؟» (چيزي شبيه ديالوگ طنز آقاي پورمخبر)! كساني هم هستند كه نوزاد- بخوانيد خود- را پرت مي كنند آسمان و... يادشان مي رود كه دوباره بگيرندش! اگر روزگاري در خود غرق شوند، چنان غوطه مي خورند و غواصي مي كنند كه... فاتحه! ناگهان بانگ برآمد كه خواجه مرد!
سخن از «ياد» است و «مروّت». سخن از آنهاست كه خود را جزو رجال مي شمارند. فراموشي، نامردي مي آورد. گاه انسان روحيه نامردي ندارد اما فراموشي، او را بي چشم و رو مي كند. درمان درد چنين كسي يادآوري است. و گاه يادآوري براي كساني، مانند «بارشك» ابري است كه وسط گرما در ميانه تابستان بگيرد و بگريزد، نباريده. به سرابي مي ماند كه براي لحظه اي چشم را بنوازد و ديگر هيچ! هيجاني است كه بيايد و بگذرد و باز جاي خود را به عادات جاگير شده در روح و جان انسان بدهد. مال دوستي، جاه طلبي، نخوت و تعصب كور، لجاجت يا شهوت بارگي از همه انواع آن؛ اينها آتش هاي افروخته اي در جان آدمي نيست كه مجال جولان به ياد حق و انصاف و مروت بدهد.
رسم جوانمردان اهل فتوت است كه مدام از خود بپرسند كجا ايستاده ام؟ اينجا كه ايستاده ام سزاوار است؟ كلام شريف صادق آل محمد (عليهم السلام) است آن هنگام كه از حضرتش پرسيدند مروت چيست؟ «لايراك الله حيث نهاك ولا يفقدك من حيث امرك. مروت اين است كه خداوند تو را آنجا كه نهي فرموده نبيند و از آنجا كه امر فرموده مفقود نيابد». گاه انسان مي داند و خلاف مروت، آنجا كه نبايد هست يا آنجا كه بايد نيست. و گاه نمي داند و به يادي تغيير موضع مي دهد. و سومي هم هست كه به يادش مي آورند، هيجاني در او پديد مي آيد اما باز در همان موضع و موقف «ناحق» و «ناسزا» و «اتهام» مي ايستد! اميرمؤمنان(ع) به دو سركرده -بازي خورده- معركه جمل فرمود «فارجعا ايها الشيخان عن رأيكما. برگرديد- شما دو پيرمرد!- از تصميم تان»، و كلام پيامبر(ص) را به زبير يادآور شد كه «علي را دوست داري؟! اما تو روزي با او مي جنگي درحالي كه شورشي و ستمگري». و اين كلام آن قدر بحق و تكان دهنده و يادآورنده بود كه جناب زبير فرياد زد «انالله و انااليه راجعون». يعني كه من مصيبت زده ام! اما تذكر حيات بخش علي بن ابيطالب(ع)، گويا پتك بر آهن سرد بود. اگر آن هشدارها شنيده و به جان خريده مي شد امام مجبور نبود بر سر جنازه برخي شورشيان جمل گريه كند و درباره ماهيت ماجرا بگويد «ناشنوا باد گوشي كه نصيحت رسا را نشنود! و چگونه از صداي آهسته متأثر شود كسي كه فرياد بلند، گوش او را كر ساخته است؟! بر جاي و استوار باد دلي كه هرگز از ترس و ياد خدا جدا نشد. هيچ زماني سپري نشد جز اينكه ]همواره[ منتظر عواقب خيانت شما بودم و آثار فريب خوردگي را در سيماي شما بافراست دريافته بودم. لباس دين شما را بر من مي پوشاند و صدق نيت و باطنم، مرا بر حقيقت شما بصير و بينا مي كرد» (خطبه 4 نهج البلاغه).
فتنه هايي كه در سال هاي 60-58، 65-64، 74-73، 79-78 و سرانجام 88 امكان حلول و بازتوليد يافتند، اگر به دقت نگريسته شود خللي بود كه در «بصيرت» يا «مروت» برخي دوستان انقلاب افتاده بود، دوست نمايان كه بماند. اگر مروت باشد، اشتباه كرده ها و راه به خطا برده ها، پس از آن كه متذكر شدند، باز مي گردند و جبران مي كنند. اما اگر مروت غارت شده بود، يادآوري ها هم راه به جايي نمي برد و مي شود قصه جمل و «ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر»؛ زخم خيانت است كه بالاخره سر باز مي كند و «خوب نما»ها و ظاهرالصلاح ها هيزم فتنه مي شوند تا تشخيص جبهه حق و باطل دشوار گردد. يعني عبرت هاي سيدكاظم شريعتمداري و بني صدر و منتظري كافي نبود براي ترس از «غرق شدن در خويش» كه جماعتي پس از رحلت حضرت امام و به ويژه در دهه هفتاد پاي در راه غفلت و غرقه گذاشتند؟ چرا بايد فتنه 78 دوباره در سال 88 بازسازي مي شد؟
اگر رهبر فرزانه انقلاب از سال 69 بحث رخنه جويي و شبيخون فرهنگي دشمن را پيش كشيدند و سال هاي 79-78 هشدار دادند كه دشمن پايگاه مطبوعاتي در كشور زده و دنبال اجراي مدل فروپاشي شوروي است، يكي با مختصات آقاي خاتمي سال 83 بود كه علنا هشدار داد «صداي دشمن از اردوگاه اصلاحات به گوش مي رسد». نه، سخت نمي گيريم. قرار نبوده و نيست كه همه بينش نافذ ولايت و رهبري را داشته باشند. اما آيا نبايد از خاتمي سال 88 و 89 پرسيد كه چگونه پشت پا به باور با صداي بلند گفته خود زدي و وسط همان اردوگاه ماندي بي آن كه ذره اي اصلاح و پالايش در اين اردوگاه شده باشد؟ آن روز كه كساني ضمن شعار «عبور از خاتمي» گفتند بايد از قانون اساسي هم عبور كرد، همين آقاي خاتمي بود كه گفت عبور از قانون اساسي خيانت است. يعني اگر كساني از خاتمي عبور كردند، عبور آنان از قانون اساسي خيانت مي شود اما اگر جماعتي با بلوا و آشوب، از امام و اسلام و ولايت فقيه و استقلال و جمهوريت- تمام مباني قانون اساسي- عبور كردند، همان خيانت تبديل به خدمت و خيرخواهي و اصلاح طلبي مي شود؟!
مگر نه اينكه تيرماه سال 78 در بحبوحه آشوب هاي خياباني، نخست وزير رژيم اشغالگر صهيونيست گفت «من جزء به جزء بحران در ايران را توسط موساد دنبال مي كنم، اين قضيه معادلات صلح خاورميانه را به نفع ما تغيير مي دهد» و مگر در حوادث سال گذشته شيمون پرز تصريح نكرد «اپوزيسيون سبز به نيابت از ما با رژيم اسلامي مي جنگند» يا به قول نتانياهو «جنبش سبز بزرگ ترين سرمايه اسرائيل است»؟! دو حال بيشتر ندارد؛ يا مدعيان خط امام در اردوگاه اصلاحات اعم از مجمع روحانيون و مشاركت و مجاهدين و كارگزاران و اعتماد ملي و...، از اين مواضع علني فراوان باخبرند- بعضاً باخبر و هماهنگند- كه قطعاً خائنند و يا آن قدر در خود غرق و مشغولند كه از شنيدن حقايق و ديدن جايي كه ايستاده اند، غافلند. خب! نهايت اين غرق شدن كجاست و اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟
زماني- اواخر اسفند 1379- آقاي مجيد انصاري به خبرنگاران گفته بود «رئيس جمهور (خاتمي) هم از خواندن خاطرات آيت الله منتظري خشمگين شد. اين بي انصافي ها و تهمت هاي ادعا شده نشانه شجاعت نيست». 9 سال بعد آيا مي شد خاتمي را جايي جز حول و حوش رويكرد منتظري و باند مهدي هاشمي جست؟ راستي امروز آقاي انصاري كجاست كه فرزند آقاي منتظري با گستاخي، مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) را به جعل نامه به جاي امام خميني(ره) متهم مي كند اما بسياري از همين مدعيان خط امام- از موسوي و كروبي تا مجمعي ها و مجاهديني ها- لام تا كام زبان باز نمي كنند؟ و چه بگويند حال آن كه اغلب آنها خود در جبهه معارضه با مباني خط امام ايستاده اند؟ چاقو چگونه دسته خود را ببرد؟
اگر روزگاري گري سيك مي گفت «عملكرد رهبري ايران نشان داده كه بسيار زيرك و رقيب خطرناكي براي آمريكاست كه نبايد دست كم گرفته شود»، باز همو بود كه چند سال بعد (4 تير 1379) در مصاحبه با خبرنگاران آمريكايي اعلام كرد «من در ايران روشنفكراني را ديدم كه اشارات ما را دنبال مي كنند. آنها شش لولي بالا برده اند تا هر كس و هرچه را با ما ناسازگار است هدف قرار دهند، مثلا ولايت فقيه را كه تكنولوژي برتر ما را در اراده خود دفن كرد». اگر كنت تيمرمن در طرح 19 صفحه اي خود كه سال 80 منتشر شد تصريح كرده بود «اصل جمهوري اسلامي، منافع آمريكا را تهديد مي كند. پس بايد در تغيير ماهيت و جوهره آن كوشيد كه نتيجه اين تغيير ماهيت با سرنگوني يكي است»، روايت ديگري از گزارش يك سال پيشتر شوراي روابط خارجي آمريكا بود كه تصريح كرده بود «بايد روي جريان سكولار متظاهر به دين در ايران براي فروپاشي اقتدار جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه سرمايه گذاري كنيم». و اگر در سي ام دي 78 نامه نوري زاده- جاسوس بدنام لانه جاسوسي و مرتبط با حزب خلق مسلمان و سيدكاظم شريعتمداري- به احمد منتظري منتشر مي شد كه «لطف كنيد مطالب و بيانيه هاي حضرت آيت الله را خودتان يا اخوي (سعيد) سريعاً به دستم برسانيد تا در رسانه هاي خارجي انعكاس پيدا كند»، حالا در سال 88 همان چهره بدنام، هواخواه دو آتشه شجاعاني! چون موسوي و كروبي و خاتمي مي شد. يعني او توبه كرده بود يا دوستان سابق انقلاب يكجا با باور و اعتقاداتشان دزديده شده بودند؟
براستي يكي مثل موسوي احساس تحقير نمي كند وقتي مي شنود كسي با مختصات اكبر گنجي كه به واسطه حلقه معتمدان فتنه سبز در لندن، ابوذر سبزها و يكي از 5 عضو اتاق فكر جنبش سبز در خارج معرفي مي شود - در كنار انكار امام زمان عج- با گستاخي مي گويد «موسوي فتيله دفاع از آيت الله خميني را پايين كشيده چون مي داند كه دفاع از خميني باعث فرار جمع زيادي از دلبستگان جنبش مي شود»؟! يعني مي شود جماعتي همزمان، ابوذر و وليد يا مالك اشتر و عمروعاص باشند؟ مي شود همزمان خط امامي ضد خط امامي يا انقلابي ضد انقلاب (تز و آنتي تز انقلاب) بود؟ مي شود مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي بود و همزمان به روي جمهوريت و اسلاميت و ولايت و تماميت قانون شمشير كشيد؟ تا كجا مي توان به اين مسلك شترمرغي ادامه داد؟
آيا در ميان اين جماعت، خردمند و آزاده اي نيست كه بگويد رفقا ما كجا بوديم و حالا كجا و با چه كساني همسايه و همسفر شده ايم؟! يكي نيست سوره مائده را بگشايد و يادآور شود كه «اي كساني كه ايمان آورده ايد، يهود و نصارا را به دوستي نگيريد... هر كس با آنها دوستي كند از آنهاست. خدا گروه ستمكار را هدايت نمي كند. پس بيني گروهي را كه قلب هايشان بيمار است و به سوي دشمنان مي شتابند، مي گويند مي ترسيم كه مصيبتي به ما برسد. چه بسا باشد كه خداوند براي مسلمين فتح يا امر ديگري را پيش آورد و اين گروه منافق از آنچه- از نفاق- پنهان كرده اند پشيمان شوند... اي كساني كه ايمان آورده ايد هركس از شما از دين خويش برگردد، بزودي خداوند قومي را مي آورد كه آنان را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند، بر مؤمنان فروتن و در قبال كافران سخت گير و نفوذ ناپذيرند، در راه خدا مجاهدت مي كنند و از سرزنش ملامت كنندگان نمي هراسند...» (آيات 51 تا 54).
بار امانت و مجاهدت بر زمين نمي ماند. من و تو و سومي نشديم، گروهي ديگر. در اتوبان حق بسياري راه پيمودند و به فلاح و رستگاري رسيدند. مهم اين است كه در اين اتوبان پر ازدحام بلكه جبهه بزرگ حق و باطل، ما در اين ميانه «ميدان» را بلكه «خود» را گم نكرده باشيم، يا اگر به ما حقيقت را شنواندند و نماياندند، كور و كر نمانيم، كه آنجا بايد گفت «فذالك ميت الاحياء. اين مرده اي است ميان زندگان».
هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق
بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
اسلام منهاي روحانيت به مثابه دانشگاه بدون استاد و كتاب است كه ثمره اي جز جهل و عدم توسعه علمي ندارد.
سليمان بلغار
¤ امسال عوامل فتنه در ميان كشاورزان شايعه كرده بودند كه دولت به خاطر تشديد تحريم ها قادر به خريد و پرداخت به موقع پول محصولات گندم نيست اما به حول و قوه الهي چنين اتفاقي نيفتاد و دولت مثل هميشه موفق شد به موقع اقدام به خريد و پرداخت پول گندم كشاورزان بكند.
حيدري- قروه كردستان
¤ شنيدم كه حزب منحله مشاركت در نامه اي به آقاي هاشمي خواستار تشكيل كميته حقيقت ياب درباره دهمين انتخابات رياست جمهوري شده است. اين در حالي است كه پس از آن اتفاقات،رهبر معظم انقلاب طي دستوري به شوراي نگهبان شرايط را براي بررسي مسئله فراهم نمودند، اما خود آنها حاضر به پيگيري مسئله نشدند.
حسين موسوي
¤ تغيير ساعت كار ادارات نه تنها به كاهش ترافيك منجر نشده، بلكه حجم ترافيك در صبح افزايش يافته است. لطفا تجديدنظر شود.
اميد روحاني
¤ از روزنامه كيهان انتظار مي رود كه در يك ويژه نامه جامع به بازگويي ابعاد گوناگون سفر رهبر انقلاب به قم بپردازد.
عليرضا نژاد از اهواز
¤ از همه پاسداران سپاه ولي امر كه در مدت حضور آقا در قم با مردم به خوبي برخورد كردند تشكر مي كنم.
سيدعلي ساجدي
¤ در جريان تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مراغه، بنده با رتبه خوب برگزيده نشده ام اما فردي با رتبه پايين انتخاب شده است. از مديريت اين دانشگاه تقاضاي رسيدگي و پاسخگويي مي شود.
بهرام طهمورثي
¤ امكان تغيير محل تحصيل دانشجويان به شهر محل سكونت والدينشان آنقدر با دست انداز و مانع مواجه است كه تقريبا غيرممكن مي نمايد. از وزارت علوم خواهشمند است اين دستورالعمل با تسهيلات بيشتري ابلاغ شود.
محمدزاده
¤به رغم بخشنامه آموزش عالي به كليه دانشگاهها مبني بر ادامه تحصيل دانشجويان دختر در نزديكترين دانشگاه محل زندگي شان به عنوان دانشجوي ميهمان، از پذيرفتن دخترم و جمع ديگري از دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد تهران به عنوان ميهمان خودداري مي شود.
احمدي
¤ رئيس ستاد بسيج اقتصادي اخيرا اعلام كرده كه قيمت 10 قلم كالاهاي اساسي تا سال آينده ساماندهي خواهد شد، در ميان 10قلم كالاي ياد شده نوشابه و انواع كالاهاي دخاني به عنوان كالاهاي اساسي ديده مي شود. مي خواستم بدانم از چه زماني اين دو كالاي مصرفي و مضر براي سلامتي مردم كالاي اساسي كشور شده است.
يك شهروند
¤ با توجه به قرار داشتن وضع هواي تهران در شرايط اضطراري، چرا با خودروهاي تك سرنشين برخورد نمي شود؟
نادري
¤ اين روزها كرايه حمل و نقل بالا رفته است. مگر قرار نبود در اين خصوص با توجه به اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها نظارت بيشتر و دقيق تر شود.
كشاني
¤ معاون وزير مسكن درباره وام بافت هاي فرسوده گفت كه از ابتداي مهر پرداخت مي شود، اما با مراجعه به بانكهاي مربوطه هيچ وامي داده نشد. لطفا رسيدگي شود.
اعظم كاسبي از سنندج
¤ چرا قيمت روغن نباتي كالابرگي تا اين حد افزايش يافته است. از مسئولان وزارت بازرگاني تقاضاي پاسخگويي داريم .
فواد كاسب از تهران
¤ برخلاف دستور رئيس جمهور و تاكيد چندباره وزير آموزش و پرورش، مناطق آموزش و پرورش نيروهاي پيش دبستاني خود را همچنان به صورت شركتي اداره مي كنند و حق الزحمه آنها نيز سليقه اي تعيين مي شود. لطفا رسيدگي شود.
جهاني از تهران
¤ در منطقه 14تهران، كمبود آموزگار با استفاده دوشيفتي از معلمان از سوي آموزش و پرورش جبران شده است. اما با توجه به تدريس هر روزه آموزگاران، اين روش باعث خستگي آنها شده و بر كيفيت تحصيل تاثير منفي مي گذارد. از وزارت آموزش و پرورش درخواست تجديدنظر در اجراي اين روش مي شود.
يك پيام
¤ براي ثبت نام در كودكستان حدود 150هزار تومان دريافت مي شود. اين در حالي است كه بسياري از مردم توان پرداخت چنين هزينه هايي را ندارند. لطفا تجديدنظر شود.
لقمان نظيري از رباط كريم
¤ جواب آزمون جامع فني و حرفه اي قرار بود كه 15مهر اعلام شود، اما هنوز اعلام نشده است. از سازمان سنجش تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك داوطلب
¤ دو سالي است كه در شهرستان چالوس احشام مردم سرقت مي شود. از مسئولان انتظامي و امنيتي درخواست رسيدگي به اين مسئله مي شود.
سام از چالوس
¤ چرا شهرداري هيچ اقدامي براي جمع آوري دستفروشان در ايستگاهها و قطارهاي مترو نمي كند؟
روناك ايوبيان كاظمي از تهران
¤ هزينه هاي دندانپزشكي بسيار سنگين است و در اين مراكز دفترچه بيمه نيز پذيرفته نمي شود. اين هزينه ها براي كارگران و كارمندان قابل پرداخت نيست. اميد است كه مسئولان وزارت بهداشت فكري به حال اين مسئله نمايند.
كژال اميني از اراك
¤ از مسئولان امر خواهشمند است كه مزاياي مربوط به مناطق محروم سالهاي 86 و 87 كاركنان راه آهن پرداخت شود.
زويا امامي از تبريز
¤ چرا شهرداري تهران نسبت به پاكيزگي پايانه هاي اتوبوسراني و تاكسيراني بي توجه است و هيچ اقدامي براي گسترش فضاي سبز و گلكاري در آنها انجام نمي دهد؟
سهيلا گزاني
¤ در بيشتر جايگاه هاي گازرساني، يك يا چند پمپ غيرفعال هستند. همين مسئله سبب به وجود آمدن صف هاي طولاني در مقابل اين جايگاهها مي شود. اميد است مسئولان مربوطه براي رفع اين مشكل اقدام نمايند.
علي بيگلي

 دله دزد (گفت و شنود)

گفت: سايت كلمه وابسته به موسوي نوشته است «اعترافات تلويزيوني» نشانه عقب ماندگي سياسي است.
گفتم: خب! راست گفته، چون اگر عوامل فتنه عقب مانده سياسي نبودند فريب سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه را نمي خوردند و دست به وطن فروشي و خيانت نمي زدند كه بعد مجبور به اعتراف و عذرخواهي از ملت شوند.
گفت: منظورش اين است كه نظام عقب مانده سياسي است نه مجرماني كه به جنايت خود اعتراف كرده اند! و دليل آورده كه اگر اعتراف دستگيرشدگان كار خوبي است چرا كساني كه در آمريكا و اروپا به جرم مخالفت با آن دولت ها دستگير مي شوند، اعتراف تلويزيوني نمي كنند!
گفتم: خب! براي اين كه آنها به خاطر روحيه حق طلبي با رژيم هاي سفاك و خونخوار درافتاده اند و مانند عوامل و سران فتنه از بيگانگان پول نگرفته و به وطن خود خيانت نكرده اند كه به آن اعتراف كنند.
گفت: احتمالاً بهاءالله مهاجراني بعد از خوردن «شير خر»، مغز آن حيوان را به خورد سران فتنه داده است كه مسئله به اين سادگي را درك نمي كنند.
گفتم: چه عرض كنم؟! قاضي به يك دله دزد سابقه دار گفت؛ خجالت نمي كشي كه تا به حال چند بار به خاطر دزدي در دادگاه حاضر شده اي؟ و آقا دزده گفت؛ شما بايد خجالت بكشيد كه هر روز در اين دادگاه حضور داريد!

 در نهمين روز از سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم
هيئت دولت به رياست معاون اول در قم تشكيل جلسه داد

در نهمين روز از سفر رهبر معظم انقلاب به قم جلسه هيئت دولت به رياست معاون اول رئيس جمهور، براي رسيدگي به مشكلات استان برگزار شد.
به گزارش فارس در اين جلسه كه ديروز صبح برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب و دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس و نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني در پايان جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: معاون اول رئيس جمهور در اين جلسه مجموع اعتباراتي كه براي استان قم تخصيص داده شد را 1100 ميليارد تومان اعلام كرد.
وي تاكيد كرد: با تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه شاهد تحول گسترده اي در استان خواهيم بود.
اعضاي هيئت دولت پس از پايان جلسه خود در استانداري قم به ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامي رفتند.
 وزارت خارجه رژيم صهيونيستي: تركيه همه جا جانب ايران را مي گيرد

سرويس سياسي-
منابع صهيونيستي با اشاره به شروط تركيه براي استقرار سامانه ضد موشكي ناتو در خاك اين كشور اعلام كردند كه اين موضوع گام ديگري در نزديكي آنكارا به تهران و دوري از تل آويو رقم زده است.
سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي(همدمي) در اين باره نوشت: شرايطي كه تركيه براي موافقت با استقرار سامانه ضد موشكي ايالات متحده در خاك آن كشور قائل گرديده، عملا به هدف آن است كه اطلاعات مربوط به شليك موشك از داخل خاك ايران به سوي اسرائيل، به آگاهي مقامات اين كشور نرسد.
براساس اين گزارش، آگاهان سياسي معتقدند اين يك مرحله ديگر از به سردي گرائيدن روابط تركيه با اسرائيل است و گام ديگري در راه نزديك شدن دولت آنكارا به تهران مي باشد.
همدمي افزود: دولت «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه در اين هفته اعلام كرد كه نام جمهوري اسلامي ايران را از فهرست خطراتي كه تركيه را تهديد مي كند مي زدايد. همچنين نام سوريه كه تا چندي پيش از جانب ايالات متحده «عضو محور شرارت» محسوب مي شد، از اين فهرست حذف شده است.
براساس اين گزارش در برخي گزارش ها گفته شده كه ايالات متحده، به دنبال فشار تركيه، حتي موافقت كرده كه نام ايران به عنوان كشوري كه هدف استقرار اين سامانه است آورده نشود. اكنون مدتي است كه تركيه همكاري هاي امنيتي و اطلاعاتي با اسرائيل را تقريبا به صفر رسانده است.

 كلينتون : اميدوارم اشتون مذاكراتي عميق را با ايران آغاز كند

سرويس سياسي-
وزير امور خارجه آمريكا ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات ميان گروه 1+5 و ايران به طور جدي از سر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاري رويترز، هيلاري كلينتون پس از ديدار با همتاي اتريشي خود در جمع خبرنگاران با تكرار اتهامات گذشته كشورش عليه فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: ما با راكتور آن ها در بوشهر مشكلي نداريم، بلكه با تأسيساتي مشكل داريم كه در جاهايي مثل نطنز و قم - و ساير جاهايي كه ما معتقديم در آن جا برنامه تسليحاتي جريان دارد- قرار دارند.
وي در ادامه ادعاهاي خود گفت: برخي روزنامه ها و خبرگزاري ها از اين كه ايرانيان در حال راه اندازي راكتورشان هستند ابراز شگفتي كردند. مشكل ما اين نيست. آن ها حق داشتن انرژي هسته اي صلح آميز را دارند، اما حق داشتن تسليحات هسته اي را ندارند.
كلينتون همچنين تأكيد كرد: كار روسيه بر روي راكتور آب سبك بوشهر از مناقشه طولاني مدت جامعه بين المللي با ايران در زمينه اهداف هسته اي اش جداست.
وزير امور خارجه آمريكا گفت: آن چه ايران در حال انجام دادن آن است، راه اندازي راكتوري است كه بر اساس آن چه ما مي دانيم و آن چه روس ها كه سال هاست براي ساخت اين راكتور با ايران همكاري كرده اند به ما اطلاع داده اند، منحصراً براي مقاصد صلح آميز است.
اظهارات كلينتون درباره عدم حساسيت كاخ سفيد بر راه اندازي نيروگاه بوشهر در حالي مطرح شد كه مقامات آمريكايي طي سال هاي گذشته همواره با طرح ادعاهايي پيرامون فعاليت هاي آينده اين نيروگاه خواستار تحريم آن در قطعنامه هاي شوراي امنيت بودند كه با مخالفت جدي روسيه مواجه مي شدند.
كلينتون در بخش ديگري از اظهاراتش تأكيد كرد: واشنگتن اميدوار است كه ايران مذاكرات با گروه 1+5 (پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متشكل از آمريكا، انگليس، روسيه، چين و فرانسه به علاوه آلمان) را از سر بگيرد.
وي در ادامه افزود: كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپابتواند به زودي «مذاكرات عميقي را با ايران درباره برنامه هسته اي اش» به نمايندگي از 1+5 آغاز كند.
خبرگزاري شينهوا در اين باره گزارش داد: اظهارات كلينتون نشان دهنده اين است كه واشنگتن آماده است تا حدودي حق ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را به رسميت بشناسد.
در همين رابطه، يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي هم در جريان سفر به مسكو بر اهميت تداوم گفت وگوها بين ايران و شش كشور عضو گروه 1+5 تأكيد كرد.
وي همچنين درباره نيروگاه بوشهر گفت: اين نيروگاه كه سوخت گذاري آن روز سه شنبه آغاز شد تحت ضمانت هاي آژانس قرار دارد و علاوه بر آن مواد هسته اي كه ايران از آن استفاده كرده است نيز تحت توافقنامه پادماني قرار دارد.
آمانو افزود: مقدمه چيني ها و فعاليت هايي كه در بوشهر جريان دارد همگي تحت پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

 سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس: ايران در مذاكرات هسته اي جدي است

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بر جدي بودن ايران در مذاكرات هسته اي و دستيابي به تكنولوژي اتمي تأكيد كرد.
كاظم جلالي نماينده شاهرود ديروز در گفت وگو با خبرنگاران امور مجلس با پراهميت خواندن سوخت گذاري نيروگاه بوشهر، اظهار داشت: اين اتفاق پس از مدت ها آرزوي ديرينه ملت ايران براي داشتن نيروي صلح آميز اتمي را محقق كرد. اميدواريم كه برق اين نيروگاه به زودي در مدار قرار گيرد.
وي افزود: علي رغم كارشكني قدرت ها براي جمهوري اسلامي كه از توان هسته اي برخوردار نباشد، ما به اين توانمندي رسيده ايم، امروز يك كشور هسته اي هستيم كه بي ترديد بايد آن را به رسميت شناخت و متناسب با اين توان ما با جمهوري اسلامي رفتار كرد.
جلالي گفت: اين پيام مهمي به قدرت هايي است كه تاكنون در مقابل ايران كارشكني مي كردند. همچنين درعرصه غني سازي و ساير شقوق انرژي اتمي نيز ايران گام هاي بلند خود را برداشته است. اين نشان مي دهد كه استفاده از اين تكنولوژي، اراده راسخ ايران است و مسير برگشت ناپذيري كه آن را ادامه مي دهيم.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مذاكرات بايد داراي چارچوب هدفمند و مبتني بر برخورد منصفانه و دور از تعصب باشد، تصريح كرد: قدرت هاي سلطه گر بايد بدانند عزم ايران، هم در مذاكره و هم در دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي جدي است و اگر مذاكرات به سمتي رود كه حقوق هسته اي كشور ما حفظ شود، مي تواند ثمربخش باشد.

 در حضور احمدي نژاد و مورالس تعيين شد
ايران و بوليوي بانك مشترك تأسيس مي كنند

در حضور احمدي نژاد و مورالس و طي يادداشت تفاهمي، معين شد كه ايران و بوليوي بانك مشترك تأسيس كنند.
طي مراسمي كه عصر چهارشنبه در مجموعه نهاد رياست جمهوري با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان و «اوو مورالس» رئيس جمهور بوليوي برگزار شد، 5 يادداشت تفاهم همكاري ميان دو كشور به امضا مقامات مسئول مربوطه رسيد.
در اين مراسم، يادداشت تفاهم همكاري هاي كنسولي به امضاي منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و وزير امور خارجه بوليوي رسيد و سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي ايران و همتاي بوليويايي وي يادداشت تفاهم همكاري ايجاد بانك مشترك و يادداشت تفاهم اعطاي خط اعتباري را امضا كردند.
همچنين دو يادداشت تفاهم همكاري هاي صنعتي و ايجاد شركت مشترك اكتشاف و استخراج ليتيم در بوليوي توسط علي اصغر محرابيان وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و همتاي بوليويايي وي امضا شد.

 اكبر پونز: عبور موسوي از تظاهر به خط امام قابل تقدير است! (خبر ويژه)

عضو اتاق فكر 5 نفره جنبش سبز در خارج كشور از تداوم اختلاف ميان موسوي و خاتمي خبر داد، گنجي مي گويد «موسوي از جنبش سبز سخن مي گويد اما خاتمي اصرار دارد از اين عنوان استفاده نكند و براصلاح طلبي تاكيد كند».
گنجي همچنين نوشت: «موسوي برخلاف خاتمي از جنبش سبز سخن مي گويد و از عنوان اصلاح طلبي استفاده نمي كند. هويت سازي موسوي براي جنبش سبز متفاوت از كاري است كه خاتمي كرده و مي كند.»
وي اضافه كرد: آقاي موسوي به خوبي دريافت كه بالا كشيدن فتيله دفاع از آيت الله خميني در چراغ جنبش سبز باعث فرار جمع زيادي از دلبستگان به اين جنبش خواهد شد. او برخلاف خاتمي اين فتيله را پايين كشيده است. مسئله موسوي، مسئله انتخابات نيست. او خودش هم مي گويد مسئله ما انتخابات نيست. هويت سازي او براي جنبش سبز، هويت سازي سالادي است. سالاد سبزيجات يا سالاد ميوه ها. همه با حفظ هويت خويش در اين تركيب متكثر متنوع حضور دارند، نه فقط معتقدان به اسلام و انقلاب و جمهوري اسلامي، نظام و خط امام.
گنجي كه پيش از اين به انكار امام زمان(عج) پرداخته توضيح نداده كه چگونه مي توان هم فتيله شعارهاي خط امام را پايين كشيد و مخالفان خط امام را بركشيد و در عين حال طرفداران خط امام و اسلام و انقلاب را هم با خود داشت.
او در عين حال با اشاره به 3 ديدار موسوي و خاتمي در مهر 88، تير 89 و مهر 89 مي نويسد: گزارش اين 3 ديدار جالب است. در گزارش هاي منتشر شده هيچ سخني از جنبش سبز وجود ندارد. بعيد است موسوي چنين خواسته باشد. به احتمال زياد، او بوده كه از ذكر نام جنبش سبز در گزارش ديدارها چشم پوشي كرده است. خاتمي و موسوي در سومين ديدار «بر تداوم هماهنگي ميان اصلاح طلبان در همه زمينه ها تاكيد كردند». به اين ترتيب در گزارش جلسه مشترك از عنوان اصلاح طلبان به جاي سبزها استفاده شده است.
آنچه در اين تحليل مغفول مانده، بن بست و مرگ فتنه سبز است و نيز ملامت هايي كه خاتمي متوجه موسوي كرده مبني بر اين كه راديكاليسم خياباني شماها، سرمايه و اعتبار اصلاح طلبان را به باد داد.
همزمان با مقاله گنجي، سايت خودنويس تصريح كرد: «جنبش سبز ديگر وجود خارجي ندارد و رهبران آن را ترس از مرگ كشت».!
اين سايت ضدانقلابي تاكيد مي كند: سران سبزها را ترس از مرگ كشت. اكنون ديگر جنبش سبز وجود خارجي ندارد و از تعدادي انگشت شمار سبز باقي مانده كاري ساخته نيست. مضافا اين كه به لحاظ ايدئولوژيك هم از آن منطقي كه شريعتي مي گفت «در اين مكتب يك نفر انسان هم، مسئول است» خبري نيست.
يادآور مي شود آشفتگي روحي و تشكيلاتي فتنه گران طي هفته هاي اخير رو به شدت گذاشته و از جمله به دنبال 2 مقاله سايت گويا نيوز (به قلم گنجي) در تاكيد بر اين مطلب كه بنابر اظهارات كساني چون تاج زاده، عبدي، رمضان زاده و بهزاد نبوي، تقلب در انتخابات و پيروزي موسوي واقعيت ندارد، به اين سردرگمي ابعاد بيشتري بخشيده است.
سايت گويانيوز براي كاهش آسيب مقاله هاي گنجي چند مقاله انتقادي را هم چاپ كرد. در يكي از اين مقالات آمده است: آقاي گنجي مدتي است مبتلا به زياده گويي شده، كشدار مي نويسد و به راه رفتنش بر اعصاب كساني مي انجامد كه اعصابشان، از بيان گنجي هم ضعيف تر است(!)
گويا نيوز در مطلب ديگري تلاش كرد اظهارات تاج زاده، رمضان زاده، بهزاد نبوي و عبدي در رد «تقلب» را زير سؤال ببرد، بنابراين به رغم شجاع معرفي كردن اين افراد نوشت: ادعاي بيشتر بودن آراي احمدي نژاد چنان صريح، مصرانه و بي محابا از سوي گنجي مطرح شده كه گويا منظور اصلي وي از سخنراني و مقاله اش در واقع طرح همان ادعا بوده است. واقعا از گنجي كه خود در مدت زيادي با بازجوهاي جمهوري اسلامي درگير بوده، اين نتيجه گيري ها عجيب و باورنكردني است. او نمي تواند نداند كه بازجوها چه شگردهاي پيچيده اي را به كار مي برند.
گويا نيوز در تحليل خود كه متضمن تحقير كساني چون بهزاد نبوي و عبدي و تاج زاده و رمضان زاده است مي نويسد: قول آزادي با وثيقه معمولا در مورد زندانياني چون تاج زاده، رمضان زاده و نبوي صورت مي گيرد. آيا واقعا گنجي فكر مي كند اظهارات آقاي تاج زاده مبني بر اين كه «براي بنده كه تجربه انتخابات رو دارم، مي دونم كه تقلب نشده، ممكنه يكي دو ميليون عقب جلو بشه ولي ما نتيجه رو باختيم»، نظر واقعي اوست. نه تنها بر آقايان تاج زاده و رمضان زاده و نبوي كه مطمئنا چندين ماه تحت شكنجه هاي وحشتناك ]!؟[ بوده اند هيچ خرده اي نمي توان گرفت بلكه بايد اين مردان شجاع را ستود كه تا موقع به زبان آوردن اين گفته ها، اين قدر مقاومت كرده اند. آقاي عبدي هم مدتي پيش دستگير شد و به گفته خودش، پس از انجام يك معامله ]!![ با بازجو از زندان بيرون آمد.
گويا نيوز در مطلب سوم مدعي شد تقلب شكل ديگري داشته، اگرچه روز انتخابات تقلبي صورت نگرفته باشد! واقعيت اين است كه از طرف كانديداهاي معترض به نتايج انتخابات، هيچ دليل قابل استناد و مستدلي در خصوص تقلب در روز برگزاري كه منجر به تغيير نتيجه و برنده انتخابات بشود ارائه نشد. تقلب در اصل انتخابات و به عبارتي پيش از برگزاري انتخابات بود كه از 400 نفر ثبت نام كننده، 4 نفر تاييد صلاحيت شدند.

 ايران در عراق غريبه به حساب نمي آيد (خبر ويژه)

محافل آمريكايي از وسعت بي سابقه روابط اقتصادي - تجاري ايران و عراق ابراز نگراني شديد مي كنند.
اين محافل مي گويند روابط خوب اقتصادي دو كشور مي تواند باعث افزايش قدرت سياسي ايران در منطقه باشد. روزنامه يواس اي تودي در اين زمينه با اشاره به نگراني مقامات آمريكايي نوشت: ايران با بهره برداري از بهبود اوضاع امنيتي در عراق به صورت چشمگيري مناسبات اقتصادي خود را با اين كشور توسعه داده و از لحاظ صادرات كالا به عراق پس از تركيه در مقام دوم قرار گرفته است.
براساس گزارش «خدمات اطلاعاتي تجارت جهاني»، ايران در نيمه نخست سال جاري بيش از دو ميليارد دلار به عراق صادرات داشته كه در مقايسه باهمين دوره در سال قبل 33 درصد افزايش يافته است.
اين روزنامه افزود: گسترش نفوذ اقتصادي ايران نگراني هايي را به وجود آورده است، زيرا تحليلگران معتقدند ايران از مناسبات تجاري براي رسيدن به اهداف سياسي خود بهره برداري مي كند.
آنتوني كردزمن تحليلگر مركز مطالعات بين المللي و راهبردي آمريكا مي گويد «اين بخشي از تلاش ايران براي اعمال نفوذ در عراق است.» فشارهاي ]![ اقتصادي ايران با تلاش هاي آمريكا براي برقراري مناسبات پايدار سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز كاهش حضور نظامي همزمان شده است. تعداد نيروهاي آمريكايي در عراق به كمتر از 50 هزار نفر رسيده است كه كليه اين نيروها تا پايان سال آينده و براساس توافق ميان آمريكا و عراق، اين كشور را ترك خواهند كرد.
يو اس اي تودي مي افزايد: بخش نفت عراق پر درآمدترين بخش براي سرمايه گذاران خارجي است. اين در حاليست كه در ميان 16 شركت خارجي كه در توسعه بخش نفتي عراق فعاليت مي كنند، تنها دو شركت آمريكايي حضور دارد. صادرات ايران به عراق از موادغذايي تا ماشين آلات صنعتي را در برمي گيرد. ايران همچنين برق بخش هايي از عراق را نيز تامين مي كند. سال گذشته دولت عراق قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار براي بازسازي شهر بصره با يكي از شركت هاي ايراني منعقد كرد.
همزمان با گزارش يو اس اي تودي، خبرگزاري ورلد تريبيون گزارش داد برخي متحدان آمريكا در شوراي همكاري خليج فارس، نسبت به خروج نيروهاي آمريكايي از عراق نگران هستند. به نوشته اين خبرگزاري يك مقام عضو شوراي همكاري خليج فارس مي گويد: «آمريكا تاكنون همه اين هشدارها را ناديده گرفته است. آمريكا به هر قيمتي مي خواهد عراق را ترك كند.»
اين منابع عربي مي گويند كه خروج آمريكا از عراق اعتماد به نفس ايران را افزايش خواهد داد. اين منابع مي گويند پس از خروج آمريكا از عراق انتظار افزايش نفوذ ايران در كشورهاي منطقه خليج فارس به ويژه در بحرين و كويت را دارند.
يك ديپلمات عضو شوراي همكاري خليج فارس مي گويد: «شرايط بسيار نگران كننده است، در حالي كه آمريكا اين نگراني ها را اصلا جدي نمي گيرد.»
اين در حالي است كه مردم عراق معتقدند پيوند دو ملت ايران و عراق پيوندي ريشه دار است و عراقي ها ايران را غريبه تلقي نمي كنند.

 اطلاعات «بگرام» سرّي بماند پرونده ابوغريب و گوانتانامو بايگاني شود! (خبر ويژه)

يك دادگاه عالي در آمريكا با رد شكايت مطرح شده، بر لزوم سري ماندن اطلاعات زندان مخوف بگرام در افغانستان تاكيد كرد.
به گزارش پرس تي وي، اين حكم در واكنش به شكايتي كه از سوي اتحاديه آزادي هاي مدني مردم آمريكا عليه وزارت دفاع و سازمان اطلاعات و جاسوسي اين كشور مطرح شده است، صادر شد.
اتحاديه آزادي هاي مدني مردم آمريكا با طرح اين شكايت، افشاي اطلاعات زندانيان محبوس در بازداشتگاه پايگاه نظامي بگرام را خواستار شده بود.
دادگاه آمريكايي با بررسي عملكرد ارتش اين كشور در بازداشتگاه مخوف بگرام، بر حفظ اطلاعات محرمانه اين زندان، حكم داده است. اين دادگاه در حكم خود، نگهداري اطلاعات مخفي صدها تن از زندانيان اين بازداشتگاه را از سوي نيروهاي آمريكايي مجاز دانسته است.
براساس اين حكم همچنين اسناد و اطلاعات كليدي ضبط شده از زندانيان زندان بگرام، در همين زندان در افغانستان نگهداري خواهد شد.
اتحاديه آزادي هاي مدني مردم آمريكا دوشنبه (3 آبان) با انتشار بيانيه اي، ضمن اعتراض به حكم دادگاه عالي آمريكا اعلام كرده است كه بگرام به گوانتانامو جديد تبديل شده است.
مليسا گودمن، يكي از وكلاي اتحاديه آزادي هاي مدني مردم آمريكا مي گويد، مردم حق دارند بدانند كه نظاميان آمريكا بازداشت شدگان را چه مدت و تحت چه شرايطي در اين بازداشتگاه نظامي زنداني كرده اند. نبود اطلاعات شفاف درباره حقايق كليدي اين زندانيان و بازداشت هاي انجام شده، بسيار نگران كننده است.
اين در حالي است كه پنتاگون از افشاي اطلاعات بازداشت شدگان، مدت زمان در بازداشت و علت و شرايط دستگيري اين زندانيان خودداري كرده است.
گفتني است چند روز پيش در پي انتشار اخبار و اسناد جديدي از وحشي گري نظاميان آمريكايي با شهروندان عراقي و قتل سبعانه تعدادي از آنها، يك سخنگوي پنتاگون اعلام كرد اين پرونده بايد بايگاني شود و رسيدگي نخواهد شد.
زندان ابوغريب آمريكا در عراق، به سمبل نقض حقوق و جنايت در دنيا تبديل شده است.
گوانتانامو ديگر بازداشتگاه مخوف آمريكاست كه اوباما تحت فشار افكار عمومي وعده داده بود پس از رسيدن به رياست جمهوري آن را تعطيل كند اما پس از به قدرت رسيدن اعلام كرد تعطيلي گوانتانامو مصلحت نيست.

 زن دوم نتانياهو كابينه رژيم صهيونيستي را به هم ريخت (خبر ويژه)

اظهارات همسر نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي صداي اعتراض رئيس كنست (پارلمان اسرائيل) را هم در آورد.
«راوبين ريبلين» رئيس پارلمان رژيم صهيونيستي، «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اين رژيم را به باد انتقاد گرفت و كابينه وي را كابينه اي بهم ريخته و نامنظم ناميد.
در واكنش به اظهارات رئيس «كنست»، نخست وزير رژيم صهيونيستي خواست پاسخي بدهد و اشتباهات كابينه اش را توجيه كند، اما «ريبلين»، بار ديگر انتقادات خود را متوجه او كرد و با لحني طعنه آميز گفت: نخست وزير عزيز، اين همسر من نيست كه نزديك ترين افراد به من و پست هاي كليدي اطراف مرا تعيين مي كند!
به گزارش يديعوت آحارونوت اين انتقادات رئيس پارلمان رژيم صهيونيستي در پي آن بيان شد كه روزنامه هاي صهيونيستي طي چند روز گذشته «ساره نتانياهو»، همسر نخست وزير آن رژيم را به دخالت در تعيين نزديكان و اطرافيان «نتانياهو» در كابينه صهيونيستي متهم كردند. روزنامه هاي صهيونيستي انتقاد از «ساره نتانياهو» را به اين مساله محدود نكرده بلكه همسر نخست وزير را به تعيين و جابجايي اعضاي حزب «ليكود» نيز متهم كردند.
روزنامه صهيونيستي در ادامه «ساره نتانياهو» را «زن آهني» خواند و نوشت: او به قدري بر روي همسرش تاثير دارد كه مي تواند يك تصميم سياسي داخلي يا خارجي بسيار مهم بگيرد و آن را فورا عملي و اجرا كند. او همچنين چندين جاسوس در ساختمان اداره نخست وزيري تعيين كرده تا لحظه به لحظه اخبار و حوادث درون كابينه را به وي گزارش كنند.
«ساره نتانياهو» همسر دوم «بنيامين نتانياهو» است. نخست وزير رژيم صهيونيستي پيش از او زن ديگري داشت اما به دليل اختلافات خانوادگي از وي جدا شده بود. «ساره» مهماندار يكي از شركت هاي هواپيمايي بود و در يكي از پروازها با نخست وزير رژيم صهيونيستي آشنا شد. پس از اين آشنايي، «بنيامين نتانياهو» به وي پيشنهاد ازدواج داد و «ساره» نيز فورا به اين درخواست پاسخ مثبت داد.

 تركيه ساز مخالف مي زند اما واشنگتن نمي تواند صداي خود را بلند كند (خبر ويژه)

شركت هاي تركيه اي و دولت اين كشور تبديل به يكي از چالش هاي مهم آمريكا در زمينه تحريم ايران شده اند.
روزنامه آلماني نويس دويچلند در تحليل تنش هاي موجود ميان آمريكا و تركيه از جمله بر سر ايران تاكيد كرد واشنگتن نمي تواند صداي خود را بالا ببرد چون احتمال دورتر شدن تركيه از آمريكا و گرفتن نتيجه معكوس از اين فشار وجود دارد.
روزنامه مذكور مي نويسد: تهران با انواع تدابير تحريم ها را دور مي زند از جمله پرچم كشتي ها را عوض مي كند و از راه هاي نامعلوم دست به جا به جايي پول مي زند. شركت هاي سوئيسي و انگليسي مورد اعتراض استوارت لوي معاون وزير خزانه داري آمريكا قرار گرفته اند و ممكن است اين تهديد روي برخي از شركت هاي ترك اثر بگذارد اما واشنگتن در سطح سياسي هيچ گونه حمايتي از اين كشور نمي بيند. تركيه در شوراي امنيت عليه تحريم ها راي داد. آنكارا براي اجراي تحريم ها شور و شوقي نشان نمي دهد. وزير اقتصاد علي باباجان بي پرده پوشي توضيح داد كه تحريم ها را غلط مي داند. نخست وزير طيب اردوغان كه به صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران باور دارد. وي مي خواهد بازرگاني با ايران را سه برابر كند.
نويس دويچلند مي افزايد: نه تنها خروج عضو ناتو تركيه از همبستگي با كشورهاي غربي جالب توجه است، بلكه تحول ديگري در منطقه تعجب آورتر هم هست و آن احتمال بهبود روابط با مصر است. گرچه واشنگتن مي تواند بر تركيه و بويژه مصر فشار بيشتري وارد كند اما اين كار را نمي كند، دست كم صداي خود را چندان بالا نمي آورد. احتمالا آمريكا نگران گرفتن نتيجه بر عكس و دور شدن بيشتر اين كشورهاست. بنابراين ايران در بين همسايگان خود به هيچ رو كاملا منزوي نيست. اختلاف هايي با عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عربي خليج فارس وجود دارد، اما كفه نفوذي كه ايران با سقوط صدام حسين در عراق به دست آورده بسيار سنگين تر است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14