(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 8 دی 1389- شماره 19826

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
600 كلمه حرف حساب!(نكته)
با مصوبه مجلس شرايط استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي تعيين شد
فتواي دارالعلوم كراچي؛ حمله به مراكز ديني تشيع فساد في الارض است
دهن كجي اقليت مجلس به خواسته ملت
محسني اژه اي: جذابيت هاي دستگاه قضايي بايد از طرق مختلف اطلاع رساني شود
سردار حجازي: بعد از 9 دي رفتار دشمن عوض شد
مهمانپرست : دو تبعه آلماني با خانواده هاي خود ديدار كردند
يك عضو گروهك منافقين و يك عضو جاسوس موساد اعدام شدند
آمادگي ايران براي همكاري با سومالي به منظور برقراري صلح و ثبات در اين كشور
عيادت بذر پاش از خانم تركستاني در بيمارستان
باقري: تداوم مذاكرات در اسلامبول مي تواند براي هر دو طرف سودمند باشد600 كلمه حرف حساب!(نكته)

سيد عمار موسوي

ديروز، سر كلاس درس اقتصاد سياسي، بحث درباره مفهوم ضريب جيني بود كه دانشجويان با طرح پرسش هايي، موضوع هدفمند كردن يارانه ها را پيش كشيدند تا استاد دقايقي را در اين باره سخن بگويند. يكي از دانشجويان گفت «آقاي دكتر! بنزين در ايران يك كالاي تعيين كننده است و قيمتش روي قيمت كالاهاي ديگر تأثير مي گذارد». استاد در پاسخ، نكاتي مطرح و مثال هايي زدند كه حيف ديدم آن مثال هاي منطقي از نظر خوانندگان كيهان نگذرد.
اولي يك خاطره شخصي بود: صبح براي خريد به سوپري محل مراجعه كردم اما مغازه دار كالايي را كه چند روز پيش به عنوان مثال 120 تومان فروخته بود، 140 تومان محاسبه كرد. علت را كه پرسيدم، گفت من تا امروز 4 هزار تومان به آژانس داده و مي آمدم، اما امروز 6 هزار تومان داده ام. طرف خيال مي كرد كه بايد به همين نسبت قيمت اجناس را اضافه كند. به او گفتم مش اسماعيل شما روزي چقدر فروش داريد؟ گفت سه ميليون تومان. پرسيدم آن دو هزار توماني را كه اضافي داده اي تقسيم بر اين سه ميليون كن ببين اصلاً رقمي مي شود كه بخواهي بابتش روي هر كالاي خرده ريزي حتي 10 يا بيست تومان اضافه كني؟ مش اسماعيل گفت آقاي دكتر درست مي فرمائيد. قيمت را هم همان 120 تومان سابق محاسبه كرد!
مثال دومي كه دكتر زد، باز درباره سوخت بود: فرض كنيد يك تريلي 5 ميليون تومان مي گيرد و يك بار چند تني را از تهران به مشهد مي برد. يك تريلي براي هر صد كيلومتر حدود 10 ليتر گازوئيل مي سوزاند. فرض كنيد اين تريلي براي هر 100 كيلومتر دقيقاً 10 ليتر گازوئيل مي سوزاند. باز هم فرض كنيد گازوئيل تا ديروز رايگان بوده و امروز 350 تومن شده- كه البته اينطور نيست. در اين صورت در فاصله يكهزار كيلومتري تهران تا مشهد، راننده اين تريلي نسبت به قبل بايد فقط 35 هزار تومان بيشتر بپردازد. آيا 35 هزار تومان در مقابل 5 ميليون تومان كرايه اي كه راننده گرفته، رقم قابل توجهي است كه بخواهد روي قيمت كالايي كه با تريلي مذكور حمل شده تأثير بگذارد؟!
بحث درباره ضريب جيني ادامه يافت. اين ضريب رقمي ميان صفر و يك است كه هر چه رقم به صفر نزديك تر باشد نشان دهنده كاهش فاصله طبقاتي است. استاد مثالي زدند كه دقيقاً به هدفمندي يارانه ها ارتباط داشت. ايشان گفتند سر كلاس دكتري بوديم كه مستخدم دانشگاه وارد شد. همان جا از او پرسيدم شما چقدر حقوق مي گيريد؟ گفت 316 هزار تومان. گفتم چند تا بچه داريد؟ گفت 6 تا. با او خداحافظي كرده و به دانشجويان گفتم با احتساب ماهي 40 هزار تومان يارانه، آقاي... ماهي 320 هزار تومان دريافت مي كند، يعني حقوقش دو برابر شده، اما هزينه مصرف ايشان تغيير چنداني نداشته. اين در حالي است كه به آن شخص ثروتمند شمال شهرنشين، يارانه اي تعلق نمي گيرد، اما هزينه مصرف وي چندين برابر شده است. اين روند در درازمدت باعث خواهد شد ضريب جيني پايين آمده و شكاف طبقاتي هم كاهش يابد.
استاد در پايان گفتند كه اين بحث تعيين كننده بودن قيمت سوخت يك بحث رواني است كه بايد رسانه ها در اين باره مردم را روشن كنند. دولت هم اگر با اقتدار بازار را كنترل كند- كه مي كند- نه تنها افزايش قيمت نخواهيم داشت، بلكه در برخي كالاها مانند مسكن قيمت ها كاهش نيز مي يابد، چرا كه مي دانيم بسياري از افراد ثروتمند صاحب خانه و املاك مازاد هستند، اما از اين پس نگهداري اين املاك مقرون به صرفه نخواهد بود. اين است كه آنان مجبور به فروش مي شوند و با افزايش عرضه در بازار مسكن، قيمت پايين خواهد آمد.

 با مصوبه مجلس شرايط استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شرايط استخدام معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان خانه ملتي ها در نشست علني ديروز خود مصوب كردند معلمين حق التدريس داراي مدرك كارشناسي و بالاتر كه تا پايان سال تحصيلي 88-87 چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سالهاي تحصيلي بعد، حائز چهار سال سابقه مستمر مي گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام مي توانند براساس ضوابط استخدام شوند.همچنين معلمين حق التدريسي داراي مدرك فوق ديپلم كه تا پايان سال تحصيلي 88-87 پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سالهاي تحصيلي بعد، حائز پنج سال سابقه مستمر مي گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام مي توانند براساس ضوابط استخدام شوند.
براساس مصوبه مجلس معلماني كه در سال تحصيلي 89-88 از طريق شركت خدماتي در وزارت آموزش و پرورش تدريس كرده اند در صورتي كه قبل از سال تحصيلي 89-88 نيز سابقه حق التدريسي در وزارت آموزش و پرورش و يا نهضت سوادآموزي داشته اند و يا با حكم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن ها تدريس كرده اند مي توانند مشمول قانون استخدام شوند.
روش تعيين اولويت استخدام
طبق مصوبه مجلسي ها، افرادي كه از سال 1379 به بعد به صورت حق التدريس يا از طريق شركت هاي خدماتي با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته اند يا در نهضت سوادآموزي به صورت آموزشيار خدمت كرده اند و همكاري آنها مستمر نبوده، در صورت صدور مجوز استخدام به روش زير در ولويت استخدام قرار مي گيرند:
الف) كسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود اين حد نصاب از سوي وزارتخانه تعيين مي شود.
ب) در صورت كسب حد نصاب بند (الف) تا پنج امتياز و حداكثر 30 امتياز به ازاي هر سال خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي در وزارت آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي در صورت تأييد خدمت يا همكاري به تشخيص آموزش و پرورش محاسبه مي شود.
ج) نتيجه آزمون استخدامي حداكثر 70 امتياز است و حداكثر امتياز به بالاترين نمره در آزمون استخدامي تعلق مي گيرد.
د) در صورت داشتن حد نصاب بند (الف) مجموع امتيازات بندهاي (ب) و (ج) مباني اولويت بندي براي استخدام افراد مذكور در اين ماده است.
براساس مصوبه مجلس، افرادي كه سابقه همكاري براساس مفاد اين ماده به وزارت آموزش و پرورش ندارند نيز، مي توانند در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در اين آزمون شركت كنند و تنها امتياز مندرج در بند (ب) را براساس نمره علمي كسب شده اخذ مي كنند.
مجلسي ها به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند استخدام معلمان موضوع اين ماده را براساس نياز خود با اعمال سهميه جنسيت و يا سهميه براي استان ها يا رشته هاي مورد نياز در اولويت قرار دهد.
همچنين افرادي كه براساس اين ماده به استخدام درمي آيند، فقط در همان رشته و مقطعي كه آزمون داده اند بايد خدمت كنند.
مجلس همچنين مقرر كرد وزارت آموزش و پرورش از افرادي كه حد نصاب بند (الف) را كسب نكرده يا در آزمون شركت نكرده اند نمي تواند در امور آموزشي استفاده كند و بايد به خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي آنها خاتمه دهد اما شركت اين افراد در آزمون هاي استخدامي بعدي بلامانع است.
همچنين وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز مي تواند افرادي را كه از طريق شركت هاي خدماتي در سال 89-88 با آموزش و پرورش همكاري داشته اند در صورت داشتن صلاحيت عمومي و كسب حداقل نصاب علمي مندرج در بند (الف) به صورت حق التدريس در رشته ها و مناطق مورد نياز خود استفاده كند.
وزارت آموزش و پرورش بايد حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به برگزاري اولين آزمون استخدامي اقدام كند.
براساس تصميم مجلسي ها، از اين پس به كارگيري هرگونه نيروي حق التدريسي جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع خواهد بود.
تقاضاي تحقيق و تفحص
از ديوان محاسبات راي نياورد
104 نماينده مجلس با تقاضاي تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات دوره هفتم مجلس مخالفت كردند.
در بخشي از جلسه ديروز گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در دوره اي كه رياست آن برعهده رحيمي بود در دستور كار قرار گرفت كه نمايندگان پس از استماع نظرات الياس نادران نماينده تهران درباره تقاضاي مذكور، با 94 راي موافق در برابر 104 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در جلسه با اين تقاضا مخالفت كردند.
قيام 9 دي آتشفشان غيرت ديني ملت بود
لاريجاني گفت: قيام 9 دي، آتشفشان غيرت ديني و عزت مندي ملت بود كه براي صيانت از انقلاب اسلامي و حمايت از رهبري به خيابان ها شتافتند.
نماينده قم در مجلس در نطق پيش از دستور خود گفت: پيام اين راهپيمايي عظيم كاملا روشن بود و انتظار بود كه دسيسه گران دريافت درستي از آن پيدا كرده باشند. پيام 9 دي پيام عاشوراي حسيني بود كه احياي سنت نبوي و علوي در زندگي فردي و اجتماعي در آن موج مي زد و دست رد ملت بر جسارت كنندگان بر ساحت قدسي عاشورا بود و پاي بندي ملت را با معارف اهل بيت(ع) نشان داد.
وي ادامه داد: پيام قيام 9 دي ايستادگي و پايداري ملي بر ميثاق انقلاب خميني بود كه عزت و شرف ملت را در اين 3 دهه تضمين كرد: پيام قيام 9 دي حمايت از اصل «ولايت فقيه» و پيشواي انقلاب اسلامي «حضرت آيت الله خامنه اي» بود كه در تمامي فراز و فرودهاي پس از انقلاب سنگر نگهباني از حقوق ملت بوده است.
علي لاريجاني همچنين يادآور شد: قيام 9 دي سيلي محكمي بر صورت ايالات متحده آمريكا و چند كشور غربي بود كه با همه پلشتي هاي اقدام ضد انقلابي در روز عاشورا به عنوان مراسم مذهبي به دفاع از آن پرداختند.
پيام قيام 9 دي آن بود كه ادامه رفتار ماجراجويانه و فتنه گرانه در كشور با اراده ملت مواجه است.
قدرداني از دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
نماينده مردم سيرجان در مجلس شوراي اسلامي از مسئولان دولت به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تقدير و تشكر كرد.
به گزارش فارس، شهباز حسن پور در نطق ميان دستور خود گفت: قطعا اين طرح از بزرگترين طرح هاي كشور در طول 30 سال اخير بوده است كه با انگشت تدبير رئيس جمهور شجاع كشورمان و حمايت هاي رهبر انقلاب به سرانجام رسيد.
اين نماينده مجلس از همراهي مردم در اجراي اين طرح نيز تشكر كرد و اظهار داشت: در ابتداي ورودم به مجلس سعي كردم كه مسائل را جمع بندي كنم و در قالب تذكر در اختيار مسئولان كشور قرار دهم و امروز به لطف خدا و همراهي دولت بيش از 70 درصد آنها يا انجام شده و يا اينكه در حال پيگيري است و در خصوص 30 درصد از موارد باقيمانده نيز بايد گفت كه به دليل عدم وجود زيرساخت مناسب امكان وجود آنها نبوده است كه بايد براي آن چاره انديشي شود.
حماسه 9 دي دليل استواري ملت ايران است
نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي گفت: حماسه 9 دي دليل آشكاري بر استواري ملت ايران است.
محمدرضا حسين نژاد در نطقش اظهار داشت استكبار جهاني و سلطه جويان سال ها با انواع جنگ نرم و سخت قصد رخنه در صفوف متحد ولايي ملت ايران را داشتند و در فتنه 88 نيز ثمره تلاش چند ده ساله شان را امتحان كردند اما با وجود توهين به مقدسات و عاشورا، نااميد از اين همه سرمايه گذاري و تلاش به گوشه اي از تاريخ پرت شدند.
در 9 دي چشم فتنه كور شد
نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: در 9 دي چشم فتنه كور شد.
نادر قاضي پور در نطقش اظهار داشت: حماسه آفرينان 9 دي با حضور خود چشم فتنه را كور كردند و به اثبات رساندند كه پيوند امامت و امت با رهنمودهاي رهبر انقلاب ناگسستني است.

 فتواي دارالعلوم كراچي؛ حمله به مراكز ديني تشيع فساد في الارض است

زاهدان- خبرنگار كيهان:
بزرگترين حوزه علميه اهل سنت پاكستان به حرمت حمله به مراكز ديني تشيع فتوا داد.
دارالعلوم كراچي در پاسخ به استفتاي يكي از بازديدكنندگان سايت خود مبني بر حمله به مراكز ديني تشيع اعلام كرد: چنين حملاتي فساد في الارض است.
بسياري از علماي شاخص اهل سنت شرق كشور فارغ التحصيل حوزه علميه دارالعلوم كراچي هستند، رياست اين حوزه به عهده «محمد رفيع عثماني» مفتي اعظم پاكستان است. وي از متفكران نامور و كارشناس مسائل فقهي، نايب رئيس و شيخ الحديث دارالعلوم كراچي است كه سرپرستي دارالافتاء اين حوزه علميه (دارالعلوم) را به عهده دارد.
متن استفتاء و فتوا بدين شرح است: شما به عنوان علماي دين مبين در مورد اين مسئله كه برخي ها، مراكز ديني و حسينيه هاي شيعيان را به مسجد ضرار زمان پيامبر اسلام(ص) تشبيه مي كنند و حمله به اين معابد را مجاز مي دانند چه مي فرمائيد، سؤال اين است كه حكم حمله مسلحانه به اين قبيل عبادتگاهها در ايران و ساير كشورها چيست؟ آيا اين قبيل حملات «جهاد» محسوب مي شود و آيا اين مسئله ربطي به تكفير و عدم تكفير شيعيان دارد يا خير؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحيم الجواب حامداً و مصلياً- به ظاهر مسئله حمله به امام بارگاه ها (حسينيه ها) جايز نيست. اين جهاد نيست، فساد في الارض است. همچنين اين مسئله هيچ ربطي به مسئله تكفير (كافرخواندن) شيعه ندارد. والله اعلم مفتي محمد سلمان سكهروي
الجواب صحيح مفتي عبدالرئوف سكهروي نايب مفتي حوزه دارالعلوم كراچي

 دهن كجي اقليت مجلس به خواسته ملت

اعضاي فراكسيون اقليت مجلس كه از حاميان جريان فتنه 88 در مجلس هستند اخيرا با محمد خاتمي از سران فتنه مذكور ديداري سه ساعته داشته اند.
در اين ديدار كه در آستانه حماسه 9 دي و بدون توجه به خواست ملت ايران درباره فتنه گران صورت گرفت خاتمي در اظهاراتي گستاخانه و طلبكارانه بي آنكه به جنايات آشوبگران در سال گذشته اشاره اي داشته باشد به تعيين شرط و شروط(!) براي نظام پرداخت و خواستار آزادي جانيان و اراذل و اوباش حامي فتنه شد.
در ديدار فوق تعدادي از نمايندگان عضو فراكسيون اقليت به بيان مطالب و مسائل داخلي نظام در مقابل اين عنصر فتنه گر پرداختند.

 محسني اژه اي: جذابيت هاي دستگاه قضايي بايد از طرق مختلف اطلاع رساني شود

سخنگوي دستگاه قضايي بر اطلاع رساني جذابيت هاي اين دستگاه از طرق مختلف براي مردم تأكيد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در هشتمين نشست هم انديشي مديران روابط عمومي تشكيلات قضايي، مراكز و سازمان هاي تابعه قوه قضائيه در ابتداي سخنانش به حماسه 9 دي اشاره كرد وگفت: روز 9 دي كه حقيقتاً نقطه عطفي در انقلاب ما و شرايط جديد آن است عنايت خاص پروردگار بود كه مشاهده شد.
دادستان كل كشور خطاب به شركت كنندگان در اين همايش گفت: تبليغ به معناي اطلاع رساني امري لازم و ضروري است كه مورد تاييد منابع اسلامي، قرآن و سنت است.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بيانات امام(ره) افزود: امام راحل نيز بر اطلاع رساني از كارهايي كه مي شود تأكيد داشتند.
دادستان كل كشور با اشاره به بكارگيري ابتكار و خلاقيت در روابط عمومي ها خاطرنشان كرد: اگر ما ابتكار را در دست نگيريم بايد تابع و پيرو باشيم و لازم است خودمان فعال و جلودار حركت كنيم.
محسني اژه اي تصريح كرد: ضرورت دارد كه مطالب داخل هر دستگاه اعم از سياست، نقطه نظرات و فعاليت و عملكردش به بيرون منعكس و از بيرون نقطه نظرات مردم و نقدها به داخل منتقل شود.
دادستان كل كشور افزود: اينكه برخي مي گويند «ما براي رضاي خدا كار مي كنيم» منافاتي با اطلاع رساني از عملكرد ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه به نقش روابط عمومي ها در سازمان ها اشاره كرد و گفت: معتقدم روابط عمومي ها بايد در سياست گذاري ها، برنامه ريزي و اجراي آن به معناي عام دخالت و در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها حضور فعال داشته باشند.
وي گفت: در دستگاه قضايي جذابيت هاي قابل قبول براي مردم فراوان است كه لازم است آنها را استخراج و از طرق مختلف اطلاع رساني كنيم.
دادستان كل كشور اظهار كرد: طبيعت كار قضايي اين است كه مقداري دافعه دارد ولي جذابيت هايي در دستگاه قضايي وجود دارد كه مي تواند همراه با آموزش و سرگرمي به مردم ارائه شود.
دادستان كل كشور در پايان بر نقش هر چه پررنگ تر روابط عمومي ها در دستگاه قضايي تاكيد و گفت: سرعت و دقت در اطلاع رساني لازمه كار روابط عمومي ها در انتشار اخبار و رويدادها است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، حسن رحيمي، حضور شخصيت ارزنده حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در مقام سخنگوي قوه قضائيه را از بركات ارزشمندي دانست كه موجبات ارتقاي اطلاع رساني بهينه در قوه قضائيه و دلگرمي دست اندركاران روابط عمومي هاي تابعه را فراهم آورده است.
مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه با انتقاد از برخي از سايت هاي وابسته به قوه قضائيه كه به روز نيستند، خواستار توجه جدي مسئولان مربوط به كارآمدن كردن اين سايت ها براي انتقال آخرين اخبار شد.

 سردار حجازي: بعد از 9 دي رفتار دشمن عوض شد

معاون آماد و پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت بعد از حماسه 9 دي بود كه دشمن رفتارش عوض شد، سرعقل نيامد بلكه فهميد عملياتش با شكست مواجه شده است.
سردار سرتيپ پاسدار سيدمحمد حسين زاده حجازي دوشنبه شب در جمع اعضاء حزب مؤتلفه اسلامي به مناسبت فرا رسيدن 9 دي با گرامي داشتن اين روز گفت: از همه آحاد ملت به خاطر خلق چنين حماسه شكوهمندي قدرداني مي كنم، اين حماسه منشأ تحولات بزرگي شد و برنامه ها و طرح هاي دشمنان را به هم زد.
وي ادامه داد: دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و هست و هدف مطلوبش براندازي است. اما اگر به اين هدف هم دست پيدا نكند به دنبال تغيير رفتار نظام مي باشد و براي اين كار از همه ابزارهاي خود استفاده مي كند كه يكي از آن ها تهديد نظامي است كه از ابتداي انقلاب هم به دنبال آن بوده است و تهديدها و تعرض هاي مختلفي داشته است.
حجازي تصريح كرد: اين كه آن ها مي گويند گزينه نظامي روي ميزشان است به مقدمات و زمينه هايي نياز دارد، كه چهار محور آن را بيان مي كنم، در ابتدا بايد آن ها افكار عمومي را مساعد كنند در عراق اين كار را انجام داده بودند كه توانستند به اين كشور حمله كنند، درباره نظام جمهوري اسلامي ايران هم آن ها به دنبال اين مسأله هستند بر همين اساس است كه تلاش مي كنند بگويند ايران به دنبال دستيابي به سلاح هسته اي است.
وي خاطرنشان كرد: محور دوم اين است كه آن ها در داخل به دنبال يك جاي پا هستند كساني كه بتوانند كار آن ها را تكميل كنند اين كه مي بينيم آن ها از فتنه گران داخلي حمايت مي كنند بر جريان سبز حمايت مي كنند به همين دليل است، آن ها براي اقدام نظامي نياز دارند يك جبهه حامي خود در داخل ايجاد كنند تا بتوانند كار خود را پيش ببرند. محور سوم هم اين است كه آن ها براي انجام عمليات نظامي نياز دارند كه اراده مقاومت و ايستادگي را بشكنند، در عراق هم آن ها قبل از اين كه اين كار را انجام دهند دست يه هيچ اقدامي نزدند.
معاون ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: بايد از اين گردابي كه براي نيروهاي نظامي شان پديد آمده نجات پيدا كنند تا زماني كه بخش بزرگي از نيروهاي آن ها در افغانستان و عراق است نمي توانند درگير يك جنگ ديگر شوند. هنوز 70 هزار نفر از نيروهاي آن ها در عراق و 110 الي 120 هزار نيرويشان در افغانستان و عراق قرار دارند.
حجازي تصريح كرد: آن ها محتاج زمينه سازي افكار عمومي به زمينه سازي فتنه هستند، تا بتوانند روحيه استقامت را در كشورمان بشكنند. بي جهت نيست كه از تمام ابزار و امكانات براي تقويت جبهه ضد انقلاب استفاده مي كنند و به عنوان مثال يك گروه ضد انساني و رذل كه جندالشيطان است را مورد حمايت قرار مي دهند.
وي تصريح كرد: آمريكا به پليدترين شكل ها متوسل شده و دست به ترور دانشمندان ما مي زند. از امكانات سايبري خود استفاده كردند و در تريبون هاي خود مي گويند كه بايد از جريان سبز، از طريق قدرت سايبري حمايت كرد دشمنان زمان كم دارند و دچار بيش فعالي هستند. آن ها براي رسيدن به اهداف خود از همه ابزارها استفاده مي كنند از گروه هايي مانند پژاك و كوموله نيز بهره مي برند و ديديد كه اخيراً منافقيني كه ساليان سال در ليست گروه هاي تروريستي آن ها قرار داشت از اين ليست خارج شد تا از آن هم براي رسيدن به اهداف خود استفاده كند.
معاون پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح تأكيد كرد: جايگاه ولايت و رهبري است كه همه نيروها را در يك جهت حركت مي دهند. لذا اگر ايمان، استقامت و عقلانيت در پرتو رهبري و در خط رهبري قرار گيرد، مطمئن باشيد كه هر قدرت نظامي در هر اندازه اي كه باشد امكان اقدام عليه ما نخواهد داشت. دشمنان در جايي اقدام مي كنند كه از نتيجه آن مطمئن باشند.
وي تصريح كرد: دشمنان به دنبال ايجاد تفرقه در صفوف ملت هستند و هر كسي كه در پي ايجاد دو دستگي و انشقاق در جامعه باشد در خط دشمن است. كساني كه در فتنه سال گذشته ملت را رو در روي هم قرار دادند آب به آسياب دشمن ريختند و بزرگترين خدمت را به دشمن كردند و كساني كه در نهم دي به ميدان آمدند وحدت و يكپارچگي و انسجام خود را به رخ دشمنان كشيدند و دشمن را نااميد كردند.حجازي تصريح كرد: بعد از حماسه 9 دي بود كه دشمن رفتارش عوض شد، سرعقل نيامد بلكه فهميد عملياتش با شكست مواجه شده است. حماسه 9 دي ضربه اي هولناك به دشمن بود و نقشه هايشان را نقش بر آب كرد و امروز وظيفه همه ما اين است كه در راستاي وحدت و يكپارچگي انسجام و تبعيت از رهبري حركت كنيم و اختلافات جزيي را بزرگ نكنيم. در اين شرايط است كه مي توانيم در برابر توطئه هاي دشمنان بايستيم.


 مهمانپرست : دو تبعه آلماني با خانواده هاي خود ديدار كردند

سرويس سياسي-
سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان از ديدار دو تبعه آلماني با خانواده هايشان خبر داد.
رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ظهر روز گذشته در نشست هفتگي با خبرنگاران، در پاسخ به سؤال خبرنگار پرس تي وي در خصوص دو تبعه آلماني گفت: وزير خارجه آلمان در تماس هاي مكرر با دكتر صالحي از وي درخواست كرد تا امكان ملاقات دو تبعه آلماني با خانواده هايشان در ايام سال نو ميلادي فراهم شود.
وي افزود: با پيگيري هاي متعدد جناب آقاي دكتر صالحي و هماهنگي خوبي كه با ساير دستگاهها و نهادها صورت گرفت و همچنين برخورد مثبت و سازنده مقامات قضايي خانواده هاي اين دو تبعه وارد ايران شدند و بعدازظهر ديروز ملاقاتي با آقاي صالحي داشتند.
مهمانپرست گفت: با توجه به نگاه انسان دوستانه مقامات كشورمان اين امكان فراهم شد و خانواده هاي اين دو تبعه شب گذشته تهران را به مقصد تبريز ترك كرده و اين ملاقات و ديدار صورت گرفت.
خبرنگار فارس با اشاره به اينكه دولت آلمان روز گذشته سفيرمان در اين كشور را به دليل عدم اجازه مقام هاي تهران براي ديدار دو تبعه بازداشت شده احضار كرد، از مهمانپرست پرسيد چرا عليرغم لحن تند مقامات آلماني نسبت به ايران و پس از احضار سفير كشورمان اين امكان فراهم شد؟ كه وي در اين باره اظهار داشت: فكر مي كنم نوع انعكاس خبر صحيح نبوده است.
وي با بيان اينكه مسئله ملاقات سفير ما با مقامات آلماني به خوبي منعكس نشده است، افزود: در طول روزهاي گذشته همكاري و رايزني بين سفارت ما و مقامات آلماني در زمينه موضوعات مختلف از جمله امكان ديدار خانواده هاي اين دو تبعه آلماني با آنها در دستور كار بوده است.
وي گفت: نكته قابل اشاره، نگاه انساندوستانه جمهوري اسلامي است كه بارها اين نگاه انساني نشان داده شده است.
مهمانپرست با بيان اينكه مسائل قضايي روال خودش را طي مي كند، افزود: انتظار ما از ساير كشورها به خصوص كشورهاي غربي كه مدعي بحث هاي حقوق بشري هستند اين است كه براي اتباع همه كشورها و از جمله اتباع ما كه به هر دليلي در حبس و بازداشت به سر مي برند، امكان دسترسي كنسولي و تماس خانواده هايشان با آنها فراهم شود و انتظار تعيين تكليف آنها براساس مسائل حقوقي را داريم و فكر مي كنم كه اين نگاه انساني بايد در همه جا وجود داشته باشد.
سخنگوي وزارت خارجه درباره انتشار اخباري مبني بر بازداشت عبدالرئوف ريگي توسط نيروهاي امنيتي پاكستان، گفت: در اين رابطه فقط از طريق رسانه ها اخباري منتشر شد و مقامات مسئول كشور ما با مقامات پاكستاني در تماس هستند تا در صورت صحت اين مسئله موضوع استرداد وي را به ايران دنبال كنند.
مهمانپرست در خصوص نامه حمايت آميز وزير خارجه آمريكا از فتنه گران در آستانه نهم دي نيز اظهار داشت: مقامات كشور ما بارها نسبت به مداخلات كشورهاي غربي در مسائل داخلي كشورمان تذكر دادند، اين اقدام اخير نسنجيده وزير خارجه آمريكا در مسئله داخلي كشور ما نمي تواند مشكل آنها را در رابطه با مسائلي كه در داخل كشورشان مي گذرد، برطرف كند.
وي به مقامات اين كشورها توصيه كرد كه به وضعيت اسف بار داخلي خودشان رسيدگي كنند.
سخنگوي وزارت خارجه در عين حال افزود كه زمان زيادي از برگزاري اجلاس UPR ايالات متحده در شوراي حقوق بشر نگذشته و اين كشور بهتر است براي پاسخگويي به 228 موردي كه توسط كشورهاي مختلف در رابطه با نقض حقوق بشر در اين اجلاس به آن اشاره شده به پاسخگويي بپردازد و مسائل كشورهاي ديگر را از دستور كار خود خارج كند، چرا كه اين مسائل به آنها ارتباطي ندارد.
خبرنگاري با اشاره به تصويب قطع رابطه ايران و انگليس در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نظر وزارت خارجه را در اين زمينه جويا شد كه مهمانپرست در پاسخ گفت: بحث قطع رابطه با انگليس در مجلس شوراي اسلامي، نشان دهنده حساسيت مردم و نمايندگان آنها نسبت به اظهارات مداخله جويانه و نسنجيده مقامات كشور انگلستان است.
وي افزود: كاري كه سفير انگلستان در ايران دنبال مي كند و اقداماتي كه انجام داده، خلاف عرف ديپلماتيك در جهت تقويت روابط و پرداختن به موضوعاتي است كه خارج از دستور كار مقامات ديپلماتيك بايد باشد.
سخنگوي وزارت خارجه گفت: اگر مقامات كشور انگلستان به اين حساسيت ها توجهي نداشته باشند و به شكلي اشتباهات گذشته خود را جبران نكنند، عكس العمل ملت و نمايندگان ما نسبت به آنها ممكن است رويه متفاوتي نسبت به گذشته باشد، در هر صورت وظايف كادر ديپلماتيك كشور انگلستان در كشور ما بايد پيدا كردن راههاي همكاري و جبران خطاهاي گذشته باشد.
مهمانپرست در خصوص اظهارات وزير خارجه آمريكا در رابطه با لزوم فشار بر ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي خود گفت: در رابطه با مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 چارچوب مذاكرات مشخص است و شرايطي كه مي تواند كمك كند تا اين مذاكرات به نتيجه برسد قبلا مورد اشاره قرار گرفته است. حتما رويكرد همكاري، پيدا كردن زمينه هاي مشترك و استفاده از نقطه نظرات كشورهاي مستقل و تاثيرگذار، نفع همه ملت ها و كشورهاي مختلف را در پي خواهد داشت و هركسي خلاف اين صحبت كند، كمكي به نتيجه بخش بودن مذاكرات نمي كند.
وي در خصوص حضور چند تن از نيروهاي القاعده در ايران نيز اين موضوع را سناريوي تكراري كاذبي خواند كه هرچند وقت يك بار توسط كساني دنبال مي شود كه خواهان اختلاف بين كشورهاي اسلامي و دنبال كردن پروژه هاي ايران هراسي و نسبت دادن اتهاماتي به كشور ايران هستند.
مهمانپرست افزود: كشور ما يكي از قربانيان تروريسم است و به هيچ شكل و به هيچ وجهي با گروههاي تروريستي حاضر به سازش نيست و اجازه سوءاستفاده از كشورمان را به هيچ گروه تروريستي نخواهد داد.
سخنگوي وزارت خارجه گفت: گروههاي تروريستي با كمك كشورهاي غربي متاسفانه در منطقه ما تحرك دارند و بهترين راه مقابله با گروهها اين است كه كشورهاي منطقه همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند و ريشه افراط گرايي و تروريسم را از منطقه ما دور كنند.

 يك عضو گروهك منافقين و يك عضو جاسوس موساد اعدام شدند

يك عضو گروهك منافقين و يك جاسوس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي، سحرگاه روز سه شنبه در زندان اوين به اتهام محاربه به دار مجازات آويخته شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران، اتهامات علي صارمي عضو گروهك منافقين محاربه و فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود.
حسب محتويات پرونده نامبرده در دي ماه سال 1361 دستگير و به جرم ارتباط و فعاليت به نفع منافقين، براساس حكم صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مركز، به سه سال حبس محكوم كه مجازات به مدت پنج سال تعليق مي شود.
نامبرده مجدداً در مرداد ماه سال 1368 به اتهام هواداري و ارتباط با تشكيلات منافقين دستگير و به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده كه پس از اعتراض در دادگاه عالي قم، مجازات وي به ده سال حبس تقليل مي يابد.
معدوم در سال 1381 ضمن سفر به اردوگاه منافقين در عراق، موسوم به اشرف، با فراگيري آموزش هاي لازم به كشور بازمي گردد.
وي پس از بازگشت به ايران، همراه با تعدادي از زندانيان آزاد شده گروهكي شروع به فعاليت تبليغي به نفع منافقين مي كند و در همين رابطه منافقين با واريز مبالغي به حساب بانكي وي، هزينه برگزاري جلسات درون گروهي و چاپ و توزيع نشريه اي موسوم به سرزمين آريايي را پرداخت مي كردند.
وي در اين مدت در محل كار خود به طور علني براي منافقين تبليغ كرده، تصاوير سران گروهك را توزيع مي كرد و در جذب و اعزام تعدادي از افراد به قرارگاه منافقين در عراق و برگزاري و سازمان دهي جلسات تشكيلاتي به مناسبت هاي مختلف و ارسال فيلم اين جلسات جهت پخش در سيماي نفاق و تهيه و پخش بروشورهاي تبليغي منافقين و پوستر سران گروهك، جهت نصب در معابر عمومي و ارتباط با سرپل منافقين طبق دستور گروهك ياد شده، نقش فعال و موثري داشته است.
علي صارمي در اسفند ماه 1384به اتهام از سرگيري فعاليت تبليغي عليه نظام در راستاي اهداف تبليغاتي گروهك منافقين و عضويت در گروهك ياد شده، به همراه چند تن ديگر در مراسم مربوط به گروهك ها دستگير مي شود و از سوي شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به اتهام عضويت در گروهك نفاق و فعاليت تبليغي عليه نظام، به شش سال حبس محكوم مي گردد كه پس از اعتراض، حبس نامبرده به يك سال تقليل مي يابد.
سرانجام علي صارمي در شهريورماه 1386 به دليل فعاليت هاي مكرر و حضور در مراسم ها و تشكل هاي ضد انقلابي در طرفداري از منافقين و ارسال اخبار براي اين گروهك، دستگير شده و در بازرسي از منزل وي، مقاديري سي دي، فيلم، عكس هاي منافقين و اوراق دست نويس تشكيلاتي گروهك ياد شده كشف و ضبط مي گردد.
جلسه رسيدگي به اتهامات علي صارمي با حضور نماينده دادستان و وكيل مدافع وي برگزار مي شود و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس از اخذ آخرين دفاع، نامبرده را با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي و مواد 186، 190 و 191همين قانون به اعدام محكوم مي كند كه پس از اعتراض، حكم صادره در مرجع استيناف، قطعي مي شود.
بنابر اين گزارش، محكوم عليه اعدامي ديگر علي اكبر سيادت نام داشت كه از سال 1383 با سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي ارتباط برقرار كرده بود.
سيادت حاضر شده بود در مقابل دريافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندي شده كشور را به رژيم صهيونيستي منتقل كند.
محكوم عليه در مهر ماه سال 1387، زماني كه قصد داشت به همراه همسرش از كشور فرار كند، دستگير و مشخص مي شود كه وي از طريق تلفن اعتباري با سرويس اطلاعاتي اسرائيل تماس مستمر دارد.
نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام مي شود. در تحقيقات بعدي اقرار مي كند به منظور فعاليت تجاري با بيگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائيل برقرار مي شود و كم كم اطلاعاتي درباره يكي از واحدهاي نظامي را به دشمنان ارايه مي دهد و در ملاقات هاي بعدي مداركي را در دوربين ديجيتال به روشي كه آن ها به او ياد مي دهند، جاسازي مي كند و مي برد.
وي شيوه هاي ارتباط خود با سرويس اطلاعاتي بيگانه را شامل گيرنده ها و فرستنده كه مهر ماه سال 1386دريافت كرده، يك دستگاه لب تاپ كه آن را نيز از بيگانگان دريافت كرده است، ذكر مي كند.
سيادت در بازجويي هاي بعدي، به ارائه اطلاعات به افسر اطلاعاتي رژيم صهيونيستي اقرار مي كند. موضوع اين اطلاعات، رژه هاي نظامي روز ارتش، مانورها، تعداد پايگاه ها، و.... بوده است. وي ارتباط خود را با رابط اسرائيلي پذيرفته و اظهار داشته است كه ملاقات هاي خود با عناصر سرويس اطلاعاتي را در كشورهاي تركيه، تايلند و هلند و در اماكن عمومي مانند هتل ها انجام مي داده است.
وي در يكي از سفرها، يك عدد ساك مسافرتي پايه دار كه قابليت جاسازي اسناد و مدارك را داشته، تحويل مي گيرد و حين دستگيري، بيست و نه صفحه اطلاعات جاسازي شده كه براي سفر خود در تاريخ
22/9/1387 جاسازي كرده بود، كشف مي شود.
سيادت اقرار كرده كه در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه مي گرفته و اطلاعاتي در خصوص تعداد هواپيماهاي عملياتي ايران، پروازهاي عملياتي و آموزشي روزانه در هر پايگاه، سوانح هوايي و علت آن، سيستم هاي هواپيماهاي مختلف و موشك هاي سپاه را در اختيار سرويس اطلاعاتي اسرائيل گذارده است.
پس از پايان تحقيقات و اخذ آخرين دفاع، براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست به اتهام جاسوسي موضوع مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامي صادر مي شود و با ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامي، محاكمه متهم با حضور وكيل و نماينده دادستان برگزار مي شود.
شعبه رسيدگي كننده اقدامات مجرمانه و عالمانه متهم را مصداق اقدام در جهت تقويت رژيم صهيونيستي، مقابله با جمهوري اسلامي و افساد في الارض تشخيص داده و او را به اعدام محكوم مي كند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استيناف ارسال و حكم صادره تاييد مي شود.

 صالحي اعلام كرد
آمادگي ايران براي همكاري با سومالي به منظور برقراري صلح و ثبات در اين كشور

سرپرست وزارت امور خارجه كشورمان از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي همكاري با سومالي به منظور كمك به برقراري صلح و ثبات در اين كشور خبر داد.
علي اكبر صالحي در ديدار با «شريف حسن شيخ ادن» رئيس مجلس سومالي، با خيرمقدم به وي و هيئت همراه اظهار داشت: سومالي براي ما كشور مهمي است، اگر در يك شرايط آرامش باشد مي تواند در منطقه بسيار اثرگذار باشد، براي ما دردناك است كه مي بينيم مردم سومالي دچار مشكلات هستند، مطمئن هستم بدون دخالت ديگران مردم سومالي مي توانند مشكلات داخلي خود را حل كنند.
وي با ابراز خرسندي از شكل گيري دولت جديد در سومالي گفت: سومالي را بخش عمده اي از جهان اسلام مي دانيم ومقامات كشورمان تأكيد به همراهي، همدلي و همكاري با سومالي دارند. ما افراط گرايي و خشونت را به نام دين مطرود مي دانيم و متأسفانه تمام اين حركت ها و اقداماتي كه به نام دين تحت لواي اسامي مختلف انجام مي شود، زاييده كشورهاي غربي است.
صالحي افزود: آمادگي داريم با كشور سومالي براي كمك به برقراري صلح و ثبات از طريق اتحاديه آفريقا و سازمان ايگاد همكاري كنيم و ميزبان اجلاس بعدي ايگاد در تهران باشيم.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه، رئيس مجلس سومالي نيز در اين ملاقات با تشكر از مهمان نوازي گرم ايرانيان گفت: خيلي خوشحاليم كه روابط مستحكمي با ايران داريم و روابط ما ريشه طولاني تاريخي دارد. متأسفانه مشكل سومالي كه يك جنگ داخلي است با دخالت خارجي ها و حمايت گروه هاي افراطي وضعيت را سخت كرده است و قحطي و خشكسالي هم مزيد بر علت شده است.وي افزود: ما دوست داريم بتوانيم روي پاي خودمان بايستيم، از كمك هاي انسان دوستانه جمهوري اسلامي ايران در بخش آموزش و ساير موارد تشكر مي كنيم و از اينكه ايران يك كشور اسلامي قدرتمند در منطقه است، خوشحاليم.

 عيادت بذر پاش از خانم تركستاني در بيمارستان

رئيس سابق سازمان ملي جوانان عصرديروز از رئيس جديد اين سازمان در يكي از بيمارستانهاي تهران عيادت كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهرداد بذر پاش در حاشيه ملاقاتي كه عصرديروز از رئيس جديد سازمان ملي جوانان داشت گفت: بسيار ناراحت شدم هنگامي كه خانم دكتر تركستاني را در بستر بيماري ديدم و براي سلامتي ايشان دعا كردم.
وي ادامه داد: مشكل بيماري ايشان از ناحيه ريوي گزارش شده كه اميدواريم هرچه زودتر سلامتي ايشان بازگردد.
بذرپاش در خصوص اينكه آيا خانم تركستاني بالاخره رئيس سازمان ملي جوانان مي شود يا خير گفت: ايشان سمت جديد سازمان را به عهده داشته كه اميد است مساعدت حاصل آيد.
بذرپاش در خصوص سمت جديد خود گفت: در حال حاضر به كارهايي كه باقي مانده مشغول هستم. هر مسئولي چه مسئول باشد چه نباشد هزاران كار باقيمانده در اين نظام هست كه مي تواند انجام دهد.
همچنين معاون درمان اين بيمارستان درباره وضعيت رئيس سازمان ملي جوانان گفت: خانم دكتر تركستاني از بخش مراقبت هاي ويژه به بخش عادي منتقل پيدا كرده و ان شاء الله در طي دو سه روز آينده از بيمارستان مرخص شوند.

 باقري: تداوم مذاكرات در اسلامبول مي تواند براي هر دو طرف سودمند باشد

معاون امنيت بين الملل و سياست خارجي دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد كه دور بعدي مذاكرات ايران با 1+5 در اسلامبول مي تواند مناقشه آنها در زمينه برنامه هسته اي ايران را به پايان برساند.
به گزارش منابع خبري علي باقري روز دوشنبه پس از گفت وگو با بشار اسد رئيس جمهور سوريه در يك كنفرانس خبري در دمشق، گفت: ما فكر مي كنيم كه مذاكرات همگام با دستور كاري كه در ژنو مشخص شد، مي تواند مسير را براي حل مشكلات هموار كند. تداوم مذاكرات در اسلامبول مي تواند براي هر دو طرف سودمند باشد.
باقري در ادامه از سياست دو سويه غرب در زمينه مذاكرات و اعمال تحريم ها از طرف ديگر انتقاد كرد و هشدار داد كه چنين رويكردي «به هيچ جا ختم نخواهد شد».
معاون جليلي در ادامه گفت كه با وجود اعمال چهار دور تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته اي ايران، تهران «گسترده ترين برنامه اقتصادي در تاريخش را در دست اجرا دارد و اين سطح ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي اش را نشان مي دهد».
باقري افزود كه مذاكرات « بر مبناي گفت وگو و همكاري مي تواند ساير كشورها را از بن بست شان خلاص كند».به گزارش خبرگزاري سوريه، اسد نيز در گفت وگوهايش با باقري خواستار «يك مصالحه ديپلماتيك كه حق ايران براي دستيابي به يك انرژي هسته اي صلح آميز را تضمين كند» شد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14