(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 3 بهمن 1389- شماره 19847

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بازخواني نقش خاتمي در فتنه 88 ـ بخش اول  الگويي براي كودتاي سبز
در پايان نشست اسلامبول جليلي : 1+5 بدون برنامه در مذاكرات حضور يافته بود
همياران جنگ نرم دشمن صهيونيستي در سينماي ايران
تحليل منابع غربي از مذاكرات اسلامبول ايران با 1+5 از موضع قدرت مذاكره كرد
ديدار آيت الله نوري همداني با خانواده هاي جانباختگان حادثه اروميه
تشكيل 5 قرارگاه مستقل نيروي زميني ارتش در مرزهاي كشور
برخورد قاطع با عوامل تئاتر غيراخلاقي «گابلر»
توصيه پزشك معالج شاعر انقلاب ؛ احمد عزيزي به خارج از كشور اعزام شودبازخواني نقش خاتمي در فتنه 88 ـ بخش اول الگويي براي كودتاي سبز

سيد ياسر جبرائيلي
اشاره: حوادثي كه قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در كشور رخ داد، فتنه تمام عياري بود كه طراحان و مجريان آن انديشه براندازي نظام جمهوري اسلامي را در سر داشتند. مجموعه عوامل داخلي و خارجي كه هدايت و اجراي اين فتنه را به عهده داشتند، از سر تصادف و در نقطه زماني خردادماه 88 به هم نرسيدند، بلكه مهره هاي فتنه در يك چارچوب مشخص و نقشه اي از پيش تعيين شده به ايفاي نقش پرداختند. يكي از اين مهره ها چهره آشنايي به نام «سيد محمد خاتمي» است كه به گفته مديرمسئول كيهان، اين روزها سعي دارد «با حفظ تابلو اندكي عقب نشيني كند» ؛ تا به زعم خود، هم بدنه فتنه را از ريزش بازدارد و با تلاش براي ورود به چارچوب نظام، شرايط را براي ادامه فعاليت اين جريان مرموز فراهم كند. پندار خاتمي اين است كه در جريان فتنه، توانسته با زيركي تمام، نقش خود را از نظرها پنهان داشته و همچنان به عنوان «سرمايه اصلاح طلبان براي بازگشت به نظام» باقي بماند. اما اين پندار توهمي بيش نيست. آنچه از امروز در اين ستون و با عنوان بازخواني نقش خاتمي در فتنه 88 منتشر مي شود، به طور مستند به بررسي نقش پيدا و پنهان خاتمي در فتنه 88 مي پردازد تا هم او را از آن توهم باطل رهايي بخشد و هم ابهام ها و ترديدهاي احتمالي را درباره وي برطرف سازد.
موسم دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در حالي فرا مي رسيد كه جريان موسوم به اصلاحات در چهار انتخابات شوراها(1381)، مجلس هفتم(1382)، رياست جمهوري نهم(1384) و مجلس هشتم(1386) پي در پي شكست خورده و تحليل صريحش از انتخابات پيش رو نيز يك شكست ديگر بود. شكست در انتخابات 88 اما در حالي در انتظار اصلاح طلبان بود كه آنها در طول هشت سال حاكميت خود بر قوه مجريه نيز نتوانسته بودند در رسيدن به مطالبات واقعي خود يعني حذف نظام سياسي «جمهوري اسلامي» و استقرار نظامي سكولار يا همان «جمهوري ايراني» طرفي ببندند.
به هر صورت، اصلاح طلبان از يك سو نتوانسته بودند با حضور در قوه مجريه و حتي مقننه خواسته هاي خود را عملي كنند و از سوي ديگر، شكست هاي پي در پي شان در انتخابات مجلس و رياست جمهوري همين دو قوه را نيز از آنان دريغ مي كرد. اين بود كه تصميم گرفتند از فرصت انتخابات دهم رياست جمهوري براي دست زدن به يك «كودتاي نرم» نهايت بهره را ببرند.
الگويي كه در ذهن اصلاح طلبان براي انجام چنين كودتايي در ايران وجود داشت، همان الگويي بود كه در كشورهايي چون گرجستان، اوكراين و قرقيزستان به اجرا درآمد و طي آن جناح شكست خورده در انتخابات رياست جمهوري، توانست با ادعاي تقلب و از طريق اردوكشي خياباني، شكست در پاي صندوق هاي راي را جبران كرده و حاكم شود. پندار افراطيون اين بود كه اگر در انقلاب هاي رنگي كانديداي شكست خورده با شورش خياباني نامزد پيروز را زمين زد، در اينجا جريان شكست خورده اصلاحات از دريچه شورش خياباني، با كل نظام و ساختار سياسي درگير شده و آن را زمينگير كند.
براي اين منظور، بايد الگوي به كار گرفته شده در انقلاب هاي رنگي استخراج و در اختيار ستاد مركزي اصلاحات قرار مي گرفت كه اين كار چهار سال پيش از برگزاري انتخابات يعني سال 1384 در يك محفل علمي-دانشگاهي انجام شده بود و نه در زير زمين سازمان سيا و يا حلقه فراماسونري قسطنطنيه(!). «الهه كولايي» عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، نماينده مجلس ششم و عضو فعال حزب مشاركت، بهمن ماه 1383، سلسله نشست هايي را با عنوان «برنامه اوراسياي مركزي» در دانشگاه تهران و با هدف استخراج الگوي استفاده شده در انقلاب هاي رنگي برگزار كرد و محصول آن، مرداد 1384 در كتاب «افسانه انقلاب هاي رنگي» به چاپ رسيد؛ كتابي كه بعدها به عنوان مرجعي براي طراحي پروژه «كودتاي سبز» در اختيار ستاد مركزي اصلاح طلبان قرار گرفت. جالب اينكه شخص كولايي نيز با عنوان «مسئول بخش بانوان» در اين ستاد حاضر شد و از نزديك اوضاع را زير نظر گرفت.البته نگارنده اين ادعا را نداردكه كتاب مذكور ابتدائا با هدف يك انقلاب رنگي در ايران تهيه شد، ولي به هر صورت، همين الگو بود كه مورد استفاده ستاد موسوي قرار گرفت. همچنين نبايد تصور كرد كه نويسندگان كتاب، عوامل اصلي طرح كودتاي رنگي در ايران بودند؛ چرا كه حتي اگر چنان كتابي نيز تهيه نمي شد، طراحان سناريوي براندازي، خود نسبت به اين كار مبادرت مي ورزيدند؛ چنانكه برپايه برخي اسناد، فيلم مستند يكي از كودتاهاي رنگي نيز در ستاد مركزي عمليات اصلاح طلبان به نمايش درآمد و با هدف به دست آوردن دركي جامع تر از سناريو، مورد بازبيني قرار گرفت.
الگويي كه كولايي و همكارانش توانستند از انقلاب هاي رنگي استخراج كنند را مي توان در بندهايي خلاصه كرد كه درباره انقلاب اوكراين و در صفحات 114 تا 119 كتاب ذكر شده است. در اين بخش، علاوه بر آنكه بر «نقش غيرقابل انكار» بنياد «جرج سوروس» -پدر انقلاب هاي مخملي- و نيز دولت ها و رسانه هاي اروپايي تاكيد شده، 17 بند نيز به عنوان شاخصه هاي «سازمان عمليات انقلاب نارنجي» ذكر شده است:
«1- تشكيل كميته نجات ملي و سازماندهي تظاهرات و مخالفت هاي طرفداران يوشچنكو و بهره گيري از مكانيسم سازماني سازمان هاي غير دولتي( NGO ).
2- پيش بيني تداركات و امكانات همه جانبه از سوي مخالفان براي مبارزه طرفداران آنها حتي اگر ماه ها به طول انجامد.
3- موضعگيري مدام رهبران مخالف مبني بر استفاده جناح حاكم از تقلب در انتخابات از مدت ها قبل از برگزاري انتخابات با هدف دامن زدن به جو بدبيني عليه كانديداي رقيب و پافشاري بر اين امر پس از انتخابات.
4- استفاده از رنگ شاد نارنجي به عنوان سمبل طرفداري از يوشچنكو كه به ميزان بسيار زياد و در اشكال مختلف حداقل به صورت روبان مخالفان بين مردم استفاده شد. نوارهاي نارنجي رنگ به عنوان پرچم در دست تظاهركنندگان، بازوبند، كمربند و حتي بستن نوارها به زانوها، دور سر، كيف هاي زنانه، آنتن ماشين هاي شخصي و حتي به درختان و نرده هاي خيابان ها، در اماكن مختلف تجاري و اداري مهم و خانه هاي شخصي.
5- متمركز كردن بيشتر فعاليت هاي تبليغاتي بر مردم پايتخت و آوردن گروه هاي بسياري از اصناف و اقشار مردم شهرها با اتوبوس و قطار به پايتخت و استقرار آنها.
6- در اختيار گرفتن مركز پايتخت و بلوكه كردن مراكز حاكميت به خصوص كاخ رياست جمهوري، نخست وزيري و وزارتخانه ها، كه در مجموع موجب تعطيلي مراكز مهم تصميم گيري و فعاليت سياسي كشور گرديد.
7- بهره گيري از اينترنت (استقبال شديد جوانان از اينترنت و كافي نت هاي متعدد، نقش زيادي در بسيج فعالان جوان به جنبش نارنجي داشت).
8- تلاش براي جذب برخي گروه ها، احزاب و نيز شخصيت هاي بانفوذ ميانه رو به سمت مخالفان.
9- قانوني نمودن حركت هاي اعتراض آميز با گرفتن مجوز براي برخي اقدامات و تجمعات.
10- ارائه چهره اي دموكراتيك از رهبران اپوزيسيون.
11- بزرگنمايي نقاط ضعف و سوابق منفي نامزد جناح حاكم نزد افكار عمومي.
12- نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد نيروهاي خود(مخالفان) در قالب مديريت پنهان به منظور جلوگيري از بروز خشونت و بهره برداري احتمالي جناح حاكم براي دست زدن به اقدامات مقابله جويانه و سركوب حركت آنها.
13- استفاده از مذهب (كليساي كيف) در جهت جلب حمايت مردم از يوشچنكو.
14- جلب احساسات نيروهاي گارد حفاظتي و پليس مقابل مراكز مهمي مانند كاخ رياست جمهوري، نخست وزيري و... با دادن گل(يوشچنكو در چند سخنراني خود از نيروهاي نظامي و انتظامي خواست در مقابل مردم قرار نگيرند و به انقلابيون ملحق شوند).
15- طرح خواسته هاي بلندپروازانه و بلوف گونه از حكومت مانند بركناري دولت يانوكويچ و اعلام رياست جمهوري يوشچنكو، اظهارات تهديد گونه توسط جناح تندرو و مخالفان.
16- ادعاهايي مبني بر مشكلات ناشي از تحريم و كاهش مناسبات غرب و آمريكا عليه اوكراين در صورت پيروزي يانوكويچ.
17- پيوستن برخي مقامات امنيتي، دانشجويان و پليس به طرفداران يوشچنكو.»1
اين الگو در سال 1388 به صورت تمام و كمال در ايران يا به اجرا گذاشته شد و يا به دست اجرا سپرده شده و در عمل به بن بست خورد. البته شاخصه هاي سازمان عمليات فتنه سبز به 17 بند مذكور محدود نمي شود و كودتاگران به تناسب شرايط داخلي ايران و نيز با بهره گيري از الگوهاي پيشنهادي افرادي چون «مايكل لدين» و «جين شارپ» آن را قبض و بسط داده اند. در روزهاي آينده به طور مستند به بررسي نقش خاتمي در ارتباط با اين الگوي براندازي خواهيم پرداخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الهه كولايي. افسانه انقلاب هاي رنگي. تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1384

 در پايان نشست اسلامبول جليلي : 1+5 بدون برنامه در مذاكرات حضور يافته بود

نشست دو روزه ايران و كشورهاي عضو گروه 1+ 5 در اسلامبول تركيه به دليل نداشتن برنامه مشخص از سوي طرف مقابل و همچنين ايستادگي هيات مذاكره كننده كشورمان در برابر زياده خواهي و درخواست هاي غير قانوني آنان بي نتيجه پايان يافت .
دكتر سعيد جليلي ، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره كننده ارشد ايران با 1+5 عصر شنبه در پايان مذاكرات اسلامبول در يك نشست خبري گفت: در صورتي كه هر دو طرف به همه تعهدات پايبند باشيم، گفت وگو مثمرثمر خواهد بود .
وي افزود: يكي از بحثهايي كه ما هميشه داشتيم اين است كه گفت وگو وقتي مي تواند مفيد و موفق و رو به جلو باشد كه مبتني بر يك منطق مشترك باشد، اگر شما به جاي يك منطق مشترك، خواستيد از ابزار ديگري استفاده كنيد اين حتما ديگر گفتگو نخواهد بود و ديكته خواهد بود و ديكته شايسته يك نوع گفتگوي مبتني بر فرهنگ ملت ها نيست.
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: بر همين مبنا ما گفتگو در اسلامبول را در ژنو پيشنهاد كرديم چون معتقد بوديم امروز بسياري از گفتگوها در عرصه موضوعات بين الملل مي تواند در بسترهاي تمدن اسلامي شكل بگيرد.
همكاري حول نقاط مشترك توافق طرفين در ژنو بود
وي اضافه كرد: آنچه ما در ژنو توافق كرديم چند نكته اساسي داشت، اينكه گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك باشد و اين توافق طرفين در ژنو بود به همين خاطر حتماً اين به ذهن همه متبادر مي شود كه همكاري و به خصوص درباره نقاط مشترك حتما بايد گفت وگوهايي رو به جلو و همراه با پيشرفت باشد، وقتي كه قرار است بر اساس نقاط مشترك گفت وگو شود و گفت وگو براي همكاري باشد، حتما مي تواند رو به جلو، موفق و سازنده باشد.
ايران با نگاه مثبت در نشست اسلامبول شركت كرد
وي گفت: منطق مشترك گفتگو مي تواند براي گفتگوها و همكاري هاي بيشتر در يك بستر سازنده كمك كند، بر همين مبنا ما با يك نگاه مثبت و ابتكار عمل و پيشنهادات مشخص به اسلامبول آمديم. ما فكر مي كرديم و فكر مي كنيم كه ظرفيت هاي ايران امروز ظرفيت هاي غيرقابل انكاري است و مي تواند فرصت هاي بسيار خوبي را براي همكاري در سطح بين المللي فراهم كند و ما واقعا با يك نگاه سازنده وارد گفت وگوها شديم و اين مطالب را ارائه كرديم.
جليلي اضافه كرد: ما فكر مي كنيم امروز طيفي از موضوعات مختلف مي تواند بستر همكاري بين ملت ها به خصوص در سطح بين المللي باشد تا ما بتوانيم جهاني مملو از صلح، سعادت و عدالت را براي همه ملت ها داشته باشيم.
جليلي گفت: آنچه كه ما به آن تأكيد داشتيم اين است كه گفت وگو بايد بر اساس يك منطق مشترك باشد يعني قانون و مقررات بين المللي در موضوعات مختلف بايد باشد و به حقوق ملت ها احترام گذاشته شود و از رفتارهاي غلطي كه در تقابل با حقوق قانوني ملت هاست اجتناب شود و اينها همان منطق مشتركي است كه همه به آن اذعان دارند، كسي نيست كه در جامعه بين المللي اين موضوعات را نپذيرد.
جلوگيري از اشاعه سلاح هاي هسته اي موضوعي مهم
براي همكاري است
وي با بيان اينكه موضوع دوم اين است كه حتما بايد يك همكاري جدي بين ملتها براي جلوگيري از اشاعه سلاح هاي هسته اي صورت گيرد، گفت: امروز جلوگيري از اشاعه سلاح هاي هسته اي يك موضوع بسيار مهم براي همكاري است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: نكته سوم اين است كه امروز مصارف صلح آميز انرژي هسته اي يك ضرورت براي ملتهاست و اين بحث جدي است. ما معتقديم ان پي تي به عنوان معاهده اي كه حافظ حقوق ملت هاست وظايفي را براي انحراف از مقاصد صلح تعيين مي كند و اين حتماً بايد تقويت شود.
آژانس 25 بار عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران را تائيد كرده است
جليلي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو فعال آژانس در اين سه محور فعاليت هاي بسيار مثبت و موثري را داشته است، ما بيشترين همكاري را با آژانس داشتيم، حتي ما سالها فراتر از تعهدات پادماني خودمان اقداماتي را براي همكاري با آژانس داشتيم.
وي با اشاره به آخرين گزارش آژانس درباره برنامه هسته اي ايران گفت: در آخرين گزارش مديركل آژانس براي 25 بار رسما و به صراحت اعلام شد كه فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه انحرافي از مقاصد صلح آميز نداشته است.
گزارش ناپديد شدن 200 پوند مواد هسته اي در خاك آمريكا منتشر شود
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با بيان اينكه كساني كه براي مقاصد صلح آميز قطعنامه صادر مي كنند چرا در اين خصوص يك بيانيه نيز صادر نكرده اند، اظهار داشت: بيش از 200 پوند مواد هسته اي كه ظرفيت به كارگيري در سلاح هسته اي را دارد 40 سال پيش در خاك آمريكا ناپديد شد و خود مقامات آمريكايي نيز رسماً اين موضوع را اعلام كردند، اين مواد كجا رفته و چرا 40 سال كسي گزارشي در اين خصوص ارائه نداده است.
جليلي اين موضوعات را نگراني هايي جدي خواند و يادآور شد: نبايد با موضوعات كاذب توجه ما منحرف شود بلكه وظيفه همه ما و به خصوص رسانه ها اين است كه اين موضوعات را مطرح كرده و سؤال كنند كه چرا در خصوص فعاليت صلح آميز يك كشور هزاران مطلب منتشر مي شود اما در خصوص گم شدن اين مقدار مواد هسته اي هيچ مطلبي منتشر نشده و يا بسيار كم به آن پرداخته شده است.
توني بلر اول از محاكمه خود نجات يابد بعد نظر دهد
جليلي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اظهارات توني بلر عليه فعاليت هاي هسته اي ايران در دادگاه خود گفت: اجازه دهيد اول بلر از اين محاكمه و خطا نجات يابد تا بعد. بحث هاي ما همين است كه افرادي به خود اجازه مي دهند با ناديده گرفتن حقوق ملت ها اقداماتي كنند كه نتيجه آن كشته شدن صدها هزار انسان بي گناه است اما هيچگاه درباره آنها قطعنامه صادر نمي كنند و هيچ كس از آنها سؤال نمي كند.
وي با طرح اين سؤال كه چرا بايد توني بلر را دولت انگليس تنها محاكمه كند؟ يادآور شد: وي حتي بدون اجازه شوراي امنيت اقدامات خلافي انجام داده و به عراق حمله كرده كه نتيجه آن كشته شدن صدها هزار انسان است اما هيچ كس امروز از آنها سؤال نمي كند.
ترور دانشمندان كشورمان يك رسوايي بزرگ براي جامعه
بين الملل است
وي ادامه داد: امروز برخي قدرت ها به خود اجازه مي دهند بيان كنند كه ما براي اينكه مانع دسترسي يك ملت به انرژي صلح آميز هسته اي شويم بايد از اقدامات امنيتي بهره بگيريم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اظهارات مسئول سازمان اطلاعات انگليس گفت: او رسماً اين موضوع را اعلام مي كند و دو هفته بعد 2 دانشمند هسته اي در ايران ترور مي شوند.
جليلي با طرح اين سؤال كه چه ارتباطي است بين اينكه در قطعنامه هاي شوراي امنيت اسامي دانشمندان هسته اي قرار داده مي شود و بعد تروريست ها اين دانشمندان را هدف قرار مي دهند، اظهار داشت: اين يك سؤالي است كه كه بايد به جامعه بين المللي پاسخ آن را بدهند.
وي اين موضوع را يك رسوايي بزرگ براي جامعه بين المللي خواند و افزود: امروز قطعنامه هاي شوراي امنيت را تروريست ها اجرا مي كنند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اظهارات صريح آنها مبني بر استفاده از ابزار فني مانند ويروس هاي كامپيوتري براي مقابله با فعاليت ها و حركت يك ملت گفت: ايران عضو NPT است و تمام فعاليت هاي آن زير نظر آژانس است. چه كسي به آنها اجازه داده كه چنين كاري را انجام دهند، البته در همه اين زمينه ها هم ناموفق و ناكام بوده اند.
يافتن نقاط مشترك
براي گفت وگوهاي آينده
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص پيشنهاد براي دور بعدي مذاكرات نيز گفت: مباحثي مطرح شد و همانطور كه در ژنو بحث كرديم كه آمادگي داريم و توافق بر اين بود كه براي يافتن نقاط مشترك گفت وگو كنيم. اشتون گفت بايد نقاط مشتركي را پيدا كنيم و اميدواريم آنها بتوانند با پيدا كردن نقاط مشترك در گفت وگوهاي آينده حضور پيدا كنند و ما هميشه براي گفت وگوها آماده هستيم. بر اساس منطقي كه اعلام كرديم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران اعلام كرده بود كه اين مذاكرات آخرين فرصت غربي ها مي باشد يا خير؟ يادآور شد: آنچه بيان شد اين بود كه اين نشست يك فرصت است براي گفت وگوها و همكاري هاي بيشتر كه آنها از آن استفاده كرده و مغتنم شمارند.
اشتون : گفت وگوهاي بيشتر
با ايران هنوز برنامه ريزي نشده است
رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در پايان مذاكرات ايران و 1+5 در اسلامبول اعلام كرد كه در حال حاضر برگزاري نشست هاي بيشتر برنامه ريزي نشده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، «كاترين اشتون » در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد: در حال حاضر نشست بيشتري برنامه ريزي نشده است، اما باب مذاكرات با ايران همچنان باز مي ماند .
وي افزود: در صورتي كه ايران انتخاب كند كه به طور مثبت پاسخ دهد، اين روند مي تواند همچنان ادامه داشته باشد.هم اكنون بايد بنشينيم و ببينيم ايران پس از بررسي هاي لازم چگونه واكنش نشان خواهد داد .
رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين مدعي شد : 6 كشور در خصوص موضع اتخاذ شده توسط ايران در مذاكرات اسلامبول نااميد شدند .
اشتون در ادامه گفت: پيش شرط هاي مطرح شده از جانب ايران غيرقابل قبول است .

 همياران جنگ نرم دشمن صهيونيستي در سينماي ايران

در 12 سپتامبر سال 2002 ميلادي و در سالگرد واقعه 11 سپتامبر، بنيامين نتانياهو، نخست وزير فعلي رژيم صهيونيستي طي يك سخنراني گفت كه ايالات متحده آمريكا براي نابودي دو رژيم عراق و ايران، دو راه حل متفاوت را بايستي پيش گيرد. او ادامه داد كه براي اين كار، آمريكا و متحدانش بايستي به عراق حمله نظامي كنند. (اين سخنراني حدود 6 ماه پيش از حمله نيروهاي نظامي ناتو به عراق صورت گرفت و ارتش آمريكا و ديگر هم پيمانانش، در اواخر مارس 2003، عراق را به اشغال خود در آوردند.)
اما بنيامين نتانياهو براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي، راه حل شگفت انگيزي را به آمريكاييان پيشنهاد داد. او گفت كه «آمريكا بايستي با تلويزيون به ايران حمله كند!» و در توضيح اين رهنمودش بيان داشت كه پخش فيلم ها و سريال هايي با محتواي هرزگي و تبليغ رفتار بي بند و بار و روابط نامشروع جنسي به همراه نمايش دختران و پسران زيباروي كه ارتباطات غيراخلاقي دارند، در خانه هاي پرزرق و برق و زندگي هاي اشرافي، مي تواند رژيم ايران را سرنگون سازد. نتانياهو براي مصاديق سخنانش، به طور مشخص، سريال هاي شبكه فاكس را نام برد.
در واقع رهنمود نتانياهو براي مقابله با انقلاب اسلامي تاييد همان راهكاري بود كه فرانسيس فوكوياما در كنفرانس شيعه شناسي اورشليم به سال 1986 ارائه داد كه براي نابودي ماهيت ظلم ستيز عدالت طلبانه نظام جمهوري اسلامي بايستي ميل شهادت طلبي را در ايران به ميل رفاه زدگي و مصرف گرايي تبديل نمود. اين همان ترفندي بود كه اشراف يهود و كانون هاي صهيوني در قرون وسطي براي شكست مسلمانان در آندلس نيز به كار گرفتند. اين در يك كلام به تعبيري همان جنگ نرم هميشگي سپاه شرك و كفر عليه اسلام و مسلمين بوده و هست.
به هر حال پس از سخنراني و رهنمودهاي بنيامين نتانياهو، كانون هاي صهيوني از طريق شبكه هاي رسانه اي خود مانند كمپاني فاكس يا شبكه هاي متعلق به روبرت مرداك و يا جرج سوروس، اقدام به راه اندازي پي درپي تلويزيون هاي فارسي زبان كردند كه گروه قابل توجهي از آنها (بنا به رهنمود نتانياهو) به پخش سريال هاي با محتواي هرزگي دست زدند. از جمله اين شبكه ها مي توان به شبكه mbcpersia Farsi 1 ، و اخيرا شبكه 1 manoto اشاره كرد كه اين شبكه اخير علاوه بر لجن پراكني هاي به اصطلاح سياسي عليه انقلاب و نظام اسلامي، به پخش برنامه هاي نمايشي و به اصطلاح شوهاي مبتذل دست زد كه به طور بيسابقه اي اباحه گري و بي بندوباري را در ميان خانواده هاي ايراني ترويج مي نمايد. ارائه تصويري مستهجن از روابط نامشروع در ميان زنان و مردان مجرد و متاهل تحت عنوان يك مسابقه به اصطلاح آشپزي از ديگر برنامه هاي اين شبكه است كه بيش از هر موردي، مصداق سخنان سال 2002 بنيامين نتانياهو به شمار مي آيد.
اما متاسفانه در اين ميان حضور فعال دو تن از به اصطلاح فيلمسازان ايراني (تهمينه ميلاني و محمد نيك بين) در اين شبكه، حيرت بسياري از حتي مخالفين انقلاب را برانگيخت. اگرچه اين دو تن در توليد و تهيه فيلم هاي مبتذل و ضد انقلابي كم سابقه نيستند (كه حتي زماني ميلاني به دليل اظهارنظرهاي ضد انقلابي اش در حاشيه يكي از اين آثار، توسط دادستاني بازداشت شد) اما پخش پرسر و صدا فيلم هاي تهمينه ميلاني (به تهيه كنندگي محمد نيك بين) از شبكه صهيونيستي Manoto1 كه با تبليغات فوق العاده و نمايش پشت صحنه و مصاحبه هاي اختصاصي انجام مي شود، نشان از معامله اي ضد ايراني و ضد اسلامي از سوي اين دو به اصطلاح فيلمساز با كانون هاي صهيوني دارد.
اگرچه در اينجا برعهده قوه قضائيه است كه (همچون برخوردهاي قاطعش با ديگر به اصطلاح فيلمسازان وطن فروشي كه قصد به تصوير كشيدن اتهامات صهيونيستي عليه نظام جمهوري اسلامي و سياه نمايي ايران برپرده دشمنان تاريخي اين ملت را داشتند) با اين سربازان جنگ نرم كانون هاي صهيوني نيز برخورد لازم را بنمايد، اما از معاونت محترم سينمايي نيز انتظار مي رود، ديگر فرصت حضور اين دسته از هنرفروشان را در جمع شريف سينماگران ايراني ندهد و دامن اين سينما را به آنان كه هنر را نه فقط به نان كه به سوداهاي فريبنده مي فروشند، نيالايد.
در كمال تاسف و شگفتي در خبرها آمده بود كه اين دو تن در جمع هيئت مديره صنفي قرار گرفته اند كه گويا براي متحد كردن تهيه كنندگان و توليدكنندگان اين سينما از سوي معاونت سينمايي و با حضور مستقيم مديركل اداره نظارت اين معاونت به تازگي تشكيل شده است!
البته شايد هم اين خبر چندان هم جاي شگفتي نداشته باشد (اگرچه جاي تاسف دارد)، چرا كه در همان هيئت مديره ياد شده، نام توليدكننده فيلم موهن و ضد ارزشي «زمهرير»، تهيه كننده فيلم ضد انقلابي «صدسال به اين سالها» و تهيه كننده فيلم تبليغاتي يكي از سران فتنه سال 88 نيز به چشم مي خورد (كه ايشان در آن فيلم تبليغاتي تنها تهيه كننده نبود و در بخشي از فيلم به عنوان مجري يا مصاحبه كننده، حتي از آن سر كرده فتنه گر نيز جلو افتاده و خوش رقصي هاي بسياري را براي وي و دوستانش انجام داد)!!
سعيد متين

 تحليل منابع غربي از مذاكرات اسلامبول ايران با 1+5 از موضع قدرت مذاكره كرد

سرويس سياسي-
رسانه هاي خارجي در تحليل مذاكرات ايران و 1+5 عنوان كردند ايران با دست پر و از موضع قدرت وارد مذاكرات اسلامبول شده است.
روزنامه آمريكايي «وال استريت ژورنال» در مقاله اي كه روز جمعه اول بهمن ماه منتشر كرده، آورده است: ايران در مذاكرات هسته اي اسلامبول سعي مي كند بيشتر گفت وگوها را به طرف مسائل منطقه اي متمركز كند تا مسائل مربوط به برنامه هاي هسته اي.
وال استريت ژورنال درباره ابعاد قدرت ايران نوشت: كارشناسان سياسي اظهار داشته اند كه جايگاه مستحكم ايران نزد حزب الله لبنان كه باعث سقوط دولت طرفدار غرب لبنان شد، نفوذ پرقدرت ايران در بين سياستمداران شيعه عراق و حمايت سوريه، قطر و تركيه از ايران، همگي دست به دست هم داده است تا ايران با يك موضع قدرتمندي نسبت به مذاكرات گذشته پا به اسلامبول بگذارد.
رويترز نيز تاييد كرد كه در مذاكرات اسلامبول هيچ نشانه اي از امتياز دادن ايران مشاهده نشده است.
اين خبرگزاري در گزارشي به قلم «ديويد بران استروم» از اسلامبول كه روز جمعه اول بهمن ماه منتشر شد، نوشت: ايران در گفت وگوهاي اسلامبول كه روز جمعه آغاز شد، هيچ نشانه اي از امتياز دادن به قدرت هاي جهاني كه در تلاش براي ترغيب ايران براي مهار برنامه هسته اي اش هستند از خود نشان نداد.
اين خبرگزاري سپس درباره توقع غرب از مذاكرات اسلامبول نوشت: يك ديپلمات همزمان با آغاز نشست گفت كه هيچكس انتظار پيشرفتي بزرگ را ندارد با اين حال ايران بايد نشان دهد علاقمند به تعامل در يك فرآيند بزرگتر است.
يك تحليلگر سرشناس فرانسوي نيز در تحليل مذاكرات اسلامبول گفت: اين مذاكرات نشان مي دهد كه ايران به سمت مذاكره از موضع قدرت حركت مي كند.
رئيس موسسه تحليل راهبردي فرانسه نيز درباره گفت وگوهاي ايران و گروه 1+5 در اسلامبول گفت: ايران از موضع مذاكره كننده به تدريج به سوي اظهارنظر از موضع قدرت حركت مي كند.
«فرانسوا ژره» در گفت وگو با شبكه فرانس24 گفت: آقاي سلطانيه سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده است كه اين مذاكرات آخرين فرصت البته براي كشورهاي 1+5 است. مي توان اين موضع را يك موضع پايه اي ايران تلقي كرد كه براساس آن ايران مي خواهد بگويد، كشور بزرگي است و از موضع قدرت عمل مي كند.
در عين حال سلطانيه ادامه مي دهد كه توافق ايران با تركيه و برزيل همچنان معتبر بوده و از سوي كشورهاي ديگر مورد توجه قرار نگرفته است. اين موضع در واقع نشان مي دهد كه ايران درهاي مذاكره را نبسته است.
بنابر اين گزارش، فرانسوا ژره درباره اظهارات وزير امور خارجه روسيه درباره اينكه لغو تحريم ها نيز بايد در دستور كار قرار گيرد، اظهار داشت: اين موضوع از متحد نبودن طرف مقابل ايران حكايت مي كند. كشورهاي بزرگ هيچگاه با هم يكدست و متحد نبوده اند. در عين حال اظهارنظر آقاي لاوروف جالب است زيرا در حقيقت هم راستا با منطق مذاكره ايران است كه خواستار اعطاي امتيازات متقابل است. بر اين اساس ايران مي گويد حاضر است گامي به جلو بردارد و مثلا اورانيوم كم غني شده اش را به خارج بفرستد، اما در مقابل انتظار دارد تحريم ها نيز لغو شود. چيني ها فعلا در اين مورد ساكت هستند زيرا رئيس جمهور چين در آمريكا به سر مي برد و نمي خواهد در آنجا موضعي بگيرد كه مطابق ميل آمريكا نباشد. اما من فكر مي كنم چيني ها به موضع روس ها خواهند پيوست.
ژره در پايان با اشاره به اينكه آمريكا غني سازي در ايران را پذيرفته است، گفت: خانم كلينتون قبلا گفته است كه ايران مانند هر كشور ديگري كه به تعهداتش در زمينه عدم تكثير هسته اي عمل كند، مي تواند به انرژي هسته اي براي توليد برق دسترسي داشته باشد اما موضوع اين است كه چنين اعتمادي وجود ندارد. وقتي شما به نخست وزير انگليس يا رئيس جمهور فرانسه گوش مي كنيد آنان مي گويند ايران مي تواند تحت نظارت اكيد به انرژي هسته اي براي توليد برق دسترسي داشته باشد، ايراني ها هم مي گويند اين موضوع نيازي به اعلام كردن ندارد و اين حق از نظر حقوقي به آنان داده شده است. اين نوع مواضع در واقع آنچنان كه گفته مي شود براي حفظ آبرو است، اما حادثه ديپلماتيك اين است كه آمريكاي اوباما نيز حاضر است ايران هسته اي غيرنظامي را بپذيرد و اين موضع مهمي است كه در زمان بوش وجود نداشت.
همچنين روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن هم نوشت: ايران هيچ نشانه اي از خود بروز نداده است كه حاكي از دادن امتياز به شش قدرت بزرگ باشد، اين شش قدرت تلاش مي كنند ايران را متقاعد كنند دست از برنامه هسته اي اش بردارد، تهران اما در مذاكرات اسلامبول تاكيد كرد موضوع غني سازي اورانيوم را به بحث و گفت وگو نخواهد گذاشت.
روزنامه الاتحاد چاپ امارات هم عنوان كرد: ايران مخالف گفت وگو درباره برنامه هسته اي در مذاكرات اسلامبول ميان اين كشور با گروه 1+5 است.

 ديدار آيت الله نوري همداني با خانواده هاي جانباختگان حادثه اروميه

آيت الله حسين نوري همداني ديروزبا خانواده هاي جانباختگان حادثه هوايي اروميه ديدار كرد.
به گزارش فارس از اروميه، اين مرجع تقليد ظهر ديروز در ديدار با اين خانواده ها طي سخناني گفت: در برابر اين مصايب و امتحانات الهي نوع رفتار انسان ها حايز اهميت است و بايد در برابر خواسته هاي خداوند و مقدرات سر تسليم فرود آورد و صبور و بردبار بود.
وي افزود: مصيبت ها و تنگناهايي كه بر انسان وارد مي شود امتحان و آزمايش الهي است.
اين مرجع تقليد اضافه كرد: در 50 جاي قرآن خداوند از آزمايش انسان ها سخن گفته است، خداوند انسان ها را به شيوه هاي مختلف مورد امتحان و آزمايش قرار مي دهد و اين امتحانات ارتباط مستقيم با عملكرد انسان ها دارد.
وي با اشاره به آيه انالله و انا اليه راجعون خاطر نشان كرد: بازگشت همه ما به سوي خداوند عالميان است و نبايد در پيش آمدهاي ناگواري كه براي ما اتفاق مي افتد كفران نعمت كرده و ناله و زاري كنيم.
آيت الله نوري همداني از چهارشنبه شب هفته گذشته وارد اروميه شده است و در مدت اقامت پنج روزه خود در آذربايجان غربي ديدارهاي جداگانه با علما و روحانيان، فرهنگيان، مديران دستگاه هاي اجرايي، خانواده شهدا، نخبگان و اقشار مختلف مردم آذربايجان غربي خواهد داشت.

 در پي ابلاغ ساختار جديد نزاجا صورت گرفت
تشكيل 5 قرارگاه مستقل نيروي زميني ارتش در مرزهاي كشور

فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به ابلاغ ساختار جديد اين نيرو گفت بنابراين طرح، مرزهاي كشور به 5 دسته تقسيم شده كه هر كدام تحت فرماندهي يك قرارگاه مستقل قرار مي گيرند.
امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به ابلاغ ساختار جديد اين نيرو كه به تصويب فرمانده معظم كل قوا نيز رسيده است، گفت: پس از حادثه 11 سپتامبر و با رصد جنگ اول و دوم خليج فارس و نيز جنگ افغانستان، توانمندي هاي نيروهاي فرامنطقه اي را احصاء كرديم و احساس كرديم دنيا وارد يك فضاي جديد شده و نوع تهديدات نيز با گذشته فرق مي كند.
پوردستان افزود: ما قبلاً در يك فضاي كلاسيك بوديم و امروز در يك فضايي هستيم كه جنگ ها به صورت ناهمطراز دنبال مي شوند به طوري كه يك نيرو داراي توانمندي هاي بسيار بالا و طرف ديگر نسبت به دشمن از فناوري هاي پايين تري برخوردار است لذا بهتر ديديم تغييرات عمده اي در ساختار نيروي زميني ارتش صورت دهيم تا قابليت آن را براي ورود به چنين عرصه اي بالا ببريم.
وي با بيان اينكه در يك فضاي ناهمطراز، دشمن معمولاً از يك جبهه حمله نمي كند، تصريح كرد: به همين خاطر تغيير ساختار نزاجا را در دستور كار قرار داديم تا به اين قابليت برسيم كه نيروي زميني در تمام نقاط به صورت خوداتكا و خودكفايي بتواند انجام وظيفه كند.
فرمانده نيروي زميني ارتش ادامه داد: در طرح جامع نزاجا مرزهاي كشور به 5 دسته تقسيم شده كه هر كدام تحت فرماندهي يك قرارگاه مستقل قرار مي گيرند كه اين قرارگاه ها از چنان قابليت و قدرتي برخوردارند كه به صورت خودكفا مي توانند در محيط شان عمل كنند. يعني در شرايطي كه دشمن پارازيت كرده و ارتباط به طور كامل قطع مي شود، اين قرارگاه ها مي توانند به صورت خود اتكا عمل كنند.
پوردستان در خصوص تجهيزات متناسب با ساختار جديد نيروي زميني نيز گفت: طبيعي است كه ما براي ورود به اين عرصه تجهيزات مورد نياز و متناسب خود را تعريف كرده ايم و بحمدالله با توانمندي صنايع دفاعي و ارتباط عميق با دانشگاه ها، اين نيازها به صنعت ارائه شده و پس از ساخت در اختيار ما قرار مي گيرند.
وي تأكيد كرد: اين تجهيزات كاملاً بومي بوده و منطبق با نيازهاي نيروي زميني ارتش ساخته مي شوند.

 سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس خواستار شد
برخورد قاطع با عوامل تئاتر غيراخلاقي «گابلر»

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از برخورد قاطع با عوامل تئاتر غيراخلاقي هدا گابلر خبر داد.
به گزارش فارس ستار هدايت خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس رسما اعلام كرده است كه مسئولان فرهنگي در اعتراض به اجراي نمايش تئاتر «هدا گابلر» به مجلس احضار و با عاملان اين اقدام غيراخلاقي قاطعانه برخورد خواهد شد.
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي قرار است كه روز سه شنبه هفته آينده ضمن طرح موضوع به بررسي نمايش «هدا گابلر» بپردازد؛ نمايشي كه بنابر اخبار منتشره توقيف شده است.
نمايشنامه «هدا گابلر» يك درام تراژيك- تخيلي با مختصات تفكر غربي است. در اين داستان «هنريك ايبسن»- نويسنده اين مجموعه- براي اينكه تاملات دروني اش را پنهان كند در قالب يك شخصيت ديگر آن را به مخاطب نشان مي دهد. واضح است كه نويسنده تحت تاثير متون فلسفي نيست انگاري قرار داشته؛ فلسفه اي كه بنيانگذارش فردريش نيچه بوده است.
نمايش مذكور كه مبتني بر فلسفه نيست انگاري غربي است و هيچ نسبتي با آموزه هاي ملي و مذهبي ما ندارد، پيش از اين در بيست و هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر و نيز براي اهالي رسانه به صورت اختصاصي به نمايش گذاشته شده بود.
در يكي از بخش هاي اين تئاتر شخصيت زن نمايش، توسط زنجيري از سوي معشوق خود كشيده مي شود كه اين تصوير نماد فرقه انحرافي بردگي جنسي است.
عمده موضوع اين نمايش حول شخصيت يك زن خودخواه و هوسران و مطلقه استوار شده كه هم اكنون با اينكه شوهر دارد با يك قاضي بي قيد نيز دوست بوده و با وي رابطه دارد؛ اين نمايش كه مبتني بر نگره توهم افكن و سياه آلود نويسنده نروژي آن يعني «هنريك ايبسن» است، زن هوسران همواره به دنبال اجير كردن عشق مردان براي خود بوده و به راحتي با دوستش- شخصيت قاضي-رابطه نامشروع دارد.
عادي سازي شرب خمر و حالات مستي پس از آن به صورت تلويحي با پوشش خوردن آب پرتقال و نيز برقراري رابطه نامشروع به صورت علني و آشكار از ديگر نكاتي است كه در اين نمايش مبتذل ديده مي شود و گفته قاضي اين نمايش مبني بر اينكه: «من دوست دارم هميشه نفر سوم باشم» مويد اباحه گري جنسي در اين به اصطلاح نمايشنامه است.
خاطرنشان مي شود تلويزيون دولتي انگليس «بي بي سي» از اجراي نمايشنامه غيراخلاقي هدا گابلر در تهران استقبال كرد و آن را خط شكني در ميدان مين فرهنگ توصيف كرد.

 توصيه پزشك معالج شاعر انقلاب ؛ احمد عزيزي به خارج از كشور اعزام شود

سرويس شهرستانها-
پزشك معالج احمد عزيزي شاعر و مداح اهل بيت(ع) از الزام اعزام اين هنرمند انقلابي به خارج از كشور خبر داد.
احمد عزيزي شاعر انقلاب و اهل بيت كه از 15 اسفند ماه سال 1386 به دليل كاهش سطح هوشياري ناشي از تشنج، بيماري قلبي و كليوي در بيمارستان بستري است، اخيراً به دليل بروز مشكل تنفسي ناشي از تراشه تراكستومي درون گلويش، وضعيت مطلوبي ندارد.
در همين زمينه، پزشك اين شاعر ارزشي در ارائه گزارشي از وضعيت عمومي بيمارش گفت: بهتر است وي جهت ادامه درمان، هرچه زودتر به خارج از كشور اعزام شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14